MİMARLIK VAKFI 20. KURUCULAR KURULU YÖNETİM KURULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİMARLIK VAKFI 20. KURUCULAR KURULU YÖNETİM KURULU"

Transkript

1 MİMARLIK VAKFI 20. KURUCULAR KURULU YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU MAYIS HazİRAN 2015

2 MİMARLIK VAKFI YÖNETİM KURULU ASIL YEDEK Vakıf Başkanı : Yaşar Marulyalı Garabet Panos Başkan Vekili : Ali Ulusoy Nusret Baş Sekreter Üye : Ali Rüzgar Nazir Korkmaz Sayman Üye : Mustafa Pehlivanoğlu Cavid Alioğlu Üye : Mete Tırman Polat Akbulut Üye : Sinan Atasoy Bahattin Alpaslan Üye : Salih Seğmen MİMARLIK ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU Başkan : Yaşar Marulyalı Başkan Vekili : Metin Karadağ H. Cevat Özdil Sekreter Üye : Derya Karadağ Mehmet Akkol Sayman Üye : Kubilay Önal Gülay Uyar Melen Üye : Z. İrem Küreğibüyük Esra Sert Üye : Serhat Başdoğan Çiğdem T. Türkoğlu Üye : Seda Kulasay Tolga Akbulut DENETLEME KURULU M. Sabri Orcan Halit Zengin Erdal Sarıgöl İsmail Pırnar Ergüder Falay

3 MİMARLIK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ YÖNETİM KURULU Başkan : Ali Rüzgar Sekreter Üye : Ayhan Özgen Sayman Üye : C. Sami Yılmaztürk SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI YÖNETİM KURULU Başkan : Bülend Ceylan Z. Deniz Tekgüvercin Başkan Vekili : Saltık Yüceer Macit Toz Sekreter : Erol Türkmen Leyla C. Gürsoy Sayman : Attila Ergin A. Tamer İnceler Üye : Sinan Tütüncü A. Serhan Şakar Üye : Leman Ardoğan Ayhan Özgen Üye : Selcan Beşik Mehmet Akkol MİMARLIK MÜZESİ Y. KURULU BURS KOMİTESİ Başkan : Zeynep Ahunbay Erdal Aktulga Ali Rüzgar R. Güven Birkan Deniz İncedayı Zafer Akdemir Ahmet Ersoy H. Cevat Özdil Ayşe Orbay Yüksel Demir

4 Değerli Kurucu Üyemiz, Mimarlık Vakfı 20. Kurucular Kurulu toplantısının, 06 Haziran 2015 Cumartesi, Saat de, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Kemankeş Cd. No:31 Karaköy-İstanbul adresinde yapılacaktır. Çoğunluk gerektiren bu toplantıya yeterli katılımın sağlanamayacağı dikkate alınarak, Mimarlık Vakfı 20. Kurucular Kurulu toplantısı, 13 Haziran 2015 Cumartesi Saat de aynı adreste ve çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Değerli Kurucu Üyemiz, Vakfımızı daha ileri götürmek, sorunlara birlikte çözüm aramak için Sizden, Vakfımız için zaman ayırmanızı ve katılımınızla, değerli fikirlerinizle, katkı koymanızı bekliyoruz. Sevgi ve Saygılarımızla Başkan Yaşar Marulyalı

5 MİMARLIK VAKFI 20. KURUCULAR KURULU TOPLANTISI Toplantı tarihi : 13 Haziran 2015 Cumartesi Saat Toplantı yeri : Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Kemankeş Cd. No:31 Karaköy - İstanbul Gündem: 1. Açılış ve saygı duruşu 2. Kurucular Kurulu toplantısını yönetecek Divan ın seçimi 3. Yönetim Kurulu çalışma raporu, bilanço ve denetleme raporunun okunması, raporlar üzerine görüşme 4. Yönetim Kurulunun aklanması Bütçesinin görüşülmesi, onaylanması 6. Kurucu üye başvurularının görüşülmesi ve onayı 7. Dilek ve öneriler 8. Kapanış Önemli Not: Kurucular Kurulu na katılma olanağı bulamayacak Kurucu Üyeler, vekaleten temsil edilebilirler. Bu durumda bir başka kurucu üyeye Noter onaylı vekalet vermeleri yeterlidir. Bir üye, sadece bir üyeyi vekaleten temsil edebilir. Kurumsal Kurucu Üye olan Mimarlar Odası Şubelerini, kurumsal kimliği temsilen Şube Başkanı dışında bir üyenin temsil etmesi durumunda, Şube Yönetim Kurulu kararıyla temsil yetkisi verilmelidir. 4

6 MİMARLIK VAKFI 20. KURUCULAR KURULU TOPLANTISINA SUNULACAK YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU MAYIS HAZİRAN 2015 MİMARLIK VAKFI 20 YAŞINDA Mimarlık Vakfı nın Değerli Kurucu Üyeleri, 4 Mayıs 1995 te yapılan tarihsel toplantı ile vakfın kuruluşu hızlandırılmış, 31 Aralık 1995 e kadar 126 mimar ve Mimarlar Odası genel merkezi ile 14 şubesi, Vakfımızı kurmuşlardı (Bugün bu sayı 174 mimar, Mimarlar Odası Genel Merkezi ve 24 kurucu şube olmak üzere 199 dur). Böylece çeşitli platformlarda ve uzun süreden beri tartışılan vakıf kurma projesi gerçek oluyordu. Vakfın kuruluşunun üzerinden 20 yıl geçmiş bulunuyor. Düşündüklerimizi ne ölçüde gerçekleştirebildik, beklentilerimiz ne ölçüde karşılandı, bu konuda farklı yargılara varılabilir. Ancak, Vakfımızın ikinci on yıla ulaşması ve mimarlık ortamının, sosyal hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmesi; Mimarlık Vakfı nın sağlam düşünsel temeller ve sosyal dayanaklar üzerinde kurulduğunun kanıtlarıdır. 5

7 Mimarlık Vakfı nın temel dayanağı, sevgi, saygı, güven, gayret ve dayanışmadır. Bu temel değerlere değişmez bir inançla bağlı olarak bir araya gelen 126 mimar ve 14 şubesiyle birlikte temsil edilen Mimarlar Odası nın bildirgesinde şu ifadelere yer verilmiştir; Vakıf içinde her kurucu üye eşit haklara sahiptir. Eşitsizliğe yol açan ayrıcalık anlayışı, özgürlük ve eleştiriye tahammülsüzlük, küçümseme, gurur ve önyargı; ilerleme ve gelişmenin başta gelen engelidir. Mimarın onuru ve saygınlığı ancak, mimarlık hizmetinin; insanlığın mutluluğuna, kültür ve uygarlığın gelişmesine, sağlıklı bir çevrenin oluşmasına, katkı sağlayıcı yönde sürdürülmesiyle korunabilir. Onurunu ve saygınlığını hak ederek koruyabilen mimarların ortak katkıları insanlığın ve mimarlığın yolunu aydınlatan en güçlü araçlardan birisidir. Yukarıdaki ilkeler, aslında hepimizin her fırsatta altını çizdiğimiz ve hayata geçmesi konusunda yıllarca mücadelesini verdiğimiz temel konular olagelmiştir. Bu bağlamda, 1995 yılından buyana Mimarlık Vakfı, kuruluş senedinde ifade edilen ilkeler çerçevesinde Mimarlar Odası ile birlikte çalışmalarını sürdürme çabası içerisinde olmuş, eksikliklerine rağmen hayata geçirdiği çalışmalarla Odanın mesleki ve bilimsel çalışmalarına gücü oranında omuz vermeye çalışmaktadır. Vakıf çatısı altında bulunan; MİMARLIK ENSTİTÜSÜ, MİMARLIK MÜZESİ, YARDIMLAŞMA SANDIĞI, 6

8 EĞİTİM VE BURS FONU, İKTİSADİ İŞLETME VE GEZİ KLÜBÜ gibi alanlarda Mimarlık mesleğine katkı koyma çabası ile çalışmalarını sürdürmektedir. Vakfımız, İKOMOS Türkiye Milli Komitesi üyesi, EUROPANOSTRA Türkiye örgütlenmesi BİZİM AVRUPA Derneği kurucu üyesidir. ICOMOS üyeliği ile ilgili girişimlerimiz devam ediyor. Vakfımız SEWC Dünya Yapılar Kongre Birliği nin Türkiye Temsilcisi olmuştur. Ayrıca Mimar Evi, Yaşam Evi, Öğrenci Yurdu gibi zaman zaman gündeme gelip sonuçlanmayan öneri ve projeler de cevapsız bırakılmamalıdır. Olanaklar ve çözüm yollarının araştırılmasına devam edilmelidir. Bu konuda Mimarlar Odası nın taşıdığı potansiyel önemini korumaktadır. Zor bir dönemden geçiyoruz. Birçok olanaksızlıklara rağmen umutsuzluğa kapılmıyoruz ve gerçekleştireceğimiz projelerimiz var. Bu konuda en büyük dayanağımız Odamız ve meslektaşlarımızdır. MİMARLIK ENSTİTÜSÜ; Enstitünün amacı, mimarlıkla ilgili her alanda geliştirici çalışmalar yapmak, yaptırmak ve mesleğin yararlanmasına sunmaktır. Uluslar arası toplantı, seminer ve kongrelerin yerel ve uluslar arası partnerlerle kurulacak ilişkiler içinde Vakıf tarafından organize edilmesi konusunda ilk uygulama Kurucu üyemiz Prof. Dr. Görün Arun un koordinasyonuyla yapılmıştır. 7

