Otolog KİT (Periferik kök hücre) Allojenik KİT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Otolog KİT (Periferik kök hücre) Allojenik KİT"

Transkript

1 Tüm Vücut Işınlamas nlaması

2 Tüm Vücut Işınlaması Tanım Tüm vücudun tedavi amacıyla radyasyona maruz bırakılması Kemik iliği transplantasyon programlarının bir parçası Otolog kemik iliği transplantasyonu Allojenik kemik iliği transplantasyonu

3 Tüm Vücut Işınlaması Amaç Lösemi ve tümör hücrelerini yok etmek Kemoterapi ile remisyona girmiş hastada olası rezidüel hücrelerin yek edilmesi i hedeflenir Alıcının kemik iliğinde verici kemik iliği hücreleri için yer açmak Alıcının kemik iliği destek yapısı verici hücreleri için bir yatak gibi davranır İmmünsupresyon yaratıp rejeksiyona engel olmak Lenfositlerin baskılanması

4 Tüm Vücut Işınlaması Endikasyonlar Kesin endikasyonlar: Çocukluk ve yetişkin lösemileri ALL (Acute lymphoblastic leukaemia) AML (Acute myleoid leukaemia) CML (Chronic myleoid leukaemia) MDS (Myelodysplastic syndrom) Opsiyonel endikasyonlar: Çocukluk k çağı ğ solid tümörleri Nöroblastom Ewing sarkomu Plasmositom/multiple myelom Aplastik anemi, Fanconi Klinik araştırma düzeyinde: Hodgkin s hastalığı (HD) Non-Hodgkin lenfoma (NHL)

5 Kemik İliği Transplantasyonu Otolog KİT (Periferik kök hücre) Allojenik KİT

6 Allojenik KİT KT vs KT/TBI Tedavi şeması Hasta sayısı Tedavi ilişkili mortalite Olaysız sağkalım Carpenter HD-Chx % 27% 34% 1996 HD-Chx.+TBI 25 8% 36% 40% Davies Genel sağkalım HD-Chx % 3 yıl 35% 3 yıl 40% 2000 HD-Chx.+TBI % 3 yıl 50% Granados HD-Chx % 6 yıl 22% 2000 HD-Chx.+TBI % 6 yıl 43% Bunin HD-Chx % 3 yıl 29% 3 yıl 55% 3 yıl 47% 2003 HD-Chx.+TBI 22 9% 3 yıl 58% 3 yıl 67%

7 Tüm Vücut Işınlaması Hedef volüm Hedef hücreler: Tüm selüler immün sistemi i dolaşan hücreleri de içeren belli veya belirsiz malign hücre klonlarıdır. Böylece cilt dahil tüm vücut hedef volüm olarak kabul edilir. Yüksek nüks riski taşıyan ve meninks, testis ve abdominal lenf nodları gibi bulky tümör bölgeleri ek lokal RT gerektirebilir Akciğer için koruma, gerekli olursa karaciğer ve böbrek için korumalar

8 İyi doz homojenitesi Uygun TBI Tekniği ğ Tüm vücutta doz dağılımı ğ olabildiğince homojen olmalı l Organ korumaları Akciğerler için koruma sağlanmalı Gerektiğinde karaciğer ve böbrek korumaları yapılabilmeli Tekrar edilebilir Fraksiyonasyona uygun olmalı Hasta ve ekip için konforlu olmalı Kısa sürmeli Tedavi merkezine uyabilmeli Hasta yükü Tedavi odasının geometrisi Tedavi cihazının megavoltajı Doz Hızı

9 Uygun TBI Tekniği ğ 4-6 MV max enerji veya cobalt enerjisiyle iyi bir derin doz homojenitesi elde edilebilir. doz maksimum dahil +/- % 3 cilt dahil +/- % 7

10 TBI Teknikleri

11 TBI Teknikleri Kobalt ile TBI

12 TBI Teknikleri AP/PA

13 TBI Teknikleri Gantri rotasyonu

14 TBI Teknikleri Lateral

15 TBI Teknikleri Lateral

16 TBI Teknikleri Lateral 4 metre

17 TBI Teknikleri Lateral

18 TBI Teknikleri Lateral Pleksiglas (elektron saçılması cilt dozunun arttırılması amacıyla) Kollar yanda (akciğer koruması) Referans nokta (göbek gizası) ) Oturur pozisyon (küçük alan)

19 TBI Doz tanımlanması Hedef volüme doz tanımlaması için doz referans noktası (+) umblikus yüksekliğinde orta abdomende tanımlanmıştır. t Akciğerler için doz tanım noktaları da her iki akciğerin orta noktaları olarak tanımlanır.

20 TBI Doz tanımlanması

21 TBI Akciğer ğ koruması Akciğer dozunu tolere edilebilir bir değere indirmek için (örneğin hedef dozun % 80 i) akciğer blokları kullanılır. Blokların altında kalan toraks duvarı ve kostalara elektronlar uygulanarak ile kayıp doz tamamlanabilir

22 TBI Akciğer ğ koruması

23 TBI Akciğer ğ koruması

24 TBI Elektron İlavesi

25 TBI Kalite kontrol

26 TBI Kalite kontrol Her TBI öncesinde dozimetrik ik doğrulamalar ğ l yapılmalıdır. Planlanan ve verilen dozlar karşılaştırılıp doğrulanmalı ve kayıt edilmelidir. Akciğer bloklarının tam pozisyonları doğrulanmalı, gerekirse düzeltilmeli li ve her tedavi için i verifikasyon filmleri çekilerek dokumantasyonu sağlanmalıdır.

27 TBI Destek Ekipmanı Akciğer, kalp ve dolaşım komplikasyonları ihtimaline karşı acil durum teçhizatı bulundurulmadır. Hastanın TVI esnasında vücut fonksiyonlarını desteklemek için puls oksimetre (po2 parmak sensörü ve monitör) bulundurulmalıdır. Her ışınlama için koruma bloklarının pozisyonları tedavi koşulları altında doğrulanmalıdır.(yakın mesafede hazır bir banyo makinası)

28 TBI -Fraksiyonasyon y Tek fraksiyon tedaviler 1x 6 Gy 1x 10 Gy 1x 12 Gy Fraksiyone tedaviler 6x 2 Gy 3x 3.3 Gy 4x 3 Gy 11x 1.8 Gy

29 TBI Tubingen Tekniği Ege Tıp Toplam doz = 12 Gy Maximum akciğer dozu= 10.5 Gy Günde iki kere (en az 8 saat arayla) 2 Gy/fraksiyon, 3 günde 6 fraksiyon. 5 fraksiyon bilateral (SSD=400 cm) 1 fraksiyon sedyede d (AP/PA) akciğer korumalı + toraks duvarına ek elektron

30 Total Kemik İliği Işınlaması Tomoterapi Tüm vücut ışınlaması Total kemik iliği ışınlaması

31 Tüm Vücut Işınlaması Bulantı kusma Ağız boğaz ağrısı Diare Çene ağrısı Tükrük k bezlerinde ödem Ağız kuruluğu Eritem Sac dökülmesi Yorgunluk Kİ deplesyonu Akut Yan Etkiler

32 Tüm Vücut Işınlaması Geç Yan Etkiler Endokrin ve reproduktif genodal yetersizlik Büyüme bozuklukları (çocukluk çağında) Kemik-diş gelişiminde bozukluklar Akciğer fibrozu Karaciğer harabiyeti Renal yetmezlik Kardiyak sorunlar Katarakt Sekonder maligniteler

33 İnterstisyel y Pnömonitis Ortaya çıkış gün Atipik pnömoni P. Carini H. Simplex İdiopatik

34 İnterstisyel y Pnömonitis Risk Faktörleri RR: Yaş (>21 yaş) GVH e karşı ş metotreksat kullanımı Ciddi GVH geliştiren olgular Transplant öncesi performanı düşük olgular Tanı ve transplant arası 6 aydan uzun 1 risk faktörü varsa risk faktörü varsa 11.4

35 İnterstisyel y Pnömonitis Cordonnieret Total doz /fraksiyon hasta AC dozu İnsidans % Fatal % 10 Gy-1 f GY Inoue 10 Gy-1 f Gy Wingardet 12 Gy-1 f Gy Socie 10 Gy-1 f 12 Gy-6 f Gy 9 Gy Morgan 6 Gy-1 f 9.9 Gy- 3f Gy 10 Gy

36 Karaciğer Veno Okluzif Hastalık Terminal hepatik venlerde subendotelyal fibrozis sonucu karaciğerde yaygın venöz obstrüksiyon Hepatik irradiasyon, sitotoksik ilaçlar ve toksik alkaloid içeren bitkilerin yenmesi (Jamaika ve Afrika da bitkisel çayların içildiği bölgelerde) sık nedenlerindendir TBI sonrası haftalar içinde ortaya çıkar Ölüme neden olabilir, hepatik siroz ile sonlanabilir Tedavide defibrotid deneniyor, çoğunlukla destek tedavi uygulanıyor

37 Karaciğer Veno Okluzif Hastalık

38 Karaciğer Veno Okluzif Hastalık Total doz- fraksiyon hasta İnsidans% Deeg Cosset 10 Gy-1 f Gy-6 f Gy-1 f Gy-11 f 31 0

39 Katarakt Tek fraksiyon uygulamalarda 5 yılda %75 olguda gelişmesi beklenmektedir. Fraksiyone uygulamalarda %15-35 Yaş ile ilişkili değil

40 Böbrekler Böbrek dozları tolerans dozlarının altında olması nedeni ile renal yetmezlik beklentisi daha az Geç dönemde d renal disfonksiyon %35 e varan oranlarda bildiriliyor

41 Fertilite-hamilelik Primer gonadal yetmezlik cinsiyetten bağımsız tüm olgularda beklenir Kızlarda 3 Ay içinde amenore Erkeklerde RT den 5-60 ay sonra oligospermia or azospermia Yaş ile değişkenlik gösterir Kadın Prepubertal 6/16 mensturasyon (+) Postpubertal 110/708 mensturasyon (+), 32 hamilelik Erkek Postpubertal 157/618 testiküler fonksiyon (+), 33 çocuk sahibi

42 Kardiovasküler 63 olgunun %41 de 3 yıl sonra kardiak yan etkilermevcut Antrasiklinlere bağlı?

43 Endokrin Tiroid yetmezliğiğ Kalıcı gonadal yetmezlik Büyümede azalma yavaşlama Fraksiyonasyonla ilişkili Tek fraksiyon rejimlerde tiroid fonksiyon yetmezlik %73, fraksiyone grupta %25 Gonadotropin konsantrasyonu %50 vs %30.

44 12 Gy 3 gün toksisite profili Chou et al., 1996 Hasta sayısı: 58 sayı % Bulantı Ciltte kızarıklık Mukozit KCFT Alopesi Diyare Ateş BFT 30 52

45 12 Gy 3 gün toksisite profili Hasta sayısı:58 Chou et al., 1996 sayı % VOD Parotitidis 4 7 Pulmoner disfonksiyon i Puberte gecikmesi durması Katarakt 2 3 Kronik renal yetmezlik 2 3 Sekonder malignite 1 2

46 Total Cilt Elektron Işınlaması ş - TSEI

47 Total Cilt Elektron Işınlamasış İçç organlara oga laa zarar aa vermeden ede tüm cilt clt yüzeyinin ışınlanması T-hucreli deri lenfomalari Mycosis Fungoides Sezary Sendromu

48 Endikasyonlar Derinin i T-hücreli lenfoması Mycosis Fungoides Sezary Sendromu Leukemia Cutis Kaposi Sarcomu Scleromyxoedema (Lichen myxoedematosus)

49

50 Mycosis Fungoides T-lenfositlerden köken alan cildin düşük dereceli lenfoması Cutaneous T-Cell Lymphoma (CTCL) 1806 da tanımlanmış (Jean Louis Alibert) Cilt lenfomaları arasında en sık görülen tür Yıllık insidans 3/ (TR: 200/yıl) Medyan yaş 56 Hastaların %70 i erkek

51 Mycosis Fungoides Fazları Premycotic phase: Güneşe maruz kalmamış bölgelerde non-spesifik rush. Aylar - yıllar sürebilir, tanı koymak zor Patch phase: İnce, kızarık, egzema benzeri lezyonlar Plaque phase: Kalın kırmızı plaklar ve kızarık deri Tumor phase: Cilt üzerinde tümörler, ülsere ve enfekte olabilir

52 Patch

53 Tümör

54 Plak & Tümör

55 Nekroz - enfeksiyon

56 Evrelendirme

57 Evrelendirme Evre-IB Evre-IIB

58 Sezary Sendromu Lösemik varyant Kanda da tümör hücreleri var Mycosis fungoidesin ileri formu Cilt kızarık, ağrılı ve kaşıntılış

59 Genel tedavi yaklaşımı

60 Sistemik kemoterapi

61

62 Transformasyon

63 Total Cilt Elektron Işınlaması EORTC önerileri Hedef: Cildin 4 mm altına en az 26 Gy verilmesi Cilt yüzey dozu: Gy 4-6 MeV uygun Bazı bölgelere ek doz (meme altı, ayak tabanı) Bazı organların korunması (lens) 4-6 MeV, 1.2 Gy/gün, Gy

64

65 Total Cilt Elektron Işı şınlamas nlaması 20 0

66 Total Cilt Elektron Işınlaması Stanford Tekniği

67 Total Cilt Elektron Işınlaması Stanford Tekniği

68 Total Cilt Elektron Işınlaması Göz koruması

69 Total Cilt Elektron Işınlaması Döner Kebap Tekniği

70 Total Cilt Elektron Işınlaması Saçıcı - Degrader

71 Total Cilt Elektron Işınlaması Dozimetri

72 Total Cilt Elektron Işınlaması Dozimetri

73 Total Cilt Elektron Işınlaması Dozimetri

74 Total Cilt Elektron Işınlaması Dozimetri No. of Mean dose Range readings (% of prescription) (% of prescription) Reference Point Umbilicus Trunk Top of sternum ± Lateral abdomen ± Back of shoulder ± Extratrunk Vertex ± Top of shoulder 49 92± Elbow ± Palm ± Knee ± Dorsum of foot ±

75 Total Cilt Elektron Işınlaması Stanford vs Christie

76 Total Cilt Elektron Işınlaması Tomoterapi

77 J Am Acad Dermatol 2002;47:364-70

78 Total Cilt Elektron Işınlaması EORTC önerileri

79 Total Cilt Elektron Işınlaması EORTC önerileri

80 Total Cilt Elektron Işınlaması EORTC önerileri

81 Endokaviter Rektal Işınlamaş

82 Endokaviter Rektal Işınlamaş Endikasyon Lokal ileri rektum kanserlerinin tedavisi Teknik Yüzeyel X-ışınları ş (kontakt terapi) HDR brakiterapi Amaç Küratif Definitif Preoperatif Palyatif

83 Endokaviter Kontakt Terapi X-ışınları

84 Endokaviter Kontakt Terapi X-ışınları

85 Endokaviter Kontakt Terapi X-ışınları

86 Endokaviter Kontakt Terapi X-ışınları

87 Endokaviter Kontakt Terapi X-ışınları

88 Clinical Oncology (2007) 19:

89 Tek başına endokaviter 21 hasta 1987 öncesi 2-4x Gy Eksternal + endokaviter 178 hasta 45 Gy eksternal RT 2x 30 Gy endokaviter, 2 hafta arayla Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys., Vol. 51, No. 2, pp , 2001

90 Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys., Vol. 51, No. 2, pp , 2001

91 Endorektal HDR Brakiterapi Novi Sad çok kanallı, şişirilebilir balon aplikatör

92 Endorektal HDR Brakiterapi Nucletron çok kanallı fleksibl aplikatör

93 Endorektal HDR Brakiterapi Tek kanallı korumalı aplikatör

94 Endorektal HDR Brakiterapi MUPIT aplikatörü Endokaviter + interstisyel

95 Advantages of Inflatable Multichannel Endorectal Applicator in The Neo-adjuvant Treatment of Patients with Locallyadvanced Rectal Cancer with HDR Brachytherapy. Vuong Et.Al. EtAl JA Appl lclin Med dphys. 2005;6(2): McGill Universitesi it i 26 Gy/ 4 fraksiyonda Neoadjuvan uygulama, 4-8 hafta sonra cerrahi 47 hasta, T2-T4 T4 Klinik CR: %68 Patolojik CR: %32 Mikroskopik kalıntı: %36 Cerrahi komplikasyonda artış yok Toksisite Gr-2 proktit, Gr-2/3 dermatit ilk 100 hastada nüks %5 Çok merkezli bir çalışma planlanıyor

96 Advantages of Inflatable Multichannel Endorectal Applicator in The Neo-adjuvant Treatment of Patients with Locallyadvanced Rectal Cancer with HDR Brachytherapy. Vuong Et.Al. EtAl JA Appl lclin Med dphys. 2005;6(2):

97 Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys., Vol. 64, No. 2, pp , 2006

98 Hepinize bol güneşli bir yaz tatili diliyorum

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Hematopoetik Kök Hücre Naklinde Tüm Vücut Işınlama Total Body Irradiation in Hematopoietic Stem Cell Transplantation Fundagül Andiç Çukurova

Detaylı

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ Dr Vuslat Yürüt Çaloğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı vuslatyurut@yahoo.com Kanser tedavisinde

Detaylı

RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİLİK SINAVI

RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİLİK SINAVI RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİLİK SINAVI 1. Programlanmış hücre ölümünde (otofaji), hücrenin aşağıdaki organellerinden hangisi rol oynar? A) Mitokondri B) Golgi cisimciği C) Hücre membranı D) Ribozom E)

Detaylı

[SERAP KARAMAN] BEYANI

[SERAP KARAMAN] BEYANI Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı 10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 3 6 Haziran 2015, Ankara [SERAP KARAMAN] BEYANI Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam yoktur. Çalıştığı Firma (lar) Danışman Olduğu

Detaylı

RADYOTERAPİYE BAĞLI YAN ETKİLER PELVİS BÖLGESİ

RADYOTERAPİYE BAĞLI YAN ETKİLER PELVİS BÖLGESİ RADYOTERAPİYE BAĞLI YAN ETKİLER PELVİS BÖLGESİ Dr.Selvi Tabak DİNÇER Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pelvis bölgesinden köken alan kanserler tüm kanserlerin %18 ni oluşturur. Prostat kanseri Mesane

Detaylı

ÇOCUK VE GENÇLERDE AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ

ÇOCUK VE GENÇLERDE AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ Giriş Çocuk ve adolesanlarda akut miyeloid lösemi (AML) lösemilerin %15-20 sini oluşturur. İnsidansı her yıl milyonda 5-7 dir. İki yaş insidansın

Detaylı

Giriş. Bu kitapçık hastalar ve ailelerine miyeloma hakkında bilgi sunmaktadır.

Giriş. Bu kitapçık hastalar ve ailelerine miyeloma hakkında bilgi sunmaktadır. 1 Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 06.12.2010 tarihinde çevirisi yapılan Non-Hodgkin Lenfoma kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder.

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NON-HODGKIN LENFOMALI HASTALARDA TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI ( 3 AY) CD 4, CD 8, CD 20, CD 25, CD 56 ve AKUT FAZ REAKTANLARI (C-Reaktif

Detaylı

RADYOTERAP PLANLAMA LKELER

RADYOTERAP PLANLAMA LKELER 1 RADYOTERAP PLANLAMA LKELER Dr. Fadime Akman Radyoterapide tedavi planlamanın amacı hedef volümde homojen doz daılımını salarken çevre normal dokuya da en az dozu vermek, dolayısıyla en yüksek tümör kontrolüne

Detaylı

GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde

GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde 1 GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde çevirisi yapılan Lenfoma kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Lenfoma, lenfatik

Detaylı

Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu

Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu Konuşma Metinleri Allojenik Hematopoietik Kök Hücre Naklinin İmmünobiyolojisi Emin Kansu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Onkoloji Enstitüsü, Ankara Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu

Detaylı

KÖK HÜCRE NAKLİNDE HASTA DEĞERLENDİRMESİ VE BAKIM

KÖK HÜCRE NAKLİNDE HASTA DEĞERLENDİRMESİ VE BAKIM C.Ü. Hemşirelik Dergisi 2008, 12(3) KÖK HÜCRE NAKLİNDE HASTA DEĞERLENDİRMESİ VE BAKIM Sevgi SUN KAPUCU *, Yasemin KARACA** ÖZ Hematopoietik kök hücre nakli ve bununla ilişkili olarak kullanılan yüksek

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAN HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ HASTALARDA ANTİMİKROBİYAL PROFİLAKSİNİN ÖNEMİ (UZMANLIK TEZİ) TEZ DANIŞMANI:

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HODGKİN LENFOMA, NON HODGKİN LENFOMA, MULTİPLE MYELOMA, AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ, AKUT MYELOBLASTİK LÖSEMİ HASTALARININ TEDAVİLERİ SIRASINDA GÖZLENEN İLAÇ

Detaylı

KÖK HÜCRE NAKLİ. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK GATA Tıbbi Onkoloji BD.

KÖK HÜCRE NAKLİ. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK GATA Tıbbi Onkoloji BD. KÖK HÜCRE NAKLİ Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK GATA Tıbbi Onkoloji BD. Kök hücre nedir? Bazı dokularda bulunan ve gereksinim halinde pek çok hücreyi oluşturarak yaşamın devamını sağlayan, farklı dokulara dönüşebilme

Detaylı

HIV POZİTİF HASTALARDA SIK GÖRÜLEN MALİGN HASTALIKLAR VE TEDAVİ YÖNETİMİ

HIV POZİTİF HASTALARDA SIK GÖRÜLEN MALİGN HASTALIKLAR VE TEDAVİ YÖNETİMİ HIV POZİTİF HASTALARDA SIK GÖRÜLEN MALİGN HASTALIKLAR VE TEDAVİ YÖNETİMİ Dr. Banu Öztürk Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tokat 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 19-23 Mart 2014-Antalya Sunum planı

Detaylı

Kemoterapötik ilaç kullanımında dikkate

Kemoterapötik ilaç kullanımında dikkate KEMOTERAPİDE TOKSİSİTE DEĞERLENDİRMESİ İmdat Dilek TCSB Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Kemoterapötik ilaç kullanımında dikkate alınması gereken durumlardan biri de ilaç toksisitesidir.

Detaylı

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Uygulama yolu:

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Uygulama yolu: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BLEOCIN-S 15 mg Liyofilize Toz İçeren Flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Bleomisin sülfat 15 mg [15.000 (15x10 3 ) IU ya eşdeğer olacak

Detaylı

PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir?

PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir? PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir? Recep SAVAŞ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Özel Sağlık Hastanesi, İzmir PET/ BT; Pozitron Emisyon Tomografi ve Bilgisayarlı Tomografi cihazlarının

Detaylı

Bildiri Özetleri 189

Bildiri Özetleri 189 Bildiri Özetleri 189 Akut Lösemi Poster No: 0001 ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KEMİK İLİĞİ NAKİL ÜNİTESİNDE VERİCİ ALICI KAN GRUBU UYUŞMAZLIĞI OLAN HASTALARDA ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ DENEYİMİ

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ ADANA ERĠġKĠN KEMĠK ĠLĠĞĠ NAKĠL MERKEZĠ

BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ ADANA ERĠġKĠN KEMĠK ĠLĠĞĠ NAKĠL MERKEZĠ BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ ADANA ERĠġKĠN KEMĠK ĠLĠĞĠ NAKĠL MERKEZĠ Yeniden BaĢlamak Ġçin TEDAVĠ VE HASTALIK CĠNSELLĠK VE DOĞURGANLIĞI NASIL ETKĠLER? EL KĠTABI (Bu kitapçık kemik iliği nakli öncesi kemoterapi

Detaylı

Lenfoma lenfatik sistem içinde gelişen bir grup kan kanserinin adıdır. Hodgkin lenfoma ve non-hodgkin lenfoma iki ana tip lenfomadır.

Lenfoma lenfatik sistem içinde gelişen bir grup kan kanserinin adıdır. Hodgkin lenfoma ve non-hodgkin lenfoma iki ana tip lenfomadır. 1 Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde çevirisi yapılan Lenfoma kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Lenfoma lenfatik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LASTET 50 mg kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LASTET 50 mg kapsül 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LASTET 50 mg kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir kapsülde Etkin madde: Etoposid 50 mg Yardımcı madde(ler): Yardımcı maddeler için bölüm 6.1 e bakınız.

Detaylı

Kök Hücre Nakli: Temel prensipler

Kök Hücre Nakli: Temel prensipler Kök Hücre Nakli: Temel prensipler Doç. Dr. Fevzi ALTUNTAŞ Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kök Hücre Nakli Merkezi KÖK HÜCRE Farklı hücre tiplerine dönüşebilme ve kendisini yenileyebilme gücüne

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir kullanıma hazır enjektör, 1.0 ml'de 30 milyon ünite

Detaylı

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ 38 PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ Dr. Uğur SUNGURTEKİN Anal bölge kanserleri nadir görülen kanser türü olarak bilinmekte ise de görülme sıklığı 1973-1979 dönemiyle karşılaştırıldığında 1994-2000 döneminde

Detaylı

Hematopoetik kök hücre nakli (HKHN) malign

Hematopoetik kök hücre nakli (HKHN) malign HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI GEÇ YAN ETKİLER Musa Karakükçü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Hematopoetik kök hücre nakli (HKHN) malign ve benign hematolojik hastalıklarda yaygın kullanılan

Detaylı

Tanı Olgularda ayrıntılı bir anemnezin ardından dikkatli bir fizik muayene ve rutin laboratuvar incelemeleri

Tanı Olgularda ayrıntılı bir anemnezin ardından dikkatli bir fizik muayene ve rutin laboratuvar incelemeleri Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Göğüs Duvarı Tümörleri Primer göğüs duvarı tümörleri yumuşak doku, kemik ve kıkırdak kaynaklı olabilir. Primer malign göğüs duvarı tümörlerinin

Detaylı