Joint Commission International Standartlarında Tesis Güvenliği bölümü 27 Standart Maddesinden 13 Temel 78 Ölçülebilir Element

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Joint Commission International Standartlarında Tesis Güvenliği bölümü 27 Standart Maddesinden 13 Temel 78 Ölçülebilir Element"

Transkript

1 TESİS GÜVENLİĞİ

2 Joint Commission International Standartlarında Tesis Güvenliği bölümü 27 Standart Maddesinden 13 Temel 78 Ölçülebilir Element Sağlık Bakanlığının Yataklı Tedavi Kurumları Kurumsal Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesinde Ek-1 Listesinde 9 madde başlığı altında toplanmış bulunmaktadır. TESĠS GÜVENLĠĞĠ 2

3 Tesis Güvenliği Nedir? Tesis Güvenliği Nedir? Hastalar, hasta yakınları, ziyaretçiler ve çalışanlar için güvenli ve işlevsel sağlık tesisinin oluşturulması, Bu sağlık tesisinde; Tehlike ve risklerin azaltılıp kontrol altına alınması, Kazaların ve yaralanmaların önlenmesi, Emniyet koşullarınının sağlanması için etkin bir yönetim oluşturulmasıdır. TESĠS GÜVENLĠĞĠ 3

4 Tesis Yönetimi Planlaması 1. Yangın Güvenliği Sağlanması 2. Tehlikeli Maddelerin Yönetimi 3. Acil Durum Yönetimi 4. Tıbbi Ekipmanların Yönetimi 5. Emniyetin Sağlanması 6. Güvenlik Hizmetleri 7. Destek Sistemlerin Sağlanması 8. Eğitim TESĠS GÜVENLĠĞĠ 4

5 Yangın hastane boşalttırdı Hastanenin dört katlı blokunun çatısında başlayan Yangın nedeniyle hastalar, yakınları ve sağlık görevlileri tarafından tahliye edildi. Acil durumdaki hastalar diğer hastanelere nakledilirken, 'durumu iyi görülen' hastalar bahçeye çıkarıldı. Devlet Hastanesi deposunda yangın çıktı. Yapımı halen devam eden hastanenin ek bina inşaatının bodrum katında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 trilyon liralık malzemenin kullanılamaz hale geldiği belirtildi. YANGIN GÜVENLĠĞĠ 6

6 St. George s Hospital Fire - June 10th, 2004 Sunday, October 12, 2003 / Belarus (AP) -- A fire believed to have been set by a psychiatric patient engulfed a Belarusian mental hospital Sunday, killing 30 patients and reducing much of the nearly century-old building to ash. 39 people have died after a fire broke out in a hospital in China's northeastern city of Liaoyuan, sources said Friday. At least 183 people were injured, 20 of them critically, and were transferred to seven other hospitals in the city, Xinhua news agency reported. Most of the victims were patients. YANGIN GÜVENLĠĞĠ 7

7 SAGLIK BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ 26 Temmuz 2002 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2002/4390 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik maddesine göre hazırlanan Yönerge Hastanelerde Yangın Önleme ve Söndürme Esasları belirlenmiştir. YANGIN GÜVENLĠĞĠ 8

8 Hastanelerde yangın güvenliği ile ilgili olarak; Hastanenin yangın güvenliği durumu saptanmalı, Yangın Güvenliği Emniyet Planı hazırlanmalı; Yangına karşı koruyucu önlemleri, erken teşhis ve tespiti, bastırma, hafifletme ve tesisten emniyetli kaçışı Yangın önleme ve emniyet sistemlerini ve malzemelerini denetleme, test ve bakım sıklığını, Yangın ve duman durumunda tesisin emniyetli olarak hangi bölgelere boşaltılmasını YANGIN GÜVENLĠĞĠ 9

9 Acil durumlarda müdahale ekibinin, söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekipleri belirlemeli, ilgili personele bu konularda gerekli eğitimler verilmelidir. Hastaları tahliye edecek personelin gerekli eğitimlerini kapsamalıdır. Yılda en az iki defa olmak üzere yangın simulasyonu gerçekleştirilmesi ve bu sürecin raporlanması ve görülen aksaklıkların çözümüne yönelik faaliyetlerin yapılması, Hastane büyüklüğüne ve hasta kapasitesine göre tesis yangın açısından düzenli olarak denetlenmeli ve gerekli önlemler alınmalı YANGIN GÜVENLĠĞĠ 10

10 Yangın çıkışlarının kapanmaması YANGIN GÜVENLĠĞĠ 10

11 Yangın söndürme ekipmanlarına ulaşımın engellenmemesi YANGIN GÜVENLĠĞĠ 12

12 Yangın tüpleri mutlaka sabitlenmelidir ve kullanıma hazır olması için düzenli kontrol edilmelidir. YANGIN GÜVENLĠĞĠ 13

13 Elektrik kablolarının açıkta olmasının engellenmesi YANGIN GÜVENLĠĞĠ 14

14 Tehlikeli Maddeler Kurum, tehlikeli maddelerin kullanımı, kontrolu, depolanması, taşınması ve envanterinin tutulması, tehlikeli malzeme ve atıkların uzaklaştırılması için bir plan oluşturmalıdır. Hastanede tehlikeli madde kapsamında olan maddelerin listelenmeli Bu maddeler sınıflandırılması yapılmalı, Kullanıcı alanlarda risk teşkil etmeyecek miktarlar belirlenmeli, Bu maddeler kullanım öncesi mutlaka etiketlenmeli, Birbirleriyle etkileşimde bulunabilecek olan maddeler aynı alanda bulundurulması önlenmeli, Kullanıcı personele kullanım sırasında dikkat edilmesi gereken konularla ilgili eğitim verilmeli, Personel bu maddelere maruz kaldığında neler yapılması gerektiği hakkında bilgi verilmesi sağlanmalı, TEHLĠKELĠ MADDELER 15

15 Hastane Acil Durum Planları Hastaneler olası deprem, bulaşıcı hastalık salgınları, çok sayılı yaralanmalar veya kazalar vb hastanenin günlük işleyişini değiştirecek boyutta gereçekleşebilecek olaylara hazırlıklı olmak zorundadır. Bu nedenle Hastane acil durum planları hazırlanmalıdır. Bu planda görevleri olanların sorumluluk ve yetkileri belirlenmeli, Acil durumlarda kullanılacak alternatif alanların belirlenmesi yapılmalı, Acil durum karşısında görevli yönetici ve personelin eğitimleri sağlanmalı, Acil durum planı dokümante edilmiş olarak belirlenen alanlarda bulundurulması sağlanmlıdır. Acil durum planları yılda en az bir defa test edilmeli ve raporlanmalıdır. ACĠL DURUM PLANI 17

16 Tıbbi Cihaz Yönetimi Hastanede bulunan tıbbi cihazın denetimi, testi ve bakımı için planlama yapılmalıdır. Cihazların kontrolü, testi ve bakım aralıkları belirlenmeli, Belirlenen aralıklarla kontrollleri yapılarak kayıt altına alınmalıdır. Hasta bakımı ve tedavisinde kullanılacak olan cihazların kalibrasyon planları yapılmalıdır. Hangi cihazların kalibrasyon gerektiğinin tespiti ve bunların kalibrasyon planlarının oluşturulması ve takibi, TIBBĠ CĠHAZ YÖNETĠMĠ 18

17 Tıbbi Atık Yönetimi Hastanede atıkların toplanma yöntemlerinin belirlenmesi, Yetkili bir/birkaç personelin bu işlerden sorumlu olması, Atıkların toplanma alanlarının belirlenmesi, Bu konuda ilgili personelin eğitilmesi, TIBBĠ ATIK YÖNETĠMĠ 16

18 Güvenlik ve Emniyet Hasta ve çalışanların can ve mal güvenliği sağlanmasına yönelik planlamalar yapılmalı, Belirlenen riskli hasta grupları için planlar yapılmalı, Tesis güvenliği ve emniyetinde çalışan personelin yükümlülüklerinin belirlenmesi ve eğitimi Hasta ve çalışanların güvenliği 24 saat sağlanmalıdır. GÜVENLĠK 5

19 Destek Sistemleri Yönetimi Hastaneler 7 gün 24 saat süre ile hizmet vermeleri esasında destek hizmetlerini (içme suyu, elektrik enerjisi vb) planlamalı ve kontrollerini gerçekleştirmelidir. Arızalanma veya acil durumlardaki karşılama kapasitelerini belirlemeli ve gerektiğinde nasıl temin edileceğini planlamalıdır. DESTEK SĠSTEMLER 19

20 Neler Yapılmalı? Tesis Güvenliği ve Yönetimi ile ilgili olarak bir komisyon kurulmalı, Komisyon Başkanı Hastane müdürü veya burada belirtilen işleri bizzat kontrol eden veya yöneten kişi olmalı, Mümkün ise bu yöneticinin Hastanelerde Risk Yönetimi konusunda bir eğitim almasında işleyiş takibi ve yönetimi açısından önemlidir. Komisyon hastane büyüklüğüne ve hizmet verdiği bölge veya nüfusa göre belirli aralıklarla verilen hizmet alanları kontrol edilmesini sağlanmalı. Bu raporlamalar Komisyon tarafından değerlendirilmeli ve gerekli önlemlerin planlanması Hastane Yönetimi ne iletilmelidir. TESĠS GÜVENLĠĞĠ 20

21 Neler Yapılmalı? Yangın güvenliği açısından Hastanelerde mutlaka yılda en az iki defa Yangın Tatbikatı yapılmalıdır. Buradaki aksaklıklar kayıt altına alınmalı ve yine yapılması gereken uygulamalar bu komisyonca değerlendirilerek yerine getirilmelidir. Hastane Acil Durum planına göre yapılacak tatbikata göre hastanenin durumu gözden geçirilmelidir. Acil durumlarda hastane boşaltım planının uygulaması gerçekleştirilmesi Kalibrasyon gerektiren medikal cihazların tespiti ve kalibrasyonların yapılması, Eğitim Yangın durumunda personelin görevleri Hastane Acil Durumunda personelin görevleri, Bu durumlarda neler yapmaları gerektiği TESĠS GÜVENLĠĞĠ 21

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) VE TESİS GÜVENLİĞİ

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) VE TESİS GÜVENLİĞİ TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) VE TESİS GÜVENLİĞİ Tesis Güvenliği Nedir? Hastalar, hasta yakınları, ziyaretçiler ve çalışanlar için güvenli ve işlevsel sağlık tesisinin

Detaylı

HAP VE TESİS GÜVENLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HASTANE AFET PLANLARI EĞİTİMLERİ 2009

HAP VE TESİS GÜVENLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HASTANE AFET PLANLARI EĞİTİMLERİ 2009 HAP VE TESİS GÜVENLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HASTANE AFET PLANLARI EĞİTİMLERİ 2009 AFETLER Doğrudan hasarlar varlıkları, alt yapı, sermaye, mallar ve stokları etkileyerek yok olmasına neden olur. Dolaylı

Detaylı

ÖZEL HASTANELER HİZMET KALİTE STANDARTLARI

ÖZEL HASTANELER HİZMET KALİTE STANDARTLARI ÖZEL HASTANELER HİZMET KALİTE STANDARTLARI TESİS YÖNETİMİ VE GÜVENLİK Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı 07.08.2009-İstanbul TESİS YÖNETİMİ VE GÜVENLİK Hastalar,

Detaylı

SHKS-ADSM/ADSH SETİ Özel Hastane Hizmet Kalite Standartları

SHKS-ADSM/ADSH SETİ Özel Hastane Hizmet Kalite Standartları SHKS-ADSM/ADSH SETİ Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa dayalı ek

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP)

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Haziran 2014 ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. Bu doküman, Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal Eylem Planı nın tercümesidir. Tercüme, ADN PPP Sağlık

Detaylı

SUNUŞ. Dr. Hasan GÜLER Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı

SUNUŞ. Dr. Hasan GÜLER Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 112 HİZMET KALİTE STANDARTLARI REHBERİ SÜRÜM 1.0 PERFORMANS YÖNETİMİ VE KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA 2008 SUNUŞ Ülkemizde sunulan 112 acil sağlık hizmetleri, son yıllarda

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, HASTANE AFET VE ACİL YARDIM PLANI

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, HASTANE AFET VE ACİL YARDIM PLANI KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, HASTANE AFET VE ACİL YARDIM PLANI Aysun YURDAKUL Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü, Burdur, ayurdakul@mehmetakif.edu.tr ÖZET

Detaylı

SHE Standartları. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları. Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

SHE Standartları. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları. Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. SHE Standartları 1 SHE Standartları İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. 2 İçindekiler SHE Standartları İçindekiler

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ HASTANE AFET PLANI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ HASTANE AFET PLANI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI ANKARA 1.BÖLGE GENEL SEKRETERLİĞİ KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ HASTANE AFET PLANI 2014 ANKARA 1 DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ SIRA NO: DEĞİŞİKLİK

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ

BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 18 Ağustos

Detaylı

HASTA BAKIM HİZMETLERİ

HASTA BAKIM HİZMETLERİ HASTA BAKIM HİZMETLERİ Hastanın/hasta yakınının bölüme uyumu sağlanmalıdır. Hastanın bölüme kabulünde hasta/hasta yakını; o Kahvaltı ve yemek saatleri, o Hasta ve yakınının uyması gereken kuralları, o

Detaylı

Acil Durum Planları. 1.2 Tanımlar: BİRİNCİ BÖLÜM

Acil Durum Planları. 1.2 Tanımlar: BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜM Acil Durum Planları 1. Giriş -Tanımlar: 1.1 Giriş 5331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu gereğince İşveren; a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate

Detaylı

MUĞLA DEVLET HASTANESİ

MUĞLA DEVLET HASTANESİ MUĞLA DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI Doküman No : REH 002 İlk Yayın Tarihi : 04/07/2011 Revizyon Tarihi : 00 Revizyon No : 00 ORYANTASYON REHBERİ 2011 Hastanemiz Mikrobiyoloji laboratuvarı

Detaylı

Puan. dirme dışı. Hayır Değerlen. Evet EK-1 HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI. Sıra no POLİKLİNİK HİZMETLERİ

Puan. dirme dışı. Hayır Değerlen. Evet EK-1 HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI. Sıra no POLİKLİNİK HİZMETLERİ Sıra no EK-1 HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI Puan Evet Hayır Değerlen dirme dışı POLİKLİNİK HİZMETLERİ 1 Hasta kayıt birimi hizmet sunumu için gerekli şartları karşılamalıdır. 1.1 Hasta kayıt birimi, kolaylıkla

Detaylı

Yangın, yangın eğitimi ve yasal gerekler

Yangın, yangın eğitimi ve yasal gerekler Yangın, yangın eğitimi ve yasal gerekler Ülkemizde 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun çıkması ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği konusunda birçok çalışma başlatılmış ve bu çalışmalar çok farklı

Detaylı

YÖNETİM HİZMETLERİ. Değerlendirme Ölçütü Puan STANDARTLAR

YÖNETİM HİZMETLERİ. Değerlendirme Ölçütü Puan STANDARTLAR YÖNETİM HİZMETLERİ 00 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi 15 00 01 01 01 Kalite yönetim direktörü belirlenmelidir. 00 01 01 02 Kalite yönetim biriminin çalışma ofisi olmalıdır.

Detaylı

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 1 YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDLARI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TS OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIGI ve GÜVENLİĞİ

Detaylı

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV ALACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA

Detaylı

Terminal İşletmeciliği Uygulama Esaslarına İlişkin Talimat (SHT-33B-02)

Terminal İşletmeciliği Uygulama Esaslarına İlişkin Talimat (SHT-33B-02) Terminal İşletmeciliği Uygulama Esaslarına İlişkin Talimat (SHT-33B-02) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı, sivil hava ulaşımına açık havaalanları

Detaylı

Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının

Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için alınacak önlemler

Detaylı

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6).

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6). AFETİN TANIMI Günlük çalışma düzenini bozan herhangi bir aktivite, mevcut imkanlar ile altından kalkılamayacak büyüklükte olaylardır. Bir olay sonucu, hastanedeki ekibin gücünü aşacak sayıda yararlı ve/veya

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR 1. GİRİŞ İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliğine yönelik faaliyetlerin, etkili, sürekli ve sistematik olarak yürütülebilmesi, belge

Detaylı

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kısaltmalar.3-4 Önsöz... 6 Kırşehir Hastanelerinde Değişimi Yönetiyoruz..6 Birlik Organizasyon Şeması..7 Tıbbi Hizmetler Başkanlığı 8 İdari

Detaylı

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ TS EN ISO 14001: 2004 ÇEVRE YÖNETİMİ SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ Bilgi Notu ÖZLEM DURMUŞ Çevre Mühendisi odurmus@mpm.org.tr tel: 3124675590/336 ÖZLEM ÖZER Endüstri Mühendisi oozer@mpm.org.tr

Detaylı

SEVESO II DİREKTİFİ KAPSAMINDA GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİ

SEVESO II DİREKTİFİ KAPSAMINDA GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİ SEVESO II DİREKTİFİ KAPSAMINDA GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİ SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS UNDER SEVESO II DIRECTIVE Cemal Can AYANOĞLU * Özet Hızla gelişen ve değişen yaşam şatları ile beraber çalışma koşulları

Detaylı

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Değer Katar ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Kalite Herkesin Hakkı ve Sorumluluğudur Tel: (232) 362 9944 Faks: (232) 336 9201 www.okyanusdanismanlik.com www.okyanusbilgiambari.com

Detaylı

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4)

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa

Detaylı

Fatıma ŞAHİN. Daire Başkanı

Fatıma ŞAHİN. Daire Başkanı Fatıma ŞAHİN Daire Başkanı Haziran, 2015 02/11/2011 tarih ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Madde 29- (1) Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak, ikinci ve üçüncü

Detaylı

ADSM/ADSH YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ADSM/ADSH YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ NO BÖLÜM KOD SORU 1 POLİKLİNİKLER P.1 Poliklinik girişinde gerekli düzenlemeler yapılmış mı? P.1.1 P.1.2 Poliklinik bina girişlerinde, poliklinik kat girişlerinde ( veya asansör çıkışları karşısında )

Detaylı