Çanakkale miz daha da iyi yerlere gelecektir.5600 üyemiz değişim ve gelişime duyulan özlem ile şehrine sahip çıkarak hakkını verecektir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çanakkale miz daha da iyi yerlere gelecektir.5600 üyemiz değişim ve gelişime duyulan özlem ile şehrine sahip çıkarak hakkını verecektir."

Transkript

1 Sayın Üyemiz, /3366 Çanakkale ekonomisi, iş dünyasının yani siz değerli üyelerimizin omuzlarında yükselmektedir. Sizlerin çaba ve katkıları, Çanakkale Ruhu ile harmanlanarak ekonomik başarılara dönüşmekte, Çanakkale makus talihini kırarak hak ettiği konuma doğru ilerlemektedir. En son 2003 yılında yayımlanan İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması 10 yıl sonra Kalkınma Bakanlığı tarafından güncellendi ve Çanakkale 24.sıradan 14.sıraya yükseldi. 4.Bölge teşviklerinden yararlanan Erzincan 13 sıra atlarken Çanakkale nin 10 sıra birden atlaması sizlerin başarısıdır. Çünkü elinizi taşın altına siz koydunuz, riskleri, zorlukları siz göğüslediniz. Çanakkale miz daha da iyi yerlere gelecektir.5600 üyemiz değişim ve gelişime duyulan özlem ile şehrine sahip çıkarak hakkını verecektir. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizler de bu özlem ile çalışıyor, kaybedilen zamanı Çanakkale mize kazandırmak için gayret ediyoruz. Gücümüzü bu görevi bizlere emanet eden sizlerdenden, cesaretimizi ve heyecanımızı da bize bu kutsal toprakları emanet edenlerden alıyoruz no lu kararlarımız ve projelerimiz ile ilgili açıklamalarımız bilgilerinize sunulmuştur: Değerli Üyelerimiz Tek amacı Çanakkale turizmi ve dolayısı ile ekonomisine katkı sunmak amacı ile Çanakkale nin Projesi olarak başlattığımız ve her sürecinde sizleri bilgilendirdiğimiz Çanakkale Yat Limanı Projesi ile ilgili olarak Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü nün Çanakkale Yat Limanı imar planı teklif dosyası hakkında Çanakkale Belediyesi nden görüş istemesi üzerine Belediyenin tarih (EK: YAT LİMANI BELGE 1 ) ve tarihli (EK: YAT LİMANI BELGE 2) yazılarını içeren görüş yazıları ektedir. Çanakkale Belediyesi nin tarihinde Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğüne gönderdiği Çanakkale Yat Limanı Alternatifleri konulu yazısında mevcut yat limanının bulunduğu yeri birinci alternatif olarak göstermiştir. Çanakkale yat limanı için seçilen yerin trafik yoğunluğu

2 nedeniyle uygun olmadığı yönde görüş bildiren Belediye nin, mevcut yat limanının bulunduğu yeri alternatif olarak göstermesi insanı şaşırtacak cinstendir. Üstelik yat limanı deniz ulaşımı ile ilgilidir. Kara trafiği ile etkileşimi yok denecek kadar azdır. Yapılan fizibilite çalışmaları neticesinde mevcut yat limanının kapasitesinin düşük olması, marinanın bu alanda planlanması halinde projenin ekonomik olmayacağı kanaatine varılması nedeniyle başka bir alan seçilmiştir. Mevcut Çanakkale Yat Limanı nın toplam tekne bağlama kapasitesi 65'tir. Limanda ayrıca balıkçı barınağı da bulunmaktadır. Liman daha çok tekne bağlama yeri olarak hizmet vermektedir. Yine Çanakkale Belediyesi nin tarihli görüş yazısında yat limanının yeri ile ilgili olarak Havaalanı iniş kalkış koridorunda bulunan yat limanı teklifinin içerisinde yer alan öneri bina ve tesislerin, havaalanı trafiğini olumsuz etkilememesi ve can güvenliği açısından yeni mania planı kriterlerine göre gözden geçirilmesi gerekmektedir. ifadesi yer almaktadır. Yat limanının bulunduğu alan uçuş mania planı dahilinde kalmakla beraber, yat limanı projesinde plana aykırı bir yapılaşma söz konusu olmayacağından uçuş mania planı yat limanı projesine herhangi bir engel teşkil etmemektedir. Yat limanı kapsamında dolgu üzerinde yapılacak yapıların maksimum yüksekliği 6,5 metre olacaktır. Çanakkale Yat Limanı imar planı teklif dosyasının Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünde değerlendirme süreci devam etmektedir. Bu süreçte söz konusu imar planı teklifiyle ilgili kurum görüşleri talep edilen kurumlar; Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Müdürlüğü), Kültür ve Turizm Bakanlığı (Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü), Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Orman Ve Su İşleri Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü), Genelkurmay Başkanlığına (Harekât Başkanlığı), Çanakkale Valiliğine (Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü), Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne, Çanakkale Belediye Başkanlığına, Çevre Düzeni planları Dairesi Başkanlığına, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına (Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü) ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüdür. Adı geçen kurumlardan bir çoğu konuyla ilgili olumlu görüşlerini iletmişler sadece 3 kurumun görüşleri beklenmektedir. Bu süreçte Çanakkale Belediyesi tarafından ilki 10 Ekim, ikincisi 24 Ekim olmak üzere iki kez görüş gönderilmiştir. Çanakkale Belediyesinin ilk görüşünde Çanakkale Havaalanı yeni mania planı kapsamında

3 değerlendirilmesi gerektiği vurgulandığından tarihinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ne görüş sorulmuştur. Yat limanı projesi dahilinde bulunan bina ve tesislerin yüksekliklerinin havaalanı trafiği açısından olumsuz bir etkisinin olmayacağı açıktır. Üstelik ikinci alternatif alan olarak gösterdikleri İl Özel İdaresine ait Köy Hizmetleri Tesisleri ile Eski Kanyak Fabrikasının bulunduğu alan da mania planı dahilinde kalmaktadır. Öte yandan Çanakkale Belediyesi nin tarihli görüş yazısında belirttiği bir diğer husus ise Çanakkale Yat Limanı imar planı teklifinin üst ölçekli (1/25.000, 1/ ve 1/ gibi) planlarla uyuşmadığı yönündedir. Oysa Çanakkale yat limanı projesi tamamıyla kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında planlanmıştır. Denizde dolgu yapılmak suretiyle kazanılacak alan üzerinde planlanan yat limanının üst ölçekli planlarla ilişkisinin kurulması gerektiğine yönelik itirazı da yerinde bir itiraz değildir. Zira 1/25000, 1/50000 veya 1/ gibi ölçekli çevre düzeni planları kara alanlarına yönelik olarak düzenlenen planlardır. Oysa yat limanı yukarıda da bahsedildiği üzere tamamıyla deniz alanında planlanmıştır. Çanakkale nin yalnızca 1/25000 ölçekli Kuzey Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı mevcut olup şehir merkezi bu planın dışında tutulmuştur. 1/ ölçekli çevre düzeni planı ise planlama aşamasında olup henüz onaylanmamıştır. Değerli üyelerimizin takdirlerine ve değerlendirmelerine sunarız. ÇANAKKALE TURİZMDE YENİ MARKASINI VE DEĞERLERİNİ ORTAYA ÇIKARTIYOR PROJESİ AÇILIŞ KONFERANSI HAKKINDA GÖRÜŞÜLMESİ Çanakkale Turizmde Yeni Markasını ve Değerlerini Ortaya Çıkartıyor Projesi Açılış Konferansı hakkında görüşüldü. Eylül ayının ilk haftasında yapılmaıs planlanan konferansın katılımcıların programları nedeni ile 30 Eylül 2013 tarihinde yapılmasına oybirliği ile karar verildi. Projemizin tanıtım toplantısı geniş bir katılım ile gerçekleştirildi. Size ne, sizin işiniz mi diyenlere cevabı bu kere katılımcılar verdi. Geç saatlere kadar süren toplantı sonucunda Çanakkale sevdalıları yeni projeler için umutlandılar. 3 aylık proje süresi sona ermek üzere ve Çanakkale için eksikliği duyulan bir çalışma tamamlanıyor. Sadece Çanakkale değil tüm Türkiye ile sonuçları paylaşılacaktır. TSE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMINDA YÖNETİM TEMSİLCİSİNİN BELİRLENMESİ TSE Kalite Yönetim Sistemi kapsamında Yönetim Kurulu Üyesi Güven Barış Yüksel in Yönetim Temsilcisi olarak görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. YENİCE KAYMAKAMLIĞI NIN TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ ÜYELİĞİ İLE İLGİLİ YAZISI Yenice Kaymakamlığı nın tarih ve 1532 sayılı yazıları okundu. Tükeici Sorunları Hakem Heyeti Üyeliği için isim bildirilmesinin istendiği anlaşıldı. Halil Kaya nın asıl üye olarak görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

4 AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA DA YAŞAYAN İŞADAMLARIMIZ İLE BİRLİKTE ÇTSO YA DA ÇTSO NUN ŞİRKETİ İLE ORTAK WEB SİTESİNİN KURULMASI VE 2015 E ETKİNLİK HAZIRLANMASI Avusturalya ve Yenı Zelenda da yaşayan iş adamlarımız ıle bırlıkte ÇTSO ya da ÇTSO nun şirketi ile ortak web sıtesının kurulmasına ve 2015 e etkınlık hazırlanması için çalışılmasına oybirliği ile karar verildi. ÜLKEMİZİN 2023 HEDEFLERİNE ÇANAKKALE NİN KATKILARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜLMESİ Ülkemizin 2023 hedefleri okundu. ÇTSO olarak bu hedeflere paralel geliştirilen projelerimizin hayata geçirilmesinin önemi hakkında görüşüldü ve ülke hedefleri için yeni projeler de geliştirilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı. Cumhuriyetimizin 100. Yılı için Ülkemizin hedefleri var. Türkiye nin bu hedeflerine ulaşması yerelde kalkınma ile mümkündür. Bu hedeflere paralel geliştirilen projelerimiz ile hedefe katkı sunmaya çalışıyoruz hedeflerine lafla değil icraatle hazırlanıyoruz. MESLEK KOMİTELERİNİN KARARLARININ GÖRÜŞÜLMESİ Değerli üyelerimiz, Meslek Komitelerimiz Odamızın omurgası, bizlerin itici gücüdür. Her kararları toplantıları akabinde Yönetim Kurulumuzun gündemine alınmakta ve kendilerine bilgi verilmektedir. Mevzuat ve görev alanımız çerçevesinde talepleri yerine getirilmektedir. Bilgilendirmemiz ekinde 21 Meslek Komitemizin aldıkları kararlar ve Yönetim Kurulumuzun cevaplarını içeren ve Başkanlarına iletilen yazılarımız bilgilerinize sunulmuştur. ( EK: KOMİTE KARARLARI VE CEVAPLAR) TEVFİKİYE MUHTARI İLE YAPILAN GÖRÜŞME HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ Tevfikiye Muhtarı Mehmet Er ile yapılan görüşme hakkında bilgi verildi, yazısı okundu. Tevfikiye de bulunan eski bir okulu kendi imkanları ile restore ettikleri ve burayı Truva karakterlerinin animasyon modelleri, takıları ile beraber bir müze haline getirmeyi planladığını belirterek Odamızın sponsor olmasını telep ettiği anlaşıldı. ÇTSO Çanakkale Evi nde sergi yapabileceklerinin, bu tür başka bir yere sponsorluk yapılamayacağının iletilmesine oybirliği ile karar verildi. ÇANAKKALE BOĞAZGÜCÜ ENGELLİLER GENÇLİK SPOR KULÜBÜ İLE YAPILAN GÖRÜŞME HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ Çanakkale Boğazgücü Engelliler Gençlik Spor Kulübü Başkanı Ali Yasin Zengin ile yapılan görüşme hakkında bilgi verildi, yazısı okundu yılında kurdukları kulüplerinin Namağlup 1.Lige yükseldiğini belirterek Süperlig için destek bekledikleri, 2013 bütçeleri için TL kaynak aradıkları anlaşıldı. Bütçemizin müsait olmadığının iletilmesine oybirliği ile karar verildi. Odamız gelirleri kamu kaynağı niteliğindedir ve sarfı da bu kapsamda yapılmaktadır. Bakanlığın bağış ve yardımlar konulu genelgeleri ile sınırları çizilmiştir. 11.MESLEK KOMİTESİ ÜYELERİ HÜSEYİN BEKTAŞ VE ŞENOL UYANIK IN İSTİFA DİLEKÇELERİ 11.Meslek Komitesi Üyeleri Hüseyin Bektaş ve Şenol Uyanık ın istifa dilekçeleri okundu. Kendi istek ve arzuları ile Komite üyeliğinden istifa ettikleri anlaşıldı. Organ Seçimleri Yönetmeliği nin 38. Maddesi gereğince yedek üyelerin çağrılmasına oybirliği ile karar verildi.

5 ÇANAKKALE VALİLİĞİ NİN AHİLİK HAFTASI İLE İLGİLİ YAZISI Çanakkale Valiliği nin tarihli yazısı okundu Eylül 2013 tarihlerinde kutlanacak olan Ahilik Haftasına ilişikin programı gönderdikleri anlaşıldı. Hafta ile ilgili Yönetim Kurulu kararı ile Mehmet Özkurnaz ın görevlendirildiği hatırlatıldı. Bilgi edinildi. TOBB NİN GEZİ PARKI OLAYLARI İLE İLGİLİ YAZISI TOBB nin tarihli yazısı okundu. Gezi Parkı Olayları olarak adlandırılan eylemler sırasında Odaların uğradıkları zararın tespitine ilişkin bir çalışma yapılıp yapılmadığının, yapıldı ise ilgili bilgi ve belgelerin gönderilmesinin istendiği anlaşıldı. Böyle bir tespitin yapılmadığının iletilmesine oybirliği ile karar verildi. ÇANAKKALE KENT KONSEYİ NİN YAZILARI - Çanakkale Kent Konseyi nin tarihli yazıları okundu. Kent Konseyi Genel Kurulunun 13 Eylül Cuma günü saat da Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirileceği belirtilerek Kurum temsilcisinin katılımının istendiği anlaşıldı. Odayı temsilen katılım sağlanmasına oybirliği ile karar verildi. - Diğer bir yazı ile Odamızın Yat Limanı Projesi süreçlerini kapsayan Hayır dedi kitabının yayınlandığıni belirterek kitabı sundukları anlaşıldı. Bilgi edinildi no lu yazıları ile de Kent Konseyi nin hukuki yapısı hakkında bilgi vererek hiçbir kurumdan emir ya da talimat almadıkları, hiçbir yöneticinin konseyi olmadıklarını belirttikleri anlaşıldı. Bilgi edinildi. İSTANBUL VE ANKARA BELEDİYE BAŞKANLIKLARINA ZİYARETİN PLANLANMASI İstanbul ve Ankara Belediye Başkanlıklarını ziyaret planlanmasına, Ankara ziyareti sırasında Bakanlardan da randevu alınmasına oybirliği ile karar verildi. GMKA PROJELERİ HAKKINDA KARAR ALINMASI Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından açıklanan Mali Destek, Doğrudan Faaliyet Desteği ve Teknik Destek programlarına katılma, sunulan projede kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerjni imzalamaya Genel Sekreter H.Sema Sandal ın yetkili kılınmasına oybirligi ile karar verildi. -GÜNDEME GELEBİLECEK DİĞER KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ -Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kansu Valilik te yapılan Çanakkalenin Tanıtım Politikası konulu toplantı hakkında bilgi verdi. Çimenlik Kalesi, Türk Tarih Yolu, GESTAŞ Limanı, hediyelik eşya yarışması, Truva nın planlanması, zeytin kongresi, tarım sanayiinin araştırılması gibi konuların görüşüldüğünü belirtti. - Biga Ticaret ve Sanayi Odası nın tarihli yazısı okundu tarihinde Odamıza yapmış oldukları ziyaret sırasında gösterilen yakın ilgiden dolayı teşekkürlerini sundukları anlaşıldı. Bilgi edinildi. -Hesapları İnceleme Komisyonu çalışmaları hakkında bilgi verildi. Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Engin ilgili yönetmelik maddeleri hakkında bilgi verdi ve kanuni bir zorunluluk olmamasına karşın şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerimiz doğrultusunda, Meclisteki arkadaşımızın önerisi dikkate alınarak her ay toplanmaları ve rapor sunmalarının isteneceğini belirtti. TOBB EĞİTİM YARDIMI İLE İLGİLİ YAZISI TOBB nin eğitim yardımı ile ilgili yazıları okundu. Yoksul ve muhtaç öğrencilere ayni olarak dağıtılmak üzere ,00 TL yardım yapılmasına karar verildiği belirtilerek en az 600 öğrenciye beheri 50,00TL nı geçmeyecek şekilde düzenlenmesinin istendiği anlaşıldı. Faaliyet alanımız içindeki okullardaki ihtiyaç sahiplerinin Milli Eğitim Müdürlüğünden tespit edilip mont alınmasının uygun olacağı konusunda görüş birliğine varıldı ve konu ile ilgili Sadık Aydoğan, Tamer Selçuk Semizoğlu ve Emin Aydoğan ın görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. AYVACIK İLÇE TOPLANTI TARİHİNİN TESPİTİ 18 Eylül 2013 Çarşamba günü Ayvacık da yapılması planlanan ilçe toplantısı için Belediye Başkanı ve Kaymakamdan randevu alınmasına, ilçedeki tüm üyelerin davet edilmesine, konu ile ilgili Ahmet Selçuk Erdoğan ın görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

