OLGU SUNUMU: B TİPİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ OLGUSU VE HEMŞİRELİK BAKIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OLGU SUNUMU: B TİPİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ OLGUSU VE HEMŞİRELİK BAKIMI"

Transkript

1 OLGU SUNUMU: B TİPİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ OLGUSU VE HEMŞİRELİK BAKIMI Berfu Şengöz, Zuhal Çakır Mayıs 2010 tarihleri arasında Kemer de düzenlenen I.Ulusal Lenfoma Myeloma Kongresinde poster olarak sunulmuştur. ÖZET: Bu yazıda B tipi Akut lenfoblastik lösemi tanısı ile indüksiyon tedavisi alan 49 yaşında bir hastada, tedavisi süresince gelişen komplikasyonlarda hemşirelik bakımı risk olarak değerlendirilen tanılarda hemşirelik yaklaşımları ele alınmıştır. Tedavisinin 13. günü gelişen septik sok bildirilmiştir. Komplikasyon tedaviyle ilişkili düşünülmüştür. Ayrıca febril nötropeni, ses kısıklığı, ağız içinde dirençli kandida, epistaksis, hematokezya, hepatosplenik mantar, bilinç bulanıklığı vajinal ülserasyon bu olguda tedaviyle ilişkili olarak gelişen komplikasyonlardandır. Bu olgu mevcut olası komplikasyonlarda hemşirelik bakımının olumlu etkilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini düşündürmektedir. Anahtar Kelimeler: Akut lenfoblastik lösemi, kemoterapi, komplikasyon GİRİŞ: AKUT LÖSEMİ (KAN KANSERİ) Lösemi (kan kanseri) lökositlerin olgun ya genç hücrelerinden kaynaklanan habis bir hastalıktır. Akut kronik tipleri vardır. Akut lösemiler blast adı rilen olgunlaşmamış ilkel hücrelerden kaynaklanır hastalık hızlı ilerleme gösterir. Akut lösemiler akut lenfoblastik myeloblastik, kronik lösemiler kronik lenfositik myelositik olmak üzere ikiye ayrılırlar.(1)(2) Löseminin nedenleri nelerdir? Lösemi yapan nedenler kesin olarak bilinmemekle beraber bazı durumlarda sık görülür. 1-Yüksek doz radyasyona maruz kalma 2- Kimyasal bir ajan olan birçok endüstri kolunda kullanılan benzen gibi kimyasal maddelere uzun süreli maruz kalma 3- Kanser tedavisinde kullanılan bazı kemoteropatik ilaçlar lösemi gelişmesine neden olabilirler. 4- Bazı kromozom bozuklukları virüsler lösemi gelişimine neden olabilirler. Kan kanserleri kalıtsal (kuşaktan kuşağa geçen) kişiden kişiye geçen (bulaşıcı) bir hastalık değildir. (1) Akut kan kanseri sıklıkla ani başlayan halsizlik, çabuk yorulma, solukluk, kilo kaybı, yüksek ateş kanama oluşması ile kendisini gösterir. Tedavi edilmediği zaman kısa sürede ölüme yol açarken bugün modern tedavi yöntemleri ile hastaların bir bölümü tamamen hastalıklarından kurtulabilmektedirler.(1) Kronik lösemi yavaş ilerleyen bir hastalıktır. Sıklıkla halsizlik, çabuk yorulma şikayetleri görülürken bazı hastalarda hiçbir şikayet olmayabilir, yapılan bir kan sayımında hastalık tesadüfen saptanabilir.(1) AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ (ALL) Akut lenfoblastik lösemi, lenfoblastların anormal bir şekilde kontrolsüz aşırı çoğalmasından oluşur. Lenfoblastlar kemik iliğinde çoğalır buradan kana beyin-omurilik gibi diğer organlara geçerler. 1

2 Lenfoblastların olgun hücreler (lenfosit) meydana getirememeleri nedeniyle bağışıklık sistemi bozulur. Biriken lenfoblastlar eritrosit, granülosit trombosit gibi diğer olgun hücrelerin yapılmasını da bozarlar. Bu nedenle kansızlık, lökopeni trombositopeni meydana gelir.(1) ALL de hangi şikayetler görülür? Lenfoblastların kemik iliğinde kan yapımını engellemesi nedeniyle anemi buna olarak halsizlik, çabuk yorulma, hareketle artan nefes darlığı solukluk meydana gelir. Trombositlerin sayısında yetersizliğe olarak, ciltte morluk oluşması, toplu iğne başı büyüklüğünde kırmızı yaygın döküntüler, burun diş eti kanamaları görülür. Artan lenfoblastlar bağışıklık sistemindeki hücrelerinde yapımını bozduğu için yüksek ateş, bademcik iltihabı zatürre görülebilir. Lenfoblastların lenf bezleri, dalak karaciğerde birikmesine olarak bu organlarda büyüme saptanabilir. Lenfoblastlardaki artış kemikeklem ağrılarına, baş ağrısına, iştahsızlık, bulantı, kusma kilo kaybına neden olur.(1) ALL de tanı nasıl konur? Kan sayımında kansızlık trombosit sayısında düşüklük sıklıkla saptanır. Periferik yaymada blastların görülmesi tanıyı destekler (Şekil-1). Kesin tanı için kemik iliği biyopsisi yapılması gerekir. Biyopsi örneği özel boyalarla boyanır akım sitometrisi (flow cytometry) ile incelenir. Kromozom anomalliklerinin tayini için genetik inceleme yapılır(1). Şekil -1 ALL de lenfoblastlar ALL nin nedeni nedir? Lösemi nedenleri henüz tam olarak aydınlatılmamıştır. Sitogenetik moleküler tekniklerdeki yeni gelişmelerle; genetik yatkınlıklar, radyasyon, benzen türevleri (bali, vs.), böcek ilaçları gibi kimyasal maddeler, bazı kalıtsal hastalıklar bazı viral hastalıkların hep birlikte lösemiye neden oldukları çalışmalarla gösterilmiştir. Lösemi her yaşta görülmektedir. En sık çocukluk çağında 2-5 yaşlarında artmaktadır. 1 yaşın altında, 10 yaşın üstündeki yeni vakalarda tedaviye cevap azalmaktadır. (2) 2

