DjendjPROJE SAHİBİ. FARK YATIRIM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME Şti. Ltd. Tel: Mimar Mustafa Derat PROJEYİ HAZIRLAYAN KURULUŞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DjendjPROJE SAHİBİ. FARK YATIRIM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME Şti. Ltd. Tel: Mimar Mustafa Derat +90 533 8637721 PROJEYİ HAZIRLAYAN KURULUŞ"

Transkript

1 DjendjPROJE SAHİBİ FARK YATIRIM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME Şti. Ltd. Tel: Mimar Mustafa Derat PROJEYİ HAZIRLAYAN KURULUŞ CEMALİYE ÖZVEREL, Y. Çevre Mühendisi Tel: E- mail: PROJENİN ADI FARK YATIRIM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME Şti. Ltd. AİT TOPLU KONUT PROJESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU Proje Yeri: GİRNE Mayıs 2015

2 Projeyi Hazırlayan Grup İsim- Soyisim Mesleği İmza Cemaliye Özverel Çevre Y. Mühendisi Doğan Gürgen Orman Y. Mühendisi Turhan Öznesil Jeoloji Mühendisi 1

3 Girne Çevre Yolu Çemberi nden Lapta istikametine 750 m gidilir. Işıklardan kuzey istikametine dönülür ve 300 m devam edilir. İlk yoldan Şht. Erkan Avni Sokak a dönülür. 60 m sonra Şht. İsmet Dülgeroğlu Sk. a dönülür 190 metre ilerledikten sonra Dağyolu Sk. Istikametinde devam edilir. 520 m sonra Şht. Cavit Sk. a dönülür. 40 m sonra Proje Alanına ulaşmak mümkündür. *Kroki ölçeksiz olarak çizilmiştir. 2

4 PROJE İÇİN SEÇİLEN YER: YUKARI GİRNE - GİRNE TAPU REFERANSI: PAFTA / HARİTA NO: XII/20.W.2 BLOK H PARSEL NO: 1814 KOÇAN NO: TAPU YER PLANI 3

5 PROJE YERİNİN FOTOĞRAFLARI Şekil 1 Proje yerinin Kıbrıs Adası üzerindeki lokasyonu Şekil 2 Proje yerinin Girne bölgesindeki konumu 4

6 İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM I PROJENİN TANIMI VE AMACI T1.1. Proje Konusu Faaliyetin Tanımı Hizmet Ömrü Hizmet Amaçları Pazar veya Hizmet Alanları ve Bu Alan İçerisinde Ekonomik ve Sosyal Yönden Ülke ve Bölge Ölçeğinde Önem ve Gereklilikleri BÖLÜM II PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU II.1. Faaliyet Yerseçimi BÖLÜM III PROJENİN EKONOMİK VE SOSYAL BOYUTLARI III.1. Projenin Gerçekleşmesi ile İlgili Yatırım Programı ve Finans Kaynakları III.2. Projenin Gerçekleşmesi ile ilgili İş Akım Şeması veya Zamanlama Tablosu III.3. Projenin Fayda Maliyet Analizi III.4. Proje kapsamında olmayan ancak projenin gerçekleşmesine bağlı olarak, Faaliyet sahibi veya diğer yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmesi tasarlanan diğer ekonomik, sosyal ve altyapı faaliyetleri III.5. Proje Kapsamında Olmayan Ancak Projenin Gerçekleşmesi İçin Zaruri Olan ve Faaliyet Sahibi veya Diğer Yatırımcılar Tarafından Gerçekleşmesi Planlanan Diğer Ekonomik, Sosyal ve Altyapı Faaliyetleri III.6. Kamulaştırma ve Yeniden Yerleşim

7 III.7. Diğer Hususlar BÖLÜM IV PROJEDEN ETKİLENECEK ALANIN BELİRLENMESİ VE BU ALAN İÇİNDEKİ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİN AÇIKLANMASI IV.1. Projeden Etkilenecek Alanın Belirlenmesi V.2. Fiziksel ve Biyolojik Çevrenin Özellikleri ve Doğal Kaynakların Kullanımı IV.2.1. Meteorolojik ve İklimsel Özellikler IV.2.2. Jeolojik Özellikler ve Topoğrafya IV.2.3. Yeraltı ve Termal Su Kaynaklarının Hidrojeolojik Özellikleri IV.2.4. Yüzeysel Su Kaynaklarının Hidrojeolojik ve Ekolojik Özellikleri. 42 IV.2.5. Yüzeysel Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan Kullanımı IV.2.6. Deniz ve İç Sulardaki (göl, akarsu) Canlı Türleri; bu türlerin tabii karakteri, ulusal ve uluslararası mevzuatla koruma altına alınan türler, bunların üreme, beslenme, sığınma ve yaşama ortamları, bu ortamlar için belirlenen koruma kararları IV.2.7. Toprak Özellikleri ve Kullanım Durumu; Toprağın fiziksel, kimyasal, biyolojik, arazi kullanım kabiliyeti sınıflaması, erozyon, toprağın mevcut kullanımı IV.2.8. Tarım Alanları; Tarımsal gelişim proje alanları, özel mahsul plantasyon alanları. Sulu ve kuru tarım arazilerinin büyüklüğü, ürün desenleri ve bunların yıllık üretim miktarları IV.2.9. Koruma Alanları IV Orman Alanları IV Flora ve Fauna IV Peyzaj Değeri Yüksek Yerler ve Rekreasyon Alanları, Benzersiz Özellikteki Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumların Bulunduğu Alanlar

8 V Devletin yetkili organlarının hüküm ve tasarrufu altında bulunan araziler; Askeri Yasak Bölgeler, kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar vb IV Proje yeri ve Etki Alanının Hava, Su ve Toprak Açısından Mevcut Kirlilik Yükünün Belirlenmesi IV.3. Sosyo Ekonomik Çevrenin Özellikleri: IV.3.1. Ekonomik Özellikler IV.3.2. Nüfus IV.3.4. İşsizlik IV.3.5. Sağlık IV.3.6. Bölgedeki Sosyal Altyapı Hizmetleri; eğitim, sağlık, kültür hizmetleri ve bu hizmetlerden yararlanma durumu IV.3.7. Kentsel ve Kırsal Arazi Kullanımları: yerleşme alanlarının dağılımı, mevcut ve planlanan kullanım alanları, bu kapsamda sanayi bölgeleri, limanlar, konutlar, turizm alanları, vb.kentsel v IV.3.8. Diğer Özellikler BÖLÜM V PROJENİN BÖLÜM IV TE TANIMLANAN ALAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER V.1. Arazinin Hazırlanması, İnşaat ve Tesis Aşamasındaki Faaliyetler Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler V.1.1. Arazinin Hazırlanması için Yapılacak İşler Kapsamında Nerelerde ve Ne Kadar Alanda Harfiyat Yapılacağı, Harfiyat Artığı Malzemelerinin Nerelere Taşınacağı veya Hangi Amaçlar İçin Kullanılacakları Harfiyat Sırasında Kullanılacak Malzemeler V.1.2. Taşkın Önleme ve Drenaj İşlemleri V.1.3. İnşaat Esnasında Kırma, Öğütme, Taşma ve Depolama Gibi Toz Yayıcı İşlemler

9 V.1.4. Proje Alanı İçerisindeki Su Ortamlarında Herhangi Bir Amaçla Gerçekleştirilecek Kazı, Dip Taraması, vb. İşlemler. Bunların Nerelerde, Ne Kadar Alanda, Nasıl Yapılacağı. Bu İşlemler Nedeni ile Çıkarılacak Taş, Kum, Çakıl ve Benzeri Maddelerin Miktarları, Nerelere Taşınacakları veya Hangi Amaçlar İçin Kullanılacakları V.1.5. Arazinin Hazırlanması ve İnşaat Aşamasında Ulaşım Altyapısı Planı, Bu Altyapının İnşası ile İlgili İşlemler, Kullanılacak Malzemeler, Kimyasal Maddeler, Araçlar Makinalar, Altyapının İnşası Sırasında Kırma, Öğütme, Taşıma Depolama Gibi Toz Yayıcı Mekanik İşlemler V.1.6. Arazinin hazırlanması ve inşaat aşamasında Su Temini Sistemi, Suyun Temin Edileceği Kaynaklardan Alınacak Su Miktarları ve Bu Suların Kullanım Amaçlarına Göre Miktarları V.1.7. Arazinin Hazırlanması ve İnşaat Aşamasında Oluşacak Atık Suların Cins ve Miktarı, Deşarj Edileceği Ortamlar V.1.8. Arazinin Hazırlanması ve İnşaat Aşamasında Oluşacak Katı Atık Miktar ve Özellikleri, Depolama Yığma, Bertaraf İşlemleri, Bu Atıkların Nerelere ve Nasıl Taşınacakları veya Hangi Amaçlar İçin ve Ne Şekilde Değerlendirileceği V.1.9. Arazinin Hazırlanması ve İnşaat Aşamasında Yapılacak İşlerde Kullanılacak Yakıt Türleri, Tüketim Miktarı ve Bunlardan Oluşacak Emisyonlar V Arazinin Hazırlanması ve İnşaat Aşamasında yapılacak işler nedeni ile meydana gelecek vibrasyon, gürültü kaynakları ve seviyesi V Arazinin Hazırlanması ve İnşaat Alanı İçin Gerekli Arazinin Temini Amacıyla Kesilecek Ağaçların Tür ve Sayıları, Ortadan Kaldırılacak Tabii Bitki Türleri ve Ne Kadar Alanda Bu İşlerin Yapılacağı V Arazinin Hazırlanması ve İnşaat Alanı için Gerekli Arazinin Temini Amacıyla Elden Çıkarılacak Tarım Alanlarının Büyüklüğü, Bunların Arazi Kullanım Kabiliyetleri ve Tarım Ürün Türleri