6 İÇDAŞ A.Ş. NİN MECLİS VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİ DAVETİNİN GÖRÜŞÜLMESİ Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Engin, İÇDAŞ A.Ş.olarak Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerini Biga ya davet ederek tarih bildirilmesini istedi. ÇANAKKALE VALİLİĞİ NİN İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI İLE İLGİLİ YAZISI Çanakkale Valiliği İl Koordinasyon Kurulu nun tarihli yazısı okundu. 03 Ekim 2013 Perşembe günü yapılacak olan İl Koordinasyon Kurulu toplantısına hazırlıklı katılınmasının istendiği anlaşıldı. Odamızı temsilen Sadık Aydoğan ın katılmasına oybirliği ile karar verildi. DEFTERDARLIĞIN TAKDİR KOMİSYONU ÜYELİĞİ İLE İLGİLİ YAZISI İl Defterdarlığının tarihli yazısı okundu tarihli yazımız ile Çanakkale GeçiciTakdir Komisyonu üyeliğine 1 asıl 1 yedek üye bildirildiği belirterek Vergi Usul Kanunu gereğince 2 asıl 2 yedek üye bildirilmesinin istendiği anlaşıldı. Odamızı temsilen görev yapacak Komisyon üyeleri aşağıdaki gibi belirlendi: Asıl Üye Asıl Üye Yedek Üye Yedek Üye : Güven Barış Yüksel : Ahmet Selçuk Erdoğan : Sadık Aydoğan : Emin Aydoğan TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN PROJE KOMİSYONU İLE İLGİLİ YAZISI Ticaret İl Müdürlüğü nün tarihli yazısı okundu. Kooperatiflerin hibe başvurularını değerlendirmek üzere oluşturulacak komisyonda Odamızı temsilen görev almak üzere bir temsilci belirlenmesinin istendiği anlaşıldı. Sadık Aydoğan In görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. ÇANAKKALE TV NİN PROGRAM TEKLİFİ İLE İLGİLİ YAZISI Çanakkale TV nin tarihli yazısı okundu. 1 yıl boyunca her hafta aynı gün ve saatte 1 saat süreli TV yayını ve Meclis toplantısı canlı yayın bedeli olarak aylık 2.500,00 TL +KDV fiyat bildirdiği anlaşıldı. Fiyat yüksek bulundu. Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Engin in konu ile ilgili görüşmesine oybirliği ile karar verildi. AHİLİK HAFTASI İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜLMESİ Ahilik Haftası Programı hakkında bilgi verildi. 23 Eylül 2013 Pazartesi günü da Esnaf Odaları Birliği, Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve Odamızdan oluşan heyet ile Çanakkale Valisi, ardından Çanakkale Belediye Başkanı ziyareti olacağı da da Cumhuriyet Meydanında tören başlayacağı belirtildi. Bilgi edinildi ve tören konuşması ile 25 Eylül 2013 Çarşamba günü yapılacak olan TV programında Odamızı temsilen Mehmet Özkurnaz In görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI NIN TARİHLİ YAZISI T.C. Serhat Kalkınma Ajansı nın tarihli yazısı okundu. Iğdır ilinin kalkınmasına hizmet amacı ile çalıştıklarını belirterek 6.Bölge illeri arasında olduklarını ve yatırımcılara destek olmaya hazır olduklarını ilettikleri anlaşıldı. Bilgi edinildi. TÜRK ARAP İŞADAMLARI DERNEĞİ NİN GIDA TEKNOLOJİLERİ ZİRVESİ VE İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ ORGANİZASYONU İLE İLGİLİ YAZISI Türk Arap İşadamları Derneği nin tarihli yazısı okundu Kasım 2013 tarihleri arasında İzmir de Gıda ve Gıda Teknolojileri Zirvesi İkili Görüşme Organizasyonu yapılacağı belirtilerek Odamızın bir stand ile katılımını talep ettikleri anlaşıldı. Genel Sekreter Sema Sandal, Derneğin organizasyonu ile ilgili bilgi verdi. Standların Odalara ve Valiliklere tahsis edileceği,ücretinin Euro + KDV olacağı belirtildi. Bilgi edinildi. GMKA DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ KAPSAMINDA % 100 Ü HİBE OLARAK DESTEKLENECEK OLAN PROJEMİZ İLE İLGİLİ MAL VE HİZMET ALIMI TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ GMKA Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında % 100 ü hibe olarak desteklenecek olan Çanakkale Turizmde Yeni Markasını ve Değerlerini Ortaya Çıkarıyor Projemiz ile ilgili mal ve hizmet alımı teklifleri değerlendiridi. Araştırma,fizibilite, sonuç raporu 3 boyutlu harita çalışması teklifleri ( KDV Dahil): İkon Araştırma İsam İstatiksel Araştırma Merkezi : ,94 TL : ,00 TL Arima Araştırma Danışmanlık : ,00 TL

7 Odamız menfaatlerine en uygun ve olabilirliğine kanaat getirilen teklif 1.sıradaki İkon Araştırma ya ait teklif olduğundan işin İkon Araştırma ya verilmesine ve sözleşmesinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi Diesel araç kiralama (1 ay) : Onur Rent a Car Fiat Linea : 1.770,00 Onur Rent a Car Renault Fluence : 2.360,00 Miller Oto Fiat Linea : 1.770,00 White Rent a Car Hyundai Accent : 1.888,00 White Rent a Car Renault Symbol : 1.700,00 Odamız menfaatlerine en uygun ve olabilirliğine kanaat getirilen teklif 5.sıradaki White Rent a Car a ait teklif olduğundan White Rent a Car dan kiralanmasına oybirliği ile karar verildi. MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN KOMİSYON ÜYELİĞİ İLE İLGİLİ YAZISI Milli Eğitim Müdürlüğü nün tarihli yazısı okundu. Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama Komisyonu için Odamızı temsilen bir temsilci bildirilmesinin istendiği anlaşıldı. Sadık Aydoğan ın görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. BURS MÜRACAATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ eğitim yılında yapılacak olan burs müracaatlarını değerlendirmek üzere Sadık Aydoğan, Ahmet Selçuk Erdoğan ve Güven Barış Yüksel in görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. Gençlerimize ve eğitimlerine verdiğimiz önem, gelecek kuşaklara yaptığımız yatırım ile burs ödemelerimiz devam ediyor. İş Merkezi kira gelirlerimiz ile huzur haklarından oluşan kaynak ile Çanakkale gençliğinin eğitimine destek olmaya çalışıyoruz. GÜNDEME GELEBİLECEK DİĞER KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Engin Strateji Belirleme Yüksek Kurulu hakkında bilgi verdi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sadık Aydoğan, 06 Eylül 2013 günü yapılan Akreditasyon Denetimi hakkında bilgi verdi. Başarılı bir denetim geçirildiğini ve belgemizin yenilendiğini, takibe düşen bir konu olmadığını belirterek çalışanlara teşekkür etti. Denetim sırasında tespit edilen konular ışığında Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerine yönelik eğitim alınması için çalışma yapılmasını önerdi. Uygun bulunarak oybirliği ile kabul edildi. Hizmetimizin kalitesinin tescillendiği sistem ile bir denetim daha geçirdik ve belgemiz yenilendi. Bizler için daha da önemlisi siz değerli üyelerimizin takdiridir. Görüş ve önerileriniz, eleştirileriniz çalışmalarımıza ışık tutacak, yön verecektir. Hesap İnceleme Komisyonu ile yapılan tarihli toplantı hakkında Genel Sekreter Sema Sandal bilgi verdi. Komisyonun her ay Meclis toplantısından önceki Perşembe gün toplanmaya karar verdiklerini belirtti. ÇANAKKALE TURİZMDE YENİ MARKASINI VE DEĞERLERİNİ ORTAYA ÇIKARIYOR PROJEMİZ İLE İLGİLİ GELİŞMELER HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ Çanakkale Turizmde Yeni Markasını ve Değerlerini Ortaya Çıkarıyor Projemiz ile ilgili film çekim çalışmalarının başlandığı, 16 no Lu Komite Üyesi Armağan Aydeğer in konuyu takip ettiği, film çekilecek mekanların listesini belirlediği belirtildi ve liste sunuldu. Çekim yerlerine göre yöresel ürünlerin de ön plana çıkarılarak filme dahil edilmesi, Lapseki de Çardak kumsalı, Güneyli Köyünde Tavşan Adaları, Sokakağzı nın dahil edilmesi, batıkların ve dalış bölgelerinin ön plana çıkarılması talebinin iletilmesine oybirliği ile karar verildi. Filmin ilgi alanlarına göre 7 ayrı bölümde çekilmesi hem de bütün izlenmesine imkan verecek şekilde hazırlanması talebinin firmaya iletildiği, firmanın ek maliyet teklifinin beklendiği bilgisi verildi.

8 Projenin bölümlerinden biri olan Çanakkale nin logosuna ilişkin de 16 no Lu Komite Üyesi Armağan Aydeğer ile bir toplantı yapıldığı ve yarışma yapılarak proje bütçesinden 1.ye ,00TL ödül verilmesi kararlaştırıldığı ve Yönetim Kurulu üyelerinin de görüşlerine ve onayına sunulduktan sonra ilan verildiği bilgisi verildi. EKİM AYI İLÇE TOPLANTISININ YER VE TARİHİNİN, İLÇE SORUMLUSUNUN BELİRLENMESİ Ekim ayı ilçe toplantısının 09 Ekim 2013 günü Ayvacık da yapılmasına ve ilçe sorumlusu olarak Ahmet Selçuk Erdoğan ın görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. EĞİTİM YARDIMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜLMESİ Eğitim yardımı ile ilgili görüşüldü. Milli Eğitim Müdürlüğüne yazılarak faaliyet bölgemizdeki okullarda ihtiyaç sahibi öğrencilerin tespit edilerek Odamıza bildirilmesinin istenmesine, bir sonraki hafta tekrar gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi. YILBAŞI PROMOSYONLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜLMESİ Yılbaşı promosyonu için çalışma yapılmasına, alternatif lerin hazırlanarak Yönetime sunulmasına oybirliği ile karar verildi. GÜNDEME GELEBİLECEK DİĞER KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ -Mevcut kriterler üzerinden burs müracaatının başlatılmasına, tüm üyelere duyurulmasına ve sitemizde ilan edilmesine tarihine kadar başvuru süresi verilmesine oybirliği ile karar verildi. -Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Engin tarafından S.S. Boğazkale Turizm Geliştirme Kooperatifine bedelsiz kiralanmak üzere Çanakkale TSO Turizm İşletmeleri Eğitim Danışmanlık Limited Şirketi ne hibe edilen aşağıdaki malzemelerin kabulüne ve şirket kayıtlarına geçirilmesine oybirliği ile karar verildi kg Hamur Yoğurma Makinası (Mateka Marka) 1.325,00 TL 2-Çalışma Tezgahı Dolaplı Ara Raflı (YSG Marka 160x70x85 cm 2 adet) 2.260,00 TL 3-İstifleme Dolabı (175x60x160 cm) 975,00 TL 4-Bulaşık Yıkama Tezgahı 2 Evyeli (240x70x85) 825,00 TL 5-Tezgah Üstü Yufka Yedek Açma Makinası (Sm60.3) 4.350,00 TL Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü nün yazısı okundu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ihalesi yapılarak çalışmalarına başlanan ve 3 etap halinde yürütülen Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/ ölçekli çevre düzeni planında 3.etap çalışmalarının devam ettiği belirtilerek bu kapsamda 21 Eylül 2013 Cumartesi günü saat da Ticaret Borsasında toplantı yapılacağı anlaşıldı. Tüm üyelere duyurulmasına oybirliği ile karar verildi. Kıymetli Üyelerimiz, Çanakkale için çok önemli olan bu toplantıyı tüm üyelerimize duyurduk. Ancak ne yazık ki iş dünyası katılımı son derece azdı. Çanakkale nin geleceğinin planlandığı bu çalışmanın sunulduğu toplantıda toplantıya katılan katılımcıların görüş ve önerileri değerlendirilmiştir. ÇANAKKALE TURİZMDE YENİ MARKASINI VE DEĞERLERİNİ ORTAYA ÇIKARIYOR PROJEMİZ İLE İLGİLİ GELİŞMELER HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ Çanakkale Turizmde Yeni Markasını ve Değerlerini Ortaya Çıkarıyor Projemiz ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. 30 Eylül 2013 tarihinde yapılacak tanıtım toplantısına sektörlerinde faaliyet gösteren kişi ve firmaların, akademisyenlerin ayrıca Şahika Ercümen, Devrim Cenk Ulusoy ve Ufuk Sönmez gibi sporcuların davet edilmesi oybirliği ile uygun görüldü ve karar verildi. ÇTSO ÇANAKKALE EVİ PROJESİ KAPSAMINDA KİOSK SİMULTANE-PROJEKSİYON TEKLİFLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ ÇTSO Çanakkale Evi Projesi kapsamında alınacak olan kiosk-simultane-projeksiyon teklifleri değerlendirildi. 27 EYLÜL 2013 TARİHİNDE ODAMIZ İŞBİRLİĞİ İLE YAPILACAK OLAN İSLAM KALKINMA BANKASI PROGRAMI İLE İLGİLİ BİLGİ VERİLMESİ

9 Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde GMKA ve Odamız işbirliğinde İslam Kalkınma Bankası üyesi ülkelere yönelik 27 Eylül 2013 tarihinde Odamızda yapılacak olan tecrübe paylaşımı programı toplantısı hakkında bilgi verildi. 25 ülkeden katılımcıların geleceği, tüm üyelere duyurulduğu belirtildi. Bilgi edinildi. 02 EKİM 2013 TARİHİNDE ODAMIZ İŞBİRLİĞİ İLE YAPILACAK OLAN İSLAM KALKINMA BANKASI PROGRAMI İLE İLGİLİ BİLGİ VERİLMESİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı farkındalık toplantıları kapsamında 02 Ekim 2013 tarihinde Odamızda yapılacak olan Çalışma Mevzuatı Kapsamında Tespit Edilen Riskler ve Çözüm Önerileri konulu toplantı hakkında bilgi verildi. AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE KARŞILAŞILAN SIKINTILAR İLE İLGİLİ ÇANAKKALE MERKEZDE TOPLANTI YAPILMASI HAKKINDA GÖRÜŞÜLMESİ Akaryakıt sektöründe karşılaşılan sıkıntılar ile ilgili olarak sektör temsilcileri ile ve ilgili kurumların katılımları ile tüm ilçelerde toplantı yapılmasının uygun olacağı konusunda görüş birliğine varıldı ve ve bu yönde komite görüşü de olduğu belirtildi. EĞİTİM YARDIMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜLMESİ TOBB nden maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere ayni yardım olarak dağıtılmak üzere gelen TL ile yapılacak eğitim yardımı hakkında görüşüldü. Mont ve ayakkabı numuneleri incelendi, bir sonraki haftada kesinleştirilmesine oybirliği ile karar verildi. YENİ HAVAALANI YER TESPİTİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜLMESİ Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Engin 21 Eylül 2013 günü Ticaret Borsasında gerçekleştirilen, Balıkesir- Çanakkale Planlama Bölgesi 1/ ölçekli çevre düzeni planı 3.etap çalışmaları ile ilgili bilgilendirme toplantısı hakkında bilgi verdi. Ülkemizin 2023 yılı gelişim stratejine paralel olarak hazırlanan, Balıkesir ve Çanakkale bölgesinin gelişim stratejisini belirleyen plan ile ilgili toplantıda ilimizde yeni havaalanı için yer tespit çalışmaları yapılması gerektiği sonucuna varıldığını ve iş dünyasına da bu çalışma için görev verildiğini belirtti. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NÜN KENT GÜVENLİK DANIŞMA KURULU TOPLANTISI İLE İLGİLİ YAZISI İl Emniyet Müdürlüğü nün Kent Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı ile ilgili yazısı okundu. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özkurnaz ın katılımasına oybirliği ile karar verildi. GÜNDEME GELEBİLECEK DİĞER KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ - Yapı Kredi Yayıncılık tarafından hazırlanan Aşklar,Savaşlar, Kahramanlar ve Çanakkale isimli kitaptan 25 adet Türkçe, 10 adet İngilizce, Ahmet Uslu tarafından hazırlanan Çanakkale nin Dünü Bugünü Gallipoli isimli birim fiyatı 20,00 TL olan kitaptan gelen konuklara hediyelik olarak verilmek üzere 100 adet alınmasına oybirliği ile karar verildi. ÇANAKKALE 2015 ÇALIŞMALARI VE PROJELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ ÇTSO Çanakkale Evi Projesi kapsamında yaptırılmakta olan tanıtım filmi için belirlenen şartnameye ek olarak istenen 7 adet 1-3 dakikalık klipler ile ilgili firmanın başlangıçta TL maliyet çıkardığı, yapılan pazarlık ve görüşmeler ile fiyatın TL na düşürüldüğü belirtildi. Uygun bulunarak oybirliği ile kabul edildi. EĞİTİM YARDIMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜLMESİ TOBB tarafından gönderilen bütçe ile yapılacak eğitim yardımı kapsamında gelen numuneler incelendi. Mont Ayakkabı Sarteks Sarıoğlu Tekstil 22,00 TL + KDV 19,00 TL +KDV Men Anorak 20,00(İlkokul) -25,00(Ortaokul) +KDV 20,00(İlkokul) - 25,00(Ortaokul)+KDV Karaca Ayakkabı 50,00 TL Zeybek Giyim 50,00 55,00-85,00 TL Fatih İş 48,00 TL Ayakkabı ve mont alımı için en uygun teklifi veren Sarıoğlu Tekstil Ltd.Şti ile görüşülmesine, bütçe çerçevesinde ve Milli Eğitimden gelen liste kapsamında ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

10 Değerli üyelerimiz, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası olarak satın almalarımızda her ne kadar %5 -% 10 fazlasına Çanakkale firmalarını tercihten yana olsak da TOBB tarafından yoksul ve muhtaç öğrencilere ayni yardım olarak gönderilen parayı daha fazla sayıda ihtiyaç sahibi için harcamak, fakir fukara ve yetimin hakkını korumak zorundayız. Teklifleri incelediğinizde göreceğiniz gibi fiyat farkları makul karşılanabilecek seviyenin çok üstündedir. Çanakkale den en uygun fiyata satınalma yapıldığında sadece 625 ayakkabı alınabilecekken, ihtiyaç sahibi öğrencilere 678 ayakkabının yanında 678 adet de mont yardımı sağlanmıştır. Oda gelirlerimiz gibi TOBB tarafından hayır için gönderilen para da, alın teri ve emeğiniz ile ödediğiniz aidatların birikimidir. Harcanan her kuruşun hesabını veren, bazılarının değil 5600 üyemizin hesap sorabildiği kurumsallaşmış bir Oda yı gelecek kuşaklara emanet etmek amacındayız, her fırsatta da bunu vurguluyoruz. Özellikle bu satın almanın hassasiyeti daha fazladır, aracılık ettiğimiz bu hayırdan gelen duaların gideceği adres de sizlersiniz. Kamu kaynağı niteliğindeki gelirlerimizi kamu menfaatleri doğrultusunda harcamak, aynı şartlarda en uygun fiyat teklifine göre alımları gerçekleştirmek, mal ve hizmet alımlarımızı mümkün ölçüde en müsait şartlarda ilk elden yapmak görev ve sorumluluğumuz ile bu satınalma da gerçekleştirilmiştir. SALON TAHSİS TALEPLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ - Kent Konseyi nin tarihli yazısı okundu. 06 Ekim 2013 Pazar günü düzenleyecekleri Yenilenebilir Enerji ve Ekonomi konulu konferansları için saatleri arasında konferans salonu tahsis talebinde bulundukları anlaşıldı. Uygun bulunarak oybirliği ile tahsisine karar verildi. - İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü nün tarihli yazısı okundu. Projeleri ile ilgili tanıtım toplantılarını yapmak üzere 10 Ekim 2013 günü toplantı salonunun tahsisi talebinde bulundukları anlaşıldı. Uygun bulunarak oybirliği ile tahsisine karar verildi. - İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü nün tarihli yazısı okundu. Projeleri kapsamında yapılacak yarışma için tarihinde İÇDAŞ salonunun tahsisi talebinde bulundukları anlaşıldı. Uygun bulunarak oybirliği ile tahsisine karar verildi. İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ NÜN KOMİSYON ÜYELİĞİ İLE İLGİLİ YAZISI İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü nün tarihli yazısı okundu. İl Prim Uygulama Komisyonu oluşturulacağı belirtilerek Odamızı temsilen isim bildirilmesinin istendiği anlaşıldı. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özkurnaz ın görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. GÜNDEME GELEBİLECEK DİĞER KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ 30 Eylül 2013 tarihi itibarı ile oda aracının km olduğu belirtildi. Bilgi edinildi. ÇANAKKALE 2015 ÇALIŞMALARI VE PROJELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ 2.1. LAPSEKİ YAT LİMANI İLE İLGİLİ BİLGİ VERİLMESİ T.C.Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü nün Lapseki Yat Limanı ile ilgili yazısı ve hazırlanan cevap hakkında bilgi verildi. Balıkçı barınağının bir bölümünün yat limanına çevrilmesi konusunda yapılmış bir

11 fizibilite çalışması olduğu, Yat limanı olarak ayrılacak alana 20 metre boyunda 6 metre eninde 300 tekne sığabileceği, yıllar itibarı ile kapasite kullanım oranı % arasında öngörüldüğü, yatların denizde ve karada bağlanmasından 2013 yılında alınacak ücretler için öngörülen tarifenin hazırlandığı, bağlama hizmeti dışında verilmesi gereken diğer hizmetler için ayrıca ücret alınacağı ancak bahsedilen hizmetler için tarife öngörülmediği güncel gelişmelere göre planlama yapılması gerektiği düşünüldüğünün iletilmesine oybirliği ile karar verildi. GAMES OF TROY IN ÇANAKKALE Çanakkale Savaşlarının 100. yıldönümü sebebiyle bu kutsal topraklarda yeni bir heyecan yaratmak amacı ile ulusal ve uluslararası pek çok kategoride düzenlenecek olan bir yarışmaya ev sahipliği yapacağız yılında tarihe şahitlik eden Çanakkale, bu defa sporcuların çarpıştığı bir yarışma alanı ile heyecan ve dostluk mesajlarına tanıklık edecektir yılında Türkiye genelinde, 2015 yılından itibaren uluslararası, özellikle Çanakkale de savaşmış milletlerden katılımcılarla yapılması düşünülmektedir. İzleyiciler için yerel ürünler ve yemeklerin bulunduğu standlar oluşturulacaktır. Dik yamaçlar, derin vadiler, dar tüneller, karanlık siperler, tırmanma duvarları vs engellerden oluşan yarışma parkurlarının etkinlikler dışında da turistlerin ziyaretine açılarak bir cazibe merkezi yaratılması hedeflenmektedir. Çanakkale Teknopark arazisinde düzenlenecek olan Games of Troy in Çanakkale Projemizin Çanakkalemize yeni bir heyecan ve dinamizm katacağına, ekonomik ve sosyal hayatına katkı sunacağına inanıyoruz. SU PERDESİ Su Perdesi Projemiz ile de Çanakkale Boğazında bir su perdesi projesi oluşturulacaktır.. Sadece 1 günlük değil, 365 gün Çanakkale nin olacak şekilde ilimize kazandırılması planlanan, sadece su dansı değil Çanakkale ile ilgili belgesel ve film gösterimlerinin de gösterileceği sistemin Kayserili Ahmetpaşa Caddesi Kordon Boyu - Golf Çay Bahçesi arasında kurulması düşünülmektedir ÇARŞI PROJESİ Çarşı esnafımızın rekabet gücünü artırmak, bölgeye cazibe kazandırmak için Oda olarak pek çok çalışma yaptık. Alışveriş Günleri, Çarşı Projesi gibi. Hiçbir kar amacı gütmeden, çarşı esnafından bile katkı almadan gerçekleştirmeye çalıştığımız projelerimiz de ne yazık ki istenen sonuca ulaşamadık. Korumacılık adı altında kaderine terk edilen tarihi ve geleneksel çarşımızın kaybolup gitmesine, esnafın devamlı el değiştirmesi ve kepenk indirmesine gönlümüz razı değil. Bu hale getirenler utansın dememek mümkün değil.

12 Önce esnafı ile birlikte hep beraber sahip çıkılması ve yaşatılması için hepimize görev ve sorumluluk düşüyor. Çarşı Projemizin başlangıçtan onay görebilmesi için istenen talepler doğrultusunda hazırlanan ve onaylanan son haline kadar revize halleri ekte bilgilerinize sunulmuştur. Ek: ( ÇARŞI PROJELER) Asma germe membran örtü sistemi onay gören şekli ile ilgili uygulaması için belirtilen alanlarda yaptığımız keşif sonucu mevcut binaların çoğunda yapım şekli gereği betonarme taşıyıcı kısımları (kiriş, kolon ) olmaması ve/veya tanımlanamaması sebebi ile membran örtülerin köşe noktalarının bağlanacağı yerler belirlenememiştir YÖNETİM KURULU ÜYESİ SAYIN HİKMET SEZEN İN OSB MÜDÜRLÜĞÜ NE İDARİ TESİS YAPILMASI İLE İLGİLİ BİLGİ VERMESİ Yönetim Kurulu Üyesi ve Odamızı OSB Yönetim Kurulunda temsil eden Hikmet Sezen son yapılan OSB Yönetim toplantısı hakkında bilgi vererek OSB Müdürlüğüne idari tesis yapılması ile ilgili konunun gündeme geldiğini belirtti. ÇANAKKALE TSO TURİZM İŞLETMELERİ EĞİTİM DANIŞMANLIK TİCARET ŞİRKETİ MÜDÜR ATAMASI HAKKINDA KARAR ALINMASI Odamızın % 100 iştiraki olan Çanakkale TSO Turizm İşletmeleri Eğitim Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi Müdürü H.Sema Sandal ın müdürlük süresinin tarihi itibarıyle dolacağı belirtildi. Şirket Müdürlüğüne 4 yıl süre ile görev yapmak üzere Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası nı temsilen H.Sema Sandal ın atanmasına, şirketimizi her türlü işlemlerde münferit imzası ile temsil ve ilzama yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi. -MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TARIM MESLEK LİSESİ AÇILMASI İHTİYACI KONUSUNDA GÖRÜŞ İSTEYEN YAZISI İl Milli Eğitim Müdürlüğü nün İlimizde Tarım Meslek Lisesi açılması ihtiyacı olup olmadığı konusunda görüş isteyen yazısı görüşüldü. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özkurnaz, tarımın önemine değinerek bir tarım şehri olan Çanakkale de Tarım Meslek Lisesi açılması gerektiğini belirtti. Uygun olduğu konusunda görüş birliğine varılarak İl Tarım Müdürlüğü ne iletilmesine oybirliği ile karar verildi. ÇTSO KONGRE FUAR MERKEZİ SİGORTA TEKLİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÇTSO Kongre Fuar Merkezi sigortasının süresinin dolduğu ve tüm aktif sigortacı üyelerden teklif istendiği, 16 üyeden teklif geldiği belirtildi. Tekliflerin değerlendirilmek üzere Satınalma Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. Satınalma Komisyonu kanuni bir zorunluluk olmamasına karşın şeffaflık ilkemiz çerçevesinde oluşturulmuş bir komisyondur.kongre Fuar Merkezi sigorta teklifleri Komisyon tarafından değerlendirilerek sonçlandırılmıştır TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN İNTERMOB 2013 FUARI ZİYARETİ İLE İLGİLİ BİLGİ VERİLMESİ tarihinde düzenlenen ve 27 üyemizin katıldığı İntermob 2013 Fuarı ziyareti hakkında bilgi verildi. GÜNDEME GELEBİLECEK DİĞER KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ Ahilik Haftası harcamaları hakkında bilgi verildi. Odamıza düşen 2.561,00 TL nin ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

13 ÇANAKKALE 2015 ÇALIŞMALARI VE PROJELERİMİZİN GÖRÜŞÜLMESİ ÇTSO Çanakkale Evi Projesi çerçevesinde yaptırılacak olan tanıtım filmi ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Çekimlerin büyük kısmının tamamlandığı belirtildi. Çekim görüntülerinin ham halinin istenerek Yönetim Kurulunca izlenmesine ve varsa ilave talepleri ve eksiklerin iletilmesine oybirliği ile karar verildi. Kiosklarla ilgili son durum hakkında bilgi verildi. Çanakkale Belediyesine yer tespiti için yazılan yazıya cevap beklendiği, bu aşamada Kiosk İnnova firmasından monolith model 2 adet indoor ve 2 adet out door kiosk için EURO + KDV fiyat üzerinden sipariş verilmesine, Belediyeden yazı geldiğinde de opsiyonel 4 adet için EURO + KDV ye işin bağlanmasına oybirliği ile karar verildi. Kiosk yazılımı için de en uygun teklifi veren Maksim firmasına TL üzerinden kent portalı ve kontrol paneli yazılım işinin verilmesine oybirliği ile karar verildi. Simultane işinin tarihinde alınan karar ile yapılan pazarlık sonucnda $ a bağlanmıştı. Kulaklık sayısının 80 e çıkarılması için 40 kulaklık ilavesinin $, bunun için gerekli 1 adet şarj bavulunun da 800 $ olduğu, Firmanın toplamda en son $ fiyat verdiği belirtildi. Oybirliği ile kabul edilerek siparişin verilmesine karar verildi. 2.1 LOGO YARIŞMASI HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ Proje kapsamında belirlenmesi planlanan il logosuna ilişkin düzenlenen yarışma hakkında bilgi verildi. 26 Ekim 2013 Cumartesi günü Vali-Belediye Başkanı ve Rektör ile 4 profesyonelden oluşan seçici kurul tarafından seçilecek eserlerin 28 Ekim 2013 tarihinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, ilçe belediye ve kaymakamlıkları, oda ve borsalar, sivil toplum kuruluşları, dernek vs temsilcilerinden oluşan jüriye sunularak birinci logonun belirlenmesinin hedeflendiği belirtildi. Logo yarışmasında görev alacak şehir dışından gelen üyelerin yol, konaklama,yemek giderlerinin Odamızca karşılanmasına oybirliği ile karar verildi. TOBB NİN YATIRM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU ÇALIŞMA GRUPLARI İLE İLGİLİ YAZISI TOBB nin tarihli yazısı okundu. Türkiye de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı çerçevesinde oluşturulan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu ( YOİKK) nun Türkiye deki yatırımlarla ilgili düzenlemeleri rasyonel hale getirmek, yatırım ortamının rekabet gücünü artıracak gerekli düzenlemeleri tespit ederek politika önerileri geliştirmek amacı taşıdığı belirtilerek seçim süreci kapsamında Yönetim Kurulu ve Meclislerde meydana gelen değişikliklikler nedeniyle TOBB YOİKK Çalışma Gruplarının yeniden belirlenmesi ihtiyacı ortaya çıktığının ve Meclis Üyeleri arasından konularına ve uzmanlık alanlarına göre aday önerilebileceğinin iletildiği görüldü. Teknik komitelerin faaliyet alanları incelenerek bir sonraki toplantıda adayların belirlenmesine oybirliği ile karar verildi. RAYİÇ FİYAT TESPİTLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ - Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü nün tarih ve 2536 sayılı yazısı okundu.ilimiz, Merkez İlçe, Yapıldak Köyünde bulunan, tapunun 2319 parsel numarasında 4.000,23 m² yüzölçümüyle kayıtlı, tarla vasıflı taşınmazın alım satım değerinin sorulduğu anlaşıldı. Yapılan araştırmalar değerlendirildi ve m² değeri 15,00 TL olarak takdir ve tespit edildi. - Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü nün 198 sayılı yazısı okundu. İlimiz, Merkez İlçe, Akçeşme Köyünde bulunan, tapunun 2 pafta, 351 parsel numarasında 604,88 m² yüzölçümüyle kayıtlı, tarla vasıflı taşınmazın alım satım değerinin sorulduğu anlaşıldı. Yapılan araştırmalar değerlendirildi ve m² değeri i 25,00 TL olarak takdir ve tespit edildi.. - Defterdarlık Gelir Müdürlüğünün tarih ve 4007 sayılı yazısı okundu. İlimiz, Halileli Köyünde bulunan, tapunun parsel numaralarında kayıtlı tarla vasıflı taşınmazların m² değeri sorulduğu anlaşıldı. Yapılan araştırmalar değrlendirildi ve m² değeri 5,00 TL olarak takdir ve tespit edildi. - Kepez Belediye Başkanlığı nın tarih ve 2317 sayılı yazısı okundu. İlimiz, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan, tapunun H b 2 pafta, 6570 parsel numarasında 1066,26 m² yüzölçümüyle kayıtlı, arsa vasıflı taşınmazın değeri sorulduğu anlaşıldı. Yapıla n araştırmalar değerlendirildi ve m² değeri 500,00 TL olarak takdir ve tespit edildi. AKARYAKIT DOLUM TESİSLERİNDE SORUMLU MÜDÜR ÇALIŞTIRILMASI İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜLMESİ EPDK Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği 13.maddesi, dolum tesisi ve otogaz istasyonunda sorumlu müdür çalıştırılması zorunlu olduğu, bir dolum tesisi veya otogaz istasyonunda görevli sorumlu müdürün başka bir dolum tesisi veya otogaz

14 istasyonunda görev alamayacağı hükmünü amirdir. Bu maddede; aynı ünvana sahip aynı şirkete ait birden fazla dolum tesisi veya otogaz istasyonu olması halinde aynı sorumlu müdürün çalışmasına imkan verecek şekilde düzenleme yapılması gerektiği konusunda görüş birliğine varılarak TOBB ve EPDK na yazı yazılmasına oybirliği ile karar verildi. ÇANAKKALE VALİLİĞİ NİN CUMHURİYETİMİZİN KURULUŞUNUN 90.YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI İLE İLGİLİ YAZISI Çanakkale Valiliği nin Cumhurtiyetimizin 90.yıldönümü kutlamaları ile ilgili yazısı okundu. Program ile ilgili bilgilendirildi. İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TRAVEL TURKEY TURİZM FUARI İLE İLGİLİ YAZISI İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü nün tarihli yazısı okundu Aralık 2013 tarihlerinde İzmir^de düzenlenecek olan Travel Turkey Turizm Fuarı stand konsepti ve projesinin tanıtımı ile ilgili olarak 25 Ekim 2013 Çarşamba günü bir toplantı düzenleneceği belirtilerek toplantıya üst düzey katılım sağlanmasının istendiği anlaşıldı. Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kansu nn Odamızı temsilen katılmasına oybirliği ile karar verildi. BURS MÜRACAATLARI HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ Burs müracaatları hakkında bilgi verildi. Geçen eğitim döneminden burs alan 33 lisans, 13 ortaöğretim öğrencisi ile 2013 yılında yeni müracaat eden 60 lisans, 23 orta öğretim öğrencisi oldğu belirtilerek müracaat tarihinin 25 Ekim 2013 tarihine kadar uzatılmasına ve değerlendirmek üzere görevli üyelere havalesine oybirliği ile karar verildi. GÜNDEME GELEBİLECEK DİĞER KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ - Çanakkale Kent Konseyi nin 23 Ekim 2013 tarihli yazısı okundu. 24 Ekim 2013 Perşembe günü Çevre Meclisi Genel Kurul toplantısı yapılacağı anlaşıldı. Bilgi edinildi. - ÇOMÜ Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından Ekim 2013 tarihlerinde düzenlenecek olan Yeni Anayasa ve STK lar temalı 8. Uluslararası STK lar Kongresi hakkında bilgi edinildi. - MÜSİAD Çanakkale Şubesinin 26 Ekim 2013 tarihinde yapılacak açılışına ilişkin davet hakkında bilgi verildi. - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ndan Kasım ayı için randevu alınmasına oybirliği ile karar verildi. - Türk Satandartları Enstitüsüne yazı yazılarak İlimizde TSE nin tüm işlemlerini yapmak üzere İlTemsilciliği açılması talebimizin ve Odamızca ücretsiz yer sağlanacağının iletilmesine oybirliği ile karar verildi. - Yönetim Kurulu Üyesi Güven Barış Yüksel 2015 yılında TOBB ne bağlı tüm oda ve borsaların Yönetim veya Meclis toplantılarını Çanakkale de yapması, gerekirse Odamızdan bir temsilcinin giderek bu önerimizi kendilerine anlatması konusunda görüşünü dile getirdi. Uygun bulunarak oybirliği ile kabulüne ve ilave olarak TOBB Genel Kurulunun da 2015 yılında Çanakkale de yapılması için gerekli yaışmaların başlatılmasına oybirliği ile karar verildi. ÇANAKKALE 2015 ÇALIŞMALARI VE PROJELERİMİZİN GÖRÜŞÜLMESİ Eceabat a da kiosk konulması yönünde gelen talebin değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. LOGO YARIŞMASI HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ Logo yarışması 1.eleme hakkında bilgi verildi. 26 Ekim 2013 Cumartesi günü Belediye Başkanı, ÇOMÜ Rektörü ve 4 profesyonel tarafından yapılan 1.elemede 287 katılımcının 478 eseri arasından 7 logonun seçildiği, 28 Ekim de yapılması planlanan ikinci elemenin 28 Ekim tarihinin tamgün tatil gibi algılanması sebebi ile ertelendiği belirtildi. 2.elemenin 04 Kasım 2013 Pazartesi günü yapılmasına oybirliği ile karar verildi. TOBB NİN YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU ÇALIŞMA GRUPLARI İLE İLGİLİ YAZISI TOBB nin tarihli yazısı okundu. Türkiye de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı çerçevesinde oluşturulan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu ( YOİKK) Çalışma Gruplarında görev almak üzere aşağıdaki Meclis üyelerinin görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. İstihdam GİTES ve Sektörel Lisanslar Yatırım Yeri Çevre ve İmar İzinleri : Bahadır Yüksel : Suat Karataş : Hikmet Sezen

15 Dış Ticaret ve Gümrükler Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve ARGE Yatırım Ortamı Mevzuatı ve Hukusal Süreçler Finansmana Erişim Altyapı Şirket İşlemleri ve KurumsalYönetim : Bülend Engin : Levent Karaca : Bahadır Yüksel : Güven Barış Yüksel : Güven Barış Yüksel : Ali Deniz HESAP İNCELEME KOMİSYONU RAPORUNUN OKUNMASI Hesap İnceleme Komisyonun Eylül ayı hesaplarına ilişkin raporu okundu: 2013 Yılı Eylül ayı mizanı incelendi. Eylül Ayı Gelirlerinin ,84 TL, Eylül Ayı Giderlerinin ,01 TL olduğu görüldü. Gelirlerin de Eylül sonu itibariyle ,58 TL olduğu ve Bütçenin %76,15 inin gerçekleştiği, giderlerin ,60 TL olduğu ve Gider Bütçesinin %44,71 ının gerçekleştiği, hesapların düzenli olarak işlendiği, tahsilat bordroların, mahsup ve tediyelerin yetkililerce imzalandığı, kayıtların ve sarfların mevzuat hükümlerine ve Yönetim Kurulu Kararlarına uygun olarak yapıldığı görüldüğünden tasvibine ve Meclisin onayına arz edilmesine oy birliği ile karar verildi. Ayrıca Çanakkale Tso Turizm İşletmeleri Eğitim Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi nin Brüt Satışlarının ,59 TL olduğu, Satışlarının maliyetinin ,42 TL olduğu, Faaliyet giderlerinin 7.322,93 TL olduğu, Faiz geliri ve diğer olağan gelirlerin ,86 TL olduğu, Huzur hakkı gelirlerinin ,68 TL olduğu, Burs harcamalarının ,00 TL olduğu ve Dönem Net Karı nın ,78 olduğu, mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıldığı görüldüğünden tasvibine ve Meclisin onayına arz edilmesine oy birliği ile karar verildi Kongre Merkezi elektrik gideri ve olabilecek bakım giderlerinin şirket üzerinden ödenmesi hususunda görüş birliğine varılarak Yönetim Kurulu na bildirilmesine karar verildi. Komisyon Raporunun Meclise arzına oybirliği ile karar verildi. ÇANAKKALE LİMAN İŞLETMESİ NİN A TİPİ AKARYAKIT ANTREPOSU AÇILMASI İLE İLGİLİ YAZISI Çanakkale Liman İşletmesi Sanayi ve Ticaret A.Ş nin tarihli yazısı okundu. İşletmelerinde bulunan Çanakkale Kepez Limanı içersinde kurulması planlanan A Tipi Genel Akaryakıt Antreposu için Gümrük Yönetmeliğinin 518.maddesi kapsamında iç ve dış ticaret hacmine göre ekonomik yönden ihtiyaç olduğunu belirten yazılı görüş talep ettikleri anlaşıldı. Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kansu nun görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. LOGO YARIŞMASI HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ günü yapılan Logo Yarışması 2.eleme hakkında bilgi verildi. oylamaya sunulan 7 logo içinde miranda-1 rumuzu ile katılan logonun 36 jüri üyesi arasında 15 oy ile en fazla oyu aldığı belirtildi. Valilik ile paylaşılmasına ve açıklanması konusunda Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Engin in görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. ÇANAKKALE VALİLİĞİ NİN 2015 HAZIRLIKLARI İLE İLGİLİ TOPLANTI HAKKINDA YAZISI Çanakkale Valiliği nin tarihli yazısı okundu yılı hazırlık çalışmaları kapsamında Valiliğe iletilen projeler ile ilgili görüşmek üzere tarihinde Ticaret Borsasında bir toplantı düzenleneceği ve üst düzey katılım sağlanmasının istendiği anlaşıldı. Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yürükçü nün Odamızı temsilen katılmasına oybirliği ile karar verildi. Çanakkale Savaşları nın 100. Yılı olan 2015 yılı dünyaya ev sahipliği yapacağız ve bu yıl Çanakkale için bir milat olmalıdır. İlimizin geleceği için çok önemli bir tarih olan 2015 i turizm ve dolayısıyla tanıtım, yeni yatırımlar anlamında fırsata dönüştürmek için tüm Çanakkalelilere görev ve sorumluluk düşmektedir.

