OLGU SUNUMU: B TİPİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ OLGUSU VE HEMŞİRELİK BAKIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OLGU SUNUMU: B TİPİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ OLGUSU VE HEMŞİRELİK BAKIMI"

Transkript

1 OLGU SUNUMU: B TİPİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ OLGUSU VE HEMŞİRELİK BAKIMI Berfu Şengöz, Zuhal Çakır Mayıs 2010 tarihleri arasında Kemer de düzenlenen I.Ulusal Lenfoma Myeloma Kongresinde poster olarak sunulmuştur. ÖZET: Bu yazıda B tipi Akut lenfoblastik lösemi tanısı ile indüksiyon tedavisi alan 49 yaşında bir hastada, tedavisi süresince gelişen komplikasyonlarda hemşirelik bakımı risk olarak değerlendirilen tanılarda hemşirelik yaklaşımları ele alınmıştır. Tedavisinin 13. günü gelişen septik sok bildirilmiştir. Komplikasyon tedaviyle ilişkili düşünülmüştür. Ayrıca febril nötropeni, ses kısıklığı, ağız içinde dirençli kandida, epistaksis, hematokezya, hepatosplenik mantar, bilinç bulanıklığı vajinal ülserasyon bu olguda tedaviyle ilişkili olarak gelişen komplikasyonlardandır. Bu olgu mevcut olası komplikasyonlarda hemşirelik bakımının olumlu etkilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini düşündürmektedir. Anahtar Kelimeler: Akut lenfoblastik lösemi, kemoterapi, komplikasyon GİRİŞ: AKUT LÖSEMİ (KAN KANSERİ) Lösemi (kan kanseri) lökositlerin olgun ya genç hücrelerinden kaynaklanan habis bir hastalıktır. Akut kronik tipleri vardır. Akut lösemiler blast adı rilen olgunlaşmamış ilkel hücrelerden kaynaklanır hastalık hızlı ilerleme gösterir. Akut lösemiler akut lenfoblastik myeloblastik, kronik lösemiler kronik lenfositik myelositik olmak üzere ikiye ayrılırlar.(1)(2) Löseminin nedenleri nelerdir? Lösemi yapan nedenler kesin olarak bilinmemekle beraber bazı durumlarda sık görülür. 1-Yüksek doz radyasyona maruz kalma 2- Kimyasal bir ajan olan birçok endüstri kolunda kullanılan benzen gibi kimyasal maddelere uzun süreli maruz kalma 3- Kanser tedavisinde kullanılan bazı kemoteropatik ilaçlar lösemi gelişmesine neden olabilirler. 4- Bazı kromozom bozuklukları virüsler lösemi gelişimine neden olabilirler. Kan kanserleri kalıtsal (kuşaktan kuşağa geçen) kişiden kişiye geçen (bulaşıcı) bir hastalık değildir. (1) Akut kan kanseri sıklıkla ani başlayan halsizlik, çabuk yorulma, solukluk, kilo kaybı, yüksek ateş kanama oluşması ile kendisini gösterir. Tedavi edilmediği zaman kısa sürede ölüme yol açarken bugün modern tedavi yöntemleri ile hastaların bir bölümü tamamen hastalıklarından kurtulabilmektedirler.(1) Kronik lösemi yavaş ilerleyen bir hastalıktır. Sıklıkla halsizlik, çabuk yorulma şikayetleri görülürken bazı hastalarda hiçbir şikayet olmayabilir, yapılan bir kan sayımında hastalık tesadüfen saptanabilir.(1) AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ (ALL) Akut lenfoblastik lösemi, lenfoblastların anormal bir şekilde kontrolsüz aşırı çoğalmasından oluşur. Lenfoblastlar kemik iliğinde çoğalır buradan kana beyin-omurilik gibi diğer organlara geçerler. 1

2 Lenfoblastların olgun hücreler (lenfosit) meydana getirememeleri nedeniyle bağışıklık sistemi bozulur. Biriken lenfoblastlar eritrosit, granülosit trombosit gibi diğer olgun hücrelerin yapılmasını da bozarlar. Bu nedenle kansızlık, lökopeni trombositopeni meydana gelir.(1) ALL de hangi şikayetler görülür? Lenfoblastların kemik iliğinde kan yapımını engellemesi nedeniyle anemi buna olarak halsizlik, çabuk yorulma, hareketle artan nefes darlığı solukluk meydana gelir. Trombositlerin sayısında yetersizliğe olarak, ciltte morluk oluşması, toplu iğne başı büyüklüğünde kırmızı yaygın döküntüler, burun diş eti kanamaları görülür. Artan lenfoblastlar bağışıklık sistemindeki hücrelerinde yapımını bozduğu için yüksek ateş, bademcik iltihabı zatürre görülebilir. Lenfoblastların lenf bezleri, dalak karaciğerde birikmesine olarak bu organlarda büyüme saptanabilir. Lenfoblastlardaki artış kemikeklem ağrılarına, baş ağrısına, iştahsızlık, bulantı, kusma kilo kaybına neden olur.(1) ALL de tanı nasıl konur? Kan sayımında kansızlık trombosit sayısında düşüklük sıklıkla saptanır. Periferik yaymada blastların görülmesi tanıyı destekler (Şekil-1). Kesin tanı için kemik iliği biyopsisi yapılması gerekir. Biyopsi örneği özel boyalarla boyanır akım sitometrisi (flow cytometry) ile incelenir. Kromozom anomalliklerinin tayini için genetik inceleme yapılır(1). Şekil -1 ALL de lenfoblastlar ALL nin nedeni nedir? Lösemi nedenleri henüz tam olarak aydınlatılmamıştır. Sitogenetik moleküler tekniklerdeki yeni gelişmelerle; genetik yatkınlıklar, radyasyon, benzen türevleri (bali, vs.), böcek ilaçları gibi kimyasal maddeler, bazı kalıtsal hastalıklar bazı viral hastalıkların hep birlikte lösemiye neden oldukları çalışmalarla gösterilmiştir. Lösemi her yaşta görülmektedir. En sık çocukluk çağında 2-5 yaşlarında artmaktadır. 1 yaşın altında, 10 yaşın üstündeki yeni vakalarda tedaviye cevap azalmaktadır. (2) 2

3 ALL de tedavi seçenekleri nelerdir? Tedavi saptanan genetik bozukluğa, yaşa, lökosit sayısına, lenfoblastların tipine göre de değişir. Tedavinin 4 temel dönemi vardır. 1- Remisyon sağlanması 2- Pekiştirme tedavisi 3- Sinir sistemini koruyucu tedavi 4- İdame tedavisi (1)(2) Remisyon sağlanması; Bu dönem 4-8 haftalık bir tedavidir mutlaka hastanede yatırılarak yapılmalıdır. Sıklıkla vincristin (oncovin) daunoblastin (daunomicina), idarubisin (zados) damar yoluyla, kortizon (prednol, dekort) ise ağız ya damar yoluyla kullanılır. Diğer ilaçlardan siklofosfamid (endoxan), L-asparaginaz (kidrolaz) damardan ya kalçadan rilir. Bu ilaçlar lösemik hücreleri öldürürken kansızlık, kanama ateş gibi yan etkilerin ortaya çıkmasına neden olurlar. (1)(2) Yukarıda belirtilen ilaçlardan oluşan kemoterapi protokolleri ile %75-85 oranında remisyon (kan sayımının normalleşmesi, kemik iliğinde blast oranının %5 in altında olması hastanın şikayetlerinin kaybolması) sağlanır. Ancak bu dönem ila tedavi rilmezse kısa sürelidir. Çünkü başlangıçta vücutta bulunan lösemik hücrelerin az bir kısmı tedaviye rağmen hala vücutta bulunurlar. Bu nedenle idame pekiştirme tedavileri rilir.(1)(2) Pekiştirme tedavisi nedir? Remisyon sağlanan hastalarda ila tedavi rilmezse hastalık tekrarlar (nüks). Çünkü kemik iliği kan sayımlarında saptanamamasına rağmen vücutta gizli kalan çok az sayıda blast vardır. Uygulanan tedavi ya remisyonda rilen tedavinin tekrarı ya farklı kemoterapi protokollerinin rilmesinden oluşur. Bu dönemde beyin omurilikte saklanmış blastların nüks yapmasını engellemek amacıyla sinir sistemini koruyucu tedavi rilir. Koruyucu tedavi belden özel iğne yardımıyla kemoteropatik ilaç rilmesi ile sıklıkla başa omurgaya radyoterapi rilmesinden meydana gelir.(1)(2) İdame tedavisi nedir? İdame tedavisi daha hafif kemoteropati protokollerin genellikle 2-3 yıl rilmesinden oluşur. Bu tedavi için hastanın hastanede yatması gerekli değildir. İdame tedavisi için Methotrexate (Methotrexate, Emthexate ) kortizon (Prednol, Ultralan, Dekort ), Mercaptopurin (Purinethol ) Vincristine (Oncovin, Vincristine ) kullanılır. Bu dönemde kan tahlillerine göre alınan ilaçların dozları ayarlanır. Vincristine el ayak uyuşmaları kortizona mide şikayetleri, tansiyon, kemik erimesi kan şekeri yönünden hasta aralıklarla kontrol edilir. (1)(2) Uzun süreli kontrol gerekir mi? Hastalara 2 yıl süreyle 3-6 ayda bir kemik iliği biyopsisi yapılması gerekir. Genellikle 5 yıl hastalığı nüks etmeyenlerin iyileştiği yani hastalığın tekrarlamayacağı kabul edilir. (1)(2) 3

