DjendjPROJE SAHİBİ. FARK YATIRIM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME Şti. Ltd. Tel: Mimar Mustafa Derat PROJEYİ HAZIRLAYAN KURULUŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DjendjPROJE SAHİBİ. FARK YATIRIM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME Şti. Ltd. Tel: Mimar Mustafa Derat +90 533 8637721 PROJEYİ HAZIRLAYAN KURULUŞ"

Transkript

1 DjendjPROJE SAHİBİ FARK YATIRIM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME Şti. Ltd. Tel: Mimar Mustafa Derat PROJEYİ HAZIRLAYAN KURULUŞ CEMALİYE ÖZVEREL, Y. Çevre Mühendisi Tel: E- mail: PROJENİN ADI FARK YATIRIM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME Şti. Ltd. AİT TOPLU KONUT PROJESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU Proje Yeri: GİRNE Mayıs 2015

2 Projeyi Hazırlayan Grup İsim- Soyisim Mesleği İmza Cemaliye Özverel Çevre Y. Mühendisi Doğan Gürgen Orman Y. Mühendisi Turhan Öznesil Jeoloji Mühendisi 1

3 Girne Çevre Yolu Çemberi nden Lapta istikametine 750 m gidilir. Işıklardan kuzey istikametine dönülür ve 300 m devam edilir. İlk yoldan Şht. Erkan Avni Sokak a dönülür. 60 m sonra Şht. İsmet Dülgeroğlu Sk. a dönülür 190 metre ilerledikten sonra Dağyolu Sk. Istikametinde devam edilir. 520 m sonra Şht. Cavit Sk. a dönülür. 40 m sonra Proje Alanına ulaşmak mümkündür. *Kroki ölçeksiz olarak çizilmiştir. 2

4 PROJE İÇİN SEÇİLEN YER: YUKARI GİRNE - GİRNE TAPU REFERANSI: PAFTA / HARİTA NO: XII/20.W.2 BLOK H PARSEL NO: 1814 KOÇAN NO: TAPU YER PLANI 3

5 PROJE YERİNİN FOTOĞRAFLARI Şekil 1 Proje yerinin Kıbrıs Adası üzerindeki lokasyonu Şekil 2 Proje yerinin Girne bölgesindeki konumu 4

6 İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM I PROJENİN TANIMI VE AMACI T1.1. Proje Konusu Faaliyetin Tanımı Hizmet Ömrü Hizmet Amaçları Pazar veya Hizmet Alanları ve Bu Alan İçerisinde Ekonomik ve Sosyal Yönden Ülke ve Bölge Ölçeğinde Önem ve Gereklilikleri BÖLÜM II PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU II.1. Faaliyet Yerseçimi BÖLÜM III PROJENİN EKONOMİK VE SOSYAL BOYUTLARI III.1. Projenin Gerçekleşmesi ile İlgili Yatırım Programı ve Finans Kaynakları III.2. Projenin Gerçekleşmesi ile ilgili İş Akım Şeması veya Zamanlama Tablosu III.3. Projenin Fayda Maliyet Analizi III.4. Proje kapsamında olmayan ancak projenin gerçekleşmesine bağlı olarak, Faaliyet sahibi veya diğer yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmesi tasarlanan diğer ekonomik, sosyal ve altyapı faaliyetleri III.5. Proje Kapsamında Olmayan Ancak Projenin Gerçekleşmesi İçin Zaruri Olan ve Faaliyet Sahibi veya Diğer Yatırımcılar Tarafından Gerçekleşmesi Planlanan Diğer Ekonomik, Sosyal ve Altyapı Faaliyetleri III.6. Kamulaştırma ve Yeniden Yerleşim

7 III.7. Diğer Hususlar BÖLÜM IV PROJEDEN ETKİLENECEK ALANIN BELİRLENMESİ VE BU ALAN İÇİNDEKİ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİN AÇIKLANMASI IV.1. Projeden Etkilenecek Alanın Belirlenmesi V.2. Fiziksel ve Biyolojik Çevrenin Özellikleri ve Doğal Kaynakların Kullanımı IV.2.1. Meteorolojik ve İklimsel Özellikler IV.2.2. Jeolojik Özellikler ve Topoğrafya IV.2.3. Yeraltı ve Termal Su Kaynaklarının Hidrojeolojik Özellikleri IV.2.4. Yüzeysel Su Kaynaklarının Hidrojeolojik ve Ekolojik Özellikleri. 42 IV.2.5. Yüzeysel Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan Kullanımı IV.2.6. Deniz ve İç Sulardaki (göl, akarsu) Canlı Türleri; bu türlerin tabii karakteri, ulusal ve uluslararası mevzuatla koruma altına alınan türler, bunların üreme, beslenme, sığınma ve yaşama ortamları, bu ortamlar için belirlenen koruma kararları IV.2.7. Toprak Özellikleri ve Kullanım Durumu; Toprağın fiziksel, kimyasal, biyolojik, arazi kullanım kabiliyeti sınıflaması, erozyon, toprağın mevcut kullanımı IV.2.8. Tarım Alanları; Tarımsal gelişim proje alanları, özel mahsul plantasyon alanları. Sulu ve kuru tarım arazilerinin büyüklüğü, ürün desenleri ve bunların yıllık üretim miktarları IV.2.9. Koruma Alanları IV Orman Alanları IV Flora ve Fauna IV Peyzaj Değeri Yüksek Yerler ve Rekreasyon Alanları, Benzersiz Özellikteki Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumların Bulunduğu Alanlar

8 V Devletin yetkili organlarının hüküm ve tasarrufu altında bulunan araziler; Askeri Yasak Bölgeler, kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar vb IV Proje yeri ve Etki Alanının Hava, Su ve Toprak Açısından Mevcut Kirlilik Yükünün Belirlenmesi IV.3. Sosyo Ekonomik Çevrenin Özellikleri: IV.3.1. Ekonomik Özellikler IV.3.2. Nüfus IV.3.4. İşsizlik IV.3.5. Sağlık IV.3.6. Bölgedeki Sosyal Altyapı Hizmetleri; eğitim, sağlık, kültür hizmetleri ve bu hizmetlerden yararlanma durumu IV.3.7. Kentsel ve Kırsal Arazi Kullanımları: yerleşme alanlarının dağılımı, mevcut ve planlanan kullanım alanları, bu kapsamda sanayi bölgeleri, limanlar, konutlar, turizm alanları, vb.kentsel v IV.3.8. Diğer Özellikler BÖLÜM V PROJENİN BÖLÜM IV TE TANIMLANAN ALAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER V.1. Arazinin Hazırlanması, İnşaat ve Tesis Aşamasındaki Faaliyetler Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler V.1.1. Arazinin Hazırlanması için Yapılacak İşler Kapsamında Nerelerde ve Ne Kadar Alanda Harfiyat Yapılacağı, Harfiyat Artığı Malzemelerinin Nerelere Taşınacağı veya Hangi Amaçlar İçin Kullanılacakları Harfiyat Sırasında Kullanılacak Malzemeler V.1.2. Taşkın Önleme ve Drenaj İşlemleri V.1.3. İnşaat Esnasında Kırma, Öğütme, Taşma ve Depolama Gibi Toz Yayıcı İşlemler

9 V.1.4. Proje Alanı İçerisindeki Su Ortamlarında Herhangi Bir Amaçla Gerçekleştirilecek Kazı, Dip Taraması, vb. İşlemler. Bunların Nerelerde, Ne Kadar Alanda, Nasıl Yapılacağı. Bu İşlemler Nedeni ile Çıkarılacak Taş, Kum, Çakıl ve Benzeri Maddelerin Miktarları, Nerelere Taşınacakları veya Hangi Amaçlar İçin Kullanılacakları V.1.5. Arazinin Hazırlanması ve İnşaat Aşamasında Ulaşım Altyapısı Planı, Bu Altyapının İnşası ile İlgili İşlemler, Kullanılacak Malzemeler, Kimyasal Maddeler, Araçlar Makinalar, Altyapının İnşası Sırasında Kırma, Öğütme, Taşıma Depolama Gibi Toz Yayıcı Mekanik İşlemler V.1.6. Arazinin hazırlanması ve inşaat aşamasında Su Temini Sistemi, Suyun Temin Edileceği Kaynaklardan Alınacak Su Miktarları ve Bu Suların Kullanım Amaçlarına Göre Miktarları V.1.7. Arazinin Hazırlanması ve İnşaat Aşamasında Oluşacak Atık Suların Cins ve Miktarı, Deşarj Edileceği Ortamlar V.1.8. Arazinin Hazırlanması ve İnşaat Aşamasında Oluşacak Katı Atık Miktar ve Özellikleri, Depolama Yığma, Bertaraf İşlemleri, Bu Atıkların Nerelere ve Nasıl Taşınacakları veya Hangi Amaçlar İçin ve Ne Şekilde Değerlendirileceği V.1.9. Arazinin Hazırlanması ve İnşaat Aşamasında Yapılacak İşlerde Kullanılacak Yakıt Türleri, Tüketim Miktarı ve Bunlardan Oluşacak Emisyonlar V Arazinin Hazırlanması ve İnşaat Aşamasında yapılacak işler nedeni ile meydana gelecek vibrasyon, gürültü kaynakları ve seviyesi V Arazinin Hazırlanması ve İnşaat Alanı İçin Gerekli Arazinin Temini Amacıyla Kesilecek Ağaçların Tür ve Sayıları, Ortadan Kaldırılacak Tabii Bitki Türleri ve Ne Kadar Alanda Bu İşlerin Yapılacağı V Arazinin Hazırlanması ve İnşaat Alanı için Gerekli Arazinin Temini Amacıyla Elden Çıkarılacak Tarım Alanlarının Büyüklüğü, Bunların Arazi Kullanım Kabiliyetleri ve Tarım Ürün Türleri

10 V Arazinin Hazırlanması ve İnşaat Aşamasında Çalışacak Personelin ve Bu Personele Bağlı Nüfusun Konut ve Diğer Teknik/ Sosyal Altyapı İhtiyaçlarının Nerelerde ve Nasıl Temin Edileceği V Arazinin Hazırlanması ve İnşaat Aşamasında Sürdürülecek İşlerde, İnsan Sağlığı İçin Riskli ve Tehlikeli Olanlar V İnşaat aşamasında proje alanında peyzaj unsurları oluşturmak veya diğer amaçlarla yapılacak saha düzenlemeleri V Diğer Faaliyetler V.2. Projenin İşletme Aşamasındaki Faaliyetler, Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler V.2.1. Proje Kapsamındaki Tüm Ünitelerin Özellikleri, Hangi Faaliyetlerin Hangi Ünitelerde Gerçekleştirileceği, Kapasiteleri, Faaliyet Üniteleri Dışındaki Diğer Ünitelerde Sunulacak Hizmetler V.2.2. İşletme ve İşletme ile İlgili Tesislerin Muhtemel Su Baskınlarından vb. Korunması Amacıyla Yapılabilecek Taşkın Önlemeye Yönelik Alınacak Tedbirler V.2.3. İşletme Sahasındaki Faaliyetlerin Meskun Mahallere ve Karayollarına Olabilecek Etkileri ve Giderilmesine Yönelik Tedbirler V.2.4. İşletme Aşamasında Yapılacak İşlerden Dolayı Zarar Görebilecek Flora- Fauna Türleri (endemik türler, nesli tehlikede vb.) Proje İçin Seçilen Yer ve Faaliyetin Etki Alanında Bulunan Tür Populasyonlarının Etkilenmesi V.2.5. İşletme aşamasında kullanılacak olan içme, kullanma vb. Amaçlarla kullanılacak suyun Miktarları, Kullanılacak Suyun Proses Sonrasında Atık Su Olarak Fiziksel, Kimyasal ve Bakteriyolojik Özellikler, ve ne oranda bertaraf edilecekleri, arıtma işlemleri sonrası atıksuyun ne miktarda, hangi alıcı ortamlara, nasıl deşarj edileceği V.2.6. İşletme Aşamasında Kullanılacak Yakıt Türleri, Miktarları ve Kimyasal Analizleri, Yakıtların Hangi Ünitelerde Ne Miktarlarda 9

11 Yakılacağı ve Kullanılacak Yakma Sistemleri, Emisyonlar, Ölçümler İçin Kullanılacak Aletler ve Sistemler V.2.7. İşletme aşamasında oluşacak katı atık miktar ve özellikler, depolama yığma, bertarafı işlemleri, bu atıkların nerelere ve nasıl taşınacakları veya hangi amaçlar için ve ne şekilde değerlendirileceği, geridönüşüm yöntemleri V.2.8. İşletme aşamasında faaliyet ünitelerinden kaynaklanacak gürültünün seviyesi ve kontrolü için, alınacak önlemler, yapılacak ölçümler, ölçüm için kullanılacak aletler V.2.9. Proje Alanında Peyzaj Unsurları Oluşturmak Veya Diğer Amaçlarla Yapılacak Saha Düzenlemelerinin; ağaçlandırma, yeşil alan düzenlemeleri vb. Ne kadar alanda nasıl yapılacağı, bunun için seçilecek bitki ve ağaç türleri V.3. PROJENİN SOSYAL EKONOMİK ÇEVRE ÜZERİNE ETKİLERİ V.3.1. Proje ile Gerçekleşmesi Beklenen Gelir Artışları, Yaratılacak İstihdam İmkanları, Nufus Hareketleri, Göçler, Eğitim, Sağlık, Kültür, Diğer Sosyal ve Teknik Altyapı Hizmetleri ve Bu Hizmetlerden Yararlanılma Durumlarında Değişiklikler V.3.2. Çevresel Fayda Maliyet Analizi BÖLÜM VI. HALKIN KATILIMI VI.1. Projeden etkilenmesi muhtemel halkın belirlenmesi ve halkın görüşlerinin çevresel etki değerlendirmesi çalışmasına yansıtılması için önerilen yöntemler VI.2. Görüşlerine başvurulması öngörülen diğer taraflar VI.3. Bu konuda verebileceği diğer bilgi ve belgeler BÖLÜM VII. ALTERNATİFLER BÖLÜM VIII. İZLEME PROGRAMI BÖLÜM IX. SONUÇLAR

12 KAYNAKLAR Ekler Listesi

13 TABLO LİSTESİ Tablo 1 Projenin yatırım tutarı tablosu Tablo 2 Projenin sermaye tablosu Tablo 3 Projenin zamanlama tablosu Tablo 4 Girne İstasyonuna ait yılına ait Meterolojik Veriler Tablo 5 KKTC Arazi Dağılımı Tablosu Tablo 6 Girne Arazi Kullanım Alanları Tablo 7 Orman Alanlarının orman yönetim bölgelerine gore dağılımı Tablo 8 Gayri safi milli hasıladaki gelişmeler ( ) Tablo 9 Evsel Atıksu Karakteristiği- Oluşabilecek kirleticiler ve konsantrasyonlar Tablo 10 İş makineleri ve gürültü seviyeleri Tablo 11 Şantiye alanı çevresel gürültü değerleri Tablo 12 Uzun Bloklar Kat ve Daire Tipleri Tablo 13 Kule Kat ve Daire Tipi Tablo 14 Evsel Atıksu Karakteristiği- Oluşabilecek kirleticiler ve konsantrasyonlar

14 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1 Proje yerinin Kıbrıs Adası üzerindeki lokasyonu... 4 Şekil 2 Proje yerinin Girne bölgesindeki konumu... 4 Şekil 3 Proje alanı ve 1 km çevresi Şekil 4 Proje Alanı yakın çevresi Şekil 5 Proje alanının doğusu Şekil 6 Proje alanının batısı Şekil 7 Proje alanının kuzeyi Şekil 8 Proje alanının kuzeyinde bulunan yapılar Şekil 9 Proje alanının güneyi Şekil 10 Proje alanının batısında bulunan dere Şekil 11 Proje alanının batısında bulunan yamaç Şekil 12 Koruma altındaki sulak alanların konumları (Çevre Koruma Dairesi, 2015) Şekil 13 Proje yeri bitki örtüsünden temizlenmiştir Şekil 14 Proje yerinde Olea europea Şekil 15 Proje yerinde Pinus brutia Şekil 16 Proje yerinde Inula crithmoides Şekil 17 Proje yerinde Şekil 18 Proje yerinde Cistus creticus Şekil 19 Proje yerinde Crataegus azarolus Şekil 20 Proje yerinde Ceratonia siliqua Şekil 21 Proje yerinde Pistacia terebinthus

15 Şekil 22 Proje yerinde Crisanthemum coronarium Şekil 23 KKTC Nufus Sayımı Sonuçları Şekil 24 Yıllara bağlı işsizlik oranları Şekil 25 Sabah Şekil 26 Öğlen Şekil 27 Öğleden sonra izdüşümü

16 Haritalar Harita 1. Tapu Planı Haritası Harita 2. KKTC Meteoroloji İstasyonları Haritası Harita 3. Bölgenin Yüzey Jeoloji Haritası Harita 4. Topoğrafik Haritası Harita 5. Temel Toprak Haritası Harita 6. Arazi Kullanım Kabiliyeti Haritası Harita 7. Proje Yerinin Orman Haritası Harita 8. Girne Beyaz Bölge Haritası 15

17 BÖLÜM I. PROJENİN TANIMI VE AMACI T1.1. Proje Konusu Faaliyetin Tanımı Fark Yatırım Araştırma ve Geliştirme Şti. Ltd. e ait Toplu Konut Projesi Girne Kazası, Pafta/Harita XII/20.W.2 Blok H, 1814 parseli üzerinde yapılması planlanmaktadır. Arazi mülkiyeti Fark Yatırım Araştırma ve Geliştirme Şti. Ltd. e aittir. Proje alanı Girne Beyaz Bölge Emirnamesi kapsamında yayınlanan esaslara bağlı olup A Bölgesi içerisinde yer almaktadır. A Bölgesi kuralları Ek 4 te verilmektedir. Proje alanı koordinatları K ve D şeklindedir. Söz konusu arazide toplu konut amaçlı tasarı gelişme için Şehir Planlama Dairesine 2015 GBB 86 numaralı Planlama Onayı başvurusu yapılmıştır. Proje kapsamında yapılacak olan binalarda rezidans tipi yaşam hedeflenmektedir. Rezidanslar kendi kendine yetebilen yüksek teknolojide ve kalitede yapılardır. Rezidansları apartman kavramından ayıran fark daha güvenli ve daha rahat yaşam sunuyor olmasıdır. Ülkemizde şehirleşmenin artmasıyla, apartman tipi toplu konut projeleri de artış göstermektedir. Projede hedeflenen kitle; şehrin merkezinde yaşamayı tercih eden kişilerdir. Projenin yer aldığı arazi 13 dönüm, 3 evlek 3000 ayakkare (18680 m 2 ) dir. Projede toplam 348 adet konut hanesinin yer aldığı, bina yüksekliği yaklaşık 32 metre, toplam uzunluğu yaklaşık 170 metre olan, 10 katlı 4 adet binadan 16

18 oluşmaktadır. Proje kapsamında güvenlik binası, kapalı otopark, 1 açık yüzme havuzu, 1 kapalı yüzme havuzu, tenis kortları, sauna, hamam ve fitness salonu bulunmaktadır. Bölgede park sorunu yaşanmaması amacıyla toplam 350 (bodrumda 342, zeminde 8) araçlık park yeri yapılacaktır. Bölgede trafik sorunu yaşanmaması amacıyla ise batı ve güney istikametinde yol yapılacaktır. Girne ilçesi denize yakınığı nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm inin başkenti haline gelmiştir. Bölgede yaşayan veya düzenli bir şekilde ziyaret eden turist sayısı oldukça fazladır. Bunun yanında Girne de şu an 3 tane üniversite bulunmaktadır. Gelecek yıllarda, öğrenci sayısının artış göstereceği varsayılırsa bölgede konut ihtiyacı önemli bir oranda artacağı düşünülmektedir. Proje nin gerçekleşebilmesi için Girne Belediyesi, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Jeoloji ve Maden Dairesi, Karayolları Dairesi ve Tarım Dairesi, Orman Dairesi Müdürlüklerinden görüşler alınıp raporun ekler kısmında sunulmuştur. Projede A1, A2 ve B1, B2 Bloklarında yerleşim amaçlı 34 adet 1+1 daire, 238 adet 2+1 daire, 76 adet 3+1 daire olmak üzere toplam 348 adet daire bulunmaktadır. Proje iskana açıldığında nufusta ortalama 1086 kişilik bir artış olacaktır. Binada enerji verimliliği ve su tasarrufu sağlayan ürünler kullanımı tercih edilecektir. Penceler çift cam olacaktır, koridorlarda sensörlü aydınlatma sistemi kurulacaktır. Su tasarrufunu sağlayan musluklar ve sifonlar kullanılmasına dikkat edilecektir. Binalara elektronik aletler seçilirken A sınıfı etiketinde olmasına dikkat edilecektir. Bunun yanında projede güneş enerjisinden faydalanılarak enerji üretimi düşünülmektedir. Bu konudaki projelendirmeler devam etmektedir. 17

19 Konutların kullanımı açılmasıyla binalarda atık yönetim sistemi kurulması amaçlanmaktadır Hizmet Ömrü Fark Yatırım Araştırma ve Geliştirme Şti. Ltd. e ait Toplu Konut Projesi ekonomik ömrü ve yenilenme çalışmaları ile hizmet ömrü 50 yıl olarak hedeflenmektedir Hizmet Amaçları Projenin hayata geçmesiyle, proje tasarımı, konforu ve çevreci ilkeleri ile örnek bir model olup uluslararası alanda tanıtımı gerçekleşecektir. Bu nedenle Kuzey Kıbrıs doğası ve kültürü tanıtılacak olup, projenin ekonomik ve sosyal hayatı olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. KKTC ye yapılacak büyük yatırımlarının artmasıyla, özelde bölge halkı genelde KKTC ekonomisi kalkınacaktır. Müşterilere residans konforu verilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca projenin hayata geçmesiyle bina yönetimini, bakımını ve güvenliğini sağlamak amacıyla istihdam sağlanacak, bunun yanında mobilya, enerji sektörlerine de olumlu etkileri vardır. Projenin başlıca amaçları aşağıdaki gibi sıralanmıştır: Projenin tasarımı, konforu ve şıklığıyla bir marka olmak. KKTC nin tanıtılmasını sağlamak Şehirin merkezinde yaşamak isteyen halka olanak sağlamak KKTC sınırları içerisinde sürdürülebilirlik çevre ilkeleri ile ön planda tutan örnek bir toplu konut projesi olmak 18

20 İstihdam olanağı sağlamak KKTC ekonomisine katkıda bulunmak 1.4. Pazar veya Hizmet Alanları ve Bu Alan İçerisinde Ekonomik ve Sosyal Yönden Ülke ve Bölge Ölçeğinde Önem ve Gereklilikleri Kıbrıs konumu itibariyle stratejik önemi yüksek bir adadır. Ülkenin tanınması ve yatırımların artması ile ekonomik gelişmeler de artacaktır. Fark Yatırım Araştırma ve Geliştirme Şti. Ltd. e ait Toplu Konut Projesi ile tasarım, şıklığı, konforu, verdiği lüks hizmet ile KKTC nin tanıtımı açısından yeni bir yatırım gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Proje tanıtımı uluslararası alanda gerçekleşmektedir. Projenin hayata geçmesiyle bölgede ortalama 1086 kişilik bir nüfus artışı olacaktır. Ekomik yönden özelde bölge halkı, genelde KKTC halkına kazanç sağlaması beklenmektedir. Yerel kaynak kullanımına önem vererek, ülke ekonomisine katkıda bulunurken, katkının ülke içinde kalması hedeflenmektedir. Proje sürdürülebilir çevre ilkelerine uyumlu örnek bir toplu konut projesi olacaktır. Ayrıca, proje hem yerel halka hem de adayı ziyaret etmek, yerleşmek isteyen yabancı turistlere yüksek kalitede hizmet veren örnek bir model olacaktır. 19

21 BÖLÜM II. PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU II.1. Faaliyet Yerseçimi Proje alanı Fark Yatırım Araştırma ve Gelişim Şti. Ltd. e aittir. Toplu Konut Projesi Girne Kazası, Pafta/Harita XII/20.W.2 BlokH, 1814 parseli üzerinde yapılması planlanmaktadır. Tasarı gelişme ile ilgili taşınmaz mal Girne Beyaz Bölge Emirnamesi kapsamında A Bölgesi içerisinde yer almaktadır. A Bölgesi özellikleri ekte verilmiştir. Projede emirname uyarınca tüm maddelere uyum sağlanacaktır. Emirname kapsamında arazinin konut alanı olarak ayrılmış olması, çevresel açıdan, eğim açısından uygun konumda olması, mülkiyetin proje sahibine ait olması gibi sebeplerle toplu konut projesi için söz konusu arazi seçilmiştir. Projede başlıca hedef şehrin merkezinde yaşamak isteyen kişilere olanak sağlamaktır. Söz konusu arazinin çevresinde birçok konut ve apartman bulunmaktadır. 20

22 II.2. Proje Kapsamındaki Faaliyet Ünitelerinin Konumu Fark Yatırım Araştırma ve Gelişim Şti. Ltd. e ait tasarı Toplu Konut Projesi ile 348 adet daire yapılması planlanmaktadır. Bina yüksekliği yaklaşık 32 metre, 10 katlı 4 adet binadan oluşmaktadır. Proje kapsamında güvenlik binası, kapalı otopark, 1 açık yüzme havuzu, 1 kapalı yüzme havuzu, tenis kortları, sauna, hamam ve fitness salonu bulunmaktadır. Proje kapsamındaki faaliyet ünitelerinin konumu aşağıda özetlenmiştir. Bodrum Kat: Toplam alan: m 2 Kot:-3.20 m 342 araçlık park yeri Çöp odası 6 adet Jenerator odası 6 adet Sauna WC Kapalı Yüzme Havuzu Fitness Uzun Bloklar A1 A2 Zemin: Toplam Alan: 1137 m 2 Kot: m 1+1 Daire 15 adet 75,5 m 2 21

23 1. Kat Toplam Alan: 1242 m 2 Kot: +3,19 m 1+1 Daire 1 adet 79 m Daire 10 adet 108,4 m 2 2. Kat Toplam Alan: 1156 m 2 Kot: +6,34 m 1+1 Daire 1 adet 87 m Daire 10 adet 93,2 m 2 3.Kat Toplam Alan: 1098 m 2 Kot: +9,49 m 2+1 Daire 10 adet 109,8 m2 4. Kat Toplam Alan: 948 m 2 Kot: +12,64 m 2+1 Daire 10 adet 109,8 m2 5. Kat Toplam Alan: 1011 m 2 Kot: +15,79 m2 3+1 Daire 5 adet 150 m Daire 1 adet 269 m 2 22

24 6. Kat Toplam Alan: 1031 m 2 Kot: +18,94 m 4+1 Daire 1 adet 241 m Daire 5 adet 158 m 2 7. Kat Toplam Alan: 1011 m 2 Kot: +22,09 m 4+1 Daire 1 adet 261 m Daire 5 adet 150 m 2 8. Kat Toplam Alan: 1031 m 2 Kot: +25,24 m 4+1 Daire 1 adet 241 m Daire 5 adet 158 m 2 9. Kat Toplam Alan: 1011 m 2 Kot: +28,39 m 4+1 Daire 1 adet 261 m Daire 5 adet 150 m 2 Kule B1- B2 Zemin: Toplam Alan: 865 m 2 23

25 Kot: +0,34 m 1+1 Daire 9 adet 96,11 m 2 1. Kat Toplam Alan: 775 m 2 Kot: +3,34 m 2+1 Daire 10 adet 77,5 m 2 2. Kat Toplam Alan:775 m 2 Kot: +6,34 m 2+1 Daire 10 adet 77,5m 2 3. Kat Toplam Alan: 775 m 2 Kot: +9,34 m 2+1 Daire 10 adet 77,5 m 2 4. Kat Toplam Alan: 775 m 2 Kot: +12,34 m 2+1 Daire 10 adet 77,5 m 2 5. Kat Toplam Alan: 775 m 2 Kot: +15,34 m 24

