4.Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Karadeniz Teknik İnşaat Mühendisliği Y.Lisans

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4.Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans. Karadeniz Teknik İnşaat Mühendisliği Y.Lisans"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Tuncer ÇELİK 2.Doğum Tarihi : 04/05/ Ünvanı 4.Öğrenim Durumu : Profesör Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Karadeniz Teknik İnşaat Mühendisliği Y.Lisans Üniversitesi 1970 Doktora İnş.Müh.Yapı The University of Aston in Birmingham, UK Akademik Ünvanlar: Lecturer: (part time) U.A.B Doçent: İTÜ İnşaat Fakültesi 1982 Associate Professor: Gulf Polytechnic (Now University of Bahrain) Mc Gill University & A.U.B. evaluation 1983 Profesör: İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri Bakırcı, Ahmet Erhan, Beton Kalitesinin Taşıma Gücüne Etkisi, Kızık, Hüsnü İlker, Kazıklı Temel Sistemlerinin Statik Büyüklüklerinin Hesabı, Onnik, Zaduryan, Uzay Çerçevelerin Bilgisayar ile çözümlenmesi, Başer, Alper Fazıl, Çerçeçeve Dolgularının Yapı rijitliğine Etkilerinin Fiktif Diagonallerle Açıklanması, Delibaş, Yavuz, Uzay Çerçevelerin İkinci Mertebe Teorisi Gözönüne Alınarak Bilgisayarla çözümü, Yaltıraklı, Önder Volkan, Kompozit Döşemeli Köprülerin Hesap Yapım İlkeleri Yiğitol, İbrahim Ethem, Hasarlı Kargir Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi Esasları, İ.Ü.Eczacılık Fakültesi Dekanlık Binası Örneği, Güneş, Barış, Yanal Burkulma Probleminin Uzay Çerçeve Sistemi Analojisi ile Çözümü, Altuncu, F. Fatih, Tasarım Aşamasında Uygun Olmayan Deşarj Katsayısı Kullanımının Deniz Deşarj Tesisi Yayıcı İç Hidroliği Üzerindeki Etkileri, Doktora Tezleri Çoşgun, Turgay, Plak, Perde, Çerçeve ve Çekirdekten Oluşan Komple Yapı Sistemlerinin Nonlineer Çözümlemesi, Bilgen, Yavuz, Türkiye deki İhale Mevzuatı ve Avrupa Birliği İhale Mevzuatına Uyarlanması,

2 7.Yayınlar 7.1.Uluslararası Hakemli Dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 1. Majid, K.I., Saka, M.P., Çelik, T., 1978, The Theorems of Structural Variation Generalized for Rigidly Jointed Structures, Proc. Instn. Civ. Engrs. Part 2, 65, Dec., Majid, K.I., Çelik, T., 1979, Bending Shear and Torsion in Deep Rectangular Reinforced Concrete Panels Proc. Instn. Civ. Engrs. Part 2, 67, Sept., Majid, K.I., Çelik, T., 1985, The Elastic-Plastic Analysis of Frames by The Theorems of Structural Variation, International Journal For Numerical Methods in Engineering, Vol.21, Altuncu, F.F., Nemlioglu, S., Çelik, T., and Bayat, C., 2004, Effects of Unsuitable Discharge Coefficient Usage on Marine Outfall Lifetime in Designation Stage, Fresenius Environmental Bulletin, Vol.13, No.10, Bayat, C., Çelik, T., Özbaş, E.E., 2007, Solid / Liquid Extraction of Copper (Cu) Form Municipal Solid Waste Compost, Journal of Science and Technology, 1(1), Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Majid, K.I., Çelik, T., 1983, Failure of Complete Building Structures The Michael R. Horne Conference, Instability and Plastic Collapse of Steel Structures, International Conference The University of Manchester, September. 2. Saka, M.P., Çelik, T., 1985, Nonlinear Analysis of Space Trusses by The Theorems of Structural Variation, Proceding of The Second International Conference on Civil and Structural Engineering Computing Volume 2, , 3-5 Dec. 3. Çelik, T., Saka, M.P., 1986, The Theorems of Structural Variation in General Form, SECTAM XIII Proceedings, The Southeastern Conference on Theoretical and Mechanic. 6. Damcı, E., Öztorun, N.K., Çelik, T., Çoşgun, T., 2002, Afyon Depremi ile İlgili Görüşler, ECAS2002 International Symposium on Structural and Earthquake Engineering, Middle East Technical University, Symposium Proceedings, October 14, Ankara. 7. Damcı, E., Çoşgun, T., Çelik, T., Öztorun, N. K. Uzay Çerçeve Sistemlerinin Elastik- Plastik Analizi İçin Bir Yöntem, Symposium Proceedings, ECAS2002 International Symposium on Structural and Earthquake Engineering, Middle East Technical University, October 14, Ankara. 2