10 V Arazinin Hazırlanması ve İnşaat Aşamasında Çalışacak Personelin ve Bu Personele Bağlı Nüfusun Konut ve Diğer Teknik/ Sosyal Altyapı İhtiyaçlarının Nerelerde ve Nasıl Temin Edileceği V Arazinin Hazırlanması ve İnşaat Aşamasında Sürdürülecek İşlerde, İnsan Sağlığı İçin Riskli ve Tehlikeli Olanlar V İnşaat aşamasında proje alanında peyzaj unsurları oluşturmak veya diğer amaçlarla yapılacak saha düzenlemeleri V Diğer Faaliyetler V.2. Projenin İşletme Aşamasındaki Faaliyetler, Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler V.2.1. Proje Kapsamındaki Tüm Ünitelerin Özellikleri, Hangi Faaliyetlerin Hangi Ünitelerde Gerçekleştirileceği, Kapasiteleri, Faaliyet Üniteleri Dışındaki Diğer Ünitelerde Sunulacak Hizmetler V.2.2. İşletme ve İşletme ile İlgili Tesislerin Muhtemel Su Baskınlarından vb. Korunması Amacıyla Yapılabilecek Taşkın Önlemeye Yönelik Alınacak Tedbirler V.2.3. İşletme Sahasındaki Faaliyetlerin Meskun Mahallere ve Karayollarına Olabilecek Etkileri ve Giderilmesine Yönelik Tedbirler V.2.4. İşletme Aşamasında Yapılacak İşlerden Dolayı Zarar Görebilecek Flora- Fauna Türleri (endemik türler, nesli tehlikede vb.) Proje İçin Seçilen Yer ve Faaliyetin Etki Alanında Bulunan Tür Populasyonlarının Etkilenmesi V.2.5. İşletme aşamasında kullanılacak olan içme, kullanma vb. Amaçlarla kullanılacak suyun Miktarları, Kullanılacak Suyun Proses Sonrasında Atık Su Olarak Fiziksel, Kimyasal ve Bakteriyolojik Özellikler, ve ne oranda bertaraf edilecekleri, arıtma işlemleri sonrası atıksuyun ne miktarda, hangi alıcı ortamlara, nasıl deşarj edileceği V.2.6. İşletme Aşamasında Kullanılacak Yakıt Türleri, Miktarları ve Kimyasal Analizleri, Yakıtların Hangi Ünitelerde Ne Miktarlarda 9

11 Yakılacağı ve Kullanılacak Yakma Sistemleri, Emisyonlar, Ölçümler İçin Kullanılacak Aletler ve Sistemler V.2.7. İşletme aşamasında oluşacak katı atık miktar ve özellikler, depolama yığma, bertarafı işlemleri, bu atıkların nerelere ve nasıl taşınacakları veya hangi amaçlar için ve ne şekilde değerlendirileceği, geridönüşüm yöntemleri V.2.8. İşletme aşamasında faaliyet ünitelerinden kaynaklanacak gürültünün seviyesi ve kontrolü için, alınacak önlemler, yapılacak ölçümler, ölçüm için kullanılacak aletler V.2.9. Proje Alanında Peyzaj Unsurları Oluşturmak Veya Diğer Amaçlarla Yapılacak Saha Düzenlemelerinin; ağaçlandırma, yeşil alan düzenlemeleri vb. Ne kadar alanda nasıl yapılacağı, bunun için seçilecek bitki ve ağaç türleri V.3. PROJENİN SOSYAL EKONOMİK ÇEVRE ÜZERİNE ETKİLERİ V.3.1. Proje ile Gerçekleşmesi Beklenen Gelir Artışları, Yaratılacak İstihdam İmkanları, Nufus Hareketleri, Göçler, Eğitim, Sağlık, Kültür, Diğer Sosyal ve Teknik Altyapı Hizmetleri ve Bu Hizmetlerden Yararlanılma Durumlarında Değişiklikler V.3.2. Çevresel Fayda Maliyet Analizi BÖLÜM VI. HALKIN KATILIMI VI.1. Projeden etkilenmesi muhtemel halkın belirlenmesi ve halkın görüşlerinin çevresel etki değerlendirmesi çalışmasına yansıtılması için önerilen yöntemler VI.2. Görüşlerine başvurulması öngörülen diğer taraflar VI.3. Bu konuda verebileceği diğer bilgi ve belgeler BÖLÜM VII. ALTERNATİFLER BÖLÜM VIII. İZLEME PROGRAMI BÖLÜM IX. SONUÇLAR

12 KAYNAKLAR Ekler Listesi

13 TABLO LİSTESİ Tablo 1 Projenin yatırım tutarı tablosu Tablo 2 Projenin sermaye tablosu Tablo 3 Projenin zamanlama tablosu Tablo 4 Girne İstasyonuna ait yılına ait Meterolojik Veriler Tablo 5 KKTC Arazi Dağılımı Tablosu Tablo 6 Girne Arazi Kullanım Alanları Tablo 7 Orman Alanlarının orman yönetim bölgelerine gore dağılımı Tablo 8 Gayri safi milli hasıladaki gelişmeler ( ) Tablo 9 Evsel Atıksu Karakteristiği- Oluşabilecek kirleticiler ve konsantrasyonlar Tablo 10 İş makineleri ve gürültü seviyeleri Tablo 11 Şantiye alanı çevresel gürültü değerleri Tablo 12 Uzun Bloklar Kat ve Daire Tipleri Tablo 13 Kule Kat ve Daire Tipi Tablo 14 Evsel Atıksu Karakteristiği- Oluşabilecek kirleticiler ve konsantrasyonlar

14 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1 Proje yerinin Kıbrıs Adası üzerindeki lokasyonu... 4 Şekil 2 Proje yerinin Girne bölgesindeki konumu... 4 Şekil 3 Proje alanı ve 1 km çevresi Şekil 4 Proje Alanı yakın çevresi Şekil 5 Proje alanının doğusu Şekil 6 Proje alanının batısı Şekil 7 Proje alanının kuzeyi Şekil 8 Proje alanının kuzeyinde bulunan yapılar Şekil 9 Proje alanının güneyi Şekil 10 Proje alanının batısında bulunan dere Şekil 11 Proje alanının batısında bulunan yamaç Şekil 12 Koruma altındaki sulak alanların konumları (Çevre Koruma Dairesi, 2015) Şekil 13 Proje yeri bitki örtüsünden temizlenmiştir Şekil 14 Proje yerinde Olea europea Şekil 15 Proje yerinde Pinus brutia Şekil 16 Proje yerinde Inula crithmoides Şekil 17 Proje yerinde Şekil 18 Proje yerinde Cistus creticus Şekil 19 Proje yerinde Crataegus azarolus Şekil 20 Proje yerinde Ceratonia siliqua Şekil 21 Proje yerinde Pistacia terebinthus

15 Şekil 22 Proje yerinde Crisanthemum coronarium Şekil 23 KKTC Nufus Sayımı Sonuçları Şekil 24 Yıllara bağlı işsizlik oranları Şekil 25 Sabah Şekil 26 Öğlen Şekil 27 Öğleden sonra izdüşümü

16 Haritalar Harita 1. Tapu Planı Haritası Harita 2. KKTC Meteoroloji İstasyonları Haritası Harita 3. Bölgenin Yüzey Jeoloji Haritası Harita 4. Topoğrafik Haritası Harita 5. Temel Toprak Haritası Harita 6. Arazi Kullanım Kabiliyeti Haritası Harita 7. Proje Yerinin Orman Haritası Harita 8. Girne Beyaz Bölge Haritası 15

17 BÖLÜM I. PROJENİN TANIMI VE AMACI T1.1. Proje Konusu Faaliyetin Tanımı Fark Yatırım Araştırma ve Geliştirme Şti. Ltd. e ait Toplu Konut Projesi Girne Kazası, Pafta/Harita XII/20.W.2 Blok H, 1814 parseli üzerinde yapılması planlanmaktadır. Arazi mülkiyeti Fark Yatırım Araştırma ve Geliştirme Şti. Ltd. e aittir. Proje alanı Girne Beyaz Bölge Emirnamesi kapsamında yayınlanan esaslara bağlı olup A Bölgesi içerisinde yer almaktadır. A Bölgesi kuralları Ek 4 te verilmektedir. Proje alanı koordinatları K ve D şeklindedir. Söz konusu arazide toplu konut amaçlı tasarı gelişme için Şehir Planlama Dairesine 2015 GBB 86 numaralı Planlama Onayı başvurusu yapılmıştır. Proje kapsamında yapılacak olan binalarda rezidans tipi yaşam hedeflenmektedir. Rezidanslar kendi kendine yetebilen yüksek teknolojide ve kalitede yapılardır. Rezidansları apartman kavramından ayıran fark daha güvenli ve daha rahat yaşam sunuyor olmasıdır. Ülkemizde şehirleşmenin artmasıyla, apartman tipi toplu konut projeleri de artış göstermektedir. Projede hedeflenen kitle; şehrin merkezinde yaşamayı tercih eden kişilerdir. Projenin yer aldığı arazi 13 dönüm, 3 evlek 3000 ayakkare (18680 m 2 ) dir. Projede toplam 348 adet konut hanesinin yer aldığı, bina yüksekliği yaklaşık 32 metre, toplam uzunluğu yaklaşık 170 metre olan, 10 katlı 4 adet binadan 16

18 oluşmaktadır. Proje kapsamında güvenlik binası, kapalı otopark, 1 açık yüzme havuzu, 1 kapalı yüzme havuzu, tenis kortları, sauna, hamam ve fitness salonu bulunmaktadır. Bölgede park sorunu yaşanmaması amacıyla toplam 350 (bodrumda 342, zeminde 8) araçlık park yeri yapılacaktır. Bölgede trafik sorunu yaşanmaması amacıyla ise batı ve güney istikametinde yol yapılacaktır. Girne ilçesi denize yakınığı nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm inin başkenti haline gelmiştir. Bölgede yaşayan veya düzenli bir şekilde ziyaret eden turist sayısı oldukça fazladır. Bunun yanında Girne de şu an 3 tane üniversite bulunmaktadır. Gelecek yıllarda, öğrenci sayısının artış göstereceği varsayılırsa bölgede konut ihtiyacı önemli bir oranda artacağı düşünülmektedir. Proje nin gerçekleşebilmesi için Girne Belediyesi, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Jeoloji ve Maden Dairesi, Karayolları Dairesi ve Tarım Dairesi, Orman Dairesi Müdürlüklerinden görüşler alınıp raporun ekler kısmında sunulmuştur. Projede A1, A2 ve B1, B2 Bloklarında yerleşim amaçlı 34 adet 1+1 daire, 238 adet 2+1 daire, 76 adet 3+1 daire olmak üzere toplam 348 adet daire bulunmaktadır. Proje iskana açıldığında nufusta ortalama 1086 kişilik bir artış olacaktır. Binada enerji verimliliği ve su tasarrufu sağlayan ürünler kullanımı tercih edilecektir. Penceler çift cam olacaktır, koridorlarda sensörlü aydınlatma sistemi kurulacaktır. Su tasarrufunu sağlayan musluklar ve sifonlar kullanılmasına dikkat edilecektir. Binalara elektronik aletler seçilirken A sınıfı etiketinde olmasına dikkat edilecektir. Bunun yanında projede güneş enerjisinden faydalanılarak enerji üretimi düşünülmektedir. Bu konudaki projelendirmeler devam etmektedir. 17

19 Konutların kullanımı açılmasıyla binalarda atık yönetim sistemi kurulması amaçlanmaktadır Hizmet Ömrü Fark Yatırım Araştırma ve Geliştirme Şti. Ltd. e ait Toplu Konut Projesi ekonomik ömrü ve yenilenme çalışmaları ile hizmet ömrü 50 yıl olarak hedeflenmektedir Hizmet Amaçları Projenin hayata geçmesiyle, proje tasarımı, konforu ve çevreci ilkeleri ile örnek bir model olup uluslararası alanda tanıtımı gerçekleşecektir. Bu nedenle Kuzey Kıbrıs doğası ve kültürü tanıtılacak olup, projenin ekonomik ve sosyal hayatı olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. KKTC ye yapılacak büyük yatırımlarının artmasıyla, özelde bölge halkı genelde KKTC ekonomisi kalkınacaktır. Müşterilere residans konforu verilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca projenin hayata geçmesiyle bina yönetimini, bakımını ve güvenliğini sağlamak amacıyla istihdam sağlanacak, bunun yanında mobilya, enerji sektörlerine de olumlu etkileri vardır. Projenin başlıca amaçları aşağıdaki gibi sıralanmıştır: Projenin tasarımı, konforu ve şıklığıyla bir marka olmak. KKTC nin tanıtılmasını sağlamak Şehirin merkezinde yaşamak isteyen halka olanak sağlamak KKTC sınırları içerisinde sürdürülebilirlik çevre ilkeleri ile ön planda tutan örnek bir toplu konut projesi olmak 18

20 İstihdam olanağı sağlamak KKTC ekonomisine katkıda bulunmak 1.4. Pazar veya Hizmet Alanları ve Bu Alan İçerisinde Ekonomik ve Sosyal Yönden Ülke ve Bölge Ölçeğinde Önem ve Gereklilikleri Kıbrıs konumu itibariyle stratejik önemi yüksek bir adadır. Ülkenin tanınması ve yatırımların artması ile ekonomik gelişmeler de artacaktır. Fark Yatırım Araştırma ve Geliştirme Şti. Ltd. e ait Toplu Konut Projesi ile tasarım, şıklığı, konforu, verdiği lüks hizmet ile KKTC nin tanıtımı açısından yeni bir yatırım gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Proje tanıtımı uluslararası alanda gerçekleşmektedir. Projenin hayata geçmesiyle bölgede ortalama 1086 kişilik bir nüfus artışı olacaktır. Ekomik yönden özelde bölge halkı, genelde KKTC halkına kazanç sağlaması beklenmektedir. Yerel kaynak kullanımına önem vererek, ülke ekonomisine katkıda bulunurken, katkının ülke içinde kalması hedeflenmektedir. Proje sürdürülebilir çevre ilkelerine uyumlu örnek bir toplu konut projesi olacaktır. Ayrıca, proje hem yerel halka hem de adayı ziyaret etmek, yerleşmek isteyen yabancı turistlere yüksek kalitede hizmet veren örnek bir model olacaktır. 19

21 BÖLÜM II. PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU II.1. Faaliyet Yerseçimi Proje alanı Fark Yatırım Araştırma ve Gelişim Şti. Ltd. e aittir. Toplu Konut Projesi Girne Kazası, Pafta/Harita XII/20.W.2 BlokH, 1814 parseli üzerinde yapılması planlanmaktadır. Tasarı gelişme ile ilgili taşınmaz mal Girne Beyaz Bölge Emirnamesi kapsamında A Bölgesi içerisinde yer almaktadır. A Bölgesi özellikleri ekte verilmiştir. Projede emirname uyarınca tüm maddelere uyum sağlanacaktır. Emirname kapsamında arazinin konut alanı olarak ayrılmış olması, çevresel açıdan, eğim açısından uygun konumda olması, mülkiyetin proje sahibine ait olması gibi sebeplerle toplu konut projesi için söz konusu arazi seçilmiştir. Projede başlıca hedef şehrin merkezinde yaşamak isteyen kişilere olanak sağlamaktır. Söz konusu arazinin çevresinde birçok konut ve apartman bulunmaktadır. 20

22 II.2. Proje Kapsamındaki Faaliyet Ünitelerinin Konumu Fark Yatırım Araştırma ve Gelişim Şti. Ltd. e ait tasarı Toplu Konut Projesi ile 348 adet daire yapılması planlanmaktadır. Bina yüksekliği yaklaşık 32 metre, 10 katlı 4 adet binadan oluşmaktadır. Proje kapsamında güvenlik binası, kapalı otopark, 1 açık yüzme havuzu, 1 kapalı yüzme havuzu, tenis kortları, sauna, hamam ve fitness salonu bulunmaktadır. Proje kapsamındaki faaliyet ünitelerinin konumu aşağıda özetlenmiştir. Bodrum Kat: Toplam alan: m 2 Kot:-3.20 m 342 araçlık park yeri Çöp odası 6 adet Jenerator odası 6 adet Sauna WC Kapalı Yüzme Havuzu Fitness Uzun Bloklar A1 A2 Zemin: Toplam Alan: 1137 m 2 Kot: m 1+1 Daire 15 adet 75,5 m 2 21

23 1. Kat Toplam Alan: 1242 m 2 Kot: +3,19 m 1+1 Daire 1 adet 79 m Daire 10 adet 108,4 m 2 2. Kat Toplam Alan: 1156 m 2 Kot: +6,34 m 1+1 Daire 1 adet 87 m Daire 10 adet 93,2 m 2 3.Kat Toplam Alan: 1098 m 2 Kot: +9,49 m 2+1 Daire 10 adet 109,8 m2 4. Kat Toplam Alan: 948 m 2 Kot: +12,64 m 2+1 Daire 10 adet 109,8 m2 5. Kat Toplam Alan: 1011 m 2 Kot: +15,79 m2 3+1 Daire 5 adet 150 m Daire 1 adet 269 m 2 22

24 6. Kat Toplam Alan: 1031 m 2 Kot: +18,94 m 4+1 Daire 1 adet 241 m Daire 5 adet 158 m 2 7. Kat Toplam Alan: 1011 m 2 Kot: +22,09 m 4+1 Daire 1 adet 261 m Daire 5 adet 150 m 2 8. Kat Toplam Alan: 1031 m 2 Kot: +25,24 m 4+1 Daire 1 adet 241 m Daire 5 adet 158 m 2 9. Kat Toplam Alan: 1011 m 2 Kot: +28,39 m 4+1 Daire 1 adet 261 m Daire 5 adet 150 m 2 Kule B1- B2 Zemin: Toplam Alan: 865 m 2 23

25 Kot: +0,34 m 1+1 Daire 9 adet 96,11 m 2 1. Kat Toplam Alan: 775 m 2 Kot: +3,34 m 2+1 Daire 10 adet 77,5 m 2 2. Kat Toplam Alan:775 m 2 Kot: +6,34 m 2+1 Daire 10 adet 77,5m 2 3. Kat Toplam Alan: 775 m 2 Kot: +9,34 m 2+1 Daire 10 adet 77,5 m 2 4. Kat Toplam Alan: 775 m 2 Kot: +12,34 m 2+1 Daire 10 adet 77,5 m 2 5. Kat Toplam Alan: 775 m 2 Kot: +15,34 m 24

26 2+1 Daire 10 adet 77,5 m 2 6. Kat Toplam Alan: 775 m 2 Kot: +18,34 m 2+1 Daire 10 adet 77,5 m 2 7. Kat Toplam Alan: 775 m 2 Kot: +21,34 m 2+1 Daire 10 adet 77,5 m 2 8. Kat Toplam Alan: 458 m 2 Kot: +24,34 m 3+1 Daire 1 adet 172 m Daire 3 adet 95,5 m 2 9. Kat Toplam Alan: 458 m 2 Kot: +24,34 m 3+1 Daire 1 adet 172 m Daire 3 adet 95,5 m 2 25

27 BÖLÜM III. PROJENİN EKONOMİK VE SOSYAL BOYUTLARI III.1. Projenin Gerçekleşmesi ile İlgili Yatırım Programı ve Finans Kaynakları Toplu Konut Projesi Girne Kazası, Pafta/Harita XII/20.W.2 BlokH, 1814 parseli üzerinde yapılması planlanmaktadır. Proje alanı Fark Yatırım Araştırma ve Gelişim Şti. Ltd. e aittir. Projede öngörülen yatırım tutarı dökümü aşağıdaki gibidir. Arazi değeri yatırım tablosuna eklenmemiştir. Projenin yapılması planlanan arazi değeri 4,500,000 STG dir. Tablo 1 Projenin yatırım tutarı tablosu Yatırım Tutarı Sabit Yatırım (STG) Etüd - Proje, Arazi düzenleme, Bina inşaat Makine Techizat İnşaat izni, kanalizasyon katkı payı, yol yapımı Toplam Yatırım Tablo 2 Projenin sermaye tablosu Sermaye Miktarı (STG) Öz Sermaye Yabanci Sermaye Toplam Finansman

28 III.2. Projenin Gerçekleşmesi ile ilgili İş Akım Şeması veya Zamanlama Tablosu Projenin zamanlama tablosu aşağıdaki gibidir. Tablo 3 Projenin zamanlama tablosu Yapılacak İşler ÇED Süreci x x Uygulama Projeleri ve Onayı x x x İnşaat Ruhsatları Alınması x x x x İnşaata Başlama x x x x x x x x x x Karkas Aşaması x x x x x x x x x x Tuğla-Sıva- Diğer yapı işleri x x x x x x x x Yol yapımı x x x x x x Çevre Düzenleme x x x x x Konutların Kullanıma açılması x x III.3. Projenin Fayda Maliyet Analizi Projenin fayda maliyet analizleri üzerinde halen çalışılmaktadır. Yatırım parası ve arazi değeri düştükten sonra 3,500,000 STG gelir elde edilmesi beklenmektedir. III.4. Proje kapsamında olmayan ancak projenin gerçekleşmesine bağlı olarak, Faaliyet sahibi veya diğer yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmesi tasarlanan diğer ekonomik, sosyal ve altyapı faaliyetleri Elektrik: Teknik elektrik donanımı, trafo Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu nun verdiği görüş ve şartlar doğrultusunda yatırımcı firma tarafından yapılacaktır. Yol yapımı: Proje yerine ulaşımın kolaylıkla sağlanması amacıyla batı ve güneyine yol yapılması planlanmaktadır. Yol yapım masrafları yatırımcı firma tarafından karşılanacaktır. Karayolları Dairesi görüşü ekte verilmiştir. Enerji verimliliği: Elektronik cihazlar seçilirken A sınıfı etiket taşıyan ürünler seçilecektir. Ürünlerin enerji verimli kullanma oranı A,B,C,D,E,G harfleriyle sembolize edilmektedir. A sınıfı ürünler en yüksek verimlilik oranına sahipken G sınıfına doğru verimlilik düşmektedir. Projede A (A+, A++) sınıfı ürünler 27

