Genetik Algoritma ile Elde Edilen Uyumlu Renklerin Web Şablonları Üzerinde Gerçeklenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Genetik Algoritma ile Elde Edilen Uyumlu Renklerin Web Şablonları Üzerinde Gerçeklenmesi"

Transkript

1 Genetik Algoritma ile Elde Edilen Uyumlu Renklerin Web Şablonları Üzerinde Gerçeklenmesi Şerif Okumuş Melih Orhan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Abstract - Bu tez çalışmasında, yapay zekânın güçlü tekniklerinden olan genetik algoritma yardımıyla, web sayfalarındaki renk uyumluluk probleminin çözümü üzerinde durulmuştur. W3C standartlarında elde edilen uyumlu renkler, web tabanlı yazılımlar yardımıyla web şablonları (template) üzerinde test edilmiştir. Problemin farklı boyutları için, çözüm başarısı değişik parametre değerleri kullanılarak ölçülmüştür. Problemin çıkan sonuçlarının daha iyi görülebilmesini sağlayacak şekilde web yardımıyla görselleştirme aracı geliştirilmiştir. Geliştirilen bu araç yardımıyla web sayfalarında değişik genetik algoritma parametreleri kullanılarak uyumlu renkler elde edilebilmekte ve sitilleri önceden belirlenebilen web şablonları üzerinde uyumlu renkler test edilebilmektedir. Anahtar Kelimeler: - Renk; renk uyumluluk; genetik algoritma; web; web şablonları I. GİRİŞ Web sayfa tasarımı, firmanın kurumsal kimliğinin en güzel bir biçimde ulusal ve uluslararası ağ ortamında tanıtımı ve dışa açılan en önemli pencerelerinden bir tanesidir. Web tasarım, işitsel ve görsel öğeler içeren web sayfalarıdır. Web sayfasının tasarımında en önemli unsurlarından biri renk kullanımıdır. Renk, nerdeyse bir sitenin başarısını tanımlamada içerik ve gezinti kadar önemlidir ve tasarımın etkili bir bileşenidir. Renk, siteye sadece görsel bir çekicilik katmaz, aynı zamanda hedef kitleye gönderdiği mesajdan ötürü de önemlidir. Yapay zekâ günümüzde çoğu yazılımda önemli bir işlevi yerine getirmektedir. En küçük yazılımda bile çok basitte olsa bir yapay zekâ tekniği kullanılmaktadır. Bu tekniklerin bazıları yıllardır var olan teknikler olmasına rağmen bazıları da yeni sayılabilir. Bu tezin kapsamında web sayfalarında önemli bir problem olan renk uyumsuzluğu genetik algoritma yardımıyla çözülmektedir. Farklı parametre ve teknikler yardımıyla çözümlerin nasıl farklılaştığı incelenmektedir. Üretilen çözümler web 2.0 yardımıyla HTML şablon üzerinde W3C standartları ile test edilmektedir. Problem olarak web sayfaları için arka plan ve yazı rengi arasında uyumsuzluk ele alınmaktadır. Bu problemin çözümünde interaktif optimizasyon teknikleri kullanılması amaçlandı. Bu nedenle çalışmada yazı rengi ile arka plan renginin seçilmesi genetik algoritma kullanılanılarak aşıldı. Genetik algoritmalar (GA), karmaşık düzenli problemlerin çözümünü gerçekleştirmek amacıyla, kromozomların yeni diziler üretme esasını temel alan, sezgisel bir araştırma yöntemidir [1]. Genetik algoritmalar John Holland [2] tarafından 1975 yılında icat edilmiş ve öğrencileri ve iş arkadaşları tarafından geliştirilmiştir. Algoritma popülasyon (toplum) adı verilen ve kromozomlarla temsil edilen bir çözüm kümesi ile başlamaktadır. Bir toplumdaki çözümler yeni toplumların üretilmesinde kullanılmaktadır. Bu işlem, yeni toplumun eskisinden daha iyi olacağı umuduyla yapılmaktadır. Yeni çözümler (yavru) üretmek için alınan çözümler uygunluklarına (fitness) göre seçilmektedir. Daha uygun olan tekrar üretim için daha fazla şansa sahiptir. Tablo 1 de genetik algoritmanın çalışma adımları gösterilmiştir. Adım Yapılan İşlem 1 Gösterim (kodlama) yönetiminin belirlenmesi 2 Başlangıç toplumun (ilk nesil) oluşturulması 3 Başlangıç toplumundaki her bireyin performansının amaç fonksiyonuna göre hesaplanması 4 Yeni neslin oluşturulmasında kullanılacak bireylerin seçilmesi 5 Seçilmiş bireylere genetik işlemlerin uygulanarak yeni neslin elde edilmesi 6 Yeni neslin bireylerinin performanslarının uygunluk fonksiyonuna göre hesaplanması 7 Bitiş koşulu sağlanmamışsa yeni nesli tekrar 3. aşamaya gönderilmesi 8 Bitiş koşulu sağlanmışsa en iyi bireyin sonuç olarak dönülmesi Tablo 1: Genetik algoritmanın çalışma prensibi II. A. Sistem tanımı MATERYAL Bu sistemde genetik algoritmaların gerçekleştirildiği bir genetik hesaplama birimi, veri tabanı birimi ve grafik kullanıcı ara yüzünün gerçekleştirildiği ara yüz biriminden oluşmaktadır. Her birimler sadece ilgili görevlerini gerçekleştirmektedir. Sistemin ana mimari yapısı Resim 1 de incelenebilir. Mimariden de anlaşılacağı gibi sistem birbiriyle haberleşen, sorumlulukları dağıtılmış birimlerden oluşmaktadır.

