KARAR NUMARASI: K(l 1) ARABİAN TRAVEL MARKET 2012 DUBAİ TURİZM FUARI'NA KATILIM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARAR NUMARASI: K(l 1)922-2012 ARABİAN TRAVEL MARKET 2012 DUBAİ TURİZM FUARI'NA KATILIM"

Transkript

1 KARAR NUMARASI: K(l 1) ARABİAN TRAVEL MARKET 2012 DUBAİ TURİZM FUARI'NA KATILIM (Önerge No:959/2012) (T.Ç.K.B.) Bakanlar Kurulu, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı'nın turizm sektörü ile birlikte yurtdışı turizm tanıtım ve pazarlama çalışmaları kapsamında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Emirliği'nde 30 Nisan - 3 Mayıs 2012 tarihleri arasında düzenlenecek olan Arabian Travel Market 2012 Turizm Fuarı'na katılıma ilişkin aşağıdaki kararı aldı Nisan - 3 Mayıs 2012 tarihleri arasında Dubai'de düzenlenecek Arabian Travel Market 2012 Turizm Fuarı'na katılacak olan Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı Dt. Ünal Üstel, Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, Özel Kalem Müdürü İlgen Bağcıer, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi personeli Emirali Çobanoğlu ve Pervin Güran ayrıca Arapça tercümanlık konusunda yardım almak için Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli personeli Mehmet Tülücü'nün 29 Nisan 2012 gidiş ve 4 Mayıs 2012 dönüş olacak şekilde Ercan-İstanbul-Dubai-istanbul-Ercan, uçak biletleri, konaklamaları, vize ücretleri, seyahat-sağlık sigortaları ve harcırahlarının, KITSAB'dan 1 temsilcinin ve KİTOB'dan 1 temsilcinin ve ülkenin kahve kültürünü tanıtmak maksadı ile standda görev yapacak olan Umut Oza'nın 29 Nisan 2012 gidiş ve 4 Mayıs 2012 dönüş Ercanistanbul-Dubai-istanbul-Ercan ekonomi sınıfı uçak biletleri, vize ücretleri ve odakahvaltı esasına göre, ekstralar hariç, konaklamalarının 2012 Mali Yılı Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden karşılanması; 2- Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı'nın Fuarda kullanılmak üzere, KKTC'nden Dubai'ye göndereceği turizm sektörünün ve Bakanlığın tanıtım malzemelerinin Dubai'ye gönderilmesi için gereken ardiye, gümrük, hamaliye ve nakliye masrafları tutarı olan 4,000.- TL'nin, Fuar süresince Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı Dt. Ünal Üstel'e temin edilecek araç ve yakıt giderleri için ödenecek 1,500.- USD'nin, Fuar esnasında standı ziyaret edecek misafirlere ikram edilecek olan ülkemize özgü izaz ikram malzemeleri tutarı 1,000- TL'nin, Dubai Fuarı için yaptırılacak kumaş heybelerin ücreti olan 7,200.- TL + %8 KDV'nin, ayrıca Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı Dt. Ünal Üstel ve Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu için her türlü iaşe ve ibatenin, Müsteşar Şahap Aşıkoğlu adına çıkacak olan 5,000 USD avansın ve konu ile ilgili doğabilecek diğer resmi giderlerin 2012 Mali Yılı Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanması. DAĞITIM: Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü

2 KARAR NUMARASI: K(l 1) YABANCI UYRUKLU ERGİN ALAKIZ'IN KKTC'NDEKİ TAŞINMAZINI İPOTEK ETMESİ (Önerge No:835/2012) (İ.Y.Y.B.) Bakanlar Kurulu, Yabancı Uyruklu Ergin Alakız'ın, KKTC'nde bulunan ve K(ll) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile satın alma izni almış olduğu Girne İlçesi Y.Girne'de Koçan No:12469, P/H XII.21.W2, Blok F, Parsel No: 1313 üzerinde kain III. katta 2 nolu daireyi kredi kullanmak ve ipotek tesis etmek suretiyle KKTC'nde adına kayıtlı herhangi bir taşınmazının üzerine ipotek tesis edebilmesi için 52/2008 Sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası'nın 10. Maddesi'nin 3. Fıkrası'nın atıfta bulunduğu 4. Maddesi'nin 2. Fıkrası gereğince onayladı. Dağıtım: Bilai Gereği: içişleri ve Yere! Yönetimler Bakanlığı

3 KARAR NUMARASI: K(l 1) YABANCI UYRUKLU İSMAİL FIRLAR'IN KKTC'NDEKİ TAŞINMAZINI İPOTEK ETMESİ (Önerge No:844/2012) (İ.Y.Y.B.) Bakanlar Kurulu, Yabancı Uyruklu İsmail Fırlar! ın KKTC'nde bulunan ve K(ll) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile satın alma izni almış olduğu Girne İlçesi Y. Girne'de Koçan No:8642, P/H XII.21.E1, Blok F, Parsel No:697 üzerinde kain II. katta 2 no'lu daireyi kredi kullanmak ve ipotek tesis etmek suretiyle satın almak istediğinden KKTC'nde adına kayıtlı taşınmazının üzerine ipotek tesis edebilmesi için 52/2008 Sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası'nın 10. Maddesi'nin 3. Fıkrası'nın atıfta bulunduğu 4. Maddesi'nin 2. Fıkrası gereğince onayladı. Dağıtım: içişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı

4 KARAR NUMARASI: K(l 1) DAVETLİ ZEVAT (Önerge No:845/2012) (T.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ve Ege Üniversitesi Rektörlüğü arasında tarihinde imzalanan İşbirliği Protokolü uyarınca organik tarım konusunda çalışmalar yapmak üzere Nisan 2012 tarihleri arasında KKTC'ne gelen Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Olgun ve Prof. Dr. Ahmet Altındişli'nin izmir-ercan-izmir geliş-dönüş uçak biletleri, otel masrafları ve iaşe ibate tutarlarının 2012 Mali Yılı Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Projesi" kaleminden karşılanmasını onayladı. DAĞITIM Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü

5 KARAR NUMARASI: K(l 1) YETKİLENDİRME (Önerge No:857/2012) (Ç.S.G.B.) Bakanlar Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü GADEM Birimi'nde Geçici Memur olarak Görev Yapan Zehra Yürür ve yine GADEM Birimi'nde I. Derece Öğretmen Hemşire olarak görev yapan Berna Arifoğlu'nun, suçlu çocuklar gözetim memurluğu ve evlatlık konularında mahkemeye Sosyal inceleme Raporu sunabilmeleri için Fasıl 157 Sayılı Suç işleyen Çocuklar Yasası, Fasıl 162 Sayılı Suç İşleyenlerin Gözetim Altında Bulundurulması Yasası ve Fasıl 274 Sayılı Çocukların Evlat Edinilmesi Yasası tahtında yetkili kılınmalarını onayladı. Dağıtım: Çalışma ve Sgsyal Güvenlik Bakanlığı

6 KARAR NUMARASI: K(l 1) OKUL HARCININ KARŞILANMASI (Önerge No:860/2012) (M.E.G.S.B) Bakanlar Kurulu, 12/1990 sayılı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası tahtında yürürlükte olan Burs Tüzüğü'nün 31'inci Maddesi'nin (3)'üncü Fıkrası uyarınca Yakın Doğu Üniversitesi öğrencisi Özge Başarır'ın 665 tutarındaki Güz Dönemi okul harcının kalanının yarısı olan 332,5 'nun ödenmesini ve gerekli ödeneğin 2012 Mali Yılı Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Eğitim Amaçlı Diğer Transferler" kaleminden karşılanmasını onayladı. DAĞITIM Bilgi Gereği Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü

7 KARAR NUMARASI: K(l 1) ÜLKEMİZE GELECEK TC SAYIŞTA Yİ UZMANLARININ MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:864/2012) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, T.C. Sayıştayı ile KKTC Sayıştayı arasında imzalanan Eğitim ve Sosyal Alanda İşbirliği Protokolü çerçevesinde, Türkiye Satıştay mensuplarından Başdenetçi Serkan Kaya ile Uzman Denetçi Ahmet Okur'un Nisan 2012 tarihleri arasında eğitim çalışmaları ile ilgili KKTC'nde kalacakları süre içinde iaşe ve ibate ile oluşabilecek resmi harcamalarının Sayıştay Başkanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasını onayladı. Dağıtım: Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü

8 KARAR NUMARASI: K(ll) MEVSİMLİK İŞÇİ İSTİHDAMI (Önerge No:865/2012) (T.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, Fasıl 60 Orman Yasası'nın 14. ve 18. Maddeleri altında yapılan "Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Tüzüğü"nün 7(1),(2),(3). Maddeleri gereği her yıl olduğu gibi 1 Mayıs-31 Ekim 2012 tarihleri arasında 125 kişilik Yangın Hazır Kuvvet ekibinin mevsimlik işçi statüsünde istihdam edilmesini ve gerekli ödeneğin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığfna bağlı Orman Dairesi 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Kısmi Mesai Çalışanların Ücretleri" kaleminden karşılanmasını onayladı. DAĞITIM: Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Personel Dairesi Müdürlüğü

9 KARAR NUMARASI: K(l 1) KAMULAŞTIRMA EMRİ (GEÇİTKÖY) (Önerge No:866/2012) (T.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi Projesi Deniz Çıkışı- Güzelyalı Pompa İstasyonu ve İsale Hattı'nın uygulamaya konması çerçevesinde yani kamu yararı için gerekli görülen Geçitköy'de önergeye ekli listesi verilen parsellerin kamulaştırılması için 15/1962 Sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası'nın 6. Maddesi gereğince hazırlanan ekteki "Kamulaştırma Emri"ni onayladı. Dağıtım: Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı

10 1962/ZORLA MAL İKTİSABI YASASİ (15/62 Sayılı Yasa) Madde 6 Gereğince Kamulaştırma Emri 22 Mart 2012 tarihli ve 59 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Resmi Gazetesi'nin Ek Hl'de yayınlanan 188 sayılılı Amme Enstrümanı ile kamulaştırmayı yapan makam olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetince Kamulaştırma ihbarının verilmiş olmasına, ayni ihbann cetvelinde gösterilen taşınmaz malların KKTC'ye içme Suyu sağlanması maksatları için kamulaştırılmasının zorunlu olduğunun bildirilmesine, bu taşınmaz mallara herhangi bir hak veya menfaat talep edenin ve ihbar edildiği şekilde kamulaştırmanın yapılmasını itirazı olanın itirazın saptanan süre içinde yapılmasının bildirilmesine ve talep edilen hak ve menfaatlerin tafsilatının delillerin ve itirazını destekieyen tüm nedenlerin Tanm ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına sunulmasının istemine; Belirtilen süre içinde hiçbir itirazın yapılmadığına ve meselenin Bakanlar Kurulu'na aktanlmış olmasına ve Bakanlar Kurulu, bütün ahvali dikkate alarak Kamulaştırma ihbannın kapsadığı ve Kamulaştırma ihbarındaki cetvelde tafsilatlı şekilde görülen taşınmaz malların belirtilen amaç için kamulaştınlmasının uygun bulunmasına ve Kamulaştırmanın Emri'nin isdar edilmesini onaylamış olmasına binaen Bakanlar Kurulu 15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası'nın 6. Maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak belirtilen taşınmaz malların Kamulaştırılmasını emreder.

11 KARAR NUMARASİ: K(ll) KUYU YENİLEMESİ (Önerge No:865/2012) (T.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, Doğancı'lı Ömer Urfalı'ya Doğancı p/h XIX/61-parsel 183-Dosya No: K4/90- içerisinde bulunan faal sulama kuyusunda meydana gelen çöküntü nedeniyle ile ve Bölge Sular Komitesi'nin (BSK) onayı ile eski kuyunun kapatılıp 50 ayak çap içerisinde yeni bir kuyu kazılması izni verilmesini onayladı. Dağıtım: Bilai Gereği: Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı

12 KARAR NUMARASI: K(l 1) HİZMET İÇİ EĞİTİM (Önerge No:872/2012) (T.D.K.B) Bakanlar Kurulu, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 2012 Hizmet İçi Eğitim Programı çerçevesinde Nisan 2012 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenmekte olan "Orman Yangınları ile Mücadele Çalışmaları" konulu hizmet içi eğitim seminerine aşağıdaki tabloda belirtilen Orman Dairesi teknik personellerinin katılmasını ve adı geçen personellerin Ercan-Antalya-Ercan (Gidiş 15 Nisan Dönüş 21 Nisan 2012) olacak şekilde uçak biletleri, konaklama masrafları ile yasal harcırahlarının (iaşe ve ibate) karşılanması için kişi başı 1,000.- TL verilmesini ve gerekli ödeneğin 2012 Mali Yılı Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "KKTC Ormancılık Sektörünü Geliştirme Projesi" kaleminden karşılanmasını onayladı. Adı-Soyadı Mevkii ve Hizmet Sınıfı Görevi 1- Ercan Poyraz II. Derece Mühendis Girne Bölge Şefi 2- İsa Direk II. Derece Mühendis Kantara Bölge Şefi Dağıtım: Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü

13 KARAR NUMARASI: K(l 1) HİZMET İÇİ EĞİTİM (Önerge No:874/2012) (T.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, T.C. Orman ve Su işleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 2012 Hizmet içi Eğitim Programı çerçevesinde Nisan 2012 tarihleri arasında Fethiye'de düzenlenmekte olan "Orman Böcek Hastalıkları ile Mücadele Uygulamaları, Karantina Uygulamaları" konulu hizmet içi eğitim seminerine aşağıdaki tabloda belirtilen Orman Dairesi teknik personellerinin katılmasını ve adı geçen personellerin Ercan-Antalya-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri, konaklama masrafları ile yasal harcırahlarının (iaşe ve ibate) karşılanması için kişi başı TL verilmesini ve gerekli ödeneğin 2012 Mali Yılı Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "KKTC Ormancılık Sektörünü Geliştirme Projesi" kaleminden karşılanmasını onayladı. Adı-Soyadı Mevkii ve Hizmet Sınıfı Görevi 1- Salih Karalıgil Sözleşmeli Mühendis (Orman Mühendisi) 2- Hasan Başol I. Derece Kıdemli Mühendis Yardımcısı Alevkaya Bölge Şefi Lefkoşa Bölge Şefi Dağıtım: Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü

14 KARAR NUMARASI: K(l 1) HİZMET İÇİ EĞİTİM (Önerge No:875/2012) (T.D.K.B) Bakanlar Kurulu, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 2012 Hizmet içi Eğitim Programı çerçevesinde Nisan 2012 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek "Telsiz Bakım, Araç Takip ve Erken Uyarı Sistemi, Bilgisayarlı Görmeye Dayalı Yangın Bulma ve izleme" konulu hizmet içi eğitim seminerine aşağıdaki tabloda belirtilen Orman Dairesi teknik personellerinin katılmasını ve adı geçen personellerin Ercan- Antalya-Ercan (Gidiş 22 Nisan Dönüş 28 Nisan 2012) olacak şekilde uçak biletleri, konaklama masrafları ile yasal harcırahlarının (iaşe ve ibate) karşılanması için kişi başı 1,000.- TL verilmesini ve gerekli ödeneğin 2012 Mali Yılı Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "KKTC Ormancılık Sektörünü Geliştirme Projesi" kaleminden karşılanmasını onayladı. Adı-Soyadı Mevkii ve Hizmet Sınıfı Görevi 1- Hüseyin Özen III. Derece Telefon İşleri Amiri Haberleşme Sorumlusu 2- Veli Balcı III. Derece Orman Müfettişi Bilgisayarlı Teknik İşler Sorumlusu Dağıtım: Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü

15 KARAR NUMARASI: K(ll) KUYU KAZMA İZNİ VERİLMESİ. (Önerge No:865/2012) (T.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, Cengizköy p/h XIX/59.W2 Blok B parsel 324 içerisinde 2m.x2m.'lik alanda Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü'nün görüşleri doğrultusunda Bülent Naburdalı'ya 1 (bir) adet kuyu kazma izni verilmesini onayladı. Dağıtım: Bilai Gereği: Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı

16 KARAR NUMARASI: K(ll) KAMULAŞTIRMA EMRİ (GÖNYELİ) (Önerge No:913/2012) (İ.Y.Y.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dere yataklarındaki su akışının sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için yani dere yatağı için gerekli olduğundan Lefkoşa kazasına bağlı Gönyeli Köyü'nde kain olup, özel mülkiyette bulunan pafta/harita XXI/21 W2 Blok "G" 271 no'lu parselin kamulaştırılması için 15/1962 Sayılı Zorla Mal iktisabı Yasası'nın 6. Maddesi gereğince hazırlanıp ekte sunulan "Kamulaştırma Emri"ni onayladı. Dağıtım: içişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı

17 1962/ZORLA MAL İKTİSABI YASASI (15/62 Sayılı Yasa) Madde 6 Gereğince Kamulaştırma Emri tarihli ve 47 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Resmi Gızetesi'nin Ek IU'de yayınlanan 135 sayılı Amme Enstrümanı ile kamulaştırmayı yapan makam olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetince Kamulaştırma ihbarının vadlmiş olmasına, ayni İhbarın cetvelinde gösterilin taşınmaz malın yeni dere yatağı oluşturulması için yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nin dere yataklanndaki su akışının sağlanması, idame ve geliştirilmesi için aşağıda gösterilen nedenlerle yani dere yatağı için gerekli olduğundan kamulaştırılmasının zorunlu olduğunun bildirilmesine, bu taşınmaz malın herhangi bir hak veya menfaat talep edenin ve ihbar edildiği şekilde kamulaştırmanın yapılmasını itirazı olanın itirazını, saptanan süre içinde yapılmasının bildirilmesine ve talep edilen hak ve menfaatlerin tafsilatının deülleıin ve itirazını destekleyen tüm nedenlerin İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığına sunulmasının istemine; Belirtilen süre içinde hiçbir itirazın yapılmadığına ve meselenin Bakanlar Kunılu'na aktarılmış olmasına ve Bakanlar Kurulu, bütün ahvali dikkate alarak Kamulaştırma İhbarının kapsadığı ve Kamulaştırma ihbanndald cetvelde tafsilatlı şekilde görülen taşınmaz malların belirtilen amaç için kamulaştırılmasının uygun bulunmasına ve kamulaştırmanın Emrinin isdar edilmesini onaylanmış olmasına binaen Bakanlar Kurulu 15/1962 Sayılı Zorla Mal İktisabı Yasasrinın 6. maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak belirtilen taşınmaz malların Kamulaştırılmasın) emreder. (L'şa D329/07 )

18 KARAR NUMARASI: K(l 1) LAPTA TINAZTEPE PAFTA/HARİTA Xl/14 E2'DE KAİN 403/1 NO'LU PARSELİN TAPU HARİTALARINA YOL OLARAK KAYDEDİLMESİ (Önerge No:897/2012) (İ.Y.Y.B.) Bakanlar Kurulu, Lapta-Tınaztepe pafta/harita Xl/14 E2'de kain 403/1 no'lu ( ) KKTC adına kayıtlı önergeye ekli haritada mavi boyalı parselin Belediye'nin yol genişletme çalışmaları kapsamında yola dahil edilerek, Tapu kayıt ve haritalarına yol olarak kaydedilmesini onayladı. DAĞITIM: içişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı

19 KARAR NUMARASI: K(l 1) KAMU YOLU AYRILMASI (ALAYKÖY) (Önerge No:898/2012) (İ.Y.Y.B.) Bakanlar Kurulu, Emine Baş'a ait Alayköy p/h XXI/34 E2 & 42 E1 blok G'de kain 32 ve K727 no'lu parsellere ulaşımın sağlanması için; 1) Şehir Planlama Dairesi'nin uygun gördüğü şekilde ayni pafta/haritada KKTC adında kayıtlı 127 no'lu parsel'den yol izni verilmesini (önergeye ekli haritada sarı ile boyalı kısım); 2) Sözkonusu kamu yolu için tüm yasal izinlerin 32 ve K727 no'lu parsellerin sahibi tarafından ilgili dairelerden alınarak, tüm altyapı ve asfaltlama masraflarının da yine ilgili parsel sahibi tarafından karşılanmasını; 3) Yukarıda belirtilen şartların yerine getirilmesinden sonra sözkonusu kamu yolunun tapu kayıt ve haritalarına işlenerek, koçanların düzenlenmesi için Tapu ve Kadastro Dairesi'nin yetkili kılınmasını onayladı. DAĞITIM: İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı

20 KARAR NUMARASI: K(l 1) TC UYRUKLU MAHKUM FUAT YILMAZ'IN İADESİ (Önerge No:901/2012) (İ.Y.Y.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, iade isteminde bulunan ve iadesi Hukuk Dairesince uygun görülen T.C. uyruklu mahkum Fuat Yılmaz'ın 43/1988 sayılı Suçluların Geri Verilmesi Mahkeme İlamlarının Karşılıklı Tenfizi ve Adli Yardımlaşma Yasası'nın 3'üncü Maddesi'nin kendisine verdiği yetkiye atfen, T. C. Devleti'ne iade edilmesine karar verdi. DAĞITIM: içişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı

21 KARAR NUMARASI: K(ll) TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İZNİ (Önerge No:913/2012) (İ.Y.Y.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli listede isimleri ve edinmek istedikleri taşınmaz malın yer, parsel ve alanı belirtilen yabancı uyruklu kişilere, önergede belirtilenler ışığında, 52/2008 Sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca gerekli iznin verilmesine karar verdi. Dağıtım: içişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı

22 KARAR NUMARASI: K(l 1) TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İZNİ (Önerge No:907/2012) (İ.Y.Y.B) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli listede isimleri ve edinmek istedikleri taşınmaz malın yer, parsel ve alanı belirtilen yabancı uyruklu kişilere, önergede belirtilenler ışığında, 52/2008 Sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca gerekli iznin verilmesine karar verdi. Dağıtım: içişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı

23 KARAR NUMARASI: K(ll) MERSİNLİK KÖYÜ'NDE CAMİ YERİ AYRILMASI (Önerge No:913/2012) (İ.Y.Y.B.) Bakanlar Kurulu, Mersinlik köyü p/h VII/41 Köyiçi'nde 72, 73, 74, 75, 79, 80, 124, 125/1 ve 125/2 no'lu rezerv kaynak durumundaki parsellerin KKTC Anayasasfnın 159'uncu Maddesi'nin (1) (b) ve (3)'üncü Fıkraları ile 41/1977 Sayılı İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası'nın 4(1) Maddesi uyarınca kamu yararına ayrılarak, Devletin mülkiyeti altında kalması ve eşdeğer maksatlarında kaynak teşkil etmemesi kaydıyla, cami yapımı amacıyla Mersinlik Köyü Muhtarlığı'nın kullanımına verilmesini onayladı. DAĞITIM: İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı

24 KARAR NUMARASI: K(l 1) YILDIRIM KÖYÜ'NDE CAMİ YERİ AYRILMASI (Önerge No:914/2012) (İ.Y.Y.B.) Bakanlar Kurulu, Yıldırım köyü p/h 23/14 köyiçi'nde 177 ve 178 no'lu rezerv kaynak durumundaki parsellerin, KKTC Anayasası'nın 159'uncu Maddesi'nin (1) (b) ve (3)'üncü Fıkraları ile 41/1977 Sayılı İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası'nın 4(1) Maddesi uyarınca kamu yararına ayrılarak, Devletin mülkiyeti altında kalması ve eşdeğer maksatlarında kaynak teşkil etmemesi kaydıyla, cami yapımı amacıyla Yıldırım Köyü Muhtarlığı'nın kullanımına verilmesini onayladı. DAĞİTİM: içişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı

25 KARAR NUMARASI: K(l 1) GEÇİT HAKKI VERİLMESİ (ZEYTİNLİK) (Önerge No:916/2012) (İ.Y.Y.B.) Bakanlar Kurulu, Girne Zeytinlik köyü pafta/harita Xll/19 E1'de kain Hüseyin Sakallı adına kayıtlı olan 207/3/1 no'lu parsele ulaşımın sağlanması için; 1) KKTC adına kayıtlı ayni pafta/haritada kain 209 no'lu parselden yönü, kullanılabilecek genişliği (14 Ayak) ile uzunluğu önergeye ekli haritada kırmızı ile boyalı kısmın geçit olarak ayrılmasını; 2) Geçit verme zorunluluğu düzenleyen Fasıl 224 Taşınmaz Mal (Tasarruf Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası'nın 11A Maddesi'nin (2)'nci Fıkrası'na dayanılarak saptanan 20,700 TL (Yirmi Bin Yedi Yüz Türk Lirası) tazminat tutarının geçit hakkını alacak 207/3/1 no'lu parsel sahibi tarafından 1978 Taşınmaz Mal (Geçit Verme) Tüzüğü'nün öngördüğü şekilde Devlet Hazinesi'ne ödenmesini ve 3) Yukarıda belirtilenlerin yerine getirilmesinden sonra parsel için verilecek geçidin Tapu kayıtlarına işlenmesini onayladı. DAĞITIM: içişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı

26 KARAR NUMARASI: K(l 1) ESENTEPE KÖYÜ'NDE CAMİ YERİ VE İMAM LOJMANI YAPILMASI İÇİN PARSEL AYRILMASI (Önerge No:923/2012) (İ.Y.Y.B.) Bakanlar Kurulu, Esentepe köyü pafta/harita XI11/115 köy'de kain 91 ( ) nolu KKTC adına kayıtlı (1974 öncesi Kilise Malı-içerisinde Zerdali Paketleme Tesisi olarak geçen 270 m 2 bina mevcut) parselin KKTC Anayasası'nın 159'uncu Maddesi'nin (1) (b) ve (3)'üncü Fıkraları ile 41/1977 Sayılı iskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası'nın 4'üncü Maddesi'nin (1). Fıkrası uyarınca kamu yararına ayrılarak, Devletin mülkiyeti altında kalması ve eşdeğer maksatlarında kaynak teşkil etmemesi kaydıyla, cami ve imam lojmanı yapımı amacıyla Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi'nin kullanımına verilmesini onayladı. DAĞITIM: Bilgi Gereği. içişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı

27 KARAR NUMARASİ: K(ll) KAMULAŞTIRMA EMRİ (MEHMETÇİK) (Önerge No:913/2012) (İ.Y.Y.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eğitim kurumlarının geliştirilmesi, okul binası ve okul alanı yapılması maksatları için yani kamu yararı amacıyla Gazimağusa kazasına bağlı Mehmetçik köyünde kain olup, özel mülkiyette bulunan pafta/harita VIII.33 E1, 117 no'lu parselin kamulaştırılması için 15/1962 Sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası'nın 6'ncı Maddesi gereğince hazırlanıp ekte sunulan "Kamulaştırma Emri"ni onayladı. Dağıtım: içişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı

28 1962/ ZORLA MAL İKTİSABI YASASI (15/62 Sayılı Yasa) Madde 6 Gereğince Kamulaştırma Emri tarihli ve 32 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Resmi Gazetesi'nın Ek 111'de yayınlanan 100 sayılı Amme Enstrümanı ile kamulaştırmayı yaparı makam olarak Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyetince Kamulaştırma ihbarının verilmiş olmasına, ayni İhbarın cetvelinde gösterilen taşınmaz malın eğitim >aırumjarmın geliştirilmesi için kamulaştınlmasımn zorunlu olduğunun bildirilmesine, bu taşınmaz mal üzerinde herhangi bir hak veya menfaat talep edenin ve ihbar edildiği şekilde kamulaştırmanın yapılmasına itirazı olanın itirazını, saptanan süre içinde yapmasının bildirilmesine ve talep edilen hak ve menfaatlerin tafsilatının delillerin ve itirazını destekleyen tüm nedenlerin İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığına sunulmasının istemine, Belirtilen süre içinde hiçbir itirazın yapılmadığına ve meselenin Bakanlar Kurulu'na aktarılmış olmasına ve Bakanlar Kurulu, bütün ahvali dikkate alarak Kamulaştırma İhbarının kapsadığı ve Kamulaştırma ihbanndaki cetvelde tafsilatlı şekilde görülen taşınmaz malların belirtilen amaç için kamulaştınlmasımn uygun bulunmasına ve kamulaştırmanın Emrinin isdar edilmesini onaylanmış olmasına binaen Bakanlar Kuruiu 15/1962 Sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası'nın 6. maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak belirtilen taşınmaz malların Kamulaştırılmasını emreder. (M'saD301/10, M'sa D660/11)

29 KARAR NUMARASI: K(l 1) PİKNİK ALANI YAPIMI AMACIYLA DİPKARPAZ BELEDİYESİ'NE PARSEL VERİLMESİ (Önerge No:926/2012) (İ.Y.Y.B.) Bakanlar Kurulu, Dipkarpaz'da pafta/harita IV.5.W2'de kain 2/1, 2/2,3 ve pafta/harita IV.4.E2'de kain 630 no'lu parsellerin mülkiyeti İskan işlerinden sorumlu Bakanlığın adında kalması şartıyla, piknik alanı yapımı için Dipkarpaz Belediyesi'nin kullanımına verilmesini onayladı. Dağıtım: Bilgi Gereöi içişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı

30 KARAR NUMARASI: K(l 1) YABANCI UYRUKLU NAİM ASLAN'IN KKTC'NDEKİ TAŞINMAZINI İPOTEK ETMESİ (Önerge No:927/2012) (İ.Y.Y.B.) Bakanlar Kurulu, yabancı uyruklu Naim Aslan'ın KKTC'nde bulunan Girne İlçesi Ozanköy'de Koçan No:8842, P/H XII.22.W2, 92/1 parsel no'lu arsasını kredi kullanmak ve ipotek tesis etmek istediğinden KKTC'nde adına kayıtlı herhangi bir taşınmazın üzerine ipotek tesis edebilmesini 52/2008 Sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası'nın 10. Maddesi'nin 3. Fıkrası'nın atıfta bulunduğu 4. Maddesi'nin 2. Fıkrası gereğince onayladı. DAĞITIM: içişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı

31 EK CETVEL İTHAL EDİLEN MALLAR <;.T.İ.P. MALIN TANIMI ÖDENECEK MİKTAR VEYA ORAN İSTİSNA VE KOŞULLAR AB -EFTA III. ÜLKE TC (%) r/o) 'i r no ila Pozisyonlarında yer alan moloılu taşıtların aksam, patça ve aksesuarı; (A) Eksoz 5 10 (B) Motorsuz Şasiler pozisyon numaıasında sınıflandırılan binek otomobilleri için ithal edilen motorsuz şasilerden, takılması için ithal izni verilen motorlu aracın silindir haçmi baz alınarak, binek otomobillerinin ithalinde uygulanan spesifik fonların % 75'i uygulanır. (Geliı ve Vergi Dairesi 'nden 26 Ocak 2012 tarihinden önce ön izin alınmış ve 29 Şubat 2012 tarihine kadar ithal edilmiş olup, 3 i Mayıs 2012 tarihine kadar gümıüklenecek olanlar hariç).

BAKANLAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ ' Bakanlar Kurulu'nun 12.10.2012, 21.11.2012, 28,11.2012, 6,12.2012 ve

BAKANLAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ ' Bakanlar Kurulu'nun 12.10.2012, 21.11.2012, 28,11.2012, 6,12.2012 ve BAKANLAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ ' 21.12.2012 Bakanlar Kurulu'nun 12.10.2012, 21.11.2012, 28,11.2012, 6,12.2012 ve 7.12:2012 tarihinde almış olduğu Bakanlığınızı ilgilendiren: kararlar bilgi ve/veya

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014 YOLCU TAŞIYAN ARAÇ MESLEKİ SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLMESİ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:1763/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Motorlu Araçlarla Yolcu

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı: 35 EK IV 5 Mart, 2013 Sayı': 28 Bölüm I BAKANLAR KURÜLU KARARLARI KARAR NUMARASI: K(!l)337-2013 : : MEDYA SEKTÖRÜNE KATKI YAPILMASI (Önerge No:335/2013)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1542-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1542-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1542-2014 2008 İSKELELER (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:1589/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, İskeleler Yasası nın 13 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanıp ekte sunulan,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015 ERCAN DEVLET HAVALİMANI NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN İLAVE PARSELLERE AİT KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:49/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Ercan Devlet Havalimanı

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI (Önerge No:2791/2013) (S.B.) Bakanlar Kurulu, kendi maddi olanakları ile tedavi gören hasta Aziz Cibo ya fatura karşılığı koşuluyla 3,114.00 Stg. tutarında

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013 ESER EMİN ÖKTEM İN GÜZEL SANATLARDA OLAĞANÜSTÜ YETENEKLİ ÇOCUKLARIN DEVLET TARAFINDAN YETİŞTİRİLMESİ YASASI NDAN YARARLANDIRILMASI (Önerge No:2456/2013) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)

Detaylı

KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012

KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012 KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012 TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNES SAMPİYONASI'NA KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HALTER VE VÜCUT GELİŞTİRME FEDERASYONU EKİBİNİN KATILMASI (Önerge No:822/2012) (M.E.G.S.B)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014 LEFKOŞA KIZILAY MAHALLESİNDE YER ALAN PARSELLER (Önerge No:1427/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Lefkoşa Kızılay Mahallesi p/h XXI/30 W2 Blok C de yer alan önergeye

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI (Önerge No:1374/2015) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, TC Ziraat Bankası, KKTC lığı ve TC Lefkoşa

Detaylı

(Önerge No:582/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)

(Önerge No:582/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) KARAR NUMARASI: Y(K-I)702-2015 YARIM KALMIŞ OTELLER İLE TEVSİİ VE MODERNİZASYON YATIRIMLARINA FAİZ DESTEKLİ KREDİ PROGRAMI İLE İLGİLİ Y(K-I)533-2014 SAYI VE 12.3.2014 TARİHLİ VE Y(K-I)839-2014 SAYI VE

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)705-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)705-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)705-2013 DENİZAŞIRI (YABANCI) ŞİRKET TESCİLİ (Önerge No:2621/2013) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015 ŞEHİT İLKER KARTER İLKOKULU TARAFINDAN KULLANILMAK ÜZERE İSKELE DE PARSEL AYRILMASI (Önerge No:2/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, İskele P/H: S31.B-23-B-2D Ada 241 de kain 203

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1074-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1074-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1074-2014 GÜZELYURT-LEFKE DUBLE YOL ÇALIŞMASI NEDENİYLE YEŞİLYURT TA AĞILI ZARAR GÖREN ERTAY PAŞA YA ZARAR-ZİYAN ÖDEMESİ YAPILMASI (Önerge No:559/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Güzelyurt-Lefke

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV

KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV (Önerge No:268/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Gazimağusa da bulunan cesetten alınan organ ve diğer emarelerin TC Emniyet Genel Müdürlüğü Laboratuvarlarında

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015 BALALAN-YENİ ERENKÖY YOL GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN ÖZEL MÜLKİYETE AİT TAŞINMAZ MAL/MALLAR İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:571/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014 PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN VE DR. HÜSEYİN MERTSOYLU NUN KKTC NE GELMELERİ (Önerge No:1738/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM

KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM (Önerge No:2246/2013) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, 25 Ekim

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014 DIŞİŞLERİ DAİRESİ PERSONELİ NİN MİSYONLARDA GÖREVLENDİRİLMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ (Önerge No:750/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 15/2013 sayılı Dışişleri Dairesi

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (Önerge No:1973/2014) (M.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, 2014 Mali Yılı Bütçesi 1.1.2014-30.6.2014

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014 KUNTER GÜVEN HASTANESİ NDEN HİZMET ALINMASI (Önerge No:549/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Y(K-I)474-2013 sayı ve 20.11.2013 tarihli kararla Kunter Güven Hastanesi nden alınan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı.

KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı. KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014 YETKİLENDİRME, NUMARALANDIRMA VE SPEKTRUM TÜZÜĞÜ (Önerge No:769/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı.

Detaylı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÖDENEK CETVELLERİ 2013 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar Sıra No E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar AÇIKLAMA 1. a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanuna istinaden T.C. Ziraat Bankası

Detaylı

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR Sıra No AÇIKLAMA 1. a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanun kapsamında verilen görevler

Detaylı

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar Sıra No AÇIKLAMA 1. İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Genel Yatırım ve Finansman Programına dahil olmayan kuruluşlara

Detaylı

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri )

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) T.C. BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) ÖDENEK CETVELLERİ ( 2. ve 4. Düzey ) 2011 yılı Merkezi Yönetim

Detaylı

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar Sıra No AÇIKLAMA 1. İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Genel Yatırım ve Finansman Programına dahil olmayan kuruluşlara

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge (31.12.2009 tarihli ve 27449 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No: 5944 Kabul Tarihi: 25.12.2009 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider,

Detaylı

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008)

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008) Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008) Haziran 2009 SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008)

Detaylı