KATILIM MÜZAKERELER M ZAKERELERİ SÜREC RECİ NEDİR R? -Her aday ülkenin AB müktesebatını ne kadar sürede kabul edip, yürürlüğe koyacağının ve de etkili

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KATILIM MÜZAKERELER M ZAKERELERİ SÜREC RECİ NEDİR R? -Her aday ülkenin AB müktesebatını ne kadar sürede kabul edip, yürürlüğe koyacağının ve de etkili"

Transkript

1 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİ Nilgün n ARISAN ERALP GENEL SEKRETE

2 KATILIM MÜZAKERELER M ZAKERELERİ SÜREC RECİ NEDİR R? -Her aday ülkenin AB müktesebatını ne kadar sürede kabul edip, yürürlüğe koyacağının ve de etkili bir şekilde uygulayacağının belirlendiği süreç - Klasik müzakerelerden çok farklı, manevra alanı çok dar -Aday ülke AB müktesebatının tümünü benimsemek ve uygulamak için gerekli kurumsal yapılanmayı oluşturmak zorundadır. - Müzakere edilen tek husus, uygulama takvimidir. GENEL SEKRETE

3 AB MÜKTESEBATI M NEDİR R? 35 konu başlığından oluşan AB müktesebatı, toplumsal yaşamı ilgilendiren tüm alanlarda AB nin yürürlükte olan hukuk sistemi ve kurallar bütünüdür. Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşma ile onu tadil eden antlaşmalar, AB karar organlarının çıkardığı tüzükler direktifler, kararlar, üçüncü ülkelerle yapılan anlaşmalar, AT Adalet Divanının içtihat kararları, vb. GENEL SEKRETE

4 AB MÜKTESEBATI M BAŞLIKLARI 1. Malların Serbest Dolaşımı 2. İşçilerin serbest dolaşımı 3. Yerleşme hakkı ve hizmet sunma serbestisi 4. Sermayenin serbest dolaşımı 5. Kamu ihaleleri 6. Şirketler hukuku 7. Fikri mülkiyet hukuku 8. Rekabet politikası 9. Mali hizmetler GENEL SEKRETE

5 AB MÜKTESEBATI M BAŞLIKLARI 10. Bilgi toplumu ve medya 11. Tarım ve kırsal kalkınma 12.Gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı politikası 13. Balıkçılık 14. Ulaştırma politikası 15. Enerji 16. Vergilendirme 17. Ekonomik ve parasal politika 18. İstatistik GENEL SEKRETE

6 AB MÜKTESEBATI M BAŞLIKLARI 19. Sosyal politika ve istihdam 20.İşletme ve sanayi politikası 21.Trans-Avrupa ağları 22.Bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu 23. Adli konular ve temel haklar 24. Adalet, özgürlük ve güvenlik 25. Bilim ve araştırma 26. Eğitim ve kültür 27. Çevre GENEL SEKRETE

7 AB MÜKTESEBATI M BAŞLIKLARI 28. Tüketici ve sağlığın korunması 29. Gümrük birliği 30. Dış ilişkiler 31. Dışişleri, güvenlik ve savunma politikası 32. Mali kontrol 33. Mali ve bütçesel hükümler 34. Kurumlar 35. Diğer konular GENEL SEKRETE

8 KATILIM MÜZAKERELERİ KATILIM MÜZAKERELER M AŞAMALARIAMALARI ZAKERELERİ AŞAMALARI AMALARI 1. Müzakere Kararı (17 Aralık 2004) 2. Hükümetlerarası Konferans (Üye Devletler ve Türkiye Dışişleri Bakanları) ( 3 Ekim 2005) 3. Tarama (Avrupa Komisyonu ve Türkiye: bürokratlar) : müzakerelerin resmen açılması GENEL SEKRETE

9 KATILIM MÜZAKERELERİ KATILIM MÜZAKERELER M AŞAMALARIAMALARI ZAKERELERİ AŞAMALARI AMALARI 4. Müzakerelerin fiilen başlatılması. 5. Müzakere başlıklarının geçici ve nihai olarak kapatılması. GENEL SEKRETE

10 - Belirsizlikler : *süre * sonuç - Zor koşullar : KATILIM MÜZAKERELER ZAKERELERİNİN AŞAMALARIAMALARI N NİTEL N TELİĞİ (Müzakere Çer erçeve eve Belgesi) * açılış ve kapanış kriterleri (benchmark) *uzun geçiş dönemleri ve / veya derogasyonlar GENEL SEKRETE

11 KATILIM MÜZAKERELERİ KATILIM MÜZAKERELER AŞAMALARI ZAKERELERİ: AMALARI CİDD DDİ BİR R DÖNÜM D M NOKTASI Wilfried MARTENS (Belçika eski Başbakanı ve AB Hristiyan Demokrat Partileri Grubunun Kurucusu ve Başkanı) Müzakereleri destekliyorum... çünkü müzakerelerin İkinci Dünya Savaşından sonra Fransa ile Almanya arasında barışın tesis edilmesi veya 1989 yılında Berlin Duvarının yıkılmasından sonra Avrupa nın yeniden birleşmesi gibi çok önemli bir fırsat teşkil ettiğini düşünüyorum. Bu görüşmeler, Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında, bütün dünya için olağanüstü yeni bir dönem yaratması olası yeni bir diyalog başlatmaktadır. GENEL SEKRETE

12 Tarama Süreci S Müzakereler, sürecin ilk aşaması olan tarama ile başlatılmaktadır. Bu sürecin başlıca aktörleri : Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti bürokratlarıdır : teknik düzeyde gerçekleşen bir süreç GENEL SEKRETE

13 Tarama Süreci S Aday ülkenin müzakerelere hazırlanmasını ve katılım öncesi sürecin hızlandırılmasını hedefleyen tarama döneminde esas olarak, AB müktesebatı kapsamındaki mevzuat hakkında bilgi verilmekte (tanıtıcı tarama), AB müktesebatı ile aday ülke mevzuatı ve uygulaması arasındaki farklılıklar belirlenmekte ve bu farklılıkların giderilmesi için gerekli uyum sürecinin çok genel bir takvimi verilir (ayrıntılı tarama). GENEL SEKRETE

