GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2010 YILI DENETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2010 YILI DENETİM KURULU FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2010 YILI DENETİM KURULU FAALİYET RAPORU DENETİM KURULU ÜYELERİ BAŞKAN SİNAN BAŞAY ÜYE EMİN GÜRKAN ÜYE MUSTAFA IŞIL ÜNLÜ OCAK 2011

2 DENETLENEN TOPLU YAPININ ADI YERLEŞİM YERİ ADRESİ DENETİMİN KAPSADIĞI DÖNEM DENETİMİ YAPAN KURUL : GÖKSUPARK KONUTLARI : ERYAMAN - ANKARA : 2010 YLLI :SİNAN BAŞAY,EMİN GÜRKAN, MUSTAFA IŞIL ÜNLÜ Denetim Kurulumuz, 01 Ocak Aralık 2010 tarihleri arasındaki döneme ilişkin Toplu Yapı Yönetim Planında verilen yetki ve Temsilciler Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürmüş olup 2. Göksupark Konutları Olağan Temsilciler Kurulu Toplantısında siz Temsilciler Kurulunun görüşlerine bilgi sunmak amacıyla 2010 yılı Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. Denetim Kurulumuz, 14 Mart 2010 tarihinde siz Temsilciler Kurulu tarafından seçilerek görevine başlamıştır. Denetim kurulu faaliyetlerini gerçekleştirmek için 2010 yılı içerisinde kurulumuz 9 kez bir araya gelmiş ve farklı konularda toplam 12 karar almıştır. Ayrıca, Denetim Kurulumuz, 2010 yılı dönemsel raporların hazırlanmasında (4 Rapor), günün belirli saatleri içerisinde toplam 108 gün Yönetim ve Muhasebe Bürosu ile yüz yüze görüşmelerde bulunmuştur. Göksupark Konutları Toplu Yapı Yönetim Kurulu faaliyetlerine ilişkin Denetim Kurulumuzca alınan prensip kararlar doğrultusunda Temsilciler Kurulunu sürekli bilgilendirmek amacıyla hazırlamış olduğu Denetim Raporlarını 3 er aylık dönem sonunda toplu yapının web adresinde yayımlanmasını sağlamıştır. Hesapların denetlenmesine ilişkin üçer aylık periyotlarda gerçekleştirilen raporların hazırlanmasında: TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI 2010 YILI TOPLU YAPI TEMSİLCİLER KURULU KARARLARI DENETİM KURULUNCA OLUŞTURULAN KONU LİSTESİ GİDER RAPORU (Yönetimce Onaylı) GELİR RAPORU (Yönetimce Onaylı) İŞLETME AİDATI ÖDEME TABLOSU YATIRIM AİDATI ÖDEME TABLOSU İŞLETME / YATIRIM GELİR-GİDER TABLOSU BÜTÇE- BİLANÇO KARŞILAŞTIRMA TABLOSU TOPLU İCRA LİSTESİ 1

3 KIDEM TAZMİNATI ÖDEMELERİ LİSTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI BANKA VE MUHASEBE KAYITLARI DENETİM KURULU KARARLARI FAALİYETİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE TANZİM EDİLEN BELGE VE EVRAKLAR dan faydalanılarak; 01 Ocak - 31 Mart 2010 Dönemine ilişkin 1.3 Aylık Denetim Kurulu Raporu (16 sayfa) 01 Nisan - 30 Haziran 2010 Dönemine İlişkin 2.3 Aylık Denetim Kurulu Raporu (13 Sayfa) 01 Temmuz - 30 Eylül 2010 Dönemine ilişkin 3.3 Aylık Denetim Kurulu Raporu (30 Sayfa) 01 Ekim - 31 Aralık 2010 Dönemine ilişkin 4.3 Aylık Denetim Kurulu Raporu (33 Sayfa) olmak üzere toplam dört Denetim Kurulu Raporu oluşturulmuştur. Temsilciler Kuruluna sunduğumuz 2010 Yılı Denetim Faaliyet Raporu altı bölüm halinde oluşturulmuştur. Birinci Bölüm GENEL, İŞLETME VE YATIRIM, İkinci Bölüm GELİRLER, Üçüncü Bölüm GİDERLER, Dördüncü Bölüm GELİR ve GİDERLERİN BÜTÇEYE OLAN UYUMU, Beşinci Bölüm DENETİM KURULU TAVSİYELERİ ve Altıncı ve son bölüm SONUÇ olmak üzere altı bölüm altında sunulmuştur. BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL, İŞLETME VE YATIRIM başlığı altında yer alan bölümde GENEL faaliyetler kapsamında toplam 23 konu, İŞLETME faaliyetleri kapsamında toplam 21 konu, YATIRIM faaliyetleri kapsamında toplam 21 konu olmak üzere kümülatif 68 konuda Yönetim Kurulunun faaliyetleri denetlenmiş ve sonuçları EVET / HAYIR ve / veya açıklamalı şekilde rapor edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk görülmemiştir. Bölüm ile ilgili hususlar üçer aylık denetim raporları ekinde ve Web adresinde yayımlanmıştır. İKİNCİ BÖLÜM: GELİR RAPORU başlığı altında yer alan ikinci bölümde döneme ilişkin İşletme ve Yatırım Aidatlarına ilişkin Yönetimce Onaylı gelir bilgileri, banka hesap ekstreleri, Yönetim Kurulu Kararları, muhasebe kayıtları ve elden gelir toplama belgelerine bakılarak raporlama yapılmıştır. Bu dönem içerisinde sadece yük asansörü kullanımından elde edilen tutarların gelir makbuzu ile alındığı diğer işletme ve yatırım aidatı gelirlerinin tamamının Akbank Göksu Eryaman Şubesi nezdinde bulunan site hesaplarında toplandığı tespit edilmiştir. Ayrıca bu bölümde Blokların ödemelerine ilişkin İşletme Aidatı ve Yatırım Aidatı Ödeme Tabloları ayrı ayrı oluşturulmuş ve bloklardan elde edilen gelirlere ilişkin izleme yapılmıştır. Bölüm ile ilgili hususlar üçer aylık denetim raporları ekinde ve Web adresinde yayımlanmıştır. 2

4 İşletme Aidatına İlişkin; Detayları tarihleri arası Gelir Gider Raporunda verilmiştir. İşletme aidatı ile ilgili olarak 2009 yılından 2010 yılına toplam ,50 TL aidat alacağı devretmiştir yılında da bu aidat alacaklarından ,24TL'lik kısmı tahsil edilerek bakiye kalan 2.627,26 TL si ile ilgili olarak tahsilat çalışmasının devam ettiği görülmüştür yılında işletme aidatı tahakkuk ve tahsilâtları ile tahsilat oranları tablo ve grafiksel olarak aşağıda gösterilmiştir.2010 Yılında İşletme aidatı tahakkuk toplamı ,00 TL olup toplam tahsilat ,08 TL dir. Bu durumda 2010 yılından yatırılmayan işletme aidatı toplamı sadece 1.634,92 TL olup bu oran %o 1,7 dir.toplam tahsilat olan ,08 TL nin ,24 TL si icradan gelen ana para miktarı olup tahsilatın %2,72 sine tekabül etmektedir.2010 yılından 2011 yılına devreden işletme aidatı toplamı ,49 TL dir. AKBANK GÖKSU İLGİLİ HESAP VE KASA MEVCUDU(İŞLETME) TL Kasa Devri 481, Nolu hesapta 152, Nolu Hesapta 525, Nolu Hesapta: (Kıdem Tazminatı) 8.000, Nolu Hesapta 1.922,65 Kasa Bakiyesi 2.274,59 TOPLAM ,49 olduğu görülmüştür. GÖKSUPARK KONUTLARI 2010 YILI İŞLETME AİDATI TAHAKKUK VE TAHSİLÂTI AYLAR TAHAKKUK(TL) YATIRILAN İŞLETME AİDATI(TL) %GERÇEKLEŞME 2010 YILI 12 AYLIK , YILI 100% 50% % TAHAKKUK YATIRILAN İŞLETME AİDATI TAHAKKUK YATIRILAN İŞLETME AİDATI 3

5 Yatırım Aidatına İlişkin; Detayları tarihleri arası Gelir Gider Raporunda verilmiştir. Yatırım aidatı ile ilgili olarak 2009 yılından 2010 yılına devreden yatırım aidatı bulunmamaktadır yılı 10 aylık döneme ilişkin yatırım aidatı tahakkuk ve tahsilâtları ile tahsilat oranları tablo ve grafiksel olarak aşağıda gösterilmiştir. On aylık tahsilat tutarı ,52 TL olup tahsilat oranının %98,71 olarak gerçekleştiği görülmüştür.toplam tahsilat olan ,52 TL nin 8.172,52 TL si icradan gelen ana para miktarı olup tahsilatın %1,30 una tekabül etmektedir.2010 yılında yatırılmayan yatırım aidatı toplamı 8.142,48 TL dir ki bu oran %o 1.29 a tekabül etmektedir.2010 yılından 2011 yılına devreden yatırım aidatı toplamı ,65 TL dir. AKBANK GÖKSU İLGİLİ HESAP (YATIRIM) TL Nolu hesapta , Nolu Vadeli Hesapta ,00 TOPLAM , YILINDAN 2011 YILINA DEVREDEN (İŞLETME+YATIRIM) TL İŞLETME AİDATI TOPLAMI ,49 YATIRIM AİDATI TOPLAMI ,69 KÜMÜLATİF TOPLAM ,18 GÖKSUPARK KONUTLARI 2010 YILI 10 AYLIK YATIRIM AİDATI TAHAKKUK VE TAHSİLÂTI YIL TAHAKKUK (TL) YATIRILAN YATIRIM AİDATI(TL) GERÇEKLEŞME % 2010 YILI 10 AYLIK ,71 Yatırım aidatı başlangıcı Mart 2010 dur 2010 YILI 10 AYLIK 100% 80% 60% 40% 20% 0% TAHAKKUK (TL) TAHAKKUK (TL) YATIRILAN YATIRIM AİDATI (TL) YATIRILAN YATIRIM AİDATI (TL) 4

6 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GİDER RAPORU başlığı altında yer alan üçüncü bölüm de Yönetimce Onaylı bilgilerden faydalanılarak giderlere ilişkin dekont, makbuz, fatura ve diğer dokümanların kayıtlara uygun olup olmadığı ve giderlerin hangi yöntem ve usul ile ödendiği ve bütçeye olan uyumlarının incelemesi yapılmıştır. Yapılan incelemede harcama belgelerinin Gider Dosyasında tarih sırasına göre düzenli olarak tutulduğu ve harcama miktarlarının GİDER RAPORU ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Giderlerin büyük kısmının ilgili banka hesaplarından yapıldığı tespit edilmiştir. Denetimde, Akbank Göksu Şubesi ile Site Yönetimi arasında yapılan sözleşme gereği yatan mevduatın anılan bankaca 3 iş günü sonrası site hesabına geçmesi nedeniyle Yönetimce Onaylı Aidat Gelir Raporu dikkate alınmış ve banka hesap ekstreleri ile uyum sağladığı görülmüştür. İşletme ve Yatırım harcamaların fiili olarak yüzdesel dağılımı da aşağıda tablolar da verilmiştir. GÖKSU PARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2010 YILI İŞLETME HARCAMALARI ORANLAMASI SIRA NO. YATIRIM HARCAMALARI HARCAMA TUTARI TL TOPLAM YATIRIM HARCAMASINA % ORANI 1 PROJE GİDERLERİ 7.788,00 2,43 2 TRAFO ODASI KAPI PROFİLİ 3.000,00 0,94 3 SİTE GİRİŞ KAPILARI YAPIMI İŞİ ,00 38,09 4 KAMERA VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ ,20 41,9 5 SİTE PEYZAJ GİDERLERİ ,00 6,14 6 OTOPARKLAR YAPIM İŞİ ,87 6,25 7 GİRİŞ KAPILARI YAZI VE IŞIKLANDIRILMASI İŞİ 7.900,00 2,46 8 PANEL ÇİT ALIMI İŞİ 1.144,00 0,36 9 B2 KATLARI DIŞ KAPILARININ YAPIMI İŞİ 4.580,76 1,43 TOPLAM , TOPLAM YATIRIM HARCAMASINA % ORANI 0,36 1,43 6,25 2,46 2,43 0,94 6,14 38,09 41,9 PROJE GİDERLERİ TRAFO ODASI KAPI PROFİLİ SİTE GİRİŞ KAPILARI YAPIMI KAMERA VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ SİTE PEYZAJ OTOPARKLAR YAPIM İŞİ GİRİŞ KAPILARI YAZI VE IŞIKLANDIRMA PANEL ÇİT ALIMI B2 KATLARI DIŞ KAPILARININ YAPIM 5

7 GÖKSU PARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2010 YILI İŞLETME HARCAMALARI ORANLAMASI SIRA NO. İŞLETME HARCAMALARI HARCAMA TUTARI TL TOPLAM İŞLETME HARCAMASINA % ORANI 1 BAKIM ONARIM ,30 12,07 2 PERSONEL GİDERLERİ ,88 16,82 3 HUZUR HAKKI ,22 5,04 4 SİTE ELEKTRİK VE TESİSAT ,50 14,57 5 SİTE GÜVENLİK GİDERLERİ ,22 29,87 6 AVUKATLIK DAVA VE İCRA GİDERLERİ ,42 1,40 7 MÜŞAVİRLİK MUHASEBE ,00 1,11 8 POSTA TELEFON NOTER ,94 1,16 9 TEMİZLİK ,80 0,99 10 SU ALIMLARI 9.075,13 0,84 11 BLOK GİDER KARŞILIKLARI ,00 3,32 12 DEMİRBAŞLAR ,04 2,51 13 DİĞER(Reklam,Paspas,Giysi,Bahçe bakım ve diğer) ,56 10,31 TOPLAM ,01 100% TOPLAM İŞLETME HARCAMASINA % ORANI 0,84 3,32 0,99 1,16 1,11 1,4 29,87 2,51 10,31 12,07 14,57 16,82 5,04 BAKIM ONARIM PERSONEL GİDERLERİ HUZUR HAKKI SİTE ELEKTRİK VE TESİSAT SİTE GÜVENLİK GİDERLERİ AVUKATLIK DAVA VE İCRA GİDERLERİ MÜŞAVİRLİK MUHASEBE POSTA TELEFON NOTER TEMİZLİK SU ALIMLARI BLOK GİDER KARŞILIKLARI DEMİRBAŞLAR DİĞER(Reklam,Paspas,Giysi,Bahçe bakım ve diğer) Yatırım Bütçesinde yer alan Bitkisel Peyzaj Yapımı ve Otomatik Sulama Sistemi yatırımları ile ilgili olarak, Yönetim Kurulunca; TOKİ nin kesin kabul raporunun netleşmesi beklendiği nedeni ile yatırım gerçekleşmediği görülmüş olup, sonucun olumlu çıkması durumunda site menfaatinin yararına bir girişim olduğunun düşünüldüğü, Diğer taraftan; 2010 yılı işletme bütçesin de Blok Yönetim hesaplarına ofis giderleri (Elektrik,Su,Doğalgaz,Kırtasiye ve Telefon) olarak üst yönetimden aktarılan aylık 250TL/Ay ile ilgili 6

8 Denetim Kurulumuz A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K ve L Blok Yönetimlerinden yazılı olarak harcama kalemlerine ilişkin üst yönetim aracılığı ile bilgi istenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda Bloklarca aşağıdaki tabloda belirtilen miktarlar da harcama gerçekleşmiştir. BLOK ADI HARCAMA TOPLAMI BLOK ADI HARCAMA TOPLAMI A 425,90 G 403,49 B 858,75 H 168,70 C 179,86 I 681,33 D 113,00 J 681,65 E 640,39 K 1139,09 F 107,50 L 254,91 TOPLAM 5.623,28 HARCAMA TOPLAMI BLOK ADI 1139,09 858,75 640,39 681,33 681,65 425,9 403,49 254,91 179,86 168, ,5 A B C D E F G H I J K L BLOK ADI A B C D E F G H I J K L Bloklara aktarılan toplam TL/Yıl tutarın 5.623,28 TL/Yıl ı Blok Yönetimlerince harcandığı, kalan bakiye miktarı olan ,72TL nin ise blok giderlerinde kullanıldığı veya blok yönetim hesaplarında tutulduğu görülmüştür. TL; 5.623,28; 16% TL; ,72; 84% KARARCA HARCAMA TOPLAMI KALAN BAKİYE TOPLAMI 7

9 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: GELİR-GİDER RAPORU başlığı altında yer alan dördüncü Bölümde Gelir ve giderlerin, Onaylanan İşletme/ Yatırım Bütçesi kalemlerine olan uyumu ve yıllık tahmini bütçeye göre gerçekleşme değerlerine ilişkin Bütçe-Bilanço karşılaştırılması yapılmıştır. Tahmini bütçe kalemlerinde belirtilen miktarlar ile fiili gerçekleşme miktarları arasındaki farklılıklar ile bütçede öngörülmemiş ancak yeni oluşturulan harcama kalemleri ile ilgili Yönetim Kurulundan gerekçeli Değerlendirme Raporunun hazırlanması ve kurulumuza onaylı olarak iletilmesi istenmiştir. Yönetim Kurulunca, Denetim Kurulumuza sunulmuş olan gerekçeli raporlara ilişkin yapılan değerlendirmeler sonucunda de harcama kalemlerinin ihtiyaçtan ve zaruretten kaynaklandığı anlaşılmış olmakla birlikte 2010 yılı Temsilciler Kurulu kararı ile bütçede bütçe fasılları arasında aktarma yapma ve yeni fasıl açma hususunda yönetimin yetkili kılınması kararına uygun hareket edildiği görülmüştür yılı bilançosun dan da detaylı olarak görülmekle birlikte tablo olarak İşletme ve Yatırım Aidatları ile ilgili Gelir-Giderleri, banka ve kasa mevcudu aşağıda özetlenmiş olarak gösterilmektedir. KALEMLER İŞLETME(TL) YATIRIM(TL) GELİR , ,52 GELİR TOPLAMI ,02 GİDER , ,83 GİDER TOPLAMI ,84 BANKA/KASA , ,69 BANKA/KASA TOPLAMI ,18 TOPLAM GİDER+BANKA+KASA ,02 İŞLETME AİDATI GELİR-GİDER BANKA / KASA DAĞILIM GRAFİĞİ GELİR GİDER BANKA+KASA 2010 YILI (TL); BANKA+KASA; ,49; 1% 2010 YILI (TL); GİDER; ,01; 49% 2010 YILI (TL); GELİR; ,50; 50% 8

10 YATIRIM AİDATI GELİR-GİDER - BANKA DAĞILIM GRAFİĞİ GELİR GİDER BANKA 2010 YILI (TL); BANKA; ,69; 24% 2010 YILI (TL); GELİR; ,52; 50% 2010 YILI (TL); GİDER; ,83; 26% DİĞER HİZMETLER; Diğer taraftan; Avukatlık hizmeti ile ilgili olarak 2010 yılından önce 11 dava, 2010 yılı içerisinde 5 dava olmak üzere toplam 16 dava açılmıştır. Aidat borçlarının tahsiline ilişkin 2010 yılında 107 kişi icraya sevk edilmiş olup 87 kişiden toplam ,98 TL tahsilat yapılmıştır. Geri kalan 20 kişi ile ilgili ,98 TL tutarındaki icra takibi henüz sonuçlanmamıştır Yılı ortalarında sözleşmesi biten DG Özel Güvenlik Hizmeti ile aylık olarak 2010 yılı sonuna kadar sözleşme uzatılmıştır yılı ile ilgili Özel Güvenlik Hizmeti alımı ile ilgili kapalı zarf davet usulü ve pazarlık sonucu artış yapılmamak üzere kişi başı KDV olarak 2011 yılında yine DG Özel Güvenlik Firması ile hizmet alımı sözleşmesi yapılmıştır. (2010 Yılı kişi başı 1250+KDV dir) BEŞİNCİ BÖLÜM: TAVSİYELER başlığı altında Denetim Kurumuzca Yönetim Kuruluna aşağıdaki hususlarda 2010 Yılında toplam 11 husus da tavsiye bulunulmuştur. 1. Yönetimce aidatların toplanmasına ilişkin kararlılığın sürdürülmesi ve aynı hassasiyetin gösterilmesi, 2. Akbank Göksu Şubesi nezdinde beklemesi muhtemel mevduatın gelir getirmesi ile ilgili olarak çalışma başlatılması, Ocak 2010 öncesi Yönetimin varsa Blok sakinlerinden ödenmemiş aidat tahsili için gerekli işlemleri yapması ve sonuçlandırması, 4. 3.Madde de belirtilen 2010 yılı öncesine ait tahsilatlardan blok yönetimlerine ayrılacak payların hesaplanarak ödenmesi, 5. Harcamalara ilişkin ödemelerin mümkün olduğunca tamamının banka kanalı ile yapılması, mümkün olmadığı durumlarda ödemenin yapıldığı kişi veya firma bilgilerinin alınması, belgenin imzalattırılması ve gerekli durumlarda belgeye ait gerekçenin kayıt altına alınması, 9

11 yılından itibaren İşletme ve yatırım aidatları ile ilgili olarak iki ayrı banka hesabı açılması ve gelir ve giderlerin ilgili hesaplardan yapılması, yılından itibaren aylık, üç aylık ve yıllık Gelir ve Gider raporlarında İşletme ve Yatırımlar ile ilgili dökümlerin ayrı ayrı oluşturulması, 8. Üst Yönetimce blok hesaplarına aktarılan aylık 250TL/Ay ofis gider paylarına ilişkin kalan bakiyelerin ne yapılacağı ile ilgili Temsilciler Kurulunun bilgisine sunulması ve karara bağlanması, 2011 yılında husus ile ilgili alınan karara göre işlem yapılması, yılı bütçesin de yer alan Peyzaj ve Sulama Sistemi yatırım harcaması ile ilgili hususun 2011 yılı temsilciler kurulunda görüşülmesinin sağlanması, 10. İşletme ve yatırım aidatlarında yapılabilecek tasarrufların tespit edilmesi, tespitler ile ilgili teknik çalışmaların yapılarak raporlanması ve sonuçlarının temsilciler kuruluna sunulması ve karara bağlanması 11. Güvenlik hizmetlerinde danışma bürosu niteliğinin profesyonel güvenlik hizmetine dönüştürülmesi için tedbir alınması, 2010 yılı 3.3 dönem de Kurulumuzca verilen tavsiyelerin dikkate alındığı,2011 yılında ise 4.4 aylık dönemde tavsiye edilen beş hususlar alakalı olarak yönetimce çalışmalarda bulunulmasında ve dikkate alınmasında site menfaatin olacağı düşünülmektedir. ALTINCI BÖLÜM: SONUÇ başlığı altında yer alan altıncı bölüm de ; Denetim Kurulumuzca, Yönetimce aidatların toplanmasına ilişkin gerekli kararlılığın ve hassasiyetin gösterildiği, Ödenmemiş aidatların tahsili için gerekli işlemlerin yapılması ve sonuçlandırması konusunda yönetimce gerekli önlemlerin alındığı, yasal işlemlerin yapıldığı ve sürdürüldüğü, aidatların toplanmasına ilişkin yüksek oranlarda başarı sağlandığı, Blok yönetimlerine geçmiş döneme ait tahsilâtlardan aktarılacak payların belirlenerek ödenmesi konusunda yönetimce gerekli çalışmaların yapıldığı, Harcamalara ilişkin ödemelerin büyük bir bölümünün banka kanalı ile yapıldığı, mümkün olmayan durumlarda ise ödeme yapılan kişilerin kimlik fotokopisi ve adres bilgileri alınarak gider makbuzu ile ödeme yapıldığı, Yapılan faaliyetlere ilişkin karar defterinde ilgili kararların alındığı, 10

12 Yatırımlara (Site Giriş Kapıları, Güvenlik Kamerası ve Plaka Okuma Sistemi) ilişkin sürdürülen faaliyetlere ait Muayene kabul komisyonu raporları ile diğer dokümantasyonunun ilgili dosyalarında muhafaza edildiği, Her türlü duyuru ve ilanların Web sitesinde yayımlandığı ve bilgilendirmenin sürekliliğinin sağlanmaya çalışıldığı, Yatırım Bütçesinde yer alan Bitkisel Peyzaj Yapımı ve Otomatik Sulama Sistemi yatırımları ile ilgili olarak, Yönetim Kurulunca; TOKİ nin kesin kabul raporunun olumlu netleşmesi sonucuna göre planlanan yatırımların yeniden değerlendirileceği hususu ile ilgili Denetim Kurulumuzca hususun olumlu olması durumunda site menfaatinin yararına bir girişim olabileceği, Yönetim Kurulunca, denetim Kurulu olarak talep edilen bilgi, belge ve dokümanlar Kurulumuza zamanında ulaştırıldığı ve karşılıklı bilgi alış verişi yapıldığı, Geçmiş dönem denetim raporlarında yer alan tavsiyeler ile ilgili Yönetim Kurulunca olumlu ve yapıcı uygulamalarının müşahede edildiği, 2010 Yılında alınan demirbaşların Demirbaş Kayıt Defterinde ve bilgisayar ortamından da takip edildiği, Demirbaş ve sarf malzemeleri ile ilgili stok ve ambar sayımının yapıldığı ve sonuçlarının kayıtlar ile uyumlu olduğunu, hususların da tespitlerimiz olmuştur. Bu vesile ile Yönetime çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla. Mustafa Işıl ÜNLÜ Emin GÜRKAN Sinan BAŞAY Üye Üye Başkan 11

GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2010 YILI 4.3 AYLIK DÖNEM DENETİM KURULU RAPORU (01 EKİM-31 ARALIK 2010)

GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2010 YILI 4.3 AYLIK DÖNEM DENETİM KURULU RAPORU (01 EKİM-31 ARALIK 2010) GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2010 YILI 4.3 AYLIK DÖNEM DENETİM KURULU RAPORU (01 EKİM-31 ARALIK 2010) Ocak 2011 DENETLENEN TOPLU YAPININ Adı Yerleşim Yeri Adresi : GÖKSUPARK KONUTLARI : ERYAMAN

Detaylı

İSTANBUL MARENEGRO TOPLU YAPI SİTE YÖNETİMİ NİN 01.04.2010 31.03.2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN DENETİM RAPORU

İSTANBUL MARENEGRO TOPLU YAPI SİTE YÖNETİMİ NİN 01.04.2010 31.03.2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN DENETİM RAPORU İSTANBUL MARENEGRO TOPLU YAPI SİTE YÖNETİMİ NİN 01.04.2010 31.03.2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN DENETİM RAPORU 1- GİRİŞ İstanbul Kilyos 345-348-350 ve 352 Parsellerde inşaa edilen Marenegro Projesi 239 adet bağımsız

Detaylı

GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Sayı :gpk13/001 Konu : Göksuparkkonutları Toplu Yapı Yönetimi 2012 Yılı Faaliyet Raporu GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Okuma süresi yaklaşık 20 dakikadır! Sayfa 1 / 33

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU DENETİM KURULU RAPORU Denetim Kurulumuz 2012 yılı Ocak-Eylül dönemi denetimi amacıyla toplantısını 13/10/2012 günü saat 11:00 de Federasyonun İstanbul daki adresinde yapmıştır.

Detaylı

31. OLAĞAN GENEL KURUL ADANA

31. OLAĞAN GENEL KURUL ADANA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURUL ADANA 01.04.2009 31.03.2011 YÖNETİM KURULU HESAP RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU ve 01.04.2011 31.03.2013 DÖNEMİ TAHMİNİ BÜTÇESİ 7 8 Mayıs 2011 Türkiye Barolar

Detaylı

MARTI SİTESİ ÖZEL DENETİM RAPORU 01.01.2012-17.02.2013 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE.

MARTI SİTESİ ÖZEL DENETİM RAPORU 01.01.2012-17.02.2013 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. MARTI SİTESİ ÖZEL DENETİM RAPORU 01.01.2012-17.02.2013 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. Ankara Asfaltı Halk Sokak Sıddıklar Plaza No:56-7 Kozyatağı-İSTANBUL www.moorestephens.com.tr 02.04.2013 Yönetimi Ataköy

Detaylı

ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI. ÇALIġMA RAPORU (01.01.2010-31.12.2010)

ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI. ÇALIġMA RAPORU (01.01.2010-31.12.2010) ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI ÇALIġMA RAPORU (01.01.2010-31.12.2010) 1 ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI 01.01.2010-31.12.2010 HESAP DÖNEMĠ KESĠN HESAP RAPORU 01.01.2010-31.12.2010 döneminde

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2013 ADABANK A.Ş.

FAALİYET RAPORU 2013 ADABANK A.Ş. FAALİYET RAPORU 2013 ADABANK A.Ş. İÇİNDEKİLER Konu Sayfa No Banka Hakkında Bilgiler 1 Banka nın Tarihsel Gelişimi 1 Ortaklık Yapısı 1 Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler Ve Nedenleri 2 Banka nın ve Yönetim

Detaylı

T.C CEVDETİYE SULAMA BİRLİĞİ MECLİS SAYI:. (K A R A R )..\...\2015. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği.

T.C CEVDETİYE SULAMA BİRLİĞİ MECLİS SAYI:. (K A R A R )..\...\2015. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği. CEVDETİYE Sulama Birliğinin Kasım Dönemi olağan meclis toplantısı için, günü saat 10:00 de, birlik meclis toplantı salonunda, birlik başkanı Mustafa AYDIN başkanlığında,

Detaylı

GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI ARA BİLGİLENDİRME NOTU (22 Ocak-31 Temmuz 2012)

GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI ARA BİLGİLENDİRME NOTU (22 Ocak-31 Temmuz 2012) Sayı :gpk/369 Konu : Toplu Yapı Yönetimi Bilgilendirme Notu GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI ARA BİLGİLENDİRME NOTU (22 Ocak-31 Temmuz 2012) YÖNETİM KURULU BAŞKAN Sinan BAŞAY ÜYE Sami

Detaylı

TOPLU YAPI DENETİM KURULU KARARI. : 01 Temmuz 30 Eylül 2010 Dönemi Olağan Denetim Raporu

TOPLU YAPI DENETİM KURULU KARARI. : 01 Temmuz 30 Eylül 2010 Dönemi Olağan Denetim Raporu TOPLU YAPI DENETİM KURULU KARARI KARAR TARİHİ : 20.10.2010 KARAR SIRA NO : 10 KARAR KONUSU : 01 Temmuz 30 Eylül 2010 Dönemi Olağan Denetim Raporu İlgi : (a) İzmir İli-Karşıyaka İlçesi İzmir Yamaçevler

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ÇANKIRI syf. 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... II I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE

Detaylı

T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler

T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler Amaç T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, AKSU ORTA Sulama Birliği

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 BiRiM FAALiYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 GENEL BİLGİLER... 3 MİSYON... 3 VİZYON... 3 YETKİ VE SORUMLULUK... 4 GÖREVLERİ... 4 İDAREYE

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2011 YILI RAPORU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2011 YILI RAPORU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS DENETİM KOMİSYONU 2011 YILI RAPORU DENETLEME YERİ İLİ : SAMSUN BELEDİYE BAŞKANI : Yusuf Ziya YILMAZ DENETLEYEN MECLİS ÜYESİ : Kerami GÜRBÜZ MECLİS ÜYESİ : Arif KOSİF

Detaylı

30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak belirtilmiştir)

30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak belirtilmiştir) 1. Genel Bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi S.S. Doğa Sigorta Kooperatifi ( Şirket ), herhangi bir Şirket veya grubun kontrolünde değildir. 1.2 Kuruluşun ikametgâhı ve yasal yapısı, şirket

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

Avrupa Konutları Atakent 3 Denetim Kurulu Raporu Sıra no: 2014/2 Tarih: 30 Haziran 2014

Avrupa Konutları Atakent 3 Denetim Kurulu Raporu Sıra no: 2014/2 Tarih: 30 Haziran 2014 Avrupa Konutları Atakent 3 Denetim Kurulu Raporu Sıra no: 2014/2 Tarih: 30 Haziran 2014 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 41. Maddesi ve İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Halkalı 851. Ada 4 Parsel Avrupa

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GIIDA,, TARIIM VE HAYVANCIILIIK BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2011 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 31 Mayıs 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 31 Mayıs 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Konsolide finansal tablolar hakkında denetim raporu 1-3 Konsolide finansal durum

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2009 BAŞKAN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun amacı, kalkınma planları

Detaylı

BAGFAŞ BAndırmA GüBre FABrİkAlArı A.Ş. 2014 FAAlİyet raporu 1

BAGFAŞ BAndırmA GüBre FABrİkAlArı A.Ş. 2014 FAAlİyet raporu 1 BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrİkaları A.Ş. 2014 Faalİyet Raporu 1 Recep Gençer Gençer Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Bagfaş Kurucu Murahhas Azası (17 Mayıs 1970) 2 3 4 BAGFAŞ FAALİYET RAPORU 2014 5 GÜNDEM

Detaylı

DM Yapım, Fotoğraf-Video, Tasarım ve Organizasyon Ltd. Şti. Konu: Muhasebe Politikaları Kitapçığı

DM Yapım, Fotoğraf-Video, Tasarım ve Organizasyon Ltd. Şti. Konu: Muhasebe Politikaları Kitapçığı Sayfa: 1/1 Uygulama Tarihi: 01.07.2014 Politika No: I Giriş 1. Bu kitapçık, DM Yapım, Fotoğraf-Video, Tasarım ve Organizasyon Ltd. Şti. (DM YAPIM) muhasebesinin Tek Düzen Hesap Planı (THP) düzenine uygun

Detaylı

ELLİÜÇÜNCÜ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

ELLİÜÇÜNCÜ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ İÇİNDEKİLER ELLİÜÇÜNCÜ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ I. GİRİŞ 1 A. RAPORUN DÖNEMİ 1 B. ORTAKLIĞIN ÜNVANI 1 C. YÖNETIM KURULU ÜYELERİ 1 D. DENETLEME KURULU 1 E. KAR PAYI DAĞITIMI 2 F. HİSSE SENETLERİMİZİN

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEK VE İKTİSADİ İŞLETMESİ BÜTÇE, MUHASEBE, GİDER VE ALIM SATIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye İç

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ

PROJE UYGULAMA SÜRECİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2013 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI KAR AMACI GÜDEN KURULUŞLAR İZLEME VE SÖZLEŞME YÖNETİMİ SUNUM İÇERİĞİ İzleme Kapsamı, Araçları ve Faaliyetleri Yararlanıcının İzleme Kapsamındaki

Detaylı

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI 1501, 1507,1509, 1511 ve 1512 KODLU DESTEK PROGRAMLARI MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU SÜRÜM 03.00 TÜBİTAK 01.12.2013 İçindekiler GİRİŞ 4 BÖLÜM

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.09.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.09.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.09.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Halk Oyunları Federasyonu nun 01.09.2012-31.12.2012 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289

Detaylı