REMATRA KATILIM SÖZLEŞMESİ. Katılımcı Exhibitor. Kaşe/Yetkili imza. Yer/Tarih. Şirketin ticari ünvanı. Şirketin Fuar Duyurularında Kullanılacak İsmi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REMATRA KATILIM SÖZLEŞMESİ. Katılımcı Exhibitor. Kaşe/Yetkili imza. Yer/Tarih. Şirketin ticari ünvanı. Şirketin Fuar Duyurularında Kullanılacak İsmi"

Transkript

1 Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Registration and Acceptance of the Conditions for Participation Showroom veya Ofis alanı için başvurduğumuzu bildiririz. Ekte bulunan, Rematra Center/Tirana da başlıyacak olan EURBALKAN Bölgesel Pazarlama ve Ticaret Merkezi nin Ka lım Sözleşmesini (Ekli A1+A2+A3+A4+A5+A6 formunu) okuduk ve kabul ediyoruz. We hereby apply for Showroom or Office. We acknowledge and accept all of the Condi ons for Par cipa on (as a ached in A1+A2+A3+A4+A5+A6) for EURBALKAN Regional Marke ng and Trade Center that will be held in Rematra Center / Tirana / Albania. Katılımcı Exhibitor Şirketin ticari ünvanı Commercial title of the company Şirketin Fuar Duyurularında Kullanılacak İsmi Name to be announced Posta Adresi Postal Address Posta Kutusu P.O. Box FAX İnternet Adresi Internet Address Şirket eposta Company Genel Müdür CEO-General Manager Şirket Merkezi Location of Head Office Bağlantı kurulacak kişi Contact person Görevi Position E-posta Dahili Ext. GSM A1

2 TARAFLAR PARTIES Bir tara a Rematra Center Sh.p.k. ( ORGANİZATÖR olarak anılacak r) bu sözleşmenin A1 ve A2 eklerinde tam ismi/ünvanı ve adresi yazılı Ka lımcı Şirket ( MÜŞTERİ olarak anılacak r) arasında Tiran da başlıyacak olan EURBALKAN Bölgesel Pazarlama ve Ticaret Merkezi nin Tüm Sektörleri kapsayan Tanı m ve Showroom Alanı na ( SHOWROOM olarak anılacak r) ka lımı konusunda iş bu sözleşmede ( SÖZLEŞME olarak anılacak r) yazılı hüküm ve koşullarda anlaşmışlardır. Ka lım Sözleşmesini imzalayan MÜŞTERİ aşağıda yazılı tüm ka lım koşullarını aynen kabul etmiş r.bu sözleşmeyi imzalayan, şirket adına sözleşme imzalamaya ve şirke temsil ve ilzama yetkisi bulunduğunu taahhüt eder. Rematra Center Sh.P.K. (shall be hereina er referred to as the ORGANIZER ), on one side, and the Par cipa ng Company, whose full name/business name and address are provided in annexes A1 and A2 to this Agreement, (shall be hereina er referred to as the CUSTOMER ) have agreed on par cipa on to the EURBALKAN Regional Marke ng and Trade Center that will be held in Tirana (shall be hereina er referred to as the SHOWROOM ) under the terms and condi ons given in this Agreement (shall be hereina er referred to as the AGREEMENT ). Having signed the Agreement of Par cipa on, the CUSTOMER has fully agreed with all the terms of par cipa on as provided herein.the signatory of this Agreement hereby undertakes the authoriza on of signing agreements on behalf of the company and to represent and bind the company. SHOWROOM ALANINA YERLEŞME 1 Giriş: Standlarını kendileri yapacak MÜŞTERİ ler SHOWROOM alanına proje uygulaması için ORGANİZATÖR ile görüşüp anlaş ğı zaman dilimine sadık kalacak r. Standları ORGANİZATÖR tara ndan yapılacak MÜŞTERİ ler ise tüm stand çalışmalarını bi rmiş ve Showroom alanlarına girmiş olmalıdırlar. 2 Stand Kurulumu: Stand kurulum işleri en geç açılış tarihinden 36 saat öncesine kadar bi rilmesi mecburidir. Bu süre sonunda işlerini bi rmeyen şirketlere ORGANİZATÖR ün müdahale etme ve çalışmayı durdurma yetkisi vardır. Açılıştan 36 saat öncesi i bari ile salonlara araç girişine izin verilmeyecek r. Koridorlara halı kapladıktan sonra salonlarda palet (çekçek), forkli, el arabası gibi koridor halısına zarar verecek taşıyıcılar kullanılamaz. 3 Stand Malzemeleri: SHOWROOM alanına kurulum için ge rilecek konstrüksiyon malzemeleri yarı mamul halinde (atölyede kesilmiş, boyanmış, gerekli boyutlar verilmiş) ve montaja başlanabilir koşulda olmalıdır. SHOWROOM alanı atölye amaçlı kullanılmaz, kompresör boya, alçıpan kullanımı kesinlikle yasak r. 4 Stand Projeleri: MÜŞTERİ nin stand ve stand dekorasyon projelerini, proje boyutlarının sergi düzenine uygunluğunu ve sta k projelerini SHOWROOM bütünsel görünümü ve standartları açısından ORGANİZATÖR e onaylatması zorunludur. Stand projeleri ölçülendirilmiş, ölçekli, 3 boyutlu olarak onaya sunulmalıdır. ORGANİZATÖR projeleri onaylayıp onaylamama hakkına sahip r. Proje onayına sahip olmayan MÜŞTERİ lerin SHOWROOM alanına stand kurmak için mal ve malzeme girişi yapmalarına izin verilmeyecek r. Onaysız projelere ORGANİZATÖR ün müdahale etme, durdurma ve yıkma hakkı vardır. Komşu standlarla konstrüksiyonlara ilişkin uyuşmazlığını engellemek için komşu ka lımcılar ile temasa geçilmelidir. Belir len konstrüksiyon/yapı standartlarında kalmak koşuluyla da olsa komşu standların yükseklik farkından dolayı doğacak uyuşmazlıklardan ORGANİZATÖR sorumlu değildir. Standı, komşu standa göre daha yüksek olan ka lımcı, komşu standa bakan yüksel sini beyaz renkli, temiz ve düzgün bir kaplamayla kapatmak zorundadır. Stand alanı içindeki bina kolonlarında ve zemindeki tesisata ORGANİZATÖR den izin almadan müdahale edilemez. 5 Stand Kurulum Giderleri: Stand yapımı ve stand içi dekorasyon MÜŞTERİ tara ndan tüm harcamaları kendisine ait olmak üzere yapılır. 6 Stand Alanı ve Sınırı: Standlar koridor alanına kesinlikle taşamaz, standların herhangi bir noktasının izdüşümü koridor alanına taşamaz. Aykırılık halinde ORGANİZATÖR ün eski hale veya uygun hale ge rme, taşmayı ortadan kaldırma hakkı vardır. Bu işlemler sırasında ortaya çıkan masraflar kural ihlaline neden olan MÜŞTERİ ye faturalanacak r. MÜŞTERİ söz konusu masrafları ödemeyi peşinen kabul eder. 7 Kuruluma Dair Bilgilendirme: MÜŞTERİ, stand kurulumu için çalışacakları ses düzeni şirketlerini, mimarlık şirketlerini ve söz konusu şirketlerin yetkili kişilerinin isim ve telefonlarını en geç proje onayı aşamasında ORGANİZATÖR e bildirmek zorundadır. Showroom alanına zarar vermek, zemini veya duvarları delmek, stand panolarına çivi çakmak, delmek gibi hasar verici işlemler yapmak, salon sutünlarına kaynak yapmak ve salon duvarlarını kirletmek yasak r. MÜŞTERİ, stand alanı içerisinde ve Showroom alanında meydana ge rebileceği hasraları ayrıca bir tespit, ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın ORGANİZATÖR ün kendisine bildirdiği rakam üzerinden ödemekle yükümlüdür. 8 Standa Dair Teknik Koşullar: MÜŞTERİ nin aşağıda belir len teknik koşullara uyması zorunludur. Aksi takdirde ORGANİZATÖR müdahale hakkını kullanacak r. a) Stand yükseklikleri Showroom yerine göre az farklılıklar göstermektedir. Genelde tüm salonlar (Salon/ ) 3,5 metre yüksekliğinde ve planlarda yer aldığı gibi ORGANİZATÖR ün iznine tabidir. b) Yükseklik ile ilgili problemlerin yaşanmaması için stand projelerinin ORGANİZATÖR e onayla lması gerekmektedir. Onaysız projelere ORGANİZATÖR ün her aşamada her türlü müdahale hakkı vardır. c) Ziyaretçilerin tüm standları rahatça gezebilmeleri için, özel dekor kuracak firmalar standlarında koridor sınırındaki her cepheyi maksimum %30 oranında kapa labilir. Bu durumda standın koridorlara bakan her cephesinin %70 oranında açık olması zorunludur. Koridora bakan her bir cephenin %30 dan fazla kapa lması durumunda, koridoru cepheleyen stand duvarlarının en az %70 şeffaf olması (cam, tül, plas k vb. gibi malzemeler) gerekmektedir. Standın koridor tara ndaki duvarları, koridor çizgisinde mesafe bırakılmaksızın yükselmesi durumunda (max. 4,5 mt.) yukarıda belir len %70 şeffaflık kuralı geçerlidir. SHOWROOM AREA SETTLEMENT: Entry: The CUSTOMERS, who will construct their own booths, project implementa on will remain faithful to the me period agreed upon with the ORGANIZER. Booth Setup: Booth setup works should be completed 36 hours before the opening date. The ORGANIZER is authorized to intervene in and suspend the works of the companies that fail to complete their works by then. Vehicle entry shall not be allowed to the halls as of 36 hours before the opening date. Once corridor carpet is laid, use of carriers such as pallet (cart), forkli and wheelbarrow, which may damage the corridor carpet, is not allowed. Booth Materials: The construc on materials to be dispatched to the SHOWROOM area for setup should be semi-finished (cut, painted and given the necessary dimensions in the workshop) and should allow setup to be started instantly. The SHOWROOM area may not be used for workshop purposes, and the use of compressor paint and plasterboard is absolutely prohibited. Booth Projects: The CUSTOMER has to have the booth and booth decora on projects approved by the ORGANIZER in terms of compliance of project dimensions with the order of the SHOWROOM and integral appearance and standards of the sta c projects. Booth projects should be submi ed to approval in a scaled manner and in 3D. The ORGANIZER is free to approve or not to approve the projects. The CUSTOMERS, who do not have project approvals, shall not be allowed to dispatch goods and materials to the fair area to set up a booth. The ORGANIZER is en tled to intervene in, suspend and demolish unapproved projects. The neighboring par cipants should be contacted with in order to avoid any dispute with them rela ng to construc ons. The ORGANIZER is not responsible for any disputes to arise out of the difference in height of the neighboring booths, even if any such booth remains within the specified construc on/building standards. The par cipant, whose booth is higher as compared to the neighboring booth, is to cover the al tude facing the neighboring booth with a clean and smooth cover in color white. The points of columns of the building and on installa on points on the floor within the booth area, which should be le open, should be le open in an accessible manner. Booth Setup Costs: Booth setup and decora on shall be made by the CUSTOMER at his own expense. Booth Area and Boundaries: The booths are absolutely not allowed to protrude into the corridor zone. In case of a devia on, the ORGANIZER is en tled to restore to the former condi on or to tailor in order to eliminate protruding. Any expenses to arise during such ac ons shall be invoiced to the CUSTOMER causing the viola on of the rule. The CUSTOMER agrees in advance to pay any such charges. 7. Informa on Regarding Setup: The CUSTOMER shall inform the ORGANIZER about the sound system companies and architecture companies, with whom they will work for booth setup, as well as the names and telephones of the authorized officials of such companies by not later than the stage of project approval. It is forbidden to damage the Showroom area, to drill the ground or walls, to nail booth panels and to perform damaging ac ons such as drilling, to weld the columns of the hall and to pollute the walls of the hall. The CUSTOMER is obliged to pay any damages that the CUSTOMER may cause within the booth zone and the fair area by the amount as communicated by the ORGANIZER to the CUSTOMER with no need for any further survey, no ce and warning. 8. Technical Condi ons Regarding the Booth: The CUSTOMER has to observe the technical condi ons provided herein. Otherwise, the ORGANIZER shall exercise his right to intervene. a. Booth heights vary depending on the Showroom hall. Hall /( ) 5 meter high. Subject to the authoriza on of the ORGANIZER as given in the a ached plans. b. The booth projects should be submi ed to the ORGANIZER in order to avoid any problems rela ng to height. The ORGANIZER is en tled to intervene in unapproved projects at any stage and in any manner whatsoever. c. In order for the visitors to visit all booths comfortably, the firms to create special se ng may occupy maximum 30% of each facade of their booths with a boundary to the corridor. In this case, it is mandatory that each facade of the booth facing the corridors should be clear by 70%. If any facade facing the corridor is occupied by more than 30%, then the booth walls facing the corridor should be transparent by minimum 70% (materials such as glass, net, plas c, etc.). If the walls of the booth facing the corridor SHOWROOM KATILIM KOŞULLARI 1 Yerleşim Planı: ORGANİZATÖR, SHOWROOM alanları için çizilmiş bulunan genel yerleşim projelerini değiş rme hakkına sahip r. ORGANİZATÖR, SHOWROOM alanında genel yerleşimde gerek gördüğü her türlü değişikliği yapabilir. Yerleşim projelerinin değiş rilmesinde ORGANİZATÖR, MÜŞTERİ ye değişikliği ve belirlenen yeni yeri bildirmek durumundadır. Bu türden değişiklikler MÜŞTERİ için fesih sebebi ve/veya SHOWROOM ka lım ücre nde indirim veya zarar ziyan vb. nam al ndas tazminat talep etme ve/veya Showroom ka lım bedelini ödememe hakkı vermez. MÜŞTERİ nin yer değişikliği veya SHOWROOM dan çıkma kararı ORGANİZATÖR ve MÜŞTERİ arasında hukuki sonuç doğurur. Bu sebeple ORGANİZATÖR ün diğer MÜŞTERİ lere ya da ka lımcılara karşı herhangi/aynı taahhü e bulunduğu ya da bir sorumluluk üstlendiği anlamına gelmez. ORGANİZATÖR, belirli bir stand alanının konumlandırılması için özel talepleri yerine ge rmekle mükellef değildir. ORGANİZATÖR, beklenmedik koşullar dolayısıyla gerekli olması şar yla, farklı bir konumlandırma yaparak stand yerini ve/veya stand boyutunu değiş rme ya da Showroom Alanı na ve salonlara giriş yerlerinde değişiklik yapma ve/veya kapatma, açma, menfaate olan ve özel durumların bir sonucu olarak alınması gereken önlemlere ilişkin veya Showroom yeri malikinin/işletmecisinin taleplerine uygun olarak her türlü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, ORGANİZATÖR tara ndan yapılabilecek bu düzenlemelere i raz hakkı olmadığını kabul ve taahhüt etmiş r. 2 Showroom un Sona Ermesi-Çıkış: Standları boşaltma işlemi sözleşme bi ş tarihi esas alınarak yapılır. Verilen zaman içinde SHOWROOM alanını boşaltmamış MÜŞTERİ malzemeleri önceden herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın bizzat ORGANİZATÖR veya görevlendireceği kişiler tara ndan alan dışına çıkarılır. ORGANİZATÖR ün alan dışına çıkar lan malzemeyi koruma ve kollama yükümlülüğü yoktur. Bu esnada oluşacak masraf, hasar ve kaybın sorumluluğu MÜŞTERİ ye ai r. MÜŞTERİ, standı öngörülen tarih ve saate kadar boşaltmama ya da standın tahliyesi ile malzemelerin alan dışına çıkar lmasıyla ilgili ORGANİZATÖR tara ndan yapılan her türlü masra an bizzat sorumludur. 3 Standın Kullanımı: MÜŞTERİ, sergileyecekleri mal ve hizmetleri sadece kendisine ayrılan alan içinde sergileyebilir. MÜŞTERİ kendisine verilen alanı herhangi bir hasara uğratmadan kullanacak r. Duvar, duvar panoları ve alüminyum malzemelere çivi çakmak, delik açmak, hasar verici işlemler yapmak, çi taraflı bant dışında yapış rıcı malzeme kullanmak, boyamak, zeminde herhangi bir zarar meydana ge rmek yasak r. MÜŞTERİ, stand alanı içerisinde ve SHOWROOM alanında meydana ge rebileceği hasraları ayrıca bir tespit, ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın ORGANİZATÖR ün kendisine bildirdiği rakam üzerinden ödemekle yükümlüdür. ORGANİZATÖR ün, hasar tazmin edilmeden MÜŞTERİ nin SHOWROOM alanından çıkışını engelleme hakkı vardır. MÜŞTERİ nin şirket ürünleri sayfasında belir len/ürün ya da hizmet pör öyünde yer almayan ürünleri sergilenmesi durumunda, ORGANİZATÖR ün söz konusu ürünleri SHOWROOM alanı dışına çıkarma hakkı vardır. 4 Ürün Sa şı ve Broşür Dağı mı: SHOWROOM süresince, sektörel yayınların abonelik sa şları haricinde, SHOWROOM da ürün teslim edilerek sa ş yapılması yasak r. Bu şekilde sa ş yapılması halinde ORGANİZATÖR standı kapatma yetkisine sahip r. Stand kapa ldığında MÜŞTERİ hiçbir ücret, gider ve zarar ziyan talep edemeyeceği gibi standın kapatma işlemleri sırasında oluşacak her türlü masraf MÜŞTERİ ye ai r. Broşür dağı mı için stand alanınız haricinde başka bir alan kullanımı yasak r. SHOWROOM alanı dâhilinde patenle dolaşmak kesinlikle yasak r. ORGANİZATÖR den izin almak kaydıyla SHOWROOM dışında paten kullanılabilir. 5 Görsel- İşitsel Unsurların Kullanımı: SHOWROOM alanında ve standda yapılacak audio - visual (görsel - işitsel) gösteri nedeni ile gelecek ziyaretçilerin SHOWROOM koridorlarında ve komşu standlarda izdihama yol açmaması gerekmektedir. Aksi durumlarda ORGANİZATÖR görevlileri gösteriye müdahale edecekler, gerekirse gösteriyi durduracaklardır. Görsel- işitsel bir gösteri yapılacak ise bu gösterinin detayları ORGANİZATÖR e yazılı olarak bildirilmelidir. Stand dâhilinde hoparlör kullanılacak ise bu hoparlörlerden çıkan sesin standın içine dağılacak şekilde yerleş rilmesi gerekmektedir. Hoparlörler standın içine bakacak r. Bu olmadığı takdirde ORGANİZATÖR görevlilerinin hoparlörleri stand içine çevirme ya da etkinliği durdurma ve iptal etme hakkı vardır. Görsel bir gösteri yapılacak ise bu gösterinin yansıması stand alanının dışına taşamaz. Aksi halde ORGANİZATÖR görevlilerinin gösteriye müdahale hakkı vardır. Stand sınırından 1m. Uzaklıkta ses düzeyinin 85 db yi aşması durumunda, ORGANİZATÖR görevlileri MÜŞTERİ yi önce uyaracak ve sesi 85 db nin al na çekecek r. Uyarılar sonuç vermez ise ORGANİZATÖR görevlilerinin etkinliğe müdahale, MÜŞTERİ ye sağlanan stand elektriğini süreli ya da tümden kapatma hakkı vardır. Sözkonusu ekipmanların Showroom alanı dışına çıkarılmaması durumunda stand elektriği kesilir ve bir daha verilmez. Stand Alanı ve/veya Showroom alanı genel elektriğinin kesilmesi nedeniyle yaşanacak hasarlardan ORGANİZATÖR sorumlu değildir. 6 Yayın Hakkı: Açık ve kapalı Showroom alanı içinden her türlü sesli ve görsel yayın hakkı (radyo, TV...vs.) münhasıran ORGANİZATÖR e ai r. Yayın için izin alınması şar r. İzinsiz yayın halinde yayın araçları SHOWROOM alanına sokulmaz. 7 Fikri ve Sinai Haklar: Standlarda sergilenen tüm fikri ve sınai hak konusu ürünlerin (ve yazılımların) lisanslı ve telif hakkı sahibi veya kullanma hakkı olduğu kabul edilir. MÜŞTERİ nin üçüncü bir şahsın Fikri veya Sinai Mülkiyet Hakkını ihlal etmesi halinde bunun tüm sonuçlarından kendisi sorumludur. Bu Sözleşme veya Showroom a ka lım, ORGANİZATÖR ve diğer üçüncü şahısların Fikri Mülkiyet Hakları üzerinde bir hak bahşetmez. 8 Sigorta: ORGANİZATÖR ün Showroom süresince karşılaşılabilecek risklere karşı bir sigorta güvencesi yoktur. MÜŞTERİ lere kendi Showroom faaliyetleriyle ilgili her türlü riske karşı bir all risk sigortası yap rması önerilir. Bu sigortayı yap rmamanın sonuçlarından MÜŞTERİ kendisi sorumlu olur.. Kaybolan, çalınan, herhangi bir şekilde zayi olan veya hasarlanan stand malzemesi ya da sergilenen ya da kullanılan mallar veya üçüncü şahıs fiilleri dahil, ORGANİZATÖR Showroom da ortaya çıkacak risklerle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. MÜŞTERİ rücuen dahi olsa ORGANİZATÖR den bir talepte bulunamaz. 9 Rematra Giriş Kar : ORGANİZATÖR, MÜŞTERİ ye ücretsiz 1 adet Rematra Giriş Kar verecek r. Müşterilerimize özel verilen Showroom Rematra Giriş kartlarının sa şı kesinlikle yasak r. Rematra Giriş Kar nı gösteren MÜŞTERİ ye, otel rezarvasyonu, araç kiralama, refakat ve tercumanlık hizmetleri yardımı yapılacak r. 10. Stand Görevlileri: MÜŞTERİ eğer talep eder ise ORGANİZATÖR ün tanı m ve pazarlama personeli haricinde, MÜŞTERİ ye ait yerli veya yabancı personel çalış rabilir. MÜŞTERİ, ORGANİZATÖR den firması için yerli personel bulmasını isteyebilir. MÜŞTERİ ye tahsis edilen stand için firmaya özel personel sayısı kadar görevli kar verilecek r. ORGANİZATÖR Ka lımcıların yaka kartlarını Showroom alanında bulunan organizasyon ofisinden temin etmeleri gerekmektedir. Söz konusu kartlar haricinde Showroom Ka lımcı sıfa yla giriş imkânı yoktur. Stand görevlisi kar sadece Showroom yetkilisine ve imza karşılığı teslim edilir. Yaka kar kontrolünde ORGANİZATÖR ün kimlik sorma hakkı vardır. Yaka kar ile kimlik bilgilerinin tutmaması durumunda ORGANİZATÖR söz konusu yaka kar nı iptal etme ve yaka kar na el koyma hakkına sahip r. MÜŞTERİ dışarıdan alacağı hizmetler için (stand tasarım, uygulama, temizlik, güvenlik, vb. hizmetleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla), hizme verecek firmanın ilgili kurum ve kuruluşlardan izin alarak gerekli belgeleri tamamlayacağını kabul ve taahhüt eder. İzinlerin alınmamış olmasından ya da belgelerin eksik olmasından ORGANİZATÖR ÜN sorumluluğu bulunmamaktadır. 1 Showroom Süresi: Ka lım sözleşmesi ve/veya SHOWROOM açılış tarihinden i baren 1 yıl ve katları olarak. SHOWROOM saatleri: 09:00 18:00 dır. Pazar günü kapanış saa 13:00 dır. MÜŞTERİ personeli Showroom alanına en erken SHOWROOM başlangıcından yarım saat önce girebilir, Showroom alanından en geç yarım saat içinde çıkılması gerekmektedir. 1 Mal Giriş-Çıkışı: Showroom açık olduğu saatler içerisinde ORGANİZATÖR den izin alınmaksızın hiçbir şekilde mal girişi ve çıkışı yapılamaz. Ka lımcı Showroom süresi sona ermeden standını boşaltamaz. CONDITIONS FOR SHOWROOM PARTICIPATION Se lement Area: The ORGANIZER is en tled to change the general layout projects issued for the SHOWROOM areas. The ORGANIZER may make any changes to the general layout in the SHOWROOM area as considered necessary by the ORGANIZER. In changing the layout projects, the ORGANIZER shall inform the CUSTOMER about the change and the new loca on determined. Such changes do not cons tute grounds for termina on for the CUSTOMER and/or do not en tle the CUSTOMER to claim discount in SHOWROOM par cipa on fees or any indemnifica on due to damages and losses, etc. and/or not to pay the fair par cipa on fee. The decision of the CUSTOMER to change loca on or not to par cipate in the SHOWROOM at all results in legal consequences between the ORGANIZER and the CUSTOMER. Therefore, it is not implied that the ORGANIZER makes any/the same commitment to other customers or par cipants or assumes any responsibility. The ORGANIZER is not obliged to meet special demands for the posi oning of a specific booth area. The ORGANIZER reserves the right to change the booth's loca on and/or dimension or to make changes to and/or close, open the Showroom Area or the halls and to make any changes rela ng to the measures as beneficial that should be taken as a result of special circumstances or in accordance with the demands of the owner/operator of the Showroom area, provided that the same is necessary due to unexpected condi ons. The CUSTOMER hereby agrees and undertakes not to be en tled to object to such arrangements as may be provided by the ORGANIZER End of the Showroom and Exit: The booths shall be evacuated based on the contract end date. The materials of the CUSTOMER, who fails to evacuate the SHOWROOM area within the given me period, shall be removed from the area by the ORGANIZER in person or by those to be designated by the ORGANIZER with no need for any prior warning. The ORGANIZER is not liable to protect and safeguard the materials removed from the area. The responsibility to arise due to any expenses, damages and losses to arise during such me shall belong to the CUSTOMER. The CUSTOMER is actually responsible for any expenses to be incurred by the ORGANIZER due to the failure to vacate the booth by the specified date and me or due to evacua on of the booth and removal of the materials from the area. Use of the booth: The CUSTOMER may exhibit goods and services that he will exhibit only within the area designated to the CUSTOMER. The CUSTOMER shall make use of the area reserved to the CUSTOMER without causing any damage. It is forbidden to nail and drill walls, wall panels and aluminum materials, to perform damaging ac ons, to use any adhesives other than double sided tape, to apply paint and to cause any damages to the floor. The CUSTOMER is liable to pay any damages that the CUSTOMER may cause within the booth zone and the fair area by the amount as communicated by the ORGANIZER to the CUSTOMER with no need for any further survey, no ce and warning. The ORGANIZER is en tled to prevent exit of the CUSTOMER from the SHOWROOM area unless the damages are indemnified. If the CUSTOMER exhibits products not given in the company's products page or in the company's service por olio, then the ORGANIZER is en tled to remove such products outside the SHOWROOM area. Product Sales and Handing Out Brochures: Throughout the SHOWROOM me, it is forbidden to deliver and sell products at the SHOWROOM other than selling sector publica ons to the subscribers. In case of such sale, the ORGANIZER is en tled to close down the booth. When the booth is closed down, the CUSTOMER may not demand any fees, expenses and damages and losses and any charges to occur during closing of the booth shall be payable by the CUSTOMER. It is forbidden to use any area other than your booth area for handing out brochures. It is absolutely forbidden to walk around the SHOWROOM area on roller skates. Roller skates may be used outside the SHOWROOM, provided that permission will be obtained from the ORGANIZER. Use of Audio-Visual Elements: The visitors to come for any audio-visual shows to take place at the SHOWROOM area and at the booth should not cause overcrowding at the SHOWROOM corridors and neighboring booths. Otherwise, the officials of the ORGANIZER shall intervene in the show and suspend the show if necessary. If an audio-visual show is to take place, the details of such show should be communicated to the ORGANIZER in wri ng. If loudspeakers are to be used within the booth, such loudspeakers should be placed so that the sound will be dispersed within the booth. The loudspeakers shall face inside the booth. Otherwise, the ORGANIZER is en tled to posi on the loudspeakers in a manner to face inside the booth or suspend or cancel the event. If a visual show is to take place, then such show may not be reflected outside the booth area. Otherwise, the officials of the ORGANIZER are en tled to intervene in the show. If the volume exceeds 85 db 1 m to the booth territory, then the officials of the ORGANIZER shall first warn the CUSTOMER to keep the volume below 85 db. If the warnings fail, then the officials of the ORGANIZER are en tled to intervene in the event and to turn off the booth power provided to the CUSTOMER for a certain period or permanently. IIf such equipment is not removed outside the showroom area, then the booth power shall be cut and shall not be provided again. The ORGANIZER is not responsible for any damages to be experienced due to power failure in the Booth Area and/or a general power failure in the Showroom Area Broadcas ng Rights: The rights rela ng to any audio and visual broadcasts (radio, TV, etc.) from open and enclosed showroom area are solely belong to the ORGANIZER. It is mandatory to receive authoriza on for broadcas ng. In case of any unauthorized broadcas ng, then the broadcast vehicles shall not be allowed to the SHOWROOM area. 7. Intellectual and Industrial Rights: It is assumed that the CUSTOMER is licensed for and owner of the copyrights of, or is authorized to use, any products subject to intellectual and industrial rights exhibited in the booths (and so ware). If the CUSTOMER infringes any Intellectual and Industrial Rights of any third party, then the CUSTOMER is responsible for any consequences thereof. This Agreement or par cipa on in the Showroom does not grant the ORGANIZER or any other third persons any rights over Intellectual Property Rights. 8. Insurance: The ORGANIZER has no insurance coverage against any risks that may occur throughout the showroom. The customers are recommended to take out their own all risk insurance policies for their own showroom ac vi es. The CUSTOMER shall be responsible for any consequences of the failure to take out such policy insurance. The ORGANIZER does not assume any responsibility rela ng to any risks that may arise during the showroom, including loss, the or destruc on of, or damage to, any booth materials or any goods exhibited or used in any manner whatsoever, or any ac ons of third par es. The CUSTOMER may not have any claim against the ORGANIZER even if through recourse. 9. Rematra Entry Card: The ORGANIZER shall provide the CUSTOMER with a free Rematra Entry Card. It is strictly prohibited to sell the Rematra Entry Cards provided exclusively to our customers. The holders of Rematra Entry Card will gain special services such as help on hotel booking, car rentals and transla on. 10. Booth Officials: CUSTOMER may wish from the ORGANIZER to find local staff for the company. Allocated to the customer to stand firm un l the official card will be given a special number of personnel. CUSTOMERS can request the organizers of the promo on and marke ng personnel, except the customer's local or foreign staff to run. The par cipants are to receive the name tags from the ORGANIZER from the organiza on office located at the showroom area. It is impossible to enter the fair as a Par cipant except by using such tags. The booth official card is delivered to the fair official only and in return for a signature. The ORGANIZER is en tled to ask for iden fica on when checking name tags. If informa on provided in the name tag and iden fica on document does not match, then the ORGANIZER is en tled to cancel and to confiscate such name tag. For the outsourced services (including but not limited to booth design, applica on, cleaning, security and other services), the CUSTOMER hereby agrees and undertakes that the firm that will provide the service will receive authoriza on from the relevant organiza ons and ins tu ons and will complement the necessary documenta on. The ORGANIZER has no responsibility for not obtaining the authoriza ons or not comple ng the documents. A4

3 İstenen Stand Alanı Metrekare Fiyatı Price per sqm Booth Area required Salon Hall Stand Booth Stand Alanı Booth Area 1 Yıllık 1 Year 2 Yıllık 2 Years 3 Yıllık 3 Years 50 EURO/m2 45 EURO/m2 40 EURO/m2 2 m Derinlik m. Length Paket 1 Genişlik Option 1 Paket 2 Option 2 Paket 3 Option 3 m. Width Ödenecek Toplam Bedel 0 EURO/m2 Total Participation Fee Katılım Bedeli Application Fee Ödeme Koşulları 5 EURO/m2 10 EURO/m2 225 EURO + VAT Payment Terms Ödeme koşullarının detayları için lü en Form A5'te yer alan maddeye bakınız. For details of payment terms, please check Form A5, ar cle The given prices do not include VAT (currently 20%) which will be added to the invoices. The VAT rate is subject to change without further no ce. The currencies men oned in the forms of Rematra Center are always in Euro. The above men oned total par cipa on fee will be deposited in cash to (Tirana/Albania) Ödemeler için, HFT hesabı Bank Account of HFT for Payment İsmi Name Banka Kombetare Tregtare Şube Branch Dega Abdyl Frasheri (425) SWIFT NCBAALTX Cinsi / Hesap NO / IBAN Type / Account NO / IBAN EURO USD LEK AL CL PRCF EURD AL CL PRCF USD Al CL PRCL ALLI Katılımcı Fatura Adresi Exhibitor Invoicing Address Adres Address Şirket Adı Company Name Şirketin Ticari Ünvanı Posta Kodu - Şehir - Ülke Commercial Title of the Company P.O. Box - City - Country Fuar Duyurularında Kullanılacak ismi Vergi Dairesi - Vergi No Name to be announced Tax Registration Office - Number Notlar Notes Ödeme Planı 9. Ekler: Ekler Sözleşmenin ayrılmaz parçası olup, bu Sözleşme A1, A2, A3, A4, A5 ve A6 ekleriyle bir bütündür. 9. Annexes: Annexes are an integral part of the Agreement and this Agreement is complete with its Annexes A1, A2, A3, A4, A5 and A 9.8. Vergiler: Bu Sözleşme ve eklerinin nedeniyle doğmuş ve doğacak damga vergisi, harç, fon vs. mali yükümlülüklerden MÜŞTERİ sorumlu olacak r. Damga vergisi MÜŞTERİ tara ndan ödenecek r Taxes: Financial liabili es such as stamp du es, taxes, fees etc. arising and to arise from this Agreement and its Annexes shall be under the responsibility of the CUSTOMER. The CUSTOMER shall pay the stamp duty.. Payment Plan Katılımcı Şirket Yetkili Onayı Showroom Düzenleyici Kuruluş Yetkili Onayı Authorized representative of the Exhibitor Authorized representative of the Organizer Adı ve Soyadı Görevi Adı ve Soyadı Görevi Name and Surname Position Name and Surname Position Yer & Tarih Kaşe & Yetkili İmza Yer & Tarih Kaşe & Yetkili İmza Place & Date Stamp & Authorized Signature Place & Date Stamp & Authorized Signature A2

4 1 Elektrik Kullanımı: MÜŞTERİ, Showroom süresince kullanılacağı elektrik gücünün kaç kw olduğunu, Online Bilgi Sistemi ile ORGANİZATÖR e bildirmekle yükümlüdür. Ziyaretçi çıkış saatlerinden yarım saat sonra stand elektriği kesilir. Bu saa en sonra çalışma yapmak isteyenler ORGANİZATÖR den izin almalıdır. Elektrik kesin lerinden dolayı oluşan hasarlardan ORGANİZATÖR sorumlu değildir. Showroom kapanış saa nden yarım saat sonra, güvenlik nedeniyle, genel elektrik kesin si yapılır. Kullanacak 1 kw elektrik enerjisinin MÜŞTERİ ye maliye 30 Euro + VAT r dır. Bu fiyata, elektrik kablolarının standa tahsisi ve harcanan enerji bedeli dâhildir. 1 Kokteyl ve Benzeri Etkinlik Düzenleme: SHOWROOM süresince Showroom alanında kokteyl, ikram hizmetleri gibi hizmetler Showroom alanının resmi catering şirke tara ndan karşılanır. Aksi halde ORGANİZATÖR bu hizmetleri verdirip verdirmeme hakkına sahip r. 1 Yanıcı-Patlayıcı Malzeme Kullanımı: LPG, kaynak tüpü, reklam balonları ve benzeri yanıcı ve patlayıcı maddelerin Showroom alanına ge rilmesi ve kullanılması kesinlikle yasak r. Aksi takdirde ORGANİZATÖR ve/veya Showroom alanı sorumluları devreye girecek ve söz konusu unsurları SHOWROOM alanı dışına çıkaracak r. Showroom alanında hareketli motorlu balon ve/veya zeplin kullanımı yasak r. 1 Temizlik: ORGANİZATÖR, SHOWROOM alanı genel ve koridor temizliğinden sorumludur. Stand içi temizlik MÜŞTERİ ye ai r. Ancak ekstra malzemeler listesinde belir lmesi ve Online Bilgi Sistemi nde talep edilmesi halinde stand içi temizliği (sadece yerlerin, halı ise elektrikli süpürge ile silinebilir bir kaplama ise silinmesi) belir len ücret karşılığı ORGANİZATÖR tara ndan verilir. Müşteri, Showroom bi ğinde stand alanını Showroom girişinde teslim aldığı hali ile hiçbir inşaat ar ğı bırakılmamış şekilde teslim etmelidir. Aksi takdirde alanın temizlenmesi sırasında oluşacak masrafları ayrıca bir tespit, ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın organizatörün kendisine bildirdiği rakam üzerinden ödemekle yükümlü olacak r. 17. Dene m: MÜŞTERİ, ORGANİZATÖR veya temsilcilerinin her zaman SHOWROOM ka lıma ilişkin kayıtları, standı, sergilenen mal ve hizmetler ile MÜŞTERİ nin SHOWROOM yönelik diğer faaliyetlerini denetleme, iş bu Sözleşmeye uygunluğunu kontrol etme hakkı olduğunu kabul eder. MÜŞTERİ bu kapsamdaki erişim ve dene mler için ORGANİZATÖR e veya yetkilendirdiği kişiye gereken kolaylığı sağlayacak r. 18. Sağlık ve Emniyet: MÜŞTERİ, bu Sözleşme kapsamında Showroom mahallerinde çalışırken veya SHOWROOM süresince çalışanlarına ve ziyaretçilere sağlıklı ve emniyetli bir iş ortamı sağlamakla sorumlu olacak r. MÜŞTERİ, kendi personelinin, taşeronlarının, ORGANİZATÖR personelinin ve üçüncü şahısların sağlık ve emniyetlerini, SHOWROOM süresince yürütülen çalışmalardan kaynaklanan tehlikelere karşı koruyacak r. MÜŞTERİ, asgari sağlık ve emniyet koşullarına uyacak, tüm kazaları, yaralanmaları ve tehlikeleri derhal ORGANİZATÖR e rapor edecek r. MÜŞTERİ, bu Sözleşme koşullarına, mevzuata ve SHOWROOM alanı kurallarına uymama nedenleriyle gerek kendi personeline karşı gerekse ORGANİZATÖR personeli ya da Şahısların mal ve canına karşı meydana gelebilecek zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. 19. Mevzuata Uygunluk: MÜŞTERİ, kendi sergileyeceği ürünlerin, kullanacağı malzemenin, çevre ve insan sağlığıyla ilgili mevzuata, idari düzenlemelere aykırı olmayacağını kabul ve taahhüt etmiş r. Ka lımcı, bu Sözleşme kapsamında Showroom dan yararlanırken her türlü mevzuata ve idari düzenlemelere uygun davranmayı da taahhüt etmiş r. ORGANİZATÖR TAAHHÜTLERİNİN GEÇERLİLİĞİ ORGANİZATÖR tara ndan verilecek hizmetlerin belir len son başvuru tarihinden sonra talep edilmesi, Online Bilgi Sistemi ndeki ilgili formların eksiksiz olarak doldurulup gönderilmemesi veya onay alınamaması durumunda ORGANİZATÖR ün bu talepleri gerçekleş rme konusunda garan si ve herhangi bir sorumluluğu yoktur. ORGANİZATÖR tara ndan gönderilecek Online Bilgi Sistemi nde bulunan ilgili formların MÜŞTERİ tara ndan eksiksiz olarak doldurulup, onayladıktan sonra verilen süreler içerisinde ORGANİZATÖR e gönderilmelidir. Eksik, geç veya gönderilmemiş formlardan doğacak sorunlardan ORGANİZATÖR sorumlu değildir. Verilen süre dâhilinde yapılmayan hizmet taleplerinin yerine ge rilmesi durumunda, söz konusu hizmet bedeli olarak, duyurulan normal bedelin üzerine cezai şart olarak %50 fiyat farkı uygulanır. Showroom alanında verilen hizmetlerle ilgili olarak Showroom tarihleri içerisinde yazılı i raz yapılmazsa hizmet alınmış kabul edilir. MÜŞTERİ, sözkonusu hizmet faturasını ödemekle yükümlüdür. Showroom kataloğuna bilgi girişi için ilan edilen son gönderi tarihine kadar bilgi göndermeyen ka lımcılar için, katalog sayfasına Showroom ka lım sözleşmesinde bulunan ile şim bilgileri yerleş rilecek r. ORGANİZATÖR tara ndan verilecek hizmetler ile ilgili ödemelerin Showroom öncesinde gerçekleş rilmesi gerekmektedir. Aksi durumda talep edilen hizmetler verilmeyecek r. MALİ HÜKÜMLER 1 Showroom Ka lım Ücre : MÜŞTERİ, Sözleşme ve SHOWROOM ka lım karşılığında bu Sözleşmenin ekinde yer alan A2 Ödeme Koşulları bölümünde yazılı toplam tutarı Showroom Ka lım Bedeli olarak ORGANİZATÖR e ödeyecek r. Showroom ka lım/kira ücre için 1mt2 birim alan olarak alınmış r. Stand alanının birim kira fiya 50 Euro/ay/m2 + VAT dir. Showroom birim fiya çıplak alanda kiralanmış olan standsız alanı ifade eder. Showroom ka lım ücre /kirası için 3 farklı model söz konusudur. Seçenekler ve MÜŞTERİ nin seçmiş olduğu stand alanı A2 Ödeme Koşulları ekinde ayrıca gösterilmiş r. Paket 1; 50 Euro / ay / m2 + VAT, Boş alan kiralama. 1 yıl kontrat yapılması durumunda geçerlidir. Paket 2; 45 Euro / ay / m2 + VAT, Boş alan kiralama. 2 yıl kontrat yapılması durumunda geçerlidir. Paket 3; 40 Euro / ay / m2 + VAT, Boş alan kiralama. 3 yıl kontrat yapılması durumunda geçerlidir. 2 Showroom Ka lım Ücre ne Dâhil Hizmetler: a) Standların mt2 lerinin ve yerlerinin belirlenmesi (Boş Alan) b) SHOWROOM tanı lması ve duyurulması c) SHOWROOM genel güvenliğinin sağlanması d) Afişlerin, SHOWROOM kataloğunun hazırlanması ve tanı m broşürlerinin basımı ve dağı mı e) Genel temizlik hizmetlerinin sağlanması (stand içi temizliği müşteriye ai r) f) MÜŞTERİ nin Showroom alanında sergilediği ürünlerin, ORGANİZATÖR personeli tara ndan tanı m ve pazarlanması g) Arnavutluk Kosova Makedonya ve Karadağ ülkelerinde tanı m ve pazarlaması h) Tanı m ve pazarlama dolayısı ile oluşan müşteri kitlenizin, MÜŞTERİ yetkilisi ile kontağa geçirilmesi 3 Diğer Hizmetlerin Bedeli: Söz konusu olabilecek diğer hizmetlerin bedelleri hizmet ile ilgili formlarda veya ORGANİZATÖR yetkilisinde bulunmaktadır. MÜŞTERİ, Showroom Ka lım Ücre dışında sa n aldığı veya yararlandığı Diğer Hizmetlere Dair ücretleri iş bu Sözleşmede veya diğer hizmetlere dair formlarda veya faturasında belir len koşullarda ödemeyi beyan ve kabul etmiş r. 4 Fatura: Showroom Ka lım Bedeli, A2 Ödeme Koşulları bölümünde yazılı taksit planına uygun olarak belir len tarih ve tutarlarda fatura edilecek ve yine bu sözleşmeye ek A2 Ödeme Koşullarında yazılı vadelerde/taksitlerde ORGANİZATÖR e ödenecek r. Fiyatlara KDV eklenecek r. Yurt dışı Firmalara KDV siz fatura kesilecek r. 5 Ödeme: Showroom Ka lım Bedeli ile Diğer Hizmetlerin Bedeli, MÜŞTERİ tara ndan yine A2 Ödeme Koşulları Bölümünde yazılı miktar ve vadelerde ORGANİZATÖR e ödenecek r. MÜŞTERİ burada yazılı koşullara uymayı beyan ve kabul eder. ORGANİZATÖR ün fatura tarihi ile ödeme tarihleri arasında oluşacak kur farklarını MÜŞTERİ den talep hakkı saklıdır. Ödemeler, A2 Ödeme Koşullarında yazılı banka hesap numaralarına yapılacak r. Bu Sözleşme ve eklerinde belirlenen ödemeler A2 Ödeme Koşullarında yazılı vadelerde yapılmadığı takdirde ORGANİZATÖR ün gecikilen süre üzerinden aylık %3 gecikme bedeli talep etme hakkı doğar. Temerrüt halinde ORGANİZATÖR aynen ifayı talep edebileceği gibi tercih hakkı kendisine bağlı olarak bu sözleşmeden doğan her türlü alacak ve talep haklarını saklı tutarak tek taraflı olarak Sözleşmeyi haklı nedenle feshedebilir veya Sözleşmeyi askıya alabilir. Ödemelerinin tamamını yapmamış ya da Showroom a ka lmamış ka lımcıların stand alanlarının tasarrufu tamamen ORGANİZATÖR e ai r. 6 İade Olmaması: MÜŞTERİ nin mücbir sebep halleri dışında, SHOWROOM kısmen ya da tamamen ka lması ya da Sözleşmeden doğan hakları kısmen veya tamamen kullanmaması Sözleşmede yazılı SHOWROOM Ka lım Bedelinin iadesini veya bedelde indirim yapılmasını gerek rmez. 7 Muacceliyet: Showroom Ka lım Bedelinin taksitler halinde ödenecek olması halinde MÜŞTERİ nin herhangi bir taksi vadesinde ya da tamamen ödememesi halinde kalan tüm Showroom Ka lım Bedeli, başkaca bir uyarı yapılmaksızın ya da sure tanınmaksızın kendiliğinden muaccel olur. ORGANİZATÖR ün muaccel olan bu bedeli tercih hakkı kendisinde olarak Sözleşmeyi haklı nedenle feshetmeden veya Sözleşmeyi haklı nedenle feshederek feshe bağlı cezai şart olarak talep etme hakkına sahip r. MÜŞTERİ nin Showroom ka lım bedellerini ödemede temerrüde düşmesi halinde ORGANİZATÖR, ayrıca bir uyarıda bulunmaksızın MÜŞTERİ ye tahsis edilen stand alanını tek taraflı olarak değiş rme ve MÜŞTERİ ye dilediği koşullarda ve daha once tahsis edilen alanın teknik koşullarından bağımsız olarak yeni bir alan tahsis etme hakkına sahip r. MÜŞTERİ, temerrüdünün bir sonucu olarak ORGANİZATÖR ün alanı değiş rme ve yeni bir alan tahsis etme hakkı bulunduğunu, temerrüdüne konu Showroom ka lım bedeli tutarında sorumluluğu devam etmek koşuluyla, verilecek yeni alanı kabul etmiş sayılacağını önceden beyan ve kabul etmiş r. 8 Gecikme Bedeli: MÜŞTERİ, bu Sözleşmede yazılı taahhütlerini kısmen veya tamamen ihlal etmesi veya borç ve taahhütlerini süresinde veya eksiksiz olarak yerine ge rmemesi durumunda temerrüde düşmüş sayılacak r. Taraflar, temerrüt süresine bağlı olarak aylık %3 gecikme bedeli ödenmesini karşılıklı olarak kararlaş rmışlardır. 9 Sonuç Olarak Ortaya Çıkan Zararlar: ORGANİZATÖR, MÜŞTERİ ye Showroom ilgili olarak ziyaretçi sayısı veya ciro veya kazançla ilgili olarak doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir taahhü e bulunmamış r. MÜŞTERİ bu Sözleşme kapsamında; kar kaybı gibi sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan, ne ce zararlarından veya dolaylı zararlardan dolayı ORGANİZATÖR e karşı talepte bulunma hakkına sahip olmayacak r. 10 İlan, Reklam Vergisi: MÜŞTERİ ye ait Showroom Alanında ya da standda kullanılan her türlü ilan, reklam, tabela, afiş, yazı, resim, katalog, broşür vb. nin her hangi bir şekilde kullanımı nedeniyle mevzuat uyarınca doğmuş ya da doğacak her türlü vergi, harç, fon ve diğer mali yükümlülüklerden MÜŞTERİ sorumludur. MÜŞTERİ, bu Sözleşme koşullarına ve mali yükümlülüklere uymamama nedeniyle ORGANİZATÖR nezdinde doğabilecek tüm mali, hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. NEDENSİZ FESİH HAKKI VE DEĞİŞİKLİKLER: 1 Müşteri nin Tek Taraflı Nedensiz Fesih Hakkı: a) MÜŞTERİ nin bu sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı bulunmamaktadır. MÜŞTERİ ye sadece aşağıda is snai halde tek taraflı olarak sözleşmeyi sona erdirme hakkı tanınmış r. ORGANİZATÖR ün kabulüne bağlı is snalar dışında, Showroom ka lmayı, cayma, vazgeçme vb. biçimlerde tek taraflı fesih sure yle bu Sözleşmeyi sona erdiren ve/veya ka lmayan MÜŞTERİ ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın Sözleşmenin maddesinde belir len Showroom ka lım ücre nin tümünü cezai şart olarak ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt etmiş r. b) MÜŞTERİ, Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 gün içinde SHOWROOM a ka lmaktan vazgeçer ve aynı süre içinde bunu ORGANİZATÖR e yazılı olarak bildirirse Sözleşme feshedilmiş olacak ve MÜŞTERİ nin Showroom ka lım bedeli ödeme yükümlülüğü olmayacak r. Ancak bu Sözleşme Showroom un düzenlendiği tarihten önceki 15 gün içinde imzalanmış ise, MÜŞTERİ bu maddede belir len hakkı kullanamaz. ORGANİZATÖR, bu hakkını 10 gün öncesine kadar kullanmak koşuluyla, hiçbir sebep göstermeksizin yazılı bildirimde bulunarak Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve MÜŞTERİ yi Showroom dan çıkarabilir. Bu durumda ORGANİZATÖR Showroom ka lım bedelini fesih/çıkarma bildiriminden i baren 1 ha a içinde MÜŞTERİ ye iade eder. Sözleşmenin bu şekilde feshi ve Showroom dan çıkarma durumunda MÜŞTERİ, Showroom ka lım bedelinden başka, masraf, gecikme faizi ya da zarar ziyan adıyla bir talepte bulunma hakkına sahip olmadığını önceden beyan ve kabul eder. 2 Değişiklikler ve Hakların Korunması: a) MÜŞTERİ, ORGANİZATÖR ün, SHOWROOM yeri, genel yerleşim projesi/planı, müşterinin Showroom alanındaki yerini, stand alanını, düzenleme tarihleri, ismi ve benzeri konularda, resmi makamların istekleri, sektörün talebi, ekonomik durum, organizasyon şartları veya yalnızca kendi takdiri ile değişiklik yapma hakkına sahip olduğunu önceden beyan ve kabul etmiş r. ORGANİZATÖR, SHOWROOM alanında genel yerleşimde ya da MÜŞTERİ nin Showroom alanındaki yerinde gerek gördüğü her türlü değişikliği yapabilir. Burada belir len değişiklikler MÜŞTERİ için fesih sebebi olarak kabul edilemez ve Showroom bedelini ödememe ya da indirim gerekçesi olarak ileri sürülemez. b) ORGANİZATÖR tara ndan Balkanlar genelinde yayımlanan gazeteye veya TV ile verilecek ilan ve/veya ORGANİZATÖR Web Sitesinde yapılacak duyuru MÜŞTERİ ye bildirim yerine geçer. MÜŞTERİ bu Sözleşmeyi, Showroom yer ve tarihinde değişiklik olabileceğini bilerek imzalamakta ve böyle bir değişikliğe i raz hakkı olmadığını kabul etmektedir. MÜŞTERİ değişikliğin bildirilmesinin ardından 2 (iki) ha a içinde yazılı olarak i raz etmediği sürece Sözleşme yeni tarih ve süre için geçerliliğini sürdürür. c) ORGANİZATÖR, bu sözleşmenin imzalanmış ve sözleşme gereklerinin ifa edilmiş olmasına rağmen Showroom standartlarına ve ORGANİZATÖR tara ndan tespit edilmiş MÜŞTERİ profiline uygunsuzluk veya MÜŞTERİ ile ilgili adli veya idari bir hukuki bir işlem yapılması vb. nedenlerle ka lımcıyı red hakkına sahip r. ORGANİZATÖR ün bu hakkını kullanması halinde, MÜŞTERİ nin yap ğı tüm ödemeler iade edilir. Sözleşme imzalanmasına rağmen bu madde gereğince Showroom a kabul edilmeyen MÜŞTERİ zarar, ziyan vb. nam al nda ORGANİZATÖR den tazminat talebinde bulunmaya hakkı olmadığını kabul ve taahhüt eder. 1 Showroom Period: The SHOWROOM will be ac ve at least one year from the opening day. The SHOWROOM hours are between 09:00 am and 18:00 except Sunday 09:00 13:00. The CUSTOMER staff may enter the showroom area by half an hour in advance, and may check out not later than half an hour to the official closure. 1 Entry and Exit of Goods: No entry and exit is allowed for goods without the authoriza on of the ORGANIZER during the hours when the fair is open. The par cipant may not evacuate the booth before the fair is over. 1 Use of Power: The CUSTOMER is liable to inform the ORGANIZER as to the quan ty of power (in kw) to be consumed throughout the SHOWROOM through the Online Informa on System. The booth power shall be disconnected half an hour later a er the me of exit for visitors. Any person who intends to work a er such hour should receive authoriza on from the ORGANIZER. The ORGANIZER is not responsible for any damages to arise due to power failures. A general power cut takes place half an hour a er the closing me of the SHOWROOM for security purposes. The cost of 1 kw power to be used is Euro 30 + VAT for the CUSTOMER. Such price includes alloca on of power cables for the booth and the consumed power. 1 Organiza on of Cocktails and Similar Events: Throughout the SHOWROOM period, services at the SHOWROOM area, such as cocktails and catering services shall be provided by the official catering company of the showroom area. Otherwise, the ORGANIZER is en tled to allow or not allow such services. 1 Use of Inflammable Combus ble Materials: It is absolutely prohibited to bring and use LPG, welding tubes, adver sing balloons and similar inflammables and combus bles on the SHOWROOM area. Otherwise, the ORGANIZER and/or officials of the SHOWROOM area shall intervene and shall remove such elements outside the SHOWROOM area. It is forbidden to use portable engine-driven balloon and/or zeppelins. 1 Cleaning: The ORGANIZER is responsible for general and corridor cleanliness in the SHOWROOM area. The CUSTOMER is responsible for the booth cleanliness. However, if specified in the list of extra materials and if demanded in the Online Informa on System, booth cleaning (only floors and if covered by a carpet, vacuuming the carpet and wiping if the cover can be wiped) services can be provided by the ORGANIZER for a specified fee. The CUSTOMER should deliver the booth area in the condi on taken over when entering the showroom and without leaving any construc onal wastes. Otherwise, the CUSTOMER shall be obliged to pay any expenses to arise when cleaning the area by the amount as communicated by the ORGANIZER with no need for any addi onal survey, no ce and warning. 17. Audit: The CUSTOMER hereby agrees that the ORGANIZER is always en tled to audit the ORGANIZER or the representa ves thereof with respect to the records regarding par cipa ng in the SHOWROOM, the booth, the goods and services exhibited and the other ac vi es of the CUSTOMER rela ng to the SHOWROOM as well as to audit the compliance thereof with this Agreement. The CUSTOMER shall provide necessary facilita on for the ORGANIZER or the person designated by the ORGANIZER for the access and audits within this scope. 18. Health and Safety: The CUSTOMER shall be responsible for ensuring a healthy and safe work atmosphere for the visitors and the employees of the CUSTOMER while working at the fair area within the scope of this Agreement or throughout the SHOWROOM period. The CUSTOMER shall safeguard health and safety of his own personnel and subcontractors of the CUSTOMER as well as the personnel of the ORGANIZER and third par es against the hazards arising out of the work performed throughout the SHOWROOM. The CUSTOMER shall observe any minimum requirements of health and safety and shall immediately report any accidents, injuries and hazards to the ORGANIZER. The CUSTOMER hereby agrees and undertakes to be responsible for any damages to arise out of the failure to observe the condi ons of this Contract, legisla on and the rules of the SHOWROOM area with respect to the property or physical integrity of own personnel of the CUSTOMER and the ORGANIZER or any third persons. 19. Compliance with the Legisla on: The CUSTOMER agrees and undertakes that the products to be exhibited and the materials to be used by the CUSTOMER shall not contradict with the legisla on on environmental and human health and administra ve regula ons. While benefi ng from the Showroom within the scope of this Agreement, the par cipant hereby undertakes to observe any legisla on and administra ve regula ons. VALIDITY OF THE COMMITMENTS OF THE ORGANIZER If any service to be provided by the ORGANIZER is demanded a er the deadline for applica ons, if the relevant forms in the Online Informa on System are not completed and sent in full or if no approval is received, then the ORGANIZER has no guarantee and responsibility to meet any such demands. The relevant forms found in the Online Informa on System to be sent by the ORGANIZER should be completed and approved by the CUSTOMER in full and should be sent to the ORGANIZER within due me. The ORGANIZER is not responsible for any forms that are incomplete, that are sent late or not sent at all. If a demand for a service, which is not made within due me, is met, then a 50% price difference shall be applied as the penal condi on in addi on to the normal price announced as the price of such service. With respect to the services provided at the showroom area, the service is considered as received if no wri en objec on is filed within due me. The CUSTOMER is required to pay the invoice for such service. For the par cipants who fail to send informa on by the announced deadline for informa on to be contained in the showroom catalog, contact informa on given in the showroom par cipa on agreement shall be included on the catalog page. The payments rela ng to the services to be provided by the ORGANIZER must be made before the showroom. Otherwise, the demanded services shall not be provided. FINANCIAL PROVISIONS Fair Par cipa on Fee: The CUSTOMER shall pay the total amount for par cipa on in the SHOWROOM given in the Agreement and in part A2 Terms of Payment as a ached to this Agreement, to the ORGANIZER as showroom Par cipa on Fee. The showroom par cipa on/rent fee is taken for a unit area of 1 square meter. The unit rent price of the booth area is 50 Euro /monthly /square meter + VAT. The unit price for the fair represents the leased unequipped area, without the booth. There are 3 different models for the fair par cipa on price/rent. The op ons and the booth area picked by the CUSTOMER are also shown as a ached to the A2 Terms of Payment. - Package 1; 50 Euro /monthly/ square meter + VAT: Ren ng an unoccupied area. One year contract. - Package 2; 45 Euro /monthly/ square meter + VAT: Ren ng an unoccupied area. Two year contract. - Package 3; 40 Euro /monthly/ square meter + VAT: Ren ng an unoccupied area. Three year contract. Services included in Fair Par cipa on Fee: a. Determining the m2 and loca ons for the booths (Unoccupied Area) b. Introduc on and announcement of the SHOWROOM c. Ensuring general security for the SHOWROOM d. Preparing posters and SHOWROOM catalog and prin ng and handing out promo onal brochures e. Providing general cleaning services (cleaning inside the booth is the responsibility of the CUSTOMER) f. Products exhibited in the showroom customers gain promo on and marke ng by the staff ORGANIZER. g. Albania - Kosovo - Macedonia and Montenegro will be in the promo on and marke ng. h. Promo on and marke ng of your customer base thus formed, to be put into contact with a customer service representa ve. Charges of Other Services: The charges for other services that might be in ques on are given in the relevant forms. The CUSTOMER hereby agrees and declares to pay for the other services that the CUSTOMER purchases or benefits from under the condi ons as specified in this Agreement or forms rela ng to other services or in the respec ve invoice besides the Showroom Par cipa on Fee. Invoice: Showroom Par cipa on Fee shall be invoiced on the dates and in the amounts as specified in the payment schedule provided for in A2 Terms of Payment and shall be paid to the ORGANIZER by the mes/installments as provided for in A2 Terms of Payment as a ached to this agreement. VAT shall be added on the prices. VAT will be invoiced to the foreign company. Payment: Showroom Par cipa on Fee and the Charges for Other Services shall be paid by the CUSTOMER to the ORGANIZER by the amounts and on the dates as provided for in A2 Terms of Payment. The CUSTOMER hereby agrees and declares to abide by the condi ons provided herein. The right of the CUSTOMER to demand any exchange rate differences to arise between the date of the ORGANIZER'S invoice and the dates of payment shall be reserved. The payments shall be made to the bank account numbers as provided for in A2 Terms of Payment. If the payments provided for in this Agreement and annexes hereto are not made on due dates, then the ORGANIZER shall be en tled to demand a default interest of 3% per month for the default period. In case of default, the ORGANIZER may duly exercise such right or may terminate the Agreement unilaterally on fair grounds by reserving any rights and demands arising out of the Agreement subject to the sole discre on of the ORGANIZER only or may suspend the Agreement. The ORGANIZER shall have sole discre on over the booth areas for the par cipants, who have not made all their payments or who have not par cipated in the showroom. No Return: Except for the force majeure cases of the CUSTOMER, par cipa on in the SHOWROOM, par ally or fully, or failure to exercise the rights arising out of the Agreement, par ally or fully, does not necessitate return of, or discount in, the SHOWROOM Par cipa on Fee given in the Agreement. 7. Exclusivity: If the Showroom Par cipa on Fee will be paid in installments and in case the CUSTOMER fails to pay any installment in due me or in full, then the en re remaining Showroom Par cipa on Fee shall become due and payable with no need for any further warning or any need to grant any period. The ORGANIZER is en tled to exercise such amount due and payable without termina ng the Agreement on jus fied grounds or by termina ng the Agreement on jus fied grounds and demanding such amount as the penal condi on. If the CUSTOMER fails to pay showroom par cipa on fees, then the ORGANIZER is en tled to unilaterally change the booth area allocated to the CUSTOMER without serving any further warnings and to allocate a new area for the CUSTOMER subject to any condi ons as deemed desirable and as independently from the technical condi ons of the area allocated before. The CUSTOMER hereby agrees and declares that, as a result of such default, the ORGANIZER is en tled to change the area and to allocate a new area, and that the CUSTOMER shall be considered as having agreed with the new area to be designated, provided that the CUSTOMER will con nue to be liable for the showroom par cipa on fee subject to the default. 8. Default Interest: The CUSTOMER shall be considered in default if the CUSTOMER violates any commitments herein, par ally or fully, or fails to duly fulfill any debts and liabili es in due me and in full. The par es mutually agree that a default interest of 3% per month shall be payable, depending on the default period. 9. Consequen al Damages: The ORGANIZER has not provided any commitments to the CUSTOMER directly or indirectly regarding the number of visitors to the Showroom or turnover or any income. The CUSTOMER shall not be en tled to make any claim against the ORGANIZER for any losses arising out of any outcome such as profit loss, and any resul ng losses or indirect losses under the scope of this contract. 10. Announcement, Adver sement Tax: The CUSTOMER shall be responsible for any taxes, levies, funds and other financial liabili es arising or to arise for any use of any announcements, adver sing, signs, posters, le ering, photos, catalogs, brochures, etc. of the CUSTOMER used at the Showroom Area or in the booth under the applicable legisla on. The CUSTOMER hereby agrees and undertakes to be responsible for any financial, legal and penal responsibility that may arise before the ORGANIZER due to the failure of the CUSTOMER to comply with the condi ons of this Agreement and financial liabili es. RIGHT OF TERMINATION WITHOUT JUSTIFIED GROUNDS AND AMENDMENTS: The Right of the Customer to Unilaterally Terminate without Jus fied Grounds: a. The CUSTOMER is not en tled to terminate this Agreement unilaterally. The CUSTOMER is only allowed to terminate the Agreement unilaterally subject to the following excep onal cases. Except for the excep ons subject to the agreement of the ORGANIZER, the CUSTOMER agrees and undertakes in advance to pay the en re fair par cipa on fee specified in ar cle 5 of the Agreement as a penal obliga on with no need for any further no ces in case the CUSTOMER terminates this Agreement and/or fails to par cipate in the Showroom through unilateral termina on of this Agreement by withdrawal, abandoning, etc. b. If the CUSTOMER decides not to par cipate in the SHOWROOM within 15 days following the signing of the Agreement and informs the ORGANIZER in wri ng within the same period, then the Agreement shall be terminated and the CUSTOMER shall no longer be liable to pay the showoom par cipa on fee. However, if this Agreement is signed within the 15 days prior to the SHOWROOM organiza on date, then the CUSTOMER may not exercise the right given in this ar cle. The ORGANIZER may terminate the Agreement unilaterally through service of a wri en no ce without having to specify any reason, and may exclude the CUSTOMER from the Showroom, provided that the ORGANIZER is to exercise such right by not later than 10 days in advance of the Showroom. In this case, the ORGANIZER returns the Showroom par cipa on fee to the CUSTOMER within 1 week following the date of termina on/exclusion. The CUSTOMER herewith agrees and declares in advance that, in case of termina on of the Agreement in this manner and exclusion from Showroom, the CUSTOMER is not en tled to any claims, such as expenses, default interest or losses and damages besides the showroom par cipa on fee. A5

REMATRA KATILIM SÖZLEŞMESİ. Katılımcı Exhibitor. Yer/Tarih. Kaşe/Yetkili imza. Şirketin ticari ünvanı. Şirketin Fuar Duyurularında Kullanılacak İsmi

REMATRA KATILIM SÖZLEŞMESİ. Katılımcı Exhibitor. Yer/Tarih. Kaşe/Yetkili imza. Şirketin ticari ünvanı. Şirketin Fuar Duyurularında Kullanılacak İsmi Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Registration and Acceptance of the Conditions for Participation Fuar veya Ofis alanı için başvurduğumuzu bildiririz. Ekte bulunan, Rematra Center/Tirana da başlıyacak olan EURBALKAN

Detaylı

17-19.12.2015 İSTANBUL KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi

17-19.12.2015 İSTANBUL KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Stand alanı için başvurduğumuzu bildiririz. Ekte bulunan, İstanbul Fuar Merkezi / Yeşilköy de 7-9..0 tarihlerinde düzenlenecek olan CeBIT Bilişim Eurasia Uluslararası Bilgi

Detaylı

17-19.12.2015 İSTANBUL KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi

17-19.12.2015 İSTANBUL KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Stand alanı için başvurduğumuzu bildiririz. Ekte bulunan, İstanbul Fuar Merkezi / Yeşilköy de 7-9..0 tarihlerinde düzenlenecek olan CeBIT Bilişim Eurasia Uluslararası Bilgi

Detaylı

13-15.10.2016 İSTANBUL KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi

13-15.10.2016 İSTANBUL KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Stand alanı için başvurduğumuzu bildiririz. Ekte bulunan, İstanbul Fuar Merkezi / Yeşilköy de - Ekim 0 tarihlerinde düzenlenecek olan CeBIT Bilişim Eurasia Uluslararası Bilgi

Detaylı

GENEL VE ÖZEL KATILIM KOŞULLARI Bölüm 1

GENEL VE ÖZEL KATILIM KOŞULLARI Bölüm 1 Bölüm 1 1. Organizatör: GOCA Fuar Kongre ve Sergi Hizmetleri Ltd. Şti. İrtibat: Ebru GOCA Eski Bağdat Caddesi Tuğan Apt. No:65 /A Küçükyalı 34840 İstanbul, Türkyie Tel: +90 (216) 5180397 Faks: +90 (216)

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU İlgi: T.C. Dışişleri Bakanlığı nın 21.01.2015 tarih ve 26835889-621

Detaylı

Reklam Olanakları Advertising Opportunities Detaylı bilgi için / for detailed information: Esra Tolgay: esra.tolgay@hf-turkey.com

Reklam Olanakları Advertising Opportunities Detaylı bilgi için / for detailed information: Esra Tolgay: esra.tolgay@hf-turkey.com Reklam Olanakları Advertising Opportunities Detaylı bilgi için / for detailed information: Esra Tolgay: esra.tolgay@hf-turkey.com www.win-fair.com 1 -1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels www.win-fair.com

Detaylı

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır.

Detaylı

WIN EURASIA 2015. Reklam Olanakları / Advertising Opportunities İstanbul - Türkiye www.win-fair.com. WIN Fairs make you WIN

WIN EURASIA 2015. Reklam Olanakları / Advertising Opportunities İstanbul - Türkiye www.win-fair.com. WIN Fairs make you WIN WIN EURASIA 2015 Reklam Olanakları / Advertising Opportunities İstanbul - Türkiye www.win-fair.com WIN Fairs make you WIN 2-1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels Işıklı Duvar Panoları Genel

Detaylı

TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ

TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ JANUARY 2015 OCAK 2015 COLLECTIONS / TAHSİLATLAR Documentary collection / Dosya masrafı Presentation for acceptance / Kabule ibraz Aval / Aval Return of bill

Detaylı

WIN EURASIA Automation

WIN EURASIA Automation WIN EURASIA Automation 19-22 March / March 2015 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Fair and Congress Centre Istanbul TURKEY www.win-fair.com -1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels 3 Işıklı Duvar

Detaylı

TERMS & CONDITIONS LIST MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ

TERMS & CONDITIONS LIST MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ TERMS & CONDITIONS LIST MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ FEBRUARY 2016 ŞUBAT 2016 COLLECTIONS TAHSİLATLAR Documentary Collection Handling Fee Dosya Masrafı Aval Return of Bill Without Presentation to Drawee Müşteriye

Detaylı

STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP

STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP Standby nedir? Standby kısaca bir taahhüdün güvence altına alınmasıdır. Bir şeyin arkasında durmaktır. Bu taahhüt Bir ödeme Bir iş Bir sigorta vs. olabilir.

Detaylı

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement (Fixed Price) Individual Contract

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement (Fixed Price) Individual Contract EFET European Federation of Energy Traders Annex 2a to the General Agreement (Fixed Price) Individual Contract This Individual Contract (the Individual Contract ) was executed by and between [ ] whose

Detaylı

WIN EURASIA Metalworking

WIN EURASIA Metalworking WIN EURASIA Metalworking 11 14 Şubat / February 2016 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Fair and Congress Centre Istanbul TURKEY www.win-metalworking.com -1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels

Detaylı

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama:

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama: =Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri İlgili Makama: Katıldığım Amerikan J1 programı çerçevesinde Amerikan makamlarına ödemiş olduğum vergilerimden, ABD Yasaları

Detaylı

MÜġTERĠ KABUL BEYANI

MÜġTERĠ KABUL BEYANI MÜġTERĠ KABUL BEYANI SED-CEM TURĠZM ÖZEL EĞĠTĠM SAĞLIK ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġġrketġ Uludağ Üniversitesi Kampüsü Holiday Inn Otel Görükle, Nilüfer / BURSA Şirketiniz İnternet sitesinde bulunan

Detaylı

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır.

Detaylı

Automechanika İstanbul

Automechanika İstanbul Automechanika İstanbul 09 12 Nisan / April 2015 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Fair and Congress Centre Istanbul TURKEY www.automechanika.com.tr -1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels Işıklı

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

CHANGE GUIDE BSP Turkey

CHANGE GUIDE BSP Turkey IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE BSP Turkey CHECKLIST - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership/Legal Status of Ownership Commercial Registry Gazette ( Ticaret Sicil Gazetesi ) containing information

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ 1. Staj yapmak istenilen tarihten en az üç ay önce bölümlerin onayladığı alanlarda uygun bir işletmeye / kuruluşa başvurulur.

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

Application Form / Başvuru Formu

Application Form / Başvuru Formu 4 6 November / Kasım 2014 Lütfi Kırdar International Convention and Exhibition Centre Istanbul, Turkey Messe Frankfurt Istanbul Uluslararası Fuarcılık Ltd. Şti. Cumhuriyet Caddesi No. 38 Erk Apt., Kat

Detaylı

ARENCO Check~UP REGISTRATION FORM

ARENCO Check~UP REGISTRATION FORM Form Date / Form Dolum Tarihi: 07.07.2015 Check~UP form no: TECHNICAL DEPARTMENT INFORMATION / TEKNİK BÖLÜM BİLGİLERİ Company s name / Firma ismi: Technical manager s name / Teknik müdürün ismi: Region

Detaylı

IX. TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM FUARI PROTOKOLÜ

IX. TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM FUARI PROTOKOLÜ Katılımcı Bilgileri: Madde 1. (Taraflar) Trucas UG ( Fuar şirketi olarak anılacaktır ) tarafından gerçekleştirilecek olan Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı na katılan firmalar (Katılımcı olarak anılacaktır)

Detaylı

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress 16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress İstanbul Expo Center İstanbul / TURKEY Sponsorluk, hedef kitlenizin

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ANNOUNCEMENT FOR THE REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) FOR THE PRIMARY TRAINER AIRCRAFT (BEU) PROGRAM Project: Scope of the Project: Primary Trainer Aircraft (BEU) BEU program shall include: The production and

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ DÖNÜŞÜMLÜ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ- MULTI CURRENCY TIME DEPOSIT ACCOUNT CONTRACT ÖRNEKTIR

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ DÖNÜŞÜMLÜ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ- MULTI CURRENCY TIME DEPOSIT ACCOUNT CONTRACT ÖRNEKTIR Bu Sözleşme, bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta..... ( Müşteri olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki şartlarla akdedilmiştir. Taraflar, Müşteri nin bu Sözleşme

Detaylı

DOMOTEX Turkey 25-28.05.2015 KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM. Katılımcı / Exhibitor

DOMOTEX Turkey 25-28.05.2015 KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM. Katılımcı / Exhibitor DOMOTEX Turkey KATILIM SÖZLEŞMESİ Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Stand alanı için başvurduğumuzu bildiririz. Ekte bulunan, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi (OFM) de 25-28.05.2015 tarihlerinde düzenlenecek

Detaylı

6 ayda bir / Müşteri Bazında / / Account Maintenance Fee 1. TL Hesaplar. İşlem Bazında / Per Vadesiz Hesap Ekstresi Gerçek.

6 ayda bir / Müşteri Bazında / / Account Maintenance Fee 1. TL Hesaplar. İşlem Bazında / Per Vadesiz Hesap Ekstresi Gerçek. T. GARANTİ BANKASI A.Ş. ÜRÜN / HİZMET BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NUMARASI : T. GARANTİ BANKASI A.Ş. PRODUCT / SERVICE INFORMATION FORM CUSTOMER NUMBER : İmzalamış olduğunuz işbu doküman, 03.10.2014 tarihinde

Detaylı

HEIGHTS DAİRE PLANLARI UNIT PLANS İSTANBUL

HEIGHTS DAİRE PLANLARI UNIT PLANS İSTANBUL HEIGHTS DAİRE PLANLARI UNIT PLANS İSTANBUL HEIGHTS TİP 1 / TYPE 1 1. Giriş holü / Entry: A: 5.30 m² 2. Salon / Living room: A: 10.92 m² 3. Mutfak / Kitchen: A: 9.88 m² 4. Banyo / Bathroom: A: 4.71m² 5.

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri İlgili Makama: =Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri Katıldığım Amerikan J1 programı çerçevesinde Amerikan makamlarına ödemiş olduğum vergilerimden, ABD Yasaları

Detaylı

Çocuk bakımı için yardım

Çocuk bakımı için yardım TURKISH Çocuk bakımı için yardım Avustralya Hükümeti, ailelere çocuk bakımı giderlerinde yardımcı olmak için, şunlar dahil bir dizi hizmet ve yardım sunmaktadır: Onaylı ve ruhsatlı çocuk bakımı için Child

Detaylı

Katılımcı Kılavuzu. Exhibitor Manual. Antalya Cıty Expo 6. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı

Katılımcı Kılavuzu. Exhibitor Manual. Antalya Cıty Expo 6. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı Antalya Cıty Expo 6. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı Antalya Cıty Expo 6th Antalya City Planning and Technologies Fair 16-18 Mart 2016 16-18 March 2016 Katılımcı Kılavuzu 2016 Exhibitor Manual

Detaylı

EMEA INTELLIGENCE APPLICATION FORM EMEA INTELLIGENCE KATILIM SÖZLEŞMESİ

EMEA INTELLIGENCE APPLICATION FORM EMEA INTELLIGENCE KATILIM SÖZLEŞMESİ EMEA INTELLIGENCE APPLICATION FORM EMEA INTELLIGENCE KATILIM SÖZLEŞMESİ International Intelligence & Surveillance & Forensics Technologies Conference and Exhibition Uluslararası İstihbarat, Gözetim ve

Detaylı

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU)

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) Account: Müşteri: Date: Tarih: MATERIAL TRANSPORTED TAŞINAN MADDELER Amount per Year Yıllık Miktar Trips per Year Yıllık Sefer Sayısı Distance

Detaylı

PRODUCT / SERVICE NAME : DEMAND TL / FX DEPOSIT ACCOUNT MASRAFIN TANIMI / DEFINITIONS OF COST

PRODUCT / SERVICE NAME : DEMAND TL / FX DEPOSIT ACCOUNT MASRAFIN TANIMI / DEFINITIONS OF COST ÜRÜN / HİZMET BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NUMARASI : PRODUCT / SERVICE INFORMATION FORM CUSTOMER NUMBER : İmzalamış olduğunuz işbu doküman, 03.10.2014 tarihinde yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere

Detaylı

KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM 07-10.11.2013 İSTANBUL. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi

KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM 07-10.11.2013 İSTANBUL. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Stand alanı için başvurduğumuzu bildiririz. Ekte bulunan, İstanbul EXPO Center da tarihlerinde düzenlenecek olan DOMOTEX Middle East, Halı ve Zemin Kaplamaları Ticari Fuarı

Detaylı

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

311188J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311188J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311188J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

Anadolu Üniversitesi - AB2015 Akademik Bilişim Konferansı Sponsor Firma İş Sözleşmesi

Anadolu Üniversitesi - AB2015 Akademik Bilişim Konferansı Sponsor Firma İş Sözleşmesi Anadolu Üniversitesi - AB2015 Akademik Bilişim Konferansı Sponsor Firma İş Sözleşmesi Madde 1 İşin Tanımı ve Taraflar 4-6 Şubat 2015 tarihlerinde yapılacak olan Akademik Bilişim 2015 Konferansında Anadolu

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone Yarına Hazırlayan Smart Tab 6 Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak

Detaylı

XIII. ULUSAL HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ KONGRESİ 30 Nisan 3 Mayıs 2016 Çeşme İZMİR KAYIT KONAKLAMA FORMU

XIII. ULUSAL HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ KONGRESİ 30 Nisan 3 Mayıs 2016 Çeşme İZMİR KAYIT KONAKLAMA FORMU Kayıt konaklama formunu doldurarak, aşağıdaki iletişim bilgileri ile a iletmenizi rica ederiz. Göksu Evleri Çamlık Cad. No:191, Anadolu Hisarı, İstanbul-Türkiye Faks: +90 (216) 46540 48 : thed@eaorganizasyon.com.tr

Detaylı

4. Bu bölümde iletişim adresi bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir.

4. Bu bölümde iletişim adresi bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir. 1. www.avispreferred.eu adresine girin. 2. Açılan sayfada yer alan Join Avis Preferred bölümünde ilgili kısımları aşağıdaki gibi doldurun ve Continue butonuna tıklayın. a. Email address: Kullandığınız

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

Akreditif Açılış Komisyonu

Akreditif Açılış Komisyonu LETTER OF CREDIT INFORMATION FORM AKREDİTİF BİLGİ FORMU NAME OF PRODUCT : LETTER OF CREDIT ÜRÜN ADI : AKREDİTİF NAME OF SERVICE Credit Opening File Cost Amendment (For amendments in text after the Credit

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone ipad Air ve Mini Retina Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen

Detaylı

VODAFONE SMART TAB 10 KAMPANYASI GENÇLİK TEKLİFİ TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SMART TAB 10 KAMPANYASI GENÇLİK TEKLİFİ TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Smart Tab 10 Kampanyası Gençlik Teklifi nden (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement Confirmation of Individual Contract. (Fixed Price) between.

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement Confirmation of Individual Contract. (Fixed Price) between. EFET European Federation of Energy Traders Annex 2a to the General Agreement Confirmation of Individual Contract (Fixed Price) between as Seller and as Buyer. concluded on: / /,. hours Delivery Schedule

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYANIN KOŞULLARI: Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) abonelerinin ( Abone ), aşağıda belirtilen koşulları

Detaylı

Online Stant Başvurusu Nasıl Yapılır?

Online Stant Başvurusu Nasıl Yapılır? Online Stant Başvurusu Nasıl Yapılır? Fuarın ilgili başvuru sayfasına gidiniz Online Stand Application (bu örnekte EUROGUSS 2018 fuarı kullanılmıştır). Application without login data (Üyelik olmadan başvuru):

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Analysis Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

VODAFONE ĠġORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ

VODAFONE ĠġORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Kurumsala Özel Cepte Wi-Fi Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek 2 de belirtilen GSM hatlarımız için imzaladığımız

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

Name of Project/System: The Scope of the Program/System:

Name of Project/System: The Scope of the Program/System: Name of Project/System: The Scope of the Program/System: Delivery Conditions and Required Documents for Receipt of RFP: PROCUREMENT OF MOBİLE / FİXED TACTİCAL AİR NAVİGATİON SYSTEMS PROJECT Request for

Detaylı

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Samsung Pocket Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri nin ( AVEA ) Faturanı Paylaş Modeli nde 3 farklı tarife üzerinden başlattığı Kampanya uygulamasından

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

A R E S TECHNOLOGY & MONEY

A R E S TECHNOLOGY & MONEY Sayfa 1 / 5 A R E S TECHNOLOGY & MONEY FRANCHİSİNG SÖZLEŞMESİ DÜĞÜN SİTESİ İÇİNDİR Sayfa 2 / 5 A T M - ARES TECHNOLOGY MONEY DÜĞÜN PROJESİ İÇİN FRANCHİSİNG SÖZLEŞMESİDİR. 1 - TARAFLAR A) Franchising Veren

Detaylı

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1: Hizmet sağlayan, bundan böyle sözleşmede NETİNTERNET olarak anılacaktır. Ünvan : Netinternet Bilgisayar Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız

Detaylı

U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü. Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü. Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:11:37 PM TR3656 Birinci Basım Ocak 2008 Copyright 2008 ASUSTeK Computers, Inc.

Detaylı

KURUM KİMLİĞİ KLAVUZU

KURUM KİMLİĞİ KLAVUZU KURUM KİMLİĞİ KLAVUZU A. TEMEL İLKELER 1. Yeni Temmer Logotaypı 2. Logotayp - Kurumsal Renk Standartları Process (CMYK) Renkler C M Y K : 0 : 0 : 0 : 100 C M Y K : 0 : 0 : 0 : 60 RGB (Web) Renkler R G

Detaylı

Fuar Adı / Exhibition Name: Fuar Tarihi / Exhibition Date: Katılımcı Adı / Company Name: Salon-Stand No / Hall-Booth No: KİRALIK MALZEME FİYAT LİSTESİ / PRICE LIST FOR RENTAL EQUIPMENT FİYATLAR EURO'DUR

Detaylı

T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT DUZCE UNIVERSITY TRAINING FILE

T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT DUZCE UNIVERSITY TRAINING FILE T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT TRAINING FILE Name-Surname: Student Number: STUDENT S Internship Date: /. Number: Subject: Training STUDENT S; Name-Surname : Class : Student Number

Detaylı

BAKÜ WEDDINGEXPO FUARI Fuar Tarihi: MAYIS 2017 Tur Tarihi: MAYIS 2017

BAKÜ WEDDINGEXPO FUARI Fuar Tarihi: MAYIS 2017 Tur Tarihi: MAYIS 2017 BAKÜ WEDDINGEXPO FUARI Fuar Tarihi: 04-06 MAYIS 2017 Tur Tarihi: 03-07 MAYIS 2017 Emerald Hotel Fuar alanına 13 km Opera Hotel Fuar alanına 15 km Divan Express Hotel Fuar alanına 16 km Hilton Bakü Hotel

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone iphone 3G S Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,...numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik

Detaylı

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN 1) http://obs.karatay.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx Linkinden E-Mail adresini kullanarak şifrenizi oluşturunuz. Create

Detaylı

M occo Home. Katılımcı Kılavuzu. Exhibitor Manual. Morocco Home 2nd Morocco International Home Textiles & Housewares Fair

M occo Home. Katılımcı Kılavuzu. Exhibitor Manual. Morocco Home 2nd Morocco International Home Textiles & Housewares Fair Morocco Home 2. Fas Uluslararası Ev Tekstili & Ev Gereçleri Fuarı Morocco Home 2nd Morocco International Home Textiles & Housewares Fair 31 Mart - 3 Nisan 31 March - 3 April Katılımcı Kılavuzu Exhibitor

Detaylı

KURUMSALA ÖZEL 12 AY KONTRATLI VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSALA ÖZEL 12 AY KONTRATLI VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Kurumsala özel 12 Ay Kontratlı Vodem Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek-2 de yer alan listedeki GSM hatlarımız için imzaladığımız Vodafone

Detaylı

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi Ana Sözleşme Seri No: Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan sonra kısaca TURKCELL SUPERONLINE

Detaylı

Bazı göçmenlerin, kendilerine Avustralya da yaşama vizeleri verilebilmesi için önce bir Assurance of Support (AoS) almaları gerekir.

Bazı göçmenlerin, kendilerine Avustralya da yaşama vizeleri verilebilmesi için önce bir Assurance of Support (AoS) almaları gerekir. Assurance of Support Bazı göçmenlerin, kendilerine Avustralya da yaşama vizeleri verilebilmesi için önce bir Assurance of Support (AoS) almaları gerekir. Hangi vize başvurularının bir Aos ye ihtiyacı olduğuna

Detaylı

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Ders Verme ve Eğitim Alma Faaliyeti Teaching and Training Mobility "Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

VODAFONE 12 AY KONTRATLI FATURALI 8GB VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 12 AY KONTRATLI FATURALI 8GB VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen 12 Ay Kontratlı Faturalı 8GB Vodem Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,... numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 ve Yeni ipad Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIZLI PVC KAPI MONTAJ KLAVUZU MODEL FUD 2015.01 MONTAJ KLAVUZU/INSTALLATION BOOK INTRODUCTION The information contained in this manual will allow you to install your

Detaylı

Kendi ülkelerinde staj yapacak yabancı uyruklu öğrenciler STJ 302 deki belgeleri doldurarak aşağıdaki yolu izlemelidirler.

Kendi ülkelerinde staj yapacak yabancı uyruklu öğrenciler STJ 302 deki belgeleri doldurarak aşağıdaki yolu izlemelidirler. STJ 302 (ECZANE STAJI) YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 2013-2014 Bahar Dönemi STJ 302 yi alan öğrenciler aşağıdaki açıklanan şekilde staj başvurularını şahsen yapacaklardır. 1) STJ 302 yi alan öğrenciler,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ MEVDUAT FON PAKETİ SÖZLEŞMESİ - DEPOSIT FUND PACKAGE CONTRACT (SUB-CONTRACT TO THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ MEVDUAT FON PAKETİ SÖZLEŞMESİ - DEPOSIT FUND PACKAGE CONTRACT (SUB-CONTRACT TO THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT) Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka ) ile diğer tarafta.. ( Müşteri ) arasında aşağıdaki koşullarda bu Ek Sözleşme imzalanmıştır. Bu Ek Sözleşme, taraflar arasında imzalanmış olan Bankacılık İşlemleri

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

Welcome. Hos Geldiniz. Summer Schools Presentation. Yaz Okulları Sunumu. Sandi Engler Overseas College Counselor Yurtdışı Üniversiteler Danışmanı

Welcome. Hos Geldiniz. Summer Schools Presentation. Yaz Okulları Sunumu. Sandi Engler Overseas College Counselor Yurtdışı Üniversiteler Danışmanı Summer Schools Presentation Welcome Yaz Okulları Sunumu Hos Geldiniz Sandi Engler Overseas College Counselor Yurtdışı Üniversiteler Danışmanı Güniz Gücükoğlu Durmuş Assistant Counselor & Summer School

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Samsung Tablet Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım Samsung Tablet Kampanyası Taahhütnamesi Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İşOrtağım Yarına Hazırlayan Tablet Kampanyaları (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../...

Detaylı

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Ders Verme ve Eğitim Alma Faaliyeti Teaching and Training Mobility Yıldız Technical University European Union Office 1 İkili anlaşma

Detaylı

KURALLAR VE YÖNERGELER

KURALLAR VE YÖNERGELER KURALLAR VE YÖNERGELER Tüm katılımcıların bu hizmet kılavuzunda ve fuar alanı sözleşmesinin arka sayfasında belirtilen tüm kural ve yönergelere uyması beklenmektedir. FUAR AÇILIŞ ve KAPANIŞ SAATLERİ 3

Detaylı

Application Deadline Son başvuru tarihi

Application Deadline Son başvuru tarihi Application Deadline Son başvuru tarihi 27.01.2016 23 25 Mart / March 2016 Lütfi Kırdar International Convention and Exhibition Center Istanbul, Turkey APPLICATION FORM / BAŞVURU FORMU Please complete,

Detaylı

Application Deadline Son başvuru tarihi

Application Deadline Son başvuru tarihi Uluslararası Fuarcılık Ltd. Şti. Application Deadline Son başvuru tarihi 10.08.2015 3 5 Kasım / November 2015 Lütfi Kırdar International Convention and Exhibition Center Istanbul, Turkey APPLICATION FORM

Detaylı

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1 - Taraflar 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan www.heryersms.com (bundan sonra Heryer SMS olarak anılacaktır) ile yeni

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Ayrıca aşağıdaki belgeler sözleşme ile birlikte mutlaka gönderilmelidir. - Vergi Levhası - Ticaret Sicil Gazetesi - İmza sirküleri (sözleşmedeki

Detaylı

FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM. (2) Vergi Dairesi No / Vat No : (3) Adresi / Address : (4) Posta Kodu / ZIP Code : (5) Şehir / City :

FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM. (2) Vergi Dairesi No / Vat No : (3) Adresi / Address : (4) Posta Kodu / ZIP Code : (5) Şehir / City : A1A. BELGE TALEP EDEN KURULUŞ / CERTIFICATE REQUESTED BY (1) Kuruluşun adı / Company Name : NETELSAN ELEK. ELEKT. SİS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (2) Vergi Dairesi No / Vat No : OSTİM / 6310092271 (3) Adresi

Detaylı