26 2+1 Daire 10 adet 77,5 m 2 6. Kat Toplam Alan: 775 m 2 Kot: +18,34 m 2+1 Daire 10 adet 77,5 m 2 7. Kat Toplam Alan: 775 m 2 Kot: +21,34 m 2+1 Daire 10 adet 77,5 m 2 8. Kat Toplam Alan: 458 m 2 Kot: +24,34 m 3+1 Daire 1 adet 172 m Daire 3 adet 95,5 m 2 9. Kat Toplam Alan: 458 m 2 Kot: +24,34 m 3+1 Daire 1 adet 172 m Daire 3 adet 95,5 m 2 25

27 BÖLÜM III. PROJENİN EKONOMİK VE SOSYAL BOYUTLARI III.1. Projenin Gerçekleşmesi ile İlgili Yatırım Programı ve Finans Kaynakları Toplu Konut Projesi Girne Kazası, Pafta/Harita XII/20.W.2 BlokH, 1814 parseli üzerinde yapılması planlanmaktadır. Proje alanı Fark Yatırım Araştırma ve Gelişim Şti. Ltd. e aittir. Projede öngörülen yatırım tutarı dökümü aşağıdaki gibidir. Arazi değeri yatırım tablosuna eklenmemiştir. Projenin yapılması planlanan arazi değeri 4,500,000 STG dir. Tablo 1 Projenin yatırım tutarı tablosu Yatırım Tutarı Sabit Yatırım (STG) Etüd - Proje, Arazi düzenleme, Bina inşaat Makine Techizat İnşaat izni, kanalizasyon katkı payı, yol yapımı Toplam Yatırım Tablo 2 Projenin sermaye tablosu Sermaye Miktarı (STG) Öz Sermaye Yabanci Sermaye Toplam Finansman

28 III.2. Projenin Gerçekleşmesi ile ilgili İş Akım Şeması veya Zamanlama Tablosu Projenin zamanlama tablosu aşağıdaki gibidir. Tablo 3 Projenin zamanlama tablosu Yapılacak İşler ÇED Süreci x x Uygulama Projeleri ve Onayı x x x İnşaat Ruhsatları Alınması x x x x İnşaata Başlama x x x x x x x x x x Karkas Aşaması x x x x x x x x x x Tuğla-Sıva- Diğer yapı işleri x x x x x x x x Yol yapımı x x x x x x Çevre Düzenleme x x x x x Konutların Kullanıma açılması x x III.3. Projenin Fayda Maliyet Analizi Projenin fayda maliyet analizleri üzerinde halen çalışılmaktadır. Yatırım parası ve arazi değeri düştükten sonra 3,500,000 STG gelir elde edilmesi beklenmektedir. III.4. Proje kapsamında olmayan ancak projenin gerçekleşmesine bağlı olarak, Faaliyet sahibi veya diğer yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmesi tasarlanan diğer ekonomik, sosyal ve altyapı faaliyetleri Elektrik: Teknik elektrik donanımı, trafo Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu nun verdiği görüş ve şartlar doğrultusunda yatırımcı firma tarafından yapılacaktır. Yol yapımı: Proje yerine ulaşımın kolaylıkla sağlanması amacıyla batı ve güneyine yol yapılması planlanmaktadır. Yol yapım masrafları yatırımcı firma tarafından karşılanacaktır. Karayolları Dairesi görüşü ekte verilmiştir. Enerji verimliliği: Elektronik cihazlar seçilirken A sınıfı etiket taşıyan ürünler seçilecektir. Ürünlerin enerji verimli kullanma oranı A,B,C,D,E,G harfleriyle sembolize edilmektedir. A sınıfı ürünler en yüksek verimlilik oranına sahipken G sınıfına doğru verimlilik düşmektedir. Projede A (A+, A++) sınıfı ürünler 27

29 seçilerek, daha az enerji harcanacak, daha az CO 2 emisyonu oluşturulacak ve daha az enerji maliyeti oluşacaktır. Yeşil alan ve yürüyüş parkuru: Projenin batısından dere geçmektedir. Arazinin batı tarafı yeşil alan olarak bırakılıp, yürüyüş yolu yapılacaktır. Vaziyet planında gösterilmiştir. Peyzaj uygulamaları: Binalarda kat bahçeleri oluşturulacaktır. Seçilen bitkiler Akdeniz iklimine uygun olarak seçilecektir. Sosyal alanlar: Projede 1 adet kapalı yüzme havuzu, 1 adet açık yüzme havuzu, 2 adet tenis kortu, çocuk oyun alanları, sauna, fitness ve hamam bulunmaktadır. III.5. Proje Kapsamında Olmayan Ancak Projenin Gerçekleşmesi İçin Zaruri Olan ve Faaliyet Sahibi veya Diğer Yatırımcılar Tarafından Gerçekleşmesi Planlanan Diğer Ekonomik, Sosyal ve Altyapı Faaliyetleri Proje kapsamında mevcut ihtiyaca cevap vermek amacıyla gerekli projelendirilmeler yapılmıştır. III.6. Kamulaştırma ve Yeniden Yerleşim Proje alanı Fark Yatırım Araştırma ve Geliştirme Şti. Ltd. e aittir. Proje kapsamında batıda 36 ayak (10,97 m.), kuzeyde 26 ayak (7,92 m.) genişliğinde yol yapılacaktır. Yol kamuya ait olacaktır. III.7. Diğer Hususlar Bu bölümde bahse konu olacak diğer hususlar yoktur. 28

30 BÖLÜM IV PROJEDEN ETKİLENECEK ALANIN BELİRLENMESİ VE BU ALAN İÇİNDEKİ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİN AÇIKLANMASI IV.1. Projeden Etkilenecek Alanın Belirlenmesi Proje alanı Girne kazasında Beylikler mevkinde Pafta/Harita XII 20.W2, 1814 numaralı parsel üzerinde yer almaktadır. Proje yeri 1 km çevresi Şekil 3 te gösterilmiştir. Proje alanının 1 km çevresinde Girne Çevre Yolu, konutlar, apartmanlar, spor merkezi, Girne 20 Temmuz Stadyumu, Değirmen Taşı Parkı, Oteller, Girne nin en işlek caddelerinden Mete Adanır Caddesi ve yol üzerinde bulunan mağzalar ve restoranlar bulunmaktadır. Proje alanının kuzeyinde 3-4 katlı apartmanlar, konutlar; güneyinde spor merkezi, 2 katlı konut ve tek katlı konut bulunmaktadır. Doğusunda 2 katlı konutlar ve 7-8 katlı apartmanlar; Batısında ise dere ve derenin üst yamacında ise konutlar bulunmaktadır. Şekil 4 te proje alanı yakın çevresi verilmektedir. Sarı renk ile gösterilen 3 katlı apartman konutları, Mor renk 2 katlı konutları, Turuncu renk 7 katlı apartmanı, Bordo renk kullanım halinde olmayan yıkık binayı, mavi renk 4 katlı apartmanları göstermektedir. 29

31 Şekil 3 Proje alanı ve 1 km çevresi Şekil 4 Proje Alanı yakın çevresi 30

32 Şekil 5 Proje alanının doğusu Şekil 6 Proje alanının batısı 31

33 Şekil 7 Proje alanının kuzeyi Şekil 8 Proje alanının kuzeyinde bulunan yapılar 32

34 Şekil 9 Proje alanının güneyi Şekil 10 Proje alanının batısında bulunan dere 33

35 Şekil 10 da görüldüğü üzere, proje alanının batısında dere ve yamaç bulunmaktadır. Dere ismi Kalafa Deresi olarak geçmektedir. Raporun hazırlanması sırasında, derede akış gözlenmemiştir. Projede gerçekleşebilecek olası çevresel etkilerin önlenmesi amacıyla, proje alanının batısı (dere tarafı) yeşil alan olarak ayrılmıştır. Ayrılan alan 1256 m 2 dir. Yeşil alan vaziyet planında gösterilmiştir. V.2. Fiziksel ve Biyolojik Çevrenin Özellikleri ve Doğal Kaynakların Kullanımı IV.2.1. Meteorolojik ve İklimsel Özellikler Yarı Kurak iklim kuşağı sınıfına giren Kıbrıs adası, Akdeniz de bulunduğundan yazları sıcak ve kuru; kışları ise ılık ve az yağışlıdır. Kıbrıs genelinde en sıcak ay Temmuz ayı olup ortalama sıcaklık 29.1 o C dir. Kışları ise en soğuk ay Ocak ayıdır. Ortalama sıcaklık 9.0 o C - 12 o C arasındadır. Harita 2 de Kuzey Kıbrıs ta bulunan meterolojik istasyonlar gösterilmiştir. Proje alanına en yakın meterolojik istasyon Girne İstasyonudur. Tablo 5 te Girne istasyonuna ait, yılları arası aylık sıcaklıkların maximum ve minimum ortalama değerleri, yağış, rüzgar hızı ve yönü verilmiştir. Bu değerler Meteroloji Dairesi nden alınmıştır. Girne İstasyonu verilerine göre Girne bölgesinde, Yıllık ortalama en düşük sıcaklık 17,4 o C, en yüksek sıcaklık ise 24,8 o C dir. En yüksek hava sıcaklıkları Temmuz ve Ağustos aylarında görülmektedir. En düşük sıcaklık ise Ocak, Şubat aylarında görülmektedir. Girne bölgesi yılları arası yıllık ortalama toplam yağış miktarı 506,44 mm/m 2 dir. En fazla yağısın Aralık ve Ocak aylarında gerçekleştiği görülmektedir.rüzgar hızına bakıldığında ise, Girne bölgesinde yıllık ortalama 2,4 m/sn hızla rüzgar estiği görülmektedir. Hakim rüzgar yönü KuzeyBatı (NW) dir. 34

36 Proje Yeri Harita 2. KKTC Meteoloroji İstasyonları 35

37 Tablo 4 Girne İstasyonuna ait yılına ait Meterolojik Veriler 36

38 IV.2.2. Jeolojik Özellikler ve Topoğrafya IV Jeolojik Özellikler Proje alanı Girne kazasında Beylikler mevkinde Pafta/Harita XII 20.W2, 1814 numaralı parsel üzerinde yer almaktadır. Bu alanda Jeoloji ve Maden Dairesi nin hazırladığı Zemin etüt keşif raporu gereği projede yer alan dört bloğun herbiri için bir adet 30 metre derinlikte olmak üzere toplam 120 metre derinliğinde zeminin mekanik parametrelerini belirleyici sondaj çalışması yapılmıştır. Sondaj çalışmaları esnasında alınan numunelerin üzerinde Zemin- kaya mekaniği deneyleri Geodesign Zemin ve Yapı Malzemeleri Laboratuvarında yapılmıştır. Rapor yapı planı çerçevesinde, yerleşim açısından jeolojik sakıncaların bulunup bulunmadığının, varsa alınabilecek önlemlerin araştırılması ve/veya öneri çalışmalarını kapsar. İnceleme alanında güncel birimler olarak bilinen Geç Kuvarter yaşlı Denizel Sekiler bulunmaktadır. Ayrıca Beylerbeyi formasyonu da görülmüştür. Proje alanında bulunan birimler; Denizel sekiler (Q2a, Q3a, Q4a, Q5a); Dört ana düzeyde (Q2, Q3, Q4, Q5 harita simgeli geç Kuvaterner birimleri), başlıca kalkarenitlerden oluşan denizel dolgu sekileri saptanmıştır. Bu kalkarenitler sığ denizeldir ve kıyıyüzünden (shoreface) kumullara (sand dune) kadar olan as ortamları temsil ederler. Kalkarenitler kumlu, düşük ve yüksek açılı çapraz katmanlı, bol biyoturbasyonludur. Yer yer çakıltaşı cepleri veya ince düzeyleri içerirler ve kara yönünde çakıltaşlarına yanal geçiş gösterirler. Ender olarak makrofosil kapsarlar (Hakyemez ve Diğ.,2002). Beylerbeyi Formasyonu (Tdbe) türbiditik kumtaşları ve şeyller ile temsil edilir. Türbiditik kumtaşı, şeyl ve çamurtaşı ardalanmasından oluşan birime ait kumtaşları orta-kalın katmanlı, oldukça iri taneli, yer yer mikrokonglomeratik karakterde, koyu/açık kahve, sarı ve haki renklerdedir. Taneler çoğunlukla 37

39 volkanit ve karbonat kökenlidir. Çamurtaşları genellikle açık kahve, gri, boz renkli olup kaygan görünümlü ve mikalıdır. Birim içerisinde yaygın olarak kanal dolgusu şeklinde yerleşmiş çakıltaşı seviyeleri gözlenir. Çakıllar oldukça iyi yuvarlanmış olup volkanit çakılları, ofiyolit kökenli çakıllar, Nummulit'li kireçtaşı çakılları, mermer çakılları, metamorfit çakılları, çört çakılları yaygın olarak gözlenir. Ayrıca birim içerisinde doğu kesimde doğru olistostromal seviyeler ile iri kristalize kireçtaşı, volkanit, pelajik kireçtaşı olistolitleri gözlenmiştir (Hakyemez ve Diğ.,2002) Çalışma alanındaki numunelere bakıldığında, üst seviyelerde kırmızımsı kahve renkte siltli killi çakıl, krem renkte tebeşirimsi çakıllı silt seviyeler gözlemlenmektedir. Bu seviyelerin jeoloji haritasında da belirtilen denizel seki biriminin ayrışması neticesinde oluştuğu görülmektedir. Bununla birlikte SK 4 sonrajinda 9.5 m ile 22.5 m arasında diğer sondaj noktalarında o seviyedeki birimlere göre farklı birimler gözlemlenmiştir. Bu birimler kumlu çakıl seviyeleri ve kumtaşı seviyesidir. Bu seviyedeki farklılık bu noktanın Beylerbeyi Formasyonunun bu noktadaki varlığını göstermektedir. 38

40 Proje Yeri Harita 3 Bölgenin Yüzey Jeoloji Haritası (M.T.A. Yayınları, 1/25000) IV Topoğrafya Proje alanı Girne kazasında Beylikler mevkinde Pafta/Harita XII 20.W2, 1814 numaralı parsel üzerinde yer almaktadır. Çalışma alanı topoğrafik haritaya göre (Harita 4) deniz seviyesinden ortalama 65,00 metre yükseklikte olup, arazinin eğimi güneyden kuzeye doğru %2-3 o olarak belirlenmiştir. Topoğrafik açıdan herhangi bir sorun gözlenmemiştir. Harita 3 de proje yerinin topoğrafik haritası gösterilmiştir. 39

41 Harita 4 Proje yerinin Topoğrafik Harita üzerinde gösterimi (1/5000) 40

42 IV.2.3. Yeraltı ve Termal Su Kaynaklarının Hidrojeolojik Özellikleri 19. Yüzyılın sonuna kadar, yeraltı suyu sığ kuyulardan, sıra kuyulardan, küçük kanallardan ve pınarlardan sağlanıyordu. 20. Yüzyılda ise sondaj kuyuları ile yoğun bir yeraltı suyu çekimi başlamıştır. Halen Kuzey Kıbrıs ta halkın ihtiyaç duyduğu evsel kullanım ve sulama suyu yeraltı yatakları diğer bir deyişle akiferlerden karşılanmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre yıllık yağış miktarlarında azalma görülmektedir. Bunun yanında adadaki nüfusun artması ile su ihtiyacı artmakta, yeraltı sularına olan baskı da artmıştır. Yağışların azalmasıyla beslenmesi giderek zorlanan kıyı akiferlerinde deniz suyu girişi artmıştır. Bu nedenle akiferlerde tuzlanma sorunu oluşmuştur. Bunun yanında, foseptik kuyular, vahşi depolama alanları, sanayi atıkları nedeniyle yeraltı su kaynakları kirlenmektedir. Adadaki yeraltı su kaynakları belirli sayıdadır. KKTC deki akiferler, Güzelyurt Akiferi, Girne Dağları Akiferi, Güneydoğu Mesarja Akiferi, Lefkoşa Serdarlı (Orta Mesarya) Akiferi, Doğu Mesarya Akiferi, Akdeniz Koruçam Akiferi, Yeşilköy Akiferi, Büyükkonuk Akiferi, Dipkarpaz Akiferi. Girne (Beşparmak) Dağları Akiferi, ikinci sınıf akifer sınıfındandır. Değişken geçirimli tabakalardan oluşmakta ve yanal yöndeki yayılımları sınırlıdır. Oldukça çatlaklı, kırıklı ve karst adı verilen boşluklar içeren mermer ve dolomitic kireçtaşı formasyonlarından oluşur. Batıda Karşıyaka dan doğuda Tirmen köyüne kadar uzanır. Kuzey Kıbrıs ın içme suyu ihtiyacının önemli bir bölümü buradan karşılanır. Kuyu derinlikleri ortalama 260 m. civarındadır (Necdet, 2015; Cyprus Geological Heritage, 2015). Bölgeye en yakın akifer Girne Kıyı Şeridi akiferidir. Girne Kıyı Şeridi akıferi Çatalköy Karşıyaka arasında yer alıp, deniz düzeyinden başlayarak iç kesimlere doğru devam eden geçirimli özellikli kumlu kireçtaşları içerir. Yıllık yağışlar ve 41

43 derelerin taşıdığı sularla beslenirler. Bölge içeirisinde bulunan sayısız kuyudan beslenmelerine bağlı olarak verimleri değişen miktarlarda yeraltı suyu alınmaktadır. Proje alanında kuyu bulunmamaktadır. IV.2.4. Yüzeysel Su Kaynaklarının Hidrojeolojik ve Ekolojik Özellikleri KKTC sınırları içerisinde sürekli akan bir nehir bulunmamakta, kış aylarında ise akan derelerin debisi genel ihtiyacın altında kalmaktadır. Araştırmalara göre en fazla debiye sahip olan derelerin beslenme alanları Güney Kıbrıs ta bulunan Trodos Dağları dır. Su, Kuzey Kıbrıs ta denize ulaşır. Kuzey Kıbrıs ta ise beslenen derelerin tamamı Girne Beşparmak Dağlarından beslenmektedir. Bunun yanında Girne Sahil Şeridi ve Girne Beşparmak Aküferi jeolojik yönden karstik bir yapıya sahip olduğundan aküferlerde pek çok çatlağın olduğu ve bu nedenle yağıştan kaynaklanan suyun çok az bir bölümü akışa geçmektedir (Günyaktı ve diğerleri). Proje alanının 0,25 km (harita uzunluğu) batısından Kolafa Deresi geçmektedir. Çalışma süresinde bir akış gözlenmemiştir. Dere Şekil 11 de gösterilmiştir. 42

44 Şekil 11 Proje alanının batısında bulunan yamaç IV.2.5. Yüzeysel Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan Kullanımı Çevre Yasası kapsamında Su Ortamlarının ve Sulak Alanların Korunması Tüzüğü bulunmaktadır. Tüzüğün başlıca ilkelerinden biri kıta içi yüzeysel suların, yeraltı sularının ve deniz sularının çeşitli kullanım amaçlarına göre sınıflandırılmasını sağlayacak su kalitesi kriterleri çerçevesinde su kirliliğinin en yoğın olduğu bölgelerin saptanması ve alınacak tedbirlerin öncelikle belirlenmesidir. Son 50 yıldır, Akdeniz ülkelerinde yağış miktarlarında azalma, buharlaşmada artış, insan nufusunda artış ve tarım için kullanılan su miktarlarında azalma görülmektedir. Bu sebeplerle su kaynaklarında sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. Araştırmalara göre adada yıllık ortalama yağış miktarı düşmektedir. Kıbrıs adasına düşen ortalama yıllık yağış miktarı 4523 milyon m 3 tür. Fakat coğrafik, topoğrafik, iklim şartları ve bitki örtüsü nedeniyle yağıştan elde edilen suyun %80 i buharlaşma ve terleme yolu ile kaybolmaktadır. Yaklaşık 900 milyon m 3 su kullanılabilir durumdadır (Ortadoğu Analiz, 2013). 43

45 Kuzey Kıbrıs ın yüzey suları kışın akan derelerden oluşmaktadır. Toplam 38 dereye sahip olan Kuzey Kıbrıs a ait 10 dere Güney Kıbrıs Rum Kesiminde bulunan ve Kıbrıs ta yüksek debili nehirlerin doğduğu Trodos dağlarında doğmaktadır (Ortadoğu Analiz, 2013). MTA 1996 yılında bir rapor hazırlamıştır. Bu rapora göre Kuzey Kıbrıs ın yüzey suyu miktarı 70 milyon m 3 tür. Fakat yapılan başka araştırmalara göre (Abdürrahim Korukcu ve diğerleri) bu rakam 27 milyon m 3 tür yılında temelleri atılan ve 2015 yılında tamamlanması planlanan KKTC Su Temin Projesi mevcuttur. Anamur Dragon Çayı üzerinde inşa edilen Alaköprü Baraji ndan sabit debi esasına göre yılda 75 milyon m 3 su taşınması planlanmaktadır. Söz konusu proje ile Kuzey Kıbrıs ın 50 yıllık su ihtiyacının karşılanması planlanmaktadır. Bunun yanında 4824 hektarlık bir alanına sulanarak zirai gelir elde edileceği düşünülmektedir (DSİ, 2015). Gine bölgesinde yapılaşmanın artmasıyla, su sıkıntıları da orantılı olarak artmaktadır. Türkiye den gelecek su ile gelecekte oluşabilecek su sıkıntılarının önüne geçilmesi ve ihtiyacın karşılanabileceği düşünülmektedir. IV.2.6. Deniz ve İç Sulardaki (göl, akarsu) Canlı Türleri; bu türlerin tabii karakteri, ulusal ve uluslararası mevzuatla koruma altına alınan türler, bunların üreme, beslenme, sığınma ve yaşama ortamları, bu ortamlar için belirlenen koruma kararları. 18/2012 Çevre Yasası nın 48. Maddesi gereğince Flora, Fauna türleri ve Yaban Kuşlarının Korunması Tüzüğü hazırlanmıştır. Belirtilen tüzükle flora, fauna ve yaban kuşların türlerinin koruma seviyelerini belirlemiş ve listelenmiştir (Flora, Fauna ve Yaban Kuşlarının Korunması Tüzüğü, 2012). 44

46 KKTC deki biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla Özel Çevre Koruma Bölgeleri (ÖÇKB) belirlenmiştir. Bu bölgeler; Avtepe ÖÇKB, Güney Karpaz ÇÖKB, Akdeniz ÖÇKB, Alagadi ÖÇKB, Karpaz ÖÇKB, Tatlısu ÖÇKB (ÇKD Doğal Hayat Şubesi, 2015) Proje alanına en yakın 15 km uzaklıkta ÖÇKB alanı Alagadi ÖÇKB dir. Bu alan hem Yeşil deniz kablumbağaları (Chelonia mydas) hem Sini kablumbağalarının (Caretta caretta) ulusal ve uluslararası alanda önem taşımaktadır (Natura 2000, 2015). Mevcut proje kapsamında deniz ortamına herhangi bir inşaat veya kazık çakma gibi bir işlem gerçekleşmeyecektir. IV.2.7. Toprak Özellikleri ve Kullanım Durumu; Toprağın fiziksel, kimyasal, biyolojik, arazi kullanım kabiliyeti sınıflaması, erozyon, toprağın mevcut kullanımı. IV Toprağın Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri KKTC Tarım ve Orman Bakanlığı, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Bilimsel ve Teknik İşbirliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Detaylı Toprak Etüd ve Haritalama Projesi hazırlanmıştır. Harita 5 te görüldüğü üzere projenin yapılacağı arazi kentsel kullanıma elverişli durumdadır. 45

47 Harita 5 Temel Toprak Haritası (Ölçek:1/2500) IV Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıflaması KKTC Tarım ve Orman Bakanlığı, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Bilimsel ve Teknik İşbirliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Detaylı Toprak Etüd ve Haritalama Projesi hazırlanmıştır. Tarım arazisi sınıfına girmemektedir. Ekte Tarım dairesinin görüşü verilmiştir. 46

48 Harita 6 Arazi Kullanım Kabiliyeti Haritası (Ölçek: 1/25000) IV Erozyon Arazinin toprak yapısı nedeniyle bölgede erozyon olayı olması beklenmemektedir. 47

49 IV Arazi Kullanımı Tablo 5 ve Tablo 6 da KKTC Gıda Tarım ve Enerji Bakanlığı 2012 istatistiki verileri verilmiştir. Tablo 2, KKTC genelinde toplam arazi kullanım alanlarını göstermektedir. Tablo 5 KKTC Arazi Dağılımı Tablosu Arazi Çeşidi Miktar Dönüm Dekar % 1.Tarımsal Arazi Orman Arazisi Hali ve Mera Arazisi Kasaba,Köy, Dere ve Gölet Arazisi 5. Kullanılmayan Arazi Toplam Lefkoşa için bir kent plani, Alagadi kıyı bölgesi için bir çevre planı, ve Girne 1, Girne 2, Girne Beyaz Bölge, Girne Akiferi, Girne Boğaz, Karpaz, Bafra, Tatlısu Büyükkonuk, ve Gazimağusa sahil şeridi için 9 adet plan bulunmaktadır (Kırsal Kalkınma Planı, 2010). Proje, Girne Beyaz Bölge Emirnamesi kapsamında A Bölgesi içerisinde yer almaktadır. 48

50 Tablo 6 Girne Arazi Kullanım Alanları Arazi Çeşidi Arazi Kullanım Alanları Dönüm % Tarım Alanı - - Orman Alanı Hali Mera - - Kullanılmayan Toplam IV.2.8. Tarım Alanları; Tarımsal gelişim proje alanları, özel mahsul plantasyon alanları. Sulu ve kuru tarım arazilerinin büyüklüğü, ürün desenleri ve bunların yıllık üretim miktarları. Kuzey Kıbrıs ta sebze üretim alanı 747 hektardır. Sebze üretim alanlarının %16 si ise Girne de bulunmaktadır. Seraların coğrafi dağılımına bakıldığında ise Girne de %12 lik bir yüzdelik olduğu gözlenmektedir. Kırsal Kalkınma Planı verilerine gore kentleşme ve turizm faaliyetlerinin beraberinde gelen yoğun yapılaşmayla, Girne de tarımsal alanın kullanımına ayrılan alanda bir miktar azalma yaşanmıştır (KKTC Kırsal Kalkınma Planı, 2010). Tarım Dairesi Müdürlüğü, Toprak Laboratuvarı ve Verimlilik Şubesi, projenin yapılacağı arazi Kentsel Gelişim Alanı içerisinde Etüd Dışı olarak belirlenen alanda yer aldığı ve Tarımsal Değerlendirmeye alınmadığı görüşünü vermiştir. Tarım Dairesi görüşü ekte verilmiştir. IV.2.9. Koruma Alanları Özel Çevre Koruma Alanları (ÖÇKA): Çevre Kanunu kapsamında proje alanına en yakın Özel Çevre Koruma Alanları, Girne Beşparmak Dağları 49

51 ve Alagadi Özel Çevre Koruma bölgesidir. Alagadi Özel Çevre Koruma bölgesinin proje alanına uzaklığı 15 km dir. Sulak Alanların Korunması: Çevre Yasası kapsamında Su ortamlarının ve Sulak Alanlarının Korunması Tüzüğü oluşturulmuştur. Tüzükle KKTC de korumaya alınan önemli sulak alanlar belirlenmiştir. Girne Bölgesi nde korumaya alınan sulak alanlar; Girne Arapköy Uzundere Göleti: 13 km uzaklıkta Girne Arapköy Ayandere Göleti: 12 km uzaklıkta. Girne Beşparmak Alagadi Göleti: 18 km uzaklıkta. Karşıyaka Göleti: 18 km uzaklıkta *Harita uzunlukları verilmiştir. 50

52 Şekil 12 Koruma altındaki sulak alanların konumları (Çevre Koruma Dairesi, 2015) Yabani Hayatı Koruma Alanları: Nesli tükenmekte olan kuşların avlanmasını önlemek için adanın kuzey sahil şeridi Sürekli Av Koruma bölgeleri olarak korunmaktadır. Bu bölgelerde avlanmak yasaktır (KKTC Av Haritası, 2012). Arkeolojik ve Tarihi Değeri Olan Alanlar: Proje alanı ile ayni P/H üzerinde bulunan XII.20.W2 114, 115 parselleri üzerinde, proje alanının 0,3 km batısında Su Kanalı ve Su Kemeri bulunmaktadır. Yine XII.20 köyiçi nde 10 numaralı parselde Su Havuzu bulunmaktadır. Proje alanına 2 km uzaklıkta Girne Limanı; 2,3 km uzaklıkta Girne Kalesi; 5,45 km Balabayıs Manastırı bulunmaktadır. 51

