Giriş. Bölüm 1. Genel Bilgiler. Başlarken. Bölüm 2. Dizüstü Bilgisayarınızı Özelleştirin. Bölüm 3. BIOS Ayarları. Bölüm 4. Version 2.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Giriş. Bölüm 1. Genel Bilgiler. Başlarken. Bölüm 2. Dizüstü Bilgisayarınızı Özelleştirin. Bölüm 3. BIOS Ayarları. Bölüm 4. Version 2."

Transkript

1 Giriş Bölüm 1 Genel Bilgiler Bölüm 2 Bölüm 3 Başlarken Dizüstü Bilgisayarınızı Özelleştirin Bölüm 4 BIOS Ayarları Version 2.1

2 Giriş Yönetmelikler Hakkında Bilgi FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirgesi Yapılan testler sonucunda bu aygıtın, FCC kuralları 15. maddeye göre B sınıfı bir dijital aygıt sınıfına girdiği onaylanmıştır. Bu sınırlar, aygıt kamusal alanda kullanıldığında muhtemel zararlı girişimlere karşı makul ölçülerde korunma amacı ile tasarlanmıştır. Bu aygıt radyo frekansları oluşturmakta, kullanmakta ve yaymaktadır. Aynı zamanda, kullanım kitapçığında yer verilen önergelere uygun kurulup kullanılmadığı taktirde radyo iletişimine zarar verebilecek parazit oluşturabilir. Kullanım kitapçığında belirtilen yönergelere uyulduğunda dahi zararlı parazitler yaymayacağı garanti edilmemektedir. Bu aygıtın radyo ve televizyon yayınlarına etki eden parazitler yayması halinde (bunu, cihazı kapatıp açarak belirleyebilirsiniz), aşağıdaki çözümlerden bir veya birkaçını deneyiniz: Alıcı anteninin yönün veya yerini değiştirin Aygıt ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırın. Cihazı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir prize takın. Yardım için yetkili bir Radyo-TV teknisyenine başvurun. NOT 1. Uyumluluk konusunda yetkili taraflarca onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, cihazı kullanma hakkınızı sınırlandırabilir. 2. Emisyon sınırlarına uyması açısından, gerekli görüldüğünde arabirim ve güç kabloları yalıtılmalıdır. II

3 Giriş FCC Koşulları Bu aygıt, FCC Kuralları Bölüm 15 te belirtilen koşullara uygunluk göstermektedir. Kullanımı, aşağıdaki koşulları doğurur: 1. Bu cihaz zararlı girişimler yaymaz, 2. Bu cihaz, istenmeyen sonuçlar doğurabilecek girişimler dahil, her türlü girişimi kabul edecektir. Çevrenin daha iyi korunması amacıyla, atık piller geri dönüşüm veya özel atık için ayrı toplanmalıdır. III

4 Giriş Lithium Pillerin Kullanımına Ait Güvenlik Yönergeleri (Danish) ADVARSEL! Lithiumbatteri --- Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af same fabrikat og type. Levé det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Deutsch) VORSICHT: Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen vom Hersteller empfohlenen gleich-wertigen Typ. Herstellers. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des (English) CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the equipment manufacturer. Discard used batteries according to manufacturer s instructions. (Finnish) VAROITUS: Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan valmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. (French) ATTENTION: II y a danger d ex;losion s il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du meme type ou d un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usages conformément aux instructions du fabricant. (Norwegian) ADVARSEL: Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt same batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres I henhold til fabrikantens instruksjoner. (Swedish) VARNING: Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruction. (Türkçe) DİKKAT! Pil hatalı yerleştirildiğinde patlama tehlikesi mevcuttur. Yalnızca aynı türden ya da cihaz üreticisinin tavsiye ettiği türden piller kullanınız. Bitmiş pilleri üreticinin tavsiyeleri doğrultusunda atınız. IV

5 Giriş Modemi Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar 1. Fırtına ve yıldırımlı havalarda telefon kablosunu takmayınız. 2. Girişler ıslak ortam için özel olarak üretilmemişse cihaza ıslak bölgelerde telefon girişlerini takmayınız. 3. Telefon hattı kesik değilse yalıtılmamış telefon kablolarına veya terminallere dokunmayınız. 4. Telefon kablolarını takarken veya değiştirirken dikkatli olunuz. 5. Elektrik fırtınası sırasında (kablosuz tip kullanmıyorsanız) telefon işlevini kullanmayınız. Böylesi durumlar, yıldırım kanalı ile elektrik şoku riski taşır. 6. Herhangi bir gaz sızıntısı durumunda sızıntının bulunduğu alanda ihbar için telefonu kullanmayınız. Optik Sürücü ile İlgili Uyarılar DİKKAT: Bu cihaz lazer sistemi kullanmakta ve SINIF 1 LAZER ÜRÜNÜ sınıfına girmektedir. Modeli uygun kullanabilmek için, kullanım kitapçığını dikkatle okuyup kitapçığı saklayınız. Cihazla ilgili bir sorun oluşması durumunda en yakın YETKİLİ servise başvurunuz. Lazer ışınına doğrudan maruz kalmamak için, cihazın kapağını açmayınız. V

6 Giriş Macrovision Uyarısı Bu ürün, A.B.D. patent ve fikir mülkiyet hukuku tarafından korunan telif hakkı koruma teknolojisine tabidir. Bu telif hakkı koruma teknolojisinin kullanımı, Macrovision şirketinin yasal izni altında gerçekleşmelidir ve bu yetki Macrovision tarafından sair bir yetki verilmedikçe ev ve diğer sınırlı kullanım koşulları altında geçerlidir. Ters mühendislik veya demontajı yasaklanmıştır. Güvenlik Uyarıları 1. Güvenlik uyarılarını tamamen ve dikkatlice okuyunuz. 2. Bu kullanım kitapçığını ileride başvurabilmek için saklayınız. 3. Cihazı nem ve yüksek ısılardan koruyunuz. 4. Bu cihazı kullanmadan önce düz ve sabit bir yüzeye yerleştiriniz. 5. Kapak üzerindeki delikler ve açıklıklar, cihaz içindeki hava devrini sağlamak içindir, ve aygıtın fazla ısınmasına engel olmaktadırlar. Bu açıklıkları hiçbir surette kapatmayınız. 6. Cihazın elektrik bağlantısını yapmadan önce 100/240V güç kaynağında olduğunu kontrol ediniz. 7. Cihazın elektrik kablosunu, insanların üzerine basmayacakları şekilde yerleştiriniz. Elektrik kablosunun üzerine hiçbir şey koymayınız. 8. Herhangi bir ek kart veya modül takmadan önce muhakkak elektrik bağlantısını kesiniz. 9. Cihaz üzerindeki tüm uyarı ve yönergelere uyunuz. 10. Aşağıdaki durumlardan biri oluştuğunda, cihazınızı yetkili servis personeline gösteriniz: VI

7 Giriş Güç kablosu veya girişi zarar gördüğünde. Cihazın iç aksamı bir sıvı ile temas ettiğinde. Cihaz neme maruz kaldığında. Cihaz düzgün veya kullanım kitapçığına uygun çalışmadığında. Cihaz düşürüldüğünde veya hasar gördüğünde. Cihaz bozulma belirtileri gösterdiğinde. 11. Deliklere asla herhangi bir sıvı dökmeyin; bu, aygıta zarar verebilir veya elektrik çarpmasına neden olabilir. 12. Cihazı 60 C (140 f) ve üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın. Cihazın arızalanmasına sebep olabilirsiniz. 13. Hatalı pil yerleşiminden kaynaklanabilecek patlamaları engellemek için, yalnızca aynı türden ya da cihaz üreticisinin tavsiye ettiği türden piller kullanın. 14. TV tuner girişine koaksiyel anten kablosunu takmadan önce, kablonun metal korumasının binanın topraklama sistemine güvenli bir şekilde temas ettiğinden emin olun. VII

8 Giriş WEEE Bildirisi (English) Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life. (Deutsch) Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden, die sich auf 13.August, 2005 wirken. Und der Hersteller von bedeckt Elektronik-Altgeräte gesetzlich zur gebrachten Produkte am Ende seines Baruchbarkeitsdauer zurückzunehmen. (Français) Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. (Русский) В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его VIII

9 Giriş для переработки по окончании срока службы. (Español) Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como "eléctricos y equipos electrónicos" no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida. (Nederlands) De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus.. (Srpski) Po Direktivi Evropske unije ("EU") o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod "elektronsku i električnu opremu" ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja. (Polski) Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej ("UE") dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne " nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia. (ČESKY) Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou IX

10 Giriş povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti. (MAGYAR) Az Európai Unió ( EU") augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. (Italiano) In base alla Direttiva dell Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita.. (Türkçe) Ağustos 13, 2005 te geçerli olan Avrupa Birliği ( EU ) Elektrik ve Elektronik Ekipman Yönergesi, Yönerge 2002/96/EC ne göre, elektrik ve elektronik ekipman" ürünleri artık belediye atığı olarak atılamaz ve söz konusu elektronik ekipmanın üreticileri söz konusu ürünleri kullanım ömürlerinin sonunda geri almakla yükümlüdürler. X

11 Giriş T Escilli Markalar Tüm markalar, kendilerine sahip olan şirketlerin tescili altındadır. Microsoft, Microsoft Corporation şirketinin tescilli markasıdır. Windows 98/ME, 2000/XP, Microsoft Corporation şirketinin tescilli markalarıdır. PCMCIA ve CardBus, Personal Computer Memory Card International Association a ait tescilli markadır. Sürüm Geçmişi Sürüm Sürüm Notları Gün 2.1 Vista ve XP sürümü için 12, 2007 XI

12 Giriş İçindekiler Giriş Yönetmelikler Hakkında Bilgi...II FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirgesi... II FCC Koşulları... III Lithium Pillerin Kullanımına Ait Güvenlik Yönergeleri...IV Modemi Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar...V Optik Sürücü İle İlgili Uyarılar...V Macrovision Uyarısı...VI Güvenlik Uyarıları...VI WEEE Bildirisi...VIII T Escilli Markalar...XI Sürüm Geçmişi...XI Genel Bilgiler Bu Kitapçığı Nasıl Kullanacaksınız? Paketin Açılması Başlarken Teknik Özellikler Ürüne Genel Bakış XII

13 Giriş Kapak Açık Görünüm Önden Görünüm Sağdan Görünüm Soldan Görünüm Arka Görünüm Alttan Görünüm Güç Yönetimi AC Adaptörü Pil Pilin Kullanımı Temel İşlemler Güvenlik ve Rahatlık İçin İpuçları İyi bir Çalışma Yöntemi Klavyeyi Tanıyın Touchpad i Tanıyın Sabit Disk Hakkında Optik Aygıtın Kullanılması Dizüstü Bilgisayarınızı Özelleştirin Harici Aygıtların Bağlanması Uçbirim Aygıtlarının Bağlanması İletişim Aygıtlarının Bağlanması Express Card ın Takılması Express Card Kartlarının Takılması XIII

14 Giriş Express Card Kartların Çıkartılması Donanımı Güvenle Kaldırma BIOS Ayarları BIOS Ayarları Hakkında BIOS Ayarları ne Zaman Kullanılır BIOS Ayarlarına Nasıl Ulaşılır Kontrol Tuşları BIOS Ayarları Menüsü Main - Ana Menü Advanced - Gelişmiş Ayarlar Boot - Açılış Menüsü Security Güvenlik Menüsü Exit - Çıkış XIV

15 Giriş Bölüm 1 Genel Bilgiler Bölüm 2 Bölüm 3 Başlarken Dizüstü Bilgisayarınızı Özelleştirin Bölüm 4 BIOS Ayarları

16 Genel Bilgiler Kutlarız! Titizlikle tasarlanmış bu dizüstü bilgisayarın yeni sahibi sizsiniz. Bu yepyeni, mükemmel dizüstü bilgisayar size kullanırken zevkli ve profesyonel bir deneyim yaşatacak. Bu dizüstü bilgisayarın, rakipsiz güvenilirliğimiz ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz değer konusunda kazandığımız haklı ünümüz ile test edilip onaylandığını kullanıcılarımıza söylemekten gurur duyuyoruz. Bu Kitapçığı Nasıl Kullanacaksınız? Bu kullanım kitapçığı, dizüstü bilgisayarınızın çalıştırılmasına dair yönerge ve şekiller içermektedir. Dizüstü bilgisayarınızı kullanmaya başlamadan önce bu kitapçığı dikkatle okumanız önerilir. Bölüm 1, Genel Bilgiler, bu dizüstü bilgisayarda bulunan tüm aksesuarların tanımlarını içerir. Paketi açtığınızda bu bileşenlerin tümünün paketin içinde olduğunu kontrol ediniz. Herhangi bir parça eksik veya hasarlı ise, derhal dizüstü bilgisayarınızı satın aldığnız satış noktası ile ya da satıcınızla görüşün. Bölüm 2, Başlarken, Bu bölüm, dizüstü bilgisayarınızın özelliklerini, işlev tuşlarını, hızlı başlatma tuşlarını, bağlantı noktalarını ve LED uyarı ışıklarını açıklamaktadır. Bu bölümde aynı zamanda pilin takılıp çıkartılmasına dair doğru yönergeler ile dizüstü bilgisayarınızı nasıl kullanacağınıza dair kısa fikirler de yeralmaktadır. 1-2

17 Genel Bilgiler Bölüm 3, Dizüstü bilgisayarınızı özelleştirin bölümünde fare, klavye, web kamerası, yazıcı ve dış birimlerin bilgisayarınıza bağlanmasının yanısıra IEEE 1394 cihazları, PC kartları ve diğer iletişim cihazlarının kurulumu da açıklanmaktadır. Bölüm 4, BIOS Ayarları, BIOS yazılımının ayarlarını değiştirerek sisteminizi en verimli şekilde kullanabilmeniz için ihtiyaç duyacağınız yönergeleri bu bölümde bulabilirsiniz. 1-3

18 Genel Bilgiler Paketin Açılması Paketi açıp içeriğini dikkatlice inceleyin. Herhangi bir parçanın eksik veya hasar görmüş olduğunu tespit ederseniz vakit geçirmeden satıcınızla temas kurun. Kutuyu ve paketleme malzemelerini ileride kullanabileceğiniz için saklayın. Paketin içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır: Dizüstü bilgisayarı Kullanım kitapçığı ya da Hızlı Başlangıç kılavuzu Aygıt sürücülerinin, araçların ve kurtarma yazılımının (opsiyonel) bulunduğu All-in-one uygulama diski. Yüksek kapasiteli Li-ion pil AC adaptörü ve güç kablosu Telefon kablosu / telefon giriş fişi (opsiyonel) Dizüstü bilgisayar taşıma çantası (opsiyonel) Yukarıda belirtilen bileşenler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. 1-4

19 Giriş Bölüm 1 Genel Bilgiler Bölüm 2 Bölüm 3 Başlarken Dizüstü Bilgisayarınızı Özelleştirin Bölüm 4 BIOS Ayarları

20 Başlarken Teknik Özellikler Fiziksel Özellikler Boyutlar Ağırlık 303 (G) x 231,5 (D) x 16~29.5 (Y) mm 1,8 kg CPU İşlemci Tipi Desteklenen İşlemciler L2 Bellek Socket (478 pinli) Intel Meron işlemci (65 nm; çift çekirdekli) Vista sürümü için Intel Santa Rosa XP sürümü için 2MB/4MB Ana Yongalar Kuzey Köprüsü Güney Köprüsü Intel 965 GM Intel ICH8-M Bellek Bellek Teknolojisi DDRII 400/ 533/ 667 Bellek DDRII SO-DIMM X 2 yuva 128/ 256/ 512/ 1024 MB (opsiyonel) DDRII SDRAM Maksimum 2GB (1GB DDRII SO-DIMM x 2) Güç AC Adaptörü Pil Tipi 65W, 19 Volt 4 hücreli (Li-lon) 8 hücreli (Li-lon) RTC Pil Var 2-2

21 Başlarken Depolama HDD biçim faktörü 2.5" 9.5mm Yüksek, 5400 rpm, 40/ 60/ 80/ 100/ 120/ 160 GB Optik Aygıt G/Ç Monitör HDMI DVD Combo DVD dual Süper Multi Lightscribe HD DVD (Burada listelenen aygıtlar haber verilmeden değiştirilebilir) 1 adet 15 pin D-Sub 1 adet USB 3 adet (USB Sürüm 2.0) Kulaklık Çıkışı x 1 Mikrofon girişi RJ11 RJ45 Kart Okuyucu Parmak İzi Tanımlama 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet (SD/ MMC/ MS) Destekleniyor İletişim Bağlantı Noktaları 56K Fax/MODEM Qcom MA560-6 Vista sürümü için Qcom MDC XP sürümü için I/F HD Audio/AC'97 Vista sürümü için Azalia (QCOM combo) XP sürümü için 2-3

22 Başlarken PTT Onayı YerelAğ Denetleyici (MAC+PHY) YerelAğ da Uyanma LAN Boot (Yerel Ağdan Açılış) Bluetooth Kablosuz Lan Var (FCC/CTR21/JATE) 10/100/1000 Ethernet Realtek GigaLan Var Var Var b/g Vista sürümü için Intel 4965, 3945ABG XP sürümü için Express Card Bağlantı Yuvası 1 adet Express Card Yuvası Ekran LCD Tipi 12.1" WXGA Parlaklık Klavye üzerinde atanmış tuşlarla Görüntü ayarlanabilir Grafik Yonga seti (UMA) VRAM Azalia 32MB LCD WXGA için 1280 x 800 Çift Görünüm İşlevi CRT LCD veya CRT bağlandığında otomatik olarak algılanır. 640 x 480, maks. 32bit renk 800 x 600, maks. 32bit renk 1024 x 768, max. 32bit color 1152 x 768, maks. 32bit renk 1400 x 1050, maks. 32bit renk 2-4

23 Başlarken HDTV 1600 x 1200, maks. 32bit renk 1800 x 1440, maks. 32bit renk En iyi çözünürlük bağlı televizyona göre değişiklik gösterebilir. Web Kamerası CMOS (opsiyonel) 1.3 Mega Piksel Ses Ses Codec Yongası Dahili Hoparlörler Realtek 2 adet, yuvalı Ses Şiddeti Volume düğmesi ile, Klavye üzerinden atanmış düğmelerle ve yazılımsal olarak ayarlanabilir Yazılım & BIOS USB Flash Boot Var, USB floppy ve USB flash; yalnızca DOS ortamında. BIOS Fast Boot Desteği --- Var Diğer Kensington Lock 1 adet Emniyet Kilidi Yuvası Uygunluk WHQL --- PC

24 Başlarken Ürüne Genel Bakış Bu bölüm dizüstü bilgisayarınızın temel özelliklerini anlatmaktadır. Bu dizüstü bilgisayarın görünüşünü kullanmadan önce daha fazla öğrenmenizi sağlayacaktır. Not: Burada gösterilen dizüstü bilgisayar gerçek olanından farklı olabilir. Kapak Açık Görünüm Kapak kilidine basarak kapağı (LCD panel) açın. Aşağıdaki şekil ile birlikte verilen açıklamalar dizüstü bilgisayarınızın ana çalışma alanını tanıtmaktadır

25 Başlarken 1. Lastik tabanlar Rastgele kapanmalara karşı dizüstü bilgisayarınızı korur. 2. LED Durum Göstergeleri Num Lock: NumLock işlevi devredeyken yeşil renkte yanar. Caps Lock: CapsLock işlevi devredeyken Yeşil renkte yanar. Scroll Lock: ScrollLock işlevi devredeyken Yeşil renkte yanar. 3. Hızlı Erişim Tuşları ve Açma/Kapatma Düğmesi Açma/Kapatma Düğmesi : Dizüstü bilgisayarı AÇAR ve KAPATIR. Hızlı Erişim Tuşları: Sıkça kullanılan programları daha hızlı bir şekilde başlatmak için bu tuşları kullanabilirsiniz. Bu tuşlar daha verimli çalışmanızı sağlarlar. Not: Bu Hızlı Çalıştırma Düğmeleri yalnızca tedarik edilen önceden yüklü disk kurulu olduğunda çalışacaktır. Vista sürümü için P1 P2 Sistemi bekleme modundan çıkarmak ve ayrıca Windows Media Player'ı etkinleştirmek için P1 Hızlı Erişim Düğmesine basın. Web kamerası işlevini açmak veya kapatmak için P2 Hızlı Erişim Düğmesine basın. Kablosuz LAN veya Bluetooth işlevini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için Hızlı Erişim Düğmesine basın. (opsiyonel) 2-7

26 Başlarken XP sürümü için P1 P2 Windows Arama işlevini etkinleştirmek için P1 Hızlı Erişim Düğmesine basın. Web kamerası işlevini açmak veya kapatmak için P2 Hızlı Erişim Düğmesine basın. Kablosuz LAN veya Bluetooth işlevini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için P3 Hızlı Erişim Düğmesine basın. (opsiyonel) 4. Klavye Tümleşik klavye üzerinde, gerçek boyutta (ABD tanımlı) bir klavyenin tüm işlevlerini taşımaktadır. 5. Touchpad Bilgisayarın işaretleme aygıtıdır. 6. Parmak İzi Tanıma Sensörü (Opsiyonel) Bu, dizüstü bilgisayarınızın güvenlik aygıtıdır. 7. LED Durum Göstergeleri Uyku Sistem Uyku modundayken Yeşil renkte yanıp söner. Sistem etkinleştirildiğinde Yeşil renkte yanar. Sistem kapatıldığında LED söner Pil Durumu Pil şarj olurken yeşil renkte yanar. Şarj durumu düşük iken turuncu renkte yanar. Pil çalışmadığında ve yeni bir pilin takılması tavsiye 2-8

27 Başlarken edildiğinde turuncu renkte yanıp söner. Kablosuz LAN ve Bluetooth Kablosuz YerelAğ işlevi etkinleştirildiğinde parlak yeşil. Bluetooth işlevi etkinleştirildiğinde parlayan mavi. Kablosuz LAN ve Bluetooth işlevlerinin her ikisi de etkin olduğunda yeşil ve mavi renkte aynı anda yanar. Hard Disk In-use Dizüstü bilgisayar sabit disk sürücüsüne erişirken Kırmızı renkte yanıp söner. 8. Web kamerası Bu yerleşik Web Kamerası resim çekme, video kaydetme veya konferans için, ve diğer etkileşimli uygulamalar için kullanılabilir. 2-9

28 Başlarken Önden Görünüm 1 1. Ses Girişleri Bu girişler, Hi-Fi özellikli yüksek kalite stereo ses özelliklerini desteklemektedir. Mikrofon: Harici mikrofon girişi. Hat Çıkışı: Hoparlör veya kulaklık için konektör. 2-10

29 Başlarken Sağdan Görünüm Express Card Yuvası Bilgisayarda Express Card yuvası bulunmaktadır. Yeni Express Card arabirimi PC Card arabiriminden daha küçük ve daha hızlıdır. Express Card teknolojisi ölçeklendirilebilir, yüksek bant genişlikli PCI Express ve USB 2.0 arabirimlerden yararlanır. 2. RJ-11 Bağlantı Yuvası Bilgisayar bir RJ-11 telefon hattını bu bağlantı yuvası yoluyla bağlamanızı sağlayan yerleşik bir modem sunmaktadır. 56K V.90 modemle, çevirmeli bağlantı yapabilirsiniz. 3. HDMI Konektörü HDMI (High Definition Multimedia Interface Support Yüksek Tanımlı Çoklu Ortam Arabirimi) standart, gelişmiş ve yüksek tanımlı görüntü, ayrıca çok kanallı dijital sesi tek bir kabloda destekleyen bilgisayarlar, ekranlar ve tüketici elektroniği için yeni bir arabirim standardıdır. Bilgisayarınızın 1080p ye kadar çözünürlükte HDCP korumalı görüntü ile 5 Gbps bant genişliğinde 8 kanallı dijital sesi birleştiren tüm HDTV standartlarını 2-11

30 Başlarken iletmesini sağlar. 4. Kart Okuyucu Tümleşik kart okuyucu, MMC (Multi-Media Card), SD (Secure Digital) ve MS (Memory Stick) kartları okuyup yazabilir. 5. USB Yuvası USB 2.0 yuvası, fare, klavye, modem, yazıcı, taşınabilir depolama aygıtları gibi USB arabirimi kullanan çevre birimlerini bilgisayarınıza bağlamanızı sağlar. 6. Vantilatör (Soğutma Fanı) Vantilatör, sisteminizin soğutulması için tasarlanmıştır. Hava sirkülasyonunun engellenmemesi için vantilatörün önünü kapatmayın. 7. Güç Girişi Dizüstü bilgisayarınız AC adaptörüne bu giriş ile bağlanır. 2-12

31 Başlarken Soldan Görünüm VGA Girişi 15-pin D-sub VGA yuvası, bilgisayarınızı standart bir VGA uyumlu görüntü aygıtına (monitör veya projektör gibi) bağlamanıza olanak verir. 2. RJ-45 Bağlantı Yuvası 10/100/1000 Ethernet bağlantısı ile yerel ağa bağlanabilirsiniz. 3. Kensington Lock Emniyet Kilidi Yuvası Bu yuva, güvenlik amacıyla dizüstü bilgisayarınızı sabit bir konuma Kensington Lock standardını destekleyen bir kilitle bağlamanızı sağlar. 4. USB Yuvası USB 2.0 yuvası, fare, klavye, modem, yazıcı, taşınabilir depolama aygıtları gibi USB arabirimi kullanan çevre birimlerini bilgisayarınıza bağlamanızı sağlar. 5. Optik Aygıt Sürücüsü Bilgisayarda satın aldığınız modele bağlı olarak ince DVD Combo veya DVD Dual veya DVD Multi (DVD Dual ve DVD RAM) veya Lightscribe sürücüsü bulunmaktadır. Optik sürücü ile bilgisayarınızdan müzik dinleyebilir, CD/DVD videolar izleyebilir, yazılım yükleyebilir veya başka 2-13

32 Başlarken verilere erişebilirsiniz. Lightscribe işlevi, bu özelliği destekleyen diskler üzerine kısa yazılar yazmak için kullanılır. Lightscribe işlevi kullanıcıların Lightscribe diskler üzerine kısa yazılar yazmasını sağlar. HD DVD (veya Yüksek Tanımlı DVD) veri ve yüksek tanımlı görüntü saklamak için tasarlanmış yüksek yoğunluklu optik bir disk formatıdır. 2-14

33 Başlarken Arka Görünüm 1 1. Pil (Arka görünüm) Bu dizüstü bilgisayar AC adaptör bağlı olmadığında pil paketinden güç almaktadır. 2-15

34 Başlarken Alttan Görünüm Pil Yuvası Açma/Kapatma Kilidi Bu düğme kilitli konumda iken pil yerinden çıkartılamaz. Pili çıkartabilmek için öncelikle bu kilidi açık konuma getirin. 2. Pil Çıkartma Düğmesi Bu düğme, pili yerinden çıkartmanıza yardımcı olan yaylı bir sistemdir. Bir elinizle bu düğmeyi itip diğer elinizle dikkatlice pili kaldırın. 3. Pil Bu dizüstü bilgisayar AC adaptör bağlı olmadığında pil paketinden güç almaktadır. 2-16

35 Başlarken Güç Yönetimi AC Adaptörü Dizüstü bilgisayarınızı ilk defa kullanıyorsanız AC adaptörü ve AC akımı kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. AC adaptörü bilgisayarınıza takıldığında piliniz hemen şarj olmaya başlar. NOT Dizüstü bilgisayarınızla birlikte verilen AC adaptör, bu cihazla birlikte kullanılması için tasarlanmıştır. Farklı bir model adaptörün kullanılması dizüstü bilgisayarınız ve bilgisayarınıza bağlı bulunan diğer cihazların bozulmasına neden olabilir. AC Güç Bağlantısı 1. Paketin içinden AC adaptörü ve güç kablosunu çıkartın. 2. Güç kablosunu adaptör üzerindeki uygun yuvaya takın. 3. Adaptörün DC fişini dizüstü bilgisayarınıza, güç kablosunun erkek ucunu da bir elektrik prizine takın

36 Başlarken AC Güç Bağlantısının Kesilmesi AC adaptörü bilgisayarınızdan çıkartmak için sırayla; 1. Önce güç kablosunu elektrik prizinden çıkartın. 2. Daha sonra konektörü dizüstü bilgisayardan çıkartın. 3. Son olarak güç kablosunu adaptörden çıkartın. 4. Güç kablosunu çıkartırken her zaman fiş kısmından tutun. Hiçbir zaman kablodan tutup çekmeyin! Pil Bu dizüstü bilgisayar, yüksek kapasiteli Li-ion Pil ile çalışmaktadır. Şarj edilebilir olan bu pil, dizüstü bilgisayarınızın dahili güç kaynağıdır. Pilin Kullanımı Bu dizüstü bilgisayarın güç beslemesi eksikliği çekmesini önlemek için yedekte bir pil bulundurulması önerilir. Standart pil paketi için lütfen yerel bayiinizle temasa geçin. Pili çıkartmak için: 1. Dizüstü bilgisayarın kapalı olduğundan emin olun. 2. Kilidin açık konumda olduğunu kontrol edin. 3. Alt kısımdaki pil çıkartma düğmesini bulun. 4. Pil çıkartma düğmesini şekildeki gibi ok yönünde itin. 5. Önce pilin sol kısmını yuvadan kaydırarak çekin, daha sonra sağ kenarından kaldırarak pili tamamen çıkartın. 2-18

37 Başlarken Pilin Yerleştirilmesi 1. Önce pilin sağ kenarını pil yuvasına yerleştirin. 2. Yavaşça kaydırarak pili yerine bastırın. 3. Sağ taraf doğru şekilde yerleştikten sonra yavaşça sol kenarı da bastırarak pil yuvasına yerleştirin. 4. Pil yuvası kilidinin kapalı konumda olduğunu kontrol edin. 2-19

38 Başlarken 1 Uyarı 1. PİL PAKETİNİ parçalarına ayırmaya çalışmayın. 2. Kullanılmayan pil paketlerini geri dönüştürmek için lütfen yerel yasalar ve düzenlemelerinize uyun. 2-20

39 Başlarken Pilin Kullanımı Güvenlik İpuçları Pilin hatalı kullanımı ya da hatalı yerleştirilmesi, ciddi yaralanmalara sebebiyet verebilecek yangın veya patlama riskleri taşır. Dizüstü bilgisayarınızın pilini sadece aynı model veya aynı özelliklerde bir pil ile değiştirin. Pil kutusunu sökmeyin, kısa devre yaptırmayın, ateşe atmayın ve 60 C (140 F) üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın. Pilleri ortalıkta bırakmayın, çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin. Akmış ya da zarar görmüş pilleri kullanmayın. Pilleri atarken yerel/bölgesel yönetmelikleri dikkate alın. Bitmiş pillerin atılması için gerekli yönergeleri yetkililerden öğrenin. Pil Gücünün Verimli Kullanımı Gücün verimli kullanılması, dizüstü bilgisayarınızın çalışması sırasında önemlidir. Güç yönetimi iyi yapılmadığı taktirde kaydetmediğiniz verileri ve özelleştirdiğiniz ayarları kaybedebilirsiniz. Ani güç kaybını önlemek ve pil ömrünü arttırmak için aşağıdaki yönergeleri takip edin. Sisteminiz bir süre işlem yapmayacaksa bekleme moduna geçin, ya da bekleme konumuna geçme süresini kısaltın. Dizüstü bilgisayarınızı bir süre kullanmayacaksanız sistemi kapatın. Güç kaybını azaltmak için, gereksiz ayarları veya çalıştırmayacağınız donanımı kapatın. Mümkün olduğunda bir AC güç kablosunu sisteme bağlayın. 2-21

40 Başlarken Pilin Şarj Edilmesi Pil, bilgisayarınızda takılı olduğunda şarj edilebilir konumdadır. Pilinizi şarj ederken aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun: Pilinizin şarjı boşalmış ise verilerinizi kaydedip çalışan tüm uygulamaları sonlandırın ve bilgisayarınızı kapatın. AC adaptörü ile bilgisayarınızı prize takın. Piliniz şarj olurken bilgisayarınızı kullanabilir, bekleme konumuna geçirebilir veya bilgisayarınızı kapatabilirsiniz. Dizüstü bilgisayarınız Lityum-iyon pil kullanmaktadır. Eski teknolojilerin aksine, Lityum-iyon pillerde bellek etkisi bulunmamaktadır. Dolayısı ile şarj işlemine başlamadan önce pilinizi tamamen boşaltmanıza gerek yoktur. Yine de ayda bir kez pili tamamen boşaltıp tekrar şarj etmeniz önerilir. Dizüstü bilgisayarınızı uzun bir süre kullanmayacaksanız pili bilgisayarınızdan çıkartmanızı öneririz. Bu işlem pil ömrünü uzatmak için faydalı olabilir. Pilinizin dolum süresi, şarj sırasında çalışan uygulamalara göre değişebilir. 2-22

41 Başlarken Temel İşlemler Dizüstü bilgisayarlar ile yeni tanışıyorsanız, çalışmanız sırasında güvenli ve rahat olmanızı sağlayacak aşağıdaki ipuçlarını gözden geçirmenizi öneririz. Güvenlik ve Rahatlık için İpuçları Dizüstü bilgisayar, çalışmanızı her yerde yapabilmenizi sağlayan taşınabilir bir platformdur. Fakat uzun soluklu çalışmalarda iyi bir çalışma alanı belirlemek çok önemlidir. Çalışma ortamınız yeterli aydınlatmaya sahip olmalıdır. Çalışma koltuğunuz ve masanızın yüksekliğini çalışırken vücudunuzun şekline uygun olarak ayarlayınız. Koltuk kullanıyorsanız, koltuğunuzun arkasını sırtınızı rahatça destekleyecek şekilde ayarlayınız. Ayaklarınızı rahat bir şekilde yere basınız, böylece dizleriniz ve bilekleriniz çalışırken doğru konumda (yaklaşık 90 derece) olacaklardır. Bileklerinizi desteklemek için ellerinizi masanın üstüne doğal bir şekilde koyun. LCD ekranı, en iyi görüntüyü elde edebileceğiniz şekilde ayarlayınız. Rahat olmadığınız ortamlarda (yatakta vs) Notebook PC nizi kullanmamaya özen gösteriniz. Dizüstü bilgisayarınız, elektrikle çalışan bir aygıttır. Kişisel güvenliğiniz için dikkatli kullanınız. 2-23

42 Başlarken LCD panelin açısını ayarlayın. El ve ayaklarınızı rahat konuma getirin. Dik ve rahat oturun. Masa yüksekliğini ayarlayın. Koltuk yüksekliğini ayarlayın İyi bir Çalışma Yöntemi İyi bir çalışma yöntemi, dizüstü bilgisayarınızla uzun süre rahatça çalışabilmenizi sağlayacaktır. Aksi takdirde vücudunuz rahatsız olacak, organlarınız zarar görebilecektir. Çalışırken aşağıdaki noktaları aklınızda tutun. Duruşunuzu / oturuşunuzu sık sık değiştirin. Düzenli olarak vücudunuzu esnetin ve egzersiz yapın. Düzenli molalar vermeyi ihmal etmeyin. 2-24

43 Başlarken Klavyeyi Tanıyın Dizüstü bilgisayarınızın klavyesi, standart klavyenin tüm işlevlerine, ve ek olarak özel fonksiyonları gerçekleştirmek için [Fn] tuşuna sahiptir. Klavyenin kullanımını dört grupta toplayabiliriz: Daktilo tuşları, Ok tuşları, nümerik tuşlar ve Fonksiyon tuşları. Not: Burada gösterilen klavye kullanıcının dizüstü bilgisayarını satın aldığı ülkeye göre farklı olabilir. 2-25

44 Başlarken Daktilo Tuşları Bu tuşların işlevi, herhangi bir daktiloda olduğu gibi, klavyenin ana işlevidir. Aynı zamanda özel amaçlar için [Ctrl], [Alt] ve[esc] gibi tuşlar bulunur. Kilit tuşlarına basıldığında, o işlevle ilgili LED ışığı yanacaktır: Num Lock: [Fn] tuşunu basılı tutarken bu tuşa bastığınızda Num Lock özelliğini açıp kapatabilirsiniz. Bu özellik, daktilo tuşları üzerindeki nümerik tuş takımını devreye sokar. Caps Lock: Bu tuşa basarak Caps Lock özelliğini açıp kapatabilirsiniz. Bu özellik açık olduğunda, karakterler büyük harflerle yazılacaktır. Scroll Lock: [Fn] tuşunu basılı tutarken bu tuşa bastığınızda Scroll Lock özelliğini açıp kapatabilirsiniz. Bu tuşun programlara göre farklı işlevleri vardır ve genellikle DOS ortamında kullanılır. 2-26

45 Başlarken Ok (Yön) Tuşları Klavyenizin sağ alt kısmında dört adet ok (yön) tuşu ile birlikte [Home], [PgUp], [PgDn] ve [End] tuşları bulunur. Bu tuşlar işaretçinin hareketini kontrol ederler İşaretçiyi bir boşluk sola götürür. İşaretçiyi bir boşluk sağa götürür. İşaretçiyi bir satır yukarı götürür İşaretçiyi bir satır aşağı götürür. Önceki sayfaya götürür. Sonraki sayfaya götürür. Satır (veya belge) başına götürür. Satır (veya belge) sonuna götürür. 2-27

46 Başlarken Sağ üst köşedeki Backspace tuşu, [Ins] ve [Del] tuşları metin düzenleme işlevleri içindir. Bu tuş, yazım sırasında ekleme ve üzerine yazma modları arasında geçiş yapmanızı sağlar Bu tuşa basarak, işaretçinin bulunduğu pozisyonun sağındaki karakteri silip takip eden yazıyı bir boşluk sola kaydırabilirsiniz. Bu tuşa basarak, işaretçinin bulunduğu pozisyonun solundaki karakteri silip takip eden yazıyı bir boşluk sağa kaydırabilirsiniz. Sayısal Tuş Takımı (Nümerik tuşlar) Klavyenizin daktilo tuşları üzerinde bir nümerik tuş takımı mevcuttur. Num Lock özelliği açıldığında bu tuşları rakamlar ve matematiksel işlemler için kullanabilirsiniz. 2-28

47 Başlarken İşlev Tuşları Windows Tuşları Klavye üzerinde bir adet Windows Logo tuşu ( )ve bir uygulama tuşu bulunur ( )Bu tuşlar, Başlat menüsünü açmak ve kısayol menülerini görüntülemek gibi Windows a özel işlevler için kullanılır. Bu tuşlar hakkında daha geniş bilgi için Windows kullanım kitapçığına ya da çevrimiçi yardım konularına bakınız. [Fn] Tuşu Görüntü çıkışını LCD ve harici monitör + arasında değiştirmenizi sağlar. + Dokunmatik ped işlevini açma veya kapatma + LCD ekran parlaklığını azaltır. + LCD ekran parlaklığını arttırır. + Dahili hoparlörlerin ses çıkış düzeyini azaltır. + Dahili hoparlörlerin ses çıkış düzeyini arttırır. + Bilgisayarınızın ses işlevini durdurur. Dizüstü bilgisayarı hazırda bekleme konumuna + getirir. (ayarlara bağlı). 2-29

48 Başlarken Touchpad i Tanıyın Bilgisayarınıza tümleşik olan touchpad, standart mouse ile tamamen uyumlu bir işaretleme aracıdır. Fare işaretçisi ve imleci ekranda kontrol ederek iki tuşu sayesinde seçim yapabilmenizi sağlar İmleç Hareket Alanı Bu basınca duyarlı alan üzerinde parmağınızı gezdirerek ekranda fare işaretçisini kontrol edebilirsiniz. 2. Sağ İşaretçi Düğmesi Farenizin sağ tuşu ile aynı işleve sahiptir. 3. Sol İşaretçi Düğmesi Farenizin sol tuşu ile aynı işleve sahiptir. 4. Parmak izi Sensörü Bu parmak izi algılayıcı-tanımlayıcı cihaz, parmak izinden kimlik tanımlaması yaparak kullanıcının bilgileri ile sistemi başlatır. 2-30

49 Başlarken Touchpad in Kullanımı Aşağıda, touchpad i kullanırken size kolaylık sağlayacak ipuçları bulunmaktadır: Konumlandırma ve Hareket Parmağınızı (genellikle işaret parmağı) touchpad üzerine yerleştirdiğinizde, bu dörtgen alan ekranınızın bir minyatür modeli haline gelecektir. Ekrandaki fare imleci sizin hareketinizle birlikte hareket edecektir. Dörtgen alanın kenarlarına geldiğinizde parmağınızı kaldırıp touchpad üzerinde uygun bir alana koyarak harekete devam edebilirsiniz. İşaretleme ve tıklama İşaretçiyi bir simge, menü veya komut üzerine getirdiğinizde üzerine getirdiğinizde, bunu seçmek için sol touchpad tuşuna basın ya da touchpad üzerine hafifçe vurun. Bu işlem, işaretleme ve tıklama, Notebook PC nizin kullanım temelidir. Fare gibi geleneksel işaretleme aygıtlarının tersine, touchpad alanının tamamı sol fare tuşu görevini görür. Touchpad üzerindeki herhangi bir noktaya yapılan vuruş sol fare tuşuna basmakla aynı göreve sahiptir. İki kez ardarda vuruş ise çift tıklama görevini görecektir. Taşıma ve Bırakma Bilgisayarınızdaki dosya veya objelerin yerini değiştirmek için taşıma ve bırakma işlemini kullanabilirsiniz. İstediğiniz objenin üzerine gelerek touchpad üzerine hafifçe iki kez vurun ve ikinci vuruşta parmağınızı kaldırmadan bırakmak istediğiniz yöne hareket ettirin. istediğinizde parmağınızı touchpad üzerinden çekin. Bırakmak Bu harekete alternatif olarak, bir objeyi seçtikten sonra sol touchpad tuşuna basılı tutarak istediğiniz konuma taşıyabilir ve bırakmak istediğinizde parmağınızı 2-31

50 Başlarken sol tuştan kaldırabilirsiniz. Parmağınızı panel üzerinde kaydırarak işaretçiyi hareket ettirin. Touchpad in Kullanımı Bileğinizi masa üzerine rahat olacak biçimde yerleştirin. Touchpad in Yapılandırılması Touchpad inizi kişisel kullanım ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Örneğin solak iseniz, iki tuşun fonksiyonlarının yer değiştirmesini isteyebilirsiniz. Buna ek olarak ekrandaki işaretçinin şeklini, hareket hızını ve diğer gelişmiş ayarlarını da yapabilirsiniz. Touchpad inizin ayarlarını yapmak için Windows işletim sistemindeki standart Microsoft ya da IBM PS/2 sürücüsünü kullanabilirsiniz. Bunun için Denetim Masası içerisindeki Fare Özellikleri penceresini kullanabilirsiniz. 2-32

51 Başlarken Sabit Disk Hakkında Dizüstü bilgisayarınız 2.5 inch boyutunda bir sabit diske (hard disk) sahiptir. Sabit disk sürücüsü, disket ya da CD gibi diğer depolama aygıtlarına göre daha hızlı ve daha yüksek depolama kapasitesine sahiptir. Bu nedenle işletim sistemi ve yazılım uygulamaları bu aygıta yüklenir. 1. Beklenmedik veri kayıplarına karşı önlem olarak önemli dosyalarınızı düzenli olarak yedekleyin. 2. Hard Disk LED ışığı yanarken bilgisayarınızı kapatmayın. 3. Bilgisayarınız açıkken sabit diski çıkarmayın. Sabit diskin değiştirilmesi sadece yetkili teknik personel tarafından yapılmalıdır. Sabit disk sürücüsünün değiştirilmesi yetkili bir kişi veya servis temsilcisi tarafından yapılmalıdır. 2-33

52 Başlarken Optik Aygıtın Kullanılması Dizüstü bilgisayarınız bir adet optik saklama aygıtıyla gelir. Satın aldığınız modele göre optik sürücünüzün özellikleri değişebilir. DVD Combo Drive: DVD ve CD okuyabilir, CD yazabilir. DVD Dual Drive: DVD ve CD okumasının yanında, R/RW ve +R/RW DVD formatlarında ve CD formatında yazabilir. DVD Multi: Çok işlevli bir DVD Dual sürücü özelliklerini, ayrıca DVD RAM sürücü özelliklerini taşır. Lightscribe: Optik sürücünün lazer okuma-yazma ünitesini kullanarak lightscribe özelliğini destekleyen disklerin üst yüzeylerine kısa metinler yazmanıza olanak tanır. HD DVD: HD DVD (veya Yüksek Tanımlı DVD) veri ve yüksek tanımlı görüntü saklamak için tasarlanmış yüksek yoğunluklu optik bir disk formatıdır. 1. Optik depolama aygıtları, Sınıf 1 Lazer ürünleri olarak tanımlanmaktadırlar. Yönergeler dışında kullanımları radyasyona maruz kalmanıza neden olur. 2. Sürücünün içindeki lense dokunmayınız. 2-34

53 Başlarken Diski Takmak Aşağıdaki talimatlar optik depolama aygıtını çalıştırırken uyulması gereken genel prosedürü anlatmaktadır. 1. Bilgisayarınızın açık olduğunu kontrol edin. 2. Sürücü paneli üzerindeki çıkartma düğmesine basın. Kızak hafifçe dışarı çıkacaktır. Kızağı yavaşça tamamen dışarı çekin. 3. Diskinizi kızağa etiketi yukarı bakacak şekilde yerleştirin. Yerine tam oturması için ortasına hafifçe bastırın. 4. Kızağı yuvasına itip kapatın. Çıkartma Düğmesi 2-35

54 Başlarken Diski Çıkarma 1. Sürücü paneli üzerindeki çıkartma düğmesine basın. Kızak hafifçe dışarı çıkacaktır. Kızağı yavaşça tamamen dışarı çekin. 2. Diski kenarlarından parmaklarınızla tutarak kızaktan çıkartın. 3. Kızağı yuvasına itip kapatın. 1. Kızağı kapatmadan önce diskin yerine tam olarak yerleşmiş olduğundan emin olun. 2. Disk kızağını açık bırakmayın. 2-36

55 Giriş Bölüm 1 Genel Bilgiler Bölüm 2 Bölüm 3 Başlarken Dizüstü Bilgisayarınızı Özelleştirin Bölüm 4 BIOS Ayarları

56 Dizüstü Bilgisayarınızı Özelleştirin Harici Aygıtların Bağlanması Bilgisayarınızın arkasındaki G/Ç (giriş/çıkış) bağlantı noktaları, uçbirim aygıtlarını bağlamanıza olanak tanır. Aşağıdaki cihazların tümü yalnızca örnektir. Web Kamerası LAN İnternet/ İntranet Monitör Modem TV Mikrofon Fare / Klavye Yazıcı Hoparlör/ Kulaklık 3-2

57 Dizüstü Bilgisayarınızı Özelleştirin Uçbirim Aygıtlarının Bağlanması Farenin Bağlanması Dizüstü bilgisayarınıza PS/2 bağlantı noktası veya USB bağlantı noktası vasıtasıyla mouse bağlayabilirsiniz. Dizüstü bilgisayarınızda PS/2 bağlantı noktası mevcut değilse, ancak yalnızca PS/2 bağlayıcılı klavyeniz varsa, lütfen önce PS/2-USB bağlayıcısı satın alın. Fareyi bağlamak için: 1. Bilgisayarınızı açıp fare sürücüsünü yükleyin. 2. Fareyi bilgisayarınıza takın. 3. Bilgisayarınız taktığınız fareyi otomatik olarak algılayabilir. Algılamadıysa, Başlat Denetim Masası Donanım Ekle yolunu kullanarak yeni aygıtı ekleyebilirsiniz. Klavyenin bağlanması Dizüstü bilgisayarınıza PS/2 bağlantı noktası veya USB bağlantı noktası vasıtasıyla klavye bağlayabilirsiniz. Dizüstü bilgisayarınızda PS/2 bağlantı noktası mevcut değilse, ancak yalnızca PS/2 bağlayıcılı klavyeniz varsa, lütfen önce PS/2-USB bağlayıcısı satın alın. Klavyeyi takmak için : 1. Bilgisayarınızı açıp klavye sürücüsünü yükleyin. 2. Klavyeyi bilgisayarınıza takın. 3. Dizüstü Bilgisayarınız klavye sürücünüzü otomatik olarak algılayabilir ve klavye işlevini etkinleştirebilir. Klavye algılanmadıysa, Başlat Menüsü Kontrol Paneli Donanım Ekle yolunu kullanarak yeni aygıt ekleyebilir ve klavyeyi elle etkinleştirebilirsiniz. 3-3

58 Dizüstü Bilgisayarınızı Özelleştirin Web Kamerasının bağlanması USB bağlantı noktasını kullanarak bilgisayarınıza web kamerası bağlayabilirsiniz. Web kameranızı takmak için: 1. Bilgisayarınızı açıp web kamerasının sürücü ve programlarını yükleyin. 2. Web kameranızı bilgisayarınıza bağlayın. 3. Dizüstü Bilgisayarınız Web kamerası sürücünüzü otomatik olarak algılayabilir ve web kamerası işlevini etkinleştirebilir. Web kameranız algılamadıysa, Başlat Denetim Masası Donanım Ekle yolunu kullanarak yeni aygıt ekleyebilir ve Web kamerasını elle etkinleştirebilirsiniz. Yazıcının Bağlanması Yazıcınızın USB bağlantı noktası varsa bilgisayarınıza bağlamak için bu girişten faydalanabilirsiniz. Aşağıdaki yönergeleri izleyin. 1. Bilgisayarınızı kapatın. 2. Yazıcı kablosunun bir ucunu bilgisayarınızın USB bağlantı girişine, diğer ucunu is yazıcınıza takın. 3. Güç kablosunu takıp yazıcınızı açın. 4. Bilgisayarınızı açın ve sistem yeni bir aygıtı tanıyacaktır. Gereken sürücüyü kurun. Daha fazla bilgi için, lütfen yazıcınızın kılavuzuna bakın. Harici Monitör veya Televizyon bağlantısı Daha yüksek çözünürlük ve geniş görüntü için bilgisayarınıza VGA bağlantı noktasından bir monitör takabilirsiniz. Bunun için: 1. Bilgisayarınızı kapatın. 3-4

59 Dizüstü Bilgisayarınızı Özelleştirin 2. Monitörün D-tipi konnektörünü bilgisayarınızın VGA bağlantı noktasına takın. 3. Güç kablosunu takıp monitörü açın. 4. Bilgisayarı açın ve monitör varsayılan olarak tepki verecektir. Bu olmadıysa, [Fn]+[F2] basarak görüntü modunu değiştirebilirsiniz. Ya da, görüntü modunu Windows işletim sisteminin Görüntü Özellikleri ayarlarını kullanarak değiştirebilirsiniz. 3-5

60 Dizüstü Bilgisayarınızı Özelleştirin İletişim Aygıtlarının Bağlanması Yerel ağ (LAN) Bağlantısı Bilgisayarınızın RJ-45 konektörü, ağ dağıtıcısı veya ağ geçidi gibi LAN (yerel ağ) aygıtlarına bağlanabilmenize olanak tanır. Bu tümleşik 10/100/1000 Base-T LAN modülü, 1000Mbpse kadar veri hızını destekler. Aşağıdaki şekilde, bir ağ ortamının temel bağlantısı görülmektedir. LAN ağlarına bağlantı konusunda daha detaylı bilgi ve yardım için ağ yöneticinizle görüşün. Modemin Kullanılması Tümleşik 56Kbps faks/data modeminizi telefon hattına bağlayarak hem başkaları ile görüşebilir, hem de internet e çevirmeli bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz. Modeminizi kullanarak çevirmeli bağlantı yapmak konusunda detaylı bilgi için ağ yöneticinize veya internet hizmet sağlayıcınıza başvurun. 1. Yangın riskine karşı, sadece No. 26 AWG tipi veya daha geniş bir iletişim kablosu kullanınız. 2. Modem özelliklerinden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, yazılım CD si içerisinde verilen modem sürücülerini yüklemeniz önemle tavsiye edilir. 3-6

61 Dizüstü Bilgisayarınızı Özelleştirin Express Card ın Takılması Bu bilgisayarda Express Card yuvası bulunmaktadır. Yeni Express Card arabirimi PC Card arabiriminden daha küçük ve daha hızlıdır. Express Card teknolojisi ölçeklendirilebilir, yüksek bant genişlikli PCI Express ve USB 2.0 arabirimlerden yararlanır. Aşağıdaki talimatlarda kurmak ve kaldırmak dahil olmak üzere, Express Card kartlarının temel kurulumunu anlatılmaktadır. Daha fazla bilgi için, lütfen Express Card kartınızın kılavuzuna bakın. Express Card Kartlarının Takılması 1. Dizüstü bilgisayarınızdaki Express Card yuvasını bulun. Yuvada yapay kart varsa, önce onu çıkarın. 2. Express Card ı yuvaya yerleştirin (genellikle etiketi yukarı gösterecek şekilde) ve yerine tam oturuncaya kadar ittirin. Express Card Kartların Çıkartılması 1. Kartı biraz esnetmek için Express kartın kenarına basın. 2. Express kartı yuvadan dışarı doğru çekin. 3. Yapay kartı yuvaya geri takın. 3-7

62 Dizüstü Bilgisayarınızı Özelleştirin Donanımı Güvenle Kaldırma Sisteminize herhangi bir çevresel aygıt bağlarsanız, görev çubuğunda Donanımı Güvenle Kaldır ikonu ( ) çıkacaktır. Güvenle Kaldırma Donanım diyalog kutusunu ekrana getirmek için ikona çift tıklayın. Burada bağlı olan tüm çevresel aygıtları görebilirsiniz. Aygıtlarından herhangi birini kaldırmak isterseniz, imleci aygıta götürün ve Durdur a tıklayın. Seçin 3-8

63 Giriş Bölüm 1 Genel Bilgiler Bölüm 2 Bölüm 3 Başlarken Dizüstü Bilgisayarınızı Özelleştirin Bölüm 4 BIOS Ayarları

64 BIOS Ayarları BIOS Ayarları Hakkında BIOS Ayarları ne Zaman Kullanılır? BIOS ayarlarını aşağıdaki koşullarda değiştirmeniz gerekebilir: Sisteminiz açılırken, ekranda SETUP programının çalıştırılması gerektiğini belirten bir mesaj görüntülendiğinde. Bazı özelliklere ait varsayılan değerleri değiştirmek istediğinizde. Varsayılan BIOS değerlerini geri yüklemek istediğinizde. BIOS Ayarlarına Nasıl Ulaşılır? BIOS programını çalıştırmak için, bilgisayarınızı açtığınızda POST işlemi sırasında [Del] tuşuna basın. Eğer siz herhangi bir tuşa basmadan mesaj yok olursa ve yine de BIOS ayarlarına ulaşmak isterseniz, bilgisayarınızı açma/kapatma düğmesine veya [Ctrl]+[Alt]+[Delete] tuşlarına aynı anda basarak tekrar başlatabilirsiniz. Bu bölümdeki ekran fotoğrafları ve ayarlar sadece başvuru amaçlıdır. Bilgisayarınızda bulunan sistemdeki BIOS sürümünden dolayı daha farklı olabilirler Bilgisayarınızdaki gerçek ayar ekranı ve seçenekleri BIOS güncellemesi nedeniyle farklı olabilir. 4-2

65 BIOS Ayarları Kontrol Tuşları BIOS programında işaretçiyi yönlendirmek için sadece yön tuşlarını kullanabilirsiniz. Soldaki menü başlığını seçmek için sol ok tuşunu kullanın. Sağdaki menü başlığını seçmek için sol ok tuşunu kullanın. Menü başlığının altındaki seçenekler arasında yukarı hareket etmek için yukarı ok tuşunu kullanın. Menü başlığının altındaki seçenekler arasında aşağı hareket etmek için yukarı ok tuşunu kullanın. + Değeri arttırmak veya değiştirmek için bu tuş kombinasyonunu kullanın. Değeri azaltmak veya değiştirmek için bu tuşları kullanın. 1) Seçili opsiyonun özelliklerine girmek veya değiştirmek için. 2) Varsa bir alt menüye ulaşmak için In Bazı seçeneklerde bu tuşa basarak alanlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Kontrol tuşları hakkında yardım almak için bu tuşa basın. 1) BIOS Ayarlarından çıkış. 2) Bİr alt menüden üst menüye geçiş. 4-3

66 BIOS Ayarları BIOS Ayarları Menüsü BIOS programına girdiğinizde, karşınıza ana menü çıkar. Bu menü, sistem bilgisi ile beraber temel yapılandırmayı gösterir. Bu bölümdeki ekran fotoğrafları ve ayarlar sadece başvuru amaçlıdır. Bilgisayarınızda bulunan sistemdeki BIOS sürümünden dolayı daha farklı olabilirler. Main - Ana Menü Sistem ve BIOS sürümü hakkında temel bilgilerin, CPU özelliklerinin, bellek miktarının ve sistem saati ayarlarının bulunduğu ekrandır. Advanced - Gelişmiş Ayarlar IDE ve USB ayarlarının yapıldığı ekrandır. Boot - Açılış Menüsü Açılış şekli ve açılışta sürücülerin hangi sırayla okunacağını belirler. Security Güvenlik Menüsü Supervisor ve Kullanıcı şifrelerini bu ekranda girebilir ya da silebilirsiniz. Exit - Çıkış BIOS ayarlarından çıkarken yaptığınız değişiklikleri belirleyebilirsiniz. 4-4

67 BIOS Ayarları Main - Ana Menü System Time Time Sistem Saati Bu seçenek, sistem saatini ayarlamanızı sağlar. Sistem saati, bilgisayarınızı kapatsanız ya da askıya alsanız bile durmaz. Saat Biçimi: [saat:dakika:saniye]. System Date Sistem Tarihi Bu seçenek, sistem tarihini ayarlamanızı sağlar. Tarih Biçimi: [haftanın gün:ay:gün:yıl]. Hafta günü Ay Gün Yıl Pazar ile Cumartesi arasındaki değerler BIOS tarafından otomatik olarak yazılır. 01 (Ocak) ile 12 (Aralık) arası değerler. 01 ile 31 arası değerler. Kullanıcı tarafından belirlenir. 4-5

68 BIOS Ayarları Serial_ATA / Primary IDE Master Bu seçenekler, dizüstü bilgisayarınızda bulunan IDE aygıtlarının çeşitlerini gösterir. [Enter] e basarak LBA modu, PIO modu gibi cihaz hakkında daha detaylı bilgiler gösteren bir alt pencereye ulaşabilirsiniz. System Information Sistem Bilgisi Bu başlık BIOS sürümü bilgisi ile birlikte, sürüm tarihi, güncelleme bilgileri ve sistem belleğini gösterir. 4-6

69 BIOS Ayarları Advanced - Gelişmiş Ayarlar Intel(R) SpeedStep(tm) tech. Bu madde Intel SpeedStep teknolojisini etkinleştirip devre dışı bırakmanızı sağlar. Devre Dışı na ayarlandığında, sistem her zaman güç saklama modunda çalışır (işlemci FSB MHz veya FSB MHz da çalışır). İşlemciyi iyileştirmek istiyorsanız, bu maddeyi Etkinleştire getirin, böylece işlemcinin hızı sizin işletim sistemini ve uygulamaları kullanımınıza göre kontrol edilecektir. Seçenekler: Etkinleştirilmiş ve Devre Dışı. Gecikme USB Desteği Etkinleştirildi seçeneği DOS sisteminde mouse, klavye veya taşınır disk gibi USB aygıtlarını kullanmanıza veya sisteminizi USB aygıtıyla başlatmanıza izin verir. Seçenekler: Etkinleştirilmiş ve Devre Dışı. 4-7

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma GIGABYTE Notebook satın aldığınız için sizi kutlarız! Bu kılavuz size notebook kurulumuna başlamanızda yardımcı olacaktır. Nihai ürün konfigürasyonu satın aldığınız andaki modeline bağlıdır. GIGABYTE,

Detaylı

Bölüm 1 Başlarken WindBOX

Bölüm 1 Başlarken WindBOX Bölüm 1 Başlarken WindBOX u satın aldığınız için tebrikler. Bu, ince sistem için en iyi tercihinizdir. Herhangi bir yerde kolaylıkla kurulabilir. Özelliği içinde bulunan platform, aynı zamanda size heyecan

Detaylı

Exper Style Kolay Kullanım Kılavuzu

Exper Style Kolay Kullanım Kılavuzu Kolay Kullanım Kılavuzu Hakkında Bu kolay kullanım kılavuzu, sisteminizi başlatmak için kullanacağınız bir referans niteliğindedir. Daha detaylı bilgiyi cihaz kutusundan çıkan Device Drivers & Utilities

Detaylı

İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5

İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5 İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5 4.1 GÜÇ KABLOSUNU BAĞLAMA 5 4.2 MONITÖRÜ BAĞLAMA 5 4.3 YAZICI VEYA TARAYICIYI BAĞLAMA 5 4.4 AĞA BAĞLANMA 5

Detaylı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı 2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı Kullanım Kılavuzu DS-11900 Sürüm 1.0 İçindekiler 1 GİRİŞ... 3 1.1 ÖZELLİKLER... 3 1.2 FİZİKSEL ÇİZİMİ... 3 1.3 PAKET İÇİNDEKİLER... 4 2 TEKNİK ÖZELLİKLER...

Detaylı

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD Logosu sahibinin ticari markasıdır. Java, Sun Microsystems, Inc. Kuruluşunun ABD de tescilli markasıdır.

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor U Type oyun kumandası için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor U Type oyun kumandası için geçerlidir. razor u type Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor U Type oyun kumandası için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

Dokunmatik Yüzey ve Klavye

Dokunmatik Yüzey ve Klavye Dokunmatik Yüzey ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD Logosu sahibinin ticari markasıdır. Java, Sun Microsystems, Inc. Kuruluşunun ABD de tescilli markasıdır.

Detaylı

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java, Sun Microsystems, Inc. şirketinin ABD ticari markasıdır. SD logosu sahibinin ticari markasıdır. Ürün

Detaylı

HP 2400/2500 Ultra Hafif Takma Birimi Kullanıcı Kılavuzu

HP 2400/2500 Ultra Hafif Takma Birimi Kullanıcı Kılavuzu HP 2400/2500 Ultra Hafif Takma Birimi Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth,

Detaylı

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Aspire V Hızlı Başlama Kılavuzu

Aspire V Hızlı Başlama Kılavuzu Aspire V3-772 Hızlı Başlama Kılavuzu Ürün kaydı Ürününüzü ilk kez kullanırken, hemen kayıt olmanız önerilir. Böylece aşağıdaki gibi bazı faydalı yerlere erişim sağlayabileceksiniz: Eğitimli bir temsilciden

Detaylı

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor N Type için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor N Type için geçerlidir. razor n type Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor N Type için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. 2009

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Belge Bölüm Numarası: 430222-141 Ocak 2007 Bu kılavuzda isteğe bağlı harici ortam kartlarının nasıl kullanılacağı anlatılır. İçindekiler 1 Dijital Ortam Yuvası kartları (yalnızca

Detaylı

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java, Sun Microsystems, Inc. şirketinin ABD ticari markasıdır. SD logosu sahibinin ticari markasıdır. Ürün

Detaylı

Dokunmatik Yüzey ve Klavye

Dokunmatik Yüzey ve Klavye Dokunmatik Yüzey ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD Logo sahibinin ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Detaylı

Dell Precision İş İstasyonu M6400 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Bilgi Sayfası

Dell Precision İş İstasyonu M6400 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Bilgi Sayfası Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Dell Precision İş İstasyonu M6400 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Bilgi Sayfası

Detaylı

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD Logosu sahibinin ticari markasıdır. Java, Sun Microsystems, Inc. Kuruluşunun ABD de tescilli markasıdır.

Detaylı

Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu

Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni

Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni Her Okula 1 Adet Çok Fonksiyonlu Yazıcı 1 Adet Doküman Kamera Her Dersliğe Etkileşimli Tahta Panel Tip Etkileşimli Akıllı Tahta Kablolu İnternet Bağlantısı Her Öğretmene

Detaylı

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. USB2.0 dan IDE ve SATA ya Adaptör Kablosu. Model: DA-70202

Kullanım Kılavuzu. USB2.0 dan IDE ve SATA ya Adaptör Kablosu. Model: DA-70202 Kullanım Kılavuzu USB2.0 dan IDE ve SATA ya Adaptör Kablosu Model: DA-70202 I. Önsöz Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz! Güvenlik ve emniyet ile birlikte yeni bir depolama konseptini size göstereceğiz.

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de kayıtlı ticari markalarıdır. Bluetooth,

Detaylı

Inspiron 3662 Kurulum ve Teknik Özellikleri

Inspiron 3662 Kurulum ve Teknik Özellikleri Inspiron 3662 Kurulum ve Teknik Özellikleri Bilgisayar Modeli: Inspiron 3662 Resmi Model: D20M Resmi Tip: D20M002 Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar NOT: NOT, ürününüzü daha iyi kullanmanıza

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI. Enformatik Bölümü

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI. Enformatik Bölümü TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Enformatik Bölümü - Bilgisayarın tanımı ve tarihçesi Bilgisayar, belirli komutlara göre veri işleyen ve depolayan bir makinedir. İlk bilgisayar 1950 yılında yapılmıştır.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PIONEER AVIC-S1

Kullanım kılavuzunuz PIONEER AVIC-S1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PIONEER AVIC-S1 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PIONEER AVIC-S1 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Dokunmatik Yüzey ve Klavye

Dokunmatik Yüzey ve Klavye Dokunmatik Yüzey ve Klavye Kullanım Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

Giriş. 1 Bölüm 2. Başlarken. Bölüm 3. BIOS Ayarları. Bölüm 4. Dizüstü Bilgisayarınızı Özelleştirin

Giriş. 1 Bölüm 2. Başlarken. Bölüm 3. BIOS Ayarları. Bölüm 4. Dizüstü Bilgisayarınızı Özelleştirin Giriş Bölüm 1 1 Bölüm 2 Genel Bilgiler Başlarken Bölüm 3 Dizüstü Bilgisayarınızı Özelleştirin Bölüm 4 BIOS Ayarları Giriş Yönetmelikler Hakkında Bilgi FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirgesi Yapılan testler

Detaylı

1. Prestigio MultiPad 2. Sarj Adaptörü 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. Hızlı Başlangıç Klavuzu 6. Garanti Belgesi 7. Yasal ve Güvenlik Uyarıları

1. Prestigio MultiPad 2. Sarj Adaptörü 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. Hızlı Başlangıç Klavuzu 6. Garanti Belgesi 7. Yasal ve Güvenlik Uyarıları 1. Kutu İçeriği 1. 2. Sarj Adaptörü 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. 6. Garanti Belgesi 7. Yasal ve Güvenlik Uyarıları 2. Cihaz Görünümü 15 16 3 4 5 6 1 2 13 14 10 9 8 11 12 7 TR - 1 1 2 3 4 5 6 7 8

Detaylı

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java, Sun Microsystems, Inc. şirketinin ABD ticari markasıdır. SD logosu sahibinin ticari markasıdır.

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanım Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanım Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanım Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth,

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan

Detaylı

Dell Vostro 230. Uyarılar Hakkında. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler

Dell Vostro 230. Uyarılar Hakkında. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Dell Vostro 230 Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. UYARI: Bilgisayarı kendiniz

Detaylı

HP Mobil Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu

HP Mobil Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu HP Mobil Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ve Windows Vista, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de kayıtlı

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de kayıtlı ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma GIGABYTE Notebook satın aldığınız için sizi kutluyoruz. Bu kılavuz size dizüstü bilgisayarınızın kurulumuna başlamanızda yardımcı olacaktır. Nihai ürün konfigürasyonu satın aldığınız andaki modeline bağlıdır.

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Belge Bölüm Numarası: 419584-141 Ocak 2007 Bu kılavuzda isteğe bağlı harici ortam kartlarının nasıl kullanılacağı anlatılır. İçindekiler 1 Dijital Ortam Yuvası kartları Dijital ortam

Detaylı

HDMI Matris Sviç, 4 x 2 Portlu

HDMI Matris Sviç, 4 x 2 Portlu HDMI Matris Sviç, 4 x 2 Portlu KILAVUZ DS-48300 Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. En iyi performans ve emniyet için bu ürünü bağlamadan, kullanmadan veya ayarlamadan önce lütfen bu talimatları

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth,

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Piranha Monza için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Piranha Monza için geçerlidir. monza Bu kullanma kılavuzu Piranha Monza için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. Önsöz Değerli Piranha

Detaylı

HP Yerleştirme İstasyonu Başvuru Kılavuzu

HP Yerleştirme İstasyonu Başvuru Kılavuzu HP Yerleştirme İstasyonu Başvuru Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Microsoft Corporation kuruluşunun kayıtlı ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu

Dizüstü Bilgisayar Turu Dizüstü Bilgisayar Turu Belge Bölüm Numarası: 419443-141 Ocak 2007 Bu kılavuzda bilgisayarın donanım özellikleri açıklanmıştır. İçindekiler 1 ler Üstteki bileşenler............................... 1 2 Işıklar.....................................

Detaylı

Yazan: Farid Khoshnevissan

Yazan: Farid Khoshnevissan HP Pavilion Fan Değiştirme DV5000 Dizüstü bilgisayar fanları toz toplamak ve sonunda yıkmak. senin laptop eski fanı değiştirilmesi dizüstü bilgisayarınızın performansını artırmak ve ömrünü uzatabilirsiniz.

Detaylı

HP Mini Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu

HP Mini Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu HP Mini Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ve Windows Vista, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de kayıtlı

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD logosu sahibinin ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Detaylı

İşaretleme Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaretleme Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaretleme Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Ürünle ilgili not

Detaylı

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD Logosu sahibinin ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Detaylı

K I F D G E L H C J. Pilleri takın Hareket algılayıcısı (G) ışıkları

K I F D G E L H C J. Pilleri takın Hareket algılayıcısı (G) ışıkları MI-4500X Wireless Optical Mouse Ürün bilgileri A B K I F D G E L H C J Fare A: Kaydırma ruleti ve üçüncü düğme Düşük pil LED göstergesi (yanıp söner) B: Sağ düğme C: Sol düğme D: Tarayıcı geri düğmesi

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan

Detaylı

Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu

Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Üniversal Takma Birimi, USB Tip C

Üniversal Takma Birimi, USB Tip C Üniversal Takma Birimi, USB Tip C Kullanma Kılavuzu DA-70861 1. GİRİŞ Digitus tam fonksiyonel üniversal takma birimi, USB tip C tam donanımlı bir çalışma alanı oluşturmanız için size her şeyi sunuyor.

Detaylı

Dell Latitude E5430/E5530

Dell Latitude E5430/E5530 Dell Latitude E5430/E5530 Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Latitude E5430

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan

Detaylı

TYSSO. Insist on the best. TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT. www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr

TYSSO. Insist on the best. TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT. www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr TYSSO TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr Tel : +90(356)276-10-76 Fax : +90(356)276-50-65 QR Kod POS Sistemleri POP-650 Modüler ve Fansız Soğutma Hepsi Bir Arada

Detaylı

1. Başlarken. 1.1 Güvenlik Önlemleri. 1.2 Sistem Gereksinimleri. 1.3 Paket İçeriği

1. Başlarken. 1.1 Güvenlik Önlemleri. 1.2 Sistem Gereksinimleri. 1.3 Paket İçeriği 1. Başlarken 1.1 Güvenlik Önlemleri Prestigio Data Racer I ın kullanımından önce lütfen tüm güvenlik önlemlerini inceleyin. Cihazı doğru şekilde çalıştırmak için bu kitapçıkta belirtilen tüm prosedürleri

Detaylı

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD logosu sahibinin ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu

Dizüstü Bilgisayar Turu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanım Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bluetooth, sahibinin ticari

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

GIGABYTE Slate PC'yi ilk kez kullanmak

GIGABYTE Slate PC'yi ilk kez kullanmak GIGABYTE Slate PC satın aldığınız için sizi kutlarız! Bu kılavuz size Slate PC kurulumuna başlamanızda yardımcı olacaktır. Nihai ürün konfigürasyonu satın aldığınız andaki modeline bağlıdır. GIGABYTE,

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de kayıtlı ticari markasıdır. Ürün bildirimi Bu kullanıcı

Detaylı

Inspiron 3268 Kurulum ve Teknik Özellikleri

Inspiron 3268 Kurulum ve Teknik Özellikleri Inspiron 3268 Kurulum ve Teknik Özellikleri Bilgisayar Modeli: Inspiron 3268 Resmi Model: D13S Resmi Tip: D13S002 Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar NOT: NOT, ürününüzü daha iyi kullanmanıza

Detaylı

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır:

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır: K A B L O S U Z N I - 7 0 7 5 0 3 N I - 7 0 7 5 0 7 N I - 7 0 7 5 0 8 1 PA K E T I N I Ç I N D E K I L E R 4 T E K N I K Ö Z E L L I K L E R 5 U Y G U L A M A Y E L PA Z E S I 6 P C / P C I K A R T I D

Detaylı

Dell Precision İş İstasyonu T1500 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Teknik Bilgi Sayfası

Dell Precision İş İstasyonu T1500 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Teknik Bilgi Sayfası Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Dell Precision İş İstasyonu T1500 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Teknik Bilgi

Detaylı

Data Safe I (Seri ATA) USB2.0 Harici HDD. Kullanıcı Kılavuzu

Data Safe I (Seri ATA) USB2.0 Harici HDD. Kullanıcı Kılavuzu Data Safe I (Seri ATA) USB2.0 Harici HDD Kullanıcı Kılavuzu Sürüm 1.1 İçindekiler 1 Başlarken 1.1 Güvenlik Önlemleri 1.2 Sistem Gereklilikleri 1.3 Paket İçeriği 2 Sürücü Kurulum Kılavuzu 3 Temel İşletim

Detaylı

HP ScrollSmart Mobil Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu

HP ScrollSmart Mobil Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu HP ScrollSmart Mobil Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ve Windows Vista, Microsoft Corporation şirketinin

Detaylı

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış Özelliklere Genel Bakış Giriş 7-inç TFT LCD Görüntü çözünürlüğü: 480(En) x 234(Boy) Görüntü modu: 4:3 ve 16:9 Desteklenen dosya biçimleri: JPEG & Hareketli-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.)

Detaylı

Tablet Bilgisayar SGPT13 Serisi. Hızlı Kurulum Kılavuzu

Tablet Bilgisayar SGPT13 Serisi. Hızlı Kurulum Kılavuzu Tablet Bilgisayar SGPT13 Serisi Hızlı Kurulum Kılavuzu Hoş Geldiniz Xperia Tablet S satın aldığınız için tebrik ederiz. Bu Hızlı Kurulum Kılavuzu, tablet bilgisayarınızın kullanılması için gereken başlangıç

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth,

Detaylı

Dell Vostro 330. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler. Uyarılar Hakkında. Önden ve Arkadan Görünüm

Dell Vostro 330. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler. Uyarılar Hakkında. Önden ve Arkadan Görünüm Dell Vostro 330 Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Önden ve Arkadan Görünüm

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu

Dizüstü Bilgisayar Turu Dizüstü Bilgisayar Turu Belge Bölüm Numarası: 419661-141 Ocak 2007 Bu kılavuzda bilgisayarın donanım özellikleri açıklanmıştır. İçindekiler 1 ler Üstteki bileşenler............................... 1 2 Işıklar.....................................

Detaylı

XPS 12. Servis El Kitabı. Bilgisayar Modeli: XPS Resmi Model: T02H Resmi Tip: T02H001

XPS 12. Servis El Kitabı. Bilgisayar Modeli: XPS Resmi Model: T02H Resmi Tip: T02H001 XPS 12 Servis El Kitabı Bilgisayar Modeli: XPS 12 9250 Resmi Model: T02H Resmi Tip: T02H001 Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar NOT: NOT, tabletinizi daha iyi kullanmanızı sağlayan önemli bilgileri

Detaylı

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma

İlk Kez GIGABYTE Notebook kullanma GIGABYTE Notebook satın aldığınız için sizi kutlarız! Bu kılavuz size dizüstü bilgisayarınızın kurulumuna başlamanızda yardımcı olacaktır. Nihai ürün konfigürasyonu satın aldığınız andaki modeline bağlıdır.

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de kayıtlı ticari markasıdır. Ürün bildirimi Bu kullanıcı

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Belge Parça Numarası: 389194 142 Aralık 2005 İçindekiler 1 Setup Yardımcı Programı erişimi 2 Setup Yardımcı Programı nın dili 3 Setup Yardımcı Programı varsayılan değerleri 4Setup

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu AE6000. Kablosuz Mini USB Adaptör AC580 Dual Bant

Kullanıcı Kılavuzu AE6000. Kablosuz Mini USB Adaptör AC580 Dual Bant Kullanıcı Kılavuzu AE6000 Kablosuz Mini USB Adaptör AC580 Dual Bant a İçindekiler Ürüne Genel Bakış Özellikler 1 Kurulum Kurulum 2 Kablosuz Ağ Yapılandırması Wi-Fi Protected Setup 3 Kablosuz ağ yapılandırma

Detaylı

Inspiron 14. Servis El Kitabı Series. Bilgisayar Modeli: Inspiron Resmi Model: P64G Resmi Tip: P64G001

Inspiron 14. Servis El Kitabı Series. Bilgisayar Modeli: Inspiron Resmi Model: P64G Resmi Tip: P64G001 Inspiron 14 5000 Series Servis El Kitabı Bilgisayar Modeli: Inspiron 14 5458 Resmi Model: P64G Resmi Tip: P64G001 Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı

Detaylı

İşaretleme Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaretleme Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaretleme Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Ürünle ilgili

Detaylı

MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu

MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler,

Detaylı

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD Logosu marka sahibinin ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Detaylı

ANAKART. Çıkış Birimleri. Giriş Birimleri. İşlem Birimi. Depolama Birimleri. İletişim. Birimleri. Bellek. Birimleri

ANAKART. Çıkış Birimleri. Giriş Birimleri. İşlem Birimi. Depolama Birimleri. İletişim. Birimleri. Bellek. Birimleri ANAKART Giriş Birimleri İşlem Birimi Çıkış Birimleri İletişim Birimleri Bellek Birimleri Depolama Birimleri Anakart Motherboard, Sistem kartı Mainboard gibi isimleri de vardır. Anakart Bilgisayarın en

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth,

Detaylı

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Blu- ray Writer lariniz hakkinda Önemli Not

Blu- ray Writer lariniz hakkinda Önemli Not Blu- ray Writer lariniz hakkinda Önemli Not Cihazınızın kurulumunu tamamlamak için bu ilave talimatları kullanın. Disc Publisher cihazınızdaki Blu- ray sürücü (leri) bilgisayara bağlamak için esata kullanılır.

Detaylı

Giriş. Başlarken. Bölüm 2. Bölüm 3. BIOS Ayarları. Bölüm 4. Dizüstü Bilgisayarınızın Kurulumu

Giriş. Başlarken. Bölüm 2. Bölüm 3. BIOS Ayarları. Bölüm 4. Dizüstü Bilgisayarınızın Kurulumu Giriş Bölüm 1 Genel Bilgiler Bölüm 2 Başlarken Bölüm 3 Dizüstü Bilgisayarınızın Kurulumu Bölüm 4 BIOS Ayarları Giriş Uluslararası Mevzuat Hakkında Bilgi FCC-B Radio Frekansı Enterferansı Hakkında Bildiri

Detaylı

PARALEL PCI ARABİRİM KARTI

PARALEL PCI ARABİRİM KARTI PARALEL PCI ARABİRİM KARTI Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş IEEE1284 arabirim PCI eklenti kartını satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kart, kullanıcıların paralel aygıtlarını bağlamak üzere bilgisayar

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Dizüstü Bilgisayar Turu Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth,

Detaylı

Inspiron 24. Servis El Kitabı. 5000 Series. Bilgisayar Modeli: Inspiron 24 5459 Resmi Model: W12C Resmi Tip: W12C004

Inspiron 24. Servis El Kitabı. 5000 Series. Bilgisayar Modeli: Inspiron 24 5459 Resmi Model: W12C Resmi Tip: W12C004 Inspiron 24 5000 Series Servis El Kitabı Bilgisayar Modeli: Inspiron 24 5459 Resmi Model: W12C Resmi Tip: W12C004 Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı

Detaylı

BLUETOOTH SES ALICI/VERİCİ

BLUETOOTH SES ALICI/VERİCİ BLUETOOTH SES ALICI/VERİCİ Hızlı Kurulum Kılavuzu DA-30501 İçindekiler Kullanmadan önce... 2 1. DA-30501 Hakkında... 2 2. Sistem gereksinimleri... 2 3. Genel Bakış... 2 Başlarken... 3 1. DA-30501 pilini

Detaylı

HDD Password Tool. Kullanıcı Elkitabı. Türkçe

HDD Password Tool. Kullanıcı Elkitabı. Türkçe HDD Password Tool Kullanıcı Elkitabı Türkçe 1 İçindekiler Bölüm 1: Giriş... 3 Ticâri markalar... 4 Bölüm 2: Gereken İşletim Sistemi... 5 - HDD Password Tool for Windows... 5 - HDD Password Tool for Mac...

Detaylı