STRES ALTINDA OLAN SIÇANLARDA ve NORMAL KOŞULLARDAKİ SIÇANLARDA ANTİDEPRESAN FLUOKSETİN HİDROKLORÜR KULLANIMININ ÖĞRENME ÜZERİNE ETKİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STRES ALTINDA OLAN SIÇANLARDA ve NORMAL KOŞULLARDAKİ SIÇANLARDA ANTİDEPRESAN FLUOKSETİN HİDROKLORÜR KULLANIMININ ÖĞRENME ÜZERİNE ETKİLERİ"

Transkript

1 STRES ALTINDA OLAN SIÇANLARDA ve NORMAL KOŞULLARDAKİ SIÇANLARDA ANTİDEPRESAN FLUOKSETİN HİDROKLORÜR KULLANIMININ ÖĞRENME ÜZERİNE ETKİLERİ Sevgi Arslan, Ezgi Ateş, Deniz Türküm Atikcan, Esra Uyanık, Ceren Yapar Danışman: Öğr. Gör. Dr. Leyla Aydın ÖZET Stres, günümüzde sık karşılaşılan sorunlardan birisidir. Kronik stres altında olmak, depresyon ve anksiyete bozuklukları gibi pek çok psikopatolojik durumlara sebep olabilir. Stresin ayrıca bellek, hafıza ve öğrenme üzerine de olumsuz etkileri gözlenmiştir. Stresin yol açtığı depresyonu tedavi etmek için antidepresan ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Bu çalışma, stres ve antidepresan tedavinin öğrenme üzerine etkisini araştırmak amacıyla düzenlenmiştir. Çalışmamız erkek erişkin wistar albino cinsi sıçanlarda, her biri rastgele seçilmiş ve 6 hayvandan oluşmuş, 4 grup üzerinde gerçekleştirilmiştir. Sıçanlar şu şekilde gruplandırıldı. Grup I (mavi); stres (+), ilaç (+) Grup II (kırmızı); stres (-), ilaç (+) Grup III (yeşil); stres (+), ilaç (-) Grup IV (siyah); stres (-), ilaç (-) Deney öncesinde ilaç (+) olan sıçanlara 14 gün boyunca 10mg/kg/gün dozunda, gavajla fluoxetin hidroklorür (prozac) verilmiştir. İlaçsız 2 gruba ise uygun dozda yine gavajla serum fizyolojik verilerek, gavaj etkilerinin çalışma sonuçlarını etkileme olasılığının, ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. Stres oluşturmak için sıçanlar, 16 C suda 30 dakika, diğer stressiz gruplar ise aynı süre boyunca 26 C suda bekletilmiştir. Öğrenme deneyleri, morris su tankında gerçekleştirilmiştir. İlk gün alıştırma periyodu, sonraki 3 gün öğrenme periyodu ve son gün de öğrenmeyi değerlendirme peryodu olarak düzenlendi. Bu çalışmayla; Stres altında olmadan antidepresan kullanımının öğrenmeyi olumlu olarak etkilediği, stresli dönemlerde antidepresan kullanımının ise stresin öğrenme üzerindeki olumsuz etkisini ve strese bağlı durgunluk halini düzelttiği sonucuna ulaştık. Anahtar Kelimeler: Stres, Fluoxetin HCl, Öğrenme

2 GİRİŞ Stres, günümüzde sık karşılaşılan sorunlardan birisidir. Stres sözcüğü en geniş anlamda birey-çevre etkileşiminde kişinin uyumunu bozan, kapasitesini zorlayan durumlar olarak tanımlanır. Kronik stres, depresyon, anksiyete gibi pek çok psikopatolojik durum için risk faktörüdür [2, 3, 4, 14]. Populasyonun %12-17 sinde stresle ilişkili olarak depresyon görülmektedir [19] ve depresyonlu hastalarda bilişsel disfonksiyona oldukça sık rastlanmaktadır [23, 29, 25]. Dünya Sağlık Örgütü ne göre depresyon fiziksel, duygusal, toplumsal ve ekonomik sorunlara yol açan hastalıklar arasında dördüncü sırada yer almaktadır [30]. Çoğu çalışma; stresin, zihinsel ve fiziksel kaynaklarımızı tüketen olumsuz bir yanı olduğu gibi, hafıza, bellek ve öğrenme üzerine de olumsuz etkileri olduğunu göstermektedir [11, 17, 20, 22]. Ancak antidepresan tedavi ile stresin öğrenme ve bellek üzerindeki bu olumsuz etkileri düzeltilebilir [16, 18]. Pek çok araştırmacı bu konuyla ilgili araştırmalar yapmıştır. Desipramin [6], escitalopram [5, 7], citalopram [9], agomelatine [8], reboksetin, haloperidol [21] ile yapılan çalışmalarla antidepresanların öğrenme üzerine etkileri araştırılmıştır. Çeşitli yollarla stres oluşturulabilir; sosyal izolasyon, ıslaklığa maruziyet, kuyruk sıkıştırma, elleme, zorunlu yüzdürme buna örnek olarak verilebilir [6]. Soğuk da bir stres kaynağıdır ve biz çalışmamızda bu yöntemi kullandık. Sıçanlar üzerinde uygulanan kronik soğuk uygulaması, sıçanlarda, geriye dönük öğrenme üzerinde bir bilişsel eksiklik yaratmaktadır [10]. Bu stresli durum antidepresan ilaçlar kullanılarak tedavi edilebilir. Örneğin bir deneyde; soğuk stresine maruz kalan sıçanlara 14 günlük escitalopram tedavisi uygulanmış [13] ve öğrenme bozukluğu escitalopram tedavisi ile tersine çevrilebilmiştir [5]. Depresyondaki hastalarda, bilişsel disfonksiyonlar da oluşmaktadır. Örneğin depresyonlu deney hayvanları, su dolu bir tankta yüzdürülmüşler ve depresyon belirtisi olarak hareketsiz kaldıkları gözlenmiştir. Escitalopram tedavisi uygulandıktan sonra ise, hareketsiz kalma zamanlarının azaldığı görülmüştür. Devamlı desipramin tedavisinin kronik beklenmedik streste, sıçanların labirentteki anksiyete benzeri davranışlarını azalttığı, escitalopramın ise bu davranışlar üzerine etkisinin daha az olduğu bulunmuştur [5]. Ancak stresin hafıza ve bellek üzerine olumsuz etkileri olduğunu bildiren görüşlere rağmen kimi makalelerde bunun aksi de savunulmuştur. Örneğin bir makalede; strese maruz bırakmak, duygusal deneyimleri uyandırarak hafızayı-belleği arttırabilir sonucuna ulaşılmıştır [24]. Biz bu genel bilgilerden yola çıkarak, stresin öğrenme üzerindeki olumsuz etkilerini, antidepresan kullanarak ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Ancak

3 diğer yayınlarda desipromin, citalopram, agomelatine, reboksetin, haloperidol ve escitaloprom üzerinde çalışılmış olduğunu, ancak fluoksetin hidroklorürle ilgili yeterince araştırma olmadığını gördük. Buradan yola çıkarak böyle bir çalışma gerçekleştirmeyi planladık. GEREÇ VE YÖNTEM Çalışmamızda 24 adet gr ağırlığında erişkin wistar albino türü sıçan kullanıldı. Sıçanlar rastgele 4 gruba ayırıldı (Tablo I). Sıçanların birbirlerine ve ortama alışması için 3 gün süre verildi [21]. Deney süresince; stres oluşturulacak olan sıçanlar 30 dk/gün 16 derecelik suda, stres oluşturmak istemediğimiz sıçanları ise 30 dk/gün 26 derecedeki suda bekletildi. Bu aşamada tankın içinde her sıçan grubu toplu olarak bekletildi. Suda bekletmek için kullanılan tankın çapı 35 cm, yüksekliği 48 cm ve suyun yüksekliği 15 cm idi. Grup I (mavi) Grup II (kırmızı) Grup III (yeşil) Grup IV (siyah) stres ilaç gr 250 gr 300 gr 370 gr gr 276 gr 319 gr 325 gr gr 279 gr 289 gr 318 gr gr 307 gr 280 gr 322 gr gr 289 gr 307 gr 278 gr gr 325 gr 296 gr 302 gr Tablo I: Sıçanların grupları ve ağırlıkları Antidepresan uygulamasına, öğrenme deneylerine başlamadan 14 gün öncesinden itibaren başlanıp, deney bitimine kadar da devam edildi. İlaç, 2 saat aç bırakılmanın peşinden 10 mg/kg/gün dozda, oral yolla (gavajla) uygulandı. İlacın gavajla verilmesi esnasında oluşabilecek stresi kompanze etmek için antidepresan uygulanmayan sıçanlara da aynı yöntemle uygun miktarda serum fizyolojik verildi [21]. Öğrenmeyi test etmek için, laboratuarımızda mevcut olan Morris su tankı kullanıldı ve kaçış platformunu bulma sürelerini karşılaştırıldı. Richard Morris tarafından geliştirilen Morris su labirenti, uzamsal hafızayı test etmek için tasarlanmış bir davranış deneyidir. Deney birkaç defa tekrar edildiği zaman, platforma ulaşmak için harcanan süredeki (gecikme süresi) ve uzaklıktaki (yol) değişiklikler sıçandaki öğrenme ve hafıza yeteneğinin göstergesidir [15]. Morris su labirenti, içerisinde gizli bir platformu bulunduran, içi su dolu, geniş, sirküler bir tanktır. Gizli platform suyun altında görülmeyecek şekilde bulunur ve deneyden deneye bu platformun yeri sabittir [13, 26]. Bazı çalışmalarda Morris su tankındaki su, süt tozu

4 ile beyazlatılmış [15], bazılarında ise tankın içi toksik olmayan siyah boya ile boyanmıştır [28]. Biz çalışmamızda siyah toksik olmayan boyayla boyalı tank kullandık. Tankın çevresi siyah perde ile kapatılmıştır ve üzerine her yön için değişik renklerde farklı ipuçları asılmıştır [15, 28]. Tankın çapı 120 cm, yüksekliği 59,5 cm, su yüksekliği 40 cm.dir [28]. Morris su tankı 26 derece su ile dolduruldu [24, 27]. Platform su yüzeyinden 1 cm derine yerleştirildi ve çapı 10 cm [1], havuz kenarından uzaklığı 22 cm.dir. Platformun üstü ise ratların tutunmasını sağlayacak ve kendisini güvende hissedeceği şekilde lifli bir kumaşla kaplanmıştır [12]. Deney aşaması; 1. gün alıştırma, 2, 3 ve 4. günler öğrenme periyodu ve 5. gün test uygulaması olacak şekilde düzenlendi. Sıçanlar ilk gün suya bırakılmadan önce tanktaki kaçış platformunu tanımaları için platformda 30 sn bekletildi. Sonra her bir sıçan platforma en uzak noktadan (kuzeybatıdan) tanka bırakıldı. 90 sn içinde platformu bulmaları beklendi [1], bulamayan sıçanlar arkasından yardımla platforma doğru yönlendirilerek platformu bulması sağlandı. 10 sn platformda bekletilip tekrar kafese alındı. 2., 3., 4. ve 5. günler sıçanlar suya çeyrek alanlardan (K, G, D, B) ve başı platform tarafına gelecek şekilde tankın kenarındaki başlama noktalarından suya bırakıldı [12]. Sıçanların platformu 90 sn içinde bulması beklendi [15]. Bu süre içerisinde platformu bulamayan sıçanlar aynı şekilde arkasından yardımla platforma doğru yönlendirilerek platformu bulması sağlandı [24]. Platform üzerinde 10 sn bekletildi, tekrar kafese alındı [1, 12]. Deneyler saatleri arasında uygulandı. Deney aralarında 30 ar dakika beklenerek [13] her bir sıçan her seferinde farklı bir çeyrekten suya bırakıldı. Deneylerde sıçanın kaçış platformunu bulma süresi dijital bir kronometre ile kaydedildi [12]. Değerlendirme için sıçanların kaçış platformunu bulma süreleri karşılaştırıldı. Bu çalışma Başkent Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulu tarafından onaylanmış (Proje no: DA11-09) ve Başkent Üniversitesi Araştırma fonunca desteklenmiştir. BULGULAR Tekrarlanan ölçümler için varyans analizi kullanıldı. Günler bağımlı faktör, gruplar ise bağımsız faktör olarak kabul edildi. Analizin ön şartlarından küresellik varsayım sağlanamadığı için multi variate testlerinden Wilks lambda testi kullanılarak istatistiksel karar verildi. Tip 1 hata (α) =0,05 olarak belirlenmiştir. Zamanın öğrenme hızı üzerindeki etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p< 0,05 gün için) (Grafik I). Kırmızı grup (ilaçlı) zamana göre diğerlerinden daha hızlı ve tutarlı bir şekilde öğreniyorlar. Mavi gruptaki sıçanlar da (ilaçlı ve stresli) zamana göre daha hızlı ve tutarlı öğreniyorlar. Değerler kırmızı (ilaçlı) gruba yakın ve düzenli bir azalma izliyor.

5 Ancak yeşil (stresli) gruptaki sıçanların tankta uzun süre hareketsiz kaldıkları ve değerlerinin oldukça düzensiz ve uzun olduğu tespit edilmiştir (Tablo II). Stres altında olmadan antidepresan kullanımı öğrenmeyi, günlere göre anlamlı olarak, olumlu bir şekilde etkilemektedir. Stres altında iken antidepresan kullanımı ise stresin öğrenme üzerine olumsuz etkisini ve strese bağlı durgunluk halini düzeltmektedir. rat Mean Std. Deviation N gun.2 Mavi Kirmizi Yesil Siyah Total gun.3 Mavi Kirmizi Yesil Siyah Total gun.4 Mavi Kirmizi Yesil Siyah Total gun.5 Mavi Kirmizi Yesil Siyah Total Tablo II: Grupların günlere göre platformu bulma sürelerinin ortalama ve standart sapmaları

6 ORTALAMA HIZ GÜNLERE GÖRE SIÇANLARIN HIZ ORTALAMALARI 40,00 SIÇAN Mavi Kirmizi Yesil Siyah 30,00 20,00 10,00 0, GUN Grafik I: Grupların günlere göre platformu bulma sürelerinin ortalamaları Grup I (mavi); stres (+), ilaç (+) Grup II (kırmızı); stres (-), ilaç (+) Grup III (yeşil); stres (+), ilaç (-) Grup IV (siyah); stres (-), ilaç (-) TARTIŞMA Çalışma grubu şartlarından dolayı deney sürelerimizi ve sıçan sayısını kısıtlı tutmak zorundaydık. Ancak daha uzun sürelerde ve fazla sayıda sıçan üzerinde çalışma yapılırsa, öğrenme hızı ortalamalarının izleyeceği seyir çok daha anlamlı olacaktır.

7 KAYNAKLAR 1. Alaei H, Moloudi R, Sarkaki AR et al. Daily running promotes spatial learning and memory in rats. Journal of Sports Science and Medicine 2007; 6, Anisman H, Matheson K. Stress, depression, and anhedonia: caveats concerning animal models. Neurosci Biobehav Revs, 2005; 29: Beck AT, Brown G, Steer RA et al. Differentiating anxiety and depression: a test of the cognitive content-specificity hypothesis. J Abnormal Psychol, 1987; 96: Beck AT. Cognitive Therapy and the Emotional Disorders. New York: International Universities Press, Bhagya V, Srikumar BN, Raju TR et al. Chronic escitalopram treatment restores spatial learning, monoamine levels, and hippocampal long-term potentiation in an animal model of depression. Psychopharmacology 2010; DOI /s x 6. Bondi CO, Jett JD, Morilak DA. Beneficial effects of desipramine on cognitive function of chronically stressed rats are mediated by α1- adrenergic receptors in medial prefrontal cortex. Progress in Neuro- Psychopharmacology & Biological Psychiatry ; Bondi CO, Rodriguez G, Gould GG et al. Chronic unpredictable stress induces a cognitive deficit and anxiety-like behavior in rats that is prevented by chronic antidepressant drug treatment. Neuropsychopharmacology 2008; 33, Conboy L, Tanrikut C, Zoladz PR et al. The antidepressant agomelatine blocks the adverse effects of stress on memory and enables spatial learning to rapidly increase neural cell adhesion molecule (NCAM) expression in the hippocampus of rats. International Journal of Neuropsychopharmacology 2009; 12, Danet M, Lapiz-Bluhm S, Soto-Piña AE et al. Chronic intermittent cold stress and serotonin depletion induce deficits of reversal learning in an attentional set-shifting test in rats. Psychopharmacology 2009; 202: Danet M, Lapiz-Bluhm S, Morilak David A. A cognitive deficit induced in rats by chronic intermittent cold stress is reversed by

8 chronic antidepressant treatment. International Journal of Neuropsychopharmacology 2010; 13, de Quervain DJ, Roozendaal B, Nitsch RM et al. Acute cortisone administration impairs retrieval of long-term declarative memory in humans. Nature Neuroscience 2000; 3, Durmuş L, Aşçıoğlu M. Erkek yavru sıçanlarda sosyal izolasyon stresinin öğrenmeye etkisi - The effect of social isolation stress on learning in male juvenile rats. Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences) 2005; 14(1) Faes C, Aerts M, Geys H et al. Modeling spatial learning in rats based on Morris water maze experiments. Pharmaceut. Statist. 2010; 9: Fossati P, Amar G, Raoux N et al. Executive functioning and verbal memory in young patients with unipolar depression and schizophrenia. Psychiatry Research 1999; 89, Gallagher M, Burwell R, Burchinal M. Severity of spatial learning impairment in aging: Development of a learning index for performance in the Morris water maze. Behavioral Neuroscience 1993; Vol No.4, Goldapple K, Segal Z, Garson C et al. Modulation of cortico-limbic pathways in major depression: treatment-specific effects of cognitive behavior therapy. Archives of General Psychiatry 2004; 61, Joëls M, Pu Z, Wiegert O et al. Learning under stress: how does it work?. Trends in Cognitive Sciences, 2006; 10: Kennedy SH, Evans KR, Kruger S et al. Changes in regional brain glucose metabolism measured with positron emission tomography after paroxetine treatment of major depression. American Journal of Psychiatry 2001; 158, Kessler RC, McGonagle KA, Zhao S et al. Lifetime and 12-month prevalence of DSM-III-R psychiatric disorders in the United States: results from the national comorbidity survey. Arch Gen Psychiatry 1994; 51: Kirschbaum, C., Wolf et al. Stress- and treatment-induced elevations of cortisol levels associated with impaired declarative memory in healthy adults. Life Sci. 1996; 58:

9 21. Malberg JE, Eisch AJ, Nestler EJ. Chronic antidepressant treatment increases neurogenesis in adult rat hippocampus. The Journal of Neuroscience, December ; 20(24): McGaugh, J. L. The amygdala modulates the consolidation of memories of emotionally arousing experiences. Annu. Rev. Neurosci. 2004; 27, Mineka S, Watson D, Clark LA. Comorbidity of anxiety and unipolar mood disorders. Ann Rev Psychol 1998; 49: Morris R. Developments of a water-maze procedure for studying spatial learning in the rat. Journal of Neuroscience Methods, 11, 1984; Ravnkilde B, Videbech P, Clemmensen K et al. Cognitive deficits in major depression. Scand J Psychol 2002; 43: Richard G.M. Morris. Morris water maze. Scholarpedia 2008; 3(8): Sandi C, Pinelo-Nava MT. Stress and memory: Behavioral effects and neurobiological mechanisms. Hindawi Publishing Corporation Neural Plasticity Volume 2007; Article ID 78970, 20 pages doi: /2007/ Sharma VK. Morris Water Maze- A versatile Cognitive Tool. Vivek Kumar Sharma, J Biosci Tech, Vol 1 (1),2009; Troster AI, Stalp LD, Paolo AM et al. Neuropsychological impairment in Parkinson s disease with and without depression. Arch Neurol 1995; 52: Uzunok B, Kahveci N, Güleç G. Sıçanlarda zorunlu yüzme testi ile oluşturulan depresyon modelinde nitrik oksitin rolü. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2010; 36 (1) 23-27

Türk Farmakoloji Derneği Prof. Dr. Alaeddin Akcasu Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programı

Türk Farmakoloji Derneği Prof. Dr. Alaeddin Akcasu Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programı Türk Farmakoloji Derneği Prof. Dr. Alaeddin Akcasu Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programı Prof. Dr. S. Oğuz KAYAALP Toplantısı 17-19 Mart 2014 Palandöken, Erzurum

Detaylı

Conflict of interest: The authors reported no conflict of interest related to this article.

Conflict of interest: The authors reported no conflict of interest related to this article. 248 Araştırma Makalesi / Research Article DOI: 10.4274/npa.y5884 Erken Gelişim Döneminde Uygulanan Sıçanlarda, Standart ve Zengin Çevrede Oluşturulan Sosyal İzolasyonun Yetişkinin Duygusal Davranışları

Detaylı

Agomelatin ve Etki Mekanizması

Agomelatin ve Etki Mekanizması Reviews / Derlemeler DOI: 10.5455/jmood.20120922232245 Agomelatin ve Etki Mekanizması Oğuz Karamustafalıoğlu 1, Elif Baran 2 ÖZET: Agomelatin ve etki mekanizması Depresyon etiyolojisini açıklamayla ilişkili

Detaylı

Nöroplastisite ve Güncel Yaklaşımlar

Nöroplastisite ve Güncel Yaklaşımlar Nöroplastisite ve Güncel Yaklaşımlar Deniz Can Başaran, Fırat Yıldırım, Berk Yasin Ekenci, Sera Kılıç, Pınar Ülgen Danışman: Dr. Fatma Helvacıoğlu ÖZET Plastisite terimi en basit anlamda beyin hücrelerinin

Detaylı

Zengin Çevrenin Beyin Fonksiyonlarındaki Rolü

Zengin Çevrenin Beyin Fonksiyonlarındaki Rolü ARŞİV 2009; 18: 13 Zengin Çevrenin Beyin Fonksiyonlarındaki Rolü Arş. Gör. Dr. Kübra AKILLIOĞLU* Doktora Öğr. Sayad KOCAHAN* Doç. Dr. Emine BABAR MELİK* Doç. Dr. Enver MELİK* Çevresi ile sürekli etkileşim

Detaylı

Alkol Bağımlılığında Ayıklık Döneminde Beyinde Yapısal ve Fonksiyonel Düzelmeler

Alkol Bağımlılığında Ayıklık Döneminde Beyinde Yapısal ve Fonksiyonel Düzelmeler Alkol Bağımlılığında Ayıklık Döneminde Beyinde Yapısal ve Fonksiyonel Düzelmeler Alkol Bağımlılığında Ayıklık Döneminde Beyinde Yapısal ve Fonksiyonel Düzelmeler Morpholocial and Functional Recovery of

Detaylı

BASKIDA. Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Duygu Tanımanın Dikkat ve Dürtüsellik Belirtileri ile İlişkisi

BASKIDA. Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Duygu Tanımanın Dikkat ve Dürtüsellik Belirtileri ile İlişkisi Türk Psikiyatri Dergisi 2014;25( ): Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Duygu Tanımanın Dikkat ve Dürtüsellik Belirtileri ile İlişkisi BASKIDA Dr. Zeynep BARAN TATAR 1, Dr. İlhan YARGIÇ

Detaylı

Tıbbi Esrar Psikiyatrik Bozuklukların Tedavisinde Kullanılabilir mi?

Tıbbi Esrar Psikiyatrik Bozuklukların Tedavisinde Kullanılabilir mi? Derlemeler / Reviews DOI: 10.5455/bcp.20120223123828 Tıbbi Esrar Psikiyatrik Bozuklukların Tedavisinde Kullanılabilir mi? Tahir Tellioğlu 1, Zuhal Tellioğlu 2 ÖZET: Tıbbi esrar psikiyatrik bozuklukların

Detaylı

Majör Depresif Bozuklukta Düzelmenin Öngörücüleri

Majör Depresif Bozuklukta Düzelmenin Öngörücüleri 122 Araştırma Makalesi / Research Article DOI: 10.4274/npa.y 6279 The Predictors of Remission in Major Depressive Disorder Cengiz AKKAYA 1, Salih Saygın EKER 1, Aslı SARANDÖL 1, Şengül CANGÜR 2, Selçuk

Detaylı

DENEY HAYVANLARINDA ANKSİYETE MODELLERİ VE ANKSİYETENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Anxiety Models in Experimental Animals and Evaluation of Anxiety

DENEY HAYVANLARINDA ANKSİYETE MODELLERİ VE ANKSİYETENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Anxiety Models in Experimental Animals and Evaluation of Anxiety DERLEME (Review Article) Küçük A, Gölgeli A DENEY HAYVANLARINDA ANKSİYETE MODELLERİ VE ANKSİYETENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Anxiety Models in Experimental Animals and Evaluation of Anxiety Ayşegül KÜÇÜK 1, Asuman

Detaylı

Zaman Algısı ve Psikiyatrik Bozukluklar Time Perception and Psychiatric Disorders

Zaman Algısı ve Psikiyatrik Bozukluklar Time Perception and Psychiatric Disorders Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(3):355-377 doi:10.5455/cap.20130524 Zaman Algısı ve Psikiyatrik Bozukluklar Time Perception and Psychiatric Disorders Nil Banu Bahadırlı,

Detaylı

THE EFFECT OF HOPE TRAINING PROGRAM ON PRIMARY SCHOOL CHILDREN HOPELESNESS LEVEL BASED ON COGNITIVE BEHAVIORAL APPROACH AND HOBBY THERAPY 1

THE EFFECT OF HOPE TRAINING PROGRAM ON PRIMARY SCHOOL CHILDREN HOPELESNESS LEVEL BASED ON COGNITIVE BEHAVIORAL APPROACH AND HOBBY THERAPY 1 THE EFFECT OF HOPE TRAINING PROGRAM ON PRIMARY SCHOOL CHILDREN HOPELESNESS LEVEL BASED ON COGNITIVE BEHAVIORAL APPROACH AND HOBBY THERAPY 1 BİLİŞSEL - DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMA VE HOBİ TERAPİYE DAYALI UMUT

Detaylı

Karar verme (KV), seçimlerimizin kısa vadedeki. Alkol Bağımlılarında Normal Karar Verme ve Yürütücü İşlevler. Araştırma / Research

Karar verme (KV), seçimlerimizin kısa vadedeki. Alkol Bağımlılarında Normal Karar Verme ve Yürütücü İşlevler. Araştırma / Research Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2013;26:131-138 DOI: 10.5350/DAJPN2013260202 Araştırma / Research Alkol Bağımlılarında Normal Karar Verme ve Yürütücü İşlevler Nabi Zorlu

Detaylı

BASKIDA. İlk Atak Depresyon Hastalarında Azalmış Frontal Korteks Hacimleri. Türk Psikiyatri Dergisi 2010; 21( )

BASKIDA. İlk Atak Depresyon Hastalarında Azalmış Frontal Korteks Hacimleri. Türk Psikiyatri Dergisi 2010; 21( ) Türk Psikiyatri Dergisi 2010; 21( ) İlk Atak Depresyon Hastalarında Azalmış Frontal Korteks Hacimleri BASKIDA Mustafa Melih BİLGİ 1, Özgün ÖZALAY 2, Dr. Mehmet ÇAĞDAŞ EKER 3, Dr. Ömer KİTİŞ 4, Dr. Erol

Detaylı

SOĞUK STRESİ UYGULAMASININ VE HİPOTANSİF BİR İLAÇ OLAN ENALAPRİL MALEAT IN BAZI SIÇAN DOKULARINDA TOTAL RNA SEVİYELERİNE ETKİLERİ *

SOĞUK STRESİ UYGULAMASININ VE HİPOTANSİF BİR İLAÇ OLAN ENALAPRİL MALEAT IN BAZI SIÇAN DOKULARINDA TOTAL RNA SEVİYELERİNE ETKİLERİ * ARAŞTIRMA Cilt 62, No 1,2,3 S : 35-40 Türk Hij Den Biyol Derg 2005 SOĞUK STRESİ UYGULAMASININ VE HİPOTANSİF BİR İLAÇ OLAN ENALAPRİL MALEAT IN BAZI SIÇAN DOKULARINDA TOTAL RNA SEVİYELERİNE ETKİLERİ * Zeliha

Detaylı

Haloperidol veya Klozapin ile Tedavi Edilmekte Olan fiizofrenik Hastalarda Nöropsikolojik De erlendirme

Haloperidol veya Klozapin ile Tedavi Edilmekte Olan fiizofrenik Hastalarda Nöropsikolojik De erlendirme Araflt rmalar / Original Papers Haloperidol veya Klozapin ile Tedavi Edilmekte Olan fiizofrenik Hastalarda Nöropsikolojik De erlendirme Serhat Ç tak 1, Ebru T. Çak c 2, Mehmet Çak c 3 ÖZET: Haloperidol

Detaylı

Trikotillomani: Tanı, Farmakoterapi ve Kognitif Davranışçı Terapisi

Trikotillomani: Tanı, Farmakoterapi ve Kognitif Davranışçı Terapisi Derleme / Review DOI: 10.5455/bcp.20110904062905 Trikotillomani: Tanı, Farmakoterapi ve Kognitif Davranışçı Terapisi Ramazan Konkan 1, Ömer Şenormancı 1, Mehmet Z. Sungur 2 ÖZET: Trikotillomani: Tanı,

Detaylı

Algısal Çelişki ve Tepki Rekabe : Stroop Etkisine İlişkin Olay-İlişkili Potansiyeller*

Algısal Çelişki ve Tepki Rekabe : Stroop Etkisine İlişkin Olay-İlişkili Potansiyeller* Türk Psikiyatri Dergisi 2009; 20(2):127-137 Algısal Çelişki ve Tepki Rekabe : Stroop Etkisine İlişkin Olay-İlişkili Potansiyeller* Psik. Belma BEKÇİ 1, Psik. Sirel KARAKAŞ 2 Özet / Abstract Amaç: Mevcut

Detaylı

BASKIDA. Obsesif Kompülsif Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Grup Psikoterapisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

BASKIDA. Obsesif Kompülsif Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Grup Psikoterapisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Türk Psikiyatri Dergisi 2013;2( ): Obsesif Kompülsif Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Grup Psikoterapisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi BASKIDA Dr. Yasir ŞAFAK 1, Dr. Mehmet Emrah KARADERE 2, Dr. Kadir

Detaylı

DENEY HAYVANLARINDA LİTYUM TUZLARININ BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ

DENEY HAYVANLARINDA LİTYUM TUZLARININ BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 1:3 1991. DENEY HAYVANLARINDA LİTYUM TUZLARININ BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ Ecz. Nedim İlemen,(*) Dr. Şükran Şim şek.(*) ÖZET Çalışmamızda, farelerde lityumun

Detaylı

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların WISC-R Puanları İle Annelerinin Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların WISC-R Puanları İle Annelerinin Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2010;23:256-264 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların WISC-R Puanları İle Annelerinin Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki

Detaylı

A Tipi Kişilik Örüntüsünde Bilişsel ve Duygusal Zekânın Stresle Başa Çıkma ve Stres Belir leri ile İlişkisi

A Tipi Kişilik Örüntüsünde Bilişsel ve Duygusal Zekânın Stresle Başa Çıkma ve Stres Belir leri ile İlişkisi Türk Psikiyatri Dergisi 2009; 20(3):243-254 A Tipi Kişilik Örüntüsünde Bilişsel ve Duygusal Zekânın Stresle Başa Çıkma ve Stres Belir leri ile İlişkisi Dr. Nesrin HİSLİ ŞAHİN 1, Murat GÜLER 2, Dr. H. Nejat

Detaylı

Cukurova Medical Journal

Cukurova Medical Journal Cukurova Medical Journal Araştırma Makalesi / Research Article Duygudurum Bozukluklarında İçselleştirilmiş Damgalanma, Bilişsel İşlevler ve İşlevsellik Self Stigmatization, Cognitive Functions and Social

Detaylı

2 Türk Psikiyatri Dergisi 2. Turkish Journal of Psychiatry. CİLT Volume 25. GÜZ Autumn 2014

2 Türk Psikiyatri Dergisi 2. Turkish Journal of Psychiatry. CİLT Volume 25. GÜZ Autumn 2014 Türk Psikiyatri Dergisi Turkish Journal of Psychiatry CİLT Volume 5 GÜZ Autumn 04 EK Supplement : 50. ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ ISSN 300 63 TÜRKİYE SİNİR VE RUH SAĞLIĞI DERNEĞİ Türk Psikiyatri

Detaylı

OSTEOARTRİT: ESNEKLİK, BİLİŞSEL İŞLEV, BEDEN KÜTLE İNDEKSİ VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE ETKİSİ

OSTEOARTRİT: ESNEKLİK, BİLİŞSEL İŞLEV, BEDEN KÜTLE İNDEKSİ VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE ETKİSİ OSTEOARTRİT: ESNEKLİK, BİLİŞSEL İŞLEV, BEDEN KÜTLE İNDEKSİ VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE ETKİSİ Füsun Toraman*, Sibel Taşralı*, Banu Uyar *Akdeniz University School of Physical Education and Sports ÖZET Bu araştırmada,

Detaylı

2 Türk Psikiyatri Dergisi 2. Turkish Journal of Psychiatry TPD 18. YILLIK TOPLANTI VE KLİNİK EĞİTİM SEMPOZYUMU BİLDİRİ ÖZETLERİ

2 Türk Psikiyatri Dergisi 2. Turkish Journal of Psychiatry TPD 18. YILLIK TOPLANTI VE KLİNİK EĞİTİM SEMPOZYUMU BİLDİRİ ÖZETLERİ Türk Psikiyatri Dergisi Turkish Journal of Psychiatry CİLT Volume 5 YAZ Summer 04 EK Supplement : ISSN 300 63 TPD 8. YILLIK TOPLANTI VE KLİNİK EĞİTİM SEMPOZYUMU BİLDİRİ ÖZETLERİ TÜRKİYE SİNİR VE RUH SAĞLIĞI

Detaylı

Yaşlılarda İntihar Davranışı

Yaşlılarda İntihar Davranışı Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(3):294-309 doi: 10.5455/cap.20131229101314 Yaşlılarda İntihar Davranışı Suicidal Behavior in Elderly Murat Aslan, Çiçek Hocaoğlu

Detaylı

HASTALIĞINA EŞLİK EDEN EREKTİL DİSFONKSİYONUN YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: LONGİTUDİNAL KONTROLLÜ BİR ÇALIŞMA

HASTALIĞINA EŞLİK EDEN EREKTİL DİSFONKSİYONUN YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: LONGİTUDİNAL KONTROLLÜ BİR ÇALIŞMA ANDROLOJİ/Andrology ŞEKER HASTALIĞINA EŞLİK EN EREKTİL DİSFONKSİYONUN YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: LONGİTUDİNAL KONTROLLÜ BİR ÇALIŞMA INFLUENCE OF THE ERECTILE DYSFUNCTION ON QUALITY OF LIFE ACCOMPANYING

Detaylı

Depresif Bozukluklarda Psikososyal Girişimler

Depresif Bozukluklarda Psikososyal Girişimler Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(1):1-15 doi: 10.5455/cap.20140426072955 Depresif Bozukluklarda Psikososyal Girişimler Psychosocial Interventions in Depressive Disorders

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ VOLUME CİLT: 28 ISSUE SAYI: 1 JANUARY OCAK 2015 ONLINE ISSN: 1309-9469 PRINT ISSN: 1019-1941 Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Detaylı