14 TÜRK RKİYE YE NİN N TARAMA TAKVİMİ FASIL TANITICI TARAMA AYRINTILI TARAMA 1.BİLİM M VE ARAŞTIRMA 2.EĞİ ĞİTİM M VE KÜLTK LTÜR 3.KAMU ALIMLARI 4.REKABET POLİTİKASI 5.İŞ KURMA HAK. VE HİZ. H SUNUM. SERBES. 6.SERMAYENİN N SERBEST DOLAŞIMI 7.TARIM VE KIRSAL KALKINMA 9.MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI 8.ADALET, ÖZGÜRLÜK K VE GÜVENLG VENLİK 10.GÜMR MRÜK K BİRLB 11.FİKR KRİ MÜLKİYET HUKUKU 12.SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM 13.EKONOMİK K VE PARASAL BİRLB RLİK 14.BALIKÇILIK ILIK 15. GIDA GÜV.,VETERG V.,VETERİNER.,BİTKİ SAĞLI LIĞI 20 EKİM M EKİM M KASIM KASIM KASIM KASIM ARALIK OCAK OCAK OCAK-1 ŞUBAT ŞUBAT ŞUBAT ŞUBAT ŞUBAT MART KASIM KASIM KASIM ARALIK ARALIK ARALIK OCAK ŞUBAT ŞUBAT MART MART MART MART MART NİSANN SAN-3 3 MAYIS 2006

15 TÜRK RKİYE YE NİN N TARAMA TAKVİMİ FASIL TANITICI TARAMA AYRINTILI TARAMA 16. İŞLETMELER VE SANAYİ POLİTİKASI MART 4-55 MAYIS 17. MALİ HİZMETLER 18. ÇEVRE 19. ENERJİ 20. MALİ KONTROL 21. VERGİLEND LENDİRME 22. TÜKETT KETİCİNİN N VE SAĞLI LIĞIN IN KORUNMASI 23. BİLGB LGİ TOPLUMU VE MEDYA 24. İSTATİSTİK 25.Şİ ŞİRKETLER HUKUKU 26. TAŞIMACILIK POLİTİKASI 27. TRANS-AVRUPA AVRUPA ŞEBEKELERİ 28.DIŞ İLİŞKİLER MART 3-11 NİSAN N MAYIS 18 MAYIS 6-77 HAZİRAN 8-99 HAZİRAN HAZİRAN HAZİRAN 21 HAZİRAN HAZİRAN 30 HAZİRAN 10 TEMMUZ 2-33 MAYIS 29 MAYIS-2 2 HAZIRAN HAZİRAN 30 HAZİRAN TEMMUZ 6-77 TEMMUZ TEMMUZ TEMMUZ 20 TEMMUZ EYLÜL 29 EYLÜL 13 EYLÜL

16 TÜRK RKİYE YE NİN N TARAMA TAKVİMİ FASIL TANITICI TARAMA AYRINTILI TARAMA 29. İŞÇİLER LERİN N SERBEST DOLAŞIMI 30. MALİ BÜTÇESEL HÜKÜMLERH 31. YARGI VE TEMEL HAKLAR 32. BÖLGESEL B POL. VE YAP. ARAÇ. KOOR. 33. DIŞ GÜVENLİK K VE SAVUNMA POL. 19 TEMMUZ EYLÜL L EYLÜL L EYLÜL L EYLÜL L EYLÜL L EKİM M EKİM M EKİM M EKİM M 2006

17 Tarama Süreci S Özlü müzakerelere başlayabilmek için tüm taramanın bitmesini beklemeye gerek yoktur. Bir yandan bazı fasıllarda müzakereler yapılırken, diğer fasıllarda tarama süreci devam etmiştir. GENEL SEKRETE

18 Tarama Süreci S Raporu Komisyon, ayrıntılı tarama bittikten sonra bir rapor hazırlayarak üye ülkelerin onayına sunmaktadır. Olacaksa, benchmark lar (ilgili başlıkta müzakerelerin başlaması için koşullar) bu raporda yer almaktadır. GENEL SEKRETE

19 Tarama Süreci S Raporu Rapor 4 bölümden oluşmaktadır: 1. Genel Düşünceler 2. Müktesebatın Üstlenilmesi 3. Uygulama Kapasitesi 4. Yorumlar ve Öneriler (benchmarklar burada yer alacaktır) GENEL SEKRETE

20 Tarama Süreci S Raporu 4. Bölümde yer alabilecek benchmark lar neler olabilir? : - işleyen bir piyasa ekonomisini engelleyen hususlar; - gümrük birliğinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi; - eylem planları veya hazırlanması (müktesebat uyumu başlangıç aşamasında ise); GENEL SEKRETE

21 Tarama Süreci S Raporu Rapor AB Bakanlar Konseyine gönderilir: 1. Konseyin Genişleme Alt-Grubu (uzmanlar) ve daha sonra 2. Üye devletlerce onaylanmak üzere üye devletlerin AB nezdindeki büyükelçilerinden oluşan Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER) gönderilecektir. Bakanlar Konseyi onayı (oybirliği) alınır. GENEL SEKRETE

22 1. AB Bakanlar Konseyi Türkiye den belirlenen müzakere başlıklarındaki pozisyonunu göndermesini ister; 2. Türkiye den gelen müzakere pozisyonlarına bakarak Avrupa Komisyonu bu başlıklarda AB nin taslak pozisyonunu hazırlıyor 3. AB Bakanlar Konseyi nihai pozisyonunu belirleyerek (oybirliği) Türkiye ye iletiyor (müzakerelerin özlü olarak başlaması: söz konusu müzakere başlıklarının açılması ) 3 aşama :Bilim ve Araştırma için yapıldı Özl zlü Müzakereler

23 Müzakere Pozisyonu Türkiye her müktesebat başlığında: AB müktesebatına uyumda ne noktada olduğunu, Tam uyum ve uygulama için (nasıl bir kurumsal yapı oluşturacağını ) yapacağı çalışmaları ve planladığı takvimi, Varsa uygulama için ihtiyaç duyduğu geçiş dönemi/ istisna taleplerini ve gerekçelerini; Gerekli finansman ihtiyacını; müzakere pozisyonunda ortaya koyacaktır. GENEL SEKRETE

24 Müzakere Pozisyonu/ Geçiş Dönemi AB Müktesebatına uyumun ekonomik, sosyal ve siyasi sorunlar yarattığı durumlarda verilmiş, bazı müzakere başlıklarında (enerji,çevre, sosyal politika) bazı aday ülkeler (Polonya Macaristan, Litvanya) ekonomik ve sosyal sorunları olabildiğince somut ortaya koyacak düzenleyici etki analizi (regulatory impact analysis) çalışması yapmışlar, taleplerine somut gerekçeler bulabilmek için GENEL SEKRETE

25 MÜZAKERELER ZAKERELERİN N TAMAMLANMASI Müzakereler, aday ülkenin: ilgili başlıkta mevzuat uyumunu ve uygulamayı yeterli ölçüde sağlaması, uyumu katılıma kadar somut bir plan doğrultusunda tamamlamayı taahhüt etmesi sonucu geçici olarak kapatılır (12 Haziran 2006 Bilim ve Araştırma). GENEL SEKRETE

26 MÜZAKERELER ZAKERELERİN N TAMAMLANMASI AB, geçici olarak kapatılan başlıkları yeniden açma hakkını saklı tutar: İlgili başlıkta mevzuat değişikliği gerçekleşmesi, Aday ülkenin müzakere sürecinde ortaya koyduğu taahhütleri yerine getirmemesi. GENEL SEKRETE

27 MÜZAKERELER ZAKERELERİN N TAMAMLANMASI Komisyon, müzakere süreci boyunca alt komiteler ve ilerleme raporları ile süreci izler. Tüm müzakere başlıklarında sağlanan tam anlaşma ile geçici olarak kapatılan başlıklar nihai olarak kapatılır. GENEL SEKRETE

28 TÜRK RKİYE YE NİN N TARAMA SÜREC S RECİ 13 Şubat 2007 itibarıyla durum; -33 Faslın tanıtıcı ve ayrıntılı tarama toplantıları tamamlandı - Konsey tarafından onaylanan rapor sayısı: 9 - Onaylanan 9 Fasıldan 4 adedinde açılış kriteri belirlenmiş, 5 nin açılmasına karar verilmiştir. -Geçici olarak kapatılan tek Fasıl Bilim ve Araştırma GENEL SEKRETE

29 TARAMA SONU RAPORLARI 1.BiLiM VE ARAŞTIRMA 2.EĞİTİM VE KÜLTÜR bekleniyor 3.KAMU ALIMLARI 4.REKABET POLİTİKASI (geçici olarak kapatıldı)???? AB nin Ortak Tutum Belgesi (açılış kriteri) (açılış kriteri) 5. SOSYAL POL. İSTİHDAM (açılış kriteri) 6.TARIM KIRSAL KALKINMA (açılış kriteri) 7. İŞLETME VE SANAYİ POLİTİKASI (Türkiye MPB ni AB ye iletti) 8. EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK (Türkiye MPB hazırlıyor) 9. İSTATİSTİK (Türkiye MPB hazırlıyor) GENEL SEKRETE

30 TARAMA SONU RAPORLARI İLK İKİ BÖLÜMÜ (DURUM TESPİTİ) AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN GÖRÜŞ İÇİN TÜRKİYE YE İLETİLENLER 1. GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI 2. ENERJİ 3. GÜMRÜK Bİ GENEL SEKRETE

31 TARAMA SONU RAPORLARI AB BAKANLAR KONSEYİNDE GÖRÜŞÜLMESİ SÜREN FASILLAR 1. ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK 2. FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU 3. SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI 4. MALİ KONTROL 5. VERGİLENDİRME GENEL SEKRETE

32 TARAMA SONU RAPORLARI İLK İKİ BÖLÜMÜ (DURUM TESPİTİ) AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN GÖRÜŞ İÇİN TÜRKİYE YE İLETİLENLER 1. GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI 2. ENERJİ 3. GÜMRÜK Bİ GENEL SEKRETE

33 TARAMA SONU RAPORLARI RAPORLARININ HENÜZ TÜRKİYE YE İLETİLMEDİĞİ FASILLAR 1. MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI 2. İŞÇİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 3. İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ 4. ŞİRKETLER HUKUKU 5. MALİ HİZMETLER 6. BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA 7. BALIKÇILIK 8. ULAŞTIRMA POLİTİKASI 9. TRANS AVRUPA AĞLARI 10.BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU GENEL SEKRETE

34 TARAMA SONU RAPORLARI RAPORLARININ HENÜZ TÜRKİYE YE İLETİLMEDİĞİ FASILLAR 11. YARGI VE TEMEL HAKLAR 12. ÇEVRE 13.TÜKETİCİ VE SAĞLIĞININ KORUNMASI 14.DIŞ İLİŞKİLER 15. DIŞ, GÜVENLİK VE SAVUNMA POLİTİKASI 16. MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER GENEL SEKRETE

35 KAMU ALIMLARI Tarama Sonu Raporunda 3 açılış kriteri; 1- Yeknesak bir politika, politikaları belirleyecek ve uygulamaları izleyecek, bağımsız tek bir muhatap kurum 2- Kapsamlı bir strateji- Mevzuat Uyumunun tam olarak sağlanması (eşik değerler yüksek; su,enerji,ulaştırma ve posta sektörleri için mevzuat yok, yerli istekliler lehine sağlanan avantajlar) ve gerekli idare kapasitenin sağlanması konusunda sayılı Kamu İhale Kanunun kapsamının AB ile uyumu ve AB ile uyumsuz istisnaların kaldırılması GENEL SEKRETE

36 REKABET POLİTİKASI VE DEVLET YARDIMLARI Tarama Sonu Raporunda 6 açılış kriteri; 1-Şeffaflık:Devlet Yardımlarının kapsamlı envanteri den itibaren çelik sektörüne verilen devlet yardımları ve kapasite değişimi konusunda ayrıntılı bilgi (çalışmalar devam ediyor) 3-Devlet Yardımlarına ilişkin kanun (Devlet Yardımlarının Çerçevesi, İzlenmesi ve Denetlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Başbakanlıkta) 4- Bağımsız Devlet Yardımları Otoritesi 5- Uyumsuz olduğu belirlenen yardımların uyumu için açık takvim içeren Eylem Planı (çalışmalar devam ediyor) 6- Çelik sektöründe Ulusal Yeniden Yapılandırma Planı (hazırlandı, Komisyona sunuldu) GENEL SEKRETE

37 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Tarama Toplantıları sonunda ortaya çıkan ve uyum gerektiren alanlar; -Posta Hizmetleri: PTT nin yasal tekeli -Mesleki Yeterlilik Kurumunun oluşturulmamış olması (Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu 7 Ekim tarihli R.G. De yayımlandı) -Türkiye deki düzenlenmiş mesleklerde Türk vatandaşı olma şartı (Doktorluk, Hemşirelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Ebelik, Eczacılık, Mimarlık) -Geçici hizmet sunumu konusunda bir düzenleme olmaması (Örnek: Uluslar arası yarışmalar) Türkiye açısından önemli bir başka husus üyeliğe kadar mesleki nitelikleri uyumlaştırmak ve mesleki kriterler belirlemek!!!!aksi takdirde de facto olarak AB üyesi ülkelerde hizmet sektöründe Türkler çalışamazken, AB üyesi ülke vatandaşları TR de hizmet sektöründe çalışabilir!!!!! GENEL SEKRETE

38 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Tarama toplantılarında gündeme gelen hususlar : -Sermaye hareketlerinin serbest dolaşımı alanında AB müktesebat uyumu ve uygulama kapasitesine yönelik kapsamlı strateji; -Kara paranın aklanması ile mücadele konusunda yasal uyum ve uygulamaya yönelik ayrıntılı eylem planı GENEL SEKRETE

39 TARIM VE KIRSAL KALKINMA Açılış Kriterleri : 1- Güvenilir, tutarlı resmi tarım istatistiklerinin geliştirilmesine yönelik strateji 2- Kırsal Kalkınma Ajansının kurulması ve akredite edilmesi (IPARD) 3- Çiftçilere doğrudan gelir desteği alanında AB uygulamalarına uyum (AB de üretimden bağımsız doğrudan gelir desteği-ürün bazlı değil) GENEL SEKRETE

40 TARIM VE KIRSAL KALKINMA 4- Arazi ve Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi geliştirilmesine yönelik bir Strateji Belgesi 5- AB den canlı hayvan, et ve et ürünlerindeki ithalat kısıtlamalarının kaldırılması (Deli Dana hastalığı) Kısa sürede yerine getirilmesi zor, zaman alıcı tedbirler, müzakerelerin kısa vadede açılması güç!!!! GENEL SEKRETE

41 ADALET ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK Tarama Toplantıları neticesinde; 1-İltica ve Göç Ulusal Eylem Planı çerçevesinde, ayrıntılı yol haritası 2- Geri Kabul Antlaşması müzakerelerinin sonuca yönelik olarak devam etmesi (aşamalı olarak üyelikle birlikte kabul edilmesini öngörüyoruz) GENEL SEKRETE

42 ADALET ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK 3- Çok Yıllı Örgütlü Suçla Mücadele Stratejisinin kabul edilmesi-eylem Planı 4- Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı çerçevesinde- Yol Haritası Yapılacak işler maliyetli ancak göreli olarak daha kısa sürede yerine getirilebilinecek kriterler!!!!!!!!!!! GENEL SEKRETE

43 MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI Tarama Toplantıları sonunda, -AB kaynaklı et ve canlı hayvan ithalatı yasağı -İlaçta AB teknik mevzuatına uyum -İthal Lisansları -Kullanılmış mal ithalatına konan yasaklar (otomobil ve makine) -Yasal düzenleme-onaylanmış Kurum-Piyasa Gözetimi işlevlerinin birbirinden ayrılması GENEL SEKRETE

44 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Tarama Toplantıları sonunda ortaya çıkan ve uyum gerektiren alanlar; -Kurumlararası işbirliğinin güçlendirilmesi (Emniyet-Adalet B.-Gümrük) -Korsanlıkla mücadele için geniş kapsamlı bir strateji hazırlanması (Yunanistan ile Kültür Bakanlığı Projesi) Eylem Planı bir açılış kriteri olarak gelme ihtimali olsa da göreli olarak kolay bir açılış kriteri olarak düşünülebilinir!!!!!! GENEL SEKRETE

45 SOSYAL POLİTİKALAR VE İSTİHDAM Açılış Kriterleri : - Sendikal hakların AB ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) normları ile uyumlu hale getirilmesi; - AB nin Sosyal Politika ve İstihdam müktesebatının geri kalan bölümüne uyum için bir strateji geliştirilmesi (kayıt dışı işçiler de dahil olmak üzere). GENEL SEKRETE

46 BALIKÇILIK Temel Taşları: koruma, balıkçılık filosunun modernizasyonu, balıkçılık alanında tek pazar ve uluslararası işbirliğidir. Tarama toplantılarında atılması gereken öncelikli adımların; -Gemi izleme sisteminin kurulması - Tekne kayıt sisteminin kurulması -Balık stoklarının kayıt altına alınması GENEL SEKRETE

47 GIDA GÜVENLİĞİ, HAYVAN VE BİTKİ SAĞLIĞI Tarama toplantılarında üzerinde durulan hususlar; - Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yeniden yapılandırılması, -Hayvan hastalıklarının durumu ile bu hastalıklarla mücadele için takvim hazırlanması ve gerekli finansmanın temini, - Paket halinde AB mevzuatı ile uyumlu, Gıda Kanunu, Hijyen Kanunu, Veteriner Çerçeve Kanunu ve Yem Kanunu

48 GIDA GÜVENLİĞİ, HAYVAN VE BİTKİ SAĞLIĞI - Laboratuvarların güçlendirilmesi (Gıda Kontrol, Veterinerlik vb.), -Gıda İşletmeleri için çifte ruhsat, - Gıda İşletmelerinin hijyen kurallarına uyumlu hale getirilesine yönelik bir plan hazırlanması - Çiftliklerin hijyeninden kaynaklanan süt hijyeni sorunları Kısa sürede yerine getirilmesi zor kriterler, kısa vadede müzakerelerin açılması güç olarak değerlendirilebilinir!!!!!!!! GENEL SEKRETE

49 ÇEVRE Tarama toplantılarında üzerinde durulan hususlar; -Müktesebat uygulaması yüksek maliyetli olan bu fasılda yerel yönetim ve özel sektör önemli rol oynayacak, - Halkın katılımı, - Sınıraşan etki konusunda üye ülkelerle işbirliği, - Gümrük Birliği kapsamında çevre mevzuatına uyum (pil, akümülatörler, kimyasallar ve ozon) - Uyum ve uygulama stratejisi Üyelik perspektifi olmadan yerine getirilmesi zor kriterler!!!! GENEL SEKRETE

50 VERGİLENDİRME Tarama toplantılarında üzerinde durulan hususlar; -KDV ile ilgili uyumsuzluklar ve farklı uygulamalar, -Özel tüketim vergisi ile ilgili hususlar (alkollü içkilerde) Göreli olarak kolay açılış kriteri olarak değerlendirilebilinir!!!!!! GENEL SEKRETE

51 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI Tarama toplantılarında üzerinde durulan hususlar; -Tüketicinin korunması alanında gelecekte benimsenecek politikalara ilişkin strateji, - Halk Sağlığı alanında Sağlık Bakanlığının farklı birimleri altında yürütülen koordinasyonun güçlendirilmesi Önemli bir sorun ile karşılaşılması beklenilmiyor açılış kriteri gelmeyebilir!!!!!!!!! GENEL SEKRETE

52 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Tarama toplantılarında üzerinde durulan hususlar; -Yetkilendirme alanında uyum sağlanması (Telsim, Türkcell vb. bütün işletmeler ile imtiyaz sözleşmesi içerikler aynı olmalı) - Yüksek orandaki vergiler (KDV (%18), özel iletişim vergisi GSM den alınan % 25 lik vergi, toplam %43 çok yüksek) -Evrensel hizmet direktifine uyum (Hakkari ile İstanbul daki aynı hizmeti alabilmeli) GENEL SEKRETE

53 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA - Kamu kurumlarınn uydu hizmetlerini Türksat tan satın alma mecburiyeti konusunda AB rekabet kurallarına uyum (kamu özel firmalardan da alabilmeli) - Türkiye nin taraf olduğu kültürel çeşitliliğe ilişkin UNESCO sözleşmesinin onaylanması - Sınırsız TV direktifi Kanun Taslağı var. -- Medya sektöründe yabancı sermaye kısıtlaması GENEL SEKRETE

54 Yürütülmekte Olan Çal alış ışmalar Alt- Komiteler : 1. Tek Pazar ve Rekabet 2. Tarım ve Balıkçılık 3. Ticaret, Sanayi ve AKÇT Ürünleri 4. Ekonomik ve Parasal Konular, Sermaye Hareketleri ve İstatistik 5. Teknolojik Yenilik, Eğitim ve Araştırma Programları 6. Ulaştırma, Çevre, Enerji ve Trans-Avrupa Şebekeleri 7. Bölgesel Kalkınma, İstihdam ve Sosyal Politika 8. Gümrükler, Vergilendirme, Uyuşturucu ve Kara Para Aklanmasının Önlenmesi GENEL SEKRETE

55 Yürütülmekte Olan Çal alış ışmalar Çalışma Grupları : 1. Tarım ve Kırsal Kalkınma; Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı; Balıkçılık 2. Çevre; Enerji; Taşımacılık Politikası; Trans Avrupa Şebekeleri 3. Sosyal Politika ve İstihdam; Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu; İstatistik 4. Vergilendirme; Mali Kontrol; Mali ve Bütçesel Hükümler 5. Sermayenin Serbest Dolaşımı; Mali Hizmetler; Ekonomik ve Parasal Politika GENEL SEKRETE

56 Yürütülmekte Olan Çal alış ışmalar Çalışma Grupları : 6. Malların Serbest Dolaşımı; Gümrük Birliği; Fikri Mülkiyet Hukuku; Dış İlişkiler 7. Tüketici ve Sağlığın Korunması; Rekabet Politikası; İşletmeler ve Sanayi Politikası 8. İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi; İşçilerin Serbest Dolaşımı; Kamu Alımları; Şirketler Hukuku 9. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik; Yargı ve Temel Haklar; Dış Güvenlik ve Savunma Politikaları; Bilgi Toplumu ve Medya GENEL SEKRETE

57 Yürütülmekte Olan Çal alış ışmalar 10 Ocak 2007 Toplantısı Türkiye nin yılları için kendi yol haritasını hazırlaması GENEL SEKRETE

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ 1 AB ÜYELİK (KOPENHAG) KRİTERLERİ Siyasi Kriterler demokrasiyi, hukukun

Detaylı

Nilgün ARISAN ERALP AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Nilgün ARISAN ERALP AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ VE KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİ Nilgün ARISAN ERALP AB KATILIM MÜZAKERELERİ -müzakere sürecinde aday ülkelerin çok geniş bir alanı kapsayan ve ayrıntılı düzenlemeler içeren AB müktesebatını

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİ ÇİSEL İLERİ 10-14 Ekim 2011 Katılım Müzakereleri Nedir? AB ile katılım müzakereleri klasik anlamda bir müzakere değildir. Aday ülke AB müktesebatının tümünü

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK MÜZAKERELERİ Avrupa Birliği üyesi devlet ve hükümet başkanları, 16-17 Aralık 2004 tarihinde

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi TEPAV 7 Aralık k 2006

İstanbul Bilgi Üniversitesi TEPAV 7 Aralık k 2006 Türkiye-AB ilişkileri Emre GönenG İstanbul Bilgi Üniversitesi TEPAV 7 Aralık k 2006 Müzakere sürecis Aday ülke için i in en zor dönemdird Her genişleme, müzakere m sürecini s daha da ayrınt ntılı duruma

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN-MAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN-MAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYEHIRVATİSTANMAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ DENİZ İNAN Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Stajyeri TEMMUZ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ Avrupa

Detaylı

19.FASIL : SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM AÇILIŞ KRİTERLERİNDE GELİNEN SON AŞAMA

19.FASIL : SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM AÇILIŞ KRİTERLERİNDE GELİNEN SON AŞAMA 19.FASIL : SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM AÇILIŞ KRİTERLERİNDE GELİNEN SON AŞAMA Bu müzakere başlığı: İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kadın ve Erkek Arasında Eşit Muamele, Ayrımcılıkla Mücadele, Sosyal

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ: MÜZAKERELERİN GİDİŞATI NEREYE?

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ: MÜZAKERELERİN GİDİŞATI NEREYE? Araştırma Notu 08/4 05.05.2008 TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ: MÜZAKERELERİN GİDİŞATI NEREYE? Cengiz Aktar ve Barış Gençer Baykan Türkiye nin Avrupa Birliği (AB) tam üyelik hedefi muazzam ekonomik, toplumsal

Detaylı

MÜZAKERE SÜRECİ ve AB YE UYUM

MÜZAKERE SÜRECİ ve AB YE UYUM MÜZAKERE SÜRECİ ve AB YE UYUM Dr. Kerim Nida ÇALIM Daire Başkanı 05/06/2014, Erzurum AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye AB İlişkileri 1959 TR ORTAKLIK BAŞVURUSU 1963 ANKARA ANLAŞMASI 1987 TAM

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

I T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

I T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 06 TÜRKİYE -AB KATILIM MÜZAKERELERİ I T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE -AB KATILIM MÜZAKERELERİ NO 06 İçindekiler TÜRKİYE - AB KATILIM MÜZAKERELERİ 1 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Adres: Mustafa

Detaylı

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Sunuş İçeriği Yeni Gıda Kanununa Giden Süreç Müzakere süreci

Detaylı

ÖMER ŞENGÜLER. İstanbul, 27 Haziran 2007

ÖMER ŞENGÜLER. İstanbul, 27 Haziran 2007 AB UYUM SÜREC S RECİNDE TÜRK RKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ ÖMER ŞENGÜLER İstanbul, 27 Haziran 2007 2007-2013 AB Müktesebatına Uyum Programı çerçevesinde Tarım ve Kırsal Kalkınma ve Gıda Güvenliği, Veterinerlik

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Temel Konular Pınar TANLAK Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanı 1 NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler Bakanlığımızda

Detaylı

AB MÜZAKERLERİ GİDİŞAT TABLOSU - 30 OCAK 2009

AB MÜZAKERLERİ GİDİŞAT TABLOSU - 30 OCAK 2009 Araştırma Notu 09/27 20.02.2009 AB MÜZAKERLERİ GİDİŞAT TABLOSU - 30 OCAK 2009 Cengiz Aktar ve Barış Gençer Baykan betam, geçen yılın Mayıs ayında hazırlayıp kamuoyuna sunduğu müzakere gidişat tablosunu

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri

İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri İş Sağlığı ve Güvenliğinde Türkiye nin AB Müktesebatına Uyumu Emre Gönen Stratejik Danışman Corporate & Public Strategy Advisory Group 4 Mayıs 2011 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinde

Detaylı

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA Öncelik 11.1 AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) ajansının kurulması 5648 sayılı Tarım

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI POLİTİKALARI FASLI

GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI POLİTİKALARI FASLI GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI POLİTİKALARI FASLI Dr.Şebnem GÜRBÜZ Koordinatör Avrupa Birliği Bakanlığı Tarım Balıkçılık Başkanlığı 1 KAPSAM Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı

Detaylı

AB Müktesebatı Nedir? 35 konu başlığından oluşan AB müktesebatı, toplumsal yaşamı ilgilendiren tüm alanlarda AB nin yürürlükte olan hukuk sistemi ve k

AB Müktesebatı Nedir? 35 konu başlığından oluşan AB müktesebatı, toplumsal yaşamı ilgilendiren tüm alanlarda AB nin yürürlükte olan hukuk sistemi ve k AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİ İKTİSADİ KALKINMA VAKFI Leyla Tunç Yeltin Mardin - 20 Nisan 2007 AB Müktesebatı Nedir? 35 konu başlığından oluşan AB müktesebatı, toplumsal yaşamı ilgilendiren

Detaylı

TÜRKIYE-AB KATILIM SÜRECİNDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER. Avrupa Komisyonu Tarafından Türkiye İçin Hazırlanan Müzakere Çerçevesi

TÜRKIYE-AB KATILIM SÜRECİNDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER. Avrupa Komisyonu Tarafından Türkiye İçin Hazırlanan Müzakere Çerçevesi T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI AB Genel Müdürlüğü TÜRKIYE-AB KATILIM SÜRECİNDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER Avrupa Komisyonu Tarafından Türkiye İçin Hazırlanan Müzakere Çerçevesi 16-17 Aralık 2004

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE KATILIM MÜZAKERELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ve TÜRKİYE NİN MÜZAKERE SÜRECİNDEKİ NİHAİ DURUMU

AVRUPA BİRLİĞİNE KATILIM MÜZAKERELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ve TÜRKİYE NİN MÜZAKERE SÜRECİNDEKİ NİHAİ DURUMU AVRUPA BİRLİĞİNE KATILIM MÜZAKERELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ve TÜRKİYE NİN MÜZAKERE SÜRECİNDEKİ NİHAİ DURUMU 1 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ Türkiye-AB ilişkilerinin neredeyse Birliğin tarihi kadar eskidir. Key

Detaylı

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Özlen Kavalalı Müsteşar Yardımcısı V. 50 yıldan fazla bir geçmişe sahip Türkiye-AB ilişkileri günümüzde her iki tarafın da yararına olan

Detaylı

İSTATİSTİK FASLI MÜZAKERE POZİSYON BELGESİ

İSTATİSTİK FASLI MÜZAKERE POZİSYON BELGESİ İSTATİSTİK FASLI MÜZAKERE POZİSYON BELGESİ İSTATİSTİK FASLI - GENEL BİLGİLER Önemli Tarihler Koordinatör Kurum: Tanıtıcı Tarama TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK) 19-20 Haziran 2006 Ayrıntılı Tarama 17 18

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

6- REKABET POLİTİKASI

6- REKABET POLİTİKASI 6- REKABET POLİTİKASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 6.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 6.1 Rekabet

Detaylı

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından günümüze kadar Avrupa Birliğinin Kişilerin Serbest Dolaşımı ile ilgili mevzuatına doğrudan uyum amacıyla

Detaylı

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ Öncelik 29.1 Özellikle gümrük kontrolleri ve vergi denetimi kuralları olmak üzere, serbest bölgeler mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi

Detaylı

TÜRKİYE DE AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİNDE OPTİSYENLİK MESLEĞİ

TÜRKİYE DE AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİNDE OPTİSYENLİK MESLEĞİ TÜRKİYE DE AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİNDE OPTİSYENLİK MESLEĞİ Dr. Arslan Ümit GİRAY Sağlık Bakanlığı, Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanı Türkiye 1. Uluslararası Optik Forumu 17 18 Haziran 2006,

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

AB Müktesebatı Nedir? 35 konu başlığından oluşan AB müktesebatı, toplumsal yaşamı ilgilendiren tüm alanlarda AB nin yürürlükte olan hukuk sistemi ve k

AB Müktesebatı Nedir? 35 konu başlığından oluşan AB müktesebatı, toplumsal yaşamı ilgilendiren tüm alanlarda AB nin yürürlükte olan hukuk sistemi ve k AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİ İKTİSADİ KALKINMA VAKFI Leyla Tunç Yeltin Batman -18 Nisan 2007 AB Müktesebatı Nedir? 35 konu başlığından oluşan AB müktesebatı, toplumsal yaşamı ilgilendiren

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 32: MALİ KONTROL Ekim 2011 1 SUNUM PLANI Mali Kontrol Faslı Alt Başlıklar AB Mevzuatı Ulusal Mevzuat Müzakere Sürecinde Gelinen Aşama Fasıl Kapsamında Başlıca Projeler 2

Detaylı

TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE. 1. Avrupa Birliği Tarihi. 2. Avrupa Birliği Kurumları. 3. Türkiye-AB İlişkileri. 4.

TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE. 1. Avrupa Birliği Tarihi. 2. Avrupa Birliği Kurumları. 3. Türkiye-AB İlişkileri. 4. AB Treni Balıkesir den Geçiyor TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE 1. Avrupa Birliği Tarihi 2. Avrupa Birliği Kurumları 3. Türkiye-AB İlişkileri 4. Müktesebat Uyumu II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa da refahı

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

2005 KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ NİN MÜKTESEBAT BAŞLIKLARINA GÖRE GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

2005 KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ NİN MÜKTESEBAT BAŞLIKLARINA GÖRE GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ 2005 KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ NİN MÜKTESEBAT BAŞLIKLARINA GÖRE GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 09 Kasım 2005 Ankara İpek Aydın ipek.aydin@epri.org.tr Utku Tuncay

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

03- ĐŞ KURMA HAKKI VE HĐZMET SUNUMU SERBESTĐSĐ

03- ĐŞ KURMA HAKKI VE HĐZMET SUNUMU SERBESTĐSĐ ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Değiştirilecek /Yeni Çıkarılacak Yasal 03.0007.1.01

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 4: SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 4: SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 4: SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Ekim 2011 1 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI 1. Faslın Kapsamı 2. AB Müktesebatı 3. Ulusal Mevzuat 4. Müzakere Sürecinde Gelinen Aşama 5. Yapılması

Detaylı

FASIL 8 REKABET POLİTİKASI

FASIL 8 REKABET POLİTİKASI FASIL 8 REKABET POLİTİKASI Öncelik 8.1 Müktesebata uygun bir Devlet Yardımları Kanununun kabul edilmesi ve mevcut şeffaflık taahhütlerini yerine getirebilecek, işlevsel olarak bağımsız bir devlet yardımları

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

ÇEVRE. Ortak (eşbaşvuran) Olabilecekler

ÇEVRE. Ortak (eşbaşvuran) Olabilecekler ÇEVRE * Doğa koruma * İklim eylemi Ortak (eş-başvuran) dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların AB üyesi ülkelerden kar amacı ; Üniversiteler, Belediyeler ve Belediye Birlikleri, Birlikler ve Barolar

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 14. Hafta (5-11 Nisan 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 14. Hafta (5-11 Nisan 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 14. Hafta (5-11 Nisan 2010) 5 NİSAN 2010, PAZARTESİ 09:30-16:30 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

AB ne Üyelik Süreci ve. Önemi. Kerem Okumuş REC Türkiye

AB ne Üyelik Süreci ve. Önemi. Kerem Okumuş REC Türkiye AB ne Üyelik Süreci ve Düzenleyici Etki Analizi nin Önemi Kerem Okumuş REC Türkiye ? Politika, program, proje ve mevzuatların yada yasal değişiklerin...piyasa, toplum, çevre, iş dünyası, iş gücü piyasası,

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

FASIL 9: MALİ HİZMETLER

FASIL 9: MALİ HİZMETLER AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 9: MALİ HİZMETLER Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı Ekim 2011 1 SUNUM PLANI FASLIN KAPSAMI MÜKTESEBAT YAPISI KOMİSYON DEĞERLENDİRMELERİ GELİNEN AŞAMA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU?

15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU? TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİ 15. TÜRKİYE TEKSTİL İSİMLERİ VE ETİKETLEMEYE İLİŞKİN AB MEVZUATINA NE KADAR UYUMLU? Tekstil İsimlerine ilişkin AB Direktifi nin Türk mevzuatındaki karşılığı olan Tekstil

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI 18 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye-AB Zirvesi nde 33 No lu Mali ve Bütçesel Hükümler Faslının

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010) 8 MART 2010, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

ADAYLIK DÖNEMD AVRUPA BİRLB RLİĞİ MALİ YARDIMLARI

ADAYLIK DÖNEMD AVRUPA BİRLB RLİĞİ MALİ YARDIMLARI ADAYLIK DÖNEMD NEMİNDENDE AVRUPA BİRLB RLİĞİ MALİ YARDIMLARI Helsinki Zirvesi Sonrası Türkiye AB İlişkileri Adaylık Süreci 1999 Helsinki Zirvesinde diğer adaylarla eşit koşullar altında Türkiye ye adaylık

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

VI- FİNANSMAN İHTİYACI (MÜKTESEBAT BAŞLIKLARI İTİBARIYLA)

VI- FİNANSMAN İHTİYACI (MÜKTESEBAT BAŞLIKLARI İTİBARIYLA) VI- FİNANSMAN İHTİYACI (MÜKTESEBAT BAŞLIKLARI İTİBARIYLA) - Kalkınma Planı 2003 yılı Aralık ayında Avrupa Birliğine sevk edilmek üzere hazırlanmaktadır. Kalkınma Planı hazırlandığında, Programda yatırım

Detaylı

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Öncelik 4.1 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 4.1.1 1 AT Antlaşmasının 56-60.

Detaylı

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Türkiye den AB ne Göç 1961 den itibaren göçün değişen doğası 60 lar : Batı Avrupa da niteliksiz işgücü ihtiyacı

Detaylı

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1. AVRUPA TOPLULUKLARI 1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nun kurulması yönündeki ilk girişim, 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız

Detaylı

FASIL 19 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM

FASIL 19 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM FASIL 19 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM Öncelik 19.1 Sendikaların faaliyetlerini sınırlayan hükümleri kaldıran ve sendikal hakların tamamını sağlayan yeni mevzuatın kabul edilmesi suretiyle, tüm düzeylerde,

Detaylı

tepav Şubat2013 N DEĞERLENDİRMENOTU FRANSA NIN BÖLGESEL POLİTİKA FASLINDA BLOKAJI KALDIRMASI KATILIM MÜZAKERELERİNİ GÜVENİLİR KILAR MI?

tepav Şubat2013 N DEĞERLENDİRMENOTU FRANSA NIN BÖLGESEL POLİTİKA FASLINDA BLOKAJI KALDIRMASI KATILIM MÜZAKERELERİNİ GÜVENİLİR KILAR MI? DEĞERLENDİRMENOTU Şubat2013 N201308 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Nilgün ARISAN ERALP 1 Direktör, TEPAV AB Enstitüsü FRANSA NIN BÖLGESEL POLİTİKA FASLINDA BLOKAJI KALDIRMASI KATILIM

Detaylı

Balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması

Balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması FASIL 13 BALIKÇILIK Öncelik 13.1 Özellikle, balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması yoluyla idari yapıların güçlendirilmesi. Ayrıca, balıkçılık denetim ve kontrol hizmetlerinin

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRİLMESİ Seval İskender Katılım Politikası Başkanı Müzakere Süreci Türkiye nin AB ye üyelik süreci her iki

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ Hazırlayan: Berna Özşar Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği AB, Mevzuat ve Projeler Birimi Uzmanı AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ TSRŞB Yayın

Detaylı

KATILIM MÜZAKERELERİ: İLKELER VE UYGULAMA

KATILIM MÜZAKERELERİ: İLKELER VE UYGULAMA İZMİR TİCARET ODASI KATILIM MÜZAKERELERİ: İLKELER VE UYGULAMA AB KATILIM SEMİNERİ 14 ARALIK 2005 İSTANBUL Pınar ERDEM Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü AB Masası Uzman Yardımcısı 14 Aralık 2005 tarihinde

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bu yana Avrupa Birliğinin Tüketicinin Korunması kapsamındaki mevzuatına uyum çerçevesinde

Detaylı

NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? AB nin Tarihsel Gelişimi ve AB Kurumları. AB Türkiye İlişkileri Tarihi. Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler

NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? AB nin Tarihsel Gelişimi ve AB Kurumları. AB Türkiye İlişkileri Tarihi. Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler 1 NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? AB nin Tarihsel Gelişimi ve AB Kurumları AB Türkiye İlişkileri Tarihi Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler 2 AB NİN KURUMSAL TEMELLERİ Avrupa nın yükselişi, iki ezeli düşmanı ortaklık

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. 21. Reform İzleme Grubu Toplantısı Basın Bildirisi Ankara, 26 Temmuz 2010

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. 21. Reform İzleme Grubu Toplantısı Basın Bildirisi Ankara, 26 Temmuz 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 21. Reform İzleme Grubu Toplantısı Basın Bildirisi Ankara, 26 Temmuz 2010 Reform İzleme Grubu nun (RİG) 21. Toplantısı, İçişleri Bakanımız Sayın Beşir

Detaylı

FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI 1.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Malların Serbest Dolaşımı, Avrupa Birliği ni oluşturan ilkelerin dört temel serbestisinden bir tanesidir. Bu çerçevede

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

04- SERMAYENĐN SERBEST DOLAŞIMI

04- SERMAYENĐN SERBEST DOLAŞIMI ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 04.0007.1.01 Sigortacılık

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ve TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ ve TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ AVRUPA BİRLİĞİ ve TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ Dr. P. Elif BOR EKMEKCİ Avrupa Birliği i Koordinasyon Dairesi Başkan kanı Ağustos 2009, Ankara 1 SUNUM PLANI AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ KATILIM VE

Detaylı

Musa ARIK Hayvan Sağlığı Hizmetleri Dairesi Başkanı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Musa ARIK Hayvan Sağlığı Hizmetleri Dairesi Başkanı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü BROİLER SEKTÖRÜ AÇISINDAN AB YE UYUM ÇALIŞMALARI VE BU KONUDA KAT EDİLEN MESAFELER Musa ARIK Hayvan Sağlığı Hizmetleri Dairesi Başkanı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü AB nin entegre (bütünleştirilmiş)

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasını teşvik etmek amacıyla mali destek aracı oluşturan ve Avrupa Yeniden Yapılanma Ajansı na ilişkin 2667/2000 sayılı Konsey Tüzüğü nü değiştiren 27 Şubat 2006 tarihli

Detaylı

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI 8- BALIKÇILIK I-ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 8.1 Ortak Balıkçılık Politikasına Uyum İçin Yasal Çerçevenin Oluşturulması Ana Unsur 8.1 Yapısal Politikalar Ana Unsur 8.2 Koruma ve Kontrol Politikaları Ana

Detaylı

ULUSAL PROGRAM TASLAĞININ MESLEKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRMESİ,

ULUSAL PROGRAM TASLAĞININ MESLEKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRMESİ, ULUSAL PROGRAM TASLAĞININ MESLEKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRMESİ, 1- GENEL BİLGİ, Avrupa Birliği Müktesebatının üstlenilmesine ilişkin TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI taslak olarak Ağustos tarihinde hazırlanmıştır. Bu

Detaylı

AB KRİTERLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN UYUM SÜRECİ VE BEKLENTİLER

AB KRİTERLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN UYUM SÜRECİ VE BEKLENTİLER AB KRİTERLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN UYUM SÜRECİ VE BEKLENTİLER DOÇ. DR. ÇİĞDEM NAS İKTİSADİ KALKINMA VAKFI GENEL SEKRETERİ SUNUM PLANI AB İLE İLİŞKİLERDE DÖNÜM NOKTALARI MÜZAKERELERDE SON DURUM VE SORUNLAR

Detaylı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK YAPISI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ORGANİZASYON ŞEMASI GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler FASIL 15 ENERJİ Öncelik 15.1 Enerji Topluluğu Antlaşmasına olası üyelik amacı da dikkate alınarak gaz ve elektrik iç piyasası ile elektriğin sınır ötesi ticaretine ilişkin müktesebata uyumun ve ilgili

Detaylı

Avrupa Birliği ÇevrePolitikası. Kerem Okumuş REC Türkiye Direktör Yardımcısı 5 Ocak 2010, İstanbul

Avrupa Birliği ÇevrePolitikası. Kerem Okumuş REC Türkiye Direktör Yardımcısı 5 Ocak 2010, İstanbul Avrupa Birliği ÇevrePolitikası Kerem Okumuş REC Türkiye Direktör Yardımcısı 5 Ocak 2010, İstanbul AB Çevre Müktesebatı Yapısı Avrupa Antlaşmaları (..., Maastricht, Amsterdam, Nice) İkincil Hukuk Yönergeler

Detaylı

17- EKONOMĐK VE PARASAL POLĐTĐKA

17- EKONOMĐK VE PARASAL POLĐTĐKA ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 17.0007.1.01 Sigortacılık

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

GLOBALLEŞMENİN ETKİLERİ GLOBALLEŞME. DTÖ nün Etkileri GLOBALLEŞMEYİ HIZLANDIRAN ETKENLER GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT

GLOBALLEŞMENİN ETKİLERİ GLOBALLEŞME. DTÖ nün Etkileri GLOBALLEŞMEYİ HIZLANDIRAN ETKENLER GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT 1 GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT Prof.Dr. Fatih M. Botsalı 2 GLOBALLEŞME ülkeler arasında mal, hizmet, sermaye ve teknoloji akışının hızlı bir şekilde artması

Detaylı