Kahramanmaraş-Acı Biber (Capsicum annuum L.) Fidelerinde Mineral İçerik Üzerine Kadmiyumun Etkisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kahramanmaraş-Acı Biber (Capsicum annuum L.) Fidelerinde Mineral İçerik Üzerine Kadmiyumun Etkisi"

Transkript

1 Araştırma Makalesi Kahramanmaraş-Acı Biber (Capsicum annuum L.) Fidelerinde Mineral İçerik Üzerine Kadmiyumun Etkisi Esra KOÇ 1 *, Nuray ERGÜN 2, A. Sülün ÜSTÜN 1, Işıl ÖNCEL 1 1. Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Tandoğan, Ankara, Türkiye 2. Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, , Antakya, Hatay, Türkiye Özet: Bu çalışmada, farklı konsantrasyonlarda kadmiyum uygulanan Kahramanmaraş-Acı (Capsicum annuum cv. Kahramanmaraş- Acı) biber çeşidi bitkilerinin yaprak ve gövdelerinde, kadmiyum (Cd), kalsiyum (Ca), potasyum (K) ve magnezyum (Mg) minerallerinin miktar analizleri araştırılmıştır. 6-7 yapraklı fideler 48 saat aralıkla 4 gün süresince 20, 40, 80, 100 µm CdCl 2 uygulamalarına maruz bırakılmıştır. Bu çalışmanın sonuçları, biberin bazı fizyolojik olaylarının kadmiyumdan etkilendiğini göstermiştir. Bu çalışmada uygulamanın süresine bağlı olarak yaprak ve sürgünlerde Cd birikimi ve diğer minerallerin içeriğinin değişebileceği tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Kadmiyum, Mineral içeriği, Kalsiyum, Potasyum, Magnezyum, Capsicum annuum L. Effect of Cadmium on Mineral Component in Kahramanmaras-Hot Pepper (Capsicum annuum L.) Seedlings Abstract: In this study, in leaves and stem of pepper Kahramanmaras- Hot plant were exposed to different cadmium concentrations, cadmium (Cd), calcium (Ca), potassium (K) and magnesium (Mg) minerals analysis of amounts are investigated. 6-7 leafed seedlings were exposed to 20, 40, 80, 100 µm CdCl 2 applications for fourth days at 48 h intervals. The results of the present study showed that the physiological status of pepper was affected by CdCl 2. In this study, depending on the application period, Cd accumulation and may change the content of other minerals in leaves and shoots have been identified. Key Words: Cadmium, Mineral content, Calcium, Potassium, Magnesium, Capsicum annuum cv. Giriş Endüstriyel faaliyetler, kentsel atıklar, madencilik, tarımda gübre ve pestisit kullanılması, motorlu taşıtların egzoz gazları gibi pek çok kaynaktan çevreye yayılan ağır metaller, tarım ve ziraat ile ormancılıkta büyük problemler oluşturmaktadır. Ağır metallerin çevrede yaygın bir şekilde birikmesi, bitkiden insana hemen her çeşit organizma için boyutları giderek artan bir tehlike oluşturmaktadır (Kırbağ ve Munzuroğlu, 2006). Bu kapsamda, kadmiyum da havada, suda ve toprakta bulunan güçlü bir çevre kirletici olup, bitkiler, hayvanlar ve insanlar üzerinde toksik etkiye sahiptir. Kadmiyum bitkilerde strese neden olan en yıkıcı ağır metallerden birisidir (Hegedüs ve ark., 2001). Bu metalin yüksek hareketliliği, besin zincirine kolayca girmesini sağlamakta; sudaki yüksek çözünürlüğü nedeniyle, besin zinciri yoluyla kolaylıkla girdiği insan vücudunda, düşük konsantrasyonlarda bile, nörotoksik, mutajenik ve karsinojenik etkilere yol açmaktadır (Nogawa ve ark.,1987). Kadmiyum gibi ağır metallerin çevrede varlığı, bitki metabolizmasını da çeşitli düzeyde etkileyerek; dokuların içine alınım ve taşınma olaylarında görev yapan farklı mekanizmaları aktive etmektedirler (Owen, 1982). Bu sebeple, Cd un toksik etkisi ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalar her geçen gün artmaktadır. Toksisitenin sebepleri, fizyolojik ve moleküler boyutları üzerine yapılan çalışmalar, toksisiteye karşı oluşan fizyolojik cevaplar ve genel tolerans mekanizmalarına doğru ağırlık kazanmaya başlamıştır. Solanaceae familyasının bir üyesi olan biber, Amerika kıtasında kültüre alınan ilk bitkiler arasındadır. Bu bitkinin 30 kadar türü olduğuna dair bilgiler bulunmaktadır. Ancak bu türlerden Capsicum annuum L. dışında

2 kalanların ekonomik anlamda sebze olarak tarımı yalnızca Amerika nın orta ve güney bölümlerinde yapılmaktadır (Abak ve Pitrat, 1981). Çalışma materyali olarak kullandığımız biber Dünya nın birçok ülkesinde önemli yer tutan bir sebzedir. Bir tarım bitkisi olan biber bütün Dünya da olduğu gibi Türkiye de de önemli besin maddeleri arasında sayılmakta ve geniş alanlarda tarımı yapılmaktadır. Ülkemizde Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman ve Hatay illerinde tarla tarımı, Antalya, İçel, Muğla ve İzmir illerinde ise seracılık üretiminde önemli bir yer tutmaktadır (Üstün, 1991). Bitkilerin stres faktörlerine karşı olan toleransında bitkinin türü, stres faktörü, maruz kalma süresi ve bitkinin doku veya organın yapısı etkilidir. Bitkilerin bu ağır metallere karşı hangi tepkiler verdiğini ve hangi mekanizmaları etkilediğini belirlemek oldukça önemlidir. Bu nedenle çalışmamızda Kahramanmaraş-Acı biber çeşidine Cd un (CdCl 2 ) farklı konsantrasyonlarının biber fidelerinin yaprak ve gövde kısımlarında Cd ve kalsiyum (Ca), potasyum (K) ve magnezyum (Mg) mineralleri üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Materyal ve Metot Bitkisel Materyal ve Uygulama Araştırmada bitkisel materyal olarak Kahramanmaraş-Acı (Capsicum annuum cv. Kahramanmaraş-Acı) biber çeşidi kullanılmıştır. Kahramanmaraş-Acı biber çeşidine ait tohumlar %0.75 lik sodyum hipoklorürde 1-2 dakika bekletildikten sonra steril su ile iyice yıkanarak yüzeysel sterilizasyonu yapılmıştır. Tohumlar bahçe toprağı-elenmiş yanmış ahır gübresi-ince kum (1:1:1 v/v/v) bulunan saksılara 5 cm aralık olacak şekilde hazırlanmış yuvaya bırakılmış ve gün aşırı sulanarak çimlenmeye bırakılmıştır. Sera şartlarında gelişen fideler 2-3 yapraklı evreye geldiklerinde içlerinde eşit büyüme gösterenler seçilmiş ve saksılarda seyreltme yapılmıştır. Yaklaşık iki aylık süre sonunda 6-7 yapraklı evreye erişen fideler bitkisel materyal olarak kullanılmıştır. Toplanan 2 aylık biber fidelerinin kökleri çeşme suyu ile yıkanarak, dezenfekte edilmiş, steril damıtık su ile yıkanmıştır. Fideler, su kültüründeki uygulamalar için, içlerinde 20, 40, 80µM ve 100 µm CdCl 2 bulunan 400 ml Hoagland besin çözeltisi içeren 500 ml lik cam kavanozlara yerleştirilmiş ve 22 ± 3 C, %60 nem, 14 saat ışık periyoduna ayarlanmış bitki yetiştirme odasına bırakılmışlardır. Deneylerimizde kontrol grubu olarak ağır metal içermeyen tam Hoagland çözeltisi kullanılmıştır. Uygulamayı takiben 2. ve 4. günde rastgele alınan bitki örneklerinin yaprakları ve gövdeleri derhal birbirinden ayrılarak sıvı azottan geçirilmiştir. Daha sonra naylon poşetlere konulup etiketlenmiş ve analize kadar -80 C de saklanmıştır. Kadmiyum ve Mineral İçeriğinin Ölçülmesi Hasat sonrası fideler gövde ve yaprak kısımları ayrılmak surety ile ağır metal ve mineral madde analizi yapılmak üzere 105 C lik etüvde 48 saat süre ile kurutulmuştur. Kuru bitki örneklerindeki Cd birikimi ve mineral madde analizi sülfürik asit-perklorik asit- nitrik asit ile yaş yakma yöntemi Varian Liberty Series II model Inductively Couples Plasma Atomic Adsorption Spectrophotometer (ICP-AES) de gerçekleştirilmiştir. Bitki örneklerinde Cd ağır metali ve mineral elementlerden kalsiyum (Ca), potasyum (K) ve magnezyum (Mg) analizleri gerçekleştirilmiştir (Ergün, 2010). Bulgular Uygulamayı takiben 2. ve 4. günlerde hem yaprak hem de gövde de tüm konsantrasyonlarda Cd miktarı kontrole göre artmıştır. En fazla Cd artışı gövde de olup, 20 µm CdCl 2 uygulamasında tespit edilmiştir (Şekil 1)

3 Şekil 1. Biber bitkisinin yaprak ve gövdesinde kadmiyum uygulamasının Cd miktarı üzerine etkisi ( I: Kontrol, II: Uygulamayı takiben 4. günde, kontrol grubuna göre, en fazla K artışı yaprakta olup 80 µm CdCl 2, en çok azalma ise 100 µm CdCl 2 uygulamasında tespit edilmiştir. Gövdede en belirgin K artışı 4. günde 40 µm CdCl 2 uygulamasında belirlenmiştir (Şekil 2). Şekil 2. Biber bitkisinin yaprak ve gövdesinde kadmiyum uygulamasının K miktarı üzerine etkisi ( I: Kontrol, II: Uygulamayı takiben 2. günde, kontrol grubuna göre, yaprakta en fazla Ca artışı 80 µm CdCl 2, en fazla azalma ise 100 µm CdCl 2 uygulamasında tespit edilmiştir. Gövdede en fazla Ca artışı 2. günde 20 ve 80 µm CdCl 2 uygulamasında tespit edilmiştir. Kontrol grubuna göre en az Ca miktarı ise yine 100 µm CdCl 2 uygulamasında saptanmıştır (Şekil 3). Şekil 3. Biber bitkisinin yaprak ve gövdesinde kadmiyum uygulamasının Ca miktarı üzerine etkisi ( I: Kontrol, II:

4 Biber fidelerinin yapraklarında uygulamayı takiben 2. ve 4. günlerde; 100µM CdCl 2 uygulamasında Mg miktarında azalma tespit edilmiştir. Buna karşın, uygulamanın 2. gününde 80µM CdCl 2, Mg miktarını artırmıştır (Şekil 4). Biber fidelerinin gövdelerinde uygulamayı takiben 2. günde 20µM CdCl 2 Mg miktarını artırırken, 100µM CdCl 2 uygulaması 2. ve 4. günlerde Mg miktarını azaltmıştır. Şekil 4. Biber bitkisinin yaprak ve gövdesinde kadmiyum uygulamasının Mg miktarı üzerine etkisi ( I: Kontrol, II: Tartışma Bitkilerde Cd, plazma membranlarının permeabilitesini etkileyerek besin alımına etki etmektedir. Kadmiyum ve diğer besin elementleri arasındaki etkileşimler bitkinin besin içeriğinde değişikliğe ve veriminde azalmaya neden olmaktadır (Zhang ve ark.,2002). Çalışmamızda da biber fidelerine Cd uygulamasına bağlı olarak mineral madde birikiminin değiştiği tespit edilmiştir. Benzer şekilde Gomez ve ark. (2013) yaptıkları çalışmada Pfaffia glomerata ya uygulanan yüksek konsantrasyonda Cd un esansiyel makro (Mg ve S) ve mikro (Zn, Fe, Mn ve Cu) elementlerin gövdedeki konsantrasyonunu azalttığını belirlemişlerdir. Biber fidelerinde yaprak ve gövdede Cd birikimini karşılaştırdığımızda gövdede daha fazla gerçekleştiği bulunmuştur. Xin ve ark. (2013) C. annuum L. kültürlerine Cd uygulayarak meyve, kök, gövde ve yapraklarda da Cd birikimini incelemişlerdir. Araştırıcılar özellikle köklerde Cd birikiminin daha fazla gerçekleştiğini ifade etmişlerdir. Obamate ve Umebayashi (2008) fasulye ve bezelyede yaptıkları çalışmada uygulanan Cd konsantrasyonundaki artışa bağlı olarak K konsantrasyonunda bir azalma olduğunu saptamışlardır. Benzer şekilde, çalışmamızda biber fidelerinin yapraklarında özellikle 100µM Cd uygulamasında K miktarında azalma olduğu belirlenmiştir. Sun ve Shen (2007) Cd stresi altındaki kabak bitkisinin yapraklarında Mg miktarında azalma olduğunu, buna bağlı olarak da kabağın büyümesinde bir azalma olduğunu belirlemişlerdir. Çalışmamızda ise özellikle 100µM Cd uygulamasında Mg miktarında kontrole göre azalma olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlar özellikle 100µM Cd un toksik bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Cd uygulaması yapılan buğday fidelerinin sürgünlerinde Ca birikiminin Lii 667 çeşitlerinde kontrole göre arttığı, bununla birlikte Huabei 45-4 ve E81513 çeşidinde azaldığı bulunmuştur (Zhang ve ark., 2002). Çalışmamızda Cd un yüksek konsantrasyonları ile birlikte uzun süreli uygulanan Cd un gerek yaprak ve gerekse gövdede Ca içeriğinde azalmaya neden olduğu belirlenmiştir. Bu durum köklerden Ca mineralinin alımında mobil bir element olan Cd un Ca ile yarışması nedeniyle gerçekleşmiş olabilir. Çalışmamızda Cd un konsantrasyonun yansıra, uygulama süresine bağlı olarak da 4. mineral maddeleri etkilediği ve 4. günde özellikle Ca ve Mg miktarında azalma olduğu tespit edilmiştir. Ağır metallerin toksisite derecesi; metalin konsantrasyonuna, bulunuş formuna (metal, iyon, organik bileşik..vs), türlere, etki- uygulama

5 süresine, bulunduğu yere vb. gibi faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Ağır metaller bitki dokularında aşırı biriktiği zaman canlılıkla ilgili çeşitli büyüme proseslerinin değişmesine sebep olur (Phalsson, 1989). Bunlara örnek olarak mineral beslenme (Costa ve ark.,1994), transpirasyon, fotosentez enzim aktivitesi nükleik asit yapısı, klorofil biyosentezi gibi bitkinin canlılık olaylarının değişmesine sebep olur. Günümüzde Dünya nüfusunun giderek artması, uygun olmayan tarım alanlarından en verimli şekilde yararlanılması konusunda araştırmaların yapılması gereğini ortaya çıkarmıştır. Çalışmamızda biber fidelerinde konsantrasyona bağlı olarak Cd birikimi ve diğer minerallerin sürgün ve yapraklardaki içeriğinin değişebileceği tespit edilmiştir. Bu hususta biber çeşitlerinin ve ağır metal konsantrasyonlarının çeşitlendirildiği daha detaylı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Kaynaklar Abak, K., Pitrat, M Biberlerde Kök Boğazı Yanıklığı (Phytophthora Capsici Leon.) Hastalığına Dayanıklılık Üzerine Bir Araştırma. A.Ü.Z.F. yıllığı 29 (2-3-4): Costa, G., Michaut, J.C., Morel, J.L Influence of Cadmium on Water Relations and Gas Sxchanges in Phosphorus Deficient Lupinus alba. Plant Physiology and Biochemistry. 32: 105. Ergün, N., Yolcu, H., Karanlık, S., Dikkaya, E Heavy Metal Accumulation and Mineral Contents of Some Plants on Amount Mountains ( Hatay), Turkey. Bibad-97 3(2): Gomes, M.P., Marques, T., Soares, A.M Cadmium Effects on Mineral Nutrition of the Cd Hyperaccumulator Pfaffia glomerata. Biologia Section Botany. 68 (2): Hegedüs, A., Erdei, S., Horváth, G Comparative Studies of H 2O 2 Detoxifying Enzymes in Green and Greening Barley Seedings under Cadmium Stress. Plant Science. 160: Kırbağ, Z.F., Munzuroğlu, Ö Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Fidelerinin Toplam Çözünebilir Protein, Prolin ve Klorofil Miktarları Üzerine Civa Klorürün (HgCl 2) Etkileri. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. 18 (1): Nogawa, G., Honda, R., Kiod, T., Tsuritani, I., Yamanda, Y Limits to Protect People Eating Cadmium in Rice, Based on Epidemiological Studies. Trace Substance in Environmental Health. 21: Obamate,H., Umebayashi, M Effects of Cadmium on Mineral Nutrient Concentrations in Plants Differing in Tolerance for Cadmium. Journal of Plant Nutrition. 20(1): Owen, C Biochemical Aspects of Copper. Noyes Publications, Park Ridge. NJ. Phalsson, A.M.B Toxicity of Heavy Metals (Zn, Cu, Cd, Pb) to Vascular Plants. Water, Air, Soil Pollution. 47: Sun, J.Y., Shen, Z.G Effects of Cd Stress on Photosynthetic Characteristics and Nutrient Uptake of Cab-bages with Different Cdtolerance. Chinese Journal of Applied Ecology. 18(11): Üstün, A.S Biberlerde Kök Boğazı Yanıklığı (Phyhophtora Capsici Leon.) Hastalığına Dayanıklılığın Nedenlerinin Fizyolojik ve Biyokimyasal Olarak İncelenmesi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Ankara Xin.J., Huang B., Liu. A., W., Liiao K Identification of Hot Pepper Cultivars Containing Low Cd Levels after Growing on Contaminated Soil: Uptake and Redistribution to the Edible Plant Parts. Plant and Soi. DOI /s y. Zhang, G., Fukami, M., Sekimoto, H Influence of Cadmium on Mineral Concentrations and Yield Components in Wheat Genotypes Differing in Cd Tolerance at Seedling Stage. Field Crops Research. 77:

Kurşunun Kıvırcık Salata (Lactuca sativa var. crispa) Bitkisinin Bazı Morfolojik ve Biyokimyasal Özelliklerine Etkisi

Kurşunun Kıvırcık Salata (Lactuca sativa var. crispa) Bitkisinin Bazı Morfolojik ve Biyokimyasal Özelliklerine Etkisi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 5(1): 83-88, 2015 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri Özlem Gürbüz Kılıç 1 Nevin Eryüce 2 ÖZET Çalışma, farklı su stresi koşullarında potasyumun farklı

Detaylı

Potasyumun Bitkilerde İşlevleri ve Kalite Üzerine Etkileri

Potasyumun Bitkilerde İşlevleri ve Kalite Üzerine Etkileri Potasyumun Bitkilerde İşlevleri ve Kalite Üzerine Etkileri Burhan Kacar 1 ÖZET Bitkilerdeki işlevlerine ve kalite üzerindeki önemli etkilerine karşın potasyumlu gübrelere, ülkemizdeki gübreleme programlarında

Detaylı

FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) YAPRAKTAN VE TOPRAKTAN UYGULANAN FARKLI BOR DOZLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİ

FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) YAPRAKTAN VE TOPRAKTAN UYGULANAN FARKLI BOR DOZLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 25, 18(2), 163-168 FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) YAPRAKTAN VE TOPRAKTAN UYGULANAN FARKLI BOR DOZLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİ Ali GÜLÜMSER

Detaylı

Proje No: 107Y226. Prof. Dr. Ahmet ŞAŞMAZ. Aralık 2008 ELAZIĞ

Proje No: 107Y226. Prof. Dr. Ahmet ŞAŞMAZ. Aralık 2008 ELAZIĞ Proje No: 107Y226 Köprübaşı (Manisa) uranyum yatağı çevresinde toprak, su ve bitki örneklerinde, uranyum düzeyleri ve olası çevresel etkilerinin belirlenmesi Prof. Dr. Ahmet ŞAŞMAZ Aralık 2008 ELAZIĞ ÖNSÖZ

Detaylı

T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ. FARKLI TUZ UYGULAMALARININ ADAÇAYI (Salvia officinalis L.) NIN GELĠġĠMĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠ

T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ. FARKLI TUZ UYGULAMALARININ ADAÇAYI (Salvia officinalis L.) NIN GELĠġĠMĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠ T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FARKLI TUZ UYGULAMALARININ ADAÇAYI (Salvia officinalis L.) NIN GELĠġĠMĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠ Muhittin KULAK DANIġMAN: Doç. Dr. Nazım ġekeroğlu YÜKSEK

Detaylı

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi *

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi * Akademik Ziraat Dergisi 1(2): 91-96 (2012) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu

Detaylı

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Reseach Article JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN:

Detaylı

Ayşe Tülin ÖZ 1**, Atilla ERİŞ 2. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bursa

Ayşe Tülin ÖZ 1**, Atilla ERİŞ 2. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bursa GIDA (2009) 34 (2): 83-89 Araştırma / Research KONTROLLÜ ATMOSFER (KA) VE NORMAL ATMOSFER (NA) KOŞULLARINDA DEPOLAMANIN FARKLI ZAMANLARDA DERİLEN HAYWARD (Actinidia deliciosa) KİVİ ÇEŞİDİNİN KALİTE DEĞİŞİMİNE

Detaylı

Bornova Ekolojik Koşullarında Farklı Sıra Arası Uzaklıkların Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) da Tane Verimi ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkisi

Bornova Ekolojik Koşullarında Farklı Sıra Arası Uzaklıkların Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) da Tane Verimi ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkisi Türkiye de Tarımsal Yayım Sisteminde Çoğulcu Yapının Bir Görünümü Araştırma Makalesi (Research Article) Hakan GEREN Yaşar Tuncer KAVUT Metin ALTINBAŞ Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

Detaylı

Şanlıurfa ve Çevresindeki Kuyu Sularında Çinko ve Selenyum Düzeyleri. Selenium and Zinc Levels in Well Water in Sanliurfa and Vicinity

Şanlıurfa ve Çevresindeki Kuyu Sularında Çinko ve Selenyum Düzeyleri. Selenium and Zinc Levels in Well Water in Sanliurfa and Vicinity Kafkas Univ Vet Fak Derg 16 (2): 199-203, 2010 DOI:10.9775/kvfd.2009.479 RESEARCH ARTICLE Şanlıurfa ve Çevresindeki Kuyu Sularında Çinko ve Selenyum Düzeyleri Füsun TEMAMOĞULLARI * Ahmet Hulusi DİNÇOĞLU

Detaylı

FARKLI ZEOLİT DÜZEYLERİNİN MARUL (Lactuca sativa var. longifolia) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİSİ

FARKLI ZEOLİT DÜZEYLERİNİN MARUL (Lactuca sativa var. longifolia) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(1), 95-99 FARKLI ZEOLİT DÜZEYLERİNİN MARUL (Lactuca sativa var. longifolia) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİSİ Ersin POLAT Halil DEMİR

Detaylı

FARKLI ORGANİK MATERYAL UYGULAMALARININ TOPRAK AGREGATLARI ÜZERİNE ETKİSİ *

FARKLI ORGANİK MATERYAL UYGULAMALARININ TOPRAK AGREGATLARI ÜZERİNE ETKİSİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 21(2), 213 222 FARKLI ORGANİK MATERYAL UYGULAMALARININ TOPRAK AGREGATLARI ÜZERİNE ETKİSİ * Erdem YILMAZ 1a Zeki ALAGÖZ 1 Filiz ÖKTÜREN 2 1 : Akdeniz

Detaylı

FINDIK ZURUFUNDAN HAZIRLANAN YETİŞTİRME ORTAMLARININ PLEUROTUS SAJOR-CAJU MANTARININ VERİMİNE VE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ 1

FINDIK ZURUFUNDAN HAZIRLANAN YETİŞTİRME ORTAMLARININ PLEUROTUS SAJOR-CAJU MANTARININ VERİMİNE VE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ 1 BAHÇE 30 (1-2): 37-43 2001 FINDIK ZURUFUNDAN HAZIRLANAN YETİŞTİRME ORTAMLARININ PLEUROTUS SAJOR-CAJU MANTARININ VERİMİNE VE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ 1 Aysun PEKŞEN 2 ÖZET Bu çalışma Pleurotus sajor-caju

Detaylı

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi 1 Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi Đlhami Demir Đnşaat Mühendisliği Bölümü, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, 71451 Türkiye. Telefon: +90 (318)

Detaylı

OKALİPTÜS (E. camaldulensis Dehn.) PLANTASYONLARINDA ARA TARIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

OKALİPTÜS (E. camaldulensis Dehn.) PLANTASYONLARINDA ARA TARIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI Orman Bakanlığı Yayın No: 164 DOA Yayın No: 19 ISSN:1300-7912 OKALİPTÜS (E. camaldulensis Dehn.) PLANTASYONLARINDA ARA TARIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI (ODC:305:561:562:651:761:762:913) The Investigation

Detaylı

Nakil İşleminin Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss, W. 1792) nın Bazı Kan Parametre Değerleri Üzerine Etkileri

Nakil İşleminin Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss, W. 1792) nın Bazı Kan Parametre Değerleri Üzerine Etkileri Nakil İşleminin Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss, W. 1792) nın Bazı Kan Parametre Değerleri Üzerine Etkileri Gülüzar Tuna Keleştemur *, Yaşar Özdemir Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi,

Detaylı

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Ankara. Bor Bitkiler İçin Neden Çok Önemli?

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Ankara. Bor Bitkiler İçin Neden Çok Önemli? ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Ankara Bor Bitkiler İçin Neden Çok Önemli? www.boren.gov.tr Çay Bitkisinde Borun Etkisi Bor, kültür bitkilerinin büyüme ve gelişmesi için mutlak gerekli olan besin elementlerinden

Detaylı

Çeltik Tarımında Sulama Uygulamaları ve Etkin Su Kullanımı

Çeltik Tarımında Sulama Uygulamaları ve Etkin Su Kullanımı KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2), 2006 104 KSU. Journal of Science and Engineering 9(2), 2006 Çeltik Tarımında Sulama Uygulamaları ve Etkin Su Kullanımı Ramazan MERAL a, Kadir Ersin TEMİZEL b a KSÜ,

Detaylı

The Effects of Top Pruning on Flower and Cone Production Turkish Red Pine (Pinus brutia Ten.) Clone Park Established in Antalya, Düzlerçamı in Turkey.

The Effects of Top Pruning on Flower and Cone Production Turkish Red Pine (Pinus brutia Ten.) Clone Park Established in Antalya, Düzlerçamı in Turkey. Orman Bakanlığı Yayın No : 141 ISSN : 1302-857X Müdürlük Yayın No : 19 ANTALYA DÜZLERÇAMI NDA KURULU KIZILÇAM (Pinus brutia Ten. ) KLON PARKI NDA TEPE BUDAMASININ ÇİÇEK VE KOZALAK VERİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

PEYZAJ ALANLARINDA OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ UYGULAMASININ İRDELENMESİ: ANKARA KENTİ ÖRNEĞİ

PEYZAJ ALANLARINDA OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ UYGULAMASININ İRDELENMESİ: ANKARA KENTİ ÖRNEĞİ Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2011, Cilt: 13, Sayı: 19, 52-62 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 PEYZAJ ALANLARINDA OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ UYGULAMASININ İRDELENMESİ: ANKARA KENTİ ÖRNEĞİ Cem KÜÇÜKSAYAN

Detaylı

TARIM VE ÇEVRE. Türker Altan 1, Rıza Kanber 2, Hüseyin Özbek 3, Erdal Şekeroğlu 4

TARIM VE ÇEVRE. Türker Altan 1, Rıza Kanber 2, Hüseyin Özbek 3, Erdal Şekeroğlu 4 TARIM VE ÇEVRE Türker Altan 1, Rıza Kanber 2, Hüseyin Özbek 3, Erdal Şekeroğlu 4 ÖZET Doğal ekosistemler dinamik bir yapı içerisinde kendilerine özgü ve süreklilik gösteren bir denge içerisinde işlevlerini

Detaylı

kullanım alanı bulmasına rağmen ülkemizde sadece çerezlik olarak tüketilmektedir. Yüksek kaliteli proteini beslenme için gerekli amino asitlerin bir

kullanım alanı bulmasına rağmen ülkemizde sadece çerezlik olarak tüketilmektedir. Yüksek kaliteli proteini beslenme için gerekli amino asitlerin bir 1.GİRİŞ Türkçe de meyve nin karşılığı yemiş ile karşılanır. Ancak kimi kurutulmuş ve tüketime sunulmuş meyveler kuruyemiş adıyla anılır. Hemen hemen tüm kuruyemişler, yaş sebzenin kurutulması, kimileri

Detaylı

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ Kadriye Özlem SAYGI Doktora Tezi Doç. Dr. Mustafa TÜZEN Kimya Anabilim Dalı 2010 Her hakkı saklıdır

Detaylı

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN BÜT-2-ENDOİK ASİT BİS-(BENZİL-FENİL-AMİT) TÜREVİ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ, ASETİLKOLİNESTERAZ VE BUTİLKOLİNESTERAZ ENZİMLERİNE KARŞI AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ

Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOSENSÖR HAZIRLAMADA ENZİM KAYNAĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE BAZI BİTKİSEL DOKULARIN İNCELENMESİ Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ Danışman:

Detaylı

Çayın (Camellia sinensis L.) kalem ve göz aşısı ile çoğaltılması üzerine bir araştırma

Çayın (Camellia sinensis L.) kalem ve göz aşısı ile çoğaltılması üzerine bir araştırma Akademik Ziraat Dergisi 2(2): 99-106 (2013) ISSN: 2147-6403http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Çayın (Camellia sinensis L.) kalem ve göz aşısı ile çoğaltılması üzerine bir araştırma Hamdi ZENGİNBAL

Detaylı