2 Genetik Hesaplama Birimi Ara yüz birimi Veri tabanı birimi 2)) + (maksimum (Mavi renk 1, Mavi renk 2) -minimum (Mavi renk 1, Mavi renk 2)) (2) Kullandığımız diğer bir kriterde renklerin karşıtlık oranı denilen contrast ratiodur. The W3C s [4] WCAG [5] contrast rationun formülü aşağıdaki gibidir. B. Teknoloji seçimi Resim 1: MVC sistem modeli Yazılım, Java tabanlı web uygulamalarını kolaylaştırmak için MVC yapısına uygun olarak geliştirilmiş JSF 2.0 web teknolojisiyle gerçekleştirilmiştir. Kullanıcılar sadece Java 1.6 veya daha üzeri bir jdk kullanarak web server üzerinde çalıştırabilirler. Grafik ara yüzü Ajax üzerinde inşa edilmiş Primefaces 2.1 ile oluşturulmuştur. Veri tabanı olarak MySQL kullanılmıştır. A. Renk teorisi III. METHOT Renk teorisi renklerin karışımında uygulanılan prensipleri içerir. Bu teoriye göre ikili birbiriyle uyumlumu renkler renk çemberinde karşılıklı, üçlü uyumlu renkler üçgen, dörtlü renkler ise dikdörtgen şeklinde karşılıklı bulunur. İngiliz fizikçi Isaac Newton güneş ışığını elmas bir prizmadan geçirerek, renkleri ayırmayı başarmıştır (Newton, 1670). Bir odayı kararttıktan sonra güneş ışığının ince bir delikten odaya girmesini sağlamış, bu ışığın önüne bir prizma koyarak parçalanış halini, tıpkı gökkuşağında olduğu gibi yedi rengi yukarıdan aşağıya doğru bir perdeye aksettirmeyi sağlamıştır. Güneş ışığını meydana getiren yedi rengin (renk tayfının) görkemi, gizemi bugün üzerinde birçok incelemeler yapılan son derece olumlu sonuçlar alınan çalışmaları ve araştırmaları beraberinde getirmiş, Renk Bilim ini bir bilim dalı olarak ortaya koymuştur. Günümüzde tanımlanan birçok renk modeli mevcuttur. Bunlardan en çok bilinenler RGB ve CMYK tır. RGB bilgisayar için CMYK ise baskı renkleri için uygun bir modeldir. RGB kırmızı, yeşil ve mavi renklerin uygun oranlarda karışımı esasına dayalıdır. Color brightness (Renk Parlaklığı,) aşağıdaki formülle değeri hesaplanmaktadır: ((R X 299) + (G X 587) + (B X 114)) / 1000 (1) Color difference (Renk Farkı) aşağıdaki formülle değeri hesaplanmaktadır: (maksimum (Kırmızı renk 1, Kırmızı renk 2) - minimum (Kırmızı renk 1, Kırmızı renk 2)) + (maksimum (Yeşil renk 1, Yeşil renk 2) - minimum (Yeşil renk 1, Yeşil renk Burada L nispi lüminans değeridir. [3]. Maks değer Min değer Brightness Differences Color Differences Contrast Ratio 21 1 Tablo 2: Renk niteliklerinin maks ve min değerleri İki renk uyumlu diyebilmemiz için ; 1. Brightness Differences> Color Differences> Contrast Ratio>4.5 Bu şartları sağladığı takdirde bu renkler kendi arasında uyumludur. B. Genetik algoritmanın uygulanması Bireyler, Kullanıcının girebildiği n sayıda bireyden oluşan bir toplum kullanılmaktadır. Her birey aslında bir web şablonu temsil etmektedir. Web şablonları için oluşturulmuş rasgele renkler ise genleri temsil etmektedir. Kromozomları kodlamak için değer kodlaması kullanılmaktadır.(resim 2)Kromozomun genleri olarak her rengin RGB kodları tutulmaktadır. Başlangıç popülasyonu, Bu sistemde başlangıç popülasyonu rastgele üretildi. Başlangıç popülasyonu problemin kısıtlarını ihlal etmeyecek bir biçimde rastgele olarak üretilebilir veya sezgisel bir şekilde belirlenebilir Her ne kadar sezgisel belirlenen ilk bireyler, genetik algoritmaların biraz daha hızlı yakınsamasını sağlayabilmişse de, çok çeşitli problemlerde erken yakınsamaya yol açabileceği görülmüştür. Birey seçimi, Bir çok birey seçimi teknikleri vardır. Bu projede rulet tekerleği seçimi kullanılmıştır. Holland [2] tarafından kullanılan rulet tekerleği (rulet-wheel) yöntemi olarak adlandırılan ilk seçim yöntemi adayların olasılık dağılımına göre seçilmesine dayanıyordu. Buna göre herhangi bir adayın seçilme şansı, onun bütün popülasyon içindeki performansına göre rasgele belirlenmektedir. Böylelikle performansı yüksek olan adayların şansı daha yüksek olmaktadır. Ayrıca elitisimde elde edilen iyi bireylerin gelecek nesilde bozulmaması için uygulandı. (3)

3 Resim 2: Kromozom yapısı(değer kodlama) C. Fitness fonksiyonu Bireylerin ne kadar başarılı olduğunu bulmamız uygunluklarını bulmamızla mümkündür. Uygunluk formülü de bireylerin toplum içerisindeki uzaklık sıralamasındaki yeridir. Bu nedenle her bireyin uzaklığının hesaplanması gerekmektedir. Bu hesaplama aşağıdaki formüle göre gerçekleştirilmektedir: Birey sayısı En iyi maliyet En kötü maliyet ,24 157, ,01 155, ,96 147, ,6 143,67 Tablo 3: Birey sayısının etkisi (4) n: Renk sayısı. Her şablon üzerinde arka plan ve yazı rengi ile 8 renk bulunmaktadır. k(j): İki renk arasındaki parlaklık değeridir. l(j): İki renk arasındaki renk fark değeridir. m: m eşik değeridir. Bu değer %60 olarak verilmiştir. IV. DENEYSEL SONUÇLAR Genetik algoritmanın başarısını ölçmek ve en uygun genetik algoritma parametreleri ve kriterleri için yazılımı farklı seçimler için ürettiği maliyet miktarı denendi. Bu denemeler istatiksel doğruluğu bir nebze de olsa elde edebilmek için 10 kere aynı değerlerle çalıştırmak ve bu değerlerin aritmetik ortalamasını almak şeklinde gerçekleştirildi. Bu denemeler tarafımızdan üç başlığa ayrıldı. A. Birey ve nesil sayısının etkisi Bu bölümdeki amaç birey sayısının ve nesil sayısının değişiminin genetik algoritma üzerinde oluşturduğu farklılığı bulmak ve en uygun birey ve nesil sayılarına ulaşabilmektir. Birey sayısının etkisini hesaplamak için aşağıdaki kriterler sabit tutularak birey sayısı değiştirildi: Resim 3: Birey sayısının etkisi Nesil sayısının etkisinin hesaplamak için de yukarıdaki kriterlerden farklı olarak birey sayısı 20 ye sabitlendi. Tablo 3 incelendiği zaman nesil ilerledikçe maliyet değeri değişmektedir. Nesil sayısındaki artış, maliyet değerini oldukça fazla etkilemiştir. En iyi sonuç, nesil sayısı 500 olduğunda alınmıştır. Nesil En iyi maliyet En kötü maliyet 5 174,34 75, ,5 88, ,04 112, ,06 143, ,7 158, ,41 159, ,88 155,55 Tablo 4: Nesil sayısının etkisi Tablo 2 yardımıyla birey sayısı artışının web şablonlardaki renk uyumluluk kalitesini arttırdığını ancak belli bir sayıdan sonra süredeki artışın göz önüne alınması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle birey sayısının nesil sayısına da bağlı olmak şartıyla uygun bir değer seçilmesi genetik algoritmanın verimini arttıracaktır. Yukarıda belirtilen kriterler için birey sayısının uygun değeri 100 dür. Resim 4: Nesil sayısının etkisi

4 B. Çaprazlama olasılığının etkisi Olasılıkları hesaplamak için hesaplanan olasılık değiştirilerek diğer olasılık sabit tutulmuştur. Diğer kriterler için aşağıdaki sabit değerler kullanılmıştır: Tablo 4 yardımıyla çaprazlama olasılığının artışı ile iyi sonuçlar döndürdüğü gözlenmiştir. Bu gözlem sonucunda süredeki değişimi de göz önüne alarak en iyi olasılık değerinin 0,5 ten büyük değerler olduğu ortaya çıkmıştır. Resim 6: Mutasyon olasılığının etkisi Çaprazlama olasılığı En iyi maliyet En kötü maliyet 0,1 174,34 75,51 0,3 195,5 88,09 0,5 270,62 158,86 0,7 275,41 159,32 0,9 286,08 159,38 Tablo 5: Çaprazlama olasılığının etkisi Resim 7: Swing ilk populasyon test ekranı Resim 5: Çaprazlama olasılığının etkisi C. Mutasyon olasılığının etkisi Tablo 5 yardımıyla mutasyon olasılığının artışının olumlu etkilemediği gözlenmiştir. Bu gözlem sonucunda en iyi olasılık değerinin 0,01 olduğu ortaya çıkmıştır. Mutasyon olasılığı En iyi maliyet En kötü maliyet 0,01 275,41 159,32 0,03 269,34 152,34 0,1 262,42 134,6 0,3 243,53 139,54 Tablo 6: Mutasyon olasılığının etkisi Resim 8: Genetik algoritma giriş ve çıkış ekranı GA sonucu oluşan en yüksek maliyet 400 en düşük 0 fakat 400 çıkması matematiksel doğru olmasına rağmen bizim istemediğimiz bir durumdur.renkler hep siyah ve beyaz renklerden oluşmaktadır bu durumda.bizim için en maliyetleri kabul ettiğimiz 225 ile 325 arasıdır arasını kötü arasını istenmeyen durum olarak belirledik.ayrıca tüm test sonuçlarında istenmeyen durum örneği görülmedi.resim 9(a) üretilen iyi renklere ait şablonlar resim 9(b) de ise kötü diye nitelendirdiğimiz sonuçlar mevcuttur.ayrıca tüm populasyonları Resim 11 görüldüğü şekilde incelenebilir ve önizileyip kaydedilelir.

5 (a) Resim 11: Wizard başlangıcı;style seçimi (b) Resim 10: Tüm populasyonun maliyet ve renk çiftleri V. SONUÇ Bu çalışmada, web sayfalarındaki renk uyumsuzluk probleminin GA kullanılarak giderebileceği gösterilmiştir. Bunun için Java mimarisi üzerine inşa edilmiş web uygulamaları geliştirmek için kullanılan JSF teknolojisi ile etkileşimli bir program geliştirilmiştir. Ayrıca yeni bir fitness metodu üzerinde genetik algoritma uygulandı. Kullanıcılar gerekli verileri web üzerinden interaktif olarak girebilmektedir. Uygun web şablon elde edildiğinde şablon bilgilerini veri tabanına kaydedip saklayabilmektedir. VI. REFERANSLAR Resim 9: En iyi templateler (a) ve en kötü templeteler(b) [1] Lee, C.Y., Kim, S.J.. Parallel genetic algorithms for the earliness-tardiness job scheduling problem with general penalty weights. Computer & Industrial Enginnering, 28(2), , 1995 [2] J. H. Holland, Adaptation in natural and artificial systems, Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, [3] L. Troiano, C. Birtolo, and G. Cirillo, Interactive Genetic Algorithm for choosing suitable colors in User Interface [4] Web content accessibility guidelines 2.0. Technical Report 11, W3C, December [5] Web Content Accessibility guidelines (WCAG) 2.0 W3C Recommendation 11 December 2008

GENETİK ALGORİTMALAR ve UYGULAMA ALANLARI. Özet. Abstract

GENETİK ALGORİTMALAR ve UYGULAMA ALANLARI. Özet. Abstract Emel ve Taşkın, Genetik Algoritmalar ve Uygulama Alanları 129 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 129-152 GENETİK ALGORİTMALAR ve UYGULAMA ALANLARI

Detaylı

KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ

KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MODELLING TOOL FOR PROCESSING ENTERPRISE DATA BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Detaylı

SIRA BAĞIMLI HAZIRLIK OPERASYONLARI İÇİN TEK EKİPLİ PARALEL MAKİNALARDA ÇİZELGELEME PROBLEMİNE KARMA YAKLAŞIM

SIRA BAĞIMLI HAZIRLIK OPERASYONLARI İÇİN TEK EKİPLİ PARALEL MAKİNALARDA ÇİZELGELEME PROBLEMİNE KARMA YAKLAŞIM Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 26, No 4, 731-740, 2011 Vol 26, No 4, 731-740, 2011 SIRA BAĞIMLI HAZIRLIK OPERASYONLARI İÇİN TEK EKİPLİ PARALEL MAKİNALARDA ÇİZELGELEME

Detaylı

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE ÇOKLU HEDEFLERE PLANLANMASI

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE ÇOKLU HEDEFLERE PLANLANMASI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2010 CİLT 4 SAYI 3 (77-84) İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE ÇOKLU HEDEFLERE PLANLANMASI Hv.Plt.Yzb. Baha PAKKAN* HHO Havacılık ve Uzay

Detaylı

Gezgin Satıcı Probleminin Genetik Algoritmalarla Eniyilemesi ve Etkileşimli Olarak İnternet Üzerinde Görselleştirilmesi

Gezgin Satıcı Probleminin Genetik Algoritmalarla Eniyilemesi ve Etkileşimli Olarak İnternet Üzerinde Görselleştirilmesi Gezgin Satıcı Probleminin Genetik Algoritmalarla Eniyilemesi ve Etkileşimli Olarak İnternet Üzerinde Görselleştirilmesi Utku Cevre 1, Barış Özkan 1, Aybars Uğur 2 1 Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ

KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MODELLING TOOL FOR PROCESSING ENTERPRISE DATA BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Detaylı

Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi

Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi M.Peker 1, A. Zengin 2 1 University of Karabuk/Turkey,

Detaylı

GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE INTERNET ERİŞİM KAYITLARINDAN BİLGİ ÇIKARILMASI

GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE INTERNET ERİŞİM KAYITLARINDAN BİLGİ ÇIKARILMASI GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE INTERNET ERİŞİM KAYITLARINDAN BİLGİ ÇIKARILMASI Resul DAŞ 1, İbrahim TÜRKOĞLU 2, Mustafa POYRAZ 3 1 Fırat Üniversitesi, Enformatik Bölümü, 23119, ELAZIĞ, rdas@firat.edu.tr

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Hareketli Nesnelerde Yüz Tespitine Yönelik Bir Uygulama

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Hareketli Nesnelerde Yüz Tespitine Yönelik Bir Uygulama T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Hareketli Nesnelerde Yüz Tespitine Yönelik Bir Uygulama Turgut ÖZCAN Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç Dr. Rembiye

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FREZELEME İŞLEMLERİNDE GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞMI İLE KESME KOŞULLARININ OPTİMİZASYONU EMİNE TOSUN YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI Konya,

Detaylı

Genetik Algoritmalar ile Optimal Portföy Seçimi: BİST-30 Örneği

Genetik Algoritmalar ile Optimal Portföy Seçimi: BİST-30 Örneği Genetik Algoritmalar ile Optimal Portföy Seçimi: BİST-30 Örneği Optimal Portfolio Selection with Genetic Algorithm: An Example of BIST-30 Feyyaz ZEREN Namık Kemal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ (LRA), YAPAY SİNİR AĞLARI (YSA) ve SINIFLANDIRMA ve REGRESYON AĞAÇLARI (C&RT) YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ve TIP

Detaylı

Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences

Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Sigma 5 5-37, 013 Araştırma Makalesi / Research Article ÇOKLU-ODAKLI GÖRÜNTÜLERİN GENETİK ALGORİTMA KULLANILARAK BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

GRUP TEKNOLOJİLERİNDE KÜMELENDİRME YÖNTEMLERİNE SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR

GRUP TEKNOLOJİLERİNDE KÜMELENDİRME YÖNTEMLERİNE SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR T. C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi GRUP TEKNOLOJİLERİNDE KÜMELENDİRME YÖNTEMLERİNE SEZGİSEL YAKLAŞIMLAR ve BİR UYGULAMA Musa Can KAPLAN 2501040109

Detaylı

DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU

DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU Murat ÖZBAKIŞ Temmuz, 2008 İZMİR DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE

Detaylı

EŞZAMANLI DAĞITIMLI VE TOPLAMALI ARAÇ ROTALAMA PROBLEMLERİNİN BAKTERİYEL BESİN ARAMA OPTİMİZASYONU ALGORİTMASI İLE ÇÖZÜMÜ.

EŞZAMANLI DAĞITIMLI VE TOPLAMALI ARAÇ ROTALAMA PROBLEMLERİNİN BAKTERİYEL BESİN ARAMA OPTİMİZASYONU ALGORİTMASI İLE ÇÖZÜMÜ. EŞZAMANLI DAĞITIMLI VE TOPLAMALI ARAÇ ROTALAMA PROBLEMLERİNİN BAKTERİYEL BESİN ARAMA OPTİMİZASYONU ALGORİTMASI İLE ÇÖZÜMÜ Seda HEZER YÜKSEK LİSANS TEZİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Ağustos, 2010

Detaylı

KAYNAK KISITLI PROJE ÇĐZELGELEMEDE ĐNDĐRGENMĐŞ NAKĐT AKIŞI MAKSĐMĐZASYONU ĐÇĐN BĐR GENETĐK ALGORĐTMA YAKLAŞIMI. Funda Sivrikaya Şerifoğlu

KAYNAK KISITLI PROJE ÇĐZELGELEMEDE ĐNDĐRGENMĐŞ NAKĐT AKIŞI MAKSĐMĐZASYONU ĐÇĐN BĐR GENETĐK ALGORĐTMA YAKLAŞIMI. Funda Sivrikaya Şerifoğlu KAYNAK KISITLI PROJE ÇĐZELGELEMEDE ĐNDĐRGENMĐŞ NAKĐT AKIŞI MAKSĐMĐZASYONU ĐÇĐN BĐR GENETĐK ALGORĐTMA YAKLAŞIMI Funda Sivrikaya Şerifoğlu Abant Đzzet Baysal Üniversitesi Đşletme Bölümü, Gölyaka Mevkii,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ESNEK HESAPLAMA YÖNTEMLERİ İLE OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA Adem Alpaslan ALTUN DOKTORA TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2007 ÖZET

Detaylı

KONUŞMA TANIMA TEORİSİ VE TEKNİKLERİ 1 SPEECH RECOGNITION THEORY AND TECHNIQUES

KONUŞMA TANIMA TEORİSİ VE TEKNİKLERİ 1 SPEECH RECOGNITION THEORY AND TECHNIQUES Mart 2008 Cilt:16 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 249-266 KONUŞMA TANIMA TEORİSİ VE TEKNİKLERİ 1 Nursel YALÇIN Gazi Ü., Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Ankara. Özet Konuşma

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKETLİ NESNELERİN İNDEKSLENMESİ Seçkin MANDACI Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman : Yrd.Doç.Dr. Cavit TEZCAN Edirne-2010

Detaylı

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini International Journal of Research and Development, Vol.3, No., January 20 28 Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini İbrahim EKE Gazi Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

Mevduat Bankalarının Karlılığının Yapay Sinir Ağları ile Tahmini: Bir Yazılım Modeli Tasarımı

Mevduat Bankalarının Karlılığının Yapay Sinir Ağları ile Tahmini: Bir Yazılım Modeli Tasarımı Öz Mevduat Bankalarının Karlılığının Yapay Sinir Ağları ile Tahmini: Bir Yazılım Modeli Tasarımı Ferdi SÖNMEZ* Metin ZONTUL** Şahamet BÜLBÜL*** Son yıllarda karlılık analizlerinde; esnek hesaplama (EH)

Detaylı

SIVILAŞMA RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMI

SIVILAŞMA RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMI SIVILAŞMA RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMI Gulmustafa ŞEN Temmuz 2010 DENİZLİ SIVILAŞMA RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMI Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

EVRİMSEL HESAPLAMA TEKNİĞİ KULLANARAK SINAV TAKVİMİ OTOMASYON SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ

EVRİMSEL HESAPLAMA TEKNİĞİ KULLANARAK SINAV TAKVİMİ OTOMASYON SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y F A C U L T Y O F E N G I N E E R I N G M Ü H E N D İ S L İ K B İ L İ M L E R İ D

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ETKİLEŞİMLİ UYGULAMALAR İÇİN GERÇEK ZAMANLI HAREKET TANIMA Anıl BAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Ağustos-2013 KONYA Her Hakkı

Detaylı

Ömer MESCİGİL YÜKSEK LİSANS TEZİ. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Haziran 2007 ANKARA

Ömer MESCİGİL YÜKSEK LİSANS TEZİ. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Haziran 2007 ANKARA SERVİS KALİTESİ DESTEKLİ OTOMATİK WEB SERVİSLERİ YÜRÜTÜCÜSÜ Ömer MESCİGİL YÜKSEK LİSANS TEZİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Haziran 2007 ANKARA

Detaylı

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI Enes ÇELİK YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR-KONTROL

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİNİ KULLANARAK YÜZ BULMA Fatih KARAGÜLLE Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rembiye

Detaylı

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERİSTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI DOKTORA TEZİ Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE Tez Danışmanı: Prof.

Detaylı

Gerçek Zaman Kısıtları Altında Seyrüsefer Planlamaya Yeni Bir Yaklaşım

Gerçek Zaman Kısıtları Altında Seyrüsefer Planlamaya Yeni Bir Yaklaşım Savunma Bilimleri Dergisi, Mayıs 2012, 11 (1), 119-132. 119 Gerçek Zaman Kısıtları Altında Seyrüsefer Planlamaya Yeni Bir Yaklaşım Ferhat Uçan 1 D. Turgay Altılar 2 Öz Gerçek zaman kısıtları altında seyrüsefer

Detaylı