9 Mimarlık Vakfı (MIV) organizatörlüğündende Yıldız Teknik Üniversitesi Tarihi Mirası Koruma Araştırma Merkezi (Ta-Mir) ve Universita Iuav di Velezia (Venedik Üniversitesi) desteğiyle düzenlenen Temmuz 2015 tarihinde RE-ConD 15 International Conference on Re-Evaluating Contemporary Designs in Historical Context / Tarihi Çevrede Çağdaş Tasarımların Tekrar Değerlendirilmesi konulu Uluslararası Konferans İstanbul da düzenlenecektir. Konferans kapsamında Temmuz 2015 tarihleri arasında konu ile ilgili uluslararası öğrenci yarışması ve sergisi düzenlenecek, 21 Temmuz 2015 tarihinde ICO- MOS ISCARSAH (International Scientific Committee on Analysis and Restoration of Structures of Architectural Heritage / Anıtlar ve Sitler Komisyonu Mimari Mirasın Analiz ve Restorasyonu Uluslararası Bilim Komitesi) yıllık toplantısını yapacaktır. Modernleşme döneminde ihmal edilen tarihi çevre 1970lerden sonar kültürel, sosyal, ekonomi ve yasal açılardan tekrar dikkat çekmeye başlamış, 1990larda ise gelir getiren bir pazar haline gelmiştir. Bir yerleşimin kimliğini oluşturmada tarihi çevrenin sadece bir koruma konusundan daha fazla bir önemi olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle tarihi çevrede çağdaş tasarımların yapılması güncel bir konudur. Konferans, araştırmacılar ve uygulayıcıların tarihi ortam ve çevrede yeni tasarımların, binaların ve yerleşimlerin gerekliliği, kavramları ve kriterlerinin sunulup tartışılacağı uluslararası ve disiplinler arası bir toplantı sağlayacaktır. Konferansta tarihi çevreyi koruma konusunda tarihçiler, sanat tarihçileri, arkeologlar, mimarlar, mühendisler, şehir planlayıcıları ve diğer uzmanlar analitik, deneysel, tarihi ve yapım deneyimlerini paylaşacaktır. 8

10 Bu girişimin devamı olarak yeni bağlantıların kurulabileceği bu alanın gelişme ve potansiyelinin çok önemli olduğu içine girildikçe görülmektedir. Bu konuda çalışmaların daha profesyonel hale getirilmesi, kurumlaşması, meslek formasyonuna sahip bir sekreterya oluşturmayı gerekli hale getirmektedir. Bu çalışma da Vakfın kuruluşları arasındaki görevlendirmeye göre mesleki çalışmalarla ilgili kuruluşumuz Enstitü nün alanına girmektedir. Çalışmanın mali boyutu, Vakfın kurumları arasında iyi bir koordinasyonla yürütülebilir. Yasalar karşısında, İktisadi İşletmenin bir ticari şirket gibi fatura verebilme yetkisi vardır. Ancak bürokratik ara aşamalardan kurtulmak için harcama yetkisi bir bütçe çerçevesinde Enstitü de olmalı, yasal işlemleri İşletme yerine getirmelidir. Elde edilecek gelir, Enstitüye yeni projelerde ön kaynak olması ve mali boyutun büyümesiyle de İşletmenin mali gücünün arttırarak, işletme giderlerinin karşılanmasından sonra Vakfa gelir payı aktarma aşamasına gelebilir. Ayrıca mali kaynak sorununa bağlı olarak çalışmaları sürdürebilecek bir kadronun istihdam edilmesi çalışmaların verimliliği açısından önemini korumaktadır. MİMARLIK MÜZESİ;... mimarlık vakfının üstleneceği en önemli misyonlardan biri, geçmişten aldığı mimari miras ile günümüzde gerçekleştirilen mimarlık edimi ürünleri belgelerinin yok olmasını önlemek, bu alanda yapılmış ve yapılacak olan çalışmalara maddi ve manevi destek sağlamak gerek mimarlık gerekse mimarla ilgili etik kuralların yozlaşmasına engel olmaktır. 9

11 Müze konusu gündemimize girdiği günden beri tazeliğini hala koruyan ve üzerinde en çok çalıştığımız ve karşılığını henüz alamadığız ama aynı zamanda en çok kaynak harcadığımız konu. Ülkemiz mimarlığı ve sahip olduğumuz benzersiz miras düşünüldüğünde bu çabanın verilmesi önem kazanıyor. Siyavuş Paşa Medresesinin Mimarlık Müzesi/Merkezi ile ilgili süreç daha önceki Genel Kurullarda size aktarılmış ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu medreseyi bizim kullanımımıza tahsis ettiğine adeta pişman olduğunu ve bundan vazgeçmek için her yolu ve gerekçeyi denediğini paylaşmıştık. Tahsisin iptal edilip edilmediğine ilişkin yetkililerle yaptığımız tüm görüşme ve yazışmalara belgeli bir yanıt alamadık. Nihayet tarihinde iptal tarihinden yaklaşık birbuçuk yıl sonra yapılan tebligatla tahsisin iptal edildiği bildirilmiştir. Gerekçe olarak da restorasyonun yapılmaması gösterilmiştir. Oysa restorasyon bitmek üzere, belki de şu anda bitmiştir. Vakıflarda çalışanlardan aldığımız duyumlar, emrin en tepeden geldiği ve bu istek doğrultusunda medresenin başka kuruluşlara verildiğidir. Mimarlık Müzesi/Merkezi kurma projemiz Siyavuş Paşa Medresesi gerçekliği göz önünde tutularak yeniden düşünülmeli ve başlattığımız hukuksal süreci izleme ve yeniden yapılandırma projesi olarak ele alınmalıdır. Ayrıca Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası belki bir ön proje olarak değerlendirilerek üzerinde çalışılmalıdır. YARDIMLAŞMA SANDIĞI; Sandık, mimarlara meslek hayatına adım attığı günden başlayarak, çalışma dönemi ve emeklilik süresi boyunca, karşı karşıya kalacağı zorluklarda, kendisini ve ailesini sosyal yönden desteklemek, yönetmeliklerle belirlenen yardımları yapmak ve bu 10

12 yardımların kapsamını genişleterek etkin bir sosyal güvenlik şemsiyesi oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Ancak zamanla yaşanan deneyler, sosyal güvence ve sigorta konusunda yaşanan gelişmeler, sandık konusunda daha uzun vadeli planlar yapabilmek için bu konuda araştırmalar yapmak ve farklı disiplinler ve uzmanlardan yararlanma ihtiyacını doğurmuştur. Böylece sandık elde edilen veriler ışığında masaya yatırılıp, geleceği ile ilgili daha güvenilir verilere sahip olacaktır. Bugün gelinen noktada sandık işleyişinin günümüzün koşullarına uygun hale getirme konusunda çalışmalar yapılmış ve hazırlanan Yönetmelik yürürlüğe sokulmuştur. İhtiyaçlar doğrultusunda düzenlenen yönetmelik ve gerekçesini çalışma raporunun ilavesi olarak raporun sonunda bulabilirsiniz. Sandık sekretaryası tarafından gönderilen çalışma raporu aşağıdadır: MİV-SAN Mimarlık Vakfı Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı II. Dönem arası Faaliyet Raporu 1997 yılında Mimarlık Vakfı Yönetim Kurulu ve Genel Kurulu kararıyla Mimarlık Vakfı Kaynaklarından 100 Kg. gümüş karşılığı ayrılarak kurulan Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı (MİV-SAN), Yönetmeliğinde görülen lüzum üzerine değişiklik yapılmış, MİV Genel Kurulu onayına sunulmuş, Yönetmeliğin kabulünü müteakip, 04 Aralık 2011 yılında yapılan 1. Genel Kurul ile Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı (MİV-SAN) Yönetim Kurulu oluşturulmuştur. Halen MİV-SAN Mimarlık Vakfı Sos- 11

13 yal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Yönetim Kurulu özerk bir şekilde karar ve etkinlik yaparak Mimarlık Vakfı Tüzel Kişiliği altında faaliyetini gerçekleştirmektedir yılındaki kuruluşundan 4.Aralık.2011 tarihine kadar Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı; Mimarlık Vakfı Başkanı ve Yönetim Kurulu tarafından yönetilmiştir Aralık ayında 14 yılı geride bırakmış Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Mimarlık Vakfı tarafından 2011 yılı Ekim ayı sonu itibariyle belirlenen hususlara göre; kuruluştan o tarihe kadar kayıt edilmiş 2627 üyenin bu süreçte maalesef 110 üye vefat etmiş, 1357 üyenin üyeliği askıya alınmış ve 1160 üyenin de düzenli ödeme yaptığı bilgisi ile üyelik kayıtları, muhasebe kayıtlarına göre ,-TL mevcut para bilgileri Genel Kurul da beyan edilerek, MİV-SAN Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı nın seçilen Yönetim Kurulu na devredilmiştir. Bu devir sonunda Mimarlık Vakfı ,-TL nin ,-TL sini MİV-SAN Yönetim Kurulu na teslim etmiştir yılından bugüne kadar Mimarlık Vakfı MİV-SAN hesaplarına hiçbir ödeme yapmamıştır. MİV-SAN Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Yönetim Kurulları görev üstlendiği 42,5 aylık süre içinde aktif ve ödemelerini aksatmadan gerçekleştiren üye sayısı 801 kişi olmasına rağmen, Mimarlık Vakfı tarafından kendisine verilen ,- TL üzerine ,-TL ekleyerek, bankadaki nakit varlığını (MİV den alacağı hariç) ,-TL ye ulaştırmıştır. 42,5 aylık süre içinde elli dokuz yeni üye kaydedilmiştir. Adı bulunup, üyelik edimlerini yerine getirmeyen üye yerine, MİV-SAN a bağlı üyelik edimlerini aksatmadan yerine getiren üye profili ile sağlam adımlarla güçlenme amaçlanmıştır. Mimarlık Vakfı nın özellikle mali yönden güçlü olması, MİV-SAN ı daha güçlü kılacak ve Mimarlık Vakfı na güven tazeleyecek meslektaşlarımızla MİV- SAN aktif üye sayısı artacaktır. 12

14 MİV-SAN 10.Ocak.2015 tarihinde 4. Genel Kurulunu (2. Mali Genel Kurulunu) gerçekleştirdik. Başta Mimarlık Vakfı Başkanımız olmak üzere üyelerimizden faaliyetimiz ve ulaştığımız varlık hakkında teşekkür aldık ve ibra edildik yılı üye ödentilerinin % 70 ini tahsil etmiş bulunuyoruz. Aktif üyelerimizin %70 inin hiç borcu bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu olarak göreve başladıktan sonra üyelerimize daha fazla hizmet götürebilmek amacıyla MİV-SAN Yönetmeliğine yapılan eklemeler kapsamında; talep eden üyelerimize yönetmelik koşulları çerçevesinde kredi verme işlemlerine başladık. Dört üyemize toplam; 6.345,-TL kredi ödemesi yapılmıştır. Yapılan bu ödeme 6.667,75 TL olarak üyelerimizin taksitli ödemesi ile MİV-SAN hesaplarına geri dönecektir. Üç üyemizin kredi geri ödemeleri tamamlanmış, bir üyemizin ödemeleri devam etmektedir. MİV-SAN ın yönetmeliğinde üyelik edimlerini beş yıl kesintisiz yerine getiren üyelerimize; yardımlar başlığı altındaki 17. Maddesinde yer alan başlıklara uygun olarak karşılıksız yardım yapabilmekteyiz. Bu kapsamda II. Dönemde yaşamını yitiren, üzülerek kaybettiğimiz 10 meslektaşımızın ailelerine toplam ,00TL ölüm yardımı, sağlık sorunları olan 3 üyemize de toplam 4.850,00 TL sağlık yardımı olarak karşılıksız yardım yapılmıştır. Bu yardımların yanı sıra üyemiz olmayan iki meslektaşımıza da Sosyal Dayanışma Fonundan toplam 2.000,-TL karşılıksız yardım yapılmıştır. MİV-SAN üyesi olup, Yönetmeliğimiz koşullarına göre maddi destek veremeyeceğimiz meslektaşlarımız ile MİV-SAN a henüz üye olma olanağı elde edemeyen meslektaşlarımıza yardım yapabilmek amacı ile MİV-SAN Sosyal Dayanışma Fonu kurulduğunu daha önceki Genel Kurul umuzda sizlere bildirmiştik. Bu fona; Kupa, rozet, ajanda, kalem, tişört, çanta vb amblemli ürünlerden, MİV-SAN Mimarlar Ormanı fidan bağışlarından, Prof. Dr. Nur Esin resimlerinden, Besim Çeçener Albümün- 13

15 den elde edilen bağışlarla gelir sağlanmaktadır. Bu fonda toplam ,00 TL birikim sağlanmıştır. Değerli Üyemiz H. Besim ÇEÇENER kendi çektiği fotoğraflarla oluşturduğu özel albümünü MİV-SAN a katkı olmak amacıyla bağışlamış ve bu serinin birincisi olan Kastamonu Albümü I bastırılmış (3000 adet) ve üyelerimize bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Bunun yanı sıra 10,-TL bağış karşılığında Kastamonu Albümü I isteyenlere verildi ve verilmektedir. Albümün diğer bölümleri de belli aralıklarla bastırılıp, üyelerimize ulaştırılacaktır. Değerli Büyüğümüz, Meslektaşımız ve Üyemiz H. Besim ÇEÇENER e huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyoruz. MİV-SAN görevlimiz Doğuş Demir in önerisini değerlendirerek Orman Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmelerle MİV-SAN Mimarlar Ormanı kurma kararı aldık. Bu ormanı oluşturmak üzere MİV-SAN Sosyal Dayanışma Fonuna 20,-TL bağış karşılığında bir fidan dikilmektedir. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi nin 27 Aralık 2014 de düzenlediği yeni yıl kokteylinde ormanımızın ilk anonsu yapılmış ve dikmeyi planladığımız fidanların yüzde yirmisi mertebesinde bağış sağlanmış, ilk fidan dikimimizi 21 Mart Dünya Ormancılık Günü nde Vakıf Başkanımız Sn. Yaşar MARULYALI, değerli büyüğümüz Sn. Niyazi DURANAY ve 45 civarında meslektaşımızla beraber gerçekleştirdik. Tüm meslektaşlarımızı MİV-SAN Mimarlar Ormanı nda dikili ağaçları olması için davet ediyoruz. Başlangıç olarak 2000 adet fidanla başlayacak ormanımızı, meslektaş ve dostlarımızın katkısıyla büyütmeyi hedeflemekteyiz. Ekim ayında yapılacak ikinci dikim şenliğinde sizleri de aramızda görmeyi dileriz. TMMOB Mimarlar Odası ile Mimarlık Bölümleri İletişim Grubunun ortak çalışması sonucu 2006 yılında gerçekleşen TMMOB Mimarlar Odası Genel Kurulu nda Yö- 14

16 netmeliği kabul edilerek kurulmuş olan MİAK Mimarlık Akreditasyon Kurulu Başkanı Değerli meslektaşımız, hocamız Prof. Dr. Nur ESİN in eserlerinin yer aldığı DENE- MELER özgün baskı sergisi MİV-SAN 4. Genel Kurul unun tamamlanmasını müteakip açılmıştır. Değerli Hocamız Prof. Dr. Nur ESİN eserlerinin satışından elde edilecek geliri MİV-SAN Soyal Dayanışma Fonuna bağışlamıştır. Değerli Hocamıza yüce gönüllü bu davranışı için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Mimarların Sosyal Güvenliklerine destek sağlamak üzere İş Bankası nın Kuruluşu olan Anadolu Hayat Emeklilik Şirketi ile MİV-SAN üyeleri ve 18 yaşından büyük çocuklarına özel koşullarla Bireysel Emeklilik olanağı sağlamak üzere mutabakata varılmıştır. Bu uygulamadan on dokuz üyemiz yarar sağlamıştır. Bu uygulama ile MİV-SAN üyesi olan mimarlara Anadolu Hayat Emeklilik te bireysel emeklilik sözleşmesi yapmaları halinde ödemelerinden yapılan kesintinin ödeme miktarına bağlı olarak %50 ye varan oranda eksik olması ve acil sağlık hizmetlerinden bedelsiz yararlanma olanakları sağlanmıştır. Anadolu Hayat Emeklilik Firması ile Bireysel Emeklilik Sözleşmesi imzalayan MİV-SAN üyeleri aynı zamanda Anadolu Sigorta nın anlaşmalı olduğu sağlık kuruluşlarından %20 indirimle acil sağlık hizmeti alabilmektedir. Sizleri bu olanaktan yararlanmaya davet ediyoruz. ARME Araştırma Risk Yönetimi Ltd. Şti. Firması ile protokol imzalanarak, verdikleri eğitimler kapsamında İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimine katılacak MİV-SAN üyelerine sağlanan indirim olanağı devam etmektedir. MİV-SAN olarak, Yurdumuzun her yerinde şube ve temsilcilikleri bulunan meslek örgütümüz Mimarlar Odası Yöneticileri ile iletişim kurmaya özen gösterilmiştir. Üzüle- 15

