F Fluoroscopy: (Flüoroskopi) Đç organları hareket ederken izlemeyi mümkün kılan bir x-ışını yöntemi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "F Fluoroscopy: (Flüoroskopi) Đç organları hareket ederken izlemeyi mümkün kılan bir x-ışını yöntemi."

Transkript

1 Lösemide Sözlük A Akut: 1- Keskin; şiddetli; ağır. 2- Aniden şiddetli belirtilerle başlayan fakat kısa seyir izleyen; akut. Alopecia: (Alopesi) Saçların kısmen veya tamamen dökülmesi; saç dökülmesi. Anemi: Çeşitli sebeplere bağlı olarak kanda eritrosit sayısının azalması, hemoglobin ve hematokrit değerlerinin normalin altına düşmesiyle belirgin durum; kansızlık; anemi. Antiemetic agent: Kusmayı önleyici veya durdurucu ilaç. Akut lösemi: Hızla ilerleyen lösemi. Allogeneic bone marrow transplantation: (Alojenik Kemik Đliği Nakli) Hastanın kemik iliğini genetik olarak aynı olmamasına rağmen uyuşabilir bir donörden aldığı prosedür. Antibiyotik: 1- Antibiosis ile ilgili 2- Bazı mantar (küf) ve bakterilerden elde edilen, keza sentetik olarak da hazırlanan mikroorganizmalar üzerine öldürücü veya gelişmelerini durdurucu etkiye sahip madde; antibiyotik. Anticonvulsant: Konvülsüyonları durduran, önleyen veya kontrol eden ilaç. Aplastic anemia: (Aplastik Anemi)Kemik iliğinin hücre üretmesindeki başarısızlığından kaynaklanan kanın bazı yerlerindeki yetersizlik. Absolute neutrophil count (ANC); absolute granulocyte (AGC): Kişinin enfeksiyona karşı savaşabilme belirtisini veren kandaki toplam nötrofil sayısı. ALL: ALL (Akut Lenfoblastik Lösemi). Löseminin ağırlıkla çocuklarda ortaya çıkan, olgunlaşmamış lenfoblastların frenlenmeyen üretimi olarak tanımlanan akut bir şekli. AML: AML (Akut Myeloblastik Lösemi) Löseminin olgunlaşmış ve olgunlaşmamış anormal granülositlerin büyük bir hızla artışı ile tanımlanan akut bir şekli. Alojenik Nakil: iliğin başka bir kişi tarafından bağışlandığı kemik iliği nakli şekli. B Bone marrow transplant: (Kemik Đliği Nakli)Vericiden alınan kemik iliğinin ven yoluyla alıcı dolaşımına verilmesi; kemik iliği nakli (kemik iliği, sternum veya ilium dan aspirasyon yoluyla alınır. Allogeneic (Alojenik) Kemik iliğinin bir kişiden (donör) başka bir kişiye verilmesi. Autologous (Otolog) Kişinin önceden çıkarılmış ve saklanmış kendi kemik iliğinin infüzyonu. Syngeneic (Eşsoylu) Kemik iliğinin aynı olan ikizlerin birinden alınıp diğerine verilmesi. B cells: (B hücreleri) Kemik iliğinde gelişen ve antikor kaynağı olan beyaz kan hücreleri. B lenfositleri olarak da bilinir. Basophil: (Bazofil) Bir çeşit beyaz kan hücresi. Bazofiller grönülositlerdir. Bioimmunotherapy: Bağışıklık sisteminin enfeksiyon ve hastalıklara karşı savaşabilme yetisini uyarmak veya iyileştirmek için yapılan tedavi. Biological therapy: (Biyolojik terapi) Vücudun bağışıklık sisteminin kansere karşı savaşmak ya da bazı kanser tedavilerinin yan etkileri azaltmak için direkt veya dolaylı olarak kullanımı. Biopsy: (Biyopsi) Mikroskopik muayene için alınan doku parçası. Blasts: Olgunlaşmamış kan hücreleri. C Cancer: (Kanser) Habis hücrelerin kontrol edilemediği ve vücudun diğer parçalarına yayıldığı bir hastalık. Carcinogen:(Kanserojen) Kansere neden olan madde. Örneğin sigara içinde var olan nikotin kanserojen bir maddedir. Central venous catheter: Kalbin yanında geniş bir damara cerrahi olarak yerleştirilen ve göğüs veya karından çıkan özel bir intravenöz tüp. Kateter ilaçları, sıvıları veya kan ürünlerini vermeye ve kan numuneleri almaya yarar. Chemotherapy: (Kemoterapi) Kanserin ilaçlarla tedavisi. Terim genellikle kanseri tedavi etmek için verilen hücreleri tahrip edici ilaçlar için kullanılır. Adjuvant chemotherapy Genellikle tüm bulunan tümörler cerrahi ya da ışın tedavisi ile alındıktan sonra, kalan kanser hücrelerini öldürmek için verilen kemoterapi.

2 Combination chemotherapy Kanser tedavisi süresince birden fazla ilacın kullanılması. Chronic: (Kronik) Uzun zamandan beri süren. Colony-stimulating factor (CSF): Kemik iliğinin daha fazla hücre üretmesini sağlamak için kullanılan enjekte edilebilir madde. Carcinoma: (Karsinoma) Epitelyal hücrelerden gelişen kötü huylu tümör (oluştuğu yerdeki tahribatına ilaveten komşu dokulara yayılma, lenf yollarıyla uzak organ metastazları gösterir. Cauterization: Anormal hücreleri yok etmek için ısı kullanımı. Cell: (Hücre) Her organizmanın temel birimi. Cell differentiation: (Hücre Farklılaşması) Hücrenin yapı veya görev bakımından kendine has özellik taşıyacak şekilde gelişmesi; farklılaşma. Chronic leukemia: (Kronik Lösemi) Yavaş ilerleyen lösemi. CNS prophylaxis: Merkezi sinir sistemine yapılan kemoterapi veya radyasyon tedavisi. Colony-stimulating factors: Kan hücrelerinin üretimini sağlayan maddeler. CSF ile tedavi, kan oluşturan dokunun, kemoterapinin ve ışın tedavisinin etkilerinden kurtulmasına yardımcı olabilir. Combination chemotherapy: (Kombinasyon Kemoterapi) Daha etkili sonuçlar elde etmek için iki veya daha fazla kimyasalın kullanıldığı tedavi. Computed tomography: (Bilgisayarlı Tomografi) Hasta çevresinde dairesel dönüş gösteren x ışını tüpünden dokulara geçen ışınların dedektörler aracılığı ile kaydedilerek bilgisayardaki matematiksel işlem sonucu, incelenen vücut bölgesi veya organın kesitler halinde görüntülenmesi; bilgisayarlı tomografi (monitör ekranında siyah-beyaz veya renkli olarak beliren görüntü, filme alınır). CBC (complete blood count): (Tam kan sayımı) Kanın bir milimetreküpündeki etritrosit, lökosit ve trombosit miktarının sayımı. Chronic myelogenous leukemia (CML): (Kronik miyeloid lösemi) Yavaş ilerleyen bir hastalıktır ve kemik iliğindeki grönülositlerin artmış üretimi olarak tanımlanır. Consolidation: (Konsolodisyon) Hayatta kalan kanser hücrelerini yok etmek için yeni ilaç kombinasyonları oluşturan protokol. Cytomegalovirus (CMV): Đmmünosupresyonlu hastalarda öldürücü enfeksiyonlara neden olabilecek herpes virüsler grubundan bir tanesi. Cytotoxic: (Hücre öldürücü) Hücrelerin ölümüne neden olan. D Donor: (Donör) Kan, kemik iliği vs bağışında bulunan kişi; verici. Drug resistance: (Đlaç Direnci) Hücrelerin belirli bir ilacın etkilerine direnç gösterebilmesinin sonucu. Dysphagia: (Disfaji)Yutma güçlüğü. Dyspnea: Nefes almada güçlük veya acı; nefes darlığı. Dysuria: Zor ya da ağrılı idrar yapma; disüri. Diagnosis: (Tanı) Hastalığın teşhisi; tanı; belirtilere göre ait olduğu hastalığın belirlenmesi; teşhis koyma; diagnoz. Delayed intensification: Kalan kanser hücrelerini öldürmek için tedavi. E Electrocardiogram (EKG or ECG): Kalbin elektriksel faaliyetinin kayıtlarını alan test; elektrokardiyograf ile elde edilen çizelge. Erythrocyte: (Alyuvar) Oksijeni vücudun hücrelerine taşıyan ve karbondioksiti uzaklaştıran kırmızı kan hücresi; alyuvar; eritrosit. Extravasation: (Ekstravasyon) Đntravenöz sıvıların ya da ilaçların infüzyon bölgesini çevreleyen dokuya sızması. Bu doku hasarına yol açabilir. Erythroleukemia: (Eritrolösemi) Kanda genç eritrosit ve lökositlerin aşırı miktarda artışı ve bir kısmının atipi göstermesi ile belirgin öldürücü seyir gösteren ağır anemi; eritrolösemi. Etiology: (Etyoloji) Hastalık sebeplerini araştırıp inceleyen bilim dalı.. F Fluoroscopy: (Flüoroskopi) Đç organları hareket ederken izlemeyi mümkün kılan bir x-ışını yöntemi.

3 Fluorouracil: Bir antikanser ilacı; sitostatik olarak kullanılan bir ilaç. Follicles: (Folikül) Saçın uzadığı kesecikler; küçük kese veya kese şeklinde oluşum; özellikle salgı yapan kese şeklinde küçük bez; folikül. Fractionation: (Damıtma)Toplam radyasyon terapisi dozunu daha küçük, eşit birkaç doza bölerek birkaç günde verme. Finger poke: Labratuvar teknisyeninin küçük bir kan örneği almak için parmak ucunu delmesi. G Granulocyte: (Granülosit) Bakteriyi öldüren bir çeşit beyaz kan hücresi; sitoplazmasında granüller gösteren lökosit; granüllü lökosit; granülosit. Gene: (Gen) Kromozom üzerinde yerleşmiş, kalıtsal özellikleri taşıyanirsiyet birimi; genetik unsurun -ultramikroskopik- en küçük parçası; gen. Gene deletion: (Gen Kaybı) Bir genin tamamen kaybedilmesi veya eksikliği. Genetic: (Genetik) Genlerdeki DNA ile aileden çocuklara geçen, kalıtsal; genlerle ilgili. Graft-versus-host disease: (Graftın Alıcıyı Reddi) Nakledilen kemik iliğinin hastanın kendi dokusuna verdiği bir tepki; Graft: Bir kişiden (donör) alınıp diğerine (alıcı) nakledilen doku. H Hematologist: (Hematolog) Kan ve kemik iliği sorunlarında uzmanlaşmış doktor; hematoloji uzmanı; hematolojist. Hematology: (Hematoloji) Kan, kan yapıcı organlar ve kan hastalıkları ile ilgili tıp dalı.. Hormones: (Hormon) Đç salgı bezi tarafından salgılanarak kana geçen madde. Human leukocyte antigen test (HLA): (Lökosit antigen testi) Donörle alıcının kanlarının veya kemik iliğinin nakil için uygun olup olmadığını görmek amacıyla yapılan özel bir kan testi. I Immunity (Immune system): (Bağışıklık Sistemi) Vücudun hastalık veya alerji oluşturan etkene karşı önceden direnç kazanması hali; bağışıklık; immunite. Immunosuppression: (immünosupresyon ) Vücudun antijene karşı göstereceği cevabın önlenmesi; özellikle doku implantasyonunda vücudun dokuyu kabullenmesi için bağışıklığın ortadan kaldırılması. Immunotherapy: (immünoterapi) Herhangi bir antijen e karşı vücutta yapay bağışıklık oluşturma; bu amaçla yapılan tedavi. Infiltration: (Đnfiltrasyon) Sıvının veya ilaçların dokulara sızması ki bu şişliğe neden olabilir. Infusion: (Đnfüzyon)Sıvıları veya ilaçları yavaş şekilde ven içine veya deri altına verme. Infusion pump: (Đnfüzyon pompası) Ölçülmüş miktarlarda sıvı veya ilaçları belirli bir zamanda kan akışına veren bir aygıt. Injection: (Enjeksiyon) Damar, doku, kanal veya boşluk içine şırınga aracılığıyla herhangi bir sıvı (ilaç vb.) verme; zerk; enjeksiyon. Intramuscular (IM) injection Kas içine enjeksiyonintravenous (IV) injection Damar içine enjeksiyon.subcutaneous injection Deri altında kaba dokuya enjeksiyon. Interferon: Virüsle karşılaşan hücrede enfeksiyona karşı kendisini koruyucu olarak gelişen protein yapısında bir madde. Interleukin: (interlökin) Vücut tarafından bırakılan doğal olarak üretilen kimyasal. Immunodeficiency: (Bağışıklık yetersizliği)kişide herhangi bir sebeple yeterli bağışıklık oluşamaması hali. Incidence: (Insidans) Oluş veya görülüş sıklığı; hastalığın görülüş oranı. Intravenous-access line: Çeşitli solüsyonların yada ilaçların direkt olarak kan içerisine infüzyonunu sağlayan damar içine yerleştirilen ve boruya bağlı olan içi boş bir metal, veya plastik tüp. J Juvenile myelomonocytic leukemia: (Juvenil myelomonositik lösemi) Kanser hücrelerinin sıklıkla cilt, akciğer veya bağırsakların dokularına yayıldığı çocukluk çağı lösemisinin az görülen bir şekli. K

4 Kan hücreleri: Kemik iliğinde üretilen çok ufak yapılar, kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve trombositlerden oluşur. Kan Sayımı: Kan numunesindeki kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin ve trombositlerin sayısı. Kemik Đliği: Kemik iliği; kemiğin ortasındaki boşluğu dolduran, beyaz ve kırmızı kan hücrelerini ve trombositleri üreten yumuşak madde. Kemik Đliği biopsisi ve aspirasyonu: Kemik iliği biyopsi ve aspirasyonu. Kemik iliği numunesi çekmek için kemiğin içine bir iğne sokma prosedürüdür. L Leukemia: (Lösemi) Kemik iliği ve lenfoid dokularda aşırı lökosit oluşması ve kanda aşırı lökosit artımı ile belirgin öldürücü hastalık; lösemi. acute lymphoblastic: (Akut lenfoblastik) Genellikle 15 yaşın altındaki çocuklarda görülen, olgunlaşmamış lenfositler ve onların daha ilkel şekillerinin artışı ile belirgin akut lösemi. acute myeloblastic: (Akut miyeloblastik) Miyeloblastların artımı ile belirgin, anemi, granülositopeni ve trombositopeninin de eşlik ettiği akut lösemi. chronic myelogenous: (Kronik myeloid) Miyelosit ve miyeloblastların artışı ile belirgin, aşırı granülositoz ve bazen trombositozun da eşlik ettiği kronik lösemi; kronik miyelositik lösemi (vakaların %90ında lökosit kültüründe kromozom anomalisi-filadelfiya kromozomu- görülür. Leukocyte: (Akyuvar) Beyaz kan hücresi; lökosit. Leukopenia: (Lökopeni)Kanda lökosit sayısının azalışı. Lymphocytes: (Lenfosit) Virüsleri öldüren ve yabancı maddelerin saldırısına karşı savunma yapan beyaz kan hücreleri. Lymphoid: (Lenfoid) Lenf sistemine ait, bir çeşit beyaz kan hücresi. Aynı zamanda lenfositlerin geliştiği dokuyla ilgili. M Metastasize: (Metastaz) Kanserin bir organdan diğer bir organa geçmesi; bu şekilde yayılması. Monoclonal antibodies: (Monoklonal Antikor )Tanı veya tedavi amacıyla kanser hücrelerindeki hedefleri bulmaları çiçin özel olarak tasarlanmış yapay olarak meydana getirilmiş antikorlar. Myelosuppression: Kırmızı kan hücrelerinin, trombositlerin ve bazı beyaz kan hücrelerinin üretiminde düşüş. Maintenance therapy: (Bakım Tedavisi) Relapsi önlemek için remisyonda olan lösemi hastalarına verilen kemoterapi. Monocyte: (Monosit) Beyaz kan hücresinin bir cinsi; tek çekirdek gösteren iri lökosit. Myelodysplastic syndrome: (Miyelodisplastik sendrom) Prelösemi olarak da adlandırılan myelodisplastik sendromlar, kemik iliğinin normal fonksiyonda olmadığı veya normal kan hücrelerinin yetersiz yapıldığı hastalıklardır. (Bkz. Preleukemia) Myelogenous: (Myeloid) Beyaz kan hücresinin bir cinsi; kemik iliğinden kaynaklanan, kemik iliği hücrelerinden gelişen. Maintenance: AAL tedavisi için lösemi protokolünün parçası. Yoğun indüksiyon ve konsolidasyon fazlarını takip eder ve kalan kanser hücrelerinin yok edilmesine yardımcı olur. N Neutropenia: (Nötropeni) Bir çeşit beyaz kan hücresi; kanda nötrofil lökositlerin ileri derecede azalması; granülopeni. Neutrophils: (Nötrofil) Kan yoluyla, bakteriyi yok ettikleri enfeksiyon bölgesine taşınan granülositik beyaz hücrelerin en fazlal olanları. Sitoplazmasında nötral boyalarla kolayca boyanan küçük granüller gösteren parçalı çekirdeğe sahip lökosit cinsi; nötrofil lökosit. O Oncologist: (Onkolog) Kanser tedavisinde uzmanlaşmış doktor. Bazı onkolojistler belirli bir kanser tedavisi cinsinde uzmanlaşırlar. Örneğin; radyasyon onkolojisti kanser tedavisini radyasyonla gerçekleştirmede ihtisas yapar. Oncology: (Onkoloji) Kanser tedavisi bilimi; tümörlerin sebepleri, gelişimleri, klinik seyir ve tedavilerini konu alan tıp dalı; onkoloji. Oncogene: (Onkogen) Normalde hücre büyümesini yöneten fakat tahribata uğradığı (mutasyon) taktirde aynı zamanda kanserin kontrol dışı gelişmesine yardımcı olabilen ya da izin verebilen hücre bölümü.

5 Otolog: Aynı kişiden. Otolog Kemik Đliği Nakli: Kemik iliğinin bir hastadan çıkarıldığı ve sonra yoğun bir tedavinin akabinde geri verildiği prosedür. P Pathology: (Patoloji) Hastalıkların doku ve organlarda meydana getirdiği yapısal ve görevsel değişiklikleri -makroskopik ve mikroskopik- inceleyen tıp dalı; patoloji. Patoloji üzerine uzmanlaşmış doktora patolojist denir. Petechiae: (Peteşi) Genellikle düşük trombosit sayısının neden olduğu deri altındaki küçük kanama alanları, kırmızı lekeler; sıklıkla löseminin bir semptomudur. Placebo: (Etkisiz Đlaç) Çoğunlukla klinik denemelerde karşılaştırma için kullanılan etkisiz madde; hastanın arzusunu tatmin amacıyla verilen etkisiz ilaç. Platelet (Plt): Kandaki pıhtılaşmadan sorumlu hücreler. Port Implanted: Cerrahi olarak göğüse veya karına derinin hemen altına yerleştirilen çeyrek ölçülü diske bağlı kateter. Tüp geniş bir damara ya da artere direkt olarak kan akışının içine sokulur. Sıvılar, ilaçlar veya kan ürünleri infüze edilebilir ve diskin içersine takılmış bir iğne yoluyla kan çekilebilir. Prognosis: (Prognoz) Hastalığın muhtemel seyrini, süresini ve sonuçlarını önceden tahmin etme. Pediatric: (Pediyatrik) Çocuk hastalıkları ile ilgili. Peripheral blood stem cell transplantation: (Periferal Kan Kök Hücre Transplantasyonu) Kemik iliği nakline benzer bir prosedürdür. Doktorlar hasta lösemi hücrelerini yok etmek için yüksek doz kemoterapi ve radyasyon terapisi almadan önce hastanın kanından sağlıklı gelişmemiş hücreleri çıkarıp saklarlar. Tedavi nedeniyle yok edilmiş hücrelerin yerine yeni kan hücreleri üretebilecek immatüre hücreler hastaya geri verilir Peripheral stem cell support: (Perifal Kök Hücre Desteği) Kanser tedavisi nedeniyle yok olmuş kan yapıcı hücreleri yerine koyma metodu. Kemik iliğindekilere benzeyen kandaki bazı hücreler (immatüre hücreler) tedaviden önce hastanın kanından alınır. Tedaviden sonra hücreler hastaya geri verilir. Plasma: (Plazma) Kanın sıvı kısımı. Plasmapheresis: (Plazmaferez) Kandan bazı proteinleri alma yöntemi. Plazmaferez, multipl miyeloma (kahler) hastalarının kanlarından fazla antikorları almak için kullanılabilir. Prednisone: (Prednizon) Bir ya da daha fazla antikanser ilaç ile birlikte sıklıkla multipl miyeloma hastalarına verilen bir ilaç. Prednizon hastalığın vücut üzerindeki etkilerini kontrol etmeye yardımcı olmada antikanser ilaçlarla birlikte hareket eder. Preleukemia: (Prelösemi) Kemik iliğinin normal fonksiyonunda olmadığı bir durumdur. Yeteri kadar kan hücresi üretmemektedir. Bu durum ilerleyebilir ve akut lösemi haline gelebilir. Prelösemi miyelodisplastik sendrom olarak da adlandırılır. Prophylaxis: (Profilaksi) Hastalığın önlenmesi veya kişinin hastalıklardan korunması; hastalığın oluşmaması için uygulanan tedavi ve önlemlerin tümü. Protocol: (Protokol) Bir tedavi planı. Bir çocuğun kanser tedavisi için reçete. Alınacak ilaçların, ne zaman alınacaklarının, ve hangi dozlarda olacağının taslağını çıkarır. Aynı zamanda prosedürlerin tarihlerini de içerir (örneğin; kemik iliği aspirasyonu çizelgesi). Q R Radiation therapy: (Radyoterapi) Kanser hücrelerini öldürmek için yüksek enerjili ışın (x ışınları gibi) ile tedavi. Radyasyon vücut dışından da gelebilir (eksternal radyasyon) direkt olarak tümör içine yerleştirilmiş radyoaktif maddelerden de (implant radyasyon). Recurrence: Hastalık belirtilerinin geçişini takiben yeniden başlaması; hastalığın nüksetmesi; nüks. Red blood cells (Erythrocytes): (Eritrosit) Dokulara oksijen taşıyan ve onlardan karbondioksiti alan kan hücreleri. Relapse: Đyileşmeyi takiben hastalığın yeniden başlaması; nüksetme; alevlenme,

6 Remission: (Remisyon) Hastalık belirtilerinin hafiflemesi veya kaybolması; hastalık belirtilerinin hafiflediği veya kaybolduğu devre; özellikle iki nüks arasında bu nitelikle belirgin devre. Risk factor: (Risk Faktörü) Kişide kanseri geliştirebilecek herhangi bir şey; örneğin, sigara içmek ve akciğer kanseri. Rad: Absorbe edilen ışın dozu; rad. Radyasyonun absorbe edilen dozunun ölçü birimi. S Side effects: (Yan Etki) Hastalık tedavisi için kullanılan ilaçların ikincil etkileri. Tedavi sağlıklı hücreleri etkilediğinde problemler ortaya çıkar. Kanser tedavisinin genel yan etkileri; yorgunluk, bulantı, kusma, düşük kan hücresi sayımları, saç kaybı ve ağız yaralarıdır. Stomatitis: (Mukoza Đltihabı) Ağız boşluğunu çevreleyen mukozanın geçici iltihabı; ağız iltihabı ve ağrısı. Stem cells: (Kök Hücre) Kendisinden, olgun hücre oluşturacak olan hücre; öncü hücre. Tüm kan hücrelerinin geliştiği hücreler. T Thrombocytopenia: (Trombositopeni) Kanda trombosit sayısının ileri derecede azalışı. Platelet sayısı çok düşük ise kanama ortaya çıkabilir. Tissue: (Doku) Aynı cins hücrelerin oluşturduğu küme; doku. Transformation: (Transformasyon) Normal bir hücrenin değişime uğrayarak habis hale gelmesi. Tumor marker: (Tümör Belirliyicisi) Kanda veya diğer vücut sıvılarında kişinin kanser olduğunu belirten madde. T cell: (Bağışıklık sistemi hücresi) Enfeksiyonlu hücrelere, yabancı dokulara, ve kanser hücrelerine saldıran,timus bezinden türeyen, bir lenfosit çeşitidir. Thymus: (Timüs) Gögüs kafesinin arkasında akciğerlerin arasına yerleşmiş, lenf dokusundan yapılı iki loptan ibaret kanalsız küçük bez. Bağışıklık sisteminde büyük rolü vardır. U Undifferentiated:: (Farklılaşmamış) Yapı ve şekil bakımından belli bir görevle yükümlü doku hücresi haline dönüşmemiş hücre. V Virus: (Virüs) Ancak elektron mikroskobu aracılığıyla görülebilen süzgeçten geçebilme yeteneğine sahip bakteriden küçük mikroorganizma; virüs. W White blood cells (WBC): Beyaz kan hücresi; akyuvar; lökosit. White blood count (WBC): Kan numunesinde görülen beyaz kan hücrelerin sayısı. X X-ray: Hastalığın teşhis ve tedavisinde kullanılan yüksek enerjili elektromanyetik radyasyon. (Bkz. Radyasyon terapi) Y Z Kaynak

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler:

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler: LÖKOSİT WBC; White Blood Cell,; Akyuvar Lökositler kanın beyaz hücreleridir ve vücudun savunmasında görev alırlar. Lökositler kemik iliğinde yapılır ve kan yoluyla bütün dokulara ulaşır vücudumuzu mikrop

Detaylı

Kan Kanserleri (Lösemiler)

Kan Kanserleri (Lösemiler) Lösemi Nedir? Lösemi bir kanser türüdür. Kanser, sayısı 100'den fazla olan bir hastalık grubunun ortak adıdır. Kanserde iki önemli özellik bulunur. İlk önce bedendeki bazı hücreler anormalleşir. İkinci

Detaylı

HODGKIN DIŞI LENFOMA

HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA NEDİR? Hodgkin dışı lenfoma (HDL) veya Non-Hodgkin lenfoma (NHL), vücudun savunma sistemini sağlayan lenf bezlerinden kaynaklanan kötü huylu bir hastalıktır. Lenf

Detaylı

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count TAM KAN SAYIMI Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count Tam kan sayımı kanı oluşturan hücrelerin sayılmasıdır, bir çok hastalık için çok değerli bilgiler sunar. Test venöz kandan yapılır. Günümüzde

Detaylı

LENFATİK VE İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞUR?

LENFATİK VE İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞUR? LENFOMA NEDİR? Lenfoma, diğer grup onkolojik hastalıklar içinde yaşamın uzatılması ve daha kaliteli yaşam sağlanması ve hastaların kurtarılmaları açısından daha fazla başarı elde edilmiş bir hastalıktır.

Detaylı

Kemik İliği Nakli Merkezi Kemik İliği (Kök Hücre) Nakli Merkezi

Kemik İliği Nakli Merkezi Kemik İliği (Kök Hücre) Nakli Merkezi Kemik İliği Nakli Merkezi Kemik İliği (Kök Hücre) Nakli Merkezi +90 216 BR.HLİ.103 World Hospital Standarts Approved by JCI Acreditation Certificate K-Q TSE-ISO-EN 9000 Saray Mah. Siteyolu Cad. No:7 34768

Detaylı

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır.

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır. HODGKIN LENFOMA HODGKIN LENFOMA NEDİR? Hodgkin lenfoma, lenf sisteminin kötü huylu bir hastalığıdır. Lenf sisteminde genç lenf hücreleri (Hodgkin ve Reed- Sternberg hücreleri) çoğalır ve vücuttaki lenf

Detaylı

Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 15.09.2010 tarihinde çevirisi

Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 15.09.2010 tarihinde çevirisi 1 Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 15.09.2010 tarihinde çevirisi yapılan Lösemi kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Bu kitapçık

Detaylı

KEMOTERAPİ NASIL İŞLEV GÖRÜR?

KEMOTERAPİ NASIL İŞLEV GÖRÜR? KEMOTERAPİ NEDİR? Kanser hücrelerini tahrip eden kanser ilaçları kullanılarak yapılan tedaviye kemoterapi denir. Bu tedavilerde kullanılan ilaçlara antikanser ilaçlar da denir. Kanserin türüne göre kemoterapinin

Detaylı

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler EGZERSİZ VE KAN Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler Akciğerden dokulara O2 taşınımı, Dokudan akciğere CO2 taşınımı, Sindirim organlarından hücrelere besin maddeleri taşınımı, Hücreden atık maddelerin

Detaylı

Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri...

Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri... Kanser Nedir? Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri... Kanser, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından birisi. Sık görülmesi ve öldürücülüğünün yüksek olması nedeniyle de bir halk

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

Eosinofil Sayısı; Eozinofil; Eosinophil count absolute;

Eosinofil Sayısı; Eozinofil; Eosinophil count absolute; EOSİNOFİL Eosinofil Sayısı; Eozinofil; Eosinophil count absolute; Eosinofil sayısı beyaz kan hücreleri içinde yer alan eosinofil miktarıdır. Beyaz kan hücreleri Lökositler, Lenfositler, Eosinofiller, Bazofiller

Detaylı

HEMAToLOJİ BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ

HEMAToLOJİ BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ HEMAToLOJİ BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ KEMİK İLİĞİ (KÖK HÜCRE) NAKLİ MERKEZİ Sağlıkta referans merkezi olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Bayındır

Detaylı

Hematopoetic Kök Hücre ve Hematopoez. Dr. Mustafa ÇETİN 2013-2014

Hematopoetic Kök Hücre ve Hematopoez. Dr. Mustafa ÇETİN 2013-2014 Hematopoetic Kök Hücre ve Hematopoez Dr. Mustafa ÇETİN 2013-2014 Konunun Başlıkları 1. Hematopoetik sistem 2. Hematopoez 3. Hematopoetik kök hücre Karekteristiği Klinik kullanımı Hematopoetik Sistem Hemato

Detaylı

Beyin tümörü, beyni oluşturan üç bölgeden birinden -beyin, beyincik ve beyin sapıkaynaklanabilir.

Beyin tümörü, beyni oluşturan üç bölgeden birinden -beyin, beyincik ve beyin sapıkaynaklanabilir. BEYİN TÜMÖRÜ BEYİN TÜMÖRÜ NEDİR? Beyin tümörü beyinde anormal hücrelerin çoğalması sonucu gelişen bir kitledir. Bazı beyin tümörleri iyi huylu (örneğin meningiom), bazıları ise kötü huylu kitlelerdir.

Detaylı

09/11/2015 BEYAZ KAN HÜCRELERİ. Lökosit ya da akyuvarlar olarak adlandırılan beyaz kan hücresi, kemik iliğinde üretilir.

09/11/2015 BEYAZ KAN HÜCRELERİ. Lökosit ya da akyuvarlar olarak adlandırılan beyaz kan hücresi, kemik iliğinde üretilir. BEYAZ KAN HÜCRELERİ Lökosit ya da akyuvarlar olarak adlandırılan beyaz kan hücresi, kemik iliğinde üretilir. 1 Görevleri nelerdir? Bu hücreler vücudu bulaşıcı hastalıklara ve yabancı maddelere karşı korur.

Detaylı

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit NEFRİT Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Genel Bilgiler Böbreğin temel fonksiyonlarından birisi idrar üretmektir. Her 2 böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon küçük ünite (nefron) vardır. Bir nefron

Detaylı

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Dokuların oksijen ve besin ihtiyacını karşılayan, kanın vücutta dolaşmasını temin eden, kalp ve kan damarlarının meydana getirdiği sisteme dolaşım

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIF DERS PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIF DERS PROGRAMI DİSİPLİN/BÖLÜM Teorik Pratik TOPLAM AKTS Patoloji 24 8 32 Farmakoloji 24 24 İç Hastalıkları (Hematoloji) 14 14 İç Hastalıkları (Onkoloji) 6 6 İmmünoloji 12 12 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 6 6 Tıbbi Genetik

Detaylı

AKCİĞER KANSERİ AKCİĞER KANSERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER

AKCİĞER KANSERİ AKCİĞER KANSERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER AKCİĞER KANSERİ Akciğer kanseri; akciğerlerde anormal hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalması sonucu ortaya çıkar. Kanser hücreleri akciğerlere, komşu dokulara veya vücudun diğer bölgelerine yayılabilir.

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ Sİ ALTIN KURDELE ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERİNİN SİMGESİDİR UR ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ S KLU ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERI NEDIR? Kanser vücutta bir dokunun anormal şekilde çoğalmasıyla ortaya çıkan, çıktığı dokuyu

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II. KAN-DOLAŞIM ve SOLUNUM DERS KURULU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II. KAN-DOLAŞIM ve SOLUNUM DERS KURULU DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II KAN-DOLAŞIM ve SOLUNUM DERS KURULU Doç.Dr. Engin DEVECİ İMMÜN SİSTEM TİPLERİ I- Doğal-doğuştan (innate)var olan bağışıklık Fagositik hücreler (makrofajlar, mast

Detaylı

Kemik İliği Ne İşe Yarar? Turkish Edition

Kemik İliği Ne İşe Yarar? Turkish Edition Kemik İliği Ne İşe Yarar? Turkish Edition Kemik İliği Ne İşe Yarar? Resimler: Kirk Moldoff Çeviri: Dr. Zulkhumor Yunusova, Taşkent, Özbekistan. The Myelodysplastic Syndrome Foundation, Inc. tarafından

Detaylı

SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI

SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI SİNÜS - AĞRI, BASINÇ, AKINTI Yardım edin sinüslerim beni öldürüyor! Bunu daha önce hiç söylediniz mi?. Eğer cevabınız hayır ise siz çok şanslısınız demektir. Çünkü her yıl milyonlarca lira sinüs problemleri

Detaylı

AKCİĞER KANSERİ. Doç.Dr.Filiz Koşar

AKCİĞER KANSERİ. Doç.Dr.Filiz Koşar AKCİĞER KANSERİ Doç.Dr.Filiz Koşar Akciğer Kanseri Nedir? Kanserler genellikle ilk ortaya çıktığı dokuya göre adlandırılır. Akciğer kanseri ilk önce akciğerde başlar Akciğerler göğüs boşluğumuzun büyük

Detaylı

İştahsızlık Kansızlık Zayıflama Bacaklarda kemik ağrıları Cilt altında kanamaları (kırmızı noktalar veya morarmalar) Burun ve dişeti kanamaları Ateş

İştahsızlık Kansızlık Zayıflama Bacaklarda kemik ağrıları Cilt altında kanamaları (kırmızı noktalar veya morarmalar) Burun ve dişeti kanamaları Ateş ÇOCUKLARDA LÖSEMİ... Çocukluk çağındaki kanser vakalarının %35'ini lösemiler oluşturur ve birinci sıradadır. Lösemiler hücre cinsine göre; ALL (Akut Lenfoblastik Lösemi) ve AML (Akut Myeloblastik Lösemi)

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/4 GİRİŞİMSEL RADYOLOJİK TETKİKLER İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA FORMU Ünitenin Adı : Hastanın Adı ve Soyadı : Protokol No : Girişimsel radyolojideki işlemler; görüntüleme kılavuzluğunda cerrahiye

Detaylı

KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM

KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM DOKU YENİLENMESİNDE OTOLOG ÇÖZÜM TÜRKİYEDE TEK DENTAL PRP KİTİ KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM YENİLENMEK KENDİ İÇİMİZDE ONARICI DOKU YENİLENMESİNİ HIZLANDIRAN YENİLİKÇİ

Detaylı

Kuramsal: 28 saat. 4 saat-histoloji. Uygulama: 28 saat. 14 saat-fizyoloji 10 saat-biyokimya

Kuramsal: 28 saat. 4 saat-histoloji. Uygulama: 28 saat. 14 saat-fizyoloji 10 saat-biyokimya HEMATOPOETİK SİSTEM Hematopoetik Sistem * Periferik kan * Hematopoezle ilgili dokular * Hemopoetik hücrelerin fonksiyon gösterdikleri doku ve organlardan meydana gelmiştir Kuramsal: 28 saat 14 saat-fizyoloji

Detaylı

ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR

ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR Prof. Dr. İhsan Karadoğan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Kök Hücre Nedir? Kendileri için uygun olan bir çevre içinde

Detaylı

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI RAPOR BÜLTENİ İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI Tarih: 10/09/2015 Sayı : 8 Dünya Lenfoma Farkındalık Günü 15 Eylül 2015 Hazırlayan Neşet SAKARYA Birkaç dakikanızı ayırarak ülkemizde 2011

Detaylı

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ Prof Dr Ali Ünal Dr Leylagül Kaynar Akut Lenfoblastik Lösemi tedavisinde en önemli hedef; - Başlangıçta uygulanan remisyon indüksiyon tedavisi ile

Detaylı

Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 30.11.2010 tarihinde çevirisi

Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 30.11.2010 tarihinde çevirisi 1 Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 30.11.2010 tarihinde çevirisi yapılan Miyeloma kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder.inside This

Detaylı

Beyin Omurilik ve Sinir Tümörlerinin Cerrahisi. (Nöro-Onkolojik Cerrahi)

Beyin Omurilik ve Sinir Tümörlerinin Cerrahisi. (Nöro-Onkolojik Cerrahi) Beyin Omurilik ve Sinir Tümörlerinin Cerrahisi (Nöro-Onkolojik Cerrahi) BR.HLİ.018 Sinir sisteminin (Beyin, omurilik ve sinirlerin) tümörleri, sinir dokusunda bulunan çeşitli hücrelerden kaynaklanan ya

Detaylı

GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU)

GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU) Op.Dr. Tuncer GÜNEY Göz Hastalıkları Uzmanı GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU) HASTALIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ? Glokom=Göz Tansiyonu Hastalığı : Yüksek göz içi basıncı ile giden,görme hücrelerinin ölümüne

Detaylı

2009 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde yaklaşık 22.475 kişide KML vardır.

2009 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde yaklaşık 22.475 kişide KML vardır. 1 GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 18.10.2010 tarihinde çevirisi yapılan Kronik Miyelojenöz Lösemi (KML) kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür

Detaylı

SOLİT ORGAN TRANSPLANTASYONU ve BK VİRUS ENFEKSİYONLARI Doç. Dr. Derya Mutlu Güçlü immunsupresifler Akut, Kronik rejeksiyon Graft yaşam süresi? Eskiden bilinen veya yeni tanımlanan enfeksiyon etkenleri:

Detaylı

KULLANMA TALİMATI DACOGEN 50 mg, tek doz IV enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon Damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI DACOGEN 50 mg, tek doz IV enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI DACOGEN 50 mg, tek doz IV enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon Damar içine uygulanır. Etkin madde: Her flakon 50 mg desitabin içerir. Yardımcı maddeler: Potasyum dihidrojen fosfat,

Detaylı

KMML ve JMML monosit (bir tür kan hücresi) olarak adlandırılan tek bir hücre DNA sında bir veya daha fazla akkiz değişiklik (mutasyon) ile başlar.

KMML ve JMML monosit (bir tür kan hücresi) olarak adlandırılan tek bir hücre DNA sında bir veya daha fazla akkiz değişiklik (mutasyon) ile başlar. 1 Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.02.2011 tarihinde çevirisi yapılan bu kitapçığın yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Konular Kronik miyelomonositik

Detaylı

Bio 103 Gen. Biyo. Lab. 1

Bio 103 Gen. Biyo. Lab. 1 GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARI 4. Laboratuvar: KAN DOKU Kan dokusunun görevleri 1 Kan dokusunun yapı elemanları 2 Kan grupları 12 İnce yayma kan preparatı tekniği 15 1. GİRİŞ Kan doku, atardamar, toplardamar

Detaylı

MİYELODİSPLASTİK SENDROM

MİYELODİSPLASTİK SENDROM MİYELODİSPLASTİK SENDROM Türk Hematoloji Derneği Tanı ve Tedavi Kılavuzu 2013 30.01.2014 İnt. Dr. Ertunç ÖKSÜZOĞLU Miyelodisplastik sendrom (MDS) yetersiz eritropoez ve sitopenilerin varlığı ile ortaya

Detaylı

Vücudumuzda oluşan tümör hücrelerini yok etmek için uygulanan ilaç tedavisine kemoterapi denir.

Vücudumuzda oluşan tümör hücrelerini yok etmek için uygulanan ilaç tedavisine kemoterapi denir. KEMOTERAPİ KEMOTERAPİ NEDİR? Vücudumuzda oluşan tümör hücrelerini yok etmek için uygulanan ilaç tedavisine kemoterapi denir. Kemoterapide, bir veya birden fazla ilaç bir arada kullanılabilir. Her ilacın

Detaylı

Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım. Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012

Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım. Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012 Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012 Nötropenik hastalarda fungal infeksiyonlar Nötropeni invaziv

Detaylı

KANSER GELİŞİMİ VE RİSK FAKTÖRLERİ DR BURÇAK ERKOL HAYDARPAŞA NUMUNE EAH TIBBİ ONKOLOJİ 05.02.2014

KANSER GELİŞİMİ VE RİSK FAKTÖRLERİ DR BURÇAK ERKOL HAYDARPAŞA NUMUNE EAH TIBBİ ONKOLOJİ 05.02.2014 KANSER GELİŞİMİ VE RİSK FAKTÖRLERİ DR BURÇAK ERKOL HAYDARPAŞA NUMUNE EAH TIBBİ ONKOLOJİ 05.02.2014 Tümör Kötü huylu-iyi huylu tümörler İyi huylu tümörler genellikle yayılma sıçrama yapmazlar Kötü huylumaligntümörlerin

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

Primer İmmun Yetmezlikleri Hakkında Bilgilendirmeler

Primer İmmun Yetmezlikleri Hakkında Bilgilendirmeler Primer İmmun Yetmezlikleri Hakkında Bilgilendirmeler Güncelleme: 11/2010 Otoimmun Lenfoproliferatif Sendromlu Hastalar İçin Bilgilendirme (ALPS) 1. ALPS nedir? 2. Bu hastalığa hangi sıklıkta rastlanır?

Detaylı

Akut miyelojenöz lösemi (AML) bir tür kan kanseridir. AML nin diğer adı akut miyeloid lösemidir.

Akut miyelojenöz lösemi (AML) bir tür kan kanseridir. AML nin diğer adı akut miyeloid lösemidir. 1 GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.09.2010 tarihinde çevirisi yapılan Akut Miyelojenöz Lösemi (AML) kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür

Detaylı

Romatizma BR.HLİ.066

Romatizma BR.HLİ.066 Nedir? başta eklemler olmak üzere, birçok organ ve dokunun doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görmesine yol açabilen hastalıklar grubudur. Kanda iltihap düzeyinde yükselmeye neden olup olmamasına göre

Detaylı

TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ

TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ GÜLDER GÜMÜŞKAYA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ HASTANESİ TROMBOSİT NEDİR? 1 Kemik iliğinde yapılan kan hücrelerinden biridir. Pıhtılaşma hücreleri olarak bilinir. 1mm 3 kanda

Detaylı

PEDİATRİK KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİNİN EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ANKET

PEDİATRİK KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİNİN EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ANKET Pediatrik kemik iliği transplantasyon hemşirelerinin eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanan Anket Alanına hoş geldiniz. Anketi tamamlamak ve ekibimize değerli geri bildiriminizi iletmek

Detaylı

Akut lenfositik lösemi (ALL) bir tür kan kanseridir. ALL nin diğer adları akut lenfoblastik lösemi ve akut lenfoid lösemidir.

Akut lenfositik lösemi (ALL) bir tür kan kanseridir. ALL nin diğer adları akut lenfoblastik lösemi ve akut lenfoid lösemidir. 1 GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 30.09.2010 tarihinde çevirisi yapılan Akut lenfositik lösemi (ALL) kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür

Detaylı

Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 01.12.2010 tarihinde çevirisi yapılan Kronik lenfositik lösemi (KLL)

Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 01.12.2010 tarihinde çevirisi yapılan Kronik lenfositik lösemi (KLL) 1 Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 01.12.2010 tarihinde çevirisi yapılan Kronik lenfositik lösemi (KLL) kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür

Detaylı

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı,

B unl a r ı B i l i yor mus unuz? MİTOZ. Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, MİTOZ Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten meydana gelmiştir. Hücreler büyüme ve gelişme sonucunda belli bir olgunluğa

Detaylı

RADYASYON GÜVENLİĞİ. Öğr.Gör. Şükrü OĞUZ KTÜ Tıp Fakültesi Radyoloji AB

RADYASYON GÜVENLİĞİ. Öğr.Gör. Şükrü OĞUZ KTÜ Tıp Fakültesi Radyoloji AB RADYASYON GÜVENLİĞİ Öğr.Gör. Şükrü OĞUZ KTÜ Tıp Fakültesi Radyoloji AB İyonlaştırıcı radyasyonlar canlılar üzerinde olumsuz etkileri vardır. 1895 W.Conrad Roentgen X ışınını bulduktan 4 ay sonra saç dökülmesini

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

Prostat bezi erkeğin üreme sisteminin önemli bir parçasıdır. Mesanenin. altında, rektumun (makat) önünde yerleşmiş ceviz büyüklüğünde bir bezdir.

Prostat bezi erkeğin üreme sisteminin önemli bir parçasıdır. Mesanenin. altında, rektumun (makat) önünde yerleşmiş ceviz büyüklüğünde bir bezdir. Prostat nedir? Ne işe yarar? Prostat kanseri nedir? Prostat kanserinin nedenleri nelerdir? Kimler risk altındadır? Prostat kanserinin belirtileri nelerdir? Erken teşhis mümkün müdür? Teşhis nasıl koyulur?

Detaylı

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler KAN VE EGZERSİZ KAN VE EGZERSİZ ASİT-BAZ DENGESİ VE EGZERSİZ - Damarlarda dolaşan kırmızı renkli sıvıya kan adı verilir. - Vikoz bir sıvıdır. - Sudan daha koyu ve yoğundur. - Suyun vizkositesi 1.0 - Kanın

Detaylı

Metastazlarla yayılmış meme kanseri hastalara ve yakınlarına tavsiyeler

Metastazlarla yayılmış meme kanseri hastalara ve yakınlarına tavsiyeler Metastazlarla yayılmış meme kanseri hastalara ve yakınlarına tavsiyeler Yayılmış meme kanseri memedeki primer tümörde bulunan kanser hücrelerinin vücudun diğer bölümlerine yayılması ve kanser hücrelerinin

Detaylı

4. S I N I F - 2. G R U P 1. D E R S K U R U L U

4. S I N I F - 2. G R U P 1. D E R S K U R U L U (Hematoloji, Tıbbi Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Algoloji,, Kalp ve Damar Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Nükleer Tıp) H E M A T O L O J İ - O N K O L O J İ, D O L A Ş I M V E S O L U

Detaylı

TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ DERNEĞİ ANALKANS

TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ DERNEĞİ ANALKANS TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ Sİ DERNEĞİ ANALKANS ER TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHĠSĠ DERNEĞĠ ANAL KANSER NEDİR? Vücudumuzdaki normal hücrelerin çoğalması sırasındaki kontrol mekanizmalarının değişmesi (genetik

Detaylı

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler MEME KANSERİ Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler KANSER NEDİR? Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak kötü klinik

Detaylı

J Popul Ther Clin Pharmacol 8:e257-e260;2011

J Popul Ther Clin Pharmacol 8:e257-e260;2011 SİTOMEGALOVİRUS (CMV) Prof. Dr. Seyyâl ROTA Gazi Ü.Tıp Fakültesi LOW SYSTEMIC GANCICLOVIR EXPOSURE AND PREEMPTIVE TREATMENT FAILURE OF CYTOMEGALOVIRUS REACTIVATION IN A TRANSPLANTED CHILD J Popul Ther

Detaylı

Beyin Tümörü Sinir sisteminin (Beyin, omurilik ve sinirlerin) tümörleri, sinir dokusunda bulunan çeşitli hücrelerden kaynaklanabilir ya da vücudun başka bir yerindeki habis tümörün genellikle kan yolu

Detaylı

HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE

HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE KÖK HÜCRE AFEREZİ HEMATOPOİESİS Kandaki sellüler bileşenleri üretim süreci Erişkinlerde, kemik iliği içeren pelvis, sternum, vertebral ve kafatasında kemik iliği mikroçevresinde üretilir HEMATOPOIETIK

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI VEREM (TÜBERKÜLOZ) NEDİR? Verem hastalığı; verem mikrobunun solunum yolu ile alınmasıyla oluşan bulaşıcı bir

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I V. KURUL DERS PROGRAMI HEMOPOETİK VE İMMÜN SİSTEM

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I V. KURUL DERS PROGRAMI HEMOPOETİK VE İMMÜN SİSTEM T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I Dekan Baş Koordinatör Dönem I Koordinatörü Dönem I Koordinatör Yardımcısı Dönem I Koordinatör Yardımcısı Kurulun

Detaylı

KANSER NEDIR? TARAMA YÖNTEMLERI NELERDIR? BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KANSER ŞUBE DR.AYŞE AKAN

KANSER NEDIR? TARAMA YÖNTEMLERI NELERDIR? BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KANSER ŞUBE DR.AYŞE AKAN KANSER NEDIR? TARAMA YÖNTEMLERI NELERDIR? BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KANSER ŞUBE DR.AYŞE AKAN 2005 DEN 2030 A DÜNYADA KANSER 7 milyon ölüm 17 milyon 11 milyon yeni vaka 27 milyon 25 milyon kanserli kişi

Detaylı

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ. bölüm

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ. bölüm Ulusal Tedavi Kılavuzu 2011 erişkin AKUT MİYELOİD LÖSEMİ (APL DIŞI AML) TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. bölüm Akut Lösemiler Tanı ve Tedavi Kılavuzu erişkin AKUT MİYELOİD LÖSEMİ (APL DIŞI AML) TANI VE TEDAVİ

Detaylı

Saç Ekimi. hair implant. dünyanın saçını ekiyoruz

Saç Ekimi. hair implant. dünyanın saçını ekiyoruz Saç Ekimi dünyanın saçını ekiyoruz Beslenmenizden mevsim değişikliklerine pek çok faktör saçlarınızı etkileyebilir ve dökülmelerine sebep olabilir. Ciddi olmayan düzeyde saç dökülmesi problemi yaşıyorsanız

Detaylı

OLGU SUNUMU: B TİPİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ OLGUSU VE HEMŞİRELİK BAKIMI

OLGU SUNUMU: B TİPİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ OLGUSU VE HEMŞİRELİK BAKIMI OLGU SUNUMU: B TİPİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ OLGUSU VE HEMŞİRELİK BAKIMI Berfu Şengöz, Zuhal Çakır 20 23 Mayıs 200 tarihleri arasında Kemer de düzenlenen I.Ulusal Lenfoma ve Myeloma Kongresinde poster

Detaylı

Prostat kanserine karşı erken teşhis için

Prostat kanserine karşı erken teşhis için Prostat kanserine karşı erken teşhis için Prostat Erkeğin hassas noktasi Sayın Erkekler, Almanya da her yıl 40.000 den fazla erkek yeniden prostat kanserinden hastalanıyor. Ancak tüm erkeklerin % 15 ile

Detaylı

LİSTEYE EKLENENLER DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR

LİSTEYE EKLENENLER DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR 01.05.2013-14.11.2013 TARİHLERİ ARASINDA SAĞLIK BAKANLIĞI EK ONAYI ALINMADAN KULLANILABİLECEK ENDİKASYON DIŞI HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ İLAÇLARI LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER LİSTEYE EKLENENLER SIRA NO İLAÇLAR

Detaylı

Giriş. idiyopatik. 100.000 kişide 0.5. getiren. şekilde akamaz. edilmektedir.

Giriş. idiyopatik. 100.000 kişide 0.5. getiren. şekilde akamaz. edilmektedir. 1 Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 18.01.2011 tarihinde çevirisi yapılan bu kitapçığın yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Konular Polisitemia vera

Detaylı

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar?

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar? BÖBREK HASTALIKLARI Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Böbrekler ne işe yarar? Böbreğin en önemli işlevi kanı süzmek, idrar oluşturmak ve vücudun çöplerini (artık ürünleri) temizlemektir. Böbrekte oluşan idrar, idrar

Detaylı

Dr.Jale Yüksek Pehlivan Saç Dökülmesi Artık Korkulu Rüya Değil 15.02.2015. Tarih Aralığı: 15.02.2015-15.02.2015. Haber Sayısı: 45

Dr.Jale Yüksek Pehlivan Saç Dökülmesi Artık Korkulu Rüya Değil 15.02.2015. Tarih Aralığı: 15.02.2015-15.02.2015. Haber Sayısı: 45 Dr.Jale Yüksek Pehlivan Saç Dökülmesi Artık Korkulu Rüya Değil 15.02.2015 Tarih Aralığı: 15.02.2015-15.02.2015 Haber Sayısı: 45 İÇİNDEKİLER No Adı Haber Başlığı 1 15.02.2015 AJANSMANISA.COM Saç Dökülmesi

Detaylı

METASTATİK BEYİN TÜMÖRLERİ Hazırlayan: Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Eğitim ve Araştırma Grubu (TURNOG)

METASTATİK BEYİN TÜMÖRLERİ Hazırlayan: Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Eğitim ve Araştırma Grubu (TURNOG) METASTATİK BEYİN TÜMÖRLERİ Hazırlayan: Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Eğitim ve Araştırma Grubu (TURNOG) Metastatik tümörler en sık görülen beyin tümörleridir. Her geçen yıl çok daha fazla sayıda

Detaylı

ECULİZUMAB DOÇ. DR. NURHAN SEYAHİ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

ECULİZUMAB DOÇ. DR. NURHAN SEYAHİ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı ECULİZUMAB DOÇ. DR. NURHAN SEYAHİ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı ECULİZUMAB Fare kaynaklı, insanlaştırılmış Monoklonal bütün antikor Moleküler ağırlığı 148 kda Yarı ömrü 11 gün Kompleman

Detaylı

KAN HASTALIKLARI. Lösemi. Lösemi. Lösemi 19/11/2015 KAN HASTALIKLARI. Pıhtılaşma Bozuklukları. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

KAN HASTALIKLARI. Lösemi. Lösemi. Lösemi 19/11/2015 KAN HASTALIKLARI. Pıhtılaşma Bozuklukları. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire KAN HASTALIKLARI KAN HASTALIKLARI Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Kan, plazma adı verilen bir sıvı ve bu sıvı içinde süspansiyon halinde bulunan şekilli elemanlardan oluşur. Kanın yapısındaki değişiklikler

Detaylı

Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Hasta Bilgilendirme Formu

Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Hasta Bilgilendirme Formu Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Beyin-Omurilik Arteriovenöz Malformasyonları ve Merkezi Sinir Sisteminin Diğer Damarsal Bozuklukları Hasta Bilgilendirme Formu 5 AVM ler Ne Tip Sağlık Sorunlarına

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Böbrek Yetmezliği; ABY; Acute Renal Failure; ARF; Böbrek fonksiyonlarının aniden durmasıdır. Böbrekler vücudumuzdaki atık maddeleri kandan süzerek atan ve sıvı dengesini sağlayan

Detaylı

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA Çevresel Sinir Sistemi (ÇSS), Merkezi Sinir Sistemine (MSS) bilgi ileten ve bilgi alan sinir sistemi bölümüdür. Merkezi Sinir Sistemi nden çıkarak tüm vücuda dağılan sinirleri

Detaylı

4. SINIF 1.KURUL 3.Döngü

4. SINIF 1.KURUL 3.Döngü 4. SINIF 1.KURUL 3.Döngü GRUP 3 DERS PROGRAMI Hematoloji-Onkoloji,Dolaşım ve Solunum Sistemi Hastalıkları 1 H E M A T O L O J İ - O N K O L O J İ, D O L A Ş I M V E S O L U N U M S İ S T E M İ H A S T

Detaylı

Sigaranın Vücudumuza Zararları

Sigaranın Vücudumuza Zararları Sigaranın Vücudumuza Zararları Sigaranın vücudumuza olan zararları ve sigarayı bıraktıktan sonra vücudumuzdaki değişimler burada anlatılmaktadır. Sırt ve Bel Ağrısı: Sigara içmek bel ile ilgili hastalıkların

Detaylı

Lenfoma lenfatik sistem içinde gelişen bir grup kan kanserinin adıdır. Hodgkin lenfoma ve non-hodgkin lenfoma iki ana tip lenfomadır.

Lenfoma lenfatik sistem içinde gelişen bir grup kan kanserinin adıdır. Hodgkin lenfoma ve non-hodgkin lenfoma iki ana tip lenfomadır. 1 Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde çevirisi yapılan Lenfoma kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Lenfoma lenfatik

Detaylı

Flow Sitometrinin Malign Hematolojide Kullanımı. Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji/Onkoloji BD Antalya

Flow Sitometrinin Malign Hematolojide Kullanımı. Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji/Onkoloji BD Antalya Flow Sitometrinin Malign Hematolojide Kullanımı Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji/Onkoloji BD Antalya Neyi ölçer? Hücre çapı, hacmi, yüzey alanı ve granülaritesini

Detaylı

Akut miyelojenöz lösemi (AML) tedavisindeki ilerlemeler remisyon ve kür oranlarında iyileşmeye neden olmuştur.

Akut miyelojenöz lösemi (AML) tedavisindeki ilerlemeler remisyon ve kür oranlarında iyileşmeye neden olmuştur. 1 GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 11.03.2011 tarihinde çevirisi yapılan Akut Miyelojenöz Lösemi (AML) kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür

Detaylı

Su Çiçeği. Suçiçeği Nedir?

Su Çiçeği. Suçiçeği Nedir? Suçiçeği Nedir? Su çiçeği varisella zoster adı verilen bir virüs tarafından meydana getirilen ateşli bir enfeksiyon hastalığıdır. Varisella zoster virüsü havada 1-2 saat canlı kalan ve çok hızlı çoğalan

Detaylı

Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON

Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON Prof. Dr. İhsan KARADOĞAN IV. ULUSAL KAN MERKEZLERİ VE TRANSFÜZYON TIBBI KONGRESİ 14-18 Aralık 2011, Maritim Pine Beach Resort Otel BELEK, ANTALYA Olgu 32 y kadın

Detaylı

KORUMA AŞISI İÇİN MUVAFAKATNAME. Priorix Enjeksiyonluk solüsyon hazırlamak için toz ve çözücü Canlı kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşısı

KORUMA AŞISI İÇİN MUVAFAKATNAME. Priorix Enjeksiyonluk solüsyon hazırlamak için toz ve çözücü Canlı kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşısı KORUMA AŞISI İÇİN MUVAFAKATNAME Priorix Enjeksiyonluk solüsyon hazırlamak için toz ve çözücü Canlı kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşısı LÜTFEN AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYINIZ: ( Lütfen uygun olan seçeneği

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. MERONEM 1 gram IV enjeksiyon için toz içeren flakon Enjeksiyon yoluyla uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. MERONEM 1 gram IV enjeksiyon için toz içeren flakon Enjeksiyon yoluyla uygulanır. KULLANMA TALİMATI MERONEM 1 gram IV enjeksiyon için toz içeren flakon Enjeksiyon yoluyla uygulanır. Etkin Madde: 1 gram meropeneme eşdeğer 1140 mg meropenem trihidrat içerir. Yardımcı Maddeler: Anhidr

Detaylı

KANSER TANIMA VE KORUNMA

KANSER TANIMA VE KORUNMA KANSER TANIMA VE KORUNMA Uzm. Dr Dilek Leyla MAMÇU Sunum İçeriği Genel Bilgiler Dünyada ve Ülkemizdeki son durum Kanser nasıl oluşuyor Risk faktörleri neler Tedavi seçenekleri Önleme mümkün mü Sorular/

Detaylı

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi Hepatit C olgu sunumu Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi BİLECİK DEVLET HASTANESİ 1957 2015 N.E. 36 yaşında, kadın hasta Kadın Doğum polikliniği 16.07.2013 Anti-HCV: pozitif ve lökositoz

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur.

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur. Dr.Armağan HAZAR ZATÜRRE (PNÖMONİ) Zatürre yada tıbbi tanımla pnömoni nedir? Halk arasında zatürre olarak bilinmekte olan hastalık akciğer dokusunun iltihaplanmasıdır. Tedavi edilmediği takdirde ölümcül

Detaylı

Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi. Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014

Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi. Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014 Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014 Hipersensitivite Fizyopatolojisi İmmün sistem kemoterapötik ya da biyoterapötik

Detaylı

Tiroid nedir? BR.HLİ.058

Tiroid nedir? BR.HLİ.058 BR.HLİ.058 bezi boynun ön bölümünde adem elması adı verilen kıkırdağın hemen altında bulunan kelebek şeklinde bir organdır. Yaklaşık 20 gram ağırlığındadır. Vücudumuz için hayati önemi olan hormonlar salgılar.

Detaylı

Endometriozis. (Çikolata kisti)

Endometriozis. (Çikolata kisti) Endometriozis (Çikolata kisti) Bugün Neler Konuşacağız? Endometriozis Nedir? Belirtileri Nelerdir? Ne Sıklıkta Görülür? Hangi Sorunlara Neden Olur? Nasıl Tanı Konur? Nasıl Tedavi Edilir? Endometriozis

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİ : 2009 DA NELER OLDU? Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

FEBRİL NÖTROPENİ : 2009 DA NELER OLDU? Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD FEBRİL NÖTROPENİ : 2009 DA NELER OLDU? Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Infectious Diseases Working Party of EBMT Infectious Diseases Group

Detaylı