4 OLGU: 12/03/1960 doğumlu, bayan hasta, Yaşam şekli : Ailesi ile birlikte yaşıyor, 2 çocuğu var, Mesleği: Tenis Eğitmeni, Allerji: Yok, Sigara, alkol, madde bağımlılığı: Yok, Kan transfüzyonu: Yok, Daha önce geçirilen operasyon: Yok, Soygeçmiş: Baba; KAH(ex), Dede; DM(ex), Tıbbı soygeçmiş: Özellik yok Fizik Muayene Bulguları: Solunum sistemi: Solunum sıkıntısı var. KVS : Hafif derecede mitral yetersizlik Kas iskelet sistemi: Normal Periferik vasküler sistem: Normal Bası ülseri riski: Braden Skalası Skoru 23 olarak değerlendirildi. Düşme riski: Orta riskli GİS: Hemoroidal hastalık (saat 3 hizasında evre 3) Vital bulgular : Tansiyon: 100/60 mmhg, Nabız: 70 atım/dk, Ateş: 36.5 C, Solunum : 22/dk SPO2 : %98 Ağrı Skoru : Ağrısı yok(visual ağrı skalası-0) Öykü: tarihinde baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik nefes almada güçlük çekme şikayetleri ile dahiliye polikliniğine başvuran hasta tanı tedavi amaçlı yatırılmıştır. anormal kan tetkik sonuçları: Eritrosit - 2x10^6/µL Hemoglobin - 6,2 g/dl Hematokrit - 19,4 % Trombosit - 84 K/mL Nötrofil oranı - 1,6x10³/µL Nötrofil mutlak sayısı x10³/µL 2 ünite eritrosit süspansiyonu rildi,.akciğer grafisi Kranium MR çekimleri sonucunda anormal bulgu gözlenmedi. Tüm Batın USG sonucunda grade I hepatosteatoz hafif derecede splenomegali saptandı Hematoloji konsültasyonu istendi. Periferik yaymada blast hücreleri görülmesi üzerine kemik iliği aspirasyonu yapıldı kemik iliği yayması çalışıldı. İmmunfenotipik çalışmada B tipi Akut Lenfoblastik Lösemi saptandı. Sitogenetik incelemelerde Philedelphia (-) gözlendi tarihinde hasta hasta yakınları bilgilendirildi, CALGB study 9111 protokolü başlanmasına karar rildi hastaya santral nöz kateter takıldı. var olan hemoroidal hastalığından dolayı cerrahi konsültasyonu istendi, saat 3 hizzasında evre 3 hemoridal hastalık belirlendi, 3x1 Oturma banyosu uygulamasına başlandı. 4

5 Hastaya Psikiyatri, KBB Kadın Doğum Hastalıkları Kardiyoloji konsültasyonu istendi. Geceleri rahat uyuyabilmesi için (alprazolam) Xanax 0,5 mg. 1x1 (PO) başlandı, ayrıca menstural kanamasının olmaması için (medroxyprogesterone)farlutal 5 mg. 2x1 başlandı, yapılan EKO değerlendirmesinde hafif derecede mitral yetersizlik saptandı tarihinde hastanın Nötrofil mutlak değeri 0,11x10³/µL olarak değerlendirildi hasta Yüksek Riskli Hastaların İzolasyonu na alındı. Kemoterapinin 10. gününde ağız içinde boğazında yutkunurken ağrıları olmaya başladı, oral beslenmesi azaldı, zaman zaman kusmaları oluyordu, diyeti R1 olarak değiştirildi, (nystatin) Mukostatin ile ağız bakımına başlandı; 4 gün sonra parenteral beslenmeye geçildi tarihinde kemoterapinin 13. gününde febril nötropeni gelişti, hastadan kan kültürü alındı, (piperacilin sodium 2-4gr+tazobactam sodium mg)tazocin (amikacin sulfate)amikozit ampirik olarak başlandı. Aynı günün gecesinde Septik Şok gelişmesi üzerine hasta yoğun bakıma alındı dopamine HCL başlandı. santral nöz kateteri çıkarıldı, diyare gelişti tarihinde hastanın vital bulguları kontrol altına alındı hasta yoğun bakımdan yatan hasta katına transfer edildi. diyaresi devam ediyordu, gaita kültürü çalışıldı, üreme olmadı. Kan kültüründe ksibella pneumaniae üremesi üzeine tazosin tedavisi durduruldu meronem başlandı. antibiyotik tedavisi devam ederken ateşinin yüksek seyretmesi üzerine ampirik olarak antifungal (varikonazol) başlandı. Kemoterapinin 18. Gününde ses kısıklığı başladı tüm larenksi tutan candida plaklarının saptanması üzerine tedaviye cansidas ila edildi. Bilirubin düzeylerinin artması nedeniyle varikonazol kesildi (caspofungin acetate)cansidasa devam edildi tarihinde candida lezyonlarında gerilemeler başladı. oral alımı aftlarında düzelme olduğu için parenteral beslenme kesildi. Hastada vajinal lezyonlar saptandı. Kadın doğum dermatoloji uzmanları değerlendirdikten sonra vajen temizliğinin tampone şekilde baticon ile yapılmasına karar rildi tedavisinde dermatolojinin hazırladığı majistral kreme başlandı tarhinde Nötrofil mutlak sayısı 0.57x10³/µL olarak ölçüldü izolasyonu kaldırıldı tarihinde neopogene başlandı. Eritrosit trombosit süspansiyonlarının transfüzyonlarına devam edildi. klinik tablosu hızla düzelmeye başladı tarihinde vajinal lezyonlarında gerileme gözlendi, diyaresi durdu. Kemik iliği aspirasyonu parça biyopsisi yapıldı; flow sitometri patoloji için örnek alındı. Tetkikler sonucunda hastanın remisyona girdiği saptandı. 5

6 tarihinde ateşin kontrol altına alınması nötrofil değerlerinin toparlanması üzerine antibiyotikler kesildi,(caspofungin acetate) cansidasa 1 hafta daha devam etme kararı rildi. Fizik muayene bulgularında kan değerlerindeki belirgin düzelmeden dolayı taburcu edildi. Patoloji rapor sonucuna göre kemoterapinin 2. Fazı planlanacaktı fakat tarihinde hasta ani gelişen rektal kanama derin anemi nedeniyle interne edildi. 8 ünite eritrosit süspansiyonu 4 ünite taze donmuş plazma takıldı. K vitamini tadavisi yapıldı, sigmoidoskopi sonucunda 3-5 mm lik iki adet ülser saptandı muhtemel CMB kolit düşünülerek Gansiklovir tedavisine başlandı. Hasta yapılan tedaviye yanıt rdi tarihinde intratekal methotrexate uygulamasına başlandı. Ciddi epistaksis gelişti, hasta ameliyathaneye indirildi. Ön-arka burun tamponu koter ile kanama kontrol altına alındı. Daha sonraki intratekal uygulamalarında herhangi bir reaksiyon gelişmedi. Hasta remisyona girdiğinden dolayı tarihinde tekrar taburcu edildi tarihinde faz 2 kemoterapi için tekrar yatışı yapıldı. Ateş yüksekliği kemoterapiye önemli bir reaksiyon gelişmeden tarihinde taburcu oldu tarihinde hastanın ateşinin 39 C ye yükselmesiyle karın ağrısının gelişmesiyle hastaneye yatışı yapıldı. Kan idrar kültürü gönderildi fakat üreme olmadı. Hastaya batın USG çekildi. Minimal hepatomegali + meteorizm saptanması üzerine MR incelemesine karar rildi. MR sonucunda öküz gözü görünümünde hepatik kansidazis ile uyumlu olabileceği düşünülen lezyonlar saptandı. Batında distansiyon, sol akciğerinde ince ralleri peritabial ++ ödemi başladı. Tedavisine (amphotericin B) ambizome eklendi, (caspofungin acetate)cansidas başlandı. 18 gün boyunca ateş yükselmeleri devam etti tarihinde yapılan kontrol amaçlı batın USG sonrası karaciğer dalak boyutlarında belirgin düzelme, candida ile uyumlu lezyonlarında belirgin gerileme oldu. Cansidas kesildi tarihinde taburcu edildi. 1 hafta süreyle ayaktan (amphotericin B)ambisome tadavisi aldıktan sonra koruyucu amaçlı 12 seans radyoterapi tedavisi yapıldı. Tedavinin ilk 3-4 seansında mide bulantısı oldu 12. seansta aleopesi gelişti. Hekimin belirlediği tarihlerde kontrol amaçlı olarak kan tahlillerini yaptırmak amacıyla hastaneye gelen hasta günlük yaşam aktivitelerini tek başına yapabildiğini ifade etmiştir. Hasta remisyon sürecinde takip edilmektedir, kemik iliği transplantasyonu planlanmış hazırlıkları yapılmaktadır. 6

7 Tablo 1. Multidisipliner Bakım Planı Uygulaması Saptanan Sorunlar Tarih Sorun Beklenen Sonuç Kemik iliğinin Kandaki baskılanıp eritrosit eritrosit sayısının sayısının 3.8x10^6/μL azalmasına in, anemi Hemoglobin değerinin 11,5-15,5 g/dl üzerinde olması Trombositopen iye kanama kanama riski yaşamaması Girişimler * vital bulguları hekim isteği doğrultusunda düzenli aralıklarla takip edilecek. * aktivite düzeyi belirlenecek aşırı aktiviteden kaçınması sağlanacak. * Hasta hasta yakınları mevcut durumu hakkında bilgilendirilecek iş birliği sağlanacak * laboratuvar bulguları (hemoglobin düzeyi, hemoglobinin etki düzeyi, eritrosit düzeyi) takip edilecek. * diyeti uygun olarak düzenlenecek * Hasta kanama belirti bulguları yönünden takip edilecek * Hekim istemi doğrultusunda istemde yer alan kan kan bileşeni transfüzyonları günli bir şekilde uygulanacak. *Hasta travmalardan korunacak, çevresindeki fazla eşyalar kaldırılacak * Vücut kıllarının temizlenmesinde sadece sadece elektrikli traş makinesi kullanması sağlanacak * sıkı giysilerden sakınması sağlanacak. * aşırı aktiviteden kaçınması sağlanacak * sert yiyeceklerle beslenmemesine dikkat edilecek * yumuşak diş fırçası kullanması sağlanacak *Hasta kanama belirti bulguları yönünden takip edilecek *Hasta peteşi, purpura, diş eti kanaması, hematüri, melena, epistaksis yönünden gözlemlenecek * trombosit düzeyi takip edilecek * hekim bilgisi dışında ilaç almaması sağlanacak (özellikle antikoagülan), hasta ailesi bilgilendirilecek. *Hastaya subkutan yada intramüsküler ilaç uygulamaktan kaçınılacak Hedef Ulaşıldı- Ulaşılmadı kandaki eritrosit sayısı 3,8 in üzerinde,hemo globin değeri 12,3 g/dl ölçüldü, anemi gelişmedi Ulaşılamadı Hastada rektal kanama gelişti 7

8 *Hekim istemi doğrultusunda hastaya trombosit süspansiyonu rilecek Nötropeni, * vital bulguları takip edilecek Ulaşılamadı kemik iliği lokal ya * günde en az 3 defa ağız bakımı sağlanacak baskılanması, sistemik * oral mukozası kanama, ülserasyon, beyaz Hastada septik seconder enfeksiyon plaklar açısından takip edilecek. şok gelişti. Santral Venöz * ziyaretçileri kısıtlanacak Hasta yoğun Kateter deneyimleme *Vücut kıllarının temizlenmesinde sadece sadece traş bakıma alındı, Hemoroide mesi makinesi kullanması sağlanacak santral nöz * konstipe olması önlenecek; baharatlı, asitli, kateteri çekildi, enfeksiyon sert yiyeceklerden kaçınması sağlanacak hemoroidleri(sa riski *Hemoroid bölgesinin temizliği sağlanacak. at 3 hizasında *Hemoroidal hastalığına yönelik sıcak oturma banyosu evre 3) takip planlanacak. ediliyor. *Hemoroidlerin kanama/ödem açısından günlük takibi Antibiyotik yapılacak. tedavisi devam *Hasta enfeksiyon belirti bulguları yönünden (Ateş ediyor. yükselmesi, kateter boyunca kızarıklık, hassasiyet, lökosit sayısının artması) takip edilecek * laboratuvar bulguları enfeksiyon yönünden takip edilecek * nötropenik diyet alımı sağlanacak * Hastaya subkutan yada intramüsküler ilaç uygulamaktan kaçınılacak *Kateter bakımı, pansumanı kirlendikçe aseptik teknikle yapılacak Anemi, * yaşam bulguları takip edilecek. Hasta halsizlik yorgunluk * günde en az 8 saat uyuması sağlanacak, tedavisi yorgunluğa halsizlik gerekli loş sakin ortam yaratılacak süresince aktivite hissetmeden *Sessiz sakin bir ortam şartları sağlanacak. günlük intoleransı günlük * aktivite düzeyi belirlenecek gereksinimlerini yaşam * aktiviteleri kısıtlanacak yorgunluk aktivitelerini * yeterli beslenmesi sağlanacak halsizlik yerine * Hgb Htc değerleri takip edilecek. hissetmeden getirmesi karşıladı Kemoterapik kalp * vital bulguları özellikle nabzı yakın takip ajan atım sayısının edilecek. Hasta sürekli monitörizasyon ile takip edilecek. kalp 8

9 kullanımının dakikada 130 * aşırı aktiviteden kaçınması sağlanacak atım sayısı kardiyovasküle vurumun *Hasta ailesi taşikardi hakkında bilgilendirilecek dakikada 130 r sisteme olan altında *Dakikada 130 un üzerindeki kalp atım vuruları hekim vurumun toksik etkisine olması bilgilendirilecek. altında ölçüldü. taşikardi Kusma oral *Oral mukoz membran bütünlüğünün tam olması Hasta mukoz beden sağlanacak beden membranda gereksinimini *Hastaya ailesine beslenmenin önemi anlatılacak gereksinimini bozulmaya karşılayacak teşvik edilecek karşılayacak beden yeterli *Yemekten önce dinlenme periyodu sağlanacak. düzeyde gereksiniminde düzeyde * odası temiz tutulacak kötü kokular beslendi. n az beslenme besin alması uzaklaştırılacak riski *Diyetisyenle görüşülerek hastanın diyeti düzenlenecek *Günlük kilo takibi yapılacak *Hasta yiyecekleri tolere edemiyorsa hekim istemine göre TPN başlanacak TPN(Total *Hasta hiperglisemi belirti bulguları açısından Parenteral açlık kan değerlendirilecek. açlık Nütrisyon) şekeri * ana ara öğünlerini alması sağlanacak kan şekeri alımına mg/dl tokluk hastanın bu öğünleri yiyip yemediğinin kontrolü 70/100 mg/dl hiperglisemi kan şekeri yapılacak. tokluk kan riski mg/dl *Diyetisyenle işbirliği yapılacak. şekeri 80/140 arasında *Doktor istemine göre düzenli olarak kan şekeri mg/dl arasında olması ölçümleri yapılacak. ölçüldü Enfeksiyona * vücut ısısı hekim isteği doğrultusunda aksiler vücut belirlenen sıklıkta ölçülecek aksiler hipertermi ısısının 36,5- *Odanın ısısı ayarlanacak vücut ısısının 37,5 C * üzerindeki fazla giysiler çıkartılacak 36,5-37,5 C arasında *Ilık uygulama yapılacak, gerekirse ılık duş aldırılacak arasında olması *Mental değişiklikler açısından hasta gözlemlenecek ölçüldü. *Hekim istemine göre antipretikler uygulanacak Kemik iliğinin *Hasta travmalardan korunacak, çevresindeki fazla Ulaşılamadı baskılanması tekrar eşyalar kaldırılacak kanama * aşırı aktiviteden kaçınması sağlanacak Hastada şiddetli trombositopeni belirti *Hasta kanama belirti bulguları yönünden takip epistaksis 9