3 8. Bayat, C., Çelik, T., 2006, Removal Of Copper (CU) from Munıcıpal Solıd Waste (MSW) Compost Usıng Batch Washing, Modern Management of mine Producing, Geology & Environmental Protection SGEM 2006, Haziran, Bulgaristan. 9. Bayat, C., Çelik T., 2006, Compost Production Experience From Municipal Solid Waste In İstanbul, Modern Management of mine Producing, Geology & Environmental Protection SGEM 2006, Haziran, Bulgaristan. 10. Çelik, T., 2006, Ekonomik Konut Üretimi, 1. Konut Kurultayı, Uluslararası Sempozyum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 8-9 Nisan, İstanbul Çelik, T., Bayat, C., Demir, G., 2007, A General Comparative Evaluation if the Existing Legal Procedures Concerning the Solid and Hazardous Waste Management in the Europen Union and in Turkey, Varna/Albea-Bulgaristan 12. Eren, E., Çelik, T., Bal, P., 2008, Global Warming And Importance Of Building Isolation, 8 th International Scientific Conference SGEM 2008, Proceeding Vol. 2, pp , Bulgaria 13. Albayrak, S., Demir, G., Çelik, T., Bayat, C., 2008, The Use Of Glass As A Packaging Material, Recycling And A General Outlook Of The Procedures In Turkey, 8 th International Scientific Conference SGEM 2008, Proceeding Vol. 2, pp.3-9, Albena-Bulgaria Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 1. C.Uyanık,K.Esmer, D.Avcı,E.Tarcan,T.Çelik,Y.Atalay.(2008-II) Molecular Structure and Vibrational and Chemical Shift Assignments of 2α,8 Dıhydroxy 1β Methoxy P Menthane by Dift and ab Initio hf Calculations, SAÜ. Jaurnal of Arts And Scıence Ulusal Hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Çelik, T., 1979, The Theorems of Structural Variation and Their Application in the Elastic-Plastic Analysis of Frames, IDMMA Dergisi Sayı Çelik, T., 1981, Nonlinear Moment- Curvature Analysis by Means of Theorems of Structural Variation, IDMMA Dergisi Sayı Ulusal Bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 1. Çelik, T., 1980, Betonarme Çerçevelerin Lineer Olmayan Çözümlenmesi ve Göçme Yüklerinin Hesabı, Tübitak VII. Bilim Kongresi, Kuşadası. 2. Çelik, T., 1987, Ankrajlı Diyagram Perde yada Kazıklı Perdelerin Projelendirme Esasları, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 2.Ulusal Kongresi, B.Ü., Mayıs, II. Cilt sayfa Çelik, T., Kızık, İ., Öztoprak, S., 1998, Grup Kazık Sistemlerinden Oluşan Yapı Temellerinin Taşıma Gücü ve Redörlerinin Hesabı için Bir Yöntem, III. Ulusal Hesaplamalı Mekanik Konferansı, İTÜ, İstanbul, s

4 4. Çelik, T., Öztorun, N.K., 1999, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik ile İlgili Tartışma, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Türkiye İnşaat Mühendisliği XV Teknik Kongresi, Kasım, Bildiriler Kitabı 2. Bölüm, Sayfa Yıldızlar, B., Gürsoy, G., Damcı, E., Öztorun, N.K., Çelik, T., 2002, İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Bloklarına Ait Temel Sisteminde Güçlendirme ve Onarım Tekniği, Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, Ekim, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gümüşhane. 6. Yıldızlar, B., Gürsoy, G., Damcı, E., Öztorun, N.K., Çelik, T., 2002, İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Bloklarında Uygulanmış Olan Üst Yapı Güçlendirme ve Onarım Tekniği, Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, Ekim, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gümüşhane. 7. Yıldızlar, B., Gürsoy, G., Damcı, E., Öztorun, N., Çelik, T., 2002, Mevcut Yapı Stoğunun Deprem Riski Açısından Durum Tespiti İçin Bir Yöntem ve Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Kıyaslanması, Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, Ekim, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gümüşhane. 8. Yıldızlar, B., Gürsoy, G., Damcı, E., Öztorun, N., Çelik, T., 2002, Bakırköy İlçesi Yapı Stokunun Deprem Riski Analizi, Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, Ekim, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gümüşhane. 9. Gürsoy, G., Yıldızlar, B., Öztorun, N.K., Çelik, T., 2003, Mevcut Yapı Stoğunun Deprem Riski Açısından Durum Tespiti İçin Önerilen Yöntem ile Bakırköy İlçesi Verileri, MBGAK 2003, Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar I. Kongresi, Şubat, İstanbul Üniversitesi, Avcılar. 10. Yıldızlar, B., Öztorun, N.K., Çelik, T., 2003, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi nde Uygulanmakta Olan Onarım ve Güçlendirme Tekniği, MBGAK 2003, Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar I. Kongresi, Şubat, İstanbul Üniversitesi, Avcılar. 11. Damcı, E., Yıldızlar, B., Gürsoy, G., Öztorun, N.K., Çelik, T., 2003, Bakırköy Özelinde, Türkiye Genelinde Yapı Durum Tespiti İçin Bir Algoritma, Beşinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, Mayıs, İ.T.Ü. Süleyman Demirel Kültür Merkezi. 12. Yıldızlar, B., Gürsoy, G., Öztorun, N.K., Çelik, T., 2003, Mevcut Yapı Stoğunun Deprem Riski Açısından Durum Tespiti İçin Bakırköy İlçesi Örneği İle Önerilen Yöntem, Deprem Sempozyumu, Kocaeli. 13. Keleşoğlu, M.K., Öztorun, N.K., Çinicioğlu, S.F., Bozbey, İ., Öztoprak, S., Özyazgan, C., Çelik, T., 2003, Deprem Risk Analizi : Bakırköy İlçesi Örneği, Küçükçekmece ve Yakın Çevresi Teknik Kongresi, Sayfa , Küçükçekmece. 4

5 14. Gürsoy, M.G., Yıldızlar, B., Öztorun, N.K., Çelik, T., 2003, Şehirleşmiş Alanlarda Yeni Bir Deprem Riski Tarama Yöntemi, Küçükçekmece ve Yakın Çevresi Teknik Kongresi, Sayfa , Küçükçekmece. 15. Yıldızlar, B., Gürsoy, M.G., Öztorun, N.K., Çelik, T., 2003, İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Bloklarının Güçlendirme Sebepleri ve Uygulanmış Olan Temel ve Üst Yapı Onarım ve Güçlendirme Teknikleri, Küçükçekmece ve Yakın Çevresi Teknik Kongresi, Sayfa , Küçükçekmece. 16. Güneş, B., Bilgen, Y., Çelik, T., Damcı, E., Öztorun, N. K., 2005, Yanal Burkulma Probleminin Uzay Çerçeve Sistemi Analojisi ile Çözümü, Çelik Yapılar Sempozyumu, Nisan, Ankara, 7.7.Diğer Yayınlar 2. Elastic-Plastic Analysis of Complete Structures with Shear Walls and Frames Doktora Tezi, The University of Aston in Birminghan, U.K., Uzay Çerçeveler Plak ve Perdelerde Genelleştirilmiş Yapısal Değişim Teoremleri Doçentlik Tezi, İTÜ İnşaat Fak., Projeler 8.1. Araştırma Projeleri: Temel Araştırma Genel Müd. yapılmış bir dizi proje Bakırköy İlçesi Yerleşim Alanlarının Zemin-Yapı Etkileşimine Bağlı Risk Analizi Araştırma Projesi - Proje Danışmanı ( ) 8.2.Mühendislik Projeleri (Görev Aldığı) İstanbul Dogalgaz Projesi İstanbul Katıatık Projesi İstanbul Galata köprüsü renovasayonu İstanbul Metrosu Çok Adet Statik Proje (yeni ya da güçlendirme) İstanbul Kompast Tesisi 9.İdari Görevler Temel Araştırma A.Ş. Genel Müdür İgdaş A.Ş Genel Müdür İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Geliştirme Daire Başkanı İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Senatörlüğü İstanbul Üniversitesi,Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (Vekaleten) tarihinden itibaren Beykent Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı tarihinden itibaren Beykent Üniversitesi nde Rektör Yardımcısı. 10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelik Mathematical and Computational Applications isimli dergide hakemlik görevi 5

6 T.C. Deprem Şurası üyeliği 11.Ödüller Prof. Dr. Tuncer Çelik, The Theorems of Structures adlı makalesinden dolayı mesai arkadaşları Prof. Dr. K. Majid ve Prof. Dr. M. P. Saka ile birlikte İngiltere de 1979 yılında, The Institution of Civil Engineers in kurucusu olan Thomas Telford adına verilen (Telford Premium) Telford Teşvik ödülüne layık görülmüştür. 12. Son iki yılda verilen lisans ve lisans üstü düzeydeki dersler Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama Öğrenci Sayısı Güz İlkbahar Güz İlkbahar 6

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mehmet Cemal Geneş Doğum Tarihi: 25 Nisan 1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl İnşaat Mühendisliği Gaziantep Üniversitesi 1994 Y. Doktora

Detaylı

: Nesrin YARDIMCI TİRYAKİOĞLU Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 11.11.1941

: Nesrin YARDIMCI TİRYAKİOĞLU Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 11.11.1941 ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nesrin YARDIMCI TİRYAKİOĞLU Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 11.11.1941 Medeni Hali İş Adresi : İki çocuk annesi : Yeditepe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl. Lisans İnşaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 1997

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl. Lisans İnşaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 1997 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Kemal HACIEFENDİOĞLU Doğum Tarihi : 01 Mayıs 1976 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mehmet Hasan BODUROĞLU 2. Doğum Tarihi : 16.04.1944 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği Robert Kolej Mühendislik

Detaylı

nyardimci @ itu.edu.tr

nyardimci @ itu.edu.tr 1. KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nesrin YARDIMCI TİRYAKİOĞLU Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 11.11.1941 Unvanı İş Adresi : Profesör : Yeditepe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ünal Aldemir İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ualdemir@fsm.edu.tr 2. Doğum - Tarihi

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK

Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 986-990 Y. Lisans Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK

Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 986-990 Y. Lisans Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali UYUMAZ İletişim Bilgileri Adres : Telefon : (0212) 285 34 15 / 3718 Mail : uyumaz@itu.edu.tr 2. Doğum - Tarihi : 04.02.1952 3. Unvanı : Yrd. Doç.

Detaylı

Rasim TEMUR (1) N. Kemal ÖZTORUN (2)

Rasim TEMUR (1) N. Kemal ÖZTORUN (2) YAPILARIN HIZLI DURUM TESPİTİ İÇİN GELİŞTİRİLEN UZMAN BİLGİSAYAR PROGRAMI DURTES İLE GENEL AMAÇLI SONLU ELEMAN PROGRAMLARININ ENTEGRASYONU Rasim TEMUR (1) N. Kemal ÖZTORUN (2) (1) İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Yrd. Doçent İnşaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 1995 Doçent

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Yrd. Doçent İnşaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 1995 Doçent 1/20 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Alemdar BAYRAKTAR 2. Doğum Tarihi : 20 Ağustos 1966 3. Unvanı : Profesör 4.Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Tarım Makinaları Bölümü Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Tarım Makinaları Bölümü Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Yahya ULUSOY 2. Doğum Tarihi : 10 Kasım 1964 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Cem AKGÜNER 2. Ünvanı : Doç. Dr. 3. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Cem AKGÜNER 2. Ünvanı : Doç. Dr. 3. Öğrenim Durumu : 1. Adı Soyadı : Cem AKGÜNER 2. Ünvanı : Doç. Dr. 3. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1992 Y. Lisans İnşaat Mühendisliği Geoteknik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Salih Yılmaz. Doğum Tarihi ve Yeri: 01 Şubat 1980, Bayındır-İzmir. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Salih Yılmaz. Doğum Tarihi ve Yeri: 01 Şubat 1980, Bayındır-İzmir. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Salih Yılmaz Doğum Tarihi ve Yeri: 01 Şubat 1980, Bayındır-İzmir Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ĠnĢaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 1970 Y. Lisans ĠnĢaat Mühendisliği

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ĠnĢaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 1970 Y. Lisans ĠnĢaat Mühendisliği 1. Adı Soyadı : Ahmet DURMUġ 2. Doğum Tarihi : 12.04.1946 3. Unvanı : Prof. Dr. Ing. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMĠġ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ĠnĢaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 1970

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Bahaddin SİNSOYSAL 2. Doğum Tarihi: 02.03.1969 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Bahaddin SİNSOYSAL 2. Doğum Tarihi: 02.03.1969 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Bahaddin SİNSOYSAL 2. Doğum Tarihi: 02.0.1969. Ünvanı: Doç. Dr.. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Matematik Karadeniz Teknik Üniversitesi 1991 Y. Lisans Matematik

Detaylı

4.4. ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Elektrik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi 2000. Y. Lisans Elektrik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi 2004

4.4. ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Elektrik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi 2000. Y. Lisans Elektrik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi 2004 4.4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mevlüt KARAÇOR 2. Doğum Tarihi: 26.10.1977 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi 2000 Y. Lisans

Detaylı

Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uzay Mühendisliği Bölümü. Bilişim Teknolojileri Kullanılarak Otomasyon Geliştirmenin Kara Lojistiği Üzerindeki

Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uzay Mühendisliği Bölümü. Bilişim Teknolojileri Kullanılarak Otomasyon Geliştirmenin Kara Lojistiği Üzerindeki ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Rıza Haluk KUL 2. Doğum Tarihi: 26 Mayıs 1965 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uçak Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1986 Y.Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gulmustafa Şen Doğum Tarihi ve Yeri: 30 Eylül 1977, Bahçe-Osmaniye Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Jeoloji Mühendisliği Çukurova

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ-CV. Ülkü Şahin (Y. Lisans) Baca Gazındaki Kükürt Dioksit (SO2)'in Değişik Kil Mineralleriyle Giderimi İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü (2001)

ÖZGEÇMİŞ-CV. Ülkü Şahin (Y. Lisans) Baca Gazındaki Kükürt Dioksit (SO2)'in Değişik Kil Mineralleriyle Giderimi İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü (2001) 1. AdıSoyadı :Cuma Bayat 2. Doğum Tarihi : 02/01/1952 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ-CV Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Mühendisliği İ.Ü. Kimya Fakültesi, Kimya Mühendisliği

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Şehir ve Bölge Pl. ODTÜ 1989 Y. Lisans Şehir Pl. Şehir Pl.

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Şehir ve Bölge Pl. ODTÜ 1989 Y. Lisans Şehir Pl. Şehir Pl. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yavuz Duvarcı 2. Doğum Tarihi: 1966 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Şehir ve Bölge Pl. ODTÜ 1989 Y. Lisans Şehir Pl. Şehir Pl. ODTÜ

Detaylı

Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı / Fen Bilimleri. ADANA İlinin Sıcaklık Verilerinin Stokastik ve Olasılık Yöntemlerle İncelenmesi

Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı / Fen Bilimleri. ADANA İlinin Sıcaklık Verilerinin Stokastik ve Olasılık Yöntemlerle İncelenmesi ÖZGEÇMİŞ, ESERLER ve FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali YÜCEL Doğum Tarihi: 15.08.1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kültürteknik Bölümü / Ziraat Fakültesi Yüksek

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı Doğum Yeri : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT : ParwanAfganistan Doğum Tarihi : 29.01.1971 Telefon : (456) 511 86 69/126

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HALİL ÖZDEMİR Doğum Tarihi:17.03.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tekstil Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU Doğum Tarihi: 28 07 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Jeodezi ve Fotogrametri İstanbul Teknik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : H. İbrahim OKUMUŞ 2. Doğum Tarihi : 25 Kasım 1963 3. Doğum Yeri : Çayeli / RİZE 4. Unvanı : Yardımcı Doçent

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : H. İbrahim OKUMUŞ 2. Doğum Tarihi : 25 Kasım 1963 3. Doğum Yeri : Çayeli / RİZE 4. Unvanı : Yardımcı Doçent 1. Adı Soyadı : H. İbrahim OKUMUŞ 2. Doğum Tarihi : 25 Kasım 1963 3. Doğum Yeri : Çayeli / RİZE 4. Unvanı : Yardımcı Doçent 5. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik-Elektronik

Detaylı