Çanakkale miz daha da iyi yerlere gelecektir.5600 üyemiz değişim ve gelişime duyulan özlem ile şehrine sahip çıkarak hakkını verecektir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çanakkale miz daha da iyi yerlere gelecektir.5600 üyemiz değişim ve gelişime duyulan özlem ile şehrine sahip çıkarak hakkını verecektir."

Transkript

1 Sayın Üyemiz, /3366 Çanakkale ekonomisi, iş dünyasının yani siz değerli üyelerimizin omuzlarında yükselmektedir. Sizlerin çaba ve katkıları, Çanakkale Ruhu ile harmanlanarak ekonomik başarılara dönüşmekte, Çanakkale makus talihini kırarak hak ettiği konuma doğru ilerlemektedir. En son 2003 yılında yayımlanan İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması 10 yıl sonra Kalkınma Bakanlığı tarafından güncellendi ve Çanakkale 24.sıradan 14.sıraya yükseldi. 4.Bölge teşviklerinden yararlanan Erzincan 13 sıra atlarken Çanakkale nin 10 sıra birden atlaması sizlerin başarısıdır. Çünkü elinizi taşın altına siz koydunuz, riskleri, zorlukları siz göğüslediniz. Çanakkale miz daha da iyi yerlere gelecektir.5600 üyemiz değişim ve gelişime duyulan özlem ile şehrine sahip çıkarak hakkını verecektir. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizler de bu özlem ile çalışıyor, kaybedilen zamanı Çanakkale mize kazandırmak için gayret ediyoruz. Gücümüzü bu görevi bizlere emanet eden sizlerdenden, cesaretimizi ve heyecanımızı da bize bu kutsal toprakları emanet edenlerden alıyoruz no lu kararlarımız ve projelerimiz ile ilgili açıklamalarımız bilgilerinize sunulmuştur: Değerli Üyelerimiz Tek amacı Çanakkale turizmi ve dolayısı ile ekonomisine katkı sunmak amacı ile Çanakkale nin Projesi olarak başlattığımız ve her sürecinde sizleri bilgilendirdiğimiz Çanakkale Yat Limanı Projesi ile ilgili olarak Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü nün Çanakkale Yat Limanı imar planı teklif dosyası hakkında Çanakkale Belediyesi nden görüş istemesi üzerine Belediyenin tarih (EK: YAT LİMANI BELGE 1 ) ve tarihli (EK: YAT LİMANI BELGE 2) yazılarını içeren görüş yazıları ektedir. Çanakkale Belediyesi nin tarihinde Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğüne gönderdiği Çanakkale Yat Limanı Alternatifleri konulu yazısında mevcut yat limanının bulunduğu yeri birinci alternatif olarak göstermiştir. Çanakkale yat limanı için seçilen yerin trafik yoğunluğu

2 nedeniyle uygun olmadığı yönde görüş bildiren Belediye nin, mevcut yat limanının bulunduğu yeri alternatif olarak göstermesi insanı şaşırtacak cinstendir. Üstelik yat limanı deniz ulaşımı ile ilgilidir. Kara trafiği ile etkileşimi yok denecek kadar azdır. Yapılan fizibilite çalışmaları neticesinde mevcut yat limanının kapasitesinin düşük olması, marinanın bu alanda planlanması halinde projenin ekonomik olmayacağı kanaatine varılması nedeniyle başka bir alan seçilmiştir. Mevcut Çanakkale Yat Limanı nın toplam tekne bağlama kapasitesi 65'tir. Limanda ayrıca balıkçı barınağı da bulunmaktadır. Liman daha çok tekne bağlama yeri olarak hizmet vermektedir. Yine Çanakkale Belediyesi nin tarihli görüş yazısında yat limanının yeri ile ilgili olarak Havaalanı iniş kalkış koridorunda bulunan yat limanı teklifinin içerisinde yer alan öneri bina ve tesislerin, havaalanı trafiğini olumsuz etkilememesi ve can güvenliği açısından yeni mania planı kriterlerine göre gözden geçirilmesi gerekmektedir. ifadesi yer almaktadır. Yat limanının bulunduğu alan uçuş mania planı dahilinde kalmakla beraber, yat limanı projesinde plana aykırı bir yapılaşma söz konusu olmayacağından uçuş mania planı yat limanı projesine herhangi bir engel teşkil etmemektedir. Yat limanı kapsamında dolgu üzerinde yapılacak yapıların maksimum yüksekliği 6,5 metre olacaktır. Çanakkale Yat Limanı imar planı teklif dosyasının Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünde değerlendirme süreci devam etmektedir. Bu süreçte söz konusu imar planı teklifiyle ilgili kurum görüşleri talep edilen kurumlar; Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Müdürlüğü), Kültür ve Turizm Bakanlığı (Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü), Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Orman Ve Su İşleri Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü), Genelkurmay Başkanlığına (Harekât Başkanlığı), Çanakkale Valiliğine (Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü), Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne, Çanakkale Belediye Başkanlığına, Çevre Düzeni planları Dairesi Başkanlığına, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına (Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü) ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüdür. Adı geçen kurumlardan bir çoğu konuyla ilgili olumlu görüşlerini iletmişler sadece 3 kurumun görüşleri beklenmektedir. Bu süreçte Çanakkale Belediyesi tarafından ilki 10 Ekim, ikincisi 24 Ekim olmak üzere iki kez görüş gönderilmiştir. Çanakkale Belediyesinin ilk görüşünde Çanakkale Havaalanı yeni mania planı kapsamında

3 değerlendirilmesi gerektiği vurgulandığından tarihinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ne görüş sorulmuştur. Yat limanı projesi dahilinde bulunan bina ve tesislerin yüksekliklerinin havaalanı trafiği açısından olumsuz bir etkisinin olmayacağı açıktır. Üstelik ikinci alternatif alan olarak gösterdikleri İl Özel İdaresine ait Köy Hizmetleri Tesisleri ile Eski Kanyak Fabrikasının bulunduğu alan da mania planı dahilinde kalmaktadır. Öte yandan Çanakkale Belediyesi nin tarihli görüş yazısında belirttiği bir diğer husus ise Çanakkale Yat Limanı imar planı teklifinin üst ölçekli (1/25.000, 1/ ve 1/ gibi) planlarla uyuşmadığı yönündedir. Oysa Çanakkale yat limanı projesi tamamıyla kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında planlanmıştır. Denizde dolgu yapılmak suretiyle kazanılacak alan üzerinde planlanan yat limanının üst ölçekli planlarla ilişkisinin kurulması gerektiğine yönelik itirazı da yerinde bir itiraz değildir. Zira 1/25000, 1/50000 veya 1/ gibi ölçekli çevre düzeni planları kara alanlarına yönelik olarak düzenlenen planlardır. Oysa yat limanı yukarıda da bahsedildiği üzere tamamıyla deniz alanında planlanmıştır. Çanakkale nin yalnızca 1/25000 ölçekli Kuzey Çanakkale Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı mevcut olup şehir merkezi bu planın dışında tutulmuştur. 1/ ölçekli çevre düzeni planı ise planlama aşamasında olup henüz onaylanmamıştır. Değerli üyelerimizin takdirlerine ve değerlendirmelerine sunarız. ÇANAKKALE TURİZMDE YENİ MARKASINI VE DEĞERLERİNİ ORTAYA ÇIKARTIYOR PROJESİ AÇILIŞ KONFERANSI HAKKINDA GÖRÜŞÜLMESİ Çanakkale Turizmde Yeni Markasını ve Değerlerini Ortaya Çıkartıyor Projesi Açılış Konferansı hakkında görüşüldü. Eylül ayının ilk haftasında yapılmaıs planlanan konferansın katılımcıların programları nedeni ile 30 Eylül 2013 tarihinde yapılmasına oybirliği ile karar verildi. Projemizin tanıtım toplantısı geniş bir katılım ile gerçekleştirildi. Size ne, sizin işiniz mi diyenlere cevabı bu kere katılımcılar verdi. Geç saatlere kadar süren toplantı sonucunda Çanakkale sevdalıları yeni projeler için umutlandılar. 3 aylık proje süresi sona ermek üzere ve Çanakkale için eksikliği duyulan bir çalışma tamamlanıyor. Sadece Çanakkale değil tüm Türkiye ile sonuçları paylaşılacaktır. TSE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMINDA YÖNETİM TEMSİLCİSİNİN BELİRLENMESİ TSE Kalite Yönetim Sistemi kapsamında Yönetim Kurulu Üyesi Güven Barış Yüksel in Yönetim Temsilcisi olarak görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. YENİCE KAYMAKAMLIĞI NIN TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ ÜYELİĞİ İLE İLGİLİ YAZISI Yenice Kaymakamlığı nın tarih ve 1532 sayılı yazıları okundu. Tükeici Sorunları Hakem Heyeti Üyeliği için isim bildirilmesinin istendiği anlaşıldı. Halil Kaya nın asıl üye olarak görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

4 AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA DA YAŞAYAN İŞADAMLARIMIZ İLE BİRLİKTE ÇTSO YA DA ÇTSO NUN ŞİRKETİ İLE ORTAK WEB SİTESİNİN KURULMASI VE 2015 E ETKİNLİK HAZIRLANMASI Avusturalya ve Yenı Zelenda da yaşayan iş adamlarımız ıle bırlıkte ÇTSO ya da ÇTSO nun şirketi ile ortak web sıtesının kurulmasına ve 2015 e etkınlık hazırlanması için çalışılmasına oybirliği ile karar verildi. ÜLKEMİZİN 2023 HEDEFLERİNE ÇANAKKALE NİN KATKILARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜLMESİ Ülkemizin 2023 hedefleri okundu. ÇTSO olarak bu hedeflere paralel geliştirilen projelerimizin hayata geçirilmesinin önemi hakkında görüşüldü ve ülke hedefleri için yeni projeler de geliştirilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı. Cumhuriyetimizin 100. Yılı için Ülkemizin hedefleri var. Türkiye nin bu hedeflerine ulaşması yerelde kalkınma ile mümkündür. Bu hedeflere paralel geliştirilen projelerimiz ile hedefe katkı sunmaya çalışıyoruz hedeflerine lafla değil icraatle hazırlanıyoruz. MESLEK KOMİTELERİNİN KARARLARININ GÖRÜŞÜLMESİ Değerli üyelerimiz, Meslek Komitelerimiz Odamızın omurgası, bizlerin itici gücüdür. Her kararları toplantıları akabinde Yönetim Kurulumuzun gündemine alınmakta ve kendilerine bilgi verilmektedir. Mevzuat ve görev alanımız çerçevesinde talepleri yerine getirilmektedir. Bilgilendirmemiz ekinde 21 Meslek Komitemizin aldıkları kararlar ve Yönetim Kurulumuzun cevaplarını içeren ve Başkanlarına iletilen yazılarımız bilgilerinize sunulmuştur. ( EK: KOMİTE KARARLARI VE CEVAPLAR) TEVFİKİYE MUHTARI İLE YAPILAN GÖRÜŞME HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ Tevfikiye Muhtarı Mehmet Er ile yapılan görüşme hakkında bilgi verildi, yazısı okundu. Tevfikiye de bulunan eski bir okulu kendi imkanları ile restore ettikleri ve burayı Truva karakterlerinin animasyon modelleri, takıları ile beraber bir müze haline getirmeyi planladığını belirterek Odamızın sponsor olmasını telep ettiği anlaşıldı. ÇTSO Çanakkale Evi nde sergi yapabileceklerinin, bu tür başka bir yere sponsorluk yapılamayacağının iletilmesine oybirliği ile karar verildi. ÇANAKKALE BOĞAZGÜCÜ ENGELLİLER GENÇLİK SPOR KULÜBÜ İLE YAPILAN GÖRÜŞME HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ Çanakkale Boğazgücü Engelliler Gençlik Spor Kulübü Başkanı Ali Yasin Zengin ile yapılan görüşme hakkında bilgi verildi, yazısı okundu yılında kurdukları kulüplerinin Namağlup 1.Lige yükseldiğini belirterek Süperlig için destek bekledikleri, 2013 bütçeleri için TL kaynak aradıkları anlaşıldı. Bütçemizin müsait olmadığının iletilmesine oybirliği ile karar verildi. Odamız gelirleri kamu kaynağı niteliğindedir ve sarfı da bu kapsamda yapılmaktadır. Bakanlığın bağış ve yardımlar konulu genelgeleri ile sınırları çizilmiştir. 11.MESLEK KOMİTESİ ÜYELERİ HÜSEYİN BEKTAŞ VE ŞENOL UYANIK IN İSTİFA DİLEKÇELERİ 11.Meslek Komitesi Üyeleri Hüseyin Bektaş ve Şenol Uyanık ın istifa dilekçeleri okundu. Kendi istek ve arzuları ile Komite üyeliğinden istifa ettikleri anlaşıldı. Organ Seçimleri Yönetmeliği nin 38. Maddesi gereğince yedek üyelerin çağrılmasına oybirliği ile karar verildi.