29 seçilerek, daha az enerji harcanacak, daha az CO 2 emisyonu oluşturulacak ve daha az enerji maliyeti oluşacaktır. Yeşil alan ve yürüyüş parkuru: Projenin batısından dere geçmektedir. Arazinin batı tarafı yeşil alan olarak bırakılıp, yürüyüş yolu yapılacaktır. Vaziyet planında gösterilmiştir. Peyzaj uygulamaları: Binalarda kat bahçeleri oluşturulacaktır. Seçilen bitkiler Akdeniz iklimine uygun olarak seçilecektir. Sosyal alanlar: Projede 1 adet kapalı yüzme havuzu, 1 adet açık yüzme havuzu, 2 adet tenis kortu, çocuk oyun alanları, sauna, fitness ve hamam bulunmaktadır. III.5. Proje Kapsamında Olmayan Ancak Projenin Gerçekleşmesi İçin Zaruri Olan ve Faaliyet Sahibi veya Diğer Yatırımcılar Tarafından Gerçekleşmesi Planlanan Diğer Ekonomik, Sosyal ve Altyapı Faaliyetleri Proje kapsamında mevcut ihtiyaca cevap vermek amacıyla gerekli projelendirilmeler yapılmıştır. III.6. Kamulaştırma ve Yeniden Yerleşim Proje alanı Fark Yatırım Araştırma ve Geliştirme Şti. Ltd. e aittir. Proje kapsamında batıda 36 ayak (10,97 m.), kuzeyde 26 ayak (7,92 m.) genişliğinde yol yapılacaktır. Yol kamuya ait olacaktır. III.7. Diğer Hususlar Bu bölümde bahse konu olacak diğer hususlar yoktur. 28

30 BÖLÜM IV PROJEDEN ETKİLENECEK ALANIN BELİRLENMESİ VE BU ALAN İÇİNDEKİ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİN AÇIKLANMASI IV.1. Projeden Etkilenecek Alanın Belirlenmesi Proje alanı Girne kazasında Beylikler mevkinde Pafta/Harita XII 20.W2, 1814 numaralı parsel üzerinde yer almaktadır. Proje yeri 1 km çevresi Şekil 3 te gösterilmiştir. Proje alanının 1 km çevresinde Girne Çevre Yolu, konutlar, apartmanlar, spor merkezi, Girne 20 Temmuz Stadyumu, Değirmen Taşı Parkı, Oteller, Girne nin en işlek caddelerinden Mete Adanır Caddesi ve yol üzerinde bulunan mağzalar ve restoranlar bulunmaktadır. Proje alanının kuzeyinde 3-4 katlı apartmanlar, konutlar; güneyinde spor merkezi, 2 katlı konut ve tek katlı konut bulunmaktadır. Doğusunda 2 katlı konutlar ve 7-8 katlı apartmanlar; Batısında ise dere ve derenin üst yamacında ise konutlar bulunmaktadır. Şekil 4 te proje alanı yakın çevresi verilmektedir. Sarı renk ile gösterilen 3 katlı apartman konutları, Mor renk 2 katlı konutları, Turuncu renk 7 katlı apartmanı, Bordo renk kullanım halinde olmayan yıkık binayı, mavi renk 4 katlı apartmanları göstermektedir. 29

31 Şekil 3 Proje alanı ve 1 km çevresi Şekil 4 Proje Alanı yakın çevresi 30

32 Şekil 5 Proje alanının doğusu Şekil 6 Proje alanının batısı 31

33 Şekil 7 Proje alanının kuzeyi Şekil 8 Proje alanının kuzeyinde bulunan yapılar 32

34 Şekil 9 Proje alanının güneyi Şekil 10 Proje alanının batısında bulunan dere 33

35 Şekil 10 da görüldüğü üzere, proje alanının batısında dere ve yamaç bulunmaktadır. Dere ismi Kalafa Deresi olarak geçmektedir. Raporun hazırlanması sırasında, derede akış gözlenmemiştir. Projede gerçekleşebilecek olası çevresel etkilerin önlenmesi amacıyla, proje alanının batısı (dere tarafı) yeşil alan olarak ayrılmıştır. Ayrılan alan 1256 m 2 dir. Yeşil alan vaziyet planında gösterilmiştir. V.2. Fiziksel ve Biyolojik Çevrenin Özellikleri ve Doğal Kaynakların Kullanımı IV.2.1. Meteorolojik ve İklimsel Özellikler Yarı Kurak iklim kuşağı sınıfına giren Kıbrıs adası, Akdeniz de bulunduğundan yazları sıcak ve kuru; kışları ise ılık ve az yağışlıdır. Kıbrıs genelinde en sıcak ay Temmuz ayı olup ortalama sıcaklık 29.1 o C dir. Kışları ise en soğuk ay Ocak ayıdır. Ortalama sıcaklık 9.0 o C - 12 o C arasındadır. Harita 2 de Kuzey Kıbrıs ta bulunan meterolojik istasyonlar gösterilmiştir. Proje alanına en yakın meterolojik istasyon Girne İstasyonudur. Tablo 5 te Girne istasyonuna ait, yılları arası aylık sıcaklıkların maximum ve minimum ortalama değerleri, yağış, rüzgar hızı ve yönü verilmiştir. Bu değerler Meteroloji Dairesi nden alınmıştır. Girne İstasyonu verilerine göre Girne bölgesinde, Yıllık ortalama en düşük sıcaklık 17,4 o C, en yüksek sıcaklık ise 24,8 o C dir. En yüksek hava sıcaklıkları Temmuz ve Ağustos aylarında görülmektedir. En düşük sıcaklık ise Ocak, Şubat aylarında görülmektedir. Girne bölgesi yılları arası yıllık ortalama toplam yağış miktarı 506,44 mm/m 2 dir. En fazla yağısın Aralık ve Ocak aylarında gerçekleştiği görülmektedir.rüzgar hızına bakıldığında ise, Girne bölgesinde yıllık ortalama 2,4 m/sn hızla rüzgar estiği görülmektedir. Hakim rüzgar yönü KuzeyBatı (NW) dir. 34

36 Proje Yeri Harita 2. KKTC Meteoloroji İstasyonları 35

37 Tablo 4 Girne İstasyonuna ait yılına ait Meterolojik Veriler 36

38 IV.2.2. Jeolojik Özellikler ve Topoğrafya IV Jeolojik Özellikler Proje alanı Girne kazasında Beylikler mevkinde Pafta/Harita XII 20.W2, 1814 numaralı parsel üzerinde yer almaktadır. Bu alanda Jeoloji ve Maden Dairesi nin hazırladığı Zemin etüt keşif raporu gereği projede yer alan dört bloğun herbiri için bir adet 30 metre derinlikte olmak üzere toplam 120 metre derinliğinde zeminin mekanik parametrelerini belirleyici sondaj çalışması yapılmıştır. Sondaj çalışmaları esnasında alınan numunelerin üzerinde Zemin- kaya mekaniği deneyleri Geodesign Zemin ve Yapı Malzemeleri Laboratuvarında yapılmıştır. Rapor yapı planı çerçevesinde, yerleşim açısından jeolojik sakıncaların bulunup bulunmadığının, varsa alınabilecek önlemlerin araştırılması ve/veya öneri çalışmalarını kapsar. İnceleme alanında güncel birimler olarak bilinen Geç Kuvarter yaşlı Denizel Sekiler bulunmaktadır. Ayrıca Beylerbeyi formasyonu da görülmüştür. Proje alanında bulunan birimler; Denizel sekiler (Q2a, Q3a, Q4a, Q5a); Dört ana düzeyde (Q2, Q3, Q4, Q5 harita simgeli geç Kuvaterner birimleri), başlıca kalkarenitlerden oluşan denizel dolgu sekileri saptanmıştır. Bu kalkarenitler sığ denizeldir ve kıyıyüzünden (shoreface) kumullara (sand dune) kadar olan as ortamları temsil ederler. Kalkarenitler kumlu, düşük ve yüksek açılı çapraz katmanlı, bol biyoturbasyonludur. Yer yer çakıltaşı cepleri veya ince düzeyleri içerirler ve kara yönünde çakıltaşlarına yanal geçiş gösterirler. Ender olarak makrofosil kapsarlar (Hakyemez ve Diğ.,2002). Beylerbeyi Formasyonu (Tdbe) türbiditik kumtaşları ve şeyller ile temsil edilir. Türbiditik kumtaşı, şeyl ve çamurtaşı ardalanmasından oluşan birime ait kumtaşları orta-kalın katmanlı, oldukça iri taneli, yer yer mikrokonglomeratik karakterde, koyu/açık kahve, sarı ve haki renklerdedir. Taneler çoğunlukla 37

39 volkanit ve karbonat kökenlidir. Çamurtaşları genellikle açık kahve, gri, boz renkli olup kaygan görünümlü ve mikalıdır. Birim içerisinde yaygın olarak kanal dolgusu şeklinde yerleşmiş çakıltaşı seviyeleri gözlenir. Çakıllar oldukça iyi yuvarlanmış olup volkanit çakılları, ofiyolit kökenli çakıllar, Nummulit'li kireçtaşı çakılları, mermer çakılları, metamorfit çakılları, çört çakılları yaygın olarak gözlenir. Ayrıca birim içerisinde doğu kesimde doğru olistostromal seviyeler ile iri kristalize kireçtaşı, volkanit, pelajik kireçtaşı olistolitleri gözlenmiştir (Hakyemez ve Diğ.,2002) Çalışma alanındaki numunelere bakıldığında, üst seviyelerde kırmızımsı kahve renkte siltli killi çakıl, krem renkte tebeşirimsi çakıllı silt seviyeler gözlemlenmektedir. Bu seviyelerin jeoloji haritasında da belirtilen denizel seki biriminin ayrışması neticesinde oluştuğu görülmektedir. Bununla birlikte SK 4 sonrajinda 9.5 m ile 22.5 m arasında diğer sondaj noktalarında o seviyedeki birimlere göre farklı birimler gözlemlenmiştir. Bu birimler kumlu çakıl seviyeleri ve kumtaşı seviyesidir. Bu seviyedeki farklılık bu noktanın Beylerbeyi Formasyonunun bu noktadaki varlığını göstermektedir. 38