3 ALL de tedavi seçenekleri nelerdir? Tedavi saptanan genetik bozukluğa, yaşa, lökosit sayısına, lenfoblastların tipine göre de değişir. Tedavinin 4 temel dönemi vardır. 1- Remisyon sağlanması 2- Pekiştirme tedavisi 3- Sinir sistemini koruyucu tedavi 4- İdame tedavisi (1)(2) Remisyon sağlanması; Bu dönem 4-8 haftalık bir tedavidir mutlaka hastanede yatırılarak yapılmalıdır. Sıklıkla vincristin (oncovin) daunoblastin (daunomicina), idarubisin (zados) damar yoluyla, kortizon (prednol, dekort) ise ağız ya damar yoluyla kullanılır. Diğer ilaçlardan siklofosfamid (endoxan), L-asparaginaz (kidrolaz) damardan ya kalçadan rilir. Bu ilaçlar lösemik hücreleri öldürürken kansızlık, kanama ateş gibi yan etkilerin ortaya çıkmasına neden olurlar. (1)(2) Yukarıda belirtilen ilaçlardan oluşan kemoterapi protokolleri ile %75-85 oranında remisyon (kan sayımının normalleşmesi, kemik iliğinde blast oranının %5 in altında olması hastanın şikayetlerinin kaybolması) sağlanır. Ancak bu dönem ila tedavi rilmezse kısa sürelidir. Çünkü başlangıçta vücutta bulunan lösemik hücrelerin az bir kısmı tedaviye rağmen hala vücutta bulunurlar. Bu nedenle idame pekiştirme tedavileri rilir.(1)(2) Pekiştirme tedavisi nedir? Remisyon sağlanan hastalarda ila tedavi rilmezse hastalık tekrarlar (nüks). Çünkü kemik iliği kan sayımlarında saptanamamasına rağmen vücutta gizli kalan çok az sayıda blast vardır. Uygulanan tedavi ya remisyonda rilen tedavinin tekrarı ya farklı kemoterapi protokollerinin rilmesinden oluşur. Bu dönemde beyin omurilikte saklanmış blastların nüks yapmasını engellemek amacıyla sinir sistemini koruyucu tedavi rilir. Koruyucu tedavi belden özel iğne yardımıyla kemoteropatik ilaç rilmesi ile sıklıkla başa omurgaya radyoterapi rilmesinden meydana gelir.(1)(2) İdame tedavisi nedir? İdame tedavisi daha hafif kemoteropati protokollerin genellikle 2-3 yıl rilmesinden oluşur. Bu tedavi için hastanın hastanede yatması gerekli değildir. İdame tedavisi için Methotrexate (Methotrexate, Emthexate ) kortizon (Prednol, Ultralan, Dekort ), Mercaptopurin (Purinethol ) Vincristine (Oncovin, Vincristine ) kullanılır. Bu dönemde kan tahlillerine göre alınan ilaçların dozları ayarlanır. Vincristine el ayak uyuşmaları kortizona mide şikayetleri, tansiyon, kemik erimesi kan şekeri yönünden hasta aralıklarla kontrol edilir. (1)(2) Uzun süreli kontrol gerekir mi? Hastalara 2 yıl süreyle 3-6 ayda bir kemik iliği biyopsisi yapılması gerekir. Genellikle 5 yıl hastalığı nüks etmeyenlerin iyileştiği yani hastalığın tekrarlamayacağı kabul edilir. (1)(2) 3

4 OLGU: 12/03/1960 doğumlu, bayan hasta, Yaşam şekli : Ailesi ile birlikte yaşıyor, 2 çocuğu var, Mesleği: Tenis Eğitmeni, Allerji: Yok, Sigara, alkol, madde bağımlılığı: Yok, Kan transfüzyonu: Yok, Daha önce geçirilen operasyon: Yok, Soygeçmiş: Baba; KAH(ex), Dede; DM(ex), Tıbbı soygeçmiş: Özellik yok Fizik Muayene Bulguları: Solunum sistemi: Solunum sıkıntısı var. KVS : Hafif derecede mitral yetersizlik Kas iskelet sistemi: Normal Periferik vasküler sistem: Normal Bası ülseri riski: Braden Skalası Skoru 23 olarak değerlendirildi. Düşme riski: Orta riskli GİS: Hemoroidal hastalık (saat 3 hizasında evre 3) Vital bulgular : Tansiyon: 100/60 mmhg, Nabız: 70 atım/dk, Ateş: 36.5 C, Solunum : 22/dk SPO2 : %98 Ağrı Skoru : Ağrısı yok(visual ağrı skalası-0) Öykü: tarihinde baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik nefes almada güçlük çekme şikayetleri ile dahiliye polikliniğine başvuran hasta tanı tedavi amaçlı yatırılmıştır. anormal kan tetkik sonuçları: Eritrosit - 2x10^6/µL Hemoglobin - 6,2 g/dl Hematokrit - 19,4 % Trombosit - 84 K/mL Nötrofil oranı - 1,6x10³/µL Nötrofil mutlak sayısı x10³/µL 2 ünite eritrosit süspansiyonu rildi,.akciğer grafisi Kranium MR çekimleri sonucunda anormal bulgu gözlenmedi. Tüm Batın USG sonucunda grade I hepatosteatoz hafif derecede splenomegali saptandı Hematoloji konsültasyonu istendi. Periferik yaymada blast hücreleri görülmesi üzerine kemik iliği aspirasyonu yapıldı kemik iliği yayması çalışıldı. İmmunfenotipik çalışmada B tipi Akut Lenfoblastik Lösemi saptandı. Sitogenetik incelemelerde Philedelphia (-) gözlendi tarihinde hasta hasta yakınları bilgilendirildi, CALGB study 9111 protokolü başlanmasına karar rildi hastaya santral nöz kateter takıldı. var olan hemoroidal hastalığından dolayı cerrahi konsültasyonu istendi, saat 3 hizzasında evre 3 hemoridal hastalık belirlendi, 3x1 Oturma banyosu uygulamasına başlandı. 4

5 Hastaya Psikiyatri, KBB Kadın Doğum Hastalıkları Kardiyoloji konsültasyonu istendi. Geceleri rahat uyuyabilmesi için (alprazolam) Xanax 0,5 mg. 1x1 (PO) başlandı, ayrıca menstural kanamasının olmaması için (medroxyprogesterone)farlutal 5 mg. 2x1 başlandı, yapılan EKO değerlendirmesinde hafif derecede mitral yetersizlik saptandı tarihinde hastanın Nötrofil mutlak değeri 0,11x10³/µL olarak değerlendirildi hasta Yüksek Riskli Hastaların İzolasyonu na alındı. Kemoterapinin 10. gününde ağız içinde boğazında yutkunurken ağrıları olmaya başladı, oral beslenmesi azaldı, zaman zaman kusmaları oluyordu, diyeti R1 olarak değiştirildi, (nystatin) Mukostatin ile ağız bakımına başlandı; 4 gün sonra parenteral beslenmeye geçildi tarihinde kemoterapinin 13. gününde febril nötropeni gelişti, hastadan kan kültürü alındı, (piperacilin sodium 2-4gr+tazobactam sodium mg)tazocin (amikacin sulfate)amikozit ampirik olarak başlandı. Aynı günün gecesinde Septik Şok gelişmesi üzerine hasta yoğun bakıma alındı dopamine HCL başlandı. santral nöz kateteri çıkarıldı, diyare gelişti tarihinde hastanın vital bulguları kontrol altına alındı hasta yoğun bakımdan yatan hasta katına transfer edildi. diyaresi devam ediyordu, gaita kültürü çalışıldı, üreme olmadı. Kan kültüründe ksibella pneumaniae üremesi üzeine tazosin tedavisi durduruldu meronem başlandı. antibiyotik tedavisi devam ederken ateşinin yüksek seyretmesi üzerine ampirik olarak antifungal (varikonazol) başlandı. Kemoterapinin 18. Gününde ses kısıklığı başladı tüm larenksi tutan candida plaklarının saptanması üzerine tedaviye cansidas ila edildi. Bilirubin düzeylerinin artması nedeniyle varikonazol kesildi (caspofungin acetate)cansidasa devam edildi tarihinde candida lezyonlarında gerilemeler başladı. oral alımı aftlarında düzelme olduğu için parenteral beslenme kesildi. Hastada vajinal lezyonlar saptandı. Kadın doğum dermatoloji uzmanları değerlendirdikten sonra vajen temizliğinin tampone şekilde baticon ile yapılmasına karar rildi tedavisinde dermatolojinin hazırladığı majistral kreme başlandı tarhinde Nötrofil mutlak sayısı 0.57x10³/µL olarak ölçüldü izolasyonu kaldırıldı tarihinde neopogene başlandı. Eritrosit trombosit süspansiyonlarının transfüzyonlarına devam edildi. klinik tablosu hızla düzelmeye başladı tarihinde vajinal lezyonlarında gerileme gözlendi, diyaresi durdu. Kemik iliği aspirasyonu parça biyopsisi yapıldı; flow sitometri patoloji için örnek alındı. Tetkikler sonucunda hastanın remisyona girdiği saptandı. 5

6 tarihinde ateşin kontrol altına alınması nötrofil değerlerinin toparlanması üzerine antibiyotikler kesildi,(caspofungin acetate) cansidasa 1 hafta daha devam etme kararı rildi. Fizik muayene bulgularında kan değerlerindeki belirgin düzelmeden dolayı taburcu edildi. Patoloji rapor sonucuna göre kemoterapinin 2. Fazı planlanacaktı fakat tarihinde hasta ani gelişen rektal kanama derin anemi nedeniyle interne edildi. 8 ünite eritrosit süspansiyonu 4 ünite taze donmuş plazma takıldı. K vitamini tadavisi yapıldı, sigmoidoskopi sonucunda 3-5 mm lik iki adet ülser saptandı muhtemel CMB kolit düşünülerek Gansiklovir tedavisine başlandı. Hasta yapılan tedaviye yanıt rdi tarihinde intratekal methotrexate uygulamasına başlandı. Ciddi epistaksis gelişti, hasta ameliyathaneye indirildi. Ön-arka burun tamponu koter ile kanama kontrol altına alındı. Daha sonraki intratekal uygulamalarında herhangi bir reaksiyon gelişmedi. Hasta remisyona girdiğinden dolayı tarihinde tekrar taburcu edildi tarihinde faz 2 kemoterapi için tekrar yatışı yapıldı. Ateş yüksekliği kemoterapiye önemli bir reaksiyon gelişmeden tarihinde taburcu oldu tarihinde hastanın ateşinin 39 C ye yükselmesiyle karın ağrısının gelişmesiyle hastaneye yatışı yapıldı. Kan idrar kültürü gönderildi fakat üreme olmadı. Hastaya batın USG çekildi. Minimal hepatomegali + meteorizm saptanması üzerine MR incelemesine karar rildi. MR sonucunda öküz gözü görünümünde hepatik kansidazis ile uyumlu olabileceği düşünülen lezyonlar saptandı. Batında distansiyon, sol akciğerinde ince ralleri peritabial ++ ödemi başladı. Tedavisine (amphotericin B) ambizome eklendi, (caspofungin acetate)cansidas başlandı. 18 gün boyunca ateş yükselmeleri devam etti tarihinde yapılan kontrol amaçlı batın USG sonrası karaciğer dalak boyutlarında belirgin düzelme, candida ile uyumlu lezyonlarında belirgin gerileme oldu. Cansidas kesildi tarihinde taburcu edildi. 1 hafta süreyle ayaktan (amphotericin B)ambisome tadavisi aldıktan sonra koruyucu amaçlı 12 seans radyoterapi tedavisi yapıldı. Tedavinin ilk 3-4 seansında mide bulantısı oldu 12. seansta aleopesi gelişti. Hekimin belirlediği tarihlerde kontrol amaçlı olarak kan tahlillerini yaptırmak amacıyla hastaneye gelen hasta günlük yaşam aktivitelerini tek başına yapabildiğini ifade etmiştir. Hasta remisyon sürecinde takip edilmektedir, kemik iliği transplantasyonu planlanmış hazırlıkları yapılmaktadır. 6

7 Tablo 1. Multidisipliner Bakım Planı Uygulaması Saptanan Sorunlar Tarih Sorun Beklenen Sonuç Kemik iliğinin Kandaki baskılanıp eritrosit eritrosit sayısının sayısının 3.8x10^6/μL azalmasına in, anemi Hemoglobin değerinin 11,5-15,5 g/dl üzerinde olması Trombositopen iye kanama kanama riski yaşamaması Girişimler * vital bulguları hekim isteği doğrultusunda düzenli aralıklarla takip edilecek. * aktivite düzeyi belirlenecek aşırı aktiviteden kaçınması sağlanacak. * Hasta hasta yakınları mevcut durumu hakkında bilgilendirilecek iş birliği sağlanacak * laboratuvar bulguları (hemoglobin düzeyi, hemoglobinin etki düzeyi, eritrosit düzeyi) takip edilecek. * diyeti uygun olarak düzenlenecek * Hasta kanama belirti bulguları yönünden takip edilecek * Hekim istemi doğrultusunda istemde yer alan kan kan bileşeni transfüzyonları günli bir şekilde uygulanacak. *Hasta travmalardan korunacak, çevresindeki fazla eşyalar kaldırılacak * Vücut kıllarının temizlenmesinde sadece sadece elektrikli traş makinesi kullanması sağlanacak * sıkı giysilerden sakınması sağlanacak. * aşırı aktiviteden kaçınması sağlanacak * sert yiyeceklerle beslenmemesine dikkat edilecek * yumuşak diş fırçası kullanması sağlanacak *Hasta kanama belirti bulguları yönünden takip edilecek *Hasta peteşi, purpura, diş eti kanaması, hematüri, melena, epistaksis yönünden gözlemlenecek * trombosit düzeyi takip edilecek * hekim bilgisi dışında ilaç almaması sağlanacak (özellikle antikoagülan), hasta ailesi bilgilendirilecek. *Hastaya subkutan yada intramüsküler ilaç uygulamaktan kaçınılacak Hedef Ulaşıldı- Ulaşılmadı kandaki eritrosit sayısı 3,8 in üzerinde,hemo globin değeri 12,3 g/dl ölçüldü, anemi gelişmedi Ulaşılamadı Hastada rektal kanama gelişti 7

8 *Hekim istemi doğrultusunda hastaya trombosit süspansiyonu rilecek Nötropeni, * vital bulguları takip edilecek Ulaşılamadı kemik iliği lokal ya * günde en az 3 defa ağız bakımı sağlanacak baskılanması, sistemik * oral mukozası kanama, ülserasyon, beyaz Hastada septik seconder enfeksiyon plaklar açısından takip edilecek. şok gelişti. Santral Venöz * ziyaretçileri kısıtlanacak Hasta yoğun Kateter deneyimleme *Vücut kıllarının temizlenmesinde sadece sadece traş bakıma alındı, Hemoroide mesi makinesi kullanması sağlanacak santral nöz * konstipe olması önlenecek; baharatlı, asitli, kateteri çekildi, enfeksiyon sert yiyeceklerden kaçınması sağlanacak hemoroidleri(sa riski *Hemoroid bölgesinin temizliği sağlanacak. at 3 hizasında *Hemoroidal hastalığına yönelik sıcak oturma banyosu evre 3) takip planlanacak. ediliyor. *Hemoroidlerin kanama/ödem açısından günlük takibi Antibiyotik yapılacak. tedavisi devam *Hasta enfeksiyon belirti bulguları yönünden (Ateş ediyor. yükselmesi, kateter boyunca kızarıklık, hassasiyet, lökosit sayısının artması) takip edilecek * laboratuvar bulguları enfeksiyon yönünden takip edilecek * nötropenik diyet alımı sağlanacak * Hastaya subkutan yada intramüsküler ilaç uygulamaktan kaçınılacak *Kateter bakımı, pansumanı kirlendikçe aseptik teknikle yapılacak Anemi, * yaşam bulguları takip edilecek. Hasta halsizlik yorgunluk * günde en az 8 saat uyuması sağlanacak, tedavisi yorgunluğa halsizlik gerekli loş sakin ortam yaratılacak süresince aktivite hissetmeden *Sessiz sakin bir ortam şartları sağlanacak. günlük intoleransı günlük * aktivite düzeyi belirlenecek gereksinimlerini yaşam * aktiviteleri kısıtlanacak yorgunluk aktivitelerini * yeterli beslenmesi sağlanacak halsizlik yerine * Hgb Htc değerleri takip edilecek. hissetmeden getirmesi karşıladı Kemoterapik kalp * vital bulguları özellikle nabzı yakın takip ajan atım sayısının edilecek. Hasta sürekli monitörizasyon ile takip edilecek. kalp 8

9 kullanımının dakikada 130 * aşırı aktiviteden kaçınması sağlanacak atım sayısı kardiyovasküle vurumun *Hasta ailesi taşikardi hakkında bilgilendirilecek dakikada 130 r sisteme olan altında *Dakikada 130 un üzerindeki kalp atım vuruları hekim vurumun toksik etkisine olması bilgilendirilecek. altında ölçüldü. taşikardi Kusma oral *Oral mukoz membran bütünlüğünün tam olması Hasta mukoz beden sağlanacak beden membranda gereksinimini *Hastaya ailesine beslenmenin önemi anlatılacak gereksinimini bozulmaya karşılayacak teşvik edilecek karşılayacak beden yeterli *Yemekten önce dinlenme periyodu sağlanacak. düzeyde gereksiniminde düzeyde * odası temiz tutulacak kötü kokular beslendi. n az beslenme besin alması uzaklaştırılacak riski *Diyetisyenle görüşülerek hastanın diyeti düzenlenecek *Günlük kilo takibi yapılacak *Hasta yiyecekleri tolere edemiyorsa hekim istemine göre TPN başlanacak TPN(Total *Hasta hiperglisemi belirti bulguları açısından Parenteral açlık kan değerlendirilecek. açlık Nütrisyon) şekeri * ana ara öğünlerini alması sağlanacak kan şekeri alımına mg/dl tokluk hastanın bu öğünleri yiyip yemediğinin kontrolü 70/100 mg/dl hiperglisemi kan şekeri yapılacak. tokluk kan riski mg/dl *Diyetisyenle işbirliği yapılacak. şekeri 80/140 arasında *Doktor istemine göre düzenli olarak kan şekeri mg/dl arasında olması ölçümleri yapılacak. ölçüldü Enfeksiyona * vücut ısısı hekim isteği doğrultusunda aksiler vücut belirlenen sıklıkta ölçülecek aksiler hipertermi ısısının 36,5- *Odanın ısısı ayarlanacak vücut ısısının 37,5 C * üzerindeki fazla giysiler çıkartılacak 36,5-37,5 C arasında *Ilık uygulama yapılacak, gerekirse ılık duş aldırılacak arasında olması *Mental değişiklikler açısından hasta gözlemlenecek ölçüldü. *Hekim istemine göre antipretikler uygulanacak Kemik iliğinin *Hasta travmalardan korunacak, çevresindeki fazla Ulaşılamadı baskılanması tekrar eşyalar kaldırılacak kanama * aşırı aktiviteden kaçınması sağlanacak Hastada şiddetli trombositopeni belirti *Hasta kanama belirti bulguları yönünden takip epistaksis 9

10 ye edilecek gelişti, kanama deneyimleme *Vital bulguları kanama yönünden gözlemlenecek ameliyathanede mesi * hekim bilgisi dışında ilaç almaması sağlanacak koterizasyon (özellikle antikoagülan), hasta ailesi bilgilendirilecek. yöntemi ile * sıkı giysilerden sakınması sağlanacak kanama *Hastaya subkutan yada intramüsküler ilaç durduruldu. uygulamaktan kaçınılacak * Vücut kıllarının temizlenmesinde sadece sadece elektrikli traş makinesi kullanması sağlanacak * trombosit düzeyi takip edilecek *Hasta peteşi, purpura, diş eti kanaması, hematüri, melena, epistaksis yönünden gözlemlenecek *Hekim istemi doğrultusunda hastaya trombosit süspansiyonu rilecek Görünümünde mevcut *Hastaya ailesine kemoterapiye saç kaybı Hasta 09 alopesi durumundaki olabileceği, ancak tedavi bitiminden sonra yeniden mevcut fonksiyonlarınd değişiklikleri çıkacağı açıklanacak. durumundaki a değişikliğe anlayarak * duygularını ifade etmesine olanak değişiklikleri beden kabullenmesi sağlanacak. anlayarak imgesinde *Hastaya peruk, eşarp,şapka,bandana kullanması kabullenmesi bozulma önerilecek. amacıyla *Hasta kendi bakımına katılması için teşvik edilecek. psikolog tarafından destekleniyor, bandana şapka kullanıyor. Bu durumun geçici olduğunu ifade ediyor Kemik iliğine Hastada septik * vital bulguları takip edilecek, hasta sekonder şok belirti monitörize edilecek. Hastada septik 09 enfeksiyona n *Aseptik tekniğe uygun şartlarda çalışılacak. şok belirti septik gerilemesi *Enfeksiyon kaynağı olabilecek invaziv kateterler bulguları şok çıkarılacak. geriledi. *Bol sıvı alması sağlanacak

11 *Hasta hasta yakınlarına psikolojik destek sağlanacak. *Hipotansiyon, yüksek ateş lökositoz açısından hasta yakın takip edilecek. Trombositopen rektal * vital bulguları takip edilecek iye rektal kanama belirti *Hasta hasta yakınlarına psikolojik destek Hastada rektal 09 kanama sağlanacak kanama belirti tekrar *Rektal bölgenin günlük olarak takibi yapılacak deneyimlememe kayıtları tutulacak. tekrar si *Kanama renk, miktar muhteva yönünden takip deneyimlemedi. edilecek *Hekim istemine göre hastanın kan grubuna uygun kan kan bileşenlerinin transfüzyonu sağlanacak. Kan kan * vital bulguları takip edilecek bileşenleri transfüzyona *Transfüzyon sırasında hasta günliği önlemlerine Hastada 09 transfüzyonun alerjik uyulacak. transfüzyona a alerjik reaksiyon belirti *Alerjik reaksiyon bulguları açısından hasta yakından alerjik reaksiyon takip edilecek. Reaksiyon bulguları gözlendiğinde reaksiyon belirti gelişme riski yaşamaması. transfüzyon durdurularak hekime haber rilecek. *Crash cart hazır bulundurulacak. yaşamadı. *Işınlanmış kanın temini hekim istemine uygun filtre ile transfüzyonu yapılacak. *Hasta hasta yakınları transfüzyon reaksiyonları hakkında bilgilendirilecek Trombositopen tekrar * kanama miktarı özelliği takip edilecek. 09 iye epistaksis belirti *Burnuna soğuk uygulama yapılacak. tekrar epistaksis *Baş hiperekstansiyona getirilerek burun köküne bası epistaksis belirti yaşamaması uygulanacak. Hekime haber rilecek. * Hasta hasta yakınlarına epistaksis hakkında bilgi tekrar rilecek. yaşamadı HASTA/AİLE EĞİTİMİ VE TABURCULUK PLANI BESLENME Az sık yemek yemesi Yüksek kalorili, bol protein vitaminli, düşük yağlı besinler alması Günde en az 6-8 bardak su içmesi 1

12 Devam eden kilo kaybı, iştahsızlık yutma güçlüğü görüldüğü taktirde bildirmesi ENFEKSİYON VE TRAVMALARIN ÖNLENMESİ Kalabalık hasta kişilerin bulunduğu ortamlara girmemesi Patojenlerle teması azaltmak için el yıkama diğer hijyen tedbirlerini uygulaması Besinler yoluyla kontaminasyonu önlemek için sebze meyleri sirkeli su ile iyice yıkamaları, uygun pişirme saklama yöntemlerini kullanmaları Yumuşak diş fırçası kullanarak günde birkaç kez ağız diş temizliği yapması, diş ipi kullanmaması Diş tedavisi gereksinimi varsa mutlaka yaptırması (Kemoterapi tedavisine başlamadan önce primer hekiminin kontrolünde) Ateş, titreme, idrarda yanma, kötü kokulu idrar, vajinal ya rektal akıntı, cilt lezyonları gibi bulgular görüldüğünde bildirmesi Gerekli durumlarda dışarıda maske takması Özellikle trombosit sayısının düşük olduğu zamanlarda ağır egzersiz temas sporlarından kaçınması Traş bıçağı yerine traş makinesi kullanması Vajinal ya rektal suppozituar, vajinal tampon ya lavman uygulanmaması Konstipasyon nedeniyle oluşabilecek ıkınma zorlanmayı önlemek için lifli gıdalar alması, gerekirse reçete edilmiş hacim etkili laksatifleri kullanması Trombositlerin fonksiyonunu bozacak aspirin, non-steroid antienflamatuar antikoagulan ilaçlar almaması Burun kanaması, rektal kanama, kanlı kusma, uzun fazla menstürasyon kanaması, kanlı idrar, diş eti kanaması, ciltte oluşan bere çürükler gibi belirtiler görüldüğünde mutlaka bildirmesi Baş ağrısı, görmede değişiklikler davranış değişikliklerine karşı dikkatli olması fark edildiğinde bildirmesi AKTİVİTE VE DİNLENME Evde yeterli dinlenme periyotları planlaması, yorgunluğu önlemesi enerjiyi koruması Sosyal aktivitelerden kendini soyutlamaması Kontrollerin önemi ne zaman kontrollere geleceği konularında eğitim rilmelidir. Sonuç: Kilo kaybı duran hastanın iştahında artma gözlenmiştir. 12 seans Radyoterapi tedavisinin ardından 3. kür kemoterapi tedavisine başlanmıştır. Hasta yaşam kalitesi tedaviye yanıt açısından ele alındığında; günlük yaşam aktivitelerini kendisi yapabilmekte, günlük kısa yürüyüşler yapabilmekte, tedavi sürecinde olumlu yanıtlar alınabilmekte, semptom yönetimini etkin yapabilmektedir. Tartışma: Tüm kanserlerin %8 ini oluşturan lösemiler, çocuklarda genç erişkinlerde daha fazla görülür. Klinikte daha ileriki yaşlarda da löseminin tanılandığı gözlenmiştir.(1) Lösemi tedavi edilmezse ölümcüldür. 5 yıllık yaşam insidansı %20 dir.(1) Tedavi edilen lösemilerde prognoz hastanın vücut direnci, psikolojisi hemşirelik bakımına göre farklılıklar gösterir. Ölüm genellikle febril nötropeni buna gelişebilecek komplikasyonlar nedeniyledir. Bu vakada gelişen febril nötropeniye hemşirelik bakımı olarak el yıkama, eldin giyme, ziyaretçi kısıtlaması, maske kullanımı, nötropenik diyet, non-kritik medikal cihazların 1

13 ayrılması, soğuk algınlığı, grip, nezle şüphesi olan sağlık personelinin hasta bakımına katılmaması hastaya tek hemşirenin bakması sağlanmıştır. Bu önlemlere rağmen gelişen sepsis nedeniyle hasta kısa bir süre yoğun bakımda izlenmiştir. Bu süreçte hasta hasta yakınları psikolojik olarak desteklenmiştir. Nötropeniye sekonder fungal enfeksiyon sonucu gelişen yüksek ateşe hemşirelik bakımı olarak; bol sıvı alımına teşvik, ılık uygulama, ılık duş aldırılması, oda ısısının ayarlanması, hasta üzerindeki fazla giysilerin çıkarılması sağlanmıştır. Vakada enfeksiyon kanamaya neden olabilecek önemli durumlardan biri hemoroidal hastalıktı. Bundan dolayı hastanın diyare konstipe olmaması için; sıvı alımı arttırıldı, diyeti düzenlendi, oda içinde mobilize olması sağlandı, 3x1 % 10 povidon iyotlu solüsyon ile oturma banyosu yapıldı, bunlara rağmen hastada diyare gelişti, tedavisinde farmakolojik ajanlardan yararlanıldı, asepsi antisepsi ilkelerine uyuldu. Verilen hemşirelik bakımıyla, hastanın tedavisi süresince gelişen komplikasyonları minimale indirilmiştir. Lösemide psikolojik desteğin prognozu olumlu yönde etkilediği bilinmektedir, hastanın hastalık sürecini kabullenmesi bakımına katılması yapılan hemşirelik bakım planıyla sağlanmıştır. Hastaya özel yapılan bakım planı, hasta hasta yakınlarının birebir eğitimi hemşirelikte hizmet kalitesinin yükseltilmesini bakımın sistemli yapılmasını sağlamaktadır. Kaynaklar: Kan Hastalıkları, Öztürk A., 1. Baskı, Yıl-2008, İstanbul SantaFarma İlaç Yayını 4. Dahili Tıp Bilimleri Dergisi, Hematoloji, Özkalemkaş F.,Yıl-2004, Cilt-2, Sayı Birol, L.,Akdemir,N.,Bedük,T. İç Hastalıkları Hemşireliği,5.Bs.,Ankara,Vehbi Koç Vakfı Yaymları,No.6, Birol,Leman Hemşirelik Süreci: Hemşirelik Bakımında Planlı Yaklaşım,6. Baskı Akaemir,N.,Birol,L."İç Hastalıkları Ve Hemşirelik Bakımı" 1. Baskı,İstanbul,Vehbi Koçvakfı Yaymları,No Albayrak, N. Hemşirelik Bakım planları 1.Baskı,Ankara,Alter Yayıncılık Akdemir, N.&Birol, L.(2004). Kan Hastalıkları Ve Hemşirelik Bakımı. İç Hastalıkları Ve Hemşirelik Bakımı. 2. Basım,S: , Sistem Ofset 11. Birol, L.(2000). Hemşirelik Süreci. Hemşirelik Bakımında Sistematik Yaklaşım. Bozkaya Matbaacılık 12. Birol, L., Akdemir,N.& Bedük,T.(1997). Kan - Lenf Nodu Hastalıkları Ve Hemşirelik Bakımı. İç Hastalıkları Hemşireliği. 6.Basım,S: Vehbi Koç Vakfı Yayınları 1

İmmün sistem, vücudu bakteri, virüs, mantar ve parazit gibi işgalci mikroorganizmalardan,

İmmün sistem, vücudu bakteri, virüs, mantar ve parazit gibi işgalci mikroorganizmalardan, İmmünyetmezlikli Hastaların Bulunduğu Servislerde ve Diğer Birimlerde Bakım Uzm. Hmş. Özlem ÜNAL Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Birimi, EDİRNE İmmün sistem,

Detaylı

OLGU SUNUMU: METASTATİK MİDE KANSERİ OLAN HASTANIN TEDAVİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI

OLGU SUNUMU: METASTATİK MİDE KANSERİ OLAN HASTANIN TEDAVİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI OLGU SUNUMU: METASTATİK MİDE KANSERİ OLAN HASTANIN TEDAVİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI Gülçin Adatepe(1), Ayşin Kayış(2), Şenel Sürücü(3) 1.Acıbadem KOZ Hastanesi, Kemoterapi Ünitesi Eğitim Hemşiresi 2.Acıbadem

Detaylı

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Diyabetik Hasta Vaka Analizi

Diyabetik Hasta Vaka Analizi Diyabetik Hasta Vaka Analizi Sunu Planı Giriş Vaka Genel Tanıtımı Hasta Bakım Planı Hasta ve Hasta Yakınlarının Eğitimi Kaynaklar Giriş Diabetes Mellitus, İnsülin hormonunun yetersizliği, yokluğu ve/ veya

Detaylı

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji -Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

KEMOTERAPİ NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler

KEMOTERAPİ NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler KEMOTERAPİ NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler Kemoterapi nedir? Kemoterapi; genel anlamı ile bir hastalığın bazı kimyasal maddeler kullanılarak tedavisini ifade eder. Onkolojik olarak ise kemoterapi, tümörü

Detaylı

Akciğer kanseri, 20. yüzyılın başlarında nadir görülen bir. hastalık iken, sigara içme alışkanlığındaki artışa paralel

Akciğer kanseri, 20. yüzyılın başlarında nadir görülen bir. hastalık iken, sigara içme alışkanlığındaki artışa paralel AKCİĞER KANSERİ! Akciğer kanseri, 20. yüzyılın başlarında nadir görülen bir hastalık iken, sigara içme alışkanlığındaki artışa paralel olarak sıklığı giderek artmış ve dünyada en sık görülen kanser türü

Detaylı

Akut Lösemiler. 86 XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Akut Lösemiler. 86 XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı Akut Lösemiler Bildiri: 73 Poster No: P000 ADOLESAN AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİSİNDE İNDÜKSİYONDA YÜKSEK DOZ STEROİD KULLANIMI İLE ARTMIŞ SAĞKALIM: Şule Ünal, Aytemiz Gürgey, Selin Elmas, Sevgi Yetgin, Murat

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

ÜNĐVERSĐTE ÖĞRENCĐLERĐNĐN HEPATĐT B YE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ÜNĐVERSĐTE ÖĞRENCĐLERĐNĐN HEPATĐT B YE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ T. C. ĐSTANBUL BĐLĐM ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ HEMŞĐRELĐK YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI ÜNĐVERSĐTE ÖĞRENCĐLERĐNĐN HEPATĐT B YE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Hemşire Nurdan ŞAHĐN

Detaylı

Akciğer Kanseri İle Yaşamak

Akciğer Kanseri İle Yaşamak TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Akciğer Kanseri İle Yaşamak Türk Toraks Derneği Akciğer ve Plevra Maligniteleri Çalışma Grubu TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S Türk Toraks Derne i yay

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 17 / SONBAHAR 2014. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: TANSİYON HAKKINDA HERŞEY

SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 17 / SONBAHAR 2014. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: TANSİYON HAKKINDA HERŞEY SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 17 / SONBAHAR 2014 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: TANSİYON HAKKINDA HERŞEY TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anestiziyoloji Ağrı Kliniği Aile Hekimliği

Detaylı

KEMOTERAPİYE BAŞLARKEN

KEMOTERAPİYE BAŞLARKEN KANSER TEDAVİSİ Günümüzde kanser görülme sıklığı gün geçtikçe artmaktadır. Kanser tanısı koyulduktan sonra önemli olan, en kısa sürede uygun tedavi ile birlikte kaliteli bakım sağlayabilmektir. Kanser,

Detaylı

RADYOTERAPİ SONUCU GELİŞEN YAN ETKİLER VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI Aslı SİS ÇELİK 1 SIDE EFFECTS CAUSED BY RADIOTHERAPY AND THE NURSING APPROACH

RADYOTERAPİ SONUCU GELİŞEN YAN ETKİLER VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI Aslı SİS ÇELİK 1 SIDE EFFECTS CAUSED BY RADIOTHERAPY AND THE NURSING APPROACH RADYOTERAPİ SONUCU GELİŞEN YAN ETKİLER VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI Aslı SİS ÇELİK 1 ÖZET Kanser tedavisinde kullanılan radyoterapinin ana ilkesi kanserli hücrelerin tahrip edilmesi için iyonize radyasyonun

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

KÜTAHYA MULTİPL SKLEROZ HASTA OKULU

KÜTAHYA MULTİPL SKLEROZ HASTA OKULU KÜTAHYA MULTİPL SKLEROZ HASTA OKULU 20-40 y arası başlangıç gösteren otoimmun, inflamatuar, dejeneratif merkezi sinir sistemi hastalığı MS tanısı almanız başlangıçta sizde bir şok etkisi yaratacaktır.

Detaylı

www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS

www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS Nedir? Sistemik lupus eritamatozus (SLE) deri, eklemler, kan ve böbrekler gibi vücudun farklı organlarını tutabilen kronik, otoimmün bir

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HODGKİN LENFOMA, NON HODGKİN LENFOMA, MULTİPLE MYELOMA, AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ, AKUT MYELOBLASTİK LÖSEMİ HASTALARININ TEDAVİLERİ SIRASINDA GÖZLENEN İLAÇ

Detaylı

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Melek ALKAN ÇAKMAK Yeni yıl geldi, hoş geldi Takvim yaprakları arasında beklenti ve umutları en fazla yüklediğimiz 31 Aralık işte geldi

Detaylı

05-08 Yaşama geri dönüş mucizesi. KİTAP İyiki kitaplar var...

05-08 Yaşama geri dönüş mucizesi. KİTAP İyiki kitaplar var... 2014-2:BİZİMŞİFA DERGİSİ 20.06.2014 14:28 Page 1 içindekiler 03 BASIN HABERLERİ 05-08 Yaşama geri dönüş mucizesi BİZDEN HABERLER Yaşama geri dönüş mucizesi.. 09 ÜROLOJİ Sünnetle ilgili en çok merak edilenler

Detaylı

Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 01.12.2010 tarihinde çevirisi yapılan Kronik lenfositik lösemi (KLL)

Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 01.12.2010 tarihinde çevirisi yapılan Kronik lenfositik lösemi (KLL) 1 Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 01.12.2010 tarihinde çevirisi yapılan Kronik lenfositik lösemi (KLL) kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür

Detaylı

ANAFLAKSİ PROF. DR. ÇİÇEK FADILOĞLU EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU

ANAFLAKSİ PROF. DR. ÇİÇEK FADILOĞLU EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ANAFLAKSİ PROF. DR. ÇİÇEK FADILOĞLU EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU İmmün sistem; insan vücudunun yabancı maddelere karşı temel savunma mekanizmalarından birisidir. Normal olarak, immün sistem

Detaylı

JĠNEKOLOJĠK KANSERLER

JĠNEKOLOJĠK KANSERLER JĠNEKOLOJĠK KANSERLER B u yazı sizlere, jinekolojik (kadın üreme organları) kanserden korunma ve tanı konan hastalarda tanı ve tedavi aşamasında hastalık ve tedaviye bağlı gelişebilecek sorunlarla baş

Detaylı

sa lık 2014 - Kış Sayısı - Sayı: 4 Yaşamın Mucizesi: DOĞUM Gebelikte Hipertansif Bozukluklar Gebelik ve Diyabet

sa lık 2014 - Kış Sayısı - Sayı: 4 Yaşamın Mucizesi: DOĞUM Gebelikte Hipertansif Bozukluklar Gebelik ve Diyabet 2014 - Kış Sayısı - Sayı: 4 sa lık Yaşamın Mucizesi: DOĞUM Gebelikte Hipertansif Bozukluklar Gebelik ve Diyabet Kış Aylarında KOAH Yenidoğan Sarılığı Bademcik ve Geniz Eti İçindekiler 2 içindekiler 05

Detaylı

MEMORIAL YURTDIŞINDA DA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

MEMORIAL YURTDIŞINDA DA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR önsöz MEMORIAL YURTDIŞINDA DA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR Uğur Genç Memorial Sağlık Grubu Ceo Geçtiğimiz yıl özellikle İstanbul ve Antalya daki hastanelerimiz 92 farklı ülkeden yaklaşık 18.500 yabancı hastaya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK ONKOLOJİ HASTALIKLARI VE BAKIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK ONKOLOJİ HASTALIKLARI VE BAKIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK ONKOLOJİ HASTALIKLARI VE BAKIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2013 Derleyenler Dr. Ömer ENGİN Hem. Fadime KAÇAR Hem. Gülçiçek METE Hem. Zozan DOĞAN

Detaylı