16 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN BÖLGEMİZDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM POLİTİKALARINDA POZİTİVİST ÖTESİ STANDART OLUŞTURMA İSİMLİ PROJESİ İLE İLGİLİ YAZISI İl Milli Eğitim Müdürlüğü nün tarihli yazısı okundu. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarınca yürütülen ve ortağı olduğumuz Bölgemizde Mesleki ve Teknik Eğitim Politikalarında Pozitivist Ötesi Standart Oluşturma isimli Proje kapsamında Aralık 2013 tarihleri arasında Almanya da yapılacak proje hareketliliğine katılmak üzere 1 personel görevlendirilmesinin istendiği anlaşıldı. Genel Sekreter Sema Sandal ın görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. -OTOMOTİV TANITIM GÜNLERİ İLE İLGİLİ TALEBİN DEĞERLENDİRİLMESİ Kasım -01 Aralık tarihlerinde Odamıza kayıtlı otomotiv bayilerinin katılımı ile düzenlenmesi planlanan Çanakkale Otomotiv Tanıtım Günleri ile ilgili olarak sunulan bütçe incelendi TL + KDV bütçeli organizasyonun Komitede de görüşülmesine, düzenlenmesi halinde Komite bütçesindeki bakiyenin kullanılmasına oybirliği ile karar verildi. TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NİN E-İMZA VE KAYITLI ELEKTRONİK POSTA İLE İLGİLİ İŞBİRLİĞİ TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Türkiye Noterler Birliği nin tarihli yazısı okundu. MERSİS Projesi ile gereklilik haline gelen elektronik imza ve kayıtlı elektronik posta için teklif sundukları anlaşıldı. Diğer yetkili kuruluşlardan da teklif istenmesine, Kasım ayı Meclis toplantısında Mersis sitemi ile ilgili bilgi verilmesine oybirliği ile karar verildi. ENERJİSA A.Ş. NİN MÜCBİR SEBEP BELGESİ TALEBİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Enerjisa A.Ş nin tarihli yazısı okundu. BOTAŞ ın santrallerini besleyen doğalgaz boru hattına iş makinası çarpması sebebi ile hasar oluştuğu, hattın tamir edilebilmesi için santrale gelen doğalgaz beslemesinin kesildiği ve tamirat bitince tekrar beslendiği belirtilerek doğalgaz tüketimi yapılamayan süre için mücbir sebep belgesi talep edildiği anlaşıldı. Belgenin düzenlenmesine oybirliği ile karar verildi. -TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN RE SEN TERKİN İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ YAZISI Ticaret Sicil Müdürlüğü nün ve tarihli yazıları okundu sayılı TTK geçici 7. Maddesi ile münfesih olmasına rağmen tasfiye edilmemiş anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin tasfiyelerine ve ticaret sicili kayıtlarının silinmesine ilişkin tebliğ hükümleri uyarınca 04 ve 06 Kasım 2013 tarihlerinde resen terkin edilen anonim ve limited şirketlere ait liste sunulduğu anlaşıldı. Bir kısmının 2008 yılında Meclis kararı ile resen terkin olanlar olduğu görüldüğünden diğerlerinin Oda kayıtlarının da terkin edilmesine oybirliği ile karar verildi. AJANS HERA NIN KİTAP FUARI İLE İLGİLİ YAZISI Ajans Hera nın yazısı okundu Aralık 2013 tarihlerinde düzenlemeyi planladıkları Uluslararası 2. Çanakkale Kitap Fuarı nı Kongre Fuar Merkezinde yapmak istedikleri anlaşıldı. Otobüs taleplerinin Belediye tarafından, temizlik hizmetinin de kendileri tarafından sağlanması koşulunu ileterek oybirliği ile tahsisine karar verildi. FEVZİPAŞA MUHTARLIĞININ YAZISI Fevzipaşa Muhtarlığı nın Türkiye Roman Konfederasyonu 2. Kurulum Toplantısı ile ilgili program akışının sunulduğu yazısı değerlendirildi. Çanakkale de yapılacak olan toplantıya muhtelif şehirlerden gelecek olan misafirlerin masrafları ile ilgili 9.382,00 TL ihtiyaçları olduğu görüldü. Bütçemizin müsait olmadığının iletilmesine oybirliği ile karar verildi. GÜNDEME GELEBİLECEK DİĞER KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ - Çanakkale Liman İşletmesi Sanayi ve Ticaret A.Ş nin tarihli yazısı görüşüldüdü. İşletmelerinde bulunan Çanakkale Kepez Limanı içersinde kurulması planlanan A Tipi Genel Akaryakıt Antreposu için Gümrük Yönetmeliğinin 518.maddesi kapsamında ekonomik yönden ihtiyaç olduğunu belirten yazılı görüş talep ettikleri anlaşıldı. Ekonomik yönden ihtiyaç olduğu konusunda belgenin düzenlenmesine oy birliği ile karar verildi.

2013 Haziran ayında tamamladığımız organ seçimleriyle oluşan yeni Yönetim Kurulumuzun 2 aylık faaliyetlerini sizlerle paylaşıyoruz.

2013 Haziran ayında tamamladığımız organ seçimleriyle oluşan yeni Yönetim Kurulumuzun 2 aylık faaliyetlerini sizlerle paylaşıyoruz. ÇTSO-03.09.2013/2550 Sayın Üyemiz 2013 Haziran ayında tamamladığımız organ seçimleriyle oluşan yeni Yönetim Kurulumuzun 2 aylık faaliyetlerini sizlerle paylaşıyoruz. Projelerimiz kaldığı yerden yenileri

Detaylı

Tek yapacağımız elimizi taşın altına hep birlikte koymak.

Tek yapacağımız elimizi taşın altına hep birlikte koymak. Sayın Üyemiz 02.07.2014/ Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası olarak; varlık sebebimiz siz değerli üyelerimizin rekabet gücünün artırılması, Çanakkale nin hakettiği konuma gelmesi için çalışıyoruz. Dünyada

Detaylı

Ülkemiz tarihinde ilk defa yaşanan bu sıklıktaki seçim gündemine rağmen iş dünyamız yine hafif atlatmıştır.

Ülkemiz tarihinde ilk defa yaşanan bu sıklıktaki seçim gündemine rağmen iş dünyamız yine hafif atlatmıştır. Sayın Üyemiz, Bildiğiniz gibi 2014 yılına hep beraber yerel seçim heyecanı ile girdik. Yerel seçimlerin ardından Ülkemizin gündemini Cumhurbaşkanlığı seçimi tuttu. 10 Ağustos tarihinde 12. Cumhurbaşkanımızı

Detaylı

Nisan ayı bilgilendirmemizden sonra kaldığımız yerden 219-227 no lu toplantı tutanaklarımız bilgilerinize sunulmuştur.

Nisan ayı bilgilendirmemizden sonra kaldığımız yerden 219-227 no lu toplantı tutanaklarımız bilgilerinize sunulmuştur. Sayın Üyemiz, Yaklaşık 2,5 yıl önce başlatarak sürdürdüğümüz şeffaf ve paylaşımcı yönetim anlayışımız ile tüm kararlarımızı, projelerimizi her aşamada sizlerin bilgilerine sunmaya çalıştık. Odamızı sadece

Detaylı

Büyük bir heyecan ile beklediğimiz 2015 yılının yarısına geldik.

Büyük bir heyecan ile beklediğimiz 2015 yılının yarısına geldik. Sayın Üyemiz, Büyük bir heyecan ile beklediğimiz 2015 yılının yarısına geldik. Bu süre içersinde; Çanakkale olarak, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Deniz Zaferi ile ardından 24 Nisan Kara Savaşları nın

Detaylı

Odamızın gerçek sahibi üyelerimiz ile de paylaşımlarımız artarak sürecektir.

Odamızın gerçek sahibi üyelerimiz ile de paylaşımlarımız artarak sürecektir. 06.01.2014 Sayın Üyemiz, 2013 yılını geride bırakarak yeni bir yıla daha girdik. ÇTSO olarak umutlarımız, hedeflerimiz, projelerimiz, beklentilerimiz var. Çanakkalemiz ve Ülkemiz için asla azalmayacak

Detaylı

ÇTSO Başkanı Bülend Engin'e yöneltilen sorular ve cevapları şöyle:

ÇTSO Başkanı Bülend Engin'e yöneltilen sorular ve cevapları şöyle: ETKİNLİKLER. 1 DUYURULAR.. 14 İHALELER.... 16 FUARLAR.... 17 DIŞ TİCARET TALEPLERİ.. İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ. MEVZUAT... 18 ÇTSO BAŞKANI BÜLEND ENGİN, SANAYİ GAZETESİNİN SORULARINI CEVAPLADI Cumhuriyet Çanakkale

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI

ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU 2014 Çanakkale de her zaman ilk lere imza atan, Çanakkale den kazanmak için değil Çanakkale ye kazandırmak üzere üyeleriyle birlikte yürüyen ÇANAKKALE

Detaylı

ebülten Sayı: 60 01 Aralık 15 Aralık 2013

ebülten Sayı: 60 01 Aralık 15 Aralık 2013 ETKİNLİKLER. 1 DUYURULAR.. 11 İHALELER.... 12 FUARLAR.... 14 DIŞ TİCARET TALEPLERİ.. İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ. MEVZUAT... 15 ÇTSO MECLİS BAŞKANI OSMAN OKYAY IN KONUŞMASI Osman Okyay: Çanakkale büyümeden en

Detaylı

ebülten ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI

ebülten ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI ETKİNLİKLER... 1 DUYURULAR.. 19 İHALELER.... 20 FUARLAR... 21 DIŞ TİCARET TALEPLERİ. İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ. MEVZUAT... 22 Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası nın Mayıs ayı olağan Meclis toplantısı ÇTSO Kongre

Detaylı

İzmir Ticaret Odası 2014-2017. Stratejik Planı

İzmir Ticaret Odası 2014-2017. Stratejik Planı İzmir Ticaret Odası 2014-2017 Stratejik Planı 1 Yayınlayan / Publisher İzmir Ticaret Odası Grafik Tasarım / Graphic Design Rekmar Reklamcılık Ticaret A.Ş. Basımevi / Print House Hürriyet Matbaası Basım

Detaylı

Ömer Faruk OFLUOĞLU RTSO Yön. Kur. Bşk.

Ömer Faruk OFLUOĞLU RTSO Yön. Kur. Bşk. SUNUŞ Geçmişi yüz yıl öncesine dayanan Rize Ticaret ve Sanayi Odası kurulduğu günden bugüne üstlendiği görev sorumlulukları üstün başarıyla gerçekleştirerek belirlemiş olduğu misyonu, vizyonu ve kalite

Detaylı

ebülten Bülend Engin: ÇTSO olarak ilklere imza atan oda olduk ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI ORTAK KOMİTE VE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

ebülten Bülend Engin: ÇTSO olarak ilklere imza atan oda olduk ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI ORTAK KOMİTE VE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI ETKİNLİKLER... 1 DUYURULAR... 8 İHALELER.... 10 FUARLAR... 11 DIŞ TİCARET TALEPLERİ. İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ. MEVZUAT... 11 ORTAK KOMİTE VE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI Bülend Engin: ÇTSO olarak ilklere imza

Detaylı

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ GİRİŞ: 1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ a. Dünya Ekonomisinde 2006 Yılı Öngörüleri 2004 yılında yüzde 2,5 büyüyen ve en önemli ticaret ortağımız olan AB ekonomisinin, 2005 yılında

Detaylı

ebülten Sayı: 40 15 Ocak 31 Ocak 2013

ebülten Sayı: 40 15 Ocak 31 Ocak 2013 ETKİNLİKLER. 1 DUYURULAR.. 8 İHALELER.... 9 FUARLAR.... 10 DIŞ TİCARET TALEPLERİ.. İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ. MEVZUAT... 11 ÇTSO DA ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ NEDENİYLE KAHVALTILI TOPLANTI Kemal Karakaş: AVM

Detaylı

ebülten Bülend Engin: Çanakkale de en fazla proje üreten ve gerçekleştiren kurum olmaktan, ilklerin Odası olmaktan gurur duyuyoruz

ebülten Bülend Engin: Çanakkale de en fazla proje üreten ve gerçekleştiren kurum olmaktan, ilklerin Odası olmaktan gurur duyuyoruz ETKİNLİKLER... 1 DUYURULAR.. 9 İHALELER....11 FUARLAR... 12 DIŞ TİCARET TALEPLERİ. İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ. MEVZUAT... 12 ÇTSO MART AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI Bülend Engin: Çanakkale de en fazla proje

Detaylı

SAMSUN TSO 2008 FAALİYET RAPORU. Ocak 2008

SAMSUN TSO 2008 FAALİYET RAPORU. Ocak 2008 SAMSUN TSO 2008 FAALİYET Ocak 2008 RAPORU 1 Değerli Meclis Üyelerimiz, 2008 yılı Ülkemiz, İlimiz ve Odamız için de hareketli ve yoğun bir yıl oldu. Ülke siyasetinde yaşanan gelişmeler, tüm dünyayı etkisi

Detaylı

ÇTSO, Akreditasyon Belgesini ilk kez 17 Eylül 2010 tarihinde aldı. Üç yıl süreyle geçerli belgenin süresi geçen yıl Eylül ayında sona erdi.

ÇTSO, Akreditasyon Belgesini ilk kez 17 Eylül 2010 tarihinde aldı. Üç yıl süreyle geçerli belgenin süresi geçen yıl Eylül ayında sona erdi. ETKİNLİKLER... 1 DUYURULAR... 6 İHALELER..... 8 FUARLAR..... 9 DIŞ TİCARET TALEPLERİ... İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ.. MEVZUAT... 10 Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nın Akreditasyon Belgesi yenilendi Türkiye

Detaylı

Sigortacılık Bilinçlendirme ve Tanıtım Toplantısı

Sigortacılık Bilinçlendirme ve Tanıtım Toplantısı DİZGİ2_Mizanpaj 1 29.05.2012 09:21 Page 1 TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şekerdağ, spor un süperlige çıkmasının da büyük bir sevinç yarattığını belirterek, halkına bu büyük sevinci yaşatan başta futbolcu

Detaylı

DiLEKLERi inceleme KOMiSYONU RAPORU 71. genel kurul

DiLEKLERi inceleme KOMiSYONU RAPORU 71. genel kurul 2014 DiLEKLERi inceleme KOMiSYONU RAPORU 71. genel kurul ISBN: 978-605-137-460-4 TOBB Yayın No: 2015/247 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218 20 00 Faks

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014 2017 Dönemi KSO Stratejik Planlama ve Denetleme Kurulu Konya Aralık 2014 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL PROFİL... 5 1- KSO nın Kısaca Tarihi... 5 2- KSO nın

Detaylı

ebülten Bülend Engin: Üniversitemiz YÖK te Başbakanımızın onayını beklemektedir ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI

ebülten Bülend Engin: Üniversitemiz YÖK te Başbakanımızın onayını beklemektedir ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI ETKİNLİKLER... 1 DUYURULAR... 8 İHALELER.... 8 FUARLAR... 10 DIŞ TİCARET TALEPLERİ. 10 İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ. MEVZUAT... 11 ÇTSO NUN ORTAK KOMİTE VE TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI Bülend Engin: Üniversitemiz

Detaylı

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Nisan ayı içerisinde haftada bir toplanan Yönetim Kurulumuzun bu toplantılarda almış oldukları kararların tanzim ve icrasının takibi, tüm servislerin 5174 Sayılı Kanun gereğince çıkartılan tüzük

Detaylı

KOCAELİ SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU

KOCAELİ SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU KOCAELİ SANAYİ ODASI İÇİNDEKİLER I.BÖLÜM -2017 DÖNEMİ ORGAN SEÇİMLERİ TAMAMLANDI 9-2017 Dönemi Oda Organları Seçimleri Tamamlandı 10 II.BÖLÜM PROJELERLE 13 Doğu Marmara Sanayİ ve Teknolojİ Fuarı 14 KSO-kOcaeli

Detaylı

2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ İstihdam ettiği kaliteli ve enerjik kadrosunun yanında artık yerleşmiş kurumsal yapısı ile Ajansımız,

Detaylı

ebülten Sayı: 58 01 Kasım 15 Kasım 2013

ebülten Sayı: 58 01 Kasım 15 Kasım 2013 ETKİNLİKLER. 1 DUYURULAR.. 8 İHALELER.... 9 FUARLAR.... 9 DIŞ TİCARET TALEPLERİ.. İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ. MEVZUAT... 12 ÇTSO MECLİS BAŞKANI OSMAN OKYAY IN EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI KONUŞMASI Önümüzdeki

Detaylı

Yeni Bina İçin İlk Adım Atıldı

Yeni Bina İçin İlk Adım Atıldı 2010 İş Rehberi Hazırlanıyor Prestij yayın için sınırlı sayıda reklam alınacak... 5 de ı vizyon projelerle geleceğe hazırlamanın gayretindeyiz Belediye Başkanı M.Süleyman Selmanoğlu ile yapılan Röportaj

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

TURİZM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ

TURİZM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ 2015 YILI TURİZM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI (TZKAMU) Kar Amacı Gütmeyen Kurumlara Yönelik 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR63-15-TZKAMU

Detaylı

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI MAYIS AYI MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI MAYIS AYI MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI MAYIS AYI MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI Meclis Toplantı Tarihi : 29 MAYIS 2014 Toplantıya Katılan Üyeler Toplantıya Katılmayan Üyeler : Meclis Başkanı Ömer Faruk OFLUOĞLU,

Detaylı