53 IV Orman Alanları Orman ve orman alanlarının azlığı düşünülerek 1974 yılında bu alanların %90 ı kamu malı olarak ilan edilmiştir yılından itibaren üç adet 10 yıllık orman yönetim planı uygulanmıştır. Table 7 te görüldüğü gibi Girne bölgesinde toplam orman alanı 8.939,4 hektardır. Bunun 4.321,9 u verimli orman alanı, 4.617,5 i ise bozulmuş orman alanıdır. Tablo da verilen veriler 2007 yılına aittir yılında Girne ve Halefka bölgelerinde yangın çıkmıştır. Girne bölgesi orman alanlarının %53 ünü kaybetmiştir (Geçici Kırsal Kalkınma Planı, 2010). Tablo 7 Orman Alanlarının orman yönetim bölgelerine gore dağılımı Orman Yönetim Bölgeleri Orman Alanı (ha) Bozulmuş Orman (ha) Toplam Orman (ha) Halefka* 6.994, , ,0 Kantara 5.746, , ,9 Güzelyurt 6.528, , ,4 Girne* 4.321, , ,4 Planes 2.169,8 6, ,3 Toplam , , ,0 Girne, Girne Orman Bölge Şefliği sınırları içerisinde yer almaktadır Girne, Girne Orman Bölge Şefliği sınırları içerisinde yer almaktadır yıllarını kapsayan 20 yıllık Orman Amenajman Plan verilerine gore Girne Orman Bölge Şefliğinin genel sahası hektardır. Bu alanın hektar alanı orman alanı, hektarı da açık alandır. Orman alanı üzerinde toplam dikili ağaç serveti m 3, yıllık artım ise 5895 m 3 dür. Proje yeri, Orman Amenajman planına gore 48 No.lu bölme içerisinde yer almaktadır. 48 No.lu bölmenin toplam alanı hektardır. Bu alanın 75.7 hektarı orman alanı, hektarı da açık alanlardır.m 52

54 Fark Yatırım Araştırma ve Geliştirme Şti. Ltd. e Ait Toplu Konut Projesi ÇED Raporu PROJE YERİ Harita 7 Proje Yerinin Orman Haritası IV Flora ve Fauna IV Flora Flora tespitleri proje yeri alanı olan toplam 13 Dönüm 3 Evlek 3000 ayakkare (18680 m2) lik bir alanda Mayıs 2015 tarihinden itibaren yapılmıştır. Proje alanı Şekil 13 te görüldüğü gibi bitki örtüsünden temizlenmiştir. Buna rağmen arsa ve dere kenarında mevcut olan flora incelenerek toplam 26 Familya da toplanan 62 53

55 tür tesbiti yapılmıştır. türlerdir. Tespit edilen türler, ülkemizde çok yaygın olarak bulunan Şekil 13 Proje yeri bitki örtüsünden temizlenmiştir Şekil 14 Proje yerinde Olea europea 54

56 Şekil 15 Proje yerinde Pinus brutia Şekil 16 Proje yerinde Inula crithmoides 55

57 Şekil 17 Proje yerinde Cailycotome villosa Şekil 18 Proje yerinde Cistus creticus Şekil 19 Proje yerinde Crataegus azarolus 56

58 Şekil 20 Proje yerinde Ceratonia siliqua Şekil 21 Proje yerinde Pistacia terebinthus 57

59 Şekil 22 Proje yerinde Crisanthemum coronarium Tespit edilen flora, Familya tür ve bilinen Türkçe isimlerine göre aşağıdaki listede verilmiştir PINACEAE Pinus brutia ANACARDIACEAE Pistacia terebinthus LEGUMINOSEAE Ceratonia siliqua (Harup) Medicago orbicularis (Yabani yonca) Trifolium stellatum (Yabani yonca) Vicia sativa (Yabani vigo) Scorpiurus muricatus Calycotome villosa ARACEAE Arisarum vulgare 58

60 COMPOSITAE Crisanthemum coronarium (Papatya) Matricaria recutita Calendula arvensis Senecio vulgaris Carduus pycnocephalus Silybum marianum Notobasis syriacus Leontodon Tuberosuz Centaurea hylolepis Phagnolon rubestre Urespermum picroides Inula crithmoides (Andız otu) Pallenis spinosa Helichrysum conglobatum CISTACEAE Cistus creticus CRUCIFERAE Sisymbrium irio Sinapis alba (Lapsana) Ericoria hispanica Cardaria draba Hirschfeldia incana CONVOLVULACEAE Convolvulus althaeoides (Pembe çiçekli Yayılgan) Convolvulus arvensis (Beyaz Çiçekli Yayılgan) GERANIACEAE Erodium malacoides 59

61 LABIATAE Thymus capitatus (Tülümbe) PRIMULACEAE Cyclamen spp Tavşan kulağı Anagallis arvensis (Fare Kulağı) LILIACEAE Muscari neclectum (sümbül) Asphodelus aestivus (Şimşir) MALVACEAE Malva verticulata (Gömeç) Malva silvestris (Ebe Gömeci) ROSACEAE Sarcopoterium spinosum Crataegus azarolus OLEACEAE Olea europaea (Zeytin ) PAPAVERACEAE Papaver rhoeas (Gelincik) RESEDACEAE Reseda orientalis CAPPARACEAE Capparis spinosa (Gabbar) 60

62 FUMARIACEAE Fumaria densiflora UMBELLIFERAE Eryngium cretegum (Kaz ayağı) Tordylium aegyptiacum Zosima absuthifolium Ferula communis BORAGINACEAE Echium angustifolium CARYOPHYLLACEAE Silene vulgaris (Yumurta otu) AMARANTHACEAE Amaranthus Spp. RANUNCULACEAE Anemone coronaria Kır lalesi) Ranunculus asiaticus (Şakayık) OXALIDACEAE Oxalis per-caprae (Ekşilice) CYPERACEAE Cyperus ratundus ( Saz) Carex Spp. (Saz) GRAMINEAE 61

63 Phalaris agnatica ( Çayır türü) Lolium rigidum (Çimen Türü) Stipa lapansis (Çayır) Awena wiestii (Yabani ulaf) IV Fauna Ülkemizde 30 Memeli tür, 25 Sürüngen ve Kurbağa türü, 370 Kuş türü ve 6000 Böcek türü yaşadığı bilinmektedir. Proje yeri ve çevresinde tespit edilen Fauna, Familya ve Tür olarak sınıflandırılmıştır. Gözlem yapılamayan türler bölgede yaşayan kişilerin ifadeleri dikkate alınarak tespit edilmeleri sağlanmıştır. Tespit edilen fauna türleri aşağıdadır. MEMELİLER LEPORIDAE Oryctolagus cuniculus (Tavşan) CANIDAE Canis vulpes (Vulpes vulpes) Tilki ERINACEIDAE Erinaceus europaeus (Kirpi) CRICETIDAE Microtus arvalis (Tarla Faresi) PTEROPIDAE Rhinolopus hipposiderus (Yarasa) 62

64 KUŞLAR COLUMBAE Columba livia livia (Kaya Güvercini) Columba palumbus palumbus (Fassa) Streptopelia turtur turtur (Üveyik) Streptopelia senegalensis senegalensis (Kumru) PHASIANIDAE Alectoris graeca (Keklik) Francolinus francolinus francolinus (Turaç) Coturnix coturnix coturnix (Bıldırcın) FALCONIDAE Accipiter nisus nisus (Atmaca) Buteo rufinus rufinus (Şahin) CORVIDAE Corvus corax laurencei (Kuzgun Karga) Corvus cornix pallescens (Karga Kül renkli) Corvus frugilegus frugilegus (Karga) Corvus monedula keve (Küçük Karga) Pica pica pica (Saksağan) STRIGIDAE Otus scops cyprius (Baykuş) Asio otus otus (Kulaklı Baykuş) FRINGILLIDAE Carduelis carduelis (Saka) 63

65 Carduelis cannabina ( Keten Kuşu) Serinus canarius serinus (Kanarya) Fringilla coelebs cypriotis (İspinoz) Passer domesticus biblicus (Serçe) ALAUDIDAE Melanocorypha calandra calandra (Tarla kuşu) Galerida cristata cypriaca (Tepeli Tarla kuşu) TURDIDAE Luscinia megarhynchos megarhynchos (Bülbül) İKİYAŞAMLILAR BUFONIDAE Bufo viridis (Kara kurbağası) SÜRÜNGENLER TESTUDİNİDAE Testudo graeca (Adi tosbağı) LACERTIDAE Lacerta muralis (Kertenkele) OPHIDIA (YILANLAR) Coluber jugularis (Siyah Yılan) Vibera labetina labetina (Sağır Kör Yılan) 64

66 Ülkemizde ise Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü tarafından 18/12 sayılı Çevre Yasasının Madde 48(1) altında Flora ve Faunanın Korunması Emirnamesi yayınlanmıştır. Emirnameye göre toplam 53 adet flora türü ile 220 adet Fauna türü koruma altına alınmıştır. IV Peyzaj Değeri Yüksek Yerler ve Rekreasyon Alanları, Benzersiz Özellikteki Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumların Bulunduğu Alanlar. Proje alanının batısında Kolafa Deresi bulunmaktadır. Arazinin batı tarafı ekolojik dengenin bozulmaması amacıyla Peyzaj alanı olarak bırakılmıştır. Bu alanda bölgenin iklimine ve toprak yapısına göre bitki ve ağaç türü seçilecektir. İnceleme alanının 0,3 km batısında Su Kemerleri ve Su havuzu bulunmaktadır. Proje alanının 0,6 km kuzey doğusunda 20 Temmuz Stadı bulunmaktadır. 0,64 km kuzey doğusunda Değirmentaşı Parkı; 1 km doğusunda Barış Parkı bulunmaktadır. 2,3 km güney batısında St. Hilarion Kalesi bulunmaktadır. V Devletin yetkili organlarının hüküm ve tasarrufu altında bulunan araziler; Askeri Yasak Bölgeler, kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar vb. Devlet yetkili organlarının hüküm ve tasarrufunda bulunan araziler ormanlar, rezerv araziler ve vakif arazileridir. Projenin yapılması planlanan arazi özel mülk olup Fark Yatırım Araştırma ve Geliştirme Şti. Ltd. e aittir. Ekte koçan verilmiştir. 65

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU

ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU MUĞLA İLİ, YATAĞAN İLÇESİ, TURGUT BELDESİ X ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu ANKARA-

Detaylı

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İstasyon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak No:1- EDİRNE Tel : (284) 214 81 85 Faks : (284) 225 31 94 Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YENİCE BARAJI, SULAMA VE İÇMESUYU PROJESİ (MALZEME OCAKLARI, BETON SANTRALİ, KIRMA ELEME YIKAMATESİSİ DAHİL) YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, TEKKE YENİCESİ

Detaylı

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL Proje Sahibinin Adı : Adresi : Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Bulgurlu Caddesi No : 60 Küçükçamlıca / İstanbul Telefon Numarası : 0216 325 73 30 Faks Numarası : 0216 339 91 77 Projenin Adı : Proje

Detaylı

PROJE SAHİBİNİN ADI MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. TELEFON VE FAKS NUMARALARI 0312 284 43 30

PROJE SAHİBİNİN ADI MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. TELEFON VE FAKS NUMARALARI 0312 284 43 30 MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. KUZKAYA REGÜLATÖRÜ, HİDROELEKTRİK SANTRALİ VE MALZEME OCAĞI PROJESİ (KUZKAYA-1 REGÜLATÖRÜ VE 3,59 MW (3,700 MWm / 3,590 MWe) LIK HES İLE KUZKAYA-2 REGÜLATÖRÜ VE 2,928 MW

Detaylı

ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU

ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU EGEMER ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU HATAY ĠLĠ, ERZĠN ĠLÇESĠ, AġAĞI BURNAZ MEVKĠ ARMADA EĞĠTĠM VE BELGELENDĠRME DANIġMANLIK

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t )

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) TOSYALI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

Detaylı

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ.

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KAVAK REGÜLATÖRÜ VE HES (10,48 MW m /10,06 MW e ) BETON SANTRALİ KIRMA-YIKAMA-ELEME TESİSİ Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Hasandede Köyü ÇED RAPORU x NİHAİ ÇED RAPORU

Detaylı

AYEN ENERJİ A.Ş. PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

AYEN ENERJİ A.Ş. PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI RİZE İLİ, FINDIKLI İLÇESİ OCAK-2008 ANKARA Başlık Sayfası Adresi Proje Sahibinin Adı AYEN ENERJİ A.Ş. Hülya Sok No:37 G.O.P./ANKARA Telefon Numaraları (0 312)

Detaylı

MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe-1160 MWm-1916,5 MWt)

MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe-1160 MWm-1916,5 MWt) Koza Sokak No: 22 06700 Gaziosmanpaşa / ANKARA Tel : (312) 408 1000 Faks : (312) 441 6814 MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe1160 MWm1916,5 MWt) NİHAİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

Kabil Caddesi 1335. Sokak No: 20/10 Aşağıöveçler / ANKARA Tel: 0312 481 33 73 (Pbx) Faks: 0312 481 45 85 selininsaat@selinltd.com.

Kabil Caddesi 1335. Sokak No: 20/10 Aşağıöveçler / ANKARA Tel: 0312 481 33 73 (Pbx) Faks: 0312 481 45 85 selininsaat@selinltd.com. TEİAŞ TÜRKİYE İ ELEKTRİK İ İLETİM İ A.Ş. 380 kv PERVARİ HES TM-PERVARİ HAVZA TM 380 kv SİİRT TM-PERVARİ HAVZA TM ENERJİ İ İLETİM İ HATTI Siirt İli, Pervari, Şirvan, Merkez ve Aydınlar İlçeleri ÇED Raporu

Detaylı

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi EnerjiSA Enerji Üretim A.Ş. Sabancı Center Kule 2, Kat 5 34330 4. Levent/ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRME

Detaylı

45 MWe ALAŞEHİR JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ PROJESİ

45 MWe ALAŞEHİR JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ PROJESİ ZORLU JEOTERMAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Zorlu Plaza Avcılar-İstanbul Tel: 0 212 456 21 30 Faks: 0 212 422 00 99 45 MWe ALAŞEHİR JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ PROJESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ ERENKÖY,

Detaylı

Çevre Yasası (21/1997 Sayılı Yasa) 13 (6) Madde Altında Tüzük

Çevre Yasası (21/1997 Sayılı Yasa) 13 (6) Madde Altında Tüzük Çevre Yasası (21/1997 Sayılı Yasa) 13 (6) Madde Altında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet, Bakanlar Kurulu, Çevre Yasasının 13.(6) maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki tüzüğü yapar.

Detaylı

b. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları,

b. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları, ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ R. G. Tarihi : 27.06.1997 R. G. Sayısı : 23028 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; gerçek ve tüzel kişilerin

Detaylı

ÇED BAŞVURU DOSYASI. MERSİN İLİ, TARSUS İLÇESİ (Çiçekli Köyü, Kargılı Köyü ve Karsavuran Köyü) MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ.

ÇED BAŞVURU DOSYASI. MERSİN İLİ, TARSUS İLÇESİ (Çiçekli Köyü, Kargılı Köyü ve Karsavuran Köyü) MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR VE HAVA PROJESİ (17.07.2008 TARİH VE 26939 SAYILI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ EK-III PROJE TANITIM GENEL FORMATINA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR) MERSİN

Detaylı

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu ERZURUM İLİ, OLTU VE OLUR İLÇELERİ, ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇESİ ANKARA - TEMMUZ 2013 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ

Detaylı

PROJE SAHİBİ BODOVA TURİZM YATÇILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

PROJE SAHİBİ BODOVA TURİZM YATÇILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PROJE SAHİBİ BODOVA TURİZM YATÇILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ADRES:TERSANE CAD. DİLER HAN NO:96 KARAKÖY İSTANBUL 14 MEHMET AKİF CADDESİ KÖŞKLÜÇİFTLİK- LEFKOŞA Tel No: 02122536630-03922283382 -

Detaylı

EBRU KÜMBETOĞLU MERMER OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI

EBRU KÜMBETOĞLU MERMER OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI MERMER OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI BURSA İLİ NİLÜFER İLÇESİ TAHTALI KÖYÜ 20059354 NOLU İŞLETME RUHSATLI ALAN ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu BURÇED MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Atabulvarı Altınşehir Mah. 241

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

IÇ ANADOLU DOGAL GAZ KOMBINE ÇEVRIM SANTRALI KAPASITE ARTIRIMI PROJESI

IÇ ANADOLU DOGAL GAZ KOMBINE ÇEVRIM SANTRALI KAPASITE ARTIRIMI PROJESI IÇANADOLU DOGALGAZ ELEKTRIK ÜRETIM ve TICARET A.S. Adresi : Bestepeler Mah. Nergis Sk. No:9 Sögütözü 06520 Çankaya ANKARA Tel : 312 248 46 00 Faks : 312 248 46 01 IÇ ANADOLU DOGAL GAZ KOMBINE ÇEVRIM SANTRALI

Detaylı

BAYRAKLI YAT LİMANI PROJESİ ÇED RAPORU

BAYRAKLI YAT LİMANI PROJESİ ÇED RAPORU T. C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI BAYRAKLI YAT LİMANI PROJESİ ÇED RAPORU İZMİR İLİ BAYRAKLI İLÇESİ BAYRAKLI MAHALLESİ DOLFEN MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TURİZM DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. ÇED Raporu

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU 051201004 Eda Altınay 051201025 Ahmet Cihat Kahraman 061201015 Hasan Ege KARS KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA SAHASI

Detaylı

TORUNLAR GYO A.Ş. KARMA KULLANIM KONUT KOMPLEKSİ PROJESİ ÇED BAŞVURU DOSYASI

TORUNLAR GYO A.Ş. KARMA KULLANIM KONUT KOMPLEKSİ PROJESİ ÇED BAŞVURU DOSYASI KARMA KULLANIM KONUT KOMPLEKSİ PROJESİ ÇED BAŞVURU DOSYASI İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Güzeltepe (Alibeyköy)Mahallesi, Çobançeşme Mevkii EYÜP/İSTANBUL İSTANBUL /AĞUSTOS 2013 PROJE SAHİBİNİN ADI TORUNLAR

Detaylı

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ İZMİR İLİ, TİRE İLÇESİ, TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, 1296 ADA, 13 PARSEL ATILIM ÇEVRE DANIŞMANLIK,

Detaylı

SES-TAŞ Madencilik Nakliyat Pazarlama Sanayii Ve Ticaret Ltd. Şti.

SES-TAŞ Madencilik Nakliyat Pazarlama Sanayii Ve Ticaret Ltd. Şti. SES-TAŞ Madencilik Nakliyat Pazarlama Sanayii Ve Ticaret Ltd. Şti. 201100987 RUHSAT NO LU II. GRUP MERMER OCAĞI ÇED RAPORU BURSA İLİ, NİLÜFER İLÇESİ, KADRİYE KÖYÜ ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu KONYA 2013

Detaylı