Uzm. Hem. ehriban Serbest Ac badem Sa k Grubu / Hem irelik E itim ve Geli im Müdürü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uzm. Hem. ehriban Serbest Ac badem Sa k Grubu / Hem irelik E itim ve Geli im Müdürü"

Transkript

1 HASTA GÜVENL ÇN HEM RELK K UYGULAMALARI Uzm. Hem. ehriban Serbest Acbadem Sak Grubu / Hemirelik Eitim ve Geliim Müdürü Ekim 2011 tarihleri arasnda Urfa da düzenlenen 13. Ulusal Hemirelik Kongresinde sunulmutur.

2 çerik Plan KALTE KAVRAMI HEMRELK BAKIMINDA KALTE HASTA GÜVENL ULUSAL VE ULUSLAR ARASI HASTA GÜVENL UYGULAMALARI Hedeflere Yönelik Hemirelik Uygulamalar HASTA GÜVENLN SALANMASINDA KONTROL STEMLER

3 Kalite Sak hizmetlerinin sunumunda kalite uluslararas geçerlilii olan standartlara uygun tan, tedavi ve bakm hizmetlerinin yan ra tüm hizmet süreçlerinde hastalarn beklenti ve ihtiyaçlarn tam olarak karlanmas eklinde tanmlanabilir. Hemirelikte kalite, hizmet verme sistemlerini doru ekilde uygulamak, iyi uygulama örneklerini belirlemek, hizmetten yararlananlarn memnuniyetini artrmak ve kaliteli hizmetin yaplabilmesi için personel ve organizasyona yatm yapmaktr. Ertem G. (2003). Standartlara Dayal Verilen Hemirelik Bakn Bakm Kalitesine ve Hasta Memnuniyetine Olan Etkisinin ncelenmesi,

4 Hasta bakm kalitesine karar verilecek 11 faktör 1. Bakn ulalabilirlii 2. Uygun bakm zaman 3. Bakn yeterlilii 4. Bakn etkililii 5. Bakn uygunluu 6. Bakn verimlilii 7. Bakn süreklilii 8. Bakn mahremiyeti 9. Bakn gizlilii 10. Hasta ve ailesinin bakma katlmas 11. Bakm verilen çevrenin güvenlii

5 HASTA GÜVENL; Sak hizmetine ba hatalarn önlenmesi ve sak hizmetine ba hatalarn neden olduu hasta hasarlarn eliminasyonu veya azaltlmasr. National Patient Safety Foundation, July 2003,

6 Sak Hizmetlerinde Kalite Neden Bu Kadar Zorlay? Majör Faktörler: Bakm süreçlerinin kompleks oluu Kaliteyi ölçmede zorluk Farkl klinik uygulamalar Klinik bilgi ve teknolojinin hzl deimi Akut hastalklara odaklanma Sak profesyonellerinin eksiklii Sak hizmeti yönetiminde çok fazla adm ve farkl profesyonelin varl

7 yükünün Hasta Güvenliine Etkisi Amerika da yaplm bir ararmaya göre; Bir hemirenin ortalama igücüne eklenen her hasta, ölüm olas %7 artr. Bir hemirenin 7 den çok hastaya bakmas halinde ameliyat olmu bir hastann hata dolayyla ölme tehlikesi %31 artar. ABD de ylda hasta, az sayda hemirenin çok sayda hastaya bakmas sonucunda hayat kaybetmektedir. Bir hekim haftada 85 saatten fazla çalrsa yapt hata oran kabul edilebilir sn üzerine çkmaktadr.

8 itim Düzeyinin Hasta Sonuçlar ile likisi Lisans ve üzeri eitim alm hemire orann daha fazla olduu hastanelerde hasta ölümlerinin ve ameliyat sonras komplikasyonlarn daha az olduu saptanmr. itimli hemire oranndaki her %10 luk art hasta ölüm riskini %5 azaltmaktadr. Bu çalma deneyimden çok eitim düzeyinin etkili olduunu vurgulamaktadr. JAMA 2003; 290,

9 Sentinel Event Statistics as of: March 31, 2010 Total Number of Sentinel Events: 6,782 Reviewed by The Joint Commission Since January 1995 * Unintended retention of a foreign object was added to the definition of reviewable events June This data represents events reviewed since that date, not ** Others include: Inpatient drug overdose, self-inflicted injury, severe neonatal hyperbilirubinemia, radiation overdose, dialysis-related event, transfer-related event, and other anticipated events Type of Sentinel Event % Wrong-site surgery 13.4% Suicide 11.9% Op/post-op complication 10.8% Delay in treatment 8.6% Medication error 8.1% Patient fall 6.4% Unintended retention of foreign body* 5.3% Assault / rape/ homicide 3.8% Perinatal death / loss of function 3.1% Patient death / injury in restraints 3.0% Transfusion error 2.2% Infection-related event 2.1% Medical equipment-related 2.0% Fire 1.5% Anesthesia-related event 1.5% Patient elopement 1.5% Maternal death 1.4% Ventilator death / injury 0.9% Abduction 0.5% Utility systems-related event 0.4% Infant discharge to wrong family 0.1% Other less frequent types** 11.8%

10 Bildirimlerin Meslek Gruplarna Göre Da

11 Uluslar aras Çalmalar Uluslar aras düzeydeki çalmalarda JCI uygulamalar ön plandadr. Joint Commission International (JCI), topluma sunulan sak hizmetinin güvenliini ve kalitesini gelitirmeyi amaçlar. JCI ABD deki baca akreditasyon kurumu Joint Commission ile balant, kar amac gütmeyen bir kurulutur. ABD de yaklak sak kuruluu gönüllü olarak akreditasyon sürecinden geçmitir. JCI web sayfasnda Türkiye de 40 hastanenin akredite olduu belirtilmektedir.

12 Sak Bakanl Hastane Hizmet Kalite Standartlar Hasta ve Çalan Güvenlii Uygulamalar Performans Yönetimi ve Kalite Gelitirme Daire Bakanl, 2011

13 Hasta ve Çalan Güvenliinin Salanmasna Dair Yönetmelik (6 Nisan 2011) Yönetmeliin amac; Tüm sak kurumlarnda, hasta ve çalan güvenlii için güvenli hizmet sunumu ve güvenli bir ortam salanmasna, hizmet sunumunda kalitenin artlmasna, sak kurumunda hasta ve çalanlar için muhtemel risklerin belirlenmesine, bu risklerin giderilmesi için uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesine ve hizmet içi eitimler ile güvenli hizmet sunumu ve güvenli çalma ortamn sürdürülebilirliinin salanmasna yönelik usul ve esaslar düzenlemektir.

14 JCI 2011 Hasta Güvenlii Hedefleri Hedef 1: Hastalarn Doru Kimliklendirilmesi/Tanmlanmas Hedef 2: Etkili letiimin Artlmas Hedef 3: Yüksek Riskli laçlarn Güvenliinin yiletirilmesi Hedef 4: Doru-Taraf, Doru-Prosedür ve Doru-Hasta Cerrahisi nin Salanmas Hedef 5: Sak Bak lintili Enfeksiyonlarn Azaltlmas Hedef 6: Dümelerden Kaynaklanan Hastalarn Zarar Görme Riskinin Azaltlmas Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals, 2011

15 Hastalarn Doru Tanmlanmas Protokol no Doum tarihi TC Kimlik no Yatt servis Doum yeri vb Hasta kol bandnda en az üçü olmal, kimlik belirlemede en az iki belirleyici kullanr. Salk Bakanl, Hizmet Kalite Standartlar, Örnek Uygulamalar Rehberi, Sürüm 1.0, 2008

16 Etkin letiim Hasta ile ilgili istemlerin yaz yaplmas esastr. Sözel istem-geri okuma saltma ve sembol kullan Kullanlabilenler Kullanlamamas gerekenler Okunakl el yaz

17 Etkin letiim Nedir? Etkili iletiim; doru zamanl, kesin, tam, belirsizlik tamayan ve al tarafndan anlalan, hatalar azaltan ve hasta baknda iyilemeyle sonuçlanan iletiimdir. Hataya en çok neden olan iletiim 1. sözel/telefonla bildirilen hasta orderlar 2. klinik laboratuvarn aranarak hasta sonuçlarn örenilmeye çallmas gibi raporlarn dönüü ile ilgili hatalar

18 Etkin letiim Nedir? Hasta ile ilgili hekim istemlerinin yaz yaplmas esastr. Ancak hekim hastane dnda olduunda, steril uygulamalar rasnda ve acil müdahale durumlarnda sözel istem/telefon istemi alnabilir. Sak çalan tarafndan sözlü istem ilgili forma (ilaç istem ve uygulama formu) kaydedilir. stemi yapan hekimin ad soyad, tarihi ve saati kaydedilmelidir.

19 laç stemi: laç istemlerinin elektronik ortamda yaplmas isteme ba ilaç hatalar engellemektedir.

20 Elektronik laç Yönetimi

21 laçlarn Güvenlii laçlarn istemi laçlarn saklanmas, hazrlanmas, uygulanmas Benzer ilaçlar Yüksek riskli ilaçlar laç-ilaç, ilaç-besin etkileim listeleri

22 Benzer görünülü ilaçlarn muhafazas Yüksek riskli ilaçlarn etiketlenmesi YÜKSEK RSKL LAÇ YÜKSEK RSKL LAÇ (NSÜLN ÇERR) YÜKSEK RSKL LAÇ (HEPARN ÇERR) YÜKSEK RSKL LAÇ (POTASYUM ÇERR)

23 laçlarn bulunduklar bölmelerin etiketlenmesi Crash cart ve acil çantalar

24 Buzdolabnda Saklanacak laçlar Listesi (2-8 o C) laç Uygulama Sürecinde 8 Doru Posteri Görünüü ve Sesi Benzer laçlar Listesi laç nfüzyonlar ve Olas Reaksiyonlar lavuzu laç GÖRÜNÜÜ VE SES BENZER LAÇLAR LSTES smi Etken Madde laç smi Etken Madde Sesi Görünüü Benzer Benzer %5 Dextroz zotonik NaCl Dextroz, Sodyum Klorür %5 Dextroz %0,45 NaCl Dextroz, Sodyum Klorür Adrenalin Adrenalin Atropin Atropin sülfat Ampisid Ampisilin-sulbaktam Ampisina Ampisilin Anexate Flumazenil Dormicum Midazolam Atrovent pratropium Combivent pratropium, Salbutamol Avil Pheniramine Maleate Alin Phenolphtalein Avil Feniramin Dekort Deksametazon Benexol B1, B6 Vitamini Madopar Levodopa-benserazid Betagan Levobunolol Betoptic Betaxolol Carboplatin Carboplatine Cisplatin Cisplatin Cardura Doksazosin Norvasc Amlodipin Cefozin Cefazolin Ciflosin Ciprofloxacin Cipram Citalopram Cipro Ciprofloxacin Clexane Enoksaparin Fraxiparine Nadroparin Co-diovan Valsartan Cordarone Amiodarone Coraspin Acetylsalicylic Acid Cordarone Amiodarone Cozaar Losartan Zocor Simvastatin Delix Ramipril Lasix Furosemide Diazomid Asetazolamid Diamicron Gliklazid Diovan Valsartan Seroxat Paroksetin Di-pro Estradiol+Progesteron Diprospan Betametazon Dobutamine Dobutamine Dopamine Dopamine Dynabac Diritromisin Dynacirc sradipin Esmolol Esmolol Esmeron Roküronyum Fantomalt Mama Protifar Mama Fentanil Fentanil Nalokson Nalokson Flixotide Fluticasone-nhaler Flixonase Fluticasone - nasal Flomax Tamsulosin Fosamax Alendronat Flomax Tamsulosin Volmax Salbutamol Fluoreszein Floressein Fluorescite Floressein Furacin Nitrofurazon Fucidin Fusidik asit Gen Hevac Hepatit B A Tetanea At tetanos Ig Gen Hevac Hepatit B A Tetavax Tetanus toksoidi liadin Oksimetazolin lomedin loprost trometamol

25 laç hatalar engellemek amacyla 8 doru kural na uygun olarak davranlmalr. 1.Doru hasta 2.Doru ilaç 3. Doru yol 4. Doru zaman 5. Doru doz 6. Doru form 7. Doru etki 8. Doru kayt

26 Taburculuk sürecinde; hastalarn ilaçlar ve reçeteleri, hasta taburculuk formuna kaydedilerek hekim/hemire tarafndan sözlü ve yaz bilgilendirme yaplmalr.

27 Doru Taraf, Doru lem, Doru Hasta Cerrahisi

28 Neden hatalar yaanyor? Etkisiz ya da yetersiz iletiimden, Taraf iaretlemeye hastann katlmamasndan, Yer dorulama prosedürlerinin yetersizliinden Yetersiz hasta deerlendirmesi, Yetersiz tbbi kayt gözden geçirmesi, bbi kaytlarn ameliyathanede bulundurulmamas, Okunaksz el yaz saltmalarn kullanlmas

29 Doru Taraf, Doru lem, Doru Hasta Cerrahisi Hasta da katlmal Ameliyat gerçekletirecek hekim tarafndan yaplmal, Hastann bilinci yerindeyken ve uyankken yaplmal,

30 Dünya Salk Örgütü, Cerrahi Güvenlik Kontrol Listesi çin Uygulama Klavuzu Salk Bakanl na bal salk kurumlarnn kullanmna sunulmutur.

31 Sak Bakna Ba Enfeksiyon Riskinin Azaltlmas Acbadem Salk Grubu, El Ykama Talimat Salk Bakanl, Hizmet Kalite Standartlar, Örnek Uygulamalar Rehberi, Sürüm 1.0, 2008

32 Sak Bakna Ba Enfeksiyon Riskinin Azaltlmas EKH Sürveyans verileri ve analizi Enfeksiyon kontrol komitesi Bölümlere göre hastane enfeksiyon oranlar raporlanmal

33 Dümeden Kaynaklanan Hasta Yaralanmalar Riskinin Azaltlmas

34 Düme riski tayan hastalar; 65 ya ve üstü hastalar Kronik hastalklar nedeniyle sak durumu bozulmu hastalar Düme hikayesi olan hastalar Mental durumu demi hastalar Mobilizasyonu azalm hastalar tlama uygulanan hastalar k idrara çkan ya da diyare olan hastalar Duyusal defisiti olan hastalar Diüretik, antihipertansif, kuvvetli analjezik, antipsikotik ya da hipnotik özellikli ilaç kullanan hastalardr.

35 Hasta Dümelerini Önleme Uygulamalar 1. Hasta eitimi verilmeli 2. Yatak seviyesinin alt düzeyde olmal, yatak kenarlar kaldlmal 3. Sandalye ve yatak her zaman kilitli pozisyonda olmal 4. Görsel ve iitsel cihaz kullanyorsa etkinlii kontrol edilmeli 5. Tedavisindeki ilaçlar kontrol edilir, dümeyi oluturabilecek olas yan etkileri hakknda hasta ve ailesine bilgi verilmeli

36 Hasta Dümelerini Önleme Uygulamalar 7. Ça zili/ hastann ulaabilecei yere yerletirilmeli 8. Ördek, sürgü ve banyoya götürmek için destek olunmal 9. Tuvalet zamanlar planlanr. Kaymayan terlik giydirilmeli 10. Yürüteç, denek, tekerlekli sandalyeye ihtiyac olan hastalara bu ekipmanlar salanr, mobilizasyon ve transfer srasnda yardmc olunmal

37 Kan ve kan ürünlerinin transfüzyonunun güvenlii Kimlik dorulamas Cross- match ve kimlik bilgileri iki sak çalan tarafndan kontrolü Uygulama ve hasta takibi Kan ürünlerinin saklama koullar tanmlanmal Transfer uygunluu Çalanlarn yetkinlii

38 Engelli hastalarn güvenlii Öncelikli hasta grubudur Hasta deerlendirilir (hareket, iitme, görme ) Dümelerin önlenmesi Etkin iletiimin salanmas Bakn salanmas (yeterli ve etkin) Transfer güvenlii Zihinsel engelli hastalarda-stismarn engellenmesi Kurumun fiziksel yap

39 Acil Durum Yönetimi Beyaz Kod Tatbikat Periyotlarçin Kaynaklar: Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartlar JCI Standard Salk Kurum ve Kurulularnda Hasta ve Çalan Güvenliinin Salanmas ve Korunmasna likin Usul ve Esaslar Hakknda Tebli

40 Güvenlik raporlama sistemi laç güvenlii Transfüzyon güvenlii Cerrahi güvenlik Hasta dümeleri Kesici delici alet yaralanmalar Kan ve vücut slar ile temas

41 itimler Hasta Güvenlii Eitimleri

42 Kalite Göstergeleri Basnç yaras oran Hasta memnuniyet oran Düme oran Enfeksiyon oran Mortalite oran Cerrahi alan enfeksiyon oran

43 Daha iyi hasta bak için el ele Teekkürler

SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 TEBLĐĞ

29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 TEBLĐĞ 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 TEBLĐĞ Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐNĐN SAĞLANMASI VE KORUNMASINA ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLĐĞ

Detaylı

Bir Vakıf Hastanesinin Hasta Güvenliği Stratejilerinin Açıklanması. Öğr. Gör. Dr. Birkan TAPAN 1

Bir Vakıf Hastanesinin Hasta Güvenliği Stratejilerinin Açıklanması. Öğr. Gör. Dr. Birkan TAPAN 1 Bir Vakıf Hastanesinin Hasta Güvenliği Stratejilerinin Açıklanması Öğr. Gör. Dr. Birkan TAPAN 1 ÖZET: Bu çalışmada, bir vakıf hastanesinde bütün sistemleri kapsayan hasta güvenliği programının oluşturulması

Detaylı

CERRAHİ KLİNİKLERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN YÜKSEK RİSKLİ İLAÇ UYGULAMALARI KONUSUNDAKİ BİLGİ DURUMLARININ VE İLAÇ HATALARIYLA İLGİLİ TUTUM VE

CERRAHİ KLİNİKLERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN YÜKSEK RİSKLİ İLAÇ UYGULAMALARI KONUSUNDAKİ BİLGİ DURUMLARININ VE İLAÇ HATALARIYLA İLGİLİ TUTUM VE CERRAHİ KLİNİKLERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN YÜKSEK RİSKLİ İLAÇ UYGULAMALARI KONUSUNDAKİ BİLGİ DURUMLARININ VE İLAÇ HATALARIYLA İLGİLİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Gülden KÜÇÜKAKÇA Cerrahi Hastalıkları

Detaylı

AKADEM K DE ERLEND RME VE

AKADEM K DE ERLEND RME VE KOCAEL ÜNVERSTES AKADEMK DEERLENDRME VE KALTE GELTRME RAPORU 2007 ubat 2009 SUNU Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu (ADEK), yüksek öretim kurumlarnda, kurumun stratejik plan ve hedefleri

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Puan. dirme dışı. Hayır Değerlen. Evet EK-1 HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI. Sıra no POLİKLİNİK HİZMETLERİ

Puan. dirme dışı. Hayır Değerlen. Evet EK-1 HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI. Sıra no POLİKLİNİK HİZMETLERİ Sıra no EK-1 HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI Puan Evet Hayır Değerlen dirme dışı POLİKLİNİK HİZMETLERİ 1 Hasta kayıt birimi hizmet sunumu için gerekli şartları karşılamalıdır. 1.1 Hasta kayıt birimi, kolaylıkla

Detaylı

KOB ler için Sa l ve Güvenli i Yönetim Rehberi: Risk De erlendirmesi, SG Performans zleme ve Sa l k Tehlikeleri N AAT SEKTÖRÜ

KOB ler için Sa l ve Güvenli i Yönetim Rehberi: Risk De erlendirmesi, SG Performans zleme ve Sa l k Tehlikeleri N AAT SEKTÖRÜ KOB ler için Sal ve Güvenlii Yönetim Rehberi: Risk Deerlendirmesi, SG Performans zleme ve Salk Tehlikeleri NAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birlii ve Türkiye Cumhuriyeti tarafndan finanse edilen SGP (Türkiye`de

Detaylı

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4)

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa

Detaylı

ÖRNEK DOKÜMANLAR & UYGULAMALAR REHBERİ

ÖRNEK DOKÜMANLAR & UYGULAMALAR REHBERİ ÖRNEK DOKÜMANLAR & UYGULAMALAR REHBERİ VERSİYON 1.0 UYARI Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları Örnek Dokümanlar & Uygulamalar Rehberi Özel Hastanelerimize Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE İŞ YÜKÜNÜN HASTA GÜVENLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİ YÜKSEK

Detaylı

Hasta Çocuğun güvenliği. Doç.Dr. Nursan Dede Çınar Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD EKİM 2010

Hasta Çocuğun güvenliği. Doç.Dr. Nursan Dede Çınar Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD EKİM 2010 Hasta Çocuğun güvenliği Doç.Dr. Nursan Dede Çınar Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD EKİM 2010 1 Öncelikle zarar verme Hipokrat (MÖ 460-370) Hastanedeki

Detaylı

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane)

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) Hastaneleri Kurumu VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI EYLÜL 2014 SUNUŞ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı genel sekreterliklerde

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUVAR ORYANTASYON REHBERİ. Eğitim Koordinatörlüğü

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUVAR ORYANTASYON REHBERİ. Eğitim Koordinatörlüğü TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUVAR ORYANTASYON REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. ORYANTASYON EĞİTİMİNİN AMACI 3. MİSYONUMUZ 4. VİZYONUMUZ

Detaylı

KOD: KLN. PR.01 YAY. TRH. : 13.01.2009 REV. TRH. : 01.11.2013 REV. NO: 03

KOD: KLN. PR.01 YAY. TRH. : 13.01.2009 REV. TRH. : 01.11.2013 REV. NO: 03 1. AMAÇ Hastanemizin tüm kliniklerinde yatan hastalarımızın tanı, tedavi işlemlerini hasta ve çalışan güvenliği kapsamında yapmaktır. 2. KAPSAM Kliniklerinde yatan hasta ve refakatçilerine oryantasyon

Detaylı

RADYASYON GÜVENL EL K TABI

RADYASYON GÜVENL EL K TABI ONDOKUZ MAYIS ÜN VERS TES Sa k Uygulama ve Ara rma Merkezi RADYASYON GÜVENL EL K TABI HAZIRLAYAN: Prof. Dr. Fevziye CANBAZ TOSUN Uzm. Fiz. Tenzile YA AYACAK OFLUO LU 2013 1 NDEK LER 1. Genel Bilgiler 6

Detaylı

Dr. MEHMET ZEK BEREKET

Dr. MEHMET ZEK BEREKET T.C. SALIK BAKANLII L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES ALE HEKML KOORDNATÖRLÜÜ KOORDNATÖR: DOÇ. DR. YÜKSEL ALTUNTA Tez Dan!"man!: Doç. Dr. Yüksel ALTUNTA MR (MENSTRÜEL REGÜLASYON) ÇN BAVURAN KADINLARDA DANIMANLIK

Detaylı

Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Haz rl k Seviyeleri

Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Haz rl k Seviyeleri Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Hazrlk Seviyeleri Seda YILMAZ ve eref SAIROLU Özet Bu çalmada, siber güvenlik konusunda uygulanmas önerilen evrensel kurallar, siber kaynaklarn risk analizi, tehdit

Detaylı

T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI I

T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI I T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLII STRATEJK PLANI (Taslak) (2010-2014) OCAK 2009 1 TARHÇE Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl (ETKB), 4951 say Kanunun verdii yetkiye dayanlarak 25.12.1963 tarih ve 4-400

Detaylı

BÖLÜM UYUM EĞİTİMLERİ UZMAN HEKİM/ PRATİSYEN HEKİM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI

BÖLÜM UYUM EĞİTİMLERİ UZMAN HEKİM/ PRATİSYEN HEKİM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI BÖLÜM UYUM EĞİTİMLERİ UZMAN HEKİM/ PRATİSYEN HEKİM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI Başhekim Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Pratisyen Hekim HİZMET FAALİYETLERİ VE İŞLEYİŞİ Hekimlerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının

Detaylı

SELİN ALICI T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ YÜKSEK LİSANS

SELİN ALICI T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ YÜKSEK LİSANS SELİN ALICI T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ YÜKSEK LİSANS ÖNCE ZARAR VERME HATA İNSANA ÖZGÜDÜR!! Hasta düşmeleri, tüm Dünya da sağlık bakım kurumlarında önemli bir hasta güvenliği

Detaylı

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Ümit Matbaac l k San. Tic. Ltd. fiti. (0212 565 42 69

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Ümit Matbaac l k San. Tic. Ltd. fiti. (0212 565 42 69 Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Ba dat Cad. Kumbarac lar Ç kmaz Birlik Apt. B Blk. No:16/24 Feneryolu 34724 Kad köy / stanbul Tel: (0216) 414 44 17 (pbx) Faks: (0216) 414 44 19 Web: www.kmtd.org.tr

Detaylı

Prof.Dr. Sezai Vatansever İÜ Döner Sermaye İşletme Müdürü

Prof.Dr. Sezai Vatansever İÜ Döner Sermaye İşletme Müdürü İstanbul Üniversitesi Hastaneleri (İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İÜ Kardiyoloji EnsDtüsü, İÜ Onkoloji EnsDtüsü) Hizmet Kalitesi Standartları Çalışma Planı Tasarısı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ORDU İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORDU DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ORDU İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORDU DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ORDU İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORDU DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ Doküman Kodu YÖN.RH.008 Yayın Tarihi 02/09/2013 Revizyon

Detaylı

Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları ÖZEL HASTANELER HİZMET KALİTE STANDARTLARI

Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları ÖZEL HASTANELER HİZMET KALİTE STANDARTLARI ÖZEL HASTANELER HİZMET KALİTE STANDARTLARI Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı Ankara 2009 1 Yayın Hakları: Bu yapıtın tüm hakları saklıdır. Yapıt tamamen, bölüm olarak ya da özetlenerek

Detaylı

PROF.DR. AGOP ÇITAK-DR. FULDEN DEMĠR

PROF.DR. AGOP ÇITAK-DR. FULDEN DEMĠR PROF.DR. AGOP ÇITAK-DR. FULDEN DEMĠR SAĞLIKTA KALĠTE NEDĠR? Zamanında, güvenli ve güvenilir, etkili, yeterli, hasta odaklı, adil sağlık hizmeti sunabilmektir. ĠÜH BütünleĢik Kalite Yönetim Sistemi El Kitabı

Detaylı

ORGAN NAKLLER VE ORGAN BAIININ ÖNEM ÖZET

ORGAN NAKLLER VE ORGAN BAIININ ÖNEM ÖZET ORGAN NAKLLER VE ORGAN BAIININ ÖNEM Elif YETER, Sava DEMRTA Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca E!itim Fakültesi, Fen Bilgisi Ö!retmenli!i elif_164@hotmail.com, savasdemirtas89@hotmail.com ÖZET Organ yetmezli!i

Detaylı

İlaç uygulama hataları ve hemşirenin sorumluluğu

İlaç uygulama hataları ve hemşirenin sorumluluğu Derleme / Review İlaç uygulama hataları ve hemşirenin sorumluluğu Dilek Aygin 1, Hande Cengiz 2 ÖZET: İlaç uygulama hataları ve hemşirenin sorumluluğu Hasta birey iyileşmeyi beklerken, ilaç uygulaması

Detaylı