GENİŞ AÇI. Tazmanya Canavarı Modernizm/Gaudi Müze Aydınlatması Görme Kuramları Tarihi. Op.Dr. Hilmi OR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENİŞ AÇI. Tazmanya Canavarı Modernizm/Gaudi Müze Aydınlatması Görme Kuramları Tarihi. Op.Dr. Hilmi OR"

Transkript

1 Tazmanya Canavarı Modernizm/Gaudi Müze Aydınlatması Görme Kuramları Tarihi Op.Dr. Hilmi OR Yaşamda bazı şeyler tehlikesiz olmalarına rağmen bize tehlikeli, itici, yaklaşılmaz gelir. Bunun yanında da çok tehlikeli olmalarına rağmen, hiç de öyle gözükmeyen şeyler vardır. Buna bence en iyi örneklerden biri Tazmanya Canavarı dır!!! Tazmanya Canavarı Önce Tazmanya nın neresi olduğuna bir bakalım. Taz - man ya Avust ral ya nın güneyinde, Avustralya ile An - tark tika arasında kalan bir adadır. Avustralya 7,5 milyon km 2 lik bir kıta olduğu için, onun yanında küçük gözükse bile km 2 büyüklüktedir. Ülkemizin Trakya bölümünün yaklaşık dört katı büyüklüktedir. Ülkemizde sempatik bir çizgi film kahramanı olarak bilinen Tazmanya Canavarı birçok kişiye bir hayal ürünü gibi gelse de, aslında gerçek bir canavardır. İngilizce de ismi Taz manya Şeytanı anlamına gelen Tasmanian Devil olarak betimlenmiştir. Gördüğünüzde büyüklük olarak sadece küçük bir köpek kadar olan Tazmanya Canavarı yerden yaklaşık 25 cm yüksekliktedir. Gece aktif olduğu için gündüzleri doğada insanlara sık görülmeyebilir. Ancak Taz man ya da sık rastlanan hayvanlardandır. Kafası vücuduna göre görece büyük olduğu için (insanlarda bebek/çocuk) hayvan etkisi yaptığı için sempatik gelebilir. Hatta hayvanat bahçesinde gördüğünüzde elinizi uzatıp okşamak gelebilir içinizden Ancak Tazmanya Canavarı nı canavar yapan büyük kafası ile orantılı olan büyük kafası ve dişleridir. Kaldıraç etkisi ile çenesi bir ineğin/öküzün bacak kemiğini kıracak kadar güçlüdür. Yemek seçmeyen bu hayvanlar daha çok kümes hayvanları ile beslenirler. Ancak akrep yediklerinde bile sadece hıçkırık tutar! Bu nedenle Tazmanya da yollarda sarı renkli karo şeklinde olan Taz man ya Canavarı işaretini gördüğünüzde araçtan inmemenizde yarar vardır. Bu yaşayan canavar bana bir parkın girişini koruyan modern bir heykel canavarı ve onun bulunduğu şeh ri anımsattı. Modernizm (Art Nouveau) La Sag rada Familia... Ve Antonio Gaudi Barselona kendine has özellikleri olan bir şehir. Eski şehir 150 sene öncesine kadar şehir surları arasında kalmış. Genişleme olanağı olmamış. Bu nedenle endüstrinin gelişmesi ile işletmeler de duvarların arasındaki görece dar alanda üretim ve yaşam alanlarını yan yana/iç içe yapmak durumunda olunca, hem şehir/çevre kirliliği hem de salgın hastalıklar yaygın hale gelmiş. Yüz elli sene kadar önce şehir surlarının büyük bir kısmı yıkılarak şehrin her yöne doğru genişlemesi sağlanmış. Şehrin eski sur duvarlarını aşarak genişlemesi aşamasında, şehrin yapısının belirlenmesi aşamasında çeşitli mimarlara başvurulmuş. Farklı ekollerden çeşitli 50 Actual Medicine

2 mimarlar etkili olmuş. Onların zamanında yapılan mimari eserler bugün de halen keyifli izleniyor, ziyaret ediliyor, bir kısmında da oturuluyor. Şehrin bu dönemde tümüyle yeni yapılan kısımlarından biri L Eixample. Şehrin bu kısmında bloklar kare şeklinde yapılmış. Hemen her bloğun bulvarlara bakan kısmı hepsi farklı yapıdaki apartmanlar ile çevrili. Bu apartman bloklarının ortasında ise, boş ve genellikle yeşil alan var. 19. yüzyılın ortalarında Avrupa da mimarlıkta ve sanatta Almanya ve Hollanda da Jugendstil, Fransa ve İtalya da Art nouveau (Yeni Sanat), İspanya da Modernizm adı altında gelişen bir akım var. Bu dönemde sanatta ve mimarlıkta doğa örnek alınıyor. Mimarlıkta o zamana kadar hakim olan gotik ve diğer yapı biçimleri genelde düz hatları olan geometrik şekiller içeriyor. Art Nouveau ise doğadaki şekil ve renkleri örnek alıyor. Doğada düz çizgiler olmadığı için, üretilen eserlerde de düz çizgiler yerine doğadaki (düz çizgi şeklinde olmayan) geometrik şekiller yer alıyor. Bunlar geometrik olarak genelde hiperbol ve parabol ile onların kesit ve türevlerini içeriyor. Bu şekiller doğadaki bitkiler ve yapılarda (kristaller vs) zaten mevcut. Sadece onları inceleyip yapıtlara aktarmak gerekiyor. Art Nou veau akımında eser veren mimar ve sanatçılar işte bunu yapıyorlar. An tonio Gaudi bunu en iyi başarmış olan mimarlardan biri. Çocukluğu zaten kırsal kesimde geçmiş. Bu nedenle doğadaki şekillere alışık, onlardan çok çeşitli şekillerde ilham almış. Doğadaki şekilleri incelemiş, bunların önemli bir kısmını geometrik olarak tanımlamış. Eserlerine de bu oranları ve geometrik şekilleri aktarmış. Ortaya çıkan bir bitki değil tabii ki ya da bitkinin aynısı değil. Ama bakınca karmaşık ve düzensiz gözükse de, düzenini başta- anlayamadığımız armonik şekiller olduğunu algılıyoruz. Geometrik nedenleri okumasak da, göze hoş geldiğini görüyoruz. La Sagrada Fami lia Gaudi nin vefat etmesi nedeni bitirilememiş bir eseri. Gaudi tüm birikimini bu kiliseye aktarmış. An cak ölümünden sonra bir süre yapımı durmuş. Son on yıllarda yeniden yapımına devam edilen La Sagrada Fa mi lia nın 2020 sonrasında bitirilmesi planlanıyor. Fotoğraf 1: Yapımı yüz yıldan uzun süredir aralıklarla devam eden La Sagrada Familia nın gün batımına ya - kın görünümü Tipik kutsal mekan yapı özellikleri yanında doğadaki bitkilerin özelliklerini içeren bir çok yapı elemanı ve sembol de içeriyor La Sagrada Fa milia. Ve Gaudi orayı tasarlarken bir orman olarak betimlemiş. İlk anda olmasa da giriş holündeki açıklamaları ve bodrum katındaki eskiz ve maketleri görünce, hemen her ögeninbu yaklaşımı desteklediğini görmek olası. Gaudi nin doğa yaklaşımını şehir içinde yapmış olduğu evlerde ve bugün Park Güell olarak kullanılan mekanda görmek olası. Günü müz den 120 sene kadar önce şehir kenarında (bugünkü yaklaşım ile site denebilecek) bir yerleşim birimi kurulması istenmiş Gaudi den. Gi riş binaları ve sosyal yapıları bitirilip (planlanmış olan yüzden fazla) yerleşim birimlerinden ikisi inşa edildikten sonra, siparişi veren kişi mad di zorluğa girince tüm alan belediyeye devredilir. Belediye de alanı halka açık bir park haline getirir. Actual Medicine 51

3 Gaudi nin önemli özelliklerinden biri de ışığı, doğal ışığı ve aydınlatmayı çok başarılı bir şekilde kullanmış olması. Örneğin La Sagrada Familia da bazı vitraylardan giren ışık, içeride orman renklerinin oluşmasını sağlıyor. Fotoğraf 2: Park Güell: Sembolik anlamları yoğun olan park merdivenleri ve sütun galerisinin girişi. Ve de Park Güell i koruyan canavar Fotoğraf 4: La Sagrada Familia da bazı vitraylardan süzülen doğal ışık, orman renklerini anımsatıyor. Bu örnekte de gördüğümüz gibi aydınlatma, yaşamda ortamların görülmesi kadar oluşturulan ambians için de önemli. Bir de ortamdaki bazı objelerin öncelikli olarak görülmesinin istendiği özel aydınlatma ortamları var. Müze Aydınlatmasına Bir Bakış Bir fotoğrafçı arkadaşımız sosyal medyadaki bir paylaşımında, müzelerde sergilenen eserlerin aydınlatmasının fotoğraf çekmeye elverişli olmadığını dile getirmişti. Bu konudaki yanıtımı, yazının formatına uygun hale getirerek sizlerle de paylaşmak isterim. Fotoğraf 3: Park Güell: Sembolik anlamları yoğun sütun galerisinin kubbeleri Aydınlatma Türk Milli Komitesi nin 2,5 seneyi aşkın süredir üyesi olarak ve görsel algılama hem fotoğraf yüksek lisans tezinde hem de mesleğinde özel konularından olan bir göz hekimi olarak naçizane bazı konuları anımsatmak isterim. Müze aydınlatması diğer ay- 52 Actual Medicine

