Doğum Sonrası Bakım. Anne ve eşlik eden yakınları bakıma dahil edilmelidir. Annenin yakınmaları dikkate alınmalıdır (kanama, kötü kokulu akıntı vb).

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doğum Sonrası Bakım. Anne ve eşlik eden yakınları bakıma dahil edilmelidir. Annenin yakınmaları dikkate alınmalıdır (kanama, kötü kokulu akıntı vb)."

Transkript

1 AMAÇ Anne ve bebeğin fiziksel ve psikolojik olarak sağlıklı olmasına katkıda bulunulması, annenin anne sütü ve emzirme ile ilgili bilgilendirilmesi, iyi bir anne-bebek ilişkisinin gelişmesine katkıda bulunulması, annenin kendine güveninin sağlanması, aile ve sosyal çevresi içinde annelik konumunun benimsenmesidir. TEMEL İLKELER Dikkat Edilecek Noktalar Anne ve eşlik eden yakınları bakıma dahil edilmelidir. Annenin yakınmaları dikkate alınmalıdır (kanama, kötü kokulu akıntı vb). İŞLEM BASAMAKLARI Not: İşlem sırasında kullanılacak malzemelere kitap sonu Ek-1 de yer verilmiştir. 1. Muayene öncesi eller el yıkama standardına göre yıkanır ve eldiven giyilir. 2. Muayenenin amacı ve nasıl yapılacağı açıklanır. 3. Kimlik doğrulaması yapılır. 4. Annenin yapılacak muayene ile ilgili onayı alınır. 5. Annenin mahremiyetine saygılı bir şekilde muayene olacağı yer seçilir. 6. Anneye kendini nasıl hissettiği, uyku ve dinlenme aralıkları, uyum sorunları, yorgunluk veya halsizlik hissedip hissetmediği sorulur. 243

2 Hemşirelik Bakım Standartları 7. Yaşam bulguları, yaşam bulguları ölçüm standartlarına göre ölçülür: a. Taşikardi, kanama veya puerperal enfeksiyon belirtisi olabilir. Hipotansiyon ile birlikte taşikardi, aşırı kan kaybını düşündürmelidir. Bu durumda vajinal kanama miktarı değerlendirilir. b. Kan basıncı, doğumu izleyen ilk 24 saatte ölçülür. Doğum sırasında fazla kan kaybı olanlarda veya hipertansif hastalarda kan basıncı ölçümleri daha sık yapılır. Anormal değer saptanan hastalarda ölçümlere tedavi ile birlikte kan basıncı normale dönünceye kadar devam edilir. 8. Genel vücut muayenesi yapılır: a. Her iki bacakta tromboflebit belirtileri araştırılır. Şişlik, hassasiyet, sertlik ve kızarıklık yüzeyel ven trombozuna bağlıdır. b. Bacak 45º havada iken ayağa dorsofleksiyon yaptırıldığında ağrı ortaya çıkması (Homans belirtisi) derin ven trombozunu düşündürmelidir (Bkz. Şekil 1). Derin ven trombozu emboli riski taşır, bu nedenle hemen tedavi edilmelidir. 9. Meme muayenesi yapılır: a. Göğüs ucu çatlağı ve meme ucunun içe çöküklüğü gözlenir. b. Memede lokal ısı, aşırı hassasiyet, akıntı varlığı kontrol edilir. c. Göğüslerin temiz ve kuru tutulması için genel vücut hijyeninin ve kullanılan sütyenin temizliğinin önemi anneye anlatılır. Şekil 1. Homans Belirtisi Kaynak: Naina CD. (2007). Nursing Interpreting Signs & Semptoms. Wolters Kluwer Health/ Lippincott Williams & Wilkins, p

3 d. Meme ucunun içe çökük olduğu durumlarda emzirme öncesi meme ucunun masajla normal pozisyona getirileceği anneye anlatılır ve gösterilir. 10. Karın muayenesi gözlem, elle muayene ve dinleme şeklinde yapılır: a. Gözlem (inspeksiyon) ile karında distansiyon, sezaryen geçirmiş hastalarda insizyon yerinde kızarıklık, kanama, pürülan akıntı varlığı gözlenir. b. Elle muayene (palpasyon) ile fundus yüksekliğinin saptanması, involusyonun değerlendirilmesi yapılır (Bkz. Şekil 2). Doğumdan hemen sonra fundus orta hatta göbek veya hemen göbeğin altına yakın şekilde palpe edilir. Elle muayenede uterus sert olarak ele gelmelidir. Eğer uterus yumuşak olarak ele geliyorsa enfeksiyon ya da zar retansiyonu akla gelmelidir. Uterusun involüsyonu 6 haftada tamamlanır. Uterus involusyonu kasılmalar ile gerçekleşir. Kasılmalar annede özellikle primiparlarda daha belirgin olmak üzere ağrı veya rahatsızlık hissi yaratabilir. Bu kasılmalara şiddetli ağrı, vajinal kanama eşlik ediyor ve şiddeti azalmıyorsa plasenta veya zar retansiyonu düşünülerek gerekli araştırmalar yapılır. c. Bağırsak distansiyonu ve gaz- gaita çıkarma güçlüğü olan hastaların bağırsak sesleri oskültasyonla dinlenir. Şekil 2. Fundus Yüksekliğinin Tespiti Kaynak: Rosdahl CB, Kowalski MT. (2012). Textbook of Basic Nursing. Wolters Kluwer Health/ Lippincott Williams & Wilkins, 10th Edition, p

4 Hemşirelik Bakım Standartları 11. Vajinal akıntı miktarı ve niteliği değerlendirilir. Normal doğum sonrası akıntı ve özelliği değerlendirilir. Doğum sonrası 5. ve 6. haftalarda plasentanın ayrıldığı bölgenin tam olarak iyileşmesiyle loşia tarzı akıntılar sona erer. Plasental bölgenin tam olarak iyileşememesi subinvolüsyon olarak adlandırılır ve devam eden kanamalarla kendini gösterir. a. Loşia rubra (kırmızı loşi); kan, doku artıkları ve desiduadan oluşur. Doğum sonrası 1-3. günlerde görülür. b. Loşia serosa (seröz loşi) kötü kokulu, mükopürülan bir akıntıdır. Doğum sonrası günlerde görülür. c. Loşia alba (beyaz loşi), doğum sonrası 2. ve 3. haftada ortaya çıkan ve 6. haftaya kadar sürebilen kalın, mukoid, sarımsı beyaz akıntıdır. 12. Perinenin, anüs ve rektumun gözle muayenesi yapılır; a. Perine yırtığında ağrı azalması ve iyileşmenin 7-10 gün içinde gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir. b. İnsizyon yerinin ödemli veya enfekte olup olmadığına bakılır. 13. Yapılmamışsa tetanoz immünizasyonu yapılır. 14. Rh- Rh uygunsuzluğu olan hastalarda postpartum immünizasyonu yapılmalıdır. Aşağıdaki durumlarda doğumu izleyen 72 saat içerisinde anneye 1 ml (300 ug) Rho (D) immunoglobulin kas içerisine enjekte edilir. a. Anne Rho (D)- negatif, b. Bebek Rho (D)- pozitif, c. Kordon kanında Coombs testi negatif olmalı. Eğer 72 saatlik periyodda bu uygulama yapılamamış ise yine de sensitizasyondan anneyi korumak için aynı uygulama önerilir. 15. Doğum sonrasında dakika içerisinde 2-3 den fazla pedi kirletecek şekilde vajinal kanamanın olması, kanamanın giderek artması, konvülziyon, solunum güçlüğü ve hızlı solunum, ciddi karın ağrısı, ateş, kötü kokulu akıntı, idrar yaparken ağrı veya idrar kaçırma durumlarında acilen sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. 16. Anneye ve ailesine doğum sonrası dönem ile ilgili danışmanlık yapılır, soruları yanıtlanır. Doğum Sonrası Danışmanlık Konuları a. Günlük Yaşam: Doğum sonrası annenin erken dönemde hareketlenmesi uterusun involüsyonunu hızlandırır, uterus içerisinde biriken kan ve debrinin boşalmasını sağlar ve tromboflebit riskini azaltır. Doğumu izleyen ilk ayağa kalkmada annenin hipotansif atak geçirme ihtimali olacağından 246

5 mutlaka hemşire yardımı ve gözetimi gerekir. Annenin normal aktivitelerine ve işine tam kapasite ile dönmesi zaman alacaktır ama egzersiz yönünden herhangi bir kısıtlama yoktur. Annelerin çoğunun yorgun ve halsiz olmaları nedeni ile günde birkaç saat dinlenmeleri gerekir. b. Cinsel Aktivite: Cinsel aktiviteye hastanın perinesinin normale döndüğü, kanamasının sona erdiği 6. haftaya kadar başlanmamalıdır. Çoğu annede yorgunluk, ağrı, halsizlik, koitusda ağrı, iritan vajinal akıntı ve korkuya bağlı olarak cinsel istekte azalma olur. Anne ve eşine lohusalık döneminde cinsel istekte değişiklikler olabileceği anlatılmalı, normal cinsel hayata dönmek için eş desteğinin önemli olduğu ve koitus dışında cinsel yakınlık da yaşanabileceği anlatılmalıdır. Emziren annelerde östrojen düzeyindeki düşüklüğe bağlı olarak vajinal kuruluk gelişebilir, bu annelere ilişki sırasında lubrikan bir krem (K- Y Jelly) kullanabilecekleri söylenmelidir. c. Banyo: Normal doğum yapan bir hasta kendini iyi hissettiğinde banyo yapabilir. Ani loşia akışı nedeniyle duş tercih edilmelidir. Perineal ağrısı olanlarda oturma banyoları yararlıdır. Lohusalıkta vajinal duş uygun değildir. d. Perine Bakımı: Doğumdan hemen sonra perineye buz uygulanması travmatik ödem ve rahatsızlığı azaltır. Perine günde 1-2 kez ve tuvalete gittikten sonra temizlenmelidir. Kullanılan ped veya bezler sık sık değiştirilmeli, tampon kullanılmamalıdır. Perine temiz tutulduğunda iyileşme hızla gerçekleşir. Perine ağrısını gidermek için ılık suya buz atılarak oturma banyosu uygulanabilir. Epizyotomi veya laserasyonlara bağlı ağrısı olanlarda nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar verilebilir. Perinenin süture edildiği durumlarda günlük olarak perineye bakılmalı, aşırı veya geçmeyen ağrısı olanlarda vajinal/ rektal muayene ile hematom, perineal enfeksiyon araştırılmalıdır. Süturlerin enfekte olduğu olgularda irrigasyon ve lokal ısı uygulama (lamba ile) yeterli olabilir. Ciddi enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımı hatta süturlerin açılarak absenin drene edilmesi gerekebilir. e. Duygusal Reaksiyonlar: Annelerin çoğunda doğum sonrasında bebeğinin ve kendisinin sağlık durumu ile ilgili endişeleri ortadan kalktığından bir rahatlama olur. Bebeğin kucağa alınması, emzirilmesi anne-bebek bağını güçlendirir. Doğum sonrası dönemde kadınların % inde geçici olan kolay ağlama, anksiyete ve huzursuzlukla kendini gösteren hafif depresif bir durum ortaya çıkabilir. Bazen bu tablo çok şiddetli postpartum depresyon ve nadiren de puerperal psikoz şeklinde kendini gösterir. Bebeğin doğumdan itibaren annenin yanına verilmesi annenin anksiyetesini azaltır. Bebeğin sağlığının iyi olmaması, sosyal problemler annenin bebekle kaynaşmasını geciktirebilir. Ölü veya konjenital anomalili bebek doğuran annelerin ve eşlerinin psikolojik desteğe daha fazla gereksinimi olmaktadır. 247

6 Hemşirelik Bakım Standartları f. Bağırsak Hareketleri: Doğum sonrası dönemde kabızlık ve hemoroid en çok rastlanılan şikayetlerdir. Anne doğum sonrası yeterli gıda ve sıvı almaz ise ve/ veya ciddi bir perine yaralanması var ise doğumu izleyen 2-3 gün gaita çıkaramayabilir. Altıncı haftadan sonra hala konstipasyon sürüyor ise mutlaka muayene yapılır, anal fissür ve diğer problemler araştırılır. g. Sıvı Alımı ve Diyet: Diyet, vücudun yenilenmesini sağlamak ve süt yapımına katkıda bulunmak üzere proteinden, anemiyi engellemek için demirden ve demir absorbsiyonunu sağlamak için C vitamini açısından zengin olmalıdır. Düzenli barsak hareketlerinin sağlanması için bol sıvı alımı ve posalı diyet önerilir. h. Postpartum Aile Planlaması: Bu dönem anne ve babanın çocuğuna, doğum ve doğurganlığa yoğunlaştığı bir dönem olduğu için aile planlaması yöntemlerinin konuşulması için ideal bir dönemdir. i. Doğum Sonu Egzersizleri: Doğum sonu egzersizler, abdominal kasların gerginleşmesini ve dolayısıyla karın sarkmalarını önleyerek annenin iyi bir dış fizik görünüm kazanmasına, pelvik taban kaslarının güçlenmesine dolayısıyla stres inkontinansının önlenmesine yardımcı olur. Egzersizler hastanede başlanır, evde devam etmesi konusunda anne bilgilendirilir. Vajen ve perine kaslarının eski tonüsü kazanması, perine ödeminin azalması, dolaşımın hızlanması ve stres inkontinansın önlenmesi amacıyla yapılan perine ve vajen kaslarını sıkıp bırakma egzersizi (Kegel Egzersizi) günde 3-4 defa, en az 5-10 kez yapılmalıdır. 17. Kullanılan disposable malzemeler uygun şekilde atılır. 18. Eller el yıkama standardına göre yıkanır. 19. Yapılan tüm işlemler, gözlemler ve eğitimler kayıt edilir. 248

7 Kaynaklar 1. Altuntuğ K, Acar A. (2011). Doğum Sonu Dönemde Primipar Anne ve Ebe/ Hemşirelerin Eğitim Önceliklerinin Karşılaştırılması, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (STED), 20 (4), s (Erişim Tarihi: ). 2. Balkaya NA. (2002). Postpartum Dönemde Annelerin Bakım Gereksinimleri ve Ebe- Hemşirenin Rolü. Cumhuriyet Üniversitesi, Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 6 (2), s Cinsel Sağlık/ Üreme Sağlığı No: 2-B, Güvenli Annelik Katılımcı Kitabı (2005). Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, s (Erişim Tarihi: ). 4. Güner T. (2007). Vajinal Yol ve Sezaryenla Doğum Yapan Adolesan Annelerin Postpartum Dönemde Kendilerinin ve Bebeklerinin Bakımında Yaşadıkları Sorunların Karşılaştırılması. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, s Taşkın L. (1997). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. 2. Baskı, s Hazırlayan Uzm. Hem. Esma GÜNEY KIZIL (Güney Genel Sekreterliği Sağ. Bak. Hiz. Koor.) Danışman Doç. Dr. Hatice YILDIRIM SARI (İKÇÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği A.D.) 249

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİMDALI VAJİNAL YOL VE SEZARYENLA DOĞUM YAPAN ADÖLESAN

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİMDALI VAJİNAL YOL VE SEZARYENLA DOĞUM YAPAN ADÖLESAN T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİMDALI VAJİNAL YOL VE SEZARYENLA DOĞUM YAPAN ADÖLESAN ANNELERİN POSTPARTUM DÖNEMDE KENDİLERİNİN VE BEBEKLERİNİN BAKIMINDA YAŞADIKLARI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK JİNEKOLOJİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK JİNEKOLOJİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK JİNEKOLOJİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi

Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması

Detaylı

GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI EĞİTİMCİ KİTABI

GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI EĞİTİMCİ KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU KADIN VE ÜREME SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI EĞİTİMCİ KİTABI ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER HAZIRLAYANLAR... 3 GEBE BİLGİLENDİRME KİTABI...

Detaylı

Hastanın Genel Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi

Hastanın Genel Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi Hastanın Genel Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi AMAÇ Bireyin sağlık durumunun değerlendirilmesi, gerçek ve olası sağlık bakım gereksinimlerinin ve problemlerinin tanımlanması ve tanımlanan gereksinimlerin

Detaylı

Ödem İzlemi ve Bakımı

Ödem İzlemi ve Bakımı AMAÇ Ödemin tanımlanması, izlenmesi, uygun bakımın verilmesi ve olası komplikasyonların önlenmesidir. TEMEL İLKELER Tanımlar Ödem: Ekstraselüler (hücrelerarası) bölmede sıvının aşırı derecede birikmesidir.

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YENİDOĞANDA BAKIMA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YENİDOĞANDA BAKIMA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YENİDOĞANDA BAKIMA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire Ebru ÇÖLLÜ

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

Yatak İçinde Tam Vücut Banyosu

Yatak İçinde Tam Vücut Banyosu Yatak İçinde Tam Vücut Banyosu AMAÇ Deri temizliğinin sağlanması, derinin değerlendirilmesi, hastanın rahatlaması, kan dolaşımının hızlandırılması, solunum hız ve derinliğinin uyarılması, kasların gevşemesinin

Detaylı

İlk muayene Bu muayenenizde genel sağlık durumunuz ve varsa önceki gebelikleriniz gözden geçirilecek, bu gebeliğinizde ilave bakım almanızı

İlk muayene Bu muayenenizde genel sağlık durumunuz ve varsa önceki gebelikleriniz gözden geçirilecek, bu gebeliğinizde ilave bakım almanızı İlk muayene Bu muayenenizde genel sağlık durumunuz ve varsa önceki gebelikleriniz gözden geçirilecek, bu gebeliğinizde ilave bakım almanızı gerektiren risk faktörünüz olup olmadığı belirlenecek ve buna

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2013 Derleyenler Dr. Ömer ENGİN Hem. Fadime KAÇAR Hem. Gülçiçek METE Hem. Zozan DOĞAN

Detaylı

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu AMAÇ Kanama sonrası dolaşımdaki kan volümünün düzenlenmesi, ameliyat öncesi ve sonrası kan volümünün, kronik kan hastalıkları nedeniyle azalan hemoglobin düzeyinin düzenlenmesi,

Detaylı

Laboratuvar Testleri İçin Örnek Alma

Laboratuvar Testleri İçin Örnek Alma Laboratuvar Testleri İçin Örnek Alma AMAÇ Tanı amacıyla aseptik koşullarda ve hasta güvenliği sağlanarak doğru ve etkin bir şekilde örneklerin alınması ve uygun koşullarda laboratuvara gönderilmesidir.

Detaylı

DOĞUM KORKUSUNUN DERECESİNE GÖRE GEBELERİN ÖZ-YETERLİLİK ALGISININ KARŞILAŞTIRILMASI. Merve LAZOĞLU. Ebelik Anabilim Dalı

DOĞUM KORKUSUNUN DERECESİNE GÖRE GEBELERİN ÖZ-YETERLİLİK ALGISININ KARŞILAŞTIRILMASI. Merve LAZOĞLU. Ebelik Anabilim Dalı DOĞUM KORKUSUNUN DERECESİNE GÖRE GEBELERİN ÖZ-YETERLİLİK ALGISININ KARŞILAŞTIRILMASI Merve LAZOĞLU Ebelik Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Serap EJDER APAY Yüksek Lisans Tezi - 2014 T.C. ATATÜRK

Detaylı

Üriner Kateter Takılması, Bakımı ve Çıkarılması

Üriner Kateter Takılması, Bakımı ve Çıkarılması Üriner Kateter Takılması, Bakımı ve Çıkarılması A. ÜRİNER KATETER TAKILMASI AMAÇ İdrarın boşalmasının sağlanması, mesane distansiyonuna bağlı rahatsızlığın azaltılması, steril idrar örneğinin alınması,

Detaylı

Ağız Bakımı AMAÇ TEMEL İLKELER. Tanımlar. Dikkat Edilecek Noktalar

Ağız Bakımı AMAÇ TEMEL İLKELER. Tanımlar. Dikkat Edilecek Noktalar AMAÇ Oral mukoza membran bütünlüğünün sağlanması, diş ve dişetlerinin sağlığının sürdürülmesi, ağızdaki rahatsız edici tat ve kokunun giderilmesi, bireyin doğru ağız hijyeni uygulamalarını öğrenmesinin

Detaylı

Yanıkta Yara Bakımı AMAÇ TEMEL İLKELER

Yanıkta Yara Bakımı AMAÇ TEMEL İLKELER AMAÇ Yanığı olan hastada, yanığın derecesine ve şiddetine uygun bakım verilmesinin sağlanması, enfeksiyonların önlenmesi, dokunun tamiri ve rejenerasyonunun sağlanarak deri bütünlüğünün eski hale getirilmesidir.

Detaylı

MATERNAL OBEZİTENİN GEBELİKTE OLUŞAN YAKINMALARA VE ÖZ-BAKIM GÜCÜNE ETKİSİ

MATERNAL OBEZİTENİN GEBELİKTE OLUŞAN YAKINMALARA VE ÖZ-BAKIM GÜCÜNE ETKİSİ T. C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİM DALI EBE-YL-2014-001 MATERNAL OBEZİTENİN GEBELİKTE OLUŞAN YAKINMALARA VE ÖZ-BAKIM GÜCÜNE ETKİSİ Halime AYDEMİR DANIŞMAN Yrd.

Detaylı

KEMOTERAPİYE BAŞLARKEN

KEMOTERAPİYE BAŞLARKEN KANSER TEDAVİSİ Günümüzde kanser görülme sıklığı gün geçtikçe artmaktadır. Kanser tanısı koyulduktan sonra önemli olan, en kısa sürede uygun tedavi ile birlikte kaliteli bakım sağlayabilmektir. Kanser,

Detaylı

CERRAHİ SONRASI HEMŞİRELİK BAKIM HEDEFLERİ. *Aslı ÖZDEMİR, **Kıymet YILMAZ, ***İlknur İNANIR

CERRAHİ SONRASI HEMŞİRELİK BAKIM HEDEFLERİ. *Aslı ÖZDEMİR, **Kıymet YILMAZ, ***İlknur İNANIR CERRAHİ SONRASI HEMŞİRELİK BAKIM HEDEFLERİ 5-8 Mayıs 2011 de 7. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi nde sözel bildiri olarak sunuldu. *Aslı ÖZDEMİR, **Kıymet YILMAZ, ***İlknur İNANIR

Detaylı

GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI EĞİTİM KİTABI

GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI EĞİTİM KİTABI 0 i GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI EĞİTİM KİTABI Ankara 2014 i Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitim Kitabı T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı Ankara, 2014

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi

T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması

Detaylı

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ümmü YILDIZ FINDIK AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN

Detaylı

SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 17 / SONBAHAR 2014. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: TANSİYON HAKKINDA HERŞEY

SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 17 / SONBAHAR 2014. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: TANSİYON HAKKINDA HERŞEY SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 17 / SONBAHAR 2014 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: TANSİYON HAKKINDA HERŞEY TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anestiziyoloji Ağrı Kliniği Aile Hekimliği

Detaylı

Sosyal Alanlarda DAS Uygulamaları (Evde Bakım Hizmetleri, Huzurevleri ve Yuvalarda)

Sosyal Alanlarda DAS Uygulamaları (Evde Bakım Hizmetleri, Huzurevleri ve Yuvalarda) Sosyal Alanlarda DAS Uygulamaları (Evde Bakım Hizmetleri, Huzurevleri ve Yuvalarda) Hmş. Neslihan ÜNAL Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi, Toraks Kalp Damar Cerrahisi Çocuk ve Erişkin Yoğun Bakımları

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ KADIN VE ÇOCUK SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BİRİMİ

TIP FAKÜLTESİ KADIN VE ÇOCUK SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BİRİMİ DOĞUMA HAZIRLANMAK Sık Sorulan Sorular ve Yanıtları İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KADIN VE ÇOCUK SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BİRİMİ Doğuma Hazırlanmak Düzenleyenler Uzm. Hem. Sevgi Gökdeniler Dr. Lale Say Katkıda

Detaylı