10 ye edilecek gelişti, kanama deneyimleme *Vital bulguları kanama yönünden gözlemlenecek ameliyathanede mesi * hekim bilgisi dışında ilaç almaması sağlanacak koterizasyon (özellikle antikoagülan), hasta ailesi bilgilendirilecek. yöntemi ile * sıkı giysilerden sakınması sağlanacak kanama *Hastaya subkutan yada intramüsküler ilaç durduruldu. uygulamaktan kaçınılacak * Vücut kıllarının temizlenmesinde sadece sadece elektrikli traş makinesi kullanması sağlanacak * trombosit düzeyi takip edilecek *Hasta peteşi, purpura, diş eti kanaması, hematüri, melena, epistaksis yönünden gözlemlenecek *Hekim istemi doğrultusunda hastaya trombosit süspansiyonu rilecek Görünümünde mevcut *Hastaya ailesine kemoterapiye saç kaybı Hasta 09 alopesi durumundaki olabileceği, ancak tedavi bitiminden sonra yeniden mevcut fonksiyonlarınd değişiklikleri çıkacağı açıklanacak. durumundaki a değişikliğe anlayarak * duygularını ifade etmesine olanak değişiklikleri beden kabullenmesi sağlanacak. anlayarak imgesinde *Hastaya peruk, eşarp,şapka,bandana kullanması kabullenmesi bozulma önerilecek. amacıyla *Hasta kendi bakımına katılması için teşvik edilecek. psikolog tarafından destekleniyor, bandana şapka kullanıyor. Bu durumun geçici olduğunu ifade ediyor Kemik iliğine Hastada septik * vital bulguları takip edilecek, hasta sekonder şok belirti monitörize edilecek. Hastada septik 09 enfeksiyona n *Aseptik tekniğe uygun şartlarda çalışılacak. şok belirti septik gerilemesi *Enfeksiyon kaynağı olabilecek invaziv kateterler bulguları şok çıkarılacak. geriledi. *Bol sıvı alması sağlanacak

11 *Hasta hasta yakınlarına psikolojik destek sağlanacak. *Hipotansiyon, yüksek ateş lökositoz açısından hasta yakın takip edilecek. Trombositopen rektal * vital bulguları takip edilecek iye rektal kanama belirti *Hasta hasta yakınlarına psikolojik destek Hastada rektal 09 kanama sağlanacak kanama belirti tekrar *Rektal bölgenin günlük olarak takibi yapılacak deneyimlememe kayıtları tutulacak. tekrar si *Kanama renk, miktar muhteva yönünden takip deneyimlemedi. edilecek *Hekim istemine göre hastanın kan grubuna uygun kan kan bileşenlerinin transfüzyonu sağlanacak. Kan kan * vital bulguları takip edilecek bileşenleri transfüzyona *Transfüzyon sırasında hasta günliği önlemlerine Hastada 09 transfüzyonun alerjik uyulacak. transfüzyona a alerjik reaksiyon belirti *Alerjik reaksiyon bulguları açısından hasta yakından alerjik reaksiyon takip edilecek. Reaksiyon bulguları gözlendiğinde reaksiyon belirti gelişme riski yaşamaması. transfüzyon durdurularak hekime haber rilecek. *Crash cart hazır bulundurulacak. yaşamadı. *Işınlanmış kanın temini hekim istemine uygun filtre ile transfüzyonu yapılacak. *Hasta hasta yakınları transfüzyon reaksiyonları hakkında bilgilendirilecek Trombositopen tekrar * kanama miktarı özelliği takip edilecek. 09 iye epistaksis belirti *Burnuna soğuk uygulama yapılacak. tekrar epistaksis *Baş hiperekstansiyona getirilerek burun köküne bası epistaksis belirti yaşamaması uygulanacak. Hekime haber rilecek. * Hasta hasta yakınlarına epistaksis hakkında bilgi tekrar rilecek. yaşamadı HASTA/AİLE EĞİTİMİ VE TABURCULUK PLANI BESLENME Az sık yemek yemesi Yüksek kalorili, bol protein vitaminli, düşük yağlı besinler alması Günde en az 6-8 bardak su içmesi 1

12 Devam eden kilo kaybı, iştahsızlık yutma güçlüğü görüldüğü taktirde bildirmesi ENFEKSİYON VE TRAVMALARIN ÖNLENMESİ Kalabalık hasta kişilerin bulunduğu ortamlara girmemesi Patojenlerle teması azaltmak için el yıkama diğer hijyen tedbirlerini uygulaması Besinler yoluyla kontaminasyonu önlemek için sebze meyleri sirkeli su ile iyice yıkamaları, uygun pişirme saklama yöntemlerini kullanmaları Yumuşak diş fırçası kullanarak günde birkaç kez ağız diş temizliği yapması, diş ipi kullanmaması Diş tedavisi gereksinimi varsa mutlaka yaptırması (Kemoterapi tedavisine başlamadan önce primer hekiminin kontrolünde) Ateş, titreme, idrarda yanma, kötü kokulu idrar, vajinal ya rektal akıntı, cilt lezyonları gibi bulgular görüldüğünde bildirmesi Gerekli durumlarda dışarıda maske takması Özellikle trombosit sayısının düşük olduğu zamanlarda ağır egzersiz temas sporlarından kaçınması Traş bıçağı yerine traş makinesi kullanması Vajinal ya rektal suppozituar, vajinal tampon ya lavman uygulanmaması Konstipasyon nedeniyle oluşabilecek ıkınma zorlanmayı önlemek için lifli gıdalar alması, gerekirse reçete edilmiş hacim etkili laksatifleri kullanması Trombositlerin fonksiyonunu bozacak aspirin, non-steroid antienflamatuar antikoagulan ilaçlar almaması Burun kanaması, rektal kanama, kanlı kusma, uzun fazla menstürasyon kanaması, kanlı idrar, diş eti kanaması, ciltte oluşan bere çürükler gibi belirtiler görüldüğünde mutlaka bildirmesi Baş ağrısı, görmede değişiklikler davranış değişikliklerine karşı dikkatli olması fark edildiğinde bildirmesi AKTİVİTE VE DİNLENME Evde yeterli dinlenme periyotları planlaması, yorgunluğu önlemesi enerjiyi koruması Sosyal aktivitelerden kendini soyutlamaması Kontrollerin önemi ne zaman kontrollere geleceği konularında eğitim rilmelidir. Sonuç: Kilo kaybı duran hastanın iştahında artma gözlenmiştir. 12 seans Radyoterapi tedavisinin ardından 3. kür kemoterapi tedavisine başlanmıştır. Hasta yaşam kalitesi tedaviye yanıt açısından ele alındığında; günlük yaşam aktivitelerini kendisi yapabilmekte, günlük kısa yürüyüşler yapabilmekte, tedavi sürecinde olumlu yanıtlar alınabilmekte, semptom yönetimini etkin yapabilmektedir. Tartışma: Tüm kanserlerin %8 ini oluşturan lösemiler, çocuklarda genç erişkinlerde daha fazla görülür. Klinikte daha ileriki yaşlarda da löseminin tanılandığı gözlenmiştir.(1) Lösemi tedavi edilmezse ölümcüldür. 5 yıllık yaşam insidansı %20 dir.(1) Tedavi edilen lösemilerde prognoz hastanın vücut direnci, psikolojisi hemşirelik bakımına göre farklılıklar gösterir. Ölüm genellikle febril nötropeni buna gelişebilecek komplikasyonlar nedeniyledir. Bu vakada gelişen febril nötropeniye hemşirelik bakımı olarak el yıkama, eldin giyme, ziyaretçi kısıtlaması, maske kullanımı, nötropenik diyet, non-kritik medikal cihazların 1

13 ayrılması, soğuk algınlığı, grip, nezle şüphesi olan sağlık personelinin hasta bakımına katılmaması hastaya tek hemşirenin bakması sağlanmıştır. Bu önlemlere rağmen gelişen sepsis nedeniyle hasta kısa bir süre yoğun bakımda izlenmiştir. Bu süreçte hasta hasta yakınları psikolojik olarak desteklenmiştir. Nötropeniye sekonder fungal enfeksiyon sonucu gelişen yüksek ateşe hemşirelik bakımı olarak; bol sıvı alımına teşvik, ılık uygulama, ılık duş aldırılması, oda ısısının ayarlanması, hasta üzerindeki fazla giysilerin çıkarılması sağlanmıştır. Vakada enfeksiyon kanamaya neden olabilecek önemli durumlardan biri hemoroidal hastalıktı. Bundan dolayı hastanın diyare konstipe olmaması için; sıvı alımı arttırıldı, diyeti düzenlendi, oda içinde mobilize olması sağlandı, 3x1 % 10 povidon iyotlu solüsyon ile oturma banyosu yapıldı, bunlara rağmen hastada diyare gelişti, tedavisinde farmakolojik ajanlardan yararlanıldı, asepsi antisepsi ilkelerine uyuldu. Verilen hemşirelik bakımıyla, hastanın tedavisi süresince gelişen komplikasyonları minimale indirilmiştir. Lösemide psikolojik desteğin prognozu olumlu yönde etkilediği bilinmektedir, hastanın hastalık sürecini kabullenmesi bakımına katılması yapılan hemşirelik bakım planıyla sağlanmıştır. Hastaya özel yapılan bakım planı, hasta hasta yakınlarının birebir eğitimi hemşirelikte hizmet kalitesinin yükseltilmesini bakımın sistemli yapılmasını sağlamaktadır. Kaynaklar: Kan Hastalıkları, Öztürk A., 1. Baskı, Yıl-2008, İstanbul SantaFarma İlaç Yayını 4. Dahili Tıp Bilimleri Dergisi, Hematoloji, Özkalemkaş F.,Yıl-2004, Cilt-2, Sayı Birol, L.,Akdemir,N.,Bedük,T. İç Hastalıkları Hemşireliği,5.Bs.,Ankara,Vehbi Koç Vakfı Yaymları,No.6, Birol,Leman Hemşirelik Süreci: Hemşirelik Bakımında Planlı Yaklaşım,6. Baskı Akaemir,N.,Birol,L."İç Hastalıkları Ve Hemşirelik Bakımı" 1. Baskı,İstanbul,Vehbi Koçvakfı Yaymları,No Albayrak, N. Hemşirelik Bakım planları 1.Baskı,Ankara,Alter Yayıncılık Akdemir, N.&Birol, L.(2004). Kan Hastalıkları Ve Hemşirelik Bakımı. İç Hastalıkları Ve Hemşirelik Bakımı. 2. Basım,S: , Sistem Ofset 11. Birol, L.(2000). Hemşirelik Süreci. Hemşirelik Bakımında Sistematik Yaklaşım. Bozkaya Matbaacılık 12. Birol, L., Akdemir,N.& Bedük,T.(1997). Kan - Lenf Nodu Hastalıkları Ve Hemşirelik Bakımı. İç Hastalıkları Hemşireliği. 6.Basım,S: Vehbi Koç Vakfı Yayınları 1

OLGU SUNUMU: B TİPİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ OLGUSU VE HEMŞİRELİK BAKIMI

OLGU SUNUMU: B TİPİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ OLGUSU VE HEMŞİRELİK BAKIMI OLGU SUNUMU: B TİPİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ OLGUSU VE HEMŞİRELİK BAKIMI Berfu Şengöz, Zuhal Çakır 20 23 Mayıs 200 tarihleri arasında Kemer de düzenlenen I.Ulusal Lenfoma ve Myeloma Kongresinde poster

Detaylı

Olgu Sunumu: B Tipi Akut Lenfoblastik Lösemi Olgusu ve Hemşirelik Bakımı

Olgu Sunumu: B Tipi Akut Lenfoblastik Lösemi Olgusu ve Hemşirelik Bakımı Olgu Sunumu: B Tipi Akut Lenfoblastik Lösemi Olgusu ve Hemşirelik Bakımı 20-23 Mayıs 2010 da Antalya da yapılan 1. Lenfoma ve Myeloma Kongresi nde Poster olarak sunulmuştur. Berfu ŞENGÖZ (1), Zuhal ÇAKIR

Detaylı

OLGU SUNUMU: B TİPİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ OLGUSU VE HEMŞİRELİK BAKIMI

OLGU SUNUMU: B TİPİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ OLGUSU VE HEMŞİRELİK BAKIMI OLGU SUNUMU: B TİPİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ OLGUSU VE HEMŞİRELİK BAKIMI Berfu ŞENGÖZ (1), Zuhal ÇAKIR(2) (1) Acıbadem Maslak Hastanesi, 3.Kat Ekip Lideri (2) Acıbadem Maslak Hastanesi, Eğitim Gelişim

Detaylı

Kan Kanserleri (Lösemiler)

Kan Kanserleri (Lösemiler) Lösemi Nedir? Lösemi bir kanser türüdür. Kanser, sayısı 100'den fazla olan bir hastalık grubunun ortak adıdır. Kanserde iki önemli özellik bulunur. İlk önce bedendeki bazı hücreler anormalleşir. İkinci

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

LENFATİK VE İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞUR?

LENFATİK VE İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞUR? LENFOMA NEDİR? Lenfoma, diğer grup onkolojik hastalıklar içinde yaşamın uzatılması ve daha kaliteli yaşam sağlanması ve hastaların kurtarılmaları açısından daha fazla başarı elde edilmiş bir hastalıktır.

Detaylı

09/11/2015 BEYAZ KAN HÜCRELERİ. Lökosit ya da akyuvarlar olarak adlandırılan beyaz kan hücresi, kemik iliğinde üretilir.

09/11/2015 BEYAZ KAN HÜCRELERİ. Lökosit ya da akyuvarlar olarak adlandırılan beyaz kan hücresi, kemik iliğinde üretilir. BEYAZ KAN HÜCRELERİ Lökosit ya da akyuvarlar olarak adlandırılan beyaz kan hücresi, kemik iliğinde üretilir. 1 Görevleri nelerdir? Bu hücreler vücudu bulaşıcı hastalıklara ve yabancı maddelere karşı korur.

Detaylı

TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ

TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ GÜLDER GÜMÜŞKAYA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ HASTANESİ TROMBOSİT NEDİR? 1 Kemik iliğinde yapılan kan hücrelerinden biridir. Pıhtılaşma hücreleri olarak bilinir. 1mm 3 kanda

Detaylı

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur.

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur. Dr.Armağan HAZAR ZATÜRRE (PNÖMONİ) Zatürre yada tıbbi tanımla pnömoni nedir? Halk arasında zatürre olarak bilinmekte olan hastalık akciğer dokusunun iltihaplanmasıdır. Tedavi edilmediği takdirde ölümcül

Detaylı

Serap BALAS. Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Serap BALAS. Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Serap BALAS Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kemoterapi, hematoloji ve onkolojide bir tedavi seçeneğidir. Kanser tedavisinde hastalığın sürecini yavaşlatmak, geriletmek

Detaylı

NÖTROPENİK HASTA BAKIM TALİMATI T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

NÖTROPENİK HASTA BAKIM TALİMATI T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ SAYFA NO 1 / 5 1.AMAÇ: Nötropenik hasta bakımında standart bir yöntem belirlemektir. 2.KAPSAM:Nötropenik hasta bakım faaliyetlerini kapsar. 3. KISALTMALAR: MNS: Mutlak Nötrofil Sayısı 4.FAALİYET AKIŞI

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/7

Detaylı

HODGKIN DIŞI LENFOMA

HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA NEDİR? Hodgkin dışı lenfoma (HDL) veya Non-Hodgkin lenfoma (NHL), vücudun savunma sistemini sağlayan lenf bezlerinden kaynaklanan kötü huylu bir hastalıktır. Lenf

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRMESİ 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 9-13 Kasım 2016; Antalya Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Tam Kan Sayımı Konuşmanın

Detaylı

MEME KANSERİ VAKA YÖNETİM MODELİ ORTAK BAKIM PLANI

MEME KANSERİ VAKA YÖNETİM MODELİ ORTAK BAKIM PLANI MEME KANSERİ VAKA YÖNETİM MODELİ ORTAK BAKIM PLANI Hasta numarası:------ Hasta Adı ve Soyadı: E.B İlk geliş tarihi: 29.01.2010 Genel Sağlık Öyküsü: Tanı: Meme kanseri Doktor Adı: K. K. Hastalık Öyküsü

Detaylı

3. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

3. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 3. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 43 yaşında erkek hasta, çiftçi Yakınması: Öksürük, balgam, balgamla karışık kan tükürme, nefes darlığı Hikayesi: Yaklaşık 5 aydır öksürük ve balgam yakınması olan

Detaylı

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır.

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır. HODGKIN LENFOMA HODGKIN LENFOMA NEDİR? Hodgkin lenfoma, lenf sisteminin kötü huylu bir hastalığıdır. Lenf sisteminde genç lenf hücreleri (Hodgkin ve Reed- Sternberg hücreleri) çoğalır ve vücuttaki lenf

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 6 Aralık 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 6 Aralık 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 6 Aralık 2016 Salı Ar. Gör. Dr. Abdullah Heybeci Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Saime Tuncer Prof.

Detaylı

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 OLGULAR EŞLİĞİNDE GÜNDEMDEKİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Olgu E.A 57 yaşında,

Detaylı

Karolinska Üniversite Hastanesi Onkoloji Kliniği, DOCETAXEL TEDAVİSİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Karolinska Üniversite Hastanesi Onkoloji Kliniği, DOCETAXEL TEDAVİSİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME Karolinska Üniversite Hastanesi Onkoloji Kliniği, DOCETAXEL TEDAVİSİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME Size bir antikanser ajan olan Docetaxel tedavisi önerildi. Tedavi yaklaşık 1,5 saat sürer ve üç hafta aralıklarla

Detaylı

OLGU SUNUMU: METASTATİK MİDE KANSERİ OLAN HASTANIN TEDAVİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI

OLGU SUNUMU: METASTATİK MİDE KANSERİ OLAN HASTANIN TEDAVİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI OLGU SUNUMU: METASTATİK MİDE KANSERİ OLAN HASTANIN TEDAVİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI Gülçin Adatepe(1), Ayşin Kayış(2), Şenel Sürücü(3) 1.Acıbadem KOZ Hastanesi, Kemoterapi Ünitesi Eğitim Hemşiresi 2.Acıbadem

Detaylı

Yasemin ELİTOK. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi. Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD, Erzurum

Yasemin ELİTOK. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi. Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD, Erzurum Yasemin ELİTOK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD, Erzurum Tanı olanaklarının gelişmesi ve sağlık kuruluşlarından yararlanma olanaklarının artması, Toplumun bilgi seviyesinin

Detaylı

Karolinska Üniversite Hastanesi Onkoloji Kliniği, FEC TEDAVİSİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Karolinska Üniversite Hastanesi Onkoloji Kliniği, FEC TEDAVİSİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME Karolinska Üniversite Hastanesi Onkoloji Kliniği, FEC TEDAVİSİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME Size üç antikanser ajan or ilaç oluşan FEC tedavisi öneriliyor.: Fluracedyl, Epirubicin ve Cyklofosfamid Üç haftalık

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

Kemik İliği Nakli Merkezi Kemik İliği (Kök Hücre) Nakli Merkezi

Kemik İliği Nakli Merkezi Kemik İliği (Kök Hücre) Nakli Merkezi Kemik İliği Nakli Merkezi Kemik İliği (Kök Hücre) Nakli Merkezi +90 216 BR.HLİ.103 World Hospital Standarts Approved by JCI Acreditation Certificate K-Q TSE-ISO-EN 9000 Saray Mah. Siteyolu Cad. No:7 34768

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

Dr.Ceyhun Bozkurt Dr.Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH Çocuk Onkoloji Bölümü 20.04.2013

Dr.Ceyhun Bozkurt Dr.Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH Çocuk Onkoloji Bölümü 20.04.2013 Dr.Ceyhun Bozkurt Dr.Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH Çocuk Onkoloji Bölümü 20.04.2013 S.T. 15 Yaş Kız Hasta Başvuru tarihi: 12.08.2010 Yakınması: Mide bulantısı Kusma İshal Kolunda

Detaylı

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler:

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler: LÖKOSİT WBC; White Blood Cell,; Akyuvar Lökositler kanın beyaz hücreleridir ve vücudun savunmasında görev alırlar. Lökositler kemik iliğinde yapılır ve kan yoluyla bütün dokulara ulaşır vücudumuzu mikrop

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Dr. Nazan ÇALBAYRAM ÇÖLYAK HASTALIĞI Çölyak hastalığı bir malabsorbsiyon sendromudur. Hastalık; gluten içeren unlu gıdalara karşı genetik bazda immünojik bir intolerans

Detaylı

Yeni Tedavi Rehberlerine Bakış (Olgular Eşliğinde)

Yeni Tedavi Rehberlerine Bakış (Olgular Eşliğinde) Yeni Tedavi Rehberlerine Bakış (Olgular Eşliğinde) Dr. Fatma Yılmaz Karadağ İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anamnez 80 yaş, kadın, evhanımı, İstanbul Yakınma Ateş

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 1. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 49 yaşında kadın hasta, ev hanımı Yakınması: Öksürük, balgam Hikayesi: Yaklaşık 2 aydır şikayetleri olan hasta akciğer grafisinde lezyon görülmesi üzerine merkezimize

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Şahinur Dedeman Kök Hücre Nakli ve Tedavi Merkezi Özlem KAHYAOĞLU

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Şahinur Dedeman Kök Hücre Nakli ve Tedavi Merkezi Özlem KAHYAOĞLU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Şahinur Dedeman Kök Hücre Nakli ve Tedavi Merkezi Özlem KAHYAOĞLU B.D. ; 24 Yaşında, Kadın hasta, Ev hanımı, Evli ve bir çocuk annesi. 0 RH (+) ÖYKÜ-I B.D. Şubat 2012 de; Halsizlik,

Detaylı

Beyin Tümörü Sinir sisteminin (Beyin, omurilik ve sinirlerin) tümörleri, sinir dokusunda bulunan çeşitli hücrelerden kaynaklanabilir ya da vücudun başka bir yerindeki habis tümörün genellikle kan yolu

Detaylı

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Tam Kan Sayımı

Detaylı

Kemoterapi Hastalarında Tedavi Uyumunun Arttırılmasında Eczacı Danışmanlığı

Kemoterapi Hastalarında Tedavi Uyumunun Arttırılmasında Eczacı Danışmanlığı Kemoterapi Hastalarında Tedavi Uyumunun Arttırılmasında Eczacı Danışmanlığı 3. Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 23-27 Mart 2016, Muğla Uz. Ecz. Metin Deniz KARAKOÇ Denizli Devlet Hastanesi Hasta

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Prof. Dr. Neşe Saltoğlu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler MEME KANSERİ Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler KANSER NEDİR? Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak kötü klinik

Detaylı

AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI. Hemş.Birsel Küçükersan

AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI. Hemş.Birsel Küçükersan AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI Hemş.Birsel Küçükersan Graft vs Host Hastalığı (GVHH) Vericinin T lenfositlerinin alıcıyı yabancı olarak görmesi ve alıcının dokularına karşı reaksiyon göstermesi Allojenik

Detaylı

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ. Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ. Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi Hematopoetik kök hücre transplantasyonu hematoloji-onkoloji alanında özel bir daldır

Detaylı

Hemşirelik Tanısı Neden Amaç Hemşirelik Girişimleri Değerlendirme Enfeksiyon Riski

Hemşirelik Tanısı Neden Amaç Hemşirelik Girişimleri Değerlendirme Enfeksiyon Riski 1. Sağlığın Algılanması Enfeksiyon Riski Lökopeni-5000mm 3 Granülosit-2500 mm 3 Vücut ısısı artışı Mukozada ağrı,hassasiyet, kızarıklık Perianal bölgede yanma İdrarda mikroorganizma Lokal enflamasyon bulguları

Detaylı

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI RAPOR BÜLTENİ İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI Tarih: 10/09/2015 Sayı : 8 Dünya Lenfoma Farkındalık Günü 15 Eylül 2015 Hazırlayan Neşet SAKARYA Birkaç dakikanızı ayırarak ülkemizde 2011

Detaylı

Periodontoloji nedir?