40 Proje Yeri Harita 3 Bölgenin Yüzey Jeoloji Haritası (M.T.A. Yayınları, 1/25000) IV Topoğrafya Proje alanı Girne kazasında Beylikler mevkinde Pafta/Harita XII 20.W2, 1814 numaralı parsel üzerinde yer almaktadır. Çalışma alanı topoğrafik haritaya göre (Harita 4) deniz seviyesinden ortalama 65,00 metre yükseklikte olup, arazinin eğimi güneyden kuzeye doğru %2-3 o olarak belirlenmiştir. Topoğrafik açıdan herhangi bir sorun gözlenmemiştir. Harita 3 de proje yerinin topoğrafik haritası gösterilmiştir. 39

41 Harita 4 Proje yerinin Topoğrafik Harita üzerinde gösterimi (1/5000) 40

42 IV.2.3. Yeraltı ve Termal Su Kaynaklarının Hidrojeolojik Özellikleri 19. Yüzyılın sonuna kadar, yeraltı suyu sığ kuyulardan, sıra kuyulardan, küçük kanallardan ve pınarlardan sağlanıyordu. 20. Yüzyılda ise sondaj kuyuları ile yoğun bir yeraltı suyu çekimi başlamıştır. Halen Kuzey Kıbrıs ta halkın ihtiyaç duyduğu evsel kullanım ve sulama suyu yeraltı yatakları diğer bir deyişle akiferlerden karşılanmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre yıllık yağış miktarlarında azalma görülmektedir. Bunun yanında adadaki nüfusun artması ile su ihtiyacı artmakta, yeraltı sularına olan baskı da artmıştır. Yağışların azalmasıyla beslenmesi giderek zorlanan kıyı akiferlerinde deniz suyu girişi artmıştır. Bu nedenle akiferlerde tuzlanma sorunu oluşmuştur. Bunun yanında, foseptik kuyular, vahşi depolama alanları, sanayi atıkları nedeniyle yeraltı su kaynakları kirlenmektedir. Adadaki yeraltı su kaynakları belirli sayıdadır. KKTC deki akiferler, Güzelyurt Akiferi, Girne Dağları Akiferi, Güneydoğu Mesarja Akiferi, Lefkoşa Serdarlı (Orta Mesarya) Akiferi, Doğu Mesarya Akiferi, Akdeniz Koruçam Akiferi, Yeşilköy Akiferi, Büyükkonuk Akiferi, Dipkarpaz Akiferi. Girne (Beşparmak) Dağları Akiferi, ikinci sınıf akifer sınıfındandır. Değişken geçirimli tabakalardan oluşmakta ve yanal yöndeki yayılımları sınırlıdır. Oldukça çatlaklı, kırıklı ve karst adı verilen boşluklar içeren mermer ve dolomitic kireçtaşı formasyonlarından oluşur. Batıda Karşıyaka dan doğuda Tirmen köyüne kadar uzanır. Kuzey Kıbrıs ın içme suyu ihtiyacının önemli bir bölümü buradan karşılanır. Kuyu derinlikleri ortalama 260 m. civarındadır (Necdet, 2015; Cyprus Geological Heritage, 2015). Bölgeye en yakın akifer Girne Kıyı Şeridi akiferidir. Girne Kıyı Şeridi akıferi Çatalköy Karşıyaka arasında yer alıp, deniz düzeyinden başlayarak iç kesimlere doğru devam eden geçirimli özellikli kumlu kireçtaşları içerir. Yıllık yağışlar ve 41

43 derelerin taşıdığı sularla beslenirler. Bölge içeirisinde bulunan sayısız kuyudan beslenmelerine bağlı olarak verimleri değişen miktarlarda yeraltı suyu alınmaktadır. Proje alanında kuyu bulunmamaktadır. IV.2.4. Yüzeysel Su Kaynaklarının Hidrojeolojik ve Ekolojik Özellikleri KKTC sınırları içerisinde sürekli akan bir nehir bulunmamakta, kış aylarında ise akan derelerin debisi genel ihtiyacın altında kalmaktadır. Araştırmalara göre en fazla debiye sahip olan derelerin beslenme alanları Güney Kıbrıs ta bulunan Trodos Dağları dır. Su, Kuzey Kıbrıs ta denize ulaşır. Kuzey Kıbrıs ta ise beslenen derelerin tamamı Girne Beşparmak Dağlarından beslenmektedir. Bunun yanında Girne Sahil Şeridi ve Girne Beşparmak Aküferi jeolojik yönden karstik bir yapıya sahip olduğundan aküferlerde pek çok çatlağın olduğu ve bu nedenle yağıştan kaynaklanan suyun çok az bir bölümü akışa geçmektedir (Günyaktı ve diğerleri). Proje alanının 0,25 km (harita uzunluğu) batısından Kolafa Deresi geçmektedir. Çalışma süresinde bir akış gözlenmemiştir. Dere Şekil 11 de gösterilmiştir. 42

44 Şekil 11 Proje alanının batısında bulunan yamaç IV.2.5. Yüzeysel Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan Kullanımı Çevre Yasası kapsamında Su Ortamlarının ve Sulak Alanların Korunması Tüzüğü bulunmaktadır. Tüzüğün başlıca ilkelerinden biri kıta içi yüzeysel suların, yeraltı sularının ve deniz sularının çeşitli kullanım amaçlarına göre sınıflandırılmasını sağlayacak su kalitesi kriterleri çerçevesinde su kirliliğinin en yoğın olduğu bölgelerin saptanması ve alınacak tedbirlerin öncelikle belirlenmesidir. Son 50 yıldır, Akdeniz ülkelerinde yağış miktarlarında azalma, buharlaşmada artış, insan nufusunda artış ve tarım için kullanılan su miktarlarında azalma görülmektedir. Bu sebeplerle su kaynaklarında sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. Araştırmalara göre adada yıllık ortalama yağış miktarı düşmektedir. Kıbrıs adasına düşen ortalama yıllık yağış miktarı 4523 milyon m 3 tür. Fakat coğrafik, topoğrafik, iklim şartları ve bitki örtüsü nedeniyle yağıştan elde edilen suyun %80 i buharlaşma ve terleme yolu ile kaybolmaktadır. Yaklaşık 900 milyon m 3 su kullanılabilir durumdadır (Ortadoğu Analiz, 2013). 43

45 Kuzey Kıbrıs ın yüzey suları kışın akan derelerden oluşmaktadır. Toplam 38 dereye sahip olan Kuzey Kıbrıs a ait 10 dere Güney Kıbrıs Rum Kesiminde bulunan ve Kıbrıs ta yüksek debili nehirlerin doğduğu Trodos dağlarında doğmaktadır (Ortadoğu Analiz, 2013). MTA 1996 yılında bir rapor hazırlamıştır. Bu rapora göre Kuzey Kıbrıs ın yüzey suyu miktarı 70 milyon m 3 tür. Fakat yapılan başka araştırmalara göre (Abdürrahim Korukcu ve diğerleri) bu rakam 27 milyon m 3 tür yılında temelleri atılan ve 2015 yılında tamamlanması planlanan KKTC Su Temin Projesi mevcuttur. Anamur Dragon Çayı üzerinde inşa edilen Alaköprü Baraji ndan sabit debi esasına göre yılda 75 milyon m 3 su taşınması planlanmaktadır. Söz konusu proje ile Kuzey Kıbrıs ın 50 yıllık su ihtiyacının karşılanması planlanmaktadır. Bunun yanında 4824 hektarlık bir alanına sulanarak zirai gelir elde edileceği düşünülmektedir (DSİ, 2015). Gine bölgesinde yapılaşmanın artmasıyla, su sıkıntıları da orantılı olarak artmaktadır. Türkiye den gelecek su ile gelecekte oluşabilecek su sıkıntılarının önüne geçilmesi ve ihtiyacın karşılanabileceği düşünülmektedir. IV.2.6. Deniz ve İç Sulardaki (göl, akarsu) Canlı Türleri; bu türlerin tabii karakteri, ulusal ve uluslararası mevzuatla koruma altına alınan türler, bunların üreme, beslenme, sığınma ve yaşama ortamları, bu ortamlar için belirlenen koruma kararları. 18/2012 Çevre Yasası nın 48. Maddesi gereğince Flora, Fauna türleri ve Yaban Kuşlarının Korunması Tüzüğü hazırlanmıştır. Belirtilen tüzükle flora, fauna ve yaban kuşların türlerinin koruma seviyelerini belirlemiş ve listelenmiştir (Flora, Fauna ve Yaban Kuşlarının Korunması Tüzüğü, 2012). 44

46 KKTC deki biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla Özel Çevre Koruma Bölgeleri (ÖÇKB) belirlenmiştir. Bu bölgeler; Avtepe ÖÇKB, Güney Karpaz ÇÖKB, Akdeniz ÖÇKB, Alagadi ÖÇKB, Karpaz ÖÇKB, Tatlısu ÖÇKB (ÇKD Doğal Hayat Şubesi, 2015) Proje alanına en yakın 15 km uzaklıkta ÖÇKB alanı Alagadi ÖÇKB dir. Bu alan hem Yeşil deniz kablumbağaları (Chelonia mydas) hem Sini kablumbağalarının (Caretta caretta) ulusal ve uluslararası alanda önem taşımaktadır (Natura 2000, 2015). Mevcut proje kapsamında deniz ortamına herhangi bir inşaat veya kazık çakma gibi bir işlem gerçekleşmeyecektir. IV.2.7. Toprak Özellikleri ve Kullanım Durumu; Toprağın fiziksel, kimyasal, biyolojik, arazi kullanım kabiliyeti sınıflaması, erozyon, toprağın mevcut kullanımı. IV Toprağın Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri KKTC Tarım ve Orman Bakanlığı, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Bilimsel ve Teknik İşbirliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Detaylı Toprak Etüd ve Haritalama Projesi hazırlanmıştır. Harita 5 te görüldüğü üzere projenin yapılacağı arazi kentsel kullanıma elverişli durumdadır. 45

47 Harita 5 Temel Toprak Haritası (Ölçek:1/2500) IV Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıflaması KKTC Tarım ve Orman Bakanlığı, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Bilimsel ve Teknik İşbirliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Detaylı Toprak Etüd ve Haritalama Projesi hazırlanmıştır. Tarım arazisi sınıfına girmemektedir. Ekte Tarım dairesinin görüşü verilmiştir. 46

48 Harita 6 Arazi Kullanım Kabiliyeti Haritası (Ölçek: 1/25000) IV Erozyon Arazinin toprak yapısı nedeniyle bölgede erozyon olayı olması beklenmemektedir. 47

49 IV Arazi Kullanımı Tablo 5 ve Tablo 6 da KKTC Gıda Tarım ve Enerji Bakanlığı 2012 istatistiki verileri verilmiştir. Tablo 2, KKTC genelinde toplam arazi kullanım alanlarını göstermektedir. Tablo 5 KKTC Arazi Dağılımı Tablosu Arazi Çeşidi Miktar Dönüm Dekar % 1.Tarımsal Arazi Orman Arazisi Hali ve Mera Arazisi Kasaba,Köy, Dere ve Gölet Arazisi 5. Kullanılmayan Arazi Toplam Lefkoşa için bir kent plani, Alagadi kıyı bölgesi için bir çevre planı, ve Girne 1, Girne 2, Girne Beyaz Bölge, Girne Akiferi, Girne Boğaz, Karpaz, Bafra, Tatlısu Büyükkonuk, ve Gazimağusa sahil şeridi için 9 adet plan bulunmaktadır (Kırsal Kalkınma Planı, 2010). Proje, Girne Beyaz Bölge Emirnamesi kapsamında A Bölgesi içerisinde yer almaktadır. 48

50 Tablo 6 Girne Arazi Kullanım Alanları Arazi Çeşidi Arazi Kullanım Alanları Dönüm % Tarım Alanı - - Orman Alanı Hali Mera - - Kullanılmayan Toplam IV.2.8. Tarım Alanları; Tarımsal gelişim proje alanları, özel mahsul plantasyon alanları. Sulu ve kuru tarım arazilerinin büyüklüğü, ürün desenleri ve bunların yıllık üretim miktarları. Kuzey Kıbrıs ta sebze üretim alanı 747 hektardır. Sebze üretim alanlarının %16 si ise Girne de bulunmaktadır. Seraların coğrafi dağılımına bakıldığında ise Girne de %12 lik bir yüzdelik olduğu gözlenmektedir. Kırsal Kalkınma Planı verilerine gore kentleşme ve turizm faaliyetlerinin beraberinde gelen yoğun yapılaşmayla, Girne de tarımsal alanın kullanımına ayrılan alanda bir miktar azalma yaşanmıştır (KKTC Kırsal Kalkınma Planı, 2010). Tarım Dairesi Müdürlüğü, Toprak Laboratuvarı ve Verimlilik Şubesi, projenin yapılacağı arazi Kentsel Gelişim Alanı içerisinde Etüd Dışı olarak belirlenen alanda yer aldığı ve Tarımsal Değerlendirmeye alınmadığı görüşünü vermiştir. Tarım Dairesi görüşü ekte verilmiştir. IV.2.9. Koruma Alanları Özel Çevre Koruma Alanları (ÖÇKA): Çevre Kanunu kapsamında proje alanına en yakın Özel Çevre Koruma Alanları, Girne Beşparmak Dağları 49

51 ve Alagadi Özel Çevre Koruma bölgesidir. Alagadi Özel Çevre Koruma bölgesinin proje alanına uzaklığı 15 km dir. Sulak Alanların Korunması: Çevre Yasası kapsamında Su ortamlarının ve Sulak Alanlarının Korunması Tüzüğü oluşturulmuştur. Tüzükle KKTC de korumaya alınan önemli sulak alanlar belirlenmiştir. Girne Bölgesi nde korumaya alınan sulak alanlar; Girne Arapköy Uzundere Göleti: 13 km uzaklıkta Girne Arapköy Ayandere Göleti: 12 km uzaklıkta. Girne Beşparmak Alagadi Göleti: 18 km uzaklıkta. Karşıyaka Göleti: 18 km uzaklıkta *Harita uzunlukları verilmiştir. 50

52 Şekil 12 Koruma altındaki sulak alanların konumları (Çevre Koruma Dairesi, 2015) Yabani Hayatı Koruma Alanları: Nesli tükenmekte olan kuşların avlanmasını önlemek için adanın kuzey sahil şeridi Sürekli Av Koruma bölgeleri olarak korunmaktadır. Bu bölgelerde avlanmak yasaktır (KKTC Av Haritası, 2012). Arkeolojik ve Tarihi Değeri Olan Alanlar: Proje alanı ile ayni P/H üzerinde bulunan XII.20.W2 114, 115 parselleri üzerinde, proje alanının 0,3 km batısında Su Kanalı ve Su Kemeri bulunmaktadır. Yine XII.20 köyiçi nde 10 numaralı parselde Su Havuzu bulunmaktadır. Proje alanına 2 km uzaklıkta Girne Limanı; 2,3 km uzaklıkta Girne Kalesi; 5,45 km Balabayıs Manastırı bulunmaktadır. 51

53 IV Orman Alanları Orman ve orman alanlarının azlığı düşünülerek 1974 yılında bu alanların %90 ı kamu malı olarak ilan edilmiştir yılından itibaren üç adet 10 yıllık orman yönetim planı uygulanmıştır. Table 7 te görüldüğü gibi Girne bölgesinde toplam orman alanı 8.939,4 hektardır. Bunun 4.321,9 u verimli orman alanı, 4.617,5 i ise bozulmuş orman alanıdır. Tablo da verilen veriler 2007 yılına aittir yılında Girne ve Halefka bölgelerinde yangın çıkmıştır. Girne bölgesi orman alanlarının %53 ünü kaybetmiştir (Geçici Kırsal Kalkınma Planı, 2010). Tablo 7 Orman Alanlarının orman yönetim bölgelerine gore dağılımı Orman Yönetim Bölgeleri Orman Alanı (ha) Bozulmuş Orman (ha) Toplam Orman (ha) Halefka* 6.994, , ,0 Kantara 5.746, , ,9 Güzelyurt 6.528, , ,4 Girne* 4.321, , ,4 Planes 2.169,8 6, ,3 Toplam , , ,0 Girne, Girne Orman Bölge Şefliği sınırları içerisinde yer almaktadır Girne, Girne Orman Bölge Şefliği sınırları içerisinde yer almaktadır yıllarını kapsayan 20 yıllık Orman Amenajman Plan verilerine gore Girne Orman Bölge Şefliğinin genel sahası hektardır. Bu alanın hektar alanı orman alanı, hektarı da açık alandır. Orman alanı üzerinde toplam dikili ağaç serveti m 3, yıllık artım ise 5895 m 3 dür. Proje yeri, Orman Amenajman planına gore 48 No.lu bölme içerisinde yer almaktadır. 48 No.lu bölmenin toplam alanı hektardır. Bu alanın 75.7 hektarı orman alanı, hektarı da açık alanlardır.m 52

54 Fark Yatırım Araştırma ve Geliştirme Şti. Ltd. e Ait Toplu Konut Projesi ÇED Raporu PROJE YERİ Harita 7 Proje Yerinin Orman Haritası IV Flora ve Fauna IV Flora Flora tespitleri proje yeri alanı olan toplam 13 Dönüm 3 Evlek 3000 ayakkare (18680 m2) lik bir alanda Mayıs 2015 tarihinden itibaren yapılmıştır. Proje alanı Şekil 13 te görüldüğü gibi bitki örtüsünden temizlenmiştir. Buna rağmen arsa ve dere kenarında mevcut olan flora incelenerek toplam 26 Familya da toplanan 62 53

55 tür tesbiti yapılmıştır. türlerdir. Tespit edilen türler, ülkemizde çok yaygın olarak bulunan Şekil 13 Proje yeri bitki örtüsünden temizlenmiştir Şekil 14 Proje yerinde Olea europea 54

56 Şekil 15 Proje yerinde Pinus brutia Şekil 16 Proje yerinde Inula crithmoides 55

57 Şekil 17 Proje yerinde Cailycotome villosa Şekil 18 Proje yerinde Cistus creticus Şekil 19 Proje yerinde Crataegus azarolus 56

58 Şekil 20 Proje yerinde Ceratonia siliqua Şekil 21 Proje yerinde Pistacia terebinthus 57

59 Şekil 22 Proje yerinde Crisanthemum coronarium Tespit edilen flora, Familya tür ve bilinen Türkçe isimlerine göre aşağıdaki listede verilmiştir PINACEAE Pinus brutia ANACARDIACEAE Pistacia terebinthus LEGUMINOSEAE Ceratonia siliqua (Harup) Medicago orbicularis (Yabani yonca) Trifolium stellatum (Yabani yonca) Vicia sativa (Yabani vigo) Scorpiurus muricatus Calycotome villosa ARACEAE Arisarum vulgare 58

60 COMPOSITAE Crisanthemum coronarium (Papatya) Matricaria recutita Calendula arvensis Senecio vulgaris Carduus pycnocephalus Silybum marianum Notobasis syriacus Leontodon Tuberosuz Centaurea hylolepis Phagnolon rubestre Urespermum picroides Inula crithmoides (Andız otu) Pallenis spinosa Helichrysum conglobatum CISTACEAE Cistus creticus CRUCIFERAE Sisymbrium irio Sinapis alba (Lapsana) Ericoria hispanica Cardaria draba Hirschfeldia incana CONVOLVULACEAE Convolvulus althaeoides (Pembe çiçekli Yayılgan) Convolvulus arvensis (Beyaz Çiçekli Yayılgan) GERANIACEAE Erodium malacoides 59

61 LABIATAE Thymus capitatus (Tülümbe) PRIMULACEAE Cyclamen spp Tavşan kulağı Anagallis arvensis (Fare Kulağı) LILIACEAE Muscari neclectum (sümbül) Asphodelus aestivus (Şimşir) MALVACEAE Malva verticulata (Gömeç) Malva silvestris (Ebe Gömeci) ROSACEAE Sarcopoterium spinosum Crataegus azarolus OLEACEAE Olea europaea (Zeytin ) PAPAVERACEAE Papaver rhoeas (Gelincik) RESEDACEAE Reseda orientalis CAPPARACEAE Capparis spinosa (Gabbar) 60

62 FUMARIACEAE Fumaria densiflora UMBELLIFERAE Eryngium cretegum (Kaz ayağı) Tordylium aegyptiacum Zosima absuthifolium Ferula communis BORAGINACEAE Echium angustifolium CARYOPHYLLACEAE Silene vulgaris (Yumurta otu) AMARANTHACEAE Amaranthus Spp. RANUNCULACEAE Anemone coronaria Kır lalesi) Ranunculus asiaticus (Şakayık) OXALIDACEAE Oxalis per-caprae (Ekşilice) CYPERACEAE Cyperus ratundus ( Saz) Carex Spp. (Saz) GRAMINEAE 61

63 Phalaris agnatica ( Çayır türü) Lolium rigidum (Çimen Türü) Stipa lapansis (Çayır) Awena wiestii (Yabani ulaf) IV Fauna Ülkemizde 30 Memeli tür, 25 Sürüngen ve Kurbağa türü, 370 Kuş türü ve 6000 Böcek türü yaşadığı bilinmektedir. Proje yeri ve çevresinde tespit edilen Fauna, Familya ve Tür olarak sınıflandırılmıştır. Gözlem yapılamayan türler bölgede yaşayan kişilerin ifadeleri dikkate alınarak tespit edilmeleri sağlanmıştır. Tespit edilen fauna türleri aşağıdadır. MEMELİLER LEPORIDAE Oryctolagus cuniculus (Tavşan) CANIDAE Canis vulpes (Vulpes vulpes) Tilki ERINACEIDAE Erinaceus europaeus (Kirpi) CRICETIDAE Microtus arvalis (Tarla Faresi) PTEROPIDAE Rhinolopus hipposiderus (Yarasa) 62

64 KUŞLAR COLUMBAE Columba livia livia (Kaya Güvercini) Columba palumbus palumbus (Fassa) Streptopelia turtur turtur (Üveyik) Streptopelia senegalensis senegalensis (Kumru) PHASIANIDAE Alectoris graeca (Keklik) Francolinus francolinus francolinus (Turaç) Coturnix coturnix coturnix (Bıldırcın) FALCONIDAE Accipiter nisus nisus (Atmaca) Buteo rufinus rufinus (Şahin) CORVIDAE Corvus corax laurencei (Kuzgun Karga) Corvus cornix pallescens (Karga Kül renkli) Corvus frugilegus frugilegus (Karga) Corvus monedula keve (Küçük Karga) Pica pica pica (Saksağan) STRIGIDAE Otus scops cyprius (Baykuş) Asio otus otus (Kulaklı Baykuş) FRINGILLIDAE Carduelis carduelis (Saka) 63

65 Carduelis cannabina ( Keten Kuşu) Serinus canarius serinus (Kanarya) Fringilla coelebs cypriotis (İspinoz) Passer domesticus biblicus (Serçe) ALAUDIDAE Melanocorypha calandra calandra (Tarla kuşu) Galerida cristata cypriaca (Tepeli Tarla kuşu) TURDIDAE Luscinia megarhynchos megarhynchos (Bülbül) İKİYAŞAMLILAR BUFONIDAE Bufo viridis (Kara kurbağası) SÜRÜNGENLER TESTUDİNİDAE Testudo graeca (Adi tosbağı) LACERTIDAE Lacerta muralis (Kertenkele) OPHIDIA (YILANLAR) Coluber jugularis (Siyah Yılan) Vibera labetina labetina (Sağır Kör Yılan) 64

66 Ülkemizde ise Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü tarafından 18/12 sayılı Çevre Yasasının Madde 48(1) altında Flora ve Faunanın Korunması Emirnamesi yayınlanmıştır. Emirnameye göre toplam 53 adet flora türü ile 220 adet Fauna türü koruma altına alınmıştır. IV Peyzaj Değeri Yüksek Yerler ve Rekreasyon Alanları, Benzersiz Özellikteki Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumların Bulunduğu Alanlar. Proje alanının batısında Kolafa Deresi bulunmaktadır. Arazinin batı tarafı ekolojik dengenin bozulmaması amacıyla Peyzaj alanı olarak bırakılmıştır. Bu alanda bölgenin iklimine ve toprak yapısına göre bitki ve ağaç türü seçilecektir. İnceleme alanının 0,3 km batısında Su Kemerleri ve Su havuzu bulunmaktadır. Proje alanının 0,6 km kuzey doğusunda 20 Temmuz Stadı bulunmaktadır. 0,64 km kuzey doğusunda Değirmentaşı Parkı; 1 km doğusunda Barış Parkı bulunmaktadır. 2,3 km güney batısında St. Hilarion Kalesi bulunmaktadır. V Devletin yetkili organlarının hüküm ve tasarrufu altında bulunan araziler; Askeri Yasak Bölgeler, kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar vb. Devlet yetkili organlarının hüküm ve tasarrufunda bulunan araziler ormanlar, rezerv araziler ve vakif arazileridir. Projenin yapılması planlanan arazi özel mülk olup Fark Yatırım Araştırma ve Geliştirme Şti. Ltd. e aittir. Ekte koçan verilmiştir. 65

New Tech Trading Co. Ltd. e Ait Turistik Tesis Projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu

New Tech Trading Co. Ltd. e Ait Turistik Tesis Projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu New Tech Trading Co. Ltd. e Ait Turistik Tesis Projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu PROJE SAHİBİ NEW TECH TRADİNG CO. LTD. Mimar Tel No: Nazif Ç. Dilaver- +90 5488499667 PROJEYİ HAZIRLAYAN

Detaylı

ALPAY VE ALTAY MENTEŞ E AİT TOPLU KONUT PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) RAPORU

ALPAY VE ALTAY MENTEŞ E AİT TOPLU KONUT PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) RAPORU ALPAY VE ALTAY MENTEŞ E AİT TOPLU KONUT PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) RAPORU PROJE SAHİBİ ALPAY MENTEŞ ve ALTAY MENTEŞ Tel: +90 5338631998 PROJEYİ HAZIRLAYAN KURULUŞ CEMALİYE ÖZVEREL, Y.

Detaylı

PROJE SAHİBİ. Şadar Tic. Ve Tur. İşt. Ltd. Ve Kaysu Tic. Ve Tur. İşt. Ltd. Tel No: Proje Yeri: AŞ. GİRNE- GİRNE

PROJE SAHİBİ. Şadar Tic. Ve Tur. İşt. Ltd. Ve Kaysu Tic. Ve Tur. İşt. Ltd. Tel No: Proje Yeri: AŞ. GİRNE- GİRNE ŞADAR TİCARET VE TURİZM İŞLETMELERİ LTD. VE KAYSU TİC. VE TURİZM İŞLETMELERİ LTD. E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ KAPASİTE ARTIRIMI (ROCKS HOTEL) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU PROJE SAHİBİ Şadar Tic.

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir.

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir. DERS 2 Yeraltısuları Türkiye'de yeraltısularından yararlanma 1950den sonra hızla artmış, geniş ovaların sulanmasında, yerleşim merkezlerinin su gereksinimlerinin karşılanmasında kullanılmıştır. Yeraltısuları,

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

BELLAGIO HOLIDAY VILLAGE LTD. E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) RAPORU

BELLAGIO HOLIDAY VILLAGE LTD. E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) RAPORU BELLAGIO HOLIDAY VILLAGE LTD. E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) RAPORU PROJE SAHİBİ BELLAGİO HOLIDAY LTD.. Tel: +905338414191 PROJEYİ HAZIRLAYAN KURULUŞ Cemaliye ÖZVEREL

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 723 ADA 337 PARSEL (ESKİ 723 ADA 336-164 PARSEL) 1/5000 19M 2016 1 2 1. Planlama Alanı Tanımı Planlama alanı

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

Ek 1. Raporu hazırlayanların özgeçmişleri ve üyelik belgeleri

Ek 1. Raporu hazırlayanların özgeçmişleri ve üyelik belgeleri Ek 1. Raporu hazırlayanların özgeçmişleri ve üyelik belgeleri ÖZGEÇMİŞ CEMALİYE ÖZVEREL POSTA ADRESİ Şht. Mustafa A. Ruso Cad. Ermataş 2 Binası, No:5, K.Kaymaklı-Lefkoşa. İş yeri Tel: 0392 2287778 Email:

Detaylı

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ 1.1. Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : I (a) Maden Cinsi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres :

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Ek-3: Faaliyet Ön Bilgi Formu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Kod No:... Tarih:.../.../... Bu form, toprak kirliliği potansiyeli bulunan endüstriyel faaliyetler ile ilgili genel

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

BEYHAN KAPLAN VE DİĞERLERİNE AİT APARTMAN PROJESİ Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu Proje Yeri : İskele

BEYHAN KAPLAN VE DİĞERLERİNE AİT APARTMAN PROJESİ Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu Proje Yeri : İskele Proje Sahibi:Beyhan Kaplan, Mürüde Çelikağ Mimar Hilmi Kökel 05428508888 Aralık 2015 BEYHAN KAPLAN VE DİĞERLERİNE AİT APARTMAN PROJESİ Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu Proje Yeri : İskele Raporu Hazırlayan

Detaylı

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ TR41 Bölgesi 2008 2010 10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ 10.1. Atık İstatistikleri 10.1.1. Belediye- Atık Hizmeti Verilen Nüfus ve Atık Miktarı 2008,2010 Toplam nüfus Belediye Anket uygulanan Anket uygulanan Atık

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma Ruhsatı Yer Seçimi ve Tesisi Kurma İzni (GSM 1-2-3) 1- Başvuru

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. BARTIN İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA 2. HAFTA 1 ÇEVRE DÜZENİ PLANI : Çevre Düzeni Planları, Bölge Planlarına uygun olarak, yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırlarını kapsayan planlardır. Bu planlar

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ.

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇEVREYE DAİR TÜM SORUNLARI ORTAYA KOYARAK, KALİTELİ HİZMET VERMEK AMACIMIZDIR. KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇALIŞMA GRUBUMUZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

ÖR ALTINÖR TURİZM ŞTİ. LTD. E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) RAPORU

ÖR ALTINÖR TURİZM ŞTİ. LTD. E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) RAPORU ÖR ALTINÖR TURİZM ŞTİ. LTD. E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) RAPORU PROJE SAHİBİ ÖR ALTINÖR TURİZM ŞTİ. LTD. Tel: 2277177 PROJEYİ HAZIRLAYAN KURULUŞ Cemaliye Özverel Çevre

Detaylı

USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi

USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi USBS YAPISI 08.12.2014 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü İzleme ve Su Bilgi Sistemi Dairesi Başkanlığı Su Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü 1 Sunum Planı Geçmiş Süreçler Gelecek

Detaylı

İHALE TARİHİ : 05.07.2012 İŞE BAŞLAMA : 31.08.2012

İHALE TARİHİ : 05.07.2012 İŞE BAŞLAMA : 31.08.2012 1/2 İŞİN ADI : Spil Dağı Milli Parkı Alt Yapı Yapım İşi İDARE : Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü YÜKLENİCİ : As İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. İHALE BEDELİ : 11.890.000,00

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- 1.1.ANTALYA... 2. Tarihi... 2. Nüfus... 3 4.PLANLAMA ALAN TANIMI... 6 5.PLAN KARARLARI... 7

-İÇİNDEKİLER- 1.1.ANTALYA... 2. Tarihi... 2. Nüfus... 3 4.PLANLAMA ALAN TANIMI... 6 5.PLAN KARARLARI... 7 -İÇİNDEKİLER- 1.KENTİN GENEL TANIMI... 2 1.1.ANTALYA... 2 Tarihi... 2 Coğrafi Yapı... 2 İklim ve Bitki Örtüsü... 3 Nüfus... 3 Ulaşım... 3 2.JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU... 4 3.ÇED BELGESİ... 5 4.PLANLAMA

Detaylı

Değişiklik Paketi: 14

Değişiklik Paketi: 14 Değişiklik Paketi: 14 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri

Detaylı

ADALI TURİZM YATIRIM ŞTİ. LTD. E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) RAPORU

ADALI TURİZM YATIRIM ŞTİ. LTD. E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) RAPORU ADALI TURİZM YATIRIM ŞTİ. LTD. E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) RAPORU PROJE SAHİBİ ADALI TURİZM YATIRIM ŞTİ LTD. Mimar Mehmet Aktunç Tel: +90 53488601044 PROJEYİ HAZIRLAYAN

Detaylı

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ İSTİKLAL MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZID CADDESİ, NO: 14 ESENYURT / İSTANBUL F21D18C3C3D PAFTA, 159 ADA, 3 PARSEL URBAN ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK TİC.

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI MANİSA İLİ SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, MANİSA İLİ, SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, 105 ADA 1 PARSELDE YER ALAN TAHSİS-A ALANINDA KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

1. Nüfus değişimi ve göç

1. Nüfus değişimi ve göç Sulamanın Çevresel Etkileri Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sağlık Etkileri 1.Nüfus değişimi ve göç 2.Gelir düzeyi ve işgücü 3.Yeniden yerleşim 4.Kültürel

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Manisa İli 13.810 km² yüz ölçümüne sahip olup, 2015 itibarıyla

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Ekim 2015 Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Kamçılı Mahallesi,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ 1 AŞAĞIDA ADI GEÇEN TESİSİN BİRİMLERİ İÇİN ENTEGRE ÇEVRE İZNİ GEREKLİLİĞİ İÇİN TEMEL PROJE : YERLEŞKE ADRESİ: VERİLİŞ TARİHİ: HAZIRLAYAN KİŞİ 1 : Adı - Soyadı

Detaylı

Sorun Analizi (Sorunların Sektörlere Ayrılarak Belirlenmesi)

Sorun Analizi (Sorunların Sektörlere Ayrılarak Belirlenmesi) 1.1 Sorun Analizi I. Beş Yıllık Yönetim planı sürecinde oluşturulan sorun analizi, II. Beş Yıllık Yönetim Planı sürecinde gerçekleştirilen anket ve saha çalışmaları, ayrıca yönetim planı hazırlama sürecinde

Detaylı

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI MANİSA İLİ DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELE İLŞİKİN MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Ani, planlı, birleşik denetimler ve izlemeler yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında Hava, Su,

Detaylı

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir.

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve TANITIMI Çalışma alanı, Manisa İli Akhisar İlçesi Akhisar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa İli Akhisar ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

MS01 ANA MEKANSAL GELİŞME STRATEJİSİ

MS01 ANA MEKANSAL GELİŞME STRATEJİSİ Değişiklik Paketi 18 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri

Detaylı

Mevcut şartlardaki çevrenin ve proje sahasının sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri Bölüm 2 de detaylı olarak sunulmuştur.

Mevcut şartlardaki çevrenin ve proje sahasının sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri Bölüm 2 de detaylı olarak sunulmuştur. 7. ÇEVRESEL ETKİLER 7.1. Mevcut Şartlardaki Çevrenin Özellikleri Önerilen tesisleri, Karadeniz bölgesi, Kastamonu ili sınırlarında, Kastamonu E31-a3 numaralı 1/25000 ölçekli haritada 4 634 000 4 636 000

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME

UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Milli Parklar Daire Başkanlığı Cihad ÖZTÜRK Orman Yüksek Mühendisi PLANLAMA NEDİR? Planlama, sorun

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ Açıklığı ve tutarlılığı sağlamak adına bu bölümde; ÇED raporlarında

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2012 YÜKLENİCİ: DOĞUKAN & BHA İŞ ORTAKLIĞI 1 "Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli

Detaylı

Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde uygun jeolojik şartlarda doğal olarak oluşan,

Detaylı

Özel İmar Emri. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Ağustos 2017

Özel İmar Emri. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa Ağustos 2017 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Özel İmar Emri (Başkent Lefkoşa İmar Planı, Girne 1 inci Bölge Emirnamesi, Girne 2 inci Bölge Kapsamlı Emirnamesi, Girne Beyaz Bölge Emirnamesi, Girne Boğaz Bölgesi Emirnamesi,

Detaylı

Şehir Planlama Dairesi 1Ocak 31 Aralık 2012 Faaliyetleri

Şehir Planlama Dairesi 1Ocak 31 Aralık 2012 Faaliyetleri Şehir Planlama Dairesi 1Ocak 31 Aralık 2012 Faaliyetleri Dairemizin görev alanlarına giren konularla ilgili, mevcut kadrolarımızdan oluşturulan ekiplerle 1Ocak 31 Aralık 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen

Detaylı

BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1 BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Mersin ili 321 km sahil şeridi ile Türkiye'nin önemli bir sahil kentleri arasında

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI

COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI KURULUġ KANUNU ve AMACI Kentleşme Muasır medeniyetlerin üstüne çıkma yerel yönetimlerin desteklenmesi Cumhuriyetin 10. yılında

Detaylı

DKS TURİZM LTD. E (HÜLYA ALTINSOY) AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) RAPORU

DKS TURİZM LTD. E (HÜLYA ALTINSOY) AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) RAPORU DKS TURİZM LTD. E (HÜLYA ALTINSOY) AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) RAPORU J PROJE SAHİBİ HÜLYA ALTINSOY. Stüdyo14 : +90 53338340605 PROJEYİ HAZIRLAYAN KURULUŞ Cemaliye Özverel

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELE İLİŞKİN MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

ZEMİN İNCELEMELERİ. Yetersiz Zemin İncelemesi Sonucu Ortaya Çıkabilecek Kayıplar. İçin Optimum Düzey. Araştırma ve Deney

ZEMİN İNCELEMELERİ. Yetersiz Zemin İncelemesi Sonucu Ortaya Çıkabilecek Kayıplar. İçin Optimum Düzey. Araştırma ve Deney ZEMİN İNCELEMELERİ Doğal yamaç ve yarmada duraylılığın kontrolü Barajlarda ve atık depolarında duraylılık ve baraj temelinin kontrolü, sızdırmazlık Yapıdan gelen yüklerin üzerine oturduğu zemin tarafından

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU TMMOB YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU ARALIK-2016 FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Ekim

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır ili Türkiye nin en kurak ili olup yıllık yağış miktarı 250 mm civarındadır (Meteoroloji kayıtları). Yağan yağış ya da

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU Tarih: 8 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 36 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ m ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İ t Tarih: 02.05.2016 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA

YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, 499

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne hoş geldiniz...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne hoş geldiniz... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti SAĞLIK BAKANLIĞI TURİSTLER İÇİN KKTC SAĞLIK REHBERİ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne hoş geldiniz... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Güneydoğu Avrupa ve Akdeniz'de bulunan

Detaylı

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Gelendost İlçesi, Avşar köyü 17-18 pafta 1917, 7342, 7346, 7250 nolu parseller içerisinde kalan alanı kapsamaktadır.

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Hazırlayanlar

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Hazırlayanlar Hazırlayanlar Tıbbi Teknolog Sait ŞEN Uzman Biyolog Zinnet OĞUZ Çevre Sağlık Teknisyeni Barış HALİÇ Yüksek Gıda Mühendisi Figen ERBİL NAZ Dr. Dilek DİKMEN Giriş ve Amaç Avrupa Birliği Komisyonu tarafından

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR CAD.

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce

Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce İÇERİK Enerji Kaynakları HES Faaliyetlerinin Aşamaları Düzce İlindeki HES Faaliyetleri Karşılaşılan Çevresel Sorunlar Çözüm

Detaylı

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi 3.ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 NİSAN 2013 Haliç Kongre Merkezi, İSTANBUL Cemal KAYNAK Teknik Uzman -Y.Şehir Plancısı İller Bankası A.Ş. Mekansal

Detaylı

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Açıklama Raporu

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Açıklama Raporu Ekim-2015 Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Açıklama Raporu (Lojistik Tesis Alanı) 1 İçindekiler PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 3 MEVCUT

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 297 ADA, 70-71-72-73-74-75-81-82-83-84 PARSELLERE AİT 1/5000

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

ORTAK GÖSTERİMLER ALAN RENK KODU (RGB) ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI

ORTAK GÖSTERİMLER ALAN RENK KODU (RGB) ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI EK-1a ORTAK GÖSTERİMLER ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI MÜCAVİR ALAN SINIRI 1 PLANLAMA SINIRLARI PLAN ONAMA SINIRI

Detaylı

OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ

OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ PROJE ADI OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu PROJE SAHİBİ Omran Development LTD. Hz. Ömer Cad. Ozanköy Kavşağı 49/5 Karakum Girne Tel: Mimar Kazım Doğramacı:

Detaylı

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Havzalarda Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Tebliği BÖLÜM I

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Havzalarda Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Tebliği BÖLÜM I R. Gazete No. 27274 R.G. Tarihi: 30.6.2009 Çevre ve Orman Bakanlığından: Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Havzalarda Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Tebliği BÖLÜM I Amaç, Kapsam,

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

EKLER. Pekalp Properties Cyprus Ltd. e Ait Turistik Tesisin Kapasite artrıımı İlave Tadilat Projesi ÇED RAPORU. Ekler/

EKLER. Pekalp Properties Cyprus Ltd. e Ait Turistik Tesisin Kapasite artrıımı İlave Tadilat Projesi ÇED RAPORU. Ekler/ EKLER Raporun Hazırlanmasında Faydalanılan Kaynaklar(EK 1) Raporu Hazırlayanların Öz Geçmişleri(EK 2) Üyelik Belgeleri (Ek 3) ÇED Sertifikaları (Ek 4) ÇKD Kapasite artırımı ÇED Araştırma Formatı (Ek 5)

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: (0 312) 294 30 00 - Faks: (0 312) 294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.tr BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

TEKİRDAĞ- ERGENE MARMARACIK KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI (ETAP 3) REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- ERGENE MARMARACIK KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI (ETAP 3) REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- ERGENE MARMARACIK KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI (ETAP 3) REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ YERİ Planlama alanı, Tekirdağ İli, Ergene İlçesi sınırları içerisinde

Detaylı