ĠLKÖĞRETĠM 7. SINIFLARA YÖNELĠK GEOMETRĠ SKETCHPAD ĠLE ÇEMBER /DAĠREDE AÇI VE YAY ÖLÇÜMÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠLKÖĞRETĠM 7. SINIFLARA YÖNELĠK GEOMETRĠ SKETCHPAD ĠLE ÇEMBER /DAĠREDE AÇI VE YAY ÖLÇÜMÜ"

Transkript

1 ĠLKÖĞRETĠM 7. SINIFLARA YÖNELĠK GEOMETRĠ SKETCHPAD ĠLE ÇEMBER /DAĠREDE AÇI VE YAY ÖLÇÜMÜ Sibel DENĠZ 1 Emel ÖZDEMĠR ERDOĞAN 2 1 Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Eğitimi ÖZET Matematik öğretim programlarının benimsediği yaklaşım doğrultusunda öğrencilerin bilgiyi oluşturma sürecinde etkin olmasını ve anında dönüt almasını imkan vermesi açısından bilgisayar yazılımlarının matematik derslerinde kullanılması önemlidir. Bu çalışmada ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin dinamik geometri yazılımı Geometri Sketchpad kullanarak çemberde açılar ve yaylar konusunu, merkez ve çevre açı ilişkisini, çember yayının özelliklerini, minör ve majör yayların özelliklerini tanımaları, keşfetmelerine yönelik bir uygulama ve sonuçları paylaşılacaktır. Yaşanan bazı teknik sorunlara rağmen öğrencilerin derse aktif olarak katıldıkları ve beklenilen matematiksel çalışmayı gerçekleştirdikleri görülmüştür. 1. GĠRĠġ Teknolojinin gelişmesiyle eğitim-öğretim programlarının içinde yer alması doğru orantılı bir şekilde artmaktadır. MEB (2005), öğretim programlarında sadece matematik değil tüm derslerde, öğrencilerin bilgi deposu olarak doldurulmalarından çok bilgiyi nasıl elde edeceklerini öğrenmelerini, zihinlerinde bilgiyi kendilerinin oluşturmasını beklemektedir. Öğretmen gerekli bilginin kazanılmasını kolaylaştıran, gerekli ortamları hazırlayan bir rol benimsemek durumundadır (Fındıkçı, 1997). Günümüzde teknolojinin öğretmenlere bu konuda destek olabileceği bilinmektedir. Eğitimde teknolojinin kullanılması, öğrencilerin daha kolay, daha hızlı öğrenmelerini, aynı zamanda öğretmenlerin iş doyumunu sağlayacak bununla birlikte öğretmen ve teknolojinin birbirini bütünlemesi, eğitim öğretimde kalitenin artmasına yardımcı olacaktır (Yılmaz, 2007). Matematiğin önemli alanlarından biri olan geometrinin eğitimdeki yeri oldukça büyüktür (Altun, 2004). Geometri öğretiminde geometrik şekillerin özellikleri ve tanımlarının öğrenilmesi üzerine yoğunlaşmış, öğrencilerden bu tanımların ve özelliklerin ezberlenmesinin beklendiği öğretim yaklaşımları yerine, öğrencilerin geometrik kavramları anlamlandıracakları, problem durumlarını analiz edip nedenlerini açıklamalarının istendiği yaklaşımlar benimsenmelidir (Batista akt. Olkun, Sinoplu ve Deryakulu, 2005). Dinamik geometri yazılımlarının da önerilen bu geometri öğretim yaklaşımına uygun olarak öğrencilerin geometrik şekiller arasında ilişki kurmasına, çıkarımlar yapmasına yardımcı olacağı belirtilmektedir (NCTM, 2000). Cabri Geometry, Geometer s Sketchpad, Cindrella, Geogebra gibi dinamik geometri yazılımlarının en önemli ve onları diğer geometri yazılımlarından ayıran özellikleri: oluşturulan şekillerin çeşitli dönüşümler altında taşınabilmesi, değiştirilebilmesi ve hareket ettirilebilmesidir (Hazzan ve Goldenberg akt. Güven ve Yılmaz, 2011). Geometer s Sketchpad komutlara kolayca ulaşılabilmesi, nesnelere dokunarak, sürükleyerek ya da boşluğa tıklayarak kolayca actif edilebilmesi, komutların doğruluğunun ya da yanlışlığının anında ekrandan anlaşılabilmesi özellikleri ile yeni başlayanları cesaretlendirici bir dinamik geometri yazılımı olarak nitelendirilir (Sketee, 2009). Aynı zamanda GSP nin tercih edilme sebepleri aşağıdaki gibi sıralanabilir (Aydın akt. Vatansever, 2007): GSP, küçük boyutlu bir programdır. Benzerlerinin aksine indirilmesi ve kurulması basit bir işlemdir. GSP, kullanımı basit bir programdır. Her yaştaki kullanıcıya kolaylıkla öğretilebilir. GSP, dünyaca kabul gören bir geometri yazılımıdır. GSP, sürekli güncellenen bir programdır. Bu sayede yenilenen teknolojilere bağlı olarak kendini yeniler. Bu çalışma kapsamında da yukarıdaki özellikler göz önünde bulundurularak tercih edilen GSP kullanımıyla çemberde açılar ve yaylar konusunu, merkez ve çevre açı ilişkisini, çember yayının özelliklerini, minor ve major yaylarının özelliklerini keşfetmelerine yönelik ilk defa teknoloji destekli

2 matematik öğretimi yapılacak 7. sınıf öğrencilerine sunulan etkinlik uygulamalarının incelenmesi amaçlanmıştır. 2. YÖNTEM 2.1. Etkinlik Tasarımı Etkinlik tasarlanırken Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İlköğretim 7. sınıf matematik ders kitabının 2. ünitesinde yer alan çember ve daire aynı zamanda açıları ölçme konusunun kazanımları dikkate alınmıştır. Bu amaçla, hazırlanan öğrenci çalışma yaprağında (Ek-1) öğrencilerden cevaplamaları istenen sorular MEB in 7. Sınıf öğrenci çalışma kitabındaki sorulardan seçilmiş; soruların yalnızca sayısal verilerinde değişikliğe gidilmiştir. Aynı zamanda öğretmen uygulama notuyla (Ek-2) etkinliği uygulama aşamasında öğretmene yardımcı yönerge hazırlanmıştır. Çalışma yaprağı öğrencilerden bir ders saati içerisinde tamamlamaları beklenen beş görevi içermektedir Etkinlik Uygulama Öncesi Hazırlık Dersleri Etkinlik uygulama aşamasına geçilmeden önce yazılımın tanınması ve aşinalık sağlanması için öğrencilerle 3 ders saati süresince bilgisayar laboratuarında sketchpad kullanılmıştır. Bu derslerden yaklaşık olarak iki hafta kadar öncesinde yazılımı tanımaları ve araştırmaları için öğrencilere yazılım verilerek kendi bilgisayarlarına yüklemeleri istenmiştir. Böylece dersten önce yazılıma tamamen uzak kalmaları engellenmeye çalışılmıştır. Etkinlik uygulama aşamasına geçilmeden önce alışma derslerinde menüler tanıtılmış ve öğrencilere çember çizimi, geometrik şekillerin oluşturulması, geometrik şekillerin sürüklenmesi, tablo oluşturma, hesap makinesi kullanma, noktalara isim verme, yeni sayfa açma, animasyon yaptırma gibi menülerin kullanımı açıklanmış, öğretmen rehberliğinde çember konusunda etkinlikler yaptırılmıştır Fiziki Ortam Tasarımı Fiziki ortam olarak Edirne il merkezindeki 50. Yıl İlköğretim Okulu bilgisayar laboratuarı belirlenmiştir. Laboratuarda 1 ana bilgisayar haricinde 20 adet masaüstü bilgisayar bulunmaktadır. Bu bilgisayarlardan ancak 10 tanesi çalışır ve kullanılabilir durumdadır. Bu nedenle bazı kaynaştırma öğrencileri ve matematik başarı düzeyi düşük olan öğrenciler, belirlenen öğrencilerin yanına oturtularak her bilgisayara düşen ortalama 4 öğrencinin dengeli dağılımı sağlanmaya çalışılmıştır. Laboratuarda bulunan projeksiyon yardımıyla öğretmenin ana bilgisayarda gösterdiği etkinliklerin her birini öğrencilerin rahatlıkla takip etmeleri sağlanmıştır. 3. BULGULAR Etkinlik uygulaması sırasında öğrencilerin görevleri gerçekleştirmede bazı sıkıntılar yaşadıkları görülmüştür. Örneğin açı kavramını bilmelerine rağmen sketchpad kullanarak açı oluşturmaları istendiğinde başlangıç, tepe ve bitiş noktalarını sırayla seçmeleri gerektiğini uzun süre anlayamamış ve hata yapmışlardır. Aynı şekilde yay kavramının tanımını yapabilmelerine ve sketchpadte oluşturabilmelerine rağmen yay uzunluğunu ve açısını ölçmede sıkıntı yaşamışlardır. Teğet doğru çizme aşamasında geometrik inşayı oluşturmak öğrencileri zorlamıştır. Ancak çizimin kolaylığı ve sürüklemeyle değişkenlerin gözlenmesi sırasında heyecan duydukları, gördüklerini anlamlı sonuç cümleleri haline getirmekte zorlanmadıkları gözlenmiştir. Genel anlamada görevler sırasında öğrenciler görevlerini nasıl gerçekleştireceklerini az çok bilmişler ama yazılım dilinin ingilizce olmasından kaynaklanan zorluklar yaşamışlardır. Bu durumun öğrencilerin menü seçiminde hata yapma korkusu ile deneme yanılma yöntemini kullanmalarını engellediği düşünülmektedir. Bu durum öğretmene de ek bir yük olarak yansımış, nerdeyse her etkinlikte kullanılacak olan menüler açıklanmış, hem görsel hem de sözel olarak öğrencilere yardım etmek zorunda kalmıştır. Uygulama esnasında bazı teknik sorunlar da yaşanmıştır. Bazı bilgisayarlarda yazılımda verilen komutları algılaması ve görevin yerine getirilmesi çok vakit almış, bu durumun öğrenci grupları üstünde olumsuz etkiler yarattığı, heveslerinin kırıldığı ve kendilerini diğer gruplarla karşılaştırarak geride kaldıkları için stres yaptıkları gözlenmiştir.

