İÇİNDEKİLER. Giriş. 1. Beyan Alma İşlemine Giriş Beyanın Alınması 8

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER. Giriş. 1. Beyan Alma İşlemine Giriş 3. 2. Beyanın Alınması 8"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER Giriş 1. Beyan Alma İşlemine Giriş 3 2. Beyanın Alınması 8 3. Adres Bilgilerinin Girilmesi Beyan Edilen Adresin Ġl veya Ġlçe Merkezinde Olması Halinde Beyan Edilen Adresin Beldede Olması Halinde Beyan Edilen Adresin Köyde Olması Halinde Diğer Adres Mevzuat Nüfus Hizmetleri Kanununda Adres Beyanı Türkiye de Oturan Yabancıların Adres Beyanı Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Adres Beyanı Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesinde Adres Beyanı BaĢbakanlık Genelgesi Adres Beyanı İle İlgili İlkeler 49

2 GİRİŞ Adres Kayıt Sistemi ile Türk VatandaĢlarının ve Türkiye de yerleģik yabancıların yerleģim yeri ve diğer adresleri elektronik ortamda ĠçiĢleri Bakanlığı Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğünce güncel olarak tutulmaya baģlanmıģtır. Sistem sayesinde, yerleģim yeri ve diğer adres bilgileri ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, adres bileģenleri ile tanımlanmıģ tüm adreslerin tutulduğu Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) bilgileri, nüfus kütüklerindeki kiģi kayıtları ile iliģkilendirilerek, Kimlik PaylaĢımı Sistemi (KPS) üzerinden kamu kurumlarının istifadesine sunulmuģtur sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile tüm kurumlara, adres ile ilgili iģ ve iģlemlerinde bu bilgileri kullanma zorunluluğu getirilmiģtir. Adres bilgilerinin kurumlarla paylaģılması güvenlik, ekonomi, sağlık ve eğitim baģta olmak üzere değiģik alanlarda hizmet veren kurumların çalıģmalarına temel teģkil edecek ve kiģilerin hayatını kolaylaģtıracaktır. Adres Kayıt Sisteminin amacına ulaģabilmesi, adrese iliģkin bilgilerin güncel ve sağlıklı olarak tutulması, adres bilgilerinin zamanında ve doğru olarak bildirilmesi ile mümkündür. Adres bildirimleri; nüfus müdürlüklerine, adrese dayalı hizmet almak üzere müracaat edilen kurumlara, dıģ temsilciliklere yapılabilir. Bu bildirimler; Adres Beyan Formu kullanılarak 20 iģ günü içerisinde Ģahsen, iadeli taahhütlü posta, kargo veya sayısal imza kullanılarak yapılabilir. KiĢilerin adres bildirimleri Ģahsen yapması esastır. Aynı konutu paylaģan ve aralarında aile bağı bulunan ergin kiģiler birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler. Noterce düzenlenen adres bildirimine iliģkin temsil yetkisini ibraz edenler, temsil ettikleri kiģi adına yerleģim yeri ve diğer adres bildiriminde bulunabilirler. Adres beyanı alma yetkisine sahip nüfus personeli ile belediye, su idareleri, elektrik idareleri gibi adrese dayalı hizmet veren kurum personeli için beyan alımında yeknesaklığı sağlamak amacıyla Adres Beyanı Alma Kullanıcı Kılavuzunu hazırlamayı uygun bulduk. Program, mevzuat ve ilkelerin anlatıldığı kitabımızın faydalı olacağını umuyoruz. Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü - 2 -

3 1. Beyan Alma İşlemine Giriş Adres Kayıt Sistemi Adres beyan iģlemleri sayfasına ulaģmak için https://adres.nvi.gov.tr ana sayfasından sisteme giriģ yapılmalıdır. 1. Şekil 1.a 1. Bu alana T.C Kimlik Numarası ve Ģifre yazılarak sisteme giriģ yapılır. Sisteme ilk defa giriģ yapacak olan kullanıcılar nüfus cüzdanının 6 (altı) haneli seri numarasını Ģifre olarak kullanacaklardır. 2. Şekil 1.b 2. Beyan iģlemleri için Adres Kayıt Sistemi ana sayfasında Beyan ĠĢlemleri menüsünden Adres Beyanı seçeneği seçilir

4 Adres Beyanı seçildikten sonra aģağıda görülen sayfa açılacaktır. ĠĢlem Tipi baģlığı altında bulunan Yeni adres beyanı girmek, Adres Beyan Tipi bölümünde ise Form A Herhangi bir iģleme gerek kalmaksızın seçili olarak ekrana gelir. Şekil 1.c ġimdi Adres Beyanı alma adımlarının her birini tek tek açıklamaları ile birlikte inceleyelim

5 1. Şekil 1.d 1. ĠĢlem Tipi bölümünde Yeni adres beyanı girmek seçili olarak ekrana gelir. 2. Şekil 1.e 2. Adres Beyan Tipi bölümünde Türkiye de yaģayan Türk VatandaĢları için Form A, yurtdıģında yaģayan Türk VatandaĢları için Form B gözükmektedir. Ayrıca Form A ekrana seçili olarak gelir. 3. Şekil 1.f 3. Beyanda bulunan kiģi ilgili adreste oturmuyor seçeneği beyan edilen adreste oturmayan, vekillik yetkisi olan, yatılı okul, huzurevi, hastane vb. kurum yöneticileri ve kimsesiz olanların yerine beyanda bulunacak olan muhtarlar beyanda bulunurken seçilir

6 4. Şekil 1.g 4. Beyanda Bulunan Kimlik Bilgileri bölümüne beyanda bulunan kiģinin T.C Kimlik No su girilir ve Kimlik Bilgilerini Getir butonuna tıklanır. Beyanda bulunan kiģinin T.C Kimlik No, Ad ve Soyadı ilgili bölümlerin karģısına sistem tarafından yazılır. Şekil 1.h Adreste Bulunan KiĢilerin Kimlik Bilgileri bölümüne adreste oturan kiģilerin T.C Kimlik No ları sırayla girilir ve her T.C Kimlik No dan sonra Ekle butonuna tıklanır

7 6. Şekil 1.i 6. ġekil 1.i de görüldüğü üzere kiģi T.C Kimlik No su ve ad soyadı ile ekranda görüntülenerek ekleme iģlemleri tamamlandıktan sonra butonuna tıklanır. Adreste Bulunan KiĢilerin Kimlik Bilgileri baģlığı altında Adres sütununda ġu anda adres bilgisi görüntülenemiyor ibaresi varsa; O kiģinin daha önce herhangi bir adres beyanında bulunmadığı anlamına gelmektedir

8 2. Beyanın Alınması Beyan Adımına Geç butonuna tıklandıktan sonra aģağıda görülen sayfa açılacaktır. Şekil 2.a - 8 -

9 1. Şekil 2.b 1. Beyan Tarihi bölümü sistem tarafından otomatik olarak görüntülenecektir. Ancak yerleģim yerine taģınma tarihi kiģinin beyanına göre eklenmelidir. YerleĢim yerine taģınma tarihi beyan tarihinden daha önceki bir tarih olmalıdır. 2. Şekil 2.c 2. Beyanda Bulunan bölümünde bir önceki Adres Beyanı sayfasında sisteme girdiğimiz beyanda bulunan kiģinin ismi görünür. 3. Şekil 2.d 3. Eklenen kiģiler, otomatik olarak Aynı Adreste Bulunan KiĢiler bölümünde görülür. Bu bölümden aynı adrese Yeni KiĢi Ekle butonu ile yeni bir kiģi eklenebilir veya beyanda bulunulmuģ kiģi Satırı Sil butonu ile listeden çıkartılabilir

10 4. 5. Şekil 2.e 4. YerleĢim Yeri Adresinin girilmesine ilgili bölümden idari yapının seçilmesiyle baģlanır. Bu iģlemin nasıl yapılacağı 3. Bölümde detaylı olarak anlatılmaktadır. 5. YerleĢim Yeri Adresi seçeneği seçili olarak gelir. Eğer beyan edilen adres, beyan edenin diğer adresi ise Bölüm 4 te anlatıldığı Ģekilde iģlem yapılır

11 3. Adres Bilgilerinin Girilmesi KiĢi il veya ilçe merkezinde oturuyorsa Ġl-Ġlçe Merkez Adresi, beldede oturuyorsa Belde Adresi, köyde oturuyorsa Köy Adresi seçeneklerinden birisi seçilmelidir. Bu menüdeki seçenekler Ulusal Adres Veri Tabanında (UAVT) kayıtlı tüm adres bileģenlerini içerdiği için, her üst birim seçildiğinde altındaki seçeneği kapsayacak Ģekilde hazırlanmıģtır. Bir birim seçildiğinde altındaki kayıtlı birimler otomatik olarak görüntülenecektir. Bu listelerin gelmesi ile daha önceden yapılan alan uygulaması sırasında adres bileģenlerinin UAVT ye iģlenmiģ olduğu anlaģılmaktadır. Eğer kiģinin belirttiği adres bileģenleri, UAVT de yer alan listelerde görüntülenmiyorsa yetkili idarenin(belediye, il özel idaresi) numaralama birimine bildirilmesi gerekmektedir. 3.1 Beyan Edilen Adresin İl veya İlçe Merkezinde Olması Halinde Adres bileģenlerinin sırasıyla seçimi: Şekil 3.1.a 1. Adres Bilgileri bölümünde Ġl-Ġlçe Merkez Adresi seçili olarak ekrana gelir. 2. Ġkamet edilen il seçilir

12 3. Şekil 3.1.b 3. Ġl seçiminden sonra ilçe seçilir. 4. Şekil 3.1.c 4. Ġlçedeki mahalle listesinden ikamet edilen mahalle seçilir

13 5. Şekil 3.1.d 5. Mahalle seçiminden sonra Cadde/Sokak/Bulvar/Meydan (CSBM) bileģenlerinden yalnızca birinin seçimi yapılır. 6. Şekil 3.1.e 6. CSBM seçiminden sonra bina dıģ kapı numarası seçimi yapılır

14 7. Şekil 3.1.f 7. SeçilmiĢ dıģ kapı numarasına ait iç kapı numaraları otomatik olarak gelir. Beyan edilen iç kapı no seçimi yapılır. Eğer bina müstakil ise sistem binanın iç kapı numarası olmadığı yönünde uyarı verir ve bağımsız bölüm kısmı sayfada görüntülenmez. 8. Şekil 3.1.g Eğer biliniyorsa posta kodu da yazılır. 9. Adresi Ekle butonuna tıklanarak adres sisteme eklenir

15 10. Şekil 3.1.h 10. Adresin eklenmesi ile YerleĢim Yeri Adresi alanında beyan edilen adres görünür. Şekil 3.1.i ĠĢlem de belirtilen adreste hata varsa Adresi Sil ile adres silinebilir ve tekrar Adres Bilgilerinin Eklenmesi bölümünde açıklanan Ģekilde iģlem yapılabilir

16 12. Şekil 3.1.j 12. Adres doğru ise Beyanı Tamamla butonu ile iģlem tamamlanır ve çıktısı alınmak üzere ön izlemesi yapılır Şekil 3.1.k 13. Beyanın tamamlanması ile çıktısı alınarak imzalanmak üzere Ön Ġzleme yapılır. 14. Ön izleme yapılıp evrakların çıktısı alındıktan sonra Tamam butonuna tıklanır

17 Şekil 3.1.l Ön izlemede ekrana gelen formun çıktısı alınır ve beyanda bulunan kiģiye imzalatılır

18 Şekil 3.1.m 15. Formun imzalanması durumunda Onayla butonuna tıklanarak beyan tamamlanır. 16. Aksi durumda Ġptal Et butonuna tıklanarak oluģturulmuģ form iptal edilebilir

19 3.2 Beyan Edilen Adresin Beldede Olması Halinde Şekil 3.2.a 1. Beyan edilen adres belde olması durumunda Belde Adresi seçimi yapılır. 2. Beldenin bağlı bulunduğu il seçilir. 3. Şekil 3.2.b 3. Beldenin bağlı bulunduğu ilçe seçimi yapılır

20 4. Şekil 3.2.c 4. Bucak seçimi yapılır. 5. Şekil 3.2.d 5. Köy (Belde) seçimi yapılır

21 6. Şekil 3.2.e 6. Ġkamet edilen mahalle listeden seçilir. 7. Şekil 3.2.f 7. Mahalle seçiminden sonra ilgili CSBM seçilir

22 8. Şekil 3.2.g 8. Ġkamet edilen binanın dıģ kapı numarası seçilir. 9. Şekil 3.2.h 9. Binanın iç kapı numarası seçilir, bina müstakil ise sistem binanın iç kapı numarası olmadığına dair uyarı verir

23 10. Şekil 3.2.i Biliniyorsa Posta Kodu yazılır. 11. Adresi ekle butonuna tıklanarak adres görüntülenir. 12. Şekil 3.2.j 12. Adresin eklenmesi ile YerleĢim Yeri Adresi alanında beyan edilen adres görünür

24 Şekil 3.2.k ĠĢlemde belirtilen adreste hata varsa Adresi Sil ile adres silinebilir ve tekrar Adres Bilgilerinin eklenmesinde de açıklandığı iģlem yapılabilir. 14. Şekil 3.2.l 14. Adres doğru ise Beyan Tamamla butonu ile iģlem tamamlanır

25 Şekil 3.2.m 15. Beyanın tamamlanması ile çıktısı alınarak imzalanmak üzere Ön Ġzleme yapılır. 16. Ön izleme yapılıp evrakların çıktısı alındıktan sonra Tamam butonuna tıklanır

26 Şekil 3.2.n Ön izlemede ekrana gelen formun çıktısı alınarak beyanda bulunan kiģiye imzalatılır

27 Şekil 3.2.o 17. Formun imzalanması durumunda Onayla butonuna tıklanarak beyan tamamlanır. 18. Aksi durumda Ġptal Et butonuna tıklanarak oluģturulmuģ form iptal edilebilir

28 3.3 Beyan Edilen Adresin Köy Olması Halinde Şekil 3.3.a 1. Beyan edilen adres köy olması durumunda Köy Adresi seçimi yapılır. 2. Köyün bağlı bulunduğu il seçilir. 3. Şekil 3.3.b 3. Daha sonra bağlı bulunduğu ilçe seçilir

29 4. Şekil 3.3.c 4. Köyün bağlı bulunduğu bucak seçilir. 5. Şekil 3.3.d 5. Ġkamet edilen köy seçilir

30 6. Şekil 3.3.e 6. Eğer köye bağlı bir mevkide ikamet ediliyorsa mevki seçimi yapılır. Köy Adresinde Merkez isimli mezra/mevki köyün kendisi anlamına gelir. 7. Şekil 3.3.f 7. Köylerde sokak bulunmadığında bu bölümde null(boģ değer) seçilir

31 8. Şekil 3.3.g 8. Bina dıģ kapı numarası seçilir. 9. Şekil 3.3.h 9. Bina iç kapı numarası seçilir

32 10. Şekil 3.3.i 10. Eğer binanın iç kapı numarası yoksa sistem iç kapı numarasının (bağımsız bölüm) olmadığı yönünde uyarı verir. 11. Şekil 3.3.j 11. Biliniyorsa Posta Kodu yazılır Adresi ekle butonuna tıklanarak adres görüntülenir

33 13. Şekil 3.3.k 13. Adresin eklenmesi ile YerleĢim Yeri Adresi alanında beyan edilen adres görünür. Şekil 3.3.l ĠĢlem de belirtilen adreste hata varsa Adresi Sil ile adres silinebilir ve Adres Bilgilerinin eklenmesinde de açıklandığı iģlem yapılabilir

34 15. Şekil 3.3.m 15. Adres doğru ise Beyanı Tamamla butonu ile beyan alma iģlemi tamamlanır ve çıktısı alınmak üzere ön izlemesi yapılır Şekil 3.3.n 16. Beyanın tamamlanması ile çıktısı alınarak imzalanmak üzere Ön Ġzleme yapılır. 17. Ön izleme yapılıp evrakların çıktısı alındıktan sonra Tamam butonuna tıklanır

35 Şekil 3.3.o Ön izlemede ekrana gelen formun çıktısı alınarak beyanda bulunan kiģiye imzalatılır

36 Şekil 3.3.p 18. Formun imzalanması durumunda Onayla butonuna tıklanarak beyan tamamlanır. 19. Aksi durumda Ġptal Et butonuna tıklanarak oluģturulmuģ form iptal edilebilir

37 4.Diğer Adres Bu seçenek, yerleģim yeri dıģında kalan ve geçici süre ile oturulan yazlık, kıģlık, ikinci veya üçüncü konutlara ait adres bilgileri içindir. KiĢinin talebi halinde diğer adres bilgileri bu seçenek seçilerek doldurulur. Askerlik hizmetinin yapıldığı yer, yatılı okul, çocuk ıslah evi, yetiģtirme yurdu, hastane, cezaevi, öğrenci yurdu, huzurevi gibi kiģinin geçici olarak kaldığı adresler diğer adres olarak kaydedilir. Her türlü doğal afet sonucu yerleģim yerlerinin kullanılamayacak hale gelmesinden dolayı kiģilere yerleģmeleri için gösterilen karavan, çadır, prefabrik evler, spor salonu, yurt huzurevi, sosyal ve eğitim tesisleri, gibi yerler diğer adres olarak tutulur. Sığınma evi, Ģefkat evi ve bir olay üzerine tanıklık yapan kiģilerin koruma altına alındıkları adresler de diğer adres olarak kabul edilir. KiĢilerin diğer adresleri bildirme zorunlulukları yoktur. YerleĢim yeri adresleri ile birlikte veya ayrıca diğer adreslerini bildirebilirler. Diğer adreslerin beyanlarının alınması da yerleģim yeri adres beyanındaki iģlem basamakları gibidir. Diğer adres beyanının alınmasında kılavuzun 1. (Beyan Alma ĠĢlemine GiriĢ) ve 2. (Beyanın Alınması) bölümlerindeki iģlem basamakları aynen gerçekleģtirilir. Beyan edilen diğer adres, Ġl veya Ġlçe merkezinde ise 3.1 Beyan Edilen Adresin Ġl-Ġlçe Merkezinde Olması Halinde bölümündeki gibi, beldede ise 3.2 Beyan Edilen Adresin Beldede Olması Halinde bölümündeki gibi, köyde ise 3.3 Beyan Edilen Adresin Köyde Olması Halinde bölümündeki gibi iģlem yapılır

38 5.MEVZUAT 5.1.Nüfus Hizmetleri Kanununda Adres Beyanı Bildirim yükümlülüğü MADDE 50- (1) Ġl özel idareleri ve belediyeler bu Kanun uyarınca belirlenen standartlardaki adres bilgileri ile adres oluģumuna altyapı oluģturan yapı belgelerini, belgelerin oluģturulması ile eģ zamanlı olarak ulusal adres veri tabanına iģlemekle yükümlüdür. (2) YerleĢim yeri adreslerinin tutulmasında kiģilerin yazılı beyanı esas alınır. Bildirim, nüfus müdürlüklerine ve dıģ temsilciliklerimize adres beyan formuyla yapılır. YerleĢim yeri adresi aynı konut olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler. (3) Noterden verilen temsil yetkisini ve bunun kapsamını belirten yazılı belgeyi ibraz edenler kiģilerin adresleri ile ilgili beyanda bulunabilirler. (4) Çocukların ve kısıtlıların adresleri veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin olan kardeģleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından bildirilir. (5) Huzur evi, yetiģtirme yurdu, cezaevi, öğrenci yurdu gibi yerlerde kalanların adreslerinin bildirimleri ilgili kurum yetkililerince, bildirim yapamayacak durumda olan kimsesizlerin bildirimleri ise muhtarlar tarafından yapılır. (6) Vesayet altındakilerin yerleģim yeri adresleri, bağlı bulundukları vesayet makamınca bildirilir. (7) Adres bildirimi Ģahsen, posta veya elektronik posta ile yapılabilir. Bildirim süresi ve güncelliği MADDE 51- (1) 50 inci maddede sayılan adres beyanı ile yükümlü kiģi ve kurumlar yerleģim yeri adreslerine iliģkin değiģiklikleri yirmi iģ günü içinde ilçe nüfus müdürlüklerine bildirmekle yükümlüdür. Ancak yerleģim yeri adresine dayalı hizmet almak üzere herhangi bir resmî kuruma yapılan müracaatlarda adres değiģikliğine iliģkin beyan, ilgilisi tarafından adres beyan formuna iģlenerek nüfus müdürlüğüne gönderilmek üzere ilgili kuruma teslim edilebilir. Bu beyan formları ilgili kurumlarca en geç on iģ günü içinde kurumun bulunduğu yerin ilçe nüfus müdürlüğüne gönderilir. (2) Adres bileģenlerinde meydana gelen değiģiklikler hususunda kiģilerin bildirimde bulunma sorumluluğu yoktur. Bu değiģiklikler belediyelerce, belediye sınırları dıģında kalan yerlerde ise il özel idarelerince en geç değiģikliği takip eden on iģ günü içinde, elektronik ortamda ulusal adres veri tabanına iģlenir. (3) Müstakil konut sahipleri ile apartman ve site yöneticileri, lojman idareleri sorumluları; sorumluluk alanlarındaki yerleģim yeri adresine iliģkin değiģiklikleri, yirmi iģgünü içinde, muhtarlar ve 50.Maddede sayılan beyan yükümlülüğü olanlarla iģbirliği içinde takip etmek ve ortaya çıkan farklılıkları muhtarlara bildirmekle yükümlüdür. (4) YerleĢim yeri adresi değiģikliği bildirimlerine iliģkin listeler nüfus müdürlüklerince ilgili muhtarlıklara gönderilir

39 (5) Muhtarlar, bu Kanun uyarınca nüfus müdürlüklerince kendilerine iletilen yerleģim yeri adresi değiģikliği bildirim listelerini incelemek, mahallindeki yerleģim yeri adresi değiģiklikleri ile karģılaģtırmak ve varsa bildirilmemiģ olan değiģiklikleri her ayın son haftası içinde bağlı bulunulan ilçenin nüfus müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. Beyanda şüphe MADDE 60- (1) Nüfus olayları ile ilgili beyanlarda Ģüpheye düģülmesi halinde mülkî idare amirinin emri ile kolluk makamları tarafından gerekli soruģturma ve incelemeler yapılarak nüfus müdürlüğüne bildirilir. Gerçek dışı beyan MADDE 67- (1) Gerçeğe aykırı yerleģim yeri veya cüzdan talep belgesi veren köy veya mahalle muhtarları ile herhangi bir iģlem sebebiyle nüfus müdürlüğüne gerçek dıģı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenler altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Adrese iliģkin yükümlülükleri yerine getirmeyen ve yasaklara aykırı hareket eden kamu görevlileri 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kamu idaresinin güvenirliğine ve iģleyiģine karģı suçlara iliģkin hükümlerine göre cezalandırılır. İdarî para cezaları MADDE 68- (1) Bu Kanuna göre; c) Mülkî idare amirince bu Kanunun 50 inci maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kiģilere 250 YTL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 500 YTL idarî para cezası verilir. (2) Yurt dıģında verilen idarî para cezaları, iģlem sırasında mahallî para karģılığı verildiği ülkede konsolosluk hasılatının tahsil edildiği para birimi üzerinden tahsil edilir. (3) Bu Kanuna göre; a) Her türlü doğal afet, gasp, hırsızlık, yangın ve terör nedeniyle nüfus ve aile cüzdanlarının kaybedilmesi, nüfus olaylarının bildirim yükümlülüğünün yerine getirilememesi hallerinde, bu maddede belirtilen idarî para cezaları uygulanmaz

40 5.2.Türkiye'de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tutulması Hakkındaki Yönetmelikte Adres Beyanı Nüfus olaylarının bildirim yükümlülüğü MADDE 9- (1) Nüfus kayıtları tutulan yabancılar kendileri ile ilgili nüfus olaylarını, yerleşim yeri adreslerini ve bunlardaki değiģiklikleri, yerleģim yeri nüfus müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler. Nüfus müdürlüklerince gerekli iģlemler yapılarak, bu değiģiklikler yabancılar kütüğüne iģlenir. 5.3.Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği nde Adres Beyanı Adres bildirim yükümlülüğü ve şekli MADDE 13 (1) YerleĢim yeri ve diğer adreslerin tutulmasında kiģilerin adres beyan formundaki yazılı beyanı esas alınır. Bildirim nüfus müdürlüklerine, kurumlara ve dıģ temsilciliklere Ģahsen yapılır. Adres beyan formundaki bildirimler aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. (2) YerleĢim yeri adresi aynı konut olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler. (3) Noterden verilen temsil yetkisini ve bunun kapsamını belirten yazılı belgeyi ibraz edenler, adres ile ilgili beyanda bulunabilirler. (4) Çocukların ve kısıtlıların adresleri veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin olan kardeģleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından bildirilir. (5) Velayet altında bulunan çocuğun yerleģim yeri adresi anne veya babasının adresidir. (6) Yatılı okul, hastane, huzur evi, yetiģtirme yurdu, cezaevi, öğrenci yurdu gibi yerlerde kalanların adresleri ilgili kurum yetkililerince bildirilir. (7) Vesayet altındakilerin yerleģim yeri adresleri bağlı bulundukları vesayet makamınca nüfus müdürlüğüne bildirilir. (8) Engellilik, yaģlılık, hastalık gibi beyanda bulunmaya engel hali bulunanlardan yerine beyanda bulunabilecek yakını olmayan kimsesizlerin adres kayıtlarına iliģkin bildirimleri; muhtarlarca elektronik ortamda nüfus müdürlüğüne veya Genel Müdürlüğe, mümkün olmaması halinde ise kâğıt ortamında bulunduğu yerin nüfus müdürlüğüne yapılır. Bildirim süresi MADDE 14 (1) Adrese iliģkin değiģiklikleri; adres beyanı ile yükümlü kiģiler ve kurumlar yirmi iģ günü içinde, yerleģim yeri adresine dayalı hizmet almak üzere herhangi bir resmi kuruma yapılan müracaatlarda kurumlar, ilgili kuruma teslim edilen adres değiģikliğine iliģkin beyan formu ile on iģ günü içinde nüfus müdürlüklerine veya Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür. (2) Yöneticiler ve müstakil konut sahipleri sorumluluk alanlarında bulunan yerlerdeki adres değiģikliklerini, adres beyan yükümlülüğü olanlar ile birlikte takip ederek, yirmi iģ günü içinde muhtarlara bildirmekten sorumludurlar

41 5.4.Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi nde Adres Beyanı Adres beyan formu MADDE 10 (1) YerleĢim yeri ve diğer adres bilgilerinin değiģikliğine iliģkin bildirimler Ģekli ve kapsamı Bakanlıkça belirlenmiģ olan formlar ile yapılır. Bildirimlerde kiģilerin beyanı esas alınır. (2) YerleĢim yeri ve diğer adres bilgilerinin değiģikliğine iliģkin bildirimlerin; Türkiye de yaģayan vatandaģlarımız ve yabancılar tarafından Adres beyan formu (A), yurtdıģında yaģayan vatandaģlarımız tarafından ise Adres beyan formu (B) doldurulmak suretiyle yapılması zorunludur. (3) Adres beyan formundaki bildirimler aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. (4) Bu formların dıģında yapılmıģ olan bildirimler iģleme alınmaz. Adres beyan formlarının temini MADDE 11 (1) Adres beyan formları; a) Genel Müdürlüğün internet adresinden, b) Nüfus müdürlüklerinden, c) Hizmet almak üzere müracaat edilen kurumlardan, ç) Muhtarlıklardan, d) DıĢ temsilciliklerimizden, temin edilebilir. (2) Ayrıca belirlenen standartlara uygun olmak Ģartı ile özel kuruluģlarca bastırılıp, dağıtımı yapılan adres beyan formları da kullanılabilir. (3) Kurumlar, Bakanlığın belirlediği standartlara uygun adres beyan formlarını kendileri temin eder. Adres beyan formlarındaki zorunlu alanlar MADDE 12 (1) Adres beyan formu (A) da: a) T.C kimlik numarası, b) Adı, c) Soyadı, d) Beyan tarihi, e) Ġmza f) Varsa aynı yerleģim yerinde bulunan kiģilerin T.C kimlik numarası, adı ve soyadı g) Adres bilgileri, h) Bildirilen yerleģim yerine taģınma tarihi, doldurulması zorunlu olan alanlardır. Yabancıların doldurdukları Adres beyan formu (A) da, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası alanına yabancılara mahsus kimlik numarası yazılır. Adres bildirim yerleri MADDE 13 (1) Bildirimler; a) Nüfus müdürlüklerine, b) Hizmet almak üzere müracaat edilen kurumlara, c) DıĢ temsilciliklere, d) Genel Müdürlüğe yapılabilir

42 Adres Bildirim şekli MADDE 14 (1)Adres bildirimleri; a) ġahsen, b) Posta, c) Sayısal imza sahiplerince elektronik posta ile yapılabilir. (2) Adres bildiriminin Ģahsen ve kağıt ortamında yapılması halinde; a) Bildirimlerde kiģinin kimliğini ispat edeceği bir belge istenir. Kimlik belgesi olarak nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, uluslararası aile cüzdanı, silah ruhsatı, meslek kuruluģlarınca verilmiģ kimlik kartı, öğrenci belgesi, kurum kimlik kartı gibi fotoğraflı kimlik belgeleri kabul edilir. Kimliğini ispat edemeyenlerin beyanları iģleme alınmaz. b) Formları iģleme alan görevliler formun ön incelemesini yaparak, bu Yönergenin 10 uncu maddesinde belirtilen standarda uygun olup olmadığını inceler. Standarda uygun değil ise, ilgiliye standarda uygun form vererek doldurması sağlanır. c) Standarda uygun formda bu Yönergenin 12 nci maddesinde sayılan zorunlu alanların doldurulup doldurulmadığı kontrol edilir, varsa eksiklikler tamamlatılır. d) Görevli Adres beyan formunu usulüne göre kaydeder. Adres beyan formunun kiģide kalacak bölümünü onaylayarak ilgilisine verir. Ġlgili adres beyan formunun bu kısmını otuz gün süre ile hizmet almak üzere gittiği kurumlarda, ayrıca yeniden adres beyan formu doldurmaksızın kullanabilir. (3) Adres bildiriminin kiģinin sözlü beyanına göre elektronik ortamda görevli tarafından düzenlenmesi halinde; a) Bildirimlerde kiģinin kimliğini ispat edeceği bir belge istenir. Kimlik belgesi olarak nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, uluslararası aile cüzdanı, silah ruhsatı, meslek kuruluģlarınca verilmiģ kimlik kartı, öğrenci belgesi, kurum kimlik kartı gibi fotoğraflı kimlik belgeleri kabul edilir. Kimliğini ispat edemeyenlerin beyanları iģleme alınmaz. b) Görevli tarafından adres beyan formu elektronik ortamda doldurulur. Çıktı alınarak ilgiliye imzalatılır. c) Görevli, adres beyan formunu usulüne göre kaydeder. Adres beyan formunun kiģide kalacak bölümünü onaylayarak ilgilisine verir. Ġlgili adres beyan formunun bu kısmını 30 gün süre ile hizmet almak üzere gittiği kurumlarda, ayrıca adres beyan formu doldurmaksızın kullanabilir. (4) Adres bildiriminin iadeli taahhütlü mektup veya kargo ile yapılması halinde; a) Posta alındısı görevli tarafından teslim alındıktan sonra zarf üzerindeki isim ile adres beyan formundaki ismin aynı olması veya aile fertlerinden birine ait olması halinde iģleme alınır ve usulüne uygun olarak kaydedilir. b) Adres beyan formunun bu Yönergenin 10 uncu maddesinde belirtilen standarda uygun olup olmadığı ve 12 nci maddesinde zorunlu alanların doldurulup doldurulmadığı kontrol edilir

43 c) Formun standarda uygun olmaması, doldurulması zorunlu alanlarda eksikliklerin bulunması, posta alındısı üzerindeki gönderici ismi ile adres beyan formundaki ismin farklı veya aile fertlerinden birine ait değil ise adres beyan formu usulüne uygun olarak kaydedilir. Ancak adres güncellemesi ile ilgili herhangi bir iģlem yapılmaz. Ġlgiliye bildiriminin iģleme alınmama gerekçesini içeren bilgilendirme yazısı gönderilir ve evrak iģlemi gerçekleģtirilemeyen adres beyan formları dosyası na takılır. ç) Adi posta ile yapılan bildirimler iģleme alınmaz. Ġlgiliye bildiriminin iģleme alınmama gerekçesini içeren bilgilendirme yazısı gönderilir. (5) Adres bildiriminin elektronik ortamda yapılması; a) Adrese iliģkin bildirim, kiģinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, kimliğine iliģkin bilgiler ve sayısal imzasının bulunması kaydıyla elektronik ortamda Genel Müdürlüğe yapılır. b) Genel Müdürlükçe bildirimin gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra herhangi bir eksiklik yoksa iģleme alınır. Herhangi bir eksikliğin tespiti halinde, ilgiliye bildiriminin iģleme alınmama gerekçesini içeren elektronik ileti gönderilir. Beyan formlarının doldurulması MADDE 16 (1) Form kâğıt ortamında tüm alanlar koyu renkli tükenmez veya dolma kalem kullanılarak, belirlenen alanlardaki kutucukların dıģına çıkılmadan, büyük harfle ve okunaklı olarak doldurulur. (2) Belirlenen alanlardaki kutucuklara adres ve kimlik bilgilerinin sığmaması halinde, sığmayan kısmı yazılmaz. (3) Birden fazla ad ve soyadı kısaltılmadan, aralarında bir boģluk bırakılarak yazılır. (4) Adres beyan formları üzerinde silinti ve kazıntı yapılmaz, yanlıģlık yapılması halinde form yeniden düzenlenir. (5) Elektronik ortamda doldurulup çıktısı alınarak kullanılan adres beyan formlarında da yukarıdaki esaslara uyulur. (6) Aynı yerleģim yerinde bulunan kiģi bilgilerine ait formda yer alan satırların yetersiz kalması ya da birden fazla diğer adresin bildirilmesi durumunda, ikinci bir form doldurulur. Beyan formlarının imzalanması MADDE 17 (1) Adres beyan formları bildirimde bulunan tarafından imzalanır. (2) Bildirimde bulunanların okuma yazma bilmemeleri durumunda, düzenlenen adres beyan formları kendilerine okunur ve imzalattırılır. KiĢi imza atamaz ise imza yerine sol el iģaret parmağının izi alınır. Sol el iģaret parmağının bulunmaması halinde parmak izi sırası; baģparmak, orta parmak, yüzük parmağı ve küçük parmak Ģeklindedir. Eğer sol elin parmakları eksikse, parmak izi sırasına göre mevcut olan parmağın izi alınır. Sol elin olmaması halinde sağ el için, sol elde belirtilen iģlem uygulanır ve bu durum adres beyan formunun arka yüzündeki diğer açıklamalar bölümünde belirtilir. KiĢinin iki elinin de olmaması durumunda, sözlü beyanda bulunulduğu yolunda beyanı alınarak, konuya iliģkin tutanak düzenlenir

44 (3) Bildirimde bulunanın sağır, dilsiz ve aynı zamanda okuryazar olmaması halinde iģaret dilini bilen bir kiģi aracılığıyla adres beyan formu doldurulur. Beyanı veren kiģi ile birlikte iģaret dilini kullanan kiģinin de adı soyadı ve imzası beyan eden kiģinin imzasının yan tarafına yazılır. Adres bildirim yükümlülüğü, MADDE 18 (1) Ergin kiģilerin adres bildirimlerini Ģahsen yapmaları esastır. (2) Aynı konutu paylaģan ve aralarında aile bağı olan ergin kiģiler birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler. (3) Velayet altında bulunan çocuğun yerleģim yeri adresi ana ve babasının adresidir. Çocukların adres bildirimi ana veya babası tarafından yapılır. Ana ve babanın ortak yerleģim yeri yok ise, çocuğun yerleģim yeri velayetin bırakıldığı ana veya babanın yerleģim yeri adresidir. Bu durumda velayetin bırakıldığı kiģi adres beyanı vermekle yükümlüdür. (4) Çocukların ve kısıtlıların yerleģim yeri adresleri veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin olan kardeģleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından bildirilir. (5) Noterce düzenlenen adres bildirimine iliģkin özel temsil yetkisini belirten belgeyi ibraz edenler; temsil ettikleri kiģinin, yerleģim yeri aynı olan eģinin ve ergin olmayan çocuklarının yerleģim yeri ve diğer adresi ile ilgili bildirimde bulunabilirler. Ġlgili memur bu belgenin aslını ya da aslını gördükten sonra suretini alıp tasdik ederek Adres beyan formu (A) ile birlikte bu Yönergenin 14 üncü maddesinde belirtildiği Ģekilde iģlem yapar. (6) Yatılı okul, hastane, huzur evi, yetiģtirme yurdu, çocuk yuvası, cezaevi, öğrenci yurdu gibi yerlerde kalanların adresleri ilgili kurum yetkililerince bildirilir. (7) Vesayet altındakilerin yerleģim yeri adresleri bağlı bulundukları vesayet makamınca nüfus müdürlüğüne bildirilir. (8) Engellilik, yaģlılık, hastalık gibi beyanda bulunmaya engel hali bulunan ve yerine beyanda bulunabilecek yakını olmayan kimsesizlerin adres kayıtlarına iliģkin bildirimler muhtarlarca yapılır. Kişilerin bildirim süresi MADDE 19 (1) Bu Yönergenin 18 inci maddesinde sayılan adres beyanı ile yükümlü kiģiler yerleģim yeri adreslerine iliģkin değiģiklikleri yirmi iģ günü içinde bildirmek zorundadır. Nüfus müdürlüklerinde adres beyan formlarının tescili öncesi yapılacak işlemler MADDE 20 (1) Bu Yönergenin 14 üncü maddesinde belirtildiği Ģekilde ön incelemesi tamamlanan adres beyan formundaki adres bilgilerinin Ulusal adres veri tabanından, kimlik bilgilerinin ise aile kütüğü kayıtlarından sorgulaması yapılır. Doğruluğu tespit edilen bilgiler hakkında tescil iģlemine geçilir. Doğruluğu tespit edilemeyen adres beyan formları iģlem yapılmadan değerlendirilmek üzere ĠĢlemi gerçekleģtirilemeyen adres beyan formları dosyasında tutulur

45 Yabancıların bildirim şekli ve süresi MADDE 28 (1) Nüfus kayıtları tutulan yabancılar, yerleģim yeri ve diğer adreslerindeki değiģiklikleri yirmi iģ günü içinde adres beyan form (A) ile nüfus müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler. Ayrıca, yabancıların adres değiģiklikleri, yabancılara mahsus ikamet tezkeresi düzenleyen kurumca yirmi gün içerisinde Genel Müdürlüğe elektronik ortamda bildirilir. Beyanda şüphe MADDE 39 (1) Beyan edilen adres değiģiklikleri hakkında Ģüpheye düģülmesi veya bu Yönergenin 18 inci maddesindeki düzenlemeye aykırı beyanların tespiti halinde, mülki idari amirinin yazılı emri ile kolluk makamları tarafından gerekli soruģturma ve inceleme yapılarak sonucu nüfus müdürlüğüne bildirilir. (2) Yapılan soruģturma sonucunda belirtilen adreste yaģanmadığının anlaģılması halinde geçici adres kütüğündeki kayıt silinir. Ġlgili hakkında 5490 sayılı Kanunun 67 nci maddesinde öngörülen Ģekilde iģlem yapılır. Beyanın doğru olduğunun anlaģılması halinde ise kiģinin geçici adres kütüğündeki kaydı aile kütüğüne aktarılarak geçici adres kütüğündeki kaydı silinir. (3) Bunların dıģında bu konuda yetki verildiğine dair özel vekillik belgesini ibraz edenler alabilir. Bu belgeler nüfus müdürlüklerince ilgili dosyasında saklanır. (4) Özel bir hükümle koruma altına alınan veya kamu güvenliği ya da yaptığı görev nedeniyle belirlenen kiģilerin adres bilgileri hiçbir kiģi ve kurumlara verilmez. Mahkemeler bu hükmün dıģındadır. (5) Evli olan kiģilerin ergin olmayan çocuklarının adres bilgileri ana ya da babası tarafından alınabilir. (6) Evlikleri sona ermiģ kiģilerin ergin olmayan çocuklarına ait adres bilgileri velayet verilen kiģi tarafından alınabilir. (7) YerleĢim yeri adresi ve diğer adres bilgileri kurumlar ve muhtarlıklarca Kimlik PaylaĢımı Sistemi üzerinden temin edilebilir. Kimlik PaylaĢımı Sistemi üzerinden adres bilgisini alamayan kurumların gerekçesini açıkça yazılı olarak belirtmeleri halinde Bakanlık veya Mülki Ġdare amirinin emriyle adres bilgisi verilebilir. Bunun dıģında yerleģim yeri ve diğer adres bilgilerinin verilmesi kiģinin rızasına bağlıdır. Adres bilgilerinin gizliliği MADDE 46 (1)Adres kayıtları ve bu kayıtların tutulmasına dayanak olan belgeler gizlidir. Bu kayıtlar ve belgeler, yetkili ve sorumlu memurlar ile teftiģ ve denetim yetkisi olanların dıģında görülüp incelenemez. Mahkemeler bu hükmün dıģındadır. (2) Adres kayıtlarına bu bilgileri iģleyen memurlar ve Kimlik PaylaĢımı Sistemi kapsamında adres kayıtlarından faydalanan diğer görevliler de bu gizliliğe uymak zorundadırlar. Bu yükümlülük, kamu görevlilerinin görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder

46 Süreler MADDE 49 (1) Bu Yönergenin uygulanmasında kiģilerce uyulması zorunlu olan süreler aģağıda belirtilmiģtir: a) Bu Yönergenin, Adres bildirim yükümlülüğü baģlığı altındaki 18 inci maddesinde sayılan kiģilerin yerleģim yeri adresine iliģkin değiģiklikleri bildirmeleri yirmi iģ günü, b) Apartman ve site yöneticileri ile lojman idareleri sorumlularının, sorumluluk alanlarında bulunan yerleģim yeri adresine iliģkin değiģiklikleri konuta taģınanlarla birlikte takip ederek ortaya çıkan farklılıkları form (C) ile muhtarlara bildirmeleri yirmi iģ günü, c) Engellilik, yaģlılık, hastalık gibi beyanda bulunmaya engel hali bulunanlar ile yerine beyanda bulunabilecek yakını olmayan kimsesizlerin adres kayıtlarına iliģkin bildirimler muhtarlarca nüfus müdürlüğüne/ Genel Müdürlüğe bildirilmesi yirmi iģ günü, ç) Nüfus müdürlüklerinin adres değiģikliğine iliģkin bildirim listelerini muhtarlıklara göndermesi her ayın ilk haftası içinde, d) Muhtarların nüfus müdürlüklerince kendilerine iletilen yerleģim yeri adresi değiģikliği bildirim listelerini incelemek, mahallindeki yerleģim yeri adres değiģiklikleri ile karģılaģtırmak ve varsa, bildirilmemiģ olan değiģiklikleri ekleyerek bağlı bulunduğu yerin nüfus müdürlüğüne bildirmesi her ayın son haftası içinde, e) Nüfus kayıtları tutulan yabancıların kendileri ile ilgili yerleģim yeri adresini ve bunlardaki değiģiklikleri nüfus müdürlüğüne bildirmek yirmi iģ günü, f) Hizmet alınacak kurumlara teslim edilen adres değiģikliğine iliģkin adres beyan formlarının kurumlarca nüfus müdürlüğüne/genel Müdürlüğe gönderilmesi en geç on iģ günü, g) YerleĢim yeri adresi yurt dıģında olan Türk vatandaģlarının adres beyan formu (B) ile yapacakları bildirimlerin dıģ temsilciliklerimizce, Genel Müdürlüğe elektronik ortamda veya nüfus kaydının bulunduğu yerin nüfus müdürlüğüne gönderilmesi yirmi iģ günü, ğ) Hizmet almak üzere kurumlara yapılan yerleģim yeri adres değiģikliğine iliģkin bildirimlerde kurumlarca ilgiliye verilen onaylı adres beyan formu alındı belgesinin geçerlilik süresi otuz gün, k) Nüfus müdürlüğünce düzenlenen veya kiģilerce nüfus müdürlüğüne elden teslim edilen adres beyan formlarının elektronik ortamdaki aile kütüklerine tescil edilmesi iģlem anında, l) Kurumlarca kâğıt ortamında düzenlenerek veya posta ile nüfus müdürlüğüne/genel Müdürlüğe gönderilen adres beyan formlarının elektronik ortamdaki aile kütüklerine tescil edilmesi, ilgili birime intikal ettiği tarihten itibaren yedi gün içinde, m) KiĢinin yerleģim yeri ve diğer adres bilgisini kapsayan adres belgesinin geçerlilik süresi otuz gün, n) ĠĢlemi gerçekleģtirilen adres beyan formlarının imha edilmesi, tarama iģleminden sonra,

47 o)yabancıların adres değiģiklikleri, yabancılara mahsus ikamet tezkeresi düzenleyen kurumca Genel Müdürlüğe elektronik ortamda yirmi gün içerisinde bildirilir. Sürelerin hesaplanması MADDE 50 (1) Bu Yönetmelikte belirtilen sürelerin hesaplanmasında olayın meydana geldiği tarihi izleyen gün baģlangıç olarak alınır. Süreler; tayin edilen müddetin son günü, son gün resmî tatile rastlarsa, tatili izleyen ilk iģ günü çalıģma saatinin bitiminde sona erer. Ceza uygulanmayacak haller MADDE 52 (1) AĢağıdaki hallerde idari para cezası uygulanmaz: a) Muhtarlar tarafından bildirimi yapılacak kimsesizler için, b) Her türlü doğal afet ve yangın hali gibi mücbir sebeplerde, c) Postadaki gecikmelerde, (2) Kurumun adres değiģiklik beyan formunu ilgili nüfus müdürlüğüne göndermemesi veya beyan formunun Nüfus Müdürlüğünce tescil edilmemesi halinde kiģiler yeniden adres beyan formu doldurur. Kurumdan veya Nüfus Müdürlüğünden alınan adres beyan formuna ait alındı belgesinin ibrazı halinde kiģiler için cezai iģlem uygulanmaz. Diğer hususlar MADDE 53 (1) Bu Yönergede yer almayan hususlarda nüfus mevzuatının öngördüğü hükümlere göre iģlem tesis edilir. Formların ve belgelerin üretilmesi MADDE 54 (1) Bakanlık, adres bilgilerinin tutulmasında kullanılacak her türlü basılı kağıt ve formları hazırlamaya, uygulamaya koymaya veya kaldırmaya, bunlar üzerinde gerekli değiģiklikleri yapmaya yetkilidir

48 5.5 Başbakanlık Genelgesi T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG / MAYIS 2008 Konu : Adres Kayıt Sisteminin Uygulanması. GENELGE 2008/8 KiĢilerin yerleģim yeri (ikamet) ve diğer adres bilgilerinin, standartlara uygun Ģekilde tek merkezde tutulması ve bu bilgilerin belli ilkeler çerçevesinde kamu kurum ve kuruluģlarıyla paylaģılmasını sağlamak amacıyla uygulamaya konulan Adres Kayıt Sisteminin sağlıklı bir Ģekilde yürütülmesine yönelik olarak aģağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüģtür. 1. Kamu kurum ve kuruluģları yaptıkları iģlemlerde MERNĠS veri tabanında yer alan ve T.C. kimlik numarası ile iliģkilendirilmiģ bulunan Kimlik PaylaĢımı Sistemi nden (KPS) temin edecekleri yerleģim yeri ve diğer adres bilgilerini esas alacaklardır. Henüz KPS ye bağlanmayan kamu kurum ve kuruluģları ise hazırlıklarını en kısa sürede tamamlayarak KPS ye bağlanacaklardır. 2. Kırtasiyeciliğin ortadan kaldırılması Hükümetimizin öncelikli hedeflerindendir. Bu bağlamda, kamu kurum ve kuruluģlarınca yürütülen iģ ve iģlemlerde, nüfus müdürlüklerinden veya vatandaģlarımızdan yerleģim yeri ve diğer adres belgesi (ikametgâh ilmühaberi) ile nüfus kayıt örneği istenmeyecek, bu belgeler, ilgili kuruluģ tarafından doğrudan KPS'den elde edilecektir. 3. Adres Kayıt Sistemi çerçevesinde oluģturulan Ulusal Adres Veri Tabanının sürekliliğinin sağlanması, mahalle, cadde, sokak adı gibi adres bileģenlerinin güncellenmesi, numaralama ve levhalama çalıģmalarının mevzuata uygun olarak gerçekleģtirilmesi ile mümkündür. Ulusal Adres Veri Tabanının güncel tutulması amacıyla Ġl özel idareleri ve belediyelerce Adres ve Numaralamaya ĠliĢkin Yönetmelik hükümleri titizlikle uygulanacak, mahalle, cadde, sokak adı gibi adres bileģenlerinde meydana gelen değiģiklikler en kısa sürede kamuoyuna duyurulacaktır. 4. Kurumlar, her türlü iģ ve iģleminde, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen (TS EN ) adres standardına uyacaklardır. Bilgilerini, uygulamaların yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde gerçekleģtirilmesini önemle rica ederim. Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan Mayıs 2008 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıģtır

49 6.Adres Beyanı İle İlgili İlkeler 1. Adres değiģikliğine iliģkin bildirimler 20 iģ günü içinde nüfus müdürlüklerine, dıģ temsilciliklere veya adrese dayalı hizmet veren kurumlara bildirilir. 2. YerleĢim yeri tekdir. 3. KiĢiler yerleģim yeri adreslerini bildirmekle yükümlüdür. 4. YerleĢim yeri dıģında kalan yazlık, kıģlık, ikinci veya üçüncü konutlar diğer adres olarak tutulur. 5. KiĢilerin diğer adresleri bildirme zorunlulukları yoktur. 6. Adres bildirimleri; Ģahsen, posta, sayısal imza sahiplerince yapılabilir. 7. Posta ile adres beyanı iadeli taahhütlü mektup ve kargo ile nüfus müdürlüklerine yapılır. 8. Beyan edilen adresler TC Kimlik numarası esas alınarak tutulacaktır. 9. Beyan edilen adresin mutlaka UAVT adres bileģenleri ile eģleģmesi gerekmektedir. 10. YerleĢim yeri adresi aynı konut olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler. 11. KiĢinin diğer adresini bildirmemesi hizmet almasına engel teģkil etmez. 12. KiĢilerin, adres bileģenlerinde meydana gelen değiģikleri bildirme zorunluluğu yoktur. Bu değiģiklikler belediye ve il özel idaresi tarafından yapılacaktır. 13. Adres beyanı ile yükümlü kiģi ve kurumlar adres değiģikliğini Kanunda belirtilen süreler içerisinde bildirmek zorundadır. 14. KiĢiler sayısal imzaları olmak kaydıyla elektronik ortamda da adres beyanında bulunabileceklerdir yaģından küçüklerin adresi anne, babalarının yerleģim yeri adresidir. Ana ve babanın ortak yerleģim yeri yoksa çocuğun kendisine bırakıldığı ana veya babanın yerleģim yeri adresidir. Diğer hallerde çocuğun oturma yeri yerleģim yeri sayılır. 16. Vesayet altındaki kiģilerin yerleģim yeri, bağlı oldukları vesayet makamının bulunduğu yerdir. 17. Öğrenci yurdu, pansiyon vb. amaçlı geçici kalmalarda yerleģim yeri adresi ana babasının yerleģim yeri adresidir

50 18. Bir öğretim kurumuna devam etmek için bir yerde bulunan ya da eğitim, sağlık, bakım kurumunda veya ceza evinde bulunanların yeni yerleģim yeri adresi son yerleģim yeri adresidir. 19. YerleĢik yabancılar yerleģim yeri adresini ve bunlardaki değiģiklikleri yirmi iģ günü içinde yerleģim yeri nüfus müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler. 20. Engellilik, yaģlılık, hastalık gibi beyanda bulunmaya engel hali bulunan yerine beyanda bulunabilecek yakını olmayan kimsesizlerin adres kayıtlarına iliģkin bildirimler muhtarlarca yapılır. 21. Adres beyan formları; Genel Müdürlüğün internet adresinden, nüfus müdürlüklerinden, adrese dayalı hizmet almak üzere müracaat edilen kurumlardan, muhtarlıklardan, dıģ temsilciliklerimizden ve özel kuruluģlardan temin edilebilir. 22. Türkiye de yaģayan vatandaģlarımız yerleģim yeri adreslerine iliģkin değiģikliklerini Ģahsen yerleģim yeri nüfus müdürlüğüne bildirebileceği gibi herhangi bir nüfus müdürlüğüne de bildirebilir. 23. Adrese dayalı hizmet almak üzere kurumlara yapılan yerleģim yeri adres değiģikliğine iliģkin bildirimlerde kurumlarca onaylı adres beyan formu alındı belgesi verilir. 24. Ulusal adres veri tabanına eriģen kurumlar, adres bileģenlerinde tespit edilen eksiklik ve hataları; belediyelere, il özel idarelerine ve nüfus müdürlüklerine bildirir. 25. YerleĢim yeri ve diğer adres belgesinin geçerlilik süresi otuz gündür. 26. YerleĢim yeri adresi beyan ve tescil edilmedikçe diğer adres tescil edilmez. 27. Normal posta ile yapılan bildirimler iģleme alınmaz. 28. Adres beyan formları beyanda bulunan tarafından imzalanır. 29. Form üzerindeki bilgilerin eksik olması, okunamaması ya da imzasız olması halinde iģleme alınmaz. 30. Adres değiģiklikleri bildirimlerinde Ģekli ve içeriği Bakanlık tarafından belirlenen formlar kullanılır. 31. Türk vatandaģlarının ve yabancıların yerleģim yeri adresleri ve diğer adresleri güncel olarak elektronik ortamda tutulur. 32. Adres Kayıt Sisteminin iģletilmesinde ve sistemden yararlanmada özel hayatın gizliliği esas alınır

51 33. YerleĢim yeri adresi ve diğer adres bilgilerinin verilmesi kiģinin rızasına bağlıdır. 34. Adres bilgisini; Bakanlık, kurumlar, kaydın sahipleri almaya yetkilidir. 35. Üçüncü kiģilerin adres bildiriminde bulunabilmeleri ve adres bilgisi almaları ancak noterce düzenlenen vekillik belgesiyle mümkündür. 36. Adres beyan yükümlüğünü yerine getirmeyen kiģiler hakkında cezai iģlem uygulanır. 37. Sürelerin hesaplanmasında yerleģim yeri ve diğer adres değiģikliğinin gerçekleģtiği tarihi izleyen gün baģlangıç olarak alınır. 38. Ulusal adres veri tabanına bağlanabilen kurum ve kuruluģların eriģim yetkisi kendi sorumluluk alanlarıyla sınırlıdır. 39. Sorumluluk sınırlarının değiģmesi durumunda eriģim yetkisi Bakanlıkça yeniden düzenlenir

ADRES KAYIT SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ADRES KAYIT SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ADRES KAYIT SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Ulusal adres veri tabanındaki değişikliklerin güncellenmesine, yurt içinde ve

Detaylı

ADRES KAYIT SİSTEMİ MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI 2014-ANKARA

ADRES KAYIT SİSTEMİ MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI 2014-ANKARA ADRES KAYIT SİSTEMİ MUHTARLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI 2014-ANKARA ADRES KAYIT SİSTEMİ Adres Kayıt Sistemi, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce kişilerin adreslerinin elektronik

Detaylı

Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin tutulmasına, güncellenmesine ve kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri kapsar.

Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin tutulmasına, güncellenmesine ve kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri kapsar. ADRES KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk vatandaşlarının ve Türkiye'de herhangi bir amaçla en az altı ay süreli yabancılara

Detaylı

ADRES KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ

ADRES KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ 5137 ADRES KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/11/2006 No : 2006/11320 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/4/2006 No : 5490 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 15/12/2006 No : 26377

Detaylı

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5490 Kabul Tarihi : 25/4/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/4/2006 Sayı : 26153 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 26 Nisan 15 Mayıs 2006 Yayımlandığı Tarih 16 Mayıs 2006 Sayı 302 İÇİNDEKİLER

Detaylı

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmî Gazete : 23 Kasım 2006 Sayı : 26355. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmî Gazete : 23 Kasım 2006 Sayı : 26355. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar NÜFUS HİZMETLERİ KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 29/9/2006,11081 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/04/2006, No:5490 Yayımlandığı Resmî Gazete : 23 Kasım 2006 Sayı : 26355

Detaylı

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1)

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1) EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.7.1985, No: 85/9747 Dayandığı Kanunların Tarihi : 17.2,1926, No: 743 5.7.1939, No: 3686 5.5.1972, No: 1587 15.11.1984, No: 3080 Yayımlandığı

Detaylı

ADRES KAYIT SİSTEMİ. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

ADRES KAYIT SİSTEMİ. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ADRES KAYIT SİSTEMİ Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sunu Planı Adres Kayıt Sistemi Dayanak Adres Kayıt Sistemi Nedir? Kapsamı İşlevi ve Kullanıcı Grupları Adres Çeşitleri Adres Bildirimi ve

Detaylı

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1)

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1) EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.07.1985 No:85/9747 Dayandığı Kanunların Tarihi : 17.02.1926,No:743 05.07./1939, No:3686 05.05.1972, No:1587 15.11.1984, No:3080 Yayımlandığı

Detaylı

SİRKÜLER. Bilindiği gibi 2012 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin 01 Nisan 25 Nisan 2013 tarihleri arasında verilmesi gerekmektedir.

SİRKÜLER. Bilindiği gibi 2012 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin 01 Nisan 25 Nisan 2013 tarihleri arasında verilmesi gerekmektedir. SİRKÜLER SAYI : 2013/31 İstanbul,01.04.2013 KONU : 2012 Dönemine İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Kesin Mizan Bildirimi ve Mükellef Bilgileri Bildirimi Formu hakkında hatırlatmalar Bilindiği gibi

Detaylı

TEBLĠGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

TEBLĠGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28184 TEBLĠGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 11/2/1959 tarihli

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması GENELGE 2013-27 1- Genel Açıklamalar Bilindiği üzere, 5510 sayılı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 12.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27579. SOSYAL SĠGORTA ĠġLEMLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

Resmi Gazete Tarihi: 12.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27579. SOSYAL SĠGORTA ĠġLEMLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Resmi Gazete Tarihi: 12.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27579 SOSYAL SĠGORTA ĠġLEMLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- Sayı : B.05.0.NÜV.0.07.00.00/710/36250 15/04/2011 Konu : Elektronik VatandaĢlık Sistemi Bilindiği gibi Türk vatandaģlığının kazanılması ve kaybına iliģkin müracaatlar yurt içinde valilikler, yurt dıģında

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL 1.TARAFLAR, KONU, DAYANAK VE TANIMLAR 1.1.Taraflar Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.27/GSS- 34 17/1/2012 Konu : YeĢil kart devri ve genel sağlık sigortası tescil iģlemleri GENELGE 2012/2

Detaylı

SUÇ GELĠRLERĠNĠN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FĠNANSMANININ ÖNLENMESĠNE DAĠR TEDBĠRLER HAKKINDA YÖNETMELĠK

SUÇ GELĠRLERĠNĠN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FĠNANSMANININ ÖNLENMESĠNE DAĠR TEDBĠRLER HAKKINDA YÖNETMELĠK 5337 SUÇ GELĠRLERĠNĠN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FĠNANSMANININ ÖNLENMESĠNE DAĠR TEDBĠRLER HAKKINDA YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/12/2007 No : 2007/13012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/10/2006

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2014/12-1 (117) Karar Tarihi : 03/12/2014

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2014/12-1 (117) Karar Tarihi : 03/12/2014 Karar No : 2014/12-1 (117) Belediye Meclisi 03/12/2014 ÇarĢamba günü saat 14.00 de Belediye BaĢkanı ġevket CAN BaĢkanlığında, 2014 Yılı Onikinci BirleĢimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye Meclis

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.010.06-010.06.02 21/06/2011 Konu: Ġcra takip haciz ve satıģ iģlemleri GENELGE 2011/53 BaĢkanlık Makamının 29/12/2010

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 21 ĠNCĠ MADDESĠNĠN (B) BENDĠNE GÖRE PAZARLIK USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TĠP ĠDARĠ ġartname ĠÇĠNDEKĠLER

4734 SAYILI KANUNUN 21 ĠNCĠ MADDESĠNĠN (B) BENDĠNE GÖRE PAZARLIK USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TĠP ĠDARĠ ġartname ĠÇĠNDEKĠLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.FARUK ĠLKER BERGAMA DEVLET HASTANESĠ 2011 MALİ YILI PAZARLIK USUSLÜ İLE 103 KALEM TIBBİ CİHAZ (SARF) MALZEMESİ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 21 ĠNCĠ MADDESĠNĠN (B) BENDĠNE GÖRE PAZARLIK

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.0.10.07.01/01-031/ 368 Konu : YurtdıĢı borçlanma ve tahsis iģlemleri 08/06/2011 G E N E LG E 2011 /48 BaĢkanlık

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l- Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi olacakları

Detaylı

Merkez / AMASYA ç) İhalenin yapılacağı adres: Amasya Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler

Merkez / AMASYA ç) İhalenin yapılacağı adres: Amasya Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarih ve 2003/6554 sayılı B.K.K. eki esaslarının 20 inci maddesinin (b), (c), (f) bentlerine

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK 5337 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/12/2007 No : 2007/13012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/10/2006

Detaylı

YÖNETMELİK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

YÖNETMELİK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ MEZUNLAR DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ MEZUNLAR DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ MEZUNLAR DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin adı ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ MEZUNLAR DERNEĞĠ dir. Derneğin kısa adı ADÜMED dir. Derneğin merkezi Aydın

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ Kapsam Madde 1- (1) Bu Kanun hükümleri gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler dışında, merkezi yönetim bütçesine giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine

Detaylı

VAN GÜRPINAR ÖRMELĠ TEK GÖZLÜ KUTU MENFEZ YAPIM ĠġĠ ĠġĠNE AĠT ĠDARĠ ġartname. I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR

VAN GÜRPINAR ÖRMELĠ TEK GÖZLÜ KUTU MENFEZ YAPIM ĠġĠ ĠġĠNE AĠT ĠDARĠ ġartname. I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR VAN GÜRPINAR ÖRMELĠ TEK GÖZLÜ KUTU MENFEZ YAPIM ĠġĠ ĠġĠNE AĠT ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1- ĠĢ Sahibi Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1.1- ĠĢ sahibi Ġdarenin; a)

Detaylı