M.Yayla. C. Şen. Türümüzde Evolutionary A. Ugwumadu. neredeyiz? L. Önderoğlu. F. Ushakov

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "M.Yayla. C. Şen. Türümüzde Evolutionary A. Ugwumadu. neredeyiz? L. Önderoğlu. F. Ushakov"

Transkript

1 19 Eylül Perşembe AÇILIŞ - OPENING CEREMONY 1982 den günümüze Türk Perinatoloji Derneği Turkish Perinatology Society since 1982 M.Yayla OTURUM I: Ana Konuşmalar SESSION I: TOPICS Oturum Başkanları / Session Chairs: O.Api -T.Şener Anne kanında serbest t fetal DNA: Taramaların geleceği mi? Maternal celll free fetal DNA: Future of the screening? C. Şen Türümüzde zor doğuma yol açan nedenlerinn evrimi Evolutionary origins of obstructed labour in our species A. Ugwumadu Vakum ve forsepste f neredeyiz? Vacuum- forceps revisited L. Önderoğlu Kahve arası / Coffee break OTURUM II: Ana Konuşmalar SESSION II: TOPICS Oturum Başkanları / Session Chairs: N.Turhan-L.Önderoğlu haftaa incelemesinde yenilikler What s new on weeks scan? F. Ushakov

2 Perinatal ultrasonografide tuzaklar Pitfalls in perinatal ultrasonography T. Şener Fetal tıpta zor olgular ve nadir anomaliler Difficult fetal medicine cases and rare anomalies F. Ushakov 20 Eylül Cuma OTURUM III: Obstetrikte taramalar, görüntüleme ve tanı SESSION III: Screening, imaging and diagnosis in Obstetrics Oturum Başkanları / Session Chairs: M.Muhcu-S.Özden Prenatal tanıda fetal MRI Fetal MRI for prenatal diagnosis A. Antsaklis İnvaziv fetal tanı ve tedavide teknik evrim Technical evolution in invasive fetal diagnosis and therapy A. Antsaklis TORCH taranmalı mı? Screening for TORCH? Y. Baytur Biyokimyasal tarama testlerinden ikincil yararlanım Second line benefits of the biochemical screening tests İ. Bildirici Hafif ventrikülomegaliye yaklaşım ve uzak prognoz Mild ventriculomegaly: Management and long term prognosis S. Robson OTURUM IV: IUGR SESSION IV: IUGR Oturum Başkanları / Session Chairs: A.Yıldırım-B.Çakmak IUGR de yeni yönerge New guideline on IUGR S. Robson IUGR de fetal kalbin değerlendirmesi Fetal cardiac evaluation in IUGR U. Dilek Fetal gelişimin değerlendirmesinde günümüz nomogramları yeterli mi? Evaluation of the fetal growth: Are current nomograms available? Ö. Kandemir

3 Serbest bildiri 1/ Free communication Servikal olgunlaştırma amacı ile Dinoprostone veya Cook Balon uygulanan hastalarda transperineal 3 boyutlu ultrason, transvajinal ultrason ve pelvik muayene ile doğum başarısının öngörülmesi. S. Esin Kahve arası / Coffee break OTURUM V: Doğum SESSION V: Delivery Oturum Başkanları / Session Chairs: C.E.Taner-A.U.Hakverdi Makat sezaryenlerde eski manevraları unutmanın riski The risk of forgetting old manoeuvres during breech cesareans B. Tekin Intrapartum ultrasonografi Intrapartum ultrasonography A. Gedikbaşı Doğumda fetal hipoksinin kardiyotokografi ile değerlendirilmesi Using the CTG to define intrapartum fetal hypoxia A.Ugwumadu Doğal normal doğum mu, sezaryen doğum mu? Natural normal delivery or cesarean section? S.Uludağ Serbest bildiri 2 / Free communication Türkiye de kadın doğum hekimleri ve ebeler açısından yüksek sezaryen oranının değerlendirilmesi. E.B. Gür ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH OTURUM VI: Fetal kalp SESSION VI: Fetal heart Oturum Başkanları / Session Chairs: G.Bayhan-D.Arıkan Fetusta temel ve ayrıntılı kalp incelemesi Basic and extended fetal heart screening O. Api Fetal eko endikasyonları Indications of fetal echocardiography M. A. Güven Erken fetal eko Early fetal echo F.Ushakov

4 Serbest bildiri 3/ Free communication Derin ven trombozunu taklit eden postpartum ovarian ven trombozu M. Kurdoğlu Kahve arası / Coffee break OTURUM VI: Fetal kalp SESSION VI: Fetal heart Oturum Başkanları / Session Chairs: C.Şen -M.Sezik Fetal iyilik halinin Doppler ile tesbiti. Kardiyolog görüşü Doppler assessment of fetal well being. Cardiologist perspective O. Uzun Uzun QT intervali ve fetal ölüm Long QT sequence and fetal demise O. Uzun Kalp defektlerinde kısa ve uzak prognoz Short and long term prognosis of the cardiac defects A. Saygılı Serbest bildiri 4 /Free communication Elektif sezaryen ve normal doğumun anne sütündeki oksidatif yük ve antioksidan kapasite üzerine etkileri. Y. Şimşek 21 Eylül Cumartesi OTURUM VII: Obstetrik aciller-maternal mortalite (I) SESSION VII: Obstetric emergencies -Maternal mortality (I) Oturum Başkanları / Session Chairs: A.Güngören-B.Kavak Serbest bildiri 5 / Free communication Diabetik anneden doğan yenidoğan ratlarda artmış kardiyomyozit hasarı U. Turhan Serbest bildiri 6/ Free communication Gebelikte abdominal kitlenin atipik bir nedeni: Dolikomegakolon Z. Kurdoğlu Obstetrik acillerde sınırda kayıp olgular Near miss cases in obstetric emergencies E. Çalışkan Obstetrik acillerde nakil sorunu The problem of transport during obstetric emergencies S. Öner Postpartum kanamada konservatif yaklaşım teknikleri Postpartum hemorrhage. Conservative techniques E.G.Y.Eyi

5 Postpartum kanamada cerrahi yaklaşım Postpartum hemorrhage. Operative management C.Demir Kahve arası / Coffee break OTURUM VIII: Obstetrik aciller-maternal mortalite (II) SESSION VIII: Obstetric emergencies -Maternal mortality (II) Oturum Başkanları / Session Chairs: M.Özeren-E.Adalı Plasenta akreta. Tanı ve yaklaşım Placenta acreta. Diagnosis and management A. Yalınkaya Skar gebeliği. Tanı ve yaklaşım Scar pregnacy. Diagnosis and management İ. Polat Tromboemboli. Tarama, profilaksi ve erken tanı Thromboembolism: Screening, prophylaxis and early diagnosis F. Koyuncu Maternal sepsisin yönetimi Management of maternal sepsis A. Ugwumadu Serbest bildiri 7/ Free communication Plasenta previa perkreata: İki olgunun sunumu M. Kurdoğlu ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH OTURUM IX: Gebelikte anne hastalıkları SESSION IX: Maternal diseases Oturum Başkanları / Session Chairs: E.Dikensoy-Y.Şimşek Preeklampside öngörü ve profilaksi Preeclampsia. Prediction and prophylaxis S. Robson Gebelikte iyot kullanımı Iodine use in pregnancy G. Göynümer Tekrarlayan abortuslarda ampirik veya kanıta dayalı tıp uygulamaları Recurrent miscarriages. Empirical or evidence based approach? O. Özkaya

6 Gebelik diyabetinde tarama testleri: g? 50g-75g-100g tests for diabetes in pregnancy S. Kumru Gebelikte ağırlık artışının perinatal komplikasyonlarla ilişkisi Weight gain during pregnancy. Relationship with perinatal complications A. Tanrıverdi Kahve arası/ Coffee break OTURUM X: Erken Doğum SESSION X: Preterm Labor Oturum Başkanları / Session Chairs: Ö.M.Tekin-F.Çayan Erken doğumu öngörebilir miyiz? Can we predict preterm labor? E. Çelik Erken term doğumlar: gebelik haftalarında yaklaşım prensipleri Early term labor: Principles at gestational weeks M. Sezik Elektif sezaryeni en erken ne zaman yapalım? Elective cesarean section: Earliest time for doing it A. Atış Aydın Akılcı ilaç kullanımı Rational use of the drugs A. Yüksel Serbest bildiri 8 / Free communication İkiz gebeliklerde ikinci trimester uterin arter pulsatilite indeks ölçümlerinin koryon tiplerine göre karşılaştırılması. N. Ergin Bayık 22 Eylül Pazar OTURUM XI: Perinatal sağlık / Tarama ve tanı testleri SESSION XI: Perinatal health / Screening and diagnostic tests Oturum Başkanları / Session Chairs: E.G.Y.Eyi A.Yalınkaya Globalizasyon ve perinatal sağlık. Nasıl davranmalıyız? Globalization and perinatal health. How do we respond? A. Kurjak Artmış NT: Anöploidi dışı nedenlerin irdelenmesi Increased NT: Problems other than aneuploidy J. Sonek Genetik sonogram: Güncelleme

7 Genetic ultrasound: An update J. Sonek Obstetrik sonografide önemli tartışma konuları Serious controversy in obstetrical sonography A. Kurjak Kahve arası/ Coffee break OTURUM XII: Fetus ve yenidoğan problemleri SESSION XII: Fetal and neonatal problems Oturum Başkanları / Session Chairs: A.Tanrıverdi- S.Öner IVF gebeliklerinde fetal malformasyonlar Fetal malformations in IVF pregnancies L. İbrahimoğlu IVF gebeliklerde perinatal prognoz Perinatal outcomes of the IVF pregnancies E. Tarım Neonatal resüsitasyonda neler değişti? Neonatal rescucitation: What has changed? N. Tekin Düzeltilebilen defektler ve hayat kalitesi Correctable neonatal defects and quality of life F. Akgür Perinatoloji ve obstetrikte medikolegal sorunlar Medicolegal problems in perinatology and obstetrics S. Bayrak KAPANIŞ / CLOSING CEREMONY

11 Ekim 2012. 12 Ekim 2012 TEMEL OBSTETRİK ULTRASONOGRAFİ KURSU

11 Ekim 2012. 12 Ekim 2012 TEMEL OBSTETRİK ULTRASONOGRAFİ KURSU 11 Ekim 2012 TEMEL OBSTETRİK ULTRASONOGRAFİ KURSU 09:00-10:00 Fetal Kranium ve SSS Ultrasonografik Değerlendirmesi Dr. Atıl YÜKSEL 10:00 11:00 Fetal Toraks ve Kalp Ultrasonografik Değerlendirmesi Dr. Acar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM YERİ, TARİHİ : MEDENİ DURUM YABANCI DİL : ASKERLİK GÖREVİ : İLETİŞİM ÖĞRENİM GÖREV YERLERİ

ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM YERİ, TARİHİ : MEDENİ DURUM YABANCI DİL : ASKERLİK GÖREVİ : İLETİŞİM ÖĞRENİM GÖREV YERLERİ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI : Hüseyin Levent KESKİN DOĞUM YERİ, TARİHİ : Ankara, 18.05.1973 MEDENİ DURUM : Evli, 2 çocuk sahibi YABANCI DİL : İngilizce (ÜDS: 83.75), Almanca ASKERLİK GÖREVİ : İzmir, 2004 İLETİŞİM

Detaylı

Gebelik Takibinde Güncel Yaklaşımlar New Aspects of the Routine Prenatal Care

Gebelik Takibinde Güncel Yaklaşımlar New Aspects of the Routine Prenatal Care New Aspects of the Routine Prenatal Care Uzm. Dr. Tonguç ARSLAN, Doç. Dr. Alin BAŞGÜL YİĞİTER İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Perinatoloji Bilim Dalı

Detaylı

VERİLEN EĞİTİMLER: Jin.Op.Dr. VEDAT ERKAN DAYICIOĞLU. Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı ve Perinatoloji Uzmanı

VERİLEN EĞİTİMLER: Jin.Op.Dr. VEDAT ERKAN DAYICIOĞLU. Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı ve Perinatoloji Uzmanı VERİLEN EĞİTİMLER: KONFERANSLAR/ PANEL KATILIMLARI/ YURT DIŞI-YURT İÇİ SÖZLÜ BİLDİRİLER/ POSTERLER/ TEZLER/ ( Klinik Şefliği ve Tez danışmanlıklarının tarafımdan yapıldığı,tezler ) HST.İÇİ YILLIK EĞT.PROGRAMI

Detaylı

Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı ve Perinatoloji Uzmanı

Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı ve Perinatoloji Uzmanı VERİLEN EĞİTİMLER: (KONFERANSLAR/ PANELKATILIMLARI/ YURT DIŞI-YURT İÇİ SÖZLÜ BİLDİRİLER/ POSTERLER/ TEZLER/ ( Klinik Şefliği ve Tez danışmanlıklarının tarafımdan yapıldığı,tezler ) HST.İÇİ YILLIK EĞT.PROGRAMI

Detaylı

Cilt 22 Supplement Ekim 2014

Cilt 22 Supplement Ekim 2014 www.perinataldergi.com Cilt 22 Supplement Ekim 204 Editör Cihat fien stanbul, Türkiye Yard mc Editörler Murat Yayla stanbul, Türkiye Olufl Api stanbul, Türkiye Dan flma Kurulu Abdallah Adra, Beyrut, Lübnan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1992-1998 Tıpta Uzmanlık

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1992-1998 Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gamze Sinem Çağlar (Yücel) Doğum Tarihi: 27/03/1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1992-1998 Tıpta Uzmanlık Kadın Hastalıkları

Detaylı

CURRICULUM VITAE. AHMET CEM BATUKAN Associate Professor of Obstetrics and Gynecology. Department of Obstetrics and Gynecology

CURRICULUM VITAE. AHMET CEM BATUKAN Associate Professor of Obstetrics and Gynecology. Department of Obstetrics and Gynecology CURRICULUM VITAE AHMET CEM BATUKAN Associate Professor of Obstetrics and Gynecology Birth Date : 27 th June 1970 Birth place : Balıkesir Work Address : Acıbadem Maslak Hospital Department of Obstetrics

Detaylı

TEKRARLAYAN SEZARYENİN UZUN DÖNEM MORBİDİTE İLE İLİŞKİSİ PROF DR SERKAN GÜÇLÜ ŞİFA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ

TEKRARLAYAN SEZARYENİN UZUN DÖNEM MORBİDİTE İLE İLİŞKİSİ PROF DR SERKAN GÜÇLÜ ŞİFA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ TEKRARLAYAN SEZARYENİN UZUN DÖNEM MORBİDİTE İLE İLİŞKİSİ PROF DR SERKAN GÜÇLÜ ŞİFA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ OECD'nin 2011 yılı sağlık raporunda, OECD ülkeleri arasında

Detaylı

Kalp hastalığı olan ve olmayan gebelerde maternal ve fetal sonuçlar açısından bir fark var mı?

Kalp hastalığı olan ve olmayan gebelerde maternal ve fetal sonuçlar açısından bir fark var mı? Kalp hastalığı olan ve olmayan gebelerde maternal ve fetal sonuçlar açısından bir fark var mı? Aydın Köşüş 1, Nermin Köşüş 1, Nusret Açıkgöz 2, Metin Çapar 3 Gözde Hastanesi 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum

Detaylı

Maltepe Tıp Dergisi/ Maltepe Medical Journal

Maltepe Tıp Dergisi/ Maltepe Medical Journal Cilt 5 Sayı 1 / Temmuz 2011 1 Önsöz Bir bilimsel çalışma ancak yayınlandığı zaman bir değer oluşturur. Böylece paylaşılır, eleştiri ortamına açılır, kaynak gösterilebilir. 2009 yılında yayınlamaya başlayan

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty 2015-2016 Öğretim Yılı Academic Year Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 4. Sınıf Ders Programı Curriculum

Detaylı

Prof. Dr. Neşet Cem Fıçıcıoğlu (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Neşet Cem Fıçıcıoğlu (Anabilim Dalı Başkanı) Prof. Dr. Neşet Cem Fıçıcıoğlu (Anabilim Dalı Başkanı) Lisans: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Alanı: Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Kadın

Detaylı

Yard mc üreme teknolojisi ile do an bebeklerde perinatal ve uzun dönem prognoz

Yard mc üreme teknolojisi ile do an bebeklerde perinatal ve uzun dönem prognoz DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2009; 40:25-31 Yard mc üreme teknolojisi ile do an bebeklerde perinatal ve uzun dönem prognoz Ayfle Korkmaz 1 1 Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Ahmet Kale Doğum Tarihi : 12 Haziran 1974 TC Kimlik No : 11131986774 Doğum Yeri Ev Adresi e-mail : Adana : Dicle Üniversitesi Lojmanları E9 No: 5, Diyarbakır

Detaylı

PHONE : 90-212-3044490 : tansu.kucuk@asg.com.tr tansukucuk@hotmail.com : www.tansukucuk.com

PHONE : 90-212-3044490 : tansu.kucuk@asg.com.tr tansukucuk@hotmail.com : www.tansukucuk.com CURRICULUM VITAE As of January 2012 NAME, SURNAME : Prof. Dr. Tansu KÜÇÜK DATE OF BIRTH : February 13 rd, 1963 BIRTH PLACE NATIONALITY MARITAL STATUS : Balıkesir, TURKEY : Turkish Republic : Married CURRENT

Detaylı

Zeynep Kamil Tıp Bülteni Medical Bulletin of Zeynep Kamil

Zeynep Kamil Tıp Bülteni Medical Bulletin of Zeynep Kamil ZKTB Zeynep Kamil Tıp Bülteni Medical Bulletin of Zeynep Kamil Obstetrik ve Jinekoloji, Pediatri, Pediatrik Cerrahi Klinikleri Clinics of Obstetrics and Gynecology, Pediatrics, Pediatric Surgery Editör

Detaylı

Perinatal T p Vakf, Türk Perinatoloji Derne i, Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derne i yay n organ d r

Perinatal T p Vakf, Türk Perinatoloji Derne i, Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derne i yay n organ d r www.perinataldergi.com Perinatal T p Vakf, Türk Perinatoloji Derne i, Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derne i yay n organ d r Tan m Perinatal T p Vakf, Türk Perinatoloji Derne i ve Obstetrik ve

Detaylı

ARAŞTIRMA YAZISI KLİNİĞİMİZDE 2002-2007 YILLARI ARASINDA SEZARYEN OLAN HASTALARIN İNCELENMESİ Mehmet Yılmaz 1, Ünal İsaoğlu 2, Sedat Kadanalı 1

ARAŞTIRMA YAZISI KLİNİĞİMİZDE 2002-2007 YILLARI ARASINDA SEZARYEN OLAN HASTALARIN İNCELENMESİ Mehmet Yılmaz 1, Ünal İsaoğlu 2, Sedat Kadanalı 1 ARAŞTIRMA YAZISI KLİNİĞİMİZDE 2002-2007 YILLARI ARASINDA SEZARYEN OLAN HASTALARIN İNCELENMESİ Mehmet Yılmaz 1, Ünal İsaoğlu 2, Sedat Kadanalı 1 1 Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları

Detaylı

Zeynep Kamil Tıp Bülteni Medical Bulletin of Zeynep Kamil

Zeynep Kamil Tıp Bülteni Medical Bulletin of Zeynep Kamil ZKTB Zeynep Kamil Tıp Bülteni Medical Bulletin of Zeynep Kamil Obstetrik ve Jinekoloji, Pediatri, Pediatrik Cerrahi Klinikleri Clinics of Obstetrics and Gynecology, Pediatrics, Pediatric Surgery Editör

Detaylı

2015perinatal Kabul:Poster. Toplam: 129

2015perinatal Kabul:Poster. Toplam: 129 2015perinatal Kabul:Poster Toplam: 129 [PP-001] Influence of Maternal BMI on Sonographic Fetal Weight Estimation Prior to Scheduled Delivery Hüseyin Aksoy 1, Ülkü Aksoy 2, Özge Idem Karadağ 3, Burak Yücel

Detaylı

OPTİMAL SEZARYEN HIZI NE OLMALIDIR? TÜRKİYE DE VE DÜNYADA GÜNCEL NEDİR? Konu Yazarı Doç. Dr. İsmail Dölen Dr. Özlem Özdeğirmenci

OPTİMAL SEZARYEN HIZI NE OLMALIDIR? TÜRKİYE DE VE DÜNYADA GÜNCEL NEDİR? Konu Yazarı Doç. Dr. İsmail Dölen Dr. Özlem Özdeğirmenci Konu Yazarı Doç. Dr. İsmail Dölen Dr. Özlem Özdeğirmenci Yazışma adresi SSK - Etlik Doğumevi ve Araştırma Hastanesi ANKARA OPTİMAL SEZARYEN HIZI NE OLMALIDIR? TÜRKİYE DE VE DÜNYADA GÜNCEL NEDİR? İsmail

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1983 Doktora Kadın Hastalıkları ve Doğum

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1983 Doktora Kadın Hastalıkları ve Doğum ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRGÜL GÜRBÜZ 2. Doğum Tarihi:23.03.1960 3. Unvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Üniversite Mezunu-Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe

Detaylı

Adolesanda jinekolojik sorunlar ve üreme sağlığı üzerine etkileri

Adolesanda jinekolojik sorunlar ve üreme sağlığı üzerine etkileri Derleme / Review DOI: 10.5350/SEMB2013470401 Adolesanda jinekolojik sorunlar ve üreme sağlığı üzerine etkileri Dilek Bilgiç Çelik 1, Gülseren Dağlar 1, Gülbahtiyar Demirel 1 ÖZET: Adolesanda jinekolojik

Detaylı

Adolesanda jinekolojik sorunlar ve üreme sağlığı üzerine etkileri

Adolesanda jinekolojik sorunlar ve üreme sağlığı üzerine etkileri Derleme / Review DOI: 10.5350/SEMB2013470401 Adolesanda jinekolojik sorunlar ve üreme sağlığı üzerine etkileri Dilek Bilgiç Çelik 1, Gülseren Dağlar 1, Gülbahtiyar Demirel 1 ÖZET: Adolesanda jinekolojik

Detaylı

Fetal Biyometri Persantil Degerlerimiz-I: Bipariyetal Qap

Fetal Biyometri Persantil Degerlerimiz-I: Bipariyetal Qap PerinatolojiDergisi Cilt: 4, Sayı: 2/Haziran 1996 69-73 69 Fetal Biyometri Persantil Degerlerimiz-I: Bipariyetal Qap Tayfun ALPER, Ali YANIK, Erdal MALATYALIOGLU, Şennur DABAK, Arif KÖKÇÜ Ondokuz Mayıs

Detaylı

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty ISSN 2146-4006 Bozok Medical Journal Cilt: 3, Sayı: 3, Aralık 2013 BOZOK TIP DERGİSİ Volume: 3, Number: 3, December 2013 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır Official Journal of Bozok University

Detaylı

1996-2001 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpasa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

1996-2001 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpasa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 1 Doç. Dr. Banu Kumbak AYGÜN, 1972 İstanbul doğumludur. Hacettepe (ing) Tıp Fakültesi nden 1996 yılında mezun olan Dr. Aygün Kasım 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi nde Kadın

Detaylı

42- Kokcu A. Premature ovarian failure from current perspective. Gynecol Endocrinol. 2010 Aug;26(8):555-62.

42- Kokcu A. Premature ovarian failure from current perspective. Gynecol Endocrinol. 2010 Aug;26(8):555-62. 1 Professor Arif Kokcu s Scientific Publications a) Prof.Dr. Arif Kökçü nün yurt dışı hakemli dergilerde İngilizce (English) yayınlanmış bilimsel makaleleri: 1- Beksaç MS, Beksaç M,Kişnişci HA, Kokcu A:

Detaylı

Türk Perinatoloji Derne i Yay n Organ d r. Türk Perinatoloji Derne i Ad na Sahibi: Murat Yayla Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Cihat fien ED TÖR

Türk Perinatoloji Derne i Yay n Organ d r. Türk Perinatoloji Derne i Ad na Sahibi: Murat Yayla Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Cihat fien ED TÖR PER NATOLOJ DERG S Cilt 14 / Say 2 / 2006 Türk Perinatoloji Derne i Yay n Organ d r Türk Perinatoloji Derne i Ad na Sahibi: Murat Yayla Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Cihat fien ISSN 1300-5251 ED TÖR Cihat

Detaylı