17 rek söyleyebiliriz ki; Ankara, Mersin ve İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetimi ve çalışanları dışındaki şubelerimizden maalesef destek alamadık. Mimarlık Vakfı ile ortak çalışmalar yaparak, kampanyalar düzenleyip, daha önceki Genel Kurul umuzda belirttiğimiz gibi MİV-SAN gelirlerini artırmak ve Mimarlar Yaşam Evi ni hayata geçirmenin en büyük hedefimiz olduğunu yinelemek isteriz. Üyelerimizle iletişimi güçlendirmek, dayanışma ve yardımlaşmaya çok ihtiyacımız olan bu günlerde, mimarların yanında olan MİV-SAN a meslektaşlarımızın internet ortamında kolay ulaşmasını sağlamak amacı ile Mimarlık Vakfı web sayfasından bağımsız ve anahtar kelimelerle hemen ulaşılabilen web sayfası oluşturulmuş ve işleme konmuştur. Facebook sayfamızın da aktif durumdadır. Böylelikle tüm mimarlık ortamına MİV-SAN ın duyurulması ve üye sayımızın artması hedeflenmiştir. Bugün için verilen rakamlar küçük gözükmekte ise de, MİV-SAN ın üyelerine götürdüğü ve götüreceği hizmetler arttıkça üye sayımız çoğalacak böylece varlığımızı arttırmanın ileriye dönük çalışmalarımızda bizlere mali yönden destek olacağı şüphesizdir. Mesleki haklarımızın korunmasında Meslek Örgütümüzde mücadelemizi sürdürmekteyiz. MİV-SAN da ise gönüllü olarak üye olan Mimarlar ile sosyal dayanışmamızı gerçekleştiriyoruz. Bir taraftan üye sayımızı ve varlığımızı artırırken, diğer taraftan MİV-SAN adının daha yaygın bir şekilde tanıtımına dönük çalışmalara hız vermekteyiz. MİV-SAN Mimarlar Ormanı bu çabamızın en iyi örneği olacaktır. MİV-SAN ın mimarların gönüllü olarak çatısı altında toplandığı bir dayanışma ve yardımlaşma örgütü olarak gücünü artırmaya gayret ediyor ve edeceğiz. Tüm meslek- 16

18 taşlarımızı (Mimarları) ve Mimarlar Odası çalışanlarını MİV-SAN çatısı altında birlikte olmaya, dayanışmaya davet ediyoruz. Çalışmalarımızda bizleri destekleyen tüm üyelerimize, TMMOB Mimarlar Odası Yöneticileri ile Şube Yöneticilerine, Mimarlık Vakfı Yöneticilerine, özellikle Vakıf Başkanımız Yaşar MARULYALI ya, meslek yaşamı süresince oluşturduğu özel şehir albümlerini katkı amaçlı olarak MİV-SAN a bağışlayan Değerli meslektaşımız H. Besim ÇEÇENER e, eserlerinin gelirini MİV-SAN a bağışlayan Değerli hocamız Prof. Dr. Nur ESİN e teşekkür ederiz. Mimarlık Vakfı nın Kurucu Kurul Üyelerini 20.Haziran.2015 Cumartesi günü saat da TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binasında yapılacak MİV-SAN Mimarlık Vakfı Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına davet ediyoruz. Saygılarımızla. MİV-SAN Yönetim Kurulu EĞİTİM VE BURS FONU; 1997 yılından başlayarak her yıl artan sayıda mimarlık lisans öğrencilerine burs sağlanması, bursa ihtiyacı olan mimarlık öğrencileri ile Vakıf aracılığıyla bir öğrencinin öğrenim hayatına katkıda bulunmak isteyen mimarlar ve onların sayesinde bağ kurduğumuz vakıf dostlarının yaptıkları bağışlarla başlamış ve devam etmektedir. Vakfımızın çok önemsediği, ihtiyaç sahibi, Mimarlık Öğrencilerinin eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla oluşturulan Eğitim ve Burs Fonu, bugüne kadar yüzlerce öğrenciye destek olmuştur. 17

19 öğretim yılı; Eğitim ve Burs Fonu nun çalışması; Burs fonumuz, geçmiş yıllarda olduğu gibi meslektaşımızın bağışlarıyla sürekliliğini korumuştur. Bu dönem yine daha önceleri burs bağışında bulunan 33 Kurucu üyemiz ve meslektaşımıza bağış mektupları gönderilmiş, ayrıca 114 meslektaşımıza burslar üzerine bilgi vermek ve bağışlarını istemek amacıyla mektup gönderilmiş ve başvuruda bulunulmuştur. Bu konuda Vakıf internet sitemizden ve Mimarlar Odası mail gurubundan yapılan genel çağrılarla tüm meslektaşlarımıza ulaşmaya çalışılmıştır. Mektuplarımıza cevap veren ve kendileri arayarak burs bağışında bulunmak isteyen meslektaşlarımızın bağışlarının toplamından ne kadar öğrenciye burs verilebileceği belirlenmiş ve yapılan başvuruları değerlendiren Burs Komitemiz burs almaya hak kazanan öğrencilerin sıralamasını yapmıştır. Burs Komitesinde görev alarak kıymetli zamanlarını ayıran meslektaşlarımıza ayrıca teşekkür borçluyuz. Bu çalışmaların sonucunda: Geçen yıldan bursları devam eden öğrencilerin Öğrenci Belgesi ile not durumları istenmiş ve dosyalarına konulmuştur. İnternet üzerinden, yurdun her köşesinden aynı soruları cevaplayarak yapılan başvurular, Burs Yönetmeliği ek değerlendirme tablosuna göre puanlandırılmış ve toplanan bağışlara göre, durumları değerlendirilen 18 kişiye daha burs verilmesi önerilmiştir. Böylece döneminde toplam 63 mimarlık lisans öğrencisine burs sağlanmıştır. Burs fonunda, dönem içinde toplam olarak TL toplanacağı hesaplanmıştır. Kitap yayınlayan meslektaşlarımızın, yayınladıkları kitapların bağışları, kitapların satılması halinde ortaya çıkacak sonuçların fona aktarılması şeklinde olacağından, bu dönem dikkate alınır bir gelir kalemi oluşmamıştır. 18

20 döneminde burs alan öğrencilerin üniversitelere dağılımı Akdeniz Üniversitesi Antalya 2 Anadolu Üniversitesi Eskişehir 2 Artuklu Üniversitesi Mardin 5 Balıkesir Balıkesir 1 Bozok Yozgat 1 Çukurova Üniversitesi Adana 2 Dicle Üniversitesi Diyarbakır 7 Dokuzeylül Üniversitesi İzmir 3 Gazi Üniversitesi Ankara 1 Gaziantep Üniversitesi Gaziantep 1 Gebze Yüksek Teknoloji Kocaeli 2 İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul 4 İzzet Baysal Üniversitesi Bolu 1 Karabük Üniversitesi Safranbolu 1 Kocaeli Üniversitesi Kocaeli 1 KTÜ Trabzon 1 Mersin Üniversitesi Mersin 3 Mimar Sinan G.S.Ü. İstanbul 3 Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya 3 ODTÜ Ankara 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun 1 Osmangazi Üniversitesi Eskişehir 2 SD Üniversitesi Isparta 1 Selçuk Üniversitesi Konya 1 Uludağ Üniversitesi Bursa 2 Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul 10 Yüzüncü yıl Üniversitesi Van 1 Toplam 63 19

21 Eğitim ve Burs Fonu na Bağışlar eğitim döneminde, bağışlarıyla 63 öğrencinin burslarını sağlayan meslektaşlarımız; A. FİRUZAN BAYTOP A. ŞAHAP ÇAKIN ARİF SUYABATMAZ AYKUT MUTLU BURCU ÇIKRIKÇIOĞLU CAFER BOZKURT CENGİZ BEKTAŞ COŞKUN ERKAL DOĞAN TEKELİ EROL ALAN EROL ŞALİKOĞLU FİLİZ C. ÖLÇER GÜLİN ERTAN H. YAŞAT MANAV HALİT ZENGİN HAVVA YEŞİM TATAR HÜSEYİN KAPTAN KAMİL ÖZKARTAL KÖKSAL ANADOL M.DORUK PAMİR M.SALİH AKYÜZ MAZHAR KEMERDERE MELKAN G. TABANLIOĞLU MURAT TABANLIOĞLU MUSTAFA E.COŞGUNÇAY MUSTAFA PEHLİVANOĞLU NEDRET T. BUTLER R. DEVRES ÜNVER RECEP ESENGİL S. ZEKİ ŞAMLI SALİH SEYMEN SERPİL TANKER ŞAZİ SİREL ŞAZİMENT AROLAT ŞEKİBE ASLAN TAHSİN ALPAR TURGUT TOYDEMİR ÜLKÜ ÇINAR YALÇIN DEDE ZİYA CANBAZOĞLU Burs sağlama çalışmalarımız bütün yıl devam ediyor. 20

22 Bağışlarıyla öğrencilerimize burslarını sağlayan meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İKTİSADİ İŞLETME; Hem hizmet hem de gelir getirici bir kuruluş olarak kurulan Mimarlık Vakfı İktisadi İşletmemiz çalışmalarına devam etmektedir. Kendi akarına kavuşması konusunda işletmenin önemi artmaktadır. Daha verimli bir çalışma yapabilmek için, işletmenin bu konuda profesyonel bir eleman tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. İşletmenin hem hizmet yelpazesinin hem de gelirinin artması çalışmalarının devam etmesi gerekmektedir. Kitabevi Mimarlar Odası İstanbul BK Şubesi Karaköy Binası nın zemin katında hizmet veren Kitabevi mizde, Mimarlar Odası Merkez ve Şubelerinin yayımladığı kitapların yanı sıra 60 a yakın yayınevinin, Mimarlık, Tasarım, Sanat, Kuram, Kültür, Teknoloji, Mühendislik gibi alanlarında, mesleki kitaplar ayrıca tarih, gezi, fotoğraf ve politika konularında zengin bir kitap çeşitliliği bulunmaktadır. Ayrıca mimarların ihtiyaç duyduğu araç ve gereçlerin satışa sunulması da sağlanacaktır. İzmir şubesinde mekân düzenlemesi yapılan ve kitap satış koşulları oluşturulmaya çalışılan girişimimiz devam etmektedir. İnternet üzerinden kitap satışı adresli internet sitemiz üzerinden kitap satışlarımız sürdürülmektedir. Fakültelere, öğrenci ve akademisyenlere yönelik indirim kampanyaları yapan Kitapevimizde tüm meslektaşlarımız da farklı kampanyalardan yararlanabilmektedirler. 21

23 Önümüzdeki dönem, e-katalogla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşletmemiz, ülkemizde bir geçmişi olan sektörün belli başlı öncülerinin ilkeleri, vizyonları, yatırımları ve üretimleriyle hem yurt içi hem bölgemiz hinterlandında kamuoyuna tanıtılmaları doğrultusunda yetkin bir yapıt olarak bir almanak çıkarılmasına çalışmaktadır. Küre ajansıyla yapılan anlaşma sonucu 2016 yılının ilk ayı sonunda almanak yayımlanmış olacaktır. Bu yapıt ayrıca vakfımıza kazanç da sağlayacak bir çalışmadır. Kültür Gezileri Gezilerimiz için size daha önce belirttiğimiz aşağıdaki gezi anlayışımız devam etmektedir. Mimarlığın, Mühendisliğin, teknolojinin, kültürün, tarihin, farklı yaşam ve coğrafyaların peşi sıra sürdürdüğümüz kültür gezilerimizi 2015 yılında da sürdürüyoruz. Gezilerimizi birikimli rehberlerle, Kent merkezlerinde konaklayarak, ayrı ücrete tabi ekstra turlar koymadan yapıyoruz. Kültürün ve uygarlığın ayrılmaz bir bileşeni olan mimarlık ürünleri, dünyanın dört bir yanında görülmeye değer bir birikim olarak ortada duruyor. Gerek dünyayı algılayış ufkumuzun genişlemesi gerekse mimari tutumumuzun gelişmesi ve zenginleşmesi açısından bu birikimi ait olduğu yerlerde görmenin faydası ise tartışılmaz. Vakfımız 2007 yılından bu yana farklı kültürlere yolculuklar düzenliyor. Amacımız, ulaşılabilir her kültüre ulaşmak ve gördüklerimize ilişkin birikimleri paylaşmak, yurt içi, yurt dışı ve kentleri kapsayan bu gezileri, kişiyi geçmeyen küçük gruplarla programlamaktır. 22

24 Gezi programlarına genel yaklaşımımız Öncelikle gezileri mimarlık ağırlıklı kültürel gezi olarak düzenlemeyi temel hareket noktamız olarak kabul ediyoruz. Kent merkezinde, ulaşım aracı gerektirmeyen, kenti gece de gezmeyi kolaylaştıran konaklama mekanlarını tercih ediyoruz. Gezilerimiz sırasında seyahat acentalarının yaptığı ve ilk bakışta ucuz gibi görünen, ayrı ücrete tabi ekstra turları benimsemiyoruz. Gezi programlarımıza getirdiğimiz bir yenilik, gezileri önemli uluslararası mimarlıktasarım, kent ve kültür festivallerine denk getirerek, kenti gezip görmenin yanında giderek meslek ve kültür yaşamımızda önem kazanan bu tür etkinliklere de katılmayı olanaklı kılmayı sağlamaktır. Olabildiğince gidilen yerlerde yaşayan meslektaşlarımızla birlikte gezileri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Gezilerimize katılanlarla tanışmak, bilgi alış verişinde bulunmak için gezi öncesi ve sonrası toplantılar düzenliyoruz. Ayrıca isteğe bağlı olarak özel kültür gezileri düzenleyebilecek durumdayız yılı için planladığımız gezi tablomuzu, tarihleriyle aşağıda görebilirsiniz. Yurt İçi Gezilerimiz Günübirlik İznik Mardin - Midyat - Hasankeyf Elazığ - Kemaliye - Divriği - Sivas Yurt Dışı Gezilerimiz Rusya 1. Gezi Rusya 2. Gezi Polonya Bulgaristan Portekiz İtalya Özbekistan Hollanda Vietnam Kamboçya Laos İsrail - Filistin

25 2015 yılında da farklı mimarlık, sanat, kültür ve yaşam biçimlerine, coğrafyalara, Dünya Kültür Mirasına yolculuğumuz devam ediyor. Yukarıda gördüğünüz gezilerimiz internet sitemizde ilan edildi. Artık her üyemiz siteye girdiğinde Gezi Kulübü ne tıklayarak yurt içi, yurt dışı ve Kent içi gezi programlarını, görebilir yıllık planlarını yapabilir. Ayrıca gezi tarihi yakınlaştıkça, Mimarlar Odası Genel Merkezi mail sistemi yoluyla tüm üyelere duyuru yapılabilmektedir. Bu olanakları sağladığı için Odamız yönetimine teşekkür ediyoruz. Yapılmış olan ve 2015 yılı yapılacak geziler internet sitemizin sayfalarında ve facebook.com/mivgezi adresinden facebook ta görülebilir. Gezilerimizi piyasa firmalarından farklı olarak zenginleştirip ve özgün bir yapıda devam ettirmeye çalışıyoruz yılı için gerçekleştirmeyi planladığımız geziler talep görmektedir ve gezilerimiz için özel bir web sayfası hazırlığı içerisindeyiz. İktisadi işletmemiz ayrıca İstanbul Valiliği ve İl Dernekler Müdürlüğüne başvurarak, burslar için GSM kanalıyla bağış toplama kampanyası yapmaya çalışmaktadır. Sonuç Yerine: Oda ile ilişkilerini sağlıklı bir zeminde sürdüren, Mimarlar Odası ve üyeleri ile ilişkilerini geliştiren, Sandık yapılanmasını, üyelerin katılım ve katkıları ile daha verimli kılan, Gelirlerini artırıcı çalışmalara hız veren ve bunun araçlarının yaratılması konusunda işbirliği içerisinde olan, Projeler üreten, Üniversiteler ile işbirliğini geliştirme yönünde çaba harcayan, 24

26 Uluslararası etkinlikler ile meslek ortamının zenginleşmesine katkı sağlayan, Mimarlık Vakfı Burs Fonu aracılığı ile bursuyer sayısının artırılması ve uygulamanın yaygınlaştırılması konusunda çaba harcayan, İktisadi İşletmenin mevcut yapısının güçlendirilmesi ve gelirlerinin artırılması konusunda yeni projeler geliştiren, Gönüllü katkıyı özendiren, Daha etkin ve üretken, Ve en önemlisi Örgütü ile birlikte davranan, SOSYAL DAYANIŞMAYI artırıcı bir Program ve Eylem planı içerisinde hareket eden bir yapıya kavuşması için birlikte çaba harcanmalıdır. Kendi akarını kendi yaratır hale gelmelidir. Mimarlığı yüceltmede, meslek dayanışmasının elle tutulur hale gelmesinde, kısaca bir ütopyanın hayata geçmesinde emeği geçen ve katkıda bulunan, başta Kurucu Üyelerimiz olmak üzere, seçimli kurullarda görev almış meslektaşlarımıza, bağışlarıyla burs fonuna katılan, yardımlarını istediğimizde bilgilerini, deneyimlerini bizimle paylaşmış, meslektaşlarımıza, Kurumsal Kurucu Üyemiz, Mimarlar Odası Genel Merkezi ve Şube yönetici ve çalışanlarına, Vakfımızın dostlarına bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyoruz. Aramızdan ayrılan üyelerimizi sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Bilgi ve değerlendirmenize sunarız. 08 Haziran

27 MİMARLIK VAKFI 31/12/2014 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/13 31/12/14 I. DÖNEN VARLIKLAR 668, , A. Hazır Değerler 544, , Kasa 3, , Bankalar 518, , Diğer Hazır Değerler 22, , B. Menkul Kıymetler 52, , Diğer Menkul Kıymetler 52, , D. Diğer Alacaklar 72, , Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 71, , Üyelerden Alacaklar 2, Diğer Çeşitli Alacaklar II. DURAN VARLIKLAR 27, , C. Mali Duran Varlıklar 5, , Bağlı Ortaklıklar 5, , D. Maddi Duran Varlıklar 1, , Demirbaşlar 2, , Birikmiş Amortismanlar (-) -1, , E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21, , Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21, , AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 696, ,

28 MİMARLIK VAKFI 31/12/2014 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM PASİF (KAYNAKLAR) 31/12/13 31/12/14 I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 3, , A. Mali Borçlar Banka Kredileri B. Ticari Borçlar , Satıcılar , C. Diğer Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar 2. Personele Borçlar 6.93 D. Alınan Avanslar F. Öd.Vergi ve Diğer Yükümlülükler 2, , Ödenecek Vergi ve Fonlar 1, , Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri III. ÖZKAYNAKLAR 693, , A. Ödenmiş Sermaye 2, , Sermaye 2, , D. Geçmiş Yıl Gelir Fazlası 684, , E. Geçmiş Yıl Zararları -26, , F. Dönem Net Karı (Zararı) 33, , Dönem Net Gelir Fazlası 33, , PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 696, ,

29 MİMARLIK VAKFI 01/01/ /12/2014 DÖNEMİ AYRINTILI GELİR-GİDER TABLOSU ÖNCEKİ DÖNEM 2013 CARİ DÖNEM 2014 A. BRÜT GELİRLER 223, , BAĞIŞ VE YARDIMLAR 122, , Kurucu Üye Bağışları Burs Fonu Bağışları 115, , Süreklilik Fonu Bağışları 2, Diğer Vakıf Bağışları , Miv-San Sosyal Dayanışma Fonu Bağışları 3, , PRİM VE AİDATLAR 101, , Miv-San Aidatları 101, , C. NET GELİRLER 223, , BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 223, , E. FAALİYET GİDERLERİ 226, ,

30 632 - GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 65, , VAKIF AMACINA YÖNELİK GİDERLER 161, , Burs Ödemeleri 111, , Müze Giderleri 2, Ölüm Yardımı 24, , Sosyal Yardım 2, , Aidat İadeleri 20, , FAALİYET GELİR/GİDER FAZLASI -3, , F. DİĞER FAALİYETLERDEN DOĞAN GELİR KARLAR 36, , Faiz Gelirleri 35, , Menkul Kıymet Satış Karları 1, , DÖNEM GELİR FAZLASI 33, ,

31 MİMARLIK VAKFI 2014 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ VE 2015 BÜTÇESİ GELİRLER 2014 BÜTÇE ÖNERİSİ 2014 GERÇEKLEŞME 2015 BÜTÇE ÖNERİSİ EĞİTİM VE BURS FONU Burs bağışları 90, , , Yüksek lisans bursu , , , YARDIMLAŞMA SANDIĞI Üye giriş ödentisi 13, , Üye yıllık ödentisi 294, , , Yardımlaşma Sandığı bağış. 20, , , Faiz geliri 50, , , , , , VAKIF GELİRLERİ Kurucu üye bağışları Bağışlar 20, , , İktisadi İşletme 20, , Faiz gelirleri 5, , , , , , TOPLAM GELİR 513, , , GİDERLER 2014 BÜTÇE ÖNERİSİ 2014 GERÇEKLEŞME 2015 BÜTÇE ÖNERİSİ EĞİTİM VE BURS FONU Burs ödemesi 5x165x Burs ödemesi 60x165x6 59, , , Burs ödemesi 61x165x3 29, , , Yüksek lisans 3x400x2 2, Yüksek lisans 1x400x5 2, , , ,

32 YARDIMLAŞMA SANDIĞI Ölüm Yardımları 30, , , Karşılıksız Sosyal yardımlar 15, , , Aidat iade 15, , , Yardımlaşma San. Tanıtım 15, , , Ücret 36, , Kırtasiye 2, Temsil ve İkram 1, Haberleşme 3, , , Banka giderleri 1, , , Genel Kurul Toplantı Giderleri 1, Basılı malzeme 15, , Çeşitli giderler 5, , , , , , VAKIF GİDERLERİ Ücret ve Tazminatlar 36, , , Kırtasiye Temsil giderleri , Yol giderleri , Haberleşme 1, , , Vergi, noter giderleri 1, , Çeşitli giderler 1, , , Banka giderleri 2, , , Basılı malzeme , Web Sitesi Giderleri 1, Müze giderleri , , , TOPLAM GİDER 267, , , GELİR FAZLASI 246, , , Not: Mimarlık Vakfı nın Miv-San Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı na olan borç tutarı 31 Mayıs 2015 tarihi itibariyle ,63-TL dir. 31

33 MİMARLIK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ 31/12/2014 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU İŞLETME AYRINTILI BİLANÇOSU ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM İŞLETME AYRINTILI BİLANÇOSU ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/13 31/12/14 PASİF (KAYNAKLAR) 31/12/13 31/12/14 I. DÖNEN VARLIKLAR I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A. Hazır Değerler 5, , A. Mali Borçlar Kasa B. Ticari Borçlar 111, , Bankalar 1, , Satıcılar 111, , Diğer Hazır Değerler 3, , Borç Senetleri B. Menkul Kıymetler C. Diğer Borçlar 92, , Diğer Menkul Kıymetler Bağlı Ortaklıklara Borçlar 71, , C. Ticari Alacaklar 105, , Personele Borçlar Alıcılar 103, , Diğer Çeşitli Borçlar 19, , Alacak Senetleri 2, , D. Alınan Avanslar 23, Şüpheli Ticari Alacaklar 1, , Alınan Sipariş Avansları 23, Şüpheli Ticari Alacaklar E. Yıllara Yaygın İnş. 1, , Karşılığı (-) Onarım Hakedişler D. Diğer Alacaklar Hakediş Bedelleri 5. Diğer Çeşitli Alacaklar F. Öd. Vergi ve Diğer Yükümlülükler 17, , E. Stoklar 172, , Ödenecek Vergi ve Fonlar 14, , Yarı Mamüller 3, Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 3, , Mamüller 1, , G. Borç ve Gider Karşılıkları Ticari Mallar 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer 159, , Yasal 7. Verilen Sipariş Avansları 7, , Yükümlülük Karşılıkları 2, G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Dönem Karının Peşin 0.00 Ödenen Vergi ve Diğer 2, Tahakkukları Yükümlülükleri (-) H. Diğer Dönen Varlıklar 3, H. Gelecek Aylara Ait 3, Gelirler ve Gider Tah Peşin Ödenen Vergiler ve I. Diğer Kısa Vadeli 3, , Fonlar Yabancı Kaynaklar İş Avansları Hesaplanan KDV DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI KISA VADELİ YABANCI 287, , KAYNAKLAR TOPLAMI 244, ,

34 MİMARLIK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ 31/12/2014 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU İŞLETME AYRINTILI BİLANÇOSU ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM İŞLETME AYRINTILI BİLANÇOSU ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/13 31/12/14 PASİF (KAYNAKLAR) 31/12/13 31/12/14 II. DURAN VARLIKLAR II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A. Ticari Alacaklar A. Mali Borçlar B. Diğer Alacaklar B. Ticari Borçlar C. Mali Duran Varlıklar C. Diğer Borçlar D. Maddi Duran Varlıklar 34, , D. Alınan Avanslar Tesis, Makina ve Cihazlar 11, E. Borç ve Gider 11, Karşılıkları Demirbaşlar 27, F. Gelecek Yıllara Ait 28, Gelirler ve 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 4, , Gider Tahakkukları E. Maddi Olmayan Duran G. Diğer Uzun Vad. 31, , Varlıklar Yabancı Kaynaklar Haklar UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri III. ÖZKAYNAKLAR 4. Araştırma ve Geliştirme Giderleri A. Ödenmiş Sermaye 5, , Özel Maliyetler 1. Sermaye 5, , Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 33, , B. Sermaye Yedekleri 39, , Birikmiş Amortismanlar (-) 2, , Kayda Alınan Emtia Karşılığı 39, , F. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar C. Kar Yedekleri 1, , G. Gelecek Yıllara Ait Giderler 1. Yasal Yedekler 1, , ve Gelir Tahakkukları D. Geçmiş Yıl Karları 273, , H. Diğer Duran Varlıklar E. Geçmiş Yıl Zararları 216, , Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV F. Dönem Net Karı (Zararı) 6, , DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 65, , ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 109, , AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI PASİF (KAYNAKLAR) 353, , TOPLAMI 353, ,

35 MİMARLIK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ 01/01/ /12/2013 DÖNEMİ AYRINTILI GELİR TABLOSU AÇIKLAMA Önceki Dönem Cari Dönem A. BRÜT SATIŞLAR 617, , Yurt İçi Satışlar 613, , Diğer Gelirler 4, , B. SATIŞ İNDİRİMLERİ ( - ) Satıştan İadeler ( - ) C-NET SATIŞLAR 617, , D-SATIŞLARIN MALİYETİ ( - ) 310, , Satılan Ticari Mallar Maliyeti ( - ) 64, , Satılan Hizmet Maliyeti ( - ) 245, , BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 307, , E. FAALİYET GİDERLERİ 295, , Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri ( - ) 7, , Genel Yönetim Giderleri ( - ) 288, , FAALİYET KARI VEYA ZARARI 11, , F. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 3. Faiz Gelirleri Menkul Kıymet Satış Karları

36 G. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR ( - ) H. FİNANSMAN GİDERLERİ ( - ) 1, Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri ( - ) 1, OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 10, , I. OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar J. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR ( - ) 2, , Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar ( - ) 2, , DÖNEM KARI VEYA ZARARI 8, , K. DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KAR ( - ) 2, DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 6, ,

37 MİMARLIK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ 2015 BÜTÇE GELİRLER 2014 TAHMİNİ BÜTÇE GERÇEKLEŞEN 2014 DÖNEM GELİRİ 2015 TAHMİNİ BÜTÇE 600 Yurtiçi Satışlar 580, , , İnternet Yapı Kataloğu 15, , , Malzeme Dergisi 15, Mimarist Dergisi 25, , , Ajanda İstanbul Şube 150, , , Ajanda Birimler 20, , , Birim Dergileri 20, , , Bülten 2, Oda Yayınları 50, , , Basılı Malzeme 15, , , Etkinlikler 60, , , Sigorta 25, , Turizm 60, , , Vakıf-İşletme Yayınları 19, , Eğitim Gelirleri 5, Kitap Satış (Kitabevi) 120, , , Diğer Gelirler 1, , , Faiz Gelirleri Komisyon Gelirleri 644 Konusu Olmayan karşılıklar 645 Menkul Kıymet Satış Karları 679 Diğer Olağandışı Gelirler , Gelir Toplamı 581, , ,

38 MİMARLIK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ 2015 BÜTÇE GİDERLER 2014 TAHMİNİ BÜTÇE GERÇEKLEŞEN DÖNEM GİDERLERİ 2015 TAHMİNİ BÜTÇE 740 Hizmet Üretim Maliyeti 251, , , İnternet Yapı Kataloğu 3, , , Malzeme Dergisi 9, Mimarist Dergisi 15, , , İstanbul Şube Ajanda 105, , , Birim Ajandaları 17, , , Birim Dergileri 12, , Bülten 2, Oda Yayınları 40, , , Basılı Malzeme 13, , Etkinlikler 36, , , Sigorta Turizm 4, Vakıf-İşletme Yayınları 11, , Eğitim 1, Satılan Ticari Mal (Kitap) Maliyeti 90, , , Pazarlama Satış ve Dağıtım 8, , Genel Yönetim Giderleri 230, , , Genel Yönetim Giderleri 90, , , Genel Yönetim Personel 140, , , Finansman Giderleri 1, Diğer Olağandışı Giderler 1, , , Gider Toplamı 574, , , Gelir-Gider farkı 6, , ,

39 MİMARLIK VAKFI DENETLEME KURULU RAPORU Denetleme tarihi : Denetleme dönemi : Adres : Karaköy, Kemankeş Cad. No:31 K:4 Beyoğlu/İstanbul Toplantıya Katılanlar Denetleme Kurulu üyeleri Mimarlık Vakfı : M. Sabri Orcan Erdal Sarıgöl Ergüder Falay : Ali Rüzgar Mahmut Bülbül Bu denetleme; ile arasını kapsamakta olup, yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Denetleme Kurulu Üyeleri ile belirtilen yetkililerin katılımı ile yapılmıştır. Bu bağlamda; A- Kayıt ve defterler A.1. Evrak Kayıt defteri A.2. Karar defteri B- Mali durum B.1. Bilanço ve Gelir Tablosu B.2. Mizan 38

40 B.3. Banka hesapları İncelenmiştir. Denetleme sonuç ve önerileri aşağıdaki başlıklar altında sunulacaktır. I. Mimarlık Vakfı (MİV) II. Mimarlık Vakfı Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı (MİV-SAN) III. Mimarlık Vakfı İktisadi İşletmesi (MİV-İŞLETME) I. Mimarlık Vakfı Toplam üye sayısı aşağıdaki gibidir. Bireysel Kurucu Üye 174 Kurumsal Kurucu Üye 26 Toplam Üye 200 A. Kayıt ve defterler A.1. Evrak kayıt defteri incelendiğinde; 1. Evrak defterinde kayıtların numaralanmış, tarih düşülmüş ve konu belirtilmiş olduğu görülmüştür. 2. Evrak defterinin tarihine kadar işlendiği görülmüştür. A.2. Yönetim Kurulu Karar defteri incelendiğinde; 1. Toplantı gündeminin karar defterinde yer aldığı, 2. Deftere yapıştırılmış karar metinlerinin mühürlendiği, tarih, 2015/5 sayılı kararın son karar olduğu görülmüştür. B. Mali durum B.1. Bilanço: dönemi ayrıntılı gelir tablosu ve bilanço ektedir. 39

41 B.2. Mizan: nolu Vakıf Burs Fonu Bağışları hesabının ,00-TL, 633 nolu Burs ödemelerinin ,00-TL olduğu görülmüştür öğretim dönemi için 63 lisans öğrencisine 9 ay boyunca aylık 165,00-TL burs verildiği tespit edilmiştir tarihli genel mizan ektedir. B.3. Banka hesapları: tarihi itibariyle banka hesap bakiyelerinin; B.3.1. Vadesiz Hesaplar: ,33 TL 1. Garanti B. Galatasaray Şb.-( ) : 7.937,78 TL 2. Garanti B. Galatasaray Şb.-( ) Fon : 9.473,55 TL B.3.2. Vadeli Hesaplar : ,19 TL 1. Garanti B. Galatasaray Şb.-( ) : ,19 TL olduğu görülmüştür. Kayıtlar incelendiğinde inceleme dönemi içerisinde ,00-TL burs fonu bağışı ve ,00-TL diğer bağışlar olmak üzere toplam ,00-TL bağış ve yardım toplandığı görülmüştür. II. MİV-SAN Mimarlık Vakfı Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı tarihi itibarı ile üye sayısının 1196 olduğu görülmüştür. Son bir yıl içinde 11 üyenin üyelikten ayrıldığı, 7 üyenin vefat ettiği ve 5 üyeye sosyal yardım yapıldığı görülmüştür. Yıl içerisinde 22 yeni üye yapıldığı tespit edilmiştir. 40

42 A. Kayıt ve defterler A.1. Evrak kayıt defteri incelendiğinde; 1. Evrak defteri olduğu ve tarihine kadar işlendiği görüldü. A.2. Yönetim Kurulu Karar defteri incelendiğinde; 1. Toplantı gündeminin karar defterinde yer aldığı, 2. Deftere yapıştırılmış karar metinlerinin mühürlendiği tarih, 13/02 sayılı kararın son karar olduğu görüldü. B. Mali durum B.1. Bilanço: tarihli ayrıntılı gelir tablosu ve bilançosu ektedir. B.2. Mizan: tarihli genel mizan ektedir. B.3 Banka hesapları: tarihi itibariyle banka hesap bakiyelerinin; B.3.1. Vadesiz Hesaplar: ,15 TL 1. Garanti B. Galatasaray-vadesiz ( ) : 106,99 TL 2. T.İş Bankası Parmakkapı-vadesiz (737134) : ,84 TL 3. T.İş Bankası Parmakkapı-Fon (737134) : 9.044,32 TL B.3.2. Vadeli Hesaplar : ,62 TL 1. T.İş Bankası Parmakkapı-vadeli (311590) : ,86 TL 2. T.İş Bankası Parmakkapı-vadeli (315059) : ,76 TL Ve POS alacakları : ,55 TL olduğu görülmüştür. Kayıtlar incelendiğinde MİV-SAN Sosyal Dayanışma Fonu için 4.960TL bağış ve yardım toplandığı, ,24TL üye aidatı tahsil edildiği görüldü. 41

İÇİNDEKİLER Bölüm 1. Yönetici Özeti...2. Bölüm 3. Yönetim Organları...10. Bölüm 4. 2006 Yılı Faaliyetlerimiz...12 EKLER

İÇİNDEKİLER Bölüm 1. Yönetici Özeti...2. Bölüm 3. Yönetim Organları...10. Bölüm 4. 2006 Yılı Faaliyetlerimiz...12 EKLER İÇİNDEKİLER Bölüm 1. Yönetici Özeti...2 Bölüm 2. Genel Değerlendirme...4 Bölüm 3. Yönetim Organları...10 Bölüm 4. 2006 Yılı Faaliyetlerimiz...12 Bölüm 5. 2007 Yılı Çalışma Programı...18 EKLER Ek 1. Vergi

Detaylı

FAALİYET RAPORU PERYÖN - TÜRKİYE İNSAN YÖNETİMİ DERNEĞİ 2010-2011 DÖNEMİ 22. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 21 MART 2012

FAALİYET RAPORU PERYÖN - TÜRKİYE İNSAN YÖNETİMİ DERNEĞİ 2010-2011 DÖNEMİ 22. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 21 MART 2012 PERYÖN - TÜRKİYE İNSAN YÖNETİMİ DERNEĞİ - DÖNEMİ 22. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 21 MART 2012 FAALİYET RAPORU Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Atatürk Cad. No: 82/A Sıtkı Bey Plaza Kat:1 D: 9 Kozyatağı

Detaylı

AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu

AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 YILI BİLANÇO, GELİR TABLOSU FAALİYET VE DENETÇİLER RAPORU İdare Merkezi : Nispetiye Cad. Akmerkez TELEFON : (0-212)

Detaylı

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 2013 HESAP YILI 2013 Faaliyet Raporu Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 24.03.2014 Pazartesi, Saat: 14:00 da G.O.S.B. İhsan Dede Cad. 700. Sokak Gebze / Kocaeli

Detaylı

faaliyet raporu ve ötesi...

faaliyet raporu ve ötesi... 2012 faaliyet raporu ve ötesi... 2012 faaliyet raporu TEŞEKKÜRLER Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği olarak siz değerli üyelerimiz sayesinde üniversitemize 2012 yılında toplam 1.033.574 TL, son 5 yılda

Detaylı

Deloitte Eğitim Vakfı 2008 yılı faaliyet raporu

Deloitte Eğitim Vakfı 2008 yılı faaliyet raporu Deloitte Eğitim Vakfı 2008 yılı faaliyet raporu İçindekiler Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkan ın Mesajı 1 Mütevelli Heyeti 2 Yönetim Kurulu 2 Denetim Kurulu 3 DEVAK Kuruluş ve Mal varlığı 4 DEVAK

Detaylı

Köklü olduğu kadar dinamik bir sigorta şirketi. 2010 Faaliyet Raporu

Köklü olduğu kadar dinamik bir sigorta şirketi. 2010 Faaliyet Raporu Köklü olduğu kadar dinamik bir sigorta şirketi 2010 Faaliyet Raporu 1 Aksigorta 2010 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş 2 Kurumsal Profil 3 Olağan Genel Kurul 3 Toplantısı Gündemi 4 Vizyonumuz, Misyonumuz

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 28. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 i TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 28. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2012-2013) 24 Şubat 2014, Ankara Mithatpaşa Cad. 44/16 Kızılay/Ankara Tel: 0.312

Detaylı

2013-2015 Faaliyet Raporu

2013-2015 Faaliyet Raporu 2013-2015 Faaliyet Raporu 31 Mayıs 2015 İstanbul 1 İçindekiler Tablosu 3 2 Önsöz 4 3 2013-2015 Yılları Faaliyet Raporu 5 3.1 Üye İlişkileri 7 3.1.1 Antalya Kırtasiye Sektörü Genişletilmiş Toplantısı 7

Detaylı

2013 Yılı Faaliyet Raporu

2013 Yılı Faaliyet Raporu 2013 Yılı Faaliyet Raporu MAG Vakfı Yönetimi tarafından 12 Nisan 2014 tarihli Mütevelli Heyet toplantısında sunulmuştur Rapor 1 Ocak 2013 31 Aralık 2013 tarihleri arasındaki dönemi kapsar MAHALLE AFET

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ 2013 2014 DÖNEMİ

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ 2013 2014 DÖNEMİ BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ 2013 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU (Ocak 2013 Aralık 2014) BİLMED Olağan Genel Kurulu İstanbul - 18 Ocak 2015 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ 2015 YILI OLAĞAN

Detaylı

2013 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

2013 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2013 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Köklü değerlere ve güçlü kurumsal temellere sahip olan Tekfen Grubu, başarılı iş uygulamalarını devam ettirmek

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014 2017 Dönemi KSO Stratejik Planlama ve Denetleme Kurulu Konya Aralık 2014 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL PROFİL... 5 1- KSO nın Kısaca Tarihi... 5 2- KSO nın

Detaylı

27. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

27. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 27. Dönem Çalışma Raporu 1 TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 1 27. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2010-2011 27. Dönem Çalışma Raporu 3 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 A. GİRİŞ... 13 B. ÖRGÜTLENME... 13 B.1 ÜYELER 13 B.1.1

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2012. DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU FAALİYET RAPORU 2012 01

DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2012. DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU FAALİYET RAPORU 2012 01 DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2012 DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU FAALİYET RAPORU 2012 01 XXxxxxx Değerli paydaşlarımız, Kurum olarak, oldukça yoğun ancak pek çok

Detaylı

2012 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

2012 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2012 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Köklü değerlere ve güçlü kurumsal temellere sahip olan Tekfen Grubu, başarılı iş uygulamalarını devam ettirmek

Detaylı

2013 faaliyet raporu

2013 faaliyet raporu 2013 faaliyet raporu 2013 Faaliyet Raporu 4 14. Dönem Yönetim Faaliyetlerimiz Kurulu Murat Öngör 93 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Zihnioğlu 91 Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Yaşar 92 Yönetim Kurulu

Detaylı

2012 HAZİRAN 2014 MAYIS DÖNEMİ

2012 HAZİRAN 2014 MAYIS DÖNEMİ ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2012 HAZİRAN 2014 MAYIS DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU 2014 Genel Kurulu - Ankara ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2014 OLAĞAN GENEL KURULU Toplantı Tarihi Çoğunluklu : 31 Mayıs 2014 Cumartesi, 12:00

Detaylı

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 11. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 MART 2014 İZMİR İÇİNDEKİLER TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Melike Anıl BİNGÖL ün 12. Olağan Genel Kurul Açılış

Detaylı

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİNE AİT

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİNE AİT ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI... 3 ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER... 4 ORTAKLIK YAPISI... 4 HİSSE

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU 2010-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU 2010-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU 2010-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz; Yönetim Kurulumuzun 2010-2013 dönemine ait çalışmalarını içeren Faaliyet Raporunu

Detaylı

2015 E DOĞRU BİZİM ORADA NELER OLUYOR? BÜMED FAALİYET RAPORU - 2011

2015 E DOĞRU BİZİM ORADA NELER OLUYOR? BÜMED FAALİYET RAPORU - 2011 BÜMED FAALİYET RAPORU - 2011 2015 E DOĞRU BİZİM ORADA NELER OLUYOR? n YENİDEN YAPILANMA n ÜNİVERSİTEYE KATKI n İLETİŞİM n EĞİTİM n HOBİ n YÖNETİŞİM n FİNANSMAN n GYM n PLAJ n TESİS n AİLE ETKİNLİKLERİ

Detaylı

DEPREM GEÇECEK, HAYAT DEVAM EDECEK.

DEPREM GEÇECEK, HAYAT DEVAM EDECEK. EÇECEK, AM İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER...7 1.1 Yönetim Kurulu Çalışmaları...11 1.2 Mevzuat ve Uygulamalara İlişkin Hususlar...12 1.3 Kurum İdarecisi Eureko Sigorta 2009 Yılı Faaliyetleri...13

Detaylı

14.1. Mimarlık, Eğitim ve Kültür Araştırmaları Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu (EKA-MBÇK)

14.1. Mimarlık, Eğitim ve Kültür Araştırmaları Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu (EKA-MBÇK) 14. Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulları (MBÇK) Çalışmaları 14.1. Mimarlık, Eğitim ve Kültür Araştırmaları Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu (EKA-MBÇK) EKA-MBÇK nın önceki dönemlerinde uzun süren çalışmalar

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem 01.01.2014 31.12.2014 Banka nın Ticaret Unvanı Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

ODA TANITIM VE İLGİLİ MEVZUAT KİTABI

ODA TANITIM VE İLGİLİ MEVZUAT KİTABI ODA TANITIM VE İLGİLİ MEVZUAT KİTABI MAYIS 2013 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HAKKINDA... 4 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU... 27 ODA MUAMELAT

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş.

TEKSTİL BANKASI A.Ş. TEKSTİL BANKASI A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU BANKA İLETİŞİM BİLGİLERİ Tekstil Bankası Anonim Şirketi (Tekstilbank) Türkiye de özel sermayeli mevduat bankası olarak faaliyet göstermektedir. Raporun Ait

Detaylı

Faaliyet Raporu. Daha verimli bir geleceðe odaklandık!

Faaliyet Raporu. Daha verimli bir geleceðe odaklandık! 2013 Faaliyet Raporu Daha verimli bir geleceðe odaklandık! Anadolubank 2013 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I. Sunuş 02 Kısaca Anadolubank 03 HABAŞ Grubu 04 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 05 Genel Müdür

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. Sunuş

İÇİNDEKİLER. I. Sunuş İÇİNDEKİLER I. Sunuş 02 Kısaca Anadolubank 03 HABAŞ Grubu 04 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 06 Genel Müdür ün Mesajı 08 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 10 Üst Yönetim 12 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

Detaylı

T.C. TARĐHĐ KENTLER BĐRLĐĞĐ

T.C. TARĐHĐ KENTLER BĐRLĐĞĐ T.C. TARĐHĐ KENTLER BĐRLĐĞĐ 2011 YILI FAALĐYET RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ 1 I-GENEL BĐLGĐLER 4 A-Misyon ve Vizyon 4 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4 C-Đdareye Đlişkin Bilgiler 8 1-Fiziksel Yapı 8 2-Örgüt

Detaylı