Nevzat Erol, İstanbul Belediye Sarayı Yarışması Birincisi, Saraçhane, İstanbul, 1953

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nevzat Erol, İstanbul Belediye Sarayı Yarışması Birincisi, Saraçhane, İstanbul, 1953"

Transkript

1 Nevzat Erol, İstanbul Belediye Sarayı Yarışması Birincisi, Saraçhane, İstanbul, 1953

2 İstanbul Belediye Sarayı Yarışma Projesi - 2. Ödül (Mesadet Adaş, Kemali Söylemezoğlu, Harika Söylemezoğlu), 1953

3 SOM ve Sedad Hakkı Eldem, İstanbul Hilton Oteli, 1953

4 SOM ve Sedad Hakkı Eldem, İstanbul Hilton Oteli, 1953

5 1952 yılında mimarların yıllık Balo gazetesinde yer alan bir karikatür, Türk mimarlığının Cumhuriyet in kuruluşundan beri her on yılda bir, ardıl olarak gelişen aşamalarını şöyle tarihliyor: 1925, 1935, 1945 ve 1952 sırasıyla Yeni-Osmanlıcılık, Avrupa avangardı, Yeni-Yöreselcilik, ve Amerikan modernizmi. Çok partili düzene geçilen 50 li yıllar, Batı kavramında bir yer değiştirmeye sahne olmaktaydı; yapı ve yaşam kültüründe artık Amerikanlaşma dönemi başlamıştı. Amerika dan Türkiye ye yabancı yardım akışının yanısıra, Soğuk Savaş dönemi müttefiklerinin birer küçük Amerika olma rüyasını Türkiye nin de görmeye başlaması, kültürel kimliğin yönünü ve ona uygun mimarlığın da şeklini belirledi. Sedat Eldem in Taşlık Kahvesi nden hemen sonra Uluslararası Üslubun Türkiye deki öncü örneklerinden İstanbul Hilton için SOM ile işbirliği içine girmesi, meslek çevrelerinde mimari açıdan bir kimlik sapması şeklinde yorumlanır. Hilton, popüler kültürün yeni odağı olarak her alanda yayılan Amerikan modasının mimari karşılığı idi; Architectural Forum dergisinin 1955 sayılarından birinde çıkan yazıdan anlaşıldığı gibi, Hilton un ima ettiği anlamlar, mimari anlamının da önüne geçmiştir. Modern Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu nun minarelerinden daha yükseğe, bir ilerleme sembolü, eğlence odağı ve turizm için bir mıknatıs inşa ediyor... Fes ve peçeyi Batılı özellikler lehine çoktan terk etmiş birçok Türk için, yeni İstanbul Hilton başka bir şeyi simgeliyor: bir zamanlar Avrupa nın hasta adamı olarak anılan Türkiye nin uluslararası ailenin sağlıklı, varlıklı, ve çok ziyaret edilen bir üyesi olma umudunu. (Kaynak; Aydan Balamir, Modern Kimlik Temrinleri I, Mimarlık, Sayı 313, Yıl 2003) SOM ve Sedad Hakkı Eldem, İstanbul Hilton Oteli, 1953

6 Turgut Cansever, Abdurrahman Hancı, Büyükada Anadolu Kulübü,

7 Ankara da yapılan ilk gökdelen olarak bilinen yapının mimarı Enver Tokay dır yılında projelendirilmiş yapının inşaatı 1964 yılında tamamlanmıştır. Sınırlı mimarlık yarışması sonucunda elde edilen projeye göre yapılan bina, tabii zemin üzerinde üç katlı bir podyuma oturan dikdörtgen prizmal büro bloğundan oluşur. Binada süpermarket, bürolar ve eğlence yerleri bulunur. Binanın yapımında, Ziya Gökalp Caddesi ne bakan cephesinde bulunan, heykeltıraş Kuzgun Acar ın eseri daha sonraları yerinden kaldırılmıştır. Bu heykelin nerede olduğu bilinmemektedir. Enver Tokay, Emek İşhanı Yarışması Birinci Projesi, Kızılay Meydanı, Ankara,

8 Muhlis Türkmen, Utarit İzgi, Hamdi Şensoy, İlhan Türegün, Brüksel Dünya Sergisi Türkiye Pavyonu, 1958

9 Mimar : Doğan Tekeli, Sami Sisa, M. Hepgüler Sanatçılar : Füreya Koral (Seramik pano) Sadi Diren (Seramik pano) Bedri Rahmi Eyüboğlu (Mozaik pano) Eren Eyüboğlu (Mozaik pano) Nedim Günsür (Mozaik pano) Yavuz Görey (Dekoratif plastik) Kuzgun Acar (Kabartma) Teoman Germaner (Kabartma) İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sultanhamam ve çevresinde yer alan manifaturacıların, ulaşım ve mekân güçlükleri nedeniyle inşa ettirmek istedikleri yeni bir çarşı için 1954 yılında kurdukları kooperatife, Bozdoğan kemeri ile Unkapanı Köprüsü arasında kalan kısımda bir arsa teklif etmiştir. Bu arsa, sözü edilen bölgede, Atatürk Bulvarı'nın Süleymaniye yakası boyunca, dar bir şerit olarak uzanan, metrekare büyüklüğünde bir alandır. İmar planı için açılan yarışmanın sonuçlanmasının hemen ardından düzenlenen mimari proje yarışmasında, Doğan Tekeli- Sami Sisa- M. Hepgüler'in tasarımının uygulanmasına karar verilmiştir. Tasarımda, inşa edilecek yapı grubunun, arsanın çevresinde yoğunlukla yer alan, önemli Osmanlı ve Bizans yapıtlarının algılanmasını engellememesine dikkat edilmiştir. İlk projenin, birkaç değişiklik geçirmesiyle birlikte programda; ortalama metrekare büyüklüğünde 1117 dükkân, depolar, katlı bürolar, büfeler, açık- kapalı otoparklar ve diğer hizmet bölümleri bulunmaktadır. Arsanın tam ortasında bulunan ve yapı grubunu ikiye bölen Şebsefa Hatun Camisi'nin de açılı yerleşmesine uygun olarak bloklar, Atatürk Bulvarı'na göre açılı olarak yerleştirilmiştir. Böylece yapıların önünde, üçgen avlular meydana gelmiştir. Arkadan geçen cadde, otopark ve depolara bağlanmaktadır. Ayrıca aradaki yaya yolları ile avlulardan arkadaki caddeye ulaşılır. (Kaynak: Arkitera Arkiv) Doğan Tekeli, Sami Sisa, Metin Hepgüler, İstanbul Manifaturacılar Çarşısı, 1959

10 Doğan Tekeli, Sami Sisa, Metin Hepgüler, İstanbul Manifaturacılar Çarşıs, 1959

11 Doğan Tekeli, Sami Sisa, Metin Hepgüler, İstanbul Manifaturacılar Çarşıs, 1959

12 Kocatepe Camiisi Proje Yarışması Birincisi Vedat Dalokay, 1957 Kocatepe Camisi, mimarlık kültürüne fazla değinmeden mimarlık üzerinden siyaset yapılmasına da örnektir. Cami için açılan ilk yarışmada ödül alan proje yenilikçi formu ve mütevazi boyutları nedeniyle engellenir. Atılan temel 1964 yılında sökülür; açılan ikinci yarışma, Osmanlı imparatorluk camisinin, yaratıcı bir dönüşüme hemen hiç uğramamış bir kopyasıyla sonuçlanacaktır lı yılların sonlarından başlayarak, camiler özellikle büyük şehirlerin kenarlarında, kırsal alandan göç edenlerin yaşadığı ruhsatsız gecekondu mahallelerinde yoğunlaştı. Kentlere göç, yer değiştiren nüfusu muhacir konumuna getirip derin bir kimlik sorunuyla yüzleştirmekte idi. Bu sorun, doğulu-batılı, yerelevrensel gibi kültürel üstyapıya ilişkin incelmiş sorularla değil, büyük kentin çarkında ezilip savrulan, toplumsal sınıf kimliği belirsiz bir kitlenin özdeksel sorularıyla daha gerçekçi olarak tanımlanabilir. Cami, bu nüfus için her anlamda yönünü bulmaya yarayan korunaklı bir limandı. Yeni bağlamına tutunmaya çalışan yeni kentli için caminin mimari nefaseti söz konusu olamadı, binanın aşina bir çehreye sahip olması yeterliydi. Nefasetin erbabı ise, konunun tamamen dışında idi. Mimarın, tarih boyunca en yoğun yaratıcılık ortamı olan bir yapı türünün ibadet yapıları pratiğinden kopması, göz açıp kapayıncaya kadar, ve geri dönülmez bir süreklilikte gerçekleşti. Daha sonraki yıllarda resmi makamlar tarafından açıklanacak olan istatistiklere göre her 6 saatte bir caminin yapıldığı bir ülkenin mimarları zengin bir ifade ve yetkinlik ortamından mahrum kalırken, kent kimliğinin önemli figür yapılarından cami tasarımı da kaba bir pragmatizme teslim oldu ler yeni cami inşaatları ve mimarlık ortamı- (Balamir, Mimarlık, Yıl 2004, Sayı 313)

13 1950 ler, 2. Dünya Savaşı sonrasında hemen her yerde olduğu gibi, planlanmış konut yerleşimlerinde CIAM ilkelerine göre üretilen noktasal ve yassı blok tipi inşaatlara sahne oldu. Bunların kalburüstü örnekleri, batının toplu konut deneyimini ve modernist dili özümsemiş, nitelikli uygulamalardı. Ne var ki büyük kentleri şekillendiren, yüksek modernizmin seçkin örnekleri olamadı. Kırdan göç sonucu hızlı kentleşmenin doğurduğu konut sıkıntısı ve yeni konut girişimleri için sermaye birikiminin yetersizliği, kent topraklarının doğrudan işgaline ya da ranta dayalı niteliksiz gelişimine yol açtı. İmarsız gecekondu kentleri ile imarlı apartman kentleri nin gelişimi, hemen hemen parallel seyretti. Gecekondular pitoreskti; birkaç on yılda yeşil içinde kaybolup uzaktan bakınca mutena görünümlere kavuşanları olmuştur. Apartmanların başlıca iki çeşitlemesi söz konusuydu: küçük arsalar üzerinde tekil inşa edilmiş, aynı yapılaşma koşullarına tâbi bloklar; ya da büyük arsalarda şekilsiz yığınlar halinde, ekseri toplu olarak üretilmiş irili-ufaklı blok kümeleri ler sonrası konut ve kent - (Balamir, Mimarlık, Yıl 2004, Sayı 313)

14 Üretimin itici gücü, müstakbel ev sahiplerinin küçük birikimleriyle yaratılan sermaye idi, ve buna olanak tanıyan parçalanmış mülkiyet 1965 yılından itibaren yasalaşan kat mülkiyeti yeni bir toplumsal katmanlaşma yarattı, yeni bir kentsel yaşam ve yapı kültürüyle birlikte.(12) Önceleri temelden satış ağırlıklı başlayıp daha sonra müşterinin tamamen anonimleştiği yap-sat modeline geçilmesiyle, mimarmüşteri-müteahhit ilişkisi giderek koptu. Kat mülkiyeti yasasından önce, apartman yapıları sahipleri için bir övünç kaynağı, mimarlar için de kabiliyetlerini dışa vurmak için elverişli bir ortam oluşturuyordu. Anonimleşen müşteri, kalifiye olmayan müteahhit ve ruhsat teknisyenliğine indirgenmiş mimarlık hizmeti, yapı-yaşam kültürünü değiştirdi. Türkiye ye özgü bu konut üretim biçimi, tarihi kentlerin doku özelliklerini hemen hiç hesaba katmadan, kendini hemen her yerleşimde yeniden üretti. (Resim 28) Planlamada imarlı alanlar için sık aralıklarla uygulanan yoğunluk artırımı, geleneksel mimariyi olduğu kadar, erken modern konut örneklerini de ortadan silerek, yerlerini süfli bir pratiğe bıraktı. Anadolu şehirlerinin çoğu, 50 li yıllarda başlayıp 70 lerde ivme kazanan, ve 80 lerin liberalizmiyle tırmanan bir süreçle, toplam yarım asırlık bir süre içinde, tarihi dokularını kaybettiler. Şehirlerini 2. Dünya Savaşı nın yıkımından korumayı başarabilen ülke, tarihi kentlerini kendi eliyle yok etmiş oldu. Bir kaç onyıl içinde mimarlar, yapı üretiminin mimarlık ve kent planlamadan kopuşuna tanık oldular; aslında kısa sürede, mimarlığın kent planlamadan kopuşuna da tanık olacaklardı. İronik bir biçimde, planlama disiplini devlet gündemine 1960 lı yıllardan sonra girmiş, ve mimarlık okullarında bağımsız şehir planlama bölümleri de bu sıralar kurulmuştu... Mimarlık alanında bir diğer gelişme, yöre mimarisi üzerine ilgi ve birikimin büyümesi oldu. Yerel mimariler giderek yokolurken araştırması kurumsallaşıyor, yerel geleneklerin karşısında gelişen çağdaş yapı pratiği ise giderek yerlileşiyordu ler sonrası konut ve kent - Balamir (Mimarlık, Yıl 2004, Sayı 313)

15 Kemal Ahmet Aru, Rebii Gorbon, Levent Mahallesi, İstanbul, 1947, (inşaat 1954, işveren Emlak Bankası)

16 Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi üzerinde, İETT Garajı'nın üzerindeki köşesinde yer alan arsa üzerinde Hukukçular Kooperatifi için inşa edilmiş bir apartman yapısıdır. Konutların yer aldığı blok, Le Corbusier'nin Marsilya'daki Unité d'habitation yapısından etkiler taşımakla birlikte, simpleks, dubleks ve yarı dubleks plan tiplerinin bir arada kullanılması, Hukukçular Sitesi'ni sadece dubleks plan çözümünü içeren Unité d'habitation yapısından ayırır. Plandaki farklı çözümler, yapının cephesinden okunabilmektedir. 12 katta 66 daire içeren yapı, kendi içinde site yaşamı koşullarını içerecek biçimde programlanmıştır. Ticari etkinlikler zemine ve asma katlarda, sosyal kullanımlı mekanlar ise çatıda tasarlanmıştır. Yapının programı dört bölümden oluşturulmuştur: Konut-Sosyal tesisler-ticari tesisler- Teknik servisler Tek merdiven, iki asansör bulunur. 115 metre yol cephesine sahip olan yapı, 286 m 2 'lik bir alana oturmaktadır m 2 'lik inşaatın m 2 'si konut, m 2 'si ticari etkinlikler için ayrılmıştır. Batı cephesi 45 metre, doğu ve güney cepheleri 20, 40 metredir. 3 kotta ve 3 cephede giriş bulunmaktadır. KAYNAK: ARKİTERA ARKİV Haluk Baysal-Melih Birsel, Hukukçular Sitesi, Mecidiyeköy, İstanbul,

17 Haluk Baysal-Melih Birsel, Hukukçular Sitesi, Mecidiyeköy, İstanbul,

18 Melih Birsel, Haluk Baysal, Yeşilköy Toplu Konut Yerleşkesi, 1972

19 Sedad Hakkı Eldem, SSK Zeyrek Tesisleri, İstanbul,

20 Sedad Hakkı Eldem, SSK Zeyrek Tesisleri, İstanbul, , Ağa Han Mimarlık Ödülü, (1986)

21 Zeyrek Sosyal Sigortalar yapı grubu sınırlı katılımlı bir yarışmada seçilerek projelendirilmiştir. Kompleks kökenindeki amaçlar bağlamında işhanı, dispanser, çarşı, banka ve bir kahveden oluşmaktadır. Ancak, bu amaç hiç gerçekleşmemiş ve kompleks kurumun büro binası olarak işlev görmüştür. Farklı büyüklükteki binalar eğimli arazi üzerinde çevre düzenini bozmayacak ve öncelikle arkadaki mahallenin kimliğiyle uyumlu olacak nitelikte konumlandırılmıştır. Bu tercih pencere elemanlarında ve yapı kütlelerinin çıkmalı biçimlenişinde de dışavurulmuştur. (Kaynak: Arkitera Arkiv) Sedad Hakkı Eldem, SSK Zeyrek Tesisleri, İstanbul, , Ağa Han Mimarlık Ödülü, (1986)

22 Alt katta konferans salonu, kitap depoları, üst katta ise kütüphane, okuma salonu ve ofisler yer alır. Türk Tarih Kurumu, Turgut Cansever, Ertur Yener Ankara, , Ağa Han Ödülü (1980)

23 Türk Tarih Kurumu, Turgut Cansever, Ertur Yener Ankara, , Ağa Han Ödülü (1980)

24 Altuğ-Behruz Çinici, ODTÜ Kampüsü ve Yapıları, 1961

25 Altuğ-Behruz Çinici, ODTÜ Mimarlık Fakültesi,

26 Abdurrahman Hancı, Kamil Yazıcı Evi, Küçükyalı, İstanbul, 1972

27 Abdurrahman Hancı, Osmanlı Bankası Taksim Şubesi, İstanbul, 1972

28 Günay Çilingiroğlu, MuhlisTunca Tercüman Gazetecilik ve Matbaacılık Tesisleri, Topkapı

29 Sedad Hakkı Eldem, Atatürk Kitaplığı, Taksim, İstanbul, 1973

30 Sedad Hakkı Eldem, Atatürk Kitaplığı, Taksim, İstanbul, 1973

31 Turgut Cansever, Demir Tatil Evleri, Torba-Bodrum, , Ağa Han Ödülü, 1992

32 Nuran&Merih Karaaslan, Sürücüler Terasevleri, Ankara,

33 Mehmet Konuralp, Sabah Gazetesi Tesisleri, Güneşli, İstanbul,

34 Hayati-Murat Tabanlıoğlu, Milliyet Gazetesi Tesisleri, İkitelli, İstanbul, 1993

35 Haluk Tümay, Ayhan Böke, Sabancı Merkezi, 4.Levent, İstanbul, 1993

36 Nevzat Sayın, Gökhan Avcıoğlu, Shell Genel Müdürlüğü, Bağlarbaşı, İstanbul,

37 Nevzat Sayın, Gön Deri Fabrikası II, Gaziosmanpaşa, İstanbul, 1994

38 Nevzat Sayın, Umur Basım ve Kırtasiye Fabrikası, Dudullu, İstanbul,

39 Emre Arolat, İpekyol Tekstil Fabrikası, Edirne, , Ağa Han Ödülü 2010

40 Emre Arolat, Ulus Savoy Konutları, 2009 Nevzat Sayın, Emre Arolat, İhsan Bilgin, Santral İstanbul,

41 2000 ler ve toplu konut mimarlığı

tanınan haklar, cumhuriyetin ilanı ve batılılaşma süreci gelmektedir. Başta İstanbul olmak

tanınan haklar, cumhuriyetin ilanı ve batılılaşma süreci gelmektedir. Başta İstanbul olmak Türkiye de Çok Katlı Konut Oluşum Sürecinin İstanbul Örneği Üzerinden İncelenmesi Selin MUTDOĞAN * ÖZET Osmanlı İmparatorluğu nun son dönemlerinden itibaren Anadolu topraklarında hızlı bir değişim yaşanmaya

Detaylı

1945 1960 DÖNEMİ ESKİŞEHİR MODERN KENT MERKEZİNİN OLUŞUMUNDA ÖNE ÇIKAN YAPILAR

1945 1960 DÖNEMİ ESKİŞEHİR MODERN KENT MERKEZİNİN OLUŞUMUNDA ÖNE ÇIKAN YAPILAR ANADOLU ÜNİVERS İTES İ S OS YAL BİLİMLER DERGİS İ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol. : 10 - S ayı/no: 3 : 191 211 (2010) 1945 1960 DÖNEMİ ESKİŞEHİR MODERN KENT MERKEZİNİN OLUŞUMUNDA

Detaylı

Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları

Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X. Poster Sunuşları Bildiri Özetleri Kitabı 31 Ekim - 2 Kasım 2014 Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ERZURUM İletişim Atatürk Üniversitesi

Detaylı

DOCOMOMO_tr IX. Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları ANTALYA 2013

DOCOMOMO_tr IX. Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları ANTALYA 2013 DOCOMOMO_tr IX. Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları ANTALYA 2013 Yayınlayan Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü Editörler H. Tuğba ÖRMECİOĞLU İkbal ERBAŞ Kapak Tasarımı

Detaylı

5. Bölüm. Tarih III (Cumhuriyet Dönemi) Dünden Bugüne Antalya

5. Bölüm. Tarih III (Cumhuriyet Dönemi) Dünden Bugüne Antalya 5. Bölüm Tarih III (Cumhuriyet Dönemi) 187 188 B E Ş İ N C İ B Ö L Ü M T A R İ H III (C U M H U R İ Y E T D Ö N E M İ) V. CUMHURİYET DÖNEMİ ANTALYASI 1- CUMHURİYET DÖNEMİNDE KENTLEŞME A- ANTALYA KENTİ

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 2012 GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM ve İNŞ. TİC. A.Ş. ANKARA, ÇANKAYA, LODUMU (BİLKENT-1) MAHALLESİNDE YER ALAN 26053 ADA 2 PARSELDE KONUMLU BULUNAN MESKEN VASFINDAKİ TAŞINMAZIN

Detaylı

BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM ÖRNEĞİ: ANKARA 14 MAYIS EVLERİ

BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM ÖRNEĞİ: ANKARA 14 MAYIS EVLERİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 22, No 4, 717-726, 2007 Vol 22, No 4, 717-726, 2007 BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM ÖRNEĞİ: ANKARA 14 MAYIS EVLERİ Gamze BELLİ ve Esin BOYACIOĞLU Gazi

Detaylı

1 Bu yazı Doç.Dr. Nuray Bayraktar ın yürütücü, Doç.Dr. Bülent Batuman,Yard. Doç. Dr. Umut Şumnu ve

1 Bu yazı Doç.Dr. Nuray Bayraktar ın yürütücü, Doç.Dr. Bülent Batuman,Yard. Doç. Dr. Umut Şumnu ve ANKARA DA YERLEŞİM ÖLÇEĞİNDE MODERN KONUT UYGULAMALARI 1 Doç.Dr. Nuray Bayraktar, Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Öğr. Gör. Elif Selena Ayhan, Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Didem Bahar, ODTÜ

Detaylı

İktidarlar, Kitleler ve Seyahat Halleri

İktidarlar, Kitleler ve Seyahat Halleri 64 İktidarlar, Kitleler ve Seyahat Halleri Seyahat teknolojileri ve imkanlarının, kara, hava ve deniz üzerindeki çarpıcı gelişimi, bugün yaşadığımız dünyanın ve küreselleşmenin önemli belirleyicileri oldu.

Detaylı

ÇAĞDAŞ CAMİ MİMARLIĞI Türkiye de 20. Yüzyıl Cami Mimarisi

ÇAĞDAŞ CAMİ MİMARLIĞI Türkiye de 20. Yüzyıl Cami Mimarisi ÇAĞDAŞ CAMİ MİMARLIĞI Türkiye de 20. Yüzyıl Cami Mimarisi Türkiye de son 50 yıl içerisinde inşa edilen camilerin niteliği, çağdaş Türk mimarisinin en önemli sorunlarından birini oluşturmakta, geçmiş yüzyılla-rın

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 ÇARPIK YAPILAŞMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM Bu kitabın basılmasına katkılarından dolayı, teşekkür ederiz. MÜSİAD Sektör Raporları: 72 ISBN: 978-605-4383-10-8 Hazırlayan İnşaat Y. Müh.

Detaylı

TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASI KORUMA PROJE VE UYGULAMALARINI ÖZENDİRME YARIŞMASI12

TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASI KORUMA PROJE VE UYGULAMALARINI ÖZENDİRME YARIŞMASI12 TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASI KORUMA PROJE VE UYGULAMALARINI ÖZENDİRME YARIŞMASI12 TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASI KORUMA PROJE VE UYGULAMALARINI ÖZENDİRME YARIŞMASI12 Bu kitap, Tarihi Kentler Birli i üyesi Gaziantep

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Tarih: 28.12.2012 R. No: 2012REVB102 ISO9001:2008 FS 5O9685 ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GÜVEN MAHALLESİ NDE 5 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM ÇANKAYA / ANKARA TSKB Gayrimenkul

Detaylı

Ankara da Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi nden Bir Örnek: Erzurum Oteli

Ankara da Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi nden Bir Örnek: Erzurum Oteli Ankara Araştırmaları Dergisi n Journal of Ankara Studies Ankara da Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi nden Bir Örnek: Erzurum Oteli A Model from the First National Architecture Period in Ankara: Hotel Erzurum

Detaylı

18.yy. Batılılaşma Topkapı III. Ahmet Çeşmesi 1728-29

18.yy. Batılılaşma Topkapı III. Ahmet Çeşmesi 1728-29 18.yy. Batılılaşma Topkapı III. Ahmet Çeşmesi 1728-29 18.yy. Batılılaşma Topkapı III. Ahmet Çeşmesi 1728-29 18.yy. Batılılaşma Tophane Çeşmesi, 1732, - I.Mahmud 18.yy. Batılılaşma Tophane Çeşmesi, 1732,

Detaylı

Dosya Editörleri: Berin F. Gür, Doç. Dr., TEDÜ, Mimarlık Bölümü T. Elvan Altan, Prof. Dr., ODTÜ, Mimarlık Bölümü

Dosya Editörleri: Berin F. Gür, Doç. Dr., TEDÜ, Mimarlık Bölümü T. Elvan Altan, Prof. Dr., ODTÜ, Mimarlık Bölümü AOÇ l 39 55'51.4"N 32 47'57.3"E Dosya Editörleri: Berin F. Gür, Doç. Dr., TEDÜ, Mimarlık Bölümü T. Elvan Altan, Prof. Dr., ODTÜ, Mimarlık Bölümü İKTİDARIN GÖSTERİ(Ş) MEKÂNI: CUMHURBAŞKANLIĞI KOMPLEKSİ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TOKİ NİN SOSYAL KONUT VE LÜKS KONUT PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TOKİ NİN SOSYAL KONUT VE LÜKS KONUT PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TOKİ NİN SOSYAL KONUT VE LÜKS KONUT PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ Hatice YILDIRIM TAŞINMAZ GELİŞTİRME ANABİLİM DALI ANKARA

Detaylı

KONUT SEÇİMİ VE DÜZENLENMESİ

KONUT SEÇİMİ VE DÜZENLENMESİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2817 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1775 KONUT SEÇİMİ VE DÜZENLENMESİ Yazarlar Prof.Dr. Meral NALÇAKAN (Ünite 1) Yrd.Doç. Ömer Kutay GÜLER (Ünite 2) Öğr.Gör. Alev

Detaylı

Son dönemin sihirli kavramı Kentsel. büyümeyeceği ve hatta geleceği bile bu kavram ile açıklanmaya çalışılıyor. Kentsel

Son dönemin sihirli kavramı Kentsel. büyümeyeceği ve hatta geleceği bile bu kavram ile açıklanmaya çalışılıyor. Kentsel Siyasi seçkinlerin, küreselleşme tasavvurlarını hayata geçirmek için buldozerlerle giriştikleri temizlik operasyonları bunun en çarpıcı ve görünür örneği. Ancak Metropolde yer alan tüm sosyal gruplar için

Detaylı

ISTANBUL DA KAMUSAL ALANDA SANAT UYGULAMALARI ICIN ONERILER

ISTANBUL DA KAMUSAL ALANDA SANAT UYGULAMALARI ICIN ONERILER ISTANBUL DA KAMUSAL ALANDA SANAT UYGULAMALARI ICIN ONERILER İSTANBUL DA KAMUSAL ALANDA SANAT UYGULAMALARI İÇİN ÖNERİLER İSTANBUL DA KAMUSAL ALANDA SANAT UYGULAMALARI İÇİN ÖNERİLER TEMMUZ 2011 Bu rapor,

Detaylı

İSTANBUL DA KENTSEL FARKLILAŞMALAR VE MEKÂNSAL YANSIMALARI

İSTANBUL DA KENTSEL FARKLILAŞMALAR VE MEKÂNSAL YANSIMALARI 117 İSTANBUL DA KENTSEL FARKLILAŞMALAR VE MEKÂNSAL YANSIMALARI Yrd.Doç.Dr. Kubilay AKMAN Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü kubilayakman@gmail.com ÖZET İstanbul, Osmanlı nın

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. I-Tower Bomonti Projesi 28 Adet Ofis, 4 Adet Mağaza Şişli, İSTANBUL Rapor Tarihi: 26 Aralık 2013 Revizyon Tarihi: 09 Temmuz 2014 Rapor No: 2013/SGYO/01-R

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ- ŞİŞLİ İLÇESİ 1199 ADA 384 PARSEL TORUN CENTER PROJESİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 07.01.2015 GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANKARA İLİ ÇANKAYA İLÇESİ'NDE YER ALAN 5405 ADA 13 PARSEL ÜZERİNDEKİ BODRUM + ZEMİN + 3 NORMAL KAT + ÇATI KATINDAN OLUŞAN 6 KATLI BİNA GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 03 Aralık 2013 tarih ve 8414-02 kayıt no lu. Adresi

YÖNETİCİ ÖZETİ. Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 03 Aralık 2013 tarih ve 8414-02 kayıt no lu. Adresi Değerlemeyi Talep Eden Dayanak Sözleşmesi Raporlama Süresi Değerlenen Mülkiyet Hakları Raporun Konusu YÖNETİCİ ÖZETİ Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 03 Aralık 2013 tarih ve 8414-02 kayıt no lu

Detaylı

Cumhuriyet Bulvarı 2. Kordon 209/4 Alsancak 35220 İzmir +90 232 4631630 (tel) +90 232 4631057 (faks) www.izmir-smd.org.tr

Cumhuriyet Bulvarı 2. Kordon 209/4 Alsancak 35220 İzmir +90 232 4631630 (tel) +90 232 4631057 (faks) www.izmir-smd.org.tr AĞUSTOS 2010 05 6 TL serbest AĞUSTOS 2010 05 02 04 masa üstü 30 yaka resimleri Cumhuriyet Kuşağında Yaprak Dökümü Nejat Ersin, Yüksel Öztan, Reha Ortaçlı 12 iyi şeyler Barselona Öyküleri ve Kıssadan Hisse

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ BEYOĞLU İLÇESİ'NDE YER ALAN 84 ADA 2 PARSEL ÜZERİNDEKİ 8 KATLI BİNA GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 ALGYO-1312004-REV. BEYOĞLU RAPOR BİLGİLERİ TALEP

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI ÜZERİNE: BURSA DA KÜKÜRTLÜ VE MUDANYA ÖRNEKLERİ

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI ÜZERİNE: BURSA DA KÜKÜRTLÜ VE MUDANYA ÖRNEKLERİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 2007 KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI ÜZERİNE: BURSA DA KÜKÜRTLÜ VE MUDANYA ÖRNEKLERİ Sibel POLAT Neslihan DOSTOĞLU Özet: Son yıllarda

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi. İmar Durumu. 32.920,32 m². Kullanılan Yöntemlere Göre Takdir Olunan Toplam Pazar Değerleri (KDV hariç)

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi. İmar Durumu. 32.920,32 m². Kullanılan Yöntemlere Göre Takdir Olunan Toplam Pazar Değerleri (KDV hariç) Değerlemeyi Talep Eden Dayanak Sözleşmesi Raporlama Süresi Değerlenen Mülkiyet Hakları Raporun Konusu YÖNETİCİ ÖZETİ Rapor Tarihi 30 Aralık 2014 Değerleme Konusu Gayrimenkulün Adresi Tapu Bilgileri Özeti

Detaylı

METROPOL KENT MERKEZLERİNDE ÇÖKÜNTÜLEŞME EĞİLİMLERİ: İSTANBUL EMİNÖNÜ-SÜLEYMANİYE BÖLGESİ ÖRNEĞİ

METROPOL KENT MERKEZLERİNDE ÇÖKÜNTÜLEŞME EĞİLİMLERİ: İSTANBUL EMİNÖNÜ-SÜLEYMANİYE BÖLGESİ ÖRNEĞİ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.2, s.293-323. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2012,

Detaylı