4 dınlatma biçimlerinden farklıdır ve izleyicinin görmesinin ve fotoğrafçının istediğini çekmesinin dışında kaygılar da içerir. Yüzlerce hatta binlerce yıldır görece sağlam kalmış eserleri aydınlatmanın etkisi ile bozmamak, bunun yanında eseri izleyenler ile paylaşabilmek bu kaygılardandır. Bu duruma istenildiği kadar ulaşılamadığında, orijinal eserleri koruyabilmek için başka yaklaşımlar devreye girer: Birçok antik kentte ve açık hava müzesinde antik eserlerin kendileri değil, replikaları sergilenmektedir. Benzer durum bazı kapalı müzeler için de geçerlidir. Bu duruma resim müzelerinde heykel müzelerinden daha da sık rastlanır. Müzelerde mekanı kullanmak aydınlatmacının yetkisi ve görevi değildir. Hangi eserin ne kadar alanda sergileneceğine, nelerin yan yana duracağına genelde aydınlatma uzmanı dışında kişiler karar verir. Aydınlatma uzmanı -genelde önceden belirlenmiş konumlama tasarımının- sadece aydınlatma uygulamasını yapar. Bu konuda çok detaylı bilimsel çalışmalar bulunmaktadır. Detaylara girmek istemiyorum. Müzelerde eserlerin sunumu genelde -ne yazık ki- fotoğrafçıları tatmin etmek amaçlı yapılmaz. Son dönemde yurt dışında gezmiş olduğum bazı müzelerde de fotoğrafçılar açısından benzer problemlerin olduğunu gördüm. Naçizane bir anımsatmayı da resim müzeleri için yapmayı isterim. Örneğin Floransa da Uffizi müzesinde giderseniz, resimlerin ne kadar loş, neredeyse karanlık bir ortamda sergilendiğini görürsünüz. Bazı salonlarda resimleri algılamak için önce karanlığa gözün alışması gerekir. Burada amaç yüzlerce yıllık eserlerin (resimlerin) ışık hasarından korunmasıdır. Müzelerde sergilenen eserlerin fotoğraflanmak için değil, gözle görerek izlenmek için sergilendiğini hep anım samakta yarar var. Müzelerdeki eserlerin sergilenmesi, topluma mal olmuş eserlerin yine topluma sunulmasıdır. Gözle izlediğimiz, yaşadığımız birçok olay da topluma mal olur, atasözü haline gelirler. Dünyada en bilge ata sözlerine sahip toplumlardan biri olan kızılderililerin bir atasözünü inceleyelim: Bir Kızılderili atasözü: Sular yükselince balıklar karıncaları yer. Sular çekilince de karıncalar balıkları Kimin kimi yiyeceğine suyun akışı karar verir. Yaşamımızın dengeleri bir ömür boyu değişmiyor ise, yaşayarak deneyimlememiz pek olası değil. Es ki den, medyanın insanları bilgilendirmesinin görece uzun zaman aldığı dönemlerde, sosyal değişimler de yavaş oluyormuş. Hatta İkin ci Dünya Savaşı nın bittiğini 50 yıl sonra öğrenen kişilere bile rastlanabiliyordu dünyanın ücra köşelerinde. Ama medya son 250 yılda hız la gelişerek ve değişerek insanların bilgilenme ihtiyacını karşılamaya, hatta bazen fazlası ile karşılamaya başladı. Dünyada savaşlar olmadıkça, bu ne denle de devlet sınırları hızla değişmedikçe, sosyal ve psikolojik (top - lumsal ve bireysel) dengelerin pek fazla değişmeyeceği düşünülebilir. Ama yaşam son yıllarda sosyal anlamda hızla değişiyor. Sosyal med ya kavramı, haberi, haberleşmeyi medya-birey ikilisi ve ilişkisinden, bireymedya-birey veya birey-birey-medya ilişkisine doğru evrildiğinin bir işareti olarak görülebilir mi? Sosyal medyayı sonuçta medyanın kendisi değil, bireyler belirliyor, hatta kısmen üretiyor. Konumuz günümüzde de bir yaşam boyunca dengelerin hızla değişip değişmediği ve bunun sonuçları Bence eskiye göre daha hızlı bir devinim ve değişim algısı oluyor. Belki devinim eskisi kadar hızlı veya fazla değil ama bireyin (bizlerin) bundan haberi olunca, doğal olarak bizlere daha fazla oluyormuş gibi geliyor. Evet, o zaman Kızılderililerin sözü bugün için de geçerli. Peki, o zaman kendimizi bu duruma göre nasıl ayarlayacağız. Yaşam akışımızda dengede kalarak ama birey olarak kendimizi de koruyarak nasıl devam edeceğiz yaşama? Diğer bir deyişle suyun yükselip alçalmasından etkilenmemeyi, ya da az etkilenmeyi nasıl başaracağız? O zaman iki olasılık var: 1. Ne olduğumuza (balık ya da karınca) değil, suyun akışına bakacağız. Akışın devam etmesini ya da değişmesini bekleyeceğiz. Yapabi - len ler hep yaşamda kalmayı başarırlar. 2. Arada genlerimizle oynatıp, duruma göre balık ya da karınca olacağız. En kolayı bu galiba. En yakın gen mühendisinin adresi ne idi? 3. olasılık da var galiba: Makyavelist olmak. Çeşitli yazılarımda vurgulamış olduğum gibi. Gördüğümüz gibi atasözleri güzel ama her şey relatif. Actual Medicine 53