5 ÇANAKKALE VALİLİĞİ NİN AHİLİK HAFTASI İLE İLGİLİ YAZISI Çanakkale Valiliği nin tarihli yazısı okundu Eylül 2013 tarihlerinde kutlanacak olan Ahilik Haftasına ilişikin programı gönderdikleri anlaşıldı. Hafta ile ilgili Yönetim Kurulu kararı ile Mehmet Özkurnaz ın görevlendirildiği hatırlatıldı. Bilgi edinildi. TOBB NİN GEZİ PARKI OLAYLARI İLE İLGİLİ YAZISI TOBB nin tarihli yazısı okundu. Gezi Parkı Olayları olarak adlandırılan eylemler sırasında Odaların uğradıkları zararın tespitine ilişkin bir çalışma yapılıp yapılmadığının, yapıldı ise ilgili bilgi ve belgelerin gönderilmesinin istendiği anlaşıldı. Böyle bir tespitin yapılmadığının iletilmesine oybirliği ile karar verildi. ÇANAKKALE KENT KONSEYİ NİN YAZILARI - Çanakkale Kent Konseyi nin tarihli yazıları okundu. Kent Konseyi Genel Kurulunun 13 Eylül Cuma günü saat da Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirileceği belirtilerek Kurum temsilcisinin katılımının istendiği anlaşıldı. Odayı temsilen katılım sağlanmasına oybirliği ile karar verildi. - Diğer bir yazı ile Odamızın Yat Limanı Projesi süreçlerini kapsayan Hayır dedi kitabının yayınlandığıni belirterek kitabı sundukları anlaşıldı. Bilgi edinildi no lu yazıları ile de Kent Konseyi nin hukuki yapısı hakkında bilgi vererek hiçbir kurumdan emir ya da talimat almadıkları, hiçbir yöneticinin konseyi olmadıklarını belirttikleri anlaşıldı. Bilgi edinildi. İSTANBUL VE ANKARA BELEDİYE BAŞKANLIKLARINA ZİYARETİN PLANLANMASI İstanbul ve Ankara Belediye Başkanlıklarını ziyaret planlanmasına, Ankara ziyareti sırasında Bakanlardan da randevu alınmasına oybirliği ile karar verildi. GMKA PROJELERİ HAKKINDA KARAR ALINMASI Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından açıklanan Mali Destek, Doğrudan Faaliyet Desteği ve Teknik Destek programlarına katılma, sunulan projede kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerjni imzalamaya Genel Sekreter H.Sema Sandal ın yetkili kılınmasına oybirligi ile karar verildi. -GÜNDEME GELEBİLECEK DİĞER KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ -Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kansu Valilik te yapılan Çanakkalenin Tanıtım Politikası konulu toplantı hakkında bilgi verdi. Çimenlik Kalesi, Türk Tarih Yolu, GESTAŞ Limanı, hediyelik eşya yarışması, Truva nın planlanması, zeytin kongresi, tarım sanayiinin araştırılması gibi konuların görüşüldüğünü belirtti. - Biga Ticaret ve Sanayi Odası nın tarihli yazısı okundu tarihinde Odamıza yapmış oldukları ziyaret sırasında gösterilen yakın ilgiden dolayı teşekkürlerini sundukları anlaşıldı. Bilgi edinildi. -Hesapları İnceleme Komisyonu çalışmaları hakkında bilgi verildi. Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Engin ilgili yönetmelik maddeleri hakkında bilgi verdi ve kanuni bir zorunluluk olmamasına karşın şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerimiz doğrultusunda, Meclisteki arkadaşımızın önerisi dikkate alınarak her ay toplanmaları ve rapor sunmalarının isteneceğini belirtti. TOBB EĞİTİM YARDIMI İLE İLGİLİ YAZISI TOBB nin eğitim yardımı ile ilgili yazıları okundu. Yoksul ve muhtaç öğrencilere ayni olarak dağıtılmak üzere ,00 TL yardım yapılmasına karar verildiği belirtilerek en az 600 öğrenciye beheri 50,00TL nı geçmeyecek şekilde düzenlenmesinin istendiği anlaşıldı. Faaliyet alanımız içindeki okullardaki ihtiyaç sahiplerinin Milli Eğitim Müdürlüğünden tespit edilip mont alınmasının uygun olacağı konusunda görüş birliğine varıldı ve konu ile ilgili Sadık Aydoğan, Tamer Selçuk Semizoğlu ve Emin Aydoğan ın görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. AYVACIK İLÇE TOPLANTI TARİHİNİN TESPİTİ 18 Eylül 2013 Çarşamba günü Ayvacık da yapılması planlanan ilçe toplantısı için Belediye Başkanı ve Kaymakamdan randevu alınmasına, ilçedeki tüm üyelerin davet edilmesine, konu ile ilgili Ahmet Selçuk Erdoğan ın görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

6 İÇDAŞ A.Ş. NİN MECLİS VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİ DAVETİNİN GÖRÜŞÜLMESİ Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Engin, İÇDAŞ A.Ş.olarak Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerini Biga ya davet ederek tarih bildirilmesini istedi. ÇANAKKALE VALİLİĞİ NİN İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI İLE İLGİLİ YAZISI Çanakkale Valiliği İl Koordinasyon Kurulu nun tarihli yazısı okundu. 03 Ekim 2013 Perşembe günü yapılacak olan İl Koordinasyon Kurulu toplantısına hazırlıklı katılınmasının istendiği anlaşıldı. Odamızı temsilen Sadık Aydoğan ın katılmasına oybirliği ile karar verildi. DEFTERDARLIĞIN TAKDİR KOMİSYONU ÜYELİĞİ İLE İLGİLİ YAZISI İl Defterdarlığının tarihli yazısı okundu tarihli yazımız ile Çanakkale GeçiciTakdir Komisyonu üyeliğine 1 asıl 1 yedek üye bildirildiği belirterek Vergi Usul Kanunu gereğince 2 asıl 2 yedek üye bildirilmesinin istendiği anlaşıldı. Odamızı temsilen görev yapacak Komisyon üyeleri aşağıdaki gibi belirlendi: Asıl Üye Asıl Üye Yedek Üye Yedek Üye : Güven Barış Yüksel : Ahmet Selçuk Erdoğan : Sadık Aydoğan : Emin Aydoğan TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN PROJE KOMİSYONU İLE İLGİLİ YAZISI Ticaret İl Müdürlüğü nün tarihli yazısı okundu. Kooperatiflerin hibe başvurularını değerlendirmek üzere oluşturulacak komisyonda Odamızı temsilen görev almak üzere bir temsilci belirlenmesinin istendiği anlaşıldı. Sadık Aydoğan In görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. ÇANAKKALE TV NİN PROGRAM TEKLİFİ İLE İLGİLİ YAZISI Çanakkale TV nin tarihli yazısı okundu. 1 yıl boyunca her hafta aynı gün ve saatte 1 saat süreli TV yayını ve Meclis toplantısı canlı yayın bedeli olarak aylık 2.500,00 TL +KDV fiyat bildirdiği anlaşıldı. Fiyat yüksek bulundu. Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Engin in konu ile ilgili görüşmesine oybirliği ile karar verildi. AHİLİK HAFTASI İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜLMESİ Ahilik Haftası Programı hakkında bilgi verildi. 23 Eylül 2013 Pazartesi günü da Esnaf Odaları Birliği, Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve Odamızdan oluşan heyet ile Çanakkale Valisi, ardından Çanakkale Belediye Başkanı ziyareti olacağı da da Cumhuriyet Meydanında tören başlayacağı belirtildi. Bilgi edinildi ve tören konuşması ile 25 Eylül 2013 Çarşamba günü yapılacak olan TV programında Odamızı temsilen Mehmet Özkurnaz In görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI NIN TARİHLİ YAZISI T.C. Serhat Kalkınma Ajansı nın tarihli yazısı okundu. Iğdır ilinin kalkınmasına hizmet amacı ile çalıştıklarını belirterek 6.Bölge illeri arasında olduklarını ve yatırımcılara destek olmaya hazır olduklarını ilettikleri anlaşıldı. Bilgi edinildi. TÜRK ARAP İŞADAMLARI DERNEĞİ NİN GIDA TEKNOLOJİLERİ ZİRVESİ VE İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ ORGANİZASYONU İLE İLGİLİ YAZISI Türk Arap İşadamları Derneği nin tarihli yazısı okundu Kasım 2013 tarihleri arasında İzmir de Gıda ve Gıda Teknolojileri Zirvesi İkili Görüşme Organizasyonu yapılacağı belirtilerek Odamızın bir stand ile katılımını talep ettikleri anlaşıldı. Genel Sekreter Sema Sandal, Derneğin organizasyonu ile ilgili bilgi verdi. Standların Odalara ve Valiliklere tahsis edileceği,ücretinin Euro + KDV olacağı belirtildi. Bilgi edinildi. GMKA DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ KAPSAMINDA % 100 Ü HİBE OLARAK DESTEKLENECEK OLAN PROJEMİZ İLE İLGİLİ MAL VE HİZMET ALIMI TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ GMKA Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında % 100 ü hibe olarak desteklenecek olan Çanakkale Turizmde Yeni Markasını ve Değerlerini Ortaya Çıkarıyor Projemiz ile ilgili mal ve hizmet alımı teklifleri değerlendiridi. Araştırma,fizibilite, sonuç raporu 3 boyutlu harita çalışması teklifleri ( KDV Dahil): İkon Araştırma İsam İstatiksel Araştırma Merkezi : ,94 TL : ,00 TL Arima Araştırma Danışmanlık : ,00 TL

7 Odamız menfaatlerine en uygun ve olabilirliğine kanaat getirilen teklif 1.sıradaki İkon Araştırma ya ait teklif olduğundan işin İkon Araştırma ya verilmesine ve sözleşmesinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi Diesel araç kiralama (1 ay) : Onur Rent a Car Fiat Linea : 1.770,00 Onur Rent a Car Renault Fluence : 2.360,00 Miller Oto Fiat Linea : 1.770,00 White Rent a Car Hyundai Accent : 1.888,00 White Rent a Car Renault Symbol : 1.700,00 Odamız menfaatlerine en uygun ve olabilirliğine kanaat getirilen teklif 5.sıradaki White Rent a Car a ait teklif olduğundan White Rent a Car dan kiralanmasına oybirliği ile karar verildi. MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN KOMİSYON ÜYELİĞİ İLE İLGİLİ YAZISI Milli Eğitim Müdürlüğü nün tarihli yazısı okundu. Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama Komisyonu için Odamızı temsilen bir temsilci bildirilmesinin istendiği anlaşıldı. Sadık Aydoğan ın görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. BURS MÜRACAATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ eğitim yılında yapılacak olan burs müracaatlarını değerlendirmek üzere Sadık Aydoğan, Ahmet Selçuk Erdoğan ve Güven Barış Yüksel in görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. Gençlerimize ve eğitimlerine verdiğimiz önem, gelecek kuşaklara yaptığımız yatırım ile burs ödemelerimiz devam ediyor. İş Merkezi kira gelirlerimiz ile huzur haklarından oluşan kaynak ile Çanakkale gençliğinin eğitimine destek olmaya çalışıyoruz. GÜNDEME GELEBİLECEK DİĞER KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Engin Strateji Belirleme Yüksek Kurulu hakkında bilgi verdi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sadık Aydoğan, 06 Eylül 2013 günü yapılan Akreditasyon Denetimi hakkında bilgi verdi. Başarılı bir denetim geçirildiğini ve belgemizin yenilendiğini, takibe düşen bir konu olmadığını belirterek çalışanlara teşekkür etti. Denetim sırasında tespit edilen konular ışığında Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerine yönelik eğitim alınması için çalışma yapılmasını önerdi. Uygun bulunarak oybirliği ile kabul edildi. Hizmetimizin kalitesinin tescillendiği sistem ile bir denetim daha geçirdik ve belgemiz yenilendi. Bizler için daha da önemlisi siz değerli üyelerimizin takdiridir. Görüş ve önerileriniz, eleştirileriniz çalışmalarımıza ışık tutacak, yön verecektir. Hesap İnceleme Komisyonu ile yapılan tarihli toplantı hakkında Genel Sekreter Sema Sandal bilgi verdi. Komisyonun her ay Meclis toplantısından önceki Perşembe gün toplanmaya karar verdiklerini belirtti. ÇANAKKALE TURİZMDE YENİ MARKASINI VE DEĞERLERİNİ ORTAYA ÇIKARIYOR PROJEMİZ İLE İLGİLİ GELİŞMELER HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ Çanakkale Turizmde Yeni Markasını ve Değerlerini Ortaya Çıkarıyor Projemiz ile ilgili film çekim çalışmalarının başlandığı, 16 no Lu Komite Üyesi Armağan Aydeğer in konuyu takip ettiği, film çekilecek mekanların listesini belirlediği belirtildi ve liste sunuldu. Çekim yerlerine göre yöresel ürünlerin de ön plana çıkarılarak filme dahil edilmesi, Lapseki de Çardak kumsalı, Güneyli Köyünde Tavşan Adaları, Sokakağzı nın dahil edilmesi, batıkların ve dalış bölgelerinin ön plana çıkarılması talebinin iletilmesine oybirliği ile karar verildi. Filmin ilgi alanlarına göre 7 ayrı bölümde çekilmesi hem de bütün izlenmesine imkan verecek şekilde hazırlanması talebinin firmaya iletildiği, firmanın ek maliyet teklifinin beklendiği bilgisi verildi.

8 Projenin bölümlerinden biri olan Çanakkale nin logosuna ilişkin de 16 no Lu Komite Üyesi Armağan Aydeğer ile bir toplantı yapıldığı ve yarışma yapılarak proje bütçesinden 1.ye ,00TL ödül verilmesi kararlaştırıldığı ve Yönetim Kurulu üyelerinin de görüşlerine ve onayına sunulduktan sonra ilan verildiği bilgisi verildi. EKİM AYI İLÇE TOPLANTISININ YER VE TARİHİNİN, İLÇE SORUMLUSUNUN BELİRLENMESİ Ekim ayı ilçe toplantısının 09 Ekim 2013 günü Ayvacık da yapılmasına ve ilçe sorumlusu olarak Ahmet Selçuk Erdoğan ın görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. EĞİTİM YARDIMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜLMESİ Eğitim yardımı ile ilgili görüşüldü. Milli Eğitim Müdürlüğüne yazılarak faaliyet bölgemizdeki okullarda ihtiyaç sahibi öğrencilerin tespit edilerek Odamıza bildirilmesinin istenmesine, bir sonraki hafta tekrar gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi. YILBAŞI PROMOSYONLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜLMESİ Yılbaşı promosyonu için çalışma yapılmasına, alternatif lerin hazırlanarak Yönetime sunulmasına oybirliği ile karar verildi. GÜNDEME GELEBİLECEK DİĞER KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ -Mevcut kriterler üzerinden burs müracaatının başlatılmasına, tüm üyelere duyurulmasına ve sitemizde ilan edilmesine tarihine kadar başvuru süresi verilmesine oybirliği ile karar verildi. -Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Engin tarafından S.S. Boğazkale Turizm Geliştirme Kooperatifine bedelsiz kiralanmak üzere Çanakkale TSO Turizm İşletmeleri Eğitim Danışmanlık Limited Şirketi ne hibe edilen aşağıdaki malzemelerin kabulüne ve şirket kayıtlarına geçirilmesine oybirliği ile karar verildi kg Hamur Yoğurma Makinası (Mateka Marka) 1.325,00 TL 2-Çalışma Tezgahı Dolaplı Ara Raflı (YSG Marka 160x70x85 cm 2 adet) 2.260,00 TL 3-İstifleme Dolabı (175x60x160 cm) 975,00 TL 4-Bulaşık Yıkama Tezgahı 2 Evyeli (240x70x85) 825,00 TL 5-Tezgah Üstü Yufka Yedek Açma Makinası (Sm60.3) 4.350,00 TL Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü nün yazısı okundu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ihalesi yapılarak çalışmalarına başlanan ve 3 etap halinde yürütülen Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/ ölçekli çevre düzeni planında 3.etap çalışmalarının devam ettiği belirtilerek bu kapsamda 21 Eylül 2013 Cumartesi günü saat da Ticaret Borsasında toplantı yapılacağı anlaşıldı. Tüm üyelere duyurulmasına oybirliği ile karar verildi. Kıymetli Üyelerimiz, Çanakkale için çok önemli olan bu toplantıyı tüm üyelerimize duyurduk. Ancak ne yazık ki iş dünyası katılımı son derece azdı. Çanakkale nin geleceğinin planlandığı bu çalışmanın sunulduğu toplantıda toplantıya katılan katılımcıların görüş ve önerileri değerlendirilmiştir. ÇANAKKALE TURİZMDE YENİ MARKASINI VE DEĞERLERİNİ ORTAYA ÇIKARIYOR PROJEMİZ İLE İLGİLİ GELİŞMELER HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ Çanakkale Turizmde Yeni Markasını ve Değerlerini Ortaya Çıkarıyor Projemiz ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. 30 Eylül 2013 tarihinde yapılacak tanıtım toplantısına sektörlerinde faaliyet gösteren kişi ve firmaların, akademisyenlerin ayrıca Şahika Ercümen, Devrim Cenk Ulusoy ve Ufuk Sönmez gibi sporcuların davet edilmesi oybirliği ile uygun görüldü ve karar verildi. ÇTSO ÇANAKKALE EVİ PROJESİ KAPSAMINDA KİOSK SİMULTANE-PROJEKSİYON TEKLİFLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ ÇTSO Çanakkale Evi Projesi kapsamında alınacak olan kiosk-simultane-projeksiyon teklifleri değerlendirildi. 27 EYLÜL 2013 TARİHİNDE ODAMIZ İŞBİRLİĞİ İLE YAPILACAK OLAN İSLAM KALKINMA BANKASI PROGRAMI İLE İLGİLİ BİLGİ VERİLMESİ

9 Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde GMKA ve Odamız işbirliğinde İslam Kalkınma Bankası üyesi ülkelere yönelik 27 Eylül 2013 tarihinde Odamızda yapılacak olan tecrübe paylaşımı programı toplantısı hakkında bilgi verildi. 25 ülkeden katılımcıların geleceği, tüm üyelere duyurulduğu belirtildi. Bilgi edinildi. 02 EKİM 2013 TARİHİNDE ODAMIZ İŞBİRLİĞİ İLE YAPILACAK OLAN İSLAM KALKINMA BANKASI PROGRAMI İLE İLGİLİ BİLGİ VERİLMESİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı farkındalık toplantıları kapsamında 02 Ekim 2013 tarihinde Odamızda yapılacak olan Çalışma Mevzuatı Kapsamında Tespit Edilen Riskler ve Çözüm Önerileri konulu toplantı hakkında bilgi verildi. AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE KARŞILAŞILAN SIKINTILAR İLE İLGİLİ ÇANAKKALE MERKEZDE TOPLANTI YAPILMASI HAKKINDA GÖRÜŞÜLMESİ Akaryakıt sektöründe karşılaşılan sıkıntılar ile ilgili olarak sektör temsilcileri ile ve ilgili kurumların katılımları ile tüm ilçelerde toplantı yapılmasının uygun olacağı konusunda görüş birliğine varıldı ve ve bu yönde komite görüşü de olduğu belirtildi. EĞİTİM YARDIMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜLMESİ TOBB nden maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere ayni yardım olarak dağıtılmak üzere gelen TL ile yapılacak eğitim yardımı hakkında görüşüldü. Mont ve ayakkabı numuneleri incelendi, bir sonraki haftada kesinleştirilmesine oybirliği ile karar verildi. YENİ HAVAALANI YER TESPİTİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜLMESİ Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Engin 21 Eylül 2013 günü Ticaret Borsasında gerçekleştirilen, Balıkesir- Çanakkale Planlama Bölgesi 1/ ölçekli çevre düzeni planı 3.etap çalışmaları ile ilgili bilgilendirme toplantısı hakkında bilgi verdi. Ülkemizin 2023 yılı gelişim stratejine paralel olarak hazırlanan, Balıkesir ve Çanakkale bölgesinin gelişim stratejisini belirleyen plan ile ilgili toplantıda ilimizde yeni havaalanı için yer tespit çalışmaları yapılması gerektiği sonucuna varıldığını ve iş dünyasına da bu çalışma için görev verildiğini belirtti. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NÜN KENT GÜVENLİK DANIŞMA KURULU TOPLANTISI İLE İLGİLİ YAZISI İl Emniyet Müdürlüğü nün Kent Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı ile ilgili yazısı okundu. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özkurnaz ın katılımasına oybirliği ile karar verildi. GÜNDEME GELEBİLECEK DİĞER KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ - Yapı Kredi Yayıncılık tarafından hazırlanan Aşklar,Savaşlar, Kahramanlar ve Çanakkale isimli kitaptan 25 adet Türkçe, 10 adet İngilizce, Ahmet Uslu tarafından hazırlanan Çanakkale nin Dünü Bugünü Gallipoli isimli birim fiyatı 20,00 TL olan kitaptan gelen konuklara hediyelik olarak verilmek üzere 100 adet alınmasına oybirliği ile karar verildi. ÇANAKKALE 2015 ÇALIŞMALARI VE PROJELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ ÇTSO Çanakkale Evi Projesi kapsamında yaptırılmakta olan tanıtım filmi için belirlenen şartnameye ek olarak istenen 7 adet 1-3 dakikalık klipler ile ilgili firmanın başlangıçta TL maliyet çıkardığı, yapılan pazarlık ve görüşmeler ile fiyatın TL na düşürüldüğü belirtildi. Uygun bulunarak oybirliği ile kabul edildi. EĞİTİM YARDIMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜLMESİ TOBB tarafından gönderilen bütçe ile yapılacak eğitim yardımı kapsamında gelen numuneler incelendi. Mont Ayakkabı Sarteks Sarıoğlu Tekstil 22,00 TL + KDV 19,00 TL +KDV Men Anorak 20,00(İlkokul) -25,00(Ortaokul) +KDV 20,00(İlkokul) - 25,00(Ortaokul)+KDV Karaca Ayakkabı 50,00 TL Zeybek Giyim 50,00 55,00-85,00 TL Fatih İş 48,00 TL Ayakkabı ve mont alımı için en uygun teklifi veren Sarıoğlu Tekstil Ltd.Şti ile görüşülmesine, bütçe çerçevesinde ve Milli Eğitimden gelen liste kapsamında ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

