e-bülten Sosyal Medya Forumu Ict Summit Eurasia Bilişim Zirvesi 2011 Matchmaking (Eşleştirme Toplantıları) (15 Kasım 2011)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "e-bülten Sosyal Medya Forumu Ict Summit Eurasia Bilişim Zirvesi 2011 Matchmaking (Eşleştirme Toplantıları) (15 Kasım 2011)"

Transkript

1 Sayı 26 Kasım 2011 H e r a y ı n i l k h a f t a s ı İ T O w e b s i t e s i n d e y a y ı n l a n ı r. Avrupa Yolundaki Türkiye nin Bilgi Teknolojileri Karnesi Avrupa Komisyonu (AK) tarafından Avrupa Parlamentosu na sunulan Türkiye 2011 Yılı İlerleme raporunda elektronik haberleşme ve bilgi teknolojileri konusunda ilerleme kaydedildiği belirtildi. Devamı 2. sayfada Bilişim Sektörü İçin Devlet ve Kurumsal Teşvikler Semineri İstanbul Ticaret Odası Bilişim Teknolojileri ve e-ticaret Şubesi tarafından 2 Kasım 2011 tarihinde İstanbul Ticaret Odası 5. Kat Meclis Salonunda Bilişim Sektörü İçin Devlet ve Kurumsal Teşvikler Semineri düzenlendi. Devamı 6. sayfada Sosyal Medya Forumu (15 Kasım 2011) Ict Summit Eurasia Bilişim Zirvesi 2011 Matchmaking (Eşleştirme Toplantıları) ICT Summit Eurasia-Bilişim Zirvesi 2011 organizasyonu münasebetiyle Odamız ve İnterpromedya Yayıncılık Etkinlik Yönetimi ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş. işbirliği içerisinde, ITO VIP Lounge Salonunda, Avrasya bölgesi ülkelerinden Bilişim Sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile Türk firma yetkilileri ile eşleştirmeler yapılmıştır. Anılan Zirvenin açılış konuşmasını (Ulaştırma Bakanımız Sayın Binali Yıldırım, AB Bakanımız Sayın Egemen Bağış ve diğer protokol erkanı ile birlikte) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Dursun Topçu gerçekleştirmiştir. Devamı 4. Sayfada Ayrıntılı bilgi 8. sayfada Bilişim Teknolojileri ve e-ticaret Şubesi BİLİŞİM VE e-ticaret BÜLTENİ İletişim : Reşadiye Caddesi Eminönü İstanbul Tel : (212) Faks : (212) ** Kaynak belirtilen haberlerde geçen her türlü ifade, bilgi ve yorumların sorumluluğu haber kaynağına ait olup İTO sorumluluk kabul etmez.

2 Avrupa Yolundaki Türkiye nin Bilgi Teknolojileri Karnesi 2 Avrupa Komisyonu (AK) tarafından Avrupa Parlamentosu na sunulan Türkiye 2011 Yılı İlerleme raporunda elektronik haberleşme ve bilgi teknolojileri konusunda ilerleme kaydedildiği ancak ilerlemenin sınırlı kaldığına dikkat çekildi. Komisyonun 1997 yılında gerçekleştirilen Lüksemburg Zirvesi sonuç bildirgesine uygun olarak her yıl sunulan ilerleme raporunda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bu fasıldaki müzakereler bakımından kilit unsur olan elektronik haberleşme müktesebatıyla uyum sağlamaya devam etmiştir denildi. Elektronik haberleşme konusunda, özellikle çıkarılan yönetmeliklerle bazı ilerlemeler kaydedildiğine dikkat çekilen raporda buna karşın kanun ve yönetmeliklerin uyumlaştırılması ve uygulanması için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiği vurgulandı. Özellikle, tüketici haklarına ve sunulan hizmetlerin kalitesine ilişkin yönetmeliklerin çıkarılması ve düzenleyici kurumun faaliyetlerinin şeffaflığında ve hesap verebilirliğinde artış yaşanması Avrupa Komisyonu

