Pegem Pegem. Pegem Pegem. Pegem. Pegem. Pegem

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pegem Pegem. Pegem Pegem. Pegem. Pegem. Pegem"

Transkript

1 İ itörler: Kerem KÖKR - Kenan SMNĞLU Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem Pegem

2 KPSS Geometri itörler: Kerem Köker / Kenan smanoğlu KPSS Geometri ISN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem kaemi u kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem kaemi Yay. ğt. an. Hizm. Tic. Lt. Şti ye aittir. nılan kuruluşun izni alınmaan kitabın tümü ya a bölümleri, kapak tasarımı, mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt ya a başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, ağıtılamaz. u kitap T.. Kültür akanlığı banrolü ile satılmaktaır. kuyucularımızın banrolü olmayan kitaplar hakkına yayınevimize bilgi vermesini ve banrolsüz yayınları satın almamasını iliyoruz. 10. askı Yayın-Proje Yönetmeni: rzu oğan izgi-grafik Tasarım: iem Gürleyik Kapak Tasarımı: Gürsel vcı askı: Tuna Matbaacılık.Ş. (nkara ) YYINVİ ĞITIM aakale sokak 4/1 yenişehir-ankara tel: (pbx) belgeç: gsm: e-ileti: sağlık sokak 17/a yenişehir-ankara tel: belgeç: gsm: e-ileti: YZIŞM internet: P.K yenişehir-ankara

3 İÇİNKİLR GMTRİ 1. ÖLÜM GMTRİK KVRMLR V ĞRU ÇILR...1 Geometrik Kavramlar...2 Tanımsız Kavramlar...2 çılar...2 çının Ölçüsü...2 çının üzleme yırığı ölgeler...2 çı Ölçü irimleri...2 erecenin lt irimleri...3 çı Çeşitleri...3 ar çı...3 ik çı...3 Geniş çı...3 oğru çı...3 Tam çı...3 Komşu çılar...3 çıortay...3 Tümler çılar...4 ütünler çılar...4 Ters çılar...5 Paralel İki oğrunun ir Kesen ile Yaptığı çılar...5 Paralel İki oğrunun iren Çok Kesen İle Meyana Getiriği çılar...5 Kenarları Paralel çılar...7 Kenarları ik çılar...7 Üçgenler...10 Üçgen Çeşitleri...10 çılarına Göre Üçgenler...10 Kenarlarına Göre Üçgenler...10 Üçgene Temel ve Yarımcı lemanlar...11 Yükseklik...11 çıortay...11 Kenarortay...11 Üçgene çılar ile İlgili Özellikler...12 ik Üçgen...16 Pisagor Teoremi...16 Ökli ağıntıları...17 Kenarlarına Göre Özel ik Üçgenler...18 çılarına Göre Özel ik Üçgenler...19 Üçgene çıortay Teoremleri...21 İç çıortay Teoremi...22 ış çıortay Teoremi...23 Üçgene Kenarortay Teoremleri...25 ğırlık Merkezi...25 Kenarortay ağıntıları...27 İkizkenar Üçgen şkenar Üçgen Üçgene lan Üçgene enzerlik çı çı çı enzerlik Kuralı Tales Teoremi Temel rantı Teoremi Çapraz Tales Teoremi Kenar çı Kenar enzerlik Kuralı Kenar Kenar Kenar enzerlik Kuralı Üçgene çı Kenar ağıntıları Üçgen şitsizliği Çıkmış Sorular evaplı Test evaplı Test evaplı Test evaplı Test evaplı Test evaplı Test evaplı Test evaplı Test evaplı Test evaplı Test evaplı Test evaplı Test evaplı Test ÖLÜM ÇKGNLR V ÖRTGNLR Çokgenler ışbükey ve İçbükey Çokgenler üzgün Çokgen örtgenler örtgenin Özellikleri örtgenlere lan Paralelkenar Paralelkenara lan Paralelkenarın lan Özellikleri Paralelkenara Uzunluk İle İlgili Özellikler şkenar örtgen ikörtgen Kare Yamuk eltoi İkizkenar Yamuk ik Yamuk eltoi

4 KPSS Geometri Çıkmış Sorular evaplı Test evaplı Test evaplı Test evaplı Test evaplı Test ÖLÜM ÇMR V İR Çembere çı Çembere Yarımcı lemanlar Çembere Yay ve çı Özellikleri Merkez çı Çevre çı Teğet Kiriş çı İç çı ış çı Çembere Kiriş Yay Özellikleri Kirişler örtgen Çembere Uzunluk ir Noktanın ir Çembere Göre Kuvveti Kuvvet kseni İki Çemberin irbirine Göre urumları İki Çemberin rtak Teğetleri Üçgen Çemberleri Üçgenin İç Teğet Çemberi Üçgenin ış Teğet Çemberi Teğet örtgeni airee lan airenin lanı ve Çevresi aire iliminin lanı Çember Yayının Uzunluğu aire Kesmesinin lanı aire Halkasının lanı Çembere enzerlik Çıkmış Sorular evaplı Test evaplı Test evaplı Test oğrunun Grafiğinin Çizimi oğrunun enklemleri Özel oğrular İki oğrunun irbirine Göre urumları oğru emeti Simetriler Noktanın Simetriği oğrunun Simetriği şitsizlikler Çıkmış Sorular evaplı Test ÖLÜM KTI İSİMLR Prizma ikörtgenler Prizması Küp Silinir önel Silinir Piramit üzgün Piramit Kesik Piramit Küre Çıkmış Sorular evaplı Testler evaplı Testler ÖLÜM NLİTİK GMTRİ Noktanın nalitik İncelenmesi nalitik üzlem İki Nokta rasınaki Uzaklık oğrusal Noktalar oğrusal lmayan Noktalar oğrunun nalitik İncelenmesi oğrunun ğim çısı ve ğimi iv

5 Geometrik Kavramlar ve oğrua çılar Geometrik Kavramlar oğrua çılar Üçgenler Üçgen Çeşitleri Üçgene Temel ve Yarımcı lemanlar Üçgene çılar ik Üçgenler Üçgene çıortay Teoremleri Üçgene Kenarortay Teoremleri Üçgene lan Üçgene enzerlik Üçgene çı Kenar ağıntıları Çıkmış Sorular evaplı Testler 1-3 Geçmiş Yıllara Çıkmış Soru naliz Tablosu evren her an gözlemlerimize açıktır; ama onun ilini ve bu ilin yazılığı harfleri öğrenmeen ve kavramaan anlaşılamaz. vren matematik iliyle yazılmıştır; harfleri üçgenler, aireler ve iğer geometrik biçimlerir. unlar olmaan tek sözcüğü bile anlaşılamaz; bunlarsız ancak karanlık bir labirente alanılır. Galileo

6 GMTRİK KVRMLR ÇILR KPSS Geometri Tanımsız Kavramlar Nokta, oğru, üzlem gibi kavramlar tanımsız kavramlarır. Nokta Kalem ucunun kâğıt üzerine bıraktığı işaret veya izir. Noktanın belli bir alanı, hacmi veya boyutu yoktur. Nokta büyük harfle gösterilir. Örneğin; oğru noktası noktası İki ucu sınırsız aynı oğrultulu noktaların kümesiir. oğrular genele küçük harfle temsil eilirler. oğrusu veya iye sembolize eilebilir. oğru Parçası iki nokta ile bu iki nokta arasına kalan noktaların birleşim kümesine oğru parçası enir. oğru parçası [ ] sembolü ile gösterilir. [ ] Işın oğru parçası oğru parçasının uzunluğu olarak gösterilir. ir ucu başlangıç noktası olup iğer ucu sonsuza gien noktaların oluşturuğu kümeye ışın enir. [ ışını iye okunur. Yarı oğru [ ışınınan başlangıç noktası yani noktasının çıkartılması ile ele eilen noktaların kümesine yarı oğrusu enir. ] yarıoğrusu iye okunur. üzlem ir masanın üstü, urgun su yüzeyi gibi tamamen üz ve aynı zamana her yöne sınırsız olan noktaların oluşturuğu kümeye üzlem enir. aşlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşimine çı enir. Yani; ve [ ışınların ın birleşimi ile oluşan açı ya a açısıır. açısı ya a açısı ile gösterilir. çının Ölçüsü [ ve [ ışınları arasına kalan bölgeye nın ölçüsü enir. Her na 0 ile 180 arasına bir tek reel sayı karşılık gelir. u reel sayıya açısının (ya a açısının) ölçüsü enir. Yani açısının ölçüsü ır. ve m() = m() = veya s() = s() =ile gösterilir. ş çılar: Ölçüleri eşit olan açılara eş açılar enir. Yani; m() = m() ileaçıları eş açılarır. çının üzleme yırığı ölgeler Herhangi bir açı üzlemi üç farklı bölgeye ayırır. u bölgeler I. çının kenisi I. II. çının iç bölgesi II. III. çının ış bölgesi III. çı Ölçü irimleri erece, Gra, Rayan açı ölçü birimleriir. Genele o o ölçü birimi olarak erece kullanılır. 20,40,... şekline gösterilir. u üç farklı açı ölçü birimleri arasınaki bağıntıyı şöyle verebiliriz, : erece G: Gra R: Rayan olmak üzere G R = = bağıntısı varır π [ [ = 2

7 NT ir ışının başlangıç noktası etrafına bir tur o önürülmesi ile oluşan açı 360, 400 Gra ve 2π Rayanır.,, noktaları oğrusal, m() = 2, m() = 7 ve m() = erecenin lt irimleri 1 ir erece 1 = 60 1 ir akika 1 = 60 1 ir saniye 1 = 3600 ır. Yukarıaki verilenlere göre kaç ereceir? ) 10 ) 12 ) 15 ) 18 ) 20,, noktaları oğrusal oluğunan oğru açı tanımı gereği 180 lik açı meyana getirirler. ÇI ÇŞİTLRİ ar çı Ölçüsü 0 ile 90 arasına olan açılara ar açı enir. Yani; 0 < <90 ar açıır. ik çı Ölçüsü 90 olan açıya ik açı enir. Yani; = 90 ik açıır. Geniş çı Ölçüsü 90 ile 180 arasına olan açılara geniş açı enir. Yani; 90 < < 180 geniş açıır. oğru çı Ölçüsü 180 olan açıya oğru açı enir. Yani; = 180 oğru açıır. Tam çı Ölçüsü 360 olan açıya tam açı enir. Yani; = 360 tam açıır. = 360 = 180 Yani; = 180 ir. 12 = 180 = 15 bulunur. Komşu çılar Köşeleri ve birer kenarı ortak olan iç bölgelerinin kesişimleri boş küme olan açılara komşu açılar enir. Yani; ile komşu iki açıır. ÇIRTY çıyı iki eşit açıya ayıran ışına açıortay enir. Yani; m() = m() ır. [ ye nın açıortayı enir. [ ile [ ye açıortayın kolları (kenarları) enir.,, noktaları oğrusal [ ile [ açıortay m() = 80 Yukarıaki verilenlere göre m() kaç ereceir? ) 100 ) 110 ) 120 ) 130 ) Geometrik Kavramlar ve Ölçüler

8 TÜMLR ÇILR KPSS Geometri,, noktaları oğrusal oluğunan meyana gelen açıların ölçüleri toplamı 180 ir. m() m() 80 = =, m() = m() = ersek = = 100 += 50 m() =++ 80 m() =130 bulunur. Ölçüleri toplamı 90 olan iki açıya tümler iki açı enir. Yani ile bulunukları açıların ölçüleri olmak üzere += 90 ile tümler iki açıır. nın tümleri 90 nın tümleri 90 ır. Komşu iki açının açıortayları arasına kalan açı 54 ir. una göre bu iki açının ölçüleri toplamı kaç ereceir? ) 100 ) 104 ) 106 ) 108 ) 110 ile komşu iki açıır. [ ile [ açıortayır. m() = 54 verilmiş m() = m() =, m() = m() = ersek m() =+= 54 ir. uraan m() + m() = ( + ) = 108 bulunur. 54 ÜTÜNLR ÇILR Ölçüleri toplamı 180 olan iki açıya bütünler açılar enir. Yani; ile bulunukları açıların ölçüleri olmak üzere += 180 ile bütünler iki açıır. nın bütünleri 180 nın bütünleri 180 ır. ir açının 4 katının 5 fazlası aynı açının tümlerine eşit oluğuna göre açının bütünleri kaç ereceir? ) 157 ) 159 ) 161 ) 163 ) 165 çı Tümleri 90 ır. NT çıortay üzerine alınan herhangi bir noktanın, açının kollarına olan ik uzunlukları birbirine eşittir. [ açıortay, [ ile [ açıortayın kolları olmak üzere [ K] [, [ L] [, L [ [ ve [ ] [ çizilirse K K =, L = ve K =, L = ur. enklem kurulursa; 4+ 5 = 90 ır. 5= 85 = 17 bulunur. hale açının bütünleri 180 = = 163 bulunur. ütünler iki açıan biri iğerine bölünüğüne bölüm 4, kalan 10 ir. una göre küçük açı kaç ereceir? ) 32 ) 34 ) 36 ) 38 ) 40 4

9 ütünler iki açı ile olsun hale += 180 ir. Verilen enklem yazılacak olursa 10 uraan = enklemi += 180 enklemine yerine yazılacak olursa = 180 5= 170 = 34 = 146 ır. hale küçük açı = 34 bulunur. TRS ÇILR Kesişen iki oğrunun oluşturuğu açılaran birbirine komşu olmayan açılara ters açılar enir. Yani; Kesişen ve oğrularına a ile c, b ile açıları ters açılarır. Ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. a = c ve b= ir. PRLL İKİ ĞRUNUN İR KSNL YPTIĞI ÇILR //, 1 2 a, b, c,, x, y, z, t bulunukları açıların ölçüleriir. (i) Yöneş açılar // 2 ise 4 = ir. a ile x, b ile y, ile t, c ile z yöneş açılarır. Yöneş açıların ölçüleri birbirine eşittir. Yani; a = x, b = y, c = z, = t ir. y z c b c x t b a a (ii) İç ters açılar // 2 ise c ile x ve ile y iç ters açılarır. İç ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. Yani; c = x ve = y ir. (iii) ış ters açılar // 2 ise a ile z ve b ile t ış ters açılarır. ış ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. Yani; a= z ve b = t ir. (iv) Karşı urumlu açılar // 2 ise c ile y ve ile x karşı urumlu iki açıır. Karşı urumlu açıların ölçüleri toplamı 180 ir. Yani; c+ y = 180 ve + x = 180 ir. Karşı urumlu açıların açıortayları birbirine iktir. Yani; // 2 [ ile [ açıortay [ [ ir. PRLL İKİ ĞRUNUN İRN ÇK KSN İL MYN GTİRİĞİ ÇILR (i) 1 2 //; = { } 3 4, δ, bulunukları açıların ölçüleri olmak üzere +δ= ır. (ii) //; 1 2,, δ bulunukları açıların ölçüleri olmak üzere ++δ= 360 ir. NT NT Paralel oğrular n oğruyla kesilirse meyana gelen aynı yönlü açıların ölçüleri toplamı n 180 ir. δ 3 δ 3 4 5Geometrik Kavramlar ve Ölçüler

10 KPSS Geometri (iii) // 2 ise şekileki açılar arışık zıt yönlü açılarır. ynı yöneki x arışık açıların ölçüleri toplamı ile bu açılara göre y ters yöne olan arışık aynı δ yönlü açıların ölçülerinin 2 toplamları birbirine eşittir. Yani; δ,,, x, y bulunukları açıların ölçüleri oluğuna göre ++δ= x+ y ir. // [ ] [ ] 1 2, m() = m() = 3, m() = 5, m() = 3 ve m() = 80 Yukarıaki verilenlere göre + kaç ereceir? ) 5 ) 10 ) 15 ) 20 ) 25 [ //[, [ ] [ m() = 140, Yukarıaki verilenlere göre m() = kaç ereceir? ) 30 ) 40 ) 50 ) 60 ) Paralel oğrular arasına oluşan aynı yöne bakan açıların ölçüleri toplamı, zıt yönlü açıların ölçüleri toplamına eşit oluğunan 3+ 3= 90 6= 90 = = 8= 80 = 10 ir. hale += = 25 bulunur. Şekile [ //[ oluğuna göre sağ tarafa bakan açıların ölçüleri toplamı sol tarafa bakan açıların ölçüleri toplamına eşit olacağınan + 90 = 140 = 50 bulunur. [ //[, a, b, c,, e bulunukları açıların ölçüleriir. Yukarıaki verilenlere göre a+ b+ c + + e kaç ereceir? b c a e ) 360 ) 450 ) 540 ) 630 ) 720 [ //[ ir. Paralel oğrular [ ], [ ], [ G ], [ G ] ile kesiliğine göre oğru parçası sayısı 4 ür. hale a + b + c + + e = = 720 bulunur. G [ //[ m() = 65, m() = 55 Yukarıaki verilenlere göre m() = kaç ereceir? ) 100 ) 110 ) 120 ) 130 ) 140 noktasınan K //[ // [ olacak biçime K çizilirse m(k) = m() = 65 (iç ters açıların eşitliği) ve m(k) = m() = 120 ir. (iç ters açıların eşitliği) hale = 120 bulunur. 65 K = 120 6

11 KNRLRI PRLL ÇILR (i) Kenarları aynı yöne paralel açılar: [ //[ ve [ [ // ise yöneş açıların eşitliğinen m() = m() = ır. [ //[ ve [ ] [ ] K // oluğunan K ile kenarlarınan biri aynı iğer kenarı ters yöne paralel açılarır. hale m(k) = m() = 35 ir. H üçgenine iç açıların ölçüleri toplamı yazılırsa = 180 = 55 bulunur. (ii) Kenarları ters yönen paralel açılar: [ // [ ve [ //[ ise yöneş ve iç ters açıların eşitliklerinen olayı; m() = m() = ır. (iii) Kenarlarınan biri aynı iğeri ters yöne paralel açılar: [ //[ ve [ [ // ise yöneş ve karşı urumlu açı tanımlarınan m() + m() =+ = 180 ir. KNRLRI İK ÇILR (i) [ [ ve [ K [ ise m(k) =, m() = olmak üzere =ır. (ii) [ [ ve [ [ ise m() =, m() = olmak üzere += 180 ir. [ K ]//[ ], [ [ [ H] [ K] //, ve m() = 35 Yukarıaki verilenlere göre m(h) = kaç ereceir? ) 25 ) 35 ) 45 ) 55 ) 65 K H L 35 K L K [ //[, [ K] [ [ K [, ve m(k) = 50 Yukarıaki verilenlere göre m() = kaç ereceir? ) 50 ) 55 ) 60 ) 65 ) 70 ile K kenarları ik iki açıır. hale m() + m(k) = 180 ir. m() + 50 = 180 m() = 130 bulunur. ile karşı urumlu iki açı oluğunan m() + m() = = 180 = 50 bulunur. ütünleri tümlerinin 2 katınan 50 fazla olan açı kaç ereceir? ) 40 ) 50 ) 60 ) 70 ) 80 çı Tümleri ütünleri ütünleri tümlerinin 2 katınan 50 fazla ise (180 ) = 2(90 ) = = 50 = 50 bulunur. 50 K 7Geometrik Kavramlar ve Ölçüler

ÖN SÖZ. Değerli Adaylar,

ÖN SÖZ. Değerli Adaylar, ÖN SÖZ eğerli daylar, Okul ve meslek yaşamının en önemli sınavlarından birine, Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) na hazırlanmaktasınız ve buradaki başarınız gelecekteki iş yaşamınızı ciddi şekilde etkileyecek.

Detaylı

11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ

11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1. ÜNİTE: DÖRTGENLER DÖRTGEN VE TEMEL ELEMANLARI Herhangi üçü doğrusal olmayan A, B, C ve D noktaları verilsin. [AB], [BC], [CD] ve [DA]

Detaylı

1- Resim Kağıtları. 1.1-Genel Bilgi

1- Resim Kağıtları. 1.1-Genel Bilgi 1.1-Genel ilgi 1- Resim Kağıtları Resim çizmek için çeşitli kağıtlar kullanılır. Kağıt cinsi resmin kullanılma amacına göre seçilir. Kağıtlar çeşitli genişlikte ve uzunluklarda, rulo şeklinde veya standart

Detaylı

KENAR UZUNLUKLARI GEOMETRİK DİZİ OLUŞTURAN TAM SAYI KENARLI ÜÇGENLER

KENAR UZUNLUKLARI GEOMETRİK DİZİ OLUŞTURAN TAM SAYI KENARLI ÜÇGENLER ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI (01 013) KENAR UZUNLUKLARI GEOMETRİK DİZİ OLUŞTURAN TAM SAYI KENARLI ÜÇGENLER Fatih KORKUSUZ Şehit Fazıl Yıldırım Anadolu Lisesi Eskişehir Kadir

Detaylı

ÖĞRETME VE ÖĞRENME SÜRECİ

ÖĞRETME VE ÖĞRENME SÜRECİ TAM SAYILAR ÖĞRENME ALANI : Sayılar ALT ÖĞR. ALANI : Tam Sayılar BECERİLER : Akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim KAZANIMLAR : Tam sayıları açıklar. ARAÇ VE GEREÇLER : Sayma pulları, termometre Tam sayıların

Detaylı

ÖABT FİZİK ALAN BİLGİSİ - ALAN EĞİTİMİ. öabt ÖSYM ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

ÖABT FİZİK ALAN BİLGİSİ - ALAN EĞİTİMİ. öabt ÖSYM ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ öabt ÖSYM yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT FİZİK ALAN BİLGİSİ - ALAN EĞİTİMİ Konu Anlatımı Özgün Sorular Ayrıntılı Çözümler Test Stratej ler Çıkmış Sorular

Detaylı

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1 SAYISAL MANTIK ŞEKİL YETENEĞİ TEST. + = = 4. I. a c a + b + c Yukarıdaki eşitliklerden,, sembolleri belli bir sayının yerine kullanılmıştır. b + nin değeri kaçtır? II. c b b c + m c A) B) C) D) 4 E) 5

Detaylı

ölçme ve değerlendirme

ölçme ve değerlendirme kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları ölçme ve değerlendirme 2014 kpss de 68 soru

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

www.mehmetsahinkitaplari.org

www.mehmetsahinkitaplari.org MATEMA www.mehmetsahinkitaplari.org T T r. P ALME YA YINCILIK Ankara I PALME YAYINLARI: 76 Sinif Matematik Konu Anlatım / Mehmet Şahin Yaına Hazırlama : PALME Dizgi-Grafik Tasarım Birimi Yaın Editörü :

Detaylı

A SINAV TARİHİ VE SAATİ : 28 Nisan 2007 Cumartesi, 09.30-11.00

A SINAV TARİHİ VE SAATİ : 28 Nisan 2007 Cumartesi, 09.30-11.00 TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 12. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI SINAVI - 2007 Birinci Bölüm Soru kitapçığı türü A SINAV TARİHİ

Detaylı

İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem. Dr. Ramazan YANIK

İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem. Dr. Ramazan YANIK B l şsel Yetenekler n İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem Dr. Ramazan YANIK Dr. Ramazan YANIK Bilişsel Yeteneklerin İç Denetim Başarısı Üzerindeki Önemi ISBN 978-605-364-507-8 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu

Detaylı

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ 1.GİRİŞ Bu bölüm lineer cebirin temelindeki cebirsel yapıya, sonlu boyutlu vektör uzayına giriş yapmaktadır. Bir vektör uzayının tanımı, elemanları skalar olarak adlandırılan herhangi bir cisim içerir.

Detaylı

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına SONLU MATEMATİK SAYMA SAYMANIN İKİ TEMEL PRENSİBİ TOPLAMA PRENSİBİ Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına eşittir. Örnek. Bir sınıftaki her öğrencinin, iki

Detaylı

OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ

OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ KAZANIMLAR Örnek uzay Olasılık kavramı Bir olayın olasılığının hesaplanması Teorik olasılık kavramı Deneysel olasılık kavramı Öznel olasılık kavramı Bağımsız olay Bağımlı olay

Detaylı

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE KONTROL Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri kıyaslamaya (karşılaştırmaya) ÖLÇME denir. Parçaların istenilen ölçü sınırları içersinde yapılıp yapılmadıkları

Detaylı

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol:

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol: EBOB - EKOK En Büyük Ortak Bölen (Ebob) İki veya daha fazla pozitif tamsayıyı aynı anda bölen pozitif tamsayıların en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve kısaca Ebob ile gösterilir. Örneğin,

Detaylı

Örnek...1 : mx+3y+12=0 ve 2x 5y+3=0 doğruları para - lelse m kaçtır?

Örnek...1 : mx+3y+12=0 ve 2x 5y+3=0 doğruları para - lelse m kaçtır? İKİ DOĞRUNUN BİRBİRİNE GÖRE DURUMU DURUM 1 PARALEL DOĞRULAR ve doğruları paralel doğrular ise eğimleri eşittir. Yani / / m 1 =m 2 Ayr ıca : a 1 x+b 1 y+c 1 =0 =0} / / a 1 a 2 = b 1 c 1 c 2 Örnek...1 :

Detaylı

SU DALGALARINDA GİRİŞİM

SU DALGALARINDA GİRİŞİM SU DALGALARINDA GİRİŞİM Yukarıda iki kaynağın oluşturduğu dairesel su dalgalarının meydana getirdiği girişim deseni gösterilmiştir Burada kesikli çizgiler dalga çukurlarını, düz çizgiler dalga tepelerini

Detaylı

Şekil ve Konum Toleransları

Şekil ve Konum Toleransları Şekil ve Konum Toleransları (GEOMETRIC TOLERANCES, Tolerances of shape/form and location/position) Örnek: Punta mili işlenirken, tam silindirik şekil elde edilememişse (farklı çaplar elde edilmişse) şekil

Detaylı

GENEL FİZİK II DERS NOTLARI

GENEL FİZİK II DERS NOTLARI GENEL FİZİK II DERS NOTLARI Hazırlayanlar: Prof. Dr. Mustafa POLAT Prof. Dr. Leyla TATAR YILDIRIM 1 BÖLÜM-1 Elektrik Yükü Bu bölümde, maddenin özelliklerinden birisi olan elektrik yükü ile tanışacağız.

Detaylı

Bölüm 7: İş ve Kinetik Enerji

Bölüm 7: İş ve Kinetik Enerji Bölüm 7: İş ve Kinetik Enerji Kavrama Soruları - iziksel iş ile günlük hayatta alışık oluğumuz iş kavramları aynımıır? - Kuvvet ve yer eğiştirmenin sıfıran farklı oluğu urumlara iş sıfır olabilir mi? 3-

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF TEK KAÇIŞ NOKTALI PERSPEKTİF ÇİZİMİ 211GS0007

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF TEK KAÇIŞ NOKTALI PERSPEKTİF ÇİZİMİ 211GS0007 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF TEK KAÇIŞ NOKTALI PERSPEKTİF ÇİZİMİ 211GS0007 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

CIVATALAR ve SOMUNLAR

CIVATALAR ve SOMUNLAR 009 Kasım CIVATALAR ve SOMUNLAR ÖZET Ön germeli cıvata bağlantıları 08-ö M. Güven KUTAY 08a_civata_ozet_09_01.oc İ Ç İ N D E K İ L E R 1 Cıvata ne ir?.. 3 1.1 Cıvatanın kaba tanımı. 3 1. Via ne ir?. 3

Detaylı

Sıfırdan farklı a, b, c tam sayıları için aşağıdaki özellikler sağlanır.

Sıfırdan farklı a, b, c tam sayıları için aşağıdaki özellikler sağlanır. SAYILAR TEORİSİ 1 Bölünebilme Bölme Algoritması: Her a ve b 0 tam sayıları için a = qb + r ve 0 r < b olacak şekilde q ve r tam sayıları tek türlü belirlenebilir. r sayısı a nın b ile bölümünden elde edilen

Detaylı

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak 10.Konu İç çarpım uzayları ve özellikleri 10.1. ve üzerinde uzunluk de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor teoreminden dir. 1.Ö.: [ ] ise ( ) ( ) ve ( ) noktaları gözönüne alalım.

Detaylı

1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler MALZEME BILGISI B3

1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler MALZEME BILGISI B3 1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler Katı malzemeler, atomların veya iyonların oluşturdukları düzene göre sınıflandırılabilir. Bir kristal

Detaylı

SİS 5 (Nisan 2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.

SİS 5 (Nisan 2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 1 Türkçe 2. sınıf 2 Türkçe 2. sınıf 3 Türkçe 2. sınıf 4 Türkçe 2. sınıf 5 Türkçe 2. sınıf 6 Türkçe 2. sınıf 7 Türkçe 2. sınıf 8 Türkçe 2. sınıf 9 Türkçe 2. sınıf 10 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama

Detaylı

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri)

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) FİZİK 102 Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) 1. Hafta: Elektrik Alanları (Bölüm 21) Elektrik Yükü: Pozitif ve negatif

Detaylı

"Bütün kümelerin kümesi", X olsun. Öyle ise her alt kümesi kendisinin elemanıdır. X'in "Alt kümeleri kümesi" de X'in alt kümesidir.

Bütün kümelerin kümesi, X olsun. Öyle ise her alt kümesi kendisinin elemanıdır. X'in Alt kümeleri kümesi de X'in alt kümesidir. Matematik Paradoksları: Doğru Parçası Paradoksu: Önce doğru parçasının tarifini yapalım: Doğru Parçası: Başlangıcı ve sonu olan ve sonsuz adet noktadan oluşan doğru. Pekiyi nokta nedir? Nokta: Kalemin

Detaylı