UMKE BÜLTENĠ AĞUSTOS-EYLÜL 2013 ULUSAL MEDĠKAL KURTARMA EKĠPLERĠ / UMKE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UMKE BÜLTENĠ AĞUSTOS-EYLÜL 2013 ULUSAL MEDĠKAL KURTARMA EKĠPLERĠ / UMKE"

Transkript

1 UMKE BÜLTENĠ AĞUSTOS-EYLÜL 2013 ULUSAL MEDĠKAL KURTARMA EKĠPLERĠ / UMKE

2 Enkazdan Çıktılar..ġimdi Enkazdakileri Çıkarıyorlar Marmara depreminde 4 bine yakın insanın hayatını kaybettiği Sakarya'da felaketi yaģayan gönüllü depremzedelerin kurduğu UMKE, insanları kurtarmak için canlarını tehlikeye atıyor.

3 Kimisi doktor, kimisi hemģire, kimisi sağlık teknisyeni, kimisi de ambulans Ģoförü... Bu insanları bir araya getiren tek ortak nokta deprem gecesi yaģadıkları büyük acı. Kimi annesini, kimi babasını, kardeģini, akrabasını ya da çok sevdiği bir arkadaģını kaybetti o gece. Deprem gecesi enkaz altında kaldılar ve saatlerce kurtarılmayı beklediler. Çoğu insan depremin acılarını hatırlamak dahi istemezken, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine (UMKE) dahil olan gönüllüler, afet annıda enkazdkileri kurtarmaya çalıģıyor. Sapanca ilçesindeki eğitim merkezinde ayda iki kez tatbikat yapan UMKE gönüllüleri, iģlerinden kalan vakitlerini eģleri ve çocuklarıyla geçirmektense olası bir depremde vatandaģların yardımına koģmak için harcıyor. Kendisi de bir depremzede ve UMKE gönüllüsü olan Ġl Sağlık Müdürü Murat Alemdar, enkazdan çıkan gönüllü kurtarıcıların çalıģmalarını anlattı. Ekipte yer alan personelin sürekli tatbikat yaptığını belirten Alemdar, "Ülkemiz bir deprem bölgesi, böyle hazırlıklı ekiplere çok ihtiyacımız var. Burada yer alan arkadaģlarımızın pek çoğu enkazdan çıktı. ġimdi de enkazda kalan yaralılarımızı kurtarmak için çaba harcıyor" diye konuģtu. TÜRKĠYE'YĠ BÜYÜK BĠR TRAJEDĠ BEKLĠYOR Kentsel DönüĢüm ve Hukuk Platformu BaĢkanı Prof. Dr. Gürsel Öngören 1999 depreminde 15 bin kiģinin öldüğünü, 24 bin kiģinin yaralandığını ve sakat kaldığını hatırlattı. 90 bin konut - iģyerinin ise yıkıldığının veya hasarlandığının, depremin ülke ekonomisine 15 milyar dolarlık bir zararı olurken, ekonominin1 yıl içerisinde yüzde 10 küçüldüğünün bilgisini veren Prof. Dr. Öngören "17 Ağustos 1999'da bir imtihan olduk" dedi. Bundan sonraki süreçte önlem almanın önemine dikkat çeken Prof. Dr. Öngören Ģöyle devam etti: "Depremin zararlarını önleme çabalarından en önemlisi, son iki yılda gündemimize oturan kentsel dönüģüm. Kentsel DönüĢüm Kanunubirçok faydayı aynı anda sunuyor. Kentsel dönüģüm ile ülkemizdeki depreme dayanıksız binaları yenileyerek, sağlam binalar gerçekleģtirerek can ve mal kaybını önlerken, bir yandan da ülke ekonomisinin zarar görmesiniengelliyoruz." Zaaflar tekrarlanmayacak 2012 yılı sonunda baģlayan "deprem odaklı kentsel dönüģüm" çalıģmalarında kamu ve özel sektör iģbirliğiyle toplumda olumlu bir algı oluģturulduğunu söyleyen Prof. Dr. Öngören, "Kentsel dönüģümle depremde can ve mal güvenliğini sağlamanın yanı sıra devraldığımız doğayı daha iyi bırakabileceğimiz; düzenli, sağlıklı ve güzel Ģehirler yaratabileceğimiz bir fırsat oluģtu" dedi. Prof. Dr. Öngören riskli alanlarda yapılan dönüģüm çalıģmalarıyla da karmaģadan uzak, düzenli; sosyal ve kültürel yapıları ile fiziksel ve ruhsal sağlığımızı koruyan Ģehirler oluģacağını, Ģu anki çarpık kentleģmeyi doğuranönceki zaafların tekrarlanmayacağını sözlerine ekledi. Kentsel dönüģümde sağlam binalarla depremi karģılayacağız. Son üç yılda inģaat yapma ve imar verme konusunda Hükümetin tüm kuralları yeni baģtan yazdığını, Ġmar Kanunu'nun da Meclis açılınca değiģeceğini söyleyen Profesör Öngören; artık yeni yapılan binaların eskisi gibi yıkılmayacağını, genel olarak 8-9 Ģiddetindeki depreme dayanıklı binaların yapımına izin verildiğini, ancak herkesin hızlı hareket edip, bir an önce kentsel dönüģümün

4 olanaklarından yararlanarak binalarını yenilemeleri gerektiğini, can güvenliği sözkonusu iken metrekare pazarlıklarıyla vakit kaybedilmemesini, depremin hepimizi kovaladığını belirtti. Bireysel mağduriyetler önlenmeli Siyasilerin ve kamu yöneticilerinin kentsel dönüģüm için gereken 500 milyar doları bulacak finansal tablo için sağlam mali politikalar ve istikrar üretmesi gerektiğine iģaret eden, Prof. Dr. Öngören Ģunları söyledi: "Bakanlık görevlileri adaletli kararlarıyla bireysel mağduriyetleri önlemeli, belediye yöneticileri de kentsel dönüģümde toplu bina inģaatlarını bu konuda deneyimli firmalara eģitlik ve kamu yararı doğrultusunda dağıtmalıdır. 17 Ağustos imtihanından geçmek için; inģaat firmaları ve müteahhitler özellikle riskli bina yenilemelerinde bir yandan rakiplerine karģı mesleki etik değerleri korumalı, diğer yandan da daire paylaģımlarında komģuları birbirine kırdıracak haksızlıklara fırsat vermemelidir. Sivil toplum kuruluģları ve üniversiteler de; çevreyi koruma önlemleri, depreme dayanıklı binalar üzerinde çalıģmalı ve kentsel dönüģüm çalıģmalarının, ekonomik, sosyal ve psikolojik boyutlarını irdeleyip, politikalar üretmelidir ki 17 Ağustos sınavından geçsinler. Depremi önleyemeyiz, ama kentsel dönüģüm olanaklarıyla binalarımızı hızla yenileyip, sevdiklerimizi ve ülkemizi depremin zararlarından koruyabiliriz. Bu yüzden her 17 Ağustos'tasınavımız var." VAN 112 Ekibine Öldüresiye Saldırı!!! Van'a, yaklaģık 70 kilometre uzaklıktaki Sevindik köyünden doğum yapacak bir kadını alarak hastaneye ulaģtıran 3 kiģilik sağlık ekibi, dönüģ sırasında kimliği belirsiz kiģiler tarafından yol üzerinde durdurularak darp edildi. Van ın Gürpınar ın Ġlçesi nin Güzelsu Köyü nden hamile kadını doğum için Van a bıraktıktan sonra dönen sağlık ekibinin yolu iki kiģi tarafından kesildi. Ambulans camlarını levyelerle kıran saldırganlar, araçtan indirdikleri sürücü ve 2 kadın sağlık personelini döverek komalık etti. Dün saat sıralarında Gürpınar ın Güzelsu Köyü nden doğum sancıları baģlayan kadını alan Bayram Lenk yönetimindeki ambulans ve içersindeki acil tıp teknisyeni Nazime Çiçek ile paramedik Bahar Aksoy, Van a doğru yola çıktı. Bir süre sonra arkadan yaklaģan bir minibüs ısrarla ambulanstan yol istedi. Ambulans sürücüsü stablize yoldan çıktıktan sonra minibüse yol verebildi. Ambulansı sollayan minibüs, bir süre ambulans sürücüsüyle tartıģtıktan sonra ayrıldı. Hastayı Van Doğum Hastanesi ne bırakan ambulans Güzelsu 112 istasyonuna dönmek üzere yola çıktı

5 Gürpınar ın Güzelsu Köyü giriģine gelen ambulans, iki kiģi tarafından durduruldu. Ġlk önce levyelerle ambulansın camlarını kıran saldırganlar, sürücü Bayram Lenk i ardından acil tıp teknisyeni Nazime Çiçek ve paramedik Bahar Aksoy un indirip dövmeye baģladı. Ağır yaralanan sağlık görevlileri çevredekiler tarafından saldırganların elinden kurtarıldı. Saldırganlar ise kaçtı. MeslektaĢlarımıza yapılan bu çirkin saldırıları Ģiddetle kınıyoruz!!! Acil olarak hükümetin ve ilgili bakanlıkların gerekli yasal düzenlemeleri yapmak için çalıģmalara baģlaması gerekmektedir. Daha önce de söylediğimiz gibi sağlık personeline saldıran magandalar tutuksuz yargılanmamalı ve gerekli yasal düzenlemeler yapılarak cezai yaptırımlar arttırılmalıdır. Sağlık çalıģanlarına saldıranların ellerini kollarını sallayarak gezmesini vicdanımız kabul etmiyor. Bir vatandaģın hayatını kurtarmak için süratla olay yerine giden,7/24 canla baģla çalıģan ve bazen baģkalarının canı için kendi canını tehlikeye atan acil sağlık çalıģanlarına yapılan bu saldırıların ve eziyetin bir an önce önüne geçilmelidir. Van 112 de görev yapan ve darp edilen ambulans sürücüsü Bayram Lenk, acil tıp teknisyeni Nazime Çiçek ve paramedik Bahar Aksoy a acil Ģifalar diliyor bu çirkin saldırıyı Ģiddetle KINIYORUZ!

6 Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden GeçmiĢ Olsun Mesajı. 1 Vali Küçük'ten UMKE Personeline BaĢarı Belgesi Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda Karabük Ġl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 6 UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) üyesi gönüllü personele, ġanlıurfa'daki mülteci kampındaki çalıģmalarından dolayı Karabük Valisi Ġzzettin Küçük tarafından ödüllendirildi.

7 15 gün süreyle 24 saat esasına göre ġanlıurfa ilindeki Suriye Arap Cumhuriyeti'nden gelen ve geçici koruma altına alınan Suriyeliler için kurulan Harran ve Akçakale'deki çadır kentlerdeki Sahra Hastanelerinde hizmet vermek üzere görevlendirilen 6 UMKE ekibi kente geri döndü. Gönüllü UMKE personeli, Akçakale ilçesinde kurulan sahra hastanesinde yaklaģık 30 ile 45 bin Suriyeliye ve Harran ilçesinde kurulan sahra hastanesinde yaklaģık 17 bin Suriyeliye hizmet verdiler. Vali Ġzzettin Küçük Harran ve Akçakale'de baģarılı bir Ģekilde görev yapan Karabük UMKE ekibini kabul ederek onlara birer BaĢarı belgesi verdi. Belge takdimi öncesi kısa bir konuģma yapan Vali Ġzzettin Küçük UMKE personelini kutlayarak "Ġnsanların zor zamanında yanlarında olmak gerekir. Devletimiz adına orada baģarılı bir Ģekilde görev yaptınız. Ben sizleri tebrik ediyorum ve devletimiz adına BaĢarı Belgesi ile ödüllendiriyorum" dedi. SĠVAS UMKE ORGAN NAKLĠ GÖREVĠNDE Tokat ta araba çarpmasıyla ağır yaralanan ve sevk edildiği hastanede beyin ölümü gerçekleģen Gökhan Uygur un organları ailesi tarafından bağıģlandi. Tokat ın Zile ilçesinde yaģayan 45 yaģındaki Dursun ve 38 yaģındaki ġengül çiftinin iki çocuğundan Gökhan Uygur, geçen salı günü bisikletle bakkala gittiği sırada bir otomobilin çarpması sonrası ağır yaralandı. Ġlk müdahalesi Zile de yapılan Uygur, daha sonra Tokat Devlet Hastanesi ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan çocuğun, perģembe günü akģam saatlerinde beyin ölümü gerçekleģti. Tokat ın Zile ilçesinde yaģayan 45 yaģındaki Dursun ve 38 yaģındaki ġengül çiftinin iki çocuğundan Gökhan Uygur, geçen salı günü bisikletle bakkala gittiği sırada bir otomobilin çarpması sonrası ağır yaralandı. Ġlk müdahalesi Zile de yapılan Uygur, daha sonra Tokat Devlet Hastanesi ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan çocuğun, perģembe günü akģam saatlerinde beyin ölümü gerçekleģti. Hastaneden teģekkür Hastanenin organ doku nakli birimi, acılı aileyle görüģerek çocuklarının organlarını bağıģlamasını istedi. Ailenin kabul etmesi üzerine durum Türkiye Organ ve Doku Bilgi Sistemi ne bildirildi. Ankara ve Gaziantep ten gelen uzman ekipler tarafından çocuğun organları alındı. Alınan organlardan kalp Ankara ya, sol böbrek Antalya ya, sağ böbrek Ġzmir e ve karaciğer Gaziantep te organ bekleyen hastalara ulaģtırıldı. Tokat Devlet Hastanesi yöneticisi Dr. Cengiz Yakıt, hastanede kalan acılı baba Dursun Uygur u ziyaret etti. Organ bağıģından dolayı Uygur a teģekkür eden Dr. Yakıt, Verdiği güzel karar ile 4 insanın yeniden hayata bağlanmasına sebep oldu dedi.

8 Mersin UMKE Görevde Mersin Erdemli ilçesi Karayakuplu köyü doğusunda bulunan vadi içindeki EĢek deresi mevkiinde Balık avlamaya giden ve kaybolan 73 yaģındaki vatandaģımız Mersin AFAD ve Mersin UMKE ekiplerince bulunarak ambulansa teslim edildi. Mersin Erdemli ilçesi Karayakuplu köyü doğusunda bulunan vadi içindeki Eşek deresi mevkiinde Balık avlamaya giden ve kaybolan 73 yaşındaki vatandaşımız Mersin AFAD ve Mersin UMKE ekiplerince bulunarak ambulansa teslim edildi. Akşam saatlerinde kaybolduğu farkedilen vatandaşımız oldukça sık ağaçlık ve kayalık mevkide saat da güçlükle bulundu. UMKE doktorlarınca Muayenesi yapılan vatandaşımız daherhangi bir sağlık sorunu tespıt edilmedi. Gerekli adlı işlemlerin yapılması içinolay yerine arazının uygun olmaması nedeniyle gidemeyıp Karayakuplar köyünde bekleyen ambulansla erdemli devlet hastanesine gönderildi. Giresun UMKE'ye TeĢekkür TeĢekkür belgesi ile ödüllendirilen UMKE personelleri, ödüllerini Ġl Sağlık Müdürü Dr. Cengiz Cindemir in elinden aldılar. Ülkelerindeki iç karışıklık nedeniyle kaçıp Ülkemize sığınan Suriyeli vatandaşlar için Şanlıurfa nın Ceylanpınar ve Kilis te kurulan Sahra Hastanelerinde görev yapmak üzere görevlendirilen İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibindeki (UMKE) personeller, Sağlık Bakanlığınca ödüllendirildi. Teşekkür belgesi ile ödüllendirilen UMKE personelleri, ödüllerini İl Sağlık Müdürü Dr. Cengiz Cindemir in elinden aldılar yılının son ayında Şanlıurfa nın Ceylanpınar ilçesindeki Sahra Hastanelerinde görevlendirilen UMKE personelleri Sağlık Memurları Ünal Güneş, Umut Güneş, Cihan Hekim, Hemşire Esra Aydın, ATT Salih Kubay, Ebe Gülşen Kayar ile Kilis te görev yapan Hemşire Hülya Kırveli yi dün Makamında kabul eden İl Sağlık Müdürü Dr. Cengiz Cindemir, her türlü zor koşullarda görevlerini başarı ile yerine getiren İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki UMKE ekibine, Şanlıurfa ve Kilis teki çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

9 Giresun İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekibinin çok donanımlı ve eğitimli personellerden oluştuğunu ifade eden İl Sağlık Müdürü Dr. Cengiz Cindemir, İlimizde yürüttüğünüz başarılı çalışmalarınız ve görev anlayışınız, Şanlıurfa Ceylanpınar da ve Kilis te de takdir edilmiştir. Bu nedenle de Bakanlığımız tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirilmiş bulunuyorsunuz. Her türlü zor koşullardaki görev anlayışınızın bundan sonra da aynen devam edeceğinden hiç şüphem yok. Başarılarınızın devamını diliyorum dedi. İl Sağlık Müdürü Dr. Cengiz Cindemir in teşekkür belgelerini dağıttığı törende, İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Dr. Mehmet Ali Güner de hazır bulundu. UMKEizm Onları sıradan zamanlarda sıradan insanlar olarak görürsünüz. Yanınızdan geçip giderler, yan masada kahve içmeye devam ederler, karģı komģunuzdur belki de. Merak etmezsiniz üzerine giydiği kırmızı-lacivert kıyafetiyle ayda bir gittiği tatbikatları, ĢaĢırırsınız üzeri çamur ve yırtılmıģ olarak geldiğinde bile yüzündeki tebessüme, yinede sormazsınız doğa sporundan farklı bir Ģeyler mi yapıp yapmadığını Evlerinde her zaman bir sırt çantası hazır halde bekler, bir köģede ağzı kapalı ama tıka-basa dolu olduğu her halinden belli olan bir sırt çantası. Gecenin en derin karanlığında, vücudunuzun en derin uyku aģamasında gelen bir telefon sesi; reddetme lüksüne sahip değillerdir. Belki eģlerinin anlamsız ve soran gözlerini görmezden, belki çocuklarının korku ve endiģeli sesleniģlerini duymazdan gelirler. Güvenli evlerinizin dıģında bilmediğiniz afet durumlarında yardıma ihtiyacı olan birilerinin olduğunu bilirler. Onların amacı insanları kurtarmak değildir, insanları en az zararla kurtarmaktır. Kahraman olarak doğmazlar elbet. Yaptıkları, insanüstü çabaları onları kahramanlık mertebesine çıkartır. Tanımadığı bilmediği insanlar için kilometrelerce uzağa gidip günlerce dönmezler. Sıcak bir yer aramazlar soğuk kıģ günlerinde, serin bir yere gitmezler sıcak zamanlarda. Çadırlarını kurtardıkları insanlarla paylaģırlar, kendilerinin nerede kalacaklarını düģünmeden. Araçlarının koltuğunda günlerce ikibüklüm uyumaktan Ģikayetçi olmazlar. Kurtarma içgüdüleri ailelerine olan özlemlerini bastırır. Özellikli değillerdir, Ģartlarla seçilmeyebilirler belki ama seçildiklerinden sonraki eğitimlerle kendilerini geliģtirdiklerine Ģahit olursunuz. Kendi evlerinde 5 litre su bidonunu kaldırmayanlar, sözkonusu baģkasının hayatı olduğunda kendi hayatlarını tehlikeye atarlar.

10 Evlerinde hazır bulunan o sırt çantaları görev anında uzun günler açılmaz bile. Çamura batmıģ, suya düģmüģler önemli mi? Vücutlarının limitlerini zorlayan insanlar görürsünüz ekrana yansıdıklarında; sanki enkaz altındaki, kaza anındaki kendi yakınlarıymıģ gibi endiģeyle bakar, titizlikle çalıģırlar Bir hayat kurtarıldığında tebessüm ve aydınlanma geçer yüzlerinden; asla tek bir kiģi üstlenmez o hayatın kurtarılma hikayesini bilirler ki tek bir kiģinin yapamayacağını ekip olarak yapmıģlardır! Umut olan yerde UMKE de vardır ve UMKE varsa, sesimi duyan var mı? diye seslenen, seni burdan çıkartıcaz diyen birileri size çok yakındır, ve merak etmeyin bizler yürekten gönüllü kahramanlarız Kadir ÇEKĠÇ Afet Bilinci Karnemiz Zayıf Çıktı Türkiye'de her iki kiģiden biri afete, her 5 kiģiden 2'si depreme maruz kaldığını dile getirirken, toplumun yüzde 80'i oturduğu bölgeyi afet riski altında görmüyor. Topraklarının yüzde 96'sı farklı oranlarda deprem tehlikesi altında olan ve yüzde 66'sı aktif fay hatları ile kaplı Türkiye'de, araģtırmaya katılan kiģinin sadece yüzde 14'ü fay hattı üzerinde olduğunu düģündüğünü belirtti. Yüzde 4'lük oran ise, sel ve diğer afetler açısından risk altında olduğunu dile getirdi. Sonuçlar bölgeler bazında değerlendirildiğinde; Türkiye'nin yakın tarihinde çok önemli kayıplar verdiği depremlerin gerçekleģtiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaģayanların yüzde 92'si, oturduğu bölgenin deprem riski altında olmadığını dile getirirdi. Bu oran, Ġç Anadolu'da yüzde 90, Akdeniz Bölgesi'nde yüzde 80, Karadeniz'de yüzde 79, Marmara'da yüzde 73, Ege Bölgesi'nde ise yüzde 69 olarak gerçekleģti. Türkiye'de her 10 kiģiden 1'i kendini afet riski altında görmesine ve afet durumunda can ve mal kaybına uğrayacağını düģünmesine rağmen harekete geçmiyor. AFET DENĠNCE AKLA DEPREM GELĠYOR AraĢtırmaya göre, Türkiye'de afet denince hemen herkesin (Yüzde 85) aklına ilk olarak deprem geliyor. Türkiye'de her 5 kiģiden 2'si sel, dolu, fırtına, toprak kayması, kuraklık, çığ ve volkanın yıkıcı etkileri olduğunu düģünmüyor. AraĢtırmaya katılanların yüzde 85'i afet denince aklına ilk önce "deprem"in geldiğini belirtirken, yüzde 8'i sel/su taģkınları, yüzde 2'si yangınlar, yüzde 2'si toprak kayması ve kaya düģmesi, yüzde 1'i Ģiddetli soğuk ve donma, yüzde 1'i çığ, diğer yüzde 1'i ise afetin, kuraklığı çağrıģtırdığını ifade etti. AraĢtırmaya göre, her iki kiģiden biri (yüzde 51) doğal afete maruz kaldığını söylüyor. Bu oran, Akdeniz Bölgesi için yüzde 70 iken, Marmara Bölgesi için yüzde 66, Ġç Anadolu Bölgesi için yüzde 47, Karadeniz Bölgesi için yüzde 41, Doğu Anadolu Bölgesi için yüzde 37. Ege Bölgesi, yüzde 20 oranla doğal afete en az maruz kaldığını dile getiren bölge olarak dikkat çekiyor. AraĢtırma sonuçlarına göre, depreme maruz kaldığını düģünenlerin oranı yüzde 44. Sonuçlar bölge bazlı olarak incelendiğinde ise Marmara Bölgesi'nde yüzde 63, Akdeniz Bölgesi'nde yüzde 60, Ġç Anadolu Bölgesi'nde yüzde 45 oranlarına ulaģılıyor. Ġç Anadolu Bölgesi'ni yüzde 32'lik oran ile Doğu Anadolu, yüzde 17'lik oran ile Karadeniz Bölgesi izlerken, geçtiğimiz Ocak ayında Bozcaada açıklarında meydana gelen ve artçı sarsıntıları günlerce süren 6.2 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen Ege Bölgesi'nde ise bu

11 oran sadece yüzde 14. Hem doğal afete maruz kalanların, hem de depreme maruz kalanların üçte ikisi ise zarar gördüğünü ifade etti. TÜRKĠYE'NĠN EN ÇOK ZARAR GÖRDÜĞÜ AFETLERDEN SEL, PEK BĠLĠNMĠYOR Doğal afetler içinde Türkiye'nin en çok zarar gördüğü bir baģka afet olan sellerin çok da bilinmediğinin ortaya çıktığı "Afet Bilinci AraĢtırması"na göre, Marmara Bölgesi'nde yaģayanların yüzde 7'si, Doğu Anadolu, Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde yaģayanların yüzde 5'i, Ġç Anadolu Bölgesi'nde yaģayanların yüzde 4'ü sele maruz kaldığını dile getirdi. Sele en yüksek oranda maruz kaldığını ifade eden bölge ise yüzde 26 oran ile Karadeniz Bölgesi. BEġ KĠġĠDEN ĠKĠSĠ AFET MAĞDURU AraĢtırmaya göre, toplumun yüzde 33'ü afetlerden, yüzde 27'si depremlerden hasar gördüğünü beyan etti. Depremden hasar görenlerin yarısı, gördüğü zararı, "Fiziksel/psikolojik/duygusal zarar" olarak tanımlarken, depreme maruz kalan her 10 kiģiden biri ise binasının hasar gördüğünü beyan etti. YaĢanan hasar sonrasında alınan aksiyonlara bakıldığında ise enteresan sonuçlara ulaģıldı. Depremden zarar gördüğünü ifade edenlerin yüzde 56'sı, bulunduğu durumu iyileģtirmek adına hiçbir Ģey yapmazken, alınan aksiyonlar arasında akrabalarının yanına taģınma, kendi imkanlarıyla tadilat yapma, hastaneye gitme, Belediye'ye, Kızılay'a ve Valiliğe baģvurma, 112, Jandarma ve Akom'a baģvurma, sigorta Ģirketini arama ve çadırda kalma bulunuyor. ÖNLEMLERĠ GEREKLĠ BULDUĞUMUZ HALDE UYGULAMIYORUZ! AraĢtırmaya katılan her 5 kiģiden 3'ü deprem ve sel ile ilgili önlemleri gerekli bulduğu halde uygulamıyor. Toplumun yüzde 59'u zorunlu deprem sigortası yaptırma, deprem çantası hazırlama, deprem planlaması, bina kontrolü yaptırma, eģyaları sabitleme ve emniyetli noktaları belirleme gibi deprem için tavsiye edilen temel önlemleri gerekli bulduğu halde uygulamıyor. Toplumda her 10 kiģiden 1'i ise deprem için tavsiye edilen bu temel önlemleri almayı gereksiz bulduğunu ifade ediyor. Sel için önerilen tedbirleri gerekli bulduğu halde uygulamama oranı yüzde 54. Buna karģın deprem sırası ve sonrasında gerekli önlemleri bildiğini beyan edenlerin oranı yüzde 80'in üzerinde. Bu oran, sel sırasındaki önlemler için yüzde 90, sel sonrasındaki önlemler için ise yüzde 77. DEPREM ÖNLEMĠ ALMADA EN DUYARLI BÖLGE MARMARA Deprem önlemi alma konusunda en duyarlı bölge, yüzde 48 ile Marmara. Marmara Bölgesi'ni sırasıyla yüzde 32 oranla Akdeniz, yüzde 28 oranla Karadeniz, yüzde 26 oranla Ege, yüzde 22 oran ile Ġç Anadolu ve yüzde 17 ile de Doğu Anadolu Bölgeleri takip ediyor. GENÇLER AFETLERE KARġI DAHA DUYARSIZ! AraĢtırmaya göre her 10 kiģiden 1'i moral bozukluğu yarattığı gerekçesiyle depremle ilgili haberleri takip etmediğini söyleyerek üç maymunu oynuyor (Yüzde 9). Bu oran, yaģ grubunda 10 kiģiden 2'sine yükseliyor (Yüzde 16). 10 KiĢiden 2'si afetler (Yüzde 16) ile ilgili aksiyon alarak yardım kuruluģları ile beraber çalıģtığını ifade ederken, bu oran, yaģ grubunda 10 kiģiden 1'i Ģeklinde görülüyor. ÖNCE AĠLE VE TANIDIKLARIMIZI ARIYORUZ Aksigorta'nın "Afet Bilinci AraĢtırması"na göre 10 kiģiden 4'ü afet sonrasında ilk olarak aile ve tanıdıklarını arıyor. AraĢtırma, kadınlarda (yüzde 61), erkeklere oranla (yüzde 53) aile / tanıdıklara ulaģmaya çalıģma eğiliminin daha yüksek olduğunu da gösteriyor. Ġlk olarak

12 Ambulans için gerekli telefonları arayanların oranı yüzde 16 iken, Kızılay (%13), AKUT (%11), Polis (%7) ve Ġtfaiye'yi arayanların oranı yüzde 6. AraĢtırma, Türk toplumunun doğal afet sonrasında öncelikle kime yardım elini uzattığı konusuna da ıģık tuttu. 18 yaģından küçük çocuk sahibi ebeveynler yardım ellerini önce çocuklarına uzatırken (yüzde 77), öncelik sırasında çocukları eģ (yüzde 13), anne (yüzde 4), kardeģ (yüzde 3), ailedeki yaģlılar, abla ve torunlar (yüzde 1) takip ediyor yaģ grubunda çocuğu olmayan yetiģkinler ise yüzde 34 oranda yardım elini ilk olarak annesine uzatacağını ifade ediyor. DEPREM HABERCĠSĠ DOĞA OLAYLARINA ĠNANIġ ORANI ÇOK YÜKSEK... FAVORĠ: KÖPEKLER Türk toplumunun büyük çoğunluğu (yüzde 70) dünyanın çeģitli ülkelerinde yürütülen "deprem öncesi uyarı" niteliği taģıyan ileri teknoloji araģtırmalarını desteklerken, her 10 kiģiden 5'i de doğada deprem öncesi habercisi olarak tanımlanan birtakım iģaretler olduğuna inanıyor (yüzde 46). Her 10 kiģiden 4'ü ise deprem öncesinde köpeklerden farklı davranıģlar bekliyor. Deprem öncesinde iģaret verdiğine inanılan diğer hayvanlar ve doğa olayları ise Ģöyle: Kediler, kuģların dairesel olarak uçmaları ve gökyüzünde ağlamaları, çatılarda kümeleģmeleri, karıncaların banyo ve tuvaletlere hücumu ve bir zincir halinde yukarılara, çatıya doğru tırmanmaları, gökyüzünde renkli ıģımalar, ateģ topları, deniz, kuyu, kaynak ve kaplıca sularında sıcaklık artıģı, deniz dibinde hareketlenme, deniz suyu seviyesinde yükselme, deniz kıyısında çamurlaģma, toplu balık ölümleri, balıkların karaya vurması, akvaryum balıklarının akvaryum dıģına sıçraması, topraktan gaz çıkıģları, güneģ tutulması, gökyüzünün kırmızı olması, gökyüzünde normalden fazla yıldız bulunması, ani hava sıcaklığı, ani bunaltıcı sıcak, havada tozlanma ve bulutlanma. UMKE ZAFER YÜRÜYÜġÜNDE YürüyüĢünde.. Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri; Afyonkarahisar'da gerçekleģtirilen Kocatepe Zafer 25 Ağustos'u 26'ına bağlayan gece Afyonkarahisar'ın 1874 rakımlı Kocatepe mevkisinde gerçekleģtirelen "Zafer YürüyüĢüne" Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri geniģ bir katılımla destek verdi.

13 Faaliyete Afyonkarahisar UMKE 68, Sakarya UMKE 15, Konya UMKE 10, Isparta UMKE 5, Denizli UMKE 5, Karaman UMKE 5, Aydın UMKE 5 ve EskiĢehir UMKE 4 personelle katılım sağlamıģtır. 112 ASH Ekipleride görev yerlerinde konuģlandırılmıģtır. Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri; yürüyüģün bittiği noktaya sahra hastanesi kurmuģ, YüyüyüĢ güzergahında belirlenen farklı noktalara UMKE Ġstasyonu kurularak vatandaģlar ve protokol için gerekli sağlık tedbirleri alınmıģtır.

14 Zafer YürüyüĢüne; Askeri yetkililer, Onbinlerce vatandaģ, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluģları da katıldı. ZAFER YÜRÜYÜġÜ NEDĠR? Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz'un 91. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ġuhut'ta Çakırözü Köyünden Türk Ordularının yürüdüğü güzergahtan baģlatılan yürüyüģtür. Denizli UMKE Görevde Denizli de, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi nde sağlık memuru olan Turgut Küçükoğlu (32), Pamukkale Üniversitesi Hastanesi nde sağlık memuru olarak görev yapan arkadaģı Hasan Hüseyin Erkan la birlikte, Çamlık taki Seyir Tepesi nde fotoğraf çektirmek için korkulukların yanına gitti. Bisikletlerini kenara bırakan iki arkadaģ, 250 metre yükseklikteki tepede sırayla poz vermeye çalıģtı. Önce Küçükoğlu arkadaģı Erkan ın fotoğrafını çekerek Facebook ta yayınladı. Küçükoğlu, daha sonra Erkan dan kendisinin fotoğrafını çekmesini istedi. Bunun için uçurumun kenarına gittiği sırada dengesini kaybederek aģağıya düģtü. ArkadaĢı hemen polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) çağrıldı. UMKE ekipleri, Küçükoğlu nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, cesedi yaklaģık 2 saat süren çalıģmanın ardından indirdi. TRABZON UMKE KAYIP ARAMADA YağıĢ, Yomra'nın yüksek kesiminde saat sıralarında etkili oldu. Ġkisu deresi taģınca Ġkisu köyünü Sayvan köyü bağlayan yolun yaklaģık 200 metrelik bölümü sular altında kaldı. Yetkililere haber vermelerine rağmen yolun açılması için çalıģma baģlatılmadığını savunan köy sakinlerinden Ġbrahim Karslı, " Yol 3 saattir kapalı. Her Ģiddetli yağıģta aynı Ģeyi yaģıyoruz. Yetkililere haber verdik ama gelen, giden yok. VatandaĢlar periģan oluyor. Her yıl bu sıkıntıyı yaģıyoruz. Ağaçlar dereyi tıkayınca su yola çıkıyor" diye konuģtu. YağıĢlar daha çok Yomra ilçesinde etkili olurken, Yomra Deresi taģtı. Ġlçeyi Özdil beldesine bağlayan grup yolu TaĢdelen köyü mevkiinde dere suları nedeniyle oluģan toprak kayması sonucu ulaģıma kapandı. Yoğun yağıģın sele dönüģmesinin ardından meydana gelen heyelanlar sonrasında Yomra merkeze bağlı Gozdeğirmen mevkiinde sel sularına kapılan ġakire AteĢ (70) ve torunu Erman AteĢ'ten haber alınamıyor. Yakınları endiģelerini dile getirirken, kayıpları aramaka için UMKE, Trabzon Belediyesi ve AKUT Bölgede incelemelerde bulunan Trabzon Belediye BaĢkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, iklim değiģiklikleri nedeniyle son dönemde bölgede bol yağıģlar meydana geldiğini hatırlatarak "Sel ve heyelanları duyar duymaz Trabzon Belediyesi olarak olaya hemen müdahale ettik. Yomra-Özdil yolunun ulaģıma açılması için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bu geceki çalıģmalarımızdan sonra inģallah yol ulaģıma açılır. Kayıp 2 vatandaģımızdan Ģuana kadar haber alınamadı. ĠnĢallah onlardan haber alacağız. Sağlık Bakanlığımızın kurtarma ekipleri UMKE, AKUT ekipleri ve belediye ekiplerimiz arama çalıģmalarına devam ediyorlar" dedi. Öte yandan Yomra ilçesinin yanı sıra Arsin-Çardaklı Grup Yolu ile Araklı ilçesindeki köy yollarının bir çoğu da sel suları ve heyelan nedeniyle ulaģıma kapandı.

15 UġAK UMKE GÖREVDE UĢak'ta inģaat halindeki bir bina çöktü. Ġlk belirlemelere göre 4 kiģi yaralandı. Enkazdan AFAD, AKS, UMKE ekipleri tarafından çıkarılarak çeģitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. ödüllendirildi. Elazığ UMKE'ye TeĢekkür Belgesi" Ġl içi ve il dıģında birçok baģarıya imza atan, Elazığ Ġl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekipleri Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda Elazığ Ġl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) üyesi gönüllü personellere, ġanlıurfa'daki mülteci kampındaki yapmıģ oldukları baģarılı çalıģmalardan dolayı Elazığ Ġl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Selahattin Karakoç ve Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. BarıĢ Eroğlu tarafından ödül verildi. Ġl içi ve il dıģında birçok baģarıya imza atan, Elazığ Ġl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekipleri; ġanlıurfa ilindeki Suriyeli mültecilerin barındığı Akçakale Süleyman ġah mülteci kampında kurulan çadır kent Sahra Hastanesinde 15 gün süreyle 24 saat esasına göre çalıģarak yaklaģık 30 ile 45 bin Suriyeliye hizmet verdiler. Elazığ Ġl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Selahattin Karakoç, Akçakale'de baģarılı bir Ģekilde görev yapan, Elazığ UMKE ekibi üyeleri; Anestezi Teknikeri Ömer Faruk POLAT, HemĢire Nuray BAġARAN, HemĢir Sinan KASAR ve Laboratuar Teknisyeni Murat DALMIZRAK'ı makamında kabul ederek TeĢekkür belgesi verdi. Belgelerini takdim etmeden önce kısa bir konuģma yapan Ġl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Selahattin Karakoç, UMKE üyelerini kutlayarak "canlarını koruya bilmek için vatan topraklarını terk etmek zorunda kalan ve yurdumuza sığınan bu insanların zor günlerinde yanlarında olmak ve onların yaralarını sarmak gerekirdi. Sizlerde yüce Türk Devleti'nin birer temsilcisi olarak orada baģarılı bir Ģekilde görev yaptınız. ġahsım adına sizleri tebrik ediyor ve Devletimiz adına da bu TeĢekkür Belgesi ile sizleri ödüllendiriyorum" dedi. UMKE Araçları Özel Donanımlı Ambulans Olarak Tescil Edilecek Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü UMKE araçlarının özel donanımlı ambulansa dönüģtürülmesine dair illere makam onayı yazısını bildirdi. Sağlık Bakanlığına intikal eden Ģifahi taleplerde araç muayenelerinde problem yaģandığının bildirilmesi üzerine Sağlık Bakanlığı,UlaĢtırma Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğüne durumu tarihinde bildirilmiģ ve tarih ve sayılı Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ie Ambulans Hizmetleri yönetmeliğinin

