1965 Yıl: 3 Sayı: 3 Fransız Sosyal Konut Heyetinin Temasları ve Sonuçlar / Dr. Bülent Özer, s.12

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1965 Yıl: 3 Sayı: 3 Fransız Sosyal Konut Heyetinin Temasları ve Sonuçlar / Dr. Bülent Özer, s.12"

Transkript

1 MİMARLIK DERGİSİ KONUT KAYNAKÇASI ( ) Hazırlayan: Y. Yeşim Uysal (Proje Bursiyeri) 1963 Yıl: 1 Sayı: 4 Türkiye de Mesken Konusuyla İlgili Bilgiler, s Yıl: 2 Sayı: 3 Halk Konutları Standartları, s.9 Sosyal Konut Standartları Üzerinde Mimarlar Odası nın Görüşleri, s.14 Türkiye de Sosyal Mesken Politikasının İktisadi Yönü ve Finansmanı / Haydar Kazgan, s.17 Konut Planlaması ve Yerleşme İlkeleri / Tekin Aydın, s.19 Bölge Şartları İçinde Standartlaşma / Hande Suher, s Yıl: 3 Sayı: 2 Konut Politikasında Genel Düşünceler ve Halk Konutları Standartları nın Kritiği / Muzaffer Sudanlı, s.24 Türkiye de Mesken Politikası Üzerine Yorumlar / Haydar Kazgan, s Yıl: 3 Sayı: 3 Fransız Sosyal Konut Heyetinin Temasları ve Sonuçlar / Dr. Bülent Özer, s Yıl: 3 Sayı: 4 Türkiye de Mesken Politikası Üzerine Yorumlar/ Haydar Kazgan, s Yıl: 3 Sayı: 5 Türkiye de Konut Yapımının Bugünkü Durumu Üzerinde Düşünceler / Firuzan Baytop, s Yıl: 3 Sayı: 6 Dar Cepheli Parseller Tamimi / Naki Erkılıç, s Yıl: 3 Sayı: 12 Türkiye de Konut Problemi / Doğan Hasol, s.5 Prefabrikasyon ile İnşaat / Mustafa Gürbüz, s.7 Mesken İnşaatında Prefabrikasyon / Şükrü Bilik, s.10 Halk Konutlarında Sun i Aydınlatma Problemleri / Şazi Sirel, s.12 Konut Binalarının Mimarisi ve Tekniği / George Heaume, s.15 1

2 Bibliyografya, s.18 Genel Yerleşme Planlaması Eksikliği, s Yıl: 4 Sayı: 3 Ucuz Konut Yapımının Gelişim Safhaları / J. Van Ettinger, s Yıl: 4 Sayı: 10 Mimari ve Malzeme / Doğan Hasol, s.13 Türkiye'de Malzeme Koşullarına Bağlı Geleneksel Konut Mimarisi Üzerinde Bazı Gözlemler / Doğan Kuban, s.15 Memleketimizin Yapı Malzemesi Yönünden İmkânları / Ruhî Kafesçioğiu, s.21 Yapı Malzemesinin Kalite ve Kullanılışlarına İlişkin Görüşler ve Çalışmalar / Ömer Tekin, s.23 Yeni Malzeme ve Metodlar / V. M. Richards, E. B. Mock, s.25 Yeni Malzemeler, s.28 Bibliyografya, s.30 Ucuz Yapı Yapmak İçin / Orhan Alsaç, s.31 Yapı Gereçleri Fiat Listesi, s yılı İmalât Birim Fiat Listesi Özeti, s Yıl: 4 Sayı: 6 Konutlarda İntegration Sorunu / Ruth Melamede, s Yıl: 4 Sayı: 11 Yerleşmeler ve Faal Nüfus Hareketleri / Kemal A. Arû, s.19 Şehirleşme ve Toplum Mikyası / Gündüz Özdeş, s.24 Şehirleşmede Denge Sorunu / Ruşen Keleş, s.27 Türkiye'de Nüfus Artışı ve Şehirleşme / Besim Darkot, s.31 Türkiye'de Şehirleşme Temayülünde Yeni Gelişmeler / Halûk Cillov, s.37 Türkiye'deki Yerleşme Düzeninde Tabiat ve Ulaştırma / Cavit Orhan Tütengil, s.39 Ankara ve Şehirciliğimiz / Fehmi Yavuz, s.43 Türkiye'de Şehir Planlama Çalışmaları / Rauf Beyru, s.46 Gecekondu Yerleşmeleri / Charles Abrams (Derleyen: Ahmet Keskin), s.48 Şehirlerde Arazi Kullanışı Sorunu / Charles Abrams (Derleyen: Ayten Çetiner) s.54 Şehirsel Değişim / Georges Candilis, s.58 Aglomerasyon (Şehirler Topluluğu) Tanımı / Maurice Francois Rouge (Derleyen: Saim Beygo), s.60 Şehir Organizasyonu / Josef Lehmbrock (Derleyen: Orhan Göçer), s.61 2

3 Ülke Düzenleme veya Anadolunun Organizasyonu / Tekin Aydın, s.67 Toplum Kalkınması ve Yerleşme Düzenimiz / Cevat Geray, s.69 Türkiye'de Dengeli Yerleşme Siyaseti Sorunu ve Stratejisi / Evner Ergun, s.75 Türkiye de Bölge Planlama Stratejisi / Yılmaz Gürer, s.75 Türkiye de İmar Planlaması Sorunu ve Hedefleri / Bülent Berksan, s Yıl: 5 Sayı: 8 Ülke Düzenleme Bakımından Türkiye de Konut Topluluklarının Özellikleri / Tekin Aydın, s Yıl: 5 Sayı: 9 Yapı Uygulamalarında Koordinasyon / Sadettin T. Cemaligil, s Yıl: 5 Sayı: 10 Yeni Üretilecek Malzeme Çeşitlerinin Seçiminde Göz Önünde Tutulması Gereken Esaslar / Ruhi Kafesçioğlu, s.15 Türkiye'de İnşaat Malzemesi İmalât Sanayi / Haydar Kazgan, s.19 Özel Yapılarda Beton Kalitesi, Büyük Şehirlerin ve İstanbul'un Agrega Sorunu / Süheyl Akman, s.22 Geleneksel Yapı Malzemesi Olarak Pişmiş Toprak ve Yapı Kavramına Etkileri / Nihat Toydemir, s.24 Bina Yapımında Prefabrikasyon: Ereğli Örneği / Nejat Tunaoğlu, s.26 Nürnberg'te Bir İkamet Sitesi / Teoman Tanju, Hayo Fisser, s.29 Yapı Gereçleri Fiyat Listesi, s Yılı İmalât Birim Fiat Cetveli, s Yıl: 6 Sayı: 11 Yapı Malzemesi ve Plansız Gidiş / Doğan Hasol, s.25 Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü, Amaç, Görev ve Çalışmaları / Mehmet Aktan, s.26 Yapı Malzemesi ve Elemanları Enformasyon Merkezlerinin Mahiyeti ve Üzerlerine Aldıkları Fonksiyonlar / Ruhî Kafesçioğlu, s Yıl: 7 Sayı: 3 Türkiye de Mimarlık Uygulamalarının Eleştirisi Çıkış Yolları Göstermektedir / Önder Şenyapılı, s.17 Konutla İlgili Sorunlar / John Turner, s.20 Yapılarda Standartlaşma / Mete Turan, s.24 3

4 1969 Yıl: 7 Sayı: 5 Şehirleşme Hareketleri İçinde Planlı Gelişme Çabaları / Aydın Macarlıoğlu, s Yıl: 7 Sayı: 8 Yapı Maliyetinde Malzeme / Ayhan Özbilen, s.29 Az Eğimli Çatılarda Isı ve Nem Korunumuyla İlgili Teorik Esaslar / Turan İlgaz, s Yıl: 8 Sayı: 3 Ankara 70 / Önder Şenyapılı, s.25 Ankara Metropolitan Alan Nazım Plan Bürosu Çalışmaları / Yılmaz İnkaya, s Yıl: 8 Sayı: 4 Yap-Sat Düzeni ve Yeni inşaat Sistemleri / Nihat Toydemir, s Yıl: 8 Sayı: 5 Ankara Metropoliten Alan Planlama Çalışmaları, s Yıl: 8 Sayı: 8 Ankara da OR-AN Toplu Konut Yerleşimi, s.22 Türkiye de Nüfus Planlamasının Konut İhtiyacına Etkisi / Altan Öke, s.42 Yeni Konut Biçimlerinden Örnekler / Karl Richard Krantzer, s.47 Az Katlı Yüksek Yoğunluklu Konutlar / Nigan Beyazıt, s Yıl: 10 Sayı: 9 Türkiye'de Cumhuriyet Devrinin Başından Günümüze Kadar Konut Sorunu / Yılmaz İnkaya, s.50 Yapımda Standartlaşma / Sina Berköz, s.66 Türkiye Ve Bina İnşaatında Ön Yapım / Metin Ülgüray, s.73 Kullanıcı İhtiyaçları Açisindan Halk Konutları Standartlarına Temel Olmak Üzere Konutlarda Performans Ölçülmesi / Gazanfer Beken, Necati İnceoğlu, s.75 MESA Toplu Konut Uygulaması, s Yıl: 10 Sayı: 10 Türkiye Emlak Kredi Bankası Vatan Caddesi Apartmanları, s.53 Intaş Sosyal Konutları, s.57 4

5 1973 Yıl: 11 Sayı: 2 Mimarlığımız, / Zeki Sayar, Kemali Söylemezoğlu Behçet Unsal, Rebii Gorbon, Naci Meltem Sonad, s Yıl: 11 Sayı: 3 Simitaş Konut Sitesi, s Yıl: 11 Sayı: 5 Türkiye'de Konut Sorununa Genel Bir Bakış / Mimarlar Odası, s Yıl: 12 Sayı: 3 Konut Üretiminde Daha Basit Bir Uygulama / Çeviren Cem Umur, s Yıl: 12 Sayı: 4 Konut Sorunu ve Konut Politikaları Üzerine/ Odalararası Ortak Rapor, s Yıl: 12 Sayı: 8 Çekoslavakya'da Konut Yapımı / Jaroslav Karfus, Çeviren: Cem Umur, s Yıl: 13 Sayı: 2 Toplu Konut Yapımında Son Gelişmeler / Salih Pekin, s.12 Eski Türk Konutlarından Örnekler / Bülent Çetinor, s Yıl: 13 Sayı: 3 Türkiye'de Konutlara Toplu Bir Bakış / Mümtaz Peker, s Yıl: 14 Sayı: 1 Kentsel Konut Dokusunun Durumu ve Etmenleri / Erhan Acar, Mehmet Adam, s Yıl: 14 Sayı: 2 Deprem Sonrası İçin Konut Önerileri / ian davis'len çeviren ve yorumlayan: feride oymak, s.10 Ankara da Bir Apartman / Şevki Vanlı, s Yıl: 15 Sayı: 3 5

6 Yerleşme, Bölgesel Gelişme, Kentleşme, Konut DPT Özel İhtisas Komisyonu Raporu Üzerine / Özcan Altaban, s Yıl: 16 Sayı: 2 Ankara Saraçoğlu - Namık Kemal Mahallesi Geliştirme Projesi, s.49 Ankara Saraçoğlu Mahallesi Geliştirme Projesi Stüdyo Çalışmaları / Orhan Özgüner, Yönetici, s.50 Öğrenci Gözüyle Ankara Saraçoğlu Mahallesi Geliştirme Projesi / Muhtar Kabar, s Yıl: 16 Sayı: 3 Milton Keynes Şehri / Sibel Dostoğlu, Haldun Dostoğlu, s.13 Ina-Casa ve Toplu Sosyal Konut Üzerine / Olcay Ünlüsayın, s.15 Toplu Konut Sayısı Üzerine / Yayın Sekreterliği, s.17 Konut Sorunun Kavranması Sorunu / Emel Teymur, Necdet Teymur, s.19 Toplu Konutun Tarihsel Gelişimi Ye İki Örnek / Afife Batur, s.22 Yirmilerde Toplu Konut Hareketlerine Bir Bakış / Aliye Pekin Çelik, s.25 Toplu Konut Sanayii ve Azgelişmişlik / Mehmet Adam, s.28 Kapitalistleşme Sürecinde Toplu Konut / Erhan Acar, s.35 Büyük Kentler Dışında Toplu Yerleşme Girişimleri ve Planlama Sorunları / Özcan Altaban, s.37 Toplu Konut Üretiminde Yerel Yönetim Öncülüğü / Aydan Bulca, s.42 Toplu Konut Üretiminde Araştırma Yaklaşımı / Aktan Okan, s.43 Türkiye'de Toplu Konut Sorununa Bir Yaklaşım Örneği: Edirne S.S. Cumhuriye Mahallesi Araştırma ve Yaklaşımı / Cengiz Bektaş, s.45 Afet Nedeniyle Toplu Konut Uygulamaları / Ergun Subaşı, s.53 Konut Sorunu Çözümünde Yeni Teknoloji Uygulamaları ve Bir Deneyim / Suat Selçuk, s.57 Bir Yapı Pre-Fabrike Sistem Üzerine Görüşler / Bilgi Denel, s.58 İngiltere'de Toplu Konut / Emine Adam, Mehmet Adam, s.60 Bir Hikâye, Toplu Konutta Hayat / Mehmet Adam, s.63 Seçmeli Toplu Konut Bibliyografyası / Teoman Aktüre, Yurdanur Tuncay, s.67 SSK Ankara Toplu İşçi Konutları, s Yıl: 17 Sayı: 3 Yeni Yerleşim Alanları Projesinin Düşündürdükleri / Mehmet Adam, s.8 Konut sorunu ve Yeni Yerleşmeler / Bilgen Sönmez, s.11 Konut Politikası Hakkında Bir İrdeleme / Teoman Aktüre, s.13 Konutun Ekonomi Politiği / Simon Clarke, Norman Ginsburg, s.20 6

7 1979 Yıl: 17 Sayı: 4 Konutun Ekonomi Politiği 2 / Simon Clarke, Norman Ginsburg, s.8 Yeni Kentsel Yerleşim Alanları Projesi Konut Sorununa Ne Getiriyor? s Yıl: 18 Sayı: 1 Yapılardaki Enerji Kıtlığı Karşısında Ne Yapılabilir? Güven Birkan,s. 16 7

Barkod No Kitap Adı Yayınevi Yazar 2.Yazar 3.Yazar Cilt Dolap Basım Tarihi ISBN A1-0001 Çorum Hitit Günleri TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Barkod No Kitap Adı Yayınevi Yazar 2.Yazar 3.Yazar Cilt Dolap Basım Tarihi ISBN A1-0001 Çorum Hitit Günleri TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Barkod No Kitap Adı Yayınevi Yazar 2.Yazar 3.Yazar Cilt Dolap Basım Tarihi ISBN A1-0001 Çorum Hitit Günleri TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi A1-0001 1993 A1-0002 Çorum Hitit Günleri TMMOB Mimarlar Odası

Detaylı

1963-1985 1985 TÜRKİYE TURİZM TEZLERİ BİBLİYOGRAFYASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, 17 Aralık 1985 İÇİNDEKİLER Genel... 5 Türkiye Turizmi... 5 İstanbul Turizmi... 5 Ege Bölgesi Turizmi... 5 Başka Ülkeler Turizmi...

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM TEZLERİ BİBLİYOGRAFYASI 1963-1985 1985 (Uzmanlık, Master, Yeterlik, Doktora, Doçentlik ve Profesörlük Takdim Tezleri) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 14 Nisan 1986 İÇİNDEKİLER Kıısaltmalar... 4

Detaylı

Kayit_N Yer_No_Sehircilik Kitap_Adi Yazar_Soyadi

Kayit_N Yer_No_Sehircilik Kitap_Adi Yazar_Soyadi Kayit_N o Yer_No_Sehircilik Kitap_Adi Yazar_Soyadi 1152 Bly_A_1_1152 3. Ulusal Bölge Bilimi Bölge Planlama Kongresi: 24-25 Haziran 1993 1324 Bly_A_10_1324 II. Milli Gençlik Kongresi ( 6-8 Kasım 1986 Konya

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TOKİ NİN SOSYAL KONUT VE LÜKS KONUT PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TOKİ NİN SOSYAL KONUT VE LÜKS KONUT PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TOKİ NİN SOSYAL KONUT VE LÜKS KONUT PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ Hatice YILDIRIM TAŞINMAZ GELİŞTİRME ANABİLİM DALI ANKARA

Detaylı

1 Bu yazı Doç.Dr. Nuray Bayraktar ın yürütücü, Doç.Dr. Bülent Batuman,Yard. Doç. Dr. Umut Şumnu ve

1 Bu yazı Doç.Dr. Nuray Bayraktar ın yürütücü, Doç.Dr. Bülent Batuman,Yard. Doç. Dr. Umut Şumnu ve ANKARA DA YERLEŞİM ÖLÇEĞİNDE MODERN KONUT UYGULAMALARI 1 Doç.Dr. Nuray Bayraktar, Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Öğr. Gör. Elif Selena Ayhan, Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Didem Bahar, ODTÜ

Detaylı

Konut Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri

Konut Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri Konut Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri Nazım ÖZTÜRK * Adem DOĞAN ** Özet Konut sektörünün ülke ekonomisinde özel bir yeri vardır. Kapsamı emek yoğun bir sanayi dalı olması, büyük oranda yan sanayilerden

Detaylı

Altyapı Komitesi Arama Konferansları Değerlendirme Raporu

Altyapı Komitesi Arama Konferansları Değerlendirme Raporu Altyapı Komitesi Arama Konferansları Değerlendirme Raporu 1 2 Yayına Hazırlayanlar İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi Altyapı Komitesi Proje Ofisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehzadebaşı

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI ANABİLİM DALI TOKİ' NİN TASARIM İLKELERİNİN, TOKİ KONUT UYGULAMALARI ÜZERİNDEN İRDELENMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

14.1. Mimarlık, Eğitim ve Kültür Araştırmaları Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu (EKA-MBÇK)

14.1. Mimarlık, Eğitim ve Kültür Araştırmaları Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu (EKA-MBÇK) 14. Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulları (MBÇK) Çalışmaları 14.1. Mimarlık, Eğitim ve Kültür Araştırmaları Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu (EKA-MBÇK) EKA-MBÇK nın önceki dönemlerinde uzun süren çalışmalar

Detaylı

tanınan haklar, cumhuriyetin ilanı ve batılılaşma süreci gelmektedir. Başta İstanbul olmak

tanınan haklar, cumhuriyetin ilanı ve batılılaşma süreci gelmektedir. Başta İstanbul olmak Türkiye de Çok Katlı Konut Oluşum Sürecinin İstanbul Örneği Üzerinden İncelenmesi Selin MUTDOĞAN * ÖZET Osmanlı İmparatorluğu nun son dönemlerinden itibaren Anadolu topraklarında hızlı bir değişim yaşanmaya

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM REHBERİ

KENTSEL DÖNÜŞÜM REHBERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM REHBERİ *Rehberin hazırlanmasında katkıda bulunan; üyesi olduğumuz TÜRKİYE İMSAD-İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği ne teşekkürlerimizi sunuyoruz. *Rehberin hazırlanmasında Aralık 2014

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri TEMMUZ 2012 YIL: 24 SAYI: 283 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan ASLAN ın Değerlendirmesi Anadolu da Sanayileşme

Detaylı

1984 1989 Arası Konut Üretimine Kaynak (Kredi) Ayrılarak Desteklenmesi ve 2002 Sonrası Doğrudan Konut Üretimi

1984 1989 Arası Konut Üretimine Kaynak (Kredi) Ayrılarak Desteklenmesi ve 2002 Sonrası Doğrudan Konut Üretimi Toplu Konut İdaresinin Konut Politikasının Değişimi: 1984 1989 Arası Konut Üretimine Kaynak (Kredi) Ayrılarak Desteklenmesi ve 2002 Sonrası Doğrudan Konut Üretimi YrdDoç. Dr. İsmail TANER. Abant İzzet

Detaylı

İmar Atları ve Islah İmar Planları

İmar Atları ve Islah İmar Planları Gecekondulaşmanın Gelişimi, İmar Atları ve Islah İmar Planları S. Evinç Torlak* Türkiye'de, af yasaları ve gecekondu günceliğini hiç kaybetmemiştir. Her seçim dönemlerinde ilk gündeme gelen konu imar affı

Detaylı

Sayı 10 Haziran 2014

Sayı 10 Haziran 2014 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 10 Haziran 2014 KAMU POLİTİKASI ÖRNEĞİ OLARAK TÜRKİYE DE KONUT POLİTİKALARININ ŞEKİLLENMESİNDE TOKİ NİN ROLÜ 1 2 3 ÖZET Kamu politikası, toplumu

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE FİNANSMANI

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE FİNANSMANI KENTSEL DÖNÜŞÜM VE FİNANSMANI KENTSEL DÖNÜŞÜM VE FİNANSMANI ARALIK 2014 KÜNYE KENTSEL DÖNÜŞÜM VE FİNANSMANI GENEL KOORDİNATÖR Aygen Erkal HAZIRLAYAN Ebru Acuner EDİTÖR Ersin Dalga TASARIM Cihan Demir YAYINCI

Detaylı

2008/3. ISSN 1300-7319 Üç ayda bir yayınlanır Sayı: 43

2008/3. ISSN 1300-7319 Üç ayda bir yayınlanır Sayı: 43 ISSN 1300-7319 Üç ayda bir yayınlanır Sayı: 43 PLANLAMA TMMOB ȘEHİR PLANCILARI ODASI YAYINI Journal of the Chamber of City Planners UNION OF CHAMBERS OF TURKISH ENGINEERS AND ARCHITECTS İçindekiler Sunuș...

Detaylı

BOLU İL GELİŞME PLANI (BİGEP)

BOLU İL GELİŞME PLANI (BİGEP) T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI T.C. BOLU VALİLİĞİ BOLU İL GELİŞME PLANI (BİGEP) BOLU BELEDİYESİ 2003 BOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... Vİ TABLOLAR... Xİİİ ŞEKİLLER...

Detaylı

BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2502 ÖİK: 523 BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA NİSAN 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatı nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında 540 Sayılı

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI MEVCUT DURUM VE ANALİZİ CİLT I

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI MEVCUT DURUM VE ANALİZİ CİLT I T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI MEVCUT DURUM VE ANALİZİ CİLT I GENEL DEĞERLENDİRME, NÜFUS YAPISI VE TOPLUMSAL HİZMETLER RAPORU HAZIRLAYAN ORTAK GİRİŞİM

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YEŞİL BİNALARIN UYGULANABİLİRLİĞİ

