TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU"

Transkript

1 T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU (Kurumlar n Öğrenci ve Akademik Personel, Fiziki Mekân ve Kapasite, Cihaz ve Donan m Durumu) Haziran ANKARA i

2 YÖK Yay n No: 2010 / 1 ISBN: UYUM AJANS ANKARA ii

3 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU HAZIRLAYANLAR YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI Prof. Dr. Mustafa SOLAK Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan Nagihan BAYRAKTAR Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanl ğ, Memur Prof. Dr. M. İ. Safa KAPICIOĞLU Sağl k Eğitimi Genel Müdürü Uzm. Dr. Alaattin DİLSİZ Sağl k Eğitimi Genel Müdür Yard mc s Münevver KERKÜKLÜ Sağl k Eğitimi Genel Müdürlüğü, Daire Başkan Blm. Uzm. Hüseyin ZIRH Sağl k Eğitimi Genel Müdürlüğü, Şube Müdürü DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI M. Özgür DUMAN Planlama Uzman Harun GÜNGÖR Planlama Uzman Aysel BİNLER Planlama Uzman KATKIDA BULUNANLAR YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Yasemin BEYAZPINAR Denetleme Kurulu Başkanl ğ, Uzman Sultan AKÇORA Denetleme Kurulu Başkanl ğ, VHKİ Arife ŞAHİNER Denetleme Kurulu Başkanl ğ, Uzman Hüseyin ÇİFTÇİ Denetleme Kurulu Başkanl ğ, Uzman O.Nuri ÇEÇEN Yükseköğretim Kurulu Başkanl ğ, Şube Müdürü Deniz CEYLAN Yükseköğretim Kurulu Başkanl ğ, Şube Müdürü Orhan Kemal DEMİR Yükseköğretim Kurulu Başkanl ğ, Memur İsmet EVİRGEN Vak f Üniversiteleri Koordinasyon Birimi, Uzman SAĞLIK BAKANLIĞI Tünay ŞAHİN Sağl k Eğitimi Genel Müdürlüğü, Şube Müdürü Sema GÜLER Sağl k Eğitimi Genel Müdürlüğü, Şube Müdürü Dr. Dt. Deniz KORAŞLI Sağl k Eğitimi Genel Müdürlüğü, Şube Md.V. Azmi EKMEN AB Koordinasyon Başkanl ğ, AB Uzman Hasan KARATAŞOĞLU Sağl k Eğitimi Genel Müdürlüğü, Şef Süha OKTAY Sağl k Eğitimi Genel Müdürlüğü, T bbi Teknolog Zeynep COŞKUN Sağl k Eğitimi Genel Müdürlüğü, Memur Nuray KÜÇÜK Sağl k Eğitimi Genel Müdürlüğü, Memur Sefa GÜNGÖR Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Teknisyen iii

4 iv

5 İ Ç İ N D E K İ L E R BÖLÜM SAYFA TABLOLAR LİSTESİ... vii GRAFİKLER LİSTESİ... ix ÖNSÖZ... xiii YÖNETİCİ ÖZETİ... xv GİRİŞ... xvii 1 SAĞLIK İNSANGÜCÜ PLANLAMASI Sağl k İnsangücü Planlamas n n Tan m, Önemi Sağl k İnsangücü Planlamas n n Gerekçesi Sağl k İnsangücü Planlamas nda Başvurulan Yöntem ve Yaklaş mlar Sağl k İnsangücü Planlamas nda Kullan lan Ölçütler Sağl k İnsangücü Planlamas n n Aşamalar Sağl k İnsangücü Planlama Çabalar ndaki Başar s zl ğ n Nedenleri Etkili ve Gerçekçi Bir Sağl k İnsangücü Planlamas İçin Dikkate Al nmas Gerekli Önemli Baz Noktalar Sağl k İnsangücü Planlama Çal şmalar nda İşbirliği Yap lacak Kuruluşlar TÜRKİYE DE SAĞLIK İNSANGÜCÜ YETİŞTİREN EĞİTİM KURUMLARI Sağl k İnsangücü Yetiştiren Eğitim Kurumlar n n ve Eğitim Verdikleri Düzey Sağl k İnsangücü Yetiştiren Eğitim Kurumlar nda Akademik Personelin ve Öğrencilerin Say sal Durumu TÜRKİYE DE SAĞLIK İNSANGÜCÜNÜN MEVCUT DURUMU Hekim Durumu Diş Hekimi Durumu Eczac Durumu Hemşire Durumu Fizyoterapist Durumu Ebe Durumu Diğer Sağl k Personeli Durumu SAĞLIK İNSANGÜCÜ YETİŞTİREN EĞİTİM KURUMLARININ FİZİKİ MEKÂN, KAPASİTE, CİHAZ VE DONANIM DURUMU Sağl k Alan nda Eğitim Veren Fakülte ve Yüksekokullar n Fiziki Mekân ve Kapasite Durumlar T p ve Diş Hekimliği Fakültelerinin Cihaz ve Donan m Durumu Sağl k Bakanl ğ Eğitim ve Araşt rma Hastanelerinin Fiziki Mekân, Cihaz ve Donan m Durumu SONUÇ EKLER Ek 1: Haritalar Ek 2: Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler ile Dünya Sağl k Örgütü Avrupa Bölgesi Ülkeler Listesi 277 Ek 3: Türkiye de Üniversiteler, Bulunduklar İller ve Kuruluş Y llar v

6 vi

7 TABLOLAR DİZİNİ Tablo No: Sayfa No: Tablo 2.1.1: Türkiye de Sağl k İnsangücü Yetiştiren Eğitim Kurumlar ile Bu Kurumlar n Say lar ve Eğitim Verdikleri Düzey Tablo 2.2.1: Eğitim ve Öğretim Y l nda Sağl k Alan nda Eğitim Veren Fakülte ve Yüksek Okullara Ayr lan Toplam ÖSYS Kontenjanlar ile Bu Fakülte ve Yüksek Okullardaki Toplam Öğrenci Say lar Tablo 2.2.2: Sağl k Alan nda Eğitim Veren Fakülte ve Yüksekokullardaki Akademik Personel ve Öğrenci Verilerinin İllere Göre Dağ l m Tablo 3.1.1: Y llara Göre Türkiye de T p Fakülteleri İle Bu Fakültelerdeki Öğrenci ve Öğretim Üyesi Say lar ndaki Gelişme Tablo 3.1.2: Baz Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye de T p Fakültesi Öğretim Üyesi ve Öğrenci Say lar ile Öğretim Üyesi Baş na Düşen Öğrenci Say lar Tablo 3.1.3: Türkiye'de Aktif Çal şan Pratisyen Hekimlerin İllere ve Kurumlara Göre Say sal Dağ l m Tablo 3.1.4: Y llar Aras nda T pta Uzmanl k Eğitimi İçin Ayr lan Kontenjanlar n Kurumlara ve Y llara Göre Dağ l m Tablo 3.1.5: T pta Uzmanl k Eğitimi İçin Ayr lan Kontenjanlar ile T pta Uzmanl k Programlar na Yerleşenlerin ve Bir Önceki Y l T p Fakültelerinden Mezun Olanlar n Y llara Göre Say sal Dağ l m Tablo 3.1.6: TUS Kontenjanlar n n Y llara, Kurumlara ve Uzmanl k Alanlar na Göre Say sal Dağ l m 58 Tablo 3.1.7: Türkiye de Aktif Çal şan Uzman Hekimlerin Alanlara ve Kurumlara Göre Say sal Dağ l m Tablo 3.1.8: Türkiye'de Aktif Çal şan Uzman Hekimlerin İllere ve Kurumlara Göre Say sal Dağ l m.. 63 Tablo 3.1.9: 21 Avrupa Ülkesinde ve Türkiye de 22 Branşta Kişiye Düşen Uzman Say lar n Ülkelere ve Branşlara Göre Dağ l m Tablo 3.2.1: Y llara Göre Türkiye de Diş Hekimliği Fakülteleri ile Bu Fakültelerdeki Öğrenci, Öğretim Say lar ndaki Gelişme Tablo 3.2.2: Türkiye de Aktif Çal şan Diş Hekimlerinin İllere ve Kurumlara Göre Say sal Dağ l m Tablo 3.3.1: Y llara Göre Türkiye de Eczac l k Fakülteleri ile Bu Fakültelerdeki Öğrenci, Öğretim Üyesi Say lar ndaki Gelişme Tablo 3.3.2: Türkiye de Aktif Çal şan Eczac lar n İllere ve Kurumlara Göre Say sal Dağ l m Tablo 3.4.1: Y llara Göre Türkiye de Hemşire Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlar ile Bu Kurumlardaki Öğrenci, Öğretim Eleman Say lar ndaki Gelişme Tablo 3.4.2: Türkiye de Lise Düzeyinde Eğitim Veren Sağl k Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümlerinde Yeni Kay t ve Mezun Say lar ndaki Gelişme Tablo 3.6.1: Türkiye de Yükseköğretim Düzeyinde Ebelik Eğitimi Gören Öğrencilerin Y llara Göre Say sal Dağ l m Tablo 3.7.1: Y llara ve Bölümlere Göre Sağl k Meslek Lisesi Mezun Say lar ndaki Gelişme vii

8 Tablo 3.7.2: Sağl k Alan nda Lisans Düzeyinde Öğrenim Gören Diğer Sağl k Personeli Mezun Say lar ndaki Gelişme Tablo 3.7.3: Y llara ve Alanlara Göre Sağl k Alan nda Önlisans Eğitimi Veren Kurumlardaki Mezun Say lar Tablo 3.7.4: Sağl k Teknikeri, Sağl k Teknisyeni ve Diğer Sağl k Personelinin Unvanlar ve Kurumlar İtibariyle Say sal Dağ l m Tablo 4.1.1: Sağl k Alan nda Eğitim Veren Fakülte ve Yüksekokullar n Fiziki Mekân ve Kapasite Durumlar viii

9 GRAFİKLER DİZİNİ Grafik No: Sayfa No: Grafik 3.1.1: Aktif Çal şan Hekimlerin Kurumlara Göre Say sal Dağ l m Grafik 3.1.2: Kişiye Düşen Hekim Bak m ndan AB Ortalamas, DSÖ Avrupa Bölgesi Ortalamas ve Türkiye Karl laşt rmas Grafik 3.1.3: Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye de Kişiye Düşen Hekim Say lar Grafik 3.1.4: Türkiye de Y llar Aras nda T p Fakültelerinde Bir Öğretim Üyesine Düşen Öğrenci Say lar ndaki Gelişme Grafik 3.1.5: Baz Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye de Öğrenci Baş na Düşen Öğretim Üyesi Say lar. 50 Grafik : Aktif Çal şan Pratisyen Hekimlerin Kurumlara Göre Say sal Dağ l m Grafik 3.1.7: Kişiye Düşen Pratisyen Hekim Bak m ndan AB Ortalamas, DSÖ Avrupa Bölgesi Ortalamas ve Türkiye Karl laşt rmas Grafik 3.1.8: Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye de Kişiye Düşen Pratisyen Hekim Say lar Grafik 3.1.9: Y llar Aras nda Ayr lan Toplam TUS Kontenjanlar ndaki Say sal Gelişme.. 56 Grafik : Y llar Aras nda Ayr lan TUS Kontenjanlar n n Y llara ve Kurumlara Göre Say sal Dağ l m Grafik : Y llara Göre T pta Uzmanl k Programlar na Yerleşenler ile Bir Önceki Y l T p Fakültelerinden Mezun Olanlardaki Say sal Gelişme Grafik : T pta Uzmanl k Eğitimi için Atananlar ve Eğitime Devam Edenler ile Bir Önceki Y l Mezun Olanlar n Say sal Dağ l m Grafik : Türkiye de Aktif Çal şan Uzman Doktorlar n Kurum ve Kuruluşlara Göre Say sal Dağ l m Grafik : Kişiye Düşen Uzman Hekim Bak m ndan AB Ortalamas, DSÖ Avrupa Bölgesi Ortalamas ve Türkiye Karl laşt rmas Grafik : Türkiye de, DSÖ Avrupa Bölgesi Ülkelerinde ve AB Üyesi Ülkelerde Kişiye Düşen Aktif Çal şan Uzman Doktor Say lar Grafik : 21 AB Üyesi Ülkede ve Türkiye de 22 Branşta Kişiye Düşen Uzman Doktor Say lar Grafik : Türkiye de ve 21 Avrupa Ülkesinde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Alan nda Kişiye Düşen Aktif Çal şan Uzman Hekim Say lar Grafik : Türkiye de ve 16 Avrupa Ülkesinde Çocuk Cerrahisi Alan nda Kişiye Düşen Aktif Çal şan Uzman Hekim Say lar Grafik : Türkiye de ve 21 Avrupa Ülkesinde Çocuk Hastal klar Alan nda Kişiye Düşen Aktif Çal şan Uzman Hekim Say lar Grafik : Türkiye de ve 15 Avrupa Ülkesinde Çocuk ve Ergen Ruh Sağl ğ Alan nda Kişiye Düşen Aktif Çal şan Uzman Hekim Say lar ix

10 Grafik : Türkiye de ve 17 Avrupa Ülkesinde Endokrinoloji ve Metabolizma Hastal klar Alan nda Kişiye Düşen Aktif Çal şan Uzman Hekim Say lar Grafik : Türkiye de ve 19 Avrupa Ülkesinde Gastroenteroloji Alan nda Kişiye Düşen Aktif Çal şan Uzman Hekim Say lar Grafik : Türkiye de ve 21 Avrupa Ülkesinde Genel Cerrahi Alan nda Kişiye Düşen Aktif Çal şan Uzman Hekim Say lar Grafik : Türkiye de ve 21 Avrupa Ülkesinde Göz Hastal klar Alan nda Kişiye Düşen Aktif Çal şan Uzman Hekim Say lar Grafik : Türkiye de ve 21 Avrupa Ülkesinde İç Hastal klar Alan nda Kişiye Düşen Aktif Çal şan Uzman Hekim Say lar Grafik : Türkiye de ve 21 Avrupa Ülkesinde Kad n Hastal klar ve Doğum Alan nda Kişiye Düşen Aktif Çal şan Uzman Hekim Say lar Grafik : Türkiye de ve 19 Avrupa Ülkesinde Kardiyoloji Alan nda Kişiye Düşen Aktif Çal şan Uzman Hekim Say lar Grafik : Türkiye de ve 21 Avrupa Ülkesinde Kulak Burun Boğaz Hastal klar Alan nda Kişiye Düşen Aktif Çal şan Uzman Hekim Say lar Grafik : Türkiye de ve 21 Avrupa Ülkesinde Nöroloji Alan nda Kişiye Düşen Aktif Çal şan Uzman Hekim Say lar Grafik : Türkiye de ve 17 Avrupa Ülkesinde Cerrahi Onkoloji Alan nda Kişiye Düşen Aktif Çal şan Uzman Hekim Say lar Grafik : Türkiye de ve 21 Avrupa Ülkesinde Plastik Cerrahi Alan nda Kişiye Düşen Aktif Çal şan Uzman Hekim Say lar Grafik : Türkiye de ve 20 Avrupa Ülkesinde Radyoloji Alan nda Kişiye Düşen Aktif Çal şan Uzman Hekim Say lar Grafik : Türkiye de ve 19 Avrupa Ülkesinde Romatoloji Alan nda Kişiye Düşen Aktif Çal şan Uzman Hekim Say lar Grafik : Türkiye de ve 21 Avrupa Ülkesinde Ruh Sağl ğ ve Hastal klar Alan nda Kişiye Düşen Aktif Çal şan Uzman Hekim Say lar Grafik : Türkiye de ve 21 Avrupa Ülkesinde Üroloji Alan nda Kişiye Düşen Aktif Çal şan Uzman Hekim Say lar Grafik : Türkiye de ve 18 Avrupa Ülkesinde Dermatoloji Alan nda Kişiye Düşen Aktif Çal şan Uzman Hekim Say lar Grafik : Türkiye de ve 16 Avrupa Ülkesinde Göğüs Hastal klar Alan nda Kişiye Düşen Aktif Çal şan Uzman Hekim Say lar Grafik : Türkiye de ve 17 Avrupa Ülkesinde Beyin ve Sinir Cerrahi Alan nda Kişiye Düşen Aktif Çal şan Uzman Hekim Say lar Grafik 3.2.1: Türkiye de Y llar Aras nda Diş Hekimliği Fakültelerinde Bir Öğretim Üyesine Düşen Öğrenci Say lar ndaki Gelişme Grafik 3.2.3: Kişiye Düşen Diş Hekimi Bak m ndan AB Ortalamas, DSÖ Avrupa Bölgesi Ortalamas ve Türkiye Karl laşt rmas Grafik 3.2.4:Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye de Kişiye Düşen Diş Hekimi Say lar xx

11 Grafik 3.3.1: Türkiye de Y llar Aras nda Eczac l k Fakültelerinde Bir Öğretim Üyesine Düşen Öğrenci Say lar ndaki Gelişme Grafik 3.3.2: Aktif Çal şan Eczac lar n Kurumlara Göre Say sal Dağ l m Grafik 3.3.3: Kişiye Düşen Eczac Bak m ndan AB Ortalamas, DSÖ Avrupa Bölgesi Ortalamas ve Türkiye Karl laşt rmas Grafik 3.3.4: Türkiye de, DSÖ Avrupa Bölgesi Ülkelerinde ve AB Üyesi Ülkelerde Kişiye Düşen Eczac Say lar Grafik 3.4.1: Y llara Göre Türkiye de Hemşire Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarda Bir Öğretim Eleman na Düşen Öğrenci ndaki Gelişme Grafik 3.4.2: Türkiye de Lise Düzeyinde Eğitim Veren Sağl k Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümlerinde Yeni Kay t ve Mezun Say lar ndaki Gelişme Grafik 3.4.3: Aktif Çal şan Hemşirelerin Kurumlara Göre Say sal Dağ l m Grafik 3.4.4: Kişiye Düşen Hemşire Bak m ndan AB Ortalamas, DSÖ Avrupa Bölgesi Ortalamas ve Türkiye Karl laşt rmas Grafik 3.4.5: Türkiye de, DSÖ Avrupa Bölgesi Ülkelerinde ve AB Üyesi Ülkelerde Kişiye Düşen Aktif Çal şan Hemşire Say lar Grafik 3.5.1: Y llara Göre Yükseköğrenim Düzeyinde Eğitim Gören Fizyoterapist Mezun Say lar ndaki Gelişme Grafik 3.5.2: Aktif Olarak Çal şan Fizyoterapistlerin Kurumlara Göre Say sal Dağ l m Grafik 3.5.3: Baz Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye de Kişiye Düşen Fizyoterapist Say lar Grafik 3.6.1: Y llara Göre Yüksek Öğretim Düzeyinde Ebelik Eğitimi Alan Öğrenci Say lar ndaki Gelişme Grafik 3.6.2: Aktif Çal şan Ebelerin Kurumlara Göre Say sal Dağ l m Grafik 3.6.3: Kişiye Düşen Ebe Bak m ndan AB Ortalamas, DSÖ Avrupa Bölgesi Ortalamas ve Türkiye Karl laşt rmas Grafik 3.6.4: Türkiye de, DSÖ Avrupa Bölgesi Ülkelerinde ve AB Üyesi Ülkelerde Kişiye Düşen Aktif Çal şan Ebe Grafik 3.7.1: Y llar Aras nda Sağl k Meslek Lisesi Mezun Say lar ndaki Gelişme Grafik 3.7.2: Sağl k Alan nda Lisans Düzeyinde Öğrenim Gören Diğer Sağl k Personeli Mezun Say lar ndaki Gelişme Grafik 3.7.3: Y llara ve Alanlara Göre Sağl k Alan nda Önlisans Eğitimi Veren Kurumlardaki Mezun Say lar Grafik 3.7.4: Sağl k Teknikeri, Sağl k Teknisyeni ve Diğer Sağl k Personelinin Kurumlar İtibariyle Say sal Dağ l m xi

12 xii

13 ÖNSÖZ Devletin en önemli görevlerinden biri toplumun sağl kl bir ortam içinde yaşamas n sağlamak, sağl kl yaşam düzeyini yükseltmek ve bunun için gerekli alt yap y oluşturmakt r. Etkili bir sağl k hizmeti sunabilmek için uygun fiziki mekânlara, yeterli araç ve gerece ihtiyaç olmakla birlikte bu hizmetlerin sunumunda temel unsur insand r. Sağl k hizmetlerinin toplumun değişen ihtiyaçlar na göre sürdürülebilmesinde en önemli güç insan gücüdür. İnsan gücü tarihin her döneminde yap lan işin temel unsuru ve belirleyicisi olmuştur. İnsan gücünden etkili bir şekilde faydalanman n en önemli yolu iyi bir planlamadan geçer. Bu planlama, sağl k alan nda ihtiyaç duyulan iş gücünü nicelik ve nitelik aç s ndan belirlemek ve belirlenen hedeflere ulaşmak için yap lmaktad r. Bu planlaman n başar l olmas da onun başar l bir biçimde uygulanmas na bağl d r. Bu bağlamda sağl k hizmetlerinin sunumunda hizmet verecek personelin her düzeydeki eğitimini ve donan m n sağlamak esast r. Bu amac gerçekleştirmek için iyi bir planlama ile kaynaklar n etkin ve verimli bir şekilde kullan lmas gerekmektedir. Buradan hareketle Sağl k Bakanl ğ, Yükseköğretim Kurulu ve Devlet Planlama Teşkilat Müsteşarl ğ yetkililerince bu konulara ş k tutacak şekilde insan gücü ile eğitim kurumlar n n fiziki altyap, cihaz ve donan m durumunu ortaya koyan bir rapor haz rlanm şt r. Bu raporun gelecek y llarda ülkemizin sağl k çal şan ihtiyac n n belirlenmesine, planlanmas na, kaynaklar n iyi kullan lmas na, bunlar n yetiştirilmesine ve etkili ve verimli bir hizmet sunumu için çal şanlar ve kurumlar aras nda kurulmas gerekli koordinasyon ve işbirliğinin sağlanmas na ş k tutacağ kanaatini taş yoruz. Bu raporu büyük bir emek ve mesai harcayarak haz rlayan Yükseköğretim Kurulu, Sağl k Bakanl ğ ve Devlet Planlama Teşkilat Müsteşarl ğ görevlilerine çok teşekkür ederiz. Prof. Dr. Yusuf Ziya ÖZCAN Yükseköğretim Kurulu Başkan Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağl k Bakan xiii

14 xiv

15 YÖNETİCİ ÖZETİ Toplumun sağl k düzeyinin yükseltilmesi ve sağl kl bir hayat n devam ettirilmesinde sağl k çal şanlar n n büyük önemi vard r. Bu nedenle sağl k alan nda çal şan personelin say s, eğitimi, eğitim ald ğ mekân ve hizmet verdiği birimler büyük önem taş r. Sağl k hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için sağl k personelinin yeterli say da ve çağdaş k staslara göre yetiştirilmesi ve iyi bir planlama ile ülke çap nda dengeli bir şekilde dağ l m sağlanmal d r. İlki Mart 2008 de yay mlanan Türkiye Sağl k İnsan Gücü Durum Raporu, iki y l içinde görülen ihtiyaç üzerine Sağl k Bakanl ğ, Yüksek Öğretim Kurulu ve Devlet Planlama Teşkilat Müsteşarl ğ yetkililerince öngörülen çal şma kapsam nda eğitim ve personel durumunun yan nda hastane ve eğitim birimlerinin fiziki mekân ile cihaz ve donan m bilgilerini de kapsayacak şekilde genişletilerek haz rlanm şt r. Haz rlanan raporda Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yer alan birimlere ilişkin veriler için üniversite rektörlüklerine tarih ve say l yaz ekinde 3 adet form gönderilmiştir. Birimlerce doldurulan bu formlardaki bilgiler esas al narak raporda tablo ve grafik halinde sunulmuştur. Bu çal şmayla sağl k insan gücü yetiştiren kurumlar n öğrenci kontenjanlar ile hizmet sunumu ve eğitim alanlar n n fiziki mekân ile cihaz ve donan m bilgileri aras nda ilişki kurulabilmesine imkân sağlanacakt r. Sağl k eğitimi ve hizmetin kalitesinin art r lmas için gereken fiziki mekân iyileştirmelerine yönelik kaynak tahsisine temel teşkil edecek ve bütçe ile planlama ilişkisi güçlendirilecektir. Bu raporda Avrupa Birliği (AB) kat l m sürecinde gelişmiş ülkeler düzeyine h zla ilerleyen ülkemizin sağl k alan nda çal şan akademik, sağl k, teknik ve idari personelin mevcut durumunu ve bunlar n AB ülkeleri ile karş laşt rmal verileri ortaya konulmuştur. Bu kapsamda ülkemizin üç sayg n kurumunun yetkililerince sağl k personelinin istihdam edildiği tüm kurum ve kuruluşlar n verileri toplanm ş ve bu veriler tablo ve grafikler halinde sunulmuştur. Nüfus baş na düşen sağl k personeli say s n n hesaplanmas nda, Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemine (ADNKS) göre Türkiye nin nüfusu tarihi itibariyle olarak al nm şt r. Veriler, tablolarda ifade edildiği tarih için geçerli olup verilen kaynaklara göre bu say larda personel hareketine bağl olarak değişiklikler olabilecektir y l içinde yeni kurulanlarla birlikte t p fakültesi say s 74 e ulaşm şt r. Bunlardan 61 inde t p doktorluğu, 53 ünde de t pta uzmanl k eğitimi verilmektedir. Ayr ca Sağl k Bakanl ğ na bağl 61 eğitim ve araşt rma hastanesinde de t pta uzmanl k eğitimi verilmektedir. Diğer taraftan yeni kurulanlarla birlikte diş hekimliği fakültesi say s 31 e, eczac l k fakültesi say s ise 19 a ulaşm şt r. Ayr ca Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) na bağl sağl kla ilgili toplam 257 fakülte ve yüksekokul bulunmaktad r. Diğer taraftan Milli Eğitim Bakanl ğ na bağl toplam 283 adet de sağl k meslek lisesi mevcuttur. Ülkemizdeki t p fakültesi say s öğretim y l nda 21 iken, öğretim y l nda 56 ya, bu fakültelerdeki öğrenci say s ise ayn dönemde dan e, öğretim üyesi say s ise den e yükselmiştir. Buna göre bir öğretim üyesine düşen öğrenci say s 14,8 iken 3,9 olmuştur. Bir öğretim üyesine düşen öğrenci say s dikkate al nd ğ nda birçok Avrupa ülkesine göre iyi durumda olduğumuz görülmektedir. Türkiye de halen i pratisyen, i uzman ve i t pta uzmanl k eğitimine devam eden olmak üzere toplam hekim bulunmaktad r. Bu hekimlerin si Sağl k Bakanl ğ nda, i üniversitelerde ve ü özel sektörde çal şmaktad r. xv

16 T pta uzmanl k eğitimi verilen üniversitelerde 1999 y l nda uzmanl k eğitimi için 2.683, Sağl k Bakanl ğ eğitim ve araşt rma hastanelerinde kontenjan ayr lm şt r y l nda bu say üniversitelerde a, eğitim ve araşt rma hastanelerinde ise e ulaşm şt r y l nda, uzmanl k eğitimi veren Gülhane Askeri T p Akademisi (GATA) ve Adli T p Kurumu ile birlikte toplam kontenjan e ulaşm şt r. Diş hekimliği fakültesi say s öğretim y l nda 8 iken öğretim y l nda 31 e yükselmiş olup bunlar n 19 tanesinde eğitim verilmektedir. Bu dönemde diş hekimliği fakültelerindeki öğrenci say s den ye ve öğretim üyesi say s 504 ten e ulaşm şt r. Öğretim üyesi baş na düşen öğrenci say s 7,1 iken 6,4 olmuştur. Ülkemizde aktif olarak çal şan diş hekimi bulunmaktad r. Bunlar n s Sağl k Bakanl ğ nda, 900 ü üniversitelerde ve i de özelde çal şmaktad r öğretim y l nda eczac l k fakültesi say s 7, toplam öğrenci say s ve öğretim üyesi say s 366 iken, öğretim y l nda fakülte say s 12 ye, öğrenci say s ya ve öğretim üyesi say s 747 ye ç km şt r. Bir öğretim üyesine düşen öğrenci say s ise 10 iken 10,8 olmuştur. Aktif çal şan eczac say s toplam olup bunlar n i Sağl k Bakanl ğ nda, 218 i üniversitelerde ve si de özel sektörde görev yapmaktad r. Hekim, diş hekimi ve eczac d ş ndaki sağl k personeli yetiştiren eğitim kurumlar, bu kurumlardaki yeni kay t, toplam öğrenci ve mezun say lar ile öğretim üyesi say lar na ilişkin veriler tablo ve grafikler halinde sunulmuştur. Bu alt bölümde ülkemizde mevcut t p ve diş hekimliği fakültelerinde bulunan cihaz ve donan m durumlar ile ilgili veriler derlenerek sunulmuştur. Elde edilen verilere göre ülkemizdeki üniversitelerin bünyesinde yer alan hastanelerde toplam yatak say s yoğun bak m yatak say s ameliyat salonu say s 804, eğitimde kullan lan binoküler mikroskop say s 6.760, kadavra say s ise 188 dir. Ayr ca hem eğitim hem de tan ve tedavi hizmetlerinde kullan lan Manyetik Rezonans (MR) say s 80, Tomografi Cihaz say s 23, Bilgisayarl Tomografi (CT) cihaz say s 98 ve Polarize Emisyon Transmisyon Computerize Tomografi (PET/CT) cihaz say s ise 9 dir. Ayr ca t p fakültelerinin 7 sinde klasik, 36 s nda entegre, 9 unda karma yöntemle, 4 ünde de probleme dayal öğretim (PDÖ) yöntemiyle eğitim verilmektedir. Diş hekimliği fakültelerine bak ld ğ nda, bu fakültelerde toplam diş ünitesi bulunmaktad r. Yine bu fakültelerin 9 unde klasik, 7 sinde entegre, 5 inde karma yöntemle, 1 inde de probleme dayal öğretim (PDÖ) yöntemiyle eğitim verilmektedir. T p fakültelerinde tam gün statüsünde çal şan öğretim üyelerinin 2009 y l SCI kapsam ndaki dergilerde 8621, SSCI kapsam ndaki dergilerde 241 ve AHCI kapsam ndaki dergilerde ise 40 makale yay mlanm şt r. Bu veriler diş hekimliği fakülteleri için SCI kapsam ndaki dergilerde 684, SSCI kapsam ndaki dergilerde 8 makale yay mlanm şt r. Raporda sunulan verilerin ayr ayr değerlendirilerek yorumlanmas ülkemizin geleceğine ş k tutacak düzenlemelerin yap labilmesine imkân sağlayacakt r. Sayg lar m zla, Prof. Dr. M. İ. Safa KAPICIOĞLU Sağl k Eğitimi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa SOLAK Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan xvi

17 GİRİŞ Etkin ve verimli bir sağl k hizmet sunabilmek için uygun fiziki mekânlara, yeterli donan ma ve araç-gerece ihtiyaç vard r. Fakat bunlardan daha önemlisi bu imkanlar etkili ve verimli bir şekilde kullanabilecek nicelik ve nitelikte insangücünün yetiştirilmesi ve istihdam d r. Bunun için de etkili bir planlaman n yap lmas zorunludur. Böyle bir planlamaya temel olacak verileri ortaya koymak amac yla ilki Mart 2008 de yay mlanan Türkiye Sağl k İnsangücü Durum Raporunun görülen lüzum üzerine genişletilerek yeniden yay mlanan bu ikinci bask s üç bölümden oluşmaktad r. Birinci Bölümde etkili ve verimli bir sağl k hizmeti sunumu için gerekli olan sağl k insangücü planlamas na k saca değinilmiş; tan m, önemi, gerekçesi üzerinde durulmuş, planlamada başvurulan yöntemler, yaklaş mlar ile kullan lan ölçütler, planlama aşamalar, planlama çabalar ndaki başar s zl k nedenleri, etkili ve gerçekçi bir sağl k insangücü planlamas için dikkate al nmas gereken hususlar özetle verilmiştir. İkinci Bölümde sağl k insangücü yetiştiren eğitim kurumlar üzerinde durulmuş, bu kurumlardaki akademik personel ve öğrencilerle ilgili veriler ayr nt l bir şekilde verilmiştir. Üçüncü Bölüm, Türkiye de sağl k insangücünün mevcut durumuna ayr lm şt r. Bu bölümde kategorilere göre sağl k insangücünün eğitimi ve istihdam üzerinde durulmuş, her bir kategoride yer alan personele ilişkin veriler tablo ve grafiklerle verilmiştir. Bu bölümde, sağl k insangücü istihdam nda ülkemiz ile AB ülkelerinin ve Dünya Sağl k Örgütü Avrupa Bölgesi Ülkelerinin durumu karş laşt rmal olarak yine tablo ve grafiklerle gösterilmiştir. Dördüncü ve son bölümde sağl k insan gücü yetiştiren eğitim kurumlar n n fiziki mekân ve kapasite durumlar ayr nt l bir şekilde incelenerek kurumlar n eğitim alanlar ile t bbi cihaz ve yatak say lar na ait bilgiler sunulmuştur. xvii

18 xviii

19 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU BÖLÜM I SAĞLIK İNSANGÜCÜ PLANLAMASI 1

20 22

21 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU I. SAĞLIK İNSANGÜCÜ PLANLAMASI Bu bölümde önce sağl k insangücü planlamas n n tan m yap lm ş, önemi ve gerekçesi üzerinde durulmuş, daha sonra da insangücü planlamas nda başvurulan yöntem ve yaklaş mlara k saca değinilerek insangücü planlama ölçütleri ve planlama aşamalar s ralanm şt r. Son olarak da Dünyada ve Türkiye de bugüne kadar yürütülen sağl k insangücü planlama çabalar n n genel olarak başar s zl kla sonuçlanma nedenleri ile etkili ve gerçekçi bir sağl k insangücü planlamas için dikkate al nmas gereken baz önemli noktalar üzerinde durulmuş ve işbirliği yap lacak kurum ve kuruluşlar s ralanm şt r. 1.1 Sağl k İnsangücü Planlamas n n Tan m, Önemi Sağl k insangücü, kamu ya da özel tüm sağl k kesiminde toplumun ihtiyaç duyduğu sağl k hizmetini üreten personelin tamam na verilen bir add r. Sağl k insangücü planlamas ise topluma bugün sunulan ve gelecekte sunulacak sağl k hizmetlerini gerçekleştirmek üzere sağl k çal şanlar n n yeterli nicelikte, yüksek nitelikte, düzgün bir dağ l mla, yerinde bir zamanlama ile ve doğru bir şekilde istihdam edilmesi 1 olarak tan mlanmaktad r. Bu tan mdan hareketle sağl k insangücü planlamas ; toplumun k sa, orta ve uzun vadede ortaya ç kacak gereksinimleri öngörülerek, coğrafi, ekonomik ve sosyokültürel özellikler ile maliyet /etkin sağl k hizmeti sunumu aras ndaki oran dikkate al narak sağl k hizmeti sunacak insangücünün planlanmas, istihdam ve yönetimi olarak ifade edilebilir. Sağl k hizmetlerinin hakkaniyete uygun (herkese ve ihtiyaç duyduğu anda) verilebilmesi için, bu hizmetleri yürütecek sağl k insangücünün, çağdaş sağl k hizmeti ihtiyaçlar n karş layabilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donat lm ş olarak sağl k sorunlar n tak m anlay ş içinde çal şarak çözebilecek şekilde evrensel niteliklere ve ülke gerçeklerine göre yetiştirilmesi, üretken bir şekilde değerlendirilmesi ve ülke çap nda dengeli bir şekilde planlanmas ve istihdam edilmesi gerekmektedir. Rekabet gücünün ana unsurlar ndan olan insangücü, doğru bir şekilde planlanmal ve niteliği h zla geliştirilmelidir. Bu insangücünün, iş hayat paralelinde sürekli eğitimleri desteklenmeli ve devam ettirilmelidir. 1.2 Sağl k İnsangücü Planlamas n n Gerekçesi Kaynaklar n etkili ve verimli kullan lmas, kaynak israf n n önlenmesi ve sunulacak sağl k hizmetinin ihtiyac karş lar nitelikte olabilmesi için, insangücü planlamas na ihtiyaç vard r. Bugün sahip olduğumuz iş gücü, geçtiğimiz y llarda pek çok kişi ya da kuruluşça al nan, büyük ya da küçük ölçüdeki kararlar doğrultusunda sürdürülen planlama çabalar sonucunda oluşmuştur. Sağl k çal şanlar n n büyük bir k sm n n kamu kaynaklar ile yetiştirilip devlet imkânlar dâhilinde istihdam edilmesi nedeniyle, bu planlama çal şmalar önemli ölçüde kamu taraf ndan yap lm şt r. Sağl k insangücü planlamas nda, eğitim ve sağl k otoritelerinden, hangi nitelikte ve ne say da çal şana ihtiyaç duyulduğu, bu personelin dağ l m ve görevleri konusunda kararlar almalar beklenmektedir. İnsangücü planlamas, bu 1 Hogarth, J. (1975) "Glossary of Health Care Terminology", WHO, Copenhagen,

22 kararlar n doğru al nmas n, zaman nda ve olmas gereken şekilde gerçekleşmesini sağlamal d r. Gerçekçi olmayan veya yetersiz planlamalar n yap lmas, sistemin üretkenliğini azaltmakta, işleyişini ciddi olarak bozmakta, maliyeti artt rmakta, kaynaklar n dengesiz dağ l m na neden olmaktad r. Tüm bunlar n sonucunda toplumun ihtiyaç duyduğu yerde, zamanda ve hak ettiği nitelikte sağl k hizmeti almas güçleşmektedir. Bu gerekçeler göz önüne al nd ğ nda, gerçekçi, uygulanabilir, k sa, orta ve uzun vadeli sağl k insangücü planlar n n yap lmas bir zorunluluk haline gelmektedir. 1.3 Sağl k İnsangücü Planlamas nda Başvurulan Yöntem ve Yaklaş mlar Dünyada sürdürülen insangücü planlamas çabalar nda, DSÖ nün de belirlediği ve aşağ da k saca özetlenen yöntem ve yaklaş mlar birlikte ya da ayr olarak kullan lmaktad r. 1) Gereksinim Yöntemi: Toplumun sağl kla ilgili ihtiyaçlar ilgili uzmanlar ve planlamac lar taraf ndan belirlenerek bu doğrultuda insangücü planlamas yap labilir. Temelde gereksinimi olmas na rağmen bilinçli olmad ğ için toplum sağl k hizmetlerine yeterince başvurmayabilir. Bu durumda epidemiyolojik verilere göre de ihtiyaçlar belirlenebilir. Çağdaş bir yaklaş m ile bireyleri çevreleriyle birlikte değerlendirerek risk alt ndaki belli gruplar n almas gereken sağl k hizmetlerini ortaya koymak gerekmektedir. Bu yaklaş mla, bebekler, çocuklar, gebeler, kad nlar, yaşl lar ve çal şan nüfus için minimum hizmet gereksinimlerine göre insangücü planlamas yap l r. Sağl k Bakanl ğ, Refik Saydam H fz ss hha Merkezi Başkanl ğ H fz ss hha Mektebi Müdürlüğü ve Başkent Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen ve Ocak 2005 de yay mlanan Ulusal Hastal k Yükü ve Maliyet Etkililik Çal şmas bu yöntem içerisinde kullan labilecek önemli bir kaynakt r. 2) İstihdam Yöntemi: Sağl k personelinin çal şacağ kurumlar n kadro durumlar, doluluk oranlar ve istihdam gerçekleştirecek kurumlar n istihdam kapasitelerine göre personel gereksinimi belirlenir. 3) Başvuru Yöntemi: Sağl k hizmetlerine olan başvurular dikkate al n r. Kişi baş na düşen y ll k ortalama başvuru say lar tespit edilir. Böylece sağl k hizmetine olan başvurunun y lda 5-6 olduğu yerlerle, y lda 1 olduğu yerler aras nda insangücü dağ l m tekrar değerlendirilir. 4) Hedef Yöntemi: Hizmeti sunmakla görevli kurum kendisine hedefler koyar ve bu hedeflere ulaşmak için plan yapar. Ülkemiz için, Dünya Sağl k Örgütünce belirlenmiş Avrupa Bölgesi veya Avrupa Birliği Üyesi Ülkeleri sağl k personeli say sal ortalamalar ve bu personelin birbirlerine oranlar hedef olarak al nabilir. Veya, ülkemizin sosyo-ekonomik, kültürel, coğrafi ve bölgesel durumlar dikkate al narak sağl k otoritesi taraf ndan bir hedef belirlenebilir. 5) İnsangücü/Nüfus Oran Yöntemi: En yayg n kullan lan yöntemlerden biridir ve nüfusa yönelik olarak insangücü hesab yap l r. Örneğin bir hekime veya bir hemşireye düşecek olan nüfus planlanarak buna göre insangücü istihdam yap l r. Bulunan oranlar, personel değişkenliği ve nüfus hareketlilikleri dikkate al narak gelecek y llara yans t l r. Fakat, tek baş na bu yöntemin kullan lmas da gelecek için hatal planlama yap lmas na sebep olabilmektedir. Bu planlamalar yapan sağl k otoriteleri, sağl ğ kar amac yla kullanmak isteyen gruplar n ç karlar n değil toplumun tümünün sağl k gereksinimlerini dikkate almal, ülke koşullar na göre gerçekleşebilir planlamalar yapmal d r. 44

23 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Ülkemizin sosyoekonomik durumunu, coğrafi şartlar n ve kültürel yap s n da göz önüne alarak tek bir yöntem yerine bunlardan birkaç n kullanarak kendimize uygun k sa, orta ve uzun vadeli bir planlama yapmam z gerekmektedir. 1.4 Sağl k İnsangücü Planlamas nda Kullan lan Ölçütler Sağl k insangücü planlamas yap l rken önce genel olarak bir durum saptamas yap lmas ve bilgi toplanmas gerekmektedir. Doğru bir planlama için gerekli ölçütler ve ön veriler şu başl klar alt nda toplanabilir: 1. Sağl k insangücü verileri: a. Genel olarak sağl k insangücünün say sal durumu b. Sağl k insangücünün bölgelere, illere ve kurumlara göre dağ l m c. Sağl k kuruluşlar n n say lar, istihdam kapasiteleri d. Y ll k mezun say lar ve eğitim kurumlar n n kapasiteleri e. Aktif iş yaşam ndan çekilen personel say lar 2. Nüfusun sağl k hizmetlerini kullan m durumu: a. Yaş, cinsiyet ve bölgelere göre kişi baş na y ll k başvuru say lar b. Sağl k hizmetin yönelik toplumun bilgi, tutum ve davran şlar c. Sağl k hizmetine ulaşamama nedenleri 3. Sağl k düzeyi göstergeleri: a. Yaş, cinsiyet ve bölgelere göre morbidite oranlar b. Yaş, cinsiyet ve bölgelere göre mortalite oranlar c. Yaş, cinsiyet ve bölgelere göre fertilite oranlar d. Çevre sağl ğ, beslenme ve diğer göstergeler 4. Demografik veriler: a. Yaş ve cinse göre nüfus durumu b. Nüfusun bölgesel dağ l m c. Nüfusun k r/kent/gecekondu yoğunluklar d. Göçler, doğumlar, ölümler, doğumda beklenen yaşam süreleri ve geleceğe yönelik tahminler 5. Ekonomik veriler: a. Kişi baş na ulusal gelir b. Kişi baş na sağl k harcamalar c. Ulusal gelirden sağl ğa ayr lan pay d. Genel bütçeden sağl ğa ayr lan pay e. Sağl k harcamalar n n özel ve kamu dağ l m f. İşsizlik oran g. Sosyal güvenlik sistemi ve özel sağl k sigortalar 1.5 Sağl k İnsangücü Planlamas n n Aşamalar İnsangücü planlamas şu aşamalarda gerçekleştirilir 2 : 1. Halen mevcut insangücü ve hizmetlerle ilgili sağl k insangücü durum raporu 2. Gelecekteki insangücü arz 3. İnsangücü ihtiyaçlar (say, nitelik ve dağ l m) 4. Arzla ihtiyaçlar aras ndaki uyumsuzluklar n tespiti 2 World Health Organization, Guidelines for Health Manpower Planning, Geneva,

24 5. Uyumsuzluklar n giderilmesi 6. Örgütsel ve yönetimsel problemler 7. İnsangücü stratejisi ve taslak plan 8. Ayr nt l sağl k insangücü geliştirme plan 9. Uygulama ve izleme/denetim 1.6 Sağl k İnsangücü Planlama Çabalar ndaki Başar s zl ğ n Nedenleri Dünyada ve ülkemizde bu güne kadar etkili ve gerçekçi bir insangücü planlamas n n yap ld ğ n söyleyebilmek pek de mümkün değildir. Ülkemizde yap lm ş birçok çal şma olmas na rağmen, çeşitli sebeplerden dolay net bir sonuç al namam şt r. Dünyada da birçok ülke, sağl k insangücü planlamas çabas içinde olmuştur. Yap lan bu çal şmalar, kimi zaman sonuçland r lmam ş ya da sonuçland r lmas na rağmen iyi uygulanamam şt r. Bunun nedenlerini k saca şu şekilde ifade etmek mümkündür: 1. Makro planlarla, mikro planlar n örtüşmemesi 2. İnsangücü arz, kay plar, özel sektör dağ l m, hizmet ç kt lar gibi birtak m verilerin sağl kl olmamas 3. Planlamalar n k sa süreli ve krizleri atlatma çabas yla yap lmas, krizin geçmesiyle planlamayla ilgili destek ve kaynaklar n ortadan kalkmas 4. Hükümetlerin k sa sürede değişmeleri ve buna bağl önceliklerin değişmesi 5. Enflasyon dalgalanmalar ve ekonomik krizlere bağl bütçe k s tlamalar ve bunun istihdama yans mas 6. Plan doküman ile plan süreci aras nda sağl kl bir dengenin kurulamamas 7. Sağl k personeli yetiştiren eğitim kurumlar ile istihdam noktas ndaki karar organlar aras ndaki irtibat n ve etkileşimin zay fl ğ (Hükümet, öğrenci al m na ve müfredata direkt müdahil olamayacağ ndan, planlamada ve politikada tavsiyeleri alabilmeli ve destek sağlayabilmelidir.) 1.7 Etkili ve Gerçekçi Bir Sağl k İnsangücü Planlamas İçin Dikkate Al nmas Gerekli Önemli Baz Noktalar Sağl k insangücü planlamas n n başar l olabilmesi, planlama sürecinde ve uygulamada ortaya ç kacak sorunlar n üstesinden gelinebilmesi için şu önemli noktalar planlaman n her aşamas nda dikkate al nmal d r. 1. Kurum ve kuruluşlar aras işbirliğinin sağlanmas 2. Planlamaya esas teşkil edecek güvenilir veri bankas oluşturulmas 3. Planlamada uygulanacak yöntemin uygunluğunun tart ş lmas 4. İnsangücü tahmin modellerinin ulusal ve bölgesel gerçeklere uygunluğunun test edilmesi 5. Sağl k insangücü kategorilerinin birlikte birbiriyle ilişkili biçimde planlanmas 6. Çok s k bir şekilde olmasa da planlaman n ülkenin genel sağl k politikas na uygunluğunun sağlanmas 7. Plan n uygun değişikliklerle s k s k güncellenmesi 8. Projeksiyonlar n makul ve mant kl olup olmad ğ n n test edilmesi 66

25 4. İnsangücü tahmin modellerinin ulusal ve bölgesel gerçeklere uygunluğunun test edilmesi 5. Sağl k insangücü kategorilerinin birlikte birbiriyle ilişkili biçimde planlanmas TÜRKİYE DE SAĞLIK 6. Çok EĞİTİMİ s k bir VE şekilde SAĞLIK olmasa İNSANGÜCÜ da planlaman n DURUM RAPORU ülkenin genel sağl k politikas na uygunluğunun sağlanmas 7. Plan n uygun değişikliklerle s k s k güncellenmesi 8. Projeksiyonlar n makul ve mant kl olup olmad ğ n n test edilmesi 9. Projeksiyonlar n uzun vadeli, uygulaman n ise k sa vadeli yap lmas 1.8 Sağl k İnsangücü Planlama Çal şmalar nda İşbirliği Yap lacak Kuruluşlar Sağl k insangücü planlama çal şmalar nda Sağl k Bakanl ğ n n işbirliği yapacağ kurum ve kuruluşlar şunlard r: 1. Devlet Planlama Teşkilat 2. Yüksek Öğretim Kurulu 3. Türkiye İstatistik Kurumu 4. Nüfus Etütleri İdaresi 5. Çal şma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ğ 6. Sivil Toplum Örgütleri ve Dernekler 7. Milli Eğitim Bakanl ğ 8. İçişleri Bakanl ğ 9. Özel Sağl k Sigorta Kuruluşlar 10. AB Genel Sekreterliği 11. Dünya Sağl k Örgütü 7

26 88

27 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU BÖLÜM II TÜRKİYE DE SAĞLIK İNSANGÜCÜ YETİŞTİREN EĞİTİM KURUMLARI 9

28 10

29 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU II. TÜRKİYE DE SAĞLIK İNSANGÜCÜ YETİŞTİREN EĞİTİM KURUMLARI Bu bölümde sağl k insangücü yetiştiren öğretim kurumlar, say lar ve hangi düzeyde eğitim verdikleri ile ilgili özet bilgi verildikten sonra bu kurumlar n her birinde mevcut akademik personelin ve öğrencilerin say sal durumu sunulmuştur. 2.1 Sağl k İnsangücü Yetiştiren Eğitim Kurumlar n n ve Eğitim Verdikleri Düzey Türkiye de lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanl k düzeyinde sağl k insangücü yetiştiren eğitim kurumlar bulunmaktad r. Bu kurumlar ile say lar ve eğitim verdikleri düzey Tablo de, kurumlar n illere göre dağ l m ise Tablo 2.2 de gösterilmiştir. T pta Uzmanl k Eğitimi verilen Sağl k Bakanl ğ Eğitim ve Araşt rma Hastaneleri ile bu hastanelerde görevli eğitim sorumlular n n ve asistan say lar n n illere göre dağ l m da Tablo te verilmiştir. Tablo 2.1.1: Türkiye de Sağl k İnsangücü Yetiştiren Eğitim Kurumlar ile Bu Kurumlar n Say lar ve Eğitim Verdikleri Düzey S ra No Eğitim Kurumunun Ad Eğitim Verilen Düzey Eğitim Veren 1 T p Fakülteleri (GATA, Vak f T p Fakültesi dahil) 2 T p Fakülteleri (GATA dahil), Adli T p Kurumu, İstanbul Kardiyoloji Enstitüsü, İstanbul Çocuk Sağl ğ Enstitüsü T p Doktorluğu / Y. Lisans /Doktora Durumu Faal Olmayan Toplam T pta Uzmanl k Sağl k Bakanl ğ Eğitim ve Araşt rma Hastaneleri T pta Uzmanl k Diş Hekimliği Fakülteleri Diş Hekimliği / Y. Lisans / Doktora Eczac l k Fakülteleri Eczac l k / Y. Lisans / Sağl k Bilimleri Fakülteleri Lisans / Y. Lisans / Doktora Dört Y ll k Yüksekokullar 7.1 Sağl k Yüksek Okullar (SYO) Lisans Hemşirelik Yüksekokullar (GATA Dahil) Lisans Sağl k İdaresi Yüksekokullar (SİYO) Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokullar (FTRYO) Lisans Sağl k Bilimleri Yüksekokulu (SBYO) Lisans Sağl k İdaresi ve İşletmesi Yüksekokulu Lisans İİ Sağl k Teknolojisi Yüksekokulu (STYO) Lisans Sağl k Hizmetleri Yüksekokulu (SHYO) Lisans İki Y ll k Meslek Yüksekokullar 8.1 Sağl k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Ön Lisans Sağl k Bilimleri Meslek Yüksekokulu Ön lisans Sağl k Meslek Liseleri (SML) Lise Kaynak: YÖK Verileri, May s 2010; MEB Sağl k İşleri Dairesi Başkanl ğ (Veriler 1 Haziran 2010 tarihi itibariyle verilmiştir) 11

30 2.2 Sağl k İnsangücü Yetiştiren Eğitim Kurumlar nda Akademik Personelin ve Öğrencilerin Say sal Durumu Bu alt bölümde, sağl k alan nda eğitim veren fakülte ve yüksekokullardaki akademik personel say s, y l öğrenci kontenjanlar ve toplam öğrenci say lar illere, üniversitelere, fakülte ve yüksek okullara göre tablo halinde verilmiştir. Haziran 2010 kay tlar na göre t p fakültelerinde 4845 i Profesör, 2251 i Doçent, 2513 ü Yrd.Doçent olmak üzere toplam 9.609; diş hekimliği fakültelerinde 497 si Profesör, 168 i Doçent, 321 i Yrd.Doçent olmak üzere toplam 986; eczac l k fakültelerinde ise 222 si Profesör, 103 ü Doçent, 164 ü Yrd.Doçent olmak üzere toplam 489 öğretim üyesi görev yapmaktad r eğitim-öğretim y l nda sağl k alan nda eğitim verilen fakülte ve yüksek okullara ayr lan ÖSYS kontenjanlar ile bu fakülte ve yüksek okullardaki toplam öğrenci say lar Tablo de görüldüğü gibidir. Tablo 2.2.1: Eğitim ve Öğretim Y l nda Sağl k Alan nda Eğitim Veren Fakülte ve Yüksek Okullara Ayr lan Toplam ÖSYS Kontenjanlar ile Bu Fakülte ve Yüksek Okullardaki Toplam Öğrenci Say lar Fakülte/Yüksekokul Ayr lan ÖSYS Kontenjan Toplam Öğrenci T p Fakültesi Diş Hekimliği fakültesi Eczac l k Fakültesi Sağl k Bilimleri Fakültesi Dört Y ll k Yüksek Okullar İki Y ll k Meslek Yüksek Okullar Toplam

31 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Tablo 2.2.2: Sağl k Alan nda Eğitim Veren Fakülte ve Yüksekokullardaki Akademik Personel ve Öğrenci Verilerinin İllere Göre Dağ l m İL FAKÜLTELER TIP DİŞ HEKİMLİĞİ ECZACILIK SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTE Öğretim Üyesi T p Doktorluğu ÖSYS Kontj./ Top.Öğr. T pta Uzm. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj/ Topl. Öğr. DÖRT YILLIK YÜKSEK OKULLAR ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. ADANA ÇUKUROVA / / Adana SYO/ 206/206 Ebelik 103/103 Hemşirelik 103/103 ADIYAMAN ADIYAMAN - 30/61 (Eğitim İnönü Üniv.de sürdürülmektedi) SYO/ 100/380 Ebelik 50/195 Hemşirelik 50/185 AĞRI AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN SYO/ 66/158 Hemşirelik 66/158 AFYON- KARAHİSAR AFYON KOCATEPE / Afyon SYO/ 240/489 Hemşirelik 70/273 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 30/58 Beslenme ve Diyetetik 40/37 Sağl k Kurumlar İşletmeciliği 100/121 İKİ YILLIK MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. SHMYO/ 115/100 Anestezi 20/20 T bbi Görüntüleme Teknikleri 20/20 T bbi Laboratuvar Teknikleri 30/30 T bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 30/30 Ağ z ve Diş Sağl ğ 15 Ceyhan SHMYO / 85/144 Diş Protez Teknolojisi 25/47 Paramedik 35/77 Yaşl Bak m 25/20 SHMYO/ 120 Çocuk Gelişimi 50 Pataloje Lab Tek 40 T bbi Lab Tek 30 SHMYO İ. A. Yard. 50 Atatürk SHMYO/ 350/332 T bbi Görüntüleme Teknikleri 30/28 T bbi Laboratuvar Teknikleri 30/30 T bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 90/88 Elektronörofizyoloji 20/17 Ortopedik Protez ve Ortez 30/27 Sağl k Kurumlar İşletmeciliği 30/29 Yaşl Bak m 30/27 Fizyoterapi 90/86 Bolvadin SHMYO 13

32 Tablo devam FAKÜLTELER TIP DİŞ HEKİMLİĞİ ECZACILIK SAĞLIK BİLİMLERİ İL ÜNİVERSİTE Öğretim Üyesi T p Doktorluğu ÖSYS Kontj./ Top.Öğr. T pta Uzm.Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl.33 Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj/ Topl. Öğr. AKSARAY AKSARAY AMASYA AMASYA ANKARA ANKARA / / / Sağ.Bil.Fak/ 270/1007 Ebelik 82/324 Hemşirelik 82/323 Beslenme ve Diyetetik 52/113 Sosyal Hizmet 52/128 Sağl k Kurumlar Yöneticiliği 52/119 DÖRT YILLIK YÜKSEK OKULLAR ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. SYO/ 105/326 Hemşirelik 74/295 Sağl k Kurumlar Yöneticiliği 31/31 SYO/ 83/211 Hemşirelik 52/180 Ebelik 31/31 Ank. Cebeci SYO Sağl k Hiz. YO İKİ YILLIK MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. SHMYO/ 60/130 T bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 30/64 T bbi Laboratuvar Teknikleri 30/66 - SHMYO/ 340/408 Anestezi 20/29 Odyometri 20/52 Ortopedik Protez ve Ortez 20/19 Radyoterapi 20/58 T bbi Görüntüleme Teknikleri 20/21 T bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 20/28 T bbi Laboratuar Teknikleri 20/20 T bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan eğitim Program 200/181 14

33 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Tablo devam FAKÜLTELER TIP DİŞ HEKİMLİĞİ ECZACILIK SAĞLIK BİLİMLERİ İL ÜNİVERSİTE Öğretim Üyesi T p Doktorluğu ÖSYS Kontj./ Top.Öğr. T pta Uzm. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj/ Topl. Öğr. ANKARA BAŞKENT / / Sağ.Bil.Fak/ 234/1012 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 45/219 Hemşirelik ve Sağl k Hizmetleri 50/237 Beslenme ve Diyetetik 37/173 Sosyal Hizmet 36/153 Sağl k Kurumlar İşletmeciliği 36/137 Diğer: Spor Bilimleri 30/93 GAZİ / / / Sağ.Bil.Fak/ 117/391 Hemşirelik 77/351 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 20/20 Beslenme ve Diyetetik 20/20 DÖRT YILLIK YÜKSEK OKULLAR ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. FTRYO Hemşirelik YO Sağl k İ. İşt. YO Sağl k Tekn. YO - İKİ YILLIK MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. SHMYO/ 342/489 Anestezi 40/75 T bbi Görüntüleme Teknikleri 40/79 Pataloji Laboratuvar Teknikleri 40/74 T bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 40/47 Ameliyathane Hizmetleri 40/63 Diyaliz 40/72 Fizyoterapi 22/41 Paramedik 40/33 Yaşl Bak m 40/5 ADANA SHMYO/ 160/270 Anestezi 40/74 Fizyoterapi 40/75 Paramedik 40/46 T bbi Görüntüleme Teknikleri 40/75 KONYA SHMYO/ 40/50 Paramedik 40/50 SHMYO/ 120/351 T bbi Görüntüleme Teknikleri 30/77 T bbi Laboratuar Teknikleri 30/104 T bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 30/88 Çevre Sağl ğ 30/82 15

34 Tablo devam İL ANKARA FAKÜLTELER TIP DİŞ HEKİMLİĞİ ECZACILIK SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTE GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ HACETTEPE Öğretim Üyesi 495 GATF: 354 Haydarpaşa:133 TSK Rehabilitasyon: Kastam onu T p Fak. - T p Doktorluğu ÖSYS Kontj./ Top.Öğr. T pta Uzm. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj/ Topl. Öğr. 200 / / 2120 Kastamonu T p Fak. 41 / Kastam onu T p Fak / / Sağ.Bil.Fak/ 242/1397 Hemşirelik 60/362 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 60/397 Beslenme ve Diyetetik 72/343 Çocuk Gelişimi 50/295 DÖRT YILLIK YÜKSEK OKULLAR ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Hemşirelik YO/ 120/352 Hemşirelik 120/352 - İKİ YILLIK MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Sağl k Astsubay Meslek Yüksek Okulu/ 99/178 Paramedik 99/178 SHMYO/ 100/296 T bbi Görüntüleme Teknikleri 15/33 T bbi Laboratuvar Teknikleri 20/49 T bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 20/46 Diş Protez Teknolojisi 15/36 Paramedik 15/32 Eczane Hizmetleri 28 Odyometri 15/44 Radyoterapi 28 Polatl SHMYO/ 65/140 T bbi Tan t m ve Pazarlama 25/49 T bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 20/40 Diş Protez Teknolojisi 20/51 TURGUT ÖZAL - Faal Değil*

35 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Tablo devam İL FAKÜLTELER TIP DİŞ HEKİMLİĞİ ECZACILIK SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTE Öğretim Üyesi T p Doktorluğu ÖSYS Kontj./ Top.Öğr. T pta Uzm. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj/ Topl. Öğr. DÖRT YILLIK YÜKSEK OKULLAR ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. ANKARA UFUK / Hemşirelik YO/ 25/104 Hemşirelik 25/104 Sağl k İd. YO ANTALYA AKDENİZ / Antalya SYO/ 103/540 Hemşirelik 103/529 Ebelik -/11 ARDAHAN ARDAHAN ARTVİN ARTVİN ÇORUH SYO/ 74/253 Hemşirelik 74/253 AYDIN ADNAN MENDERES / Ayd n SYO/ 114/429 Ebelik 52/198 Hemşirelik 62/231 Söke SYO/ İKİ YILLIK MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. SHMYO/ 80/126 Anestezi 20/34 Paramedik 20/31 Fizyoterapi 20/32 T bbi Laboratuar Teknikleri 20/29 SHMYO/ 120/112 Yaşl Bak m 30/29 Paramedik 30/25 T bbi Görüntüleme Teknikleri 30/28 T bbi Laboratuvar Teknikleri 30/30 SHMYO T bbi Dök Ayd n SHMYO/ 120/258 T bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 40/86 T bbi Laboratuar Teknikleri 40/89 İlk ve Acil Yard m 20/42 Çevre Sağl ğ 20/41 Nazilli SHMYO Söke SHMYO 17

36 Tablo devam İL BALIKESİR FAKÜLTELER TIP DİŞ HEKİMLİĞİ ECZACILIK SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTE BALIKESİR Öğretim Üyesi T p Doktorluğu ÖSYS Kontj./ Top.Öğr. T pta Uzm. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj/ Topl. Öğr / DÖRT YILLIK YÜKSEK OKULLAR ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Bal kesir SYO/ 115/420 Ebelik 55/209 Hemşirelik 60/167 Sağl k Memurluğu -/44 Band rma SYO/ 60/198 Hemşirelik 60/198 İKİ YILLIK MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. SHMYO/ 60/114 T bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 30/59 Paramedik 30/55 Bal kesir SHMYO Band rma SHMYO BARTIN BARTIN Bart n SHMYO BATMAN BATMAN SHMYO/ 120/269 T bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 40/152 T bbi Laboratuvar 40/57 Sağl k Kurumlar İşletmeciliği 40/60 BAYBURT BAYBURT Bayburt SHMYO BİLECİK BİLECİK SYO SHMYO BİNGÖL BİNGÖL SYO SHMYO/ 60/58 Pataloji laboratuar Teknikleri 30/30 T bbi Laboratuvar Teknikleri 30/28 18

37 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Tablo devam FAKÜLTELER TIP DİŞ HEKİMLİĞİ ECZACILIK SAĞLIK BİLİMLERİ İL ÜNİVERSİTE Öğretim Üyesi T p Doktorluğu ÖSYS Kontj./ Top.Öğr. T pta Uzm. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj/ Topl. Öğr. BİTLİS BİTLİS EREN BOLU ABANT İZZET BAYSAL / Faal Değil BURDUR MEHMET AKİF ERSOY BURSA ULUDAĞ / Faal Değil ÇANAKKALE ÇANAKKALE ONSEKİZ MART / DÖRT YILLIK YÜKSEK OKULLAR ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. SYO/ 52/182 Hemşirelik 52/182 Bolu SYO/ 52/185 Hemşirelik 52/185 K. Demir FTR YO/ 41/157 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 41/157 SYO/ 100/442 Hemşirelik 100/442 Bursa SYO/ 123/512 Hemşirelik 123/512 Çanakkale SYO/ 156/508 Acil Yard. ve Afet Yönet. 52/137 Ebelik 52/186 Hemşirelik 52/185 İKİ YILLIK MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. SHMYO/ 25/23 Labaratuar Teknolojisi 25/23 SHMYO - SHMYO/ 130/270 Anestezi 20/48 T bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 30/68 T bbi Laboratuvar Teknikleri 30/65 Paramedik 20/21 T bbi Görüntüleme Teknikleri 30/68 İnegöla SHMYO Çanakkale SHMYO/ 75/74 T bbi Görüntüleme Teknikleri 25/25 T bbi Laboratuvar Teknikleri 25/24 Paramedik 25/25 19

38 Tablo devam FAKÜLTELER TIP DİŞ HEKİMLİĞİ ECZACILIK SAĞLIK BİLİMLERİ İL ÜNİVERSİTE Öğretim Üyesi T p Doktorluğu ÖSYS Kontj./ Top.Öğr. T pta Uzm. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj/ Topl. Öğr. ÇANKIRI ÇORUM ÇANKIRI KARATEKİN HİTİT /21 (Eğitim Gazi Üniv.de sürdürülmektedir.) DENİZLİ PAMUKKALE / DİYARBAKIR DİCLE / / DÜZCE DÜZCE / DÖRT YILLIK YÜKSEK OKULLAR ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. SYO/ 72/291 Hemşirelik 72/291 SYO/ 50/193 Hemşirelik 50/193 Denizli SYO/ 90/353 Hemşirelik 90/308 Sağl k Memurluğu - / 45 FTR YO/ 60/253 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 60/253 Diyarbak r Atatürk SYO/ 70/327 Hemşirelik 70/327 SYO/ 93/209 Hemşirelik 52/171 Sosyal Hizmet 41/38 İKİ YILLIK MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. SHMYO SHMYO Denizli SHMYO/ 140/320 Anestezi 20/50 T bbi Laboratuvar Teknikleri 20 / 52 T bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 20 / 53 Paramedik 20 / 53 Fizyoterapi 40 / 73 Diyaliz: 20 / 39 Atatürk SHMYO/ 95/242 Anestezi 20/62 Ortopedik Protez ve Ortez 15/32 T bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 40/103 T bbi Görüntüleme Teknikleri 20/45 SHMYO Çocuk Gelişimi 35 20

39 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Tablo devam FAKÜLTELER TIP DİŞ HEKİMLİĞİ ECZACILIK SAĞLIK BİLİMLERİ İL ÜNİVERSİTE Öğretim Üyesi T p Doktorluğu ÖSYS Kontj./ Top.Öğr. T pta Uzm. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj/ Topl. Öğr. EDİRNE TRAKYA / Sağ.Bil.Fak/ 148/532 Ebelik -/195 Hemşirelik 72/260 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 35/36 Beslenme ve Diyetetik 41/41 ELAZIĞ FIRAT / ERZİNCAN ERZİNCAN - 20/38 (Eğitim Ata. Üniv.de sürdürülmektedir.) DÖRT YILLIK YÜKSEK OKULLAR ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Edirne SYO Elaz ğ SYO/ 200/791 Ebelik 80/292 Hemşirelik 120/499 SYO/ 60/242 Hemşirelik 60/242 İKİ YILLIK MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. SHMYO/ 225/528 Anestezi 35/102 Odyometri 25/58 Ortopedik Protez ve Ortez 30/65 T bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 35/98 T bbi Laboratuvar Teknikleri 35/102 T bbi Görüntüleme Teknikleri 35/73 Paramedik 30/30 SHMYO/ 185/310 Anestezi 40/73 T bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 40/67 T bbi Laboratuvar 40/79 Otopsi Yard mc l ğ 25/23 T bbi Görüntüleme Teknikleri 40/68 SHMYO/ 60/85 Acil Yard m ve Afet Yönetimi 30/29 T bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 30/56 21

40 Tablo devam İL FAKÜLTELER TIP DİŞ HEKİMLİĞİ ECZACILIK SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTE Öğretim Üyesi T p Doktorluğu ÖSYS Kontj./ Top.Öğr. T pta Uzm. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj/ Topl. Öğr. DÖRT YILLIK YÜKSEK OKULLAR ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. ERZURUM ATATÜRK / / / Sağ.Bil.Fak/ 165/894 Ebelik 31/231 Hemşirelik 103/632 Beslenme ve Diyetetik 31/31 Erzurum SYO Hemşirelik YO ANADOLU / ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR OSMANGAZİ / Faal Değil Eskişehir SYO/ 150/492 Ebelik 50 /167 Hemşirelik 80/305 Sağl k Kurumlar Yöneticiliği 20/20 İKİ YILLIK MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. SHMYO/ 352/645 İş Sağl ğ ve İş Güvenliği 80/73 Diyaliz 29/65 Paramedik 30/69 T bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 120/218 T bbi Laboratuvar Teknikleri 60/94 T bbi Görüntüleme Teknikleri 30/61 Anestezi 30/65 Şenkaya SHMYO SHMYO/ 360/9359 T bbi Laboratuar Teknikleri 40/37 T bbi Lab. Tek. (AÖF) 100/83 Sağl k Kurumlar İşletmeciliği - / 8895 Sağl k Memurluğu - /143 Yaşl Bak m 40/32 Eczane Hizmetleri 40/74 Ezc.Hiz. (AÖF) 100/66 Saç Bak m ve Güz.Hiz. 40/29 SHMYO/ 130/349 T bbi Görüntüleme Teknikleri 20/52 T bbi Laboratuvar Teknikleri 30/91 T bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 20/51 Paramedik 20/60 Ortopedik Protez ve Ortez 20/46 Diğer: Optisyenlik 20/49 22

41 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Tablo devam İL GAZİANTEP FAKÜLTELER TIP DİŞ HEKİMLİĞİ ECZACILIK SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTE GAZİANTEP Öğretim Üyesi T p Doktorluğu ÖSYS Kontj./ Top.Öğr. T pta Uzm. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr / / Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj/ Topl. Öğr. Sağ.Bil.Fak/ 140/388 Hemşirelik 100/348 Ebelik 40/40 DÖRT YILLIK YÜKSEK OKULLAR ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. - İKİ YILLIK MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. SHMYO/ 240/347 T bbi Laboratuvar Teknikleri 40/38 T bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 40/90 Ağ z ve Diş Sağl ğ 25/25 Diş Protez Teknolojisi 25/25 Paramedik 40/40 Yaşl Bak m 40/39 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 30/90 ZİRVE GAZİKENT SBYO - GİRESUN GİRESUN 9 21 / 41 (Eğitim Cumhuriyet Üniv.de sürdürülmektedir.) Sağ.Bil.Fak/ 82/316 Ebelik 41/180 Hemşirelik 41/136 - SHMYO GÜMÜŞHANE HAKKARİ GÜMÜŞHANE HAKKARİ SYO/ 40/40 Hemşirelik 40/ SHMYO/ 110/105 Paramedik 30 / 27 T bbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) 40/39 T bbi Laboratuvar Teknikleri 40/39 Kelkit SHMYO Hakkari SHMYO Çocuk Gelişimi 100 T bbi Dök. ve Sek

42 Tablo devam İL HATAY FAKÜLTELER TIP DİŞ HEKİMLİĞİ ECZACILIK SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTE MUSTAFA KEMAL Öğretim Üyesi T p Doktorluğu ÖSYS Kontj./ Top.Öğr. T pta Uzm. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj/ Topl. Öğr / DÖRT YILLIK YÜKSEK OKULLAR ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Hatay SYO/ 50/206 Hemşirelik 50/206 İKİ YILLIK MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Hatay SHMYO/ 180/351 Anestezi 30/61 T bbi Görüntüleme Teknikleri 30/ 60 T bbi Laboratuvar Teknikleri 40/ 76 T bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 40/72 Paramedik 40/ 82 IĞDIR IĞDIR ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL / / Sağ.Bil.Fak/ 180/647 Ebelik 60/231 Hemşirelik 70/256 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 50/160 - Isparta SHMYO/ 400/559 T bbi Laboratuvar Teknikleri 50/64 Paramedik 25/49 Anestezi 25/52 T bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 200/186 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 60/118 Optisyenlik 40/90 İSTANBUL ACIBADEM / Sağ.Bil.Fak/ 160/146 Hemşirelik 100/100 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 30/30 Sağl k Yönetimi 30/16 - SHMYO/ 175/151 Paramedik 25/14 Anestezi 25/19 Patoloji Laboratuar Teknikleri 25/25 T bbi Görüntüleme Teknikleri 25/25 Radyoterapi Teknikerliği 25/25 T bbi Laboratuar Teknikerliği 25/25 T bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 25/18 24

43 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Tablo devam İL FAKÜLTELER TIP DİŞ HEKİMLİĞİ ECZACILIK SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTE Öğretim Üyesi T p Doktorluğu ÖSYS Kontj./ Top.Öğr. T pta Uzm. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj/ Topl. Öğr. DÖRT YILLIK YÜKSEK OKULLAR ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. İKİ YILLIK MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. BAHÇEŞEHİR - Faal Değil BEZM-İ ALEM Hemşirelik 30 Fizyo. ve Reha. 30 Hemşirelik YO SHMYO İSTANBUL FATİH / Hemşirelik YO/ 40/151 Hemşirelik 40/151 Hemşirelik YO/ 66/250 Hemşirelik 66/250 SBMYO/ 180/295 T bbi Görüntüleme Teknikleri 30 / 60 T bbi Laboratuvar Teknikleri 30 / 59 T bbi Tan t m ve Pazarlama 30 / 37 T bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 50 / 77 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 40 / 62 HALİÇ SBYO/ 165/397 Ebelik 55/110 Beslenme ve Diyetetik 55/152 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 55/135-25

44 Tablo devam İL FAKÜLTELER TIP DİŞ HEKİMLİĞİ ECZACILIK SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTE Öğretim Üyesi T p Doktorluğu ÖSYS Kontj./ Top.Öğr. T pta Uzm. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj/ Topl. Öğr. DÖRT YILLIK YÜKSEK OKULLAR ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. FTR YO/ 40/306 FizikTedavi ve Reha. 40/306 İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL AREL İstanbul T p 481 Cerrahpaşa T p 525 İstanbul T p 451/2405 Cerrahpaşa T p (Türkçe) 282/1913 (İng) 52/456 İstanbul T p 532 Cerrahpaşa T p / / Faal Değil Florence Nightingale Hemşirelik YO/ 144/591 Hemşirelik 144/591 Şişli SYO İstanbul Bak rköy SYO/ 53/371 Ebelik 53/234 Hemşirelik -/137 SBYO Bes.e ve Diyet 40 Hemşirelik 65 İSTANBUL AYDIN Faal Değil İSTANBUL BİLGİ SBYO Fizyot. Reh 50 İKİ YILLIK MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. SHMYO/ 150/255 Diş Protez Teknolojisi 30/59 T bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 30/49 Ağ z ve Diş Sağl ğ 30/33 T bbi Görüntüleme Teknikleri 30/55 T bbi Laboratuvar Teknikleri 30/59 SHMYO/ 152/152 Sağlik Kurumlar İşletmeciliği 152/152 SHMYO/ 190/278 Sağlik Kurumlar İşletmeciliği 190/278-26

45 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Tablo devam İL FAKÜLTELER TIP DİŞ HEKİMLİĞİ ECZACILIK SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTE Öğretim Üyesi T p Doktorluğu ÖSYS Kontj./ Top.Öğr. T pta Uzm. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj/ Topl. Öğr. DÖRT YILLIK YÜKSEK OKULLAR ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. İKİ YILLIK MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. İSTANBUL BİLİM / SYO/ 290/652 Hemşirelik 130/413 Ebelik 40/67 Beslenme ve Diyetetik 40/82 Sağlik Kurumlar Yöneticiliği 40/11 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 40/79 FN HYO SHMYO/ 180/361 Anestezi 30/65 Paramedik 30/56 T bbi Görüntüleme Teknikleri 30/64 T bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 30/59 T bbi Laboratuar Teknikleri 30/63 Sağlik Kurumlar İşletmeciliği 30/54 İSTANBUL İSTANBUL KEMERBURGAZ İSTANBUL MEDİPOL - Faal Değil Faal Değil Beslenme ve Diyetetik 60 Fizyoterapi 60 Hemşirelik 60 Sağl k Yönet 60 - SHMYO İSTANBUL 29 MAYIS Faal Değil - - KOÇ Hemşirelik YO/ 40/99 Hemşirelik 40/99 - MALTEPE / Hemşirelik YO/ 106 / 203 Hemşirelik 106 /

46 Tablo devam FAKÜLTELER TIP DİŞ HEKİMLİĞİ ECZACILIK SAĞLIK BİLİMLERİ İL ÜNİVERSİTE Öğretim Üyesi T p Doktorluğu ÖSYS Kontj./ Top.Öğr T pta Uzm. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj/ Topl. Öğr. MARMARA / / / Sağ.Bil.Fak/ 235/496 Hemşirelik 100/211 Ebelik 60/125 FizikTedavi ve Reha. 25/54 Sağl k Yönetimi 50/106 OKAN İSTANBUL YEDİTEPE / / / Sağ.Bil.Fak/ 148/134 Hemşirelik ve Sağl k Hizmetleri 48/30 Beslenme ve Diyetetik 50/47 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 50/57 YENİ YÜZYIL - Faal Değil - - Faal Değil - Faal Değil - Hemşirelik 50 Sağ. Yönet. 50 DÖRT YILLIK YÜKSEK OKULLAR İKİ YILLIK MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. İst Zeynep Kamil SYO Hemşirelik SYO SBYO/ 30/7 Hemşirelik 30/7 SHMYO/ 480/814 Anestezi 80/137 T bbi Görüntüleme Teknikleri 80/139 T bbi Laboratuvar Teknikleri 80/148 Diş Protez Teknolojisi 80/127 Paramedik 80/101 Patoloji Laboratuvar Teknikleri 80/162 MYO/ 290/193 T bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 125/100 Sağl k Kurumlar İşletmeciliği 125/84 İş Sağl ğ ve İş Güvenliği 40/ SHMYO Ameliyat Hiz. 45 Anestezi 45 Çocuk Gelişimi 45 İ. Acil Yard m 35 T bbi Gör.Tek.Hiz 35 Tibbi Lab Tekn. 35 Yaşl Bak m 45 28

47 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Tablo devam İL FAKÜLTELER TIP DİŞ HEKİMLİĞİ ECZACILIK SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTE DOKUZ EYLÜL Öğretim Üyesi T p Doktorluğu ÖSYS Kontj./ Top.Öğr. T pta Uzm. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj/ Topl. Öğr / DÖRT YILLIK YÜKSEK OKULLAR ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Hemşirelik YO/ 118/493 Hemşirelik 118/493 FTR YO/ 72/347 FizikTedavi ve Reha. 72/347 İKİ YILLIK MESLEK YÜKSEKOKULLAR I ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. SHMYO/ 135/336 Anestezi 15/38 Radyoterapi 15/33 Paramedik 25/70 T bbi Görüntüleme Teknikleri 20/50 T bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 30/79 T bbi Laboratuar Teknikleri 20/46 Odyometri 10/20 Torbal SHMYO İZMİR EGE / / / Hemşirelik YO/ 207/958 Hemşirelik 207/958 Atatürk SYO/ 162/611 Ebelik 50/380 Hemşirelik 30/200 Beslenme ve Diyetetik 30/31 Diğer: Sağl k Memurluğu 52 Ödemiş SYO/ 50 / 245 Hemşirelik 50 / 245 Atatürk SHMYO/ 200/558 Anestezi 15/43 T bbi Görüntüleme Teknikleri 15/46 T bbi Laboratuvar Teknikleri 30/104 T bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 30/92 Diş Protez Teknolojisi 25/78 Paramedik 30/45 Odyometri 15/45 Diyaliz 15/35 Optisyenlik 25/70 Ödemiş SHMYO İZMİR YAŞAR SYO/ 30/11 Hemşirelik 30/ Faal Değil

48 Tablo devam İL FAKÜLTELER TIP DİŞ HEKİMLİĞİ ECZACILIK SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTE Öğreti m Üyesi T p Doktorluğu ÖSYS Kontj./ Top.Öğr. T pta Uzm. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj/ Topl. Öğr. DÖRT YILLIK YÜKSEK OKULLAR ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. İKİ YILLIK MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. K.MARAŞ K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM / 180 (1,2 ve 3. s n f Eğitim Çukurova Üniv.de sürdürülmektedir.) SYO/ 100/355 Ebelik 50/175 Hemşirelik 50/180 SHMYO/ 110/194 Anestezi 30/50 T bbi Laboratuvar Teknikleri 25/49 T bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 25/50 Yaşl Bak m 30/45 Elbistan SHMYO KARABÜK KARABÜK - Faal Değil SYO - KARAMAN KARAMANOĞLU MEHMETBEY SYO/ 51/195 Hemşirelik 51/195 SHMYO Çocuk Gelişimi 60 Yaşl Bak m 60 KARS KAFKAS / 124 (Eğitim Ata. Üniv.de sürdürülmektedir.) Kars SYO/ 150/680 Hemşirelik 150/680 Atatürk SHMYO/ 300/630 Anestezi 50/97 T bbi Laboratuvar 100/249 T bbi Görüntüleme 50/96 Paramedik 100/188 KASTAMONU KASTAMONU SYO / 70/281 Hemşirelik 70/281-30

49 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Tablo devam FAKÜLTELER TIP DİŞ HEKİMLİĞİ ECZACILIK SAĞLIK BİLİMLERİ İL ÜNİVERSİTE Öğretim Üyesi T p Doktorluğu ÖSYS Kontj./ Top.Öğr. T pta Uzm. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj/ Topl. Öğr. KAYSERİ ERCİYES / / / Sağ.Bil.Fak/ 120/520 Beslenme ve Diyetetik 50/209 Hemşirelik 70/304 Ebelik -/7 KIRŞEHİR AHİ EVRAN - Faal Değil KIRIKKALE KIRIKKALE / / (Geçici görevlendirme) Sağ.Bil.Fak/ 63/90 Hemşirelik 31/30 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 31/32 Sağl k Yönetimi 31/28 DÖRT YILLIK YÜKSEK OKULLAR İKİ YILLIK MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. - SYO/ 95/297 Hemşirelik 75/276 Ebelik 20/21 FTR YO/ 30/31 FizikTedavi ve Rehab. 30/31 Halil Bayraktar SHMYO/ 216/481 Anestezi 20/44 T bbi Görüntüleme Teknikleri 20/46 T bbi Laboratuvar Teknikleri 30/66 T bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 40/86 Ağ z ve Diş Sağl ğ 15/29 Paramedik 20/51 Elektronörofizyoloji 16/36 Odyometri 15/36 Radyoterapi 20/42 Ameliyathane Hizmetleri 20/45 SHMYO İlk ve Acil Yard. 30 T. Dök ve Sek K r kkale SHMYO 31

50 Tablo devam İL FAKÜLTELER TIP DİŞ HEKİMLİĞİ ECZACILIK SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTE Öğretim Üyesi T p Doktorluğu ÖSYS Kontj./ Top.Öğr. T pta Uzm. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj/ Topl. Öğr. DÖRT YILLIK YÜKSEK OKULLAR ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. İKİ YILLIK MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. KIRKLARELİ KIRKLARELİ SYO/ 119/384 Ebelik 26/26 Hemşirelik 93/292 Sağl k Memurluğu -/66 SHMYO/ 175/149 Sağl k Kurumlar İşletmeciliği 25/18 T bbi Doküma. ve Sekreterlik 25/21 T bbi Laboratuvar Teknikleri 25/22 T bbi Tan t m ve Pazarlama 25/18 Yaşl Bak m 25/22 T bbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) 25/24 Yaşl Bak m (İÖ) 25/24 KİLİS KİLİS 7 ARALIK Yusuf Şerefoğlu SYO/ 60/224 Hemşirelik 60/224 SHMYO İlk ve Acil Yard. 30 T. Dök ve Sek. 30 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KOCAELİ KOCAELİ / / Kocaeli SYO / 139/492 Ebelik 67/244 Hemşirelik 72/248 Kocaeli SHMYO/ 300/451 İş sağl ğ ve İş Güvenliği 100 T bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 100/206 T bbi Laboratuvar Teknikleri 100/245 Yahya Kaptan MYO/ 40/40 İş v Uğraş Terapisi 40 32

51 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Tablo devam İL FAKÜLTELER TIP DİŞ HEKİMLİĞİ ECZACILIK SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTE Öğretim Üyesi T p Doktorluğu ÖSYS Kontj./ Top.Öğr. T pta Uzm. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj/ Topl. Öğr. DÖRT YILLIK YÜKSEK OKULLAR ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. İKİ YILLIK MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. KONYA SELÇUK Meram 243 Selçuklu 80 Meram 175/969 Selçuklu 103/473 Meram 433 Selçuklu / Sağ.Bil.Fak/ 274/941 Ebelik 93/351 Hemşirelik 93/359 Sosyal Hizmet 52/195 Sağl k Yönetimi 36/36 Akşehir SYO/ 52/180 Hemşirelik 52/180 Konya SYO/ Sosyal Hizm. 60 Ebelik 90 Hemşirelik 100 Sağl k Yönet 50 SHMYO/ 240/624 Pazarlama 40/98 T bbi Laboratuvar Teknikleri 40/112 T bbi Laboratuvar Teknikleri(İ.Ö) 40/88 Anestezi 40/115 T bbi Görüntüleme Teknikleri 40/126 T bbi Görüntüleme Teknikleri 40/85 Akşehir SHMYO Beyşehir SHMYO Seydişehir SHMYO MEVLANA - Faal Değil Faal Değil - - SHYO - KÜTAHYA DUMLUPINAR - 26/ SYO/ 267/1008 Ebelik 72/263 Fizik Tedavi ve Reha 72/270 Hemşirelik 123/475 Kütahya SHMYO Tavşanl SHMYO MALATYA İNÖNÜ / / / Malatya SYO/ 148/540 Ebelik 44/149 Hemşirelik 104/391 SHMYO/ 180/409 Anestezi 30/71 T bbi Görüntüleme 30/75 T bbi Laboratuvar Teknikleri 30/91 T bbi Doküma. ve Sekreterlik 30/79 Paramedik 30/66 Evde Hasta Bak m 30/27 33

52 Tablo devam FAKÜLTELER TIP DİŞ HEKİMLİĞİ ECZACILIK SAĞLIK BİLİMLERİ İL ÜNİVERSİTE Öğretim Üyesi T p Doktorluğu ÖSYS Kontj./ Top.Öğr. T pta Uzm. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj/ Topl. Öğr. MANİSA CELAL BAYAR / MARDİN MARDİN ARTUKLU MERSİN MERSİN / / MUĞLA MUĞLA 11 Faal Değil DÖRT YILLIK YÜKSEK OKULLAR ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. SYO/ 145/483 Ebelik 52/181 Hemşirelik 93/302 SYO/ 57/184 Hemşirelik 57/184 İçel SYO/ 124/489 Ebelik 62/257 Hemşirelik 62/232 Muğla SYO/ 268/1066 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 41/146 Hemşirelik 134/548 Fethiye SYO/ Hemşirelik 93/372 Marmaris SYO İKİ YILLIK MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Manisa SHMYO/ 60/130 T bbi Laboratuvar Teknikleri 30/61 T bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 30/69 SHMYO SHMYO/ 180/453 Anestezi 30/75 T bbi Görüntüleme Teknikleri 30/69 T bbi Laboratuvar Teknikleri 30/80 Ameliyathane Hizmetleri: 20/57 Paramedik 20/55 Otopsi Yard mc l ğ 20/52 T bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 30/65 Tarsus SHMYO Muğla SHMYO/ 100/268 T bbi Laboratuvar Teknikleri 30/76 T bbi Tan t m ve Pazarlama 20/48 T bbi Döküma. ve Sekr. 20/47 Optisyenlik 30/97 Fethiye SHMYO Milas SHMYO 34

53 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Tablo devam FAKÜLTELER TIP DİŞ HEKİMLİĞİ ECZACILIK SAĞLIK BİLİMLERİ İL ÜNİVERSİTE Öğreti m Üyesi T p Doktorluğu ÖSYS Kontj./ Top.Öğr. T pta Uzm. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj/ Topl. Öğr. MUŞ MUŞ ALPARSLAN NEVŞEHİR NEVŞEHİR NİĞDE NİĞDE ORDU ORDU 9 Faal Değil - - Faal Değil RİZE RİZE / SAKARYA SAKARYA 8 26/53 (Eğitim Kocaeli Üniv.de sürdürülmektedir.) DÖRT YILLIK YÜKSEK OKULLAR ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. SYO/ 40/161 Hemşirelik 40/161 Sema ve Vefa Küçük SYO/ 52/207 Hemşirelik 52/207 Niğde Zübeyde Han m SYO / 100/387 Ebelik 50/196 Hemşirelik 50/191 SYO/ 70/261 Hemşirelik 70/261 Güneysu FTRYO SYO SYO/ 90/482 Ebelik 30/160 Hemşirelik 60/322 İKİ YILLIK MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. - İncekara SHMYO Yaşl Bak m 35 Zübeyde Han m SHMYO/ 80/181 T bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 40/104 T bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İ.Ö) 40/77 SHMYO SHMYO SHMYO/ 170/172 T bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 40/39 T bbi Laboratuvar 40/39 Yaşl Hizmetleri Bak m Örgün Öğr. 50/45 II.Öğr. 40/49 35

54 Tablo devam FAKÜLTELER TIP DİŞ HEKİMLİĞİ ECZACILIK SAĞLIK BİLİMLERİ İL ÜNİVERSİTE Öğretim Üyesi T p Doktorluğu ÖSYS Kontj./ Top.Öğr. T pta Uzm. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj/ Topl. Öğr. ON DOKUZ MAYIS / / SAMSUN SİİRT SİİRT SİNOP DÖRT YILLIK YÜKSEK OKULLAR ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Samsun SYO/ 45/174 Ebelik 15/74 Hemşirelik 15/75 Beslenme ve Diyetetik 15/25 SYO/ 100/444 Hemşirelik 100/444 SYO/ 50/187 Hemşirelik 50/187 İKİ YILLIK MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. SHMYO/ 270/538 Diş Teknik Sekreterliği 30/29 Anestezi 30/79 Optisyenlik 30/67 Paramedik 30/72 T bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 45/97 T bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(II.Öğr) 45/44 T bbi Görüntüleme 30/60 T bbi Laboratuvar 30/90 Çarşamba SHMYO SHMYO/ 80/132 T bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 40/72 Paramedik 40/60-36

55 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Tablo devam FAKÜLTELER TIP DİŞ HEKİMLİĞİ ECZACILIK SAĞLIK BİLİMLERİ İL ÜNİVERSİTE Öğretim Üyesi T p Doktorluğu ÖSYS Kontj./ Top.Öğr. T pta Uzm. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj/ Topl. Öğr. SİVAS CUMHURİYET / / Sağ.Bil.Fak/ 191/617 Hemşirelik 103/400 Ebelik 57/187 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon -/- Sağl k Yönetimi 31/30 ŞANLIURFA HARRAN / TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL / DÖRT YILLIK YÜKSEK OKULLAR ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. - SYO/ 52/196 Hemşirelik 52/196 SYO/ 62/215 Hemşirelik 62/215 İKİ YILLIK MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. SHMYO/ 419/894 T bbi Laboratuvar 40 T bbi Görüntüleme 30 Anestezi 31 Optisyenlik 30 Ameliyathane Hizmetleri 29 Paramedik 30 Diyaliz: 29 Odyometri 30 Fizyoterapi 32 Diş Protez 19 T bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 41 T bbi Laboratuvar İ.Ö 38 T bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik İ.Ö. 40 SHMYO/ 75/167 T bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 25 / 57 T bbi Laboratuvar Teknikleri 25 / 57 T bbi Görüntüleme Teknikleri 25 / 53 SHMYO/ 60/60 T bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 30/30 T bbi Laboratuvar Teknikleri 30/30 37

56 Tablo devam İL TOKAT TRABZON FAKÜLTELER TIP DİŞ HEKİMLİĞİ ECZACILIK SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTE GAZİOSMAN - PAŞA KARADENİZ TEKNİK Öğretim Üyesi T p Doktorluğu ÖSYS Kontj./ Top.Öğr. T pta Uzm. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj/ Topl. Öğr / / / Faal Değil - Faal Değil DÖRT YILLIK YÜKSEK OKULLAR ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Tokat SYO/ 130/459 Ebelik 60/217 Hemşirelik 70/242 Erbaa SYO Trabzon SYO/ 100/525 Hemşirelik 100/525 İKİ YILLIK MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Erbaa SHMYO/ 80/159 T bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 80/159 Turhal SHMYO/ 240/494 Sağl k Kurumlar İşletmeciliği 120/254 T bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 120/240 Tokat SHMYO SHMYO/ 90/260 T bbi Görüntüleme Teknikleri 30/66 T bbi Laboratuar Teknikleri 30/97 T bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 30/97 Akçaabat SHMYO Vakf Kebir SHMYO TUNCELİ TUNCELİ SYO - UŞAK VAN UŞAK YÜZÜNCÜ YIL / SYO/ 75/265 Hemşirelik 75/265 SYO/ 211/696 Ebelik 88/279 Hemşirelik 123/417 SHMYO/ 160/156 Anestezi 40/38 T bbi Görüntüleme Teknikleri 40/39 T bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 40/39 T bbi Laboratuvar Teknikleri 40/40-38

57 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Tablo devam FAKÜLTELER TIP DİŞ HEKİMLİĞİ ECZACILIK SAĞLIK BİLİMLERİ İL ÜNİVERSİTE Öğretim Üyesi T p Doktorluğu ÖSYS Kontj./ Top.Öğr. T pta Uzm. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. Öğretim Üyesi ÖSYS Kontj/ Topl. Öğr. YOZGAT BOZOK / 41 (Eğitim Hacettepe Üniv.de sürdürülmektedir.) ZONGULDAK ZONGULDAK KARAELMAS / / * Öğrencisi olmayan birimler Faal Değil olarak tan mlanm şt r DÖRT YILLIK YÜKSEK OKULLAR ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. SYO/ 52/186 Hemşirelik 52/186 SYO/ 100/416 Hemşirelik 100/416 İKİ YILLIK MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖSYS Kontj./ Topl. Öğr. SHMYO SHMYO/ 185/311 Anestezi 20/34 T bbi Görüntüleme Teknikleri 20/34 T bbi Laboratuvar Teknikleri 25/58 T bbi Dök. ve Sekreterlik 25/53 Paramedik 25/24 Yaşl Bak m 25/24 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 20/59 Ameliyathane Hizmetleri 25/25 39

58 Tablo 2.2.3: T pta Uzmanl k Eğitimi Verilen Sağl k Bakanl ğ Eğitim ve Araşt rma Hastaneleri ile Bu Hastanelerdeki Eğitim Sorumlusu ve Asistan Say lar (15 Haziran 2010) S ra No İli Hastane Ad Eğitim Sorumlusu 1 Adana Adana Numune Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Ankara Çocuk Sağl ğ ve Hastal klar Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Ankara Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Ankara Numune Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Atatürk Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Atatürk Göğüs Hastal klar ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araşt rma Hastanesi D şkap Y ld r m Bayaz t Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Ankara 10 Dr. Sami Ulus Kad n Doğum, Çocuk Sağl ğ ve Hastal klar Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Dr. Zekai Tahir Burak Kad n Sağl ğ Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Etlik İhtisas Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Etlik Zübeyde Han m Kad n Hastal klar Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Keçiören Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Refik Saydam H fz ss hha Merkezi Başkanl ğ Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Şef Şef Yard mc s Ulucanlar Göz Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Antalya Antalya Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Bursa 20 Şevket Y lmaz Eğitim ve Araşt rma Hastanesi* Diyarbak r Diyarbak r Bölge Eğitim ve Araşt rma Hastanesi* Elaz ğ Elaz ğ Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Erzurum Erzurum Bölge Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Bağc lar Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Bak rköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Bak rköy Kad n Doğum ve Çocuk Hastal klar Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Bak rköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağl ğ ve Sinir Hastal klar Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Bezm-i Alem Valide Sultan Vak f Gureba Eğitim ve Araşt rma Hastanesi** Dr. Lütfi K rdar Kartal Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Erenköy Ruh ve Sinir Hastal klar Eğitim ve Araşt rma Hastanesi İstanbul 32 Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Göztepe Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Haseki Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araşt rma Hastanesi İstanbul Eğitim ve Araşt rma Hastanesi İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Sağl k Bakanl ğ - Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araşt rma Hastanesi*** Başasistan Asistan 40

59 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Tablo devam S ra No İli Hastane Ad Eğitim Sorumlusu 40 Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Metin Sabanc Baltaliman Kemik Hastal klar Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Okmeydan Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Süleymaniye Doğum ve Kad n Hastal klar Eğitim ve Araşt rma Hastanesi İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastal klar ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Şişli Etfal Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Taksim Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Ümraniye Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Yedikule Göğüs Hastal klar ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Şef Şef Yard mc s Zeynep Kamil Kad n ve Çocuk Hastal klar Eğitim ve Araşt rma Hastanesi İzmir Atatürk Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Bozyaka Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastal klar ve Cerrahisi Eğitim ve Araşt rma Hastanesi İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastal klar ve Cerrahisi Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Ege Doğumevi ve Kad n Hastal klar Eğitim ve Araşt rma Hastanesi İzmir Diş Eğitim ve Araşt rma Hastanesi* Tepecik Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Kayseri Kayseri Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Kocaeli Derince Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Konya Konya Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Rize Rize Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Sakarya Sakarya Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Samsun Mehmet Ayd n Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Şanl urfa Şanl urfa Eğitim ve Araşt rma Hastanesi* Ahi Evren Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Trabzon 66 Trabzon Numune Eğitim ve Araşt rma Hastanesi Van Eğitim ve Araşt rma Hastanesi* Van 68 Van Yüksek İhtisas Eğitim ve Araşt rma Hastanesi* TOPLAM *Bu hastaneler uzmanl k eğitimi bak m ndan faal durumda değildir. T pta uzmanl k eğitimi verilen hastane say s 15 Haziran 2010 itibariye 61'dir. **24 Nisan 2010 tarihli ve say l Resmi Gazetede yay mlanan Yükseköğretim Kurumlar Teşkilat Kanununda Değişiklik Yap lmas na Dair Kanun un Ek 24. maddesi ile Bezm-i Alem Vak f Üniversitesi ad yla üniversiteye dönüştürülmüş olup ayn Kanunun Geçici Birinci Maddesi gereğince, eğitim ve hizmet, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç alt nc ay n sonuna kadar eski statüsü ile sürdürülmektedir. ***12/02/2010 tarihli ve 6080 say l Bakanl k Onay ile Pendik Eğitim ve Araşt rma Hastanesi ad alt nda kurulan bu hastane ile ilgili, Sağl k Bakanl ğ ile Marmara Üniversitesi aras nda 4 y l süre ile imzalanan protokol kapsam nda hastanenin ad T:C. Sağl k Bakanl ğ Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araşt rma Hastanesi olarak değiştirilmiş olup ayn protokol gereğince 450 yatak kapasiteli olarak hizmet ve eğitim verecektir. Başasistan Asistan 41

60 42

61 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU BÖLÜM III TÜRKİYE DE SAĞLIK İNSANGÜCÜNÜN MEVCUT DURUMU 43

62 44

63 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU III. TÜRKİYE DE SAĞLIK İNSANGÜCÜNÜN MEVCUT DURUMU Bu bölümde tüm sağl k insan gücü kategorilerinin eğitim ve istihdam durumlar üzerinde durulmuş ve AB üyesi ülkelerle karş laşt rma yap lm şt r. AB üyesi ülkelerle karş laşt rmalar kişiye düşen sağl k insangücü say lar na göre yap lm ş olup bu say lar n hesaplanmas nda Türkiye nin nüfusu, Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemine göre olarak al nm şt r. 3.1 Hekim Durumu Genel Olarak Hekim Durumu İstihdam Haziran 2010 itibariyle Türkiye de toplam hekim aktif olarak çal şmaktad r. Bu hekimlerin kurumlara göre say sal dağ l m Grafik de gösterilmiştir. Grafik 3.1.1: Aktif Çal şan Hekimlerin Kurumlara Göre Say sal Dağ l m Kaynak: Sağl k Bakanl ğ Personel İstatistikleri,

64 AB Üyesi Ülkeler ve Türkiye Karş laşt rmas Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye de kişiye düşen hekim say lar Grafik de gösterilmiştir. Grafik 3.1.2: Kişiye Düşen Hekim Bak m ndan AB Ortalamas, DSÖ Avrupa Bölgesi Ortalamas ve Türkiye Karl laşt rmas Kaynak: WHO/European HFA Database, August 2009 *Türkiye ile ilgili verilerde tarihli rakamlar esas al nm ş olup, Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemine göre, 31 Aral k 2009 tarihi itibariyle Türkiye nin nüfusu kişi olarak al nm şt r. 46

65 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Grafik 3.1.3: Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye de Kişiye Düşen Hekim Say lar Kaynak: WHO/European HFA Database, August 2009 *Türkiye ile ilgili verilerde tarihli rakamlar esas al nm ş olup, Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemine göre, 31 Aral k 2009 tarihi itibariyle Türkiye nin nüfusu kişi olarak al nm şt r. 47

66 Türkiye de ve AB üyesi ülkelerde kişiye düşen hekim say s karş laşt r ld ğ nda, bu say n n AB üyesi ülke ortalamas nda 322, Türkiye de ise 153 olduğu görülmektedir. Yani, Türkiye deki kişiye düşen hekim say s AB üyesi ülkeler ortalamas n n yar s ndan daha azd r. Pratisyen Hekim Eğitim Y llara göre Türkiye de mevcut t p fakülteleri ile bu fakültelerdeki öğrenci ve öğretim üyesi say lar ndaki gelişme Tablo de gösterilmiştir. Tablo 3.1.1: Y llara Göre Türkiye de T p Fakülteleri İle Bu Fakültelerdeki Öğrenci ve Öğretim Üyesi Say lar ndaki Gelişme ÖĞRETİM YILI FAKÜLTE SAYISI YENİ KAYIT ÖĞRENCİ SAYISI TOPLAM ÖĞRENCİ MEZUN ÖĞRETİM ELEMANI SAYISI ÖĞRENCİ / ÖĞRETİM ELEMANI , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 Kaynak: Yüksek Öğretim İstatistikleri ( ), ÖSYM Yay nlar 48

67 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU öğretim y l ndan bu yana Türkiye de t p fakültesi say lar nda ve bu fakültelerdeki öğretim üyesi say lar nda önemli ölçüde art ş sağlanm ş, 23 y lda t p fakültesi say s 2,5 kat n aşm ş, öğretim üyesi say s da 4 kat na ulaşm şt r. Ancak, yeni al nan öğrenci say s nda ancak % 30 luk bir art ş sağlanabilmiştir öğretim y l nda t p fakültesi say s 21 iken 5099 yeni öğrenci kay t yapt rm ş ve bir öğretim üyesine yaklaş k 15 öğrenci düşerken, öğretim y l nda t p fakültesi say s 56 ya, öğretim üyesi say s e ulaş rken yeni kay t yapt ran öğrenci say s ancak 6655 e ç kabilmiş ve öğretim üyesi baş na düşen öğrenci say s 4 e düşmüştür. Yani, fiziki altyap ve eğitim kadromuz artarken öğrenci say m zdaki art ş çok az olmuştur. Bunun yan nda baz Avrupa ülkelerindeki t p fakültelerinde öğretim üyesi baş na düşen öğrenci say lar n da incelersek, ülkemizdeki rakam n bu Avrupa ülkelerinin çoğundan daha düşük olduğunu rahatl kla görebiliriz (Grafik 3.1.4; Grafik 3.1.5). Sonuç olarak, ülkemizdeki t p fakültelerinde şu andaki öğrenci say s n n çok daha üstünde öğrenci yetiştirilebilecek fiziki şartlar ve öğretim üyesi mevcuttur. Grafik 3.1.4: Türkiye de Y llar Aras nda T p Fakültelerinde Bir Öğretim Üyesine Düşen Öğrenci Say lar ndaki Gelişme Kaynak: Yüksek Öğretim İstatistikleri ( ), ÖSYM Yay nlar Baz Avrupa ülkelerinde ve Türkiye de t p fakültesi öğretim üyesi ve öğrenci say lar ile öğretim üyesi baş na düşen öğrenci say lar Tablo de ve Grafik te gösterilmiştir. 49

68 Tablo 3.1.2: Baz Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye de T p Fakültesi Öğretim Üyesi ve Öğrenci Say lar ile Öğretim Üyesi Baş na Düşen Öğrenci Say lar Ülke Ülke Nüfusu T p Fakültesi Öğretim Üyesi Öğrenci Öğrenci/Öğretim Üyesi Veri Y l İrlanda , Türkiye , Finlandiya , Polonya , Avusturya , İspanya , Fransa , Yunanistan , Slovakya , İtalya , Slovenya , Bulgaristan , Almanya , Kaynaklar: 1) D şişleri Bakanl ğ n n AB ülkelerindeki Büyükelçiliklerimiz arac l ğ yla 2007, 2008 ve 2009 y llar na ait elde ettiği veriler 2) The European Society for Medical Oncology, Medical Oncology Status in Europe Survey, ) The EHGA White Book 2009, The Current Status of Cardiac Electrophysiology in ESC Countries 4) Physicians in Nordic Countries, Nordic Medical Associations, ) Statistiches Bundesamt, VI B Hochschulstatistik, 2008 Grafik 3.1.5: Baz Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye de Öğrenci Baş na Düşen Öğretim Üyesi Say lar (*) Kaynaklar: 1) D şişleri Bakanl ğ n n AB ülkelerindeki Büyükelçiliklerimiz arac l ğ yla 2007, 2008 ve 2009 y llar na ait elde ettiği veriler 2) The European Society for Medical Oncology, Medical Oncology Status in Europe Survey, ) The EHGA White Book 2009, The Current Status of Cardiac Electrophysiology in ESC Countries 4) Physicians in Nordic Countries, Nordic Medical Associations, ) Statistiches Bundesamt, VI B Hochschulstatistik Grafik te görülebileceği gibi Türkiye de öğretim üyesi baş na düşen öğrenci say s 11 Avrupa ülkesinden daha düşüktür. 50

69 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU İstihdam Haziran 2010 itibariyle Türkiye de toplam pratisyen hekim aktif olarak çal şmaktad r. Bu hekimlerin kurumlara göre say sal dağ l m Grafik te gösterilmiştir. Grafik : Aktif Çal şan Pratisyen Hekimlerin Kurumlara Göre Say sal Dağ l m Kaynak: Sağl k Bakanl ğ Personel İstatistikleri, ; *Asistan say lar dahil değildir. Aktif çal şan pratisyen hekimlerin illere ve kurumlara göre dağ l m Tablo de verilmiştir. Tablo 3.1.3: Türkiye'de Aktif Çal şan Pratisyen Hekimlerin İllere ve Kurumlara Göre Say sal Dağ l m * PRATİSYEN HEKİM SAYISI PRATİSYEN HEKİM İL ADI SAĞLIK İL NÜFUSU ÜNİVERSİTE ÖZEL TOPLAM BAŞINA BAKANLIĞI NÜFUS ADANA ADIYAMAN AFYON AĞRI AKSARAY AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN BALIKESİR BARTIN BATMAN BAYBURT BİLECİK BİNGÖL BİTLİS BOLU

70 Tablo devam PRATİSYEN HEKİM SAYISI PRATİSYEN HEKİM İL ADI İL NÜFUSU SAĞLIK BAŞINA ÜNİVERSİTE ÖZEL TOPLAM BAKANLIĞI NÜFUS BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DENİZLİ DİYARBAKIR DÜZCE EDİRNE ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM ESKİŞEHİR GAZİANTEP GİRESUN GÜMÜŞHANE HAKKARİ HATAY IĞDIR ISPARTA İSTANBUL İZMİR KAHRAMANMARAŞ KARABÜK KARAMAN KARS KASTAMONU KAYSERİ KIRIKKALE KIRKLARELİ KIRŞEHİR KİLİS KOCAELİ KONYA KÜTAHYA MALATYA MANİSA MARDİN MERSİN MUĞLA MUŞ NEVŞEHİR NİĞDE ORDU OSMANİYE RİZE SAKARYA SAMSUN SİİRT

71 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Tablo devam İL ADI SAĞLIK BAKANLIĞI PRATİSYEN HEKİM SAYISI ÜNİVERSİTE ÖZEL TOPLAM İL NÜFUSU PRATİSYEN HEKİM BAŞINA NÜFUS SİNOP SİVAS ŞANLIURFA ŞIRNAK TEKİRDAĞ TOKAT TRABZON TUNCELİ UŞAK VAN YALOVA YOZGAT ZONGULDAK TOPLAM Kaynak: Personel Genel Müdürlüğü İstatistikleri, *Asistan/ArGör say lar dahil değildir. AB Üyesi Ülkeler ve Türkiye Karş laşt rmas Avrupa ülkelerinde ve Türkiye de kişiye düşen pratisyen hekim say lar Grafik de gösterilmiştir. Grafik 3.1.7: Kişiye Düşen Pratisyen Hekim Bak m ndan AB Ortalamas, DSÖ Avrupa Bölgesi Ortalamas ve Türkiye Karl laşt rmas Kaynak: WHO/European HFA Database, August 2009 *Türkiye ile ilgili verilerde tarihli rakamlar esas al nm ş olup, Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemine göre, 31 Aral k 2009 tarihi itibariyle Türkiye nin nüfusu kişi olarak al nm şt r. Grafik den görülebileceği gibi Türkiye de kişiye düşen pratisyen hekim say s, Avrupa Bölgesindeki ülkeler ortalamas na göre de AB üyesi ülke ortalamalar na göre de geridedir. 53

72 Grafik 3.1.8: Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye de Kişiye Düşen Pratisyen Hekim Say lar Kaynak: WHO/European HFA Database, August 2009 * Türkiye ile ilgili verilerde tarihli rakamlar esas al nm ş olup ADNKS (Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi) ye göre. 31 Aral k 2009 tarihi itibar yla Türkiye nüfusu kişi olarak al nm şt r. Asistan say lar dahil edilmemiştir. 54

73 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Uzman Hekim Eğitim (1) TUS Kontenjanlar Türkiye de, üniversitelere bağl 50 t p fakültesinde (GATA dahil), Adli T p Kurumunda, İstanbul Kardiyoloji Enstitüsünde, İstanbul Çocuk sağl ğ Enstitüsünde ve Sağl k Bakanl ğ na bağl 61 Eğitim ve Araşt rma Hastanesinde verilmekte olan t pta uzmanl k eğitimi için y llar aras nda ayr lan TUS kontenjanlar ile bu kontenjanlar n y llara ve kurumlara göre say sal dağ l m Tablo te, Grafik da ve Grafik da görülmektedir. Tablo 3.1.4: Y llar Aras nda T pta Uzmanl k Eğitimi İçin Ayr lan Kontenjanlar n Kurumlara ve Y llara Göre Dağ l m YIL DÖNEM T p Fakültesi SB Eğitim Hastaneleri KONTENJAN Adli T p Kurumu GATA Dönem Toplam Nisan Eylül Nisan Eylül Nisan Eylül Nisan Eylül Nisan Eylül Nisan Eylül Nisan Eylül Nisan Eylül Nisan Eylül Nisan Eylül Nisan Eylül Kaynak: OSYM, T pta Uzmanl k Eğitimi Giriş S nav TUS ( Y l K lavuzlar ) Y l Toplam

74 Grafik 3.1.9: Y llar Aras nda Ayr lan Toplam TUS Kontenjanlar ndaki Say sal Gelişme Kaynak: OSYM, T pta Uzmanl k Eğitimi Giriş S nav TUS ( Y l K lavuzlar ) Grafik dan da görülebileceği gibi 1999 y l ndan 2002 y l na kadar kontenjanlarda düzenli bir art ş görülürken 2003 y l nda bir önceki y la göre azalma olmuş, 2004 y l nda tekrar eski art ş seyrini sürdürmüş ve 2006 y l nda tekrar azalm şt r y llar aras nda ayr lan TUS kontenjanlar n n y llara ve kurumlara göre say sal dağ l m Grafik da gösterilmiştir. Grafik : Y llar Aras nda Ayr lan TUS Kontenjanlar n n Y llara ve Kurumlara Göre Say sal Dağ l m (*) Kaynak: ÖSYM TUS K lavuzlar, *Adli T p Kurumuna ( y llar aras nda) ayr lan kontenjanlar çok az olduğu için grafikte gösterilmemiştir y llar aras nda t pta uzmanl k eğitimi için ayr lan kontenjanlar ile t pta uzmanl k programlar na yerleşenlerin ve bir önceki y l t p fakültelerinden mezun olanlar n y llara göre say sal dağ l m Tablo ve Grafik de gösterilmiştir. 56

75 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Tablo 3.1.5: T pta Uzmanl k Eğitimi İçin Ayr lan Kontenjanlar ile T pta Uzmanl k Programlar na Yerleşenlerin ve Bir Önceki Y l T p Fakültelerinden Mezun Olanlar n Y llara Göre Say sal Dağ l m YILLAR T p Fakültesinden Mezun Olanlar T pta Uzmanl k Eğitimi İçin Ayr lan Kontenjanlar Uzmanl k Eğitimi Programlar na Yerleşenler Kaynak: Yüksek Öğretim İstatistikleri ( ), OSYM Yay nlar ; ÖSYM TUS K lavuzlar, Grafik : Y llara Göre T pta Uzmanl k Programlar na Yerleşenler ile Bir Önceki Y l T p Fakültelerinden Mezun Olanlardaki Say sal Gelişme Kaynak: Yüksek Öğretim İstatistikleri ( ), OSYM Yay nlar y llar aras nda ayr lan TUS kontenjanlar n n y llara, kurumlara ve uzmanl k alanlar na göre dağ l m Tablo da verilmiştir. 57

76 Tablo 3.1.6: TUS Kontenjanlar n n Y llara, Kurumlara ve Uzmanl k Alanlar na Göre Say sal Dağ l m YILLAR ÜNİVERSİTE SAG.BAK. GATA TOPLAM ÜNİVERSİTE SAG.BAK. GATA TOPLAM ÜNİVERSİTE SAG.BAK. GATA TOPLAM ÜNİVERSİTE SAG.BAK. GATA TOPLAM ÜNİVERSİTE SAG.BAK. GATA TOPLAM ÜNİVERSİTE SAG.BAK. GATA TOPLAM ÜNİVERSİTE SAG.BAK. GATA TOPLAM ÜNİVERSİTE SAG.BAK. GATA TOPLAM BRANŞLAR ACİL TIP ADLİ TIP AİLE HEKİMLİĞİ ANATOMİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ÇOCUK CERRAHİSİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR EMBRİYOLOJİ VE HİSTOLOJİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON FİZYOLOJİ GENEL CERRAHİ GÖĞÜS CERRAHİSİ GÖĞÜS HASTALIKLARI GÖZ HASTALIKLARI HALK SAĞLIĞI HAVA VE UZAY HEKİMLİĞİ İÇ HASTALIKLARI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KARDİYOLOJİ KULAK-BURUN- BOĞAZ HASTALIKLARI NÖROLOJİ

77 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Tablo devam YILLAR BRANŞLAR ÜNİVERSİTE SAG.BAK. GATA TOPLAM ÜNİVERSİTE SAG.BAK. GATA TOPLAM ÜNİVERSİTE SAG.BAK. GATA TOPLAM ÜNİVERSİTE SAG.BAK. GATA TOPLAM ÜNİVERSİTE SAG.BAK. GATA TOPLAM ÜNİVERSİTE SAG.BAK. GATA TOPLAM ÜNİVERSİTE SAG.BAK. GATA TOPLAM ÜNİVERSİTE SAG.BAK. GATA TOPLAM NÜKLEER TIP ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ PSİKİYATRİ RADYASYON ONKOLOJİSİ RADYOLOJİ SPOR HEKİMLİĞİ SUALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK TIP TIBBİ BİOKİMYA TIBBİ EKOLOJİ VE HİDROKLİMATOLOJİ TIBBİ FARMAKOLOJİ TIBBİ GENETİK TIBBİ MİKROBİYOLOJİ (Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji) TIBBİ PATOLOJİ ÜROLOJİ TOPLAM Kaynak: ÖSYM TUS K lavuzlar, ; Sağl k Eğitimi Genel Müdürlüğü Sağl k Mesleki Eğitimi Daire Başkanl ğ 59

78 (2) T pta Uzmanl k Eğitimine Devam Edenler y llar aras nda t pta uzmanl k eğitimi için atananlar ve eğitime devam edenler ile bir önceki y l eğitimi bitirenlerle ilgili say sal bilgiler Grafik de gösterilmiştir. Grafik : T pta Uzmanl k Eğitimi için Atananlar ve Eğitime Devam Edenler ile Bir Önceki Y l Mezun Olanlar n Say sal Dağ l m Kaynak: Yüksek Öğretim İstatistikleri ( ), ÖSYM Yay nlar İstihdam Haziran 2010 itibariyle Türkiye de toplam uzman hekim aktif olarak çal şmaktad r. Bu hekimlerin kurumlara göre say sal dağ l m Grafik te gösterilmiştir. Grafik : Türkiye de Aktif Çal şan Uzman Doktorlar n Kurum ve Kuruluşlara Göre Say sal Dağ l m Kaynak: Sağl k Bakanl ğ Personel Genel Müdürlüğü İstatistikleri, Aktif çal şan uzman doktorlar n uzmanl k alanlar na göre dağ l m Tablo de görülmektedir. 60

79 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Tablo 3.1.7: Türkiye de Aktif Çal şan Uzman Hekimlerin Alanlara ve Kurumlara Göre Say sal Dağ l m Alanlar Sağl k Bakanl ğ TIPTA UZMANLIK Aktif Çal şan Uzman Say lar Üniv. Özel Toplam Yüzbin Kişiye Düşen Aktif Çal şan Acil T p ,48 Adli T p ,17 Aile Hekimliği ,12 Anatomi ,28 Anesteziyoloji ve Reanimasyon ,42 Beyin ve Sinir Cerrahisi ,68 Çocuk Cerrahisi ,73 Çocuk Sağl ğ ve Hastal klar ,55 Çocuk Endokrinolojisi ,09 Çocuk Enfeksiyon Hastal klar ,04 Çocuk Gastroenterolojisi ,06 Çocuk Genetik Hastal klar ,01 Çocuk Göğüs Hastal klar ,01 Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi ,17 Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastal klar ,11 Çocuk Kardiyolojisi ,14 Çocuk Metobolizma Hastal klar ,03 Çocuk Nefrolojisi ,10 Çocuk Nörolojisi ,08 Çocuk Yoğun Bak m ,01 Neonatoloji ,13 Çocuk ve Ergen Ruh Sağl ğ ve Hastal klar ,23 Deri ve Zuhrevi Hastal klar ,85 İmmünoloji ve Alerji Hastal klar ,08 Enfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji ,52 Fiziksel T p ve Rehabilitasyon ,31 Fizyoloji ,29 Genel Cerrahi ,59 Cerrahi Onkoloji ,03 Gastroenteroloji Cerrahisi ,05 Yoğun Bak m ,02 Göğüs Cerrahisi ,60 Göğüs Hastal klar ,22 Göz Hastal klar ,81 Halk Sağl ğ ,51 Hava ve Uzay Hekimliği ,00 Histoloji ve Embriyoloji ,26 61

80 Tablo devam Alanlar Sağl k Bakanl ğ TIPTA UZMANLIK Aktif Çal şan Uzman Say lar Üniv. Özel Toplam Yüzbin Kişiye Düşen Aktif Çal şan İç Hastal klar ,95 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastal klar ,34 Gastroenteroloji ,56 Geriatri ,01 Hematoloji ,18 İş ve Meslek Hastal klar ,00 Nefroloji ,42 Romatoloji ,10 T bbi Onkoloji ,21 Kad n Hastal klar ve Doğum ,57 Kalp ve Damar Cerrahisi ,32 Kardiyoloji ,25 Kulak Burun Boğaz Hastal klar ,25 Nöroloji ,26 Nükleer T p ,54 Ortopedi ve Travmatoloji ,12 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ,90 Radyasyon Onkolojisi ,50 Radyoloji ,50 Ruh Sağl ğ ve Hastal klar ,03 Spor Hekimliği ,04 Sualt Hekimliği ve Hiperbarik T p ,03 T bbi Biyokimya ,07 T bbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji ,01 T bbi Farmakoloji ,29 T bbi Genetik ,15 T bbi Mikrobiyoloji ,53 T bbi Mikoloji ,00 T bbi Parazitoloji ,07 T bbi Viroloji ,02 T bbi Patoloji ,56 Sitopatoloji ,00 Dermapatoloji ,01 Üroloji ,75 DİĞER UZMANLAR ,97 TOPLAM ,30 DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK Ağ z, Diş ve Çene Cerrahisi ,21 Ortodonti ,25 Pedodonti ,13 Peridontoloji ,18 Protetik Diş Tedavisi ,22 TOPLAM ,99 GENEL TOPLAM ,29 Kaynak: Sağl k Bakanl ğ Personel Genel Müdürlüğü İstatistikleri, Aktif çal şan uzman hekimlerin illere ve kurumlara göre say sal dağ l m Tablo de görüldüğü gibidir. 62

81 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Tablo 3.1.8: Türkiye'de Aktif Çal şan Uzman Hekimlerin İllere ve Kurumlara Göre Say sal Dağ l m UZMAN HEKİM SAYISI UZMAN HEKİM İL ADI SAĞLIK İL NÜFUSU BAŞINA ÜNİVERSİTE ÖZEL TOPLAM BAKANLIĞI NÜFUS ADANA ADIYAMAN AFYON AĞRI AKSARAY AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN BALIKESİR BARTIN BATMAN BAYBURT BİLECİK BİNGÖL BİTLİS BOLU BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DENİZLİ DİYARBAKIR DÜZCE EDİRNE ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM ESKİŞEHİR GAZİANTEP GİRESUN GÜMÜŞHANE HAKKARİ HATAY IĞDIR ISPARTA İSTANBUL İZMİR KAHRAMANMARAŞ KARABÜK KARAMAN KARS KASTAMONU KAYSERİ KIRIKKALE KIRKLARELİ KIRŞEHİR KİLİS KOCAELİ KONYA KÜTAHYA MALATYA MANİSA

82 Tablo devam UZMAN HEKİM SAYISI ÜNİVERSİTE ÖZEL TOPLAM İL NÜFUSU UZMAN HEKİM BAŞINA NÜFUS İL ADI SAĞLIK BAKANLIĞI MARDİN MERSİN MUĞLA MUŞ NEVŞEHİR NİĞDE ORDU OSMANİYE RİZE SAKARYA SAMSUN SİİRT SİNOP SİVAS ŞANLIURFA ŞIRNAK TEKİRDAĞ TOKAT TRABZON TUNCELİ UŞAK VAN YALOVA YOZGAT ZONGULDAK TOPLAM Kaynak: Sağl k Bakanl ğ Personel Genel Müdürlüğü İstatistikleri, AB Üyesi Ülkeler ve Türkiye Karş laşt rmas Türkiye de, DSÖ Avrupa Bölgesindeki ülkelerde ve AB üyesi ülkelerde kişiye düşen aktif çal şan uzman doktor say lar Grafik ve Grafik te gösterilmiştir. Grafik : Kişiye Düşen Uzman Hekim Bak m ndan AB Ortalamas, DSÖ Avrupa Bölgesi Ortalamas ve Türkiye Karl laşt rmas Kaynak:WHO/europe, European HFA Database, August 2009 *Türkiye ile ilgili verilerde tarihli rakamlar esas al nm şt r. Aç k renkle gösterilen 29 say s t pta uzmanl k eğitimine devam eden asistanlar n say s d r. Grafik ten de görülebileceği gibi, Türkiye de kişiye düşen aktif çal şan uzman hekim say s Avrupa Bölgesi ülkeleri ve 27 AB Üyesi ülke ortalamas ndan oldukça düşüktür. 64

83 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Grafik : Türkiye de, DSÖ Avrupa Bölgesi Ülkelerinde ve AB Üyesi Ülkelerde Kişiye Düşen Aktif Çal şan Uzman Doktor Say lar Kaynak:WHO/europe, European HFA Database, August 2009 *Türkiye ile ilgili verilerde tarihli rakamlar esas al nm şt r. 21 Avrupa ülkesinde ve Türkiye de 22 branşta kişiye düşen uzman doktor say lar n n ülkelere ve branşlara göre dağ l m Tablo da ve Grafik da gösterilmiştir. 65

84 Tablo 3.1.9: 21 Avrupa Ülkesinde ve Türkiye de 22 Branşta Kişiye Düşen Uzman Say lar n Ülkelere ve Branşlara Göre Dağ l m Anesteziyoloji Çocuk Cerrahisi Çocuk Hast. Çocuk Ruh Sağl ğ Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastal klar Gastroenteroloji Genel Cerrahi Göz Hastal klar İç Hastal klar Kad n Hast. ve Doğum Kardiyoloi Kulak Burun Boğaz Hastal klar ÜLKELER Nöroloji Cerrahi Onkoloji Plastik Cerrahi Radyodiagnostik Romatoloji Ruh Sağl ğ Ve Hastal klar Üroloji Dermatoloji Göğüs Hastal klar Beyin ve Sinir Cerrahisi BELÇİKA 17,6 13,7 4,6 14,4 9,7 19,8 12,9 8,6 5,8 2,4 2,0 19,1 2,4 19,5 3,5 6,4 3,7 1,6 ÇEK CUMHURİYETİ 17,3 31,8 3,7 2,6 24,6 11,5 37,6 23,1 5,5 9,5 13,6 2,3 1,5 15,1 1,3 13,7 6,1 8,1 5,9 1,5 DANİMARKA 14,7 5,6 1,7 2,7 2,0 4,2 2,4 22,3 7,5 4,5 2,9 3,0 1,6 1,0 8,2 2,6 11,6 2,1 0,8 1,2 1,0 ALMANYA 19,7 0,1 12,7 1,5 0,5 2,4 22,2 7,7 45,0 18,3 4,0 6,5 4,1 1,5 0,2 7,4 0,7 12,2 5,7 5,7 1,5 ESTONYA 19,2 1,3 18,2 3,2 2,9 13,2 8,0 17,0 20,9 9,8 7,8 10,3 2,1 0,3 13,8 2,8 13,1 3,2 5,7 4,5 1,0 YUNANİSTAN 14,0 1,6 27,1 2,1 4,0 5,0 18,0 15,2 14,0 22,7 22,5 9,5 5,1 0,9 2,4 17,7 2,3 12,2 7,3 8,2 10,0 2,4 FRANSA 16,9 0,2 11,0 1,8 2,4 5,5 6,9 8,9 3,9 8,3 9,8 4,8 3,0 0,9 0,8 13,6 4,3 21,9 1,1 6,5 4,3 0,6 İRLANDA 6,1 0,1 2,1 1,1 0,6 0,8 4,7 0,8 0,1 2,2 0,6 0,8 0,3 0,5 0,4 3,7 0,5 4,6 0,5 0,4 0,7 0,2 LETONYA 15,7 1,2 9,8 0,9 2,2 2,4 19,3 9,6 17,8 20,7 6,5 7,5 10,7 3,6 0,6 12,0 0,5 10,4 3,0 4,8 5,9 1,9 LİTVANYA 20,5 1,6 28,9 1,5 3,3 2,5 13,1 10,1 35,3 22,4 9,8 8,2 13,7 3,4 0,8 13,5 1,3 17,3 6,6 5,2 6,5 2,2 LÜKSEMBURG(1) 16,8 0,4 12,6 0,9 0,7 3,3 13,1 9,7 21,0 13,5 6,6 8,2 5,1 0,0 2,0 13,1 2,7 10,6 0,0 HOLLANDA 7,8 7,4 1,5 6,7 3,9 11,1 5,5 4,5 2,8 4,3 1,3 6,9 1,2 15,2 2,0 2,5 2,7 0,7 AVUSTURYA 23,0 0,3 12,9 15,9 8,6 36,5 17,8 6,7 8,5 1,5 8,2 12,7 5,4 7,3 4,2 1,8 SLOVENYA 10,3 15,4 18,3 4,9 28,6 12,4 3,1 4,6 1,1 0,5 6,2 7,5 1,7 2,5 0,7 SLOVAKYA 12,9 0,1 26,5 0,4 1,1 2,2 15,2 8,2 18,7 17,9 4,5 6,7 8,7 4,4 1,2 8,3 1,6 9,1 4,0 6,3 5,8 0,9 FİNLANDİYA(2) 11,0 1,0 10,3 3,9 0,5 1,3 19,0 7,1 21,8 40,7 2,3 5,9 5,1 2,2 1,0 9,8 1,9 18,7 1,9 İSVEÇ 14,4 0,8 9,6 3,4 1,7 2,1 13,4 7,1 13,4 13,3 6,0 5,7 3,2 3,2 1,4 10,3 2,0 17,4 3,0 3,6 1,7 1,1 İNGİLTERE 22,7 0,8 14,3 2,3 2,4 3,0 15,4 4,7 14,9 10,8 4,0 3,5 1,9 2,3 1,7 6,6 1,8 19,6 2,9 2,0 2,9 1,2 BULGARİSTAN 15,0 1,2 18,4 0,2 4,0 4,3 22,2 7,9 54,3 17,2 11,6 7,0 13,8 0,6 1,3 7,9 4,4 5,2 6,8 PORTEKİZ(3) 12,4 1,0 13,3 1,2 1,6 3,9 13,0 7,5 15,2 13,4 7,1 4,9 3,3 1,8 1,8 8,0 1,0 9,6 3,0 POLONYA 9,5 1,7 17,0 0,4 1,1 0,7 11,9 6,2 27,8 13,8 3,5 5,3 7,0 0,6 0,2 6,6 2,3 5,8 2,1 3,8 4,1 0,8 TÜRKİYE(4) 4,3 0,7 5,5 0,3 0,3 0,6 5,8 3,8 6 6,8 2,2 3,3 2,3 0,03 0,94 3,41 0,12 1,97 2,79 1,89 2,2 1,7 AVRUPA ÜLKELERİ ORT. 14,9 0,8 16,0 1,5 2,1 2,9 14,5 7,7 22,8 16,1 7,1 5,9 6,1 1,9 1,1 10,4 1,8 12,5 3,3 4,7 4,4 1,2 Kaynak: EUROSTAT, 2005 y l na ait veriler (1) 2004 verileri; (2) 2003 verileri; (3) 2005 verileri; (4) 15 Haziran 2010 tarihli veriler 66

85 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU 22 branşta kişiye düşen aktif çal şan uzman say s bak m ndan Türkiye ve 21 AB üyesi ülke ortalamas Grafik da görülmektedir. Grafik : 21 AB Üyesi Ülkede ve Türkiye de 22 Branşta Kişiye Düşen Uzman Doktor Say lar Kaynak: Eurostat (New cronos Database) * tarihli itibariyle aktif çal şan personel say lar esas al nm şt r. Uzmanl k alanlar na göre 22 branşta Türkiye de ve 19 Avrupa ülkesinde kişiye düşen uzman hekim say lar Grafik den Grafik e kadar olan grafiklerde gösterilmiştir. Türkiye ile ilgili verilerde tarihi itibariyle aktif çal şan uzman doktor say lar esas al nm şt r. Diğer ülkelerle ilgili verilerde ise Eurostat ta mevcut ve Tablo da hangi y la ait olduğu ifade edilen veriler kullan lm şt r. 67

86 Grafik : Türkiye de ve 21 Avrupa Ülkesinde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Alan nda Kişiye Düşen Aktif Çal şan Uzman Hekim Say lar Grafik : Türkiye de ve 16 Avrupa Ülkesinde Çocuk Cerrahisi Alan nda Kişiye Düşen Aktif Çal şan Uzman Hekim Say lar 68

87 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Grafik : Türkiye de ve 21 Avrupa Ülkesinde Çocuk Hastal klar Alan nda Kişiye Düşen Aktif Çal şan Uzman Hekim Say lar Grafik : Türkiye de ve 15 Avrupa Ülkesinde Çocuk ve Ergen Ruh Sağl ğ Alan nda Kişiye Düşen Aktif Çal şan Uzman Hekim Say lar 69

88 Grafik : Türkiye de ve 17 Avrupa Ülkesinde Endokrinoloji ve Metabolizma Hastal klar Alan nda Kişiye Düşen Aktif Çal şan Uzman Hekim Say lar Grafik : Türkiye de ve 19 Avrupa Ülkesinde Gastroenteroloji Alan nda Kişiye Düşen Aktif Çal şan Uzman Hekim Say lar 70

89 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Grafik : Türkiye de ve 21 Avrupa Ülkesinde Genel Cerrahi Alan nda Kişiye Düşen Aktif Çal şan Uzman Hekim Say lar Grafik : Türkiye de ve 21 Avrupa Ülkesinde Göz Hastal klar Alan nda Kişiye Düşen Aktif Çal şan Uzman Hekim Say lar 71

90 Grafik : Türkiye de ve 21 Avrupa Ülkesinde İç Hastal klar Alan nda Kişiye Düşen Aktif Çal şan Uzman Hekim Say lar Grafik : Türkiye de ve 21 Avrupa Ülkesinde Kad n Hastal klar ve Doğum Alan nda Kişiye Düşen Aktif Çal şan Uzman Hekim Say lar 72

91 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Grafik : Türkiye de ve 19 Avrupa Ülkesinde Kardiyoloji Alan nda Kişiye Düşen Aktif Çal şan Uzman Hekim Say lar Grafik : Türkiye de ve 21 Avrupa Ülkesinde Kulak Burun Boğaz Hastal klar Alan nda Kişiye Düşen Aktif Çal şan Uzman Hekim Say lar 73

92 Grafik : Türkiye de ve 21 Avrupa Ülkesinde Nöroloji Alan nda Kişiye Düşen Aktif Çal şan Uzman Hekim Say lar Grafik : Türkiye de ve 17 Avrupa Ülkesinde Cerrahi Onkoloji Alan nda Kişiye Düşen Aktif Çal şan Uzman Hekim Say lar 74

93 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Grafik : Türkiye de ve 21 Avrupa Ülkesinde Plastik Cerrahi Alan nda Kişiye Düşen Aktif Çal şan Uzman Hekim Say lar Grafik : Türkiye de ve 20 Avrupa Ülkesinde Radyoloji Alan nda Kişiye Düşen Aktif Çal şan Uzman Hekim Say lar 75

94 Grafik : Türkiye de ve 19 Avrupa Ülkesinde Romatoloji Alan nda Kişiye Düşen Aktif Çal şan Uzman Hekim Say lar Grafik : Türkiye de ve 21 Avrupa Ülkesinde Ruh Sağl ğ ve Hastal klar Alan nda Kişiye Düşen Aktif Çal şan Uzman Hekim Say lar 76

95 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Grafik : Türkiye de ve 21 Avrupa Ülkesinde Üroloji Alan nda Kişiye Düşen Aktif Çal şan Uzman Hekim Say lar Grafik : Türkiye de ve 18 Avrupa Ülkesinde Dermatoloji Alan nda Kişiye Düşen Aktif Çal şan Uzman Hekim Say lar 77

96 Grafik : Türkiye de ve 16 Avrupa Ülkesinde Göğüs Hastal klar Alan nda Kişiye Düşen Aktif Çal şan Uzman Hekim Say lar Grafik : Türkiye de ve 17 Avrupa Ülkesinde Beyin ve Sinir Cerrahi Alan nda Kişiye Düşen Aktif Çal şan Uzman Hekim Say lar 78

97 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU 3.2 Diş Hekimi Durumu Eğitim Y llara göre Türkiye de mevcut diş hekimliği fakülteleri ile bu fakültelerdeki öğrenci, öğretim üyesi say lar ndaki gelişme Tablo de gösterilmiştir. Tablo 3.2.1: Y llara Göre Türkiye de Diş Hekimliği Fakülteleri ile Bu Fakültelerdeki Öğrenci, Öğretim Say lar ndaki Gelişme ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYISI FAKÜLTE SAYISI YENİ KAYIT TOPLAM ÖĞRENCİ MEZUN ÖĞRETİM ÜYESİ SAYISI ÖĞRENCİ / ÖĞRETİM ÜYESİ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 Kaynak: Yüksek Öğretim İstatistikleri ( ), ÖSYM Yay nlar 79

98 Grafik 3.2.1: Türkiye de Y llar Aras nda Diş Hekimliği Fakültelerinde Bir Öğretim Üyesine Düşen Öğrenci Say lar ndaki Gelişme Kaynak: Yüksek Öğretim İstatistikleri ( ), ÖSYM Yay nlar Türkiye de öğretim y l itibariyle toplam 19 diş hekimliği fakültesi bulunmaktad r. T p fakültesi say lar nda olduğu gibi diş hekimliği fakültesi say lar nda da 1983 y l ndan bu yana düzenli bir art ş sağlanm ş ve öğretim y l nda iki kat n aşm şt r. Ancak, öğrenci say s ndaki art ş öğretim üyesi say s na göre düşük olmuştur. Grafik den de görülebileceği gibi öğretim üyesi baş na öğrenci say s özellikle öğretim y l ndan itibaren düzenli bir şekilde azalm şt r öğretim y l nda diş hekimliği fakültelerinde bir öğretim üyesine yaklaş k 8 öğrenci düşmektedir. İstihdam Haziran 2010 itibariyle Türkiye de toplam diş hekimi aktif olarak çal şmaktad r. Bu diş hekimlerinin kurumlara göre say sal dağ l m Grafik de gösterilmiştir. Grafik 3.2.2: Aktif Çal şan Diş Hekimlerinin Kurumlara Göre Say sal Dağ l m Kaynak: Sağl k Bakanl ğ Personel İstatistikleri,

99 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Türkiye de aktif çal şan diş hekimlerinin illere ve kurumlara göre dağ l m Tablo de gösterilmiştir. Tablo 3.2.2: Türkiye de Aktif Çal şan Diş Hekimlerinin İllere ve Kurumlara Göre Say sal Dağ l m DİŞ HEKİMİ SAYISI DİŞ HEKİMİ İL ADI SAĞLIK İL NÜFUSU BAŞINA ÜNİVERSİTE ÖZEL TOPLAM BAKANLIĞI NÜFUS ADANA ADIYAMAN AFYON AĞRI AKSARAY AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN BALIKESİR BARTIN BATMAN BAYBURT BİLECİK BİNGÖL BİTLİS BOLU BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DENİZLİ DİYARBAKIR DÜZCE EDİRNE ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM ESKİŞEHİR GAZİANTEP GİRESUN GÜMÜŞHANE HAKKARİ HATAY IĞDIR ISPARTA İSTANBUL İZMİR KAHRAMANMARAŞ KARABÜK KARAMAN KARS KASTAMONU KAYSERİ KIRIKKALE KIRKLARELİ KIRŞEHİR KİLİS KOCAELİ KONYA

100 Tablo devam İL ADI SAĞLIK BAKANLIĞI DİŞ HEKİMİ SAYISI ÜNİVERSİTE ÖZEL TOPLAM İL NÜFUSU DİŞ HEKİMİ BAŞINA NÜFUS KÜTAHYA MALATYA MANİSA MARDİN MERSİN MUĞLA MUŞ NEVŞEHİR NİĞDE ORDU OSMANİYE RİZE SAKARYA SAMSUN SİİRT SİNOP SİVAS ŞANLIURFA ŞIRNAK TEKİRDAĞ TOKAT TRABZON TUNCELİ UŞAK VAN YALOVA YOZGAT ZONGULDAK TOPLAM Kaynak: Sağl k Bakanl ğ, Personel Genel Müdürlüğü İstatistikleri, AB Üyesi Ülkeler ve Türkiye Karş laşt rmas Avrupa ülkelerinde ve Türkiye de kişiye düşen diş hekimi say lar Grafik te ve Grafik te gösterilmiştir. Grafik 3.2.3: Kişiye Düşen Diş Hekimi Bak m ndan AB Ortalamas, DSÖ Avrupa Bölgesi Ortalamas ve Türkiye Karl laşt rmas Kaynak:WHO/Europe, European HFA Database, August 2009 *Türkiye ile ilgili verilerde tarihli rakamlar esas al nm şt r. 82

101 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Grafik 3.2.4:Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye de Kişiye Düşen Diş Hekimi Say lar Kaynak:WHO/Europe, European HFA Database, August 2009; *Türkiye için Sağl k Bakanl ğ Personel İstatistikleri, tarihli veriler esas al nm şt r. AB üyesi ülkeler ve DSÖ Avrupa Bölgesinde yer alan ülkeler ortalamas dikkate al nd ğ nda, kişiye düşen diş hekimi say s n n Türkiye de oldukça düşük olduğu Grafik te aç kça görülmektedir. 83

102 3.3 Eczac Durumu Eğitim Y llara göre Türkiye de mevcut eczac l k fakülteleri ile bu fakültelerdeki öğrenci, öğretim üyesi say lar ndaki gelişme Tablo de gösterilmiştir. Tablo 3.3.1: Y llara Göre Türkiye de Eczac l k Fakülteleri ile Bu Fakültelerdeki Öğrenci, Öğretim Üyesi Say lar ndaki Gelişme ÖĞRETİM YILI FAKÜLTE ÖĞRENCİ SAYISI SAYISI YENİ KAYIT TOPLAM ÖĞRENCİ MEZUN ÖĞRETİM ÜYESİ SAYISI ÖĞRENCİ / ÖĞRETİM ÜYESİ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Kaynak: Yüksek Öğretim İstatistikleri ( ), ÖSYM Yay nlar Türkiye de 1983 y l ndan bu yana eczac l k fakültesi say lar nda t p ve diş hekimliği fakültelerindeki kadar art ş sağlanamam şt r öğretim y l nda 7 olan eczac l k fakültesi say s öğretim y l nda 12 ye ulaşm ş olup toplam öğrenci say s nda, öğretim üyesi say s ndaki kadar art ş olmam şt r: Tablo den ve Grafik den aç kça görülebileceği gibi öğretim üyesi baş na öğrenci say s y llar aras nda artm ş, bu y llardan sonra azalma göstermiş, eğitim öğretim y l ndan sonra tekrar artma eğilimine girmiştir. 84

103 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Grafik 3.3.1: Türkiye de Y llar Aras nda Eczac l k Fakültelerinde Bir Öğretim Üyesine Düşen Öğrenci Say lar ndaki Gelişme Kaynak: Yüksek Öğretim İstatistikleri ( ), ÖSYM Yay nlar İstihdam Haziran 2010 itibariyle Türkiye de toplam eczac aktif olarak çal şmaktad r. Bu eczac lar n kurumlara göre say sal dağ l m Grafik de gösterilmiştir. Grafik 3.3.2: Aktif Çal şan Eczac lar n Kurumlara Göre Say sal Dağ l m Kaynak: Sağl k Bakanl ğ Personel İstatistikleri,

104 Tablo 3.3.2: Türkiye de Aktif Çal şan Eczac lar n İllere ve Kurumlara Göre Say sal Dağ l m ECZACI SAYISI ECZACI İL ADI SAĞLIK İL NÜFUSU BAŞINA ÜNİVERSİTE ÖZEL TOPLAM BAKANLIĞI NÜFUS ADANA ADIYAMAN AFYON AĞRI AKSARAY AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN BALIKESİR BARTIN BATMAN BAYBURT BİLECİK BİNGÖL BİTLİS BOLU BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DENİZLİ DİYARBAKIR DÜZCE EDİRNE ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM ESKİŞEHİR GAZİANTEP GİRESUN GÜMÜŞHANE HAKKARİ HATAY IĞDIR ISPARTA İSTANBUL İZMİR KAHRAMANMARAŞ KARABÜK KARAMAN KARS KASTAMONU KAYSERİ KIRIKKALE KIRKLARELİ KIRŞEHİR KİLİS KOCAELİ KONYA KÜTAHYA MALATYA MANİSA MARDİN MERSİN MUĞLA MUŞ

105 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Tablo devam ECZACI SAYISI ECZACI İL ADI SAĞLIK İL NÜFUSU BAŞINA ÜNİVERSİTE ÖZEL TOPLAM BAKANLIĞI NÜFUS NEVŞEHİR NİĞDE ORDU OSMANİYE RİZE SAKARYA SAMSUN SİİRT SİNOP SİVAS ŞANLIURFA ŞIRNAK TEKİRDAĞ TOKAT TRABZON TUNCELİ UŞAK VAN YALOVA YOZGAT ZONGULDAK TOPLAM Kaynak: Sağl k Bakanl ğ Personel İstatistikleri, AB Üyesi Ülkeler ve Türkiye Karş laşt rmas Avrupa ülkelerinde ve Türkiye de kişiye düşen eczac say lar Grafik te gösterilmiştir. Grafik 3.3.3: Kişiye Düşen Eczac Bak m ndan AB Ortalamas, DSÖ Avrupa Bölgesi Ortalamas ve Türkiye Karl laşt rmas Kaynak: WHO/europe, European HFA Database, August *Türkiye ile ilgili verilerde tarihli rakamlar esas al nm şt r. Grafik te görüldüğü gibi eczac say lar nda da Türkiye, AB üyesi ülkeler ortalamas na ve DSÖ Avrupa Bölgesi ülkeleri ortalamas na göre geridedir. 87

106 Grafik 3.3.4: Türkiye de, DSÖ Avrupa Bölgesi Ülkelerinde ve AB Üyesi Ülkelerde Kişiye Düşen Eczac Say lar Kaynak: WHO/europe, European HFA Database, August *Türkiye ile ilgili verilerde tarihli rakamlar esas al nm şt r. 88

107 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU 3.4 Hemşire Durumu Eğitim a) Yükseköğrenim Türkiye de yüksek öğrenim düzeyinde hemşire yetiştiren Hemşirelik Yüksekokullar ndaki toplam öğrenci, yeni kay t ve mezun say lar ndaki gelişme Tablo de gösterilmiştir. Tablo 3.4.1: Y llara Göre Türkiye de Hemşire Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlar ile Bu Kurumlardaki Öğrenci, Öğretim Eleman Say lar ndaki Gelişme ÖĞRETİM YILI EĞİTİM KURULUŞU SAYISI(*) YENİ KAYIT ÖĞRENCİ SAYISI TOPLAM ÖĞRENCİ MEZUN ÖĞRETİM ELEMANI SAYISI ÖĞRENCİ/ÖĞRETİM ELEMANI , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Kaynak: Yüksek Öğretim İstatistikleri ( ), ÖSYM Yay nlar Tablo de görüldüğü gibi hemşirelik yüksekokullar nda öğretim y l ndan y l na kadar üç katl k bir art ş, bu okullarda öğrenim gören öğrenci say s nda ise 18 katl k bir art ş sağlanm şt r. Öğretim eleman say lar ndaki art ş n öğrenci say lar ndaki art şa göre daha az görünmesi T p, Eczac l k ve Diş Hekimliği Fakültelerindeki öğretim 89

108 üyelerinin hemşire yetiştiren fakülte ve yüksekokullarda derslere girmelerinden kaynaklanmaktad r. Grafik 3.4.1: Y llara Göre Türkiye de Hemşire Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarda Bir Öğretim Eleman na Düşen Öğrenci ndaki Gelişme Kaynak: Yüksek Öğretim İstatistikleri ( ), ÖSYM Yay nlar b) Sağl k Meslek Lisesi Türkiye de lise düzeyinde eğitim veren Sağl k Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümlerinde yeni kay t ve mezun say lar ndaki gelişme Tablo de ve Grafik de gösterilmiştir. 90

109 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Tablo 3.4.2: Türkiye de Lise Düzeyinde Eğitim Veren Sağl k Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümlerinde Yeni Kay t ve Mezun Say lar ndaki Gelişme Y llar Yeni Kay t Mezun TOPLAM Kaynak: Sağl k Bakanl ğ, Sağl k Eğitimi Genel Müdürlüğü Kay tlar, ( ); Milli Eğitim Bakanl ğ Sağl k Dairesi Başkanl ğ verileri; ( ) 91

110 Grafik 3.4.2: Türkiye de Lise Düzeyinde Eğitim Veren Sağl k Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümlerinde Yeni Kay t ve Mezun Say lar ndaki Gelişme Kaynak: Sağl k Bakanl ğ, Sağl k Eğitimi Genel Müdürlüğü Kay tlar, ( ); Milli Eğitim Bakanl ğ Sağl k Dairesi Başkanl ğ verileri; ( ) İstihdam Haziran 2010 itibariyle Türkiye de toplam hemşire aktif olarak çal şmaktad r. Bu hemşirelerin kurumlara göre say sal dağ l m Grafik te gösterilmiştir. 92

111 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Grafik 3.4.3: Aktif Çal şan Hemşirelerin Kurumlara Göre Say sal Dağ l m Kaynak: Sağl k Bakanl ğ Personel İstatistikleri, AB Üyesi Ülkeler ve Türkiye Karş laşt rmas Avrupa ülkelerinde ve Türkiye de kişiye düşen hemşire say lar Grafik te gösterilmiştir. Grafik 3.4.4: Kişiye Düşen Hemşire Bak m ndan AB Ortalamas, DSÖ Avrupa Bölgesi Ortalamas ve Türkiye Karl laşt rmas Kaynak: WHO/europe, European HFA Database, August 2009 *Türkiye ile ilgili verilerde tarihli rakamlar esas al nm şt r. Grafik te görülebileceği gibi Türkiye de kişiye düşen hemşire say s AB üyesi ülkeler ortalamas na göre de Avrupa Bölgesindeki ülkeler ortalamas na göre de oldukça düşüktür. 93

112 Grafik 3.4.5: Türkiye de, DSÖ Avrupa Bölgesi Ülkelerinde ve AB Üyesi Ülkelerde Kişiye Düşen Aktif Çal şan Hemşire Say lar Kaynak: WHO/europe, European HFA Database, August 2009 *Türkiye ile ilgili verilerde tarihli rakamlar esas al nm şt r. 94

113 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU 3.5 Fizyoterapist Durumu Eğitim Grafik 3.5.1: Y llara Göre Yükseköğrenim Düzeyinde Eğitim Gören Fizyoterapist Mezun Say lar ndaki Gelişme Kaynak: Yüksek Öğretim İstatistikleri ( ), ÖSYM Yay nlar İstihdam Haziran 2010 itibariyle Türkiye de toplam fizyoterapist aktif olarak çal şmaktad r. Bu fizyoterapistlerin kurumlara göre say sal dağ l m Grafik de gösterilmiştir. Grafik 3.5.2: Aktif Olarak Çal şan Fizyoterapistlerin Kurumlara Göre Say sal Dağ l m * Kaynak: Sağl k Bakanl ğ Personel İstatistikleri, * Grafikteki özel sütunu sadece özel sağl k kuruluşlar n kapsamaktad r. 95

114 AB Üyesi Ülkeler ve Türkiye Karş laşt rmas Baz Avrupa ülkelerinde ve Türkiye de kişiye düşen fizyoterapist say lar Grafik te gösterilmiştir. Grafik 3.5.3: Baz Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye de Kişiye Düşen Fizyoterapist Say lar Kaynak: Eurostat, 2007 verileri; Sağl k Bakanl ğ Personel İstatistikleri, (Türkiye ile ilgili veriler) *EUROSTAT, 2006 verileri 3.6 Ebe Durumu Eğitim Yükseköğretim düzeyinde ebelik eğitimi alan öğrenci say lar na ilişkin gelişme Tablo ve Grafik de gösterilmiştir. 96

115 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Tablo 3.6.1: Türkiye de Yükseköğretim Düzeyinde Ebelik Eğitimi Gören Öğrencilerin Y llara Göre Say sal Dağ l m ÖĞRETİM YILI YENİ KAYIT SAYISI TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI MEZUN SAYISI Kaynak: Yüksek Öğretim İstatistikleri ( ), ÖSYM Yay nlar Grafik 3.6.1: Y llara Göre Yüksek Öğretim Düzeyinde Ebelik Eğitimi Alan Öğrenci Say lar ndaki Gelişme Kaynak: Yüksek Öğretim İstatistikleri ( ), ÖSYM Yay nlar 97

116 İstihdam Haziran 2010 itibariyle Türkiye de toplam ebe aktif olarak çal şmaktad r. Bu ebelerin kurumlara göre say sal dağ l m Grafik de gösterilmiştir. Grafik 3.6.2: Aktif Çal şan Ebelerin Kurumlara Göre Say sal Dağ l m Kaynak: Sağl k Bakanl ğ Personel İstatistikleri, AB Üyesi Ülkeler ve Türkiye Karş laşt rmas Avrupa ülkelerinde ve Türkiye'de kişiye düşen ebe say s Grafik te ve te gösterilmiştir. Grafik 3.6.3: Kişiye Düşen Ebe Bak m ndan AB Ortalamas, DSÖ Avrupa Bölgesi Ortalamas ve Türkiye Karl laşt rmas Kaynak: WHO/europe, European HFA Database, August 2009 *Türkiye ile ilgili verilerde tarihli rakamlar esas al nm şt r. Grafik te de görülebileceği üzere Türkiye de kişiye düşen ebe say s, hem AB Üyesi ülkeler ortalamas ndan, hem de Avrupa bölgesindeki ülkeler ortalamas ndan daha fazlad r. 98

117 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Grafik 3.6.4: Türkiye de, DSÖ Avrupa Bölgesi Ülkelerinde ve AB Üyesi Ülkelerde Kişiye Düşen Aktif Çal şan Ebe Kaynak: WHO/europe, European HFA Database, August 2009 *Türkiye ile ilgili verilerde tarihli rakamlar esas al nm şt r. 99

118 3.7 Diğer Sağl k Personeli Durumu Eğitim Türkiye de lise ve üniversite düzeyinde çeşitli sağl k personeli yetiştirilmektedir. Sağl k Meslek Liseleri Lise düzeyinde sağl k personeli eğitimi görülen Sağl k Meslek Liselerinden y llar aras nda mezun olanlara ilişkin say sal bilgiler Tablo de gösterilmiştir. Tablo 3.7.1: Y llara ve Bölümlere Göre Sağl k Meslek Lisesi Mezun Say lar ndaki Gelişme BÖLÜMLER YILLAR Hemşirelik Ebelik Sağl k Memurluğu Çevre Sağl ğ Teknisyenliği Laboratuvar TOPLAM Kaynak: Sağl k Bakanl ğ, Sağl k Eğitimi Genel Müdürlüğü Kay tlar, ); Milli Eğitim Bakanl ğ Sağl k Dairesi Başkanl ğ verileri ( ) Radyoloji Ortopedi Anestezi Diş Protez T bbi Sekreterlik Acil T p Teknisyenliği TOPLAM 100

119 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU y llar aras nda Sağl k Meslek Lisesi mezun say lar ndaki gelişme Grafik de gösterilmiştir. Grafik 3.7.1: Y llar Aras nda Sağl k Meslek Lisesi Mezun Say lar ndaki Gelişme Kaynak: Sağl k Bakanl ğ, Sağl k Eğitimi Genel Müdürlüğü Kay tlar, ( ); Milli Eğitim Bakanl ğ Sağl k Dairesi Başkanl ğ verileri; ( ) Grafik de görüldüğü gibi Sağl k Meslek Lisesi mezun say lar öğretim y l ndan sonra h zla düşmüştür. 101

120 Yüksek Öğrenim Düzeyinde Sağl kla ilgili Alanlarda Eğitim Veren Okullar Yüksek öğrenim düzeyinde sağl k teknikeri ve diğer sağl k personeli yetiştiren okullardaki mezun say lar Tablo de gösterilmiştir. Tablo 3.7.2: Sağl k Alan nda Lisans Düzeyinde Öğrenim Gören Diğer Sağl k Personeli Mezun Say lar ndaki Gelişme Y llar Sağl k Mem. Sosyal Hizm. Acil Durum ve Afet Yönetimi Çocuk Gelişimi Fiziksel T p ve Rehab. Sağl k İdaresi Sağl k Kurumlar İşlet. Beslenme ve Diyetetik Sağl k Eğitimi Sağl k Yönetimi Biyoloji Psikoloji TOPLAM TOPLAM Kaynak: Yüksek Öğretim İstatistikleri ( ), ÖSYM Yay nlar 102

121 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Grafik 3.7.2: Sağl k Alan nda Lisans Düzeyinde Öğrenim Gören Diğer Sağl k Personeli Mezun Say lar ndaki Gelişme Kaynak: Yüksek Öğretim İstatistikleri ( ), ÖSYM Yay nlar 103

122 Tablo 3.7.3: Y llara ve Alanlara Göre Sağl k Alan nda Önlisans Eğitimi Veren Kurumlardaki Mezun Say lar YILLARA GÖRE MEZUN SAYILARI TOPLAM ALANLAR Sağl k Memurluğu Sosyal Hizmetler Çevre Sağl ğ T bbi Laboratuvar T bbi Görüntüleme Hizmetleri Anestezi Paramedik Diş Protez Ağ z ve Diş Sağl ğ Ameliyathane Hizmetleri Çocuk Gelişimi Ortopedik Protez ve Ortez Radyoterapi Fizyoterapi Optisyenlik Elektro Nörofizyoloji Odyometri İşçi Sağl ğ ve İş Güvenliği İş ve Uğraş Terapisi Sağl k İdaresi Sağl k Kurumlar İşletmeciliği T bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Biyomedikal Cihaz Teknikerliği Diyaliz Teknikerliği Otopsi Yard mc l ğ Acil Durum ve Afet Yönetimi Eczane Teknikeri Patoloji Labaratuvar Teknikeri TOPLAM Kaynak: Yüksek Öğretim İstatistikleri ( ), ÖSYM Yay nlar 104

123 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Grafik 3.7.3: Y llara ve Alanlara Göre Sağl k Alan nda Önlisans Eğitimi Veren Kurumlardaki Mezun Say lar Kaynak: Yüksek Öğretim İstatistikleri ( ), ÖSYM Yay nlar İstihdam Haziran 2010 itibariyle Türkiye de sağl k teknikeri, sağl k teknisyeni ve diğer sağl k personeli olmak üzere toplam diğer sağl k personeli aktif olarak çal şmaktad r. Bu personelin unvanlar ve kurumlar itibariyle say sal dağ l m Tablo te gösterilmiştir. Tablo 3.7.4: Sağl k Teknikeri, Sağl k Teknisyeni ve Diğer Sağl k Personelinin Unvanlar ve Kurumlar İtibariyle Say sal Dağ l m UNVANLAR SAĞLIK BAKANLIĞI ÜNİVERSİTE ÖZEL TOPLAM KİŞİYE DÜŞEN ACİL TIP TEKNİKERİ ,55 DİYALİZ TEKNİKERİ VE TEKNİSYENİ ,25 LABORATUVAR TEKNIKERİ ,17 TEKNİKER ODYOMETRİ TEKNİKERİ ,52 SAĞLIK TEKNİKERİ ,22 RADYOTERAPİ TEKNİKERİ ,18 TOPLAM TEKNİKER ,89 AMELİYAT TEKNİSYENİ ,46 ANESTEZI TEKNISYENI ,96 TEKNİSYEN ÇEVRE SAGLIGI TEKNISYENI ,46 DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ ,77 DİŞ TEKNİSYENİ ,63 105

124 Tablo devam UNVANLAR SAĞLIK BAKANLIĞI ÜNİVERSİTE ÖZEL TOPLAM KİŞİYE DÜŞEN FİZİK TEDAVİ TEKNİSYENİ ,15 ACİL TIP TEKNİSYENİ ,99 TOPLUM SAĞLIĞI TEKNİSYENİ ,93 LABORATUVAR TEKNISYENI ,38 ODYOMETRİ TEKNİSYENİ ,42 TEKNISYEN ORTOPEDİ TEKNİSYENİ ,52 PATOLOJİK ANATOMİ TEKNİSYENİ ,06 PERFÜZYONİK POMPA TEKNİSYENİ ,10 PROTEZ TEKNİSYENİ ,11 RÖNTGEN TEKNISYENI ,93 SAĞLIK TEKNİSYENİ ,56 TOPLAM TEKNİSYEN ,44 SOSYAL ÇALIŞMACI ,80 TIBBİ SEKRETER ,19 TIBBİ TEKNOLOG ,58 BİYOLOG ,24 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ ,32 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ DİYETİSYEN ,07 HEMŞİRE YRD ,53 ODYOLOG ,06 PSİKOLOG ,75 SAĞLIK FİZİKÇİSİ ,07 SAĞLIK SAVAŞ MEMURU ,06 VETERİNER ,04 TOPLAM DİĞER SAĞLIK PERSONELİ ,71 GENEL TOPLAM Kaynak: Sağl k Bakanl ğ Personel İstatistikleri, Sağl k teknikeri, sağl k teknisyeni ve diğer sağl k personelinin kurumlar itibariyle say sal dağ l m Grafik te gösterilmiştir. 106

125 TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Grafik 3.7.4: Sağl k Teknikeri, Sağl k Teknisyeni ve Diğer Sağl k Personelinin Kurumlar İtibariyle Say sal Dağ l m Kaynak: Sağl k Bakanl ğ Personel İstatistikleri,

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4917 İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/6/2006 No : 2006/10654 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No: 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi

Detaylı

YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ D um lupınar Ü niversitesi Sayı: 1 Sosyal Bilim ler Dergisi Ocak 1999 YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Gülsün ATANUR BAŞKAN ÖZET Bu araştırma, YÖK

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarının Stratejik Planlarında Yer Alan Vizyon ve Misyon İfadelerinin Analizi

Yükseköğretim Kurumlarının Stratejik Planlarında Yer Alan Vizyon ve Misyon İfadelerinin Analizi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 1869-1894 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Yükseköğretim Kurumlarının

Detaylı

İç Hastal klar Anabilim Dal n n Yan Dal Olarak Genel Dahiliye

İç Hastal klar Anabilim Dal n n Yan Dal Olarak Genel Dahiliye Dahili Tıp Bilimleri Dergisi 2005; 12(3): 155-160 İç Hastal klar Anabilim Dal n n Yan Dal Olarak Genel Dahiliye Uzm. Dr. Şerife Gül ÖZ, Uzm. Dr. Gülay SAİN GÜVEN, Prof. Dr. Tümay SÖZEN, Doç. Dr. Arzu TOPELİ

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. TÜBERKÜLOZ TANI ve TEDAVİ REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. TÜBERKÜLOZ TANI ve TEDAVİ REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜBERKÜLOZ TANI ve TEDAVİ REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜBERKÜLOZ TANI ve TEDAVİ REHBERİ ANKARA, 2011 Sağl k Bakanl ğ Yay n No: 862 ISBN: 978-975-590-411-5 Bask : Başak Matbaac

Detaylı

OKUL MÜDÜRLERİNİN YETİŞTİRİLMELERİNDE YENİ BİR MODEL ÖNERİSİ* A NEW MODEL FOR TRAINING THE SCHOOL ADMINISTRATORS

OKUL MÜDÜRLERİNİN YETİŞTİRİLMELERİNDE YENİ BİR MODEL ÖNERİSİ* A NEW MODEL FOR TRAINING THE SCHOOL ADMINISTRATORS Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 : 206-211 [2003] OKUL MÜDÜRLERİNİN YETİŞTİRİLMELERİNDE YENİ BİR MODEL ÖNERİSİ* A NEW MODEL FOR TRAINING THE SCHOOL ADMINISTRATORS Halil IŞIK** ÖZET: Bu

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~

2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~ 2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~ ÖNSÖZ 1999 yılında başlayan adaylık sürecinin

Detaylı

81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi. Ocak 2014 HÜLYA DEMİRDİREK ÜLKER ŞENER

81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi. Ocak 2014 HÜLYA DEMİRDİREK ÜLKER ŞENER 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ocak 2014 HÜLYA DEMİRDİREK ÜLKER ŞENER Karne çalışmasında bize destek veren Sibel Bağış ve stajyerlerimiz Sümeyye Uslu ve Hayriye Öztürk e katkılarından dolayı

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

BOLU İL GELİŞME PLANI (BİGEP)

BOLU İL GELİŞME PLANI (BİGEP) T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI T.C. BOLU VALİLİĞİ BOLU İL GELİŞME PLANI (BİGEP) BOLU BELEDİYESİ 2003 BOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... Vİ TABLOLAR... Xİİİ ŞEKİLLER...

Detaylı

TÜTÜN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EL KİTABI

TÜTÜN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EL KİTABI TÜTÜN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EL KİTABI (Hekimler İçin) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜTÜN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EL KİTABI (HEKİMLER İÇİN) 2010 Tütün Bağımlılığı İle

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI

TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM) Yayın No: 26 TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI rb

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK 2 BASKI Anıl Matbaacılık Özveren Sokak No:13/A Demirtepe Kızılay / ANKARA Tel:

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 bes28gr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes28gr.htm

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU ANKARA Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı SOKAKTA YAŞAYAN

Detaylı

TÜRKİYE de SAĞLIK HİZMETLERİ VE AVRUPA TOPLULUĞU ÜLKELERİ İLE KIYASLANMASI

TÜRKİYE de SAĞLIK HİZMETLERİ VE AVRUPA TOPLULUĞU ÜLKELERİ İLE KIYASLANMASI TÜRKİYE de SAĞLIK HİZMETLERİ VE AVRUPA TOPLULUĞU ÜLKELERİ İLE KIYASLANMASI Prof.Dr.Recep AKDUR Ankara, 1999 TÜRKİYE de SAĞLIK HİZMETLERİ ve AVRUPA TOPLULUĞU ÜLKELERİ İLE KIYASLANMASI Prof. Dr. Recep AKDUR

Detaylı