3 tarafından olumlu karşılanırken Elektronik Haberleşme Kanunu ndaki bazı tutarsızlıklar ise sürdüğüne dikkat çekildi. Yetkilendirme, spektrum yönetimi, erişim ve arabağlantı, perakende tarife düzenlemesi ve pazar analizi usulleri konularındaki bazı hükümlerin AB çerçevesi ile farklılıklar gösterdiğine dikkat çekilen raporda birincil mevzuatın basitleştirilmesi gerektiğinin ise altı çizildi. AK tarafından hazırlanan raporda Türkiye de görmek istediği değişikliklerin başında ise sayısal yayıncılık ve sayısal kar politikası da dahil olmak üzere spektrum yönetiminin bazı unsurlarının veya sınırdaki yayın frekanslarının daha fazla açıklığa kavuşturulması oldu. Evrensel hizmet yükümlülüklerinin kapsamı ve uygulanmasının AB müktesebatına uyumlu olmadığına değinilen Sanal mobil ağ operatörü hizmetlerinin yetkilendirilmesi ve genişbant kablosuz erişim hizmeti operatörlerinin yetkilendirilmesine ilişkin uygulama yönetmeliği henüz çıkarılmamıştır ifadelerine yer verildi. İlerleme raporunda BTK tarafından hayata geçirilen numara taşınabilirliği sistemi ise Türkiye nin gerçekleştirdiği önemli ilerlemeler arasında yer aldı. Düzenleyici maliyet muhasebesi ve rekabetçi korunma tedbirleri getirilmesini de olumlu karşılayan AK, sabit telefon ve genişbant pazarlarına giren yeni girişimcilerin haklarının uygulanmasında ise güçlük çıktığını ve bunun da sınırlı rekabete yol açtığına dikkat çekti. Bilgi toplumu hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı raporda İnternet Alan Adları Yönetmeliği ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek ve Tüzel Kişilerin Elektronik Haberleşme Hizmeti İçinde Kodlu veya Kriptolu Haberleşme Yapma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kabul edilmiştir. Türkiye, şartlı erişim hizmetlerinin korunmasına ilişkin AB müktesebatını iç hukukuna henüz aktarmamıştır; şartlı erişime dayanan veya şartlı erişimi içeren hizmetlerin hukuki korunmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi ni imzalamamıştır ifadelerine yer verildi. Türkiye nin Elektronik İmza Kanunu ile ilgili AB direktifi arasında farklılıklar bulunduğuna dikkat çeken AK, ayrıca, Türkiye nin, e-ticaret Direktifini iç hukuka aktaracak mevzuatı henüz kabul etmediğini bunun yerine bir eşleştirme projesinin yürütüldüğünü vurguladı. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı nın erişim engelleme kararlarının da geniş bir biçimde eleştirildiği AK ilerleme raporunda internet içeriği ve internet ortamına erişim sağlayıcıların çalışma koşullarının düzenlendiği kanunun, ifade özgürlüğünü koruyan uluslararası standartlarla uyumlu olmadığına dikkat çekildi. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun gözden geçirilmesi gerektiğine değinilen raporda İnternet Kurulu tarafından başlatılan 5651 sayılı kanun üzerinde değişiklik yapılması çalışmaları ise yer almadı. BT HABER Türkiye nin Elektronik İmza Kanunu ile ilgili AB direktifi arasında farklılıklar bulunduğuna dikkat çeken AK, ayrıca, Türkiye nin, e-ticaret Direktifini iç hukuka aktaracak mevzuatı henüz kabul etmediğini bunun yerine bir eşleştirme projesinin yürütüldüğünü vurguladı.

4 ICT SUMMIT EURASIA Bilişim Zirvesi 2011 Matchmakıng Toplantıları (3 5 Ekim 2011 İstanbul Kongre Merkezi/HArbiye) 4 ICT Summit Eurasia-Bilişim Zirvesi 2011 organizasyonu münasebetiyle Odamız ve İnterpromedya Yayıncılık Etkinlik Yönetimi ve Pazarlama Hizmetleri A.Ş. işbirliği içerisinde, ITO VIP Lounge Salonunda, Avrasya bölgesi ülkelerinden Bilişim Sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile Türk firma yetkilileri ile eşleştirmeler yapılmıştır. Anılan Zirvenin açılış konuşmasını (Ulaştırma Bakanımız Sayın Binali Yıldırım, AB Bakanımız Sayın Egemen Bağış ve diğer protokol erkanı ile birlikte) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Dursun Topçu gerçekleştirmiştir. Sayın Topçu gerçekleştirmiş olduğu konuşmada; bilgi ve iletişim teknolojilerinin, ticari alanda varolan her türlü örgütsel ve organizasyonel yapının işleyişini, performans ve değişimini temelden etkilediğini, bilişim teknolojilerinde yaşanan baş döndürücü gelişmelerin, dünyadaki ekonomi politikalarını gittikçe birbirine yakınlaştırarak para ve sermaye hareketleri ile mal ve hizmet ticaretlerinin sınır tanımaz hale geldiğini belirtmiştir. Türkiye nin de bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün güçlendirmesinin, genel ekonomik kalkınması için son derece hayati rol oynadığını ve bu nedenle bilişimin, Türkiye nin lokomotif sektörlerinden biri olması gerekliliğini vurgulayan Sayın Topçu ICT Summit Eurasia Bilişim Zirvesi 2011 e destek vermekten dolayı Odamızın gururlu olduğunu da ifade etmiştir.

5 Zirveye katılan yabancı firmalar, tüm çalışmaları Odamızca gerçekleştirilen Eşleştirme Toplantıları Etkinliği çerçevesinde 3-5 Ekim 2011 tarihlerinde ; Lojistik çözümleri, Medya Akış Sistemleri, Online finansal çözümler hizmetler, e-devlet, e-sağlık, e-ödeme çözümleri, mobil servis ve mobil hizmetler, Fiber Obtik kablolama altyapıları, Veri Merkezi Altyapıları, Güç Jeneratörleri e-öğrenim, IT Donanım ve yazılım alım satımı konularında yerli firmalarımızla görüşmeler gerçekleştirmiştir. Zirve kapsamında Odamızca; Kazakistan, Bulgaristan, Makedonya, Kırgızistan, Suriye, Kanada, Suudi Arabistan, Gürcistan ve Özbekistan ülkelerine mensup toplam 10 firmanın matchmaking toplantılarına katılımı sağlanmıştır. Toplantıya Türk Bilişim firmaları büyük ilgi göstermiş olup, toplam olarak 65 adet eşleştirme toplantısı Odamızca başarı ile gerçekleştirilmiştir. Anılan Eşleştirme toplantıları sonucunda hem yerli hem de yabancı şirketlerimizin memnuniyeti üst seviyede olmuştur.

6 BİLİŞİM SEKTÖRÜ İÇİN DEVLET VE KURUMSAL TEŞVİKLER BİLGİLENDİRME SEMİNERİ (02 KASIM 2011) Bilişim, telekomünikasyon, teknoloji, arge ve e-ticaret konusunda devlet ve çeşitli kurumlar tarafından desteklenen proje ve faaliyetler konusunda, üyelerimizin bilgilendirilmesi amacıyla ilgili STK lar ile işbirliği yapılarak ve bilişim sektörüne destek veren kuruluşlardan konuşmacılar davet edilerek, 2 Kasım 2011 tarih 10:00 15:30 saatleri arasında bir bilgilendirme semineri Odamız 5. Kat Meclis Salonunda düzenlenmiştir. katılımcıları bilgilendirmiştir. Mevzubahis seminerde; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Arge Uzmanı Recep UZUNGİL, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ARGE Destekleri hakkında katılımcılara detaylı bilgi vermiştir. Sayın Uzungil, yapmış olduğu konuşmasında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının en önemli stratejik hedefinin; ülkemiz sanayisinin daha rekabetçi bir yapıya kavuşması için AR-GE, inovasyon ve girişimciliğin desteklenmesi ve geliştirilmesi olduğunu belirtmiştir. Sayın Uzungil ayrıca Bakanlık bünyesinde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Pazarlama Destek Programları, San-Tez Programları, Arge Merkezleri, Yatırım Destek Programı, Patent Destek Programı, Rekabet Öncesi İşbirliği ve Tekno Girişim Sermayesi Desteği adı altında Ar-Ge Destek programları bulunduğunu belirtmiş ve bu destekler hakkında katılımcıları bilgilendirmiştir. 6 Anılan destek ve teşviklerin tüm boyutlarıyla ele alınarak katılımcılara aktarıldığı seminerin açılış konuşmasını Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Dr. Ahmet Naci Helvacı gerçekleştirmiştir. Sayın Helvacı, konuşmasında özellikle Bilişim Sektörünün stratejik önemine değinmiş ve bu sektöre yönelik teşvik ve desteklerin arttırılması gerektiğini belirtmiştir. Sayın Dr. Ahmet Naci Helvacı, özellikle halihazırdaki teşvik ve desteklerin Bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmalar tarafından daha fazla rağbet görmesi gerektiğini vurgulayarak, şirketlerimizin bu konuda daha bilinçli ve istekleri konusunda daha talepkar olması gerektiğini ifade etmiştir. Sayın Dr. Ahmet Naci Helvacı Odamızın bilişim sektörüne vermiş olduğu hizmetler konusunda da Kamu İhale Kurumu, Kamu Alımları İzleme ve Bilgi Hizmetleri Dairesi Başkanı Ferruh Solak, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) destekleri hakkında bilgi vermiş ve EKAP sistemine kayıt esasları ve kayıtlı isteklilerin yararlanabileceği avantajlar hakkında da katılımcıları bilgilendirmiştir. Seminerin ilk yarısının son sunumunu gerçekleştiren KOSGEB İstanbul Boğaziçi Hizmet Merkezi Müdürü Dr. Serhat ÖZTÜRK KOSGEB Destekleri ile ilgili bir sunum gerçekleştirmiştir. Dr. Serhat Öztürk öncelikle ülkemizde KOBİ lerin genel durumu hakkında bilgilendirme yaptığı sunumunda, KOSGEB in KOBİ lere sağlamış olduğu, Araştırma Geliştirme İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı, Kobi Proje Destek Programı, İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı,

7 Genel Destek Programı, Girişimcilik Destek Programı ve Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programları hakkında (Destekleri niteliği, destek üst limitleri, destek alınması için gerekli şartlar vb. hususlarla ilgili) katılımcıları bilgilendirmiştir. Seminerin ikinci bölümünde TTGV Teknoloji Geliştirme Projeleri Grubu Uzmanı Pelin Durtaş, TTGV Destekleri, TÜBİTAK TEY- DEB Uzmanı Mesut Çeviker, TÜBİTAK-TEY- DEB Tarafından Yürütülen Destek Programları ve Online Proje Değerlendirme Sistemi, İSTKA Program Yönetim Birimi Başkanı Süleyman Bayezit, Kalkınma Ajansları Mali Destek Sistemi ve İstanbul Kalkınma Ajansı Destekleri başlıklı sunumları ile katılımcılara kurum ve kuruluşlarının vermiş olduğu destekler ve teşvikler konusunda geniş bilgi vermişlerdir. Seminerimizin ikinci yarısının son sunumları Ekonomi Bakanlığı İhracatı Geliştirme Uzmanı Fatih Aydın ın İhracata Yönelik Devlet Yardımları ve Fatih Öncü nün Avrupa Fonları başlıklı sunumları olmuştur. Seminerin hem ilk bölümünün sonunda hem de ikinci bölümünün sonunda Katılımcılar destek ve teşvikler konusunda merak ettikleri tüm hususları konuşmacılarımıza yöneltmişlerdir. Seminere katılan konuşmacılarımız kendilerine yöneltilen tüm soruları yanıtlamışlardır. Bilişim sektörü içerisindeki farklı alanlarda (yazılım, donanım vs.) faaliyet gösteren firmaların 168 temsilcisinin katılım gösterdiği seminerimiz çok başarılı geçmiş ve seminer katılımcıları tarafından konunun daha geniş boyutta ele alınacağı seminerler düzenlenmesi yönünde talepler alınmıştır.

8 SOSYAL MEDYA FORUMU (15 KASIM 2011) Gün geçtikçe hayatımızın içine giren ve büyük kitleleri etkisi altına alan Sosyal Medyadan şirketlerin ticari anlamda en etkili şekilde nasıl yararlanacağı hususunda üyelerimizin bilgilendirilmesi amacıyla 15 Kasım 2011 Salı günü 10:00 ile saatleri arasında Odamız 5. Kat Meclis Salonunda Sosyal Medya Forumu (Seminer + Panel şeklinde) düzenlenmiştir. İnsanların yazı, resimler, videolar ve ses dosyaları yardımıyla iletişime geçtiği internet platformları olarak tanımlanan Sosyal Medya nın, ticaret ve pazarlama boyutunda şirketlere sunmuş olduğu faydalar, Sosyal Medyanın etkin kullanımı, Sosyal Medyada tehditler ve fırsatlar gibi birçok konunun tüm boyutlarıyla ele alındığı Forum un açılış konuşması Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Dr. Ahmet Naci Helvacı tarafından gerçekleştirmiştir. Sayın Dr. Helvacı yapmış olduğu konuşmada, ülkemizin son zamanlarda başarmış olduğu ekonomik gelişmeleri rakamlarla ortaya koymuş, kazanılan bu başarılarda bilgi ve iletişim sistemlerinin rolünden bahsetmiştir. Sayın Dr. Helvacı özellikle ülkemizde de sosyal mecraların, sosyal paylaşım ağlarının kullanımının revaçta olduğunu belirterek, özellikle Facebook un dünya çapında 800 milyonu aşkın kullanıcısıyla gerçek bir Pazar niteliği taşıdığını, Türk şirketlerinin de bu pazardan yararlanması gerektiğini vurgulamıştır. Dr. Helvacı tüketicilerin sosyal medya üzerinden ürün, şirket, markalarla ilgili paylaşımları konulu anketine katılan 2000 kişi üzerinden oluşturulan istatistiklerde, katılımcıların %34 ünün bir ürün, şirket ya da marka hakkındaki tatmin ya da memnuniyetsizliğini sosyal medya üzerinden paylaştığını, ankete katılanların %23 ünin ürün, marka veya şirketler ile ilgili beğenilerini, %26 sının ise şikayetlerini dile getirmek için sosyal medyayı kullandığını belirterek sosyal medyanın gücüne dikkat çekmiştir.

KOBİLERDE VERİMLİLİKTE BİLİŞİMİN ROLÜ SEMİNERİ

KOBİLERDE VERİMLİLİKTE BİLİŞİMİN ROLÜ SEMİNERİ İTO BİLİŞİM Sayı 31 Nisan 2012 Her ayın ilk haftası İTO web sitesinde yayınlanır. KOBİLERDE VERİMLİLİKTE BİLİŞİMİN ROLÜ SEMİNERİ Günümüz dünyasında bilgi ve iletişim teknolojileri, sosyal ve ticari alanda

Detaylı

BTK Yeni Hizmet Binası Mimari Projesi

BTK Yeni Hizmet Binası Mimari Projesi BTK Yeni Hizmet Binası Mimari Projesi Dr. Tayfun ACARER Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Merhaba, Telefon ve internet hizmetleri başta olmak üzere hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri

Detaylı

İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ

İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ Sayı 43 Mayıs 2013 e-bülten İTO BİLİŞİM H e r a y ı n i l k h a f t a s ı İ T O w e b s i t e s i n d e y a y ı n l a n ı r İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım,

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir Ticaret Odası Tarihi İzmir Ticaret Odası, 1884 yılında başlatılan işlemler sonunda 1885 te kurularak İzmir in ticaret

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

CASPER Genel Müdürü. İTÜ Bilgisayar Müh. Bölümü. INTEL Genel Müdürü. TOBB-Bilgisayar Yazılım Meclisi Başkanı. NORTEL-NETAŞ Genel Müdürü

CASPER Genel Müdürü. İTÜ Bilgisayar Müh. Bölümü. INTEL Genel Müdürü. TOBB-Bilgisayar Yazılım Meclisi Başkanı. NORTEL-NETAŞ Genel Müdürü Ahmet ACAR Tayfun ACARER Eşref ADALI Serdar AK ORHAN AKBULUT Erkan AKDEMİR Mustafa AKGÜL Mehmet AKYELLİ Melih AKYILMAZ Kerem ALKİN Müjdat ALTAY Yusuf Ata ARIAK Ümit ATALAY Volkan ATALAY Emin Sadık AYDIN

Detaylı

2.2.1.17. Kamu Hizmetlerinde e-devlet Uygulamaları a) Mevcut Durum e-devlet, kamu hizmet sunumunda kalite ve etkinliğin artırılmasına yönelik

2.2.1.17. Kamu Hizmetlerinde e-devlet Uygulamaları a) Mevcut Durum e-devlet, kamu hizmet sunumunda kalite ve etkinliğin artırılmasına yönelik 2.2.1.17. Kamu Hizmetlerinde e-devlet Uygulamaları a) Mevcut Durum e-devlet, kamu hizmet sunumunda kalite ve etkinliğin artırılmasına yönelik çalışmalarda önemli bir araç teşkil etmektedir. Bu kapsamda

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HABER BÜLTENİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HABER BÜLTENİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HABER BÜLTENİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİLGİ HİZMETLERİ DAİRESİ BÜLTENİ ARALIK 2010 YIL 5 SAYI 60 HANNOVER A TÜRK BİLİŞİM SEFERİ TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİ FİNALİSTLERİ AÇIKLANDI

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. 2014 Yılı İş Planı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. 2014 Yılı İş Planı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2014 Yılı İş Planı Tamamlanma Tarihi İlişkili Olduğu Stratejik Plan Hedefi İşletmecilerin internet sitelerinin engelli kullanıcılar tarafından daha erişilebilir hale

Detaylı

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 200 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ankara BAKAN SUNUŞU Kamu yönetiminin geliştirilmesi ve vatandaş

Detaylı

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ...

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... Sayfa 1 / 92 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... 3 1 GENEL BİLGİLER... 4 1.1 Misyon ve Vizyon... 4 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 1.3 Ajansa İlişkin Bilgiler... 6 1.3.1 Fiziksel Yapı... 6 1.3.2

Detaylı

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı. Genel Sekreterliği. 2013 Yılı Faaliyet Raporu www.dogaka.gov.tr

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı. Genel Sekreterliği. 2013 Yılı Faaliyet Raporu www.dogaka.gov.tr D A K A 2013 Y F R SUNUŞ Yerel kaynak ve potansiyellerin ulusal plan ve programlarla uyumlu ve kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları işbirliğine dayalı bir şekilde değerlendirilerek bölgesel kalkınmanın

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

BİLİŞİM 2013 DANIŞMA KURULU

BİLİŞİM 2013 DANIŞMA KURULU BİLİŞİM 2013 DANIŞMA KURULU Tayfun ACARER Eşref ADALI Orhan AKBULUT Erkan AKDEMİR Mustafa AKGÜL Mehmet AKYELLİ Melih AKYILMAZ Kerem ALKİN Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı İstanbul Teknik

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

2010 YILI FAALİYET RAPORU

2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI MART 2011 Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. M. Kemal ATATÜRK YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

Sunuş. Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreter

Sunuş. Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreter 1 Sunuş Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kurumsal Yönetim Birimi (KYB) kendi içinde Halkla İlişkiler, İdari İşler, Bilgi İşlem, Muhasebe fonksiyonlarının bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Yönetsel anlamdaki

Detaylı

Geleceğe yatırım. www.bebka.org.tr YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ

Geleceğe yatırım. www.bebka.org.tr YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 11 Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Geleceğe yatırım YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ Kalkınma Bakanı Cevdet

Detaylı

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI ARALIK 2005 i ii İÇİNDEKİLER Sayfa I) Giriş... 1 II) 2005 Eylem Planı Gerçekleşme Durumları: 3 Değerlendirme

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI

DİCLE KALKINMA AJANSI DİCLE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU (Ocak-Haziran) Sunuş Ajans, 2014-2018 yılları için aynı stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda ortak bir vizyona ulaşmak üzere TRC3 Bölgesi ndeki bütün

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013 Kapak Resimleri: http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising-resources/online-fundraising-training/

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI NSI 10 YILI AROU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2010 Mart 2013 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 1 A) ÇKA Kurumsal Misyon ve Vizyonu... 1 B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 C) Kurumsal

Detaylı

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili birimlerin katkılarıyla

Detaylı

Cansen BAŞARAN SYMES Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı

Cansen BAŞARAN SYMES Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı ! Prof. Dr. Habip ASAN Başkan Türk Patent Enstitüsü Ankara! İstanbul, 10 Şubat 2014 Ref: CBS/shk/14-276 Sayın ASAN, Türk Patent Enstitüsü Özel Büro Birimi tarafından gönderilen 10.01.2013 tarihli ve 90310819-602.04.01

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU HAZİRAN 2013

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU HAZİRAN 2013 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU 2013 HAZİRAN 2013 Yönetici Özeti Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri

Detaylı