Crystal Park Sitesi. Ortak Yaşam Yönetmeliği. (Kullanma Kılavuzu)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Crystal Park Sitesi. Ortak Yaşam Yönetmeliği. (Kullanma Kılavuzu)"

Transkript

1 Crystal Park Sitesi Ortak Yaşam Yönetmeliği (Kullanma Kılavuzu)

2 Site Kat Malikleri Kurulu nun tarihli kararı uyarınca, site yönetim planına uygun bir tüzüğün hazırlanarak kitapçık olarak bastırılması ve kat maliklerine dağıtılması hususunda Site Yönetimi ne verilen yetki çerçevesinde hazırlanmıştır. 15 Mart 2012 Yayına Hazırlayan: İyi Yayınlar Eğitim Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Ortaklar İş Merkezi No: 71 Kat: 5 Da: Kadıköy İstanbul / Turkey Tel: +90 (216) Faks: +90 (216)

3 İçindekiler BÖLÜM AMAÇ, İLKELER, KAPSAM, YASAL DAYANAK VE TANIMLAR... 5 BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER VE KURALLARA AYKIRI DAVRANIŞ KAVRAMI... 8 BÖLÜM İLETİŞİM KURALLARI BÖLÜM ÇEVRE DÜZENİ VE SAĞLIĞI BÖLÜM TEKNİK HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ VE ALTYAPI SİSTEMLERİNİN BAKIMI BÖLÜM SOSYAL TESİSLERİN VE ORTAK ALANLARIN KULLANIM KURALLARI BÖLÜM GÜVENLİK, TRAFİK, YANGIN VE ACİL YARDIM KURALLARI BÖLÜM DİĞER MALİ VE İDARİ KONULAR BÖLÜM YÜRÜRLÜK TARİHİ VE YÜRÜTME... 48

4

5 Ortak Yaşam Yönetmeliği 5 Bölüm 1 AMAÇ, İLKELER, KAPSAM, YASAL DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı aşağıda belirtilmiştir. a. Crystal Park sitesinin ortak yaşam düzenini oluşturan kuralları, süreçleri, öncelikleri ve yaptırımları belirlemek b. Belirlenen kural, süreç ve yaptırımları tam olarak uygulayarak yeni bir ortak yaşam kültürü yaratmak c. Bu yolla sitede huzurlu, mutlu ve yüksek standartlı yaşam kalitesiyle birlikte sağlıklı, dengeli, planlı ve düzenli çevre oluşturmak d. Oluşan yeni ortak yaşam ve çevre düzeninin devamı ve sürdürülebilirliğini güvence altına almak ORTAK YAŞAM İLKELERİ MADDE 2: Crystal Park sitesinde yaşayan konut malikleri, kiracılar ve aileleri, oluşturulacak yeni ortak yaşam kültürünün en önemli bileşenidir.

6 6 Crystal Park Sites i Ortak yaşam ilkeleri, ailelerin mutluluk ve sağlık koşullarını en üst düzeye çıkarmayı güvence altına almak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: a. BİRLİKTE ORTAK DEĞER YARATMA AMACINDA BİRLEŞMEK b. ORTAK FAYDAYI, KİŞİSEL FAYDANIN ÜZERİNDE GÖRMEK c. KATILIMCI VE PAYLAŞIMCI OLMAK d. SAYGI VE SEVGİDE KARŞILIKLILIK İLKESİNE İNANMAK e. SAYDAM VE DÜRÜST OLMAK f. KOMŞULARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE DUYARLI OLMAK g. KURALLARA UYMAK VE UYMAYANLARI UYARMAK KAPSAM MADDE 3: Bu yönetmelik İstanbul İli nin, Pendik İlçesinin Şeyhli Mahallesinde Tapunun G22B06B4C Pafta 7289 Ada, 9 ve 17 numaralı parselleri üzerinde yapılan konutlar, sosyal tesis, idari binalar, yollar, otoparklar, spor alanları, havuz ve yeşil alanlardan oluşan site de bulunan; a. Bağımsız bölüm maliklerini b. Kiracılarını c. Bunlarla bağ ve alakası olanları d. Çalışan personeli e. Misafirlerini

7 Ortak Yaşam Yönetmeliği 7 f. Herhangi bir surette yararlananları g. Crystal Park sitesinin tamamı veya bir bölümünü yahut bağımsız bölümleri üzerinde her ne türden olursa olsun başkaca ayni veya kişisel hak sahibi olan kişileri kapsar. YASAL DAYANAK MADDE 4: Bu yönetmelik kat mülkiyeti hakkında kanunun ve site yönetim planı 75. Maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanmış ve kat malikleri Genel Kurulu tarafından kabul edilerek yürürlüğe konulmuştur. TANIMLAR Site : Crystal Park Sitesi SYK : Site Yönetim Kurulu SDK : Site Denetim Kurulu Müdür : Crystal Park Yöneticisi KMGK : Kat Malikleri Genel Kurulu BMK : Blok Malikleri Kurulu TYTK : Toplu Yapı Temsilciler Kurulu KMK : Kat Mülkiyet Kanunu SYP : Site Yönetim Planı YÖNETMELİK : Crystal Park Ortak Yaşam Yönetmeliği

8 8 Crystal Park Sites i Bölüm 2 GENEL HÜKÜMLER VE KURALLARA AYKIRI DAVRANIŞ KAVRAMI YÖNETİM YETKİSİ VE MALİKLERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ MADDE 5: Site KMK, SYP ve bu yönetmelik esaslarına göre SYK tarafından yönetilir. KURALLARA AYKIRI DAVRANIŞ VE YAPTIRIMLARI MADDE 6: Bu yönetmelikte istenmeyen tavır, davranış ve eylemlere, KURALLARA AYKIRI DAVRANIŞ adı verilir. Cezai şart gerektiren fiillerin başlıcalar aşağıda belirtilmiştir. a. Cezai şarta konu başlıca eylemler: 1. Ortak yaşam yönetmeliği(kullanma tüzüğü)ile belirlenmiş olan saatler dışında ve bu iş için ayrılmamış olan asansörlerle yük ve eşya taşımak 2. Bitki koparmak ve çimler üzerinde yürümek veya top oynamak 3. Site içinde hız limitlerine uymamak

9 Ortak Yaşam Yönetmeliği 9 4. Gürültü yasağını ihlal etmek 5. Evcil hayvan gezdirirken dışkılarını toplamamak 6. Yönetim planındaki bağımsız bölüm ve eklentilerinde evcil hayvan besleme kurallarına uymamak 7. Kapı önüne ayakkabı, terlik ve eşya bırakmak 8. Yangın merdivenlerine eşya koymak 9. Site içinde araç içinde yüksek sesle müzik dinlemek 10. Yollarda trafik akış yönüne ilişkin düzenlemelere uymamak 11. Toplu yapı (Site) tesislerinden yararlanma kurallarını ihlal etmek(duş almadan havuza girmek gibi) 12. Gerekli sigorta işlemlerini yaptırmamak (Özellikle kat maliklerinin yükümlülükleri bölümünde sayılan sigorta işlemlerini yaptırmamak) 13. Yönetim planındaki özel bahçe düzenine uymamak 14. Toplu yapı ortak yeri niteliğindeki bahçeyi kişisel alanda kullanmak 15. Site yönetim kurulu ve site müdürünün duyuru ve kararlarına uymamak 16. SYP ve site ortak yaşam yönetmeliği kurallarına aykırı tüm eylemler

10 10 Crystal Park Sitesi b. Cezai şart miktarı, Tahsil usulü ve Gecikme faizi: 1. Ceza miktarı her fiil için ¼ net asgari ücrete endekslenmiştir. Tutardan az olmamak kaydıyla belirlenen miktardır. 2. SYK veya Site Müdürü bu fiilin işleniş biçimine göre ve şahıslar arasındaki sübjektif hallerin varlığını dikkate alarak bu cezai şart ile ilgili tutanak kendisine bildirilen kat malikler veya kiracının veya o konutu kullanma hakkı olan kişinin işletme aidat avans borcuna o ay ve fiilin devam ettiği her ay için ekleyecektir. 3. Cezai şartın ödenmesinde gecikilen her ay için gecikme faiz oranı %5 tir. c. Kurallara aykırı davranışın saptanması durumunda ilgililere site yönetimi tarafından önce sözlü ve daha sonra yazılı uyarıda bulunulur ve saptanan aksaklık ve aykırılılıkların giderilmesi veya tekrarlanmaması için süre verilir. Kurallara aykırı davranış aynı zamanda yürürlükteki mevzuata göre suç ya da kabahat olmak özelliğini taşıyana ve yapılan sözlü ve yazılı uyarılara karşın uyarıda bulunulanlar tarafından gerekli önlemler alınmazsa durumu yetkili konu makamlarına bildirilir.

11 Ortak Yaşam Yönetmeliği 11 Bölüm 3 İLETİŞİM KURALLARI İLETİŞİM YOLLARI MADDE 7: Site sakinlerinin yönetimle iletişimi aşağıdaki yol ve yöntemlerle sağlanır. a. Blok Temsilcileri: Her blok temsilcisi, site yönetim kurulu ve site müdürüyle doğal olarak iletişim sağlar. Bloklarının ve oturan kişilerin sorun ve ihtiyaçlarını yazılı ve sözlü olarak bildirirler. b. Elektronik İletişim: Elektronik ortam oluşturan adresleri şunlardır c. Duyuru panoları d. Cep telefonu aracılığı ile kısa ileti gönderimi e. Sitenin telefon sistemi İLETİŞİM KURALLARI MADDE 8: Siteye ilişkin iletişim kuralları aşağıda belirtilmiştir:

12 12 Crystal Park Sitesi a. Site sakinleri ile SYK ve Müdür arasındaki iletişim tercihen ve öncelikle yazılı olarak ve elektronik ortamda yapılır. b. Elektronik ortamda iletişim konut maliklerinin şifreleri aracılığı ile kişisel bilgilerine ulaşabilmeleri ve olanak verecek şekilde tasarlanır ve uygulanır. Şifrelerin nasıl elde düzenleneceği ve korunacağı SYK tarafından belirlenir. c. Site yönetimi GENEL DUYURULAR ile ilgili anımsatma bilgisini konut maliklerinin cep telefonlarına kısa ileti ile de iletme yetkisine sahiptir. d. Site yönetimi, elektronik iletişimi tercih eden konut maliklerine genel nitelikli yazılı onayları alınarak elektronik posta yoluyla tebligat yapabilir. e. Konut maliklerinin elektronik ortamda iletişim kolaylıklarına site yönetimi ve SYK tarafından sınırlama getirilemez. f. Site sakinleri, yönetimde tutulan kişisel irtibat bilgilerindeki güncellemeleri düzenli olarak yönetime iletmekle yükümlüdür. g. SYK ve Müdür, elektronik ortamlardaki kişisel bilgi ve verilerin üçüncü kişilerin eline geçmemesi için gerekli güvenlik önlemlerini almaları zorunludur. h. Konut maliklerinden alınan Kimlik Bildirim Forumları (Form C), cep telefonu, ev telefonu ya da elektronik posta adresi gibi kişisel irtibat

13 Ortak Yaşam Yönetmeliği 13 bilgileri sadece yönetim tarafından kullanılır ve üçüncü şahıslara verilemez ve kullandırılamaz. DUYURU PANOSU MADDE 9: Site yönetimi tarafından konut maliklerinin bilgisine iletilen tüm duyurular sosyal tesis binası ve blok girişlerinde yer alan SİTE DUYURU PANO- LARI asılır. a. Duyuru Panosuna aşağıdaki duyurular asılır: 1. Resmi duyurular: Seçim listeleri gibi 2. Site toplumsal etkinlik duyuruları 3. SYK ve Site Müdürünün yaptığı duyurular. b. Duyuru Panosuna asılacak tüm duyurular SYK nın onayı ile asılabilir. SYK nın onayı olmayan duyuru ve afişler panoda yer alamaz. c. Sitenin duyuru panosu dışındaki yerlere ve direklere SYK nın onayı almaksızın afiş ve ilan asılması yasaktır. CEP TELEFONUNDAN KISA İLETİ GÖNDERİMİ MADDE 10: SYK önemli nitelikteki duyuruları konut maliklerine kısa ileti yolu ile atabilir.

14 14 Crystal Park Sitesi Bölüm 4 ÇEVRE DÜZENİ VE SAĞLIĞI ÇEVRE DÜZENİ VE TEMİZLİĞİ MADDE 11: Çevre düzeni ve temizliği görevi evsel, katsal ve tehlikeli ve zararlı atıkların toplanması, depolanması, taşınması, bertaraf ve geri kazanılması. Site içi yolların süpürülmesi, yıkanması ve zararlı ve kanatlılara karşı mücadele edilmesi işlemlerinden oluşur. EVSEL ATIKLARIN TOPLANMASI MADDE 12: Evsel atıkların toplanmasına ilişkin kurallar aşağıda belirtilmiştir. a. Site yönetiminin ilan ettiği gün ve saatlere göre blokların çöpleri, konutlardan toplanarak site çöp toplama istasyonuna boşaltılır. b. Evsel kat atıklarının toplanmasına ilişkin program site müdürü tarafından yapılır ve uygun araçlarla konut sahiplerine duyurulur. c. Konut malikleri evsel kat atıklarını uygun sağlamlıkta, sızdırmazlık niteliği olan ve ağzı kapalı naylon torbalarla görevlilere teslim etmeleri gerekmektedir. d. Evsel kat atıklarının açıklanan toplama saatlerinden 15 dakika önce kapı önüne bırakılması zorunludur.

15 Ortak Yaşam Yönetmeliği 15 e. Toplama sırasında kapı çalınarak çöp olup olmadığı sorulmaz. f. Çöp toplama saatleri dışında konut maliklerinin kendi çöplerini en yakın çöp deposuna atması gerekir. SİTE ORTAK ALANLARININ VE YOLLARIN TEMİZLİĞİ MADDE 13: Sitenin ortak alanlarında, yollarında, park ve bahçelerinde, spor alanlarında ve çocuk oyun alanlarında oluşan kentsel atıkların toplanması ve bertaraf ile ilgili ilkeler aşağıda sıralanmıştır. a. Kentsel atıkların genel temizliği Müdür tarafından sağlanır. b. Kentsel atıkların toplanması ve bertaraf işlemlerini etkili ve ucuz şekilde gerçekleştirilmesi için site sakinlerinin site yönetimi ile işbirliği içinde olması ana ilkedir. c. Ortak alanlara ve yollara çöp atmak kurallara aykırı davranıştır. d. Karlı günlerde site içi yollarının buzlanmaya karşı korunması ve açık tutulması müdürün görevidir. Müdür bu bağlamda belediye olanaklarından daha fazla yararlanabilmenin yollarını araştırır. KENTSEL ALANLARIN AYDINLATILMASI VE BAKIMI MADDE 14: Site kentsel alanlarının aydınlatılması müdürün sorumluluğundadır.

16 16 Crystal Park Sitesi UÇAN ZARARLILARLA VE HAŞERELERLE MÜCADELE MADDE 15: Uçan zararlılar ve öteki böcek ve haşerelere karşı gereken önlemlerle ilgili kurallar aşağıda belirtilmiştir. a. Sivrisinek, karasinek ve arı gibi uçan zararlılarla fare, kene, hamam böceği ve karınca gibi haşerelerle bir program dahilinde mücadele etmek SYK ve müdürün görevidir. b. Bu önlemlerin ekolojik dengeyi bozmayacak, çevre kirliliğine yol açmayacak ve canlılara zarar vermeyecek şekilde kullanılması için SYK ve Müdür gerekli önlemleri alır ve gerekliyse uzman danışmanlardan destek alır. c. SYK ve Müdür bu konu da ilgili belediye ile işbirliği içinde düzenli ilaçlama yapılmasını söyler. d. Zararlılara ve uçanlara karşı ortak alanlarda yapılacak ilaçlama ile ilgili program müdür tarafından hazırlanır ve konut maliklerine duyurulur. e. Maliklerin bu ilaçlama dönemlerinde gereken önlemleri almaları ve kendi bahçeleri ve evleri için eş zamanlı önlem almaları toplu mücadelede ana ilkedir. f. Gerekli görüldüğü takdirde site yönetimi konut bahçelerinde ilaçlama yaptırabilir. g. Konut bahçelerinde ilaçlama yapacak olan konut maliklerinin komşularını bilgilendirerek evcil

17 Ortak Yaşam Yönetmeliği 17 hayvanlarını koruma altına almaları ve hayvanların sağlığını riske atmamaları gerekir. BAHÇE DÜZENİ VE BAKIMI MADDE 16: Bahçelerin düzenlenmesi, bitkilendirilmesi, sulanması, korunması ve yönetimi ile ilgili olarak uyulması gereken kurallar aşağıda belirlenmiştir: a. Bahçeli konutlar, bahçe düzenleme ve bakımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. b. Konutlarını teslim alan konut malikleri bahçe peyzaj ve düzenlemesini, konut tesliminden sonra en geç 3 ay içinde tamamlamakla yükümlüdür. c. Bahçe düzenlemesi ve bakımının bağımsız bölüm maliki tarafından SYK nca belirlenen sürede yaptırılmaması durumunda gerekli işlemler SYK tarafından yaptırılır ve ücreti bağımsız bölüm malikinden tahsil edilir. d. Konut malikleri, konut bölümüne tahsil edilmiş olan yeşil alanı, diğer bağımsız bölüm konut maliklerine zarar vermeyecek şekilde düzenlemek ve kullanmakla yükümlüdür. e. Bahçeyi peyzaj düzenlemesi yapacak olan konut malikleri çevrede gürültü, duman ve gürültü kirliliği yaratmamak zorundadır. f. Konut malikleri bahçelerini düzenlerken genel görünümü bozmamak ve orijinal bahçe kadrolarına sadık kalmakla yükümlüdür. g. Konut bahçelerinde bahçe kodları değiştirilemez, kod farkı yaratan toprak şeyler kaldırılamaz,

18 18 Crystal Park Sitesi altlarına depo, odunluk ve oda gibi ek yapılar inşa edilemez. h. Konut bahçe alanının sınırları değiştirilemez. i. Konut bahçelerine metal şeklinde veya farklı şekillerde bayrak, sancak, tabela gibi işyeri ifadesi yansıtacak şekilde işaretleme yapılamaz ve tanıtım amaçlı reklam araç ve gereçleri asılamaz. j. Konutların bahçelerinin düzenlemesi sırasında tahta perde, pergola, branda ve yüksek boylu çit bitki uygulaması gibi yöntemlerle komşu konut maliklerinin görüş açısının kapatılması yasaktır ve komşuluk hakkının çiğnenmesi olarak kabul edilir. k. Konut bahçe alanlarını sınırlayan bitkilerin en fazla yüksekliği 1.00 mt. olmalıdır. l. Bahçe düzenlemesi yapılan bahçeden geçen doğalgaz, içme suyu, atık su, yağmur suyu ve elektrik alt yapılarına zarar vermemek için müdüre başvurarak gerekli teknik desteği almak konut maliklerinin yükümlülüğüdür. m. Bahçelerin sulama ve drenaj alt yapıları yapılırken bahçe su drenaj giderinin konutun kanalizasyon giderine değil yağmur suyu giderine bağlanması zorunludur. Atık su akıtma sisteminin zarar görmemesi için alt yapı çalışması öncesinde müdürü bilgilendirmek konut malikinin yükümlülüğüdür. n. Site yönetimi teknik ekipleri tarafından yapılan denetim ve uyarılara tüm konut maliklerinin uyması ve gerekli önlemleri alması zorunludur.

19 Ortak Yaşam Yönetmeliği 19 o. SYK bahçe düzenlemelerinin yapılabileceği ay, hafta ve günleri belirlemek yetkisine sahiptir. SYK nın bu yolda alacağı kararlar uygun araçlarla konut sahiplerine duyurulur. Konut sahipleri bu düzenlemeye uymak zorundadır. p. Resmi tatillerin ve dini bayramların birinci gününde ve Pazar günleri gürültülü makine olan çim biçme araçları kullanmak yasaktır. Diğer günlerde saat ve arasında çim kesimi yapılabilir. r. Pazar günleri peyzaj firmalarının siteye girmesine izin verilmez. Site güvenliği bu amaçla gerekli önlemleri alır. s. Peyzaj firmaları bakımını yaptıkları bahçelerin tarımsal atıklarını toplamak ve site dışına çıkarmakla yükümlüdür. t. Bahçelerinin bakımını kendileri yapan konut malikleri biçtikleri çimi (ağır ve yırtık olmayacak şekilde, toprak ve taş gibi cisimlerden arındırılmış olacak) torbalamak ve bu torbaları en yakın çöp bidonunun yanına koymakla yükümlüdür. u. Belediye tarafından alınmayan toprak ve taş gibi hafriyat atıkları çöp bidonlarına atılamaz ve ortak alanlara terk edilemez. Bu tür atıklar konut malikleri tarafından uygun yöntemlerle bertaraf edilir. v. Bahçe içerisine beton dökülemez, bahçe duvarları çevrilemez.

20 20 Crystal Park Sitesi EV HAYVANLARI MADDE 17: Crystal Park sitesi ev hayvanları besleme kuralları SYP nin 49/4 maddesinde düzenlenmiştir. Ev hayvanları ile ilgili uyulması gereken ilke ve kurallar aşağıda belirlenmiştir: a. Sitede ev hayvanı besleyen tüm konut malikleri site yönetiminden izin almakla yükümlüdür. İlgili konut maliki izin ve taahhütname formunu doldurarak site yönetimine ulaştırır ve müdürün yazılı onayını alırlar. b. Evcil hayvan sahibi konut maliki ve kiracıları, aşağıdaki kurallara uymak ve koşulları yerine getirmek zorundadır: 1. Her konutta sağlıklı şartlarda bakılmak kaydıyla çevreye rahatsızlık vermeyecek evcil kedi ya da köpek bakılabilir. 2. Hayvanların kimlik bildirimini (pedigree) ve onaylanmış sağlık belgesinin bir örneğini site müdürüne vermek ve dönemsel aralıklarla güncellemelerini sağlamak 3. Hayvanın özelliğine göre barınak sağlamak 4. Hayvanlara, hayvan hakları kapsamında bakım, barınma, temizlik ve beslenme koşulları ve olanakları sağlamak 5. Hayvanlara özen ve dikkatle işlemde bulunmak ve sağlıklarının veteriner denetimi altında olmasını güvence altına almak

21 Ortak Yaşam Yönetmeliği Hayvanların tasmalı ve kimlikli olmasını sağlamak 7. Bahçe dışında ortak alanlarda gezdirilen hayvanların mutlaka tasmalı ve zincirli olmalarını sağlamak 8. Hayvanların başkalarının bahçelerine zarar vermesini ve pisletmesini önlemek 9. Hayvanların komşuları rahatsız etmemesi için gerekli önlemleri almak 10. Aşırı gürültü çıkararak çevreye ve rahatsızlık veren hayvanların eğitilmelerini sağlamak 11. Hayvanların gezinme sırasında dışkıları ile çevreyi kirletmemeleri için süpürge, naylon torba ve faraş gibi temizlik gereçlerinin gezdirenin yanında bulundurmasını sağlamak ve kirliliğin oluşması durumunda gerekli temizliği yapmak 12. Site ortak alanlarında, yeşil alanlarında, sosyal tesislerinde hayvan beslenmesi yasaktır. 13. Saldırgan hayvanlarla (Pitbull ve Rotweiler gibi) at, inek, koyun, tavuk ve horoz gibi kümes hayvanlarının beslenmesi yasaktır. 14. Evcil hayvanları spor alanlarına, çocuk oyun alanlarına, açık ve kapalı havuz alanlarına, soyunma ve duş gibi yerlere sokmamak 15. Asansörlere evcil hayvanlar kesinlikle alınamazlar.

22 22 Crystal Park Sitesi Bölüm 5 TEKNİK HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ VE ALTYAPI SİSTEMLERİNİN BAKIM VE ONARIMI TEKNİK HİZMETLER MADDE 18: Ortak tesisat ve altyapı konumundaki sistemlerde oluşabilecek arızaların giderilmesi ve dönemsel bakımlarının yapılmasından müdür sorumludur. Bu bağlamda söz konusu olan tesisat ve altyapılar aşağıda sıralanmıştır: a. Tüm ortak alanlar b. Havuzlar c. Yollar ve yürüme alanları d. Sosyal tesislerdeki ortak tesisat ve altyapılar e. Jeneratör ve enerji dağıtım şebekesi (hatlar, panolar) f. Yol, çevre, peyzaj, cephe ve diğer ortak mekanlardaki aydınlatma sistemleri g. Isıtma sistemleri h. Soğutma sistemleri i. Havalandırma sistemleri j. Asansör ve sinyalizasyon sistemleri k. Kapalı devre kamera sistemi l. Uydu sistemi m. Yangın algılama ve ihbar sistemi

23 Ortak Yaşam Yönetmeliği 23 n. Doğalgaz sistemi o. Su tesisatı sistemi p. Telefon şebekesi SU KUYULARI VE SONDAJ TESİSLERİ MADDE 19: Siteye ait su kuyuları ve sondaj tesislerinin yönetimi ile ilgili kurallar aşağıda belirtilmiştir. a. Su kuyularının ve sondaj tesislerinin kullanma, bakım ve onarım el kitabı müdür tarafından hazırlanır ve SYK tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. b. Bağımsız konutlarının bahçelerinde bağımsız sondaj yapmak ve artezyen kuyusunu açmak yasaktır. SİTE ARITMA SİSTEMLERİ KULLANIM KURALLARI MADDE 20: Siteye ait arıtma sisteminin yönetimiyle ilgili kurallar aşağıda belirtilmiştir: a. Crystal Park sitesi evsel pis su artıma tesisinin kullanma, bakım ve onarım el kitabı müdür tarafından hazırlanır ve SYK tarafından onaylanarak yürürlüğe konur. Bu sistemin düzenli çalışmasının temini, takibi ve denetimi müdürün görevidir. b. Site kanalizasyon sisteminin olası tıkanma ve taşmalardan korumak amacı ile her bir konut maliki, kendi konutunda gerekli önlemleri alıp, dikkat ve özen göstermekle yükümlüdür.

24 24 Crystal Park Sitesi c. Bez, naylon, tuvalet kağıdı ve hijyenik ped gibi tıkayıcı maddelerin tuvaletlere atılmaması konusunda aile bireylerine ve ailelerin temizlik konusundaki yardımcılarına gerekli bilgilendirmeyi yapmak ve gerekli önlemleri almak konut maliklerinin sorumluluğundadır. Konut malikleri, bu konuda kendi aile bireylerini ve yardımcılarını uyarmak ve denetlemekle yükümlüdür. d. Bu konuda site teknik ekipleri tarafından yapılan denetimler ve uyarılar tüm konut maliklerinin uyması ve gerekli önlemleri alması zorunludur. DİĞER ALTYAPI SİSTEMLERİ MADDE 21: Yukarıda sayılanların dışında kalan altyapı sistemleri ile ilgili kurallar aşağıda belirtilmiştir. a. Öteki altyapı tesislerinin kullanma, bakım ve onarım el kitapları müdür tarafından hazırlanır ve SYK tarafından onaylanarak yürürlüğe konur. b. Bu sistemlerin düzenli çalışmalarının tamamı müdürün görevidir. ALTERNATİF VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMINI ÖZENDİRME VE SU TASARRUFU MADDE 22: Çevresel kalitenin korunması ve geliştirilmesi için alınacak önlemler aşağıda sıralanmıştır: a. SYK, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile ilgili önlemlere katkıda bulunmak üzere sitede uygulanabilecek alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarını (rüzgar, güneş) yaygınlaştırmak

25 Ortak Yaşam Yönetmeliği 25 amacıyla konut maliklerinin proje ve öneri getirmesini teşvik eden, konut sahiplerini bu kaynakları kullanmaları için özendirilir. b. SYK cam, kağıt, pil ve kullanılmış yağ gibi evsel atıkların kaynağında ayrıştırılması için konut maliklerinin bilinçlendirilmesi konusunda site sakinlerine yol gösterici, önderlik yapar ve konunun uzmanı olan konut maliklerinin katılımcı yaklaşımını özendirir. c. SYK nın yazılı izni olmadıkça çevreye zarar verebilecek projeler ve etkinliklerde bulunmak yasaktır. d. SYK, özellikle yaz aylarında bağımsız bina ve ortak alanlarda suyun en iyi ve en ekonomik şekilde kullanılması için önlemler alır. KONUTLARIN TEKNİK YARDIM GEREKSİNİMİ MADDE 23: Site sakinlerinin gereksinim duyabileceği teknik yardımlarla ilgili kurallar aşağıda sıralanmıştır: a. Site teknik personeli ana ilke olarak konut maliklerine özel hizmet veremezler. Konut malikleri ve kiracılar site personelinden doğrudan yardım isteyemezler. Ancak konutların acil ve yaşam-koşullarını zorlaştırıcı sorunlarının giderilmesi için müdürün izni ile kısa süreli hizmet verebilirler. b. Site sakinlerinin bu tür acil taleplerini sözlü veya olanaklı ise yazılı olanak yönetim ofisine iletmeleri

26 26 Crystal Park Sitesi gerekir. Yapılacak işlem müdür tarafından belirlenir. c. Kendilerinden doğrudan yardım istenen teknik personel bu talebi müdüre bildirir ve müdürün vereceği talimata göre hareket eder. d. Konut malikleri ve kiracıların görevli teknik personele iş tamamlanınca yazılı görevleri yaptıkları için bahşiş vermesi veya benzeri ödüllendirmeler yapması ve görevlilerin bu gibi ödülleri kabul etmeleri yasaktır ve iş akdinin feshi sonucunu doğurur. e. Site sakinleri başarılı buldukları görevlilerin ödüllendirilmesi için SYK na ya da müdüre yazılı öneride bulunabilirler. YAPI BAKIM ONARIM VE DEĞİŞİKLİĞİ MADDE 24: Konutlarda konut sahibi tarafından yapılacak bakım ve onarım çalışmaları ve değişiklikler konusunda gerekli ilke ve kurallar aşağıda belirtilmiştir: a. Konut maliklerinin bina içi ve dışında yapacakları yapı bakım ve onarımı ile değişiklik ihtiyaçlarını giderme konusunda imar kanununa, imar planlarına, imar yönetmeliklerine, yapı ve yapı kullanma izin belgelerine ve site yapım planı ve projelerine uygun davranması temel ilkedir. b. Konut maliki dışında hiçbir kişi ve kuruluş bina içi ve dışında mimari projeye aykırı yapı bakım, onarım ve değişikliği yapamaz. c. Konut maliklerinin konutlarında yapmak istedikleri dekorasyon amaçlı değişiklik çalışmaları

27 Ortak Yaşam Yönetmeliği 27 esnasında (kolon veya taşıyıcı duvar yıkma, tuvalet ve banyo gibi altyapı gibi sistemlerini etkileyen alanlarda yer değiştirme ve bahçe alanlarında veya çatıda su deposu yapma gibi) binaların statik hesaplarını bozacak ek ve geniş kapsamlı değişiklikler yapmaları, elektrik tesisatına aşırı yük getirecek girişimlerde bulunmaları ve binaların dış cephesinde genel görüntü estetiğini bozacak ve yönetim planında ve imar planlarına aykırı nitelikte eklenti ve değişiklik yapmaları yasaktır. d. Sitenin bir merkeze bağlı olarak kurulmuş ısıtma, su, gaz gibi tesislerin konutlardaki sabit kısımlarında yer değişikliği, hacim ilavesi ve diğer yollarla değişiklik ve genişletme çalışması yapılamaz. SÜREÇ MADDE 25: Konut maliklerinin yapılarında bakım, onarım yaparken uymaları gereken kurallar aşağıda sıralanmıştır: a. Konut maliki konutunda yapılabilecek her türlü bakım ve onarım talebini aşağıdaki belgelerle birlikte SYK na sunar, Site Yönetimini bilgilendirir ve site yönetiminden izin alır: 1. Konut malikinin konutu ile ilgili bakım, onarım ve değişiklik işlemi ile ilgili yazılı dilekçe 2. Söz konusu işlemin mimarı, mühendislik ve teknik bilgilerini içeren proje bilgisi 3. Söz konusu işlem için ilgili Belediyenin imar müdürlüğünden alınan izin belgeleri

28 28 Crystal Park Sitesi b. Yapılacak işlemlerin yukarıda (a) maddesinde açıklanan site inşaat projesine ve bu konuda yetkili yerel yönetimlerin iznine ve ilgili tüm yasal mevzuata uygunluğunu sağlamak ilgili konut maliklerinin sorumluluğudur. c. Bakım ve onarımın tamamlanma süreci ile ilgili olarak konut maliki, müdürü dönemsel aralıklarla bilgilendirir. Müdür bu işlerin takibinden ve denetiminden sorumludur. d. Konut maliki binasında çalışacak usta ve işçilerin kimliklerinin birer örneğini müdüre vermekle yükümlüdür. e. Dışarıdan temin edilen işçi ve ustaların çalışma saatleri içinde konutta bulunmalarını sağlamak ve bu gibi kimselerin site içinde dolaşmalarını ve çalışma sonrasında konutta gecelemelerini önlemek ve iş bitiminde siteyi terk etmelerini sağlamak site güvenlik ekibinin ve site yönetimin sorumluluğudur. f. Bakım/onarım da çalışanların her girişte kimliklerini site güvenliğine teslim etmeleri ve giriş kartı alarak siteye girmeleri gereklidir. g. İnşaat süresince su, elektrik, telefon ve pis su altyapı sistemlerinin zarar görmemesi için müdür ile işbirliği ve eşgüdüm sağlanmadan kazı yapılamaz. h. Yapım çalışmaları sırasında yanıcı, patlayıcı, kemirici, sızıcı nitelikte tehlikeli maddeler bulundurulamaz. Aksi durumda doğabilecek hasar ve kayıplardan ilgili konut maliki sorumludur.

29 Ortak Yaşam Yönetmeliği 29 i. İnşaatlardan çıkan moloz ve inşaat atıklarının sadece ilgili belediyenin uygun gördüğü alanlara dökülmesi sorumluluğu, ilgili konut maliki ve onun bakım ve onarım çalışması yaptırdığı taşeron firmaya aittir. Bu gibi bina içi tadilatlarda çıkan inşaat atıklarının site çöp bidonlarına atılması yasaktır. BİNA DIŞI GÖRSEL ESTETİK MADDE 26: Sitenin görsel estetiğinin ve mimari bütünlüğünün bozulmaması için konut maliklerinin uymak zorunda olduğu koşul ve kurallar aşağıda sıralanmıştır. Ayrıca SYP nın 49 ncu maddesinde yer alan bağımsız bölümün kullanımına ilişkin yasaklar başlıklı bölümde yer alan tüm koşullara konut maliklerinin uyması esastır. a. Bağımsız bölümlerde yapının orijinal mimari görünümünü etkilesin veya etkilemesin dış cephe üzerinde, bina duvarına bitişik, sabit, taşınamaz, portatif ve açılır kapanır olmayan, KMK nın 12.maddesi gereğince düzenlenen ve tapu sicil müdürlüğüne ibraz edilen proje ve noter listesinde bulunmayan ve belediye imar izninde yer almayan eklentiler yapılması kesinlikle yasaktır. b. Bu kapsamda yapılan eklentiler yasa dışı kabul edilir ve oluşabilecek zararlar ilgili bağımsız bölüm konut malikinden tahsil edilir. c. Bağımsız bölümler kesinlikle birleştirilemez ve yeni bağımsız bölümler yapılamaz.

30 30 Crystal Park Sitesi d. Konutların dış cephelerini orijinal renklerinden farklı renklerle boyamak yasaktır. e. Bağımsız bölümlerde yapının orijinal mimari görünümünü etkilesin veya etkilemesin dış cephe üzerinde içerden ve dışarıdan herhangi bir değişiklik ve ilave yapılması ve pencerelere klima cihazları yahut vantilatör takılması yasaktır. f. Konutlarda yeni pencereler açmak, mevcutları değiştirmek, genişletmek veya daraltmak yahut birleştirmek yasaktır. g. Konut dış duvarlarını ayırıcı elemanları yıkmak, geri yahut ileri almak, yeni duvarlar örmek, projesini değiştirici restorasyon yapmak yasaktır. Konutun yüksekliğini değiştirmek yasaktır. h. Konutun, dış kapılarının, model ve rengini değiştirmek, genişletmek, kapatmak, daraltmak, yerlerini değiştirmek yasaktır. i. Koruma amacına yönelik pencere demiri, panjur ve benzeri ilaveler (sineklik ve güneşlik gibi) sadece SYK izni ile yapılabilir. j. Konutların pencerelerine halı, kilim ve benzeri şeyleri asmak yasaktır. Bu konuda konutlarda görev yapan temizlik personelinin bilinçlendirilmesi sorumluluğu konut malikinindir. k. Konut teras ve balkonlarının binaya bitişik taşınmaz ve sabit yapılarla kapatmak kesinlikle yasaktır. l. Konutların çatılarında dış görünüşü etkileyecek müdahalelerde bulunmak, çatı yükseklikleri ve bacalarda değişiklik yapmak yasaktır.

31 Ortak Yaşam Yönetmeliği 31 m. Konutların çatılarında bina statik hesaplarını bozacak ek hacimli yapılar veya beton örme merdiven yapmak yasaktır. n. Konuta bitişik olacak ya da belli bir amaca tahsis edilmiş olanlarda sabit barbekü ve benzeri yapılar yapılamaz. o. Konut bahçe alanının sınırlarında değişiklik yapılamaz. p. Konut girişinde eşya, ayakkabı ve terlik gibi eşyalar bırakmak yasaktır.

32 32 Crystal Park Sitesi Bölüm 6 SOSYAL TESİSLERİN VE ORTAK ALANLARIN KULLANIM KURALLARI SOSYAL TESİSLER MADDE 27: Sitenin sosyal tesisleri aşağıda belirtilmiştir. SPOR ve DİNLENME TESİSLERİ: a. Kapalı Tesisler 1. Fitness salonu 2. Oyun ve oturma salonu 3. Cafeterya b. Açık Spor Tesisleri 1. Basketbol-Voleybol-Tenis kortu 2. Açık havuz 3. Çocuk havuzu 4. Çocuk oyun parkı 5. Duşlar SOSYAL TESİSLERİN KULLANIM KURALLARI MADDE 28: Sosyal tesislerin kullanıma ve yönetimine ilişkin ilke ve kurallar aşağıda belirtilmiştir: a. Sosyal tesislerin kullanım kuralları müdür tarafından düzenlenir ve SYK nın onayı ile

33 Ortak Yaşam Yönetmeliği 33 yürürlüğe konur. Bu kurallar, bu yönetmelikte belirlenen iletişim yöntemleriyle site sakinlerine duyurulur. b. Sitenin sosyal tesisleri, site sakinlerinin kullanımına tahsis edilmiş yapıların tümünü kapsar. Konukların sosyal tesisleri kullanım konusunda SYK ek kurallar geliştirebilir. c. Sosyal tesislerin yönetimi, denetimi ve bakımından SYK ve müdür sorumludur. d. Bu tesislerin kullanım amaçlarına uygun olarak kullanımı, korunması, ikame ettirilmesi ve bakımı ile ilgili konut maliklerinin uymakla yükümlü olduğu ana kurallar aşağıda belirtilmiştir: 1. Ortak kullanıma açık olan sosyal tesislerin konut malikleri tarafından münhasıran ve diğer malikleri dışlayıcı biçimde kullanılması yasaktır. 2. Sosyal tesislerin konut maliklerinin ortak yararına sunulan etkinliklere tahsisi ve SYK nın yazılı onayı ile yapılabilir. 3. Sosyal tesislerin bu tür etkinliklere tahsisinde talep eden konut maliki tesisin kullanım sonrasında yerin temizliğinden ve bulundurulmasından ve doğabilecek tüm kayıp ve hasarlarından sorumlu tutulur. 4. Kayıpların ve hasarların ilgili konut malikinden yerine konması ya da tamir ettirilmesi istenir.

34 34 Crystal Park Sitesi 5. Sosyal tesislerde unutulan ya da kaybolan kişisel eşyalardan yönetim sorumlu tutulamaz. 6. Sosyal tesisleri kullananlar, görevlilerin uyarılarına uymak zorundadır. HAVUZ KULLANIM KURALLARI MADDE 29: Havuzu kullanan site sakinleriyle onların konukları aşağıdaki kurallara uymak zorundadır: a. Yazılı uyarı levhalarında yer alan uyarılara uymak. b. SYK ve müdür tarafından belirlenmiş istifade ve kullanım saatlerine uymak. c. Yüzme sırasında bone takmak. d. Havuza girmeden önce duş almak. e. Salgın ve bulaşıcı nitelikte hastalık, üşütme, ateşli enfeksiyonlar, deri lezyonları, çıban, göz iltihabı, kulak akıntısı ile üzerinde bandaj veya floster taşımamak. f. Havuza girmeden önce ilaçlı (permanganantlı) bölümdeki suya sokmak. g. Havuz ve çevresinde cam eşya kullanmamak. h. Havuz bölgesinde ayakkabı ile dolaşmamak; bisiklet, kaykay ve scooter v.b. gibi araçları kullanmamak. i. Havuz etrafında koşmamak. j. Havuz çevresinde terliksiz dolaşmamak. k. Havuza atlamamak. l. Tüketilen yiyecek ve içeceklerin ambalaj atıklarını toplamak ve çöp bidonuna atmak.

35 Ortak Yaşam Yönetmeliği 35 m. Havuzlarda cankurtaran yoktur. Yüzme bilmeyen 12 yaşından küçüklerin havuza ebeveyn nezaretinde girmesi mecburidir. Bu konuda yönetim sorumlu değildir. n. Havuzda ve güneşlenme alanlarında uygun kıyafetler kullanmak. o. Havuzdan günü birlik veya saatlik yararlanmak isteyen misafirler olsa dahi yönetimin sezonluk belirlediği ücreti peşin olarak ödemek zorundadır. p. Havuzu kullananların sağlık ve yaşamsal risk sorumlukları kendilerine aittir. Site yönetimi havuzun kullanımı sırasında meydana gelebilecek yaralanma, ölüm veya herhangi bir kayıpta sorumlu değildir. Yukarıda şartları yerine getirmeyip havuzun suyunun kirletilerek yeniden boşaltılıp doldurulması ve gerekli kimyasalların kullanılması koşullarında, bu işlemin maliyeti buna sebep olanlardan tazmin edilecektir. DUŞLARIN, TUVALETLERİN KULLANIM KURALLARI MADDE 30: Duş, tuvalet ve soyunma odalarına ilişkin kullanım kuralları aşağıda sıralanmıştır: a. Duşların, tuvaletlerin, soyunma odalarının ve dolaplarının temiz kullanılması ve temiz bırakılması zorunludur. b. Soyunma odalarındaki eşyalara hasar verilmesi yasaktır.

36 36 Crystal Park Sitesi c. Duş ve tuvaletlerden çıkarken muslukların ve elektriklerin kapalı olmasını sağlamak zorunludur. FITNESS SALONUNU KULLANMA KURALLARI MADDE 31: Fitness salonunun kullanım kuralları aşağıda sıralanmıştır: a. Aynı zamanda dışarıda da giyilebilir ayakkabıları spor salonunda kullanmamak. b. Özel havlu getirip kullanmak. c. Öğreticilerden yardım almak ve uyarılara uymak. d. Aletlere zarar vermemek. e. Zarar verilen aletleri tamir ettirmek. f. Koşu bantlarını kullanmayı 20 dakika ile sınırlamak. g. Elektrikleri tasarruflu kullanmak. OYUN VE OTURMA ODALARININ KULLANIMI MADDE 32: Oyun ve oturma odalarının kullanımına ilişkin kurallar aşağıda sıralanmıştır. a. Kapalı sosyal tesislerin sosyal buluşma salonu olan ortak alanın kullanımı ve denetimi site yönetimi tarafından yapılır. b. Bu alan kafeterya adı altında organize edilen etkinlik için kullanılır. c. Çocuk oyun odasında galoş kullanımı zorunludur.

37 Ortak Yaşam Yönetmeliği 37 d. Eşyalara zarar verilemez. e. Çocukları denetlemek ve uyarmak ebeveynlerin sorumluluğundadır. BASKETBOL VE VOLEYBOL SAHASININ KULLANIMI MADDE 33: Basketbol-Voleybol sahasının kullanımı kuralları müdür tarafından belirlenir ve SYK onayı ile kesinleşir. Kurallar iletişim yöntemleriyle site sakinlerine duyurulur. a. Basket ve Voleybol sahası her gün arasında kullanıma açıktır. b. Bu sahalar kilitli olup randevu alınarak kullanım saatinde açılır. Kullanım ertesinde yeniden kilitlenir. Sahanın kilitli tutulmasında site güvenlik ekibi sorumludur. c. Randevu alınmadan sahaya girmek yasaktır. d. Sıra bekleyen olması durumunda her bir kullanıcı için kullanım süresi bir saat ile sınırlandırılır. e. Zemine zarar verebilecek ayakkabılarla girmek yasaktır. f. Sahaya yiyecek-içecek sokulmaz. TENİS KORTUNUN KULLANIMI MADDE 34: Kortların kullanım kuralları müdür tarafından belirlenir ve SYK onayı ile kesinleşir. Kurallar iletişim yöntemleriyle site sakinlerine duyurulur. Kortla ilgili kurallar aşağıda sıralanmıştır:

38 38 Crystal Park Sitesi a. Tenis kortu kilitli olup randevu alınarak kullanım saatinde kullanım için açılır. b. Kullanım ertesinde yeniden kilitlenir. Salonun kilitli tutulmasından güvenlik ekibi sorumludur. c. Randevu almadan korta girmek yasaktır. d. Sıra bekleyen olması durumunda her bir kullanıcı için kullanım süresi bir saat ile sınırlandırılır. e. 7 yaş altı çocuklar ebeveynlerinin gözetimi olmadan korttan yararlanamaz. f. Kortlara yiyecek içecek sokulamaz. ÇOCUK PARKININ KULLANIMI MADDE 35: Çocuk parkı kullanım kuralları müdür tarafından belirlenir ve SYK onayı ile kesinleşir. Kuralları iletişim yöntemleriyle site sakinlerine duyurulur. a. Çocuk parkında, çocukların hareket ve davranışlarından ebeveynleri sorumludur. b. Çocuk parkındaki araç ve gereçlere zarar ve hasar verilmesi yasaktır. c. Çocuk parkındaki salıncak ve kaydırak gibi benzeri araç ve gereçler 12 yaşından büyükler tarafından kullanılamaz. d. Çocuk parkında evcil hayvanlar dolaştırmak yasaktır. e. Çocuk parkındaki hasar ve zararlar sorumlusunun ebeveyni tarafından tazmin edilir.

39 Ortak Yaşam Yönetmeliği 39 Bölüm 7 GÜVENLİK, TRAFİK, YANGIN VE ACİL YARDIM KURALLARI SİTE GÜVENLİK SİSTEMİ MADDE 36: Sitenin Güvenlik Ana Planı(GAP)müdür tarafından hazırlanır ve SYK tarafından onaylanarak yürürlüğe konur. GAP a göre hizmet veren Güvenlik personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir: a. GAP ve GAP e dayanılarak hazırlanacak olan eğitim ve tatbikat programı site müdürü tarafından geliştirilir, SYK tarafından onaylanır ve güvenlik şefi tarafından uygulanır. b. Site güvenlik sistemi, site dış duvarları boyunca döşenen güvenlik kameralarından, tur kontrol sisteminden ve güvenlik personelinden oluşur. c. Site güvenlik ekibi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanununa tabidir ve özel güvenlik belgelerine sahiptir. d. Güvenlik ekibi, Özel Güvenlik Firması Güvenlik müdürüne bağlı olup site müdürü tarafından yönetilir. e. Site Güvenlik Ekibi, iki aylık dönemlerle eğitim ve sınava tabi tutulur. f. Dönemsel acil durum tatbikatlarıyla bilgi ve yetenekleri geliştirilir.

40 40 Crystal Park Sitesi g. Site güvenlik ekibi içinde yeterli sayıda Sağlık Bakanlığı ilk yardım sertifikasına sahip eleman bulunur. h. CCTV sistemi ile gece ve gündüz kesintisiz izleme ve kayıt yapılır. i. Site güvenlik ekibi müdüre günlük olay raporu verir. j. Müdür gerekli talimat ve görevleri güvenlik personeline tebliğ eder. k. Konut maliklerinin güvenlik ekibinin görevlerine müdahale etmesi yasaktır. l. Kendisinden doğrudan yardım istenen güvenlik personeli bu talebi site müdürüne bildirir ve kendisinden alacağı talimata göre hareket eder. m. Site sakinlerinin, site güvenlik personeline iş tanımlarında yazılı görevleri yaptıkları için bahşiş vermesi veya benzeri ödüllendirmeler yapması ve görevlilerin bu gibi ödülleri kabul etmeleri yasaktır ve iş akdinin feshi sonucunu doğurur. n. Site sakinleri başarılı buldukları güvenlik görevlilerin ödüllendirilmesi için SYK na ya da site müdürüne yazılı öneri de bulunabilirler. o. Mevcut durumda site kadrosunda bulunan personel için daha ekonomik ve kaliteli hizmet alınması için taş ören olarak hizmet alınabilir. SİTE GÜVENLİK KAYITLARI MADDE 37: Site sakinlerinin, site güvenliği ile ilgili yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:

41 Ortak Yaşam Yönetmeliği 41 a. Konut malikleri ve kiracılar veya başka bir hakla sitede oturanlar, 1774 sayılı kimlik bildirme konunu uyarınca konutlarında yaşayan kişilerin kimlik bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak Kimlik Bildirme Formuna iki nüsha halinde kaydederek müdüre vermekle yükümlüdür. b. Gerek konut maliki ve gerekse kiracının konuta taşınması ve çıkması durumunda: 1. Konutun kiraya verildiği bilgisini site yönetimine iletmek konut malikinin yükümlülüğüdür. 2. Siteye gelen konut maliki ya da kiracının geldiği semt muhtarlığından alacağı nakil ilmühaberi ile bağlı bulunulan ÇAMLIK MAHALLESİ MUHTARLIĞI na kaydını yaptırması konut malikinin ya da kiracının sorumluluğudur. c. Kimlik Formunu toplamak ve kolluk yetkililerine vermek müdürün görevidir. Müdür kimlik bildirme formunu vermeyenleri sözlü olarak uyarır. İki kez uyarılan konut maliki veya kiracı, yükümlülüğünü hala yerine getirmemişse ilgili konut maliki kolluk kuvvetlerine ihbar edilir d. Konut malikleri ve kiracılar, konutlarında çalıştırdıkları yardımcı personelin kimlik bilgilerini, personel işe başladıktan en fazla bir hafta içinde müdüre bildirmekle yükümlüdür. Site yönetimi yardımcı personele giriş kartı düzenler ve onların siteye kimlik bırakmadan giriş-çıkış yapması mümkün olur.

42 42 Crystal Park Sitesi e. Çalışmakta iken herhangi bir yüz kızartıcı suç nedeniyle işine son verilenler siteye alınmazlar. Bunlarla ilgili konut maliki SYK başkanı ile görüşmek ve çözüm bulmak yükümlülüğündedir. SİTEYE GİRİŞ VE ÇIKIŞLARIN DENETİMİ MADDE 38: Siteye giriş ve çıkışlarda uyulacak kurallar aşağıda belirtilmiştir: a. Sitenin ana giriş kapısında bariyer sistemi kullanılır. b. Site sakinlerinin günü birlik konukları, kapı girişinde güvenlik görevlilerince karşılanır ve kimlik bilgisi alınarak ilgili konut malikine ulaşılır. Misafirler, site sakinlerinden sözlü izin alınarak içeriye alınır. Konut malikine ulaşılamaması durumunda konuk site sakinine ulaşılana kadar uygun bir şekilde bekletilir. Site sakininden onay veya cevap alınamadığında konuk siteye sokulmaz. c. Site sakinleri, konutları içinde ve dışında yapılacak bakım, onarım ve tadilat işlerinde çalışacak kişi ya da kurumları önceden müdüre yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. d. Site sakinleri, konutların satışı veya kiraya verilmesi durumunda site yönetiminde bulunan kimlik bilgisi verilerini güncellemek ve müdüre bilgi vermek zorundadır. e. Taşınma, dekorasyon ve peyzaj uygulaması gibi nedenlerle inşaat ve iş makinelerinin, vinçlerin, sondaj makinelerinin, jeneratörlerin, malzeme

43 Ortak Yaşam Yönetmeliği 43 yüklü kamyonların ve benzeri araçların siteye girebilmesi müdürden alınacak yazılı izne bağlıdır. f. Ambulans, itfaiye, jandarma, polis ya da öteki resmi plakalı araçlarla, acil nitelikli araçlar hariç yukarıda sayılı araçlar, yazılı izinlerinin bulunmaması halinde site güvenliği tarafından siteye alınmazlar. SİTE İÇİ TRAFİK KURALLARI MADDE 39: Site içinde uygulanacak trafik kuralları aşağıda sıralanmıştır: a. Site içerisinde sürücü belgesi olmayanların motosiklet ve otomobil v.b. araçları kullanması yasaktır. b. Yaşı tutmayan ve sürücü belgesi olmayan çocukların site içinde motorlu araç kullanmaları yasaktır. Ebeveynler bu konuda gerekli önlemleri almak zorundadır. Bu bağlamda oluşacak zararlar ebeveynlerden tahsil olunur. c. Ehliyetsiz sürücüler(motosiklet dahil) site içine alınmaz. d. Bu gibi kişilerin yol açacağı can kaybı, yaralanma veya maddi hasarlı trafik kazalarında araç sahibi sorumlu tutulacaktır. e. Site içinde yapılabilecek en fazla hız sınırı 20 km/saattir. f. Site içi araç seyrinde yayalara ve bisikletli sürücülere öncelik verilir.

44 44 Crystal Park Sitesi g. Ana yollar üzerine, yangın söndürme cihazı veya vanası bulunan alanlara ve komşu konutların önüne araç park edilemez. h. Site içinde görülen ve kuşku duyulan araç ve kişilerin ivedilikle güvenliğe bildirilmesi zorunludur. i. Araçların konut otoparkı dışında yol kenarlarına yada başkalarına ait park yerine park etmesi yasaktır. j. Otoparklarda araç yıkamak ve deterjanlı ve ilaçlı su kullanmak kesinlikle yasaktır. k. Kapalı otoparka LPG li araçların girmesi tehlikeli ve kesinlikle yasaktır. YANGIN VE ACİL YARDIM ÖNLEMLERİ MADDE 40: Sitenin yangın ve öteki acil durumlarda uygulamak durumunda olduğu kurallar aşağıda verilmiştir: a. Sitenin Yangından Korunma Planı ve Yönergesi müdür tarafından hazırlanır ve SYK nun onayı ile yürürlüğe konur. b. Plan ve yönergenin personelin, yangın, kurtarma ve ilk yardım konusunda eğitilmesi hususunda bir eğitim bileşenini içinde taşıması zorunludur. c. Yönergeyi uygulamak ve personele gerekli eğitimi vermek ya da verdirmek müdürün sorumluluğundadır. d. SYK ve SDK incelemelerinde bu eğitimin yeterli olup olmadığını araştırmak ve KMGK na bilgi vermek zorundadır.

45 Ortak Yaşam Yönetmeliği 45 e. Site içinde can güvenliğini tehlikeye sokacak veya yangın tehlikesine neden olacak patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddeler bulundurulması yasaktır. f. Konutlarda üç temel yangın tipine (adi yangın, elektrik yangın ve yağ ya da gaz yangını) karşı etkili olacak kuru kimyasal toz içeren yangın tüpü bulundurmak konut malikinin sorumluluğudur. g. Konutlarda mevcut olan elektrik tesisatına aşırı yük getirecek ve usulüne uygun olmayan ilave ve tadilatlar yapmak kesinlikle yasaktır. h. Konut içinde yangın tespit edildiğinde yapılacaklar aşağıda belirtilmiştir: 1. Konutların elektriğinin kesilmesi 2. Yangın ihbarının verilmesi (110) 3. Ev halkının güvenli alana taşınması 4. Yangının ev içinde yayılmasını önlemek için oda kapılarının kapatılması 5. Ağız ve burun kapatılması duman/gaz solunmaması 6. Sigorta uzmanı gelmeden hasar gören eşyalara dokunulmaması DİĞER GÜVENLİK ÖNLEMLERİ MADDE 41: Konut malikleri kiracılar olarak konutlardan günlük ve tatil gibi nedenlerle uzun süreli ayrılma durumunda aşağıdaki güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür.

46 46 Crystal Park Sitesi GÜNLÜK AYRILMA DURUMUNDA a. Pencerelerin ve kapının kapalı olup olmadığının denetlenmesi b. Kilitlerin kapalı olup olmadığının denetlenmesi c. Alarm sisteminin devreye alınması d. Su musluklarının kapalı olduğundan emin olunması e. Elektrikle çalışan ütü, süpürge, fırın gibi ev aletlerinin fişlerinin prizden çıkarılmış olduğundan emin olunması UZUN SÜRELİ AYRILMA DURUMUNDA Yukarıda bahsedilen güvenlik önlemlerine ek olarak a. Ayrılışın ve ayrılış süresinin müdüre bildirilmesi b. Gidilecek yerin adres ve irtibat bilgilerinin müdüre bildirilmesi c. Tatilin süresince konuta girmeye yetkili kişilerin kimlik bilgilerinin müdüre bildirilmesi d. Taşınma durumunda taşınma işleminin yapılacağı zamanın müdüre en az 48 saat öncesinden bildirilmesi e. Konut içinden herhangi bir nedenle(onarım, değiştirme ve atma gibi)büyük eşya çıkacaksa önceden müdüre bildirilmesi f. Taşınmazlarda oluşabilecek zararlar (duvarların yıkılması, hasar görmesi elektrik tesisat ve çevreye verilebilecek zararlar gibi)için site güvenlik ekibince bir tutanak düzenlenmesi ve tutanağın sorumlu konut sahibi veya kiracı ve site yönetimi tarafından imza altına alınması.

47 Ortak Yaşam Yönetmeliği 47 Bölüm 8 DİĞER MALİ VE İDARİ KONULAR AİDATLAR MADDE 42: Aidatların her ayın 10. gününe kadar site yönetimi tarafından bildirilen banka hesabına nakit olarak ödenmesi zorunludur. Aidatlarını bu süre içinde ödemeyenlere KMK ve KMGK kararları çerçevesinde gecikme tazminatı uygulanır. YATIRIM HARCAMALARINA KATILMA AVANSLARI MADDE 43: KMGK kararları çerçevesinde oy çokluğu ile kabul edilen site yönetim harcamalarına katılan esas KMK ve Yönetim Planı ile düzenlenmiştir. Konut maliklerinin yatırım harcamalarına ait avans ödemelerini site yönetimi tarafından bildirilen banka hesabına vadesinde ödenmesi zorunludur. Yatırım harcamaları ile ilgili avans ödemelerini bu süre içinde ödemeyen veya eksik ödeyen konut malikleri hakkında KMK ve KMGK kararları çerçevesinde gecikme tazminatı uygulanır. KULLANMA TÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK MADDE 44: Bu kullanma tüzüğü ancak ve sadece KMGK nun alacağı yeni bir kararla değiştirilebilir. Yapılan bu değişiklik, bu kullanma tüzüğünde belirlenen iletişim yöntemleriyle konut sahiplerine duyurulur.

48 48 Crystal Park Sitesi Bölüm 9 YÜRÜRLÜK TARİHİ VE YÜRÜTME YÜRÜRLÜK TARİHİ VE YÜRÜTME MADDE 45: Bu kullanma tüzüğü (yönetmelik) KMGK da kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. MADDE 46: Bu kullanma tüzüğü(yönetmelik) SYK ve müdür tarafından yürütülür. Site yönetimine mesai saatleri içersinde numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Muhasebe için mesai saatleri içerisinde numaralı telefondan arayabilirsiniz.

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI 2. BÖLGE TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI MÜŞTERİ HİZMETLERİ ÇAĞRI MERKEZİ 444 0 795 CANLI DESTEK www.soyak.com.tr E-POSTA info@soyak.com.tr SOYAK SİESTA TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI Hoş geldiniz, SOYAK

Detaylı

ERYAMAN TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI

ERYAMAN TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI ERYAMAN 8-9 ETAP 48147 ADA GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI 1 1.BÖLÜM TANIMLAR 2.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER İÇİNDEKİLER 3.BÖLÜM GÖKSUPARK KONUTLARI YÖNETİM VE DENETİM ORGANLARI A-) GÖKSUPARK KONUTLARI

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM EL K TABI

TANITIM VE KULLANIM EL K TABI 1. B Ö L G E TANITIM VE KULLANIM EL K TABI MÜ TER H ZMETLER SATI SONRASI MÜ TER H ZMETLER Sorular n z için 444 0 795 / 2-2 tu lay n z TESL M SONRASI MÜ TER H ZMETLER Teknik destek talebi ve ar za bildirimleriniz

Detaylı

Büyükçekmece Alkent 2000 Çamlıca Sitesi Yönetim Planı

Büyükçekmece Alkent 2000 Çamlıca Sitesi Yönetim Planı Büyükçekmece Alkent 2000 Çamlıca Sitesi Yönetim Planı G İ R İ Ş Tapuda, İstanbul İli, Büyükçekmece ilçesinde, Pafta : 2, Pafta: F21d18a3b3c ve Pafta F21d18a3a3d de yer alan : Pafta 2 : (Ada: 226, Parsel:

Detaylı

HAVUZLUBAHÇE KONUTLARI SĠTE YAġAM KURALLARI

HAVUZLUBAHÇE KONUTLARI SĠTE YAġAM KURALLARI HAVUZLUBAHÇE KONUTLARI SĠTE YAġAM KURALLARI ĠÇERĠK SAYFA A. AMAÇ 1 B. KAPSAM VE GEÇERLĠLĠK 1 C. YASAL YAPTIRIMLAR 1 D. SORUMLULUK 1-2 E. KURALLAR 2-7 ANA GĠRĠġTE UYGULANACAK KURALLAR 2-3 ARAÇ PARK YERĠ

Detaylı

ASMALI EVLER SiTESi YASAM REHBERi

ASMALI EVLER SiTESi YASAM REHBERi ASMALI EVLER SiTESi YASAM REHBERi Asmalı Evler Sitesine Hoşgeldiniz. Dekar DK Konut A.Ş. tarafından inşa edilmiş olan Asmalı Evler projesinden almış olduğunuz konutun hayırlı olmasını, aileniz ve sevdiklerinizle

Detaylı

Hoşgeldiniz, SOYAK Mavişehir TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI. SOYAK Mavişehir A Bölgesi nden konut. satın almak suretiyle, Şirketimize

Hoşgeldiniz, SOYAK Mavişehir TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI. SOYAK Mavişehir A Bölgesi nden konut. satın almak suretiyle, Şirketimize SOYAK Mavişehir TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI Hoşgeldiniz, SOYAK Mavişehir A Bölgesi nden konut satın almak suretiyle, Şirketimize gösterdiğiniz güvene bir kez daha teşekkür eder; yeni yuvanızda nesiller

Detaylı

Sayın Kat Malikleri / Site sakinleri;

Sayın Kat Malikleri / Site sakinleri; KİMDEN : Ağaoğlu My Town Ispartakule Toplu Yapı Yönetimi 02 Ocak 2013 KİME KONU : Ağaoğlu My Town Ispartakule Kat Maliki / Site Sakini : Yıllık Faaliyet Raporu ve Avans Giderleri (Aidatlar) SAYI : 2013

Detaylı

NEW CITY İSTANBUL EVLERİ YAŞAM KURALLARI REHBERİ

NEW CITY İSTANBUL EVLERİ YAŞAM KURALLARI REHBERİ NEW CITY İSTANBUL EVLERİ YAŞAM KURALLARI REHBERİ Bu rehber sitemizde yaşayan/yaşayacak sakinlerimize daha güvenli, huzurlu ve rahat bir ortam oluşturmak için, 13.09.2009 tarihinde yapılan Genel Kurul da

Detaylı

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ MADDE 1 - YÖNERGENĠN AMACI Yönerge'nin amacı, Kiracıların ve Yönetici Şirketin birbirlerine ve ilgili yasal mercilere karşı olan yükümlülüklerini

Detaylı

ISPARTAKULE PROJESİ OLİMPOS SİTESİ

ISPARTAKULE PROJESİ OLİMPOS SİTESİ İSTANBUL İLİ AVCILAR İLÇESİ FİRÜZKÖY 26K11B11C PAFTA 532 ADA 1 PARSEL ISPARTAKULE PROJESİ OLİMPOS SİTESİ (TOPLU YAPI) YÖNETİM PLANI TARİH: 24 MART 2014 YEVMİYE NO: 5929 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GEMZİ

Detaylı

YA Ş A M R E H B E R İ

YA Ş A M R E H B E R İ YAŞAM REHBERİ HOŞ GELDİNİZ NİDAPARK BEŞİKTAŞ ı seçerek, bize gösterdiğiniz güvene bir kez daha teşekkür eder, yeni evinizde mutluluk dolu yeni bir yaşam dileriz. Şehrin ve lüksün merkezi Nidapark Beşiktaş

Detaylı

MAHALLE İSTANBUL ORTAK YAŞAM KURALLARI

MAHALLE İSTANBUL ORTAK YAŞAM KURALLARI ORTAK YAŞAM KURALLARI 1. Genel Kurallar 1.1. Sitenin mimari ve doğal karakterini korumak için lütfen ortak alanları özenli kullanınız. 1.2. Dairelerinizi oluşturan, binanızın dış elemanlarının genel görünümünde

Detaylı

ÇANAKKALE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. İŞLETME YÖNERGESİ

ÇANAKKALE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. İŞLETME YÖNERGESİ I.Yönergenin Amacı ÇANAKKALE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. İŞLETME YÖNERGESİ Madde 1. Bu yönergenin amacı 27.05.2011 tarihli 27946 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

METROGARDEN ALIŞVERİŞ MERKEZİ TASARIM VE DEKORASYON KİRACI EL KİTABI

METROGARDEN ALIŞVERİŞ MERKEZİ TASARIM VE DEKORASYON KİRACI EL KİTABI METROGARDEN ALIŞVERİŞ MERKEZİ TASARIM VE DEKORASYON KİRACI EL KİTABI İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1. TANIMLAR 1.2. AMAÇ 1.3. KAPSAM 2. GENEL HUSUSLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER 2.1. DEKORASYON ÖNCESİ: 2.1.1. Proje Grubunun

Detaylı

TC. İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ İSTANBUL OYAKKENT 2.ETAP 978 KONUT TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL

TC. İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ İSTANBUL OYAKKENT 2.ETAP 978 KONUT TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL TC. İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ İSTANBUL OYAKKENT 2.ETAP 978 KONUT TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL İSTANBUL OYAKKENT 2.ETAP SİTE YAŞAM KURALLARI KİTAPÇIĞI (EKİM 2014 ) TC.

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

ideege Teknoloji Geliştirme Bölgesi Çalışma Yönergesi

ideege Teknoloji Geliştirme Bölgesi Çalışma Yönergesi ideege Teknoloji Geliştirme Bölgesi Çalışma Yönergesi İÇİNDEKİLER 1. YÖNERGENİN AMACI 2. YÖNERGENİN KAPSAMI 3. TANIM VE KISALTMALAR 4. İLGİLİ MEVZUAT 5. GENEL HUSUSLAR 5.1. ideege-tgb nin Vizyonu 5.2.

Detaylı

OTOYOL A.Ş. Politikaları

OTOYOL A.Ş. Politikaları EK S: OTOYOL A.Ş. Politikaları GEBZE ORHANGAZİ İZMİR OTOYOLU OTOYOL A.Ş. EKLER Gebze Orhangazi İzmir Otoyol Projesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Yönetmeliği PRO-002 Rev 0 3 of 29 İÇİNDEKİLER TABLOSU

Detaylı

ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Elazığ İl

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONUKEVİ YÖNERGESİ

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONUKEVİ YÖNERGESİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONUKEVİ YÖNERGESİ (21.02.2014 tarih ve S-2014-04/2 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

MARINTURK YAT LİMANLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ (YATLAR VE YAT SAHİPLERİ)

MARINTURK YAT LİMANLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ (YATLAR VE YAT SAHİPLERİ) A. AMAÇ MARINTURK YAT LİMANLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ (YATLAR VE YAT SAHİPLERİ) Bu Yönetmelik, Marinturk Yat Limanlarına ait tüm kara ve denizalanı tesislerinde, yatlara, yat sahiplerine, yat mürettebatı,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİ TİRME BÖLGESİ İ LETME YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİ TİRME BÖLGESİ İ LETME YÖNERGESİ Sayfa No 1/8 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu yönergenin amacı: 23.08.2004 tarihli 25193 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2003/5962 Sayılı Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında

Detaylı

İSTANBUL PROHUNT 3. İSTANBUL AV SİLAH ve DOĞA SPORLARI FUARI 29 Mayıs - 1 Haziran 2014 İstanbul Fuar Merkezi Hall 9-10 KATILIMCI KILAVUZU

İSTANBUL PROHUNT 3. İSTANBUL AV SİLAH ve DOĞA SPORLARI FUARI 29 Mayıs - 1 Haziran 2014 İstanbul Fuar Merkezi Hall 9-10 KATILIMCI KILAVUZU İSTANBUL PROHUNT 3. İSTANBUL AV SİLAH ve DOĞA SPORLARI FUARI 29 Mayıs - 1 Haziran 2014 İstanbul Fuar Merkezi Hall 9-10 KATILIMCI KILAVUZU 1 Sayın Katılımcımız, Bu KATILIMCI KILAVUZU, katılımcısı olduğunuz

Detaylı

ZABITA YÖNETMELİĞİ (TALİMATNAMESİ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ZABITA YÖNETMELİĞİ (TALİMATNAMESİ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak T.C. MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ ZABITA YÖNETMELİĞİ (TALİMATNAMESİ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak AMAÇ: MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Toroslar Belediyesi sınırları dâhilinde halkın sağlık,

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. KIRŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. KIRŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Kırşehir il

Detaylı

Değerli Mavişehir Modern 3 Site Sakinleri

Değerli Mavişehir Modern 3 Site Sakinleri Değerli Mavişehir Modern 3 Site Sakinleri Sitemizde toplu halde yaşamanın düzenini sağlamak, tesislerin devamlılığını ve sürdürülebilir bir yaşam kalitesine ulaşabilmek için belli kurallarının olması ve

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ. İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ. İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir. 1 1 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir. Çalışanlarımızı İş Güvenliği ve Sağlığı konularında duyarlı hale getirmek Kurumsal sorumluluğumuzdur. Tüm sistem

Detaylı