10 Değerli üyelerimiz, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası olarak satın almalarımızda her ne kadar %5 -% 10 fazlasına Çanakkale firmalarını tercihten yana olsak da TOBB tarafından yoksul ve muhtaç öğrencilere ayni yardım olarak gönderilen parayı daha fazla sayıda ihtiyaç sahibi için harcamak, fakir fukara ve yetimin hakkını korumak zorundayız. Teklifleri incelediğinizde göreceğiniz gibi fiyat farkları makul karşılanabilecek seviyenin çok üstündedir. Çanakkale den en uygun fiyata satınalma yapıldığında sadece 625 ayakkabı alınabilecekken, ihtiyaç sahibi öğrencilere 678 ayakkabının yanında 678 adet de mont yardımı sağlanmıştır. Oda gelirlerimiz gibi TOBB tarafından hayır için gönderilen para da, alın teri ve emeğiniz ile ödediğiniz aidatların birikimidir. Harcanan her kuruşun hesabını veren, bazılarının değil 5600 üyemizin hesap sorabildiği kurumsallaşmış bir Oda yı gelecek kuşaklara emanet etmek amacındayız, her fırsatta da bunu vurguluyoruz. Özellikle bu satın almanın hassasiyeti daha fazladır, aracılık ettiğimiz bu hayırdan gelen duaların gideceği adres de sizlersiniz. Kamu kaynağı niteliğindeki gelirlerimizi kamu menfaatleri doğrultusunda harcamak, aynı şartlarda en uygun fiyat teklifine göre alımları gerçekleştirmek, mal ve hizmet alımlarımızı mümkün ölçüde en müsait şartlarda ilk elden yapmak görev ve sorumluluğumuz ile bu satınalma da gerçekleştirilmiştir. SALON TAHSİS TALEPLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ - Kent Konseyi nin tarihli yazısı okundu. 06 Ekim 2013 Pazar günü düzenleyecekleri Yenilenebilir Enerji ve Ekonomi konulu konferansları için saatleri arasında konferans salonu tahsis talebinde bulundukları anlaşıldı. Uygun bulunarak oybirliği ile tahsisine karar verildi. - İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü nün tarihli yazısı okundu. Projeleri ile ilgili tanıtım toplantılarını yapmak üzere 10 Ekim 2013 günü toplantı salonunun tahsisi talebinde bulundukları anlaşıldı. Uygun bulunarak oybirliği ile tahsisine karar verildi. - İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü nün tarihli yazısı okundu. Projeleri kapsamında yapılacak yarışma için tarihinde İÇDAŞ salonunun tahsisi talebinde bulundukları anlaşıldı. Uygun bulunarak oybirliği ile tahsisine karar verildi. İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ NÜN KOMİSYON ÜYELİĞİ İLE İLGİLİ YAZISI İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü nün tarihli yazısı okundu. İl Prim Uygulama Komisyonu oluşturulacağı belirtilerek Odamızı temsilen isim bildirilmesinin istendiği anlaşıldı. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özkurnaz ın görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. GÜNDEME GELEBİLECEK DİĞER KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ 30 Eylül 2013 tarihi itibarı ile oda aracının km olduğu belirtildi. Bilgi edinildi. ÇANAKKALE 2015 ÇALIŞMALARI VE PROJELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ 2.1. LAPSEKİ YAT LİMANI İLE İLGİLİ BİLGİ VERİLMESİ T.C.Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü nün Lapseki Yat Limanı ile ilgili yazısı ve hazırlanan cevap hakkında bilgi verildi. Balıkçı barınağının bir bölümünün yat limanına çevrilmesi konusunda yapılmış bir

11 fizibilite çalışması olduğu, Yat limanı olarak ayrılacak alana 20 metre boyunda 6 metre eninde 300 tekne sığabileceği, yıllar itibarı ile kapasite kullanım oranı % arasında öngörüldüğü, yatların denizde ve karada bağlanmasından 2013 yılında alınacak ücretler için öngörülen tarifenin hazırlandığı, bağlama hizmeti dışında verilmesi gereken diğer hizmetler için ayrıca ücret alınacağı ancak bahsedilen hizmetler için tarife öngörülmediği güncel gelişmelere göre planlama yapılması gerektiği düşünüldüğünün iletilmesine oybirliği ile karar verildi. GAMES OF TROY IN ÇANAKKALE Çanakkale Savaşlarının 100. yıldönümü sebebiyle bu kutsal topraklarda yeni bir heyecan yaratmak amacı ile ulusal ve uluslararası pek çok kategoride düzenlenecek olan bir yarışmaya ev sahipliği yapacağız yılında tarihe şahitlik eden Çanakkale, bu defa sporcuların çarpıştığı bir yarışma alanı ile heyecan ve dostluk mesajlarına tanıklık edecektir yılında Türkiye genelinde, 2015 yılından itibaren uluslararası, özellikle Çanakkale de savaşmış milletlerden katılımcılarla yapılması düşünülmektedir. İzleyiciler için yerel ürünler ve yemeklerin bulunduğu standlar oluşturulacaktır. Dik yamaçlar, derin vadiler, dar tüneller, karanlık siperler, tırmanma duvarları vs engellerden oluşan yarışma parkurlarının etkinlikler dışında da turistlerin ziyaretine açılarak bir cazibe merkezi yaratılması hedeflenmektedir. Çanakkale Teknopark arazisinde düzenlenecek olan Games of Troy in Çanakkale Projemizin Çanakkalemize yeni bir heyecan ve dinamizm katacağına, ekonomik ve sosyal hayatına katkı sunacağına inanıyoruz. SU PERDESİ Su Perdesi Projemiz ile de Çanakkale Boğazında bir su perdesi projesi oluşturulacaktır.. Sadece 1 günlük değil, 365 gün Çanakkale nin olacak şekilde ilimize kazandırılması planlanan, sadece su dansı değil Çanakkale ile ilgili belgesel ve film gösterimlerinin de gösterileceği sistemin Kayserili Ahmetpaşa Caddesi Kordon Boyu - Golf Çay Bahçesi arasında kurulması düşünülmektedir ÇARŞI PROJESİ Çarşı esnafımızın rekabet gücünü artırmak, bölgeye cazibe kazandırmak için Oda olarak pek çok çalışma yaptık. Alışveriş Günleri, Çarşı Projesi gibi. Hiçbir kar amacı gütmeden, çarşı esnafından bile katkı almadan gerçekleştirmeye çalıştığımız projelerimiz de ne yazık ki istenen sonuca ulaşamadık. Korumacılık adı altında kaderine terk edilen tarihi ve geleneksel çarşımızın kaybolup gitmesine, esnafın devamlı el değiştirmesi ve kepenk indirmesine gönlümüz razı değil. Bu hale getirenler utansın dememek mümkün değil.

12 Önce esnafı ile birlikte hep beraber sahip çıkılması ve yaşatılması için hepimize görev ve sorumluluk düşüyor. Çarşı Projemizin başlangıçtan onay görebilmesi için istenen talepler doğrultusunda hazırlanan ve onaylanan son haline kadar revize halleri ekte bilgilerinize sunulmuştur. Ek: ( ÇARŞI PROJELER) Asma germe membran örtü sistemi onay gören şekli ile ilgili uygulaması için belirtilen alanlarda yaptığımız keşif sonucu mevcut binaların çoğunda yapım şekli gereği betonarme taşıyıcı kısımları (kiriş, kolon ) olmaması ve/veya tanımlanamaması sebebi ile membran örtülerin köşe noktalarının bağlanacağı yerler belirlenememiştir YÖNETİM KURULU ÜYESİ SAYIN HİKMET SEZEN İN OSB MÜDÜRLÜĞÜ NE İDARİ TESİS YAPILMASI İLE İLGİLİ BİLGİ VERMESİ Yönetim Kurulu Üyesi ve Odamızı OSB Yönetim Kurulunda temsil eden Hikmet Sezen son yapılan OSB Yönetim toplantısı hakkında bilgi vererek OSB Müdürlüğüne idari tesis yapılması ile ilgili konunun gündeme geldiğini belirtti. ÇANAKKALE TSO TURİZM İŞLETMELERİ EĞİTİM DANIŞMANLIK TİCARET ŞİRKETİ MÜDÜR ATAMASI HAKKINDA KARAR ALINMASI Odamızın % 100 iştiraki olan Çanakkale TSO Turizm İşletmeleri Eğitim Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi Müdürü H.Sema Sandal ın müdürlük süresinin tarihi itibarıyle dolacağı belirtildi. Şirket Müdürlüğüne 4 yıl süre ile görev yapmak üzere Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası nı temsilen H.Sema Sandal ın atanmasına, şirketimizi her türlü işlemlerde münferit imzası ile temsil ve ilzama yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi. -MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TARIM MESLEK LİSESİ AÇILMASI İHTİYACI KONUSUNDA GÖRÜŞ İSTEYEN YAZISI İl Milli Eğitim Müdürlüğü nün İlimizde Tarım Meslek Lisesi açılması ihtiyacı olup olmadığı konusunda görüş isteyen yazısı görüşüldü. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özkurnaz, tarımın önemine değinerek bir tarım şehri olan Çanakkale de Tarım Meslek Lisesi açılması gerektiğini belirtti. Uygun olduğu konusunda görüş birliğine varılarak İl Tarım Müdürlüğü ne iletilmesine oybirliği ile karar verildi. ÇTSO KONGRE FUAR MERKEZİ SİGORTA TEKLİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÇTSO Kongre Fuar Merkezi sigortasının süresinin dolduğu ve tüm aktif sigortacı üyelerden teklif istendiği, 16 üyeden teklif geldiği belirtildi. Tekliflerin değerlendirilmek üzere Satınalma Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. Satınalma Komisyonu kanuni bir zorunluluk olmamasına karşın şeffaflık ilkemiz çerçevesinde oluşturulmuş bir komisyondur.kongre Fuar Merkezi sigorta teklifleri Komisyon tarafından değerlendirilerek sonçlandırılmıştır TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN İNTERMOB 2013 FUARI ZİYARETİ İLE İLGİLİ BİLGİ VERİLMESİ tarihinde düzenlenen ve 27 üyemizin katıldığı İntermob 2013 Fuarı ziyareti hakkında bilgi verildi. GÜNDEME GELEBİLECEK DİĞER KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ Ahilik Haftası harcamaları hakkında bilgi verildi. Odamıza düşen 2.561,00 TL nin ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

13 ÇANAKKALE 2015 ÇALIŞMALARI VE PROJELERİMİZİN GÖRÜŞÜLMESİ ÇTSO Çanakkale Evi Projesi çerçevesinde yaptırılacak olan tanıtım filmi ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Çekimlerin büyük kısmının tamamlandığı belirtildi. Çekim görüntülerinin ham halinin istenerek Yönetim Kurulunca izlenmesine ve varsa ilave talepleri ve eksiklerin iletilmesine oybirliği ile karar verildi. Kiosklarla ilgili son durum hakkında bilgi verildi. Çanakkale Belediyesine yer tespiti için yazılan yazıya cevap beklendiği, bu aşamada Kiosk İnnova firmasından monolith model 2 adet indoor ve 2 adet out door kiosk için EURO + KDV fiyat üzerinden sipariş verilmesine, Belediyeden yazı geldiğinde de opsiyonel 4 adet için EURO + KDV ye işin bağlanmasına oybirliği ile karar verildi. Kiosk yazılımı için de en uygun teklifi veren Maksim firmasına TL üzerinden kent portalı ve kontrol paneli yazılım işinin verilmesine oybirliği ile karar verildi. Simultane işinin tarihinde alınan karar ile yapılan pazarlık sonucnda $ a bağlanmıştı. Kulaklık sayısının 80 e çıkarılması için 40 kulaklık ilavesinin $, bunun için gerekli 1 adet şarj bavulunun da 800 $ olduğu, Firmanın toplamda en son $ fiyat verdiği belirtildi. Oybirliği ile kabul edilerek siparişin verilmesine karar verildi. 2.1 LOGO YARIŞMASI HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ Proje kapsamında belirlenmesi planlanan il logosuna ilişkin düzenlenen yarışma hakkında bilgi verildi. 26 Ekim 2013 Cumartesi günü Vali-Belediye Başkanı ve Rektör ile 4 profesyonelden oluşan seçici kurul tarafından seçilecek eserlerin 28 Ekim 2013 tarihinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, ilçe belediye ve kaymakamlıkları, oda ve borsalar, sivil toplum kuruluşları, dernek vs temsilcilerinden oluşan jüriye sunularak birinci logonun belirlenmesinin hedeflendiği belirtildi. Logo yarışmasında görev alacak şehir dışından gelen üyelerin yol, konaklama,yemek giderlerinin Odamızca karşılanmasına oybirliği ile karar verildi. TOBB NİN YATIRM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU ÇALIŞMA GRUPLARI İLE İLGİLİ YAZISI TOBB nin tarihli yazısı okundu. Türkiye de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı çerçevesinde oluşturulan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu ( YOİKK) nun Türkiye deki yatırımlarla ilgili düzenlemeleri rasyonel hale getirmek, yatırım ortamının rekabet gücünü artıracak gerekli düzenlemeleri tespit ederek politika önerileri geliştirmek amacı taşıdığı belirtilerek seçim süreci kapsamında Yönetim Kurulu ve Meclislerde meydana gelen değişikliklikler nedeniyle TOBB YOİKK Çalışma Gruplarının yeniden belirlenmesi ihtiyacı ortaya çıktığının ve Meclis Üyeleri arasından konularına ve uzmanlık alanlarına göre aday önerilebileceğinin iletildiği görüldü. Teknik komitelerin faaliyet alanları incelenerek bir sonraki toplantıda adayların belirlenmesine oybirliği ile karar verildi. RAYİÇ FİYAT TESPİTLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ - Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü nün tarih ve 2536 sayılı yazısı okundu.ilimiz, Merkez İlçe, Yapıldak Köyünde bulunan, tapunun 2319 parsel numarasında 4.000,23 m² yüzölçümüyle kayıtlı, tarla vasıflı taşınmazın alım satım değerinin sorulduğu anlaşıldı. Yapılan araştırmalar değerlendirildi ve m² değeri 15,00 TL olarak takdir ve tespit edildi. - Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü nün 198 sayılı yazısı okundu. İlimiz, Merkez İlçe, Akçeşme Köyünde bulunan, tapunun 2 pafta, 351 parsel numarasında 604,88 m² yüzölçümüyle kayıtlı, tarla vasıflı taşınmazın alım satım değerinin sorulduğu anlaşıldı. Yapılan araştırmalar değerlendirildi ve m² değeri i 25,00 TL olarak takdir ve tespit edildi.. - Defterdarlık Gelir Müdürlüğünün tarih ve 4007 sayılı yazısı okundu. İlimiz, Halileli Köyünde bulunan, tapunun parsel numaralarında kayıtlı tarla vasıflı taşınmazların m² değeri sorulduğu anlaşıldı. Yapılan araştırmalar değrlendirildi ve m² değeri 5,00 TL olarak takdir ve tespit edildi. - Kepez Belediye Başkanlığı nın tarih ve 2317 sayılı yazısı okundu. İlimiz, Kepez Beldesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan, tapunun H b 2 pafta, 6570 parsel numarasında 1066,26 m² yüzölçümüyle kayıtlı, arsa vasıflı taşınmazın değeri sorulduğu anlaşıldı. Yapıla n araştırmalar değerlendirildi ve m² değeri 500,00 TL olarak takdir ve tespit edildi. AKARYAKIT DOLUM TESİSLERİNDE SORUMLU MÜDÜR ÇALIŞTIRILMASI İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜLMESİ EPDK Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği 13.maddesi, dolum tesisi ve otogaz istasyonunda sorumlu müdür çalıştırılması zorunlu olduğu, bir dolum tesisi veya otogaz istasyonunda görevli sorumlu müdürün başka bir dolum tesisi veya otogaz

14 istasyonunda görev alamayacağı hükmünü amirdir. Bu maddede; aynı ünvana sahip aynı şirkete ait birden fazla dolum tesisi veya otogaz istasyonu olması halinde aynı sorumlu müdürün çalışmasına imkan verecek şekilde düzenleme yapılması gerektiği konusunda görüş birliğine varılarak TOBB ve EPDK na yazı yazılmasına oybirliği ile karar verildi. ÇANAKKALE VALİLİĞİ NİN CUMHURİYETİMİZİN KURULUŞUNUN 90.YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI İLE İLGİLİ YAZISI Çanakkale Valiliği nin Cumhurtiyetimizin 90.yıldönümü kutlamaları ile ilgili yazısı okundu. Program ile ilgili bilgilendirildi. İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TRAVEL TURKEY TURİZM FUARI İLE İLGİLİ YAZISI İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü nün tarihli yazısı okundu Aralık 2013 tarihlerinde İzmir^de düzenlenecek olan Travel Turkey Turizm Fuarı stand konsepti ve projesinin tanıtımı ile ilgili olarak 25 Ekim 2013 Çarşamba günü bir toplantı düzenleneceği belirtilerek toplantıya üst düzey katılım sağlanmasının istendiği anlaşıldı. Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kansu nn Odamızı temsilen katılmasına oybirliği ile karar verildi. BURS MÜRACAATLARI HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ Burs müracaatları hakkında bilgi verildi. Geçen eğitim döneminden burs alan 33 lisans, 13 ortaöğretim öğrencisi ile 2013 yılında yeni müracaat eden 60 lisans, 23 orta öğretim öğrencisi oldğu belirtilerek müracaat tarihinin 25 Ekim 2013 tarihine kadar uzatılmasına ve değerlendirmek üzere görevli üyelere havalesine oybirliği ile karar verildi. GÜNDEME GELEBİLECEK DİĞER KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ - Çanakkale Kent Konseyi nin 23 Ekim 2013 tarihli yazısı okundu. 24 Ekim 2013 Perşembe günü Çevre Meclisi Genel Kurul toplantısı yapılacağı anlaşıldı. Bilgi edinildi. - ÇOMÜ Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından Ekim 2013 tarihlerinde düzenlenecek olan Yeni Anayasa ve STK lar temalı 8. Uluslararası STK lar Kongresi hakkında bilgi edinildi. - MÜSİAD Çanakkale Şubesinin 26 Ekim 2013 tarihinde yapılacak açılışına ilişkin davet hakkında bilgi verildi. - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ndan Kasım ayı için randevu alınmasına oybirliği ile karar verildi. - Türk Satandartları Enstitüsüne yazı yazılarak İlimizde TSE nin tüm işlemlerini yapmak üzere İlTemsilciliği açılması talebimizin ve Odamızca ücretsiz yer sağlanacağının iletilmesine oybirliği ile karar verildi. - Yönetim Kurulu Üyesi Güven Barış Yüksel 2015 yılında TOBB ne bağlı tüm oda ve borsaların Yönetim veya Meclis toplantılarını Çanakkale de yapması, gerekirse Odamızdan bir temsilcinin giderek bu önerimizi kendilerine anlatması konusunda görüşünü dile getirdi. Uygun bulunarak oybirliği ile kabulüne ve ilave olarak TOBB Genel Kurulunun da 2015 yılında Çanakkale de yapılması için gerekli yaışmaların başlatılmasına oybirliği ile karar verildi. ÇANAKKALE 2015 ÇALIŞMALARI VE PROJELERİMİZİN GÖRÜŞÜLMESİ Eceabat a da kiosk konulması yönünde gelen talebin değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. LOGO YARIŞMASI HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ Logo yarışması 1.eleme hakkında bilgi verildi. 26 Ekim 2013 Cumartesi günü Belediye Başkanı, ÇOMÜ Rektörü ve 4 profesyonel tarafından yapılan 1.elemede 287 katılımcının 478 eseri arasından 7 logonun seçildiği, 28 Ekim de yapılması planlanan ikinci elemenin 28 Ekim tarihinin tamgün tatil gibi algılanması sebebi ile ertelendiği belirtildi. 2.elemenin 04 Kasım 2013 Pazartesi günü yapılmasına oybirliği ile karar verildi. TOBB NİN YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU ÇALIŞMA GRUPLARI İLE İLGİLİ YAZISI TOBB nin tarihli yazısı okundu. Türkiye de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı çerçevesinde oluşturulan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu ( YOİKK) Çalışma Gruplarında görev almak üzere aşağıdaki Meclis üyelerinin görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. İstihdam GİTES ve Sektörel Lisanslar Yatırım Yeri Çevre ve İmar İzinleri : Bahadır Yüksel : Suat Karataş : Hikmet Sezen

15 Dış Ticaret ve Gümrükler Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve ARGE Yatırım Ortamı Mevzuatı ve Hukusal Süreçler Finansmana Erişim Altyapı Şirket İşlemleri ve KurumsalYönetim : Bülend Engin : Levent Karaca : Bahadır Yüksel : Güven Barış Yüksel : Güven Barış Yüksel : Ali Deniz HESAP İNCELEME KOMİSYONU RAPORUNUN OKUNMASI Hesap İnceleme Komisyonun Eylül ayı hesaplarına ilişkin raporu okundu: 2013 Yılı Eylül ayı mizanı incelendi. Eylül Ayı Gelirlerinin ,84 TL, Eylül Ayı Giderlerinin ,01 TL olduğu görüldü. Gelirlerin de Eylül sonu itibariyle ,58 TL olduğu ve Bütçenin %76,15 inin gerçekleştiği, giderlerin ,60 TL olduğu ve Gider Bütçesinin %44,71 ının gerçekleştiği, hesapların düzenli olarak işlendiği, tahsilat bordroların, mahsup ve tediyelerin yetkililerce imzalandığı, kayıtların ve sarfların mevzuat hükümlerine ve Yönetim Kurulu Kararlarına uygun olarak yapıldığı görüldüğünden tasvibine ve Meclisin onayına arz edilmesine oy birliği ile karar verildi. Ayrıca Çanakkale Tso Turizm İşletmeleri Eğitim Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi nin Brüt Satışlarının ,59 TL olduğu, Satışlarının maliyetinin ,42 TL olduğu, Faaliyet giderlerinin 7.322,93 TL olduğu, Faiz geliri ve diğer olağan gelirlerin ,86 TL olduğu, Huzur hakkı gelirlerinin ,68 TL olduğu, Burs harcamalarının ,00 TL olduğu ve Dönem Net Karı nın ,78 olduğu, mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıldığı görüldüğünden tasvibine ve Meclisin onayına arz edilmesine oy birliği ile karar verildi Kongre Merkezi elektrik gideri ve olabilecek bakım giderlerinin şirket üzerinden ödenmesi hususunda görüş birliğine varılarak Yönetim Kurulu na bildirilmesine karar verildi. Komisyon Raporunun Meclise arzına oybirliği ile karar verildi. ÇANAKKALE LİMAN İŞLETMESİ NİN A TİPİ AKARYAKIT ANTREPOSU AÇILMASI İLE İLGİLİ YAZISI Çanakkale Liman İşletmesi Sanayi ve Ticaret A.Ş nin tarihli yazısı okundu. İşletmelerinde bulunan Çanakkale Kepez Limanı içersinde kurulması planlanan A Tipi Genel Akaryakıt Antreposu için Gümrük Yönetmeliğinin 518.maddesi kapsamında iç ve dış ticaret hacmine göre ekonomik yönden ihtiyaç olduğunu belirten yazılı görüş talep ettikleri anlaşıldı. Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kansu nun görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. LOGO YARIŞMASI HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ günü yapılan Logo Yarışması 2.eleme hakkında bilgi verildi. oylamaya sunulan 7 logo içinde miranda-1 rumuzu ile katılan logonun 36 jüri üyesi arasında 15 oy ile en fazla oyu aldığı belirtildi. Valilik ile paylaşılmasına ve açıklanması konusunda Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Engin in görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. ÇANAKKALE VALİLİĞİ NİN 2015 HAZIRLIKLARI İLE İLGİLİ TOPLANTI HAKKINDA YAZISI Çanakkale Valiliği nin tarihli yazısı okundu yılı hazırlık çalışmaları kapsamında Valiliğe iletilen projeler ile ilgili görüşmek üzere tarihinde Ticaret Borsasında bir toplantı düzenleneceği ve üst düzey katılım sağlanmasının istendiği anlaşıldı. Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yürükçü nün Odamızı temsilen katılmasına oybirliği ile karar verildi. Çanakkale Savaşları nın 100. Yılı olan 2015 yılı dünyaya ev sahipliği yapacağız ve bu yıl Çanakkale için bir milat olmalıdır. İlimizin geleceği için çok önemli bir tarih olan 2015 i turizm ve dolayısıyla tanıtım, yeni yatırımlar anlamında fırsata dönüştürmek için tüm Çanakkalelilere görev ve sorumluluk düşmektedir.

16 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN BÖLGEMİZDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM POLİTİKALARINDA POZİTİVİST ÖTESİ STANDART OLUŞTURMA İSİMLİ PROJESİ İLE İLGİLİ YAZISI İl Milli Eğitim Müdürlüğü nün tarihli yazısı okundu. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarınca yürütülen ve ortağı olduğumuz Bölgemizde Mesleki ve Teknik Eğitim Politikalarında Pozitivist Ötesi Standart Oluşturma isimli Proje kapsamında Aralık 2013 tarihleri arasında Almanya da yapılacak proje hareketliliğine katılmak üzere 1 personel görevlendirilmesinin istendiği anlaşıldı. Genel Sekreter Sema Sandal ın görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. -OTOMOTİV TANITIM GÜNLERİ İLE İLGİLİ TALEBİN DEĞERLENDİRİLMESİ Kasım -01 Aralık tarihlerinde Odamıza kayıtlı otomotiv bayilerinin katılımı ile düzenlenmesi planlanan Çanakkale Otomotiv Tanıtım Günleri ile ilgili olarak sunulan bütçe incelendi TL + KDV bütçeli organizasyonun Komitede de görüşülmesine, düzenlenmesi halinde Komite bütçesindeki bakiyenin kullanılmasına oybirliği ile karar verildi. TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NİN E-İMZA VE KAYITLI ELEKTRONİK POSTA İLE İLGİLİ İŞBİRLİĞİ TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Türkiye Noterler Birliği nin tarihli yazısı okundu. MERSİS Projesi ile gereklilik haline gelen elektronik imza ve kayıtlı elektronik posta için teklif sundukları anlaşıldı. Diğer yetkili kuruluşlardan da teklif istenmesine, Kasım ayı Meclis toplantısında Mersis sitemi ile ilgili bilgi verilmesine oybirliği ile karar verildi. ENERJİSA A.Ş. NİN MÜCBİR SEBEP BELGESİ TALEBİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Enerjisa A.Ş nin tarihli yazısı okundu. BOTAŞ ın santrallerini besleyen doğalgaz boru hattına iş makinası çarpması sebebi ile hasar oluştuğu, hattın tamir edilebilmesi için santrale gelen doğalgaz beslemesinin kesildiği ve tamirat bitince tekrar beslendiği belirtilerek doğalgaz tüketimi yapılamayan süre için mücbir sebep belgesi talep edildiği anlaşıldı. Belgenin düzenlenmesine oybirliği ile karar verildi. -TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN RE SEN TERKİN İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ YAZISI Ticaret Sicil Müdürlüğü nün ve tarihli yazıları okundu sayılı TTK geçici 7. Maddesi ile münfesih olmasına rağmen tasfiye edilmemiş anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin tasfiyelerine ve ticaret sicili kayıtlarının silinmesine ilişkin tebliğ hükümleri uyarınca 04 ve 06 Kasım 2013 tarihlerinde resen terkin edilen anonim ve limited şirketlere ait liste sunulduğu anlaşıldı. Bir kısmının 2008 yılında Meclis kararı ile resen terkin olanlar olduğu görüldüğünden diğerlerinin Oda kayıtlarının da terkin edilmesine oybirliği ile karar verildi. AJANS HERA NIN KİTAP FUARI İLE İLGİLİ YAZISI Ajans Hera nın yazısı okundu Aralık 2013 tarihlerinde düzenlemeyi planladıkları Uluslararası 2. Çanakkale Kitap Fuarı nı Kongre Fuar Merkezinde yapmak istedikleri anlaşıldı. Otobüs taleplerinin Belediye tarafından, temizlik hizmetinin de kendileri tarafından sağlanması koşulunu ileterek oybirliği ile tahsisine karar verildi. FEVZİPAŞA MUHTARLIĞININ YAZISI Fevzipaşa Muhtarlığı nın Türkiye Roman Konfederasyonu 2. Kurulum Toplantısı ile ilgili program akışının sunulduğu yazısı değerlendirildi. Çanakkale de yapılacak olan toplantıya muhtelif şehirlerden gelecek olan misafirlerin masrafları ile ilgili 9.382,00 TL ihtiyaçları olduğu görüldü. Bütçemizin müsait olmadığının iletilmesine oybirliği ile karar verildi. GÜNDEME GELEBİLECEK DİĞER KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ - Çanakkale Liman İşletmesi Sanayi ve Ticaret A.Ş nin tarihli yazısı görüşüldüdü. İşletmelerinde bulunan Çanakkale Kepez Limanı içersinde kurulması planlanan A Tipi Genel Akaryakıt Antreposu için Gümrük Yönetmeliğinin 518.maddesi kapsamında ekonomik yönden ihtiyaç olduğunu belirten yazılı görüş talep ettikleri anlaşıldı. Ekonomik yönden ihtiyaç olduğu konusunda belgenin düzenlenmesine oy birliği ile karar verildi.

17 - Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Selçuk Semizoğlu 21 No lu Komite olarak tarihinde Balıkesir Orman Bölge Müdürü Sayın Hüseyin Yalçın ı ziyaretleri hakkında bilgi verdi. Çanakkale Orman İşletme Müdürleri ve Balıkesir Pazarlama Şube Müdürleri ve ilgili üyelerin katılımı ile bir toplantı düzenlenmesi konusunda görüşüldüğünü belirtti. Belirlenecek uygun bir tarihte toplantı organizasyonun yapılmasına oybirliği ile karar verildi. - Akçansa A.Ş. nin tarihli yazısı okundu. İş Merkezi 14 ve 15 no lu ofisleri klimalı olarak kiralamak istedikleri anlaşıldı. Uygun bulunarak oybirliği ile 14 ve 15 no lu ofislerin Akçansa A.Ş.'ne klimalı bedelden kiralanmasına karar verildi Ekim 2013 itibarı ile Oda aracının km olduğu bilgisi verildi. ÇANAKKALE 2015 ÇALIŞMALARI VE PROJELERİMİZİN GÖRÜŞÜLMESİ LOGO REVİZE ÇALIŞMALARININ SUNULMASI Logo revize çalışmaları incelendi. Bir sonraki toplantıda değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN KİOSKLARLA İLGİLİ YAZISI Çanakkale Belediye Başkanlığı nın kiosklarla ilgili tarihli yazısı okundu. Kiosklar için belirlenen yerlerin tahsisi ile ilgili tarihli yazımıza cevaben ; Çanakkale nin tanıtımına ve turizma yönelik yatırımların arttırılması ve kentin sosyo ekonomik gelişim düzeyinin yükselmesine ve rekabet gücünün arttırılmasına katkı sağlaması amacı ile hazırlanan kioskların belediyenin tanıtımına yönelik proje ve çalışmaların da kentliye sunulması amacıyla ekte belirtilen alanlara konması uygun bulunduğu, ancak bu alanlarda kazı ve kırım işlemlerinin yapılmaması gözönünde buluındurularak kioskların internet hattı bulunan yerlere yerleştirilmesi ayrıca kiralama ve yer tahsisi gibi konularda Fen İşleri ve Emlak Kamulaştırma Müdürlüğü nden izin alınması hususunu bildirdikleri anlaşıldı. Fen İşleri ve Emlak Kamulaştırma Müdürlüğü nden bilgi geldikten sonra tekrar değerlendirilmesine, kira talep edilirse Belediyeye ait yerlere konulmamasına oybirliği ile karar verildi. Sayın Üyemiz, Çanakkale nin tanıtımı, gelişimi ve ekonomisine katkı sağlamak için ürettiğimiz projeler kapsamında kiosk alımları gerçekleştiriyoruz. Başlangıçta ÇTSO Çanakkale Evi için düşünülen kiosklar komitemizden gelen talep doğrultusunda şehrin merkezi yerlerine de konacaktır. Bu amaçla Belediyeye yazılan tarihli yazımız(ek: kiosk yazı 1) gelen tarihli cevap( Ek: kiosk yazı 2) ve bu cevaba ilişkin tekrar yazılan tarihli yazımız ( Ek: kiosk yazı 3) bilgilerinize sunulmuştur tarihli yazımıza Fen İşleri ve Emlak Kamulaştırma Müdürlüğü nden henüz bir cevap gelmemiştir. Geldiğinde yine sizlerle paylaşılacaktır. ÇANAKKALE KENT KONSEYİ NİN YAZISI Çanakkale Kent Konseyi nin tarihli yazısı okundu. Çarşı Komitesi olarak adlandırılan Komitenin 16 Kasımda yapacağı toplantı ile ilgili olarak projeleri ile ilgili bilgi sahibi olmak istedikleri ve ortak bir kararla projenin gerçekleştirilmesi için katkı ve imkan sağlayacaklarını ilettikleri görüldü. Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından aşağıdaki şekilde hazırlanan cevabın gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.: 5174 Sayılı Kanun ve demokratik seçim sonuçlarına göre oluşan 21 Meslek Komitemiz ; her ay toplanarak meslekleri ile ilgili yaptıkları incelemeleri, araştırmaları, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri görüşmekte, görüş ve önerilerini paylaşmaktadır. Üyelerimiz arasında Çarşı Gurubu olarak adlandırılan ve perakende konfeksiyon, tuhafiye, ayakkabı ticareti, kuyumculuk vs alanlarında faaliyet gösteren üyelerimizden meydana gelen 12 no lu Komitemiz de olağan toplantılarında meydan düzenlemesi ile şehrimizin en önemli sorunlarından biri olan otopark sorununa çözüm için öneri getirmişlerdir.

18 Bildiğiniz gibi; 21 Eylül 2013 tarihinde İlimizde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından Balıkesir-Çanakkale 1/ ölçekli Çevre Düzen Plan taslağı hakkında Çanakkale nin geleceği ile ilgili çok önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıda ; gündelik yaşamımızın en büyük sorunu haline gelen kent içi otopark sorununun çözümüne; gerek mekânsal planlama stratejisi açısından, gerekse 2023 plan hedeflerinde vurgulanan kentlere özgü otopark yönetim sisteminin; Çanakkale kenti için de planda yer alması talep edildi ve diğer hedeflerle birlikte paylaşıldı. Konu Meclis toplantımızda görüşülmüş ve şehir merkezinde her geçen gün artan trafik, otopark sorununun çözülmesi gerektiği, bunun tüm yerel aktörlerin fikir ve işbirliği içinde görev ve sorumluluğu olduğu tartışılmıştır. Bir başka Komitemizden de ; şehir içi ulaşımında belli bir güzergahta gezi treni modeli uygulanarak hem trafik sorununun azaltılmasına katkı sağlayabileceği hem de yeni bir destinasyon yaratabileceği konusunda öneri gelmiştir. İlgi yazınızda bahsedilen konu ile ilgili çalışma yapan Komitemizin Başkan ve Meclis Temsilcilerinin iletişim bilgileri fikir projeleri hakkında görüşmeniz için aşağıda belirtilmiştir. Kentin sorunlarına çözüm bulmak için, çok yönlü ve çok aktörlü katılım süreci ile sağladığınız katkılardan dolayı teşekkür eder, saygılarımı sunarım. YAHYALI TİCARET ODASI NIN ELMA İHRACATINA DESTEK KONULU YAZISI Yahyalı Ticaret Odası nın tarihli yazısı okundu. Elma ihracatına Devlet desteği verilmesi ile ilgili yaptıkları girişime destek bekledikleri anlaşıldı. Komite görüşü de alınarak TOBB ne yazılmasına oybirliği ile karar verildi. SELİN ENERJİ LİMİTED ŞİRKETİ NİN RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ İLE İLGİLİ YAZISI Selin Enerji Limited Şirketi nin yazısı okundu. İlimizde kurmayı planladıkları rüzgar enerji santralleri ile ilgili olarak bilgi verdiği ve Odamıza bu yatırıma hisse alarak ortak olma teklifi sundukları anlaşıldı. Odamızın stratejik planında bu tür bir yatırıma iştirak konusunun bugün itibarıyle bulunmadığının iletilmesine oybirliği ile karar verildi. GÜNDEME GELEBİLECEK DİĞER KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ - Promosyon teklifleri ve numuneler incelendi. Yerli firmalardan numune istenerek bir sonraki toplantıda değerlendirilmesine oybirkliği ile karar verildi. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sadık Aydoğan en eski üyelere ve en genç bir üyeye ilk düzenlenecek etkinlikte plaket verilmesi hususunu gündeme getirdi. Meslek Komiteleri üyeleri ile yapılacak ortak toplantıda belirlenen üyelere plaket verilmesine oybirliği ile karar verildi - Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Sezen Meclis gündeminde Çanakkale nin turizm kenti olup olmadığı ya da ortak belirlenecek bir konunun tartışmaya açılmasını önerdi. Uygun bulunarak bir sonraki toplantıda Çanakkale nin 1/ ölçekli çevre düzeni planı taslağı da incelenerek konunun belirlenmesine oybirliği ile karar verildi. - Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kansu Keşan Ticaret ve Sanayi Odası nın üyelerine vize alma konusunda hizmet verdiğini belirterek Odamızın da bu hizmeti vermesini önerdi. Araştırırlark bir sonraki toplantıda bilgi verilmesine oybirliği ile karar verildi. Değerli, Üyelerimiz, Güçlü bir ekonominin işleyişi için olmazsa olmaz koşul, çalışarak ve üreterek değer yaratan sizlerin varlığıdır. İnanıyoruz ki Çanakkale yi hakettiği yere hep birlikte taşıyacak, Türkiye yi hep birlikte hedeflerine ulaştıracağız. En iyisi, en güzeli neyse, ne olması gerekiyorsa gerektiği gibi Çanakkale de onu gerçekleştireceğiz. 24. Sıradan 14. Sıraya nasıl geldiyse, ki bu farkı ortaya hep birlikte koyduk, daha da yukarı çıkacaktır. Çanakkale de bu potansiyel fazlası ile vardır. Yeter ki bir

19 olalım, birlik olalım, biz olalım. Bu potansiyel uygun strateji ile katma değere dönüşecektir. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası, Çanakkale nin Odasıdır,sizlerin Odasıdır. Kişisel kaygılardan uzaktır. Ben yapmadım başkası da yapmasın diyenlerin artık Odamızda yeri yoktur. Emanet ettiğiniz görevin bilinç ve sorumluluğu ile Çanakkale mizi çağdaş ve gelişmiş bir kent haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda sizlerden gelecek her türlü projeye de açığız. Kamu yararı güden, Çanakkale ye kazandırmak için planlanan her projenin destekçisi, takipçisi ve sahibiyiz. Çünkü bu topraklarda nefes alıyoruz ve bu topraklara çok borcumuz var. Çanakkale, bizlerden ve Devletin nimetlerinden daha fazla yararlanmayı hak ediyor. Sevgi ve Saygılarımızla ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KASIM AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN KASIM AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

T.C. NAZİLLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. NAZİLLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 2009/60-1 DAİRESİ : YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz Meclisi 09.01.2009 Cuma günü saat 20.00 de Aytekin Başkanlık Makamından meclisimize havale olunan Yazı İşleri Müdürlüğü nün 09.01.2009 tarih

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN Karar Tarihi : 01.05.2015 24344638-301.05/ Karar No: 2015 / : 1. birleşim Türkeli Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi gereğince 01.05.2015 Cuma günü saat 15:00 da Belediye Başkanlığı

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI GÜNEY EGE BÖLGESİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ BİLGİ NOTU Yatırım Destek Ofisleri 03/08/2012 İçindekiler 1 DEVLET TEŞVİKLERİ... 2

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclisi Mayıs ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Açılış ve yoklamanın ardından gündem maddelerinin görüşülmeye geçildiği Meclis

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

2015 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI 11. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI 11. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar No : Konu:2015 Yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantısı 2015 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI 11. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine istinaden Temmuz Ayı

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ 2015 ŞUBAT AYI KARARLARI / TEKLİFLERİ 1 NOLU İMALATÇILAR GRUBU MESLEK KOMİTESİ

MESLEK KOMİTELERİ 2015 ŞUBAT AYI KARARLARI / TEKLİFLERİ 1 NOLU İMALATÇILAR GRUBU MESLEK KOMİTESİ MESLEK KOMİTELERİ 2015 ŞUBAT AYI KARARLARI / TEKLİFLERİ 1 NOLU İMALATÇILAR GRUBU MESLEK KOMİTESİ silinmesi hususunu düzenleyen 15. Maddesi 3. ve 4. Fıkrasına göre ; ndeki kaydı 1 8013 8360 Unvanı FETHİYE

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ 2014 ARALIK AYI KARARLARI / TEKLİFLERİ 1 NOLU İMALATÇILAR GRUBU MESLEK KOMİTESİ

MESLEK KOMİTELERİ 2014 ARALIK AYI KARARLARI / TEKLİFLERİ 1 NOLU İMALATÇILAR GRUBU MESLEK KOMİTESİ MESLEK KOMİTELERİ 2014 ARALIK AYI KARARLARI / TEKLİFLERİ 1 NOLU İMALATÇILAR GRUBU MESLEK KOMİTESİ 1 no.lu Meslek Komitesi'nin 01/10/2014 tarih ve 18 no.lu toplantısında, ilçemizde kullanılan suyun metreküp

Detaylı

Bir bankamızın 11 Haziran tarihinde düzenlediği Kentsel Dönüşüm Projesi konulu önemli bir toplantı, Odamız Merkezinde gerçekleştirildi.

Bir bankamızın 11 Haziran tarihinde düzenlediği Kentsel Dönüşüm Projesi konulu önemli bir toplantı, Odamız Merkezinde gerçekleştirildi. Sayın Meclis Başkanım, Değerli Meclis Üyelerimiz, Konuşmama başlarken Sayın Defterdarımızı Meclis toplantımızda görmekten duyduğumuz memnuniyetimizi belirtir, Kendisine huzurunuzda; bizlere gösterdiği

Detaylı

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 09/02/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 03 Şubat 2015 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 117 KARAR 117 : Meclis Üyesi Yılmaz KARAKOYUNLU, Mehmet BİLGİN, Ayşın AKYARLI SAVATLI nın mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 118 KARAR 118 1/1000

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

2014-2015 EYLEM PLANLARI KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI

2014-2015 EYLEM PLANLARI KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI 2014-2015 EYLEM PLANLARI KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI 2007 yılından bu yana yayımlanmakta olan ve YOİKK in yıllık çalışma takvimini oluşturan eylem planlarının sonuncusu, 3 Temmuz 2014 tarihinde Ekonomi Bakanı

Detaylı

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI Gündemin 2. Maddesi Karar No. 105 Özü: İsim Verme Komisyonu raporu doğrultusunda Şirinyalı Mahallesi eski Lara Caddesi-İsmet Gökşen Caddesi kesişimindeki parka Gezi

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 311 KARAR 311 Meclis Üyesi Çağlagül ÖZÇELİK ve Remzi TAKTAKOĞLU nun mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 312 KARAR 312 Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.,

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Hizmet Alım İhalesi. komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üyeler: Meclis 1. Bşk. V. Mevlüt ÖZÇINAR(Bulunmadı),Meclis. 2. Bşk V. İbrahim POYRAZ, Katip Üye Cemal ÖZ,

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 292 KARAR 292 Menesköy Konut Yapı Kooperatifine ait İlçemiz Sıra Mahalle 533 ada 11, 12 parseller, 538 ada 43, 44 parseller ve 384 ada 16 parsel sayılı taşınmazların Özel Koşullu Tarım Alanı

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 06/10/2016 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Emre ŞAHİNCİ T.C. 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Emre ŞAHİNCİ Başkanlığında 06/10/2016 Perşembe

Detaylı

EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.09.2015 Eylül ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 25 üyeye Kapasite Raporu, 5 üyemize Ekspertiz Raporu ve

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 46 KARAR 46- İlçemiz, Sıra Mahallesi 2150 ada 7 parselde bulunan trafo yerinin değiştirilmesi Gediz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi İzmir İl Tesis Müdürlüğünün 04.01.2013 tarih 273 sayılı yazısı

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 01.03.2016 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı 2-Mecliste verilecek önergeler 3-Birimlerden gelen önergeler 1-(36/16)-İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2008 tarih ve 01.485 sayılı

Detaylı

Toplantı Katılım Sonuç Raporu*

Toplantı Katılım Sonuç Raporu* Sayfa : 1 / 5 Konu: Yer/ Tarih: Sayı : Türü: Toplantı Organizasyonu Adı/Kapsamı: Görevli Personel: Katılımcılar: Adı/Soyadı ŞENEL TUNCER (MESLEK KOMİTESİ BAŞKANI) 4 NOLU MESLEK KOMİTESİ OLAĞAN TOPLANTISI

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 2 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 2 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 2 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONU : Okulların İhtiyaçları. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 07/03/2011 tarihli oturumunda Komisyonlarımıza

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Kozluk Mahallesi İmar Plan Tadilatına Ait Komisyon

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ 2014 EKİM AYI GÜNDEM MADDELERİ 1 NOLU İMALATÇILAR GRUBU MESLEK KOMİTESİ GÜNDEM:

MESLEK KOMİTELERİ 2014 EKİM AYI GÜNDEM MADDELERİ 1 NOLU İMALATÇILAR GRUBU MESLEK KOMİTESİ GÜNDEM: MESLEK KOMİTELERİ 2014 EKİM AYI GÜNDEM MADDELERİ 1 NOLU İMALATÇILAR GRUBU MESLEK KOMİTESİ komite üyelerine bilgi verilmesi, aşağıdaki bilgiler komite üyelerine verilmiştir. Aşağıda oda sicil numarası,

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 75 TARİH VE NOSU 10.06.2015/ 3118 KÜLTÜR MAHALLESİ DUDAYEV CADDESİNİN İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİ 2 İmar Komisyonu ile ilgili evrakların Görüşülmesi 10.06.2015 tarih ve 3118 sayılı müzekkeresi meclise

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Karar No: 205/3 Konu: Ödüllendirme. Evrak No: 3434 Özet: Tepebağ Kültür Spor Kulübü Derneği U-7 Futbol Takımının başarılı sporcularının ödüllendirilmesi. 02/03/205 tarihli Meclis toplantısında komisyonlarımıza

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 14/05/2015-E.13359 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (2290 ada, 110 parsel, 7669 ada, 1-2-5-6 parseller) TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün

Detaylı

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI TOPLANTI TUTANAĞI

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI TOPLANTI TUTANAĞI RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI TOPLANTI TUTANAĞI RİP Konu Başlığı: Toplantı Tarihi/Saati: Toplantı No: Toplantı Yeri: GENÇLİK İSTATİSTİKLERİ 11/07/2014 Saat:10.00 1 (2014 yılı) TÜİK, 7. Kat Toplantı Salonu

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KARAR TARİHİ : 05/03/2014 KARAR NUMARASI : 2014-3/8 BİRİMİ : Fen İşleri Müdürlüğü KONUSU : İmar planı tadilatı talebi İmar tadilatı ile ilgili gündemin birinci maddesi aşağıdaki şekilde görüşüldü.

Detaylı

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI AĞUSTOS AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN AĞUSTOS AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE

Detaylı

2015 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 21. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 21. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 01.12.2015 Karar No : Konu:2015 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı 2015 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 21. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü -D A Ğ I T I M L I - GENELGE 2007/2

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü -D A Ğ I T I M L I - GENELGE 2007/2 26.04.2007 T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü SAYI KONU :B.09.0.TAU.0.17.00.00-1086/3115 :Kıyı Yapılarında Uygulanacak İş ve İşlemler Hk. -D A Ğ I T I M L

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 11.TOPLANTI (27.04.2011) KARAR TUTANAĞI

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 11.TOPLANTI (27.04.2011) KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 27 Nisan 2011 İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 11.TOPLANTI (27.04.2011) KARAR TUTANAĞI Toplantı Yeri : İZMİR KENT KONSEYİ HİZMET BİNASI Toplantı Karar Sayısı: Yürütme-2011/4 KATILAN

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 25.TOPLANTI (19.12.2012) KARAR TUTANAĞI

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 25.TOPLANTI (19.12.2012) KARAR TUTANAĞI İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 25.TOPLANTI (19.12.2012) KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 19 Aralık 2012 Toplantı Yeri : İZMİR KENT KONSEYİ HİZMET BİNASI Toplantı Karar Sayısı : YÜRÜTME-2012/10 KATILAN

Detaylı

T C. GÜRSU BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Esas No : 2014/128 ÖZETİ : Yatırım Teşvik Belgesi

T C. GÜRSU BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Esas No : 2014/128 ÖZETİ : Yatırım Teşvik Belgesi Esas No : 2014/128 ÖZETİ : Yatırım Teşvik Belgesi Karar No : 2014/187 Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Belediyemizin Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu ve kabulü halinde Mali Hizmetler Müdürü M.Nesim CEYLAN

Detaylı

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi 1 . Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748 Kapasite Raporu 425 Adet Ekspertiz Raporu 144 Adet Fiili Tüketim Belgesi 93 Adet 2 3 . 54 TOPLANTI, SEMİNER, PANEL VE KONFERANS DÜZENLENDİ.

Detaylı

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2016 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ibareli 12.01.2016 tarih ve 91352717-310-01/111 sayılı yazı okundu. Akçaabat

Detaylı

/ ; '-n nr. t AAAl/ H İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM TALEP SAHİBİ. Antalya Buyükşehir Belediyesi

/ ; '-n nr. t AAAl/ H İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM TALEP SAHİBİ. Antalya Buyükşehir Belediyesi BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU KOMİSYON RAPORU: İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Antalya Buyükşehir Belediyesi Tarih: 27.10.2014 Büyükşehir Belediye

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ

ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ Resmi Süreç: 1) Ataköy Turizm Merkezi İmar Planı 02 Ekim 1986 2) Ataköy Turizm Merkezi nin Turizm Alanı ve Turizm Merkezi olarak tespiti. Bakanlar

Detaylı

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.06.2015 Haziran ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 42 adet Kapasite Raporu, 10 adet

Detaylı

UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu. Konya. 8 Eylül 2015

UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu. Konya. 8 Eylül 2015 UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu Konya 8 Eylül 2015 UCLG-MEWA Projeler Departmanı Randa AL SABBAGH Akıllı Şehirler Komitesi Sorumlusu 30.10.2015 1 / 6 Arka plan UCLG-MEWA Akıllı Şehirler

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Mart 2016 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

ÜNYE TİCARET BORSASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU ARALIK

ÜNYE TİCARET BORSASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU ARALIK 2012 YILI FAALİYET RAPORU ARALIK 2012 İÇİNDEKİLER 1-Projeler 2-Temsil-Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri 3-Heyet ve ziyaretler 4-Törenler-Sergiler 5-Borsa Seminer ve eğitimler 6-Yayın Çalışmaları 7-Tescil

Detaylı

Komite Tarih Komite ve Talepleri Sonuç MESLEK KOMİTESİ - METAL MALZEMELER ÜRETİMİ VE TİCARETİ 28 KAYSERİ TİCARET ODASI OLARAK YAPILAN İŞLER

Komite Tarih Komite ve Talepleri Sonuç MESLEK KOMİTESİ - METAL MALZEMELER ÜRETİMİ VE TİCARETİ 28 KAYSERİ TİCARET ODASI OLARAK YAPILAN İŞLER Komite Tarih Komite ve Talepleri Sonuç 28 28. MESLEK KOMİTESİ - METAL MALZEMELER ÜRETİMİ VE TİCARETİ 28 KAYSERİ TİCARET ODASI OLARAK YAPILAN İŞLER 28 TARİH KARAR 28 04.03.2014 İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :12:45 Hisse Alım Satım Bildirimi

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :12:45 Hisse Alım Satım Bildirimi İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] 01.12.2010 16:12:45 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Hüseyin Yücel tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 15 Mülkiyeti Alparslan KÜNİ ve hissedarlarına ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Ada: 5937, Parsel:1 da kayıtlı taşınmaz 18 İ-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

02.09.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI

02.09.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI TARİHLİ MECLİS KARARLARI Karar No. 458 Özü : günlü meclis toplantısına katılamayan Üye İbrahim Güney, Mehmet Tosun, Bahadır Yantaç, Mustafa Küçükoğlu, Can Kasapoğlu, Ercan Merthatun un mazeretli sayılmalarına

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 102 KARAR 102: Meclis Üyesi Yılmaz KARAKOYUNLU ve Mehmet BİLGİN in mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No: 103 KARAR 103 İlçenin İskele Mahallesi 97 ada

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 KONU : Ödenek Aktarma. Komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 5183 sayılı teklifi üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

Tetkiklerini yaptırmayan acentelerin tetkiklerini yaptırmaları ve fiziki şartlarını tamamlamaları için KTO tarafından posta ile uyarı yazısı

Tetkiklerini yaptırmayan acentelerin tetkiklerini yaptırmaları ve fiziki şartlarını tamamlamaları için KTO tarafından posta ile uyarı yazısı KAYSERİ TİCARET ODASI OLARAK YAPILAN İŞLER 37 TARİH KARAR YAPILAN İŞ Acentelerin kanun ve yönetmeliklere uygun fiziki şartlara,unvan düzeltmelerine hakim olmaları için uyarı maili gönderimi talep Mail

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Karar No: 204/2 Evrak No: 6687 Özet: Kadro değişiklik cetveli. Dairesi: Yazı İşleri Müdürlüğü Konu: Kadro değişiklik cetveli. "3/0/204 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI Toplantı Dönemi : Birleşim No : 2016-5000 Birleşim Tarihi : 01/03/2016 Birleşim Saati : 19:00 Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına Oturum No : KARARA KATILANLAR

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 37 KARAR 37 İlçenin Altıntaş Mahallesi, 509 ada, 13 ve 14 parsel sayılı, Hazine adına kayıtlı taşınmazların E:0.10, hmax: 6.50 m yapılaşma şartı ile Spor Alanı olarak düzenlenerek imar ada sınırlarının

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :38 KARAR 38 : Zehra AKÇALI nın talebi üzerine, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan boş bir arsanın, Huzurevi yapmak ve bina tamamlandıktan sonra Belediyemize bağışlanmak amacıyla tarafına verilmesi

Detaylı

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI A YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ 2015 TEMMUZ AYI KARARLARI /TEKLİFLERİ 1 NOLU İMALATÇILAR GRUBU MESLEK KOMİTESİ

MESLEK KOMİTELERİ 2015 TEMMUZ AYI KARARLARI /TEKLİFLERİ 1 NOLU İMALATÇILAR GRUBU MESLEK KOMİTESİ MESLEK KOMİTELERİ 2015 TEMMUZ AYI KARARLARI /TEKLİFLERİ 1 NOLU İMALATÇILAR GRUBU MESLEK KOMİTESİ 03.06.2015 tarih ve 27 sayılı olağan Haziran ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 09.06.2015 tarih ve

Detaylı

FR-52-MESLEK KOMİTESİ 4 AYLIK SONUÇLAR PLAN FORMU

FR-52-MESLEK KOMİTESİ 4 AYLIK SONUÇLAR PLAN FORMU 1 NOLU -MESLEK KOMİTESİ 4 AYLIK SONUÇLAR PLAN FORMU Sayfa : 1 / 16 Komite Adı Toplantı Tarihi 15 Ocak 12 Toplantıda Alınan Kararlar Yönetim Kuruluna Sunulan Kararlar Gerçekleşen Kararlar 1.) 2014 yılının

Detaylı

-224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ

-224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ . -224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ MUHTELIF KONULARDA 25 EĞİTİM DÜZENLENDİ.493 SANAYİCİMİZ

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 14/05/2014 SAATİ : 10:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 2 MECLİS BAŞKAN V : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 07.02.2011 Meclis toplantısı Sn. Başkan Ahmet HERDEM in hoş geldiniz temennisiyle gerçekleşti. Yoklama yapıldı Filiz YILMAZ GÜNER ve Mustafa BAKTIR ın izin

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ

KONAK BELEDİYE MECLİSİ DUYURU Belediye Meclisimiz Perşembe günü Saat 18.00 de İzmir Büyükşehir Belediyesinin Konaktaki Belediye Sarayı Bünyesinde bulunan meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündemde bulunan konuları görüşmek

Detaylı

NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI NİSAN AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN NİSAN AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 18 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü *BD030723282* T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Sayı : 13019137-301.05.01-09/09/2015 Konu : Meclis Kararları İlanı(Temmuz-Eylül) BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜNE Belediye Meclisimizin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20 Karar No : 20 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.ve 19.maddesi uyarınca görev süreleri tamamlanan 1. Meclis Başkan Vekili ve 2. Meclis Başkan Vekilinin

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Öner YİĞİT Kutbettin HACIYUSUFOĞULLARI Ayla TARHAN İl Genel Meclisi Katip Katip 1. Başkan Vekili

Öner YİĞİT Kutbettin HACIYUSUFOĞULLARI Ayla TARHAN İl Genel Meclisi Katip Katip 1. Başkan Vekili Konu: Program Değişikliği. Toplantı : Mayıs Karar Sayısı : 101 mizin 30.11.2012 tarih ve 277 sayılı kararları ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 2013 Yılı İş Programında yapımı karara bağlanan Çatak

Detaylı

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI Sayın Âli Meclis Başkanı, Sayın Bakan, Sayın Oda Başkanları, Değerli İş Adamları,

Detaylı

T.C DURAĞAN BELEDİYESİ

T.C DURAĞAN BELEDİYESİ Karar No: 50..:5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi gereği Belediyemiz Meclisi 05.09.2011 Pazartesi günü saat 14.00.de gündeminde bulunan konuları karara bağlamak üzere Belediye Başkanlığında Belediye

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA YILDIRIM BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 04/03/2013 tarihli oturumunda

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 Dicle Kalkınma Ajansı 2013 yılı 1 inci Olağan Kalkınma Kurulu, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Karar No: 205/23 Karar Tarih:07/04/205 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Konu: Plan Tadilatı. Evrak No: 9483 Özet: Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 400/ Pafta, 2085 Ada 8 ve 9 parsel sayılı

Detaylı

ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI KOORDİNATÖR KURULUŞ : Başbakanlığın 20.04.1963 tarih ve DPT Müst.nıın 3031-3-63/1972, Sayılı Genelgeleri. 18.10.2008 gün ve 27028 Sayılı Resmi

Detaylı

1-Okul yönetimi ile işbirliği yaparak kermes düzenledik, gelir elde ettik. Kermes etkinliğine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz.

1-Okul yönetimi ile işbirliği yaparak kermes düzenledik, gelir elde ettik. Kermes etkinliğine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. YENİBOSNA DOĞU SANAYİ İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ 25/10/2013-15/10/2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUDUR. Sayın Divan Başkanım, Sayın Şube müdürüm, Sayın Genel Kurul üyeleri, hepinizi saygı ile

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 19 ARALIK 2010, PAZAR Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) 18:00-20:00 Devlet Bakanı ve Başmüzakereci

Detaylı

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi:

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi: Toplantı tarihi: 02.02.2016 MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI Saat:14.00 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Belediye Meclisinin 02.02.2016 salı günü saat 14.00 te Belediye

Detaylı

Festivalin Tarihçesi

Festivalin Tarihçesi Festivalin Tarihçesi Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. İzmir Film Festivali, 11 yıl boyunca dünyadan ve

Detaylı