2015 TOSFED RAID KUPASI. 1.YARIġI. YARIġ TARĠHĠ : Haziran 2015

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015 TOSFED RAID KUPASI. 1.YARIġI. YARIġ TARĠHĠ : 20-21 Haziran 2015"

Transkript

1 2015 TOSFED RAID KUPASI 1.YARIġI YARIġ TARĠHĠ : Haziran 2015 ASN Onay No : 2015/2105-TRDK.01 ASN ONAY TARĠHĠ :

2 ĠÇĠNDEKĠLER 1. PROGRAM 2. ORGANiZASYON 2.1 TARiF 2.2 ORGANiZASYON KOMiTESi 2.3 YARIġMA GÖREVLiLERi 3. GENEL HÜKÜMLER 3.1 GEÇERLiLiK 3.2 TANIM 3.3 KATILABiLiR ARAÇLAR 3.4 KATILABiLiR YARIġMACI ve SÜRÜCÜLER 3.5 KAYIT FORMU ve KAYITLAR 3.6 KAYIT ÜCRETi ve SiGORTA 3.7 REKLAMLAR ve YARIġMA NUMARALARI 3.8 IDARi ve TEKNiK KONTROL 3.9 YARIġMANIN STARTI VE iġleyiġi 3.10 itiraz VE TEMYiZ 3.11 YÖNETMELiĞiN YORUMU ve UYGULANMASI 4. DERECELENDiRME ve ÖDÜLLER DERECELENDiRME 4.1 ÖDÜLLER 4.2 ÖDÜL TÖREN

3 1-PROGRAM KAYITLARIN AÇILMASI 15 HAZĠRAN 2015 PAZARTESĠ 10:00 KAYITLARIN KAPANMASI 18 HAZĠRAN 2015 PERġEMBE 18:00 KAYIT LĠSTESĠNĠN ĠLANI 19 HAZĠRAN 2015 CUMA 18:30 Web sitesi GEÇĠCĠ START LĠSTESĠNĠN ĠLANI 19 HAZĠRAN 2015 CUMA 19:00 Web Sitesi DÖKÜMAN DAĞITILMASI ĠDARĠ VE TEKNĠK KONTROL 20 HAZĠRAN 2015 CUMARTESĠ 08: YarıĢ Yeri ANTRENMAN 20 HAZĠRAN 2015 RALLĠ RAĠD ETABI Yol notu (antrenman yok) 21 HAZĠRAN :00-11:00 yürüyerek serbest 1.KOMĠSERLER KURULU TOPLANTISI(Kesin Start ListesiĠlanı) 20 HAZĠRAN 2015 CUMARTESĠ YarıĢ Merkezi YARIġMACILAR ĠLE BRĠFĠNG 20 HAZĠRAN 2015 CUMARTESĠ YarıĢ Merkezi GÖZETMENLER ĠLE BRĠFĠNG 20 HAZĠRAN 2015 CUMARTESĠ YarıĢ Merkezi YARIġMANIN STARTI 20 HAZĠRAN 2015 CUMARTESĠ RAĠD ETABI START 12:00 21 HAZĠRAN 2015 PAZAR ÖZEL SEYĠRCĠ ETABI STARTI KOMĠSERLER KURULU TOPLANTISI 20 HAZĠRAN 2015 CUMARTESĠ 17:30 20 HAZĠRAN 2015 CUMARTESĠ RAĠD ETABI FĠNĠġĠ 18:00 3.KOMĠSERLER KURULU TOPLANTISI 21 HAZĠRAN 2015 PAZAR HAZĠRAN 2015 PAZAR ÖZEL SEYĠRCĠ ETABI FĠNĠġĠ 18:00 GEÇĠCĠ NETĠCELERĠN ĠLANI 21 HAZĠRAN 2015 PAZAR 18:30 YarıĢ Yeri KESĠN NETĠCELERĠN ĠLANI 21 HAZĠRAN 2015 PAZAR 19:30 YarıĢ Yeri ÖDÜL TÖRENĠ 21 HAZĠRAN 2015 PAZAR YarıĢ Yeri

4 ADRESLER, RESMĠ ĠLAN YERLERĠ ve YARIġ MERKEZĠ 1 SEKRETERYA TRAKOFF ofisi Kazimiye Mahallesi Dumlupınar Cd. No:24 K:2 Çorlu TEKĠRDAĞ 2 RESMĠ ĠLAN YERLERĠ YARIġ MERKEZĠ VE 3 YARIġMA MERKEZĠ YARIġ YERĠ 2-ORGANĠZASYON 2.1-TARİF YarıĢmanın Adı : TOSFED RAĠD KUPASI 1.YARIġI YarıĢmanın yeri ve Tarihi : Çorlu HAZĠRAN 2015 Bu yarisma FIA kurallan, Uluslar arası Spor Yasası ( CSI) ve ekleri, TOSFED Yarisma Genel Kurallan, TOSFED 2015 Yarisma Ek Düzenlemeleri, TOSFED 2015 RAĠD KUPASI Kurallar/ 2015 TOSFED Offroad ulusal talimatı 2015 TOSFED RAĠD kupası ek yönetmeliği ve ilgili TOSFED ek kuralları uyarınca düzenlenmektedir. YarıĢmanın Puan Vereceği Ulusal BaĢlıklar TOSFED RAĠD KUPASI ( 1 katsayı) Organizatör : TRAKOFF / TRAKYA OFFROAD KULÜBÜ Adres ve Ġrtibat Detayları : Kazimiye Mahallesi Dumlupınar Cd. No:24 K:2 Çorlu TEKĠRDAĞ TEL : FAX : web: www. trakoff.org.tr 2.2-ORGANİZASYON KOMİTESİ Onur ALPTEKĠN Cevat CENGĠZ Özyurt YÖNLÜ M.Cemil SEZER Kadir SURUR Kulüp BaĢkanı YarıĢma Direktörü YarıĢma Direktör Yardımcısı YarıĢma Direktör Yardımcısı YarıĢma Genel Sekreteri Organizasyon Komitesi ve yarıģma görevlileri yarıģma esnasında yarıģmacıların, sürücülerin ve servis elemanlarının uğrayabilecekleri kazalar ve hasarlar ile bu kiģilerin üçüncü Ģahıslar nezdinde sebep olabilecekleri kazalar ve hasarlardan dolayı, yarıģmanın gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerinin alınmıģ olması koģulu ile maddi ve manevi hiçbir sorumluluk yüklenmezler. YarıĢmacılar kayıt yaptırmıģ olmakla bu yönetmelik ve dayandığı tüm kuralları okumuģ, anlamıģ ve uygulayacaklarını kabul etmiģ sayılırlar.

5 2.3-YARIŞMA GÖREVLİLERİ Spor Komiserleri BaĢkanı : Spor Komiseri : Spor Komiseri : ASN Gözlemcisi : Komiserler Kurulu Sekreteri : SIBEL AKYUZ YarıĢma Direktörü : CEVAT CENGĠZ YarıĢma Dirkt. Yrd.(Güvenlik) YarıĢma Dirkt. Yrd.(Ġdari) YarıĢma Genel Sekreteri Sekreterya Teknik Kontrol Sorumlusu Servis Alanı Sorumlusu 1.Etap Sorumlusu 2.Etap Sorumlusu Basın Sorumlusu Neticeler Sorumlusu YarıĢma Doktoru Sağlık Hizmetleri Lojistik Sorumlusu YarıĢmacılarla ĠliĢkiler Sorumlusu Toplama Alanı Sorumlusu : ÖZYURT YÖNLÜ : M CEMĠL SEZER : SIBEL AKYUZ / SĠNAN KETENCĠ : SIBEL AKYUZ : MEHMET CAGALI : ILKAY AKKOYUN : ONUR ALPTEKIN : SEFA KARAHAN : TOLGA TUFAN : KADIR SURUR : OKTAY ATAK : REYAP HASTAHANESĠ SAĞLIK : SEVGIN ATABEY : ALTAN ALANKAYA :ĠST.GÖZETMEN KURULU 3-GENEL HÜKÜMLER 3.1-GEÇERLİLİK Bu yarıģma 2015 TOSFED 2015 RAĠD KUPASI Kurallar 1 katsayı üzerinden puan vermektedir.

6 3.2 TANIM 20 haziran 2015 TOSFED RAĠD KUPASI 21 haziran 2015 özel seyirci etabı TOSFED RAĠD KUPASI Kurallarında ilan edildiği Ģekliyle; TOSFED RAĠD KUPASI na dâhil yarıģmaların genel klasmanlarından alınan puanlarla sezon sonunda en yüksek puana sahip ekipler; TOSFED RAĠD Kupası Buggy Birincisi TOSFED RAĠD Kupası 4x4 Birincisi Ilan edilirler. ETAPLAR: a) RAĠD yarıģlarının programı Cumartesi günü sabah baģlayıp Pazar günü akģam bitecek Ģekilde iki gün olarak düzenlenir. ( YarıĢların maksimum uzunluğu 90km.) dir. b) Özel seyirci etabı yapılacaktır, Bu etabın uzunluğu ( 10 km ). arasında olacaktır. özel seyirci etabına tüm yarıģmacıların katılımı zorunludur Ekipler: Her araç iki kiģilik bir ekipten oluģur. Eğer durum böyle değilse araca start verilmez. Ekipler 1. sürücü (pilot) ve 2. sürücü (Co-pilot) olarak iki sürücüden oluģurlar. YarıĢ sırasında her iki sürücü de aracı kullanabilir. Her iki sürücünün de geçerli sürücü lisansı ve ekibin yarıģmacı lisansı olmalıdır. Ekiplerin bireyleri yarıģma süresince aynı kalacak ve baģka hiçbir Ģahıs (yaralı birinin tasınması haricinde) araca alınmayacaktır. Pilot ve co-pilot etap içinde yer değiģtirebilirler KATILABĠLĠR ARACLAR a) Kategori 1; Bugyy; b) Kategori 2; 4 x 4 arazi araçları; yarıģmaya katılabilirler. Is makinaları ve traktorler, RAĠD yarıģmalarına kabul edilmezler. 45 derecelik açı ve egzoz çıkıģından 50 cm. uzağa yerleģtirilecek bir sonometreyle ve araçların motorları dizel (2500 rpm) benzinli (3500 rpm) de çalıģırken ölçülecektir. m) Yedek Parçalar; yedek parçaların ve değiģken olan yedek parçaların sayısı sınırsızdır. Takımların resmi servisleri, araçlara toplama alanında servis verebilir. gereklilikleri temin etmiģ olmalıdır: Sürücünün Emniyet Ekipmanı; teknik kontrolde yarıģmacılar aģağıdaki tabloda bulunan tüm 4x4 Araç RAID Adventure Ruhsat ve Plaka Mecburi Mecburi Sürücü Belgesi Mecburi Mecburi YarıĢ Lisansı Mecburi Pilot için Mahalli Sürücü Trafik Sigortası Mecburi Roll Cage Mecburi YarıĢ Koltuğu Mecburi Emniyet Kemeri Minimum 4 noktalı kemer mecburidir. 6 noktalı kemer önerilir Standart kemer Kask Mecburi Hans / Boyunluk Önerilir Navigasyon GPS - Mini USB portlu mecburi GPS önerilir Tripmaster/ICO önerilir Tripmaster mecburidir Yakıt Türkiye de satılan ticari yakıt LPG orijinal tank ile kabul edilir

7 Yakıt Tank Kapasitesi min. 250 km min. 500 km Vinç Isteğe Bağlı Isteğe Bağlı Lastik Herhangi bir model Herhangi bir model Halat Sentetik esnek halat (min. 5m) Kapasite=2 x araç ağırlığı Sentetik esnek halat (min. 5m) Kapasite=2 x araç ağırlığı Sabit Çeki halatı (min. 6m) Kapasite = 2x Araç ağırlığı Sabit Çeki halatı (min. 6m) Kapasite=2xAraç ağırlığı Genel kullanım için (min. 20m uzunluk ve 10mm) Genel kullanım için (min. 20m uzunluk ve 10mm) Demir ya da esnek Mapa Demir ya da esnek Mapa Yedek Lastik 1 adet mecburi 2 adet mecburi Yangın Söndürücü Izin verilen Yangın söndü- rücü tipleri AFFF min. 2.4Kg x2 Izin verilen Yangın söndürücü tipleri AFFF min. 2.4Kg x 2 FX G-TEC min.2 Kgx2 FX G-TEC min.2 Kgx2 Viro3 min.2.0kg x2 Powder min 2.0 Kg x2 Viro3 min.2.0kg x2 Powder min 2.0 Kg x2 Cep Telefonu Mecburi Uydu Telefonu Önerilir Önerilir '2015 TOSFED RAĠD Kupası Kuralları' 145 Battaniye 2 adet Acil Yardım Battaniyesi Önerilir Uyarı, Ikaz Malzemeleri El Feneri, 2 adet Reflektörlü Üçgen (Yol kapanması durumlarında arkadan gelen arabalar için uyarı olarak kullanılacaktır; bu nedenle zorunludur.) Ilk Yardım Kiti Büyük boy mecburidir Camel Su Çantası KiĢi baģı 5lt içme suyu Önerilir Harita En son sürüm Türkiye Haritası Önerilir * Ġhlaller start verilmeme cezasına tabi olabilir. Katılabilir araçlar ve tüm gruplar için geçerli teknik özellikler: a) Araçlarda sürüģ emniyetini bozmamak Ģartı ile her türlü modifikasyon serbesttir. Araçların dıģ görünüģlerine itina gösterilmesi tavsiye edilir. b) Motor; tüm modifikasyonlar güvenlik kuralları dâhilinde kabul edilir (türbin motorlar yasaktır). c) Sasi; tüm modifikasyonlar otolar ve buggyler için gü- venlik gerekleri dâhilinde kabul edilir d) Sanzıman ve Vites; tüm modifikasyonlar güvenlik kuralları dâhilinde kabul edilir. e) Asırı Beslemeli Motorlar (turbo, süpersarj) ve Kompresörler; tüm modifikasyonlar güvenlik kuralları dâhilinde kabul edilir. f) Yakıt; araçlar standart yakıt kullanmalıdır. Tüm yarıģ- macılar yalnızca yakıt alma alanları ya da benzin istasyonlarından istedikleri zaman dolum yaptırabilirler. g) Süspansiyon; tüm modifikasyonlar güvenlik kuralları dâhilinde kabul edilir. ı) Lastik; iģ makinası lastiği hariç lastik kullanımı serbesttir i) Camurluk; çamurluk kullanımı zorunludur. j) Camlar / Ağlar (File); renklendirilmiģ ya da gümüģ cam filmleri serbesttir. Kapı ağı kullanımı buggyler için zorunludur, diğer otolar için eklenebilir. k) Farlar; farlar, sinyal lambaları, stop lambaları, fren lambaları, uyarı ıģıkları tüm araçlarda düzgün çalıģıyor halde olmalıdır. Sis ve sürüģ farlarının sayısı sınırsızdır. l) Ses Seviyesi; izin verilen maksimum ses seviyesi 103 dba dır. Bu kurala uymayan araçların start almasına izin verilmeyecektir. * Ġhlaller start verilmeme cezasına tabi olabilir

8 3.4-KATILABİLİR YARIŞMACI VE SÜRÜCÜLER 2015 sezonu için geçerli ulusal-kupa TOSFED Yarismacı ve Sürücü ihtisas Lisansına sahip Gerçek ve Tüzel kiģiler yarismaya katılabilirler. 3.5 KAYIT FORMU ve KAYITLAR Yarismaya katılmak isteyen,2015 sezonu için geçerli TOSFED ihtisas Lisansına sahip yarismacılar kayıt formunu tam olarak doldurarak, Kayıt ücreti ve Sigorta Bedeli ni ödediğini gösteren belgelerle birlikte, en geç yarıģma öncesi PerĢembe günü 18:00 a kadar YarıĢma Sekreterligine ulaģtırmalıdırlar. Bu tarihten sonra veya gerekli ödemeler gercekleģtirilmeden yapılacak baģvurular hiçbir Ģekilde kabul edilmez Organizasyon Komitesi herhangi bir kaydı ASN onayı almak ve gerekçelerini belirtmek Ģartıyla reddetme hakkına sahiptir Yardımcı Sürücü ile ilgili detaylar Teknik Kontrol ün sonuna kadar bildirilebilir Katılabilir yarıģmacı sayısı 40 ile sınırlandırılmıģtır. 3.6 KAYIT ÜCRETi SİGORTA VE SERVİS YarıĢmacı ve sürücülere dagıtılacak doküman ve kapı numarası, bedelleri kayıt ücreti içindedir Kayıt Ücretleri Tosfed kupası ferdi reklamlı 800 Tosfed kupası reklamsız 800 Tosfed kupası tüzel reklamlı 800 Tosfed kupası tüzel reklamsız Kayıt Ücreti nakden veya banka havalesi yolu ile ödenebilir. Banka havalesi yapıldigı takdirde, havale dekontu kayit formu ile birlikte ibraz edilecektir.çek kabul edilmez. TRAKOFF BANKA HESABI FIBA BANKA ÇORLU ġubesġ ġube KODU 063 IBAN TR Kayıt Ücretleri aģağıdaki hallerde tam olarak iade edilir Kaydı kabul edilmeyen yarıģmacı adaylarına YarıĢmanın yapılmaması halinde ilk teknik kontrole girip geçemeyen veya teknik kontrolde çekilme kararı alan yarıģmacılara kayıt ücreti iadesi yapılamaz.

9 3.6.6 Sigorta: Organizatör tarafından yaptırılacak sigorta sadece yarismacıların uçuncü Ģahıslara verecekleri hasarlan yasal azami limitler dahilinde kapsar. Sigorta bedeli TL. ( Yüz Türk Lirası) kayıt ücretine ilâveten aynca ödenir. Teminatlar aģağıdaki gibidir Bedeni Ģahıs baģına (ölüm ve tedavi) Bedeni kaza baģına (ölüm ve tedavi) Maddi kaza baģına (araç baģına ) Maddi araç baģına (kaza baģına) TL TL TL TL Yarismacıların yarısmaya katıldıklan otolarına T.C.Trafik Kanunu hükümlerine göre mali mesuliyet sigortası yaptırmaları gerekiyorsa, bu sigortanın yaptırılmis ve primlerinin ödenmiģ olması gerekir Organizatör tarafından yaptınlan sigortanın geçerliliği YarıĢmanın startı ile baģlar ve yarıģmanın sonunda veya ekibin yarıģmayı terk etmesi veya ihraç edilmesi durumunda sona erer Servis araçlan ve ekipleri organizatör tarafından verilen plâkalan veya kartlan tasisalar dahi sigorta kapsamı dıģındadırlar Kayıt Ücreti ve Sigorta Bedelini ödememiģ olan yarıģmacılara start verilmez Servis a) Etap içinde, araç üzerinde herhangi bir müdahale (tamirat), pilot ve co-pilot tarafından ve sadece aracın içinde taģınan malzemelerle (yedek parça, alet, katı-sıvı malzeme, donanım vs) yapılabilir, dıģarıdan herhangi bir yardım veya malzeme alınamaz. b) Tamirat, arkadan gelen yarıģmacı araçlarına engel olmadan yapılmalıdır. Araç, tamirat için, parkurda arkadan gelen araçları engelleyecek Ģekilde durmuģ ise görevliler veya gözetmen tarafından ikaz edilir. Gerekirse itilerek veya çekilerek akıģı engellemeyecek Ģekilde kenara alınır. Herhangi bir ceza uygulanmaz. Ancak bu kurallara uymayan, aracını kenara almayan / alınmasına itiraz eden veya engel olan yarıģmacılar yarıģmadan ihraç edilir. c) Kendi baģına hareket edemeyen abandone olmuģ araçlar, etap tamamlandıktan sonra çekilerek etap dıģına çıkarılır. d) Servis araçları özel etapların içine giremez. e) Servis plakaları sekreter ya dan temin edilebilir. Servis plakası taģımayan araçların, yarıģma öncesi ve esnasında servis aracı olarak kullanıldığı tespit edilirse her araç için kayıt ücretinin iki katı kadar ceza ücreti alınır. f) Servis plakası ile tanımlanmıģ bir servis aracının park etmesi veya herhangi bir malzeme, yedek parça veya ekipmanın ekibe verilmesi ancak servis alanında olabilir. g) Servis araçlarının, yarıģmacı araca veya ekibe yardım ve malzeme temini dıģında, yarıģ devam ederken servis personeline bilgi, yiyecek, içecek ve benzin temini gibi nedenlerle, yol kenarında durmasına izin verilebilir. Bu yollar yol sapaklarını da içerir. Bu yarıģmada servis plaka ücreti alınmayacaktır. 3.7 REKLAMLAR VE YARIġMA NUMARALARI Reklamlar YarıĢmacılar aģağıda belirtilenlere uymak Ģartıyla otomobillerinin üzerinde her türlü reklam taģıyabilirler: - Ulusal kanunlara ve FIA Kurallarına uygun olarak; - Hakaret oluģturmayacak Ģekilde - Politik veya dini nitelik taģımayan - YarıĢma plakaları ve yarıģma numaralarını örtmeyecek Ģekilde - Ekibin camlardan görüģlerini engellemeyecek Ģekilde Madde de belirtilen yerler organizatörlerin reklamlarına tahsis edilmiģtir. Bu reklamlar mecburidir ve yarıģmacılar veya kayıt yaptıranlar tarafından reddedilemez Bu reklamların içeriği ek yönetmelikte açıklıkla belirtilmeli veya yarıģtan önce resmi bir bültenle ilan edilmelidir Organizatörler tarafından teklif edilecek diğer reklamlar ihtiyaridir.bu reklamların reddedilmesi, ihtiyari reklamların kabulü halindeki normal kayıt ücretinin iki katından daha yüksek ücret talep edilemez. Her durumda bu ücretin limiti 2000 Euro dur Organizatör sponsoru nun; otomobil markası, lastik markası veya yakıt ve yağ türevleri ile ilgili bir firma olması halinde; yarıģmacı, sponsoruna rakip olması nedeniyle

10 organizatörün ihtiyari reklâmlarını red edebilir. Bu durumda kayıt ücretinin iki katı ücret ödenmez Organizatörün ihtiyari reklamlarını kabul eden yarıģmacılar, ek yönetmelikte reklamlarla ilgili olarak belirtilen alanları bu reklamlara ayırmalı ve boģ bırakmalıdırlar YarıĢma Numaraları Organizatörler her ekibe belirtilen Ģekilde otomobillerinin üzerinde taģıyacakları aģağıdaki malzemeleri vereceklerdir. Kapı Panelleri a) Rakamların asgari yüksekliği 28 cm. ve çizgi kalınlığı ise 5 cm. olacaktır. b) Beyaz zemin en az 50 cm. geniģlikte ve 38 cm. yükseklikte olacaktır. Beyaz zeminin altında ve üstünde, dikdörtgen zeminin geniģliğinde ve 12 cm. yükseklikte bir zemin gerektiğinde bir reklam konulması amacıyla organizatörlerin kullanımına bırakılacaktır Ön Cam Sürücülerin görüģünü engellememek Ģartıyla ön camın üst kısmında azami 10 cm. geniģliğinde arka camın üst kısmında ise azami 8 cm. geniģliğinde bir reklam bandının haricinde camlar boģ olmalıdır.

11 OTOLARDA REKLAM KONACAK YERLER a) Organizatör tarafından hazırlanan mecburi reklamlar A VE B b) Organizatör tarafından teklif edilen reklamlar: Daha sonra ilan edilecek Sağ ve sol ön çamurluk (C) Daha sonra ilan edilecek Sağ ve sol arka çamurluk (D) 3.8 İDARİ ve TEKNİK KONTROL Off-road yarıģmalarına katılacak tüm sürücüler otomobillerine ait orijinal FIA veya TOSFED onaylı homologasyon fiģlerini teknik kontrolde ibraz etmek zorundadırlar Ġdari Kontrolde Aranacak Belgeler Ġdari kontrolde yarıģmacılardan istenecek belgeler (eksiksiz doldurulmuģ kayıt formunun ıslak imzalı kopyası, sporcu lisansları, sürücü belgesi, kayıt parası ödendi belgesi, yarıģ otomobili reklam kabul veya ret Ģartı, yarıģ otomobilinin ruhsatı, aracın sigortası)

12 3.8.2 Para Cezaları Sürücü veya co-pilotun isimlerinin veya ulusal bayraklarının eksikliği TL. Off-road yarıģ plakasının kısmen dahi olsa aracın trafik plakasını örtmesi 1.Sefer 150 TL para cezası 2.Sefer 500 TL para cezası 3.Sefer ve sonrası 1000 TL para cezası 4.gün özel seyirci etabını tamamlayamayan ekip, ertesi gün yarıģa start listesinde kendi kategorisinde en sondan start alır. Özel seyirci etabının en kötü derecesi ilgili yarıģmacıya verilir. Ilgili ekip yarıģ sonu klasmanında yer alır. 1. gün etaplarını tamamlayan ekibe 2. gün start alması için izin verilir. Kendi derecesine tamamlayamadığı her etabın en kötü derecesi +15 dakika ceza verilir. Ancak ekip yarıģma sonunda klasman dıģı kalır. Cezalar ilgili maddenin altında belirtilmiģ olup, bunun dı- Ģında olanlar için FIA Uluslararası Spor Yasası kuralları uygulanır. 5. PUANTAJ VE KLASMAN 5.1 Organizatör tarafından tespit edilen puanlama esaslarına göre genel klasmanda kendi kategorisinde ilk 10 a giren yarısmacılar TOSFED RAĠD Kupası için TOSFED Yarısma Ek Düzenlemeleri madde 8 deki 4 nolu puan tablosuna göre puan alırlar. 6. ĠTĠRAZLAR VE TEMYĠZ TOSFED Yarısma Genel Kuralları bölüm IV ve TOSFED 2015 Yarısma Ek Düzenlemeleri madde 9 uygulanır. 7. ÖDULLER VE ÖDUL TÖRENĠ a) Genel klasman ödülleri ekip için birer kupa Ģeklinde olacaktır. b) Para ödülleri ihtiyaridir, ancak birincilere verilecek para ödülleri yarıģmaların standart kayıt ücretlerinden az olamaz. Para ödülleri, ödül töreninde nakden ödenecektir. c) Ödül törenine mazereti nedeniyle katılmayan sürücü- lerin ödülleri bir baģkasına verilmez, kupalar Federasyona iletilir. Ekipler, daha sonra bu kupaları Federasyondan teslim alabilirler. d) YarıĢmaların ödül törenine mazeretsiz olarak katılmayan sürücüye, direktör raporunda belirtilmesi halinde TOSFED in uygun göreceği ceza uygulanır. e) Sonuçlarla ilgili olarak bir itiraz sonrası temyiz hakkı- nın kullanıldığı durumlarda sadece klasmanın ilgili kupaları verilemez, Federasyona iletilir. f) Ekiplerin ödül töreni esnasında beyanat vermeleri yasaktır. g) Ödül töreni için podyuma çağrılan sürücülerin tulumları veya takım kıyafetleri ile katılmaları ve varsa Ģampiyona sponsorunun Ģapkasını takma zorunluluğu vardır. 3.9 YARIġMANIN STARTI VE ĠġLEYĠġĠ Start Listelerinin ilan saatleri : TEKNĠK KONTROL SONRASI YARISMA NUMARALARI VE START SIRALAMASI: Ekiplerin yarıģma numaraları, sezon boyunca sabit olacaktır. Start numaraları verilirken aģağıdaki kriterler de göz önüne alınacaktır: a) Bir önceki sene Türkiye Off-Road Sampiyonası nda dereceye girmiģ sürücüler, b) Önceki senelerde, Off-Road yarıģlarında genel klasmanda ilk 10 a girmiģ sürücüler, c) Otomobil sporları Ģampiyonalarında baģarılı olmuģ sürücüler, d) Tecrübesiz sürücüler, e) 2015 sezonunda, yarıģma numaralarının dağılımı yukarıdaki kriterlere bağlı olarak TOSFED onayıyla belirlenecektir. Organizasyon komitesi yönetmelikte öngörüldüğü gibi her yarıģmacıya 3 adet yarıģma numarası sağlayacaktır. Organizatör tarafından sağlanan yarıģma numaraları yarıģma boyunca her iki ön kapı ve tavan üzerinde ta- Ģınacaktır. Ekipler, engelli etaplarda ikiģer dakikalık aralarla start alacaklardır. YarıĢmalarda start, sırasıyla buggy, ve 4x4 arazi araçları, olmak üzere verilecektir YarıĢ süresince Resmi Zamanı YarıĢ süresince resmi zaman TRT 1 radyo istasyonu tarafından verilen zaman olacaktır Ayak sonundaki zaman kontrol noktalarına erken giriģ FIA Ralli Genel Talimatları Madde e göre yarıģmacılar aģağıdaki zaman kontrol noktalarına, zaman cezası almadan erken giriģ yapabilirler Toplama alanı

13 Bu toplama alanlarında yarıģmacılar servis alabilirler, 3.10 İTİRAZ VE TEMYİZ TOSFED Yarısma Genel Kuralları bölüm IV ve TOSFED 2015 Yarısma Ek Düzenlemeleri madde 9 uygulanır ASN tarafından belirlenen itiraz ücreti : 250 TL Tüm yarıģ boyunca ilan edilen Start Listeleri ve Geçici neticelere itiraz süresi 30 dakikadır Tüm itirazlar TOSFED ilgili kuralların göre yapılır ve değerlendirilir. Kurallara uygun yapılmayan itirazlar reddedilir ve itiraz ücreti geri ödenmez Ulusal yarıģmalarda temyiz için itiraz harcı yarıģmanın yapıldığı günün ardından gelen ilk iģ günü saat 12:00 a kadar federasyona nakit veya banka transferi Ģeklinde yapılabilir. Bu saate kadar harç bedeli yatırılmadığı veya transferi yapılmadığı takdirde itiraz geçersizdir. Ġtirazın Milli Temyiz Kurulunca tekrar incelenmesi için baģvuru harcı TL YÖNETMELİĞİN YORUMU & UYGULANMASI YarıĢmanın; program, görevliler veya parkur değiģiklikleri ile ilgili bültenler tarih ve numaralı olarak resmi ilan yerlerine asılmak, YarıĢma Komiserleri tarafından onaylanmak ve yarıģmacılara imza karģılığı dağıtmak suretiyle geçerli olacaktır Bu Yönetmelik, yarıģma ile ilgili en gerekli bilgileri kapsayacak Ģekilde özetlenerek düzenlenmiģ olup, içeriğinde bulunmayan hususlarda, TOSFED 2015 Kurallar Kitabı, Ulusal Off-road Talimatı,2015 TOSFED Raid kupası kurallar hükümleri geçerli olacaktır. 4-DERECELENDĠRME ve ÖDÜLLER 4.1 DERECELENDİRME Her etap için ayrı puanlama yapılır. YarıĢmayı tamamlayamayan ekipler etaplarda ve yarıģma içerisinde değerlendirmeye alınmaz. Bir yarıģmada etap içindeki dereceleri aynı olan ekipler aynı puanı alırlar.hiçbir karģılaģtırma yapılmaz. Etap toplamlarında aynı puana sahip ekipler dereceyi paylaģırlar.bir sonraki derece baģka ekibe verilmez Puan eģitliğinde hangi ekip daha çok birincilik(ikincilik) almıģ ise o ekip ilk sırayı alır. 1 Organizatör tarafından tespit edilen puanlama esaslarına göre genel klasmanda kendi kategorisinde ilk 10 a giren yarısmacılar TOSFED RAĠD Kupası için TOSFED Yarısma Ek Düzenlemeleri madde 8 deki 4 nolu puan tablosuna göre puan alırlar. 4.2 ÖDÜLLER a) Genel klasman ödülleri bagy sınıfı ve 4*4 ekip için birer kupa Ģeklinde olacaktır b) TOSFED RAİD Kupası Buggy Birincisi TOSFED RAİD Kupası 4x4 Birincisi Önemli açıklama Bütün yarış araçlarında tripmaster bulunması zorunludur. Organizasyon tarafından Uydu takip cihazı ile araçların parkur üzerinde tüm hareketlerini izlenecektir. Bundan dolayı tüm yarış araçlarında yapılması zorunlu olarak direk aküden şalter bağlantısından önce olacak şekilde (+)artı ve (-)eksi olmak üzere araç içine kablo çekilip uçları izole edilerek bırakılacak Yarışçılara verilecek uydu takip cihazını kendisi veya servis yarış araçlarına takacaktır.

14

15

EK KURALLAR KİTABI ASN ONAY TARİHİ : 03 NİSAN 2015 1

EK KURALLAR KİTABI ASN ONAY TARİHİ : 03 NİSAN 2015 1 EK KURALLAR KİTABI ASN ONAY NO : 2015/3103-TROFFŞ.02 ASN ONAY TARİHİ : 03 NİSAN 2015 1 İÇİNDEKİLER I. A) PROGRAM B) ZAMAN ÇİZELGESİ II. ORGANİZASYON 2.1 ORGANİZASYON KOMİTESİ 2.2 ADRESLER, RESMİ İLAN YERİ

Detaylı

2015 9 EYLÜL OTOKROS KUPASI 2. AYAK YARIŞI. Mahalli Klaros Otokros Yarışı EK KURALLARI

2015 9 EYLÜL OTOKROS KUPASI 2. AYAK YARIŞI. Mahalli Klaros Otokros Yarışı EK KURALLARI 2015 9 EYLÜL OTOKROS KUPASI 2. AYAK YARIŞI Mahalli Klaros Otokros Yarışı EK KURALLARI TOSFED Onay numarası : 2015/2105-AMOKY.02 TOSFED Onay Tarihi : 2 Haziran 2015 İÇİNDEKİLER 1. PROGRAM 2. ORGANİZASYON

Detaylı

2009 TÜRKİYE RALLİ ŞAMPİYONASI 30.İSOK İSTANBUL RALLİSİ 4 5 TEMMUZ 2009 EK YÖNETMELİK ASN ONAY NO : 2009/0906 TRŞ.3 ASN ONAY TARİHİ :

2009 TÜRKİYE RALLİ ŞAMPİYONASI 30.İSOK İSTANBUL RALLİSİ 4 5 TEMMUZ 2009 EK YÖNETMELİK ASN ONAY NO : 2009/0906 TRŞ.3 ASN ONAY TARİHİ : 2009 TÜRKİYE RALLİ ŞAMPİYONASI 30.İSOK İSTANBUL RALLİSİ 4 5 TEMMUZ 2009 EK YÖNETMELİK ASN ONAY NO 2009/0906 TRŞ.3 ASN ONAY TARİHİ İÇİNDEKİLER 1. PROGRAM 2. ORGANİZASYON 2.1 TARİF 2.2 ONUR KOMİTESİ 2.3

Detaylı

2015 TÜRKİYE RALLİ ŞAMPİYONASI 2015 EGE RALLİSİ HİSTORİC 11-12 NİSAN

2015 TÜRKİYE RALLİ ŞAMPİYONASI 2015 EGE RALLİSİ HİSTORİC 11-12 NİSAN 2015 TÜRKİYE RALLİ ŞAMPİYONASI 2015 EGE RALLİSİ HİSTORİC 11-12 NİSAN 2015 EK KURALLARI TOSFED onay numarası : 2015/2502-THRŞ.01 TOSFED onay Tarihi : 26/03/2015 1. PROGRAM 2. ORGANİZASYON 2.1 Tarif 2.2

Detaylı

2014 TOSFED OTOKROS KUPASI KURALLARI 21.01.2014

2014 TOSFED OTOKROS KUPASI KURALLARI 21.01.2014 2014 TOSFED OTOKROS KUPASI KURALLARI 21.01.2014 1- TOSFED OTOKROS KUPASI TOSFED Otokros Kupası Kuralları nda ilan edildiği şekliyle Kupa ya dahil yarışmalardan aldığı puanlarla kategorilerinde sezon sonunda

Detaylı

2011 ULUSAL OTOKROS TALİMATI

2011 ULUSAL OTOKROS TALİMATI 2011 ULUSAL OTOKROS TALİMATI 11.02.2011 1- TÜRKİYE OTOKROS ŞAMPİYONASI Türkiye Otokros Kategori Şampiyonları: Ulusal Otokros Talimatı nda ilan edildiği şekliyle Türkiye Otokros Şampiyonası na dahil yarışmalardan

Detaylı

2008 ULUSAL OTOKROS TALİMATI

2008 ULUSAL OTOKROS TALİMATI 2008 ULUSAL OTOKROS TALİMATI Türkiye Otokros Kategori Birincilikleri: Ulusal Otokros Talimatı nda ilan edildiği şekliyle Türkiye Otokros Birinciği Final yarışında kategorilerinde birinci olan sürücüler;

Detaylı

2014 TOSFED DRIFT KUPASI KURALLARI 06.01.2014

2014 TOSFED DRIFT KUPASI KURALLARI 06.01.2014 2014 Mahalli Drift Kuralları 2014 TOSFED DRIFT KUPASI KURALLARI 06.01.2014 1.1 TOSFED Drift Kupası 122 TOSFED, Türkiye de Drift Yarışmalarının yapılması için, Otomobil Sporları Yarışma Genel Kuralları

Detaylı

2014 HISTORIC RALLY ŞAMPİYONASI KURALLARI 21.01.2014. 1.3 Sorumluluk

2014 HISTORIC RALLY ŞAMPİYONASI KURALLARI 21.01.2014. 1.3 Sorumluluk 2014 HISTORIC RALLY ŞAMPİYONASI KURALLARI 21.01.2014 1. HISTORIC RALLY ŞAMPİYONASI a) Ulusal Historic Rally Kuralları nda ilan edildiği şekliyle Türkiye Historic Rally Şampiyonası na dâhil yarışmalardan

Detaylı

2013 MAHALLİ OTO-DRAG TALİMATI 05.04.2013

2013 MAHALLİ OTO-DRAG TALİMATI 05.04.2013 2013 MAHALLİ OTO-DRAG TALİMATI 05.04.2013 1.1 Mahalli Oto-Drag Talimatı TOSFED, Türkiye de Mahalli Oto-Drag Yarışmalarının yapılması için, Otomobil Sporları Yarışma Genel Kuralları madde 2 gereği, işbu

Detaylı

2014 TOSFED OTO-DRAG KUPASI 05.01.2014

2014 TOSFED OTO-DRAG KUPASI 05.01.2014 2014 TOSFED Oto-Drag Kupası Kuralları 2014 TOSFED OTO-DRAG KUPASI 05.01.2014 1.1 TOSFED Oto-Drag Kuralları 136 TOSFED, Türkiye de TOSFED Oto-Drag Yarışmalarının yapılması için, Otomobil Sporları Yarışma

Detaylı

2014 YARIŞMA EK DÜZENLEMELERİ 21.01.2014 2. SİGORTA

2014 YARIŞMA EK DÜZENLEMELERİ 21.01.2014 2. SİGORTA 2014 YARIŞMA EK DÜZENLEMELERİ 21.01.2014 İşbu Yarışma Ek Düzenlemeleri, TOSFED Yarışma Genel Kuralları, Ulusal Yarışma Kuralları ve diğer ek kurallara uygun olarak, 1 Ocak 2014 31 Aralık 2014 tarihleri

Detaylı

2011 ULUSAL PİST TALİMATI 11.02.2011

2011 ULUSAL PİST TALİMATI 11.02.2011 1- TÜRKİYE PİST ŞAMPİYONASI Türkiye Pist Grup Şampiyonaları Ulusal Pist Talimatı nda ilan edildiği şekliyle Türkiye Pist Şampiyonası na dahil yarışmalardan aldığı puanlarla gruplarında sezon sonunda en

Detaylı

TÜRKİYE PİST ŞAMPİYONASI 1. AYAK YARIŞMASI EK KURALLAR

TÜRKİYE PİST ŞAMPİYONASI 1. AYAK YARIŞMASI EK KURALLAR TÜRKİYE PİST ŞAMPİYONASI 1. AYAK YARIŞMASI EK KURALLAR Tarih: 18-19 Nisan 2015 Yer: İzmir Ülkü Yarış Pisti TOSFED ONAY NO:2015/1004-TPŞ.01 TOSFED ONAY TARİHİ:14 NİSAN 2015 ORGANİZASYON İZMİR ÜLKÜ MOTORSPORLARI

Detaylı

6. TRANSANATOLIA RALLİ RAID. 22 Ağustos 29 Ağustos 2015. O r g a n i z a t ö r

6. TRANSANATOLIA RALLİ RAID. 22 Ağustos 29 Ağustos 2015. O r g a n i z a t ö r 6. TRANSANATOLIA RALLİ RAID 22 Ağustos 29 Ağustos 2015 O r g a n i z a t ö r T r a n s A n a t o l i a S p o r O r g a n i z a s y o n l a r ı L t d. Ş t i. O n a y l a y a n T O S F E D ( T ü r k i y

Detaylı

2014 TOSFED TRIAL KUPASI KURALLARI 21.01.2014

2014 TOSFED TRIAL KUPASI KURALLARI 21.01.2014 2014 TOSFED TRIAL KUPASI KURALLARI 21.01.2014 1.TOSFED TRIAL KUPASI TOSFED TRIAL KUPASI Kurallarında ilan edildig i s ekliyle TOSFED TRIAL KUPASI ndaki dâhil yarıs maların genel klasmanlarından aldıg ı

Detaylı

Türkiye Motosiklet Federasyonu Kural Kitabı MOTOKROS BRANŞI KURALLARI

Türkiye Motosiklet Federasyonu Kural Kitabı MOTOKROS BRANŞI KURALLARI Türkiye Motosiklet Federasyonu 95 MOTOKROS BRANŞI KURALLARI 96 Türkiye Motosiklet Federasyonu Türkiye Motosiklet Federasyonu 97 Sorumluluk... 99 Güvenlik Önlemleri... 100 1 Sportif Yönetmelik... 101 1.1

Detaylı

'Ulusal Klasik Otomobil Yönetmeliği'

'Ulusal Klasik Otomobil Yönetmeliği' -1- Ulusal Klasik Otomobil Yönetmeli'ğinde ilan edildiği şekliyle Klasik Otomobil Şampiyonası'na dahil yarışmalardan aldığı puanlarlarla sezon sonunda en yüksek puana sahip sürücüler; Kuzey Kıbrıs Klasik

Detaylı

Türkiye Motosiklet Federasyonu Kural Kitabı ENDURO BRANŞI KURALLARI

Türkiye Motosiklet Federasyonu Kural Kitabı ENDURO BRANŞI KURALLARI Türkiye Motosiklet Federasyonu 133 ENDURO BRANŞI KURALLARI 134 Türkiye Motosiklet Federasyonu Türkiye Motosiklet Federasyonu 135 Sorumluluk... 137 1 Sportif Yönetmelik... 139 1.1 Giriş... 139 1.2 Resmi

Detaylı

Türkiye Motosiklet Federasyonu ENDURO 2011 KURALLAR KĠTABI

Türkiye Motosiklet Federasyonu ENDURO 2011 KURALLAR KĠTABI Türkiye Motosiklet Federasyonu ENDURO 2011 KURALLAR KĠTABI Ġçindekiler Genel Hükümler 4 Sorumluluk 4 Güvenlik Önlemleri 5 1 Sportif Yönetmelik 6 1.1 Giriş 6 1.2 Organizatörler 6 1.3 Resmi Görevliler 7

Detaylı

Türkiye Motosiklet Federasyonu ENDURO 2012 KURALLAR KİTABI

Türkiye Motosiklet Federasyonu ENDURO 2012 KURALLAR KİTABI Türkiye Motosiklet Federasyonu ENDURO 2012 KURALLAR KİTABI Kitaba Ulaşmak İçin Barkodu Taratınız. Genel Hükümler 4 Sorumluluk 4 1 Sportif Yönetmelik 5 1.1 Giriş 5 1.2 Resmi Görevliler 5 1.2.1 Genel Direktör

Detaylı

Türkiye Motosiklet Federasyonu ENDURO 2014 KURAL KİTABI

Türkiye Motosiklet Federasyonu ENDURO 2014 KURAL KİTABI Türkiye Motosiklet Federasyonu ENDURO 2014 KURAL KİTABI Türkiye Motosiklet Federasyonu 2014 Kural Kitabı Türkiye Motosiklet Federasyonu Ankara Merkez Ofis Muammer DEMİRCAN Genel Sekreter muammer.demircan@tmf.org.tr

Detaylı

TÜRKĠYE OTOMOBĠL SPORLARI FEDERASYONU ORGANĠZATÖR EL KĠTABI

TÜRKĠYE OTOMOBĠL SPORLARI FEDERASYONU ORGANĠZATÖR EL KĠTABI TÜRKĠYE OTOMOBĠL SPORLARI FEDERASYONU ORGANĠZATÖR EL KĠTABI 2012 TÜRKĠYE OTOMOBĠL SPORLARI FEDERASYONU OTOMOBĠL SPORLARI FAALĠYETLERĠNĠN DÜZENLENMESĠNE DAĠR ORGANĠZASYON TALĠMATNAMESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

OTOMOBİL SPORLARI ORGANİZATÖR EL KİTABI

OTOMOBİL SPORLARI ORGANİZATÖR EL KİTABI TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU [Tarih] OTOMOBİL SPORLARI ORGANİZATÖR EL KİTABI OTOMOBİL SPORLARI FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR EK DÜZENLEMELER İÇERİK BİRİNCİ BÖLÜM TOSFED Organizasyon Şeması

Detaylı

İSTANBUL KARTİNG DAYANIKLILIK BİRİNCİLİĞİ 7. AYAK YARIŞMASI TARİH : 19 KASIM 2011 YER: AUTODROM PİSTİ SAAT: 16:00

İSTANBUL KARTİNG DAYANIKLILIK BİRİNCİLİĞİ 7. AYAK YARIŞMASI TARİH : 19 KASIM 2011 YER: AUTODROM PİSTİ SAAT: 16:00 İSTANBUL KARTİNG DAYANIKLILIK BİRİNCİLİĞİ 7. AYAK YARIŞMASI TARİH : 19 KASIM 2011 YER: AUTODROM PİSTİ SAAT: 16:00 EK YÖNETMELİK ASN Onay No: 2011 /0411 MKD.7 ASN Onay Tarihi: 04 / 11 /2011 ORGANİZATÖR:

Detaylı

TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU GENEL YARIŞMA TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU GENEL YARIŞMA TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU GENEL YARIŞMA TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-(1) Bu talimatın amacı; Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen ve yapılmasına izin verilen

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU TÜRKİYE YAMAÇ PARAŞÜTÜ HEDEF LİGİ ETAP BÜLTENİ (AÇIK) 12-14 HAZİRAN /2015. NİLÜFER / BURSA (5. Etap) BÜLTEN NO : 5.

TÜRK HAVA KURUMU TÜRKİYE YAMAÇ PARAŞÜTÜ HEDEF LİGİ ETAP BÜLTENİ (AÇIK) 12-14 HAZİRAN /2015. NİLÜFER / BURSA (5. Etap) BÜLTEN NO : 5. TÜRK HAVA KURUMU TÜRKİYE YAMAÇ PARAŞÜTÜ HEDEF LİGİ ETAP BÜLTENİ (AÇIK) 12-14 HAZİRAN /2015 NİLÜFER / BURSA (5. Etap) BÜLTEN NO : 5 Ankara 2015 1. ŞAMPİYONANIN MAKSADI Türk ve diğer ülkelerden yamaç paraşütü

Detaylı

YAT YARIŞLARI GENEL YARIŞ TALİMATI 2015

YAT YARIŞLARI GENEL YARIŞ TALİMATI 2015 YAT YARIŞLARI GENEL YARIŞ TALİMATI 2015 1. UYGULANACAK KURALLAR 1.1 Uluslararası Yelken Federasyonunun (ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2013 2016. 1.2 ISAF Özel Açıkdeniz Yönetmeliği 2014 2015 1.3 ISAF

Detaylı

Turkcell Platinum Bosphorus Cup 28-31 Mayıs 2015 Yarış İlanı

Turkcell Platinum Bosphorus Cup 28-31 Mayıs 2015 Yarış İlanı Turkcell Platinum Bosphorus Cup 28-31 Mayıs 2015 Yarış İlanı Bosphorus Cup, 28-31 Mayıs 2015 tarihlerinde, Türkiye Yelken Federasyonu ve ORG Sports işbirliğinde yapılacaktır. 1. Uygulanacak Kurallar Yarışlar,

Detaylı

TÜRKĠYE OTOMOBĠL SPORLARI FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 04 TEMMUZ 2013 ANKARA

TÜRKĠYE OTOMOBĠL SPORLARI FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 04 TEMMUZ 2013 ANKARA TÜRKĠYE OTOMOBĠL SPORLARI FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 04 TEMMUZ 2013 ANKARA 2013 [TOSFED - OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL] TÜRKĠYE OTOMOBĠL SPORLARI FEDERASYONU Göksu Evleri Kartopu Cad. B 168 A Anadolu

Detaylı