Yefliltepe Mahallesi Yavuz Selim Bulvar Can Sitesi A Blok Kat: 2 Dair: 3 No: 351 Merkez - Trabzon Tel: Fax:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yefliltepe Mahallesi Yavuz Selim Bulvar Can Sitesi A Blok Kat: 2 Dair: 3 No: 351 Merkez - Trabzon Tel: +90 462 229 80 81 Fax: +90 462 229 11 88"

Transkript

1 Yefliltepe Mahallesi Yavuz Selim Bulvar Can Sitesi A Blok Kat: 2 Dair: 3 No: 351 Merkez - Trabzon Tel: Fax:

2

3 Herşey yeniden başlıyor.

4 Türkiye nin en güzel illerinden biri olan Trabzon, 4 bin y ll k geçmifle sahip, kültür, sanat, spor, turizm ve ticaret flehridir. Do u ve bat aras nda yer alan stratejik konumu, farkl kültür miraslar n bar nd ran ve sergileyen tarihi dokusu ile tarihten bugüne bir dünya kentidir. Tar k Ayd n nflaat olarak, eflsiz güzellikler flehri Trabzon da gelifltirdi imiz projemizle hayallerimizi gerçe e dönüfltürüyoruz. Konaklar, hem eski Anadolu mimarisine hem de modern yap mimarisine önem verilerek haz rlanm flt r. Ifl k Konaklar Projesi nin statik hesaplar, ülkemizde yürürlükte olan Türk Standartlar ve Türk Deprem Yönetmeli i çerçevesinde oluflturulmufltur. Cam, granit, do al tafl ve paslanmaz malzemelerle ve d fl cephe mantolama sistemine sahiptir. Karadeniz in eflsiz mavisiyle buluflmufl 6540 m2 yaflam alan bulunmaktad r. 2 blok, 26 özel daire, 3 ofis, 2 kat kapal otopark, süs havuzu, do al kaynak suyu ve flelalesiyle flehrin içerisinde do a, do an n içerisinde flehir yaflam sunmaktad r.

5

6

7

8 fiehrin içerisinde, do an n güzellikleri ile buluflturdu umuz botanik, çiçek bahçesi ve kamelya ile yüksek standartlarda bir yaflama merhaba diyoruz.

9 Oyun Park 24 saat güvenlik, kapal otopark ve girifl/ç k fl kontrol alt na alan bariyer geçifli, güvenlik kamera sistemi ile içiniz rahat uyuyabilece iniz huzurlu bir yaflam. Çocuklar için güvenli bir oyun alan. Kapal çevre kamera sistemi ile çocu unuzun huzur ve sevgi ile oynad n izleyebileceksiniz. Güvenlik Sistemleri Kapal Otopark

10 fiehrin içerisinde, do a ile baflbafla yepyeni bir konak mimarisi tasarlayarak sizlere yaflam kap lar n aç yoruz.

11 çi de d fl gibidir Ifl k Konaklar n n evlerin içinde her ayr nt düflünülmüfltür. Kaliteli altyap, güvenli ve konforlu mekanlarla birleflmifltir. Büyük genifl, ayd nl k ve rahat mekanlar. Modern, lüks detaylar. Genifl, genel banyo ve ebeveyn banyolar. Süper lüks mutfaklar.

12

13 Ifl k Konaklar nda do al kaynak suyunun hayat veren dinginli i ile yaflam n z n içinden geçecek flelale ve havuz manzaran z yeflille birleflecek. Suyun do aya katt güzellikleri hergün yaflayacaks n z. Ifl k Konaklar na ait do al kaynak suyu ile su kesintisi yaflamayacaks n z.

14 A Blok 1-2. Kat Daire Planlar Ara Kat Daire Planlar Dublex Daire Planlar Çat Kat Daire Planlar

15 A Blok 1-2 Kat Daire Planlar A Blok Ara Kat Daire Planlar DO U TARAFI BATI TARAFI DO U TARAFI BATI TARAFI SALON : m 2 Y.ODASI : m 2 Y.ODASI : m 2 E.Y.ODASI : m 2 E.BANYO : 3.10 m 2 BANYO : 6.00 m 2 WC : 3.50 m 2 HOL : 4.00 m 2 ANTRE : 7.50 m 2 MUTFAK : m 2 BALKON : 6.30 m m 2 BRÜT ALAN : 160 m 2 SALON : m 2 Y.ODASI : m 2 Y.ODASI : m 2 E.Y.ODASI : m 2 E.BANYO : 4.00 m 2 BANYO : 4.00 m 2 WC : 3.50 m 2 HOL : 4.00 m 2 ANTRE : 7.50 m 2 MUTFAK : m 2 BALKON : 6.30 m m 2 BRÜT ALAN : 140 m 2 SALON : m 2 Y.ODASI : m 2 Y.ODASI : m 2 Y.ODASI : m 2 Y.ODASI : m 2 E.Y.ODASI :18.00 m 2 E.BANYO : 4.30 m 2 BANYO : 7.00 m 2 WC : 3.00 m 2 HOL : 7.00 m 2 ANTRE : 8.30 m 2 MUTFAK : m 2 BALKON : 6.30m m 2 BRÜT ALAN : m 2 SALON : m 2 Y.ODASI : m 2 Y.ODASI : 9.60 m 2 Y.ODASI : m 2 E.Y.ODASI : m 2 E.BANYO : 4.00 m 2 BANYO : 7.00 m 2 WC : 3.00 m 2 HOL : 7.00 m 2 ANTRE : 7.00 m 2 MUTFAK : m 2 BALKON : 6.50m m 2 BRÜT ALAN : m 2

16 A Blok Dublex Kat Daire Planlar A Blok Çat Kat Daire Planlar DO U TARAFI SALON : m 2 0.ODASI : 7.32 m 2 Y.ODASI : m 2 Y.ODASI : m 2 Y.ODASI : m 2 E.Y.ODASI : m 2 E.BANYO : 4.30 m 2 BANYO : 7.00 m 2 WC : 3.00 m 2 HOL : 7.00 m 2 ANTRE : 8.30 m 2 MUTFAK : m 2 BALKON : 6.30 m m 2 BRÜT ALAN : 175 m 2 BATI TARAFI SALON : m 2 Y.ODASI : m 2 Y.ODASI : 9.60 m 2 Y.ODASI : m 2 E.Y.ODASI : m 2 E.BANYO : 4.00 m 2 BANYO : 7.00 m 2 WC : 3.50 m 2 HOL : 7.00 m 2 ANTRE : 7.00 m 2 MUTFAK : m 2 BALKON : 6.50 m m 2 BRÜT ALAN : 165 m 2 DO U TARAFI O.ODASI : m 2 Y.ODASI : m 2 BANYO : 7.00 m 2 SOFA : m 2 TERAS: m m m 2 BRÜT ALAN : m 2 BATI TARAFI O.ODASI : m 2 Y.ODASI : m 2 BANYO : 5.00 m 2 WC : 2.50 m 2 SOFA : m 2 TERAS: 8.60 m m m 2 BRÜT ALAN : m 2

17 B Blok 1-2. Kat Daire Planlar Ara Kat Daire Planlar Dublex Daire Planlar Çat Kat Daire Planlar

18 B Blok 1-2 Kat Daire Planlar B Blok Ara Kat Daire Planlar DO U TARAFI SALON : m 2 O.ODASI : m 2 Y.ODASI : m 2 E.Y.ODASI : m 2 E.BANYO : 5.36 m 2 BANYO : 7.20 m 2 WC : 2.30 m 2 HOL : 8.60 m 2 ANTRE : 9.20 m 2 MUTFAK : m 2 BALKON : 8.60m 2 K LER : 1.90 m 2 BRÜT ALAN : m 2 DO U TARAFI SALON : m 2 O.ODASI : m 2 Y.ODASI : m 2 Y.ODASI : m 2 E.Y.ODASI : m 2 E.BANYO : 3.00 m 2 BANYO : 7.00 m 2 WC : 2.30 m 2 HOL : m 2 ANTRE : 9.00 m 2 MUTFAK : m 2 BALKON : 6.40m 2 K LER : 1.90 m 2 BRÜT ALAN : m 2 BATI TARAFI SALON : m 2 O.ODASI : m 2 Y.ODASI : m 2 E.Y.ODASI : m 2 E.BANYO : 6.50 m 2 BANYO : 7.00 m 2 WC : 2.30 m 2 HOL : 5.50 m 2 ANTRE : 9.00 m 2 MUTFAK : m 2 BALKON : 6.40m 2 K LER : 1.90 m 2 BRÜT ALAN : m 2 BATI TARAFI SALON : m 2 O.ODASI : m 2 Y.ODASI : m 2 Y.ODASI : m 2 E.Y.ODASI : m 2 E.BANYO : 4.00 m 2 BANYO : 7.00 m 2 WC : 2.30 m 2 HOL : 5.50 m 2 ANTRE : 9.00 m 2 MUTFAK : m 2 BALKON : 6.40m 2 K LER : 1.90 m 2 BRÜT ALAN : m 2

19 B Blok Dublex Kat Daire Planlar B Blok Çat Kat Daire Planlar DO U TARAFI SALON : m 2 Y.ODASI : m 2 Y.ODASI : m 2 E.Y.ODASI : m 2 E.BANYO : 3.00 m 2 BANYO : 7.00 m 2 WC : 2.30 m 2 HOL : 5.50 m 2 ANTRE : 9.00 m 2 MUTFAK : m 2 BALKON : 6.40m 2 K LER : 1.90 m 2 BRÜT ALAN : m 2 BATI TARAFI SALON : m 2 Y.ODASI : m 2 Y.ODASI : m 2 E.Y.ODASI : m 2 E.BANYO : 4.00 m 2 BANYO : 7.00 m 2 WC : 2.30 m 2 HOL : 5.50 m 2 ANTRE : 9.00 m 2 MUTFAK : m 2 BALKON : 6.40m 2 K LER : 1.90 m 2 BRÜT ALAN : m 2 DO U TARAFI O.ODASI : m 2 Y.ODASI : m 2 BANYO : 4.90 m 2 SOFA : m 2 TERAS: 6.15 m m m 2 BRÜT ALAN : m 2 BATI TARAFI O.ODASI : m 2 Y.ODASI : m 2 BANYO : 4.00 m 2 SOFA : m 2 TERAS: 6.15 m m m 2 BRÜT ALAN : m 2

20 KAL TE STANDARDI Ifl k Konaklar projesi, tasar mdan üretime tüm aflamalarda müflteri odakl bir anlay flla yönetilmifl; yaflam kalitesi ve memnuniyet ön planda tutularak projelendirilmifltir. Tar k Ayd n nflaat, öncelikle Ifl k Konaklar nda üretimin tüm süreçlerinde denetim mekanizmas n kurarak, minimum hatayla üretimin gerçeklefltirilmesini sa lamaktad r. Ifl k Konaklar nda tüm yüzeyler, yaflamsal güvenlik kriterlerine uygun üretilmifltir. deprem kuvvetlerini güvenli bir flekilde karfl lad kan tlanm fl betonarme perde çerçeveli tafl y c sistem kullan lm flt r. Ifl k Konaklar projesi, TSE ye ve kalite güvence belgeli betonarme projesine uygun yüksek kaliteli C30 haz r beton ve betonarme çeli i (bahçe ve istinat duvarlar da dahil) kullan larak infla edilmektedir. Ifl k Konaklar nda ses, koku, rutubet, su ve s problemlerinin oluflmamas için son teknoloji ve izolasyonla mükemmel uygulamalar yap lmaktad r. ÇEVRE POL T KASI Ifl k Konaklar ; Resmi makamlarca onayl zemin etüt raporu do rultusunda, yürürlükteki son deprem yönetmeli i, T.S. 500 Betonarme Yap lar n Tasar m ve Yap m Kurallar, 4708 say l Yap Denetim Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine uygun bir flekilde yüksek teknolojiyle üretilmektedir. fiantiyede ve laboratuarlarda teknik dan flmanlarca yap lan testlerde kalite kontrolüne tabi tutulan, TSE belgeli yüksek kaliteli yap malzemeleriyle projelendirilerek hayata geçirilmektedir. Projedeki binalar n tamam nda, detayl zemin sondajlar na ve haz rlanan ayr nt l zemin etüt raporlar na uygun olarak; yükleri sa lam zemine aktaran betonarme çift yönlü sürekli temel ve Tar k Ayd n nflaat olarak, faaliyet gösterdi imiz tüm çal flma alanlar nda çevreyi korumak en temel görevimizdir. Bu do rultuda; Projelendirme ve imalat s ras nda çevrenin korunmas konusunda dünya standartlar n uygulamak, Bizden sonraki kuflaklara do al yaflam alanlar oluflturmak için çal flmak, Çevre ile ilgili yasa ve yönetmeliklere ve çevre standartlar na uygun çal flmak, Risk de erlendirmeleri yapmak ve kaza vb. acil durumda çevreye olumsuz etkimizi azaltacak flekilde haz rl kl olmak, Çevre ile ilgili çal flmalar periyodik olarak gözden geçirmek ve performans m z sürekli olarak artt rmak temel ilkelerimizdir.

21 TEKN K fiartname BÖLÜM 5: DÖfiEME, Ç DUVAR ve TAVAN KAPLAMALARI Vitrifiye: 1.s n f yerli veya ithal vitrifiye 7.5 Digital Paket Yay n Altyap s nda Merkezi Uydu Anten Sistemi Dolaplar: Laminat, lake veya ahflap banyo dolab Minimum 30 kanal digital TV altyap s ve merkezinin temini. Bu flartname Ifl k Konaklar Projesin' deki dairelerin genel tasar m 5.1 Girifl Holü ve Koridorlar Dufl tekneleri: Seramik dufl mahali/akrilik dufl teknesi 7.6 Jeneratör ve uygulama prensiplerini, kullan lacak sistem ve malzemelerin Döflemeler : 1.s n f (Vitra) yerli veya ithal seramik/laminat Aksesuarlar: Kromajl malzemeden 1'er adet havluluk, Elektrik kesintilerinde yol, çevre ayd nlatma, merkezi sistemler, genel hatlar n tariflenmektedir. parke tuvalet ka tl, sabunluk ve ask l k montaj yap lacakt r. ortak teknik altyap cihazlar na ve tüm dairelere acil enerji Duvarlar : Alç s va üzeri su bazl boya 5.6 Binalarda ortak mahaller gereksinimini karfl lamak üzere jeneratör ve tesisat tesis BÖLÜM 1: S TE GENEL Tavanlar : Su bazl tavan boyas + gereken yerlerde alç pan Ana girifl ve d fl merdivenler do al tafl kaplama olacakt r. edilecektir. asma tavan Merdiven sahanl klar granit seramik ya da do al tafl 7.7 Asansörler Yerleflimimizde 2 blokta toplam 22 daire, 4 dubleks daire, 3 ofis Dolaplar: Laminat, lake veya ahflap kaplamal portmanto kaplama olacakt r. Bloklara projesine uygun TSE standartlar nda asansör temini ve 2 kat kapal otopark bulunmaktad r. Kullan lacak tüm malzemeler, 5.2 Salon ve montaj yap lacakt r. TSE normlar nda ve garantili olacakt r. Döflemeler: Laminat parke BÖLÜM 6: SIHH TES SAT 7.8 Su Deposu Duvarlar : Alç s va üzeri su bazl boya BÖLÜM 2: YAPI GENEL Tavanlar: Su bazl tavan boyas + gereken yerlerde alç pan 6.1. S cak su ve s tma BÖLÜM 8: OTOPARK asma tavan yap lacakt r. Site genelinde her bir daire için ba ms z kombili s cak su 2.1. En son deprem yönetmeli ine uygun çift yönlü sürekli temel, 5.3 Yatak Odalar ve Çal flma Odalar ve s tma sistemine ait altyap yap lacakt r. Her iki blok için 2 katl ve otomatik kap l, kapal otopark olacakt r. asmolen betonarme, Döflemeler: Laminat parke 6.2. Klima Tesisat 2.2. Bölücü duvarlar, betonarme perde ve tu la veya ytong üzeri Duvarlar: Alç s va üzeri su bazl boya Salon ve ebeveyn yatak odalar nda klima alt yap s yap lacakt r. BÖLÜM 9: GÜVENL K ve ALARM S STEM alç s va üzerine saten alç olacakt r. Tavanlar: Su bazl tavan boyas + gereken yerlerde alç pan 6.3. Yang n Alarm Sistemi asma tavan yap lacakt r. Site duvar nda koruma çitleri bulunacakt r. Gece görüfllü kameralar BÖLÜM 3: DIfi CEPHE 5.4 Mutfaklar BÖLÜM 7: ELEKTR K ZAYIF AKIM ile site girifli ve içi, blok giriflleri site çevre duvarlar ve çevresi Döflemeler : 1.s n f (Vitra) yerli veya ithal seramik/laminat izlenecek, bilgisayar kontrollü elektronik güvenlik sistemiyle, uzun Is yal t m levhalar ile mantolanan betonarme perde ve tu la veya parke 7.1 Topraklama Tesisat vadeli renkli görüntü kay tlar tutulacakt r. ytong d fl duvar yap elemanlar üzeri d fl cephe boyas ve dekoratif Duvarlar : Alç üzeri su bazl boya tezgah aras laminat Tüm binalarda topraklama tesisat yap lacakt r. kaplama elemanlar. panel 7.2 Telefon/TV/Internet Tesisat BÖLÜM 10: BAHÇE ve PEYZAJ Tavanlar : Su bazl tavan boyas + gereken yerlerde alç pan Her dairede projesine uygun salon, mutfak ve odalara hizmet BÖLÜM 4: Ç-DIfi DO RAMALAR asma tavan verecek flekilde telefon hatt için altyap kurulacakt r. Ifl k konaklar imar plan nda da görülece i gibi 900m2 park ve 5.5 Banyo Daire içine, projesine uygun telefon, data ve TV prizi rekreasyon alan içinde bulunmaktad r D fl cephelerde PVC do rama yap lacakt r. Döflemeler: 1.s n f (Vitra) yerli veya ithal seramik konulacakt r. 4.2 Is cam tak lacakt r. Duvarlar: Tasar m na uygun 1.s n f (Vitra) yerli veya ithal 7.3. Renkli Görüntülü Digital Interkom Sistemi Ifl k Konaklar, Trabzon un iklim ve do as na uyumlu, kendi kendine 4.3 Daire d fl kap lar ahflap kaplamal çelik kap olacakt r. seramikten Blok girifllerinden daireler görüntülü olarak aranacak ve flifre geliflimini sürdürebilen a aç türleri, çim alanlar, mevsimlik çiçek 4.4 Daire iç kap lar, tasar m na uygun ahflap kasa ve pervazl, Tavanlar : Alç pan veya alüminyum asma tavan ile (anahtar olmaks z n) blok kap lar aç labilecektir. ve bitkiler ile yeflillendirilecektir. Otomatik sulama sistemi ahflap kaplamal kanat olarak imal edilecektir. Armatür : 1.s n f yerli veya ithal armatür 7.4. Internet Sistemi kullan larak do al kaynak suyumuzla ücretsiz sulanacakt r.

22 Yefliltepe Mahallesi Suat Oyman Caddesi 3 No: 19/1 Merkez - Trabzon Ça r Merkezi:

KARMA KULLANIM KATEGOR S NDE AVRUPA NIN EN PREST JL GAYR MENKUL ÖDÜLÜ SAH B SARPHAN F NANS PARK

KARMA KULLANIM KATEGOR S NDE AVRUPA NIN EN PREST JL GAYR MENKUL ÖDÜLÜ SAH B SARPHAN F NANS PARK KARMA KULLANIM KATEGOR S NDE AVRUPA NIN EN PREST JL GAYR MENKUL ÖDÜLÜ SAH B SARPHAN F NANS PARK stanbul da efli görülmemifl bir ifl ve yaflam merkezi... fiehir merkezlerinin göz ardı edilen yeflil ve sosyal

Detaylı

Keyifli Konforlu Yaşam İçin... Projesidir

Keyifli Konforlu Yaşam İçin... Projesidir Keyifli Konforlu Yaşam İçin... Projesidir Yap Genel Özellikleri Tuval park, 3750 m2 alan üzerine projelendirilmi tir. Tek blok 12 kat 24 daireden olu maktad r. Her daire 190 m2 olup 3+1'dir. Kullan lacak

Detaylı

Yaşam standartlarınızı ileriye alın IMPROVE YOUR LIFE STANDARD

Yaşam standartlarınızı ileriye alın IMPROVE YOUR LIFE STANDARD www.aydin-residence.com www.tarikaydin.com.tr Yaşam standartlarınızı ileriye alın IMPROVE YOUR LIFE STANDARD Hayallerinizden yola çıkarak tasarlanmış bir yaşam A LIFE DESIGNED; BASED ON YOUR DREAMS Aklın

Detaylı

Laminat parke yer döflemesi. Panel radyatörler

Laminat parke yer döflemesi. Panel radyatörler Gebze de Yaflam De ifliyor! Gürbüz nflaat Gebze de sizi yepyeni, seçkin bir yaflam alan na davet ediyor. Yükselen ve de eri her geçen gün artan Gebze'de standartlar ve yeni çehreyi art k KÖRFEZ EVLER belirliyor.

Detaylı

SOHO DA YAfiAMAK VAR!

SOHO DA YAfiAMAK VAR! SOHO DA YAfiAMAK VAR! stanbul un göbe inin göbe inde, Soho da yafl yorum. nanmas güç ama Soho da al flverifl merkezi, spa, fitness center yok. Asl nda bu özellik insan n yaflant s na inan lmaz bir privacy

Detaylı

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar Konutkent Mah. 42. Cad. No: 66 06810 Çayyolu / Ankara T: 0.312 241 0 444 F: 0.312 241 2 212 www.arteinsaat.com SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE 30 Mart 2001 tarihinde

Detaylı

MAHAL LĐSTESĐ YAPI GENEL:

MAHAL LĐSTESĐ YAPI GENEL: Bu döküman sadece İstanbul Lounge-2 projesinin mahal listesi tanımlanmaktadır. Mahal Listesi genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir.

Detaylı

MAHAL LİSTESİ YAPI GENEL:

MAHAL LİSTESİ YAPI GENEL: Bu döküman, Eroğlu Yapı nın İstanbul-Gürpınar daki YENİMODA EVLERİ projesinin mahal listesini tanımlanmaktadır. Mahal listesi; genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin

Detaylı

Kullanılacak tüm malzemeler, TSE normlarında olacaktır.

Kullanılacak tüm malzemeler, TSE normlarında olacaktır. Bu dokümanda FLORYA EKŞİNAR KONAKLARI projesinin mahal listesi tanımlanmaktadır. Mahal Listesi genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir.

Detaylı

Boğazına kadar. manzara

Boğazına kadar. manzara Boğazına kadar manzara Şirketimiz Türkiye de İstanbul, Çorlu, Kocaeli, Bursa, Sivas başta olmak üzere konut, AVM, Çarşı ve Otel yatırımları yapmaktadır. Bu çerçevede bugüne kadar toplam 4600 Konut, 1 AVM,

Detaylı

H ZMETLER. Vale Parking. 7/24 Call Center. Housekeeping. 24 Saat Güvenlik. Karşılama ve Concierge hizmeti. Restaurant ve Eve Yemek Servisi

H ZMETLER. Vale Parking. 7/24 Call Center. Housekeeping. 24 Saat Güvenlik. Karşılama ve Concierge hizmeti. Restaurant ve Eve Yemek Servisi H ZMETLER 7/24 Call Center Vale Parking 24 Saat Güvenlik Housekeeping Karşılama ve Concierge hizmeti Restaurant ve Eve Yemek Servisi Türk Sanayisinin Duayeninden Gayrimenkule Yeni bir Bak fl... Adını,

Detaylı

Özel detaylar, pratik çözümler.

Özel detaylar, pratik çözümler. Özel detaylar, pratik çözümler. Modern mimarisi, sosyal tesisleri, güvenliği, otoparkı, doğayla içiçe çevresiyle Ekşinar Konakları; siz ve aileniz için yaşamaya değer bir yer. İhtiyacınızın olan her durumda

Detaylı

MSK Grup; teknik ve idari gereklilik olması halinde mahal listesinde her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.

MSK Grup; teknik ve idari gereklilik olması halinde mahal listesinde her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu dökümanda Batı Life Evleri projesinin mahal listesi tanımlanmaktadır. Mahal Listesi genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir. Numune

Detaylı

TİP 2 TİP 1. Hol ve Koridor : 21.5 m 2. Hol ve Koridor : 31.5 m 2 Salon : 40 m 2 Oturma Odası : 15 m 2 Mutfak : 18 m 2 Oda : 12 m 2

TİP 2 TİP 1. Hol ve Koridor : 21.5 m 2. Hol ve Koridor : 31.5 m 2 Salon : 40 m 2 Oturma Odası : 15 m 2 Mutfak : 18 m 2 Oda : 12 m 2 VAZİYET PLANI KAT KAT PLANI Tip 1 Daire Planı Tip 2 Daire Planı Mutfak Salon Mutfak Salon Hol ve Koridor Hol ve Koridor Banyo Banyo Eby Yatak sı Eby Banyo Eby Banyo Eby Yatak sı Giy. sı Giy. sı TİP 1 Hol

Detaylı

The İstanbul Veliefendi The İstanbul Veliefendi The İstanbul Veliefendi

The İstanbul Veliefendi The İstanbul Veliefendi The İstanbul Veliefendi Sadece İstanbul... The İstanbul Veliefendi de yaşarken gözünüz İstanbul dan başkasını görmeyecek. Burada sadece İstanbul ve siz varsınız. Dışarı çıktığınızda Bakırköy Sahili ni göreceksiniz. Topkapı Surlarını

Detaylı

Nish İstanbul, D Blok Kat: 9 No: 108 Yenibosna / Bahçelievler - İstanbul Tel: +90 (212) 603 69 00 Fax: +90 (212) 603 69 03

Nish İstanbul, D Blok Kat: 9 No: 108 Yenibosna / Bahçelievler - İstanbul Tel: +90 (212) 603 69 00 Fax: +90 (212) 603 69 03 MERKEZ Nish İstanbul, D Blok Kat: 9 No: 108 Yenibosna / Bahçelievler - İstanbul Tel: +90 (212) 603 69 00 Fax: +90 (212) 603 69 03 ŞANTİYE Şehit Şakir Elkovan Sokak No: 25 Erenköy / Kadıköy - İstanbul GSM:

Detaylı

MAHAL LİSTESİ YAPI GENEL:

MAHAL LİSTESİ YAPI GENEL: Bu dökümanda sadece; Harmony Towers projesinin mahal listesi tanımlanmaktadır. Mahal Listesi, genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir.

Detaylı

ÇINARLI BAHÇE TUZLA - MAHAL LİSTESİ

ÇINARLI BAHÇE TUZLA - MAHAL LİSTESİ ÇINARLI BAHÇE TUZLA - MAHAL LİSTESİ Mahal Listesi, Tuzla Çınarlı Bahçe Konutları nda uygulanacak sistemlerin genel tasarım kriterlerini belirlemek ve kullanılacak malzemeleri tariflemek amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

KONUTLARI. www.arteinsaat.com

KONUTLARI. www.arteinsaat.com KONUTLARI www.arteinsaat.com Yeni Hayat... Arte Aren, Ankara nın ayrıcalıklı projelerin yer aldığı Alacaatlı bölgesinde, yüksek ve bölgeye hâkim bir arazi üzerinde planlanmıştır. Siz de Arte İnşaat güvencesiyle

Detaylı

YAPI GENEL: ISI, SU ve SES YALITIMI:

YAPI GENEL: ISI, SU ve SES YALITIMI: Bu doküman, Ege Yapı Ltd. Şti İz Park Projesi nin mahal listesini tanımlanmaktadır. Mahal listesi; A blok a ait genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını

Detaylı

Kullanılacak tüm malzemeler ilgili TSE standartlarına veya gerektiğinde CE vb uluslararası normlara uygun olacaktır.

Kullanılacak tüm malzemeler ilgili TSE standartlarına veya gerektiğinde CE vb uluslararası normlara uygun olacaktır. ORYAPARK KONUT TEKNİK ŞARTNAME Bu teknik şartname ORYATAŞ İNŞAAT ve TİCARET A.Ş. tarafından yaptırılan ORYAPARK projesi bütününde, yapının ana konstrüksiyonu, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel

Detaylı

HER ÖZELLİĞİYLE ELİT BİR YAŞAM

HER ÖZELLİĞİYLE ELİT BİR YAŞAM HER ÖZELLİĞİYLE ELİT BİR YAŞAM Ofton İnşaat, 2003 yılında İsmail Hakkı Altun ve Yusuf Şimşek in bir araya gelmesiyle kurulmuş olan Konsept İnşaat Projeleri şirketidir. Her iki eş başkan da 1980 senesinden

Detaylı

REZĐDANS MAHAL LĐSTESĐ

REZĐDANS MAHAL LĐSTESĐ Bu dökümanda sadece; Platform Merter projesinin Rezidans (B Blok ve Teras Evler) mahal listesi tanımlanmaktadır. Mahal Listesi genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin

Detaylı

Eryaman a değer; Ankara ya vizyon kattık

Eryaman a değer; Ankara ya vizyon kattık Eryaman a değer; Ankara ya vizyon kattık Bir yerde mutluluktan bahsediliyorsa, orada muhakkak bir bahçe vardır Hayalleriniz bu bahçede yeşerecek! Toplam 342 dairenin yer aldığı yaşam merkezimizin %80

Detaylı

oturuyorsun haritayı

oturuyorsun haritayı hayat BÖYLE Nerede oturuyorsun dediklerinde haritayı İstanbul çok büyüdü, çok kalabalıklaştı. Şehrin sınırları bir uçta Gebze ye, diğer tarafta Karadeniz e dayandı. Tercihim, sınırlara değil, merkeze yakın

Detaylı

www.golparkkonaklari.com Mutluluğun, Konforun, Kalitenin, Güvenin ve Huzurun Yaşam İçindeki Yeri...

www.golparkkonaklari.com Mutluluğun, Konforun, Kalitenin, Güvenin ve Huzurun Yaşam İçindeki Yeri... www.golparkkonaklari.com Mutluluğun, Konforun, Kalitenin, Güvenin ve Huzurun Yaşam İçindeki Yeri... GÖLPARK KONAKLARI, İNEGÖL ÜN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEK. Coğrafi konumu ve ülke ekonomisine katkı sağlayan

Detaylı

DÜZCE MEMUR-SEN AK KONAKLAR

DÜZCE MEMUR-SEN AK KONAKLAR DÜZCE MEMUR-SEN AK KONAKLAR MEMUR-SEN den Bir Yenilik Daha MEMUR-SEN öncülüğünde, İȘTİRAK GAYRİMENKUL tarafından yapımına bașlanan Düzce AK KONAKLAR șehrin merkezinde, D-100 Karayolu ile Akçakoca yolunun

Detaylı

SKYLAND ĐSTANBUL PROJESĐ MAHAL LĐSTESĐ

SKYLAND ĐSTANBUL PROJESĐ MAHAL LĐSTESĐ Bu dökümanda sadece; Skyland İstanbul Projesinin Rezidans Kule Blok (1.-38.Kat) Mahal Listesi tanımlanmaktadır. Mahal Listesi genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin

Detaylı

KONUTTA YENİ BİR SEVİYE; PARK LIFE...

KONUTTA YENİ BİR SEVİYE; PARK LIFE... KONUTTA YENİ BİR SEVİYE; PARK LIFE... Sabiha Gökçen Havaalanı nın ve Viaport Alışveriş Merkezi nin yanı başında 233 apartman dairesi ve 12 villa dairesiyle Park Life Kurtköy de, konfora dair ne varsa

Detaylı

Platform Merter Suites / (A BLOK) MAHAL LĐSTESĐ

Platform Merter Suites / (A BLOK) MAHAL LĐSTESĐ Bu dökümanda sadece İstanbul Merter projesinin mahal listesi tanımlanmaktadır. Mahal Listesi genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir.

Detaylı