Transfüzyon Endikasyonları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Transfüzyon Endikasyonları"

Transkript

1 Transfüzyon Endikasyonları Dr Cafer Adıgüzel Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD.- Hematoloji BD

2 Tam Kan Eritrosit Trombositten zengin plazma Lökosit TDP Trombosit Kriopresipitat Sıvı plazma 2

3 Buluşu Kendini Öldüren Adam Alexander Bogdanov Bogdanov, 1873 te Belarus ta doğdu. Tıp eğitimi için Moskova Üniversitesi ne başlıyor Tutuklanıp sürgün ediliyor Ekonomi biliminin temelleri 1899 yılında mezun olarak doktor oldu. Doğadaki basit elementlerin muhtemel tarihi ni yayınladı. Çar polisi tarafından yeniden tutuklandı, 6 aylık hapis, sonra sürgün 1903 Rus Sosyal Demokrat Đşçi Partisi'nin Bolşevik fraksiyonuna katıldı yılları arasında 3 ciltlik felsefi eseri "Ampriyo-Monizm"i yayınladı 3

4 Kızıl Gezegen olarak bilinen Mars ta insanlık ileri bir sosyalizm düzenine kavuşmuştur. Dahası, gezegenin insanları, sahip oldukları bilimsel-teknolojik donanım sayesinde komşu gezegen Dünya ya ulaşmayı başarır. (1908) Roman: atom enerjisinin öğrenilip kullanılması, üretimin otomatikleştirilmesi, televizyon, insanın uzaya çıkışı gibi bilim kurgu Bogdanov, sibernetik teorisinin öncülü oldu 4

5 Buluşu Kendini Öldüren Adam Alexander Bogdanov 1923 yazında Bogdanov, gizli polis tarafından tutuklanıp 5 hafta boyunca sorgulanır. Bilimsel çalışmalarına ağırlık verdi, 1924 yılında kan transfüzyonu deneylerine başladı. Hedef: Hiç yaşlanmayan ebediyen genç kalan insanı yaratmak 5

6 Buluşu Kendini Öldüren Adam Alexander Bogdanov (Kan Transfüzyonu) Lenin in kardeşi Maria Ulianova nın da bulunduğu bir çok kişi deneylere katıldı. 11 kan transfüzyonu deneyi Deneklerdeki görme bozukluklarının, saç dökülmelerinin durdurulabildiği fark etti da Hematoloji ve Kan Transfüzyonu Enstitüsü nü kurdu da kendi üzerinde yaptığı bir kan transfüzyonu deneyi sırasında, öğrencisinden kaptığı sıtma ve tüberküloz bakterileri nedeniyle hayatını kaybetti. 6

7 Dikkat! Kan ve kan komponentleri transfüzyonu bir organ transplantasyonu Alıcının, vericinin ve verilecek kan komponentinin seçimi bir sanat Kan transfüzyonunun erken ve geç mortalitesi 1/2000 dir 7

8 TRANSFÜZYON = EVLİLİK Çok iyi düşünülmeden yapılmamalı 8

9 TRANSFÜZYON = EVLİLİK Gereksiz yere yapılmamalı Gereğinden fazla yapılmamalı 9

10 Transfüzyon Hastada gerçekten transfüzyon endikasyonu var mı? İhtiyaç duyulan komponent hangisi? Kaç ünite transfüzyon yapılmalıdır? Kan komponentinin hastaya yararları ve zararları ne olacaktır? 10

11 Niçin transfüzyon? Kan hacmini sağlamak Dokulara oksijen taşınmasını sağlamak Kanama ve koagülasyon bozukluklarını düzeltmek İmmünolojik eksikliği gidermek, için yapılırlar. 11

12 Transfüzyon pratiğinde temel ilkeler Hasta güvenliğini temel alacak şekilde yapılmalı Endikasyonu doğru konmalı Sadece eksik olan yerine konmalı (komponent tedavisi) Etkili minimum doz verilmeli Verilecek olan kan komponentinin hastaya zarar ve yararları gözden geçirilmelidir. 12

13 Komponent tedavisinin avantajları Tedavi başarısı artar Yan etki azalır Bir ünite kandan birkaç hastaya yetecek ürün elde edilir Komponentler daha uzun süre saklanabilir 13

14 Kan komponentleri Hücre içeren kan komponentleri Tam kan Eritrosit içeren kan komponenti Trombosit içeren kan komponenti Granülosit konsantresi 14

15 Eritrosit içeren ürünler Tam kan / Taze tam kan Eritrosit suspansiyonu Lökositi azaltılmış eritrosit suspansiyonu Yıkanmış eritrosit suspansiyonu Dondurulmuş eritrositler Neosit süspansiyonu 15

16 Tam Kan Transfüzyonu Masif kanama: 24 saat içinde, total kan hacmine eşit miktarda transfüzyonu gerektirecek miktarda kanama 24 saat içinde 10 üniteden fazla tam kan veya 20 üniteden fazla eritrosit süspansiyonu verilmek zorunda kalınması 3 saatten daha az sürede kan hacminin %50 sinin kanaması 150 ml/dk üzerindeki kanama 16

17 Tam Kan Transfüzyonu Masif Kanama: Arka arkaya 4 Ü eritrosit süspansiyonu s spansiyonu + sıvıs replasmanı ; hemodinamik denge düzelmiyor d Hipotansiyon Ortostatik hipotansiyon Taşikardi Periferik soğukluk İdrar hacminde azalma 17

18 Tam Kan Transfüzyonu Hipoksiye bağlı semptomları düzeltir Volüm replasmanı Stabil koagülasyon faktörlerini yerine koyar Endikasyonları: Masif kanama (En fazla 4 günlük kan) Kan değişim tedavileri (7 günlük kan) Kardiyopulmoner by-pass cerrahisinde (2 günlük kan). 18

19 Eritrosit Süspansiyonu (ES) Transfüzyonu Hipoksiye bağlı, acil tedavi gerektiren Aşırı yorgunluk ve solukluk Kısa ve sık soluma Taşikardi Senkop Serebral hipoksi belirtileri Angina pektoris Kalp yetmezliği 19

20 Eritrosit Süspansiyonu (ES) Transfüzyonu Kronik anemiler; Hb= 7-8 g/dl değerini tolere edebilir Solunum yetmezliği Koroner arter hastalığı Orta-ağır derecede kalp yetmezliği Serebro vasküler hastalıklar hemoglobin değeri yüksek olsa da eritrosit transfüzyonuna gerek duyulabilir. 20

21 Eritrosit Süspansiyonu (ES) Transfüzyonu Hipoksiye bağlı semptomlar yok ve anemi; Demir eksikliği Vitamin B12 Folik asit Eritropoietin ile tedavi edilebiliyorsa transfüzyon yapılmamalı 21

22 Eritrosit Süspansiyonu (ES) Transfüzyonu Hipoplastik anemiler Aplastik anemiler Kemoterapi sonrası kemik iliğinin baskılandığı hastalıklar MDS PNH İmmün olmayan kazanılmış hemolitik anemiler Konjenital hemolitik anemiler Talasemi Orak hücreli anemi Eritrosit enzim bozuklukları Eritrosit membran bozuklukları Eritropoietin tedavisine yanıt vermeyen kronik böbrek yetmezliği olan 22

23 Lökositten fakir ES transfüzyonu Lökositlerin %99,99 unun uzaklaştırılması < 2x10⁵ in altına düşürülmesi gerekli Santrifügasyonla uzaklaştırma Yıkama ile uzaklaştırılma Filtrasyon 23

24 Lökositten fakir ES transfüzyonu Febril non-hemolitik atak 2 kez tekrarlamış veya bir kez olmuş ancak çok ağır seyretmişse Organ transplantasyonu planlanıyorsa HLA alloimmünizasyonu engellemek için Sık transfüzyon gerektiren bir hastalık varsa İmmun yetmezliği olan ve/veya daha önce EBV, HTLV, CMV gibi virüslerle karşılaşmamış alıcılara Yenidoğanda oluşabilecek immünolojik değişikliklerden sakınmak için, lökositten fakir ES önerilmelidir. 24

25 Yıkanmış ES Transfüzyonu Tam kandan elde edilir Hazırlandıktan sonra bakteriyel kontaminasyon riski yüzünden 24 saat içinde kullanılmalı ES transfüzyonu için endikasyon olan her durumda Transfüzyon sırasında; Tekrarlayan ürtiker Allerjik reaksiyonlar Anaflaktik reaksiyonlar Lökositi azaltmak amacıyla (%98 etkili) başka yöntem kullanılamıyorsa 25

26 Yıkanmış ES Transfüzyonu Alıcıda immunglobulinlere veya diğer plazma proteinlerine karşı gelişen antikorların varlığında Antihistaminik kullanılmasına rağmen kontrol altına alınamayan allerjik reaksiyonlarda Alıcıda IgA eksikliği biliniyorsa Lökosit azaltılmış eritrosit suspansiyonu kullanılmasına rağmen FNHTR gelişmesi PNH li hastalarda yapılacak transfüzyonlarda Soğuk agglutinin hastalığında 26

27 Dondurulmuş ES Transfüzyonu Nadir rastlanan kan grupları Otolog transfüzyon CMV (-) alıcı Allo-antikor gelişmiş hastalar Organ nakli yapılacak hastalar Sosyal gereksinim (savaşlar, doğal afetler) durumlarında 27

28 Neosit Süspansiyonu Transfüzyonu Genç eritrositler aferez yöntemi ile dolaşımdan toplanır Sık transfüzyon gereksinimi olan hastalarda 28

29 Granülosit Süspansiyonu Transfüzyonu Rekombinant büyüme faktörleri Etkin antibiyotik İmmünglobulinlerin kullanımı ihtiyacı azaltmıştır. Yenidoğan sepsisinde, Mutlak nötrofil sayısı 500/µl nin altında ise, Kontrol altına alınamayan ateş varsa, Enfeksiyon etkeni gösterilememişse, Antibiyotik tedavisine rağmen 48 saattir kontrol edilemeyen ateş var ve genel durum bozuluyorsa, Kronik granülomatöz hastalıklarda antibiyotik tedavisi yetersiz kalmışsa kullanımı önerilir. 29

30 Trombosit Süspansiyonu (TS) Transfüzyonu Trombositopeni için eşik değeri /mm³ dür. Eşlik eden klinik değişkenler Trombositopeninin sebebi, süresi Eşlik eden hastalıklar Sepsis Üremi Vaskülit Malinite Aspirin kullanımı K vitamini eksikliği Karaciğer hastalığı trombosit transfüzyonuna karar vermede etkilidir. 30

31 Trombosit Süspansiyonu (TS) Transfüzyonu Trombosit > /mm³ birçok cerrahi için yeterli Majör kardiyovasküler ve intrakraniyal operasyonlar için > /mm³ Tedavi ve profilaktik amaçlı Tedavi amaçlı TS transfüzyonu: Trombositopeni (tr < /mm³) veya Trombosit fonksiyon bozukluğuna (edinsel veya kazanılmış) bağlı kanamalarda 31

32 Trombosit Süspansiyonu (TS) Transfüzyonu Profilaktik TS kullanımı Myelosüpresif tedaviye bağlı ağır trombositopenide Hematolojik maliniteli hastaların tedavileri sırasında Aplastik anemi MDS gibi hastalıklarda destek tedavisi olarak Kemoterapi alanlarda trombosit >10.000/mm³ Ateş>38ºC, minör kanama varsa >20.000/mm³ 32

33 Durum Önerilen eşik değer X 10⁹/L Beyin ve göz cerrahisi 100 Majör cerrahi > Renal biyopsi >50 Sirozda invaziv işlem 50 Kardiyopulmoner bypass 100 Santral venöz katater takılması Parasentez /torasentez Solunum yolları biyopsi Gastrointestinal biyopsi, kc biyopsi Sinus aspirasyonu, diş çekimi Lomber ponksiyon >20-50 Gastrointestinal endoskopi >20 (20-50) Fiberoptik bronkoskopi >20 (20-50) Kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi 20 33

34 Trombosit Süspansiyonu (TS) Transfüzyonu Erişkinde trombosit artışı: 1 Ü random 5.000/ mm³, 1 Ü aferez / mm³ Beklenen yükselme yoksa alloimmünizasyondan şüphe edilir. Beklenen yükselme CCI (Corrected Count Increment=Düzeltilmiş Sayı Artışı) ile hesaplanır. CCI = Mutlak trombosit artışı X Vücut yüzey alanı (m2)/ Transfüze edilen trombosit sayısı CCI transfüzyondan 1. Saatte x10⁹/L 24. Saatte x10⁹/L 34

35 Taze Donmuş Plazma Transfüzyonu Spesifik komponent tedavisinin yapılamadığı koşullarda; izole FII, FV, FVIII, FX ve FXI eksiklik Vitamin K bağımlı faktörlerin (II, FVII, FIX,FX) eksikliğinde, warfarin tedavisi alanlarda aktif kanama varsa veya acil cerrahi girişim gerekiyorsa, Masif transfüzyona bağlı düzeltilebilir hemostatik bozukluk varsa, AT eksikliği olan hastalarda heparin etkinliğini sağlamak için DIC ve ağır karaciğer yetmezliklerinde TTP de plazma değişimi uygulamalarında 35

36 Taze Donmuş Plazma Transfüzyonu TDP Uygulama Özellikleri: cc/kg dozda uygulanır Doz aralığı endikasyona göre belirlenir Tedavi yanıtı uygun laboratuvar testlerle değerlendirilir Hastanın durumuna göre 200 ml/saat den daha hızlı önerilmez Çapraz karşılaştırma gerekmez Taze donmuş plazma 30º 37º C de çözündükten sonra 1º 6º C saklanarak, 24 saat içinde uygulanmalıdır 36

37 Kriyopresipitat Transfüzyonu Fibrinojen replasmanı gereken durumlar (hipofibrinojenemi, disfibrinojenemi) Hemofili A von Willebrand hastalığı Faktör XIII eksikliği olan hastalar Fibrin yapıştırıcı elde etmekte kullanılır 70 kg.lık erişkinde 10 ünite kriyopresipitat Fibrinojende 75 mg/dl, FVIII de %30 luk artış sağlar. 37

38 Işınlanmış Kan Komponentleri Transfüzyonu Amaç; Transfüzyonla ilişkili graft versus host hastalığı (GVHH) nı engellemek Yöntemi Se137 kaynağı ile CGy γışını Eritrosit süspansiyonu ışınlamayı takiben 28 gün saklanabilir. Işınlamadan sonra 24 saatte K+ içeriği artabilir. Trombosit süspansiyonu 5 gün saklanabilir. 38

39 Kan Komponentlerinin Işınlama Endikasyonları Kemik iliği transplantasyonu yapılan hastalar Prematüre alıcı Yenidoğan yoğun bakım ünitesi hastaları Ağır immün yetmezlikli hastalar(kalıtsal ve edinsel) Intrauterin kan nakli Hodgkin hastalığı HLA uygun trombosit süsp. transfüzyonu yapılan hastalar Pürin analogları ile tedavi edilen hastalar 39

40 Işınlamanın Yararlı Olduğu Durumlar Akut lösemiler Hodgkin dışı lenfomalar Solid organ nakli yapılan hastalar Yoğun kemoterapi veya radyoterapi ile bağışıklık sistemi baskılanmış solid tümörlü hastalar 40

41 41

42 42

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Turan EGE AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI. Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011

KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI. Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011 KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011 SUNUM PLANI KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN HAZIRLANMASI KAN TRANSFÜZYONU ENDİKASYONLARI KAN TRANFÜZYONU KOMPLİKASYONLARI -ERKEN/GEÇ -İMMUNOLOJİK/NON-İMMUNOLOJİK

Detaylı

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM Modern anlamda transfüzyon; Tam kan yerine, kanın sadece hastaya gerekli bileşenlerinin belirlenip uygulanmasıdır. Transfüzyon

Detaylı

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN Sayfa No 1/31 TAM KAN Transfüzyon için hazırlanan tam kan, uygun bir bağışçıdan, steril ve apirojen antikoagülan ve kullanılarak alınan kandır. Temelde kan bileşenlerinin hazırlanması için kaynak olarak

Detaylı

DAMLA. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni

DAMLA. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni DAMLA Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1996/ SAYI 3 HIV/ AIDS ve Kan Transfüzyonu Prof. Dr. Enver Tali Çetin AIDS Savaşım Derneği Başkanı Ülkemizde Sağlık Bakanlığının ve Hükümet dışı

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

Transfüzyonun Tarihçesi

Transfüzyonun Tarihçesi Kan Transfüzyonu Transfüzyonun Tarihçesi Bilinen ilk kan transfüzyonu 300 yıl kadar önce Jean Baptiste Denis ve Emmeres tarafından koyundan insana yapıldı.1900 yılında Landstainer ve arkadaşları kan grubu

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ VE YANDAL DERNEKLERİ İŞBİRLİĞİ İLE Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Tanı ve Tedavi KILAVUZLARI (8) Kasım 2014 TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ TÜRK PEDİATRİK HEMATOLOJİ DERNEĞİ

Detaylı

Optimal Pre-operatif Hematolojik Değerlendirme DR. GÜLNUR GÖRGÜN

Optimal Pre-operatif Hematolojik Değerlendirme DR. GÜLNUR GÖRGÜN Optimal Pre-operatif Hematolojik Değerlendirme DR. GÜLNUR GÖRGÜN 15.03.2015 Anemi Anemi varlığının saptanması Operasyon öncesi bazal değerin bilinmesi Derin anemi ile mortalite artışı gözlenmiştir. Hemoglobin

Detaylı

Transfüzyon ve Kan Komponentleri #

Transfüzyon ve Kan Komponentleri # Transfüzyon ve Kan Komponentleri # Önder ARSLAN* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbn-i Sina Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı, Kan Bankası ve Aferez Ünitesi, ANKARA # Blood Transfusion Therapy, AABB

Detaylı

Damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni NİSAN 1998 / SAYI: 19 KAN MERKEZLERİMİZİ TANIYALIM

Damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni NİSAN 1998 / SAYI: 19 KAN MERKEZLERİMİZİ TANIYALIM Damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni NİSAN 1998 / SAYI: 19 KAN MERKEZLERİMİZİ TANIYALIM Dokuz Eylül Üniversitesi Kan Merkezi Yrd. Doç. Dr. Fatih Demirkan 1985 yılında kurulan Dokuz Eylül

Detaylı

DAMLA Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni OCAK 1997 / SAYI: 4. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneğini Kutlarken

DAMLA Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni OCAK 1997 / SAYI: 4. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneğini Kutlarken DAMLA Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni OCAK 1997 / SAYI: 4 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneğini Kutlarken Prof.Dr. Yücel Tangün Türk Hematoloji Derneği Başkanı Kurulduğundan bu yana aralıksız

Detaylı

Damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni OCAK 1998 / SAYI 16 FSUNİ

Damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni OCAK 1998 / SAYI 16 FSUNİ Damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni OCAK 1998 / SAYI 16 FSUNİ Sevgili Kan Merkezciler, Bundan tam bir yıl önce 17-21 Mart 1997 de Adana-Mersin de Kan Merkezleri ve Transfüzyon Kursu nun

Detaylı

damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1997 / SAYI: 15 İNTERNET VE KMTD Dr. Serdar HEPGÜL

damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1997 / SAYI: 15 İNTERNET VE KMTD Dr. Serdar HEPGÜL damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1997 / SAYI: 15 İNTERNET VE KMTD Dr. Serdar HEPGÜL Merhaba! İletişimin başlangıcı merhaba ise, günümüzdeki son noktası da İNTERNET tir. 1960 lı

Detaylı

III. BÖLÜM İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011

III. BÖLÜM İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011 ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011 İMMUN TROMBOSİTOPENİ III. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ERİŞKİNDE İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU Özet A) TERMİNOLOJİ:

Detaylı

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Poster MULTİPL MYELOM HASTALA- RINDA 13. KROMOZOM DELESYONLARININ FISH YÖN- TEMİYLE ARAŞTIRILMASI. Poster

Poster MULTİPL MYELOM HASTALA- RINDA 13. KROMOZOM DELESYONLARININ FISH YÖN- TEMİYLE ARAŞTIRILMASI. Poster relerinin kemik iliğini infiltre etmesi, paraproteinlerin kanda ve idrarda artışı görülür. Gelişen osteoporoza bağlı kemik ağrıları veya kırıkları, eritrosit sedimantasyon hızında belirgin artma, serum

Detaylı

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu AMAÇ Kanama sonrası dolaşımdaki kan volümünün düzenlenmesi, ameliyat öncesi ve sonrası kan volümünün, kronik kan hastalıkları nedeniyle azalan hemoglobin düzeyinin düzenlenmesi,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir kullanıma hazır enjektör, 1.0 ml'de 30 milyon ünite

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ TRF.PR.01 11.04.2012 20.12.2013 02 1/33 1. AMAÇ Kan bağışı işlemi sonucu bağışçıyı direkt olarak etkileyen olası zararlardan korumak; Kanı alacak hastaları enfeksiyon bulaşı veya bağışçının kullandığı

Detaylı

VARFARİNE BAĞLI KANAMALARDA RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

VARFARİNE BAĞLI KANAMALARDA RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. A. Muzaffer DEMİR VARFARİNE BAĞLI KANAMALARDA RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (Uzmanlık Tezi) Dr. Şafak

Detaylı

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIMDA KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYON KILAVUZU

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIMDA KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYON KILAVUZU TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIMDA KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYON KILAVUZU Ekim 2013 Sayın Meslektaşlarımız, Türk Anesteziyoloji

Detaylı

Kanamaya eğilimi olan hastalarda pek de

Kanamaya eğilimi olan hastalarda pek de KANAMAYA EĞİLİMLİ HASTALARDA CERRAHİ GİRİŞİM ÖNCESİ HAZIRLIKLAR Tanju Atamer İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul Kanamaya eğilimi olan hastalarda pek de seyrek

Detaylı

Cer ra hi de Kan Ürün le ri nin Trans füz yo nu

Cer ra hi de Kan Ürün le ri nin Trans füz yo nu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi No: 44 Mayıs 2005; s. 125-131 Cer ra hi de Kan Ürün le ri nin Trans füz yo nu Uzm. Dr. Ka ya

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. FLUDARA 50 mg i.v. enjeksiyon flakonu Damar yolu ile kullanılır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde : 50 mg Fludarabin fosfat Yardımcı maddeler: Enjeksiyonluk veya infüzyonluk çözelti tozu içeren her bir FLUDARA

Detaylı

ANAFLAKSİ PROF. DR. ÇİÇEK FADILOĞLU EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU

ANAFLAKSİ PROF. DR. ÇİÇEK FADILOĞLU EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ANAFLAKSİ PROF. DR. ÇİÇEK FADILOĞLU EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU İmmün sistem; insan vücudunun yabancı maddelere karşı temel savunma mekanizmalarından birisidir. Normal olarak, immün sistem

Detaylı

Bildiri Özetleri 189

Bildiri Özetleri 189 Bildiri Özetleri 189 Akut Lösemi Poster No: 0001 ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KEMİK İLİĞİ NAKİL ÜNİTESİNDE VERİCİ ALICI KAN GRUBU UYUŞMAZLIĞI OLAN HASTALARDA ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ DENEYİMİ

Detaylı

TERAPÖDİK AFEREZDE GÜNCEL DURUM. Prof. Dr. Osman İLHAN Türk Aferez Derneği Onursal Başkanı

TERAPÖDİK AFEREZDE GÜNCEL DURUM. Prof. Dr. Osman İLHAN Türk Aferez Derneği Onursal Başkanı TERAPÖDİK AFEREZDE GÜNCEL DURUM Prof. Dr. Osman İLHAN Türk Aferez Derneği Onursal Başkanı Ulusal Aferez Rehberi Aferez Tanımı Aferez Tipleri Aferez Yöntemleri Kısaltmalar Hastalıklara göre aferez yöntemleri

Detaylı

TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE İMMÜNOHEMATOLOJİK SORUNLAR

TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE İMMÜNOHEMATOLOJİK SORUNLAR TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLER TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE İMMÜNOHEMATOLOJİK SORUNLAR Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı ikaradogan@med.akdeniz.edu.tr Prof. Dr. İhsan Karadoğan

Detaylı

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit HEPATİK KOMA Giriş Hepatik koma, ciddi karaciğer disfonksiyonu (fulminan karaciğer yetmezliği ve kronik parankimal karaciğer hasarının alevlenmesi) sonucu ortaya çıkan, kompleks ve mortalitesi çok yüksek

Detaylı