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YEŞİL BİNALARIN UYGULANABİLİRLİĞİ KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YEŞİL BİNALARIN UYGULANABİLİRLİĞİ ÖZET S.Bilge ERDEDE 1, Burç ERDEDE 2, Sebahattin BEKTAŞ 3 1 Tapu ve Kadastro X. Böl. Müd., 55100,Samsun, bilgeerdede@gmail.com 2 Sahra Sıhhiye Okulu

Detaylı

5. Bölüm. Tarih III (Cumhuriyet Dönemi) Dünden Bugüne Antalya

5. Bölüm. Tarih III (Cumhuriyet Dönemi) Dünden Bugüne Antalya 5. Bölüm Tarih III (Cumhuriyet Dönemi) 187 188 B E Ş İ N C İ B Ö L Ü M T A R İ H III (C U M H U R İ Y E T D Ö N E M İ) V. CUMHURİYET DÖNEMİ ANTALYASI 1- CUMHURİYET DÖNEMİNDE KENTLEŞME A- ANTALYA KENTİ

Detaylı

MÜHENDİSİN YEMİNİ TMMOB ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI DÝYARBAKIR ÞUBESÝ 20. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU 2012-2014

MÜHENDİSİN YEMİNİ TMMOB ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI DÝYARBAKIR ÞUBESÝ 20. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU 2012-2014 TMMOB ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI DÝYARBAKIR ÞUBESÝ 20. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU 2012-2014 MÜHENDİSİN YEMİNİ Bana verilen mühendislik unvanına daima layık olmaya, onun bana sağladığı yetki ve yüklediği sorumluluğu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZGEÇMİŞ Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tarih:04 Mayıs 2011 Çarşamba Adı ve Soyadı: Kasım KARATAŞ

Detaylı

TÜRKİYE BOŞ ZAMAN, REKREASYON VE TURİZM TEZLERİ (UZMANLIK, MASTER, DOKTORA, DOÇENTLİK VE PROFESÖRLÜK TAKDİM) BİBLİYOGRAFYASI 1963 1984 Bülent Ağaoğlu İstanbul, 15 Ekim 1984 İÇİNDEKİLER BOŞ ZAMAN... 3 REKREASYON...

Detaylı

GOSB Genel Kurul Yönetimine Geçiyor

GOSB Genel Kurul Yönetimine Geçiyor GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERGİSİ KASIM 2011 l SAYI: 24 GOSB Genel Kurul Yönetimine Geçiyor Kuruluşumuzdan Bugüne Emeği Geçen Müteşebbis Heyet Üyelerimize Teşekkür Ederiz Başar Nuhoğlu:

Detaylı

EMLAK ve EMLAK YÖNETİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. ( Program Kodu: EML )

EMLAK ve EMLAK YÖNETİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. ( Program Kodu: EML ) EMLAK ve EMLAK YÖNETİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ( Program Kodu: EML ) YARIYIL I ZORUNLU DERSLER BİM 101 Bilgisayara Giriş (2+0+2)3 Gerekli bilgisayar kavramları; üretkenlik ve çoklu-ortam yazılımları;

Detaylı

ISBN 978-975 19 4170-1 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4170-1 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4170-1 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

ŞUBE YÖNETİM KURULU NECATİ PİRİNÇÇİOĞLU FATMA DEMET AYKAL HAMDULLAH KAYA MEHMET ÖZEL ŞEFİKA ERGİN GÜLBAHAR ÖZAYDOĞDU

ŞUBE YÖNETİM KURULU NECATİ PİRİNÇÇİOĞLU FATMA DEMET AYKAL HAMDULLAH KAYA MEHMET ÖZEL ŞEFİKA ERGİN GÜLBAHAR ÖZAYDOĞDU ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKAN BAŞKAN YRD. SEKRETER ÜYE SAYMAN ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE NECATİ PİRİNÇÇİOĞLU ELİF GÜVEN YAVUZ ZİYA ZEYTİNOĞLU ZEKİ TAPANCI FATMA DEMET AYKAL DENİZ BORA KARATAŞ HAMDULLAH KAYA DENETLEME

Detaylı