5 Çünkü yaşamda kalıcı olan tek şey var: Deği şi min kendisi. Madem değişimden bahsettik, bakalım görme algısı kuramları nasıl değişmiş? Görme Kuramları Tarihi Gören gözdür. Bu kadar basit. Bu konuya daha fazla eğilmeye neden gerek var ki. Böyle düşünen çok insan var dünyada. Hatta bir zamanlar tüm insanlar öyle düşünüyordu. Görme algılaması konusunda bilinen en eski kuram Eski Yunan döneminde ortaya konan emisyon (ekstramisyon) teorisi. Gözden çıkan ışınların objelerin üzerine düştüğü ve bu düşen ışınların algılamada rol oynadığı düşünülmekte idi. Yüzyıllar boyunca (1.500 yıl kadar) bu düşünce devam etti. Ptelomei optik ve binoküler görme üzerine, Galen ise göz anatomisi üzerine çalışmalar yapmışlardır (o çağlarda henüz mikroskobun olmadığını, hücre ve bakterilerin 1900 yılı civarında tespit edildiğini anımsamakta yarar var). Milattan sonra civarında bir Arap bilgini olan Abu Ali al-hasan İbn al-hasan İbn al-haytham, Batı dünyasının onu tanıdığı/tanıttığı şekli ile Alhazen ışık üzerine yaptığı çalışmalar ile farklı bir teori ortaya koydu. Önce Alhazen i irdelemekte yarar var. Batı dünyası Alhazen için bugün dünyanın bilinen ilk bilim adamı demektedir. Neden mi? Çünkü kuramlarını deneylere dayandırdı ve bu deneyler tekrarlanabilir idi. Optik konusunda bulduğu birçok bilimsel gerçeği Kitap ül Ma nazır da yayınlamıştır. Bu kitapta -bugün modern bilimin görme algılamasını insanlara göstermek için kullandığı- yanılsamaların klasik olan bazılarını sunmuş ve açıklamıştır. Hatta bugün ne olduğu tam anlaşılamayanları bile vardır. Hemen bir parantez daha açalım. Neden görme algılamasını açıklamak için yanılsamalara ihtiyaç var? Çünkü görme algılaması sözlerle veya başka bir şekilde ifade edilebilir değil. Bu nedenle yanılsamalar kullanılarak deneysel ve tekrarlanabilir bir şekilde görsel algının nasıl olduğu diğer bireylere yaşatılabilmektedir. Alhazen ekstramisyon yerine intramisyon teorisini oluş turmuş. Yani görmenin göze düşen ışık ışınları ile oluştuğunu söyleyen ilk bilim adamıdır. Görme ile ilgi - li birçok şeyi tespit etmiştir ancak göze düşen görüntü retinaya sağ-sol ve alt-üst ters düştüğü için yaşamla uyumlu bulmamıştır. Görmenin, ışığın gözde odaklandığı nodal noktanın bulunduğu lens arka kapsülü üzerinde olduğunu belirtmiştir. Bulmuş oldukları içinde hatalı olan tek bulgu budur. O yıllarda görme algılamasında beynin rolünün henüz bilinmediği göz önüne alınmalıdır. Beyine giden görme siniri liflerinin ve görme yollarının beyinde sağ-sol ve yukarı-aşağı değiştiği ancak 18. yüzyılda Molyneux ve Berkeley tarafından gösterilmiştir. Görmenin retina üzerinden oluşmasının böylece yaşamla uyumlu olduğu bulunmuştur. Görme algılaması için gözün devamlı hareket etmesinin gerektiğini Alhazen göstermiştir. Gözü kırpmadan ve hareket ettirmeden durunca beyin kısa bir süre sonra görüntüyü silmektedir. Görme algılaması için ayrıca dikkat, karşılaştırma (daha önce benzer veya farklı görme algılamasının olması) ve hafıza gerektiğini göstermiştir. Von Helmholtz ise 19. yüzyılda gözün retina yapısının mükemmel seviyede olan görme algılaması için çok yetersiz olduğunu belirtmiştir. Hepimizin algıladığı mü kemmel görme algısı için beynin gözün algıladığına bir şeyler eklediğini belirtmiştir. Yapılan eklemeleri istemsiz çıkarsamalar olarak betimlemiştir. Bugün ise görme algılaması çok daha detaylı olarak ele alınmaktadır. Öncelikle neuroscientist ismi verilen sinirbilimciler görme algılamasını derinlemesine incelemektedirler. Psikolojiden elektronik mühendisliğine, robotikten göz hekimliğine kadar onlarca birçok bilim dalı ve meslek mensubu görme algılamasının bugüne kadar düşünülemeyen boyutlarını bile incelemektedirler. Görme algısı konusunda her sene -tıp literatürü içinde görülmeyen- binlerce yayın görme algısı hakkındaki yanılgıların düzeltilmesini ve bilindiği düşünülen boyutlarının yeniden gözden geçirilmesini, bazen de bilgilerin revize edilmesini sağlıyor. Bu yazımızda görme algısından atasözlerinin yaşamla uyumuna, Gaudi den müze aydınlatmacılığına ve Taz - man ya Canavarı na uzanan bir fikir gezisi yaptık. Yin Yang ta olduğu gibi olumlu ve olumsuzun iç içe, yan yana ve arka arkaya yaşandığı dünyamızda, nice yaşamın içinden konu ile beraber olabilmek dileği ile 54 Actual Medicine

