GÜNÜMÜZDE TÜRKĠYE DEKĠ TELEVĠZYON YAYINCILIĞININ GENEL GÖRÜNÜMÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNÜMÜZDE TÜRKĠYE DEKĠ TELEVĠZYON YAYINCILIĞININ GENEL GÖRÜNÜMÜ"

Transkript

1 GÜNÜMÜZDE TÜRKĠYE DEKĠ TELEVĠZYON YAYINCILIĞININ GENEL GÖRÜNÜMÜ Ceyda ILGAZ BÜYÜKBAYKAL Özet Türkiye de görsel basın alanı olarak televizyon alanında kamu hizmeti anlayıģıyla baģlayan yayıncılık sistemi zamanla değiģime uğramıģtır. Günümüzde geliģen teknolojinin getirdiği yeniliklerle televizyon yayıncılığındaki değiģimler devam etmektedir. KüreselleĢen dünyada teknolojik alanda meydana gelen geliģmelerle birlikte televizyon kanalları giderek çoğalmaktadır. Bu çalıģmanın konusu Türkiye de televizyon yayıncılığında yaģanan geliģmelerdir. Ayrıca geliģen teknolojinin getirdiği yeniliklerin görsel basın alanındaki yansımalarına değinilecektir. Anahtar Kelimeler: Televizyon, Televizyon yayıncılığı, Televizyon kanalı A General Aspect of TV Broadcasting in Turkey Nowadays Abstract The broadcasting system has started as public service by visual media TV, changed by time. Nowadayds, the changes in TV broadcasting has been continueing due to technological developments. The number of the TV channels is increasing with the technological developments in a globalized world. The developments of TV Broadcasting in Turkey is the subject of this paper. Plus, the reflections of innovations of the developing technology to the visual media in Turkey are dealed. Keywords: TV, TV broadcasting, TV channel. Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü

2 CEYDA ILGAZ BÜYÜKBAYKAL GiriĢ Türkiye deki televizyon yayıncılığına iliģkin giriģimler 1950 li yıllara dayanmaktadır. Ancak bu dönemdeki çalıģmalar çeģitli nedenlerden dolayı sonuca ulaģamamıģtır. Türkiye de televizyon yayıncılığına ilk olarak Ġstanbul Teknik Üniversitesi nde üniversite eğitimi kapsamında, kapalı devre olarak baģlanılmıģtır. Düzenli yayınlar ise 1968 yılında TRT Ankara Televizyonu tarafından baģlatılmıģtır (Büyükbaykal, 2004: 69). Ġlk televizyon yayını siyah-beyaz (mono) olarak 31 Ocak 1968 tarihinde gerçekleģtirilmiģtir. Türkiye de 1968 de TRT bünyesinde devlet tekeli olarak baģlayan televizyon yayınları, teknik geliģimini 1980 li yıllara kadar tamamlamıģ, 1980 li yılların sonuna doğru kanal sayısını 5 e çıkararak; uydu teknolojisinden yararlanarak yalnız ülke içine değil, Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerine de televizyon yayınlarını ulaģtırmıģtır (Aziz, 1999: 8). 31 Ocak 1968 tarihinde siyah-beyaz olarak baģlayan televizyon yayıncılığı 1 Temmuz 1984 tarihinde renkli yayın olarak devam etmiģtir. Siyahbeyaz televizyon yayıncılığının 16 yıl kadar sürdüğü anlaģılmaktadır. Günümüzde TRT nin; TRT-1, TRT-Haber, TRT-3, TRT-4, TRT-GAP, TRT- Çocuk, TRT-6, TRT-Avaz, TRT-Türk, TRT-Belgesel, TRT-Müzik, TRT- Arapça, TRT-HD, TRT-Anadolu ve TRT-Okul olmak üzere yayın yapan 15 kanalı bulunmaktadır. Türkiye deki Televizyon Yayıncılığı Sınır ötesi yayıncılık anlayıģı ile artık ulusal sınırların dıģına çıkılarak uluslararası düzeyde yayınlar yapılabilmektedir. Ülkemizde geliģen teknolojinin getirdiği yenilikler ve uydu aracılığıyla yapılan televizyon yayınları görsel basın alanında büyük ilerlemelere neden olmuģtur. Özellikle 1990 lı yılların baģından itibaren özel televizyon kanallarının yayın hayatına baģlaması ile birlikte çok seslilik ilkesinin egemen olduğu bir döneme geçilmiģtir. Sınır ötesi televizyon yayınları sayesinde geniģ kitlelere aynı anda seslenebilme fırsatı elde edilmiģtir. Birbiri ardına açılan ve yayın hayatına baģlayan özel kanallar, televizyon yayıncılığı alanına birçok yenilik getirmiģtir. Örneğin reyting kavramı da özel kanalların yayın hayatına baģlamasıyla yaģamımıza girmiģtir ve bu kavram giderek özellikle özel kanalları farklı arayıģlara yöneltmiģtir. Radyo ve televizyon yayınlarını düzenlemek amacıyla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) oluģturulmuģtur. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, ulusal ve bölgesel frekans planlamaları yaptıracak, müracaatta bulunan 24

3 GÜNÜMÜZDE TÜRKĠYE DEKĠ TELEVĠZYON YAYINCILIĞININ GENEL GÖRÜNÜMÜ kuruluģlara tarafsızlık ve hakkaniyet ölçüleri içinde yayın izni ve lisans verecek, kanal ve frekans tahsisi yapmakla görevlendirilmiģtir. Radyo ve Televizyon kuruluģlarına verici tesislerinin kurulması ve iģletilmesi iznini vermekle de yetkili kılınan Üst Kurul, özel radyo televizyonların yayın için yerine getirmeleri gereken ön Ģart ve standartları belirleme yetkisine de sahip bulunmaktadır. Üst Kurul ayrıca, radyo ve televizyon yayınlarının ilkelerini ve taraf olunan uluslararası anlaģmalara uygunluğunu da denetlemektedir (Onur, 1998: 102). RTÜK e izleyici kesimi tarafından iletilen Ģikayetler, televizyon yayınlarına, toplumsal ahlak ve Türk aile yapısının korunması çerçevesinde ciddi bir duyarlılıkla yaklaģıldığını göstermektedir. Ulusal televizyon kanalları tarafından yürütülen yayıncılık çerçevesindeki program içeriklerine bakıldığı zaman, özellikle yerli dizilerde yayıncıların bu tür duyarlılığı sadece yasal düzenlemeler nedeniyle değil, toplum ve aile yapısını gözetmek için de gösterdikleri anlaģılmaktadır. Yerli televizyon dizilerinde özellikle prime-time kuģağında, diğer programlara göre cinselliğin belirgin Ģekilde sınırlı olduğu görülmektedir. Türkiye nin ilk özel televizyon kanalı, Uzan Grubu na ait Magic Box- Star 1 kanalıdır. 1 Mart 1990 tarihinden itibaren Eutelstat F5 uydusundan test sinyallerini yayınlamaya baģlayan Magic Box-Star 1 kanalı 7 Mayıs 1990 tarihinde ise, günde 5 saat yayına baģladı (Yengin,1994: 117). Ġlerleyen yıllarla birlikte uyguladığı yayın politikası sayesinde Magic Box-Star 1 kanalı TRT den daha fazla izlenen bir kanal olmayı baģarmıģtır. Örneğin, Star 1, 15 Ocak 1991 baģlayan Körfez SavaĢı nı CNN e bağlanarak 24 saat kesintisiz yayınladı. CNN tarafından yayınlanan görüntüleri yayınlarken simultane çeviri yaparak yayını sürdürüyordu. Ġzleyicilerden gelen eleģtiri üzerine TRT de Star 1 gibi CNN e bağlanarak ve simultane çeviri yaparak yayın yaptı (Özçağlayan, 1998, s.208). Türkiye nin ikinci özel televizyon kanalı yine Uzan Grubu nun 27 Ocak 1992 tarihinde yayınına baģladığı Teleon olmuģtur. Teleon u, 1 Mart 1992 de düzenli yayına baģlayan Show TV izlemiģtir (Adaklı, 2006: ). Show TV nin sahibi o dönemde Ġktisat Bankası nın da sahibi olan Erol Aksoy idi. Show TV nin ardından aynı Ģirket bu kez yine Türkiye de bir ilke daha imza atarak ilk paralı televizyon (pay TV) olan Cine 5 uygulamasını baģlattı. Batı ülkelerinde uygulaması çoktan baģlayan bu yayınların diğerlerine 25

4 CEYDA ILGAZ BÜYÜKBAYKAL göre farkı, yayınlarının Ģifreli olması ve yalnızca abone olanlara bu yayınları izleme izni verilmesi idi (Aziz, 1999: 107). Televizyon programlarının uluslararası dağılımında ve uluslararası ortak yapımlarda özellikle 1980 lerden itibaren bir hareketlenme gözlenmektedir. Ülkeler arası program alıģ veriģi artmıģ, kanal sayıları çoğalmıģ ve buna bağlı olarak da kanallar arasında rekabet baģlamıģtır. Bu bağlamda giderek daha kaliteli programların yapılmasına ve farklı projelerin üretilmesine gereksinim duyulmuģtur. Teknolojik ve ekonomik açılardan yeterli olanaklara sahip olamayan ülkeler geliģmiģ ülkelerle iģbirliği içine girmiģlerdir. Büyük medya kuruluģlarının içeriklerini yerelleģtirmek adına iletiģim alanında küresel-yerel birlikteliğinin Türkiye deki en belirgin örneği, 1999 yılında Doğan Medya Grubu nun Time Warner Grubu ile iģbirliği yaparak 2000 yılında CNN Türk haber kanalını yayın hayatına baģlatmıģ olmasıdır. CNN kanalının küresel alanda izlediği yayın politikasına paralel olarak CNN Türk kanalı, yurt genelindeki geliģmeleri ayrıntılarıyla ve uzman görüģleriyle izleyicisine aktarmaktadır. CNN bu durumda reklam piyasası ile görsel-iģitsel yayıncılık piyasasında egemen konumda olan ve ülkenin ekonomik ve politik çevreleriyle yakın iliģkiler içinde olan neredeyse Türk medya piyasasının tekel konumundaki grubuyla iģbirliği yapmayı seçmiģtir (Tutal, 2005: ). Küresel-yerel ortaklığıyla ilgili bir diğer örnek ise, Türkiye de CNBC ve Kanal E iģbirliği ile kurulan ve 2000 yılında yayın hayatına giren CNBC-e kanalıdır. NBC nin sahibi olduğu CNBC, ABD deki haber alanına hükmetmektedir. MSNBC, NBC nin Microsoft la yürüttüğü kablolu yayındır ve ABD de kablolu yayın izlenme oranlarında ikinci sırayı almaktadır (Silvia, 2001: 33). CNBC-e kanalının tüm programları sektörün uzmanları tarafından hazırlanmaktadır. Türkiye nin en deneyimli ekonomi habercileri, yıllarca finans piyasalarında hizmet vermiģ uzmanlar CNBC-e ekranlarında izleyicilerle buluģmaktadır. Ayrıca CNBC-e kanalında ekonominin yanı sıra küreselleģmenin temel felsefelerinden olan Batılı toplumların yaģam tarzını benimsetme amacına yönelik orijinal dillerinde (özellikle Ġngilizce) alt yazılı film ve diziler yayınlanmaktadır. Türkiye deki yabancı sermayeli medya ve yabancı formatlı televizyon programlarına bakıldığında kültürel açıdan yozlaģma söz konusudur. Örneğin CNBC-e kanalında izlenilen tamamen Ġngilizce ve alt yazılı diziler ve filmler dil ve kültür açısından toplumu etkilemektedir. Bu tip kanallardaki medya içerikleri, yerli kültürel-toplumsal kodlardan üretilmediği için ciddi sıkıntıları 26

5 GÜNÜMÜZDE TÜRKĠYE DEKĠ TELEVĠZYON YAYINCILIĞININ GENEL GÖRÜNÜMÜ da beraberinde getirebilmektedir. ABD ve Avrupa daki küresel medya kuruluģlarının kendi bakıģ açılarıyla formatlanıp üretilen programlar, medyanın küreselleģmesine bağlı olarak tek kültür yapısına doğru bir hareketlilik oluģturmaktadır. Böylece özellikle Amerikan medya kuruluģları kendi kültürlerini dünyaya pazarlayarak, kendi ideolojilerini diğer ülkelere yaymakta ve yayınladıkları reklamlarla küresel tüketim kültürüne hizmet etmektedirler. Türkiye deki televizyon yayıncılığında yabancı sermaye yatırımlarının devamında Rupert Murdoch a ait News Corp. ġirketi, Atlantic Records Ģirketiyle birlikte TGRT yi 98 milyon dolara satın almıģtır ve bu kanal Fox TV olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Alman Axel Springer Doğan TV nin %25 ini satın almıģtır. Doğan Yayın Holding CNN Türk ten sonra bir diğer küresel etkinlik olarak, ünlü eğlence kanalı TNT ve çocuk kanalı Cartoon Network ün de Türkiye de yayını için Turner Broadcasting System le iģbirliği içine girmiģtir. Benzer biçimde Türk medya kuruluģlarının da yurt dıģında yabancı medya kuruluģlarına ortaklığı söz konusudur: Doğan Holding in %75, Ġsviçreli Ringier in %25 payıyla kurulan ortaklıkla Kanal D Romanya, yurt dıģında kurulan ilk Türk televizyonudur (Uluç, 2008: 214). Öte yandan Ocak 2011 de kabul edilen yeni RTÜK yasasına göre Türk medyasındaki yabancı sermaye payı %25 ten %50 ye çıkarılmıģtır. Türkiye deki televizyon yayıncılığına iliģkin rakamsal verilere bakıldığında bazı sonuçlara ulaģmak mümkündür: Türkiye nin kanalı sloganıyla yayın yapan Kanal D, Nielsen Audience Measurement adlı kuruluģun raporuna göre 2010 yılında 308 gün en çok izlenerek diğer kanalları geride bırakmıģtır. Türkiye de reyting rekorları kıran dizilerin de aralarında bulunduğu 70 ten fazla Türk dizisi, geçen yıl 20 nin üzerinde ülkeye ulaģarak 50 milyon doların üzerinde para kazandırmıģtır. Ortadoğu daki yabancı programlarda Türk dizilerinin payı %60 civarındadır. Balkanlar a da 2011 itibariyle 30 dan fazla dizi satılmaktadır. Türk televizyonları gençlik dizilerini ve sitcomları pazarlamakta sıkıntı yaģarken, aģk-dram konulu dizileri kolaylıkla pazarlayabilmektedir. Ortadoğu da Türk dizilerine duyulan yoğun ilgi ticari alana da yansımıģ ve çeģitli sektörlerdeki iģ potansiyelini artırmıģtır. Son dönemdeki diziler Türkiye ve Ortadoğu ülkeleri arasındaki yakınlaģmanın önemli bir aracı olmuģtur. Bu kültürel yakınlaģma beraberinde ekonomik yakınlaģmayı da getirmiģtir. Araplara ev satıģlarının artması, dizi film karakterlerinin giydikleri 27

6 CEYDA ILGAZ BÜYÜKBAYKAL giysilere dayalı olarak artan tekstil ürünleri talebi, ev tekstili satıģlarındaki artıģlar bu yakınlaģmaya örnek olarak gösterilebilir lı yıllar boyunca televizyon yayıncılığı alanında faaliyet gösteren 5 büyük gruba (Doğan, Bilgin, Aksoy, Ġhlas, Uzan), 1990 lı yılların sonlarından itibaren DoğuĢ (ġahenk Ailesi), Çukurova (Karamehmet Ailesi) ve Park (Turgay Ciner) grupları dahil olmuģ, böylece sektördeki görünüm değiģmiģ ve rekabet artmıģtır itibariyle sektörde Doğan, Çalık, Ciner, Çukurova, DoğuĢ grupları söz sahibidir. Tablo 1. Mart 2011 Ġtibariyle Türkiye nin Önde Gelen Medya Gruplarının Sahip Oldukları Televizyonlar DOĞAN HOLDĠNG AYDIN DOĞAN Televizyon Doğan Yayın Holding Kanal D Star TV Doğan Turner TV leri CNN Türk TNT Cartoon Network Ġnteraktif TV Fix TV Digital Yayın Platformu D Smart ÇALIK HOLDĠNG AHMET ÇALIK Televizyon atv Yeni Asır TV (Bölgesel) CĠNER HOLDĠNG TURGAY CĠNER Televizyon HaberTürk TV Bloomberg HT 28

7 GÜNÜMÜZDE TÜRKĠYE DEKĠ TELEVĠZYON YAYINCILIĞININ GENEL GÖRÜNÜMÜ ÇUKUROVA HOLDĠNG MEHMET EMĠN KARAMEHMET Televizyon Show TV Lig TV ShowMax ShowPlus ShowTurk SkyTurk Spormax TürkMax Digital Yayın Platformu Digiturk DOĞUġ HOLDĠNG FERĠT ġahenk Televizyon NTV CNBC-e e2 NBA TV NTV Spor Kral TV Televizyonun reklam mecralarından biri olarak toplam reklam gelirleri içindeki yeri çok önemlidir. Örneğin 1999 yılı rakamlarına göre toplam reklam geliri 1.2 milyar dolar civarındadır ve bunun %32 si televizyona aittir yılında krizden dolayı 550 milyon dolara kadar düģen toplam reklam gelirinin %42 sini televizyon oluģturmuģtur yılındaki toplam reklam harcamaları 3, 612 milyar TL yi bulmuģ ve bunun %55,85 i televizyona aittir. Yıllık reklam harcaması raporlarına bakılacak olursa televizyon, büyük reklam veren gruplarınca en fazla önemsenen mecralardan biridir. Televizyon kanallarının izlenme oranları ve izleyenlerin hangi gelir gruplarına mensup oldukları bilgisi de, ürünlerini hangi mecradan ve nasıl pazarlayacağı konusunda stratejik hedefler belirleyen reklam verenler açısından çok önemlidir. Dolayısıyla reklam gelirlerini artırmaya çalıģan televizyon yönetimleri, özellikle görece pahalı malların tüketimlerine yönelebilecek üst ve 29

8 CEYDA ILGAZ BÜYÜKBAYKAL orta gelir grubuna mensup bireylerin izleme kalıplarını yakınen takip etmek durumundadır (Adaklı, 2006: 259). Tablo 2. Reklamcılar Derneği üyesi medya ajanslarının verileriyle belirlenen dönemine ait televizyondaki reklam harcamaları Televizyon Milyon TL Pay % ,017 55, ,442 52, ,687 52, ,760 53, ,442 52, ,140 50,71 Çevrimiçi: Dünyadaki toplam reklam harcamalarına bakıldığında (milyar dolar bazında) 2007 den 2010 a doğru gazete, dergi, radyo mecralarında harcamaların azaldığı; TV, internet, açıkhava ve sinema mecralarında harcamaların arttığı görülmektedir. Türkiye deki reklam harcamalarında finans, iletiģim, otomotiv, gıda ve inģaat sektörleri ön plana çıkmaktadır. Türkiye deki televizyon kanallarında dönem dönem yarıģma programları, müzik eğlence programları, skeçlerin yer aldığı komedi dizileri ön plana çıkmıģtır. Günümüzde ise evlilik programları, yemek-dans yarıģmaları, Survivor, Wipe-Out, Fear Factor gibi dünyada birçok ülkede de aynı anda yayınlanan yabancı formatlı yarıģmalar, yerli diziler, tartıģma programları ve futbol maçları yüksek reyting almaktadır. Yine Türkiye de televizyon kanalları yüksek reyting aldığı için, birçok kez aynı filmi göstermektedir. Televizyon kanalları reyting ve reklam kaygısıyla daha çok iģ yapan ve en fazla talep gören programlara yönelmektedirler. Program seçiminde bir bakıma popülerlik önem kazanmaktadır. Ġzleyicileri bilgilendirmek ve eğitmek iģlevi giderek önemini yitirmiģtir. Günlük olayların insanları bilgilendirmek adına ciddi bir biçimde sunulduğu haber programları bile özel kanalların çoğalmasıyla birlikte magazinleģmektedir. Özel televizyon kanallarında haberlerin veriliģ biçimlerinde farklılıklar gözlenmektedir. Daha çok sansasyonel habercilik 30

9 GÜNÜMÜZDE TÜRKĠYE DEKĠ TELEVĠZYON YAYINCILIĞININ GENEL GÖRÜNÜMÜ anlayıģı ile yayın yapan özel kanallar giderek daha fazla reklam geliri elde etmek amacını gütmektedirler. Yine Türkiye de abonelik sisteminin ön görüldüğü paralı dijital platformlarda ise izleyici, farklı paketlerde değiģik tematik içerikli kanalları takip etme Ģansı yakalamaktadır. Örneğin spor-belgesel-film-dizi-marketing paketi gibi yılı itibariyle paralı kanallardan Digitürk-lig TV süper lig maçlarını, D-Smart Ģampiyonlar ligi ve UEFA maçlarını, Digitürk-Spormax kanalı Ġngiltere Premier ligi, NTV ve NTV Spor La Liga yı, TV8 Serie A yı, TRT Bundesliga yı, Kanal A Fransız ligini yayınlamaktadır. SONUÇ Televizyonun izleyicilerden gelen geri bildirimi takip etmesine olanak sağlayan internet ortamı, yeni iletiģim teknolojilerinden biri olarak ön plana çıkmaktadır. Günümüzde Türkiye deki her yayıncı kuruluģun program akıģına yer veren ve programlarını tanıtan bir web sayfası vardır. Yine son dönemde baģta yerli televizyon dizileri olmak üzere gündemdeki televizyon programlarının her birinin birer web sayfası bulunmaktadır. Bu sayfaların birçoğu belirli ölçülerde interaktifleģtirilmiģ olan web sayfalarıdır. Bu web sayfaları, ayrıca programı izleyenlerin birbirleriyle tartıģtıkları, fikirlerinibeğenilerini paylaģtıkları buluģmam noktalarıdır. Bu sayfalar özellikle yapımcı firmalar tarafından da izlenmektedir. Öte yandan Türkiye deki televizyon yayıncılığında, son yıllarda sıklıkla görülen belirgin yanlıģların-eksikliklerin giderilmesi için yapılması gerekenler Ģunlardır: Doğru Türkçe kullanımına dikkat edilmelidir. Haberle yorumu karıģtıran anlayıģ terk edilmelidir. Haber servisleri, kanal yönetimlerinin iģ ve siyaset dünyasıyla olan pazarlık mekanizmalarının dıģında tutulmalıdır. Yayıncı kuruluģlar, yayıncılığı haksız amaç ve çıkarları doğrultusunda kullanmamalıdır. Çok sesliliğin ve kültürel zenginliğin korunmasına önem verilmelidir. Yayınlarda dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımcılığına, aģağılama ve önyargılara yer verilmemelidir. Toplumda korku veya kargaģa yaratabilecek olaylar çıkması durumunda sağduyulu yayıncılık benimsenmelidir. Özel hayata ve kiģilik haklarına saygılı olunmalıdır. Kadın haklarına sahip çıkılmalı, kadınları metalaģtıran anlayıģtan uzak durulmalı ve kadınların sorunlarını ayrıntılarıyla ele alan programlara geniģ ölçüde yer verilmelidir. Çocukların ve gençlerin psikolojik-fizyolojik geliģimlerine olumlu yönde katkıda bulunacak programlara önem verilmelidir. Toplumun her kesimine yönelik çok yönlü eğitici-öğretici 31

10 CEYDA ILGAZ BÜYÜKBAYKAL programlara yer verilmelidir. Hukuki açıdan hak doğduğunda kiģi veya kurumlara cevap-düzeltme hakkı tanınmalıdır ve izleyicilerin televizyon yayınlarından beklentileri, duyarlılıkları ile sıkıntıları da dikkate alınmalıdır. 32

11 GÜNÜMÜZDE TÜRKĠYE DEKĠ TELEVĠZYON YAYINCILIĞININ GENEL GÖRÜNÜMÜ KAYNAKÇA ADAKLI, G. (2006), Türkiye de Medya Endüstrisi, Ankara: Ütopya Yayınevi. AZĠZ, A. (1999), Türkiye de Televizyon Yayıncılığının 30 Yılı, Ankara: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu. BÜYÜKBAYKAL, C. (2004), Türkiye de Televizyon Alanında Küresel- Yerel Birlikteliği: CNN Türk ve CNBC-e Örneği, Ġstanbul: Dilek Ofset. ÖZÇAĞLAYAN, M. (1998), Yeni ĠletiĢim Teknolojileri ve DeğiĢim, Ġstanbul: Alfa Basım. ONUR, R. (1998), Türkiye nin Toplumsal Tanıtımında Özel ve Kamu Televizyonculuğunun Yeri, YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, Ġstanbul. SĠLVĠA, T. (2001), Global News Perspectives on the Information Age, Second Edition, USA: Iowa State University Press. TUTAL, N. (2005), KüreselleĢme ĠletiĢim Kültürlerarasılık, Ġstanbul: Kırmızı Yayınları. ULUÇ, G. (2008), KüreselleĢen Medya: Ġktidar ve Mücadele Alanı, Ġstanbul: Anahtar Kitaplar. YENGĠN,H. (1994), Ekranın Büyüsü, Ġstanbul: Der Yayınları

