KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE"

Transkript

1 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu Hastaneleri Birliklerinde Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönergenin Tanımlar başlıklı üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (m) ve (n) bentleri eklenmiştir. ğ) Hizmet sınıfı katsayısı: Birliğe bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesisleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile diş hastaneleri için 7 nci maddede belirtilen şekilde hesaplanan katsayıyı, m) TSİM: Temel Sağlık İstatistikleri Modülü, n) TDMS: Tek Düzen Muhasebe Sistemi, MADDE 2- Aynı Yönergenin inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. () 8 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin () numaralı alt bendi uyarınca ek ödeme yapılabilecek muhasebe yetkilisi sayısı hastane birlikleri sayısını geçemez. () Her bir Kamu Hastane Birliği için; Yatak Kapasite Kullanımı Katsayısı, Toplam Muayene Katsayısı, Tahakkuk Verisi Katsayısı, Birliğe Bağlı Toplam Çalışan Personel Katsayısı, Rol Katsayısı parametrelerinin ortalamalarından oluşturulan Uzman Sayısı Hesaplama Katsayısı esas alınarak programcı/çözümleyici uzman sayıları toplamı aşağıdaki şekilde belirlenmiş olup, Kamu Hastaneleri Birlikleri bazında dağılımı Ek- sayılı tabloda yer almaktadır. Uzman Sayısı Hesaplama Katsayısı Programcı/Çözümleyici Uzman Sayısı Toplamı 0 ve üstü 9,99-2,00 2,99-1,00 3 1,99-10,00 2 9,99 ve altı 1 MADDE 3- Aynı Yönergenin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. (2) İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinin hizmet sınıfı katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır. a) Sağlık Tesisi Rol Katsayısı İlgili sağlık tesisinin, Bakanlıkça tescil edilen rol grubuna aşağıdaki tabloda karşılık gelen katsayı, o dönem için sağlık tesisi rol katsayısı olarak esas alınır. 1

2 Rol Grupları Rol Katsayısı EI 0,8 D 0,88 C 0,91 B 0,9 AII ve AII Dal 0,97 AI ve AI Dal 1,00 b) Sağlık Tesisi Yatak Kapasite Kullanımı Katsayısı İlgili sağlık tesisinin, Bakanlıkça tescil edilen yatak sayısı ile TSİM den alınan yatak doluluk oranı verisi kullanılarak yatak kapasite kullanımı verisi hesaplanır ve tabloda bu veriye karşılık gelen katsayı o dönem için sağlık tesisi yatak kapasite kullanımı katsayısı olarak esas alınır. Yatak Kapasite Kullanımı = Yatak Doluluk Oranı x Yatak Sayısı Yatak Kapasite Kullanımı* Yatak Kapasite Kullanımı Katsayısı , , , , , ,00 *Yatak Kapasite Kullanımının ondalık sayı olarak çıkması halinde matematiksel olarak en yakın tam sayıya yuvarlanır. c) Sağlık Tesisi Tahakkuk Verisi Katsayısı Sağlık tesisinin ilgili dönem için TDMS den alınan A2 Raporunda yer alan ek ödemeye esas gelirler tutarının, Tahakkuk Tutarı Aralığına karşılık gelen katsayısı o dönem için Sağlık Tesisi Tahakkuk Verisi Katsayısı olarak esas alınır. Tahakkuk Tutarı Aralığı* (TL) Sağlık Tesisi Tahakkuk Verisi Katsayısı , , ,91 2

3 , , ,00 *Tahakkuk tutarının kuruşlu olarak çıkması halinde matematiksel olarak en yakın tam sayıya yuvarlanır. ç) İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinin hizmet sınıfı katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır: Hizmet Sınıfı Katsayısı = (Sağlık Tesisi Rol Katsayısı + Sağlık Tesisi Yatak Kapasite Kullanımı Katsayısı + Sağlık Tesisi Tahakkuk Verisi Katsayısı) / 3 (3) Ağız ve diş sağlığı merkezleri ile diş hastanelerinde hizmet sınıfı katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır. a) ADSM/ Diş Hastanesi Rol Katsayısı İlgili ADSM/Diş Hastanesinin, Bakanlıkça tescil edilen rol grubuna aşağıdaki tabloda karşılık gelen katsayı, o dönem için ADSM/Diş Hastanesi rol katsayısı olarak esas alınır. Rol Grupları Rol Katsayısı D 0,8 C 0,90 B 0,9 b) ADSM/Diş Hastanesi Tahakkuk Verisi Katsayısı ADSM/Diş Hastanesinin ilgili dönem için TDMS den alınan A2 Raporunda yer alan ek ödemeye esas gelirler tutarının, Tahakkuk Tutarı Aralığına karşılık gelen katsayısı o dönem için ADSM/Diş Hastanesi Tahakkuk Verisi Katsayısı olarak esas alınır. Tahakkuk Tutarı Aralığı* (TL) ADSM/Diş Hastanesi Tahakkuk Verisi Katsayısı , , ,9 *Tahakkuk tutarının kuruşlu olarak çıkması halinde matematiksel olarak en yakın tam sayıya yuvarlanır. 3

4 c) ADSM/Diş Hastanesi Hizmet Sınıfı Katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır: ADSM/Diş Hastanesi Hizmet Sınıfı Katsayısı = (Rol Katsayısı + Tahakkuk Verisi Katsayısı) / 2 () Doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik, yangın vb. olağanüstü hâllere hizmet sunumunu aksatacak düzeyde maruz kalan sağlık tesislerinde olağanüstü halin meydana geldiği tarihten itibaren Genel Sekreterin kararıyla 6 (altı) ayı geçmemek üzere, hizmete yeni açılan sağlık tesislerinde ise sağlık tesisinin hizmete açıldığı tarihten itibaren 6 (altı) ayı geçmemek üzere Sağlık Tesisi Hizmet Sınıfı Katsayısı nın 0,9 in altında hesaplandığı dönemler için söz konusu katsayı 0,9 olarak, ADSM/Diş Hastanesi Hizmet Sınıfı Katsayısı nın 0,90 in altında hesaplandığı dönemler için ise söz konusu katsayı 0,90 olarak esas alınır. MADDE - Aynı Yönergenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine Muhasebe Yetkilisi başlıklı () numaralı alt bent eklenmiştir. ) Muhasebe Yetkilisi: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,2)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan gün katsayısı MADDE - Aynı Yönergenin Ek- sayılı tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 6- Aynı Yönergeye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE 1- inci maddenin beşinci fıkrasında öngörülen sayının üzerinde olupta halen çalışmaya devam eden programcı ve çözümleyicilerin ek ödemeleri, bir yılı geçmemek üzere sözleşmeleri sona erinceye kadar bu Yönergenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendine göre hesaplanmaya devam olunur. Yürürlük MADDE 7- Bu Yönerge, Bakan onayını takibeden dönemin başında yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 8- Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. EK- SIRA BİRLİK ADI TOPLAM PROGRAMCI/ÇÖZÜMLEYİCİ UZMAN SAYISI 1 ANKARA 1.BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 2 ANKARA 2.BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 3 İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ İSTANBUL ANADOLU GÜNEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ BURSA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ

5 6 İZMİR KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 7 İZMİR GÜNEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 8 ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 9 İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 10 MERSİN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 11 KONYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 12 KOCAELİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 13 ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 1 GAZİANTEP KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 1 SAMSUN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 16 İSTANBUL BAKIRKÖY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 17 DİYARBAKIR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 18 İSTANBUL FATİH KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 19 MANİSA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 20 HATAY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 21 ŞANLIURFA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 22 İSTANBUL ÇEKMECE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 23 BALIKESİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 2 TRABZON KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 2 AYDIN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 26 KAYSERİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 3 27 KAHRAMANMARAŞ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 3 28 SAKARYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 3 29 ESKİŞEHİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 3 30 ERZURUM KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 3 31 MUĞLA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 3 32 ORDU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 3 33 DENİZLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 3 3 VAN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 2 3 KÜTAHYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 2 36 ADIYAMAN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 2 37 ZONGULDAK KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 2 38 TOKAT KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 2 39 ÇORUM KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 2 0 TEKİRDAĞ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 2 1 MALATYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 2 2 ELAZIĞ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 2 3 SİVAS KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 2 GİRESUN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 1 ISPARTA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 1 6 YOZGAT KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 1 7 OSMANİYE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 1 8 AMASYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 1

6 9 AFYONKARAHİSAR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 1 0 RİZE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 1 1 MARDİN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 1 2 UŞAK KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 1 3 BİTLİS KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 1 BATMAN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 1 ÇANAKKALE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 1 6 AĞRI KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 1 7 MUŞ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 1 8 KASTAMONU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 1 9 ŞIRNAK KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 1 60 BOLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 1 61 EDİRNE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 1 62 KIRIKKALE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 1 63 NİĞDE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 1 6 KIRŞEHİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 1 6 SİİRT KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 1 66 KARABÜK KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 1 67 KIRKLARELİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 1 68 BURDUR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 1 69 ERZİNCAN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 1 70 NEVŞEHİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 1 71 KARS KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 1 72 YALOVA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 1 73 AKSARAY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 1 7 ÇANKIRI KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 1 7 BİNGÖL KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 1 76 KARAMAN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 1 77 SİNOP KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 1 78 BARTIN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 1 79 BİLECİK KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 1 80 DÜZCE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 1 81 HAKKARİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 1 82 ARTVİN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 1 83 KİLİS KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 1 8 IĞDIR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 1 8 GÜMÜŞHANE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 1 86 ARDAHAN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 1 87 BAYBURT KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 1 88 TUNCELİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ 1 6

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE EBE ADANA İZMİR ANKARA MERSİN KOCAELİ DENİZLİ ESKİŞEHİR KAYSERİ EDİRNE AYDIN ZONGULDAK BALIKESİR TEKİRDAĞ SAKARYA MUĞLA KONYA ANTALYA YALOVA ÇANAKKALE UŞAK KIRKLARELİ AFYONKARAHİSAR BOLU OSMANİYE GİRESUN

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/12/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 1655 DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/1983, No : 83/6525 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No : 657 Yayımlandığı

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR

İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu Esasların amacı; kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin

Detaylı

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.11366&mevzuatilis...

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.11366&mevzuatilis... Sayfa 1 / 5 Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26546 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar,

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar, DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 19/04/1983-83/6525 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 14/07/1965-657 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi

Detaylı

1 GİRİŞ... 1 2 ÜLKE DÜZEYİNDE PENETRASYON ORANLARI... 3. 2.1 Sabit Telefon... 3. 2.2 Mobil Telefon... 5. 2.3 Genişbant İnternet...

1 GİRİŞ... 1 2 ÜLKE DÜZEYİNDE PENETRASYON ORANLARI... 3. 2.1 Sabit Telefon... 3. 2.2 Mobil Telefon... 5. 2.3 Genişbant İnternet... İçindekiler 1 GİRİŞ... 1 2 ÜLKE DÜZEYİNDE PENETRASYON ORANLARI... 3 2.1 Sabit Telefon... 3 2.2 Mobil Telefon... 5 2.3 Genişbant İnternet... 7 2.4 Sabit Genişbant İnternet... 8 2.5 Mobil Genişbant İnternet...

Detaylı

Ek-2 AYNI BİRİKTİRME EKİPMANI İÇERİSİNDE BİRİKTİRİLEBİLECEK ATIKLAR

Ek-2 AYNI BİRİKTİRME EKİPMANI İÇERİSİNDE BİRİKTİRİLEBİLECEK ATIKLAR 15 01 01 Kağıt ve karton ambalaj 15 01 05 Kompozit ambalaj 20 01 01 Kâğıt ve karton 15 01 02 Plastik ambalaj 20 01 39 Plastikler 02 01 04 Atık Plastikler 16 01 19 Plastikler 15 01 03 Ahşap ambalaj 20 01

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı.... VALİLİĞİNE (İl Müftülüğü)

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı.... VALİLİĞİNE (İl Müftülüğü) Evrak Tarih ve Sayısı: 12/02/2015-4900 T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı *BE49K8D4* Pin: 73931 Sayı :45796484-265.01.01- Konu :Kur an-ı Kerim i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması.... VALİLİĞİNE (İl

Detaylı

DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐNĐN YER DEĞĐŞTĐRME SURETĐYLE ATANMALARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK

DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐNĐN YER DEĞĐŞTĐRME SURETĐYLE ATANMALARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐNĐN YER DEĞĐŞTĐRME SURETĐYLE ATANMALARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK (10 kasım 2009 tarihli ve 27402 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

GAYRİ SAFİ KATMA DEĞER

GAYRİ SAFİ KATMA DEĞER GAYRİ SAFİ KATMAA DEĞER BÖLGESEL SONUÇLAR 4-2011 TÜRKİYE STATİSTİK KURUMU Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığı Yıllık Hesaplar Grubu NİSAN 2014 ÖNSÖZ Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizin ekonomik, sosyal,

Detaylı

Tüzel Kişiler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Ön Başvuru Kılavuzu

Tüzel Kişiler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Ön Başvuru Kılavuzu Tüzel Kişiler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Şehit Teğmen Kalmaz Cad.No:2 06101 Ulus/Ankara Telefon: (312) 509 50 00 Faks: (312) 309 53 58 Elektronik Ağ: www.ptt.gov.tr www.pttkep.gov.tr

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU Öğretmenler; Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, yeni nesli sizler yetiştireceksiniz.

Detaylı

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans)

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı Yerl. 311040001 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMİ (ADANA / SEYHAN - Merkez) 2 2 0 73,73004 76,60932 310030001 ADNAN MDERES ÜNİVERSİTESİ MEMUR (AYDIN

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK SORUNU

C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK SORUNU C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK SORUNU Ülkemizde bugüne değin resmi kurumlar, çeşitli özel kuruluşlar

Detaylı

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI 2014 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Telif hakkı sahibi: Türkiye

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı Yerl. 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇ ÜNİVERSİTESİ MEMUR (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 89,90606 89,90606 190930013 AĞRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ) 3 3 0 85,63345

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE-GÜN BÖLGELERİ

TÜRKİYE İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE-GÜN BÖLGELERİ TÜRKİYE İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE-GÜN BÖLGELERİ Hüsamettin BULUT 1, Orhan BÜYÜKALACA 2, Tuncay YILMAZ 2 1 Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, 63100-Şanlıurfa Telefon:

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI ADI 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 86,82267 86,89305 210010005 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 82,94930 82,99942

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARI PLANLAMA VE ORGANİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARI PLANLAMA VE ORGANİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARI PLANLAMA VE ORGANİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARI PROTOTİP PROJE İHTİYAÇ LİSTESİ

Detaylı

TÜRKİYE UZUN YILLAR ISITMA ve SOĞUTMA GÜN DERECELERİ

TÜRKİYE UZUN YILLAR ISITMA ve SOĞUTMA GÜN DERECELERİ TÜRKİYE UZUN YILLAR ISITMA ve SOĞUTMA GÜN DERECELERİ SERHAT SENSOY 1, ssensoy@dmi.gov.tr Ramazan Sağır 1, Mehmet Eken 1, Yusuf Ulupınar 1 1. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, P.O.Box: 401, Ankara,

Detaylı

2015 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE DÜZENLENECEK YARIŞMALARLA İLGİLİ ŞARTNAME

2015 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE DÜZENLENECEK YARIŞMALARLA İLGİLİ ŞARTNAME 2015 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE DÜZENLENECEK YARIŞMALARLA İLGİLİ ŞARTNAME EK-1 Başkanlığımız Taşra teşkilatında görevli Kur an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım

Detaylı

Đmar Planı Bulunmayan Köy Yerleşik Alanlarındaki Ruhsata Bağlı Olmayan Yapılar

Đmar Planı Bulunmayan Köy Yerleşik Alanlarındaki Ruhsata Bağlı Olmayan Yapılar Đmar Planı Bulunmayan Köy Alanlarındaki Ruhsata Bağlı Olmayan Yapılar A. Geçmişten Bugüne Yasal Düzenlemeler 16.01.1957 günü yürürlüğe giren 6785 sayılı Đmar Kanunu, Türkiye nin ilk imar yasasıdır. 6785

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN YENİ DIŞ ORTAM SICAKLIK TASARIM DEĞERLERİ

TÜRKİYE İÇİN YENİ DIŞ ORTAM SICAKLIK TASARIM DEĞERLERİ 293 TÜRKİYE İÇİN YENİ DIŞ ORTAM SICAKLIK TASARIM DEĞERLERİ Tuncay YILMAZ Hüsamettin BULUT ÖZET İklim verileri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin enerji ve yük hesaplamalarında en önemli parametrelerdendir.

Detaylı

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK TÜRKÝYE BELEDÝYELER BÝRLÝÐÝ VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK Tunus Caddesi No: 12 Kavaklýdere / ANKARA Tel: (0312) 419 21 00 Faks: (0312)

Detaylı