Yapılandırmacı Eğitim Anlayışının Lise Tarih Ders Kitaplarına Yansımaları: Uzman Değerlendirmeleri

Yapılandırmacı Eğitim Anlayışının Lise Tarih Ders Kitaplarına Yansımaları: Uzman Değerlendirmeleri Yapılandırmacı Eğitim Anlayışının Lise Tarih Ders Kitaplarına Yansımaları Yapılandırmacı Eğitim Anlayışının Lise Tarih Ders Kitaplarına Yansımaları: Uzman Değerlendirmeleri Ertuğrul Oral 1 ve Merve Tama

Detaylı

İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Tarih Kavramına İlişkin Algılarının Yörüngesi

İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Tarih Kavramına İlişkin Algılarının Yörüngesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(6) 2305-2326 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.6.2318

Detaylı

BU İŞ NASIL OLACAK? SINIFLI TOPLUMDAN BİLGİ TOPLUMUNA-SINIFSIZ TOPLUMA GEÇİŞİN DİYALEKTİĞİ!

BU İŞ NASIL OLACAK? SINIFLI TOPLUMDAN BİLGİ TOPLUMUNA-SINIFSIZ TOPLUMA GEÇİŞİN DİYALEKTİĞİ! 1 BU İŞ NASIL OLACAK? SINIFLI TOPLUMDAN BİLGİ TOPLUMUNA-SINIFSIZ TOPLUMA GEÇİŞİN DİYALEKTİĞİ! Münir Aktolga Aralık 2008 İÇİNDEKİLER: GİRİŞ...1 İLKEL KOMÜNAL TOPLUM...4 KOMÜNAL BİLİNCİN TEMELİ: KOMÜNAL

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) 10.7816/ulakbilge- 01-02- 01 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) Şengül BÜYÜKBOYACI Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ

9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ 9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ METALURJĐ SEKTÖRÜNDE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKĐ ĐŞLETMELERĐN DURUMU, SORUNLARI VE GELECEĞĐ PANELĐ Panel Başkanı: Prof. Dr. Feridun DĐKEÇ ĐTÜ Metalurji Mühendisliği

Detaylı

Mimar ve Mühendis Kasım - Aralık 2013 Sayı: 74. Sayı: 74 Kasım - Aralık 2013. Türkiye de AR-GE VE TÜRKİYE DE AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ

Mimar ve Mühendis Kasım - Aralık 2013 Sayı: 74. Sayı: 74 Kasım - Aralık 2013. Türkiye de AR-GE VE TÜRKİYE DE AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ Mimar ve Mühendis Kasım - Aralık 2013 Sayı: 74 Sayı: 74 Kasım - Aralık 2013 74 Türkiye de AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ TÜRKİYE DE AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ İNSANIN YAŞADIĞI ŞEHRİ SEVMESİ BİR ŞUUR HÂLİDİR

Detaylı

POPÜLER TARİHE USTA KALEM

POPÜLER TARİHE USTA KALEM Tek amacımız sadece yaşadığı dönemi değil, kendisinden sonraki nesilleri de kalıcı eserleriyle aydınlatacak ve insanlığa fayda sağlayacak gençler Üniversitemiz seçkin akademik kadrosu, modern kampüsü ve

Detaylı

Binali Doğan 1, Ata Özdemirci 2 1 Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, Doçent Dr. 2 Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü, Ar. Gör.

Binali Doğan 1, Ata Özdemirci 2 1 Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, Doçent Dr. 2 Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü, Ar. Gör. 20. YÜZYILDA TOPLUMSAL DİNAMİKLERİN İŞLETMELERİN YÖNETİM UYGULAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SİNEMA SANATINDA YÖNETİM VE SİSTEM ELEŞTİRİLERİ ÜZERİNE TARİHSEL BİR İNCELEME. Binali Doğan 1, Ata Özdemirci 2 1

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ GRUP İLETİŞİMİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

- Çalıştay Hakkında...4. - Protokol...5. - Protokol Konuşmaları...6. - Konuşmacılar...15. - Çalıştay Sonuç Raporu...17. - Değerlendirme...

- Çalıştay Hakkında...4. - Protokol...5. - Protokol Konuşmaları...6. - Konuşmacılar...15. - Çalıştay Sonuç Raporu...17. - Değerlendirme... 1 İÇİNDEKİLER - Çalıştay Hakkında...4 - Protokol...5 - Protokol Konuşmaları...6 - Konuşmacılar...15 - Çalıştay Sonuç Raporu...17 - Değerlendirme...44 - Çalıştay dan Kareler...47 3 ÇALIŞTAY HAKKINDA AMAÇ:

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK VE BİRLİKTE YAŞAM ÜZERİNE BİR İSRAİL DENEYİMİ: SADAKA REUT / KARDEŞLİK Özgür Akarsu 02.01.2007 Sadaka Reut, İsrail de 1980 lerden beri topluluklar arası diyalog imkânlarını geliştirmeyi

Detaylı

Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli

Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli 187 Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli

Detaylı

Yalnız ve Endişeli Ülke: Türkiye

Yalnız ve Endişeli Ülke: Türkiye YALNIZ VE ENDİ ŞELİ ÜL- KE: TÜR KİYE Yalnız ve Endişeli Ülke: Türkiye Yalnız ve Endişeli Ülke Türkiye Gökçe Tüylüoğlu Türkiye nin Yalnızlığı: Karşılaştırmalı Kamuoyu Araştırmalarının Özet Değerlendirmesi

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKA FORUMU

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKA FORUMU BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKA FORUMU ARAŞTIRMA RAPORU RESEARCH PAPERS BEBEK-İSTANBUL ÇALIŞMA HAYATINDA YENİ GELİŞMELER VE TÜRKİYE DE SENDİKALARIN DEĞİŞEN ROLÜ Ayşe Buğra Ahmet İnsel Fikret Adaman

Detaylı

TEGV ETKİ ARAŞTIRMASI

TEGV ETKİ ARAŞTIRMASI TEGV ETKİ ARAŞTIRMASI TEGV ETKİ ARAŞTIRMASI TEGV Etki Araştırması Infakto Research Workshop tarafından gerçekleştirilmiştir. Infakto Research Workshop ekibinin yanısıra, TEGV de oluşturulan proje grubu

Detaylı

Dâhi ve Dindar: Isaac Newton

Dâhi ve Dindar: Isaac Newton Dâhi ve Dindar: Isaac Newton Din ve Bilim İlişkisinde Konuşma Sırası Newton da İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Dâhi ve Dindar: Isaac Newton Yazar: Enis Doko

Detaylı

ELEKTROMANYETİK ALAN VE SAĞLIK ETKİLERİ

ELEKTROMANYETİK ALAN VE SAĞLIK ETKİLERİ ELEKTROMANYETİK ALAN VE SAĞLIK ETKİLERİ Editör Yrd. Doç. Dr. Alpaslan TÜRKKAN Yazarlar Prof. Dr. Osman ÇEREZCİ Zerrin KARTAL Çevre Mühendisi Prof. Dr. Kayıhan PALA Yrd. Doç. Dr. Alpaslan TÜRKKAN 1 HAZIRLAYANLAR

Detaylı

Iyi bir politikaci olmak

Iyi bir politikaci olmak ..... Iyi bir politikaci olmak Alfred Moser Stichting International Foundation for Social Democracy 2009 Alfred Mozer Stichting www.alfredmozerstichting.nl Postbus 1310 1000 BH Amsterdam The Netherlands

Detaylı

TARİH - KÜLTÜR - İNANÇ KENTİ DİYARBAKIR

TARİH - KÜLTÜR - İNANÇ KENTİ DİYARBAKIR T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TARİH - KÜLTÜR - İNANÇ KENTİ DİYARBAKIR TARİH - KÜLTÜR - İNANÇ KENTİ DİYARBAKIR Prof. Dr. Yusuf Kenan HASPOLAT Koordinatör TARİH - KÜLTÜR - İNANÇ KENTİ DİYARBAKIR Prof. Dr. Yusuf

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

Kılavuz İlkeler FİRST. Yeniliğe yönelik şirket planlaması YENİDEN YAPILANMA İÇERİSİNDE OLAN MOBİLYA SANAYİ: SİSTEMLER VE ARAÇLAR

Kılavuz İlkeler FİRST. Yeniliğe yönelik şirket planlaması YENİDEN YAPILANMA İÇERİSİNDE OLAN MOBİLYA SANAYİ: SİSTEMLER VE ARAÇLAR FİRST YENİDEN YAPILANMA İÇERİSİNDE OLAN MOBİLYA SANAYİ: SİSTEMLER VE ARAÇLAR Kılavuz İlkeler Yeniliğe yönelik şirket planlaması AVRUPA BİRLİĞİ tarafından müşterek finanse dilmiştir. Avrupa Sosyal Fonu

Detaylı

Yaşayarak öğrenme, herkes için, her zaman, her yerde!

Yaşayarak öğrenme, herkes için, her zaman, her yerde! Yaşayarak öğrenme, herkes için, her zaman, her yerde! İnformal Öğrenme İçin Kaynak Kitabı Ortaklarımız: Paritätisches Bildungswerk NRW // Mobilé e.v. // SPEK Finlandiya Ulusal Kurtarma Derneği // OK Etüt

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU BİLGİSAYAR GRAFİKLERİNİN SİNEMA FİLMLERİ İÇİNDE KULLANIMI: MUMYA KÜÇÜK KARDEŞİM ve MATRIX İNCELEMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ YÜKSEL BALABAN

ÜÇ BOYUTLU BİLGİSAYAR GRAFİKLERİNİN SİNEMA FİLMLERİ İÇİNDE KULLANIMI: MUMYA KÜÇÜK KARDEŞİM ve MATRIX İNCELEMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ YÜKSEL BALABAN TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÜÇ BOYUTLU BİLGİSAYAR GRAFİKLERİNİN SİNEMA FİLMLERİ İÇİNDE KULLANIMI: MUMYA KÜÇÜK KARDEŞİM ve MATRIX İNCELEMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ YÜKSEL BALABAN

Detaylı

Türkiye de Ekmek İsrafı Araştırması

Türkiye de Ekmek İsrafı Araştırması Türkiye de Ekmek İsrafı Araştırması TMO Her Hakkı Saklıdır. TMO nun izni olmaksızın çoğaltılamaz, ancak kaynak gösterilmek şartıyla alıntı yapılabilir. Ekmek Tüketimiyle İlgili Tutum ve Davranışlar ile

Detaylı

Yeni bir KIZILAY. düşünüyorum. yeni toplumcu belediye

Yeni bir KIZILAY. düşünüyorum. yeni toplumcu belediye KIZILAY Yeni bir düşünüyorum yeni toplumcu belediye Çankaya Belediyesi Bas n Yay n ve Halkla liflkiler Müdürlü ü Tel : 0312-458 89 05 Faks : 0312-434 28 47 halkils@cankaya.bel.tr Bask Tarihi: fiubat 2010

Detaylı

Psikolojiye Giriş Ders 9

Psikolojiye Giriş Ders 9 Psikolojiye Giriş Ders 9 Evrim, Duygular ve Mantık: Aşk Profesör Paul Bloom: Bu Psikolojiye Giriş dersi için ilk konuk öğretim üyesi, Dekan Peter Salovey i tanıtmaktan memnuniyet duyuyorum. Peter eski

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı