Yanıklar ve Plastik cerrahi operasyonlar için deri transplantasyon ürünleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yanıklar ve Plastik cerrahi operasyonlar için deri transplantasyon ürünleri"

Transkript

1 Yanıklar ve Plastik cerrahi operasyonlar için deri transplantasyon ürünleri DERİ TRANSPLANTASYON TEKNOLOJİSİ

2 MİSYON Misyonumuz tıp uzmanlarına en yüksek destek ve servisi sunmak ve hastalarının tedavisi için en uygun malzeme ve ekipmanı sağlamaktır. Amacımız ürünlerimizi sürekli geliştirmektir, bunu yapmanın en iyi yolu olarak bu alanda uzmanlaşmış kişiler ile çalışmak olduğu inancındayız.

3 ġġrket PROFĠLĠ Humeca danışma grubu 1981 yılında Hollanda Enschede kurulmuştur. Grup ilk olarak, ürün geliştirme, sorun giderme ve polimer teknoloji ve biomedikal mühendisliği alanında araştırma ile ilgilenmiştir. Kontrat ile müşteriler yeni geliştirilmiş ürünlerin ve innovasyonların sahibi olmaya başlamış ve Humeca bilgisi ve yaratıcılığıyla bu işler için kiralanmıştır yılında Beverwijk, Hollanda da Kızıl Haç (Red Cross) Hastanesinde cerrahlarla beraber çalışmaya başlamıştır. Amaç yanık ve plastik cerrahide deri transplantasyonu için MEEK-DUVARI (MEEK-WALL) mikrogreft tekniğini daha çok geliştirmek ve modernize etmektir. Amerikalı cerrah C.P. MEEK bu metodu 1958 yılında bulmuş fakat tekniği aşırı yetenek gerektirmiş ve birkaç yıl sonra devam etmemiştir yılında yenilenmiş MEEK tekniği Brigton, İngiltere de Avrupa Yanık Derneği (European Burns Association (EBA)) kongresinde tekrar tanıtılmıştır. Bundan önceki projelerine zıt olarak Humeca yenilenmiş MEEK tekniğini kendi risk alarak geliştirmiştir. Sonuç olarak Humeca bilginin ve deri transplantasyonu metodunun benzersiz ve usta işi üretim teknolojisine ve özelliklerine sahiptir. Dünyada binlerce hasta mükemmel sonuçlarla tedavi olmuşlar ve yanık ve plastik cerrahi alanındaki kanaat önderleri yayınlarında bundan bahsetmişlerdir. MEEK tekniği standart deri greftleme metotlarından biri olarak ün kazanmıştır. Daha sonra Humeca deri greftleme için daha çok ürün tanıtımıştır. Başta kablosuz, bataryalı D42 ve D80 dermatomlar geliştirmiş, daha sonra arkasından onlara uyumlu mesher ve taşıyıcılar gelmiştir. Humeca ayrıca farklı dermatom markalarına ve farklı tiplerde bıçaklar temin etmektedir. Yakın zamanda Humeca SOBER dermatom ve DR.Charles mesher gibi düşük gelirli ülkelerdeki cerrahlara ve düşük masraflı tekniklerin yanık tedavilerinde kullanılmasını teşvik etmiştir. 90 ların başından beri Humeca küçük fakat sabit ve yanık ve plastik cerrahi alanında değerli bir rol sahibi olmuştur. Ürünleri dünyanın her yerindeki dağıtıcı ağı aracılığıyla satılmaktadır. Tüm Humeca ürünleri Tıbbi Ürün Yöntemeliği (MDD) 39/42/EEC 2007/47/CE tarafından değiştirilmiştir ve böylece CE damgası almıştır. Humeca ISO 13485:2003 sertifikalı bir şirkettir. MEEK Dermatomlar V-TaĢıyıcılar Meshgraft SipariĢ

4 M E E K T E K N Ġ Ğ Ġ 1958 yılında Amerikalı cerrah C.P. Meek 1,2 tarafından yayınlarında otograftları genişleten olağanüstü bir teknik tanıtıldı. Genel olarak MEEK-WALL olarak söz edilen dermatome posta pulu otogreftlerı çift plaka kullanılarak genişletilmiş ve elde edilmiştir. Bu yolla dokuz kat genişletilmiş düzgün dağılımlı otograft adaları elde edilmiş olunur. Bu teknik fazla yetenek gerektirdiğinden ve 1964 yılında mesh deri grefti tanıtıldığında geri planda kalmıştır (Tanner v.d.). Sonuç olarak MEEK-WALL dermatomu ve katlanmamış bezlerin üretimi daha sonra devam etmemiştir. Öte yandan, otogreft donoralanının azlığı, geniş deri kayıpları durumlarında yaranın kapanmasını etkileyen ve kısıtlayıcı unsur olmuştur. Meshgreft tekniğinde uygun boyutta ve şekilde donoralanı gerekir ve 1:4 oranından büyük genişletmelerde epitelizasyon süresi uzayabilmektedir. Bunun yanında, mesh edilerek genişletilmiş otogreftler aşırı narin ve kontrolü güç olabilir. Beverwijk de Kızıl Haç (Red Cross) hastanesindeki cerrahlarla ortaklaşa olarak MEEK tekniği tekrar tasarlanmıştır. Orijinal metodun kusurları giderilmiştir. Püskürtülebilir yapışkan eklenmiş ve 1:3, 1:4, 1:6 ve 1:9 oranında genişleyebilen katlanmamış bezlerin üretimi başlamıştır. Geliştirilmiş MEEK tekniğinin klinik sonuçlarını ilk kez tanımlayan Kreis v.d. 3,4 mükemmel bulmuştur. Greftin diğer metotlara göre üstünlüğü özellikle problemli bölgelerde ve nitelikli inferiyor yara yataklarında ortaya çıkmaktadır. Sadece küçük bir donoralanı yeterlidir. Hastanın küçük bir deri parçası kullanılabilir. Greft adaları normalde birbirlerine yakındır. Epitelizasyon ve iyileşme süresi meshgraft metoduna göre daha kısa olduğu bildirilmiştir 7. Greft adaları birbirlerine bağlı olamadığından bazı adalardaki yanlışlar genel greft alımını etkilemez. Kozmetik sonuçları az genişletilmiş otogreftler ile karşılaştırılabilir olduğu belirtilmişir. Bu metot posta pulu greftlerinin yara yüzeyine düzgün yönlendirilmesi, doğru dağılımıyla basit bir teknikle başarılır. Püskürtülmüş otolog keratinocitler ve Integra 14,15 gibi dermal yenileme kalıplarıyla MEEK tekniğinin birlikte kullanılmasının cesaretlendirici sonuçları ortaya çıkmıştır.

5 42x42 mm (1.65x1.65 ) mantar levha deri otogrefti parçasıyla kaplanır. Ayrıca küçük greft parçaları kullanılabilir. Greft 196 3x3 mm kare parçalara kesilir. M E E K O P E R A S Y O N U Epidermal tarafı yapışkan ile püskürtüldükten sonra, greft katlanmamış tül deri haline gelir. Operasyonda greftlenecek yara fasiyanın altından ve hemostaz olduğundan alınmalıdır. 2.5 mm kalınlığında 42x42 mm kare levha parça deri otogreft parçasıyla kaplanır. Küçük greft kalıntılarını mantar levhası üzerine Puzzle gibi yerleştirilmesi de uygundur. Greft ile kaplanmış mantar özel MEEK kesme makinesine yerleştirilir. Makine 13 parallel dairesel bıçaklara sahiptir. Mantar plakanın üzerindeki greft makinanın içine girer ve üzerinden dönen bıçaklar geçerek keser. Bu nedenle greft 3mm (0.12 ) genişliğinde 14 şerite ayrılır. İlk geçişten sonra, mantar levha 90 o derece çevrilir ve makineye tekrar sokulur. Böylece greft 3x3 mm (0.12x0.12 ) 14x14=196 kare parçaya ayrılmıştır. Greftin üst yüzeyine (epidermal) yapışkan madde püskürtülmüştür ve kurumaya bırakılmıştır. Greft ve yapışkanla kaplanmış mantar levha 14x14 kare greftteki kesiklerin boyutlarına yakın boyutlarda arkası alüminyum folya kaplı katlanmamış poliyamit tül üzerine basılır. Sonra mantar nazikçe kaldırılır ve greft adaları tül üzerinde kalır. Tül dört bir yanından sertçe kırımları tamamen açılana kadar çekilir. Son olarak alüminyum kısım soyulur ve ayrılmış yapışkan otogreft adalarıyla genişletilmiş tül transplantasyona hazır hale gelir. Kenarları düzelttikten ya da çift katladıktan sonra tülü, greft yüzünü yaraya uygulayın ve cerrahi stapler ile sabitleyin. Yaklaşık 6 gün sonra greftler yara yatağında gelişerek tülün kaldırılmasına, yaranın olduğu yere otogreft adalarını bırakılmasına olanak sağlar. Greftler daha sonra günlük hayatta kıyafet değiştirirken hareket etmemesi için yapışmayan bir örtü ile kaplanır. 5-6 gün daha sonra örtü kaldırılır. Epitelizasyon bitene kadar günlük kıyafet değişimi devam eder. Sadece daha geniş oranlarda (1:9) genişleme yapılan durumlarda, mesh edilmiş 1:1.5 oranında MEEK greftleri allogreftin üzerine kaplanır. ( sandwich grafting olarak adlandırılır). Düşük genişleme oranında allogreft kullanımı gerekli değildir. Alternatif olarak otolog keratinocitler büyük genişlemelerde yaranın kapanmasını hızlandırmak için uygulanır. İlk olarak tek yönde tül çekilerek genişleme gözlemlenir daha sonra diğer taraftan çekilir.

6 Greft Yüzeyi cm 2 D O N O R A L A N I B Ö L G E S İ 1998 yılında Antwerp, Belçika da Stuivenberg Hastanesinden R. Peeters ve A. Hubens mesh edilmiş greftin gerçek genişleme oranı verilenden çok daha az olduğunu kanıtlamıştır 5. Genişletilmiş greft yüzey alanı ile orijinal genişletilmemiş greft yüzey alanını karşılaştırdılar. Bulduklarını kullanarak, MEEK tekniği kullanıldığında gereken alan ile mesh edilmiş greft karşılaştırılarak 100 cm 2 (0.11 ft 2 ) yanık yarayı kaplamak için ne kadar greft yüzey alanı gerekli olduğunu hesaplamış bulunmaktayız. Sonuç grafikte gösterilmiştir. Dikey eksen greftin yüzeyini, yatay eksen genişleme oranını gösterir. Sonuç MEEK tekniğinde (1:3 ile 1:9 genişleme oranlarında doğrudur) meshgraft metodunda kullanılan yüzey ile yarı yarıya daha az greft gerekir. Sonuç olarak, MEEK tekniğiyle mukayese edildiğinde, geniş mesh edilmiş greft uygulamaları şiddetli yanık durumlarında daha çok greft prosedürüne ihtiyaç vardır. Yüksek greft elde etmek, az döküntü bırakmak ve daha iyi genişlemeye olanak veren ortak düşüncesiyle MEEK tekniği hastaların derisini tedavi etmede en etkili yoldur. Genel olarak, MEEK metodu mesh etmekten daha az sürede gerçekleşmekte, özellikle büyük yanıklarda 21. Omuzda yanık, 1:6 tül uygulanmıştır. Aynı yanık, yanığın üzerinden 6 hafta geçmiş Beyazlıklar antibakteriyel kremdir. 100cm 2 (0.11 ft 2 ) yanığı kaplamak için gerekli greft yüzeyi Meshgra ft MEEK

7 Operasyondan öncesi, koltuk altı ve üst kol yanıktan sonra 21 gün Yaraya gazlı bez uygulanmıştır (üst kol) Gazlıbez stapler ile sabitlenir M E E K D U R U M U Dr. A.W.F.P. Vloemans, Kızıl Haç (Red Cross) Hastanesi Beverwijk, Hollanda. 84 yaşında bir kadın yanık merkezine mutfakta oluşan yanıklardan dolayı kabul edilmiştir. Ocağın üzerinden çaydanlığı alırken geceliği tutuşmuş. İlk başta fark etmemiş fakat sonra yandığını fark edince banyoya gidip su ile söndürmüş İlk görüşte üst kolunda, koltuk altında ve göğsünde yanıkları olan sağlıklı bir bayan olarak görünüyordu. Vücudunun %11 ve deri kalınlığının %9 u yanmıştı. Tam kalınlık ve yarım kalınlık arasındaki çizgiler keskin değildi. Kayıtlı tıbbi geçmişi, diyabete bağlı insulin ve darbe almasıydı. İlaç olarak ayrıca asetilsalisilik asit kullanılıyor. Bölgesel tedavi olarak günlük %1 Gümüş sulfadiyazin krem uygulaması belirtilmiştir. İzotonik tuzlusu ve akışkan ad libitum canladırma tedavisi kullanılır. İnsülin ve asetilsalisilik asit tedavisine devam edilmekte. Operasyon yanığın 21.gününde gerçekleşti; beş gün öncesinde asetilsalisilik asit tedavisi durduldu. Yara yatağında granülasyon dokusu ve nekrotik dermis kalıntıları bulunmaktadır. Debris dermatom kullanılarak ayrılmıştır. Yara yatağına adrenalin solusyonu uygulanarak hemostaz gerçekleşmiştir. Sağ üst bacaktan ince bir deri parçası alınmıştır. On 1:6 MEEK bezi hazırlandı ve yaraya uygulandı. Stapler ile sabitledikten sonra yara gümüşnitrat solusyonuna batırılmış bez ile sarılmıştır. Donoralanı poliüretan köpük örtü ile örtülmüştür. 6 gün sonra MEEK bezleri yaradan çıkarılmış. Greft %80 oranında görünür halde gelmiştir. İlk operasyondan 2 hafta sonra, ilk operasyonda yetersiz eksizyon nedeniyle alınamayan greft alınmış ve 1:4 MEEK bezi haline getirilmiştir. Güzel greft alınan yaranın parçaları hariç yetersiz epitelyum büyümesi olan yerler alınmıştır. Yaranın üzerindeki bez ve bez parçaları İlk transplantasyondan sonraki ilk görüntüler Erken teğet eksizyonu büyük kan kaybına neden olması beklenilmiş ve derinin tam ve yarı kalınlıkları arasındaki belirginlik net değil, ikinci eksizyon ve greft işlemi yarı kalınlılktaki yanıkların iyileşmesinden sonra gerçekleştirildi. İkinci operasyondan sonra sadece küçük bozuklular kalmıştır, sadece günlük bölgesel antibakteriyel krem ile uygulama gerekmektedir. Beş hafta geçtikten sonra hasta hastaneden taburcu olabilmektedir. Tekrar greftleme: göğüsteki alana küçük greftler yerleştirme

8 Standart el tipi tek kesim birimli MEEK makinesi Blok motorlu MEEK makinesi Silindirik motorlu MEEK makinesi M E E K Ü R Ü N L E R İ Kesme Makinesi Kesme makinesinde 13 dairesel bıçak kesme eksenine takılmıştır. Mantar levha üzerine konulmuş greft kesme bloğunun hareketli yerine yerleştirilir. Bıçakların ve kesme bloğunun hareketi pnömatik motor ya da el ile sağlanır. Motorla hareket ettirilen bıçaklar el ile de hareket ettirilebilir ve her ikisi de ayrı şekilde tedarik edilebilir. Kesme bloğunun hareketi değişmez; ya elle ya da motorla hareket eder. Elle hareket ettirilen kesme bloğunda dişli sistemi vardır. Pnömatik motor ile hareket ettirilen sistem için 5-7 bar ( psi) gereklidir. Bezler Katlama öncesi MEEK bezi birbirine az yapışan arkası alüminyum ve poliyamid kumaştan oluşur. Genişletildikten sonra greftle beraber kumaş yaraya uygulanırken alüminyum folyo atılır. Her bez 42x42x2.5mm (1.65x1.65x0.1 ) mantar levha ve steril olarak paketlenmiştir. Standart pakette 10, kutuda 40 parça bulunur. Mevcut genişletme oranı 1:3, 1:4, 1:6 ve 1:9 dur. Yapışkan Örtü Sprayı Yapışkan sprey tüpü 200 ml (6.8 fl.oz) dir. Bir şişe sprey bezi püskürtmek için yeterlidir. Sipariş Bilgisi Humeca ürünleriyle ilgili tüm sipariş bilgilerini bu broşürün 22 ve 23 sayfalarında bulabilirsiniz. Bıçaklar dayanıklı, aşınmayan seramik katman ile kaplanmıştır. Kesme ekseni ve bıçakları rahatlıkla değiştirilebilir. Tek Kesme Bloğu Çift Kesme Bloğu Makine tek ya da çift kesme bloğuyla tedarik edilir. Çift kesme bloğu aynı anda iki mantar levha kesmeyi sağlar. Tek ve çift bloklar değiştirilebilir. Makine motor hariç tamamen buhar sterilizasyonuna girebilir. Sterilizasyon çantası mevcuttur. Testere ağızlı blok Yapışkan sprey Tekli el seti Mantar levhalı MEEK katlanmamış bez

9 Çift motorlu otomatik MEEK makinesi M E E K Ö Z E L L İ K L E R İ Çok küçük donoralanı Büyük genişletme oranlarına olanak verir (1:9 a kadar) Herhangi bir küçük deri parçası kullanılabilir, uzun şeritler gerekmez Greft adaları birbirlerine yakındır, düzgün ve hızlı epitelizasyonla sonuçlanır. Tüm greft adaları yara yatağı üzerinde doğru yönlendirilir (dermal tarafı aşağı, mükemmel greft almayla sonuçlanır. Birkaç adanın hatalı olması genel greft alımını etkilemez Gerçek genişleme oranıyla teorik genişleme oranı eşittir Düşük genişlemeli meshgraftlarla kozmetik sonuçları karşılaştırılabilir. Greftler kumaşa yapışır ve yaraya uygulandığında kolayca yönetilebilir M E E K Y A Y I N L A R I 1 Meek CP, Successful microdermagrafting using the Meek-Wall microdermatome Am. Surg. vol. 29, pp. 61 (1958) 2 Meek CP, Extensive severe burn treated with enzymatic debridement and microdermagrafting American Surgeon, vol. 29, no. 1, pp (1963) 3 Kreis RW, Mackie DP, Vloemans AWFP, Hermans RP, Hoekstra MJ, Widely expanded postage stamp skin grafts using a modified Meek technique in combination with an allograft overlay Burns, vol. 19 (2), pp (1993) 4 Kreis RW, Mackie DP, Hermans RP, Vloemans AWFP, Expansion techniques for skin grafts: comparison between mesh and Meek island (sandwich)grafts Burns, vol. 20 (1), pp. S39-S42 (1994) 5 Peeters R, Hubens A, The mesh skin graft true expansion rate Burns, vol. 14 (3), pp (1988) 6 Raff T, Hartmann B, Wagner H, Germann G, Experience with the modified MEEK technique Acta Chirurgiae Plasticae, vol. 38 (4) pp (1996) 7 Zermani Rita, Zarabini Andrea, Trivisonno Angelo, Micrografting in the treatment of severely burned patients Burns, vol. 23 (7/8), pp (1997) 8 Hermans RP, Kreis R, Micrografting Revival of an old technique Annals of Burns and Fire Disasters, vol. 10 (1) (1997) 9 Vloemans AFPM, Micrografts versus Meshgrafts Casus 10 Hadjiiski O, Method of micrografting in treatment of large area full-thickness burns Annals of Burns and Fire Disasters, vol. 13 (3), pp (2000) 11 Lari AR, Gang RK, Expansion technique for skin grafts (Meek technique) in the treatment of severely burned patients Burns, vol. 27, pp (2001) 12 Grenier de Cardenal D, Bey E, Lambert F, Duhamel P, Chaine A, Giraud O, Cantaloube D, Le procédé Humeca chez le grand brûlé: Difficultés Brûlures, vol. III (1), pp (2002) 13 Papp A, Härmä M, Case report: A collagen based dermal substitue and the modified Meek technique in extensive burns Report of three cases Burns 29, pp (2003) 14 Kopp J, Noah EM, Rübben A, Merk HF, Pallua N, Radical resection of giant congenital melanocytic nevus and reconstruction with Meek-graft covered Integra dermal template Dermatologic Surgery vol. 29 (6) pp (2003) 15 Tempelman FRH, Meek Micrografting abstract lecture 16 Tempelman FRH, Vloemans AFPM, Middelkoop E, Kreis RW., The Meek-Wall Micrograft Technique. In: Surgery in Wounds, Téot L, Banwell PE, Ziegler UE, eds. Springer-Verlag Berlin Heidelberg,pp , (2004), (ISBN , ed. 2005) 17 GE Sheng-de, History of the clinic work about MEEK Chinese Journal of Injury Repair and Wound Healing, vol. 1 (1) pp (2006) 18 LIN Cai, CHEN Geng-xin, ZHANG Peng, et al., The MEEK technology of tiny flap graft using on extensively and deeply burning Chinese Journal of I njury Repair and Wound Healing,vol. 1 (1) pp (2006) 19 YANG Ding-wen, TAN Qian, WU Jie, et al., Comparison between the MEEK s autograft and the stamp-like autograft in the clinical application Chinese Journal of Injury Repair and Wound Healing, vol. 1 (1) pp (2006) 20 SUN Yong-hua, ZHANG Ming-liang, ZHOU Yi-ping, et al., Transplantation of microskin Autografts and skin pulp auto-epithelium and homeoderma in the treatment of extensive full-thickness burns Chinese Journal of Injury Repair and Wound Healing, vol. 2 (1) pp (2007) 21 YE, Sheng-jie, PANG Shu-guang, AZHANG Wen-zhen, et al., Application experience of MEEK Skin-piece making technique on large area deep burning Chinese Journal of Injury Repair and Wound Healing, vol. 2 (1) pp (2007) 22 SUN, Dong-yuan, ZHANG, Hua-bin, CHEN Ji-yang, et al., Repairing of the residual wounds in major burn patients with Meek skin grafting technique Chinese Journal of Injury Repair and Wound Healing, vol. 2 (2) pp (2007) 23 Chun-Sheng Hsieh, Jen-Yu Schuong, W.S. Huang, Ted T. Huang, Five years experience of the modified Meek technique in the management of extensive burns Burns, vol. 34, pp (2008) 24 Lumenta DB, Kamolz LP, Frey M., Adult burn patients with more than 60% TBSA involved MEEK and other techniques to overcome restricted skin harvest availability The Viennese Concept Journal of Burn Care & Research, March/April, pp (2009) 25 S.E. James, S. Booth, P.M. Gilbert et. Al., Sprayed cultured autologous keratinocytes used alone or in combination with meshed autografts to accelerate wound closure in difficult-to-heal burns patients Burns vol. 36, pp e10-e20 (2010).

10 D E R M A T O M L A R Humeca D42 ve D80 olarak kablosuz iki dermatom tasarlamıştır. D42 dermatom cihazı küçük ve hafif operasyonlarda kullanılmak için tasarlanmıştır. Dermatomus kafası 64mm (2.52 ) ve en fazla 42mm (1.65 ) genişlikte kesim yapar,daraltma klempleriyle 30 ve 36mm olarak daraltılabilir (1.18 ve 1.41 ). Hafif malzeme kullanılarak toplam ağırlığı 985 gram bataryalı bir dermatom için uygun ağırlıktadır. Dönüşlerde başarılı cihaz olan bu cihaz pediatrik ve genel plastik cerrahisinde ayrıca kıvrımlı yüzeylerde greft almak ve ilk eksizyon için mükemmel bir cihazdır. Kablosuz tasarım optimum hareketlilik sağlar. Ayrıca Humeca nın MEEK tekniği için gereken 42x42 mm deri almaya yardımcıdır. Bu küçük çaplı dermatom 7.4 Volt Li- Ion bataryalı 1200 mah kapasiteli yaklaşık 45 dakika durmaksızın keser. kesim süresi greft kalınlığına, kesilen derinin tipine ve bataryanın genel durumuna bağlıdır). Eğer istenirse dermatom D42 için daha geniş kartuş ve güçlü batarya sağlanabilir ama standart versiyonu 1200 mah bataryadır, küçük bir dermatomdan daha fazla kapasiteye sahiptir. Dermatomun bıçakları sürtünmeyi azaltmak ve aynı greft kalınlığı elde etmek için her iki tarafı keskin şekilde bilenmiştir. Bıçak dakikada en fazla 7000 atım hızla hareket eder (yüksüz). Bu rahat kesme operasyonu ve çok ince greft elde etmeyi sağlar. Greft kalınlığı 0.0 ile 1.2mm ( ) arasında değişir ve kalınlık ayarlama kolundan kalınlık derecesi okunarak ayarlanır (mm ve inch). Kol 0.1 mm kalınlık arttırmaya ya da azaltmaya yarar. Kolun sabitlenmesi kesim sırasında kazara greft kalınlığının değişmesini engellemek içindir. Batarya ve motor kartuşu steril edilmez. Kartuşun kazara sterilizasyonunu engellemek için, kartuşlar çıkarıldığında dermatomu taşımaya yarayan özel otoklav kutusu geliştirilmiştir. Kullanmadan önce steril olmayan kartuşu birbirine takın ve steril maşa ve huni ile güç şaftının içine dışarıdaki bakteriler tarafından kirlenmesini engellemek için yerleştirin. Bataryalar 2-3 saat içinde tamamen dolar. Kısa devreye, aşırı şarja, aşırı deşarja ve devre kartını korumak için aşırı ısınmaya karşı korumalıdır. Humeca D80 ve D42 kablosuz, bataryalı dermatomlar D80 büyük ve daha genel kullanım için geliştirilmiştir. En fazla 80mm (3.15 ) genişlikte keser, daraltma klempleriyle 65, 50 ve 35mm (2.56, 1.97 ve 1.38 ) e kadar daraltılabilir. D80 dermatom daha geniş bir kafaya (104mm / 4.09 ) sahipir ve geniş çapı sayesinde 2400 mah Li-Ion batarya ile 75 dakikadan daha fazla durmaksızın kesim yapabilir (Bu tahminler ortalamadır, gerçek

11 Motor kapasitesi / rpm 15 W / min -1 Otoklav Kutusu D 4 2 V E D 8 0 Ö Z E L L İ K L E R İ Oldukça küçük kafalı D42 kararlı kesim yapar, problemli alanlarda ve pediatrik cerrahide Kablosuz, bataryalı ve hafif tasarımı optimum dönüşe ve hareketliliğe izin verir Kararlı greft kalınlığıyla 0.0 ile 1.2mm ( ) arasında 0.1 mm artış sağlar 42mm (1.65 ) greft kalınlığıyla MEEK tekniğiyle birlikte en uygun performansı sağlar Daraltıcı klempler kullanarak dermatom kafasına daha küçük greft almaya izin verir Cihazın motoru ve bataryası steril edilmez böylece uzun süre kullanılabilir Kalınlık ayarı sabitlenebildiğinden yanlışlıkla alınan greftin kalınlığı değişmez Güveli ve hızlı bıçak değiştirme Güçlü Li-Ion bataryalar uzun süre kesme imkanı sunar D 4 2 V E D 8 0 T E K N İ K V E R İ L E R İ Dermatom D42 / D80 Şarjı Toplam ağırlık D42, küçük / büyük kartuş 985 / g (35 / 39 oz) Güç kaynağı V / Hz Toplam ağırlık D80, büyük kartuş g (47 oz) D42 / D80 Akım değeri 400 /1200 ma Motorun ağırlığı 325 g (11.5 oz) Nominal çıkış voltajı 7.4 VDC Bataryanın ağırlığı 1200 /2400 mah 149 / 240 g (5.3 / 8.5 oz) Boş bataryanın şarj süresi 2 3 saat Küçük / büyük kartuşula dermatomun boyu 272 / 295 mm (10.7 / 11.6 ) 4 adet uluslar arası şarj adaptörü ile beraber tedarik edilir D42 / D80 kafa genişliği 64 / 104 mm (2.52 / 4.09 ) Küçük / büyük kartuşun max çapı 40 / 45 mm (1.57 / 1.77 ) D42 / D80 standart kesim genişliği 42 / 80 mm (1.65 / 3.15 ) Tek Kullanımlık Bıçaklar D42 kesim klempleri 36 ve 30 mm (1.41 / 1.18 ) Tip İki yüzü bilenmiş D80 kesim klempleri 65, 50 ve 35 mm (2.56 / 1.97 / 1.38 ) Genişlik / Kalınlık 19 / 0.38 mm (0.748 / ) Greft kalınlığı / artışı / 0.1 mm ( / ) D42 / D80 uzunluğu 50 / 90 mm (1.97 / 3.54 ) Bıçak atımı 3 mm (0.118 ) Malzeme Paslamaz çelik Batarya D80 için boyutlar(uxgxy) 375x130x52 mm Voltaj / küçük bataryanın kapasitesi 7.4 V / 1200 mah D42 için boyurlar(uxgxy) 375x90x52 Voltaj / büyük bataryanın kapasitesi 7.4 V / 2400 mah D42 / D80 kutu ağırlıkları 717 / 910 g Batarya tipi Li-Ion (hafızasız) Daraltma Klempiyle D80 dermatom Motor ve batarya kartuşu birlikte Şarj aleti

12 S O B E R E L D E R M A T O M U Elle belli kalınlıkta greft alma becerisi uzun tecrübeler sonucu elde edilir. Bir çok cihaz bu işlemi kolaylaştırmak için geliştirilmiştir. Halbuki, dematomların boyu ve özenli ayarlamaları sıklıkla kullanımlarını engellemekte, özellikle bir acil odasında, klnik ya da hastanın yatağında. Bunun yanında gelişmiş dermatomlar maliyetli ve büyük deri greft alımları içindir. Alman Dr. Willem Nugteren ile Humeca ortaklaşa, 0.25mm (0.01 ) kalınlığında ve 30mm (1¼ ) genişliğinde elle greft alabilen dermatom geliştirmiştir. Ürünün adı SOBER dermatomdur (mucidin soyadının İngilizce çevirisidir). Üçüncü dünya ülkelerindeki cerrahi deneyimlerine dayanarak, taşınabilir, ekonomik ve basit bunun yanında deri grefti almada kullanışlı ve etkili bir dermatomdur. Yukarıdaki fotoğraflarda görüldüğü üzere, SOBER dermatom cihazının şekli güvenli bir tıraş bıçağı gibidir. Dermatom sıkıca gergin yüzeye doğru belirli açıyla tutulur ve istenen uzunlukta hızlıca kesilir. Lateral bir hareket gerektirmez. Dermatomdaki bıçak Humeca D42 ve D80 de kullanılan bıçaklara benzer ve iki yönlü bilenmiştir. Bıçak SOBER dermatoma vidası gevşetilerek takılır. Gevşetmek için anahtar tutacağa gömülüdür böylelikle asla kaybolmaz ve her an kullanma hazırdır. SOBER dermatom cerrahlara küçük greft istendiğinde çok özen gerektiren mekanik dermatomlara göre düşük maliyetli alternatif sunar. Düşük fiyatı, sağlamlığı ve dayanıklı yapısı sayesinde üçüncü dünya ülkelerinde ve gezici kliniklerde kullanılan çok uygun bir cihazdır. Bir çocuğun baldırındaki donoralanı SOBER dermatomla gret alımı SOBER dermatomla meyve üzerinde pratik Humeca tarafından verilen ekstra anahtar ve bıçakla birlikte SOBER dermatom seti

13 D E R M A T O M B I Ç A K L A R I Humeca farklı dermatom tipleri için yüksek kalite dermatom bıçakları tedarik eder. Humeca D42, D80 ve SOBER dermatomlar için Humeca simetrik ve iki tarafı bilenmiş bıçaklar tedarik eder. Bu bıçaklar dermatomun hem üst hem de alt tarafına tam oturur. Humeca Aesculap / B.Braun kablosuz dermatomlarına (Acculan ) uygun bıçak tedarik eder. B I Ç A K Ö Z E L L İ K L E R İ Uzun performans için iki yüzü keskin bilenmiştir Tek tek ve güvenli kılıfınla paketlenmiştir Radyasyonla sterilizasyon edilir Kutuda 10 parça bulunur Uygun fiyatlıdır Humeca B, C ve S tipli Integra / Padgett dermatomlarına uygun bıçak tedarik eder. Son olarak Humeca tip 8801 (havalı) ve 8821 (elektrikli) Zimmer dermatomlarına uygun bıçak tedarik eder. Sipariş Bilgisi Sipariş için sayfa 22 ve 23 e bakınız. SOBER Aesculap / B.Braun Burada gösterilen tüm bıçaklar Humeca bıçaklarıdır ve orijinal marka bıçakların performanslarıyla bir tutulmaması konusunu belirtmek isteriz. D80 Padgett D42 Zimmer

14 V - T A Ş I Y I C I L A R Humeca V-Taşıyıcılar adında genişleme ve delme için oluklu deri grefti taşıyıcısnı sunar. Bu taşıyıcının simetrik V şekilli oluk desenli yapısı sayesinde mesher içinden geçerken yana kaymasını engeller. Diğer taşıyıcılardan daha uzun olan bu taşıyıcıların standart uzunlukları 280mm (11 ) dir. Taşıyıcıların oluk desenli yapısı birbirlerine birebir bağlantılı olacak şekilde ayarlanmıştır. Böylelikle ekstra uzunlukta alınmış greftler herhangi bir farklılık olmadan rahatça mesh edilebilir. Tüm V-Taşıyıcılar Humeca deri greft mesherları ile uyumludur. V10-tip taşıyıcılar Zimmer ve v15-tip taşıyıcılar Aesculap / B.Braun mesher cihazlarıyla uyumludur. Daha büyük genişleme oranları için Humeca yenilenmiş MEEK tekniğini geliştirmiştir. Özellikle şiddetli yanıklarda (büyük yanık yüzey alanında) MEEK tekniği hızlı epitelizasyon, deri yüzeyinin etkili kullanımı (daha küçük donoralanı), greftin kolay tutulması ve daha iyi sonuçlar vermesi yüzünden metot olarak seçilmelidir. V-Taşıyıcı genişlemelerinde ek olarak, Humeca meshergraft taşıyıcılarına ek olarak yeni genişletmeyen sadece delen taşıyıcı sunar; 1:1 V-Taşıyıcı. Greftin delinmesi tüm deri grefti (mesh edilmemiş) yara yatağına konduğunda greftin altında hematom ya da seroma gibi durumları engellemek ve yeterli direnajı sağlamak için gereklidir. Tüm deri greft (mesh edilmemiş) uygulaması estetik durmayan mesh deseninden kaçınmak ve kozmetik açıdan hassas yüz, boyun ve elin üstü için sıkça kullanılır. Deri grefleri için Humeca V-Taşıyıcı Beverwijk, Hollanda da Alman Yanık Araştıma Enstitüsü (BRI) tarafından sponsor olunarak geliştirilmiştir. V-Taşıyıcılar 1:1.5, 1:2 (sadece V10 da) ve 1:3 oranlarında genişleme sağlar. Bu deri mesh yöntemi gelenekseldir ve greft yüzeyinin genişlemesi amaçlandığında kullanılmalıdır. V-Taşıyıcı 1:3

15 G E N İ Ş L E T ME İ Ç İ N V - T A Ş I Y I C I L A R I Deri grefti işlemi deri bozukluklarını gidermede bilinen bir yöntemdir. Yaranın epitelizasyonu kenardan içe doğru olduğundan sadece greftin çevresi epitelizasyon için katkı sağlar. Genişleme tekniği kullanıldığında işlemlerin hızı artar. Genişlemiş bir greft daha büyük bir çevre sağlayacağından epitel gelişim görülür. Bunun yanında, greft genişlemesiyle büyük alanlardaki deri bozuklukları küçük greft parçalarıyla kapanabilir. Daha büyük genişletmelerde, greft daha nazik ve tutması güç olur. Yara yatağına mesh edilmiş deriyi hasar vermeden düzgün (dermal tarafı altta) şekilde yerleştirmek büyük genişletmelerde daha zordur. Bunun yanında, büyük yanıklarda yeni epitel dokunun oluşması için uzun süreceğinden MEEK tekniğinin kullanılması daha uygun olur. V-şekilli oluk desenli Humeca V-Taşıyıcının detaylı görünüşü 1963 yılında Tanner ve Vandeput tarafından genelde yanık cerrahisinde kullanılan ve en popüler genişletme tekniğinden biri olan meshgraft metodu tanıtılmıştır. Mesh edilmiş greft bozuk ve kıvrımlı yüzeylerde rahat kullanım için üç boyutlu olarak esneklik sağlar. Greftteki delikler yeterli sıvı drenajına izin verir. Meshgraft tekniğinin orta genişletme sonuçları bayağı tatmin edicidir. Humeca 1:1.5, 1:2(sadece V10 tip) ve 1:3 genişleme oranında V-Taşıyıcıları tedarik eder. 1:1.5 V-Taşıyıcıdan alınmış greft 1:1.5 V-Taşıyıcıdan alınmış greft yaraya uygulanır 1:1.5 V-Taşıyıcıdan alınmış greft kesilir ve yara boyutuna getirilir

16 1:1 Humeca V-Taşıyıcısyla mesh edilmiş greft Delinmiş greft parçası P E R F O R A S Y O N İ Ç İ N V - T A Ş I Y I C I L A R 1:1 Humeca V-Taşıyıcısı genişletmeden perforasyon amaçlı kullanılır. Neden perforasyon? Perf işlemi tabaka deri greftlerinde (tam-kalınlık ya da yarım kalınlık) sıklıkla kullanılır. Tabaka greftlerde perforasyonun kullanılma nedenleri: Direnaj Greftteki yırtıklar yeterince sıvı drenajına izin vermektedir. Drenaj yara yatağındaki greftin hematom ve seroma tarafından ayrılmasını engeller. Tabaka greftler sıklıkla yüzde ve ellerde kullanılır. Halbuki bu bölgeler hematom görüntüsünü arttıracak kadar çok damarlanma yapılarına sahiptir. Greftin altında biriken sıvılar greft kaybının başlıca sebeplerindendir. Sonuç olarak perforasyon greftin tutunması için çok önemlidir. Gelişmiş Kozmetik Sonuçlar Genişlemiş greftler mesh deseni yüzünden oluşan kötü görüntüsünden dolayı sıklıkla tartışılmış ve bu teknik gönülsüzce seçilmiştir. 1:1 mesh kullanılarak, tabaka greftlerinin aldığı sonuçlar elde edilir ve desen şekli görünmez. Ayrıca perfore edilmiş greftler uygulandıklarında tabaka greftlere göre daha mat bir görüntü sağladığı ve alın gibi bölgelerde daha uygun olduğu belirtilimiştir. Greftleri perfore etme metotları Operasyon sırasında sıklıkla uygulanan en basit metotlardan biri elle tabaka grefte yırtık açmaktır. Bu ya grefte direk yırtık açarak ya da meshgraft taşıyıcısı üzerinde ve doğru açılarda elle yırtık açılarak yapılabilir. Bu metotlar işçilikle alakalı ve sıklıkla yetersiz sayıda yırtığın açılmasından dolayı direnaj sorunu çekilmektedir. Fakat bu metot küçük greft durumlarında yeterlidir. Perforasyon metodunun diğer yolu 1:1.5 mesh edilmiş greftin genişletilmeden kullanılmasıdır. Teorik olarak greftteki delikler eğer genişletilmezse yırtık görevi görür. Bununla birlikte grefte hasar vermeden yara yatağına yerleştirmek oldukça zordur. Transfer esnasında greftin üstündeki yırtıklar büyür delik olursa greft daha sonra eski haline gelemez. Bu yüzden kozmetik açısından tabaka greft sonuçlarıyla perfore edilmiş greft sonuçlarının karşılaştırılması önerilmez. Son olarak, greft perforasyonu Yanlamasına meshleme ya da Ters meshleme prosedürleriyle aşılabilmektedir. Bu prosedür 1986 yılında Davison v.d. tarafından tanımlanmış ve çapraz kesilen 1:1.5 meshgraft taşıyıcısıyla alakalıdır. Kesilen taşıyıcı parçaları greftle kaplanmış ve mesher cihazına yan biçimde (oluklar normalden 90 o dönük) sokulmuştur. Bu da perforasyon için küçük yırtıklar oluşmasını sağlar. Dezavantajı maksimum greft uzunluğu taşıyıcının genişliği (yaklaşık 75mm ya da 3 inch) kadardır. Greft perforasyonu sorununu çözmek için Humeca 1:1 V-Taşıyıcıyı sunar. Bu taşıyıcıyı kullanarak meshleme kadar kolay perfore edilmiş deri elde edilir. Maksimum uzunluğu 280mm ya da 11 inch dir ama daha uzun greftlerde iki taşıyıcı birleştirilerek sorun ortadan kalkar. Humeca 1:1 V-Taşıyıcıları V10-tip Humeca ve Zimmer mesher ve V15-tip Humeca ve Aesculap / B.Braun mesherlar için kullanılabilir. 1:1 perforasyon V-Taşıyıcısı Gent, Belçika da Üniversite hastanesinin yanık merkezinde geliştirilmiş ve klinik testten geçirilmiştir. Enfeksiyon Kontrolü Enfeksiyon oluşumunu engellemek için.

17 Yukarıdaki iki resimde perfore edilmiş tabaka greftin bir kadın hastanın karnındaki yanığa yerleştirildiği gösterilmektedir. Perfore edilmiş tabaka otogrefti yaranın üstüne tam uyar. Soldaki resim operasyondayken alınmıştır. Sağdaki resimde aynı yaranın 2 hafta sonraki hali mevcuttur. Mesh deseni olmadan pürüzsüz bir görüntü oluşmuştur. Parmaklara uygulanan tüm tabaka greft yetersiz direnaj yüzünden seroma belirtileri göstermiştir. Sağdaki iki resimde perfore edilmiş greftteki yırtıklar sayesinde sıvı direnajı tabaka greftten sağlanmıştır. Tabaka greft perfore edilmezse, seroma ve hematom güzel greft oluşumunu engeller. Ayakta 1:1 V-Taşıyıcıyla perfore edilmiş greft. Görüldüğü üzere sıvı direnajı yırtıklardan sızmaktadır.

18 Tam v e Y a r ı m K a l ı n l ı k t a D e r i G r e f t l e r i Deri greftleri tüm epidermis ve çeşitli kalınlıklarda dermal bileşenler içerir. Eğer tüm dermisin kalınlığı elde edilirse, tam-kalınlık deri grefti (FTSG) elde edilmiş olur. Eğer tüm dermisten daha az deri elde edilirse, yarım-kalınlık deri grefti (STSG) elde edilmiş olunur STSG ler greftin kalınlıklarına göre ince ( mm / ), orta ( mm / ) ya da kalın ( mm / ) olarak kategorize edilmiştir. FTSG ve STSG arasında yapılacak seçim yaranın durumuna, yerine, boyutuna ve estetik durumuyla ilişkindir. Yarım-kalınlıktaki deri greftlerinin tutunması için tam kalınlık deri greftindan daha az ideal koşul gereklidir ve daha geniş alanlarda kullanılabilir. Örnek olarak geniş yaralar için yüzey yenilemede, çizgi boşluklarında, mukozasal eksiklerin yüzeyini yenilemede, kapalı donoralanlarında ve kas yüzeyini yenilme gibi durumlarda kullanılabilir. Tam-kalınlık deri greftlerinin kullanımı daha sınırlıdır. Onları alabilmenin yolu alındığı yerden donoralanına dikme zorunluluğu ile sınırlandırılmıştır. FTSG ler kozmetik olarak önemli küçük bozuklukları tamir için kullanılır. STSG lerin FTSG lere göre ciddi dezavantajları vardı: Kasılma Kasılma bunlardan biridir: deri grefti donoralanından alındıktan sonra hemen büzüşmeye başlar. Bu ilk kasılma FTSG de %40, orta kalınlıkta STSG de %20 ve ince STSG de %10 civarındadır. Böylece STSG FTSG ye oranla daha az ilk kasılma yaşar. Bu STSG için bir avantajdır çünkü greft için daha az doku gereklidir. Halbuki transfer edilen yerde deri grefti daha çok kasılmaya ikinci kasılma olarak bilinen iyileşme safhasına geçer. FTSG aynı boyutta kalma eğilimi gösterir (ilk kasılmadan sonra) ve ikinci kasılma gözlemlenmez. Öte yandan, STSG uygun durumlarda kasılır. STSG katı bir yapıya sabitlenmediği ve hareket etmediği zaman ikinci kasılma gerçekleşir. Yumuşak dokuya yerleştirildiğinde, kasılma belirginleşir. Kasılmış yara sıkı ve hareketsiz ve çevre dokuda tahribat görülür. Eğer bu tip bir yara eklemde görülürse, kasılma duruş bozukluğuna ve kısıtlı harekete sebep olur. Bu nedenle bu gibi (el, dirsek, bilek, boyun) alanlarda FTSG kullanılması önerilir. Greft Büyümesi Yara kasılması bittiğinde, tamkalınlıktaki deri greftleri gelişebilirken, yarım kalınlıktaki deri greftleri sabit kasılma durumda kalma eğilimi gösterir ve bir ihtimal az da olsa gelişir. Yapı STSG nin yapısı FTSG ye göre daha naziktir, özellikle altında yumuşak doku desteği olan bölgenin üstüne yerleştirildiğinde. Pigmentasyon ve diğer kozmetik durumlar Yarım kalınlıkta deri greftleri anormal pigmentleşme (soluk ya da beyaz) ya da bazı koyu renkli tene sahiplerinde hiperpigmentleşme eğilimdedirler. İncelikleri, anormal pigmentasyonu, yumuşak doku eksikliği ve saç gelişimi STSG yi daha işlevsel kılmıştır. Yüzdeki büyük yanıklarda yüzeyi yenilemede STSG nin kullanılması yüzde istenmeyen maske görüntüsü verebilir.

19 V - T A Ş I Y I C I L A R I N Ö Z E L L İ K L E R İ Mevcut Zimmer ve Aesculap / B.Braun mesherlar ile uyumludur Simetrik V-desenli oluklar yana kaymaları engeller Standart uzunluğu 280mm (11 ), genişliği 78.8 mm (3.1 ) Genişletme oranı 1:1.5, 1:2 (sadece V10 tip) ve 1:3 1:1 tabaka greft perforasyonu için özel taşıyıcı Taşıyıcıların oluk desenleri birbirlerine bağlantılıdır Yüksek eksek medikal polipropilen malzemdendir Tek ve steril olarak paketlenmiştir; kutuda 10 adet çıkar Uygun fiyatlıdır Sipariş Bilgileri Sipariş için sayfa 22 ve 23 e bakınız.

20 M E S H E R V-Taşıyıcılara ek olarak, Humeca meshgrafting ürünlerinin hepsini tamamlamak için mesher geliştirmiştir. Humeca mesher kesim esnasında bıçakların aşırı baskıya maruz kalmadan dönmesini sağlayan benzersiz yay mekanizmasına sahiptir.üretim işlemlerine (enjeksijon kalıplama) bağlı olarak tüm meshgraft taşıyıcılarının çeşitli kalıklara sahiptir. Taşıyıcının belirli bölümdeki kalınlık yani bıçaklar ve alt tezgâh arasındaki maksimum uzaklık aşıldığında bıçaklar tarafından taşıyıcının yüzeyine uygulanan basınç katlanarak artar. Bu tip baskılı hareketler sürtünmeyi arttırır ve sonunda bıçaklar hasar görür. Öte yandan, mesher grefti taşıyıcının ince bölümlerinde kesmeyebilir. Bu tip olaylardan kaçınmak için, Humeca mesherları yay sistemi sayesinde çeşitli kalınlık farklarında rahatça çalışabilmektedir. V10 yada V15 tipli V- Taşıyıcılar iki pozisyonda ayarlanabilir. Kesim esnasında taşıyıcı sağ ve sol tarafların düz hareket ettiğini sağlayarak hareket eder, böylece ikinci taşıyıcı eklendiği zaman olukların uyumu tam olarak sağlanmış olur. Çoğu geleneksel mesherın aksine, Humeca mesherda taşıyıcı sürekli olarak kol ile çevirilip hareket ettirilebilir. Dişli sistemi gereken gücü belirler. Dönme hareketi mesh zamanını kısaltır ve daha ergonomik bir tasarım sağlar. Humeca mesherın yandan görünüşü

21 Kesme eksenin ulaşmak ve temizlemek için köprü kısmının açılması Kesme ekseni Mesherdaki 50 bıçak (36mm /1.42 çaplı) 1.5mm (0.06 ) aralıklarla kesme eksenine takılır. Kesme ekseni ve bıçaklar istenildiğinde değiştirilebilir. Mesherın köprü kısmının açılması kesme ekseninin incelenmesi, temizlenmesi ve kolay erişimini sağlar. Mesher kullanılmadan önce yıkanabilir ve buharlı steril edilebilir. Paslanmaz çelik sterilizasyon kutusu mevcuttur. İkinci küçük sterilizasyon kutusu kesme ekseni içindir. M E S H E R Ö Z E L L İ K L E R İ Sağlam ve dayanaklı yapı Tüm Humeca V-Taşıyıcılarla (V10 ve V15) uyumludur Zimmer ve Aesculap / B.Braun taşıyıcılar ile uyumludur Yay mekanizması bıçkalara hasarı engeller Sürekli dönen sistem; çark aralıklarla çekilmez Boyutları uxgxy: 220x212x183mm (8.7x8.3x7x2 ). Ağırlık: 4.4 kg (9.7 lb) Kesme ekseni kolayca değiştirilebilir Bıçaklar tek tek değiştirilebilir Paslanmaz çelik sterilizasyon kutusu mevcuttur, uxgxy: 277x232x197mm (10.9x9.1x7.8 ) Sipariş Bilgileri Sipariş için sayfa 22 ve 23 e bakınız. Humeca mesher için sterilizasyon kutusu Humeca mesher kesme ekseni için sterilizasyon kutusu

22 Humeca ya hızlıca özet ve yeterli bilgiler sağlayarak ve mümkün olan en yakın zamanda dönüş almak için, tercih edilen metot sitesindeki iletişim linkindeki iletişim formunu eksiksiz doldurmak gerekir. Humeca iletişimi hızlı küçük bir şirkettir. Bu size çok hızlı ve yüksek servis garantisi verir. Sipariş ve fiyat isteminde aşağıda verilen kodları kullanılması rica olunur. S İ P A R İ Ş B İ L G İ L E R İ MEEK MİKROGREFT ALIMI Cihazlar 3.HD/BLO MEEK kesme makinesi, elle hareket ettirilen (blok model) kesme bloğu hariç 3.HD/CYL MEEK kesme makinesi, elle hareket ettirilen (silidirik model) kesme bloğu hariç 3.MD/BLO MEEK kesme makinesi, motorla hareket ettirilen (blok model) kesme bloğu hariç 3.MD/CYL MEEK kesme makinesi, motorla hareket ettirilen (silidirik model) kesme bloğu hariç 3.MD/GW MEEK kesme makinesi, motorla hareket ettirilen, dişli sistemi, kesme bloğu hariç 3.MD/AUT MEEK kesme makinesi, otomatik versiyon (iki ekseni motorla hareket eden) 3.BL38 MEEK dairesel bıçak, 38 mm (1.50 ) çaplı. İstenen bıçak çapı makinenin seri numarasına göre değişir 3.BL39 MEEK dairesel bıçak, 39 mm (1.54 ) çaplı. İstenen bıçak çapı makinenin seri numarasına göre değişir 3.CA01 MEEK kesme yardımcısı 41x41 mm (1.61x1.61 ) 3.CB01 MEEK mantar tutuculu tekli kesim bloğu 3.CB02 MEEK iki mantar tutuculu çift kesim bloğu 3.CH01 MEEK mantar tutucusu 3.CP4 MEEK bağlantıları ve hortumlarıyla pnömatik ayak pedalı 3.GWS MEEK dişli sistemi seti 3.KN13/38 MEEK 13 seramik kaplı dairesel bıçaklı kesme ekseni, 38mm (1.50 ) çaplı 3.KN13/39 MEEK 13 seramik kaplı dairesel bıçaklı kesme ekseni, 39mm (1.54 ) çaplı 3.MAC02 MEEK sterilizasyon kutusu 434x254x172 mm (17.1x10x6.8 ) 3.MAC03 MEEK sterilizasyon kutusu 180x51x45 mm (7.1x2x1.8 ) MEEK makinesinin kesme ekseni için 3.RM004 MEEK bağlantıları ve bileşenleriyle pnömatik blok motor MEEK silindirik pnömatik motor 2M12 3.SHD MEEK elle sürme seti 3.SW01 MEEK testere ağızlı blok Tek Kullanımlıklar 2.3/10 MEEK Mikrogreft bezi, 1:3 genişlemeli, mantar levhalı, kutuda 10 adet 2.4/10 MEEK Mikrogreft bezi, 1:4 genişlemeli, mantar levhalı, kutuda 10 adet 2.6/10 MEEK Mikrogreft bezi, 1:6 genişlemeli, mantar levhalı, kutuda 10 adet 2.9/10 MEEK Mikrogreft bezi, 1:9 genişlemeli, mantar levhalı, kutuda 10 adet 2.3/40 MEEK Mikrogreft bezi, 1:3 genişlemeli, mantar levhalı, kutuda 40 adet 2.4/40 MEEK Mikrogreft bezi, 1:4 genişlemeli, mantar levhalı, kutuda 40 adet 2.6/40 MEEK Mikrogreft bezi, 1:6 genişlemeli, mantar levhalı, kutuda 40 adet 2.9/40 MEEK Mikrogreft bezi, 1:9 genişlemeli, mantar levhalı, kutuda 40 adet Yapışkan sprey, 200 ml (6.8 fl.oz) şişede 2.JG598 cerrahi aletler için STERİLİT yağ, 50 ml (1.7 fl.oz) şişede

23 HUMECA DERMATOMLAR Cihazlar 4.D42STS D42 dermatom, tüm set, 1200mAh Li-Ion batarya 4.D42STSx D42 dermatom, tüm set, 2400mAh Li-Ion batarya 4.D80STS D80 dermatom, tüm set, 2400mAh Li-Ion batarya 4.D42 D42 dermatom batarya hariç motor kartuşuyla 1200mAh batarya için küçük saplı 4.D42x D42 dermatom batarya hariç motor kartuşuyla 2400mAh batarya için büyük saplı 4.D80 D80 dermatom batarya hariç - motor kartuşuyla 2400mAh batarya için büyük saplı 4.ANS-HC 2400mAh batarya için 4 uluslar arası adaptörle birlikte Li-Ion batarya şarj aleti 4.ANS-LC 1200mAh batarya için 4 uluslar arası adaptörle birlikte Li-Ion batarya şarj aleti 4.SU01 Dermatom şarj aleti destek ünitesi 4.BC7.4V2400 Dermatom batarya kartuşu, 7.4V, 2400mAh 4.BC7.4V1200 Dermatom batarya kartuşu 7.4V, 1200mAh 4.MCX15 Dermatom motor kartuşu 4.D42CL30 D42 için 30mm (1.18 ) daraltma klempi 4.D42CL36 D42 için 36mm (1.42 ) daraltma klempi 4.D80CL35 D42 için 35mm (1.38 ) daraltma klempi 4.D80CL50 D42 için 50mm (1.97 ) daraltma klempi 4.D80CL65 D42 için 65mm (2.56 ) daraltma klempi 4.D42AC1 D42 sterilizasyon kutusu 4.D80AC1 D80 sterilizasyon kutusu 4.SCL Steril klemp 4.SF01 Küçük çaplı sap için steril huni 4.SF02 Büyük çaplı sap için steril huni 4.SB01 SOBER el dermatomu, tüm set 5.D42BL10 5.D80BL10 5.BL BLPG10 5.BLZM10 5.BLSB10 2.JG598 Cihazlar D42 dermatom bıçakları, kutuda 10 adet D80 dermatom bıçakları, kutuda 10 adet Aesculap / B.Braun kablosuz dermatom için Humeca bıçağı, kutuda 10 adet Model B,C ve S Padgett dermatom için Humeca bıçağı, kutuda 10 adet Tip 8801 (havalı) ve 8821 (elektrikli) Zimmer dermatom için Humeca bıçağı, kutuda 10 adet SOBER el dermatomu için Humeca bıçağı, kutuda 10 adet Cerrahi aletler için STERILIT yağ, 50 ml (1.7 fl.oz) şişede H U M E C A V - T A Ş I Y I C I L A R 6.V V V V V V V Humeca ve Zimmer mesherlar için 1:1 perforasyonlu V-taşıyıcı, kutuda 10 adet Humeca ve Zimmer mesherlar için 1:1.5 genişleme oranlı V-taşıyıcı, kutuda 10 adet Humeca ve Zimmer mesherlar için 1:2 genişleme oranlı V-taşıyıcı, kutuda 10 adet Humeca ve Zimmer mesherlar için 1:3 genişleme oranlı V-taşıyıcı, kutuda 10 adet Humeca ve Aesculap / B.Braun mesherlar için 1:1 perforasyonlu V-taşıyıcı, kutuda 10 adet Humeca ve Aesculap / B.Braun mesherlar için 1:1.5 genişleme oranlı V-taşıyıcı, kutuda 10 adet Humeca ve Aesculap / B.Braun mesherlar için 1:3 genişleme oranlı V-taşıyıcı, kutuda 10 adet H U M E C A M E S H E R 6.HM01 Humeca mesher 6.KN50/36 50 bıçaklı kesme ekseni çap:36mm (1.42 ) 6.HMAC01 Humeca mesher için sterilizasyon kutusu 275x230x179mm (10.8x9.1x7 ) 6.HMAC02 Humeca mesherın kesici ekseni için sterilizasyon kutusu 180x51x45mm (7.1x2x1.8 )

24 D E R İ T R A N S P L A N T A S Y O N T E K N O L O J İ S İ Ofis adresi Hollanda Posta adresi Posta kodu Hollanda Tel:

Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler

Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler Öğr. Gör. Blm. Uzm. Hatice YALÇIN, Yrd. Doç. Dr. Birol ÖZKALP Selçuk Üniversitesi Karaman Sağlık Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KAMERALAR

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KAMERALAR ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Her türlü binada kapalı devre kamera kontrol sistemi tesisatında kullanılan kameraların çalışmasını çeşitlerini, aparatlarını ve bağlantılarını öğreneceksiniz.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ ENJEKSİYON MAKİNELERİNDE ÜRETİM-1 ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

3M Sanayi ve Ticaret A.Ş. Otomotiv Tamir Grubu Ürün Kataloğu. Otomotiv. Tamir ve Bakım Grubu. Ürün Kataloğu

3M Sanayi ve Ticaret A.Ş. Otomotiv Tamir Grubu Ürün Kataloğu. Otomotiv. Tamir ve Bakım Grubu. Ürün Kataloğu 3M Sanayi ve Ticaret A.Ş. Otomotiv Tamir Grubu Ürün Kataloğu Otomotiv Tamir ve Bakım Grubu Ürün Kataloğu 3M 1902 yılında, ABD nin Minnesota Eyaletinin St. Paul şehrinde kurulmuş olan 3M, bugün tüm dünyada

Detaylı

Dekorasyonda Kullanılan Paslanmaz Çelik Yüzeylerinin Mekanik İşlemleri

Dekorasyonda Kullanılan Paslanmaz Çelik Yüzeylerinin Mekanik İşlemleri Dekorasyonda Kullanılan Paslanmaz Çelik Yüzeylerinin Mekanik İşlemleri Malzemeler ve Kullanımları Serisi, 6. Cilt Euro Inox Euro Inox, Paslanmaz Çelik için Avrupa pazarını geliştirme birliğidir. Euro Inox

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ROBOT KOLU DENETİMİ

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ROBOT KOLU DENETİMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ROBOT KOLU DENETİMİ 210197 Abdullah YARIMBAŞ 210283 Ali ŞİMŞEK Doç. Dr. H. İbrahim OKUMUŞ Mayıs 2013 TRABZON

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FREZELEME İŞLEMLERİNDE GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞMI İLE KESME KOŞULLARININ OPTİMİZASYONU EMİNE TOSUN YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI Konya,

Detaylı

Revelation II Alkali Su İyonizeri USF-T9

Revelation II Alkali Su İyonizeri USF-T9 Revelation II USF-T9 Kullanım Kılavuzu Yeni Revelation Su İyonizerinizi kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuduğunuzdan emin olunuz. Bu ürün yalnızca evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Detaylı

%100 YERLİ ÜRETİM. Isı Eşanjörü Seçmemizin Faydaları. www.experphe.com

%100 YERLİ ÜRETİM. Isı Eşanjörü Seçmemizin Faydaları. www.experphe.com HAKKIMIZDA Exper makine sanayi, 2000 yılında paslanmaz çelik ürünler üretmeye ve Plakalı ısı eşanjör üretmeye başlamıştır. Firma olarak her zaman için en büyük amacımızın da üretim kalitelimizi arttırmak

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 3. KONTROL SİSTEMLERİ

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 3. KONTROL SİSTEMLERİ ÖĞRENME FAALİYETİ-3 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-3 Standartlara ve tekniğine uygun olarak geçiş kontrol sistemlerinden Bekçi Tur Kontrol Sistemleri, Kartlı Geçiş Kontrol Sistemleri (PDKS ), X-Ray Cihazı, Biometrik

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KONFEKSİYONDA KUMAŞ VE MODEL ÇEŞİTLİLİĞİNİN ÜRETİMDE KALİTE VE VERİMLİLİĞE ETKİSİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2011 ÇUKUROVA

Detaylı

Adımızın arkasında duruyoruz ve uzun yıllar cihazınızı mutlulukla kullanmanız için iki yıllık garanti veriyoruz.

Adımızın arkasında duruyoruz ve uzun yıllar cihazınızı mutlulukla kullanmanız için iki yıllık garanti veriyoruz. Sayın müşterimiz, PODOLOG NOVA 3 ürünümüzü seçerek işlevsellik ve güce yeni bir anlam kazandıran bir ayak bakım aleti satın almış oldunuz. Bu cihaz "muayenehaneden uygulamaya" geçiş için özel olarak geliştirdi.

Detaylı

Kullanma Kılavuzu DW7 57 FI BULAŞIK MAKİNESİ

Kullanma Kılavuzu DW7 57 FI BULAŞIK MAKİNESİ Kullanma Kılavuzu DW7 57 FI BULAŞIK MAKİNESİ 1) Güvenlik Bilgileri 1 Bu kılavuzu okuyunuz 2) İmha etme 2 3) Kullanım Talimatları 3 Değerli Müşterimiz, Kontrol Paneli 3 Lütfen bulaşık makinesini kullanmaya

Detaylı

www.acpyapi.com.tr acp@acpyapi.com.tr

www.acpyapi.com.tr acp@acpyapi.com.tr www.acpyapi.com.tr acp@acpyapi.com.tr VİZYON ACP YAPI ELEMANLARI on beş yılı aşkın sektör tecrübesi ile çağdaş yapı malzemeleri ve otomasyon sistemleri konusunda CE belgesi ve ISO sertifikalarına sahip

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SİSTEMLERİNİN BAĞLANTILARI ANKARA 2007 Milli

Detaylı

İçindekiler. devi.com.tr

İçindekiler. devi.com.tr İçindekiler Danfoss - DEVI Türkiye Isıtma Kablosu Çözümleri Genel Bilgi Isıtma Kablosu Çözümlerinin Avantajları İç Mekan Uygulamaları / Elektrikli Döşemeden Isıtma Sistemleri Doğrudan Isıtma Depolanabilir

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Detaylı ürün bilgisi için www.trakeostomi.com veya www.tracoe.com sitelerimizi ziyaret ediniz. 1

İÇİNDEKİLER. Detaylı ürün bilgisi için www.trakeostomi.com veya www.tracoe.com sitelerimizi ziyaret ediniz. 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 2 2.Terimler ve açıklaması... 2 2.1 Anatomi... 2 2.2 Trakeostomi nedir?... 3 2.3 Larenjektomi nedir?... 3 2.4 Anatomik değişiklikler... 3 2.5 Trakeostomi belirtileri... 3 3. Trakeostominin

Detaylı

AMERICAN SOCIETY OF PLASTİC SURGEONS. Plastic Surgery Educational Foundation YARALAR

AMERICAN SOCIETY OF PLASTİC SURGEONS. Plastic Surgery Educational Foundation YARALAR AMERICAN SOCIETY OF PLASTİC SURGEONS Plastic Surgery Educational Foundation YARALAR Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Ve ren Hekimler için El Kitabı Bu kitapçık, Plastic Surgery Educational Foundation izni

Detaylı

TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ EL KİTABI

TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ EL KİTABI TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ EL KİTABI Yaşar ÇİFTÇİ İSTANBUL GÜMRÜK LABORATUVAR MÜDÜRÜ TEKSTİL LABORATUVARININ SORUMLU OLDUĞU FASILLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR Fasıl No 41 Fasıl Başlığı 42 Deri Eşya; Saraciye Eşyası

Detaylı

ŞEFFAF PLAKLARIN ORTODONTİDEKİ YERİ

ŞEFFAF PLAKLARIN ORTODONTİDEKİ YERİ T.C Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı ŞEFFAF PLAKLARIN ORTODONTİDEKİ YERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Betül KOÇ Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Servet DOĞAN İZMİR-2014

Detaylı

SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR

SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Mühendislik Tezi

Detaylı

Havalı diyafram pompalar

Havalı diyafram pompalar Havalı diyafram pompalar Genel Bilgiler Tapflo güvenilir pompa seçiminiz TAPFLO TÜRKİYE Türkiye satış ofisi - Tapflo Makina Yapı Endüstri Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ünvanı ile Ocak 007 yılında kurulmuştur.

Detaylı

SILTEX BECKER GENİŞLETİCİ/GÖĞÜS İMPLANTLARI

SILTEX BECKER GENİŞLETİCİ/GÖĞÜS İMPLANTLARI 12079-00_STANDALONE.fm Page 1 Monday, September 3, 2007 1:46 PM 12079-00 Ürün Prospektüsü Veri Sayfası SILTEX BECKER GENİŞLETİCİ/GÖĞÜS İMPLANTLARI AÇIKLAMA Siltex Becker Genişletici/Göğüs İmplantı cihaz

Detaylı

TERMOSET TOZ BOYALARIN AVANTAJLARI ŞUNLARDIR:

TERMOSET TOZ BOYALARIN AVANTAJLARI ŞUNLARDIR: ELEKTROSTATİK BOYA OLARAK TOZ NEDİR? Yüzeylerin, eridiğinde sürekli ve düzgün bir film oluşturan tozlarla boyanması fikri 1950 lerde ilk ortaya çıkışından beri düzenli olarak gelişmiştir. Önceleri termoplastik

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME HAVA KANALI YALITIMI ANKARA 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul / kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Çalışma Alanı Bileşenleri Besleme Üniteleri İçin

Çalışma Alanı Bileşenleri Besleme Üniteleri İçin D-26615-2009 D-27753-2009 D-26530-2009 Çalışma Alanı Bileşenleri Besleme Üniteleri İçin 02 ÇALIŞMA ALANI BİLEŞENLERİ ÇALIŞMA ALANI BİLEŞENLERİ 03 Çalışma Alanı Bileşenleri* Göz alıcı şekilde tasarlanan

Detaylı

Teknik kılavuz. Sürüm 02/2014

Teknik kılavuz. Sürüm 02/2014 1 Teknik kılavuz Sürüm 02/2014 2 Nokian Lastikleri Teknik kılavuz İçindekiler Önsöz... 3 Lastik üretim süreci... 5 Lastik yapımı... 6 Lastik markalama... 8 Yük ve hız belirleme...11 Patlak halde yol alabilen

Detaylı

Banyo ve Zemin için Viega Drenaj Teknolojisi.

Banyo ve Zemin için Viega Drenaj Teknolojisi. Banyo ve Zemin için Viega Drenaj Teknolojisi. 2 Viega. Çok daha iyi bir fikir! Bazı şeyler vardır ki, hiç geçmişte kalmazlar. Aradan 110 yıl geçse bile. Viega da inovasyon ve girişimcilik ruhu gecmiştekinden

Detaylı

Rieter İplikcilik El kitabı Cilt 5. Rieter İplikçilik El Kitabı. Cilt 5 Rotor İplikçiliği. Heinz Ernst

Rieter İplikcilik El kitabı Cilt 5. Rieter İplikçilik El Kitabı. Cilt 5 Rotor İplikçiliği. Heinz Ernst Rieter İplikcilik El kitabı Cilt 5 Rieter İplikçilik El Kitabı Cilt 5 Rotor İplikçiliği Heinz Ernst Yayıncı Rieter Machine Works Ltd. Copyright 2011 by Rieter Machine Works Ltd., Klosterstrasse 20, CH-8406

Detaylı

Contalı Plakalı Eşanjörler

Contalı Plakalı Eşanjörler Kullanım Kılavuzu Türk Contalı Plakalı Eşanjörler GPHE-MANUAL-EN Yayın: 1000E-TR Bu ürünü çalıştırmadan ya da ürünün bakımını yapmadan önce bu kılavuzu okuyup anlayın. Şu uyarı sembolüyle işaretlenmiş

Detaylı