Periodontoloji nedir? Periodontoloji 1 2 Periodontoloji Periodontoloji nedir? Periodontoloji, dişleri ve implantları çevreleyen yumuşak ve sert dokuların iltihabi hastalıkları ve bunların tedavisi ile ilgilenen bir dişhekimliği

Detaylı

TÜBERKÜLOZ Tüberküloz hastalığı gelişimi için risk faktörleri

TÜBERKÜLOZ Tüberküloz hastalığı gelişimi için risk faktörleri TÜBERKÜLOZ Tüberküloz, Mycobacterium tuberculosis mikrobu ile oluşan bulaşıcı bir hastalıktır. Kişiden kişiye solunum yoluyla bulaşir. Hasta kişilerin öksürmesi, aksırması, hapşurması, konuşması ile havaya

Detaylı

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İnfeksiyon Hastalıklar kları ve Klinik Mikro. ABD. Risk? Başlangıç tedavisine yanıtsızlık değil. Ciddi

Detaylı

Anemi modülü 3. dönem

Anemi modülü 3. dönem Anemi modülü 3. dönem Olgu 1 65 yaşında kadın hasta, ev hanımı Şikayeti: Halsizlik, halsizlikten dolayı dengesinin bozulması, zor yürüme Hikayesi: 3 yıl önce halsizlik şikayeti olmaya başlamış, doktora

Detaylı

Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör;

Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör; TALASEMİ Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör; Talasemi kırmızı kan hücrelerinin üretimini bozan genetik hastalıklardır. Ülkemizde çok sık görülmektedir. Hastaların kırmızı

Detaylı

İstanbul Üniversitesi 6. Kadın Doğum Günleri 9-11 Aralık

İstanbul Üniversitesi 6. Kadın Doğum Günleri 9-11 Aralık İstanbul Üniversitesi 6. Kadın Doğum Günleri 9-11 Aralık İ.Ü.CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM ANABİLİM DALI Habituel Abortus OLGU SUNUMU Uzm. Hemşire SELDA ALTIPARMAK Kazananlar, sadece

Detaylı

Su Çiçeği. Suçiçeği Nedir?

Su Çiçeği. Suçiçeği Nedir? Suçiçeği Nedir? Su çiçeği varisella zoster adı verilen bir virüs tarafından meydana getirilen ateşli bir enfeksiyon hastalığıdır. Varisella zoster virüsü havada 1-2 saat canlı kalan ve çok hızlı çoğalan

Detaylı

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14 HEREDİTER SFEROSİTOZ İNT.DR.DİDAR ŞENOCAK Giriş Herediter sferositoz (HS), hücre zarı proteinlerinin kalıtsal hasarı nedeniyle, eritrositlerin morfolojik olarak bikonkav ve santral solukluğu olan disk

Detaylı

ONKOLOJİ ECZACILIĞINA DOKTOR BAKIŞI

ONKOLOJİ ECZACILIĞINA DOKTOR BAKIŞI ONKOLOJİ ECZACILIĞINA DOKTOR BAKIŞI Dr. Evren Özdemir Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Ankara 05.04.2014 Akılcı İlaç Kullanımı İçin Sorumluluk Sahibi Taraflar Hekim Eczacı Hemşire Diğer sağlık personeli

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği *FG, *38 yaşında, bayan *İlk başvuru tarihi: Kasım 2010 *7 ay önce saptanan HBsAg pozitifliği

Detaylı

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit NEFRİT Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Genel Bilgiler Böbreğin temel fonksiyonlarından birisi idrar üretmektir. Her 2 böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon küçük ünite (nefron) vardır. Bir nefron

Detaylı

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR?

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR? DERS : KONU : MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU 1.) Kanın en önemli görevini yazın : 2.) Kan transfüzyonunu tanımlayın : 3.) Kanın içinde dolaştığı damar çeşitlerini yazın : 4.)

Detaylı

Vücudumuzda oluşan tümör hücrelerini yok etmek için uygulanan ilaç tedavisine kemoterapi denir.

Vücudumuzda oluşan tümör hücrelerini yok etmek için uygulanan ilaç tedavisine kemoterapi denir. KEMOTERAPİ KEMOTERAPİ NEDİR? Vücudumuzda oluşan tümör hücrelerini yok etmek için uygulanan ilaç tedavisine kemoterapi denir. Kemoterapide, bir veya birden fazla ilaç bir arada kullanılabilir. Her ilacın

Detaylı

Obezite Cerrahisi Olgu Sunumu

Obezite Cerrahisi Olgu Sunumu 4 Mayıs 2012 tarihinde Acıbadem Üniversitesi Obezite konulu 3. Geleneksel Bilgi Güncelleme Sempozyumu nda sunuldu. Obezite Cerrahisi Olgu Sunumu Meltem ALTAY Acıbadem Bakırköy Hastanesi Bakım Sorumlu Hemşiresi

Detaylı

Yayın Tarihi: ĠÇ HASTALIKLARI SERVĠS HEMġĠRESĠ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI. Dok. No.: HEM_GYS09 REVĠZYON DURUMU

Yayın Tarihi: ĠÇ HASTALIKLARI SERVĠS HEMġĠRESĠ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI. Dok. No.: HEM_GYS09 REVĠZYON DURUMU REVĠZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 17.10.2011 Madde 5.10 a Hasta Hizmetlisi ifadesi 01 eklendi. 04.04.2013 Madde 3.3 revize edildi. Madde 5.10 daki 02 İfade Hasta Hizmetlisi / Bakıcı

Detaylı

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count TAM KAN SAYIMI Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count Tam kan sayımı kanı oluşturan hücrelerin sayılmasıdır, bir çok hastalık için çok değerli bilgiler sunar. Test venöz kandan yapılır. Günümüzde

Detaylı

Multipl organ yetmezliği ve refrakter hipotansiyon

Multipl organ yetmezliği ve refrakter hipotansiyon SEPSİS S VE TANI KRİTERLER TERLERİ Orhan ÇINAR Yrd.Doç.Dr..Dr. GATA Acil Tıp T p Anabilim Dalı XI. Acil Tıp Güz Sempozyumu Samsun 2010 Epidemiyoloji ABD de yılda 750.000 hasta Her gün 500 ölüm %20-50 mortalite

Detaylı

KAN TRANSFÜZYONU PROSEDÜRÜ

KAN TRANSFÜZYONU PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 15.07.2014 Madde 5.5 e kan isteklerinde hekimin order verirken 01 istemle ilgili detayları Hekim İstem ve İlaç Kontrol Formu na da kayıt etmesi gerektiği

Detaylı

Pankreas, midenin arkasında karın içine yerleşmiş bir organdır. Gıdaların sindirim ve kullanımında büyük rol alır. Vücut için önemli hormonlar

Pankreas, midenin arkasında karın içine yerleşmiş bir organdır. Gıdaların sindirim ve kullanımında büyük rol alır. Vücut için önemli hormonlar Pankreas, midenin arkasında karın içine yerleşmiş bir organdır. Gıdaların sindirim ve kullanımında büyük rol alır. Vücut için önemli hormonlar üretir. Bunların başında insülin gelmektedir. İnsülin, pankreastan

Detaylı

Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım. Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012

Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım. Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012 Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012 Nötropenik hastalarda fungal infeksiyonlar Nötropeni invaziv

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/3 Hasta Adı Dosya No Tarih / Saat..... Yöntem: KEMOTERAPİ Hastalığınız nedeniyle kemoterapi (ilaç tedavisi) almanız gerekmektedir.kemoterapi hastalığınızı oluşturan hücrelerin öldürülmesi için

Detaylı

KARAR AĞACI OLUŞTURMA

KARAR AĞACI OLUŞTURMA KARAR AĞACI OLUŞTURMA Elif Sözeri-Mine Buluş-Nurgün Platin 20. Ulusal Kanser Kongresi 19-23 Nisan 2013 Antalya Hemşirelik Bilgisi Teknik Bilgi Temel Bilimler Rehber/Stan. Sosyal Bilimler Teknik Beceri

Detaylı

İştahsızlık Kansızlık Zayıflama Bacaklarda kemik ağrıları Cilt altında kanamaları (kırmızı noktalar veya morarmalar) Burun ve dişeti kanamaları Ateş

İştahsızlık Kansızlık Zayıflama Bacaklarda kemik ağrıları Cilt altında kanamaları (kırmızı noktalar veya morarmalar) Burun ve dişeti kanamaları Ateş ÇOCUKLARDA LÖSEMİ... Çocukluk çağındaki kanser vakalarının %35'ini lösemiler oluşturur ve birinci sıradadır. Lösemiler hücre cinsine göre; ALL (Akut Lenfoblastik Lösemi) ve AML (Akut Myeloblastik Lösemi)

Detaylı

Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen

Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen hemen tüm insanlar değişik nedenlerle baş ağrısından

Detaylı

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 24.03.2014 CureMed te tanımlanmış anamnez modüller eklendi. 01 FTR Tedavi Formu prosedüre tanımlandı. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme

Detaylı

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri Ergenin yaşına, gelişim düzeyine uygun Bireysel, kültürel ve sosyoekonomik farklılıklara

Detaylı

Genellikle 50 yaş üstünde görülür ancak seyrekte olsa gençler de de görülme olasılığı vardır.