3 4. SONUÇ Teknoloji destekli uygulamalar için yeterli donanımın gerektiği ortadadır. Okul imkanları çerçevesinde gerçekleştirlen bu çalışmada donanıma bağlı bazı sorunlar yaşanmış olsa da (4 kişilik gruplarla çalışma zorunluluğu, yazılım dilinin türkçe olmaması) elde edilen sonuçlar ümit vericidir. Çalışma sonunda yapılan öğrenci yorumlarında dersin çok eğlenceli geçtiği belirtilmiştir. Laboratuar uygulamalarından sonra ders ortamında yapılan soru çözümlerinde sınıfın yaklaşık olarak yarısından fazlası soru çözümlerinde etkin katılım sağlayabilmiş, merkez açı ve çevre açı ilişkisi ya da minör-majör yaylar toplamı ile ilgili çözülen sorularda uygulama sonucu elde edilen bilgiler rahatlıkla kullanılmıştır. Matematik derslerinde bir dinamik geometri yazılımın hem öğrenciler hem de öğretmen tarafından ilk defa kullanıldığı, kazanımların ve yaşanan zorlukların paylaşıldığı bu uygulamanın matematik öğretmenlerini teknoloji kullanımına cesaretlendirecek bir örnek olacağı düşünülmektedir.

4 KAYNAKLAR Altun, M. (2004). Matematik Öğretimi. İstanbul: Alfa Yayıncılık. Fındıkçı, İ. (1997). Yine Öğretmenler Yeni Öğretmenler. Yaşadıkça Eğitim Dergisi. Güven,B. ve Yılmaz G. K. (2011). Dinamik Geometri Yazılımlarının Dönüşüm Geometri Konusunda Sınıf Öğretmeni Adaylarının Başarılarına Etkisi. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium. (22-24 Eylül 2011). Elazığ: Fırat Üniversitesi-Türkiye. MEB (2005). Ortaöğretim Matematik (9-12. Sınıflar) Dersi Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. NCTM (2000). Principals and Standards for School Mathematics. National Council of Teachers of Mathematics, Reston: VA. Olkun, S., Sinoplu N. B. ve Deryakulu D. (2005). Geometric Explorations with Dynamic Geometry Applications Based on Van Hiele Levels. International Journal for Mathematics Teaching and Learning (April 13). Steketee, S. (2009). Comparison of Sketchpad And Geogebra. Key Curriculum Press. erişim Vatansever, Sevdane. (2007). İlköğretim 7. Sınıf Geometri Konularını Dinamik Geometri Yazılımı Geometer s Sketchpad ile Öğrenmenin Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi ve Öğrenci Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Yılmaz, M. (2007). Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Teknoloji Eğitimi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 27(1).

5 Ek-1: Öğrenci çalıģma yaprağı Kolay gelsin.. ÇEMBERLER İN ÖZELLİKLERİ AÇILAR VE YAYLAR Görev 1=)) İşaretli yayları gören M merkezli bir merkez açı ve K merkezli bir de çevre açı çiziniz. Bu açıların ölçülerini hesaplayınız. Kağıda bulduğunuz değerleri yazınız. K1 A M1 B C K2 D M2 E F K3 M3 I G H Merkez açı çevre açının..katıdır. Çevre açı merkez açının katıdır. Görev 2=)) Aşağıda belirtilen açıları ölçüp minör ve majör yayların ölçülerini hesaplayınız. Minör ve majör yayların ölçülerinin toplamı dır. Görev 3=)) BMA açısının ölçüsünü hesaplayınız. AB, CD, EF yaylarının ölçüsünü hesaplayınız. A D E M B C F Merkez açının ölçüsü ile merkez açının gördüğü yayın ölçüsü..dir. Görev 4=)) ABC,BAD,ADC,BCD açılarının ölçüsünü hesaplayınız.aynı olan açıların eşitliğini matematiksel olarak yazınız. A B Aynı yayı gören çevre açılar. C D Görev 5=)) Aşağıdaki ADC ve EHG açılarının ölçüsünü sketchpad le ölçmeden çevre ve merkez açı arasındaki orandan yararlanarak hesaplayınız. mabc = 49,74 mefg = 142,80 H A E D B F C G SİBEL DENİZ BAŞARILAR

6 Ek-2: Öğretmen uygulama notu ÇEMBERĠN ÖZELLĠKLERĠ AÇILAR VE YAYLAR Öğretmen Notu Matematiksel Kazanımlar 1. Çemberin özelliklerini belirler ve çember modeli inşa eder. 2. Çember veya dairede merkez açı ve çevre açı ile bu açıların gördüğü yayları belirler. 3. Aynı yayı gören merkez açının ölçüsü ile çevre açının ölçüsü arasındaki ilişkiyi belirler. 4. Bir çember veya dairede merkez açının merkez açının belirlediği minör (küçük), majör (büyük) yayların ölçüsünü hesaplar. 5. Merkez açının ve çevre açının ölçülerini açıklar. Anahtar Kelimeler Çember Merkez açı Çevre açı Minör yay Majör yay Ders hakkında Bu derste çember çizimi için bir merkez ve çemberin geçeceği bir nokta belirlemenin yeterli olduğu, minör ve majör yaylar, merkez ve çevre açı ilişkisi ele alınacaktır. Öğrenciler; Çember çizimi için bir merkez noktası ve çemberin geçeceği bir nokta belirlemenin yeterli olduğunu görecekler, Minör ve majör yayların toplamının 360 derece olduğunu görecekler, Merkez açının gördüğü yayın merkez açının ölçüsü ile aynı olduğunu fark edecekler, Çevre açının gördüğü yayın çevre açının iki katı olduğunu keşfedecekler, Yay belirlemek için üç noktaya ihtiyaç duyulduğunu öğrenecekler, Açıyı ölçerken ya da ifade ederken üç nokta belirlemek gerektiğini ve köşe noktanın ortada kalması gerektiğini fark edecekler, Aynı yayı gören çevre açıların eşit olduğunu gözlemleyeceklerdir. TartıĢma Noktaları ve Olası Sorular Uygulama için ipuçları: uygulama sırasında yazılımın İngilizce olmasından kaynaklanan karışıklık ve zorluklardan kurtulmak için mutlaka her menünün, orjinalindeki sırayla, Türkçe isimli halinin yazılı olduğu yardımcı yönergeler öğrencilere dağıtılabilir ya da yansıtılarak her an görmeleri sağlanabilir. Böylece dilden kaynaklanan bir problem kalmayacağından tek başlarına yazılımı karıştırıp öğrenebilirler. Öğrencilerin yazılıma alışması, yazılımı öğrenmesi için uygulama öncesinde yazılım tanıtılmalı ve en az 3 ders yazılımı öğrenmeleri için zaman verilmelidir.

7 Görev 1=)) İşaretli yayları gören M merkezli bir merkez açı ve K merkezli bir de çevre açı çiziniz. Bu açıların ölçülerini hesaplayınız. Kağıda bulduğunuz değerleri yazınız. Merkez açı çevre açının ĠKĠ Çevre açı merkez açının 1/2 katıdır. katıdır. Öğretmen ipucu: öğrenciler çember ve açıları oluştururken zorluk çekmezlerken, açıları ölçerken ve hesap makinesini kullanırken yazılımın İngilizce olması dolayısıyla hangi menüden gireceklerini akıllarında tutmakta zorluk çekiyorlar. Bunun önüne geçmek için başta da belirttiğim gibi menülerin Türkçe isimlerinin yer aldığı yönlendirme kağıtlarından yararlanmalarını sağlanabilir. Çember üzerindeki noktaların hareket ettirilmesi sağlanarak açıların değişmesi sonucu oranın değişmediğinin görülmesi sağlanmalıdır. Tüm öğrencilerin bu aşamaları gerçekleştirmeleri ve sonrasında açının ölçüsü değişse bile oranın değişmediğini görmesi beklenmelidir. Görev 2=)) Aşağıda belirtilen açıları ölçüp minör ve majör yayların ölçülerini hesaplayınız. Minör ve majör yayların ölçülerinin toplamı 360 DERECE dır. Öğretmen ipucu: Etkinlik öncesinde hatırlatma amaçlı minör ve majör yayın tanımını tekrarlanmalı. Yay tanımlamak için üç noktaya ihtiyaç olduğu vurgulanmalı ve yayı yazılımda tanımlı hale getirmek için öğrencilerin ne yapmaları gerektiği yine yönlendirme kağıdından yardım alarak kendilerinin bulmaları sağlanmalı. Minör yayın ölçüsü verildiğinde majör yay ölçüsünün nasıl hesaplanacağı tartışılarak öğrencilerin öğrendiklerini kullanmaları sağlanır. Böylece buna benzer sorular sınavlarda çıktığında yaptıkları etkinlikleri hatırlatılabilir. Görev 3=)) AMD açısının ölçüsünü hesaplayınız. AD, BE, CF yaylarının ölçüsünü hesaplayınız. Merkez açının ölçüsü ile merkez açının gördüğü yayın ölçüsü AYNI (EŞİT) dir. Öğretmen ipucu: etkinliğin hemen arkasından öğrencilere örnek sorular sorularak cevaplamaları istenirse etkinlik amacına ulaşmış, öğrenciler elde ettiği bilgiyi örnek durumlar için kullanmış olurlar. Ya da benzer bir soruyu kendilerinden oluşturmaları ve arkadaşına yöneltmesi istenebilir.

8 Görev 4=)) ABD,BAC,ACD,BAC açılarının ölçüsünü hesaplayınız.aynı olan açıların eşitliğini matematiksel olarak yazınız. Aynı yayı gören çevre açılar EŞİTTİR. Öğretmen ipucu: Öğrencilerin eşit olan açıları kendilerinin belirlemeleri beklenir. Eşitliği sketchpadin sembollerini kullanarak yazabilmeleri matematiksel sembolleri de bildiklerinin göstergesidir. Görev 5=)) Aşağıdaki ACB ve FDE açılarının ölçüsünü sketchpad le ölçmeden sadece merkez açıyı ölçerek, çevre ve merkez açı arasındaki orandan yararlanarak hesaplayınız. Öğretmen ipucu: en çok çıkan soru türlerinden biri de merkez açı çevre açı ilişkisini bilmeye dayanır. Bu nedenle buna benzer sorular çözülerek öğrencilerin pekiştirmesi sağlanabilir. İnternetin bağlı olduğu bilgisayar laboratuarlarında soruların olduğu bir linkle etkileşim yapılıp ilave soruların çözülmesi sağlanabilir.

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ Özet Bu çalışmanın amacı, dil bilgisi öğretiminde farklı aşamalarda öğretim yazılımı kullanımının başarıya

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 81-96, 2008 İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Arzu Hazır 1, Lütfullah Türkmen 2 1 Manisa Milli

Detaylı

Temel Eğitim Kurumlarında E-Rehberlik ve Danışmanlık Karar Destek Sistemi

Temel Eğitim Kurumlarında E-Rehberlik ve Danışmanlık Karar Destek Sistemi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 34-56 [Nisan 2014] Temel Eğitim Kurumlarında E-Rehberlik ve Danışmanlık Karar Destek Sistemi E-Guidance and Counseling

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖRNEK, ALIŞTIRMA, PROBLEM OLUŞTURMA ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖRNEK, ALIŞTIRMA, PROBLEM OLUŞTURMA ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖRNEK, ALIŞTIRMA, PROBLEM OLUŞTURMA ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ Doç Dr. Kürşat Yenilmez Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlköğretim Bölümü kyenilmez@ogu.edu.tr Yrd. Doç.

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 241-270 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2010-1 Sayı / Issue: 20 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Barış ÇAYCI Doç. Dr. Ali GÜL ÖZ: Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının sahip oldukları

Detaylı

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (BDMÖ) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Metaanaliz Çalışması *

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (BDMÖ) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Metaanaliz Çalışması * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(5) 2013-2035 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.5.2311

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com FİZİKİ COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM METODUNA FARKLI BİR YAKLAŞIM: GEZİ- GÖZLEM

Detaylı

YENİLENEN İLKÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINDAKİ ALT ÖĞRENME ALANLARININ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

YENİLENEN İLKÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINDAKİ ALT ÖĞRENME ALANLARININ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2007, Volume: 2, Number: 3 Article Number: C0011 SOCIAL SCIENCES EDUCATION SCIENCES Received: February 2007 Accepted: July 2007 2007 0Hwww.newwsa.com

Detaylı

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BİLİM SANAT MERKEZLERİ ÖRNEKLEMİ

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BİLİM SANAT MERKEZLERİ ÖRNEKLEMİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN FEN EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: BİLİM SANAT MERKEZLERİ ÖRNEKLEMİ Murat GÖKDERE, Mehmet KÜÇÜK, Salih ÇEPNİ Karadeniz Teknik Üniversitesi,

Detaylı

5E Öğrenme Modeli ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi

5E Öğrenme Modeli ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 1: 45-79 5E Öğrenme Modeli ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi Cemal BIYIKLI Esed YAĞCI Öz Bu çalışmada, 5E Öğrenme Modeli ne göre düzenlenmiş

Detaylı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı Çerçevesinde İhtiyaç Duyulan Materyaller 1.3. Öğretim Materyali

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ Sara Kefi Foça Belediyesi sarakefi@gmail.com Doç. Dr. Nadir Çeliköz Selçuk Üniversitesi ncelikoz@gmail.com Doç. Dr.

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Üç Boyutlu Cisimlere İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Üç Boyutlu Cisimlere İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi 4 İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Üç Boyutlu Cisimlere İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi The Investigation of Pre-Service Elementary Mathematics Teachers Pedagogical Content Knowledge

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİ TAKIMLARI BAŞARI BÖLÜMLERİ TEKNİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ *

İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİ TAKIMLARI BAŞARI BÖLÜMLERİ TEKNİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ * AİBÜ, Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 2011, 101-117 İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİ TAKIMLARI BAŞARI BÖLÜMLERİ TEKNİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ * Melihan ÜNLÜ * *, Sırrı AYDINTAN

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

Bilgisayar Destekli Eğitime Tabi Tutulan Ortaöğretim Öğrencileriyle Bu Süreçte Eğitici Olarak Rol Alan Öğretmenlerin BDE e İlişkin Görüşleri

Bilgisayar Destekli Eğitime Tabi Tutulan Ortaöğretim Öğrencileriyle Bu Süreçte Eğitici Olarak Rol Alan Öğretmenlerin BDE e İlişkin Görüşleri Bilgisayar Destekli Eğitime Tabi Tutulan Ortaöğretim Öğrencileriyle Bu Süreçte Eğitici Olarak Rol Alan Öğretmenlerin BDE e İlişkin Görüşleri Öğr.Gör.Berrin ARSLAN GİRİŞ Yirminci yüzyılın ikinci yarısında

Detaylı

Matematik Eğitiminde Matematiksel Modelleme: Temel Kavramlar ve Farklı Yaklaşımlar *

Matematik Eğitiminde Matematiksel Modelleme: Temel Kavramlar ve Farklı Yaklaşımlar * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(4) 1607-1627 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.4.2039

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

Matematik Dersinde Probleme Dayalı Öğrenme Üzerine Bir Örnek Olay

Matematik Dersinde Probleme Dayalı Öğrenme Üzerine Bir Örnek Olay Matematik Dersinde Probleme Dayalı Öğrenme Üzerine Bir Örnek Olay Doç. Dr. Cumali ÖKSÜZ Adnan Menderes Üniversitesi/İlköğretim Bölümü cumalioksuz@adu.edu.tr Sanem UÇA Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

Tek Değişkenli Fonksiyonların İki Değişkenli Fonksiyonlara Genellenmesi, Fonksiyon Makinesi ve APOS

Tek Değişkenli Fonksiyonların İki Değişkenli Fonksiyonlara Genellenmesi, Fonksiyon Makinesi ve APOS Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter 465-499 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Tek Değişkenli Fonksiyonların

Detaylı

6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve Süreç Odaklı Yazma Yaklaşımları Çerçevesinde Değerlendirilmesi

6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve Süreç Odaklı Yazma Yaklaşımları Çerçevesinde Değerlendirilmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 2, Ağustos 2013, Sayfa 147-169 6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve Süreç Odaklı Yazma Yaklaşımları Çerçevesinde

Detaylı

Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri İle Değerlendirilmesi

Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri İle Değerlendirilmesi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 2177 Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri İle Değerlendirilmesi

Detaylı

6 Yaş Çocuklarının Sayı Kavramının Gelişiminde Kavram Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi 1

6 Yaş Çocuklarının Sayı Kavramının Gelişiminde Kavram Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi 1 6 Yaş Çocuklarının Sayı Kavramının Gelişiminde Kavram Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi 1 Öğrt. Gör. Selcen AKUYSAL AYDOĞAN, Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okulöncesi

Detaylı

ORTAOKUL 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. Gürsoy MERİÇ Ramazan KARATAY

ORTAOKUL 7 VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN İNCELENMESİ. Gürsoy MERİÇ Ramazan KARATAY Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Haziran 2014 Haziran 2014 Yıl 7, Sayı XVIII, ss. 653-669. Year 7, Issue XVIII, pp. 653-669. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh485 ORTAOKUL

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ahmet ALDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav

Detaylı