DOĞRUDA AÇILAR. Temel Kavramlar ve Doğruda Açılar. Açı Ölçü Birimleri. Açı Türleri. çözüm. kavrama sorusu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞRUDA AÇILAR. Temel Kavramlar ve Doğruda Açılar. Açı Ölçü Birimleri. Açı Türleri. çözüm. kavrama sorusu"

Transkript

1 OĞRU ÇILR Temel Kvrmlr ve oğrud çılr Nokt: Nokt geometrinin en temel terimidir. ni, boyu vey yüksekliği yoktur. İnce uçlu bir klemin kğıt üzerinde bırktığı iz olrk düşünebilirsiniz. oğru: üz, klınlığı olmyn ve her iki yöne sürekli uztılbilen geometrik terimdir. oğrunun sdece uzunluğu vrdır, genişliği vey yüksekliği yoktur. oğrulr küçük hrfle vey üzerindeki frklı iki noktsı ile dlndırılırlr. Yndki şekilde verilen doğru d " doğrusu" vey "d doğrusu" şeklinde dlndırılır. oğru Prçsı: ir doğrunun herhngi bir prçsın doğru prçsı denir. Yndki şekilde verilen doğru prçsı [] şeklinde gösterilir. [] doğru prçsının uzunluğu şeklinde gösterilir. Işın: ir doğrunun belli bir noktsındn bşlyıp düz olrk sürekli tek yöne uztılbilen, uzunluğu sınırsız, genişliği vey yüksekliği olmyn geometrik terime ışın denir. O Yndki şekilde verilen O ışını [O şeklinde gösterilir. çı: şlngıç noktlrı ynı oln iki ışının birleşmesi ile oluşn şekildir. Yndki şekilde verilen çı é vey é şeklinde gösterilir. [ ve [ çının kenrlrı, çının köşesidir. çısının ölçüsü m(é) ile ifde edilir. çı Ölçü irimleri erece: Genel olrk geometride kullndığımız çı ölçü birimi derecedir. ir çemberin 360 eş yy prçsındn birini gören merkez çının O 1 ölçüsüne bir derece denir ve "1 " ile gösterilir Rdyn: Merkezi, çının bşlngıç noktsı oln birim çember ile çının ışınlrının çemberi kestiği noktlr rsındki yy uzunluğun çının rdyn cinsinden ölçüsü denir. 360 lik çı 2p rdyn' eşittir. 36 lik çı kç rdyndır? 360 derecelik çı 2p rdyn ise 36 derecelik çı orn orntı kullnılrk bulunbilir. çı Türleri 360 2p =36.2p 36.2π = = π rdyn evp: 5 π r çı: ik çı: Geniş çı: Ölçüsü 0 ile 90 rsınd oln çıy dr çı denir. Ölçüsü 90 oln çıy dik çı denir. Ölçüsü 90 ile 180 rsınd oln çıy geniş çı denir. oğru çı: Tm çı: Ölçüsü 180 oln çıy doğru çı denir. Ölçüsü 360 oln çıy tm çı denir. 4

2 oğrud çılr soru 1 ni, boyu ve yüksekliği olmyn geometrik şekle ne d verilir? ) Işın ) oğru Prçsı ) Nokt soru 5 π rdynlık çı kç derecedir? 6 ) 15 ) 20 ) 30 ) 40 ) 45 ) oğru ) Yrı doğru soru 2 K L Yukrıd şekli verilen doğru prçsının gösterimi şğıdkilerden hngisidir? ) [KL ) [LK ) ]KL[ ) [KL] ) [KL[ soru 6 = π 3, y=48, z = π 3 2, y ve z çılrının büyükten küçüğe sırlnışı şğıdkilerden hngisidir? ) z>y> ) z>>y ) y>>z ) y>z> ) >z>y soru 3 O Yukrıd şekli verilen çının kollrını oluşturn ışınlrın gösterimi şğıdkilerden hngisinde doğru verilmiştir? ) [O],[O] ) [O, [O ) [O, [O] ) [O], [O ) [O[, ]O] soru 4 72 lik çı kç rdyndır? 2π 3π 4π π π ) ) ) ) ) KRTZYN ĞİTİM YYINLRI soru 7 şğıd ölçüsü verilen çılrdn hngisi geniş çıdır? ) 60 ) 70 ) 89 ) 90 ) 91 soru 8 şğıd verilen çı türlerinden hngisinin ölçüsü en büyüktür? ) oğru çı ) Geniş çı ) r çı ) Tm çı ) ik çı

3 oğrud çılr Komşu çılr Köşeleri ve birer kenrlrı ortk, iç bölgeleri yrık oln iki çıy komşu çılr denir. Ynd verilen şekilde éo ile éo komşu çılr éo ile éo komşu çılr éo ile éo komşu çılr éo ile éo komşu çılr değildir {Ortk çı kollr olmdığı için} O éo ile éo komşu çılr değildir {İç bölgeleri birbiri ile çkıştığı için} Ölçüleri toplmı 84 oln iki çıdn büyük olnı küçük çıdn 20 fzl küçük çı kç derecedir? Küçük çının ölçüsü ise büyük çının ölçüsü +20 dir. çılrın ölçüleri toplmı 84 ise +(+20 )= =84 =32 evp: 32 Ölçüleri toplmı 126 oln iki çıdn, büyük olnı küçüğün 2 ktındn 12 fzldır. un göre, küçük çının ölçüsü kç derecedir? Küçük çının ölçüsü ise büyük çının ölçüsü 2+12 dir. çılrın ölçüleri toplmı 126 ise +(2+12 )= =126 =38 evp: 38 Ölçüleri toplmı 125 oln iki çının birbirine ornı 2 3 olduğun göre, büyük çı kç derecedir? üyük çının ölçüsü ise küçük çının (125 ) dır α 2 = ise α 3 3.(125 )= =2 =75 evp: 75 6

4 oğrud çılr soru 1 soru 4 Ölçüleri toplmı 96, ölçüleri frkı 40 oln iki çıdn küçük olnı kç derecedir? ) 26 ) 27 ) 28 ) 30 ) 68 O Yukrıd verilen şekle göre, I) éo ile éo komşu çılrdır. II) III) éo ile éo komşu çılrdır. éo ile éo komşu çılrdır. soru 5 ifdelerinden hngisi vey hngileri doğrudur? Hngi çının 3 ktının 5 eksiği 118 dir? ) Ylnız I ) I-II ) II-III ) III ) I-II-III ) 37 ) 38 ) 39 ) 40 ) 41 soru 6 soru 2 Ölçüleri toplmı 100 oln iki çıdn büyük olnı küçük çıdn 12 fzl küçük çı kç derecedir? ) 40 ) 44 ) 46 ) 48 ) 50 soru 3 Kendisinden 18 büyük oln çı ile ölçüleri toplmı 110 oln çı kç derecedir? ) 46 ) 48 ) 49 ) 50 ) 51 7KRTZYN ĞİTİM YYINLRI Ölçüleri toplmı 120 oln iki çıdn büyük olnı küçüğün 2 ktındn 15 eksik büyük çı kç derecedir? ) 75 ) 76 ) 78 ) 80 ) 85 soru 7 Ölçüleri toplmı 96 oln iki çının birbirine ornı 3 5 olduğun göre, küçük çı kç derecedir? ) 24 ) 36 ) 48 ) 60 ) 64 soru 8 =+24 y=2 18 olmk üzere ve y çılrının toplmı tm çı kç derecedir? ) 142 ) 136 ) 124 ) 118 )

5 oğrud çılr Tümler çılr Ölçüleri toplmı 90 oln iki çıy tümler çılr denir. Tümler iki çıdn birisinin ölçüsü ise diğeri (90 ) dır. Tümler iki çıdn birisinin ölçüsü diğerinin 4 ktı küçük çının ölçüsü kç derecedir? Küçük çının ölçüsü ise büyük çının ölçüsü (90 ) dır. 90 =4 90 =5 =18 evp: 18 ütünler çılr Ölçüleri toplmı 180 oln iki çıy bütünler çılr denir. ütünler iki çıdn birisinin ölçüsü ise diğeri (180 ) dır. ir çının ölçüsü bütünleyeninin ölçüsünün 2 ktındn 30 eksik küçük çı kç derecedir? çılrdn birisi ise diğeri (180 ) dır. 180 = =2+ =70 evp: 70 Tümleri ile bütünlerinin ornı 2 5 oln çı kç derecedir? ize soruln çının ölçüsü olsun. çısının tümleri (90 ) çısının bütünleri (180 ) çısının tümleri ile bütünlerinin ornı 2 5 olduğundn 90 - α 2 = 180 -α 5 5.(90 )=2.(180 ) 450 5=360 2 =30 evp: 30 8

6 oğrud çılr soru 1 şğıd verilen çı çiftlerinden hngisi tümler çı çiftidir? ) 92 ve 88 ) 89 ve 3 ) 92 ve 1 ) 89 ve 1 ) 77 ve 3 soru 5 Tümleri ile bütünlerinin toplmı 230 oln çı kç derecedir? ) 35 ) 30 ) 25 ) 20 ) 15 soru 2 soru 6 =18 çısının tümleri kç derecedir? Tümleri ile bütünlerinin ornı 1 3 oln çı kç derecedir? ) 52 ) 62 ) 72 ) 74 ) 76 ) 30 ) 45 ) 50 ) 60 ) 64 soru 3 Tümler iki çının frkı 14 büyük çı kç derecedir? ) 52 ) 51 ) 50 ) 49 ) 48 soru 4 Tümler iki çıdn birisinin ölçüsü diğerinin 2 ktındn 9 eksik büyük çı kç derecedir? ) 33 ) 48 ) 50 ) 53 ) 57 9KRTZYN ĞİTİM YYINLRI soru 7 ütünlerinin 2 ktındn 24 eksik oln çı kç derecedir? ) 104 ) 106 ) 108 ) 110 ) 112 soru 8 Ölçüsü bütünleri ile tümlerinin frkının 1 i kdr oln çının tümleri kç derecedir? 5 ) 24 ) 22 ) 20 ) 18 )

7 oğrud çılr +10 O O m(éo)=130, m(éo)=m(éo)+10 m(éo) kç derecedir? m(éo)= olsun. m(éo)=m(éo)+10 =+10 m(éo)=(+10 )+=130 ise =60 evp: 60 O 110 O 110 [O^[O, m(éo)=110 m(éo) kç derecedir? m(éo)+m(éo)+m(éo)=360 dır. m(éo) =360 m(éo)= =160 evp: 160 O 4 O =36, O, doğrusl [O^[O, m(éo)=4m(éo) m(éo) kç derecedir?, O, doğrusl ise m(éo)=180 m(éo)= ise m(éo)=4 m(éo)+m(éo)=4+=180 ise =36 [O^[O ise m(éo)=90 m(éo)=90 36 =54 evp: 54 10

8 oğrud çılr soru 1 m(éo)=m(éo)+20 soru 5 [O^[O m(éo)=110 m(éo)=m(éo)+14 m(éo) kç derecedir? O m(éo) kç derecedir? O ) 45 ) 55 ) 65 ) 70 ) 75 ) 128 ) 135 ) 142 ) 144 ) 146 soru 2 O m(éo)= m(éo)= 10 m(éo)=2m(éo) m(éo) kç derecedir? ) 100 ) 105 ) 110 ) 120 ) 125 soru 3, O, doğrusl m(éo)=3+28 m(éo)= O kçtır? KRTZYN ĞİTİM YYINLRI soru 6 m(éo)=+20 m(éo)=+10 m(éo)= m(éo) kç derecedir? O ) 100 ) 110 ) 115 ) 120 ) 130 soru 7, O, doğrusl [O^[O O m(éo)=18 m(éo) kç derecedir? ) 32 ) 36 ) 40 ) 45 ) 51 ) 108 ) 110 ) 112 ) 114 ) 116 soru 4 [O^[O m(éo)=m(éo)+24 éo çısının bütünleri kç derecedir? O ) 123 ) 127 ) 130 ) 133 ) 137 soru 8 [O^[O [O^[O m(éo)=m(éo)+50 m(éo)= kç derecedir? O ) 60 ) 65 ) 70 ) 75 )

9 oğrud çılr çıorty ir çıyı iki eşit prçy bölen ışın bu çının çıortyı denir. Yndki şekilde [O ışını O çısının çıortyıdır. O O m(éo)=130 éo nin çıortyı ile éo nin çıortyı rsınd kln çı kç derecedir? Size burd stndrt vey bsit bir soru sormk yerine, özellikle çizim ypmnızı gerektiren bir soru kullndık. u geometride sıkç ypmnız gereken birşey. Yeteneğinizin gelişmesi çısındn kleminizi bir kenr bırkrk bu soruyu nsıl çözeceğinizi e bkmdn önce düşünün. y y O éo nin çıortyı [O, éo nin çıortyı [O olsun. m(éo)=m(éo)= ve m(éo)=m(éo)=y olsun. m(éo)=++y+y= y=130 ise +y=65 çıortylr rsındki çı m(éo)=+y=65 evp: 65 Ters çılr irbiri ile kesişen iki doğru rsınd oluşn birbirine zıt yönlü çılr ters çılr denir. Ters çılrın ölçüleri birbirine eşittir. Kenrlrı irbirine Prlel çılr Kenrlrı birbirine prlel oln çılr birbirine eşit vey bütünlerdir. şğıd verilen şekilleri dikktle inceleyiniz. d 1 d 1 d 2 d 1 d 2 d 3 d 4 d d 4 d 2 d 3 d 4 d 1 // d 2, d 3 // d 4 d 1 // d 2, d 3 // d 4 d 1 // d 2, d 3 // d 4 12

10 oğrud çılr soru 1, O, doğrusl [O ışını éo çısının soru 5 [//[ [//[ +24 [O ışını O çısının çıortyı O m(éo) kç derecedir? m(é)= m(é)=+24 kçtır? ) 75 ) 80 ) 85 ) 90 ) 95 ) 48 ) 46 ) 44 ) 42 ) 40 soru 2 m(éo)=m(éo) O soru 6 m(éo)=m(éo) m(éo)=78 m(éo) kç derecedir? I d 1 II d 4 ) 156 ) 154 ) 152 ) 150 ) 148 soru 3 [O ve [O çıorty m(éo)=147 m(éo)=35 m(éo) kç derecedir? O 35 KRTZYN ĞİTİM YYINLRI d 2 d 3 III d 6 d 5 [ // d 1 // d 3 // d 5, [ // d 2 // d 4 // d 6, m(é)= I, II ve III şekillerde verilen çılrdn hngisi vey hngilerinin ölçüsü dır? ) 75 ) 81 ) 87 ) 91 ) 96 ) Ylnız I ) Ylnız II ) I-II ) II-III ) I-III soru 4 ={} m(é)=2 27 m(é)=+15 kçtır? soru 7 m(é)=48 olmk üzere, [ ışının zıt yönlü [K ışını ve [ ışının 48 zıt yönlü [L ışını ile oluşturuln KéL çısının ölçüsü kç derecedir? ) 40 ) 42 ) 44 ) 46 ) 48 ) 48 ) 56 ) 80 ) 100 )

11 oğrud çılr Prlel İki oğrunun ir Kesenle Yptığı çılr d 1 // d 2 olmk üzere, şekilde oluşn çılr 2 1 d Ters çılr 1 = 3 {ters çılr} 2 = 4 {ters çılr} b 2 b 3 b1 b 4 d 2 b 1 =b 3 {ters çılr} b 2 =b 4 {ters çılr} Yöndeş çılr 1 =b 1 {yöndeş çılr} 2 =b 2 {yöndeş çılr} 3 =b 3 {yöndeş çılr} 4 =b 4 {yöndeş çılr} İç Ters çılr 3 =b 1 {iç ters çılr} 4 =b 2 {iç ters çılr} ış Ters çılr 1 =b 3 {dış ters çılr} 2 =b 4 {dış ters çılr} Ters çılr, yöndeş çılr, iç ters çılr ve dış ters çılrın ölçüleri birbirine eşittir. Krşı urumlu çılr Krşı durumlu çılrın ölçüleri toplmı 180 dir. Şekilde 3 ile b 2 ve 4 ile b 1 krşı durumlu çılrdır. Yni 3 +b 2 = b 1 =180 dir. Size yukrıd verdiğimiz eşitlikleri ezberlemek yerine görsel hfıznız yerleştirmeye çlışmlısınız. slınd birz dikkt edecek olursnız şekildeki tüm dr çılrın birbirine eşit olduğunu görebilirsiniz. ynı durum geniş çılr için de geçerli, şekildeki tüm geniş çılrd birbirine eşit. Öyle ise yöndeş çılrı, iç ters çılrı dış ters vey krşı durumlu çılrı ezberlemenize gerek bile yok! ersimiz zten Geometri ve Geometri büyük ölçüde görme işidir ezberle ypılmz! Şimdi konumuzd birz dh derinlere dllım, Geometri'yi seveceksiniz, hzır olun. Genel olrk iç ters çılr şğıd gördüğünüz şekillerde (geniş vey dr Z hrfi gibi) krşınız çıkrcktır. İç ters çılrın eşit olduğunu unutmyın diye htırltlım nck şekillerde de eşit olduklrı zten belli değil mi? d 1 d 1 d 1 d 1 d 2 d 2 d 2 d 2 Tüm şekillerde d 1 // d 2 olduğun dikkt ediniz. +15 [//[ m(é)=+15 m(é)=2 30 [//[ ise rlrınd kln çılr y eşittir vey bütünlerdir. é ve é çılrın dikktle bkın. Her ikisininde dr çı olduğunu frkettiniz mi? Öyle ise bu çılr eşittir. kçtır? m(é)=m(é) {iç ters çılr} =+15 2 = =45 evp: 45 14

12 oğrud çılr soru 1 d 1 // d 2 olmk üzere d 3 doğrusunun d 1 ve d 2 d doğrulrını kesmesi ile oluşn çılr şekilde b b 2 1 verilmiştir. b b 4 3 un göre, 1 ile dış ters durumlu çı şğıdkilerden hngisidir? d 1 d 2 soru 4, K, L, doğrusl // 108 m(ék)=108 K L m(kél)= kç derecedir? ) 108 ) 84 ) 72 ) 70 ) 56 ) 3 ) b 3 ) b 4 ) b 1 ) b 2 soru 5 d 1 d 2 d 3 soru 2 d 1 // d 2 olmk üzere 2 1 d 3 doğrusunun d 1 ve d doğrulrını kesmesi ile oluşn çılr şekilde verilmiştir. b 2 1 un göre, b b 3b 4 I) 1 ile 3 ters çılrdır. II) 3 ile b 2 iç ters çılrdır. III) 2 ile b 3 yöndeş çılrdır. IV) 4 ile b 1 krşı durumlu çılrdır. ifdelerinden hngisi vey hngileri doğrudur? ) I-II ) I-III ) I-IV ) III-IV ) II-IV d 3 d 1 d 2 KRTZYN ĞİTİM YYINLRI Şekilde d 4 d 1 // d 2 // d 3 d 4 // d 5 d 5 =48 b +b toplmı kçtır? ) 264 ) 250 ) 228 ) 200 ) 180 soru 6 47 [//[ m(é)=47 m(é) kç derecedir? ) 133 ) 100 ) 50 ) 47 ) 40 soru 3, K,, L doğrusl 44 // m(é)=44 m(ékl) kç derecedir? K L ) 136 ) 80 ) 48 ) 44 ) 22 soru 7 [//[ m(é)=3 24 m(é)= m(é) kç derecedir? ) 30 ) 36 ) 40 ) 44 )

13 oğrud çılr Çok sık şekilde krşı durumlu çılrl d krşılşcksınız. Krşı durumlu çılrın bütünler olduklrını htırlyın. şğıdki şekilleri lütfen dikktle inceleyin. 180 d 1 d 1 d d d 2 d 2 Tüm şekillerde d 1 // d 2 olduğun dikkt ediniz. [//[ [//[ olduğundn é ve é bütünler çılrdır m(é)=3+10 m(é)+m(é)=180 {Krşı durumlu çılr} +10 m(é)=+10 kçtır? (3+10 )+(+10 )=180 =40 evp: [//[, m(é)=m(é), m(é)=140 m(é) kç derecedir? m(é)+m(é)=180 {Krşı durumlu çılr} m(é)+140 =180 ise m(é)=40 m(é)=m(é)= =20 [//[ olduğundn é ile é krşı durumlu çılrdır. m(é)+m(é)=180 m(é)+20 =180 m(é)=160 evp: [//[//[, m(é)=44, m(é)=130 m(é) kç derecedir? [//[ ise m(é)=m(é)=44 {iç ters çılr} [//[ ise m(é)+m(é)=180 {krşı durumlu çılr} m(é)+130 =180 ise m(é)=50 m(é)=m(é)+m(é)= =94 evp: 94 16

14 oğrud çılr soru 1 soru 5 [//[ m(é)=m(é)+50 m(é) kç derecedir? ) 110 ) 115 ) 120 ) 125 ) 130 [//[//[ m(é)= m(é)=+10 m(é)=130 m(é) kç derecedir? ) 65 ) 68 ) 70 ) 75 ) 80 soru 2 [//[ +12 soru 6 [//[//[ 44 m(é)=+12 m(é)=3 20 m(é)=44 m(é)=108 kçtır? 3 20 m(é) kç derecedir? 108 ) 47 ) 46 ) 45 ) 44 ) 43 soru 3 40 [//[ KRTZYN ĞİTİM YYINLRI ) 108 ) 110 ) 112 ) 114 ) 116 soru 7 50 [//[ m(é)=40 m(é)=65 m(é)=50 m(é)=114 m(é) kç derecedir? m(é) kç derecedir? ) 106 ) 110 ) 116 ) 118 ) 120 ) 65 ) 67 ) 70 ) 73 ) 75 soru 4 soru 8 [//[ [//[ 112 m(é)=m(é) m(é)=m(é) m(é)=112 m(é)= m(é) kç derecedir? ) 60 ) 75 ) 80 ) 90 ) 100 m(é) kç derecedir? ) 92 ) 88 ) 84 ) 83 ) 82

15 oğrud çılr 24 [//[ m(é)=24 24 [//[//[ olck şekilde [ çizelim. m(é)= [//[ ise m(é)=m(é)=24 m(é) kç derecedir? {iç ters çılr} [//[ ise m(é)=m(é)=78 {iç ters çılr} m(é)=m(é)+m(é)= =102 evp: 102 [//[//[ olck şekilde [ çizelim. [//[ olduğundn y é ile é bütünler çılrdır. y m(é)= ise m(é)=180 dir. [//[ m(é)+m(é)+m(é) toplmı kç derecedir? [//[ olduğundn é ile é bütünler çılrdır. m(é)=y ise m(é)=180 y dir. m(é)+m(é)+m(é) =+(180 )+(180 y)+y =360 evp: [//[ m(é)=36 m(é)= [//[//[ olck şekilde [ çizelim. [//[ ise m(é) m(é)=m(é)= kç derecedir? 118 {iç ters çılr} [//[ olduğundn é ile é bütünler çılrdır. m(é)= =62 m(é)= =98 evp: 98 18

16 oğrud çılr soru 1 [//[ m(é)=44 44 soru 5 [//[ []^[ m(é)=35 m(é)=m(é)+20 m(é)= kç derecedir? 35 m(é) kç derecedir? ) 68 ) 69 ) 74 ) 79 ) 80 ) 140 ) 135 ) 130 ) 125 ) 120 soru 2 [//[ 2 soru 6 [//[ []^[] m(é)=2 m(é)= m(é)= m(é)= kçtır? ) 15 ) 30 ) 45 ) 50 ) 52 soru 3 [//[ m(é)=m(é)+34 KRTZYN ĞİTİM YYINLRI m(é)= m(é) kç derecedir? ) 120 ) 130 ) 140 ) 145 ) 150 soru 7 [//[ m(é)=120 m(é)= m(é) kç derecedir? ) 17 ) 20 ) 26 ) 28 ) 34 m(é) kç derecedir? 50 ) 130 ) 125 ) 120 ) 115 ) 110 soru 4 soru 8 [//[ 102 [//[//[LM 116 m(é)=102 [][//[LK m(é)= m(kélm)=48 K m(é)=116 m(é) kç derecedir? ) 134 ) 136 ) 138 ) 140 ) 142 m(é) kç derecedir? L 48 M ) 106 ) 108 ) 110 ) 112 )

17 oğrud çılr Çözdüğünüz pek çok sorud şğıdki üç özelliği kullndığınızı frkettiniz mi? d 1 d 1 d 1 b b d 2 c d 2 b d 2 d 1 // d 2 ise +b=180 d 1 // d 2 ise +b+c=360 d 1 // d 2 ise =+b [//[ [L//[K//[//[ 94 m(é)=94 m(é)=146 m(é)= L 74 olck şekilde [L ve [K çizelim. Ké ve é m(é) kç derecedir? K bütünler çılrdır. m(ké)= =40 m(ék)= =106 Lé ve ék bütünler çılrdır. m(lé)= =74 m(él)=94 74 =20 m(é)=m(él)=20 {iç ters çılr} evp: [//[ []^[] 44 [K//[L//[//[ olck şekilde 100 m(é)=44 m(é)=100 m(é) kç derecedir? K L [K ve [L çizelim. m(é)=m(ék)=44 {iç ters çılr} m(ék)=90 44 =46 m(él)=m(ék)=46 {iç ters çılr} Lé ve é bütünler çılrdır. m(lé)=180 m(é)= =80 m(é)= =126 evp: 126 Uyrı klınız şöyle bir soru tkılmış olbilir, "[K ve [L ışınlrını ne trf doğru çizmem gerektiğini nsıl nlycğım?" slınd bu ışınlrı hngi yöne doğru çizdiğinizin önemi yoktur. Her şekilde soru çözülebilir, sdece ün bsmklrı değişecektir. 20

18 oğrud çılr soru 1 24 [//[G m(é)= m(é)=118 m(é)= m(é)=124 m(é) kç derecedir? 124 G ) 40 ) 36 ) 32 ) 28 ) 24 soru 5 60 [//[ m(é)= m(é)=100 m(é)= m(é)= kç derecedir? ) 110 ) 112 ) 114 ) 120 ) 122 soru 2 [//[ 130 m(é)=130 m(é)= m(é)= m(é) kç derecedir? ) 110 ) 105 ) 103 ) 100 ) 95 soru 3 [//[ şekilde verilenlere göre, b +b+c+d toplmı kçtır? c d ) 360 ) 480 ) 540 ) 560 ) 580 KRTZYN ĞİTİM YYINLRI soru 6 43 [//[ []^[] m(é)=43 m(é)=116 m(é) kç derecedir? 116 ) 111 ) 113 ) 115 ) 120 ) 124 soru 7 [//[ []^[ 100 m(é)=100 m(é)= m(é) kç derecedir? ) 70 ) 65 ) 60 ) 55 ) 50 soru 4 [//[ m(é)= 33 m(é)=b m(é)=33 m(é)=37 b +b toplmı kçtır? 37 ) 420 ) 430 ) 440 ) 460 ) 470 soru 8 [//[ m(é)= m(é)= m(é)=40 m(é) kç derecedir? 40 ) 120 ) 130 ) 140 ) 145 )

19 oğrud çılr [//[ m(é)=98 82 [//[//[ olck şekilde [ çizelim. 98 m(é)=74 m(é) kç derecedir? 98 é ile é bütünler çılrdır. m(é)= =82 [//[ olduğundn é ile é bütünler çılrdır. m(é)=180 m(é)= =106 m(é)= =24 evp: 24 L K [//[, m(é)=115, m(é)=145, m(é)=135 m(é) kç derecedir? 135 LK//[//[ olck şekilde LK çizelim. m(lé)+m(é)+m(é)=360 ise m(lé)= =80 [K//[ ise Ké ile é bütünler çılrdır. m(ké)=180 m(é)= =65 m(é)= =35 evp: 35 P K L M // PM m(é)=30 m(é)=35 m(ék)=48 m(ékl)=94 m(kélm)=100 m(é) kç derecedir? Prlel iki doğru rsınd o luşn çılrdn frklı yöne bkn çılrın toplmı eşittir. un göre, K m(kélp)= =80 Sğ yöne bkn çılr ile sol yöne bkn çılrın toplmı P L M eşit olcğındn 30 +m(é)+94 = m(é)=39 evp: 39 22

20 oğrud çılr soru 1 [//[ 56 soru 5 [//[ 59 m(é)=56 m(é)=59 m(é)=94 94 m(é) kç derecedir? ) 38 ) 40 ) 42 ) 46 ) 48 m(é)=20 m(é) kç derecedir? 20 ) 141 ) 142 ) 143 ) 144 ) 145 soru 2 soru 6 [//[ m(é)=92 m(é)=60 92 [//[ m(é)=126 m(é)=130 m(é)= m(é) kç derecedir? 60 ) 30 ) 32 ) 34 ) 36 ) 38 m(é) kç derecedir? 110 ) 58 ) 60 ) 62 ) 64 ) 66 soru 3 [//[ m(é)=30 m(é)= KRTZYN ĞİTİM YYINLRI soru 7 [//[ m(é)=135 m(é)=110 m(é)= m(é) kç derecedir? ) 114 ) 110 ) 106 ) 104 ) 102 m(é) kç derecedir? ) 15 ) 20 ) 25 ) 30 ) 35 soru 4 soru 8 [//[ [K] çıorty 132 m(é)=120 m(é)= [//[//[KL m(é)=132 m(é)= m(é) kç derecedir? m(é)=30 30 K L ) 30 ) 32 ) 34 ) 36 ) 38 m(ékl) kç derecedir? ) 112 ) 120 ) 128 ) 134 ) 140

21

22 OĞRU ÇILR ÜÇGN ÇILR ÇI - KNR ĞINTILRI

23 ÜÇGN ÇILR Üçgende çılr K üçgen olmk üzere,,, K doğrusl,,, M doğrusl,,, L doğrusl, b, q: üçgeninin iç çılrı, y, z: üçgeninin dış çılrıdır ir üçgenin iç çılr toplmı 180 dir. L y b q z M m(ë)+m(ë)+m(ë)=+b+q=180 ir üçgenin dış çılr toplmı 360 dir. +y+z=360 m(é)=54 m(é)+m(é) toplmı kç derecedir? Üçgende iç çılr toplmı 180 ise m(é)+m(é)+m(é)=180 m(é)+m(é)+54 =180 m(é)+m(é)= =126 evp: m(é)=104 m(é)= m(é)=+8 kçtır? Üçgende iç çılr toplmı 180 ise m(é)+m(é)+m(é)=180 (+8 )+104 +=180 += =34 evp: m(é)=114 m(é)=130 m(é) kç derecedir? Üçgende dış çılr toplmı 360 ise m(é)+m(é)+m(é)= m(é)=360 m(é)=116 evp:

24 Üçgende çılr soru 1 soru 5 m(é)=+5 +5 üçgen m(é)=+10 m(é)=m(é)+m(é) m(é)= m(é) kç derecedir? m(é) kç derecedir? +10 ) 90 ) 94 ) 96 ) 98 ) 100 ) 50 ) 55 ) 60 ) 65 ) 70 soru 2 m(é)=94 m(é)=m(é) soru 6 n büyük iç çısı 78 oln bir üçgenin en küçük dış çısı kç derecedir? m(é) kç derecedir? ) 100 ) 102 ) 104 ) 106 ) 108 ) 50 ) 52 ) 54 ) 55 ) 56 soru 3 üçgen 46 m(é)=46 KRTZYN ĞİTİM YYINLRI soru 7 üçgen,,, doğrusl 98 m(é)=58 m(é)= m(é)=98 m(é)= m(é) kç derecedir? m(é) kç derecedir? ) 30 ) 32 ) 34 ) 36 ) 38 ) 120 ) 130 ) 138 ) 144 ) 148 soru 4 soru 8 üçgen,, doğrusl 114 [] çıorty m(é)=114 m(é)= m(é)=30 m(é) kç derecedir? ) 84 ) 83 ) 82 ) 81 ) 79 m(é)=34 m(é) kç derecedir? 34 ) 100 ) 104 ) 106 ) 110 )

25 Üçgende çılr b+q Üçgende iki iç çının ölçüleri toplmı kendilerine komşu olmyn bir dış çının ölçüsüne eşittir. m(é)= m(é)=b m(é)=q ise m(é)=b+q m(é)=+q +q b q +b m(é)=+b 26 m(é)=40 m(é)=26 m(é) kç derecedir? İki iç çının toplmı kendilerine komşu olmyn bir dış çıy eşit ise m(é)=m(é)+m(é)= =66 evp: m(é)=44, m(é)=24, m(é)=m(é) 30 m(é) kç derecedir? m(é)=m(é)+m(é)= =68 m(é)=m(é) 30 =68 30 =38 çısı üçgeninin dış çısı olduğundn m(é)=m(é)+m(é) = =106 evp: 106 []^[] m(é)=38 m(é)= üçgeninde iç çılr toplmındn m(é)+m(é)+m(é)=180 m(é) = m(é) kç derecedir? m(é)=52 çısı, üçgeninin dış çısıdır. İki iç çının toplmı, kendilerine komşu olmyn bir dış çıy eşit olcğındn m(é)=m(é)+m(é) 100 =52 +m(é) ise m(é)=48 evp: 48 28

26 Üçgende çılr soru 1 soru 5 m(é)=43 m(é)=64 43 üçgen m(é)=64 64 m(é)=80 m(é) kç derecedir? 64 ) 100 ) 103 ) 105 ) 107 ) 110 m(é)=118 m(é)+ m(é) toplmı kç derecedir? ) 78 ) 82 ) 88 ) 92 ) 96 soru 2 soru m(é)=44, m(é)=30, m(é)=m(é)+8 m(é) kç derecedir? ) 110 ) 130 ) 140 ) 145 ) 150 soru 3 m(é)=44 m(é)=36 m(é)=m(é)+5 44 m(é) m(é) frkı kçtır? 36 ) 10 ) 13 ) 15 ) 18 ) 20 KRTZYN ĞİTİM YYINLRI üçgen m(é)=35 m(é)= m(é)=84 m(é) kç derecedir? 35 ) 43 ) 44 ) 45 ) 46 ) soru 7 ve üçgen 23 m(é)=23 m(é)=117 m(é)= m(é) kç derecedir? ) 120 ) 118 ) 116 ) 114 ) 110 soru 4 soru 8 [] çıorty m(é)=m(é) 20 []^[ m(é)=20 m(é)=115 m(é)=34 m(é) kç derecedir? 115 m(é) kç derecedir? 34 ) 130 ) 134 ) 136 ) 138 ) 140 ) 70 ) 72 ) 74 ) 76 )

27 Üçgende çılr İkizkenr Üçgende çı İkizkenr üçgende tbn çılrının ölçüleri birbirine eşittir. ikizkenr üçgeninde = olsun. u durumd m(é)=m(é) dir. = m(é)= m(é)= in türünden eşitini bulunuz. = olduğundn m(é)=m(é)= Üçgende iç çılr toplmı 180 ise ++=180 2=180 α =90 2 evp: 90 - α = =, m(é)=25 m(é) kç derecedir? = ise m(é)=m(é)=25 é çısı, üçgeninin dış çısıdır. m(é)=m(é)+m(é)= =50 = ise m(é)=m(é)=50 üçgeninde iç çılr toplmı 180 ise m(é) =180 m(é)=80 evp: 80 []^[] = m(é)=36 72 üçgeninde iç çılr toplmı 180 ise m(é) =180 m(é)=54 m(é) = ise 36 kç derecedir? m(é)=m(é)=54 üçgeninde iç çılr toplmı 180 ise m(é) = m(é)=72 evp: 72

28 Üçgende çılr soru 1 soru 5 Tepe çısı 44 oln bir ikizkenr üçgenin tbn çılrındn birisinin ölçüsü kç derecedir? ) 62 ) 64 ) 66 ) 68 ) 70 = = m(é)=40 m(é) kç derecedir? 40 ) 30 ) 32 ) 36 ) 38 ) 40 soru 2 soru 6 =, m(é)+m(é)=142 m(é) kç derecedir? ) 102 ) 104 ) 106 ) 108 ) 110 soru =, m(é)=24, m(é)=19 m(é) kç derecedir? KRTZYN ĞİTİM YYINLRI = = 100 m(é)=100 m(é) kç derecedir? ) 40 ) 45 ) 50 ) 55 ) 60 soru 7 m(é)=100 m(é)= = 30 m(é) kç derecedir? ) 88 ) 90 ) 92 ) 94 ) 96 ) 75 ) 80 ) 85 ) 90 ) 95 soru 4 soru 8 72 üçgen = = m(é)=72 m(é) kç derecedir? ) 37 ) 36 ) 32 ) 30 ) 27 =, =, m(é)=117 m(é) kç derecedir? ) 20 ) 22 ) 24 ) 26 ) 28

29 Üçgende çılr İkizkenr Üçgene it Özel urumlr İkizkenr Üçgenin Gizlenme urumlrı ir ikizkenr üçgende tepe noktsındn tbn inen yükseklik ynı zmnd çıorty ve kenrortydır. Pekçok sorud sizlere verilen üçgenin ikizkenr olduğu söylenmez. unun yerine sorudn sizin bunu lgılmnız beklenir. şğıdki şekillerde bu durumlrı sizler için çıklmy çlıştık. üçgeninde = ise, tepe noktsı ve [] üçgenin tbnıdır. [] yüksekliği ynı zmnd çıorty ve kenrortydır. [] hem yükseklik hemde kenrorty [] hem yükseklik hemde çıorty ise [] hem çıorty hemde kenrorty ise ikizkenr üçgendir. ikizkenr üçgendir. ise ikizkenr üçgendir. = diyebilirsiniz. = diyebilirsiniz. = diyebilirsiniz. []^[] = m(é)=42 m(é) 42 kç derecedir? [] hem yükseklik, hemde kenrorty ise ikizkenr üçgendir. = ve m(é)=m(é)=42 üçgeninde iç çılr toplmındn m(é) =180 m(é)=48 evp: = m(é)=m(é)= m(é)=50 m(é) kç derecedir? 50 m(é)=y olsun. = ise m(é)=m(é)=+y dir. un göre, m(é)=y olur. üçgeninde iç çılr toplmındn m(é)+m(é)+m(é)=180 y y 50 ++y++y= y= y=65 üçgeninde iç çılr toplmındn m(é)++y= m(é)+65 = m(é)=115 evp:

30 Üçgende çılr soru 1 soru 4 şğıd şekli verilen üçgenlerin hngisinde m(é)= m(é)=56 kç derecedir? I) II) ) ) III) IV) ) ) Yukrıd şekli verilen üçgenlerin hngisi vey hngilerinde m(é)=90 dir? 56 ) 56 ) I-II ) II-III ) III-IV ) II-IV ) II-III soru 5 = m(é)=m(é) 44 m(é)=44 soru 2 [] çıorty 56 KRTZYN ĞİTİM YYINLRI m(é) kç derecedir? ) 110 ) 112 ) 114 ) 116 ) 118 soru 6 = m(é)=40 m(é) kç derecedir? 40 = m(é)=m(é) m(é)=116 m(é) kç derecedir? 116 ) 20 ) 30 ) 40 ) 50 ) 60 ) 12 ) 14 ) 16 ) 18 ) 20 soru 3 []^[] = m(é)=58 m(é) kç derecedir? ) 60 ) 61 ) 62 ) 63 ) 64 soru =, =, m(é)=110, m(é)=17 m(é) kç derecedir? ) 44 ) 45 ) 46 ) 47 )

31 Üçgende çılr ir üçgenin iki dış çıortyı ve bir iç çıortyı üçgenin dış teğet çemberinin merkezinde kesişirler. I ir üçgenin iç çıortylrı, bu üçgenin iç teğet çemberinin merkezinde kesişirler. K Yndki şekilde, üçgeni ve bu üçgenin dış teğet çemberi verilmiştir. Yukrıdki şekilde, üçgeni ve bu üçgenin iç teğet çemberi verilmiştir. üçgen [] ve [] çıorty m(é)=52 m(é)=m(é)= m(é)=m(é)=y üçgeninde iç çılr toplmındn 52 m(é) kç derecedir? y y üçgeninde iç çılr toplmındn 2+2y+52 =180 ise +y=64 +y+m(é)=180 ise m(é)= = evp: m(é)=m(é), m(é)=m(é), m(é)=24 m(é) kç derecedir? m(é)=m(é)= olsun. é çısı üçgeninin dış çısıdır. m(é)=m(é)+m(é)=+24 é çısı üçgeninin dış çısıdır. m(é)=m(é)+m(é) ise (+24 )+(+24 )=m(é)+2 urdn m(é)= 48 evp: 48 34

32 Üçgende çılr soru 1 soru 5 üçgen [] ve [] çıorty m(é)=37 m(é) kç derecedir? ) 30 ) 33 ) 37 ) 39 ) 41,, doğrusl, [], [] çıorty, m(é)=70 m(é) kç derecedir? ) 30 ) 35 ) 40 ) 45 ) 50 soru 2 soru 6 üçgen 52,, doğrusl 27 [], [] çıorty [], [] çıorty m(é)=52 m(é)=27 m(é) kç derecedir? m(é) kç derecedir? ) 108 ) 110 ) 112 ) 114 ) 116 soru 3 m(é)=2m(é) 69 m(é)=2m(é) m(é)=69 m(é) kç derecedir? ) 141 ) 143 ) 144 ) 146 ) 148 KRTZYN ĞİTİM YYINLRI ) 54 ) 56 ) 58 ) 60 ) 64 soru 7 [], []çıorty m(é)=32 m(é) kç derecedir? 32 ) 16 ) 28 ) 32 ) 36 ) 48 soru 4 soru 8 K m(é)=m(é)+24 üçgen 58 m(é)=m(é)+24 m(ké)=m(é) m(é)=36 m(é)=m(é) m(é) kç derecedir? 36 m(ék)=58 m(é) kç derecedir? ) 126 ) 128 ) 130 ) 132 ) 134 ) 29 ) 34 ) 48 ) 58 )

33 Üçgende çılr ir önceki syfd sizlere bir üçgende iki dış çıortyın ve bir iç çıortyın bir noktd (üçgenin dış teğet çemberinin merkezinde) kesiştiklerini söylemiştik. zı sorulrd bu bilgiyi kullnmnız gerekebilir. K Yndki şekli dikktle inceleyiniz. K noktsı üçgeninin dış teğet çemberinin merkezidir. Sizlere [K] ve [K] nın çıorty olduğu verilirse [K] nın - çıorty olduğunu söyleyebilirsiniz. Sizlere [K] ile [K] nın çıorty olduğu verilirse [K] nın - çıorty olduğunu söyleyebilirsiniz. ununl ilgili, şğıdki nu inceleyiniz. m(é)=m(é) K [] nin 24 m(é)=m(é) m(é)=24 m(é) kç derecedir? iç çıortyı, [] nin dış çıortyı, un göre, noktsı üçgeninin dış teğet çemberinin merkezidir ve [] nin dış çıortyıdır. m(ék)=m(é)= ve m(é)=m(é)= diyelim. m(é)=m(é)+m(é)=+24 m(é)=m(é)+m(é) (+24 )+(+24 )=m(é)+2 ise m(é)=48,, K doğrusl olduğundn 48+2=180 ise =66 evp: m(é)=m(é)=, m(é)=74 m(é) m(é) frkı kç derecedir? é çısı üçgeninin dış çısıdır. m(é)=106 =m(é)+ ise m(é)= é çısı üçgeninin dış çısıdır. m(é)=74 =m(é)+ ise m(é)=74... m(é) m(é)= =(106 ) (74 )=32 evp: 32 36

34 Üçgende çılr soru 1 m(é)=m(é) m(é)=m(é) m(é)=26 m(é) kç derecedir? 26 soru 5 üçgen [] çıorty m(é)=100 m(é) m(é) frkı kç derecedir? 100 ) 60 ) 62 ) 64 ) 66 ) 68 ) 10 ) 15 ) 20 ) 25 ) 30 soru 2,, doğrusl 32 soru 6 üçgen [], [] çıorty [], [] çıorty m(é)=32 m(é)=40 m(é)= kç derecedir? m(é) kç derecedir? 40 ) 50 ) 54 ) 56 ) 58 ) 60 soru 3 58,, doğrusl [], [] çıorty m(é)=58 m(é) kç derecedir? ) 30 ) 32 ) 34 ) 36 ) 38 KRTZYN ĞİTİM YYINLRI ) 85 ) 80 ) 75 ) 70 ) 65 soru 7 [], [] çıorty 74 m(é)=74 m(é) kç derecedir? ) 53 ) 54 ) 55 ) 56 ) 57 soru 4 soru 8 [] çıorty üçgen m(é)=48 [], [] çıorty m(é)= m(é)=70 m(é) kç derecedir? m(é) m(é) frkı kç derecedir? ) 22 ) 20 ) 18 ) 16 ) 14 ) 60 ) 55 ) 45 ) 35 )

35 Üçgende çılr y y = = m(é)=140 m(é) kç derecedir? m(é)=m(é)= ve m(é)=m(é)=y olsun. m(é)=+y=140 ve üçgenlerinde iç çılr toplmlrındn 2+m(é)+m(é)+2y= m(é) m(é)+2+2y=360 m(é) =360 m(é)=80 evp: ve üçgen, =, =, m(é)=28 m(é) kç derecedir? = ise m(é)=m(é)=28 m(é)=m(é)=28 {ters çılr} = ise m(é)=m(é)=28 é çısı üçgeninin dış çısıdır. m(é)=m(é)+m(é)= =56 üçgeninde iç çılr toplmındn m(é)+m(é)+m(é)=180 m(é) =180 m(é)=96 evp: 96 38

36 Üçgende çılr soru 1 = = 64 m(é)=64 m(é)=68 m(é) kç derecedir? 68 ) 132 ) 130 ) 128 ) 128 ) 124 soru 5 üçgen = = m(é)=24 m(é) kç derecedir? 24 ) 48 ) 50 ) 52 ) 54 ) 56 soru 2 = = m(é)=80 m(é) kç derecedir? ) 130 ) 135 ) 140 ) 145 ) 150 soru 3 = = m(é)=130 m(é) kç derecedir? KRTZYN ĞİTİM YYINLRI soru 6 üçgen = = m(é)=74 m(é) kç derecedir? 74 ) 50 ) 48 ) 46 ) 44 ) 42 soru 7 ) 110 ) 100 ) 95 ) 90 ) 85 =, = = m(é) kç derecedir? ) 30 ) 36 ) 48 ) 54 ) 60 soru 4 = = m(é)=70 70 m(é) kç derecedir? ) 30 ) 35 ) 40 ) 45 ) 50 soru 8 []^[] = = m(é)=17 m(é) kç derecedir? ) 60 ) 61 ) 62 ) 63 )

37

38 OĞRU ÇILR ÜÇGN ÇILR ÇI - KNR ĞINTILRI

39 ÇI - KNR ĞINTILRI çı Kenr ğıntılrı Genel olrk zor olduğu düşünülsede çı kenr bğıntılrı temel mntığını kvrdığınızd sizlere koly gelecek bir konudur. Sdece birz zmn yırmnız ve temel mntığını kvrmnız yeterli olcktır. Üçgenlerle ilgili öğrenmeniz gereken ilk kurl şudur; Üçgenlerde büyük çının krşısınd büyük kenr, küçük çının krşısınd küçük kenr bulunur. şğıd verdiğimiz şekilleri dikktle incelerseniz, yukrıd verdiğimiz kurlı dh koly kvrybilirsiniz. üyük çının krşısındki kenrın diğerlerinden büyük olduğun dikkt ediniz. Hipotenüsün en büyük kenr olduğun ve diğer kenrlrd d büyük çının krşısındki kenrın dh büyük olduğun dikkt ediniz. n küçük kenr n büyük çý n büyük kenr n küçük çý Herhngi bir üçgende c b m(ë)> m(ë)> m(ë) ise >b>c c 40 b m(ë)=40 m(ë)=30 m(ë)=110 m(ë)=40, m(ë)=30, m(ë)=110 önce çılrı sonr d kenrlrı sırlylım. m(ë)>m(ë)>m(ë) ise > > c>>b üçgeninin kenrlrını sırlyınız. evp: c>>b üçgen =8 cm, =7 cm ve =6 cm olduğundn =6 cm < < dir. u durumd; =8 cm nin krşısındki ë en küçük çı 6 7 =7 cm nin krşısındki ë en büyük çıdır. m(ë)<m(ë)<m(ë) bulunur. evp: m(ë)<m(ë)<m(ë) 8 m(ë), m(ë) ve m(ë) çılrını küçükten büyüğe sırlyınız. 42

ÜÇGEN VE PİSAGOR BAĞINTISI

ÜÇGEN VE PİSAGOR BAĞINTISI ÜÇGEN VE PİSGOR ĞINTISI KZNIMLR Üçgen kvrmı Üçgen çizimi Üçgenin kenrlrı rsındki ğıntılr Üçgen eşitsizliği Üçgenlerde yükseklik Üçgenlerde kenrorty Üçgenlerde çıorty Kenr ort dikme kvrmı Pisgor ğıntısı

Detaylı

b göz önünde tutularak, a,

b göz önünde tutularak, a, 3.ALT GRUPLAR Tnım 3.. bir grup ve G, nin boş olmyn bir lt kümesi olsun. Eğer ( ise ye G nin bir lt grubu denir ve G ile gösterilir. ) bir grup Not 3.. ) grubunun lt grubu olsun. nin birimi ve nin birimi

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Hkkınd EsyMP Multi PC Projection Trfındn Önerilen Toplntı Stilleri... 5 Birden Çok Görüntü Kullnrk Toplntı Ypm... 5 Ağ

Detaylı

2010 Mart. www.guven-kutay.ch KAYNAK BAĞLANTILARI. Özet. M. Güven KUTAY. 07_kaynak.doc

2010 Mart. www.guven-kutay.ch KAYNAK BAĞLANTILARI. Özet. M. Güven KUTAY. 07_kaynak.doc 010 Mrt KAYNAK BAĞLANTILARI 07 Özet M. Güven KUTAY 07_kynk.doc 07_kynk.doc I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 0 Genel...5 Prçnın kynklnm özelliği...6 0.1.1 Kynklnm yeteneği...6 0.1.1.1 Çeliklerin kynklnm

Detaylı

DOĞRU AKIM MAKİNELERİ

DOĞRU AKIM MAKİNELERİ DOĞRU AKIM MAKİNELERİ 3.1 Doğru Akım Mkinelerinin Ypısı Doğru kım mkineleri ypısl çıdn diğer elektrik mkineleri krşılştırıldığınd dh bsit bir görüntü sergilemektedir. Mkinede durn kısımdn oluşn ve sttor

Detaylı

Limit. Kapak Konusu: Gerçel Say lar V: Süreklilik ve Limit

Limit. Kapak Konusu: Gerçel Say lar V: Süreklilik ve Limit Kpk Konusu: Gerçel S lr V: Süreklilik Limit Limit v = ƒ() Bir bflk örne e bkl m. < c < b olsun. ƒ: [, b] \ {c}, grfi i fl dki gibi oln bir fonksion olsun. Fonksion c nokts nd tn mlnmm fl. Os fonksion c

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM REEL SAYI DİZİLERİ

İKİNCİ BÖLÜM REEL SAYI DİZİLERİ Prof.Dr.Hüseyi ÇAKALLI İKİNCİ BÖLÜM REEL SAYI DİZİLERİ Bu ölümde dizileri, yi tım kümesi doğl syılr kümesi, değer kümesi, reel syılr kümesii ir lt kümesi ol foksiyolrı iceleyeceğiz... Ykısk Diziler. Öce

Detaylı

TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ BOYUTLU GEOMETRİK TEORİ 1. Süleyman KORKUT

TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ BOYUTLU GEOMETRİK TEORİ 1. Süleyman KORKUT Süleymn Demirel Üniversitesi Ormn Fkültesi Dergisi Seri: A, Syı:, Yıl: 004, ISSN: 130-7085, Syf:160-169 TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ BOYUTLU GEOMETRİK TEORİ 1 Süleymn KORKUT

Detaylı

Kartografik Tasarım Üretim Seminer 1. www.iobildirici.com. iobildirici@yahoo.com

Kartografik Tasarım Üretim Seminer 1. www.iobildirici.com. iobildirici@yahoo.com Krtogrik Tsrım Üretim Seminer ANALOG HARİTALARDAN MEKANSAL VERİ KAZANIMI: DATUM, PROJEKSİYON, KOORDİNAT SİSTEMLERİ, SAYISALLAŞTIRMA Pro.Dr. İ.Öztuğ BİLDİRİCİ Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimrlık Fkültesi

Detaylı

8. sınıf ders notları zfrcelikoz@yahoo.com

8. sınıf ders notları zfrcelikoz@yahoo.com III - SAYI ÖRÜNTÜLERİ Htırltm: Syılrı virgülle yrılrk, birbirii rdı dizilmesie syı dizisi, dizideki her bir syıy d terim deir. hrfi verile örütüde syılrı sırsıı belirte semboldür ve ici syıy örütüü geel

Detaylı

III.4.KONDANSATÖRLER, SIĞA, DİELEKTRİK

III.4.KONDANSATÖRLER, SIĞA, DİELEKTRİK 63 III.4.KONDANSATÖRLER, SIĞA, DİELEKTRİK III.4.0l. KONDANSATÖR, SIĞA Yük deplyn sistemlerden ln kndnstörler çeşitli elektrik devrelerinde yygın lrk kullnılmktdır. Örnek lrk kndnstörler; rdy lıcılrının

Detaylı

İç boşluk - türler ve normlar

İç boşluk - türler ve normlar İç boşluk - türler ve normlr İç boşluk, monte edilmemiş bir rulmnın iki bileziğinin frklı yönlere itildiklerinde hreket edebildiği mesfedir. Rdyl ve eksenel boşluk olrk yrılmktdır. Rdyl boşluk rulmnın

Detaylı

11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ

11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1. ÜNİTE: DÖRTGENLER DÖRTGEN VE TEMEL ELEMANLARI Herhangi üçü doğrusal olmayan A, B, C ve D noktaları verilsin. [AB], [BC], [CD] ve [DA]

Detaylı

ÖN SÖZ. Değerli Adaylar,

ÖN SÖZ. Değerli Adaylar, ÖN SÖZ eğerli daylar, Okul ve meslek yaşamının en önemli sınavlarından birine, Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) na hazırlanmaktasınız ve buradaki başarınız gelecekteki iş yaşamınızı ciddi şekilde etkileyecek.

Detaylı

ÖĞRETME VE ÖĞRENME SÜRECİ

ÖĞRETME VE ÖĞRENME SÜRECİ TAM SAYILAR ÖĞRENME ALANI : Sayılar ALT ÖĞR. ALANI : Tam Sayılar BECERİLER : Akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim KAZANIMLAR : Tam sayıları açıklar. ARAÇ VE GEREÇLER : Sayma pulları, termometre Tam sayıların

Detaylı

1- Resim Kağıtları. 1.1-Genel Bilgi

1- Resim Kağıtları. 1.1-Genel Bilgi 1.1-Genel ilgi 1- Resim Kağıtları Resim çizmek için çeşitli kağıtlar kullanılır. Kağıt cinsi resmin kullanılma amacına göre seçilir. Kağıtlar çeşitli genişlikte ve uzunluklarda, rulo şeklinde veya standart

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Her çocuk için S l k, E itim, Eflitlik, Korum NSANLI IN GEL fi M ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Ç NDEK LER 2 Önsöz 3 I. K s m, Mdde 1 41 5 2. K s m, Mdde 42 45 18 3. K s

Detaylı

2. BÖLÜM AKIŞKANLARIN STATİĞİ

2. BÖLÜM AKIŞKANLARIN STATİĞİ . BÖLÜM AKIŞKANLARIN STATİĞİ Akışknlr mekniğinin birçok probleminde reket yoktur. Bu tip problemlerde durn bir kışkn içinde bsınç dğılımı ve bu bsınç dğılımının ktı yüzeylere ve yüzen vey dlmış cisimlere

Detaylı

Örnek...1 : mx+3y+12=0 ve 2x 5y+3=0 doğruları para - lelse m kaçtır?

Örnek...1 : mx+3y+12=0 ve 2x 5y+3=0 doğruları para - lelse m kaçtır? İKİ DOĞRUNUN BİRBİRİNE GÖRE DURUMU DURUM 1 PARALEL DOĞRULAR ve doğruları paralel doğrular ise eğimleri eşittir. Yani / / m 1 =m 2 Ayr ıca : a 1 x+b 1 y+c 1 =0 =0} / / a 1 a 2 = b 1 c 1 c 2 Örnek...1 :

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

Sıfırdan farklı a, b, c tam sayıları için aşağıdaki özellikler sağlanır.

Sıfırdan farklı a, b, c tam sayıları için aşağıdaki özellikler sağlanır. SAYILAR TEORİSİ 1 Bölünebilme Bölme Algoritması: Her a ve b 0 tam sayıları için a = qb + r ve 0 r < b olacak şekilde q ve r tam sayıları tek türlü belirlenebilir. r sayısı a nın b ile bölümünden elde edilen

Detaylı

KENDĐNDEN AYARLAMALI PID KONTROL VE DENEYSEL UYGULAMALARI

KENDĐNDEN AYARLAMALI PID KONTROL VE DENEYSEL UYGULAMALARI KENDĐNDEN AYARLAMALI PID KONROL VE DENEYSEL UYGULAMALARI Slh Serhn YURDAKUL slhserhn@gml.com Đlys EKER lys@cu.edu.tr Çukurov Ünverstes Elektrk Elektronk Mühendslğ Bölümü Blclı, Adn ÖZE Ornsl-Đntegrl-ürevsel

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

VE ÇOK YÜZEYLİ KAPALI YÜZEYLER VE KATI CİSİMLER

VE ÇOK YÜZEYLİ KAPALI YÜZEYLER VE KATI CİSİMLER EK VE ÇK YÜZEYLİ KPLI YÜZEYLER VE KI İSİMLER Sf No tek ve çok üeli kplı üele ve ktı cisimle.................................. KVRMSL IM EK VE ÇK YÜZEYLİ KPLI YÜZEYLER VE KI İSİMLER Üç boutlu nesnelee ktı

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Şekil ve Konum Toleransları

Şekil ve Konum Toleransları Şekil ve Konum Toleransları (GEOMETRIC TOLERANCES, Tolerances of shape/form and location/position) Örnek: Punta mili işlenirken, tam silindirik şekil elde edilememişse (farklı çaplar elde edilmişse) şekil

Detaylı

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak 10.Konu İç çarpım uzayları ve özellikleri 10.1. ve üzerinde uzunluk de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor teoreminden dir. 1.Ö.: [ ] ise ( ) ( ) ve ( ) noktaları gözönüne alalım.

Detaylı

KENAR UZUNLUKLARI GEOMETRİK DİZİ OLUŞTURAN TAM SAYI KENARLI ÜÇGENLER

KENAR UZUNLUKLARI GEOMETRİK DİZİ OLUŞTURAN TAM SAYI KENARLI ÜÇGENLER ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI (01 013) KENAR UZUNLUKLARI GEOMETRİK DİZİ OLUŞTURAN TAM SAYI KENARLI ÜÇGENLER Fatih KORKUSUZ Şehit Fazıl Yıldırım Anadolu Lisesi Eskişehir Kadir

Detaylı

www.mehmetsahinkitaplari.org

www.mehmetsahinkitaplari.org MATEMA www.mehmetsahinkitaplari.org T T r. P ALME YA YINCILIK Ankara I PALME YAYINLARI: 76 Sinif Matematik Konu Anlatım / Mehmet Şahin Yaına Hazırlama : PALME Dizgi-Grafik Tasarım Birimi Yaın Editörü :

Detaylı

Örnek...2 : x=2, x=4, y=2, y= 5 doğruları arasında kalan

Örnek...2 : x=2, x=4, y=2, y= 5 doğruları arasında kalan KAT CİSİMLERİN HACİMLERİ Örnek...2 : =2, =4, =2, = 5 doğrulrı rsınd kln ölgenin O ekseni etrfınd 360 o döndürülm esi le oluşck ktı cism in hcm ini ulunuz İNTEGRAL İLE HACİM HESAB 1. X EKSENİNDE DÖNDÜRMELER

Detaylı