Genellikle 50 yaş üstünde görülür ancak seyrekte olsa gençler de de görülme olasılığı vardır. Erkek üreme sisteminin önemli bir üyesi olan prostatta görülen malign (kötü huylu)değişikliklerdir.erkeklerde en sık görülen kanser tiplerindendir. Amerika'da her 5 erkekten birinde görüldüğü tespit edilmiştir.yine

Detaylı

AKCİĞER KANSERİ AKCİĞER KANSERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER

AKCİĞER KANSERİ AKCİĞER KANSERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER AKCİĞER KANSERİ Akciğer kanseri; akciğerlerde anormal hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalması sonucu ortaya çıkar. Kanser hücreleri akciğerlere, komşu dokulara veya vücudun diğer bölgelerine yayılabilir.

Detaylı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes Mellitus Akut Komplikasyonları Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes mellitus akut komplikasyonlar Hipoglisemi Hiperglisemi ilişkili ketonemi

Detaylı

2. Çocukluk çağında demir eksikliği anemisi?

2. Çocukluk çağında demir eksikliği anemisi? DEMİR EKSİKLİĞİ 1. Demir eksikliği anemisi nedir? Demir eksikliği anemisi : kan hücrelerinin yapımı için gerekli olan demirin dışarıdan besinlerle yetersiz alınması yada vücuttan aşırı miktarda kaybedilmesi

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) VAKA SUNUMU ÖZGE ÖZEROĞLU

FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) VAKA SUNUMU ÖZGE ÖZEROĞLU FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) VAKA SUNUMU ÖZGE ÖZEROĞLU NEFROTİK SENDROM VE FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) Nefrotik sendrom yoğun proteinüri sonucu gelişen hipoalbüminemi ve yaygın ödem

Detaylı

YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2007 Yoğun Bakım Üniteleri Hasta bakımının en karmaşık Masraflı Teknoloji ile içiçe Birden fazla organı ilgilendiren

Detaylı

ACİL SERVİS HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU

ACİL SERVİS HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU ACİL SERVİS HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU Adı-Soyadı: Kadrosu: İşe Başlama i: Bölümü: ACİL SERVİS HEMŞİRESİ Oryantasyıon Bitiş i: Formun İnsan Kaynaklarına Geliş i: Uygulama Puanları

Detaylı

ACİL SERVİS TRİYAJ TALİMATI

ACİL SERVİS TRİYAJ TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 07.11.2012 Renk kodlaması yerine (Kırmızı, Sarı, Yeşil) numaratik 01 (1-2-3) triyaj kodlaması olarak belirlendi. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd.

Detaylı

HAFİF TRAVMATİK BEYİN HASARI (mtbi) ve GENEL TEDAVİ İLKELERİ

HAFİF TRAVMATİK BEYİN HASARI (mtbi) ve GENEL TEDAVİ İLKELERİ HAFİF TRAVMATİK BEYİN HASARI (mtbi) ve GENEL TEDAVİ İLKELERİ Doç.Dr. Cemil ÇELİK Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Sunumun Hedefleri Genel Bilgiler mtbi

Detaylı

KEMOTERAPİ NASIL İŞLEV GÖRÜR?

KEMOTERAPİ NASIL İŞLEV GÖRÜR? KEMOTERAPİ NEDİR? Kanser hücrelerini tahrip eden kanser ilaçları kullanılarak yapılan tedaviye kemoterapi denir. Bu tedavilerde kullanılan ilaçlara antikanser ilaçlar da denir. Kanserin türüne göre kemoterapinin

Detaylı

AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ SUNU PLANI Açık ve kapalı cerrahide hemşirelik bakım amacı Açık ve kapalı cerrahide hemşirelik

Detaylı

Şişmanlık (obezite); sağlığı bozacak düzeyde vücutta yağ miktarının artmasıdır.

Şişmanlık (obezite); sağlığı bozacak düzeyde vücutta yağ miktarının artmasıdır. ŞİŞMANLIK (OBEZİTE) Şişmanlık (obezite); sağlığı bozacak düzeyde vücutta yağ miktarının artmasıdır. Yağ dokusunun oranı; Yetişkin erkeklerde % 12 15, Yetişkin kadınlarda %20 27 arasındadır. Bu oranların

Detaylı

GRİP İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ 2008

GRİP İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ 2008 GRİP İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ 2008 GRİP HAKKINDA BİLMEMİZ GEREKENLER Gribin nasıl bir hastalık olduğunu, Gripten korunmak için neler yapmamız gerektiğini, Grip aşısını ve ne zaman aşı olmamız

Detaylı

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Prof. Dr. Çağrı BÜKE E.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 07.02.2015 (2) Çağrı BÜKE 1 Olgu 70 yaşında erkek hasta. Üşüme-titreme ile yükselen ateş, öksürük,

Detaylı

Olgu sunumu. Doç. Dr. Erkan Çakır. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

Olgu sunumu. Doç. Dr. Erkan Çakır. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Olgu sunumu Doç. Dr. Erkan Çakır Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Şikayet ve hikayesi E.K 13 yaş kız hasta Özel bir tekstil atölyesinde

Detaylı

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler EGZERSİZ VE KAN Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler Akciğerden dokulara O2 taşınımı, Dokudan akciğere CO2 taşınımı, Sindirim organlarından hücrelere besin maddeleri taşınımı, Hücreden atık maddelerin

Detaylı

REVĠZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVĠZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVĠZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 04.04.2013 Madde 3.3 revize edildi. 01 14.03.2016 Hastane Logosu değişikliği yapıldı 02 Yatan Hasta Hemşirelik Hizmetlerinden Sorumlu Başhemşire ifadesi

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI VEREM (TÜBERKÜLOZ) NEDİR? Verem hastalığı; verem mikrobunun solunum yolu ile alınmasıyla oluşan bulaşıcı bir

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI FUSİNAT 500 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Bir film kaplı tablet 500 mg sodyum fusidat içerir. Yardımcı maddeler: Mikrokristal selüloz PH 200, krospovidon, laktoz anhidrat,

Detaylı

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU. Tıbbi Özgeçmiş. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi.

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU. Tıbbi Özgeçmiş. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU Çocuğun Adı- Soyadı: Cinsiyeti: TC Kimlik No: Muayeneyi Yapanın Adı- Soyadı: Uzmanlığı:

Detaylı

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ MENOPOZ DÖNEMİ BU EĞİTİMDE NELER PAYLAŞACAĞIZ? Menopoz nedir?

Detaylı

GESTASYONEL DİYABETLİ GEBE OLGU SUNUMU

GESTASYONEL DİYABETLİ GEBE OLGU SUNUMU İ.Ü.CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI GESTASYONEL DİYABETLİ GEBE OLGU SUNUMU EBE HATİCE CANSARAN OĞUZ GDM TANI KRİTERLERİ Gebelerde 24 ile 28 hafta arasında 75 gr şeker

Detaylı

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI AMAÇ Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların ve çapraz bulaşmaların önlenmesi amacıyla sağlık personeli, hasta, hasta refakatçileri ve ziyaretçiler için, uygun el temizliği ve eldiven kullanma yöntemlerini

Detaylı

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI 4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI DERS 1: HEMOLİTİK ANEMİLER Bir otoimmun hemolitik aneminin tanısı için aşağıda yazılan bulgulardan hangisi spesifiktir? a. Retikülosit artışı b. Normokrom normositer aneminin

Detaylı

YÜKSEK İRTİFA VE AKCİĞERLER

YÜKSEK İRTİFA VE AKCİĞERLER YÜKSEK İRTİFA VE AKCİĞERLER Yükseklik Seviyesi (m.) İrtifa Tanımı 8000 + Ölüm Bölgesi (Death Zone) 7500-5500 Ekstrem Yüksek İrtifa (Extreme High Altitude) 5000-3500 Çok Yüksek İrtifa (Very High Altitude)

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı