FOCUS ON LANGUAGE and MULTIMEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FOCUS ON LANGUAGE and MULTIMEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)"

Transkript

1 August10,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING PHOTOHERE (sameasinmodule) CARDNUMBER:6 THEME:TÜRKEDEBİYATI/TURKISHLITERATURE LEVEL:Advanced FocusonLanguagedevelopedbyYasinTunç FOCUSONLANGUAGEand MULTIMEDIALANGUAGEASSISTANT(MMLA) 1.Backgroundinformation Summaryofthe"Kitapevi:SahafDükkanı"video Culturetips 2.LanguageAssistance Keywordsforthevideocliptranscribed Guidedquestions Grammar Vocabulary 3.TranscriptionandGlossary Transcriptionofthevideoclip(Kitapevi:SahafDükkanı) Glossary(Kaynak:TürkDilKurumu) 1.Backgroundinformation Summaryofthe"Kitapevi:SahafDükkanı"video Thisvideofocusesonsahaf(bouquiniste) cultureinturkey.sahafhalilbingöltalks abouthowhestartedthisworkandhereveals someofthesecretsthathelearnedfrom books.oneofthesesecretsisabouttheuseof pseudonymsinliterature.sahafcontemplates whypeopleneededtousepseudonyms. BuvideodaTürkiye'depopülerolansahaf kültürüneyerverilmektedir.sahafhalilbingöl sahaflığanasılbaşladığınıanlatmaktave kitaplardanöğrendiğibazısırlarıdinleyiciyle paylaşmaktadır.busırlardanbirtaneside takmaisimkullanımıdır.sahaf,örnekler vererektakmaadlarınnedenkullanıldığınıdile getirmektedir. Culturetips Beyazıt:adistrictinIstanbul. PeyamiSafa:novelistandstorywriter.HeusedthepseudonymServerBediforsomeofhis work. 2.LanguageAssistance Keywordsforthevideocliptranscribed SectionI:raf(a),sahafdükkanı,sararmak. 1

2 SectionII:mübadeleetmek,sır(a),takmaisim(ad),devletmemuru,saklamak. SectionIII:Roman,iğreti,toparlamak. Guidedquestions SectionI: 1. Konuşmacıaşağıdakicümlede"dudak"kelimesinenetürbiranlamkatmıştır? "Odudaklarsararmışdaolsalardinlemekistediğinizyaşamauzatırsınızelinizivebirkitap çekersinizraftan." SectionII: 1.SahafHalilBingölsahaflıkmesleğinenasılbaşlamıştır? 2.Sahafaşağıdakicümledenedemekistemiştir:"Buşekildebirkitapbüyüsüiçinizegirdimi işinizbitmişdemektir."? 3.Sahafagöreinsanlarıntakmaisimkullanmasınınsebeplerinelerdir? 4."isminisakla,bizsanaişverelim"ifadesihangianlamdakullanılmıştır? SectionIII: 1.SahafagörePeyamiSafanedentakmaisimlereihtiyaçduymuştur? 2."Oradakendisinikonuşturmuş"ifadesinedemektir? Grammar mişforreporting,makingstatementsandjudgements,irony IntheintermediatelevelModuleII,westartedtointroduce mişasapresumptiveornarrative pasttensemarker,andwepointedoutsomefunctionsofthismarker,suchasnarrationand perfectiveaspect.inthismodule, mişwillbeexploredinmoredetailswithsomeother functions. Evidentiallymarkedstatements:Thesearestatementsthataspeakeruttersbasedon knowledgethatheorsheacquiredindirectly."thesourceoftheindirectknowledgeupon whichthesestatementsarebasedisusuallyeitherastatementmadebysomeoneelse...ora resultantstate"(göksel&kerslake,2005,p.355).theinformationisreceivedbythespeakers fromoraland/orwrittensources,whichgivestheirstatementsanevidentialmeaning.seethe followingexamples: 1."Ciltkokulu,tozluraflarındasizlerifarklızamanlarınyüzlerceinsanıbekler.Kimisiçokyaşlıve bilge,kimisihalayaşamakta,kimisiçoktanölmüş,gençgitmiş." Thespeakerisreferringtotheauthorsofthebooks.Shedoesnothavedirectknowledge(or personalexperienceorobservation)ofwhethertheauthorsarealiveordead.basedonindirect knowledgeandhergeneralassumption,shesaysthat"someofthem[authors]hadalreadydied, andsomediedyoung." 2.T.Korkmazmesela,birörnekvereyim...ÇağlayanYayınlarınınkitapkapaklarınıçizmiştir. Hapistençıkmıştır;hiçbiryerdeişbulamamıştır.ÇağlayanYayınlarınamüracaatetmiş;Çağlayan Yayınlarıdabunademişki"isminisakla,bizsanaişverelim".İsminisaklamış,T.Korkmaz. 2

3 Therearetwousesof mişinthesesentences.inthefirstthreeverbs(çiz miş tir,çık mış tır, bul a ma mış tır), mişisacomponentof miştir,whichaccordingtogökselandkerslake,does notpossessanyevidentialmodalvalue. Ontheotherhand,inthefollowingexamples(müracaatet miş,de miş,sakla mış),thereisa clearsenseofevidentialmodality.thespeakerdoesnothavefirsthandanddirectknowledge, butseemstobereportingwhathewastold.therefore,thetranslationoftheseverbswouldbe asfollows:"[t.korkmaz]issaidtohaveappliedtoçağlayanpress;çağlayanpressissaidtohave toldhim'concealyourname,wegiveyouajob'.apparently,heconcealedhisname." Analyzethefollowingexample: 3.PeyamiSafa'nınilkisminibilenolduğunuzannetmiyorum.NedirilkismiPeyamiSafa'nın? Osman.OsmanPeyamiSafa.ServerBediismininarkasınasaklanmış.Neden?Odönemdegayet ciddiromanlaryazıyorpeyamisafa.ismişeyolmasındiye,polisiyeromanozamanikincibirsınıf romansayıldığıiçinoismesığınmış;ordakendisinikonuşturmuş. Therearealsothefollowinguses: 4."Meğerseherkesioadıkullanarakkandırmış."Themodaladverbmeğer(meğerse)inthis statementreferstothefactthatthespeaker spriorknowledgeofthecasehasbeenrevisedin lightofsomenewinformationorevidence.so,thesentencegoes"itseemsthatoritturnsout thathehavecheatedeveryonebyusingthatname." 5."Anahtarlarımıevdeunutmuşum."Inthisstatement,thereisareferencetoacurrent situationorresult.thespeakerdidnotwitnesshowithappened,butheorsheismakingan inferencebasedonthepresentevidencehe/shehas.seethefollowingexampleaswell. 6."Dışarıyabakarmısın!Bütünağaçlarçiçekaçmış."Justlikeexample5,thespeakerdidnot witnessthetree'sblossomingprocess. Vocabulary SectionI: cilt:a.1.ten.2.formaları,yapraklarıbirbirinedikerekveyayapıştırarakkitap,defter,dergi vb.negeçirilenderi,bezveyakâğıtlakaplıkapak:"nakışlara,ciltlere,minyatürlerehayrankaldı." Ö.Seyfettin raf:a.üstüneöteberikoymakiçinduvaraveyabirdolabıniçinebirbirineparalelolarak tutturulmuş,genelliklegeniş,uzuntahtaveyametallevha:"kapıdangirincesolyandabirocağı, sağyandadaduvaragömmebirdolabıylabeşaltırafıvardı."halikarnasbalıkçısı. sahaf:a.genelliklekullanılmışveeskikitapalıpsatankitapçı. SectionII: mübadeleetmek:değiştokuşetmek.[tobarter,exchange(onething)for(another)]. açığavurmak:birbulguyuyadabuluşubaşkalarınaanlatarakyadayazarakaçıklamak.[to disclose,reveal]. takmaisim:[pseudonym]. kovuşturmayauğramak:( i)suçluolduğuilerisürülenbirisiningerekliaraştırmavesoruşturmaya maruzkalması,vehakkındadavaaçılması. müracaatetmek:başvurmak. 3

4 4 SectionIII: merhum:sf.ölmüşmüslüman(erkek),rahmetli,rahmetlik:"merhumunruhuzatıalinizi yeryüzündeavukatmıbıraktı?"a.m.dranas. iğreti:fıtrîolmayan,sahte,sun. 3.TranscriptionandGlossary Transcriptionofthevideoclip(Kitapevi:SahafDükkanı) SectionI: Ciltkokulu,tozluraflarındasizlerifarklı zamanlarınyüzlerceinsanıbekler.kimisiçok yaşlıvebilge,kimisihalayaşamakta,kimisi çoktanölmüş,gençgitmiş.söyleyecekleri, anlatacaklarıhaladudaklarınınucunda.o dudaklarsararmışdaolsalardinlemek istediğinizyaşamauzatırsınızelinizivebir kitapçekersinizraftan.kimisayfalarelliyıl kimisiyüzyılöncesikokar.sayfalardaparmak izleri.dahasonraokudukçasizindeparmak izleriniz,sizindünyanızındakokuları.birsahaf dükkanıburasıvesahafhalilbingöl karşımızda. SectionII: H.B.:Sahaflıkmesleğiyleokulyıllarındatanıştık diyebilirim.liseçağlarında,eyüp'te doğum yerimeyüpbenim Şafaksinemasınınönünde Tommiks,Teksassatarak,mübadeleederek, okunmuşçizgiromanlarımübadeleederek başladıkbuişe.ondansonrafransızcagramer kitaplarıtoplamayabaşladım.ondansonra tarihkitaplarıtoplamayabaşladım.özellikle TürktarihiveortaçağTürktarihihakkında kitaplartoplamayabaşladım.buşekildebir kitapbüyüsüiçinizegirdimiişinizbitmiş demektir.heleeskikitaplarla...mesaiyaptığın zaman,onlarsizebirsürüsırlarınıanlatırlar, birsürüsırlarınıaçığavururlar.örneğintakma isimleyazılankitaplar.bukonuda, Beyazıt'taykendükkanımız,82yılıydıgaliba, birmüşterimizdediki"ya"dedi"ben"dedi "bukitabıaldım,ettim,eyledimamabuisim normalbirşeydeğil"dedi.kitabınismide Çılgın,yaniyazarıÇılgın.Araştırdıkbukişinin birdevletmemuruolduğunu,isminibuyüzden sakladığını...33yılındabasılanbirkitaptı galiba.merakımızicabetti.niçininsanlar isimlerinisaklarlar?yazıyazıyorsun,kitap yazıyorsun,makaleyazıyorsun.sonrabaktıkki buisimlerinisaklayanlarınçoğusuyadevlet memuru,yaşuveyabuşekildekovuşturmaya uğramış,sağdanveyasoldankovuşturmaya uğramışyazarlar,çizerler.t.korkmazmesela, birörnekvereyim...çağlayanyayınlarının kitapkapaklarınıçizmiştir.hapistençıkmıştır; hiçbiryerdeişbulamamıştır.çağlayan Yayınlarınamüracaatetmiş;ÇağlayanYayınları dabunademişki"isminisakla,bizsanaiş verelim".isminisaklamış,t.korkmaz. SectionIII: PeyamiSafa 1 'nınilkisminibilenolduğunu zannetmiyorum.nedirilkismipeyami Safa'nın?Osman.OsmanPeyamiSafa.Server Bediismininarkasınasaklanmış.Neden?O dönemdegayetciddiromanlaryazıyorpeyami Safa.İsmişeyolmasındiye,polisiyeromano zamanikincibirsınıfromansayıldığıiçino ismesığınmış;oradakendisinikonuşturmuş. CingözRecaitiplemesiniyapmıştıroisimle. OndansonraBediaServetisminikullanmış. Altıyeditane,yedisekiztaneyine Fransızca'danbutürromançevirmiş.Bedia Servet,ServerBedi'denkalan,yaniannesinin ismibediaserver,oismikullanmış.hem ServerBediaolarakkullanmışhemBedia Servetolarakyabancıdildenyaptığı 1 PeyamiSafa(1899,İstanbul 15Haziran 1961):AfamousTurkishshortstorywriterand novelist.

5 5 tercümelerdebuismikullanmış.seyfettin Özügilde,merhum,onlarınzamanıntespit etmiş;okenarınaparanteziçindetakmaadıyla diye,saklanmışadıyla,iğretiadıylayazdığını bizeikazetmiş.bizonlarıaldık,toparladık. Hepsinitoparladık,toparladık,toparladık, 83'tenberiçalışaçalışageldik2006'ya. Glossary(Kaynak:TürkDilKurumu) açığavurmak:todisclose,reveal. Beyazıt:AdistrictinIstanbul. iğreti:imitation,fake,sham. kovuşturmayauğramak:( i)tobeprosecuted. merhumsf:thedeceased. mübadeleetmek:tobarter,exchange(onething)for(another). müracaatetmek:toapply(tosb)forsth. PeyamiSafa:Novelistandstorywriter.HeusedthepseudonymServerBediforsomeofhis work. takmaisim:pseudonym. REFERENCEANDCOPYRIGHTINFORMATIONFORTHISFOCUSONLANGUAGE ThisFocusonLanguagehasacopyright.Itmaybereproducedanddistributedfor educationalpurposesonlyifthefollowingcitationisincludedinthedocument: ThisFocusonLanguagewasoriginallypublishedontheDeepApproachwebsite (http://deepapproach.wceruw.org/index.html)as: Tunç,Y.andTochon,F.V.(2011).TürkEdebiyati/TurkishLiterature.Module6,Focuson language,advancedlevel.madison,wi:wisconsincenterforeducationresearch (WCER).http://deepapproach.wceruw.org/index.html(accessdate).TheFocuson Languageisreprintedherewithpermissionoftheauthorsandthepublisher,The WisconsinCenterforEducationResearchattheUniversityofWisconsin Madison. Toviewrelatedmodules,movies,PowerPoints,theoreticalarticles,Q&As,andwebcasts,or tocommentpublicallyonthismoduleinaforumofdiscussion,pleasegoto

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT July29,2010 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER10 THEME:PROFESSIONALBIOGRAPHIES MESLEKİÖZGEÇMİŞLER LEVEL:Intermediate FocusonLanguagedevelopedbyCendelKaraman FOCUSONLANGUAGE

Detaylı

21/06/2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

21/06/2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 21/06/2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:1 THEME:ŞAİRLERVESİYASET/POETSANDPOLITICS LEVEL:Advanced FocusonLanguagedevelopedbyCendelKaraman

Detaylı

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June17,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:9 THEME:OSMANLIMIMARISIVEMODERNMIMARLIK /OTTOMANANDMODERNARCHITECTURE LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: 1:StudyTopkapıPalaceanditsfunctions

Detaylı

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:7 THEME:SAĞLIK/HEALTH LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS: 1.Exploringthehealthsystem 2.Debatingideasonfolkmedicineandfolk

Detaylı

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:4 THEME:REKLAMLAR/ADVERTISEMENTS LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS: 1:Prepareapostercomparingnewandold advertisements

Detaylı

Kerkenes News 12, 2009, fig. 11

Kerkenes News 12, 2009, fig. 11 June17,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:8 THEME:ARCHAEOLOGYANDSCIENCE ARKEOLOJİVEBİLİM LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: Project1:Applyingforapermitforfilmingasite

Detaylı

Module developed by Yasin Tunç

Module developed by Yasin Tunç http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 May4,2012 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER11 THEME:CITIESINTURKEY/TÜRKİYE'DEKİ ŞEHİRLER LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS:

Detaylı

Module developed by Yasin Tunç

Module developed by Yasin Tunç http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISHSUGGESTION CARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:5 THEME:TURKISHCUISINEANDCULTURE TÜRKMUTFAĞIVEMUTFAKKÜLTÜRÜ LEVEL:Intermediate

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. GSF için Zorunlu İngilizce AFES 101 1 15+9 0 3

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. GSF için Zorunlu İngilizce AFES 101 1 15+9 0 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS GSF için Zorunlu İngilizce AFES 101 1 15+9 0 3 Ön Koşul Dersleri Yabancı Dil Hazırlık Okulunda C Kurunu tamamlamak veya İngilizce dil seviye tespit

Detaylı

KOCAELİ TİCARET ODASI. 2013 İktisadi Rapor Sayfa 1

KOCAELİ TİCARET ODASI. 2013 İktisadi Rapor Sayfa 1 2013 İktisadi Rapor Sayfa 1 İçindekiler 1- KOCAELİ NİN EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ... 4 1.1- Kocaeli de Fiyat Hareketleri... 4 GIDA MADDELERİ... 4 TEMİZLİK MADDELERİ FİYATLARI... 4 KIRTASİYE FİYATLARI... 5 ZÜCCACİYE

Detaylı

LN796 Turkish: Level 1 (Standard)

LN796 Turkish: Level 1 (Standard) 2008 Examination (Language Centre) LN796 Turkish: Level 1 (Standard) Instructions to candidates Time allowed: 1 hour 50 minutes This paper contains 3 sections: Listening (15%) Reading (15%) Writing (15%)

Detaylı

2009- Acıbadem Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü Yabancı Diller Koordinatörü

2009- Acıbadem Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü Yabancı Diller Koordinatörü EĞİTİM DURUMU 1979 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı, Beyazıt Pedagoji ve Sosyal Antropoloji sertifikası 1972 Kadıköy Maarif Koleji, Moda İŞ TECRÜBESİ 2009- Acıbadem Üniversitesi,

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS

DERS BĠLGĠLERĠ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS Mesleki İngilizce YDİ302 6 3+0 3 5 Ön KoĢul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

11.00x20 jant / wheel 13.00x20 jant / wheel 9.00x20 jant / wheel BACKHOE LOADER Jant Ölçüsü / Rim Size b e BACKHOE LOADER k o y ü k l e y i c i Lastik Ölçüsü / Tire Size WHEEL LOADER Jant Ölçüsü / Rim

Detaylı

Kan tlanm fl performans

Kan tlanm fl performans Kan tlanm fl performans GENESIS II Total Knee System GENESIS II genifl implant ve entrümantasyon seçenekleri ile cerrahlar n farkl beklentilerini karfl layan kapsaml bir total diz protezidir. GENESIS II

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Bahaddin SİNSOYSAL 2. Doğum Tarihi: 02.03.1969 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Bahaddin SİNSOYSAL 2. Doğum Tarihi: 02.03.1969 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Bahaddin SİNSOYSAL 2. Doğum Tarihi: 02.0.1969. Ünvanı: Doç. Dr.. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Matematik Karadeniz Teknik Üniversitesi 1991 Y. Lisans Matematik

Detaylı

CEYHUN YÜKSELİR Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

CEYHUN YÜKSELİR Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi CEYHUN YÜKSELİR Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ceyhunyukselir@osmaniye.edu.tr ceyhunyukselir@hotmail.com Eğitim Durumu Lisans : Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü,

Detaylı

ENG 345 English for Specific Purposes III for Faculty of Medicine

ENG 345 English for Specific Purposes III for Faculty of Medicine I. Identification of the course: ENG 345 English for Specific Purposes III for Faculty of Medicine 2. Course Description The course is an EAP / ESP oriented English course which is designed to cater the

Detaylı

TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ

TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ TÜRK BİYOFİZİK DERNEĞİ BÜLTENİ Türk Biyofizik Derneği Yayın Organı Ağustos 2001 Yıl:7 Sayı:2 Üyelerimizin Yayın Özetleri Üye le ri mi zin 1998 ve sonrasında ya yın lan mış ma ka le özet le ri ni ve bil

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Orta Doğu Teknik. 1969 Üniversitesi Y. Lisans Yöneylem Araştırması Orta Doğu Teknik

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Orta Doğu Teknik. 1969 Üniversitesi Y. Lisans Yöneylem Araştırması Orta Doğu Teknik Özgeçmiş 1. Adı Soyadı : Seyhun Altunbay 2. Doğum Tarihi : 4 Kasım 1945 3. Unvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Orta Doğu Teknik 1969 Y. Lisans Yöneylem Araştırması

Detaylı

Çeviri Amaçlı Okuma (2-0-4)

Çeviri Amaçlı Okuma (2-0-4) I. Yarıyıl Ders İçerikleri Yabancı Dil I (Almanca I) (3-0-3) Güz dönemi boyunca öğrencilere başlangıç düzeyinde dilbilgisi, yazışma ve konuşma becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Öğrenci kendini

Detaylı

Extracurricular Materials for CBI

Extracurricular Materials for CBI Extracurricular Materials for CBI Gülden TÜM Çukurova University Adana, TURKEY guldentum@cu.edu.tr 17-18 March, 2012 Portland State University Definition of Extra-curricular materials Extra-curricular

Detaylı

GAZ ÜN VERS TES MERKEZ KÜTÜPHANES. 6 S f Yönetimi ükran K lba Kökta. 7 Kamelyal Kad n Alexandre Dumas. 8 Üç Yanl Üç Ceset Agahta Christie

GAZ ÜN VERS TES MERKEZ KÜTÜPHANES. 6 S f Yönetimi ükran K lba Kökta. 7 Kamelyal Kad n Alexandre Dumas. 8 Üç Yanl Üç Ceset Agahta Christie GAZ ÜN VERS TES MERKEZ KÜTÜPHANES SAYI: 4 OCAK 2010 Bu say da: En Çok Ödünç Verilen Kitaplar 1 Biliyor Musunuz? 2 Veri Tabanlar 3-4 Deneme Veri Tabanlar 5 Yeni Ç kanlar 6 Elektronik Dergiler 7 Ekim-Aral

Detaylı

SARGIN İNŞAAT VE MAKİNE SANAYİ SARGIN CONSTRUCTION AND TİCARET A.Ş. MACHINERY INDUSTRY TRADE INC.

SARGIN İNŞAAT VE MAKİNE SANAYİ SARGIN CONSTRUCTION AND TİCARET A.Ş. MACHINERY INDUSTRY TRADE INC. 0 03 SARGIN 0 SARGIN İNŞAAT VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş. 977 yılında Doç. Dr. Muharrem Sargın tarafından şahıs şirketi olarak SARGIN MÜHENDİSLİK adı altında kurulmuştur. Firma 977-990 yılları arasında

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 2014 MESLEKİ İNGİLİZCE-I UNV12020 GÜZ 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri A1-A2 Dersin Dili İNGİLİZCE

Detaylı

HIGHTEX 2013. 29 Mayıs - 1 Haziran 2013. stanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuar TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZİ. www.hightex2013.

HIGHTEX 2013. 29 Mayıs - 1 Haziran 2013. stanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuar TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZİ. www.hightex2013. HIGHTEX 2013 stanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuar 29 Mayıs - 1 Haziran 2013 TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZİ www.hightex2013.com Tar m nşaat Haz r giyim Geo Tekstiller Dekorasyon Tar m, ağaçland rma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ÖZGÜR EGE 2. Doğum Tarihi : 15.06.1987 3. Doğum Yeri : İZMİR 4. Ünvanı : Araştırma Görevlisi Doktor 5. Adres : Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü

Detaylı