GÜNÜMÜZDE TÜRKĠYE DEKĠ TELEVĠZYON YAYINCILIĞININ GENEL GÖRÜNÜMÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNÜMÜZDE TÜRKĠYE DEKĠ TELEVĠZYON YAYINCILIĞININ GENEL GÖRÜNÜMÜ"

Transkript

1 GÜNÜMÜZDE TÜRKĠYE DEKĠ TELEVĠZYON YAYINCILIĞININ GENEL GÖRÜNÜMÜ Ceyda ILGAZ BÜYÜKBAYKAL Özet Türkiye de görsel basın alanı olarak televizyon alanında kamu hizmeti anlayıģıyla baģlayan yayıncılık sistemi zamanla değiģime uğramıģtır. Günümüzde geliģen teknolojinin getirdiği yeniliklerle televizyon yayıncılığındaki değiģimler devam etmektedir. KüreselleĢen dünyada teknolojik alanda meydana gelen geliģmelerle birlikte televizyon kanalları giderek çoğalmaktadır. Bu çalıģmanın konusu Türkiye de televizyon yayıncılığında yaģanan geliģmelerdir. Ayrıca geliģen teknolojinin getirdiği yeniliklerin görsel basın alanındaki yansımalarına değinilecektir. Anahtar Kelimeler: Televizyon, Televizyon yayıncılığı, Televizyon kanalı A General Aspect of TV Broadcasting in Turkey Nowadays Abstract The broadcasting system has started as public service by visual media TV, changed by time. Nowadayds, the changes in TV broadcasting has been continueing due to technological developments. The number of the TV channels is increasing with the technological developments in a globalized world. The developments of TV Broadcasting in Turkey is the subject of this paper. Plus, the reflections of innovations of the developing technology to the visual media in Turkey are dealed. Keywords: TV, TV broadcasting, TV channel. Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü

2 CEYDA ILGAZ BÜYÜKBAYKAL GiriĢ Türkiye deki televizyon yayıncılığına iliģkin giriģimler 1950 li yıllara dayanmaktadır. Ancak bu dönemdeki çalıģmalar çeģitli nedenlerden dolayı sonuca ulaģamamıģtır. Türkiye de televizyon yayıncılığına ilk olarak Ġstanbul Teknik Üniversitesi nde üniversite eğitimi kapsamında, kapalı devre olarak baģlanılmıģtır. Düzenli yayınlar ise 1968 yılında TRT Ankara Televizyonu tarafından baģlatılmıģtır (Büyükbaykal, 2004: 69). Ġlk televizyon yayını siyah-beyaz (mono) olarak 31 Ocak 1968 tarihinde gerçekleģtirilmiģtir. Türkiye de 1968 de TRT bünyesinde devlet tekeli olarak baģlayan televizyon yayınları, teknik geliģimini 1980 li yıllara kadar tamamlamıģ, 1980 li yılların sonuna doğru kanal sayısını 5 e çıkararak; uydu teknolojisinden yararlanarak yalnız ülke içine değil, Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerine de televizyon yayınlarını ulaģtırmıģtır (Aziz, 1999: 8). 31 Ocak 1968 tarihinde siyah-beyaz olarak baģlayan televizyon yayıncılığı 1 Temmuz 1984 tarihinde renkli yayın olarak devam etmiģtir. Siyahbeyaz televizyon yayıncılığının 16 yıl kadar sürdüğü anlaģılmaktadır. Günümüzde TRT nin; TRT-1, TRT-Haber, TRT-3, TRT-4, TRT-GAP, TRT- Çocuk, TRT-6, TRT-Avaz, TRT-Türk, TRT-Belgesel, TRT-Müzik, TRT- Arapça, TRT-HD, TRT-Anadolu ve TRT-Okul olmak üzere yayın yapan 15 kanalı bulunmaktadır. Türkiye deki Televizyon Yayıncılığı Sınır ötesi yayıncılık anlayıģı ile artık ulusal sınırların dıģına çıkılarak uluslararası düzeyde yayınlar yapılabilmektedir. Ülkemizde geliģen teknolojinin getirdiği yenilikler ve uydu aracılığıyla yapılan televizyon yayınları görsel basın alanında büyük ilerlemelere neden olmuģtur. Özellikle 1990 lı yılların baģından itibaren özel televizyon kanallarının yayın hayatına baģlaması ile birlikte çok seslilik ilkesinin egemen olduğu bir döneme geçilmiģtir. Sınır ötesi televizyon yayınları sayesinde geniģ kitlelere aynı anda seslenebilme fırsatı elde edilmiģtir. Birbiri ardına açılan ve yayın hayatına baģlayan özel kanallar, televizyon yayıncılığı alanına birçok yenilik getirmiģtir. Örneğin reyting kavramı da özel kanalların yayın hayatına baģlamasıyla yaģamımıza girmiģtir ve bu kavram giderek özellikle özel kanalları farklı arayıģlara yöneltmiģtir. Radyo ve televizyon yayınlarını düzenlemek amacıyla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) oluģturulmuģtur. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, ulusal ve bölgesel frekans planlamaları yaptıracak, müracaatta bulunan 24

3 GÜNÜMÜZDE TÜRKĠYE DEKĠ TELEVĠZYON YAYINCILIĞININ GENEL GÖRÜNÜMÜ kuruluģlara tarafsızlık ve hakkaniyet ölçüleri içinde yayın izni ve lisans verecek, kanal ve frekans tahsisi yapmakla görevlendirilmiģtir. Radyo ve Televizyon kuruluģlarına verici tesislerinin kurulması ve iģletilmesi iznini vermekle de yetkili kılınan Üst Kurul, özel radyo televizyonların yayın için yerine getirmeleri gereken ön Ģart ve standartları belirleme yetkisine de sahip bulunmaktadır. Üst Kurul ayrıca, radyo ve televizyon yayınlarının ilkelerini ve taraf olunan uluslararası anlaģmalara uygunluğunu da denetlemektedir (Onur, 1998: 102). RTÜK e izleyici kesimi tarafından iletilen Ģikayetler, televizyon yayınlarına, toplumsal ahlak ve Türk aile yapısının korunması çerçevesinde ciddi bir duyarlılıkla yaklaģıldığını göstermektedir. Ulusal televizyon kanalları tarafından yürütülen yayıncılık çerçevesindeki program içeriklerine bakıldığı zaman, özellikle yerli dizilerde yayıncıların bu tür duyarlılığı sadece yasal düzenlemeler nedeniyle değil, toplum ve aile yapısını gözetmek için de gösterdikleri anlaģılmaktadır. Yerli televizyon dizilerinde özellikle prime-time kuģağında, diğer programlara göre cinselliğin belirgin Ģekilde sınırlı olduğu görülmektedir. Türkiye nin ilk özel televizyon kanalı, Uzan Grubu na ait Magic Box- Star 1 kanalıdır. 1 Mart 1990 tarihinden itibaren Eutelstat F5 uydusundan test sinyallerini yayınlamaya baģlayan Magic Box-Star 1 kanalı 7 Mayıs 1990 tarihinde ise, günde 5 saat yayına baģladı (Yengin,1994: 117). Ġlerleyen yıllarla birlikte uyguladığı yayın politikası sayesinde Magic Box-Star 1 kanalı TRT den daha fazla izlenen bir kanal olmayı baģarmıģtır. Örneğin, Star 1, 15 Ocak 1991 baģlayan Körfez SavaĢı nı CNN e bağlanarak 24 saat kesintisiz yayınladı. CNN tarafından yayınlanan görüntüleri yayınlarken simultane çeviri yaparak yayını sürdürüyordu. Ġzleyicilerden gelen eleģtiri üzerine TRT de Star 1 gibi CNN e bağlanarak ve simultane çeviri yaparak yayın yaptı (Özçağlayan, 1998, s.208). Türkiye nin ikinci özel televizyon kanalı yine Uzan Grubu nun 27 Ocak 1992 tarihinde yayınına baģladığı Teleon olmuģtur. Teleon u, 1 Mart 1992 de düzenli yayına baģlayan Show TV izlemiģtir (Adaklı, 2006: ). Show TV nin sahibi o dönemde Ġktisat Bankası nın da sahibi olan Erol Aksoy idi. Show TV nin ardından aynı Ģirket bu kez yine Türkiye de bir ilke daha imza atarak ilk paralı televizyon (pay TV) olan Cine 5 uygulamasını baģlattı. Batı ülkelerinde uygulaması çoktan baģlayan bu yayınların diğerlerine 25

4 CEYDA ILGAZ BÜYÜKBAYKAL göre farkı, yayınlarının Ģifreli olması ve yalnızca abone olanlara bu yayınları izleme izni verilmesi idi (Aziz, 1999: 107). Televizyon programlarının uluslararası dağılımında ve uluslararası ortak yapımlarda özellikle 1980 lerden itibaren bir hareketlenme gözlenmektedir. Ülkeler arası program alıģ veriģi artmıģ, kanal sayıları çoğalmıģ ve buna bağlı olarak da kanallar arasında rekabet baģlamıģtır. Bu bağlamda giderek daha kaliteli programların yapılmasına ve farklı projelerin üretilmesine gereksinim duyulmuģtur. Teknolojik ve ekonomik açılardan yeterli olanaklara sahip olamayan ülkeler geliģmiģ ülkelerle iģbirliği içine girmiģlerdir. Büyük medya kuruluģlarının içeriklerini yerelleģtirmek adına iletiģim alanında küresel-yerel birlikteliğinin Türkiye deki en belirgin örneği, 1999 yılında Doğan Medya Grubu nun Time Warner Grubu ile iģbirliği yaparak 2000 yılında CNN Türk haber kanalını yayın hayatına baģlatmıģ olmasıdır. CNN kanalının küresel alanda izlediği yayın politikasına paralel olarak CNN Türk kanalı, yurt genelindeki geliģmeleri ayrıntılarıyla ve uzman görüģleriyle izleyicisine aktarmaktadır. CNN bu durumda reklam piyasası ile görsel-iģitsel yayıncılık piyasasında egemen konumda olan ve ülkenin ekonomik ve politik çevreleriyle yakın iliģkiler içinde olan neredeyse Türk medya piyasasının tekel konumundaki grubuyla iģbirliği yapmayı seçmiģtir (Tutal, 2005: ). Küresel-yerel ortaklığıyla ilgili bir diğer örnek ise, Türkiye de CNBC ve Kanal E iģbirliği ile kurulan ve 2000 yılında yayın hayatına giren CNBC-e kanalıdır. NBC nin sahibi olduğu CNBC, ABD deki haber alanına hükmetmektedir. MSNBC, NBC nin Microsoft la yürüttüğü kablolu yayındır ve ABD de kablolu yayın izlenme oranlarında ikinci sırayı almaktadır (Silvia, 2001: 33). CNBC-e kanalının tüm programları sektörün uzmanları tarafından hazırlanmaktadır. Türkiye nin en deneyimli ekonomi habercileri, yıllarca finans piyasalarında hizmet vermiģ uzmanlar CNBC-e ekranlarında izleyicilerle buluģmaktadır. Ayrıca CNBC-e kanalında ekonominin yanı sıra küreselleģmenin temel felsefelerinden olan Batılı toplumların yaģam tarzını benimsetme amacına yönelik orijinal dillerinde (özellikle Ġngilizce) alt yazılı film ve diziler yayınlanmaktadır. Türkiye deki yabancı sermayeli medya ve yabancı formatlı televizyon programlarına bakıldığında kültürel açıdan yozlaģma söz konusudur. Örneğin CNBC-e kanalında izlenilen tamamen Ġngilizce ve alt yazılı diziler ve filmler dil ve kültür açısından toplumu etkilemektedir. Bu tip kanallardaki medya içerikleri, yerli kültürel-toplumsal kodlardan üretilmediği için ciddi sıkıntıları 26

5 GÜNÜMÜZDE TÜRKĠYE DEKĠ TELEVĠZYON YAYINCILIĞININ GENEL GÖRÜNÜMÜ da beraberinde getirebilmektedir. ABD ve Avrupa daki küresel medya kuruluģlarının kendi bakıģ açılarıyla formatlanıp üretilen programlar, medyanın küreselleģmesine bağlı olarak tek kültür yapısına doğru bir hareketlilik oluģturmaktadır. Böylece özellikle Amerikan medya kuruluģları kendi kültürlerini dünyaya pazarlayarak, kendi ideolojilerini diğer ülkelere yaymakta ve yayınladıkları reklamlarla küresel tüketim kültürüne hizmet etmektedirler. Türkiye deki televizyon yayıncılığında yabancı sermaye yatırımlarının devamında Rupert Murdoch a ait News Corp. ġirketi, Atlantic Records Ģirketiyle birlikte TGRT yi 98 milyon dolara satın almıģtır ve bu kanal Fox TV olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Alman Axel Springer Doğan TV nin %25 ini satın almıģtır. Doğan Yayın Holding CNN Türk ten sonra bir diğer küresel etkinlik olarak, ünlü eğlence kanalı TNT ve çocuk kanalı Cartoon Network ün de Türkiye de yayını için Turner Broadcasting System le iģbirliği içine girmiģtir. Benzer biçimde Türk medya kuruluģlarının da yurt dıģında yabancı medya kuruluģlarına ortaklığı söz konusudur: Doğan Holding in %75, Ġsviçreli Ringier in %25 payıyla kurulan ortaklıkla Kanal D Romanya, yurt dıģında kurulan ilk Türk televizyonudur (Uluç, 2008: 214). Öte yandan Ocak 2011 de kabul edilen yeni RTÜK yasasına göre Türk medyasındaki yabancı sermaye payı %25 ten %50 ye çıkarılmıģtır. Türkiye deki televizyon yayıncılığına iliģkin rakamsal verilere bakıldığında bazı sonuçlara ulaģmak mümkündür: Türkiye nin kanalı sloganıyla yayın yapan Kanal D, Nielsen Audience Measurement adlı kuruluģun raporuna göre 2010 yılında 308 gün en çok izlenerek diğer kanalları geride bırakmıģtır. Türkiye de reyting rekorları kıran dizilerin de aralarında bulunduğu 70 ten fazla Türk dizisi, geçen yıl 20 nin üzerinde ülkeye ulaģarak 50 milyon doların üzerinde para kazandırmıģtır. Ortadoğu daki yabancı programlarda Türk dizilerinin payı %60 civarındadır. Balkanlar a da 2011 itibariyle 30 dan fazla dizi satılmaktadır. Türk televizyonları gençlik dizilerini ve sitcomları pazarlamakta sıkıntı yaģarken, aģk-dram konulu dizileri kolaylıkla pazarlayabilmektedir. Ortadoğu da Türk dizilerine duyulan yoğun ilgi ticari alana da yansımıģ ve çeģitli sektörlerdeki iģ potansiyelini artırmıģtır. Son dönemdeki diziler Türkiye ve Ortadoğu ülkeleri arasındaki yakınlaģmanın önemli bir aracı olmuģtur. Bu kültürel yakınlaģma beraberinde ekonomik yakınlaģmayı da getirmiģtir. Araplara ev satıģlarının artması, dizi film karakterlerinin giydikleri 27

6 CEYDA ILGAZ BÜYÜKBAYKAL giysilere dayalı olarak artan tekstil ürünleri talebi, ev tekstili satıģlarındaki artıģlar bu yakınlaģmaya örnek olarak gösterilebilir lı yıllar boyunca televizyon yayıncılığı alanında faaliyet gösteren 5 büyük gruba (Doğan, Bilgin, Aksoy, Ġhlas, Uzan), 1990 lı yılların sonlarından itibaren DoğuĢ (ġahenk Ailesi), Çukurova (Karamehmet Ailesi) ve Park (Turgay Ciner) grupları dahil olmuģ, böylece sektördeki görünüm değiģmiģ ve rekabet artmıģtır itibariyle sektörde Doğan, Çalık, Ciner, Çukurova, DoğuĢ grupları söz sahibidir. Tablo 1. Mart 2011 Ġtibariyle Türkiye nin Önde Gelen Medya Gruplarının Sahip Oldukları Televizyonlar DOĞAN HOLDĠNG AYDIN DOĞAN Televizyon Doğan Yayın Holding Kanal D Star TV Doğan Turner TV leri CNN Türk TNT Cartoon Network Ġnteraktif TV Fix TV Digital Yayın Platformu D Smart ÇALIK HOLDĠNG AHMET ÇALIK Televizyon atv Yeni Asır TV (Bölgesel) CĠNER HOLDĠNG TURGAY CĠNER Televizyon HaberTürk TV Bloomberg HT 28

7 GÜNÜMÜZDE TÜRKĠYE DEKĠ TELEVĠZYON YAYINCILIĞININ GENEL GÖRÜNÜMÜ ÇUKUROVA HOLDĠNG MEHMET EMĠN KARAMEHMET Televizyon Show TV Lig TV ShowMax ShowPlus ShowTurk SkyTurk Spormax TürkMax Digital Yayın Platformu Digiturk DOĞUġ HOLDĠNG FERĠT ġahenk Televizyon NTV CNBC-e e2 NBA TV NTV Spor Kral TV Televizyonun reklam mecralarından biri olarak toplam reklam gelirleri içindeki yeri çok önemlidir. Örneğin 1999 yılı rakamlarına göre toplam reklam geliri 1.2 milyar dolar civarındadır ve bunun %32 si televizyona aittir yılında krizden dolayı 550 milyon dolara kadar düģen toplam reklam gelirinin %42 sini televizyon oluģturmuģtur yılındaki toplam reklam harcamaları 3, 612 milyar TL yi bulmuģ ve bunun %55,85 i televizyona aittir. Yıllık reklam harcaması raporlarına bakılacak olursa televizyon, büyük reklam veren gruplarınca en fazla önemsenen mecralardan biridir. Televizyon kanallarının izlenme oranları ve izleyenlerin hangi gelir gruplarına mensup oldukları bilgisi de, ürünlerini hangi mecradan ve nasıl pazarlayacağı konusunda stratejik hedefler belirleyen reklam verenler açısından çok önemlidir. Dolayısıyla reklam gelirlerini artırmaya çalıģan televizyon yönetimleri, özellikle görece pahalı malların tüketimlerine yönelebilecek üst ve 29

8 CEYDA ILGAZ BÜYÜKBAYKAL orta gelir grubuna mensup bireylerin izleme kalıplarını yakınen takip etmek durumundadır (Adaklı, 2006: 259). Tablo 2. Reklamcılar Derneği üyesi medya ajanslarının verileriyle belirlenen dönemine ait televizyondaki reklam harcamaları Televizyon Milyon TL Pay % ,017 55, ,442 52, ,687 52, ,760 53, ,442 52, ,140 50,71 Çevrimiçi: Dünyadaki toplam reklam harcamalarına bakıldığında (milyar dolar bazında) 2007 den 2010 a doğru gazete, dergi, radyo mecralarında harcamaların azaldığı; TV, internet, açıkhava ve sinema mecralarında harcamaların arttığı görülmektedir. Türkiye deki reklam harcamalarında finans, iletiģim, otomotiv, gıda ve inģaat sektörleri ön plana çıkmaktadır. Türkiye deki televizyon kanallarında dönem dönem yarıģma programları, müzik eğlence programları, skeçlerin yer aldığı komedi dizileri ön plana çıkmıģtır. Günümüzde ise evlilik programları, yemek-dans yarıģmaları, Survivor, Wipe-Out, Fear Factor gibi dünyada birçok ülkede de aynı anda yayınlanan yabancı formatlı yarıģmalar, yerli diziler, tartıģma programları ve futbol maçları yüksek reyting almaktadır. Yine Türkiye de televizyon kanalları yüksek reyting aldığı için, birçok kez aynı filmi göstermektedir. Televizyon kanalları reyting ve reklam kaygısıyla daha çok iģ yapan ve en fazla talep gören programlara yönelmektedirler. Program seçiminde bir bakıma popülerlik önem kazanmaktadır. Ġzleyicileri bilgilendirmek ve eğitmek iģlevi giderek önemini yitirmiģtir. Günlük olayların insanları bilgilendirmek adına ciddi bir biçimde sunulduğu haber programları bile özel kanalların çoğalmasıyla birlikte magazinleģmektedir. Özel televizyon kanallarında haberlerin veriliģ biçimlerinde farklılıklar gözlenmektedir. Daha çok sansasyonel habercilik 30

9 GÜNÜMÜZDE TÜRKĠYE DEKĠ TELEVĠZYON YAYINCILIĞININ GENEL GÖRÜNÜMÜ anlayıģı ile yayın yapan özel kanallar giderek daha fazla reklam geliri elde etmek amacını gütmektedirler. Yine Türkiye de abonelik sisteminin ön görüldüğü paralı dijital platformlarda ise izleyici, farklı paketlerde değiģik tematik içerikli kanalları takip etme Ģansı yakalamaktadır. Örneğin spor-belgesel-film-dizi-marketing paketi gibi yılı itibariyle paralı kanallardan Digitürk-lig TV süper lig maçlarını, D-Smart Ģampiyonlar ligi ve UEFA maçlarını, Digitürk-Spormax kanalı Ġngiltere Premier ligi, NTV ve NTV Spor La Liga yı, TV8 Serie A yı, TRT Bundesliga yı, Kanal A Fransız ligini yayınlamaktadır. SONUÇ Televizyonun izleyicilerden gelen geri bildirimi takip etmesine olanak sağlayan internet ortamı, yeni iletiģim teknolojilerinden biri olarak ön plana çıkmaktadır. Günümüzde Türkiye deki her yayıncı kuruluģun program akıģına yer veren ve programlarını tanıtan bir web sayfası vardır. Yine son dönemde baģta yerli televizyon dizileri olmak üzere gündemdeki televizyon programlarının her birinin birer web sayfası bulunmaktadır. Bu sayfaların birçoğu belirli ölçülerde interaktifleģtirilmiģ olan web sayfalarıdır. Bu web sayfaları, ayrıca programı izleyenlerin birbirleriyle tartıģtıkları, fikirlerinibeğenilerini paylaģtıkları buluģmam noktalarıdır. Bu sayfalar özellikle yapımcı firmalar tarafından da izlenmektedir. Öte yandan Türkiye deki televizyon yayıncılığında, son yıllarda sıklıkla görülen belirgin yanlıģların-eksikliklerin giderilmesi için yapılması gerekenler Ģunlardır: Doğru Türkçe kullanımına dikkat edilmelidir. Haberle yorumu karıģtıran anlayıģ terk edilmelidir. Haber servisleri, kanal yönetimlerinin iģ ve siyaset dünyasıyla olan pazarlık mekanizmalarının dıģında tutulmalıdır. Yayıncı kuruluģlar, yayıncılığı haksız amaç ve çıkarları doğrultusunda kullanmamalıdır. Çok sesliliğin ve kültürel zenginliğin korunmasına önem verilmelidir. Yayınlarda dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımcılığına, aģağılama ve önyargılara yer verilmemelidir. Toplumda korku veya kargaģa yaratabilecek olaylar çıkması durumunda sağduyulu yayıncılık benimsenmelidir. Özel hayata ve kiģilik haklarına saygılı olunmalıdır. Kadın haklarına sahip çıkılmalı, kadınları metalaģtıran anlayıģtan uzak durulmalı ve kadınların sorunlarını ayrıntılarıyla ele alan programlara geniģ ölçüde yer verilmelidir. Çocukların ve gençlerin psikolojik-fizyolojik geliģimlerine olumlu yönde katkıda bulunacak programlara önem verilmelidir. Toplumun her kesimine yönelik çok yönlü eğitici-öğretici 31

10 CEYDA ILGAZ BÜYÜKBAYKAL programlara yer verilmelidir. Hukuki açıdan hak doğduğunda kiģi veya kurumlara cevap-düzeltme hakkı tanınmalıdır ve izleyicilerin televizyon yayınlarından beklentileri, duyarlılıkları ile sıkıntıları da dikkate alınmalıdır. 32

11 GÜNÜMÜZDE TÜRKĠYE DEKĠ TELEVĠZYON YAYINCILIĞININ GENEL GÖRÜNÜMÜ KAYNAKÇA ADAKLI, G. (2006), Türkiye de Medya Endüstrisi, Ankara: Ütopya Yayınevi. AZĠZ, A. (1999), Türkiye de Televizyon Yayıncılığının 30 Yılı, Ankara: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu. BÜYÜKBAYKAL, C. (2004), Türkiye de Televizyon Alanında Küresel- Yerel Birlikteliği: CNN Türk ve CNBC-e Örneği, Ġstanbul: Dilek Ofset. ÖZÇAĞLAYAN, M. (1998), Yeni ĠletiĢim Teknolojileri ve DeğiĢim, Ġstanbul: Alfa Basım. ONUR, R. (1998), Türkiye nin Toplumsal Tanıtımında Özel ve Kamu Televizyonculuğunun Yeri, YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, Ġstanbul. SĠLVĠA, T. (2001), Global News Perspectives on the Information Age, Second Edition, USA: Iowa State University Press. TUTAL, N. (2005), KüreselleĢme ĠletiĢim Kültürlerarasılık, Ġstanbul: Kırmızı Yayınları. ULUÇ, G. (2008), KüreselleĢen Medya: Ġktidar ve Mücadele Alanı, Ġstanbul: Anahtar Kitaplar. YENGĠN,H. (1994), Ekranın Büyüsü, Ġstanbul: Der Yayınları

YEREL MEDYA SEKTÖRÜ VE GLOBALLEġEN MEDYAYA GÖRE KONUMU

YEREL MEDYA SEKTÖRÜ VE GLOBALLEġEN MEDYAYA GÖRE KONUMU YEREL MEDYA SEKTÖRÜ VE GLOBALLEġEN MEDYAYA GÖRE KONUMU Gizem ARABACI Hande UZUNOĞLU Türkiye de medya ulusal ve yerel medya tabanlı olmak üzere temel iki Ģekilde iģlemektedir. Bu iģleyiģ bazen daha kapsamlı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA)

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) 1) Adı, Soyadı Ġsmail Kapan 2) Doğum Tarihi 01.04.1956 3) Unvanı Yardımcı Doç. Dr. 4) Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ġstanbul Üniversitesi 1982 Yüksek

Detaylı

Türk medyası kimlerin elinde?

Türk medyası kimlerin elinde? On5yirmi5.com Türk medyası kimlerin elinde? Gezi Parkı olaylarında medyanın rolü çok tartışıldı. Tartışmalar ise gözleri yeniden "medya"kavramına çevirdi. Yayın Tarihi : 13 Haziran 2013 Perşembe (oluşturma

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

ULUSLARARASI MEDYA SERMAYESİNİN YAYILMACILIĞI VE TÜRK MEDYASI ÖZET

ULUSLARARASI MEDYA SERMAYESİNİN YAYILMACILIĞI VE TÜRK MEDYASI ÖZET 16 ULUSLARARASI MEDYA SERMAYESİNİN YAYILMACILIĞI VE TÜRK MEDYASI ÖZET Zeynep Kaban Kadıoğlu * KüreselleĢme düzeni ile birlikte dünyada yabancı sermaye hareketleri hız kazanmıģtır. Özellikle medya sektörü

Detaylı

KANAL VE SEKTÖR RAPORU Ocak Aralık 2010

KANAL VE SEKTÖR RAPORU Ocak Aralık 2010 KANAL VE SEKTÖR RAPORU Ocak Aralık 21 KANAL KULLANIMLARI ÖZETĠ Bu çalışmada, Ocak - Aralık 21 döneminde Nielsen tarafından dakika bazında raporlanan 8 ana kanalın, tüm kişiler hedef kitlesinde, aylık TV

Detaylı

Q1 2011 KANAL VE SEKTÖR RAPORU

Q1 2011 KANAL VE SEKTÖR RAPORU Q1 2011 KANAL VE SEKTÖR RAPORU KANAL KULLANIMLARI ÖZETĠ Bu çalıģma, AGB tarafından dakika bazında raporlanan kanalların, 2011 Q1 dönemine ait performansları ile sektör ve firmaların süre ve tüm kiģiler

Detaylı

habermerkezi.wordpress.com

habermerkezi.wordpress.com 27.10.2008 Televizyon Kanalları Frekans Listesi PAKET ADI (BOUQUET NAME) KANAL ADI (CHANNEL NAME) FREKANS (FREQ.) (MHZ) SEMBOL ORANI (SYMBOL RATE) (MSYM/S) FEC POLARİZASY ON (POLARIZATI ON) KAPSAMA ALANI

Detaylı

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Cihan Ercan Mustafa Kemal Topcu 1 GĠRĠġ Band İçerik e- Konu\ Mobil Uydu Ağ Genişliği\ e- e- VoIP IpV6 Dağıtma Altyapı QoS ticaret\ Prensip Haberleşme Haberleşme

Detaylı

ISSN: 1306-3111/1308-7320 Received: January 2013 NWSA ID: 2014.9.2.4C0183 Accepted: April 2014 E-Journal of New World Sciences Academy

ISSN: 1306-3111/1308-7320 Received: January 2013 NWSA ID: 2014.9.2.4C0183 Accepted: April 2014 E-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Humanities Status : Original Study ISSN: 1306-3111/1308-7320 Received: January 2013 NWSA ID: 2014.9.2.4C0183 Accepted: April 2014 E-Journal of New World Sciences Academy Nazım Ankaralıgil Ege University,

Detaylı

ÇapulTV Direnişin MEDYASI

ÇapulTV Direnişin MEDYASI ÇapulTV Direnişin MEDYASI 276 adet Uydudan yayın yapan kanal 137 adet Kablolu TV den yayın yapan kanal Karasal Ankara 178 Adana 90 Antalya 163 Bursa 127 Diyarbakır 80 G. Antep 79 Kayseri 92 Ordu 89 Kaynak

Detaylı

4. B Ö L Ü M B a s ı n d a T Ü R S A B

4. B Ö L Ü M B a s ı n d a T Ü R S A B 4. BÖLÜM B a s ı n d a T Ü R S A B TARİH KANAL PROGRAM EKİM 2006 EKİM 2005 HABERTÜRK UYANDIRMA SERVİSİ KASIM 2006 KASIM 2005 KANALTÜRK SÖZ MECLİSİ 07 KASIM 2005 HABERTÜRK EKONOMİ GÜNDEMİ 16 KASIM 2005

Detaylı

Medya Paylaşım Toplantıları 15

Medya Paylaşım Toplantıları 15 Medya Paylaşım Toplantıları 15 Gündemdeki Konular Reklam Yatırımları - Metodoloji - 2013 Reklam Yatırımları ve Analizler Gündemdeki Konular Reklamcılar Derneği 30. Yılı Reklamcılar Derneği kuruluşundan

Detaylı

D-Smart Dijital Platform nedir?

D-Smart Dijital Platform nedir? D-Smart Dijital Platform nedir? D-Smart, başta Türksat olmak üzere Türkiye den takip edilebilen uydularda yayınlanan şifresiz kanalların yanı sıra sadece D-Smart a özel olarak hazırlanmış kanalları da

Detaylı

AYLIK VOLTAJ Mart 2015

AYLIK VOLTAJ Mart 2015 AYLIK VOLTAJ Mart 2015 Son 10 Yılda Mecra Bazında Reklam Yatırımı Milyon TL 2014 Dağılımı 17% 20% 6% 2% 1% 2% 51% TV İnternet Gazete OOH Radyo Dergi Sinema Kaynak : Reklamcılar Derneği * 2013 digital yatırımlarına

Detaylı

HAFTALIK MEDYA BÜLTENİ. 21-27 Eylül 2015

HAFTALIK MEDYA BÜLTENİ. 21-27 Eylül 2015 HAFTALIK MEDYA BÜLTENİ 21-27 Eylül 2015 Medyadan Haberler "Düş Tarlası" Dizisi Aralık Ayında Kanal D'de Düş Tarlası dizisinin başrol erkek oyuncusu Kerem Bursin olarak açıklanmıştı. Dizinin kadın başrol

Detaylı

EKLER EK-1 ÖĞRENCİLERİN TV İZLEME ALIŞKANLIKLARI. Sevgili öğrenciler,

EKLER EK-1 ÖĞRENCİLERİN TV İZLEME ALIŞKANLIKLARI. Sevgili öğrenciler, EKLER EK-1 ÖĞRENCİLERİN TV İZLEME ALIŞKANLIKLARI Sevgili öğrenciler, Günümüz dünyasında teknoloji hızla ilerlemektedir. Dünya çeşitli teknolojik araçlar sayesinde küçülmekte ve bu sayede bilgiye ulaşmak

Detaylı

D-Smart BLU Sıkça Sorulan Sorular

D-Smart BLU Sıkça Sorulan Sorular D-Smart BLU Sıkça Sorulan Sorular 1. D-Smart BLU Nedir? D-Smart BLU; her an, her yerden televizyon keyfi yaşamınızı sağlayan yenilikçi bir D-Smart hizmetidir. D- Smart BLU ile TV ekranına bağlı kalmadan,

Detaylı

FREKANS (FREQ.) (MHZ) /4 V - DİKEY BATI (WEST) OTOMATİK TARAMA /4 H -YATAY DOĞU (EAST) /6

FREKANS (FREQ.) (MHZ) /4 V - DİKEY BATI (WEST) OTOMATİK TARAMA /4 H -YATAY DOĞU (EAST) /6 PAKET ADI (BOUQUET NAME) KANAL ADI (CHANNEL NAME) FREKANS SEMBOL ORANI (FREQ.) (MHZ) ( SYMBOL RATE) (MSYM/S) FEC POLARİZASY ON (POLARIZATI ON) KAPSAMA ALANI (COVERAGE AREA) * TÜRKSAT TANITIM DİJİTAL (BATI)

Detaylı

View of the Turkish market from the commercial broadcaster

View of the Turkish market from the commercial broadcaster View of the Turkish market from the commercial broadcaster Muzaffer Şafak Ratem yönetim kurulu üyesi Kanal 7 Medya grubu Planlama ve Teknik Daire Başkanı Türkiye deki TV Yayıncılığı ve İletim Teknikleri

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

Bu deneyime sahip danışmanlar tarafından "size özel" hazırlanacak MEDYAFOBİ eğitimleri için bize medyafobi@medyafobi.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu deneyime sahip danışmanlar tarafından size özel hazırlanacak MEDYAFOBİ eğitimleri için bize medyafobi@medyafobi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir haberci, bir köşe yazarı olaylara nasıl yaklaşır? Bir istihbaratın habere nasıl dönüştüğü, daha sonra "mutfak" olarak adlandırılan Yazı İşleri'nde nasıl ele alındığı ve nasıl "ürün" haline getirilip

Detaylı

Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II)

Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II) Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II) 2- Tekstil ve Hazır Giyim Ticaretinde Kotalar ve Çin in Sektöre Etkisi Hande UZUNOĞLU Dünyada tekstil ve hazır giyim ticaretinde kota

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Felis Ödülleri ne başvurular 8 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Başvuruda bulunmak

Detaylı

E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 1 / 7 12.08.2014 GİZLİDİR

E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 1 / 7 12.08.2014 GİZLİDİR E-ĠMZA PAKETĠ TEKLĠFĠ E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 1 / 7 12.08.2014 1. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ: Bu doküman Mersis Projesi için hazırlanan e-imza paketi teklifimizi içermektedir. E-imza Paketi; Ürün / Hizmet E-GÜVEN

Detaylı

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu Powered by MyBilet Online yayın nedir? MyStreamTurkey teknolojisi ile, firmanız tarafından uygun bulunulan görsel içerik ile, ekibimiz tarafından firmanızın veya

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. Romania 1 OCAK-31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU www.dyh.com.tr 06.06.2008 İÇİNDEKİLER A. Doğan Yayın Holding A.Ş. Hakkında...4 B. 1 Ocak-31 Mart 2008 Döneminde Önemli

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Felis Ödülleri medya planlama stratejilerini ödüllendirmesinin yanı sıra bu yıl genişleyen

Detaylı

KANALLAR SD/HD/3D PAKET TELEDÜNYA INFO TELEDÜNYA TEMEL PAKET TELEDÜNYA KANALLARI. Yazar Administrator - Son Güncelleme Çarşamba, 12 Aralık 2012 22:09

KANALLAR SD/HD/3D PAKET TELEDÜNYA INFO TELEDÜNYA TEMEL PAKET TELEDÜNYA KANALLARI. Yazar Administrator - Son Güncelleme Çarşamba, 12 Aralık 2012 22:09 Dijital ve yayın platformu Teledünya'da şuan itibari ile 120'ün üzerinde Radyo ve TV kanalı yayınlanmaktadır. Ayda sadece 12.5 TL'ye sahip olacağınız Teledünya temel paketi ile Belgesel, Spor, Çocuk, Müzik,

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ ÖĞRENCĠNĠN ADI SOYADI: Seda AKTI DANIġMAN ADI SOYADI: Yrd. Doç. Dr. Aysun GÜROL GENEL

Detaylı

SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) ÇALIġMASI

SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) ÇALIġMASI SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) ÇALIġMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURĠZMĠ DAĠRE BAġKANLIĞI 20-11-2012-ANKARA 1 SERBEST BÖLGE TANIMI Genel olarak serbest bölge; ülkenin

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

bu Ģekilde Türkiye ye gelmiģ olan sıcak para, ĠMKB de yüzde 400 lerin, devlet iç borçlanma senetlerinde ise yüzde 200 ün üzerinde bir kazanç

bu Ģekilde Türkiye ye gelmiģ olan sıcak para, ĠMKB de yüzde 400 lerin, devlet iç borçlanma senetlerinde ise yüzde 200 ün üzerinde bir kazanç 2007 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2005 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKAN: Sait AÇBA BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

AYLIK VOLTAJ Temmuz 2015

AYLIK VOLTAJ Temmuz 2015 AYLIK VOLTAJ Temmuz 2015 Sektörde Dönemsel Mecra Bazlı Değişim TV GRP Gazete st/cm Dergi Sayfa Sayısı -3,1% -5,8% -5,5% Radyo Süre (Sn) Açıkhava Ünite Sinema Adet +2,6% +9,7% +9.8% Ocak-Temmuz kümülede,tv

Detaylı

Sayısal Yayıncılık Düzenleme Çerçevesi ve Frekans Planı

Sayısal Yayıncılık Düzenleme Çerçevesi ve Frekans Planı Sayısal Yayıncılık Düzenleme Çerçevesi ve Frekans Planı Mehmet GÜLŞEN Daire Başkanı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Spektrum İzleme ve Denetleme Dairesi 21 Kasım 2008 Ankara, Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

The Journal of Academic Social Science Studies

The Journal of Academic Social Science Studies The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2718 Number: 32, p. 249-265, Winter III 2015 TÜRKİYE DE TEMATİK TV YAYINCILIĞI:

Detaylı

Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No: 13 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0312 266 19 44 Fax: 0312 266 20 09 Web: www.rtuk.org.

Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No: 13 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0312 266 19 44 Fax: 0312 266 20 09 Web: www.rtuk.org. TELEVĐZYON ĐZLEME EĞĐLĐMLERĐ ARAŞTIRMASI - 2012 MART 2013 KAMUOYU, YAYIN ARAŞTIRMALARI VE ÖLÇME DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No: 13 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0312 266 19 44

Detaylı

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ Simge SavaĢan & Baran Güntan AJANDA Kent Konseyi Nedir? Gençlik Meclisi Nedir? Ġzmir Gençlik Meclisi BiliĢim ÇalıĢma Grubu

Detaylı

Uzun Vadeli Sürdürülebilir Kar Marjı

Uzun Vadeli Sürdürülebilir Kar Marjı Arçelik Grubu Yatırımcı Sunumu Önemli Başlıklar Temel YapıtaĢları 2011 2.Çeyrek GeliĢmeleri Uzun Vadeli Sürdürülebilir Kar Marjı 2011 Beklentileri Toplam ciro bazında Avrupa nın en büyük 3. Beyaz Eşya

Detaylı

Türksat Kanal Listesi

Türksat Kanal Listesi Türksat Kanal Listesi http://www.turksat.com.tr Kanal Frekans Polarizasyon Kapsama SR FEC V-PID A-PID Uydu 1 TV GEORGIA 12602 V - Dikey Bati 2960 5/6 101 102 Türksat 3A 24 12679 V - Dikey Bati 8888 3/4

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR Suyun insan hayatındaki önemi herkesçe bilinen bir konudur. Ġnsan yaģamı açısından oksijenden

Detaylı

İstanbul TV Forum ve Fuarı 2016

İstanbul TV Forum ve Fuarı 2016 İstanbul TV Forum ve Fuarı 2016 2013 yılında ilki düzenlenen İstanbul TV Forum ve Fuarı (itvf), medya sektörünün Türkiye ve Avrasya bölgesinde artan önemi ve dijital yayıncılık ile birlikte değişen, hareketli

Detaylı

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen ve ICEM 2012 Konferansı esnasında Dublin de baģlayan

Detaylı

TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ 2013 YILI DÜNYA BÖBREK GÜNÜ ETKİNLİKLERİ TELEVİZYON REKLAMI 08-14 Mart tarihleri arasında televizyon kanallarında reklam kuşağında yayınlanmak üzere bir reklam filmi hazırlandı.

Detaylı

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 31.07.2015 İçindekiler Ġçindekiler... 2 Amaç ve Kapsam... 7 1. Yöntem... 8 2. Bölgelerin Değerlendirmeleri ve Sonuçlar... 10 2.1. Akdeniz...

Detaylı

SPOR PROGRAMLARINDAN OLUŞAN SPOR REKLAM PAKET KAMPANYAMIZ

SPOR PROGRAMLARINDAN OLUŞAN SPOR REKLAM PAKET KAMPANYAMIZ SPOR PROGRAMLARINDAN OLUŞAN SPOR REKLAM PAKET KAMPANYAMIZ PROGRAM ADI: PROGRAM GÜNÜ: FUTBOL GECESİ - CÜNEYT ŞEN PAZARTESİ-23:10 PROGRAM ADI: PROGRAM GÜNÜ: GOL SALI-20:30 PROGRAM ADI: PROGRAM GÜNÜ: TOP

Detaylı

D-Smart BLU Nedir? D-Smart BLU; her an, her yerden televizyon keyfi yaşanmasını sağlayan yenilikçi bir D-Smart hizmetidir. (www.dsmartblu.com.

D-Smart BLU Nedir? D-Smart BLU; her an, her yerden televizyon keyfi yaşanmasını sağlayan yenilikçi bir D-Smart hizmetidir. (www.dsmartblu.com. D-Smart BLU Nedir? D-Smart BLU; her an, her yerden televizyon keyfi yaşanmasını sağlayan yenilikçi bir D-Smart hizmetidir. (www.dsmartblu.com.tr) D-Smart BLU ile TV ekranına bağlı kalmadan, internet bağlantısı

Detaylı

INDUSTRIAL TRAINING LOGBOOK

INDUSTRIAL TRAINING LOGBOOK GÖRSEL İLETİŞİM BÖLÜMÜ VISUAL COMMUNICATION HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PUBLIC RELATIONS and ADVERTISING TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ TELEVISION NEWS REPORTING and YENİ MEDYA

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Amaç ve Ġçerik Projenin temel amacı hastanede tedavi gören çocuklar ve bu dersi seçen öğrenciler

Detaylı

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda!

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! SUNUMUMUZA HOŞGELDİNİZ Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! Haber ve bilgi verme amacı başta olmak

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİİLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER ( )

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİİLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER ( ) 08.300.001 08.300.002 08.300.003 08.300.004 08.300.005 Gazetecilik ve İdeolojinin İnşası: Ulusal Basın ve Kuzey Irak Operasyonu' nun Temsili 'Mitoloji-Kültür-İletişim-Simge'' Bağlamında İtibar ve Güç Simgesi

Detaylı

ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT

ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT 1 ĠLETĠġĠM İki ya da daha fazla kiģinin düģünce ve fikir alıģveriģidir KonuĢma, hareket yada mimikler ile gerçekleģir. Bizim

Detaylı

Bu deneyime sahip danışmanlar tarafından "size özel" hazırlanacak MEDYAFOBİ eğitimleri için bize adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu deneyime sahip danışmanlar tarafından size özel hazırlanacak MEDYAFOBİ eğitimleri için bize adresinden ulaşabilirsiniz. Bir haberci, bir köşe yazarı olaylara nasıl yaklaşır? Bir istihbaratın habere nasıl dönüştüğü, daha sonra "mutfak" olarak adlandırılan Yazı İşleri'nde nasıl ele alındığı ve nasıl "ürün" haline getirilip

Detaylı

ANKET ve BİLGİ FORMU

ANKET ve BİLGİ FORMU ANKET ve BİLGİ FORMU KURUMSAL İl : İlçe : Yayın tipi : Ulusal Bölgesel Yerel Uydu Kablo Dijital Platform Ticari firma unvanı : Program adı (Logo) : Frekans/Kanal* : *Ulusal yayın yapan kuruluşlar ekli

Detaylı

ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ. EKOTEN TEKSTĠL A.ġ.

ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ. EKOTEN TEKSTĠL A.ġ. ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ EKOTEN TEKSTĠL A.ġ. HAZIRLAYANLAR 2008463084 Gizem Özen 2008463055 Tuğba Gülseven 2009463097 Huriye Özdemir 2007463066 Raziye Sinem Sağsöz SUN GRUBU ŞİRKETLERİ SUN

Detaylı

MEDYATĠK OLAYLARIN ACĠL SERVĠSLERDE BIRAKTIĞI ĠZLER. Dr. Onur Ġncealtın Göztepe Eğitim AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Klinik Ġdari Sorumlusu

MEDYATĠK OLAYLARIN ACĠL SERVĠSLERDE BIRAKTIĞI ĠZLER. Dr. Onur Ġncealtın Göztepe Eğitim AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Klinik Ġdari Sorumlusu MEDYATĠK OLAYLARIN ACĠL SERVĠSLERDE BIRAKTIĞI ĠZLER Dr. Onur Ġncealtın Göztepe Eğitim AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Klinik Ġdari Sorumlusu Acil Servis Basın ĠliĢkisi Ülkemizdeki yaklaģık her 6 hastadan

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Okul Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Okul Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Yelda ÖZKOÇAK 2. Doğum Tarihi : 12.03.1984 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Okul Yıl Lise İletişim Meslek Tuncay Azaphan Anadolu İletişim 2002 Ön

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

11-14 MART 3. GÜNEŞ ENERJİSİ ve TEKNOLOJİLERİ FUARI SONUÇ RAPORU

11-14 MART 3. GÜNEŞ ENERJİSİ ve TEKNOLOJİLERİ FUARI SONUÇ RAPORU 11-14 MART 3. GÜNEŞ ENERJİSİ ve TEKNOLOJİLERİ FUARI SONUÇ RAPORU 11-14 Mart 2010 tarihleri arasında, Ġstanbul Fuar Merkezi nde düzenlenen 3. GüneĢ Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı baģarı ile sonuçlanmıģtır.

Detaylı

BASINDA KONDA seçimler

BASINDA KONDA seçimler BASINDA KONDA Haziran 2011 Bu dosya 15 yıla aģkın bir süredir gerçekleģen öncesinde, KONDA AraĢtırma ġirketi tarafından açıklanan anket sonuçları, bu sonuçlar üzerine yazılan yorumlar ve sonucunda bu çalıģmaların

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor 1/9 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor İçindekiler C2. ULUSAL TIP EĞĠTĠMĠ STANDARTLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR... 2 1. AMAÇ VE HEDEFLER... 2 1.3. Eğitim programı amaç

Detaylı

TSK REHABĠLĠTASYON MERKEZĠ ENGELLĠLER SPOR KULÜBÜ

TSK REHABĠLĠTASYON MERKEZĠ ENGELLĠLER SPOR KULÜBÜ TSK REHABĠLĠTASYON MERKEZĠ ENGELLĠLER SPOR KULÜBÜ 1. Tarihçe: TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü faaliyetine, 2001 yılında Karagücü adı ile baģlamıģtır. Ġlk olarak Tekerlekli Sandalye Basketbol

Detaylı

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ ġubat ayı cari iģlemler açığı piyasa beklentisi olan -3,1 Milyar doların hafif üzerinde ve beklentilere yakın -3,19 milyar dolar olarak geldi. Ocak-ġubat cari iģlemler

Detaylı

HAFTALIK MEDYA BÜLTENİ. 13-19 Temmuz 2015

HAFTALIK MEDYA BÜLTENİ. 13-19 Temmuz 2015 HAFTALIK MEDYA BÜLTENİ 13-19 Temmuz 2015 Medyadan Haberler Yeni Sezona 29 Dizi Yolda Ellerinde 16 eski sezon dizisinin yanı sıra 19 da yaz işi olan televizyon kanallarının yeni yayın dönemi için start

Detaylı

: Prof.Dr. Nurettin KALDIRIMCI :Tuncay SONGÖR, M.Sıraç ASLAN, Mehmet Akif ERSİN, İsmail Hakkı KARAKELLE

: Prof.Dr. Nurettin KALDIRIMCI :Tuncay SONGÖR, M.Sıraç ASLAN, Mehmet Akif ERSİN, İsmail Hakkı KARAKELLE Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2008-2-91 (Devralma) Karar Sayısı : 08-45/638-242 Karar Tarihi : 17.7.2008 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER 10 Başkan Üyeler : Prof.Dr. Nurettin

Detaylı

Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik

Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik Yrd.Doç.Dr. Gül GÜNEŞ Atılım Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü İşletme Fakültesi ggunes@atilim.edu.tr

Detaylı

İzmir de Doğalgaz Paneli nin Ardından

İzmir de Doğalgaz Paneli nin Ardından İzmir de Doğalgaz Paneli nin Ardından Övgü PINAR Günümüzde ekonomik kalkınma açısından hayati öneme sahip sektörlerden biri de enerjidir. Tarihsel sürece baktığımızda enerji kaynakları nedeniyle çıkan

Detaylı

Internet Ö D Ü L L E R E R İ Ş İ M L E R A R A Ş T I R M A L A R

Internet Ö D Ü L L E R E R İ Ş İ M L E R A R A Ş T I R M A L A R Internet Ö D Ü L L E R E R İ Ş İ M L E R A R A Ş T I R M A L A R Bir Türk radyosunun dünya çapında başarısı Number1 Facebook da Dünya 10.su Number1 FM 438.687 kişi Number1 TV 276.425 kişi Number1 Medya

Detaylı

13. yıl. Reklam. Kiti 10

13. yıl. Reklam. Kiti 10 13. yıl Reklam Kiti 10.. içindekiler Hakkımızda 1 Cinsiyet Dağılımı 2 Yaş Grubu 2 Eğitim Durumu 3 Çalışılan Departman 3 Ünvan Dağılımı 4 Çalışılan Bölüm 4 Çalışan Sayısı Ortalaması 5 Sektörel Dağılım 5

Detaylı

17. UÇAN SÜPÜRGE ULUSLARARASI KADIN FİLMLERİ FESTİVALİ 8-15 Mayıs 2014

17. UÇAN SÜPÜRGE ULUSLARARASI KADIN FİLMLERİ FESTİVALİ 8-15 Mayıs 2014 A- FESTİVAL ANA SPONSORLUĞU Kapsam: Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali sosyal sorumluluk projelerine önem veren kurum ve kuruluşların desteğiyle 17. yaşına geldi. Festivalimizin ismiyle birlikte anılacak

Detaylı

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Lütfi ĠNCĠROĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı GiriĢ Nüfusunun yarısı kadın olan ülkemizde, kadınların işgücü piyasasına

Detaylı

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. ELEKTRONİK PROGRAM REHBERİ VERİSİ SATIN ALMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. ELEKTRONİK PROGRAM REHBERİ VERİSİ SATIN ALMA TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. ELEKTRONİK PROGRAM REHBERİ VERİSİ SATIN ALMA TEKNİK ŞARTNAMESİ Kablo Sistemleri Altyapı ve İşletme Direktörlüğü 2013 1. KONU TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo

Detaylı

EYLÜL 2011 YIL: 15 SAYI: 10 KDV DAHİL 10 TL. Medya Kit 11

EYLÜL 2011 YIL: 15 SAYI: 10 KDV DAHİL 10 TL. Medya Kit 11 EYLÜL 2011 10 YIL: 15 SAYI: 10 KDV DAHİL 10 TL Medya Kit 11 içindekiler Hakkımızda 1 Cinsiyet Dağılımı 2 Yaş Grubu 2 Eğitim Durumu 3 Çalışılan Departman 3 Ünvan Dağılımı 4 Çalışılan Bölüm 4 Çalışan Sayısı

Detaylı

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Bilginin sürekli bir gelişme içinde bulunduğu ve bilgi

Detaylı

Küresel Kriz Sonrası Dünya Ekonomisinin Geleceği

Küresel Kriz Sonrası Dünya Ekonomisinin Geleceği 2009 TEMMUZ - EKONOMĠ Dr. Orkun ÖZBEK Küresel Kriz Sonrası Dünya Ekonomisinin Geleceği ABD de konut kredisi piyasalarında baģlayan ve kısa sürede tüm dünyayı saran küresel krizin baģlamasından bu yana

Detaylı

HAFTALIK MEDYA BÜLTENİ. 31 Ağustos 6 Eylül 2015

HAFTALIK MEDYA BÜLTENİ. 31 Ağustos 6 Eylül 2015 HAFTALIK MEDYA BÜLTENİ 31 Ağustos 6 Eylül 2015 Medyadan Haberler Kiraz Mevsimi 3 Ekim de Yayında Fox TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde genç oyuncular Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun yer aldığı

Detaylı

Türksat Kanal Listesi

Türksat Kanal Listesi Türksat Kanal Listesi http://www.turksat.com.tr Kanal Frekans Polarizasyon Kapsama SR FEC V-PID A-PID Uydu 24 11986 V - Dikey Bat? 9600 5/6 1950 2050 Türksat 4A 24 KITCHEN HD 12461 H - Yatay Do?u 20800

Detaylı

HAFTALIK MEDYA BÜLTENİ. 30 Kasım - 6 Aralık 2015

HAFTALIK MEDYA BÜLTENİ. 30 Kasım - 6 Aralık 2015 HAFTALIK MEDYA BÜLTENİ 30 Kasım - 6 Aralık 2015 Gizem Özdilli Ekrana Geri Dönüyor Yeni kitabı 'Aşkın Lezzeti önümüzdeki günlerde okuyucularla buluşacak olan Gizem Özdilli, 19 Aralık'tan itibaren de yeni

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU www.dyh.com.tr İÇİNDEKİLER A. Doğan Yayın Holding A.Ş. Hakkında...4 B. 01.01-30.09.2008 Döneminde Önemli Gelişmeler...8 C.

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-30.09.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL Arka Plan: BM Kadın, UNDP ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ortaklığında yürütülmekte olan Türkiye de Cinsiyet Eşitliği ne Yönelik Elverişli Ortamın Teşvik Edilmesi Ortak Programı kapsamında

Detaylı

Yakın Dönemde Türkiye ye GerçekleĢen Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Yakın Dönemde Türkiye ye GerçekleĢen Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Yakın Dönemde Türkiye ye GerçekleĢen Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Direct international investments recently in Turkey TaĢkın Deniz Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Karabük

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Ege Üniversitesi / Edebiyat Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Ege Üniversitesi / Edebiyat Lisans ÖZGEÇMİŞ Adı / Soyadı: Gizem MELEK Yaşar Üniversitesi Radio, Televizyon ve Sinema Bölümü Üniversite Cad. No:35-37, Bornova İZMİR- TÜRKİYE Tel: +90 232 411 52 45 Fax: +90 232 374 54 74 E-mail: gizem.melek

Detaylı

19 23 NİSAN 2013 İzmir Kaya Termal & Convention Hotel

19 23 NİSAN 2013 İzmir Kaya Termal & Convention Hotel 19 23 NİSAN 2013 İzmir Kaya Termal & Convention Hotel Turizm sektörü dünyada en hızlı geliģen ve büyüyen sektörlerin arasında gelmektedir. Ülkelere, ekonomik, sosyal, politik ve kültürel açılardan olumlu

Detaylı

GÖRSEL ve İŞİTSEL MEDYADA EMO

GÖRSEL ve İŞİTSEL MEDYADA EMO GÖRSEL ve İŞİTSEL MEDYADA EMO 14 Nisan 2010- EMO 42. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş ve EMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı Olgun Sakarya, Halk TV de yayınlanan Enerji Oyunu adlı programa konuk

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-2-16 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-37/572-194 Karar Tarihi : 06.10.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl. Enstitüsü

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl. Enstitüsü 1. Adı Soyadı : ÖZGÜL DAĞLI ÖZGEÇMĠġ 2. Doğum Tarihi : 31.05.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ĠletiĢim Sanatları Anadolu Üniversitesi ĠletiĢim

Detaylı

BUNLARI BĠLĠYOR MUYDUNUZ? Aygen Tezcan IAB Türkiye

BUNLARI BĠLĠYOR MUYDUNUZ? Aygen Tezcan IAB Türkiye BUNLARI BĠLĠYOR MUYDUNUZ? Aygen Tezcan IAB Türkiye 39 ülkede dijitalin geliģimi için çalıģır HAYAT DEĞĠġĠYOR, ARTIK HĠÇ BĠR ġey ESKĠSĠ GĠBĠ DEĞĠL. Son yılların popüler iģ adamları MARK ZUCKERBERG 29 MIKE

Detaylı

EĞĠTĠM VE BĠLĠM. Ġġ GÖRENLERĠ SENDĠKASI

EĞĠTĠM VE BĠLĠM. Ġġ GÖRENLERĠ SENDĠKASI EĞĠTĠM VE BĠLĠM Ġġ GÖRENLERĠ SENDĠKASI ÖĞRETMENLERĠN EKONOMĠK DURUMLARINA ĠLĠġKĠN ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠ ARAġTIRMASI Kasım, 2015 EĞĠTĠM Ġġ (Eğitim ve Bilim ĠĢgörenleri Sendikası) ÖĞRETMENLERĠN EKONOMĠK DURUMLARINA

Detaylı

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Grup ÇekoL : Ebru Tokgöz Gizem Şimşek Özge Bozdemir Emel Sema Tarihçe Temelleri 1951 yılında, Gruba ismini veren Erdoğan Özgörkey tarafından atılan

Detaylı

MEDYA NIN YÜKSELEN DEĞERİ

MEDYA NIN YÜKSELEN DEĞERİ MEDYA NIN YÜKSELEN DEĞERİ KISACA İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. İhlas Yayın Holding, 10 Temmuz 2003 tarihinde, İhlas Grubu'nun medya sektöründeki iştiraklerini tek çatı altında birleştirmek ve yönetimde etkinliği

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

Hesap Dönemi İçinde Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Hesap Dönemi İçinde Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler 1 İçindekiler Sayfa No: Ortaklık Yapısı... 1 Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler 1 Kurumsal Profil... 1 Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Komitesi Üyeleri, Denetçiler ve

Detaylı

BU PAZAR SEÇĠM OLSA! Faruk Acar ANDY-AR BĢk.

BU PAZAR SEÇĠM OLSA! Faruk Acar ANDY-AR BĢk. TÜRKĠYE SĠYASĠ GÜNDEM ARAġTIRMASI-NĠSAN 2013 AraĢtırma; Kantitatif AraĢtırma tekniklerinden ( Yüzyüze görüģme ) yöntemi uygulanarak 04-10 Nisan 2013 tarihleri arasında 21 il'de toplam 3.473 denek ile görüģme

Detaylı

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge ġubesi Koordinatörlüğünde IV. Uluslararası PolimerikKompozitler

Detaylı

DEĞERLEME VE DANIġMANLIK HĠZMETLERĠ: YATIRIM KARARLARI ĠÇĠN ÖNGÖRÜLER

DEĞERLEME VE DANIġMANLIK HĠZMETLERĠ: YATIRIM KARARLARI ĠÇĠN ÖNGÖRÜLER 4 Haziran 2009 DEĞERLEME VE DANIġMANLIK HĠZMETLERĠ: YATIRIM KARARLARI ĠÇĠN ÖNGÖRÜLER NeĢecan ÇEKĠCĠ Yönetici Ortak Epos Gayrimenkul DanıĢmanlık ve Değerleme A.ġ. KONUT PĠYASASINA GENEL BAKIġ Ekonomi ve

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı