TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. PAZAR VE STRATEJİ BELİRLEME ARAŞTIRMALARI HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. PAZAR VE STRATEJİ BELİRLEME ARAŞTIRMALARI HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013"

Transkript

1 TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. PAZAR VE STRATEJİ BELİRLEME ARAŞTIRMALARI HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KAPSAM VE KONU TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu na 5189 sayılı Kanunun 5. maddesiyle eklenen Ek 33.madde ve tarih ve 5335 sayılı Kanun uyarınca, Ek Madde 33 de yapılan değişiklikle Uydu Telekomünikasyon ve Uydu Platform İşletmeciliği yanında, Kablo TV Platform İşletmecisi olarak da özel hukuk hükümlerine tâbi ve sermayesinin tamamı Hazineye ait bir Anonim Şirket olarak kurulmuştur. Kanun uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile imzalanan Telekomünikasyon Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Görev Sözleşmesi kapsamında Kablo TV hizmetlerini yürütmekte olup, Kablo TV Dağıtım Şebekesi nin işletilmesi ve mevzuat düzenlemesinde yetkili bulunmaktadır. Kablo TV sisteminde yaklaşık analog yayın, sayısal yayın (Teledünya Temel Paket ve Teledünya Üst Paket) ve internet (Uydunet) abonesi bulunmaktadır. Ayrıca Teledünya hizmetine bağlı olarak yaklaşık sinema paketi (SD ve Altın Sinema Paketi) abonesi bulunmaktadır. TÜRKSAT tarafından, yeterliliği bulunan bir araştırma firması vasıtasıyla 1.1 ve 1.2 nci maddelerde belirtilen hususlara yönelik olarak araştırmalar yaptırılacaktır. Yapılacak olan araştırmalar Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana ve Antalya illerinde Kablo TV şebekesinin bulunduğu bölgelerdeki kapasiteler dikkate alınarak hane halkı karar vericileriyle yapılacaktır. Araştırmada il, yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyi bazında sonuçlar istenecektir. Yapılacak olan araştırma ve istenilen çalışmalar aşağıda belirtilmiştir Kablo TV ve interaktif hizmetler kapsamında sunulan ürünler için (TELEDÜNYA ve UYDUNET) potansiyel müşteri ve aboneler üzerinde marka bilinirliliğini belirlemek amacıyla Marka Konumlandırma ve Pazar Potansiyeli Belirleme Araştırması yapılacaktır. Araştırma sonuçlarına ait raporlar oluşturularak Türksat a işbu şartnamede belirtilen şekliyle teslim edilecektir. Araştırma konuları aşağıda detaylandırılmıştır. Kablo TV ve interaktif hizmetlerin tanınma düzeyi ve mevcut durumunun tespiti, Hedef kitlenin Marka bilinirlik düzeyinin tespit edilmesi, reklam ve mesaj bilinirliğinin tespit edilmesi, imaj özelliklerinin takip edilmesi Okuyucular tarafından atfedilen algı & imaj özellikleri (rakipler arasında nerede yer aldığı, imaj haritaları) Marka potansiyeli, Bilinirlik / Satın Alma / Sadakat ilişkisi, Temel demografik değişkenler Fiyat, ürün ve hedef kitle belirleme çalışmalarının yapılması İdeal Kablo TV sistemi tanımı TTNET, Superonline, Digitürk, D-Smart, Kablo TV, Teledünya, Uydunet marka ve sistemlerinin özelliklerini, marka algılarını, marka kimlik ve kişiliklerini, müşteri profilleri ve yaşattıkları duyguları Sektördeki markaların motivasyon haritası üzerindeki konumlarının belirlenmesi, Her bir markanın ihtiyaçlar, motivasyonlar ve motivasyon segmentleri ile ilişkisinin deşifresi İnternet kullanmanın altında yatan temel ihtiyaçların tespiti Kablo TV ve interaktif hizmetlere abone olma kararlarını etkileyecek temel kriterlerin saptanması Kablo sistemi üzerinden verilen / verilecek ek (yeni) hizmetlere ( Pay Per View-PPV, Video on Demand-VOD, MVNO, Web TV Voice Over IP-VOIP) olan talebin 1

2 belirlenmesi, yeni hizmetlerin Kablo hizmetleri abone sayısını etkileyip etkilemeyeceğinin tespiti TELEDÜNYA ve UYDUNET hizmetleri için hedef kitlenin belirlenmesi Girilecek olan yeni pazarların tespit edilmesi Araştırma kapsamında, görüşülecek hedef kitlenin özellikleri şu şekilde olacaktır: Hanesinde dijital yayın bağlantısı olan ya da önümüzdeki 3 ay içerinde bağlatmayı düşünen, Hanesinde internet bağlantısı olan ya da önümüzdeki 3 ay içerinde bağlatmayı düşünen, Tüm sosyo-ekonomik statüye sahip, 18 yaş ve üzeri kişilerle görüşme yapılacaktır. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana ve Antalya illerindeki Türkiye kentsel nüfusunu demografik açıdan temsil eden kişilerle görüşme yapılacaktır Kablo TV ve interaktif hizmetler kapsamında sunulan TELEDÜNYA hizmeti için potansiyel müşteri ve aboneler üzerinde içerik memnuniyet oranını belirlemek amacıyla Teledünya İçerik Memnuniyeti Araştırması yapılacaktır. Araştırma sonuçlarına ait raporlar oluşturularak Türksat a işbu şartnamede belirtilen şekliyle teslim edilecektir. Araştırma konuları aşağıda detaylandırılmıştır. Fiyat, ürün ve hedef kitle belirleme çalışmalarının yapılması Paket uygulamalarının memnuniyet düzeyinin tespiti ve yeni paket talebi TELEDÜNYA hizmetinde HD ve 3D kanalların satışı arttırıcı etkisi ve yeterlilik durumlarının belirlenmesi TELEDÜNYA hizmetinde sinema kanallarının yeterliliğinin tespiti ve satışı arttırıcı etkisi Kablo sistemi üzerinden verilen / verilecek ek (yeni) hizmetlere ( Pay Per View-PPV, Video on Demand-VOD v.b.) olan talebin belirlenmesi, yeni hizmetlerin Kablo hizmetleri abone sayısını etkileyip etkilemeyeceğinin tespiti Kanal sıralamasından duyulan memnuniyet düzeyinin tespiti İdeal Teledünya kanal sistemi (Teledünya platformunda hangi kanalların yer almasının istendiği v.b.)tanımı Araştırma kapsamında, görüşülecek hedef kitlenin özellikleri şu şekilde olacaktır: Teledünya abonesi olan ya da önümüzdeki 3 ay içerinde bağlatmayı düşünen, Hanesinde dijital yayın bağlantısı (Digitürk, tivibu, D-Smart, uydu v.b.) olan ya da önümüzdeki 3 ay içerinde bağlatmayı düşünen, Tüm sosyo-ekonomik statüye sahip, 18 yaş ve üzeri kişilerle görüşme yapılacaktır. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana ve Antalya illerindeki Türkiye kentsel nüfusunu demografik açıdan temsil eden kişilerle görüşme yapılacaktır Yukarıda belirtilen araştırmalar haricinde sözleşme süresi boyunca Türksat ın belirlediği ve değişik koşulları içeren araştırmalar Yüklenici Firma tarafından yapılacaktır. Yapılacak olan araştırmalara ait şartlar aşağıda belirtilmiştir. Firma, sözleşme süresi içerisinde Türksat tarafından talep edilen araştırmaları kablo hizmetlerinin verildiği tüm illerde yapabilecek durumda olacaktır. Türksat tarafından yapılması talep edilen araştırmalardaki denek sayısı en az 200, fokus grup sayısı ise en az 5 olacaktır. Türksat yaptıracağı araştırmalara ait talepleri en az 2 hafta önceden firmaya yazılı olarak iletecektir. 2

3 Yapılacak olan tüm araştırmalara ait soru ve anket formları ve sürelerine ait uygulamalar Türksat ın yazılı onayı (yetkili kişiler tarafından e-posta marifetiyle verilen yazılı onaylar) ile yürürlüğe girecek ve araştırmalarda kullanılacaktır. Türksat ın talebiyle yapılan/yapılacak olan araştırmalar ve sonuçlarının sıkça takip edilmesi amacıyla Firma tarafından yapılan Omnibus çalışmalarına soru sayısı 10 u geçmemek üzere entegrasyon yapılacak olup firma durumu kabul edecektir. Türksat ın talebiyle yapılan/yapılacak olan araştırmalar ve sonuçlarının güvenilirliğinin tespit edilmesi veya herhangi bir nedenle, aynı/farklı konuları içeren araştırmalar başka bir firmaya Türksat tarafından yaptırılabilecektir. Yüklenici Firma bu duruma hiçbir şekilde itiraz etmeyecektir Araştırma Yöntemleri: 1.1 ve 1.2 maddelerinde belirtilen araştırmalar kantitatif ve kalitatif araştırma yöntemleri kullanılarak yapılacak olup Yüklenici Firma hangi araştırmada hangi yöntem ve teknikleri kullanacağını teklif ekinde ayrı ayrı detaylandıracaktır. Firma yapacağı araştırmalarda fokus grup tartışması teklif etmesi halinde fokus gruplardaki kişi sayısını teklifinde detaylı olarak belirtecektir. Firma araştırmalarla ilgili olarak iş-zaman çizelgesi ve raporların içeriğini teklifinde ayrıntılı bir şekilde verecektir Ücretlendirme: Yapılacak olan araştırmalar için ücretlendirme şartları aşağıda belirtilmiştir. Firma tarafından verilecek olan tüm teklifler KDV hariç olarak verilecektir. 1.1 ve 1.2 maddelerinde belirtilen araştırmalar için firmaların teklif ettiği denek sayısı ve fokus grup sayıları eşdeğer baza getirildikten sonra firmalardan revize teklifleri alınacak olup açık eksiltme yöntemiyle ihaleye devam edilecektir. Yapılan açık eksiltme sonucunda en düşük teklifi veren istekli Firma ile teklif ettiği bedel üzerinden 1 yıllık sözleşme imzalanacaktır. 1.3 maddesinde belirtilen araştırmalar için firma aşağıda maddeler halinde verilen araştırma yöntemlerine göre birim fiyat teklifi verecektir. Firma, Telefon ile anket yöntemine göre denek başına birim fiyat teklifi verecektir. Firmanın vermiş olduğu birim fiyat, 1.1 ve 1.2 maddelerindeki Firma, Yüz yüze kağıt kalem anket yöntemine göre denek başına birim fiyat teklifi verecektir. Firmanın vermiş olduğu birim fiyat, 1.1 ve 1.2 maddelerindeki Firma, fokus grup tartışması anket yöntemine göre grup başına birim fiyat teklifi verecektir. Firmanın vermiş olduğu birim fiyat, 1.1 ve 1.2 maddelerindeki Firma, web üzerinden anket yöntemine göre grup başına birim fiyat teklifi verecektir. Firmanın vermiş olduğu birim fiyat, 1.1 ve 1.2 maddelerindeki Firma, ilgili maddeler (1.1. ve 1.2) kapsamında yapılacak olan araştırmalar için web üzerinden anket yöntemine göre araştırma teklifi vermemesi halinde teklif edeceği birim fiyat, ilgili maddeler kapsamında yapacağı araştırmalar için teklif ettiği en düşük birim fiyatın yarısını geçemeyecek şekilde olacaktır. Firma, mobil cihazlar (pda v.b.) üzerinden anket yöntemine göre grup başına birim fiyat teklifi verecektir. Firmanın vermiş olduğu birim fiyat, 1.1 ve 1.2 maddelerindeki araştırmalarda da aynı yöntemi uygulaması halinde 1.1 ve 1.2 3

4 maddelerindeki araştırmalar için vermiş olduğu anket birim fiyatının 1,25 katını geçemeyecektir. Firma, ilgili maddeler (1.1. ve 1.2) kapsamında yapılacak olan araştırmalar için mobil cihazlar üzerinden anket yöntemine göre araştırma teklifi vermemesi halinde teklif edeceği birim fiyat, ilgili maddeler kapsamında yapacağı araştırmalar için teklif ettiği en düşük birim fiyatın yarısını geçemeyecek şekilde olacaktır. Firma, yapılan/yapılacak olan araştırmalar ve sonuçlarının sıkça takip edilmesi amacıyla soru sayısı 10 u geçmemek üzere aylık olarak omnibus çalışma tekniğine ait fiyat teklifi verecektir. Yapılacak olan tüm araştırmalar için ihtiyaç duyulması halinde, TÜRKSAT yetkilileri, yapılacak olan araştırmalardaki denek sayısının en az 3 katı oranında abone iletişim bilgilerini Yüklenici firma ile paylaşacaktır. Yapılacak olan anketler bu listeler üzerinden gerçekleştirilecektir. Yukarıda belirtilen araştırma sonuçlarından hareketle Kablo TV ve İnteraktif Hizmetler kapsamında sunulan ürün ve hizmetlerin aboneler ve potansiyel müşteriler üzerindeki etkileri ölçülecek olup müşteri memnuniyetinin ve abone sayılarının arttırılması adına geliştirilecek politikaların tespiti için veriler sağlanmış olacaktır. Araştırma sonuçlarının iletişim ve pazarlama stratejisini oluşturma çalışmalarına girdi sağlaması da Türksat tarafından hedeflenmektedir. 2. TANIMLAR Türksat: Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. yi, Firma: Şartname konusu araştırmaları yapacak olan yüklenici firmayı, ICC/ESOMAR: International Chamber of Commerce/European Society for Opinion and Marketing Research, Mevcut Abone: Halen Kablo TV hizmetinden yararlanan aboneleri Kantitatif Araştırma: Araştırma projesinin amacı gereği, sayısal veriye ulaşma gerekliliği olduğunda kullanılan yöntemi, Kalitatif Araştırma: Marka, ürün veya hizmetler hakkında, hedef kitlenin veya tüketicilerin düşünce, tutum, eğilim, duygu ve alışkanlıklarını küçük örneklemler kullanarak ve detaylı veri toplayarak derinlemesine anlamayı amaçlayan araştırma yöntemini, Örneklem planı: Kantitatif Araştırmada illere göre Bireysel Müşterilerin dağılımını ifade eder. 3. GENEL HUSUSLAR Araştırma sonuçları MS Office uygulamaları kullanılarak raporlanacaktır. Araştırma sonuçları kapsamında video ve ses kayıtlarının oluşması halinde tüm video ve ses kayıtları Windows Media Player programında çalışacak şekilde yapılandırılacaktır. Projede çalışacak CATI operatörler, anketörler (saha araştırmacıları) v.b personel, işin Yüklenici firması tarafından soru formu içeriği, anket teknikleri ve denek seçimi konusunda eğitilecektir. Eğitimde, her bir saha araştırmacısının soru formunu tam olarak anlaması, tüm soruları tutarlı bir biçimde yorumlaması ve tüm soruları önceden belirlenmiş tarzda sorması üzerinde yoğunlaşılacaktır. Yapılacak olan tüm araştırmalara ait soru ve anket formları ve sürelerine ait uygulamalar Türksat ın yazılı onayı (yetkili kişiler tarafından e-posta marifetiyle verilen yazılı onaylar) ile yürürlüğe girecek ve araştırmalarda kullanılacaktır. Soru ve anket formunun Türksat tarafından onaylanmasından sonra bir pilot uygulama yapılacak ve soru ve anket formunun işlevini görüp görmediği teyit edilecektir. Pilot uygulama sırasında gerekli görüldüğü takdirde soru formunda değişiklikler yapılacaktır. 4

5 Araştırmalarda çalışacak saha araştırmacıları, Yüklenici firma saha yöneticilerinin denetimi altında, takımlar şeklinde, önceden belirlenmiş bölgelerde ve noktalarda çalışacaklardır. Firma ihtiyaç duyacağı hizmet alanını veya desteği, sorumluluk kendisinde kalmak ve Türksat tan yazılı izin almak koşuluyla yeterliliği bulunan başka firmaları alt yüklenici olarak çalıştırabilecektir. Firma araştırmalarda kullanacağı yazılım ve donanım altyapıları hakkında teklif dosyasında detaylı bilgi verecektir. Firma teknik şartnamenin her bir maddesine Kabul edilmiştir veya Kabul Edilmemiştir şeklinde cevap verecektir. Herhangi bir maddeye cevap verilmemesi halinde o maddenin kabul edildiği varsayılacaktır. 4. FİRMADA ARANAN NİTELİKLER Firmanın aşağıdaki şartlara haiz olması gerekmektedir: 4.1. Pazarlama ve Kamuoyu Araştırmacıları Derneği üyesi olması, 4.2. ICC/ESOMAR üyesi olması, 4.3. Uluslararası araştırma kuruluşlarıyla iş deneyimi bulunması ve bunu kanıtlaması, 4.4. Başka bir telekomünikasyon firmasıyla sözleşme süresince TÜRKSAT ın yazılı izni olmadan anlaşma içinde bulunmaması, 4.5. Firma bu araştırma projesiyle ilgili olarak başka kurum veya kuruluşlarla işbirliği yapacak ise bu kurum veya kuruluşların da Pazarlama ve Kamuoyu Araştırmacıları Derneği üyesi olması, 4.6. Son üç yıl içinde bu araştırma konusuna benzer konularda yaptığı araştırmalara ilişkin referans belgeleri ibraz etmesi ve bu araştırmaları hangi yöntemlerle gerçekleştirdiğini beyan etmesi 5. İŞİN TESLİM ŞEKLİ VE SÜRESİ 5.1. Sözleşmenin süresi imzalandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıldır. İş bu şartnamenin 1.1 ve 1.2 maddelerinde belirtilen araştırmalara ait analiz raporları sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 2 ay içerisinde Türksat a teslim edilecektir. 1 yıllık dönem içerisinde yukarıda bahsi geçen her bir araştırma işin Yüklenici firması tarafından yapılarak TÜRKSAT a teslim edilecektir Firma araştırmalar sonucu oluşturulan raporları yazılı olarak ve CD ortamında (2 şer takım halinde) teslim edilmesi gereken süreler dahilinde Türksat a iletecektir Sözleşmenin süresi istenildiği takdirde Yüklenici Firma nın da yazılı onayı alınarak Türksat tarafından en fazla 1 (bir) yıl daha uzatılabilir. 6. FİRMANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 6.1. Firma, Pazarlama ve Kamuoyu Araştırmacıları Derneği ve ICC/ESOMAR kuralları doğrultusunda hareket edecektir Firma, araştırmalara ilişkin her konuda Türksat la sürekli temas halinde olacak bir koordinatör belirleyecek ve iletişim bilgilerini Türksat a bildirecektir Firma, araştırmaları dolayısıyla üstlendiği işi yürütmek için doğrudan veya dolaylı çalıştırdığı bütün elamanların yeterliliği, güvenirliliği konusunda her türlü sorumluluğu üstlenecek ve gerekli önlemleri alacaktır. Bu elamanların neden olacağı maddi-manevi zararların sorumluluğu firmaya ait olacaktır Firma bu araştırmalar kapsamında kendisinin veya bir başkasının reklâmını yapamayacaktır Firma araştırmalara ve sonuçlarına ilişkin olarak topladığı bilgileri 3. şahıslara vermeyecektir TÜRKSAT, iş bu ihale dokümanı ve sonrasında imzalanacak olan sözleşme kapsamında açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek, üçüncü şahıslara dava sonucunda herhangi bir 5

6 tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması halinde bundan dolayı uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararı işin yüklenici firmasına aynen rücu edecektir Firma, Daimi kadrosunda yer alan üst düzey personelinin ve danışman olarak yararlandığı uzmanların isim ve niteliklerini teklifinde belirtecektir. 7. TÜRKSAT IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 7.1. Türksat, Firmanın iş bu şartname kapsamında yapacağı araştırmalar için ihtiyaç duyabileceği bilgiler konusunda yardımcı olacaktır Türksat Firmanın incelenip, görüş bildirmek/onay vermek üzere sunduğu bilgi ve belgeler ile ara raporlarını 3 iş günü içerisinde, sonuç ve yönetici raporlarını da 7 işgünü içerisinde cevaplandıracaktır. 8. SONUÇ VE RAPORLAMADA İSTENENLER Firma araştırma sonuçlarını ara rapor, sonuç raporu ve yönetici raporu olmak üzere 3 ana gruba ayıracak olup tüm araştırma sonuçlarını bu şekilde Türksat a teslim edecektir. Ara raporlar ( çalışmanın seyrine ilişkin saha raporları): Araştırmanın başladığı tarihten itibaren 2 şer haftada bir olmak üzere Türksat a teslim edilecektir. Tüm alt detaylar bu raporda Türksat a iletilecektir. Sonuç raporu: Araştırma sonuçlarının teslim edilmesi gereken sürenin sonunda verilmesi gereken ana rapordur. Ara raporlardaki tüm verilerin işlenerek oluşturulduğu ve genel sonuçları gösteren rapordur. Yönetici raporu: Türksat üst yönetimine sunulmak üzere hazırlanmış ve genel ifadeleri içeren sonuç raporunun özet halini ifade eden rapordur. Raporlara ilişkin her türlü bilgi ve kayıtlar rapora ek olarak verilecektir. 9. RAPORLARIN KABULÜ Firma sonuç ve yönetici raporunun teslimini müteakip, TÜRKSAT ın belirleyeceği bir tarihte Türksat ın belirlediği personele raporla ilgili detaylı sunum yapacaktır. Bu sunumu müteakip varsa raporun eksikleri tamamlanması istenecek, eksiği yoksa rapor onaylanacaktır. Sunumla ilgili yol v.s. giderler firmaya ait olacaktır. 10. EĞİTİM - SEMİNER VERİLMESİ Her bir araştırma için raporların onaylanmasından sonra, sonuçların değerlendirilme, raporlama teknikleri ve yorumlanmalarıyla ilgili olarak araştırma sonuçları hakkında araştırma proje yönetmeni veya eşiti bir uzman tarafından Türksat A.Ş.Genel Müdürlüğünde 1 günlük araştırma metotları ve sonuçların yorumlanmasına ilişkin bir eğitim semineri düzenlenecektir. Firma, Yapılan araştırmalar sonucunda oluşturulan Yönetici Raporu kapsamında Türksat Üst Yönetimine 2 saati geçmeyecek şekilde sunum yapacaktır. Yapılacak olan sunuma Firma nın konuyla ilgili en tecrübeli ve gelebilecek her türlü soruya cevap verebilecek yöneticisi katılacaktır. 11.GİZLİLİK Taraflar işbu ihale ve sonucunda imzalanacak sözleşmedeki hak ve çıkarlarını veya bilgi, doküman ile herhangi bir detayı hiçbir şekilde diğer tarafın yazılı onayı olmaksızın üçüncü şahıslara bildirmeyeceklerdir. Türk yargı mercilerinin kararları saklı kalmak kaydıyla, sözleşmenin amaçları doğrultusunda herhangi bir ifşa veya yayınlama gerekliliği konusunda bir uzlaşmazlık ortaya çıkarsa Türksat ın bu konudaki kararı nihai olacaktır. Gizlilik yükümlülüğü sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesinden sonra da devam edecektir. 12. CEZAİ HÜKÜMLER: 6

7 12.1. Şartnamede belirtilen yükümlülüklerden her hangi birisinin yerine getirilmemesi halinde, Sözleşme bedelinin yüzde üçü (%3) tutarında, yerine getirilmeyen her yükümlülük maddesi için ayrı ayrı olmak üzere cezai işlem uygulanır ve firmanın hakedişinden defaten kesilerek tahsil edilir. Firmanın hak ediş alacağı olmaması halinde Firmanın iş bu sözleşme kapsamında vermiş olduğu kesin teminat mektubu nakde çevrilerek tahsis edilen ceza tahsil edilecektir Araştırma raporlarının teslim edilmesi gereken süre dahilinde teslim edilmemesi halinde her geçen gün için o araştırmaya ait toplam bedelin %2 si oranında ceza tahakkuk ettirilecektir. Ancak işbu madde kapsamında kesilen cezaların toplamı sipariş geçilen araştırmaya ait KDV hariç bedelin %50 sini geçemeyecektir Daha önce cezai hüküm uygulanmasına neden olan fiilin tamamen veya kısmen devamında, ceza oranları, Şirket tarafından kademeli olarak 5 katına kadar (2, 3, 4, 5, katı) yükseltilerek uygulanır. Firmanın bu ceza uygulamalarına rağmen yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ise sözleşme fesih hükümleri uygulanır. 7

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Eğitim süresi Ders Saati Gün

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Eğitim süresi Ders Saati Gün K-3: Mesleki Eğitim Kursları Hizmet Alım İlan Örneği T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI 1 İl Müdürlüğümüz/Hizmet

Detaylı

İŞ NET SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi

Detaylı

VOICE SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

VOICE SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme taraflar arasında 6 sayfa ve 18 maddeden ibaret olarak.../.../... tarihinde İstanbul'da 3 (üç) nüsha olarak imzalanmıştır. 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi 29 Ekim Cad. No1 Kuyumcukent

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALIM ŞARTNAMESİ

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALIM ŞARTNAMESİ ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2012/23318 KONU : DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALIM İŞİ SON BAŞVURU TARİHİ: 07.11.2012 Çarşamba / Saat 15.00 Türkiye Futbol Federasyonu tarafından aşağıda detaylı olarak

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI Madde 1. İhale Konusu İşlere

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

ANA SÖZLEŞME. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi

ANA SÖZLEŞME. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi ANA SÖZLEŞME Madde 1 Taraflar Versiyon No: ANA12.0.0 Hizmet Veren : TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ( TÜRKSAT)

Detaylı

EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ

EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ 1- TARAFLAR Bir tarafta, İçerenköy Mah. Kartal Sok. Kaya İş Merkezi No:10/2 Bostancı Köp. Ataşehir/İstanbul adresinde mukim EMİN TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HASAN DOĞAN MİLLİ TAKIMLAR KAMP VE EĞİTİM TESİSLERİ DEKORASYON İŞLERİ YAPIMI KAPALI ZARF USULÜ İLE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HASAN DOĞAN MİLLİ TAKIMLAR KAMP VE EĞİTİM TESİSLERİ DEKORASYON İŞLERİ YAPIMI KAPALI ZARF USULÜ İLE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ 16.12.2013 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2013/27594 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HASAN DOĞAN MİLLİ TAKIMLAR KAMP VE EĞİTİM TESİSLERİ DEKORASYON İŞLERİ YAPIMI SON İHALE DOSYA SATIN ALAMA TARİHİ

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. 416 Saat

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. 416 Saat EK-3: Mesleki Eğitim Kursları Hizmet Alım İlan Örneği T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI HİZMET ALIM İLANI 1 İl Müdürlüğümüz/Hizmet

Detaylı

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı

EK-8 HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

EK-8 HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER EK-8 HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Başlıklar ve Yorum Madde 4- Tanımlar Madde 5- Bildirimler, Olurlar, Onaylar, Belgeler

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ 1. AŞAMA LİSANS, KURUMSAL LİSANS BAKIMI, UYARLAMA/GELİŞTİRME ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALIMI İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER

Detaylı

İl Müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır.

İl Müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMASYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI HİZMET ALIM İLANI İl Müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır.

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

İl Müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Eğitim süresi

İl Müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Eğitim süresi T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI HİZMET ALIM İLANI İl Müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır.

Detaylı

Profesyonel Araştırma ve TÜAD Kuralları Eğitimi (GAB 2014, ISO 20252, ESOMAR) GAB 2014 & ISO 20252 05.06.2014 06.06.2014 1

Profesyonel Araştırma ve TÜAD Kuralları Eğitimi (GAB 2014, ISO 20252, ESOMAR) GAB 2014 & ISO 20252 05.06.2014 06.06.2014 1 Profesyonel Araştırma ve TÜAD Kuralları Eğitimi (GAB 2014, ISO 20252, ESOMAR) GAB 2014 & ISO 20252 05.06.2014 06.06.2014 1 Eğitim İçeriği GAB & ISO 20252 Nedir Denetim ve Belgelendirme Prosedürü Kapanış

Detaylı

İzmir İçin Bilişimde Paydaşlık Organizasyonu Projesi İhale Dosyası

İzmir İçin Bilişimde Paydaşlık Organizasyonu Projesi İhale Dosyası İzmir İçin Bilişimde Paydaşlık Organizasyonu Projesi İhale Dosyası İÇİNDEKİLER Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri Söz. Ek-1: Genel Koşullar Söz. Ek-2: Teknik

Detaylı

.. - BİOTEKNO İNTERAKTİF SERVİS NUMARASI YÖNETİM SÖZLEŞMESİ

.. - BİOTEKNO İNTERAKTİF SERVİS NUMARASI YÖNETİM SÖZLEŞMESİ İşbu İNTERAKTİF SERVİS NUMARASI YÖNETİM Sözleşmesi / /201 tarihinde, İstanbul da, Kayışdağı Caddesi Kayaoğlu Plaza No:119 Kat:3 34750 Küçükbakkalköy Mah. Ataşehir İstanbul adresinde mukim BİOTEKNO BÜTÜNLEŞİK

Detaylı

ELFE İLETİŞİM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

ELFE İLETİŞİM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ELFE İLETİŞİM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Taraflar Bir tarafta Ayvalı Mah. Gazze Cad. Mert Apt. No:36/10 Etlik- Keçiören/ANKARA adresinde mukim ELFE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİC.LTD. ŞTİ. (Kısaca

Detaylı

YARDIMCI HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TASARISI 3(G)

YARDIMCI HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TASARISI 3(G) YARDIMCI HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TASARISI 3(G) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/133356 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra Kurum olarak anılacaktır)

Detaylı

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ 5355 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/12/2007 No : 2007/13058 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/3/1950 No : 5659

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (U) BENDİNE GÖRE YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI YÖNETMELİĞİ (TASLAK) Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İŞ NET KURUMSAL MPLS VPN HİZMETİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET KURUMSAL MPLS VPN HİZMETİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET KURUMSAL MPLS VPN HİZMETİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ Madde 1: Kuruma İlişkin Bilgiler Kurum Adı : Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. NİN SUNDUĞU ELİTT HİZMETİ NE İLİŞKİN İŞLETMECİ SÖZLEŞMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. NİN SUNDUĞU ELİTT HİZMETİ NE İLİŞKİN İŞLETMECİ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. NİN SUNDUĞU ELİTT HİZMETİ NE İLİŞKİN İŞLETMECİ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve İŞLETMECİ ADI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. NİN SUNDUĞU ELİTT HİZMETİ NE İLİŞKİN İŞLETMECİ

Detaylı

YAŞ MEYVE SEBZE SEKTÖRÜNDE ULUSLARARASI PAZARLARDA GIDA GÜVENLİĞİ FARKINDALIK PROJESİ

YAŞ MEYVE SEBZE SEKTÖRÜNDE ULUSLARARASI PAZARLARDA GIDA GÜVENLİĞİ FARKINDALIK PROJESİ YAŞ MEYVE SEBZE SEKTÖRÜNDE ULUSLARARASI PAZARLARDA GIDA GÜVENLİĞİ FARKINDALIK PROJESİ FİRMALARIN EĞİTİM VE DANIŞMANLIK İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ I - SATIN ALMANIN

Detaylı