16 5.maddesinde belirtilen ''Özel donanımlı ambulansların,ambulans uygunlık belgesi Genel Müdürlüğün belirlediği standartlara uygun olarak müdürlükçe düzenlenir,yetkili trafik birimlerince tescil edilir'' ibaresine istinaden UMKE araçlarının gerektiğinde ambulans hizmetide vermekte olduğundan özel donanımlı ambulans olup,trafik güvenliğine yönelik baģka kusurları bulunmaması durumunda,muayanelerin buna göre yapılması durumunda talepte bulunmuģtur. Talep UlaĢtırma Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmiģ ve söz konusu UMKE araçlarının baģka ağır kusur ve emniyetsiz kusurlarının bulunmaması kaydıyla muayenelerinin onaylanmasına karar vermiģ Tüvtürk muayene istasyonlarınada gerekli bilgilendirilmeyi yapmıģlardır. Tokat Devlet Hastanesinde Deprem Tatbikatı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri ve 112 Acil Servis ekiplerinin katılımıyla gerçekleģtirilen tatbikatta, senaryo gereği 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi; 2 kiģi öldü, 10 kiģi yaralandı. Enkaz altında kalan yaralılar ile ölenlerin cesedi, ekiplerce buldukları yerden çıkarıldı. Yaralılar ve hastanede tedavi gören hastalar, sedyelerle sahra hastanesine taģındı. Ölen iki kiģinin cesedi de sahra hastanesindeki morga kaldırıldı. Deprem nedeniyle çıkan yangına hastane görevlileri müdahale etmeye çalıģtı. Görevliler yangını söndüremeyince olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Hastane çatısında mahsur kalan vatandaģlar da itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Arama-kurtarma ve sağlık ekiplerinin aralarında bulunduğu 200 personelin görev aldığı tatbikat, renkli görüntülere sahne oldu. Tokat Devlet Hastanesi Yöneticisi Cengiz Yakıt, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Tatbikatımız çok baģarılı geçti. Her an deprem geçirme riskine sahip olan bölgede yaģıyoruz. Böylesi istenmeyen bir olayda nasıl müdahale edeceğimiz noktasında çalıģma yaptık" dedi.

17 SĠVAS UMKE'YE STRES ALTINDA ÇALIġABĠLME EĞĠTĠMĠ Sivas Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ( UMKE ) personellerine yönelik tarihinde Sağlık Müdürlüğü Konferans salonunda eğitim düzenlendi. Sivas Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ( UMKE ) personellerine yönelik tarihinde Sağlık Müdürlüğü Konferans salonunda eğitim düzenlendi. Düzenlenen eğitimde Stres Altında ÇalıĢabilme, ĠletiĢim, Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Liderlik konulu eğitimler verildi. Eğitimde Psk. BaĢak BĠNĠCĠ,Psk. Burcu GÜNDOĞDU,Sos.Hiz.Uzm. Kemal BALICAve Dr.Mustafa BALLI eğitici olarak görev almıģtır. Sivas Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri ġube Müdürü Dr.Alper YILDIRIM bu eğitimlerin afet ortamında çalıģacak UMKE personeli için çok yararlı olduğu ve eğitimlerin sıklıkla devam etmesi gerektiğini belirtmiģtir. Tayini çıkarak Sivas UMKE' deki görevinden ayrılan Psk.BaĢak BĠNĠCĠ ve Sos.Hiz.Uzm. Kemal BALICA ya yaptıkları hizmetlerden dolayı teģekkür ederiz. SAKARYA UMKE KBRN TATBĠKATINDA SURĠYE'de kimyasal silah kullanılmasının ardından bu ülkeye sınır olan illerde 'Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer (KBRN) tehlikelerinden korunma önlemleri' Sakarya'da bulunan ve sınır bölgesine gönderilen KBRN ekipleri tarafından anlatılıyor. 16 Eylül 2013 Pazartesi 14:42 SURĠYE'de kimyasal silah kullanıldığı iddiası ardından bu ülkeye sınır olan illerde 'Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer (KBRN) tehlikelerinden korunma önlemleri' Sakarya'da bulunan ve sınır

18 bölgesine gönderilen KBRN ekipleri tarafından anlatılıyor. BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetmenliği BaĢkanlığı (AFAD) görevlileri gözetimindeki bu ekipler2 yıl önce de Sakarya'da bu konuda yapütığı tatbikatla dikkatleri üzerine çekmiģti. Sakarya'da bulunan Suriye'deki geliģmeler üzerine Ceylanpınar'a gönderilen Kimyasal Biyolojik Radyasyon Nükleer (KBRN) aracı ve Sağlık Hizmetleri birimine tahsis edilen Mobil Sahra Hastanesi ile Dekontaminasyon Ünitesi, daha önce Adapazarı'nda filmleri aratmayan tatbikat gerçekleģtirmiģti. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) Sakarya 1'inci Organize Sanayi Bölgesinde bulunan iģadamı Halis Toprak tarafından yaptırılan ancak, kullanılmayan huzurevi binasında 90 kiģi ile yaptığı 'Kimyasal Biyolojik Gazlar ve Etkenlerle Mücadele Tatbikatı' bir kimyasal gaz sızıntısı olduğu senaryosu üzerine kurulmuģtu. Senaryoya göre, Ģans eseri fabrikanın yanından geçen bir telsizcinin kriz merkezine haber vermesiyle baģlayan tatbikatta olay yerine gelen UMKE ve Ġtfaiye ekipleri gazdan zarar gören yaralıları binadan çıkararak kurdukları dekontaminasyon çadırında ilk müdahaleyi yaptı. YaklaĢık bir saat süren tatbibakta görev yapan bu ekip ve malzemeler Suriye ile yaģanan gerginliğin ardından bu ülkeye sınır bölgelerimize gönderilmiģti. Çanakkale UMKE Sorumlusu Erdal YALÇIN'a veda yemeği Çanakkale UMKE sorumlusu Erdal YALÇIN'ın tayininin çıkması üzerine Çanakkale UMKE gönüllüleri tarafından veda yemeği düzenlendi. Çanakkale UMKE sorumlusu Erdal YALÇIN'ın tayinin çıkması üzerine Çanakkale UMKE gönüllüleri tarafından veda yemeği düzenlendi.çanakkale UMKE ve Güney Marmara Ġllerinde geçen emeklerinden dolayı kendisine TeĢekkür eder yeni görev yerinde baģarılar dileriz.

19 15. Bölge UMKE Tatbikatı Yapıldı 15. Bölge Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde baģarılı bir tatbikat gerçekleģtirdi. 15. Bölge İlleri Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 4 gün süren eğitim tatbikatları kapsamında senaryo gereği, "enkaz çalışması ve yaralı kurtarma", "doğada yön bularak hastaya ulaşma", "yabancı uyruklu yaralıya müdahale ve iletişim sağlanması", "kaza sonucu meydana gelen çoklu yaralanmalara müdahale" tatbikatları başarıyla gerçekleştirildi. Pazaryeri ilçesine bağlı Küçük Elmalı köyünde Bilecik UMKE ev sahipliğinde Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya illeri UMKE personelleritarafından yapılan tatbkatlara 4 ilden 102 UMKE personeli katıldı. Bilecik UMKE sorumlusu Sağlık Memuru Muhammet Kolcu, "Tatbikatlarda amacımız UMKE personelinin olası afetlerde farkındalığının yanı sıra birbirleriyle iletişimini ve motivasyonunu arttırmak. Buraya katılan tüm personelimiz sağlık personeli ancak vakalara müdahaleyi daha iyi yapmalarını, melekelerini daha da geliştirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Çünkü 4 ay ara ile değişik yerlerde yaptığımız tatbikatlarda ekiplerimiz gün geçtikçe daha iyisini yapıyorlar" dedi. Kolcu, ekiplerin motivasyonlarını ölçmek amacıyla, enkaz çalışması ve yaralı kurtarma, doğada yön bularak hastaya ulaşma, yabancı uyruklu yaralıya müdahale ve iletişim sağlanması, kaza sonucu meydana gelen çoklu yaralanmalara müdahale gibi tatbikatlar gerçekleştirdiklerini aktardı. UMKE personelinin, deprem, sel ve kaza durumlarında zor şartlarda ellerinden gelen mücadeleyi yaptıklarını anlatan Kolcu, çalışmalarında "bir insan hayatını kurtarmanın tüm insanlığı kurtarmak" düsturu ile hareket ettiklerini ifade etti. Tatbikatta, UMKE ekiplerine Bilecik AFAT ekibi ve Türkiye Radyo Telsiz Amatörleri Cemiyeti (TRAC) destek verdi.

20 112 PERSONELĠNĠN MÜTHĠġ ÇALIġMASI HAYATA DÖNDÜRDÜ Karaman'da meydana gelen trafik kazasında kalbi 3 kez duran sürücü, 112 ekiplerinin yoğun çabasıyla yaģama tutundu. Hacı Osman Yapıcı (58) idaresindeki motosiklet, Bahçelievler Mahallesi Organize Sanayi yakınlarında yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Kazada sürücü ile motosiklette bulunan eşi Meryem Yapıcı (56) yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara müdahale etti. Bu sırada kalbi duran Hacı Osman Yapıcı, kalp masajıyla yaşama döndürüldü. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada 2 kez daha kalbi duran Hacı Osman Yapıcı'nın doktorların yoğun çabasıyla yaşama tutunmasının sağlandığı öğrenildi. UĢak UMKE Trafik Kazasında UĢak merkeze bağlı Çarıkköy köyünde traktörle balık avlamayan gidenler, traktörün uçuruma yuvarlanmasıyla meydan gelen kazada 1 kiģi öldü, birisi çocuk 2 kiģi yaralandı. Çarıkköy köyünde ikamet eden Ġsmail Efe yeğenleri Mehmet ve Muhammet Efe ile birlikte kullandığı 64 DS 043 plakalı traktör ile Göğem köyü sınırları içinde bulunan Göğem göletine balık avlamak için gitti. Göletin Kuzey kısmında bulunan alanda avlanmak isteyen grup ormanlık arazi içerisinde ki toprak yolu kullanarak avlanmak istedikleri bölgeye gitmek istedi. Ġsmail Efe'nin kullandığı toprak yolun bir anda bitmesi sonucu eğim nedeni ile duramayan traktör yaklaģık beģ yüz metre takla atarak aģağıya yuvarlandı. Kazada sürücü Ġsmail Efe traktör altında kalarak feci Ģekilde can verirken, Mehmet Efe'de ağır yaralı olarak traktör altında sıkıģtı. Takla atan traktörden fırlayan 13 yaģındaki Muhammet ise yaralandı. Yaralı halde yaklaģık iki kilometre sürünen Muhammet saat 22:00 sıralarında bölgede avlanan diğer balıkçılara ulaģtı. Çocuğun durumunu gören balıkçılar olayı jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine ulaģan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük çocuk tedavisi için devlet hastanesi kaldırıldı. Kaza yerine giden sağlık ekipleri traktör sürücüsü Ġsmail Efe'nin öldüğünü tespit ederken, traktörün altında kalan Mehmet Efe'nin ise yaralı olduğunu tespit etti. Kaza yerine gelen itfaiye ve Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yaralıyı traktör altından kurtarmak için olay yerine vinç çağırdı. Yaralı olarak yaklaģık 3 saat traktör altında kalan Mehmet Efe, kaza yerine gelen vinç yardımıyla traktör altından saat 02:00 sıralarında UMKE ekipleri tarafından çıkarıldı ve ambulansı ile UĢak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ölen Ġsmail Efe'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere UĢak Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili soruģturma baģlattı.

21 AFAD, GeniĢ Kapsamlı KBRN Tatbikatına Hazırlanıyor BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı (AFAD) bünyesinde görevli 400 kadar kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) uzmanı, yaptıkları tatbikatlarla saldırılara karģı hazırlanıyor. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde görevli 400 kadar kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) uzmanı, yaptıkları tatbikatlarla saldırılara karşı hazırlanıyor. Son olarak Suriye de sivil halka yönelik kimyasal silah kullanımının ardından Başbakanlık AFAD a bağlı KBRN ekipleri Hatay, Kilis ve Şanlıurfa sınır bölgesindeki önlemlerini üst düzeye çıkardı. KBRN ekipleri sözü edilen bölgelerde gerekli teçhizat ve teknik donanımlı araçlarıyla sabit olarak konuşlandı. Ekipler sınırdan geçen Suriyeliler üzerinde kimyasal etkilere maruz kalıp kalmadıklarının araştırma ve incelemelerini yapıyor. Şu ana kadar geçiş yapanlar üzerinde herhangi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi. Türkiye nin çeşitli illerindeki sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlükleri ile il AFAD müdürlüklerindeki toplam 400 e yakın KBRN uzmanı da saldırılara karşı yapılacak işlemlerle ilgili teorik eğitimlerin ardından belli dönemlerde tatbikatlar gerçekleştiriyor. Her an bir saldırıya maruz kalınacakmış gibi hazırlık olan ekipler, özel giysi ve araç gereçler kullanarak kimyasal ajanların etkisini azaltmak için her türlü çalışmayı yapıyor. Türkiye nin çeşitli illerinde görev yapan kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) uzmanları, emniyet ve sağlık birimlerinin de katılımıyla belli periyodlarla tatbikatlar yapıyor.

22 Metro istasyonu gibi kapalı alan ve açık alanlarda maruz kalınan kimyasal serpintilere nasıl müdahale edileceği uygulamalı olarak izleyicilere gösteriliyor. Herhangi bir kimyasal saldırı anında bölgeye ulaşan KBRN ekipleri, saldırının çeşidine göre A,B veya C tipi özel giysilerini giyerek, özel donanımlı araçları ile tehdit oluşturan bölgenin çevresinde güvenlik şeridi oluşturup, çalışmalara başlıyor. Ardından kimyasal serpinti tehdidi altındaki bölgede öncelikle serpintiye maruz kalan insanlar olmak üzere özel araçlar yardımıyla Arındırma işlemi uygulanıp, bölgeden uzaklaştırılıyor. Riskli alan dışına taşınan kişiler sağlık ekiplerinin de desteği ile ilk müdahaleleri yapılarak hastaneye sevk ediliyor. KBRN ekipleri riskli bölgeden kişileri tahliye ettikten sonra alan içerisinde kimyasal ajanların bıraktığı etkilerini yok etmek için çalışmalarını sürdürüp, çeşitli ölçümler yapıyor. VAN UMKE GÖÇÜKTE Van'ın Akköprü mahallesinde inģaatın çökmesi sonucu göçüğün altında kalan Ferzende Kaya adlı 54 yaģındaki vatandaģa UMKE, 8 dakika içerisinde ulaģıp ilk müdahaleyi yaparak ambulansa teslim etti. Van merkezde iki katlı inģaat halindeki binanın ikinci katının çökmesi göçüğün altında kalan kiģi, UMKE ekibi tarafından kurtarıldı. Van'da, iki katlı evin inşaat halindeki ikinci katının çökmesi sonucu göçüğün altında kalan bir kişi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, merkez Akköprü mahallesinde adı öğrenilemeyen kişiye ait evin inşaat halindeki ikinci katında bilinmeyen bir sebepten dolayı çökme yaşandı. İnşaatın çökmesi sonucu göçüğün altında kalarak yaralanan Ferzende K, olay yerine gelen UMKE tarafından kurtarılarak Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 9. Bölge UMKE Eğitim Tatbikatı Osmancık'ta Yapıldı Osmancık'ta 9. Bölge UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri) nin katıldığı enkazından yaralıları kurtarma tatbikatı baģarıyla yapıldı.

23 Çorum Ġl Sağlık Müdürü Dr. Ġsmail Yücel; Osmancık BaĢpınar yaylasında düzenlenen 9. Bölge UMKE Eğitim ve Tatbikatına; Çorum, Çankırı, Kırıkkale, KırĢehir, Kastamonu, Yozgat ve Ankara'dan 160 UMKE gönüllüsünün katıldığını söyledi. Üç gün süren kampta UMKE gönüllülerine yönelik ''olay yeri yönetimi, afet psikolojisi haberleģme teknikleri, kampçılık, doğada yaģam'' gibi konularda eğitim verildiğini dile getiren Yücel Ģunları kaydetti: ''Gönüllük prensibine dayanan bir çalıģma sistemi temel alınarak, yurdumuzda ve yurt dıģında olası afetlerde, iyi eğitilmiģ ve ihtiyaca uygun donatılmıģ ekipler aracılığı ile en kısa sürede enkaza yönelik medikal kurtarma hizmetlerinin sunulması, hızlı ve güvenli bir Ģekilde yaralı naklinin sağlanması, nakil sonrasında acil tedavi hizmetlerinin temini ve tüm bu iģler için gerekli profesyonel yönetim organizasyonunun oluģturulması amaçlanmaktadır. UMKE afet bölgesinde görev yapabilecek özellikte, yeterli tıbbi donanıma ve müdahale becerisine sahip sağlık personelinden oluģmaktadır. Amaç afete maruz kalmıģ kiģilere doğru ve çabuk müdahale etmek, ölü ve yaralı sayısını en aza indirgemektir. Depremdeki ölümlerin yüzde 80'inin ilk saatler içinde olduğu düģünüldüğünde; eğitim almıģ ve tam donanımlı UMKE timlerinin doğru ve hızlı müdahalesi büyük önem kazanmaktadır'' UMKE gönüllüleri depremde yıkılan öğrenci yurdu ile 2 katlı bir binanın enkazından yaralıları kurtarma tatbikatı yaptı. Çorum AFAD ekiplerinin de destek verdiği tatbikat baģarıyla gerçekleģtirildi. Tatbikat senaryosu gereği depremde öğrenci yurdunun balkonundan atlayarak bacağı kırılan bir öğrenci 112 Ambulans Komuta Kontrol Merkezini aradı. Ġhbarla birlikte deprem bölgesine sağlık görevlileri, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri depremde yıkılan binadan kurtulmayı baģaran yaralılara müdahale ederken UMKE ekipleri güvenli bir bölgede çadır hastane kurdu. AFAD ekipleri hassas cihazlarla enkaz altında dinleme yaparak UMKE ekiplerini yaralıların bulunduğu noktalara yönlendirdi. UMKE ekipleri tarafından enkazdan çıkarılan 20 yaralı hastaneye sevk edildi. Tatbikatı izleyen Vali Yardımcısı Zülkarnin Öztürk UMKE ve AFAD ekiplerini tebrik ederek tatbikattan dolayı teģekkür etti.

24 Tatbikatı Vali Yardımcısı Zülkarnin Öztürk ile birlikte Osmancık Kaymakamı Sezgin Üçüncü, Osmancık Belediye BaĢkanı Bekir Yazıcı, Çorum Hastaneler Birliği Genle Sekreteri Dr. Turgay Happani ve Çorum Ġl Afet ve Acil Durum Müdürü Elvan Kaya, Osmancık Emniyet Müdürü Uğur ÇalıĢkan, Osmancık Devlet Hastanesi BaĢhekimi Yüksel Yücel, Milli Eğitim Müdürü Fatih Üçok izledi. 112 Acil ÇalıĢanlarının Yemek Yardımı Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından 2013/13 sayılı Yiyecek Yardımı Genelgesi ve konu hakkında Acil Sağlık hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazısı yayımlandı. Diyarbakır UMKE Tatbikatı yapıldı Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Hasuni mağaralarında kamp kuran Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), zor Ģartlar altında yaralı kurtarma eğitimi aldı. 4 günlük dersin ardından Silvan'daki dağlık bölgede bulunan Hasuni mağaralarında gerçeği aratmayan tatbikat düzenleyen 60 kiģilik sağlık ekibi, yaralıları enkazdan baģarıyla çıkardı. Diyarbakır UMKE afetlere karşı her an hazır olabilmek için eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. Düzenlenen 4 günlük eğitime katılan Batman, Şırnak, Siirt ve Diyarbakır'ın UMKE ekibi, derslerde gördükleri eğitimi Silvan'daki dağlık bölgede bulunan Hasuni mağaralarında düzenlenen tatbikatta pratiğe döktü. Helikopter enkazı altında kalan yaralıları başarıyla kurtaran sağlıkçıların tatbikatını izleyen İl Sağlık Müdürü Mehmet Sait Avar, 60 kişiye başarı belgesini verirken, kamp süresince verilen desteklerden dolayı destekçilere de belge verildi. Avar, "2004 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından afetlerde sağlık organizasyonu projesi kapsamında UMKE birimi kurulmuştur. Yaklaşık 11 bölgede kurulmuş olan UMKE bölge merkezi kapsamında Diyarbakır'da da bir bölge merkezi kurulmuştur. Bu amaçlan Batman, Siirt, Şırnak ve Mardin illerinden 50 üzerinde birim ekipleri ve Diyarbakır Affet ve Acil İl Müdürlüğümüze bağlı sivil savunma ve arama kurtarma ekipleriyle beraber Diyarbakır ili Silvan ilçesi Hasuni mağaraları bölgesinde bir kurtarma tatbikatı uygulayacağız. Bugün senaryo gereği, bir helikopter kazası sonucu oluşan yaralıları dağdan aşağıya indirmeye çalışacağız.

25 Bu konuda bizlerden yardımlarını esirgemeyen Afet ve Acil İl Müdürlüğü, Sivil Savunma ve Arama Kurtarma Birliği ekiplerine, bölgemizdeki UMKE müdürlüklerimize teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz UMKE'nin amacı yeterli bilgi ve donanıma sahip sağlık personelleriyle afetlerde ilk bir saat içerisindeki ölüm sayısını azaltma amacıyla yapılan bir çalışma ve bu zaman zaman değişik tatbikatların yapılması ile hizmetlerine devam etmesidir" dedi. Avar, daha sonra enkazdan yaralı kurtarma eğitimini başarıyla tamamlayan sağlıkçılara belge verdi. UMKE'NĠN KBRN Timleri Suriye Sınırında Görevde Bütün UMKE KBRN timleri Suriye sınırına göreve çağrılıyor. Suriye sınırında yaģanacak olası bir kimyasal saldırı için Sağlık Bakanlığı bölgede tedbirleri arttırıyor. Bakanlık Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü UMKE Bölge Koordinatör illerden bölgelerinde göreve katılabilecek KBRN eğitimi almıģ UMKE personellerinin isimlerini istedi.

26 Ambulans uçak 2 aylık bebek için havalandı Afyonkarahisar'ın Ġscehisar ilçesinde annesi dıģarıdayken evde bulunan çocukların çakmakla oynaması sonucu alev alan beģiğinde yaralandığı belirtilen 2 aylık bebek, Afyonkarahisar'dan ambulans uçakla Ġstanbul'a nakledildi. Konarlı köyünde öğle saatlerinde annesi dıģarıyken evdeki çocukları çakmakla oynaması sonucu 2 aylık H.E'nin beģiği alev aldı baģladı. Evdeki çocukların annesine haber vermesi üzerine eve gelen anne, alev alan beģiği suyla söndürdü. Annenin olayı komģulara haber vermesi üzerine 2 aylık H.E, bir araçla köyün dıģına kadar getirildi. Burada ambulansa alınan bebek, Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve AraĢtırma Hastanesine sevk edildi. Bebek, akģam saatlerinde de Zafer Havalimanı'ndan kalkan ambulans uçakla Kartal Eğitim ve AraĢtırma Hastanesine nakledildi. Kocaeli UMKE KBRN görevde Kocaeli UMKE KBRN ilk timini bölgeye gönderdi. Kocaeli UMKE ekibinden 5 kiģilik bir KBRN timi bu sabah ġanlıurfa'ya hareket etti. Ekiplerin bölgede 15 gün görev alacağı ve ihtiyacın devam etmesi durumunda Kocaelinden 2. bir KBRN timinin de göreve çağırılacağı bildirildi.

27 Görevli Personel:Dr.Halil ERTUĞ,ATT Mehmet KUġDEMĠR, Bahattin KOÇYĠĞĠT, Yusuf SEVĠM, Mustafa Kemal CĠHAN Rize'de Dağcı Kurtarma Operasyonu Rize'nin ÇamlıhemĢin Ġlçesi'ndeki Kaçkar Dağı'nda ayağı burkulduğu için sarp bir arazide mahsur kalan ve 2 gündür kurtarılmayı bekleyen dağcı Ömer Faruk Çetiner, askeri helikopterle alınarak Erzurum'da hastaneye kaldırıldı. 01 Kaçkar Dağı'nda geçen cuma günü arkadaģlarıyla yürüyüģ yaparken ayağı burkulduğu için sarp bir arazide mahsur kalan ve 2 gündür kötü hava koģulları nedeniyle kurtarılamayan Ömer Faruk Çetiner'i bu sabah askeri helikoptere alınarak turtarıldı. Ġl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, ÇamlıhemĢin'e bağlı Yukarı Kavron Yaylası'ndan Kaçkar Dağları'na zirve tırmanıģı yaparken sarp kayalık arazide ayağını burkan dağcı Ömer Faruk Çetiner'in kurtarıldığını belirterek, Ģunları anlattı: "Olay yerinin sarp kayalık olması ve havanın sisli olması nedeniyle Çetiner'i bulunduğu yerde 2 gün boyunca tutmak zorunda kaldık. VatandaĢımıza sağlık ekiplerimizce olay yerinde ilk müdahalesi yapılmıģ ve güvenli bir yere alınmıģtı. Giresun'dan bölgeye sevk edilen askeri helikopter yoğun sisten dolayı olay yerine inememiģti. Bugün Malatya'dan havalanan askeri kurtarma helikopterinden indirilen sepet yardımıyla dağcıyı kurtardık. Çetiner'in mahsur kaldığı bölgeye dün gece takviye olarak Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Rize Arama Kurtarma Ekibi (RĠKE), 112 Acil ve AKUT'dan oluģturulan 15 kiģilik arama kurtarma ekibinin gitti. Dün gece yardıma giden ekipler kurtarmanın güvenli olması için sabah saatlerini bekledi ve bugün operasyonu gerçekleģtirdik. Yaralı dağcı Erzurum Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne nakledildi. Genel sağlık durumu iyi, sadece ayak bileğinde bir problem var.

UMKE BÜLTENİ TEMMUZ 2012 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ

UMKE BÜLTENİ TEMMUZ 2012 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE BÜLTENİ TEMMUZ 2012 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE Bir Marka Haline Geldi Van Sağlık Ġl Müdürü Dr. Bilal Acar, UMKE'ye gösterilen ilginin depremden sonra kat kat arttığını söyledi. Van depreminden

Detaylı

UMKE BÜLTENİ MAYIS 2013 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE

UMKE BÜLTENİ MAYIS 2013 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE UMKE BÜLTENİ MAYIS 2013 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE Dr. Mesut YILMAZ'a GeçmiĢ Olsun Dileklerimizle.. Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri ġube Müdürü Dr. Mesut Yılmaz, Ġzmir Urla'da 112 ile ilgili

Detaylı

ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE BÜLTENİ

ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE BÜLTENİ UMKE ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE BÜLTENİ UMKE UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE Ülkemizde ya da dünyanın herhangi bir bölgesinde yaşanabilecek: Deprem,

Detaylı

UMKE BÜLTENİ MAYIS 2012 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ

UMKE BÜLTENİ MAYIS 2012 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE BÜLTENİ MAYIS 2012 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ Burdur'da Bölge Tatbikatı Yapıldı Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Kütahya, Uşak, Isparta, Eskişehir ve Burdur'dan Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE)

Detaylı

UMKE BÜLTENĠ HAZĠRAN 2012 ULUSAL MEDĠKAL KURTARMA EKĠPLERĠ BURSA'DA AFET MÜDAHALE EKĠPLERĠNDEN ORTAK TATBĠKAT

UMKE BÜLTENĠ HAZĠRAN 2012 ULUSAL MEDĠKAL KURTARMA EKĠPLERĠ BURSA'DA AFET MÜDAHALE EKĠPLERĠNDEN ORTAK TATBĠKAT UMKE BÜLTENĠ HAZĠRAN 2012 ULUSAL MEDĠKAL KURTARMA EKĠPLERĠ BURSA'DA AFET MÜDAHALE EKĠPLERĠNDEN ORTAK TATBĠKAT Bursa'da, itfaiye, UMKE ve AFAD birimleri ortak bir tatbikat düzenledi. Ġznik ilçesindeki tatbikata

Detaylı

ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE BÜLTENİ

ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE BÜLTENİ UMKE ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE BÜLTENİ UMKE UMKE BÜLTENİ EKİM 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE BİNGÖL'DE MİNİK UMKECİLER CUMHURİYET BAYRAMINDA Bingöl'de 112 ve UMKE Miniklerimizin

Detaylı

UMKE BÜLTENİ MART 2013 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE

UMKE BÜLTENİ MART 2013 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE UMKE BÜLTENİ MART 2013 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE www.umke.org UMKE Edremit'te Tam Not Aldı Edremit'te etkili olan yağış nedeniyle bölgede görevlendirilen toplam 56 kişiden oluşan Ulusal Medikal

Detaylı

UMKE BÜLTENİ EKİM 2013 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ / UMKE

UMKE BÜLTENİ EKİM 2013 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ / UMKE UMKE BÜLTENİ EKİM 2013 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ / UMKE Yüreğimizde Yaşanan 7.2!, Yıkılan Evler, Yapılan Gönüller Van Depreminin 2. yıl dönümü Kelimelerin boğazımızda düğümlendiği, sözcüklerin olanları

Detaylı

UMKE BÜLTENİ ŞUBAT 2014

UMKE BÜLTENİ ŞUBAT 2014 UMKE BÜLTENİ ŞUBAT 2014 UMKE BÜLTENİ ŞUBAT 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE UMKE 10. YILINDA DERNEKLEŞİYOR Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri Derneği UMKE-DER kuruluyor. UMKE gönüllüsü dostlar,

Detaylı

UMKE BÜLTENİ ŞUBAT 2014

UMKE BÜLTENİ ŞUBAT 2014 UMKE BÜLTENİ ŞUBAT 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE UMKE 10. YILINDA DERNEKLEŞİYOR Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri Derneği UMKE-DER kuruluyor. UMKE gönüllüsü dostlar, 10 yıl önce birlikte

Detaylı

UMKE BÜLTENİ NİSAN 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE

UMKE BÜLTENİ NİSAN 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE UMKE BÜLTENİ NİSAN 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE UMKE Görevlendirmeleri Hakkında UMKE çalıģmalarının hızla ve yoğun Ģekilde devam ettiği bu dönemde, eğitim-tatbikat vb. görevlendirmelerin

Detaylı

UMKE BÜLTENİ KASIM 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE

UMKE BÜLTENİ KASIM 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE UMKE BÜLTENİ KASIM 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE UMKE ÇALIŞMA TOPLANTISI 19 ARALIK'TA ANKARA'DA YAPILACAK UMKE yapılanması ve özlük haklarına yönelik, 19 Aralık 2014 tarihinde Ankara il Sağlık

Detaylı

UMKE BÜLTENİ ARALIK 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE

UMKE BÜLTENİ ARALIK 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE UMKE BÜLTENİ ARALIK 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE UMKE-DER ÇALIŞMA TOPLANTISI YAPILDI UMKE-DER ÇALIŞMA TOPLANTISI 19 ARALIK 2014 GÜNÜ ANKARA'DA GERÇEKLEŞTİ UMKE-DER ÇALIŞMA TOPLANTISI 19 aralık

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2012 YILI ĠLK DÖRT AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2012 YILI ĠLK DÖRT AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2012 YILI ĠLK DÖRT AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU 1 2012 YILI İLK 4 AY İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLANÇOSU YAŞAM HAKKI İHLALLERİ

Detaylı

2013 YILI ĠLK 6 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU

2013 YILI ĠLK 6 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2013 YILI ĠLK 6 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU 31.07.2013 1 DEĞERLENDĠRME Ġçinde bulunduğumuz süreci yılların özlemini içinde

Detaylı

ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ DĠYARBAKIR ġubesġ. DOĞU ve GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ. 2012 YILI CEZAEVLERĠNDE YAġANAN HAK ĠHLALLERĠ RAPORU

ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ DĠYARBAKIR ġubesġ. DOĞU ve GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ. 2012 YILI CEZAEVLERĠNDE YAġANAN HAK ĠHLALLERĠ RAPORU ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ DĠYARBAKIR ġubesġ DOĞU ve GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ 2012 YILI CEZAEVLERĠNDE YAġANAN HAK ĠHLALLERĠ RAPORU 12 ġubat 2013 ĠÇĠNDEKĠLER Genel Değerlendirme -----------------------------------------------------------------------:

Detaylı

2014 YILI 10 AYLIK KADIN KATLĠAMLARI VE KADINA YÖNELĠK ġġddet RAPORU

2014 YILI 10 AYLIK KADIN KATLĠAMLARI VE KADINA YÖNELĠK ġġddet RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2014 YILI 10 AYLIK KADIN KATLĠAMLARI VE KADINA YÖNELĠK ġġddet 24 KASIM 2014 1 DEĞERLENDĠRME ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ

Detaylı

ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ

ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ AFETLERDE ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ 725TTT153 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU

2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU 29.01.2015 1 DEĞERLENDĠRME Ġnsan Hakları Derneği Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2014

Detaylı

BiNA SAYISI 30 KAT ARTTI

BiNA SAYISI 30 KAT ARTTI Kartal da park içine BEM-BiR-SEN den altın gibi program FLASHABER / BEM-BİR-SEN İstanbul 7 No lu Şube Başkanlığı bir kez daha üyelerinin gönlünde taht kurdu. Üyelerinin yeni doğan çocuklarına ve yeni evlenen

Detaylı

KISALTMALAR. AFAD USGS TÜİK THY TÜBİTAK EYY Mw Ms Md STK TSK UMKE TOKİ KOSGEB DASK GZFT

KISALTMALAR. AFAD USGS TÜİK THY TÜBİTAK EYY Mw Ms Md STK TSK UMKE TOKİ KOSGEB DASK GZFT Bu rapor, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. Ankara, 2014 KISALTMALAR AFAD USGS TÜİK THY TÜBİTAK EYY Mw Ms Md STK TSK UMKE TOKİ KOSGEB DASK

Detaylı

: Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN

: Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN AFAM İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AFET EĞİTİM, UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ Hazırlayanlar : Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN Katkıda Bulunanlar : Sedat GÜNEġ Selcen ÖZCAN Muzaffer Baca

Detaylı

ĠHD ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ

ĠHD ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ ĠHD ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ 1 İnsan Hakları Derneği Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2015 Yılı Ġlk 6 Ay Ġnsan Hakları Ġhlalleri Raporunu açıklamak üzere bir aradayız. 2 yıldan fazla bir zamandır devam eden

Detaylı

EXPO 2020 ye aday olan İzmir e. kabul eden Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan, İzmir e tam destek verdi

EXPO 2020 ye aday olan İzmir e. kabul eden Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan, İzmir e tam destek verdi SAYFA 01 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI İzmir in arkasındayız siz hiç merak etmeyin Kanseri 2 kez böyle YENDİM Yaklaşık 20 yıl önce yakalandığı kanser hastalığını iki kez tuş e- den ressam Uğurtan, reçetesini

Detaylı

ATAKÖY MİNİBÜS TERÖRÜNE KİMSE ENGEL OLAMIYOR BAKIRKÖY BELEDİYE MECLİSİ NİN VERECEĞİ KARAR MERAKLA BEKLENİYOR

ATAKÖY MİNİBÜS TERÖRÜNE KİMSE ENGEL OLAMIYOR BAKIRKÖY BELEDİYE MECLİSİ NİN VERECEĞİ KARAR MERAKLA BEKLENİYOR 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI Cumhuriyetimizi kuran başta Ulu Önder Atatürk, Silah Arkadaşları ve tüm Şehitlerimizi rahmetle anıyor, Ülkemizi kana bulayanları nefretle ve şiddetle kınıyoruz... S ü

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

SAYFA 01 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI. 9 Kasım 2011 Çarşamba

SAYFA 01 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI. 9 Kasım 2011 Çarşamba SAYFA 01 Gubun gıda, içecek ve boyada Türkiye ortalamasının üzerinde büyüdüğünü, pazar payının arttığını belirten Aktaş, mevcut ortamda ortaklık tekliflerine sıcak bakmadıklarını açıkladı. Yaşar Holding

Detaylı

Muhtarlarımız bizim gözümüz, kulağımızdır Ayrım yapmaksızın her mahalleye eşit hizmeti

Muhtarlarımız bizim gözümüz, kulağımızdır Ayrım yapmaksızın her mahalleye eşit hizmeti Metro tünel çalışması başladı SANCAKTEPE ÜSKÜDAR 24 dk! İstanbul un trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak raylı sistemlerin bir parçası olan Üsküdar Ümraniye - Çekmeköy- Sancaktepe metro hattının tünel

Detaylı

TAM BiR FELAKET. Bir haftalık trafik bilançosu ÖRNEK KAMPANYA

TAM BiR FELAKET. Bir haftalık trafik bilançosu ÖRNEK KAMPANYA 65 yaş üzeri vatandaşlara toplu ulaşım ücretsiz FLASHABER / İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 65 yaş üzeri vatandaşların nüfus cüzdanlarını göstererek tüm toplu taşıma araçlarından ücretsiz

Detaylı

MEçHul Alıcının ADı AçıKlAnMADı

MEçHul Alıcının ADı AçıKlAnMADı GÜNCeL 3 HAber 2 GÜNdem 4 T. yaşam 5 PoLİTİKA PoLİTİKA 7 6 bölge 8 KÜrTÇe ekonomi 10 9 dünya 11 ramazan 12 bulmaca 13 SPor 14 HAber reklam 15 16 Kaya GATA'ya sevk edildi Nerede Eski Bayramlar (2) diyarbakır

Detaylı