SOSYAL HİZMETLER YÖNETİMİ BÖLÜMÜ YÖNETMELİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL HİZMETLER YÖNETİMİ BÖLÜMÜ YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL HİZMETLER YÖNETİMİ BÖLÜMÜ YÖNETMELİĞİ 2004, ANKARA

2 DAĞITIM PLANI SIRA NO DAĞITIM YERİ MİKTARI 1 Teftiş Kurulu Başkanlığı 1 2 Hukuk Müşavirliği 1 3 Savunma Uzmanlığı 1 4 Kurumsal Gelişim ve Finansal Kaynak - Proje Geliştirme Bölümü 1 5 Uluslararası İlişkiler Bölümü 1 6 Basın, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Bölümü 1 7 İnsan Kaynakları Bölümü 1 8 Yönetim Hizmetleri Bölümü 1 9 Kan Hizmetleri Yönetimi Bölümü 1 10 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Bölümü 1 11 Sosyal Hizmetler Yönetim Bölümü 1 12 Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü 1 13 Şube Hizmetleri Bölümü 1 14 Eğitim Bölümü 1 15 Gençlik ve Gönüllü Organizasyonu Bölümü 1 16 Haberleşme ve Arşiv Bölümü 1 17 Satın Alma Bölümü 1 18 Gayrimenkul Yönetimi Bölümü 1 19 Yapı ve Teknik Hizmetler Bölümü 1 20 Mali İşler Bölümü 1 21 Bilgi İşlem Bölümü 1 22 İşletmeler ve İştirakler Bölümü 1 1

3 İÇİNDEKİLER Sayfa No Madde No 1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Bölümün Misyonu Bölümün Vizyonu Yasal Dayanaklar Faaliyetler Bütçe İş Programları Özlük Hakları Atama, Nakil ve Terfi Faaliyet Raporları Çalışma Esasları İmza Yetkileri Kontrol ve Teftiş Diğer Makamların Kontrolleri BÖLÜM BÖLÜMÜN YAPISI Organizasyonu Birimlerin Görevleri BÖLÜM BÖLÜM ÇALIŞANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI VE POZİSYON PROFİLİ VE YETKİNLİKLERİ Unvanların Görevleri, Yetki ve Sorumlulukları Pozisyon Profili ve Pozisyon Yetkinlikleri BÖLÜM YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK 20 4 Değişiklik Yürütme Yürürlük

4 1.BÖLÜM Madde 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. MİSYON: Kızılay- Kızılhaç hareketinin prensiplerine uygun, sürdürülebilir, erişilebilir, gönüllülüğe dayalı, Ulusal ve Uluslararası standartlara uygun, diğer paydaşlarla işbirliği halinde olağan ve olağanüstü durumlarda ihtiyaç sahiplerine sağlık ve sosyal hizmetleri sunmak, ilk yardımcılar yetiştirmek, bulaşıcı salgın hastalıklar ve ana çocuk sağlığıyla ilgili toplumda bilinç yaratmak, yaşlı bakım hizmetlerini yürütmek VİZYON: Kızılay ın sağlık ve sosyal hizmetlerini uluslararası standartlara taşımak YASAL DAYANAK: Bu Yönetmelik Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğünun ilgili maddeleri esasları dikkate alınarak hazırlanmıştır 1.4. FAALİYETLER : İlkyardım eğitimi programlarını ulusal ve uluslararası kriter ve tekniklere uygun geliştirmek, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve koordine etmek İlk Yardımla ilgili danışmanlık yapmak Eğitimciler için çeşitli düzeylerde kurslar düzenlemek ve eğitimcileri eğitmek İlkyardımla ilgili kuralları, mevzuatı hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak İlkyardımla ilgili Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, ulusal dernekler, ulusal kurum-kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak, İlkyardım gönüllülerinin koordinasyonunu sağlamak Merkezde ve şubelerde ilkyardım eğitim merkezleri oluşturmak ve koordinasyonu sağlamak, Kızılay Genel Merkez, taşra bölümleri ve şubelerde ilkyardım halk eğitimlerinin yapılmasını sağlamak ve koordine etmek İlkyardım eğitimlerini destekleyici fuar, ilkyardım günü, ilkyardım yarışması, toplantı, kongre vb etkinlikleri ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirmek, planlamak, uygulamak ve koordine etmek Eğitimlerin ulusal ve uluslararası kriterlere uygun olarak sertifikalanmasını sağlamak Sağlık ve sosyal dayanışmayı desteklemek, sosyal refahın geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla çalışmalar yapmak, Savaş veya Hükümetin İlan Ettiği Olağanüstü Hallerde, tehlikeli bölgelerde bulunan çocukların ve korunmaya muhtaç kişilerin Hükümetin göstereceği yerlere taşınma ve yerleştirme faaliyetlerini desteklemek, Ülkede meydana gelebilecek salgın hastalıklara (AIDS, Tüberküloz v.b.) ve çocuk ölümlerine karşı mücadeleye ulusal ve yerel sağlık yetkililerinin talebi halinde destek vermek, HIV-AIDS gibi hastalıklara yakalananların toplumdan dışlanmaması ve ayrımcılığın önlenmesi için toplumda bilinç oluşturma faaliyetlerinde bulunmak Muhtaç hastalara ve fiziksel özürlülere Kızılay ın imkanları doğrultusunda tedavi ve sağlık yardımı yapmak, Eğitim, atölye çalışması, seminer, panel, söyleşi, sempozyum, konferans, hazırlık toplantısı, tanıtım çalışması v.b. faaliyetlerle ilgili işlevine uygun yeri ve gerekli gördüğü takdirde kurumu/firma/kişiyi seçer, eğitici, katılımcı, gözlemci ve organizasyon sorumlularının otel v.b konaklama, yeme, içme, ulaşım(uçak dahil), malzeme kiralama, materyal satın alma giderlerini ve temin edilecek kurum/firma/kişileri bütçesi dahilinde çarşı pazarlığı ile belirler ve buna göre ödemesi yapılır. 3

5 1.5. BÜTÇE: Her yıl bütçede belirlenecek Program Bütçe Yönetmeliğine göre yürütülür Eğitim geliri harcamalarının gösterilmesi. Sosyal Hizmetler Yönetimi Bölümü: Genel Merkez İlkyardım Eğitim Merkezinin her eğitimden elde gelir genel bütçede ayrı kalemde tutulacak ilkyardım fonu hesabında takip edilir. Kızılay İlkyardım Eğitim Merkezleri: Kızılay ilkyardım eğitim merkezleri, ilkyardım eğitimlerinden elde edilecek net gelirin % 20 sini yıl sonunda net gelir üzerinden Sosyal Hizmetler Yönetimi Bölümü İlkyardım Fon Hesabına aktarır. Net gelirin %80 i eğitim veren Kızılay kuruluşuna kalır Eğitimlerden elde edilen ve ilkyardım fonunda toplanan gelirler ilkyardım eğitimleri, yeni program ve proje uygulama, tanıtım faaliyetleri, gerekli malzemelerin alınması ve yenilenmesi, kitap, broşür, poster, ilkyardım çantası vb. promosyon malzemelerinin geliştirilmesi, eğitimlerin izlem ve değerlendirilmesi, ilkyardım günü, yarışması, fuar, stand açılması,ulusal ve uluslar arası toplantıların düzenlenmesi yada katılımı gibi ilkyardım hizmetlerini geliştirici faaliyetlerde kullanılacaktır. Bu uygulama ilkyardım hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlayacaktır. 1.6 İŞ PROGRAMLARI: Sosyal Hizmetler Yönetimi Bölümüne bağlı birimler 3 aylık, 6 aylık ve yıllık olarak olağan iş programlarını uygulama tarihinden en az 10 gün önce hazırlar ve Sosyal Hizmetler Yönetimi Bölümü Müdürüne sunarlar. Müdür, birleşik iş programını Genel Müdüre sunar. İlkyardım Eğitim veren kuruluşlar her eğitim sonrasında rapor gönderir ÖZLÜK HAKLARI: Kızılay ın misyon, vizyon ve stratejilerine ulaşmada vereceği katkı, sorumluluk ve çalışma koşulları gereği dikkate alınarak, her yıl bütçede belirlenecek Türkiye Kızılay Derneği Program Bütçe Yönetmeliğine göre ücret verilir TAYİN ATAMA VE NAKİLİ: Sosyal Hizmetleri Yönetimi Bölümü personelinin atama, nakil ve terfilerinde pozisyon profili ve yetkinlikleri dikkate alınarak Türkiye Kızılay Derneği Personel Yönetmeliğinde Tespit olunan esaslar uygulanır Kadrolara atamalar için yapılacak sınav mülakat ve değerlendirmelere Sosyal Hizmetler Yönetimi Bölümü Müdürü ve/veya atama yapılacak kadronun Birim Yöneticisi de katılır FAALİYET RAPORLARI: Sosyal Hizmetler Yönetimi Bölümü birimleri aylık, üç aylık, altı aylık raporları üç gün içinde, yıllık raporu ise on gün içinde hazırlayarak Müdüre verir ÇALIŞMA ESASLARI: Bölüm Müdürünüm yokluğunda yerine sırasıyla İlkyardım Eğitim Hizmetleri Birim Yöneticisi, Sosyal Hizmetler Birim Yöneticisi vekalet eder Sosyal Hizmetler Yönetimi Bölümü Müdürü birimlerinin iş programını hazırlama, tetkik ve kabulünden sonra birimler arasındaki koordinasyonu ve bu esaslar dahilinde, birimlerin işlerini planlamasını ve sonuç olarak rasyonel iş düzeninin düzenlenmesini yapar. Birimler bu düzen içinde esasları tayin edilmiş 4

6 işlerini yetkileri dahilinde yapıp sonuçları sıralı hiyerarşi içerisinde yöneticilerine ulaştırmak suretiyle otomatik bir kontrolün devamını sağlar İş programlarındaki dönem sonu değerlendirmelerinde eksiklerin ve aksaklıkların tespiti yapılır. Geçerli bir gerekçeye dayanmayan eksiklik ve sorunları zamanında yöneticisine bildirmeyen personel hakkında ilgili mevzuatlar dahilinde işlem yapılmak üzere Genel Müdürlüğe arz edilir Sosyal Hizmetler Yönetimi Bölümüne bağlı birimlerde çalışanlar Kızılay ın Tüzüğü, bu Yönetmelik ve diğer mevzuat dahilinde Genel Müdürlükçe verilecek emirler doğrultusunda çalışmalarını yürütür İMZA YETKİLERİ: Sosyal Hizmetler Yönetimi Bölümünde imza yetkileri Türkiye Kızılay Derneği İmza Yetkileri Yönetmeliğine göre yürütülür KONTROL VE TEFTİŞ: Sosyal Hizmetler Yönetimi Bölümü, Genel Başkanlığın mutat ve mutat dışı teftiş ve denetimine, Genel Müdürlüğün ise kontrolüne tabidir DİĞER MAKAMLARIN KONTROLÜ: Sosyal Hizmetler Yönetimi Bölümü özel mevzuatla yetki verilen diğer makamlar tarafından bu yönetmelikte yazılı konularda ve esaslar dahilinde teftiş ve kontrol edilir. 2. BÖLÜM Madde 2. SOSYAL HİZMETLER YÖNETİMİ BÖLÜMÜNÜN YAPISI 2.1. BÖLÜMÜN ORGANİZASYONU: Kanuni Mevzuat, Kızılay Tüzüğü, Genel Müdürlük ve işbu yönetmelikçe tespit olunan faaliyetler kapsamı ve belirlenmiş esaslarla üstlenilen sorumlulukları dahilindeki işlerini gerçekleştirebilmesi ve yürütebilmesi için aşağıda belirtilen organizasyon şeması tanımlanmış olup, Sosyal Hizmetler Yönetimi Bölümü organizasyon şemasında belirtilen birim kadrolardan oluşmaktadır. (EK-1 Sosyal Hizmetler Yönetimi Bölümü Organizasyon Şeması ve Kadro Dökümü) Bölümde uzmanlık kadroları için atanacak kişiler atanacak uzmanlık kadro tanımındaki asgari niteliklere sahip olması şartı ile Uzman Yardımcılığı kadrosunda en az iki yıl çalıştıktan sonra performans değerlendirme sonuçlarına göre Uzman olarak atanır SOSYAL HİZMETLER YÖNETİMİ BÖLÜMÜNÜN GÖREVLERİ: Sosyal Hizmetler Yönetimi Bölümünün Birimleri: Sosyal Hizmetler Birimi İlkyardım Eğitim Hizmetleri Birimi İş yeri Hekimliği Birimi Sosyal Hizmetler Biriminin Görevleri: a. Olanaklar ölçüsünde, muhtaç hastalara tedavi, rehabilitasyon (malul arabası, koltuk değneği, takma uzuv vb.) desteği sağlanmak, 5

7 b. Savaş esirlerine, mültecilere, sığınmacılara konuyla ilgili yardımlarda bulunmak, c. Tüzükte yer alan konuyla ilgili diğer yardım çalışmalarını yürütmek. d. Bağışçı ve yoksul yaşlılara Şubeler tarafından evde bakım ve psikolojik destek hizmeti verilmesini sağlamak, izlemek ve değerlendirmek, gerektiğinde doktor, ambulans v.b. desteği sağlanarak sağlık hizmeti sunmak, e. Evde bakım imkanı olmayan bağışçı ve yoksul yaşlılar için yaşlı bakım evleri açmak, açılmasını sağlamak, teşvik etmek, var olanları koordine ve kontrol etmek, f. Yaşlıların sorunlarına yönelik inceleme, araştırma ve eğitim çalışmaları yapmak, mevzuat düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak g. Yaşlılar, Fiziksel engelliler, ana ve çocuk sağlığıyla ilgili düzenlenen ulusal ve uluslararası aktivitelere katılmak, hizmet sunan kuruluşlarla işbirliği yapmak, h. Ana ve çocuk sağlığını koruyucu ve geliştirici destek hizmeti sunmak, Kreş ve ana okullarının açılmasını sağlamak, teşvik etmek ve desteklemek, denetlemek, i. Fiziksel engellilere, noksan ve arızalı organlarının fonksiyonlarını tamamlayıcı, destekleyici veya rehabilite edici nitelikte hizmet sunmak, engellilere sunulan diğer hizmetleri olanaklar ölçüsünde desteklemek, İlkyardım Eğitim Hizmetleri Birimi a. Türkiye Kızılay Derneğinin İlkyardım Hizmetleri ile ilgili politika ve stratejilerini belirlemek, bu doğrultuda proje geliştirmek ve yürütmek, b. Her düzeyde ilkyardım eğitim programı ve materyallerini geliştirmek ve yürütmek, ilkyardım eğitimci eğitimi programı geliştirmek ve uygulamak (İlkyardım eğitimci eğitimleri, Uzman eğitimci eğitimleri) c. İlkyardım eğitimlerinin izleme ve değerlendirmelerini yapmak, d. Kızılay şube ve Eğitim Merkezlerinin ilkyardım eğitim ve diğer çalışmalarında koordinasyonu sağlamak, e. İlkyardımla ilgili araç-gereç ve materyallerin ihtiyaç tespitini yapmak, teminini ve dağıtımını sağlamak, takip etmek, f. İlkyardımla ilgili eğitim, iletişim, tanıtım, materyallerini hazırlamak, dağıtımını sağlamak ve takip etmek, g. İlkyardımla ilgili Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, ulusal dernekler, ulusal kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmak, h. Kızılay dan ilkyardım eğitimci eğitimi alan eğitimcilerin sertifikalarının Kızılay için yapacakları asgari 10 eğitimden sonra verilmesini sağlamak, i. İlkyardım Eğitim Merkezi açan şubelerin 1 yıl süreyle eğitim vermemesi halinde kendilerine genel merkezce verilen ilkyardım eğitim araç-gereç ve materyallerin geri alınmasını sağlamak, j. İlkyardım eğitimleri ile ilgili her türlü evrak, sınav kağıdı vb belgeleri arşivlemek ve Sağlık Bakanlığı Yönetmeliğinde belirtilen sürede saklamak, k. İlkyardım gönüllüsünün tanımını yapmak, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, gönüllüsü kazanımı ve gönüllülüğün devamlılığını sağlamak ve şubelerdeki ilkyardım gönüllü çalışmalarına rehberlik etmek, çalışmalarını Kızılay ın Gönüllülük mevzuatına uygun olarak ilgili bölümlerle işbirliği halinde yürütmek l. Olağanüstü hallerde, salgın hastalıkların çıkmasını önlemek amacı ile halk sağlığı eğitim çalışmalarına destek vermek, m. Halka yönelik sağlık eğitim materyali geliştirilmesini ve dağıtımını sağlamak, n. Mülteci ve sığınmacılara yönelik sağlık eğitim hizmetleri yapmak, 6

8 o. Kızılay Derneği Sağlık ve Sosyal Hizmet Kurumları öncelikli, tüm çalışanlarına sağlık eğitim faaliyetlerinde bulunulması. p. Ulusal sağlık eğitimi politika belirlenmesi ve savunuculukta rol alınması. q. Kızılay ın Hac sağlık hizmetleri verme yetkisi alması halinde, Türkiye den Hacca giden hacı adayları için Kızılay tarafından sağlık ekibi oluşturmak, ayrıca, Meryem Ana ve Selçuk S.Maria Kiliselerine Hac amacı ile Temmuz ve Eylül Ayında ülkemize gelecek hacı adayları için sağlık hizmet desteği vermek İş yeri Hekimliği Biriminin Görevleri a. Genel Merkezde görev yapan personelin rahatsızlıkları halinde ayaktan tedavi ve ilk yardım hizmetlerini yapmak, b. Gerekli tıbbi araç-gereç ve ilaçları hazır bulundurmak, c. Merkezde, hasta nakli için bir ambulansı gerekli tıbbi araç-gereci ile birlikte daima hazır bulundurmak, d. Bir acil yardım çantasını herhangi bir müdahale için hazır bulundurmak, e. Yiyecek ve içecek servisi yapan personelin portör muayenelerini yaptırmak, f. Personelin sağlıkla ilgili kayıtlarını tutmak, değerlendirmek ve gereken önlemleri almak, g. Çalışma yerlerinin sağlık koşullarını düzenleyici çalışmalar yapmak, çözüm ve önerilerde bulunmak, (Örneğin haşere ürememesi için önlemler, buna rağmen haşere üremesi halinde mücadele çalışmalarını sağlamak) h. Özel sağlık gün ve haftalarda, personelin sağlıklı davranışları benimsemesine yönelik hatırlatıcı çalışmalarda, eğitimlerde bulunmak (Binanın çeşitli yerlerine sloganlar asmak, örneğin sigaraya, kansere, Hepatit-B, HIV/AIDS vb yönelik.) i. Personele tedavi için ilaç yazılması halinde ilaçlarının servis elemanınca alınmasını sağlamak, j. Kızılay Gençlik Kampları veya başka kuruluşlarla işbirliği halinde düzenlenen organizasyonlarda sağlık malzemesi temini ve hizmetin verilmesinin sağlanması k. Kızılay Seyyar Hastane veya Kliniklerin olağan ve olağanüstü durumlarda ihtiyaç halinde hizmet vermeye hazır bulundurulması, bu tesislerde görev alacak personelin nitelik ve sayısını belirlemek, Bağlı Birimler: 1- Kızılay Akçakoca Yaşlılar Konukevi Müdürlüğü: Müdürlüğe yapılacak bağışçı kabul işlemleri, Genel Merkezle ilgili Onay işlemlerini yürütmek. Personel atama ve nakillerinde görüş vermek. Bütçe görüşmelerine katılmak. İlgili Bakanlık ve kuruluşlardaki işlemleri takip etmek. 2- Kızılay Özel Sağlık Meslek Lisesinin kapatılması nedeniyle, Sağlık Bakanlığına devredilen öğrenciler hakkındaki devir protokolü gereğince yapılacak işlemleri takip etmek. Ayrıca, Okulla ilgili muhafaza edilecek resmi evraklar ve mezunların talep edecekleri resmi belge düzenlemek ve gönderilmesini sağlamak. 3- Yeniköy Sağlık ve Eğitim Merkezi; konteynır hastanenin bütçesini ve personel görevlendirme teklifini yapmak, Genel Merkezle ilgili yazışmaları yürütmek ve kararların alınmasını sağlamak. 7

9 3.BÖLÜM Madde 3. SOSYAL HİZMETLER YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÇALIŞANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, POZİSYON PROFİLİ VE POZİSYON YETKİNLİKLERİ: 3.1 GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR: Sosyal Hizmetler Yönetimi Bölüm Müdürü: Görevleri a. Sosyal Hizmetler Yönetimi Bölümü Yönetmeliği nde belirtilen bölüm görevlerini planlamak, organize etmek, yönetmek, koordine ve kontrol etmek, izlemek, değerlendirmek ve geliştirmek. b. Konu ile ilgili literatürü ve gelişmeleri takip etmek, c. Bölümün yıllık faaliyet raporu ile çalışma programı ve bütçe önerilerini d. hazırlamak, bu alanlarla ilgili periyodik bilgileri ilgili birimlere vermek, e. Bölümde terfi, izin, sicil ve disiplin işlerini Personel Yönetmeliği hükümlerine f. göre yerine getirmek, personelin devamını izlemek ve diğer talimatlara uyulmasını sağlamak, g. Derneğe ait kırtasiye, büro malzemeleri ile her çeşit araç ve gereç kullanımında azami özeni göstermek, demirbaş eşyanın, Bölüme ait evrak, dosya ve benzeri belgelerin iyi bir şekilde muhafaza ve bakımı için gerekli önlemleri almak. h. Bölüme alınacak personelin istenilen niteliklerde olması için öneride bulunmak, i. Genel Merkez ve Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlardan j. görev alanına girenlerin, mevzuat çerçevesinde uygulanmasını sağlamak, k. Bölümden çıkan yazıları imzalamak yada parafe etmek, gelen evrakı ilgililere havale etmek ve gecikmeden sonuçlanmasını sağlamak, l. Genelgeleri zamanında personele duyurmak, uygulamaya yönelik takibini yapmak, m. Kızılay ın işbirliği içinde çalıştığı paydaş kurum ve kuruluşlarla konusuyla ilgili n. ortak çalışmalar yapmak, o. Birimler arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, p. Görev alanına giren iş ve işlemleri yöneticilerinin direktifleri ve ilgili mevzuata göre zamanında gereği gibi yapmak, q. Genel Müdürlükçe mevzuata uygun olarak verilecek diğer görevleri yapmak Yetkileri a. Koordinasyon ve yürütmeye ilişkin karar almak, b. Uygulamayı yönetmek, koordine ve kontrol etmek, denetlemek, önerilerde bulunmak, c. Parafe ve imza etmek, d. İzin verme ve göreve göndermek, e. Yeni personelin yeterliğini onaylamak, f. Bölüm personelinin performans değerlendirmesini yapmak, g. Bölümün ihtiyaçlarını ve bütçesini belirlemek, h. Genel Müdür tarafından verilecek diğer yetkileri kullanmaktır Sorumlulukları Görevlerinin Yönetmelikler ve verilen talimatlar çerçevesinde zamanında ve iyi bir biçimde yapılmasından, yetkilerinin gereği gibi kullanılmasından dolayı bağlı bulunduğu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Direktörüne karşı sorumludur. 8

10 Sosyal Hizmetler Birim Yöneticisinin görev, yetki ve sorumlulukları Görevleri a. Sosyal hizmet çalışmalarını en etkin biçimde planlamak, uygulamak, değerlendirmeler yapmak ve geliştirmeye yönelik önerilerde bulunmak, çaba göstermek, literatürü takip etmek, inceleme ve araştırmalar önermek, b. Kızılay çalışanlarına sosyal hizmet konusu ile ilgili danışmanlık, rehberlik yapmak, c. Sosyal hizmet kuruluşları personeli ile ilgili eğitim programları düzenlemek, d. Sosyal hizmet konuları ile ilgili kişi, resmi ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak, toplantılara Derneği temsilen katılmak, e. Diğer disiplin elemanları ve çalışanlarla ekip ruhu içinde çalışmak, f. Hizmetin etkinliğinin artırılmasına, yaygınlaştırılmasına yönelik sosyal hizmet projeleri hazırlayarak amirin onayına sunmak ve uygulamaya koymak, g. Psiko-sosyal destek programları geliştirmek ve uygulamalara katılmak, h. Şubelere bağlı kreş ve ana okullarının açılması taleplerinde yerinde inceleme ve değerlendirme yaparak Yönetim Kuruluna sunulmak üzere rapor vermek i. Birim hizmetleriyle ilgili mevzuat çalışmalarını yapmak, j. Hizmetle ilgili gerekli kayıtların tutulmasını sağlamak, değerlendirmek ve geliştirmek k. Tüzükte yer alan konusuyla ilgili diğer yardım çalışmalarını yürütmek. l. Görev alanına giren iş ve işlemleri yöneticilerinin direktifleri ve ilgili mevzuata göre zamanında gereği gibi yapmak, m. Müdürü tarafından mevzuata uygun olarak verilen görevleri yapmak Yetkileri: a. Konusuyla ilgili olarak kurumlarda inceleme ve araştırma yapmak, önerilerde bulunmak, b. Parafe ve imza (imza yetkileri yönetmeliği gereğince yetki verildiği takdirde) etmek, c. Uygulamayı takip ve kontrol etmek. d. Birime bağlı personelin performans değerlendirmesini yapmak ve müdüre rapor etmek e. Bağlı personelin çalışmalarını planlamak, yönetmek, koordine ve kontrol etmek, f. Müdür tarafından verilecek diğer yetkileri kullanmak, Sorumlulukları Görevlerinin yerine getirilmesinden dolayı Sosyal Hizmetler Yönetimi Bölümü Müdürüne karşı sorumludur İlkyardım Eğitimi Hizmetleri Birim Yöneticisinin görev, yetki ve sorumlulukları Görevleri: a. Birimin tüm personelinin görevlerini yapmasını izlemek, değerlendirmek ve önerilerde bulunmak. Gerektiğinde koordineli şekilde ekip halinde çalışmalarını sağlamak. b. Eğitim çalışmalarına katılmak ve ihtiyaca göre eğitim vermek, izlem ve değerlendirme çalışmalarını yapmak, c. Birim faaliyetlerinin etkin ve verimli şekilde gerçekleşmesini sağlamak. d. Eğitimleri planlamak ve danışmanlık yapmak, 9

11 e. Eğitim merkezlerinin koordinasyonunu sağlamak, f. İlkyardım eğitimci eğitimi ve uzman eğitimci eğitimlerini, izlem ve değerlendirme eğitimi ve simülasyon eğitimleri düzenlemek, g. İlkyardım gönüllük faaliyetlerini geliştirmek. h. Birimi tarafından hazırlanan planları ve iş programlarını kontrol etmek, bölüme sunmak ve eksiksiz-zamanında uygulanmasını sağlamak. i. Biriminin kadro tekliflerini, çalışma esaslarını hazırlamak, tetkik etmek ve bölüme sunmak. j. Biriminin faaliyet raporlarını, istatistiklerini ve mali tablolarını kontrol etmek, geliştirmek ve bölüme sunmak. k. Her yıl biriminin bütçelerini hazırlatmak, kontrol ve takip etmek. l. Personelinin disiplinini sağlamak. Disiplinsiz davranışlar gösteren personeli, disiplin kuruluna sevk etmek üzere bölüme sunmak. m. Görev alanına giren iş ve işlemleri yöneticilerinin direktifleri ve ilgili mevzuata göre zamanında gereği gibi yapmak, n. Müdür tarafından mevzuata uygun olarak verilecek diğer görevleri yerine getirmek, Yetkileri: a. Konusuyla ilgili olarak kurumlarda inceleme ve araştırma yapmak, önerilerde bulunmak, b. Parafe ve imza (imza yetkileri yönetmeliği gereğince yetki verildiği takdirde) etmek, c. Uygulamayı takip ve kontrol etmek. d. Birime bağlı personelin performans değerlendirmesini yapmak ve müdüre rapor etmek e. Bağlı personelin çalışmalarını planlamak, yönetmek, koordine ve kontrol etmek, f. Müdür tarafından verilecek diğer yetkileri kullanmak, Sorumlulukları: Görevlerinin yerine getirilmesinden dolayı Sosyal Hizmetler Yönetimi Bölümü Müdürüne karşı sorumludur Uzman (Sosyal Hizmet) görev, yetki ve sorumlulukları Görevleri: a. Çalışmalarını en etkin biçimde planlamak, uygulamak, değerlendirmeler yapmak ve geliştirmeye yönelik önerilerde bulunmak, çaba göstermek, b. Sosyal hizmetle ilgili gerekli literatürü takip etmek, inceleme ve araştırmalar önermek imkan dahilinde olan konularda bizzat yapmak, c. Sunulan hizmetlerin gerçek muhtaç kişilere ulaşması yönünde gerekli incelemeleri yapmak, d. Kızılay çalışanlarına sosyal hizmet konusu ile ilgili danışmanlık, rehberlik yapmak, e. Sosyal hizmet ile ilgili toplantılara Derneği temsilen katılmak, f. Sosyal hizmet konusu ile ilgili eğitim programları düzenlemek, g. Sosyal hizmet konuları ile ilgili kişi, resmi ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak, h. Diğer disiplin elemanları ve çalışanlarla ekip ruhu içinde çalışmak, i. Hizmetin etkinliğinin artırılmasına, yaygınlaştırılmasına yönelik sosyal hizmet projeleri j. hazırlayarak amirin onayına sunmak ve uygulamaya koymak, k. Şubelerde Yaşlı bakım hizmetleri ve sosyal yardım hizmetlerinin geliştirilmesi mesleki desteği vermek, 10

12 l. Bağışçı ve yoksul yaşlılara Şubeler tarafından evde bakım, sağlık hizmeti ve psikolojik destek hizmeti verilmesini sağlamak, izlemek ve değerlendirmek, m. Genel Merkez ve Şubelere bağlı Huzurevleri ve kreşlerde çalışan sağlık ve bakıcı personelin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitim faaliyetlerinin takibi, hizmetlerini mevzuata göre yürütülmesinin takibi ve değerlendirilmesi, n. Psiko-sosyal destek programları geliştirmek ve uygulamalara katılmak, o. Konusuyla ilgili hizmetlerin istatistiki verilerini tutmak, değerlendirmek ve geliştirmek, p. Kızılay Konukevlerinde ücret karşılığı kalacaklar için uygulanacak ücreti Genel Merkez Yönetim Kurulu onayına sunmak, karara göre işlem yapmak q. Yaşlıların sorunlarına yönelik inceleme, araştırma ve eğitim çalışmaları yapmak, r. Kızılay kamplarından yararlanacak engellilerle ilgili çalışmalarda bulunmak, s. Görev alanına giren iş ve işlemleri yöneticilerinin direktifleri ve ilgili mevzuata göre zamanında gereği gibi yapmak, t. Ana ve çocuk sağlığını koruyucu ve geliştirici destek hizmeti sunmak, Şubelerde imkan dahilinde toplum merkezi ve kreş açılmasını teşvik etmek, desteklemek, denetlemek, u. Birim Yöneticisi veya Müdürü tarafından mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak Yetkileri a. Konusuyla ilgili olarak kurumlarda inceleme ve araştırma yapmak, önerilerde bulunmak, b. Parafe ve imza (imza yetkileri yönetmeliği gereğince yetki verildiği takdirde) etmek, c. Müdürü tarafından verilecek diğer yetkileri kullanmak, Sorumlulukları Görevlerinin yerine getirilmesinden dolayı Sosyal Hizmetler Yönetimi Bölümü Müdürüne ve bağlı bulunduğu birim yöneticisine karşı sorumludur Sağlık Eğitim Uzmanının görev yetki ve sorumlulukları: Görevleri: a. Sağlık eğitim konularını en etkin biçimde planlamak, uygulamak, değerlendirmeler yapmak ve geliştirmeye yönelik önerilerde bulunmak, çaba göstermek, b. Sağlık ve sağlık eğitimi ile ilgili gerekli literatürü takip etmek, inceleme ve araştırmalar önermek imkan dahilinde olan konularda bizzat yapmak, c. Diğer çalışanlara konusu ile ilgili danışmanlık, rehberlik yapmak, d. Sağlık ve sağlık eğitimi ile ilgili ulusal ve uluslar arası toplantılara Derneği temsilen katılmak, e. Konusu ile ilgili sağlık eğitimi başta olmak üzere eğitim programları düzenlemek, f. Sağlık eğitim materyalleri üretmek ve Dernek adına yayınlanmasını sağlamak, g. Sağlık eğitimi ile ilgili kişi ve resmi ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak, h. Diğer disiplin elemanları ve çalışanlarla ekip ruhu içinde çalışmak, i. Hizmetin etkinliğinin artırılmasına, yaygınlaştırılmasına yönelik projeler hazırlayarak amirin onayına sunmak, j. İlgili Bakanlık, resmi kuruluşları Üniversite ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğinde çalışmak, 11

13 k. Sağlık alanında çalışanlardan ulusal ve uluslararası düzeyde gönüllü program konularını yürütmek, l. İlkyardımla ilgili politika ve stratejileri belirlemek, proje geliştirmek m. Her düzeyde ilkyardım programı geliştirmek ve uygulamak, materyal geliştirmek n. İlkyardım eğitim merkezlerinin izlem ve değerlendirmesini yapmak ve raporlarını hazırlamak o. İlkyardım eğitimci eğitimi ve uzman eğitimci eğitimlerini, izlem ve değerlendirme eğitimi ve simülasyon eğitimleri düzenlemek, İlkyardım gönüllük faaliyetlerini geliştirmek. p. İlkyardım gönüllüsü kazanımı ve gönüllülüğün devamlılığını sağlamak q. Görev alanına giren iş ve işlemleri yöneticilerinin direktifleri ve ilgili mevzuata göre zamanında gereği gibi yapmak, r. Birim Yöneticisi veya Müdürü tarafından mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak Yetkileri a. Konusuyla ilgili olarak kurumlarda inceleme ve araştırma yapmak, önerilerde bulunmak, b. Parafe ve imza (imza yetkileri yönetmeliği gereğince yetki verildiği takdirde) etmek, c. Müdürü tarafından verilecek diğer yetkileri kullanmak, Sorumlulukları Görevlerinin yerine getirilmesinden dolayı Sosyal Hizmetler Yönetimi Bölümü Müdürüne ve bağlı bulunduğu birim yöneticisine karşı sorumludur Asistan Görevleri: a. Çalıştığı birimde yazışmaları zamanında, usulüne uygun, yanlışsız yazmak, b. Çalıştığı birimle ilgili kayıtları tutmak, bilgisayar ortamına aktarmak ve istatistiği bilgileri kaydetmek, dökümleri yapabilmek, değerlendirmeye hazır hale getirmek, c. Birimde diğer çalışanların çalışmalarına yardımcı olmak, d. Gelen giden yazıları zamanında işleme koymak, veya konulmasını izleyerek doğruluğunu sağlamak, e. Gelen giden yazıları usulüne göre dosyalamak, arşiv tutmak, f. Görev alanına giren iş ve işlemleri yöneticilerinin direktifleri ve ilgili mevzuata göre zamanında gereği gibi yapmak, g. Birim Yöneticisi veya Müdürü tarafından mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak Yetkileri a. Parafe etme, b. Müdür ve/veya Birim Yöneticisince verilecek diğer yetkileri kullanmak Sorumlulukları: Görevlerinin yerine getirilmesinden dolayı Sosyal Hizmetler Yönetimi Bölümü Müdürüne ve bağlı bulunduğu birim yöneticisine karşı sorumludur. 12

14 İş yeri hekimi Görevleri a. İş yeri personelinin sağlık kayıtlarını tutmak, b. Personelin ayaktan teşhis ve tedavilerini yapmak, gerektiğinde sağlık kuruluşlarına sevk etmek, c. Kurumda personele yönelik ilk yardım ve acil bakım hizmetini yapmak, d.kurumun personelini sağlık konularında bilgilendirmek, d. Kurumun yemekhane, çay ocağı, tuvalet, ofis vb. bölümlerinde halk sağlığı kurallarına uyulmasını sağlamak, e. Yemekhane ve çay ocağında çalışan personelin portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak, f. İlk yardım eğitimlerinde sağlık eğitim ekibine gerekli desteği vermek, işbirliği yapmak, g. Depo sağlık hizmetlerinde gereksinim halinde destek hizmeti vermek, h. Kızılay Seyyar Sağlık Kuruluşlarının işletilmesi, olağan ve olağanüstü hallerdeki görevleri ve diğer sağlık hizmetlerine destek vermek i. Görev alanına giren iş ve işlemleri yöneticilerinin direktifleri ve ilgili mevzuata göre zamanında gereği gibi yapmak, j. Birim Yöneticisi veya Müdürü tarafından mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak Yetkileri a. Konusuyla ilgili olarak kurumlarda inceleme ve araştırma yapmak, önerilerde bulunmak, b. Parafe ve imza (imza yetkileri yönetmeliği gereğince yetki verildiği takdirde) etmek, c. Müdürü tarafından verilecek diğer yetkileri kullanmak, Sorumlulukları Görevlerinin yerine getirilmesinden dolayı Sosyal Hizmetler Yönetimi Bölümü Müdürüne ve bağlı bulunduğu birim yöneticisine karşı sorumludur Hemşire Görevleri: a. Yaşlı bakım, kreş, psiko-sosyal vb. sosyal hizmetlerde ilgili çalışmalarda bulunmak, b. Kızılay huzurevi, kreş çalışanları için hizmet içi eğitim programları hazırlamak, uygulanmasını sağlamak ve eğitim alınabilecek kuruluşlarla ilişkileri geliştirmek c. Kızılay huzurevleri ve kreşlerinin Kızılay ilkelerine göre hizmet etmesini izlemek, çalışmalarla ilgili aylık faaliyet raporlarını almak, değerlendirmek ve önerilerde bulunmak d. Sağlık ekibinin üyesi olarak olağan ve olağanüstü hallerde planlanan sağlık aktiviteleri gerçekleştirmek, e. İşyeri hekiminin yönetiminde personele yönelik hemşirelik hizmetlerini yerine getirmek f. Görev sırasında kullanılan sağlık ve büro araç-gereçlerinin uygun korunmasını, usulüne uygun kullanılmasını sağlamak, bu konularda diğer çalışanlara rehberlik etmek, destek olmak, 13

15 g. Sağlık hizmetinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak, h. Sağlık konusu ile ilgili çalışmaları kaydetmek, elde edilen verileri değerlendirerek önerilerde bulunmak, i. Konusu ile ilgili raporlar yazmak, yazışmaları yapmak, j. Olağanüstü hallerde sağlık ekibinin üyesi olarak gerekli çalışmalara katılmak, k. İlkyardım eğitimci sertifikasına sahip ise ilkyardım eğitimi ve diğer sağlık eğitim çalışmalarında görev yapmak, l. Depo sağlık hizmetlerinde gereksinim halinde destek hizmeti vermek, m. Kızılay Seyyar Sağlık Kuruluşlarının işletilmesi, olağan ve olağanüstü hallerdeki görevleri ve diğer sağlık hizmetlerine destek vermek n. Görev alanına giren iş ve işlemleri yöneticilerinin direktifleri ve ilgili mevzuata göre zamanında gereği gibi yapmak, o. Birim Yöneticisi veya Müdürü tarafından mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yapmak Yetkileri a. Konusuyla ilgili olarak kurumlarda inceleme ve araştırma yapmak, önerilerde bulunmak, b. Parafe ve imza (imza yetkileri yönetmeliği gereğince yetki verildiği takdirde) etmek, c. Müdürü tarafından verilecek diğer yetkileri kullanmak, Sorumlulukları Görevlerinin yerine getirilmesinden dolayı Sosyal Hizmetler Yönetimi Bölümü Müdürüne ve bağlı bulunduğu birim yöneticisine karşı sorumludur POZİSYON PROFİLİ VE POZİSYON YETKİNLİKLERİ: Sosyal Hizmetler Yönetimi Bölümü Müdürü Pozisyon profili a. Öğrenim Durumu : Üniversitelerin tıp, sağlık, sağlık eğitim veya sosyal hizmetler bölümlerinden mezun olmak b. Cinsiyeti :- c. Medeni hali :- d. Yabancı dil ve seviyesi : İngilizce yi (okuma, yazma, anlama, konuşma) orta derecede bilmek, e. Bilgisayar Bilgisi : Windows, MS Office (Word, Excel Powerpoint) f. Sürücü Belgesi : B sınıfı tercih sebebidir g. Sağlık Durumu : Görevini yapmaya sağlık yönünden engeli bulunmamak h. Ofis araç ve gere. Bilgisi: PC ve her türlü büro araç ve gereçlerini kullanabilmek ı. Deneyimi : Dernek dışında en az 3 yıl benzer bir görevde çalışmış olmak. Dernekte bölüm içinde birim yöneticiliği ve/veya uzmanlığında çalışmış olmak öncelikli tercih nedenidir. i. Uzmanlık Konuları: Tıp, sağlık, sağlık eğitim veya yönetimi tercih sebebidir. k.seyahat Durumu :Seyahate engeli bulunmamak, 14

16 l. Askerlik Durumu :Askerlik görevini yerine getirmiş bulunmak (Erkek adaylar için) Pozisyon Yetkinlikleri a. Kişiler arası iletişimde başarılı, b. Temsil yeteneği yüksek, c. Çözümsel ve yönetim becerileri yüksek, d. İkna kabiliyeti yüksek, e. Planlamacı, f. Araştırmacı, g. Zamanı etkin kullanabilen, h. Yenilikçi, i. Yetki ve sorumlulukları delege edebilen, j. Takım çalışmasına yatkın, Sosyal Hizmetler Birim Yöneticisi Pozisyon profili a. Öğrenim Durumu : Üniversitelerin Sosyal Hizmet Yüksek Okulu Mezunu olmak. b. Cinsiyeti : - c. Medeni hali : - d. Yabancı dil ve seviyesi: İngilizce yi (okuma, yazma, anlama, konuşma) orta derecede bilmek, e. Bilgisayar Bilgisi : Windows, MS Office (Word, Excel Powerpoint) f. Sürücü Belgesi : - g. Sağlık Durumu :Görevini yapmaya sağlık yönünden engeli bulunmamak h. Ofis araç ve gere. Bilgisi: PC ve her türlü büro araç ve gereçlerini kullanabilmek ı. Deneyimi : Dernek dışında en az 3 yıl benzer bir görevde çalışmış olmak. Dernekte bölüm içinde uzman olarak çalışmış olmak öncelikli tercih nedenidir. i. Uzmanlık Konuları: Sosyal hizmetler k.seyahat Durumu : Seyahate engeli bulunmamak, l. Askerlik Durumu : Askerlik görevini yerine getirmiş bulunmak (Erkek adaylar için) Pozisyon Yetkinlikleri: a. Kişiler arası iletişimde başarılı, b. Temsil yeteneği yüksek, c. Çözümsel ve yönetim becerileri yüksek, d. Planlamacı, 15

17 e. Araştırmacı, f. Zamanı etkin kullanabilen, g. Yenilikçi, h. Yetki ve sorumlulukları delege edebilen, i. Takım çalışmasına yatkın, Sağlık Eğitimi Hizmetleri Birim Yöneticisi Pozisyon profili: a. Öğrenim Durumu : Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak b. Cinsiyeti : - c. Medeni hali : - d. Yabancı dil ve seviyesi : İngilizce yi (okuma, yazma, anlama, konuşma) iyi derecede bilmek, e. Bilgisayar Bilgisi : Windows, MS Office (Word, Excel Powerpoint) f. Sürücü Belgesi : - g. Sağlık Durumu : Görevini yapmaya sağlık yönünden engeli bulunmamak h. Ofis araç ve gereç Bilgisi: PC, yansı ve her türlü büro araç ve gereçlerini kullanabilmek ı. Deneyimi : Sağlık, sağlık eğitim, ilk yardım eğitimi konularında Dernek dışında en az 5 yıl ve/veya Dernek içinde en az 3 yıl çalışmış olmak, i. Uzmanlık Konuları: Sağlık, sağlık eğitim, ilk yardım eğitimi (İleri eğitim becerileri sertifikası olması tercih nedenidir), k.seyahat Durumu :Seyahate engeli bulunmamak, l. Askerlik Durumu :Askerlik görevini yerine getirmiş bulunmak (Erkek adaylar için) Pozisyon Yetkinlikleri: a. Kişiler arası iletişimde başarılı, b. Temsil yeteneği yüksek, c. Çözümsel ve yönetim becerileri yüksek, d. Planlamacı, e. Araştırmacı, f. Zamanı etkin kullanabilen, g. Yenilikçi, h. Yetki ve sorumlulukları delege edebilen, i. Takım çalışmasına yatkın, 16

18 Uzman (Sosyal Hizmet) Pozisyon profili: a. Öğrenim Durumu : Üniversitelerin Sosyal Hizmet Yüksek Okulu Mezunu olması, b. Cinsiyeti :- c. Medeni hali :- d. Yabancı dil ve seviyesi : İngilizce yi (okuma, yazma, anlama, konuşma) orta derecede bilmek, e. Bilgisayar Bilgisi : Windows, MS Office (Word, Excel Powerpoint) f. Sürücü Belgesi : - g. Sağlık Durumu : Görevini yapmaya sağlık yönünden engeli bulunmamak h. Ofis araç ve gere. Bilgisi: PC, yansı ve her türlü büro araç ve gereçlerini kullanabilmek ı. Deneyimi : Dernek dışında huzurevlerinde, kreşlerde, geriatri servisinde, Sosyal hizmetlerde veya özel sektörde yaşlılık hizmetlerinde, sosyal refah hizmet organizasyonlarında en az 1 yıl çalışması i. Uzmanlık Konuları: Sosyal Hizmetler. k.seyahat Durumu :Seyahate engeli bulunmamak, l. Askerlik Durumu :Askerlik görevini yerine getirmiş bulunmak (Erkek adaylar için) Pozisyon Yetkinlikleri: a. Kişiler arası iletişimde başarılı, b. Temsil yeteneği yüksek, c. Planlamacı, d. Araştırmacı, e. Zamanı etkin kullanabilen, f. Yenilikçi, g. Takım çalışmasına uyumlu, h. Pratik düşünebilen ve uygulayabilen, i. Dikkat ve algılama seviyesi yüksek, j. Disiplinli, tertipli ve kendini organize edebilen Uzman (Sosyal Hizmet) Pozisyon profili: a. Öğrenim Durumu : Üniversitelerin Hemşirelik Yüksek Okulundan veya Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü Mezunu olması, b. Cinsiyeti :- c. Medeni hali :- d. Yabancı dil ve seviyesi : İngilizce yi (okuma, yazma, anlama, konuşma) orta derecede bilmek, e. Bilgisayar Bilgisi : Windows, MS Office (Word, Excel Powerpoint) f. Sürücü Belgesi : - g. Sağlık Durumu : Görevini yapmaya sağlık yönünden engeli bulunmamak 17

19 h. Ofis araç ve gere. Bilgisi: PC, yansı ve her türlü büro araç ve gereçlerini kullanabilmek ı. Deneyimi : Dernek dışında huzurevlerinde, kreşlerde, geriatri servisinde, veya özel sektörde yaşlılık hizmetlerinde, toplum merkezinde en az 1 yıl çalışması i. Uzmanlık Konuları: Geriatri Hemşireliği öncelikli, hemşirelik alanındaki uzmanlığı tercih edilir. k.seyahat Durumu :Seyahate engeli bulunmamak, l. Askerlik Durumu : Pozisyon Yetkinlikleri: k. Kişiler arası iletişimde başarılı, l. Temsil yeteneği yüksek, m. Planlamacı, n. Araştırmacı, o. Zamanı etkin kullanabilen, p. Yenilikçi, q. Takım çalışmasına uyumlu, r. Pratik düşünebilen ve uygulayabilen, Uzman (Sağlık Eğitimi) Pozisyon profili: a. Öğrenim Durumu: Tıp, sağlık ve sağlık eğitimiyle ilgili yüksek okul mezunu olmak. b. Cinsiyeti :- c. Medeni hali :- d. Yabancı dil ve seviyesi : İngilizce yi (okuma, yazma, anlama, konuşma) iyi derecede bilmek, e. Bilgisayar Bilgisi : Windows, MS Office (Word, Excel Powerpoint) f. Sürücü Belgesi : - g. Sağlık Durumu : Görevini yapmaya sağlık yönünden engeli bulunmamak h. Ofis araç ve gere. Bilgisi: PC, yansı ve her türlü büro araç ve gereçlerini kullanabilmek ı. Deneyimi : Dernek dışında sağlık eğitimi, ilkyardım eğitim hizmetleri, sağlıkla ilgili meslek lisesi/yüksek okulda öğretmenlikte en az 3 yıl deneyimli, i. Uzmanlık Konuları: Halk sağlığı, eğitim metodolojisi, ilkyardım eğitimleri, ileri eğitim becerileri, k.seyahat Durumu :Seyahate engeli bulunmamak, l. Askerlik Durumu :Askerlik görevini yerine getirmiş bulunmak (Erkek adaylar için) Pozisyon Yetkinlikleri: a. Kişiler arası iletişimde başarılı, b. Temsil yeteneği yüksek, c. Planlamacı, d. Araştırmacı, 18

20 e. Zamanı etkin kullanabilen, f. Yenilikçi, g. Takım çalışmasına uyumlu, h. Pratik düşünebilen ve uygulayabilen, i. Dikkat ve algılama seviyesi yüksek, j. Kendini organize edebilen Asistan Pozisyon profili: a. Öğrenim Durumu : En az lise mezunu olmak (Yüksek Okul tercih sebebidir) b. Cinsiyeti :- c. Medeni hali :- d. Yabancı dil ve seviyesi : - e. Bilgisayar Bilgisi : Windows, MS Office (Word, Excel Powerpoint) f. Sürücü Belgesi : - g. Sağlık Durumu : Görevini yapmaya sağlık yönünden engeli bulunmamak h. Ofis araç ve gere. Bilgisi: PC, yansı ve her türlü büro araç ve gereçlerini kullanabilmek ı. Deneyimi : - i. Uzmanlık Konuları: - k.seyahat Durumu :Seyahate engeli bulunmamak, l. Askerlik Durumu :Askerlik görevini yerine getirmiş bulunmak (Erkek adaylar için) Pozisyon Yetkinlikleri: a. Kişiler arası iletişimde başarılı, b. Zamanı etkin kullanabilen, c. Takım çalışmasına uyumlu, d. Pratik düşünebilen ve uygulayabilen, e. Dikkat ve algılama seviyesi yüksek, f. Dilbilgisi kurallarını etkin kullanmak İş Yeri Hekimi: Pozisyon profili: a. Öğrenim Durumu : Tıp Fakültesi b. Cinsiyeti :- c. Medeni hali :- d. Yabancı dil ve seviyesi : İngilizce yi (okuma, yazma, anlama, konuşma) orta derecede bilmek, e. Bilgisayar Bilgisi : Windows, MS Office (Word, Excel Powerpoint) f. Sürücü Belgesi : - g. Sağlık Durumu : Görevini yapmaya sağlık yönünden engeli bulunmamak h. Ofis araç ve gere. Bilgisi: PC ı. Deneyimi : Dernek dışında işyeri hekimliği, kurum hekimliğinde en az 5 yıl deneyimli ve referans belgesinin bulunması 19

21 i. Uzmanlık Konuları: Halk sağlığı, aile hekimliği, işyeri hekimliği, k.seyahat Durumu : Seyahate engeli bulunmamak, l. Askerlik Durumu :Askerlik görevini yerine getirmiş bulunmak (Erkek adaylar için) Pozisyon Yetkinlikleri: a.kişiler arası iletişimde başarılı olmak b.gönüllü çalışmalara yatkın olmak c.derneği temsil edebilme niteliği taşıyabilmek d.ekip çalışması anlayışına uygun davranabilmek e.bilgi ve deneyimini geliştirme çabasında olmak Hemşire Pozisyon profili: a. Öğrenim Durumu :Hemşirelik Yüksek Okulu, Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü veya Sağlık Meslek Lisesi Mezunu olmak. b. Cinsiyeti :- c. Medeni hali :- d. Yabancı dil ve seviyesi : İngilizce yi (okuma, yazma, anlama, konuşma) orta derecede bilmek, e. Bilgisayar Bilgisi : Windows, MS Office (Word, Excel Powerpoint) f. Sürücü Belgesi : - g. Sağlık Durumu : Görevini yapmaya sağlık yönünden engeli bulunmamak h. Ofis araç ve gere. Bilgisi: PC kullanabilmek ı. Deneyimi : Dernek dışında veya içinde alanıyla ilgili en az 3 yıl çalışmış olmak. i. Uzmanlık Konuları: - k.seyahat Durumu :Seyahate engeli bulunmamak, l. Askerlik Durumu :Askerlik görevini yerine getirmiş bulunmak (Erkek adaylar için) Pozisyon Yetkinlikleri: a.kişiler arası iletişimde başarılı olmak b.gönüllü çalışmalara yatkın olmak c.derneği temsil edebilme niteliği taşıyabilmek d.ekip çalışması anlayışına uygun davranabilmek e.bilgi ve deneyimini geliştirme çabasında olmak BÖLÜM 4. YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK 4.1.DEĞİŞİKLİK: Yönetmelikle ilgili değişiklikler her yıl Ekim ve Kasım aylarında Genel Müdürlüğe sunulur. YÜRÜTME Bu Yönetmeliğin uygulaması Sosyal Hizmetler Yönetimi Bölümüne, yürütme yetkisi Genel Müdürlüğe verilmiştir. 4.2 YÜRÜRLÜK Bu Yönetmelik Genel Merkez Kurulu nun kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 20

22 EK-1 SOSYAL HİZMETLER YÖNETİMİ Müdür Sosyal Hizmetler Birimi İlk Yardım Eğitim Hizmetleri Birimi İş Yeri Hekimleri Birimi - Birim Yöneticisi (1) -Uzman (Sosyal Hizmet) (2) -Birim Yöneticisi (1) -Uzman (Eğitim) (4) - Asistan (2) -İş Yeri Hekimi (2) -Hemşire (1) NORM KADRO Müdür 1 Birim Yöneticisi 2 İş Yeri Hekim 2 Hemşire 1 Uzman 6 Asistan 2 TOPLAM 14

YÖNETİM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ YÖNETMELİĞİ

YÖNETİM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ YÖNETMELİĞİ 2004, ANKARA DAĞITIM PLANI SIRA NO DAĞITIM YERİ MİKTARI 1 Teftiş Kurulu Başkanlığı 1 2 Hukuk Müşavirliği 1 3 Savunma Uzmanlığı

Detaylı

SATIN ALMA BÖLÜMÜ YÖNETMELİĞİ

SATIN ALMA BÖLÜMÜ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BÖLÜMÜ YÖNETMELİĞİ 2004, ANKARA DAĞITIM PLANI SIRA NO DAĞITIM YERİ MİKTARI 1 Teftiş Kurulu Başkanlığı 1 2 Hukuk Müşavirliği 1 3 Savunma Uzmanlığı 1 4

Detaylı

SAVUNMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

SAVUNMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAVUNMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ 2004, ANKARA DAĞITIM PLANI SIRA NO DAĞITIM YERİ 1 Teftiş Kurulu Başkanlığı 1 2 Hukuk Müşavirliği 1 3 Savunma Uzmanlığı 1 4 Kurumsal

Detaylı

SIRA DAĞITIM YERİ MİKTARI

SIRA DAĞITIM YERİ MİKTARI TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI VE TEKNİK HİZMETLER BÖLÜMÜ YÖNETMELİĞİ 2004, ANKARA DAĞITIM PLANI SIRA DAĞITIM YERİ MİKTARI NO 1 Teftiş Kurulu Başkanlığı 1 2 Hukuk Müşavirliği 1 3 Savunma

Detaylı

HABERLEŞME VE ARŞİV BÖLÜMÜ YÖNETMELİĞİ

HABERLEŞME VE ARŞİV BÖLÜMÜ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HABERLEŞME VE ARŞİV BÖLÜMÜ YÖNETMELİĞİ 2004, ANKARA DAĞITIM PLANI SIRA NO DAĞITIM YERİ 1 Teftiş Kurulu Başkanlığı 1 2 Hukuk Müşavirliği 1 3 Savunma Uzmanlığı 1 4

Detaylı

GENÇLİK VE GÖNÜLLÜ ORGANİZASYONU BÖLÜMÜ YÖNETMELİĞİ

GENÇLİK VE GÖNÜLLÜ ORGANİZASYONU BÖLÜMÜ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE GÖNÜLLÜ ORGANİZASYONU BÖLÜMÜ YÖNETMELİĞİ 2004, ANKARA DAĞITIM PLANI SIRA NO DAĞITIM YERİ 1 Teftiş Kurulu Başkanlığı 1 2 Hukuk Müşavirliği 1 3 Savunma

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Sayfa No 1/5 5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Görev Unvanı: Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Bağlı Bulunduğu Üst Makam: Đlgili Sağlık Müdür Yardımcısı Vekâleti: Diğer şube müdürü

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR 1. Müdürlük işlerinin kanun, nizamname ve talimatnamelere göre yapılmasını temin etmek. 2. Personel arasında disiplini ve işbirliğini kurmak,

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün çalışma usul

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Hastane Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) Kadro Sayısı

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ (23.07.2010 Tarih ve B.12.0.TDG.0.16.03.778.99/57 Sayılı Bakanlık Makamı Oluru) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

MALİ İŞLER BÖLÜMÜ YÖNETMELİĞİ

MALİ İŞLER BÖLÜMÜ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLER BÖLÜMÜ YÖNETMELİĞİ 2004, ANKARA DAĞITIM PLANI SIRA NO DAĞITIM YERİ 1 Teftiş Kurulu Başkanlığı 1 2 Hukuk Müşavirliği 1 3 Savunma Uzmanlığı 1 4 Kurumsal

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 1 Hizmetin Konusu Bu Teknik Şartnamenin konusu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) hizmeti sunan firmalardan temin edilecek

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ;

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ; 17.12.2013 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMET TEKLİFİ TEKLİF BİLGİLERİ YETKİLİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN ŞİFA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ADRES: HEPKEBİRLER MAH. NASRULLAH İŞ MERKEZİ KAT:5

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK AMAÇ : MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hedef ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması,

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017 T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı : 15637725-903/14806965 25/09/2017 Konu: Görevleriniz. Sayın, MAKBULE YILMAZ Müdür Yardımcısı Okulumuzdaki

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 1 Amaç ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 BELGELERİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.1 MÜDÜR Dök.No KAİM.İKS.FRM.082 Sayfa No 1 / 4 İŞİN KISA TANIMI: üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 06.09.2012 TARİH VE 179 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ AMAÇ

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Fotonik

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Onay Tarihi: 24.06.2005 Onay Makamı: İçişleri Bakanı BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumlulukları Birim Birimin Temel Görevi Görev, Yetki ve Sorumlulukları İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör Eğitim-Sicil-Arşiv Birimine bağlı personel

Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör Eğitim-Sicil-Arşiv Birimine bağlı personel GÖREV/İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ Personel Daire Başkanlığı/Eğitim-Sicil-Arşiv Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREVİ ŞUBE MÜDÜRÜ SINIFI

Detaylı

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı,kapaklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ

Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ Sağlık Bakanlığından: Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Tebliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK F İ Y A T T E K L İ F İ ALTINIŞIK OSGB. Ltd. Şti. DİŞ HEKİMLERİ ODASI Tel-Fax : 0256-2591155 TEKLİF NO / TARİH 08.11.2013 / 301 GSM : 0532-4104875 (A. Hakan TÜRE) YETKİLİ Ayşegül hanım e-mail : a.hakanture@altinisikosgb.com.tr

Detaylı

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü 1. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ Alt - Meslek Yüksekokul Sekreteri Temel Görev ve S orumluk lar 1. Meslek Yüksekokul Kurulu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, ilgili

Detaylı

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini,

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini, 1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ 1 İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ APAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır.

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır. ORGANİZASYONDAKİ YERİ görev yapar. : : İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlu Koordinatörüne bağlı GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: İş Yeri Hekiminin Görevleri: (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-12/1/2015-29234) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gebze

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU YAŞAMBOYU ÖĞRENME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 26.05.2011 Toplantı Sayısı: 2011/03) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1: Bu yönergenin amacı; İzmir Büyükşehir

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 70 EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI NO KODU İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi YAYIN TARİHİ TAGEM.İKS.FRM.070 01.06.2012 71 72 73 Bütçe ve Mali

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDĠYESĠ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. KARTAL BELEDĠYESĠ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER 1 AMAÇ VE KAPSAM: T.C. KARTAL BELEDĠYESĠ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde: 1 Bu Yönetmelik Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü nün görev ve çalışma

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BÖLGE AFET MÜDAHALE VE LOJİSTİK MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BÖLGE AFET MÜDAHALE VE LOJİSTİK MERKEZİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE AFET MÜDAHALE VE LOJİSTİK MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGE AFET MÜDAHALE VE LOJİSTİK MERKEZİ GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGE AFET MÜDAHALE VE LOJİSTİK MERKEZİ

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29144 Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Gaziantep Üniversitesi nin Kalite Yönetim Sisteminin (KYS)

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.17 EĞİTİM - YAYIM BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.17 EĞİTİM - YAYIM BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.17 EĞİTİM - YAYIM BİRİMİ Eğitim Yayım Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.070 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi tarafından

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MERKEZİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MERKEZİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Bilgi İşlem Merkezinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. AMAÇ T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

KARTAL BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KARTAL BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KARTAL BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı Veteriner İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 T.C. GÖREV TANIMLARI AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı