İÇİNDEKİLER. Giriş. 1. Beyan Alma İşlemine Giriş Beyanın Alınması 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER. Giriş. 1. Beyan Alma İşlemine Giriş 3. 2. Beyanın Alınması 8"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER Giriş 1. Beyan Alma İşlemine Giriş 3 2. Beyanın Alınması 8 3. Adres Bilgilerinin Girilmesi Beyan Edilen Adresin Ġl veya Ġlçe Merkezinde Olması Halinde Beyan Edilen Adresin Beldede Olması Halinde Beyan Edilen Adresin Köyde Olması Halinde Diğer Adres Mevzuat Nüfus Hizmetleri Kanununda Adres Beyanı Türkiye de Oturan Yabancıların Adres Beyanı Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Adres Beyanı Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesinde Adres Beyanı BaĢbakanlık Genelgesi Adres Beyanı İle İlgili İlkeler 49

2 GİRİŞ Adres Kayıt Sistemi ile Türk VatandaĢlarının ve Türkiye de yerleģik yabancıların yerleģim yeri ve diğer adresleri elektronik ortamda ĠçiĢleri Bakanlığı Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğünce güncel olarak tutulmaya baģlanmıģtır. Sistem sayesinde, yerleģim yeri ve diğer adres bilgileri ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, adres bileģenleri ile tanımlanmıģ tüm adreslerin tutulduğu Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) bilgileri, nüfus kütüklerindeki kiģi kayıtları ile iliģkilendirilerek, Kimlik PaylaĢımı Sistemi (KPS) üzerinden kamu kurumlarının istifadesine sunulmuģtur sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile tüm kurumlara, adres ile ilgili iģ ve iģlemlerinde bu bilgileri kullanma zorunluluğu getirilmiģtir. Adres bilgilerinin kurumlarla paylaģılması güvenlik, ekonomi, sağlık ve eğitim baģta olmak üzere değiģik alanlarda hizmet veren kurumların çalıģmalarına temel teģkil edecek ve kiģilerin hayatını kolaylaģtıracaktır. Adres Kayıt Sisteminin amacına ulaģabilmesi, adrese iliģkin bilgilerin güncel ve sağlıklı olarak tutulması, adres bilgilerinin zamanında ve doğru olarak bildirilmesi ile mümkündür. Adres bildirimleri; nüfus müdürlüklerine, adrese dayalı hizmet almak üzere müracaat edilen kurumlara, dıģ temsilciliklere yapılabilir. Bu bildirimler; Adres Beyan Formu kullanılarak 20 iģ günü içerisinde Ģahsen, iadeli taahhütlü posta, kargo veya sayısal imza kullanılarak yapılabilir. KiĢilerin adres bildirimleri Ģahsen yapması esastır. Aynı konutu paylaģan ve aralarında aile bağı bulunan ergin kiģiler birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler. Noterce düzenlenen adres bildirimine iliģkin temsil yetkisini ibraz edenler, temsil ettikleri kiģi adına yerleģim yeri ve diğer adres bildiriminde bulunabilirler. Adres beyanı alma yetkisine sahip nüfus personeli ile belediye, su idareleri, elektrik idareleri gibi adrese dayalı hizmet veren kurum personeli için beyan alımında yeknesaklığı sağlamak amacıyla Adres Beyanı Alma Kullanıcı Kılavuzunu hazırlamayı uygun bulduk. Program, mevzuat ve ilkelerin anlatıldığı kitabımızın faydalı olacağını umuyoruz. Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü - 2 -

3 1. Beyan Alma İşlemine Giriş Adres Kayıt Sistemi Adres beyan iģlemleri sayfasına ulaģmak için https://adres.nvi.gov.tr ana sayfasından sisteme giriģ yapılmalıdır. 1. Şekil 1.a 1. Bu alana T.C Kimlik Numarası ve Ģifre yazılarak sisteme giriģ yapılır. Sisteme ilk defa giriģ yapacak olan kullanıcılar nüfus cüzdanının 6 (altı) haneli seri numarasını Ģifre olarak kullanacaklardır. 2. Şekil 1.b 2. Beyan iģlemleri için Adres Kayıt Sistemi ana sayfasında Beyan ĠĢlemleri menüsünden Adres Beyanı seçeneği seçilir

4 Adres Beyanı seçildikten sonra aģağıda görülen sayfa açılacaktır. ĠĢlem Tipi baģlığı altında bulunan Yeni adres beyanı girmek, Adres Beyan Tipi bölümünde ise Form A Herhangi bir iģleme gerek kalmaksızın seçili olarak ekrana gelir. Şekil 1.c ġimdi Adres Beyanı alma adımlarının her birini tek tek açıklamaları ile birlikte inceleyelim

5 1. Şekil 1.d 1. ĠĢlem Tipi bölümünde Yeni adres beyanı girmek seçili olarak ekrana gelir. 2. Şekil 1.e 2. Adres Beyan Tipi bölümünde Türkiye de yaģayan Türk VatandaĢları için Form A, yurtdıģında yaģayan Türk VatandaĢları için Form B gözükmektedir. Ayrıca Form A ekrana seçili olarak gelir. 3. Şekil 1.f 3. Beyanda bulunan kiģi ilgili adreste oturmuyor seçeneği beyan edilen adreste oturmayan, vekillik yetkisi olan, yatılı okul, huzurevi, hastane vb. kurum yöneticileri ve kimsesiz olanların yerine beyanda bulunacak olan muhtarlar beyanda bulunurken seçilir

6 4. Şekil 1.g 4. Beyanda Bulunan Kimlik Bilgileri bölümüne beyanda bulunan kiģinin T.C Kimlik No su girilir ve Kimlik Bilgilerini Getir butonuna tıklanır. Beyanda bulunan kiģinin T.C Kimlik No, Ad ve Soyadı ilgili bölümlerin karģısına sistem tarafından yazılır. Şekil 1.h Adreste Bulunan KiĢilerin Kimlik Bilgileri bölümüne adreste oturan kiģilerin T.C Kimlik No ları sırayla girilir ve her T.C Kimlik No dan sonra Ekle butonuna tıklanır

7 6. Şekil 1.i 6. ġekil 1.i de görüldüğü üzere kiģi T.C Kimlik No su ve ad soyadı ile ekranda görüntülenerek ekleme iģlemleri tamamlandıktan sonra butonuna tıklanır. Adreste Bulunan KiĢilerin Kimlik Bilgileri baģlığı altında Adres sütununda ġu anda adres bilgisi görüntülenemiyor ibaresi varsa; O kiģinin daha önce herhangi bir adres beyanında bulunmadığı anlamına gelmektedir

8 2. Beyanın Alınması Beyan Adımına Geç butonuna tıklandıktan sonra aģağıda görülen sayfa açılacaktır. Şekil 2.a - 8 -

9 1. Şekil 2.b 1. Beyan Tarihi bölümü sistem tarafından otomatik olarak görüntülenecektir. Ancak yerleģim yerine taģınma tarihi kiģinin beyanına göre eklenmelidir. YerleĢim yerine taģınma tarihi beyan tarihinden daha önceki bir tarih olmalıdır. 2. Şekil 2.c 2. Beyanda Bulunan bölümünde bir önceki Adres Beyanı sayfasında sisteme girdiğimiz beyanda bulunan kiģinin ismi görünür. 3. Şekil 2.d 3. Eklenen kiģiler, otomatik olarak Aynı Adreste Bulunan KiĢiler bölümünde görülür. Bu bölümden aynı adrese Yeni KiĢi Ekle butonu ile yeni bir kiģi eklenebilir veya beyanda bulunulmuģ kiģi Satırı Sil butonu ile listeden çıkartılabilir

10 4. 5. Şekil 2.e 4. YerleĢim Yeri Adresinin girilmesine ilgili bölümden idari yapının seçilmesiyle baģlanır. Bu iģlemin nasıl yapılacağı 3. Bölümde detaylı olarak anlatılmaktadır. 5. YerleĢim Yeri Adresi seçeneği seçili olarak gelir. Eğer beyan edilen adres, beyan edenin diğer adresi ise Bölüm 4 te anlatıldığı Ģekilde iģlem yapılır

11 3. Adres Bilgilerinin Girilmesi KiĢi il veya ilçe merkezinde oturuyorsa Ġl-Ġlçe Merkez Adresi, beldede oturuyorsa Belde Adresi, köyde oturuyorsa Köy Adresi seçeneklerinden birisi seçilmelidir. Bu menüdeki seçenekler Ulusal Adres Veri Tabanında (UAVT) kayıtlı tüm adres bileģenlerini içerdiği için, her üst birim seçildiğinde altındaki seçeneği kapsayacak Ģekilde hazırlanmıģtır. Bir birim seçildiğinde altındaki kayıtlı birimler otomatik olarak görüntülenecektir. Bu listelerin gelmesi ile daha önceden yapılan alan uygulaması sırasında adres bileģenlerinin UAVT ye iģlenmiģ olduğu anlaģılmaktadır. Eğer kiģinin belirttiği adres bileģenleri, UAVT de yer alan listelerde görüntülenmiyorsa yetkili idarenin(belediye, il özel idaresi) numaralama birimine bildirilmesi gerekmektedir. 3.1 Beyan Edilen Adresin İl veya İlçe Merkezinde Olması Halinde Adres bileģenlerinin sırasıyla seçimi: Şekil 3.1.a 1. Adres Bilgileri bölümünde Ġl-Ġlçe Merkez Adresi seçili olarak ekrana gelir. 2. Ġkamet edilen il seçilir

12 3. Şekil 3.1.b 3. Ġl seçiminden sonra ilçe seçilir. 4. Şekil 3.1.c 4. Ġlçedeki mahalle listesinden ikamet edilen mahalle seçilir

13 5. Şekil 3.1.d 5. Mahalle seçiminden sonra Cadde/Sokak/Bulvar/Meydan (CSBM) bileģenlerinden yalnızca birinin seçimi yapılır. 6. Şekil 3.1.e 6. CSBM seçiminden sonra bina dıģ kapı numarası seçimi yapılır

14 7. Şekil 3.1.f 7. SeçilmiĢ dıģ kapı numarasına ait iç kapı numaraları otomatik olarak gelir. Beyan edilen iç kapı no seçimi yapılır. Eğer bina müstakil ise sistem binanın iç kapı numarası olmadığı yönünde uyarı verir ve bağımsız bölüm kısmı sayfada görüntülenmez. 8. Şekil 3.1.g Eğer biliniyorsa posta kodu da yazılır. 9. Adresi Ekle butonuna tıklanarak adres sisteme eklenir

15 10. Şekil 3.1.h 10. Adresin eklenmesi ile YerleĢim Yeri Adresi alanında beyan edilen adres görünür. Şekil 3.1.i ĠĢlem de belirtilen adreste hata varsa Adresi Sil ile adres silinebilir ve tekrar Adres Bilgilerinin Eklenmesi bölümünde açıklanan Ģekilde iģlem yapılabilir

16 12. Şekil 3.1.j 12. Adres doğru ise Beyanı Tamamla butonu ile iģlem tamamlanır ve çıktısı alınmak üzere ön izlemesi yapılır Şekil 3.1.k 13. Beyanın tamamlanması ile çıktısı alınarak imzalanmak üzere Ön Ġzleme yapılır. 14. Ön izleme yapılıp evrakların çıktısı alındıktan sonra Tamam butonuna tıklanır

17 Şekil 3.1.l Ön izlemede ekrana gelen formun çıktısı alınır ve beyanda bulunan kiģiye imzalatılır

18 Şekil 3.1.m 15. Formun imzalanması durumunda Onayla butonuna tıklanarak beyan tamamlanır. 16. Aksi durumda Ġptal Et butonuna tıklanarak oluģturulmuģ form iptal edilebilir

19 3.2 Beyan Edilen Adresin Beldede Olması Halinde Şekil 3.2.a 1. Beyan edilen adres belde olması durumunda Belde Adresi seçimi yapılır. 2. Beldenin bağlı bulunduğu il seçilir. 3. Şekil 3.2.b 3. Beldenin bağlı bulunduğu ilçe seçimi yapılır

20 4. Şekil 3.2.c 4. Bucak seçimi yapılır. 5. Şekil 3.2.d 5. Köy (Belde) seçimi yapılır

21 6. Şekil 3.2.e 6. Ġkamet edilen mahalle listeden seçilir. 7. Şekil 3.2.f 7. Mahalle seçiminden sonra ilgili CSBM seçilir

22 8. Şekil 3.2.g 8. Ġkamet edilen binanın dıģ kapı numarası seçilir. 9. Şekil 3.2.h 9. Binanın iç kapı numarası seçilir, bina müstakil ise sistem binanın iç kapı numarası olmadığına dair uyarı verir

23 10. Şekil 3.2.i Biliniyorsa Posta Kodu yazılır. 11. Adresi ekle butonuna tıklanarak adres görüntülenir. 12. Şekil 3.2.j 12. Adresin eklenmesi ile YerleĢim Yeri Adresi alanında beyan edilen adres görünür

24 Şekil 3.2.k ĠĢlemde belirtilen adreste hata varsa Adresi Sil ile adres silinebilir ve tekrar Adres Bilgilerinin eklenmesinde de açıklandığı iģlem yapılabilir. 14. Şekil 3.2.l 14. Adres doğru ise Beyan Tamamla butonu ile iģlem tamamlanır

25 Şekil 3.2.m 15. Beyanın tamamlanması ile çıktısı alınarak imzalanmak üzere Ön Ġzleme yapılır. 16. Ön izleme yapılıp evrakların çıktısı alındıktan sonra Tamam butonuna tıklanır

26 Şekil 3.2.n Ön izlemede ekrana gelen formun çıktısı alınarak beyanda bulunan kiģiye imzalatılır

27 Şekil 3.2.o 17. Formun imzalanması durumunda Onayla butonuna tıklanarak beyan tamamlanır. 18. Aksi durumda Ġptal Et butonuna tıklanarak oluģturulmuģ form iptal edilebilir

28 3.3 Beyan Edilen Adresin Köy Olması Halinde Şekil 3.3.a 1. Beyan edilen adres köy olması durumunda Köy Adresi seçimi yapılır. 2. Köyün bağlı bulunduğu il seçilir. 3. Şekil 3.3.b 3. Daha sonra bağlı bulunduğu ilçe seçilir

29 4. Şekil 3.3.c 4. Köyün bağlı bulunduğu bucak seçilir. 5. Şekil 3.3.d 5. Ġkamet edilen köy seçilir

30 6. Şekil 3.3.e 6. Eğer köye bağlı bir mevkide ikamet ediliyorsa mevki seçimi yapılır. Köy Adresinde Merkez isimli mezra/mevki köyün kendisi anlamına gelir. 7. Şekil 3.3.f 7. Köylerde sokak bulunmadığında bu bölümde null(boģ değer) seçilir

31 8. Şekil 3.3.g 8. Bina dıģ kapı numarası seçilir. 9. Şekil 3.3.h 9. Bina iç kapı numarası seçilir

32 10. Şekil 3.3.i 10. Eğer binanın iç kapı numarası yoksa sistem iç kapı numarasının (bağımsız bölüm) olmadığı yönünde uyarı verir. 11. Şekil 3.3.j 11. Biliniyorsa Posta Kodu yazılır Adresi ekle butonuna tıklanarak adres görüntülenir

33 13. Şekil 3.3.k 13. Adresin eklenmesi ile YerleĢim Yeri Adresi alanında beyan edilen adres görünür. Şekil 3.3.l ĠĢlem de belirtilen adreste hata varsa Adresi Sil ile adres silinebilir ve Adres Bilgilerinin eklenmesinde de açıklandığı iģlem yapılabilir

34 15. Şekil 3.3.m 15. Adres doğru ise Beyanı Tamamla butonu ile beyan alma iģlemi tamamlanır ve çıktısı alınmak üzere ön izlemesi yapılır Şekil 3.3.n 16. Beyanın tamamlanması ile çıktısı alınarak imzalanmak üzere Ön Ġzleme yapılır. 17. Ön izleme yapılıp evrakların çıktısı alındıktan sonra Tamam butonuna tıklanır

35 Şekil 3.3.o Ön izlemede ekrana gelen formun çıktısı alınarak beyanda bulunan kiģiye imzalatılır

36 Şekil 3.3.p 18. Formun imzalanması durumunda Onayla butonuna tıklanarak beyan tamamlanır. 19. Aksi durumda Ġptal Et butonuna tıklanarak oluģturulmuģ form iptal edilebilir

37 4.Diğer Adres Bu seçenek, yerleģim yeri dıģında kalan ve geçici süre ile oturulan yazlık, kıģlık, ikinci veya üçüncü konutlara ait adres bilgileri içindir. KiĢinin talebi halinde diğer adres bilgileri bu seçenek seçilerek doldurulur. Askerlik hizmetinin yapıldığı yer, yatılı okul, çocuk ıslah evi, yetiģtirme yurdu, hastane, cezaevi, öğrenci yurdu, huzurevi gibi kiģinin geçici olarak kaldığı adresler diğer adres olarak kaydedilir. Her türlü doğal afet sonucu yerleģim yerlerinin kullanılamayacak hale gelmesinden dolayı kiģilere yerleģmeleri için gösterilen karavan, çadır, prefabrik evler, spor salonu, yurt huzurevi, sosyal ve eğitim tesisleri, gibi yerler diğer adres olarak tutulur. Sığınma evi, Ģefkat evi ve bir olay üzerine tanıklık yapan kiģilerin koruma altına alındıkları adresler de diğer adres olarak kabul edilir. KiĢilerin diğer adresleri bildirme zorunlulukları yoktur. YerleĢim yeri adresleri ile birlikte veya ayrıca diğer adreslerini bildirebilirler. Diğer adreslerin beyanlarının alınması da yerleģim yeri adres beyanındaki iģlem basamakları gibidir. Diğer adres beyanının alınmasında kılavuzun 1. (Beyan Alma ĠĢlemine GiriĢ) ve 2. (Beyanın Alınması) bölümlerindeki iģlem basamakları aynen gerçekleģtirilir. Beyan edilen diğer adres, Ġl veya Ġlçe merkezinde ise 3.1 Beyan Edilen Adresin Ġl-Ġlçe Merkezinde Olması Halinde bölümündeki gibi, beldede ise 3.2 Beyan Edilen Adresin Beldede Olması Halinde bölümündeki gibi, köyde ise 3.3 Beyan Edilen Adresin Köyde Olması Halinde bölümündeki gibi iģlem yapılır

38 5.MEVZUAT 5.1.Nüfus Hizmetleri Kanununda Adres Beyanı Bildirim yükümlülüğü MADDE 50- (1) Ġl özel idareleri ve belediyeler bu Kanun uyarınca belirlenen standartlardaki adres bilgileri ile adres oluģumuna altyapı oluģturan yapı belgelerini, belgelerin oluģturulması ile eģ zamanlı olarak ulusal adres veri tabanına iģlemekle yükümlüdür. (2) YerleĢim yeri adreslerinin tutulmasında kiģilerin yazılı beyanı esas alınır. Bildirim, nüfus müdürlüklerine ve dıģ temsilciliklerimize adres beyan formuyla yapılır. YerleĢim yeri adresi aynı konut olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler. (3) Noterden verilen temsil yetkisini ve bunun kapsamını belirten yazılı belgeyi ibraz edenler kiģilerin adresleri ile ilgili beyanda bulunabilirler. (4) Çocukların ve kısıtlıların adresleri veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin olan kardeģleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından bildirilir. (5) Huzur evi, yetiģtirme yurdu, cezaevi, öğrenci yurdu gibi yerlerde kalanların adreslerinin bildirimleri ilgili kurum yetkililerince, bildirim yapamayacak durumda olan kimsesizlerin bildirimleri ise muhtarlar tarafından yapılır. (6) Vesayet altındakilerin yerleģim yeri adresleri, bağlı bulundukları vesayet makamınca bildirilir. (7) Adres bildirimi Ģahsen, posta veya elektronik posta ile yapılabilir. Bildirim süresi ve güncelliği MADDE 51- (1) 50 inci maddede sayılan adres beyanı ile yükümlü kiģi ve kurumlar yerleģim yeri adreslerine iliģkin değiģiklikleri yirmi iģ günü içinde ilçe nüfus müdürlüklerine bildirmekle yükümlüdür. Ancak yerleģim yeri adresine dayalı hizmet almak üzere herhangi bir resmî kuruma yapılan müracaatlarda adres değiģikliğine iliģkin beyan, ilgilisi tarafından adres beyan formuna iģlenerek nüfus müdürlüğüne gönderilmek üzere ilgili kuruma teslim edilebilir. Bu beyan formları ilgili kurumlarca en geç on iģ günü içinde kurumun bulunduğu yerin ilçe nüfus müdürlüğüne gönderilir. (2) Adres bileģenlerinde meydana gelen değiģiklikler hususunda kiģilerin bildirimde bulunma sorumluluğu yoktur. Bu değiģiklikler belediyelerce, belediye sınırları dıģında kalan yerlerde ise il özel idarelerince en geç değiģikliği takip eden on iģ günü içinde, elektronik ortamda ulusal adres veri tabanına iģlenir. (3) Müstakil konut sahipleri ile apartman ve site yöneticileri, lojman idareleri sorumluları; sorumluluk alanlarındaki yerleģim yeri adresine iliģkin değiģiklikleri, yirmi iģgünü içinde, muhtarlar ve 50.Maddede sayılan beyan yükümlülüğü olanlarla iģbirliği içinde takip etmek ve ortaya çıkan farklılıkları muhtarlara bildirmekle yükümlüdür. (4) YerleĢim yeri adresi değiģikliği bildirimlerine iliģkin listeler nüfus müdürlüklerince ilgili muhtarlıklara gönderilir

39 (5) Muhtarlar, bu Kanun uyarınca nüfus müdürlüklerince kendilerine iletilen yerleģim yeri adresi değiģikliği bildirim listelerini incelemek, mahallindeki yerleģim yeri adresi değiģiklikleri ile karģılaģtırmak ve varsa bildirilmemiģ olan değiģiklikleri her ayın son haftası içinde bağlı bulunulan ilçenin nüfus müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. Beyanda şüphe MADDE 60- (1) Nüfus olayları ile ilgili beyanlarda Ģüpheye düģülmesi halinde mülkî idare amirinin emri ile kolluk makamları tarafından gerekli soruģturma ve incelemeler yapılarak nüfus müdürlüğüne bildirilir. Gerçek dışı beyan MADDE 67- (1) Gerçeğe aykırı yerleģim yeri veya cüzdan talep belgesi veren köy veya mahalle muhtarları ile herhangi bir iģlem sebebiyle nüfus müdürlüğüne gerçek dıģı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenler altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Adrese iliģkin yükümlülükleri yerine getirmeyen ve yasaklara aykırı hareket eden kamu görevlileri 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kamu idaresinin güvenirliğine ve iģleyiģine karģı suçlara iliģkin hükümlerine göre cezalandırılır. İdarî para cezaları MADDE 68- (1) Bu Kanuna göre; c) Mülkî idare amirince bu Kanunun 50 inci maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kiģilere 250 YTL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 500 YTL idarî para cezası verilir. (2) Yurt dıģında verilen idarî para cezaları, iģlem sırasında mahallî para karģılığı verildiği ülkede konsolosluk hasılatının tahsil edildiği para birimi üzerinden tahsil edilir. (3) Bu Kanuna göre; a) Her türlü doğal afet, gasp, hırsızlık, yangın ve terör nedeniyle nüfus ve aile cüzdanlarının kaybedilmesi, nüfus olaylarının bildirim yükümlülüğünün yerine getirilememesi hallerinde, bu maddede belirtilen idarî para cezaları uygulanmaz

40 5.2.Türkiye'de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tutulması Hakkındaki Yönetmelikte Adres Beyanı Nüfus olaylarının bildirim yükümlülüğü MADDE 9- (1) Nüfus kayıtları tutulan yabancılar kendileri ile ilgili nüfus olaylarını, yerleşim yeri adreslerini ve bunlardaki değiģiklikleri, yerleģim yeri nüfus müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler. Nüfus müdürlüklerince gerekli iģlemler yapılarak, bu değiģiklikler yabancılar kütüğüne iģlenir. 5.3.Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği nde Adres Beyanı Adres bildirim yükümlülüğü ve şekli MADDE 13 (1) YerleĢim yeri ve diğer adreslerin tutulmasında kiģilerin adres beyan formundaki yazılı beyanı esas alınır. Bildirim nüfus müdürlüklerine, kurumlara ve dıģ temsilciliklere Ģahsen yapılır. Adres beyan formundaki bildirimler aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. (2) YerleĢim yeri adresi aynı konut olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler. (3) Noterden verilen temsil yetkisini ve bunun kapsamını belirten yazılı belgeyi ibraz edenler, adres ile ilgili beyanda bulunabilirler. (4) Çocukların ve kısıtlıların adresleri veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin olan kardeģleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından bildirilir. (5) Velayet altında bulunan çocuğun yerleģim yeri adresi anne veya babasının adresidir. (6) Yatılı okul, hastane, huzur evi, yetiģtirme yurdu, cezaevi, öğrenci yurdu gibi yerlerde kalanların adresleri ilgili kurum yetkililerince bildirilir. (7) Vesayet altındakilerin yerleģim yeri adresleri bağlı bulundukları vesayet makamınca nüfus müdürlüğüne bildirilir. (8) Engellilik, yaģlılık, hastalık gibi beyanda bulunmaya engel hali bulunanlardan yerine beyanda bulunabilecek yakını olmayan kimsesizlerin adres kayıtlarına iliģkin bildirimleri; muhtarlarca elektronik ortamda nüfus müdürlüğüne veya Genel Müdürlüğe, mümkün olmaması halinde ise kâğıt ortamında bulunduğu yerin nüfus müdürlüğüne yapılır. Bildirim süresi MADDE 14 (1) Adrese iliģkin değiģiklikleri; adres beyanı ile yükümlü kiģiler ve kurumlar yirmi iģ günü içinde, yerleģim yeri adresine dayalı hizmet almak üzere herhangi bir resmi kuruma yapılan müracaatlarda kurumlar, ilgili kuruma teslim edilen adres değiģikliğine iliģkin beyan formu ile on iģ günü içinde nüfus müdürlüklerine veya Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür. (2) Yöneticiler ve müstakil konut sahipleri sorumluluk alanlarında bulunan yerlerdeki adres değiģikliklerini, adres beyan yükümlülüğü olanlar ile birlikte takip ederek, yirmi iģ günü içinde muhtarlara bildirmekten sorumludurlar

41 5.4.Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi nde Adres Beyanı Adres beyan formu MADDE 10 (1) YerleĢim yeri ve diğer adres bilgilerinin değiģikliğine iliģkin bildirimler Ģekli ve kapsamı Bakanlıkça belirlenmiģ olan formlar ile yapılır. Bildirimlerde kiģilerin beyanı esas alınır. (2) YerleĢim yeri ve diğer adres bilgilerinin değiģikliğine iliģkin bildirimlerin; Türkiye de yaģayan vatandaģlarımız ve yabancılar tarafından Adres beyan formu (A), yurtdıģında yaģayan vatandaģlarımız tarafından ise Adres beyan formu (B) doldurulmak suretiyle yapılması zorunludur. (3) Adres beyan formundaki bildirimler aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. (4) Bu formların dıģında yapılmıģ olan bildirimler iģleme alınmaz. Adres beyan formlarının temini MADDE 11 (1) Adres beyan formları; a) Genel Müdürlüğün internet adresinden, b) Nüfus müdürlüklerinden, c) Hizmet almak üzere müracaat edilen kurumlardan, ç) Muhtarlıklardan, d) DıĢ temsilciliklerimizden, temin edilebilir. (2) Ayrıca belirlenen standartlara uygun olmak Ģartı ile özel kuruluģlarca bastırılıp, dağıtımı yapılan adres beyan formları da kullanılabilir. (3) Kurumlar, Bakanlığın belirlediği standartlara uygun adres beyan formlarını kendileri temin eder. Adres beyan formlarındaki zorunlu alanlar MADDE 12 (1) Adres beyan formu (A) da: a) T.C kimlik numarası, b) Adı, c) Soyadı, d) Beyan tarihi, e) Ġmza f) Varsa aynı yerleģim yerinde bulunan kiģilerin T.C kimlik numarası, adı ve soyadı g) Adres bilgileri, h) Bildirilen yerleģim yerine taģınma tarihi, doldurulması zorunlu olan alanlardır. Yabancıların doldurdukları Adres beyan formu (A) da, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası alanına yabancılara mahsus kimlik numarası yazılır. Adres bildirim yerleri MADDE 13 (1) Bildirimler; a) Nüfus müdürlüklerine, b) Hizmet almak üzere müracaat edilen kurumlara, c) DıĢ temsilciliklere, d) Genel Müdürlüğe yapılabilir

42 Adres Bildirim şekli MADDE 14 (1)Adres bildirimleri; a) ġahsen, b) Posta, c) Sayısal imza sahiplerince elektronik posta ile yapılabilir. (2) Adres bildiriminin Ģahsen ve kağıt ortamında yapılması halinde; a) Bildirimlerde kiģinin kimliğini ispat edeceği bir belge istenir. Kimlik belgesi olarak nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, uluslararası aile cüzdanı, silah ruhsatı, meslek kuruluģlarınca verilmiģ kimlik kartı, öğrenci belgesi, kurum kimlik kartı gibi fotoğraflı kimlik belgeleri kabul edilir. Kimliğini ispat edemeyenlerin beyanları iģleme alınmaz. b) Formları iģleme alan görevliler formun ön incelemesini yaparak, bu Yönergenin 10 uncu maddesinde belirtilen standarda uygun olup olmadığını inceler. Standarda uygun değil ise, ilgiliye standarda uygun form vererek doldurması sağlanır. c) Standarda uygun formda bu Yönergenin 12 nci maddesinde sayılan zorunlu alanların doldurulup doldurulmadığı kontrol edilir, varsa eksiklikler tamamlatılır. d) Görevli Adres beyan formunu usulüne göre kaydeder. Adres beyan formunun kiģide kalacak bölümünü onaylayarak ilgilisine verir. Ġlgili adres beyan formunun bu kısmını otuz gün süre ile hizmet almak üzere gittiği kurumlarda, ayrıca yeniden adres beyan formu doldurmaksızın kullanabilir. (3) Adres bildiriminin kiģinin sözlü beyanına göre elektronik ortamda görevli tarafından düzenlenmesi halinde; a) Bildirimlerde kiģinin kimliğini ispat edeceği bir belge istenir. Kimlik belgesi olarak nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, uluslararası aile cüzdanı, silah ruhsatı, meslek kuruluģlarınca verilmiģ kimlik kartı, öğrenci belgesi, kurum kimlik kartı gibi fotoğraflı kimlik belgeleri kabul edilir. Kimliğini ispat edemeyenlerin beyanları iģleme alınmaz. b) Görevli tarafından adres beyan formu elektronik ortamda doldurulur. Çıktı alınarak ilgiliye imzalatılır. c) Görevli, adres beyan formunu usulüne göre kaydeder. Adres beyan formunun kiģide kalacak bölümünü onaylayarak ilgilisine verir. Ġlgili adres beyan formunun bu kısmını 30 gün süre ile hizmet almak üzere gittiği kurumlarda, ayrıca adres beyan formu doldurmaksızın kullanabilir. (4) Adres bildiriminin iadeli taahhütlü mektup veya kargo ile yapılması halinde; a) Posta alındısı görevli tarafından teslim alındıktan sonra zarf üzerindeki isim ile adres beyan formundaki ismin aynı olması veya aile fertlerinden birine ait olması halinde iģleme alınır ve usulüne uygun olarak kaydedilir. b) Adres beyan formunun bu Yönergenin 10 uncu maddesinde belirtilen standarda uygun olup olmadığı ve 12 nci maddesinde zorunlu alanların doldurulup doldurulmadığı kontrol edilir

43 c) Formun standarda uygun olmaması, doldurulması zorunlu alanlarda eksikliklerin bulunması, posta alındısı üzerindeki gönderici ismi ile adres beyan formundaki ismin farklı veya aile fertlerinden birine ait değil ise adres beyan formu usulüne uygun olarak kaydedilir. Ancak adres güncellemesi ile ilgili herhangi bir iģlem yapılmaz. Ġlgiliye bildiriminin iģleme alınmama gerekçesini içeren bilgilendirme yazısı gönderilir ve evrak iģlemi gerçekleģtirilemeyen adres beyan formları dosyası na takılır. ç) Adi posta ile yapılan bildirimler iģleme alınmaz. Ġlgiliye bildiriminin iģleme alınmama gerekçesini içeren bilgilendirme yazısı gönderilir. (5) Adres bildiriminin elektronik ortamda yapılması; a) Adrese iliģkin bildirim, kiģinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, kimliğine iliģkin bilgiler ve sayısal imzasının bulunması kaydıyla elektronik ortamda Genel Müdürlüğe yapılır. b) Genel Müdürlükçe bildirimin gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra herhangi bir eksiklik yoksa iģleme alınır. Herhangi bir eksikliğin tespiti halinde, ilgiliye bildiriminin iģleme alınmama gerekçesini içeren elektronik ileti gönderilir. Beyan formlarının doldurulması MADDE 16 (1) Form kâğıt ortamında tüm alanlar koyu renkli tükenmez veya dolma kalem kullanılarak, belirlenen alanlardaki kutucukların dıģına çıkılmadan, büyük harfle ve okunaklı olarak doldurulur. (2) Belirlenen alanlardaki kutucuklara adres ve kimlik bilgilerinin sığmaması halinde, sığmayan kısmı yazılmaz. (3) Birden fazla ad ve soyadı kısaltılmadan, aralarında bir boģluk bırakılarak yazılır. (4) Adres beyan formları üzerinde silinti ve kazıntı yapılmaz, yanlıģlık yapılması halinde form yeniden düzenlenir. (5) Elektronik ortamda doldurulup çıktısı alınarak kullanılan adres beyan formlarında da yukarıdaki esaslara uyulur. (6) Aynı yerleģim yerinde bulunan kiģi bilgilerine ait formda yer alan satırların yetersiz kalması ya da birden fazla diğer adresin bildirilmesi durumunda, ikinci bir form doldurulur. Beyan formlarının imzalanması MADDE 17 (1) Adres beyan formları bildirimde bulunan tarafından imzalanır. (2) Bildirimde bulunanların okuma yazma bilmemeleri durumunda, düzenlenen adres beyan formları kendilerine okunur ve imzalattırılır. KiĢi imza atamaz ise imza yerine sol el iģaret parmağının izi alınır. Sol el iģaret parmağının bulunmaması halinde parmak izi sırası; baģparmak, orta parmak, yüzük parmağı ve küçük parmak Ģeklindedir. Eğer sol elin parmakları eksikse, parmak izi sırasına göre mevcut olan parmağın izi alınır. Sol elin olmaması halinde sağ el için, sol elde belirtilen iģlem uygulanır ve bu durum adres beyan formunun arka yüzündeki diğer açıklamalar bölümünde belirtilir. KiĢinin iki elinin de olmaması durumunda, sözlü beyanda bulunulduğu yolunda beyanı alınarak, konuya iliģkin tutanak düzenlenir

44 (3) Bildirimde bulunanın sağır, dilsiz ve aynı zamanda okuryazar olmaması halinde iģaret dilini bilen bir kiģi aracılığıyla adres beyan formu doldurulur. Beyanı veren kiģi ile birlikte iģaret dilini kullanan kiģinin de adı soyadı ve imzası beyan eden kiģinin imzasının yan tarafına yazılır. Adres bildirim yükümlülüğü, MADDE 18 (1) Ergin kiģilerin adres bildirimlerini Ģahsen yapmaları esastır. (2) Aynı konutu paylaģan ve aralarında aile bağı olan ergin kiģiler birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler. (3) Velayet altında bulunan çocuğun yerleģim yeri adresi ana ve babasının adresidir. Çocukların adres bildirimi ana veya babası tarafından yapılır. Ana ve babanın ortak yerleģim yeri yok ise, çocuğun yerleģim yeri velayetin bırakıldığı ana veya babanın yerleģim yeri adresidir. Bu durumda velayetin bırakıldığı kiģi adres beyanı vermekle yükümlüdür. (4) Çocukların ve kısıtlıların yerleģim yeri adresleri veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin olan kardeģleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından bildirilir. (5) Noterce düzenlenen adres bildirimine iliģkin özel temsil yetkisini belirten belgeyi ibraz edenler; temsil ettikleri kiģinin, yerleģim yeri aynı olan eģinin ve ergin olmayan çocuklarının yerleģim yeri ve diğer adresi ile ilgili bildirimde bulunabilirler. Ġlgili memur bu belgenin aslını ya da aslını gördükten sonra suretini alıp tasdik ederek Adres beyan formu (A) ile birlikte bu Yönergenin 14 üncü maddesinde belirtildiği Ģekilde iģlem yapar. (6) Yatılı okul, hastane, huzur evi, yetiģtirme yurdu, çocuk yuvası, cezaevi, öğrenci yurdu gibi yerlerde kalanların adresleri ilgili kurum yetkililerince bildirilir. (7) Vesayet altındakilerin yerleģim yeri adresleri bağlı bulundukları vesayet makamınca nüfus müdürlüğüne bildirilir. (8) Engellilik, yaģlılık, hastalık gibi beyanda bulunmaya engel hali bulunan ve yerine beyanda bulunabilecek yakını olmayan kimsesizlerin adres kayıtlarına iliģkin bildirimler muhtarlarca yapılır. Kişilerin bildirim süresi MADDE 19 (1) Bu Yönergenin 18 inci maddesinde sayılan adres beyanı ile yükümlü kiģiler yerleģim yeri adreslerine iliģkin değiģiklikleri yirmi iģ günü içinde bildirmek zorundadır. Nüfus müdürlüklerinde adres beyan formlarının tescili öncesi yapılacak işlemler MADDE 20 (1) Bu Yönergenin 14 üncü maddesinde belirtildiği Ģekilde ön incelemesi tamamlanan adres beyan formundaki adres bilgilerinin Ulusal adres veri tabanından, kimlik bilgilerinin ise aile kütüğü kayıtlarından sorgulaması yapılır. Doğruluğu tespit edilen bilgiler hakkında tescil iģlemine geçilir. Doğruluğu tespit edilemeyen adres beyan formları iģlem yapılmadan değerlendirilmek üzere ĠĢlemi gerçekleģtirilemeyen adres beyan formları dosyasında tutulur

45 Yabancıların bildirim şekli ve süresi MADDE 28 (1) Nüfus kayıtları tutulan yabancılar, yerleģim yeri ve diğer adreslerindeki değiģiklikleri yirmi iģ günü içinde adres beyan form (A) ile nüfus müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler. Ayrıca, yabancıların adres değiģiklikleri, yabancılara mahsus ikamet tezkeresi düzenleyen kurumca yirmi gün içerisinde Genel Müdürlüğe elektronik ortamda bildirilir. Beyanda şüphe MADDE 39 (1) Beyan edilen adres değiģiklikleri hakkında Ģüpheye düģülmesi veya bu Yönergenin 18 inci maddesindeki düzenlemeye aykırı beyanların tespiti halinde, mülki idari amirinin yazılı emri ile kolluk makamları tarafından gerekli soruģturma ve inceleme yapılarak sonucu nüfus müdürlüğüne bildirilir. (2) Yapılan soruģturma sonucunda belirtilen adreste yaģanmadığının anlaģılması halinde geçici adres kütüğündeki kayıt silinir. Ġlgili hakkında 5490 sayılı Kanunun 67 nci maddesinde öngörülen Ģekilde iģlem yapılır. Beyanın doğru olduğunun anlaģılması halinde ise kiģinin geçici adres kütüğündeki kaydı aile kütüğüne aktarılarak geçici adres kütüğündeki kaydı silinir. (3) Bunların dıģında bu konuda yetki verildiğine dair özel vekillik belgesini ibraz edenler alabilir. Bu belgeler nüfus müdürlüklerince ilgili dosyasında saklanır. (4) Özel bir hükümle koruma altına alınan veya kamu güvenliği ya da yaptığı görev nedeniyle belirlenen kiģilerin adres bilgileri hiçbir kiģi ve kurumlara verilmez. Mahkemeler bu hükmün dıģındadır. (5) Evli olan kiģilerin ergin olmayan çocuklarının adres bilgileri ana ya da babası tarafından alınabilir. (6) Evlikleri sona ermiģ kiģilerin ergin olmayan çocuklarına ait adres bilgileri velayet verilen kiģi tarafından alınabilir. (7) YerleĢim yeri adresi ve diğer adres bilgileri kurumlar ve muhtarlıklarca Kimlik PaylaĢımı Sistemi üzerinden temin edilebilir. Kimlik PaylaĢımı Sistemi üzerinden adres bilgisini alamayan kurumların gerekçesini açıkça yazılı olarak belirtmeleri halinde Bakanlık veya Mülki Ġdare amirinin emriyle adres bilgisi verilebilir. Bunun dıģında yerleģim yeri ve diğer adres bilgilerinin verilmesi kiģinin rızasına bağlıdır. Adres bilgilerinin gizliliği MADDE 46 (1)Adres kayıtları ve bu kayıtların tutulmasına dayanak olan belgeler gizlidir. Bu kayıtlar ve belgeler, yetkili ve sorumlu memurlar ile teftiģ ve denetim yetkisi olanların dıģında görülüp incelenemez. Mahkemeler bu hükmün dıģındadır. (2) Adres kayıtlarına bu bilgileri iģleyen memurlar ve Kimlik PaylaĢımı Sistemi kapsamında adres kayıtlarından faydalanan diğer görevliler de bu gizliliğe uymak zorundadırlar. Bu yükümlülük, kamu görevlilerinin görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder

46 Süreler MADDE 49 (1) Bu Yönergenin uygulanmasında kiģilerce uyulması zorunlu olan süreler aģağıda belirtilmiģtir: a) Bu Yönergenin, Adres bildirim yükümlülüğü baģlığı altındaki 18 inci maddesinde sayılan kiģilerin yerleģim yeri adresine iliģkin değiģiklikleri bildirmeleri yirmi iģ günü, b) Apartman ve site yöneticileri ile lojman idareleri sorumlularının, sorumluluk alanlarında bulunan yerleģim yeri adresine iliģkin değiģiklikleri konuta taģınanlarla birlikte takip ederek ortaya çıkan farklılıkları form (C) ile muhtarlara bildirmeleri yirmi iģ günü, c) Engellilik, yaģlılık, hastalık gibi beyanda bulunmaya engel hali bulunanlar ile yerine beyanda bulunabilecek yakını olmayan kimsesizlerin adres kayıtlarına iliģkin bildirimler muhtarlarca nüfus müdürlüğüne/ Genel Müdürlüğe bildirilmesi yirmi iģ günü, ç) Nüfus müdürlüklerinin adres değiģikliğine iliģkin bildirim listelerini muhtarlıklara göndermesi her ayın ilk haftası içinde, d) Muhtarların nüfus müdürlüklerince kendilerine iletilen yerleģim yeri adresi değiģikliği bildirim listelerini incelemek, mahallindeki yerleģim yeri adres değiģiklikleri ile karģılaģtırmak ve varsa, bildirilmemiģ olan değiģiklikleri ekleyerek bağlı bulunduğu yerin nüfus müdürlüğüne bildirmesi her ayın son haftası içinde, e) Nüfus kayıtları tutulan yabancıların kendileri ile ilgili yerleģim yeri adresini ve bunlardaki değiģiklikleri nüfus müdürlüğüne bildirmek yirmi iģ günü, f) Hizmet alınacak kurumlara teslim edilen adres değiģikliğine iliģkin adres beyan formlarının kurumlarca nüfus müdürlüğüne/genel Müdürlüğe gönderilmesi en geç on iģ günü, g) YerleĢim yeri adresi yurt dıģında olan Türk vatandaģlarının adres beyan formu (B) ile yapacakları bildirimlerin dıģ temsilciliklerimizce, Genel Müdürlüğe elektronik ortamda veya nüfus kaydının bulunduğu yerin nüfus müdürlüğüne gönderilmesi yirmi iģ günü, ğ) Hizmet almak üzere kurumlara yapılan yerleģim yeri adres değiģikliğine iliģkin bildirimlerde kurumlarca ilgiliye verilen onaylı adres beyan formu alındı belgesinin geçerlilik süresi otuz gün, k) Nüfus müdürlüğünce düzenlenen veya kiģilerce nüfus müdürlüğüne elden teslim edilen adres beyan formlarının elektronik ortamdaki aile kütüklerine tescil edilmesi iģlem anında, l) Kurumlarca kâğıt ortamında düzenlenerek veya posta ile nüfus müdürlüğüne/genel Müdürlüğe gönderilen adres beyan formlarının elektronik ortamdaki aile kütüklerine tescil edilmesi, ilgili birime intikal ettiği tarihten itibaren yedi gün içinde, m) KiĢinin yerleģim yeri ve diğer adres bilgisini kapsayan adres belgesinin geçerlilik süresi otuz gün, n) ĠĢlemi gerçekleģtirilen adres beyan formlarının imha edilmesi, tarama iģleminden sonra,

47 o)yabancıların adres değiģiklikleri, yabancılara mahsus ikamet tezkeresi düzenleyen kurumca Genel Müdürlüğe elektronik ortamda yirmi gün içerisinde bildirilir. Sürelerin hesaplanması MADDE 50 (1) Bu Yönetmelikte belirtilen sürelerin hesaplanmasında olayın meydana geldiği tarihi izleyen gün baģlangıç olarak alınır. Süreler; tayin edilen müddetin son günü, son gün resmî tatile rastlarsa, tatili izleyen ilk iģ günü çalıģma saatinin bitiminde sona erer. Ceza uygulanmayacak haller MADDE 52 (1) AĢağıdaki hallerde idari para cezası uygulanmaz: a) Muhtarlar tarafından bildirimi yapılacak kimsesizler için, b) Her türlü doğal afet ve yangın hali gibi mücbir sebeplerde, c) Postadaki gecikmelerde, (2) Kurumun adres değiģiklik beyan formunu ilgili nüfus müdürlüğüne göndermemesi veya beyan formunun Nüfus Müdürlüğünce tescil edilmemesi halinde kiģiler yeniden adres beyan formu doldurur. Kurumdan veya Nüfus Müdürlüğünden alınan adres beyan formuna ait alındı belgesinin ibrazı halinde kiģiler için cezai iģlem uygulanmaz. Diğer hususlar MADDE 53 (1) Bu Yönergede yer almayan hususlarda nüfus mevzuatının öngördüğü hükümlere göre iģlem tesis edilir. Formların ve belgelerin üretilmesi MADDE 54 (1) Bakanlık, adres bilgilerinin tutulmasında kullanılacak her türlü basılı kağıt ve formları hazırlamaya, uygulamaya koymaya veya kaldırmaya, bunlar üzerinde gerekli değiģiklikleri yapmaya yetkilidir

48 5.5 Başbakanlık Genelgesi T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG / MAYIS 2008 Konu : Adres Kayıt Sisteminin Uygulanması. GENELGE 2008/8 KiĢilerin yerleģim yeri (ikamet) ve diğer adres bilgilerinin, standartlara uygun Ģekilde tek merkezde tutulması ve bu bilgilerin belli ilkeler çerçevesinde kamu kurum ve kuruluģlarıyla paylaģılmasını sağlamak amacıyla uygulamaya konulan Adres Kayıt Sisteminin sağlıklı bir Ģekilde yürütülmesine yönelik olarak aģağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüģtür. 1. Kamu kurum ve kuruluģları yaptıkları iģlemlerde MERNĠS veri tabanında yer alan ve T.C. kimlik numarası ile iliģkilendirilmiģ bulunan Kimlik PaylaĢımı Sistemi nden (KPS) temin edecekleri yerleģim yeri ve diğer adres bilgilerini esas alacaklardır. Henüz KPS ye bağlanmayan kamu kurum ve kuruluģları ise hazırlıklarını en kısa sürede tamamlayarak KPS ye bağlanacaklardır. 2. Kırtasiyeciliğin ortadan kaldırılması Hükümetimizin öncelikli hedeflerindendir. Bu bağlamda, kamu kurum ve kuruluģlarınca yürütülen iģ ve iģlemlerde, nüfus müdürlüklerinden veya vatandaģlarımızdan yerleģim yeri ve diğer adres belgesi (ikametgâh ilmühaberi) ile nüfus kayıt örneği istenmeyecek, bu belgeler, ilgili kuruluģ tarafından doğrudan KPS'den elde edilecektir. 3. Adres Kayıt Sistemi çerçevesinde oluģturulan Ulusal Adres Veri Tabanının sürekliliğinin sağlanması, mahalle, cadde, sokak adı gibi adres bileģenlerinin güncellenmesi, numaralama ve levhalama çalıģmalarının mevzuata uygun olarak gerçekleģtirilmesi ile mümkündür. Ulusal Adres Veri Tabanının güncel tutulması amacıyla Ġl özel idareleri ve belediyelerce Adres ve Numaralamaya ĠliĢkin Yönetmelik hükümleri titizlikle uygulanacak, mahalle, cadde, sokak adı gibi adres bileģenlerinde meydana gelen değiģiklikler en kısa sürede kamuoyuna duyurulacaktır. 4. Kurumlar, her türlü iģ ve iģleminde, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen (TS EN ) adres standardına uyacaklardır. Bilgilerini, uygulamaların yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde gerçekleģtirilmesini önemle rica ederim. Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan Mayıs 2008 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıģtır

49 6.Adres Beyanı İle İlgili İlkeler 1. Adres değiģikliğine iliģkin bildirimler 20 iģ günü içinde nüfus müdürlüklerine, dıģ temsilciliklere veya adrese dayalı hizmet veren kurumlara bildirilir. 2. YerleĢim yeri tekdir. 3. KiĢiler yerleģim yeri adreslerini bildirmekle yükümlüdür. 4. YerleĢim yeri dıģında kalan yazlık, kıģlık, ikinci veya üçüncü konutlar diğer adres olarak tutulur. 5. KiĢilerin diğer adresleri bildirme zorunlulukları yoktur. 6. Adres bildirimleri; Ģahsen, posta, sayısal imza sahiplerince yapılabilir. 7. Posta ile adres beyanı iadeli taahhütlü mektup ve kargo ile nüfus müdürlüklerine yapılır. 8. Beyan edilen adresler TC Kimlik numarası esas alınarak tutulacaktır. 9. Beyan edilen adresin mutlaka UAVT adres bileģenleri ile eģleģmesi gerekmektedir. 10. YerleĢim yeri adresi aynı konut olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler. 11. KiĢinin diğer adresini bildirmemesi hizmet almasına engel teģkil etmez. 12. KiĢilerin, adres bileģenlerinde meydana gelen değiģikleri bildirme zorunluluğu yoktur. Bu değiģiklikler belediye ve il özel idaresi tarafından yapılacaktır. 13. Adres beyanı ile yükümlü kiģi ve kurumlar adres değiģikliğini Kanunda belirtilen süreler içerisinde bildirmek zorundadır. 14. KiĢiler sayısal imzaları olmak kaydıyla elektronik ortamda da adres beyanında bulunabileceklerdir yaģından küçüklerin adresi anne, babalarının yerleģim yeri adresidir. Ana ve babanın ortak yerleģim yeri yoksa çocuğun kendisine bırakıldığı ana veya babanın yerleģim yeri adresidir. Diğer hallerde çocuğun oturma yeri yerleģim yeri sayılır. 16. Vesayet altındaki kiģilerin yerleģim yeri, bağlı oldukları vesayet makamının bulunduğu yerdir. 17. Öğrenci yurdu, pansiyon vb. amaçlı geçici kalmalarda yerleģim yeri adresi ana babasının yerleģim yeri adresidir

50 18. Bir öğretim kurumuna devam etmek için bir yerde bulunan ya da eğitim, sağlık, bakım kurumunda veya ceza evinde bulunanların yeni yerleģim yeri adresi son yerleģim yeri adresidir. 19. YerleĢik yabancılar yerleģim yeri adresini ve bunlardaki değiģiklikleri yirmi iģ günü içinde yerleģim yeri nüfus müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler. 20. Engellilik, yaģlılık, hastalık gibi beyanda bulunmaya engel hali bulunan yerine beyanda bulunabilecek yakını olmayan kimsesizlerin adres kayıtlarına iliģkin bildirimler muhtarlarca yapılır. 21. Adres beyan formları; Genel Müdürlüğün internet adresinden, nüfus müdürlüklerinden, adrese dayalı hizmet almak üzere müracaat edilen kurumlardan, muhtarlıklardan, dıģ temsilciliklerimizden ve özel kuruluģlardan temin edilebilir. 22. Türkiye de yaģayan vatandaģlarımız yerleģim yeri adreslerine iliģkin değiģikliklerini Ģahsen yerleģim yeri nüfus müdürlüğüne bildirebileceği gibi herhangi bir nüfus müdürlüğüne de bildirebilir. 23. Adrese dayalı hizmet almak üzere kurumlara yapılan yerleģim yeri adres değiģikliğine iliģkin bildirimlerde kurumlarca onaylı adres beyan formu alındı belgesi verilir. 24. Ulusal adres veri tabanına eriģen kurumlar, adres bileģenlerinde tespit edilen eksiklik ve hataları; belediyelere, il özel idarelerine ve nüfus müdürlüklerine bildirir. 25. YerleĢim yeri ve diğer adres belgesinin geçerlilik süresi otuz gündür. 26. YerleĢim yeri adresi beyan ve tescil edilmedikçe diğer adres tescil edilmez. 27. Normal posta ile yapılan bildirimler iģleme alınmaz. 28. Adres beyan formları beyanda bulunan tarafından imzalanır. 29. Form üzerindeki bilgilerin eksik olması, okunamaması ya da imzasız olması halinde iģleme alınmaz. 30. Adres değiģiklikleri bildirimlerinde Ģekli ve içeriği Bakanlık tarafından belirlenen formlar kullanılır. 31. Türk vatandaģlarının ve yabancıların yerleģim yeri adresleri ve diğer adresleri güncel olarak elektronik ortamda tutulur. 32. Adres Kayıt Sisteminin iģletilmesinde ve sistemden yararlanmada özel hayatın gizliliği esas alınır

51 33. YerleĢim yeri adresi ve diğer adres bilgilerinin verilmesi kiģinin rızasına bağlıdır. 34. Adres bilgisini; Bakanlık, kurumlar, kaydın sahipleri almaya yetkilidir. 35. Üçüncü kiģilerin adres bildiriminde bulunabilmeleri ve adres bilgisi almaları ancak noterce düzenlenen vekillik belgesiyle mümkündür. 36. Adres beyan yükümlüğünü yerine getirmeyen kiģiler hakkında cezai iģlem uygulanır. 37. Sürelerin hesaplanmasında yerleģim yeri ve diğer adres değiģikliğinin gerçekleģtiği tarihi izleyen gün baģlangıç olarak alınır. 38. Ulusal adres veri tabanına bağlanabilen kurum ve kuruluģların eriģim yetkisi kendi sorumluluk alanlarıyla sınırlıdır. 39. Sorumluluk sınırlarının değiģmesi durumunda eriģim yetkisi Bakanlıkça yeniden düzenlenir

T.C. TOKAT VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADRES KAYIT SİSTEMİ

T.C. TOKAT VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADRES KAYIT SİSTEMİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADRES KAYIT SİSTEMİ MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI Salih DOĞAN İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü TOKAT-2013 ADRES KAYIT SİSTEMİ Adres Kayıt sistemi,

Detaylı

MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI ADRES KAYIT SİSTEMİNDE MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ YERLEŞİM YERİ VE DİĞER ADRES BELGESİ VERME YETKİSİ FORM C LERİN DOĞRULUĞUNUN TESPİTİ FORM D LER İLE FORM C LERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

ADRES KAYIT SİSTEMİ. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

ADRES KAYIT SİSTEMİ. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ADRES KAYIT SİSTEMİ Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sunu Planı Adres Kayıt Sistemi Dayanak Adres Kayıt Sistemi Nedir? Kapsamı İşlevi ve Kullanıcı Grupları Adres Çeşitleri Adres Bildirimi ve

Detaylı

Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin tutulmasına, güncellenmesine ve kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri kapsar.

Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin tutulmasına, güncellenmesine ve kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri kapsar. ADRES KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk vatandaşlarının ve Türkiye'de herhangi bir amaçla en az altı ay süreli yabancılara

Detaylı

ADRES KAYIT SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ADRES KAYIT SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ADRES KAYIT SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Ulusal adres veri tabanındaki değişikliklerin güncellenmesine, yurt içinde ve

Detaylı

ADRES KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ

ADRES KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ 5137 ADRES KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/11/2006 No : 2006/11320 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/4/2006 No : 5490 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 15/12/2006 No : 26377

Detaylı

ADRES KAYIT SİSTEMİ MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI 2014-ANKARA

ADRES KAYIT SİSTEMİ MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI 2014-ANKARA ADRES KAYIT SİSTEMİ MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI 2014-ANKARA ADRES KAYIT SİSTEMİ Adres Kayıt Sistemi, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce kişilerin adreslerinin elektronik

Detaylı

MERAM İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MERAM İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MERAM İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Vatandaşa Sunulan Hizmetin Tamamlanma Süresi (En BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Hizmetin Adı Geç) Nüfus Cüzdanının Kayıp Nedeniyle 1- Var ise

Detaylı

YÖNETMELİK. A. GÜL A. ŞENER M. A. ŞAHİN B. ATALAY Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

YÖNETMELİK. A. GÜL A. ŞENER M. A. ŞAHİN B. ATALAY Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 15 Aralık 2006 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26377 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/11320 Ekli Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığı nın 9/10/2006 tarihli ve 556 sayılı yazısı

Detaylı

GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI GAZİEMİR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI GAZİEMİR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI GAZİEMİR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Nüfus Cüzdanı Düzenlenmesi

Detaylı

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 27/9/2006,11057 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/04/2006, No:5490 Yayımlandığı Resmî Gazete : 20 Ekim

Detaylı

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ HAREKET GÜMRÜK İDARESİNDE YÜKÜMLÜ TARAFINDAN TRANSİT BEYANNAMESİ DOLDURULMASI

Detaylı

Yurt Dıșı Seçmen Kütüğüne Kayıtlı mısınız?

Yurt Dıșı Seçmen Kütüğüne Kayıtlı mısınız? Yurt Dıșı Seçmen Kütüğüne Kayıtlı mısınız? Kütüğe kayıtlı değilseniz ve 26 Șubat 2017 tarihine kadar adres beyanında bulunmazsanız oy kullanamazsınız! Bilgi almak için lütfen bu sunumu tıklayarak sonuna

Detaylı

KULU İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KULU İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER KULU İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi 1. Nüfus

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personel kimlik

Detaylı

ERDEK ĠLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

ERDEK ĠLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU ERDEK ĠLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ(ENGEÇ SÜRE) a) Evlilik Ġçi Doğum: 1-Bildirim : Ana,

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı Tarih: 16/05/2008 Sayı : B.13.2.BKG.0.11.00.02/364114 Konu : 2022 sayılı Kanunun

Detaylı

ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008

ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008 ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26941 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 SİRKÜLER İstanbul, 29.05.2017 Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 Konu: SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

-488- (Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 25054)

-488- (Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 25054) -488- NÜFUS KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 15.3.2003 Sayı: 25054) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1. - 5.5.1972 tarihli ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun 16

Detaylı

İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ 1 -> 6 10.08.2011 10:28 T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Detaylı

ADRES BEYAN FORMUNUN VERİ GİRİŞİ SIRASINDA YAPILACAK KONTROLLER VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

ADRES BEYAN FORMUNUN VERİ GİRİŞİ SIRASINDA YAPILACAK KONTROLLER VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ MUHTARLIK ASKI SÜRECİ ADRES BEYAN FORMUNUN VERİ GİRİŞİ SIRASINDA YAPILACAK KONTROLLER VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Kayıt bürosu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE ZORUNLU STAJ, BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ VE BECERİ EĞİTİMİ GÖRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE TBMM Başkanlık Makamının

Detaylı

FİNİKE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

FİNİKE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI FİNİKE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) *ÇOCUK YURT İÇİNDE DOĞMUŞSA 1- Kanunla bildirimde bulunmak için yetkili

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

2) Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti

2) Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti EK 3 : KİMLİK TESPİTİNE İLİŞKİN ÇİZELGE 1) Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti Bir gerçek kişinin kendisi tarafından işlem talep edilmesi durumunda yükümlünün alması gereken bilgilere ve bu bilgilerin doğruluğunu

Detaylı

HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA NO ADI

HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA NO ADI KARAPINAR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET SATANDARTLARI SIRA HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA NO ADI SÜRESİ (EN GEÇ) a)evlilik İçi Doğum: Bildirim: Ana, baba, vasi veya kayyım bunların

Detaylı

MAVİ KARTLILAR KÜTÜĞÜ VE BEYAN EDİLEN NÜFUS OLAYLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MAVİ KARTLILAR KÜTÜĞÜ VE BEYAN EDİLEN NÜFUS OLAYLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MAVİ KARTLILAR KÜTÜĞÜ VE BEYAN EDİLEN NÜFUS OLAYLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; doğumla Türk vatandaşı olup da

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : 19108261-121.02-82273 12/09/2014 Konu : Yabancılara Kimlik Numarası Verilmesi ve Adres Kayıtlarının Tutulması Yabancılara kimlik

Detaylı

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri

Detaylı

E-UYGULAMALAR VE DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (EUP) ECZANE İŞLEMLERİ KULLANIM KILAVUZU

E-UYGULAMALAR VE DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (EUP) ECZANE İŞLEMLERİ KULLANIM KILAVUZU İlaç Takip Sistemi ile ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğü nüze şahsen başvuru yapan eczanelerin bilgilerini sisteme kayıt etmek ve daha sonra bu bilgilerden sorgulamalar yapabilmek amacıyla bu kılavuzda

Detaylı

HADİM NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS HİZMETLERİNE AİT STANDARTLARI TABLOSU

HADİM NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS HİZMETLERİNE AİT STANDARTLARI TABLOSU HADİM NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS HİZMETLERİNE AİT STANDARTLARI TABLOSU 1 SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B050NÜV0060001-113-667/15256 11/09/2003 KONU : Evlendirme Yönetmeliği

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B050NÜV0060001-113-667/15256 11/09/2003 KONU : Evlendirme Yönetmeliği T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü SAYI : B050NÜV0060001-113-667/15256 11/09/2003 KONU : Evlendirme Yönetmeliği... VALİLİĞİNE GENELGE 2003/35 10.07.1985 tarihli ve 85/9747

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından: 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 Sağlık Bakanlığından: MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi

Detaylı

KOCAALİ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KOCAALİ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KOCAALİ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Nüfus cüzdanı verilmesi 1-Nüfus cüzdanı talep belgesi, 2-Fotoğraf 2 Uluslararası

Detaylı

SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Samsun Belediyeler Birliği çalıģma usul

Detaylı

Cihanbeyli İlçe Nüfus Müdürlüğü Hizmet Standartları

Cihanbeyli İlçe Nüfus Müdürlüğü Hizmet Standartları Cihanbeyli İlçe Nüfus Müdürlüğü Hizmet Standartları SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1- Evlilik içi Doğum ve 4721 sayılı Medeni Kanunun 282 ve 321. maddelerine ist. Anne hanesine evlilik dışı doğum

Detaylı

Öğretim Dönemi Ortaöğrenim Bursu Başvuru Kılavuzu

Öğretim Dönemi Ortaöğrenim Bursu Başvuru Kılavuzu T.C. BAŞBAKANLIK 2015 2016 Öğretim Dönemi Ortaöğrenim Bursu Başvuru Kılavuzu Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığı Milli Müdafaa Caddesi No:20 Kızılay/ANKARA GENEL BİLGİLER: Vakıflar Genel Müdürlüğünce, 1-5737

Detaylı

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik Yürürlük:19.01.2005 tarih, 25705 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:09.04.2011 tarih, 27900 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:03.06.2012 tarih,29312

Detaylı

YÖNETMELİK NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 11 Temmuz 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29413 Adalet Bakanlığından: YÖNETMELİK NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN KAMU İDARELERİNİN İŞYERİ TESCİL İŞLEMLERİ

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN KAMU İDARELERİNİN İŞYERİ TESCİL İŞLEMLERİ 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN KAMU İDARELERİNİN İŞYERİ TESCİL İŞLEMLERİ EKİM 2008 AYINDAN SONRA İLK DEFA SİGORTALI ÇALIŞTIRMAYA BAŞLAYACAK

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : 1910861-11.0-E.19579 5/0/016 Konu : 016 Yılı Muhtar ve Nüfus Personeli Eğitimleri Bilindiği üzere 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri

Detaylı

Öğretim Dönemi Ortaöğrenim Bursu Başvuru Kılavuzu

Öğretim Dönemi Ortaöğrenim Bursu Başvuru Kılavuzu T.C. BAŞBAKANLIK 2016 2017 Öğretim Dönemi Ortaöğrenim Bursu Başvuru Kılavuzu Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığı Milli Müdafaa Caddesi No:20 Kızılay/ANKARA GENEL BİLGİLER: Vakıflar Genel Müdürlüğünce, 1-5737

Detaylı

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Nüfus cüzdanı verilmesi 1-Nüfus cüzdanı talep belgesi, 2-Fotoğraf

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21

T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21 Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.00.33.961/24 Konu : T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21 04.11.1999 tarih ve 23866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4458 sayılı Gümrük Kanunu

Detaylı

MEVCUT HALİ YENİ HALİ GEREKÇE MADDE

MEVCUT HALİ YENİ HALİ GEREKÇE MADDE 2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi Değişiklik Tablosu MEVCUT HALİ YENİ HALİ GEREKÇE MADDE 6- (1) Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Detaylı

YAZIM.NET 1.3.1.14 ve VEZNE 4.3.0.4 PROGRAMLARI ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER KILAVUZU

YAZIM.NET 1.3.1.14 ve VEZNE 4.3.0.4 PROGRAMLARI ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER KILAVUZU YAZIM.NET 1.3.1.14 ve VEZNE 4.3.0.4 PROGRAMLARI ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER KILAVUZU 16.08.2010 İÇİNDEKİLER 1. ORKÖY İŞLEMLERİ... 2 2. YABANCILAR İÇİN SATIŞ SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA... 4 a. 99 ile Başlayan TC Kimlik

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : 40004962-102.99-15792 18/02/2015 Konu : Evlenme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İlgi : 13.02.2014 tarihli

Detaylı

TİCARET SİCİL KAYDI ALINMASI İLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER

TİCARET SİCİL KAYDI ALINMASI İLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER TİCARET SİCİL KAYDI ALINMASI İLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER Bilindiği üzere, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 26.06.2012 Tarihinde değişen 39. Maddesi'nin 1. Fıkrası'nda "Her tacir ticari işletmesine

Detaylı

İKRAZATÇI KURULUŞ İŞLEMLERİ

İKRAZATÇI KURULUŞ İŞLEMLERİ İKRAZATÇI KURULUŞ İŞLEMLERİ İKRAZATÇI KURULUŞ İŞLEMLERİ Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde Mersis butonuna tıklandığında aşağıda isletmenizle ilgili yapabileceğiniz işlemler listelenir. İsletme kuruluşu yapmak

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Ekim 2015 İçindekiler 1. HAL KAYIT SİSTEMİ NE GİRİŞ... 2 2. HAL HAKEM HEYETİ BAŞVURU OLUŞTURMA SÜRECİ... 2 2.1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN

Detaylı

Kullanıcı kodu mükellef olarak alınmış ise; internet vergi dairesi sistemine giriş yapılınca gelen bu ekranda faal olduğu vergi dairesi seçilir.

Kullanıcı kodu mükellef olarak alınmış ise; internet vergi dairesi sistemine giriş yapılınca gelen bu ekranda faal olduğu vergi dairesi seçilir. 413 Seri No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre, 01 Nisan tarihi itibariyle faal olan tüm ticari kazanç (basit usul mükellefleri hariç), zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi

Detaylı

SULTANGAZİ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SULTANGAZİ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SULTANGAZİ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 DOĞUM 2 TANIMA 3 EVLENME 4 BOŞANMA BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER * Evlilik içinde doğan çocukların bildiriminde anne ya da

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5490 Kabul Tarihi : 25/4/2006 Yayımlandığı Resmi Gazete : 29/ 04/2006 - Sayı : 26153 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.!

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.! ADAY BAŞVURU SÜRECİ 1 1.ÖSYM ÖN KAYIT BAŞVURU BİLGİLERİNİN ADIM ADIM GİRİLMESİ 2 1.1.KİMLİK BİLGİLERİ 3 1.2.AİLE BİLGİLERİ 4 1.3. İŞ BİLGİLERİ 6 1.4. ADRES BİLGİLERİ 7 1.5. İLETİŞİM BİLGİLERİ 8 1.6.EĞİTİM

Detaylı

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5490 Kabul Tarihi : 25/4/2006 Yayımlandığı Resmi Gazete : 29/ 04/2006 - Sayı : 26153 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

Evlilik dışında doğan çocuklar, annesinin bekarlık hanesine, annesinin bekarlık soyadı ve bildirilen baba adı ile tescil edilirler.

Evlilik dışında doğan çocuklar, annesinin bekarlık hanesine, annesinin bekarlık soyadı ve bildirilen baba adı ile tescil edilirler. Doğum İşlemleri Evlilik içinde doğan çocuklar, babalarının nüfusa kayıtlı olduğu haneye baba soyadı ile tescil edilirler. Evlilik dışında doğan çocuklar, annesinin bekarlık hanesine, annesinin bekarlık

Detaylı

ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, odalarda mesleklerin gruplandırılmasında uyulacak usul ve

Detaylı

Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Amaç Madde 1 Bu düzenlemenin amacı; BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler a) Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI KONULAR

ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI KONULAR ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ KONULAR Kabahatler Kanunu Kabahatler Kanununda; toplum düzenini, genel ahlakı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla; Kabahatlere ilişkin genel

Detaylı

Şekil 1 Son Durum Bilgileri

Şekil 1 Son Durum Bilgileri 1. Sicil Ana Menüsü 1.1. İşlemler 1.1.1. Son Durum Bilgileri Personelin Son Durum Bilgilerinin görüntülendiği ekrandır (Bkz. Şekil 1 ). Şekil 1 Son Durum Bilgileri Sorgu durumuna geçmek için Sorgu Gir

Detaylı

14 Beyan Sahibi/Temsilcisi 15 Sevkiyat/Gönderilen Yer

14 Beyan Sahibi/Temsilcisi 15 Sevkiyat/Gönderilen Yer Formu doldurmadan önce notları okuyunuz KONTROL BELGESİ ASLI EK 32 TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2 Gönderen/Ġhracatçı No 8 Teslim Alan No T 5 3Formla r 4 Yük Listeleri 5 Kalemler 6Kapların Toplamı A HAREKET GÜMRÜK

Detaylı

İçindekiler. Sayfa 2 / 22

İçindekiler. Sayfa 2 / 22 Sayfa 1 / 22 İçindekiler 1. Kendi Adına Başvuru... 3 1.1. Kullanıcı Kodu Şifre Bilgisi Girme... 4 1.2. Kimin Adına Başvuru Yapılacağının Seçilmesi... 6 1.3. Defter-Beyan Sistemi Başvuru Dilekçesi... 7

Detaylı

SÜREKLİ BİLGİ KAP BİLDİRİM FORMU KULLANIM KILAVUZU

SÜREKLİ BİLGİ KAP BİLDİRİM FORMU KULLANIM KILAVUZU SÜREKLİ BİLGİ KAP BİLDİRİM FORMU KULLANIM KILAVUZU KAP üyesi olmayan sermaye piyasası aracı sahiplerinin bildirimlerinin KAP a gönderiminde e-yönet sisteminde yer alan Sürekli Bilgi KAP Bildirim Formu

Detaylı

T.C. TÜRKIYE BELEDIYELER BIRLIGI

T.C. TÜRKIYE BELEDIYELER BIRLIGI "'" Ci< TC Sayi : M069TBB071/ 81-22\ Konu : Yerlesim Yeri Belirlenmesi Q'f/0l/20 1O içisleri BAKANLlOINA (Nüfus ve Vatandaslik isleri Genel Müdürlügü) Türkiye Belediyeler Birligi ülkemizdeki bütün belediyeleri

Detaylı

İZİN İŞLEMLERİ. Sol üst köşedeki logoya tıklanarak açılan menüden İş Akışları İzin Formu seçilir.

İZİN İŞLEMLERİ. Sol üst köşedeki logoya tıklanarak açılan menüden İş Akışları İzin Formu seçilir. 1. İzin Formunun Başlatılması: Sol üst köşedeki logoya tıklanarak açılan menüden İş Akışları İzin Formu seçilir. 2. İzin Formunun Doldurulması: bilgiislem.bilecik.edu.tr / ebysbilgi.bilecik.edu.tr 1/6

Detaylı

SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE

SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Somuncu Gruba bağlı birimlerde staj yapacak

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı HASTA BAŞVURU BİLDİRİM SİSTEMİ (HBBS) KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER (Başlık üzerine CTRL + Mouse sol tıklama ile ilgili sayfaya gidilir.) 1. HASTA BAŞVURU BİLDİRİM SİSTEMİ (HBBS) 3 2. PERSONEL GİRİŞİ/PERSONEL

Detaylı

20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı Resmi Gazete de 1 Seri Numaralı (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) Gümrük Genel Tebliği 1 yayımlanmıştır (Ek 1).

20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı Resmi Gazete de 1 Seri Numaralı (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) Gümrük Genel Tebliği 1 yayımlanmıştır (Ek 1). GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/12/2014 Sayı: 2014/122 Ref : 6/122 Konu: 1 SERİ NUMARALI (YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ) GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 5682 sayılı Pasaport Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 5682 sayılı Pasaport Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 14 Ağustos 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29088 İçişleri Bakanlığından: YÖNETMELİK PASAPORT KANUNUNUN UYGULANM ASINA DAİR YÖNETM ELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

Ölüm İşlemleri. Bildirim Süresi, Usul ve Yükümlülüğü. Köylerdeki Ölümler. Sağlık Kuruluşu Bulunan Yerlerdeki Ölümler

Ölüm İşlemleri. Bildirim Süresi, Usul ve Yükümlülüğü. Köylerdeki Ölümler. Sağlık Kuruluşu Bulunan Yerlerdeki Ölümler Ölüm İşlemleri Bildirim Süresi, Usul ve Yükümlülüğü Köylerdeki Ölümler Sağlık Kuruluşu Bulunan Yerlerdeki Ölümler Sağlık Kurumlarında, Ceza ve Tutukevlerinde, Fabrika ve Diğer Kamu Kuruluşlarında Meydana

Detaylı

SERBEST BÖLGELERDE YABANCI UYRUKLU PERSONELE VERİLECEK ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

SERBEST BÖLGELERDE YABANCI UYRUKLU PERSONELE VERİLECEK ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR SERBEST BÖLGELERDE YABANCI UYRUKLU PERSONELE VERİLECEK ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1- (1) 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu nun 10 uncu ve Serbest Bölgeler

Detaylı

ADİ ORTAKLIK KURULUŞ İŞLEMLERİ

ADİ ORTAKLIK KURULUŞ İŞLEMLERİ ADİ ORTAKLIK KURULUŞ İŞLEMLERİ Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde Mersis butonuna tıklandığında aşağıda şirketinizle ilgili yapabileceğiniz işlemler listelenir. Şirket kuruluşu yapmak için Tescil Başvuru linkine

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

ANONİM ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ

ANONİM ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ ANONİM ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ 1. KURULUŞ İŞLEMLERİ 1.1. Anonim Şirket Kuruluşu : ADIM 1 TÜR SEÇİMİ : Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde Mersis butonuna tıklandığında aşağıda şirketinizle ilgili yapabileceğiniz

Detaylı

PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU

PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU Tesisler için Kullanım Kılavuzu 1. Çevre Bilgi Sistemi için sahip olduğunuz ya da Đl Müdürlüğü nden yeni aldığınız kullanıcı kodu ve parolayı kullanarak

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA BÜROKRATİK İŞLEMLERİ AZALTAN 2012/1 NO LU GENELGE YAYIMLANDI

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA BÜROKRATİK İŞLEMLERİ AZALTAN 2012/1 NO LU GENELGE YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.04.2012/77-1 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA BÜROKRATİK İŞLEMLERİ AZALTAN 2012/1 NO LU GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan 2012/1 No lu Genelgede, ticaret

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ KAYIT İŞLEMLERİ

BAŞVURU SAHİBİ KAYIT İŞLEMLERİ TÜBİTAK - BİLGEM YAZILIM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (YTE) T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İZLEME, DEĞERLENDİRME VE ANALİZ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ BAŞVURU SAHİBİ KAYIT

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Sürüm: 0.1 Revizyon Bilgileri Revizyon No: Revizyon Tarihi Revizyonu Yapan Revizyon

Detaylı

BOZKIR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BOZKIR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOZKIR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi 1-Nüfus cüzdanı

Detaylı

Taşınır İşlem Fişi Düzenleme Kılavuzu BAP

Taşınır İşlem Fişi Düzenleme Kılavuzu BAP 150 253-255 Taşınır İşlem Fişi Düzenleme Kılavuzu BAP FİRMA Faturayı keser ve faturayı malzemeyle birlikte ya BAP Birimi Satınalma Ofisine ya da ilgili Proje Yürütücüsüne Teslim eder. BAP Birimi Satınalma

Detaylı

KİMLİK BİLDİRME KANUNU

KİMLİK BİLDİRME KANUNU 5115 KİMLİK BİLDİRME KANUNU Kanun Numarası : 1774 Kabul Tarihi : 26/6/1973 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/1973 Sayı : 14591 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 12 Sayfa : 2547 Madde 1 Bu Kanunda

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV,

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra Müdür

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2010/7)

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2010/7) T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.GUM.0.06.00.14.00.010.06.02 19/2/2010 Konu: GENELGE (2010/7) Gümrük Antrepolarının açılması, işletilmesi ve karşılan çeşitli

Detaylı

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/25) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

TEK PENCERE SİSTEMİ DAHİLDE İŞLEME İZNİ

TEK PENCERE SİSTEMİ DAHİLDE İŞLEME İZNİ 2016 TEK PENCERE SİSTEMİ DAHİLDE İŞLEME İZNİ YÜKÜMLÜ RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KILAVUZU TPS-910-GEÇİCİ İTHALAT İZNİ BELGESİ Versiyon 1.1 Bakanlığımız web sayfasından https://uygulama.gtb.gov.tr/tekpencere

Detaylı

MERSİS sayesinde şirket kuruluş işlemleri artık, online olarak süratli bir şekilde gerçekleşebilecektir.

MERSİS sayesinde şirket kuruluş işlemleri artık, online olarak süratli bir şekilde gerçekleşebilecektir. MERSİS sayesinde şirket kuruluş işlemleri artık, online olarak süratli bir şekilde gerçekleşebilecektir. Sisteme giriş, http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden gerçekleştirilir. İşlem yapabilmek

Detaylı

ĠSPANYA TĠCARĠ ĠġVEREN- ġġrket ORTAĞI ĠÇĠN GEREKEN BELGELER

ĠSPANYA TĠCARĠ ĠġVEREN- ġġrket ORTAĞI ĠÇĠN GEREKEN BELGELER İSPANYA Çilek Travel, vize takibinizi yapar Vize alımı için hiçbir Ģekilde garanti vermez. Vize harcı ve koordinasyon ücretleri her bir baģvuru için ödenecek olup iade edilmezler. BaĢvurularınızın değerlendirilmesi

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINDA STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLER HAKKINDA YÖNERGE

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINDA STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLER HAKKINDA YÖNERGE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINDA STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLER HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında staj

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ

SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine ilişkin işlemler 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Su Ürünleri Ruhsat

Detaylı