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Fatma

Detaylı

THE TRADE RELATION OF MEDIA AND SPORTS IN THE SAMPLE OF TURKISH TV BROADCASTING RIGHTS OF FOOTBALL MATCHES AND ITS FUTURE

THE TRADE RELATION OF MEDIA AND SPORTS IN THE SAMPLE OF TURKISH TV BROADCASTING RIGHTS OF FOOTBALL MATCHES AND ITS FUTURE 264 THE TRADE RELATION OF MEDIA AND SPORTS IN THE SAMPLE OF TURKISH TV BROADCASTING RIGHTS OF FOOTBALL MATCHES AND ITS FUTURE Mihalis Kuyucu* *Asst.Prof., Istanbul Aydın University, Turkey, michaelkuyucu@gmail.com,

Detaylı

ISSN: 1306-3111/1308-7320 Received: January 2013 NWSA ID: 2014.9.2.4C0183 Accepted: April 2014 E-Journal of New World Sciences Academy

ISSN: 1306-3111/1308-7320 Received: January 2013 NWSA ID: 2014.9.2.4C0183 Accepted: April 2014 E-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Humanities Status : Original Study ISSN: 1306-3111/1308-7320 Received: January 2013 NWSA ID: 2014.9.2.4C0183 Accepted: April 2014 E-Journal of New World Sciences Academy Nazım Ankaralıgil Ege University,

Detaylı

ISBN 978-6051-37-009-5 (Basılı) ISBN 978-6051-37-010-1 (Elektronik) Tel : (212) 455 63 29 Faks : (212) 512 06 41 E-posta : ito.yayin@ito.org.

ISBN 978-6051-37-009-5 (Basılı) ISBN 978-6051-37-010-1 (Elektronik) Tel : (212) 455 63 29 Faks : (212) 512 06 41 E-posta : ito.yayin@ito.org. Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNg 2010 FAALİYET RAPORU

DOĞAN YAYIN HOLDİNg 2010 FAALİYET RAPORU DOĞAN YAYIN HOLDİNg 2010 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİR BAKIŞTA DYH 2 Faaliyet Alanları 4 İş Ortaklıkları 6 Hizmet ve Ürünler 12 DYH nin Temel Yapıtaşları 14 Sayılarla Doğan Yayın Holding 14 DYH nin Ortaklık

Detaylı

E-HİZMET KALİTESİ VE E-MAĞAZA İMAJININ E-TATMİN DÜZEYİ VE E-SADAKAT DÜZEYİNE ETKİLERİNİN AMPİRİK OLARAK ANALİZİ

E-HİZMET KALİTESİ VE E-MAĞAZA İMAJININ E-TATMİN DÜZEYİ VE E-SADAKAT DÜZEYİNE ETKİLERİNİN AMPİRİK OLARAK ANALİZİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ E-HİZMET KALİTESİ VE E-MAĞAZA İMAJININ E-TATMİN DÜZEYİ VE E-SADAKAT DÜZEYİNE ETKİLERİNİN AMPİRİK OLARAK ANALİZİ

Detaylı

ÜLKE MARKASI İNŞA SÜRECİNDE TÜRKİYE NİN TANITIMI:

ÜLKE MARKASI İNŞA SÜRECİNDE TÜRKİYE NİN TANITIMI: T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÜLKE MARKASI İNŞA SÜRECİNDE TÜRKİYE NİN TANITIMI: KURUMLAR,

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU Aralık 2010 DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. DOĞAN YAYIN HOLDİNG 2010 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİR BAKIŞTA DYH Faaliyet Alanları İş Ortaklıkları Hizmet ve Ürünler

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DÖNEM PROJESĠ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ SERKAN KARASLAR PROJE DANIġMANI

Detaylı

Doğan Yayın Holding A.Ş. FAALİYET RAPORU. 01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi

Doğan Yayın Holding A.Ş. FAALİYET RAPORU. 01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi Doğan Yayın Holding A.Ş. FAALİYET RAPORU 01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi İÇİNDEKİLER I. Dünyada ve Türkiye de Doğan Yayın Holding II. DYH nin Temel Yapıtaşları Misyon, Vizyon, Değerler ve Strateji III.

Detaylı

TMSF TARAFINDAN MERKEZ GRUBU MEDYA ŞİRKETLERİNİN SATIŞI HAKKINDA 1998/4 SAYILI REKABET KURULU TEBLİĞİ ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANAN REKABET KURUMU 2.

TMSF TARAFINDAN MERKEZ GRUBU MEDYA ŞİRKETLERİNİN SATIŞI HAKKINDA 1998/4 SAYILI REKABET KURULU TEBLİĞİ ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANAN REKABET KURUMU 2. TMSF TARAFINDAN MERKEZ GRUBU MEDYA ŞİRKETLERİNİN SATIŞI HAKKINDA 1998/4 SAYILI REKABET KURULU TEBLİĞİ ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANAN REKABET KURUMU 2. DAİRE GÖRÜŞÜ Ankara, 10 Ağustos 2007 İÇİNDEKİLER 1. KONU...

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER Ġçindekiler.. 1 Kısaltmalar 3

ĠÇĠNDEKĠLER Ġçindekiler.. 1 Kısaltmalar 3 ĠÇĠNDEKĠLER Ġçindekiler.. 1 Kısaltmalar 3 Bölüm I: Yeni ĠletiĢim Teknolojilerindeki GeliĢmeler A-Yeni ĠletiĢim Teknolojileri GiriĢ.....5 Karasal sayısal yayın... 8 Ġzleyici Açısından Genel Bir Değerlendirme

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2008. Türkiye nin. yenilikçi, öncü, sorumlu. güçlü. medya şirketi

FAALİYET RAPORU 2008. Türkiye nin. yenilikçi, öncü, sorumlu. güçlü. medya şirketi FAALİYET RAPORU 2008 Türkiye nin yenilikçi, öncü, sorumlu ve güçlü medya şirketi İÇİNDEKİLER 1 Dünyada ve Türkiye de Doğan Yayın Holding 2 Faaliyet Alanları 4 Güçlü İş Ortaklıkları 6 Hizmet ve Ürünler

Detaylı

TURĠZM ĠġLETMELERĠNDE E-TĠCARET: YEMEKSEPETĠ.COM ÜZERĠNDE SATIġ YAPAN YĠYECEK-ĠÇECEK ĠġLETMELERĠNDE BĠR ĠNCELEME: KONYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ

TURĠZM ĠġLETMELERĠNDE E-TĠCARET: YEMEKSEPETĠ.COM ÜZERĠNDE SATIġ YAPAN YĠYECEK-ĠÇECEK ĠġLETMELERĠNDE BĠR ĠNCELEME: KONYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMELERĠNDE E-TĠCARET: YEMEKSEPETĠ.COM ÜZERĠNDE SATIġ YAPAN YĠYECEK-ĠÇECEK ĠġLETMELERĠNDE BĠR ĠNCELEME: KONYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ Hazırlayan Meral

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2009

FAALİYET RAPORU 2009 FAALİYET RAPORU 2009 DOĞAN YAYIN HOLDING A.S. 1 2009 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER BİR BAKIŞTA DYH 4 Faaliyet Alanları ve İş Ortaklıkları 5 Hizmet ve Ürünler 13 Yapı Taşları 14 Sayılarla DYH YÖNETİM 16 Yönetim

Detaylı

doğan yayın holding a.ş. 2011 faaliyet raporu

doğan yayın holding a.ş. 2011 faaliyet raporu doğan yayın holding a.ş. 2011 faaliyet raporu içindekiler Bir Bakışta 1 Misyon ve Strateji 2 Faaliyet Alanları 8 Hissedar Değeri Yönetim 10 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 12 Yönetim Kurulu 14 İcra Kurulu

Detaylı

CAMELS DERECELENDĠRME SĠSTEMĠNE GÖRE ĠMKB DEKĠ YERLĠ VE YABANCI SERMAYELĠ BANKALARIN KARġILAġTIRMALI ANALĠZĠ 1

CAMELS DERECELENDĠRME SĠSTEMĠNE GÖRE ĠMKB DEKĠ YERLĠ VE YABANCI SERMAYELĠ BANKALARIN KARġILAġTIRMALI ANALĠZĠ 1 CAMELS DERECELENDĠRME SĠSTEMĠNE GÖRE ĠMKB DEKĠ YERLĠ VE YABANCI SERMAYELĠ BANKALARIN KARġILAġTIRMALI ANALĠZĠ 1 Comparative Analysis Of Domestic And Foreign Capital Banks In Istanbul Stock Exchange As Per

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. Faaliyet Raporu 2013

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. Faaliyet Raporu 2013 DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. Faaliyet Raporu 2013 Mart 2014 Doğan Yayın Holding A.Ş. Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 34676 Üsküdar/İstanbul www.dyh.com.tr 2013 FAALİYET RAPORU HIZLI BİR BAKIŞ...

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 ŞUBAT 2011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 ġekġller LĠSTESĠ... 2 TABLOLAR LĠSTESĠ...

Detaylı

EGE SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ 1359 Sok. No:1 Kat:4 D:14 Umut Sitesi Alsancak - ĠZMĠR TÜRKĠYE Tel Fax : +90 232 463 05 02 www.eskd.org.

EGE SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ 1359 Sok. No:1 Kat:4 D:14 Umut Sitesi Alsancak - ĠZMĠR TÜRKĠYE Tel Fax : +90 232 463 05 02 www.eskd.org. EGE SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ 1359 Sok. No:1 Kat:4 D:14 Umut Sitesi Alsancak - ĠZMĠR TÜRKĠYE Tel Fax : +90 232 463 05 02 www.eskd.org.tr ĠZMĠR MEDĠKAL TURĠZM SEKTÖR ANALĠZĠ PROJESĠ ARAġTIRMA RAPORU Bu

Detaylı

ONLINE (ÇEVRİM İÇİ) ALIŞVERİŞTE AKADEMİSYEN DAVRANIŞLARI VE ALIŞVERİŞE YÖNELTEN ETKENLER

ONLINE (ÇEVRİM İÇİ) ALIŞVERİŞTE AKADEMİSYEN DAVRANIŞLARI VE ALIŞVERİŞE YÖNELTEN ETKENLER Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2014, C.19, S.4, s.65-76. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2014,

Detaylı

ÇANAKKALE TARIM SEKTÖRÜ TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROJESİ FAALİYET SONUÇ RAPORU

ÇANAKKALE TARIM SEKTÖRÜ TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROJESİ FAALİYET SONUÇ RAPORU GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI ÇANAKKALE TARIM SEKTÖRÜ TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROJESİ FAALİYET SONUÇ RAPORU ÇANAKKALE ŞUBAT 2012 İÇİNDEKİLER Ġçindekiler

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠNĠN ĠHTĠSAS FUARLARI BAKIMINDAN ARZ POTANSĠYELĠ VE MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

ĠZMĠR ĠLĠNĠN ĠHTĠSAS FUARLARI BAKIMINDAN ARZ POTANSĠYELĠ VE MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Ege Akademik BakıĢ / Ege Academic Review 7 (2) 2007: 421-443 ĠZMĠR ĠLĠNĠN ĠHTĠSAS FUARLARI BAKIMINDAN ARZ POTANSĠYELĠ VE MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ SUPPLY POTENTIAL OF ĠZMĠR IN TERMS OF FAIRS ON

Detaylı

TÜRKİYE DE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI VE ÖNERİLER ALİ AYDIN İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRKİYE DE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI VE ÖNERİLER ALİ AYDIN İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI VE ÖNERİLER ALİ AYDIN 104664039 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLAR ARASI FİNANS YÜKSEK LİSANS PROGRAMI PROF. DR. VELİYE YANLI 2010 TÜRKİYE

Detaylı

OLUMSUZ YÖNLERİYLE MEDYA MASS MEDİA WİTH NEGATIVE ASPECTS. Yrd.Doç. Armağan GÖKÇEARSLAN

OLUMSUZ YÖNLERİYLE MEDYA MASS MEDİA WİTH NEGATIVE ASPECTS. Yrd.Doç. Armağan GÖKÇEARSLAN OLUMSUZ YÖNLERİYLE MEDYA MASS MEDİA WİTH NEGATIVE ASPECTS Yrd.Doç. Armağan GÖKÇEARSLAN Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Grafik Öğretmenliği Anasanat Dalı armagangokce@hotmail.com

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 17

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 17 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 17 KAMU YÖNETİMİNDE AÇIK KAYNAK KODLU YAZILIMLAR Fulya AKYILDIZ Özet Bilgi teknolojilerinde kullanılan açık kaynak kodlu yazılımlar (AKKY),

Detaylı

Ġstanbul da Kültür Ekonomisini Döndüren Çarklardan biri: MĠMARLIK. Sektörel AraĢtırma Raporu

Ġstanbul da Kültür Ekonomisini Döndüren Çarklardan biri: MĠMARLIK. Sektörel AraĢtırma Raporu Ġstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri 2010 Ġstanbul da Kültür Ekonomisini Döndüren Çarklardan biri: MĠMARLIK Temel Yapısal Özellikler, Fırsat ve Tehditler, Politika Önerileri Sektörel AraĢtırma

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİNDE EKONOMİ BASINININ YERİ. Yakup SAĞIROĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİNDE EKONOMİ BASINININ YERİ. Yakup SAĞIROĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİNDE EKONOMİ BASINININ YERİ Yakup SAĞIROĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ Anabilim Dalı: İletişim Sanatları Programı: İletişim Sanatları

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 2011 FAALİYET RAPORU

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 2011 FAALİYET RAPORU 2011 FAALİYET RAPORU Nisan 2012 İçerik 1. Bir Bakışta 1.1. Vizyon ve Strateji 1.2. Faaliyet Alanları 1.3. Hissedar Değeri 2. Yönetim 2.1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. Yürütme

Detaylı

TÜRK MEDYASININ SERMAYE YAPISI VE SİYASAL İKTİDARLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

TÜRK MEDYASININ SERMAYE YAPISI VE SİYASAL İKTİDARLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl 5, Sayı 1, Haziran 2012 (1-21) TÜRK MEDYASININ SERMAYE YAPISI VE SİYASAL İKTİDARLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Onur DURSUN* Öz Kitle iletişim

Detaylı