TEHLİKELİ ATIKLARIN BELİRLENMESİNDE UYGULANACAK ANALİZLER: EK-3 ANALİZLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEHLİKELİ ATIKLARIN BELİRLENMESİNDE UYGULANACAK ANALİZLER: EK-3 ANALİZLERİ"

Transkript

1 TEHLİKELİ ATIKLARIN BELİRLENMESİNDE UYGULANACAK ANALİZLER: EK-3 ANALİZLERİ Dr. Sönmez DAĞLI-Çevre Müh. Dr. Mehmet ÜNSAL-Kimya Müh. Harun TÜRKÇÜ-Kimyager Dr. Leyla TOLUN-Deniz Biy. Dr. Yüksel ÇETİN-Toksikolog Dr. Esin GÜNAY-Malzeme Müh. Recep KARADEMİR-Tek. Hüseyin DEMİR-Tek. İSTAÇ Tehlikeli Atık Yönetimi Eğitimi 28 Kasım 2012 Çarşamba Topkapı Eresin Oteli İSTANBUL

2 SUNUM PLANI Atık Nedir?Tehlikeli Atık Nedir? Tehlikeli Atıkların Özellikleri Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik (AYGEİY) Tehlikeli Atıkların Belirlenmesinde Uygulanacak Analizler Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi 2

3 ATIK NEDİR? Atık, Ek 1 de yer alan kategorilere ait olan, elinde bulunduran kişinin atmak istediği veya atmayı planladığı veya atmak zorunda olduğu herhangi madde ya da nesnedir. Direktifin Ek 1 listesinde yer alan maddelerin ve objelerin kategorileri aşağıdaki gibidir: Q1 Aşağıda başka şekilde belirtilmemiş üretim veya tüketim artıkları, Q2 Standart dışı ürünler, Q3 Son kullanım süresi geçmiş olan ürünler, Q4 Dökülmüş, niteliği bozulmuş ya da yanlış kullanıma maruz kalmış olan maddeler (örneğin, kaza sonucu kontamine olmuş maddeler ve benzeri), Q5 Aktiviteler sonucu kontamine olmuş ya da kirlenmiş maddeler (örneğin, temizleme işlemi atıkları, ambalaj malzemeleri, konteynırlar ve benzeri), Q6 Kullanılmayan kısımlar (örneğin, bozuk piller ve bitik katalizörler ve benzeri), Q7 Yararlı performans gösteremeyen maddeler (örneğin, kontamine olmuş asitler, kontamine olmuş çözücüler, bitik yüzey işlem tuzları ve benzeri), Q8 Endüstriyel işlem kalıntıları (örneğin, cüruflar, dip tortusu ve benzeri), Q9 Kirliliğin önlenmesi işlemlerinden kaynaklanan kalıntılar (örneğin, yıkama çamurları, filtre tozları, kullanılmış filtreler ve benzeri), Q10 Makine/yüzey işlemleri kalıntıları (ör. torna atıkları, frezeleme kırıntıları vb), Q11 Hammadde çıkarılması ve işlenmesinden kaynaklanan kalıntılar (örneğin, petrol sahası slopları, madencilik atıkları ve benzeri), Q12 Saflığı bozulmuş materyaller (ör.pcb'lerle kontamine olmuş yağlar vb.), Q13 Yasa ile kullanımı yasaklanmış olan ürün, madde ve materyaller, Q14 Sahibi tarafından artık kullanılmayan ürünler (örneğin, tarımsal, evsel, ofis, ticari ve market kalıntıları ve benzeri), Q15 Arazi ıslahı ve iyileştirilmesi faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan kontamine olmuş madde, materyal ve ürünler, Q16 Yukarıdaki kategorilerde yer almayan herhangi madde, materyal ve ürünler. 3

4 TEHLİKELİ ATIK Tehlikeli Atık Nedir? BM: Radyoaktif atıkların dışında kimyasal reaktivitesi, toksik, korozif ve patlayıcı özellikleri nedeniyle tek başlarına ya da diğer atıklarla beraber çevreye ve insan sağlığına tehlike arz eden atıklar olup, her nerede üretiliyor, bertaraf ediliyor ya da taşınıyor ise tehlikelidir. Tuzla da 2007 yılında bulunan tehlikeli kimyasal içeren variller 4

5 TÜİK End. Atık Anket Sonuçları End. atık bertarafı (ton), % % 17 % % % 4 % 5 % 5 % 1 % 0,9 0 Tarımda kullanım Üretimde yeniden kullanım Belediye Çöplüğüne Gelişigüzel atılan Düzenli Depolama Yakma Tesisi Nehir veya dereye atılan Dolgu malzemesi olarak Diğer 5

6 ADDY Geçici Madde yılında yayımlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik te biyobozunur atıklar için aşağıdaki maddeye yer verilmiştir. GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 5 yıl içerisinde depolanacak olan biyobozunur atık miktarı, 2005 yılında üretilen toplam biyobozunur atık miktarının ağırlıkça %75 ine, 8 yıl içinde % 50 sine ve 15 yıl içinde ise %35 ine indirilir. (2) Bakanlık, düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilecek biyobozunur atıkların azaltılması konusunda bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren azami iki yıl içinde ulusal strateji hazırlar. Bu strateji, geri kazanım, kompostlaştırma, biyogaz üretimi veya enerji/madde geri kazanımı gibi yöntemler ile alınması gereken tedbirleri içerir. Dolayısıyla, atık hiyerarşisinin ülkemizde düzenli depolamaya yer vermeyecek ve/veya en aza indirgenecek şekilde revize edilmesi gerekmektedir. 6

7 ATIK YÖNETİMİ HİYERARŞİSİ Temel hedef ilkeler En öncelikli seçenek önleme azaltma tekrar kullanım geri dönüşüm enerji geri kazanımı bertaraf En son seçenek ATIK YÖNETİMİ HİYERARŞİSİ 7

8 ATIK YÖNETİMİ HİYERARŞİSİ En öncelikli seçenek önleme azaltma tekrar kullanım geri dönüşüm enerji geri kaz. bertaraf Önleme Azaltma Tekrar kullanım Geri dön. Enerji geri kaz. En son seçenek 8

9 TEHLİKELİ ATIK Orijinine, Prosesine, Kaynağına göre 4 5 Liste sistemi en çok kullanılan sınıflandırma Yöntemidir. 3. Tehlike özelliklerine göre 7 Tehlikeli Atıkların Sınıflandırılması 6 2. Kimyasal ve fiziksel özelliklerine göre 9

10 TEHLİKELİ ATIK Tehlike Özelliklerine Göre Atık Sınıflandırma Yöntemleri Laboratuar testleri Tehlikeli atık listeleri US EPA (F, K, P, U kodlu) AYGEİY (A, M kodlu) tehlikeli atık listeleri 10

11 TEHLİKELİ ATIK Tehlikeli Atıkların Sınıflandırılması Bir atığın tehlikeli olarak nitelendirilebilmesi dört temel özelliğe dayanmaktadır: Yanabilirlik (flammability) Koroziflik (corrosivity) Tutuşabilirlik (ignitability) Toksisite (toxicity) 11

12 TEHLİKELİ ATIK Tehlikeli Atık Yönetimi Tehlikeli atıkların kaynağında özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, geri kazanılması, taşınması, çevreyle uyumlu bir şekilde çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü vb. işlemlerin tümü. Tehlikeli Atık Yönetimi nde Atık Yönetim Hiyerarşisi nde belirtilen adımlar takip edilmelidir. 12

13 ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Atık Çerçeve Direktifi (75/442/EEC,15/07/1975) Atık Direktifi (2006/12/EC, 05/04/2006) Atık Listesinin Oluşturulmasına Dair Komisyon Kararı (2000/532/EC, 03/05/2000) ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK tarih ve sayılı Resmi Gazete 13

14 ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (AYGEİY) tarih ve R.G sayılı ATIK LİSTESİ AYGEİY EK-IV te verilmektedir. Atık Listesi Atıkların kaynağı, oluşumları ve özelliklerine göre bir sınıflandırmadır. Atıklar 20 bölüm altında toplanmıştır. 839 atık türü 405 tehlikeli atık 434 tehlikesiz atık 839 Atık A: Kesin tehlikeli olan atıklar M: Muhtemelen tehlikeli atıklar Muallaklı Atıklar Tehlikeli Atık 434 Tehlikesiz Atık 14

15 ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK AYGEİY in amacı; atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimlerinin sağlanmasına yönelik genel esasların belirlenmesidir. Tehlikeli Atıklar (*) işaretli olanlar tehlikeli atıktır, Tehlikeli atıklar, EK-IIIA daki özelliklerden bir veya daha fazlasına sahiptirler, Atık Listesinde (A) işaretli atıklar, EK-IIIB de yer alan tehlikeli atık konsantrasyonuna bakılmaksızın tehlikeli atık sınıfına girer. Atık Listesinde (M) işaretleri atıklar tehlikeli olma olasılığı bulunan atıklardır. Değerlendirme EK-IIIA ve EK-IIIB ye göre yapılır. 15

16 TEHLİKELİ KABUL EDİLEN ATIKLARIN ÖZELLİKLERİ-EK IIIA Tehlikeli Kabul Edilen Atıkların Özellikleri (AYGEİY EK-IIIA) 16

17 EK3-A Atık tehlike kodu Tanımlama Açıklama H1 Patlayıcı Dinitrobenzen e oranla şoklara ve sürtünmelere daha hassas ya da ısı etkisiyle patlayabilecek maddeler ve preparatlar. H2 Oksitleme Başka maddelerle özellikle de yanıcı maddelerle temas halinde yüksek ekzotermik reaksiyonlar gösteren maddeler ve preparatlar. H3-A Yüksek Derecede Yanma noktası 21ºC nin altında olan sıvı maddeler ve preparatlar (aşırı derecede yanıcı sıvılar dahil), veya Yanıcı Herhangi bir enerji uygulanmaksızın uygun ısıda hava ile temas etmesi durumunda ısınan ve sonunda alev alan maddeler ve preparatlar, veya Tutuşturucu bir kaynakla kısa bir temastan hemen sonra alev alan ve bu kaynak uzaklaştırıldıktan sonra da yanmaya veya tükenmeye devam eden katı maddeler ve preparatlar, veya Normal basınç altında havada yanıcı olan gaz maddeler ve preparatlar, veya Hava veya buhar ile temas halinde, tehlikeli miktarlarda yüksek derecede yanıcı gazlar yayan maddeler ve preparatlar H3-B Yanıcılar ye eşit veya daha yüksek ya da ye eşit veya daha düşük yanma noktasına sahip olan sıvı maddeler ve preparatlar H4 Tahriş Edici Deriyle veya zarla kısa süreli, uzun süreli veya tekrarlanan temas halinde hassaslaşmaya sebep olabilecek korozif olmayan maddeler ya da preparatlar. H5 Zararlı Tenefüs edildiği, yutulduğu veya cilde işlediği zaman sınırlı sayıda hastalığa sebep olabilen maddeler ve preparatlar. H6 Toksik Tenefüs edildiği, yutulduğu veya cilde işlediği zaman çok sayıda ciddi, akut veya kronik hastalığa ve hatta ölüme sebep olabilen maddeler ve preparatlar (yüksek derecede toksik maddeler ve preparatlar dahil). H7 Kanserojen Tenefüs edildiği, yutulduğu veya cilde işlediği zaman kanser hastalığına sebep olabilen veya kansere yatkınlığı arttırabilen maddeler ve preparatlar. H8 Korozif Temas halinde yaşayan dokuları bozabilen maddeler ve preparatlar H9 Bulaşıcı Canlı mikro-organizmaları veya bunların toksinlerini içeren, insan veya diğer canlılarda hastalıklara sebep olduğu bilinen ya da buna inanılan maddeler. H10 Teratojenik (üreme Tenefüs edildiği, yutulduğu veya cilde işlediği zaman kalıtsal olmayan, doğuşten gelen bozukluklara sebep olabilen için toksik) veya bunlara yatkınlığı arttıran maddeler ve preparatlar. H11 Mutajenik Not: 67/548/EEC direktifinin 7. kez düzeltilmesinin ardından 92/32/EEC direktifinde, teratojenik kavramının yerini üreme için toksik kavramı almıştır. Bu kavram, ek III te yer alan H10 özelliği ile birlikte düşünülmüştür. H12 (R29, R31, R32, Teneffüs edildiği, yutulduğu veya cilde işlediği zaman kalıtsal genetik bozukluklara sebep olabilen veya bunlara dahil) yatkınlığı arttırabilen maddeler ve preparatlar. H13 (R14, R15, R19 Su, hava ya da bir asitle temas etiiği zaman toksikler ya da çok toksik gazlar yayan maddeler veya preparatlar. dahil) H14 Ekotoksik Bir veya daha fazla çevresel sektör için hemen ya da daha sonra risk oluşturabilecek maddeler ve preparatlar. 17

18 ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Tehlikeli Atık Analiz Adımları ATIĞI ÜRÜNDEN AYIRAN KRİTERLER ATIK ATIĞIN KAYNAĞI ATIK ÖZELLİKLERİ H1-H14 TEHLİKELİ ATIK A- ATIKLAR TEHLİKELİ TEHLİKELİ ATIK LİSTESİ BERTARAF YÖNTEMİ EŞİK KONSANTRASYON M- ATIKLAR

19 AYGEİY in ÖNEMİ AYGEİY den önce; Atıkların geri kazanımı ve bertarafı konusunda lisanslandırmada boşluklar mevcuttu Atık bertarafı ve geri kazanımı konusunda ezbere işlemler yapılıyordu Atık üreticileri atık istatistiklerini yaparken atığın cinsini ve özelliklerini tam ve doğru olarak beyan edemiyordu Atık yönetiminde sorunlar çıkabiliyordu (mevcut rakamlar ve olması gereken rakamlar arasında büyük farklar mevcuttu) 19

20 AYGEİY in ÖNEMİ AYGEİY den sonra; Geri kazanım ve bertaraf tesisleri ile atıkların taşınması ve işlenmesi konularıyla ilgilenen tüm girişimlerin kontrolü ve lisanslandırılması tek çatı altında toplandı, Atık üreten tüm faaliyetlerin veya yapıların (atık üreticilerinin) kontrol edilmesi -Web ortamında -Daha sağlıklı ve anlamlı istatistik EK3 analizleri ile sağlıklı sınıflandırma, Geri kazanım sektörü büyümeye başladı, sektörel ekonomi hareketlendi, atığın ekonomik değeri daha iyi anlaşıldı Atık yönetim planları daha sağlıklı yapılmaya başlandı, atık bilinci gelişmeye başladı, sahipsiz atıkların gelişigüzel atılması zorlaşmaya başladı 20

21 TEHLİKELİ ATIKLARIN BELİRLENMESİNDE UYGULANACAK ANALİZLER 1. AYGEİY EK-IV: Atık Listesi nde Atık Kodunun Belirlenmesi Kodlama sistemi Altı haneli atık kodu : xx yy zz(*) Atıklar, altı haneli kodlar ve ilgili iki haneli ile dört haneli bölüm başlıkları ile tanımlanmışlardır. Atık Kategorisi Atık Tanımı XX YY ZZ Atık A XX Bölüm (01 den 20 ye kadar) YY Alt bölüm (01 den en fazla 14 e kadar) ZZ Listeleme (01 den en fazla 41 ve 99 a kadar) * Tehlikelilik işareti Atıklar ile ilgili yapılacak bütün çalışmalarda, atığın tanımına karşılık gelen altı haneli atık kodunun tam olarak kullanılması zorunludur.

22 TÜBİTAK MAM ÇEVRE ENSTİTÜSÜ 22

23 TÜBİTAK MAM ÇEVRE ENSTİTÜSÜ KALİTE 2003 Ulusal Kalite Başarı Ödülü ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 ISO (4 laboratuvarda 150 adet parametre akredite edilmiştir.) 17 Aralık 2002 DAR/DAP 16 Temmuz 2010 TÜRKAK 25 Ekim 2004 Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesi 23

24 TEHLİKELİ ATIKLARIN BELİRLENMESİNDE UYGULANACAK ANALİZLER Örnek Alma - Örnek alımında etiketleme mutlaka yapılmalı! Etikette örneğin adı (türü), alınış tarihi, alan kişinin adı-soyadı, hava sıcaklığı ve yağış durumu, ve örneğin alınışında karşılaşılan özel bir durum varsa (yığınlama, koku, tozuma, kristallenme vb..) mutlaka yazılmalı - Örnek atık sahibinin gözetiminde bağımsız bir kuruluşu tarafından alınmalı - Katı atıklar; biriktirme havuzlarından, atık yığınlarından ve kapalı haldeki tank, reaktör vb. Homojenizasyon önemli! - EK3 örneklerini alacak olan personel deneyimli ve konusunda eğitimli olmalı Örneğin kaynaklandığı bir proses varsa mutlaka incelenmeli ve örnekle proses arasındaki sebep-sonuç ilişkisi gözden geçirilmelidir. - Örneğin alınması, taşınması, muhafazası ve analizi sırasında gerekli iş güvenliği önlemleri (maske, eldiven, önlük, özel giysi, oksijen tüpü vb.) alınmalı. Ör. Kapalı tank, reaktör vb..gaz birikimi!! - Büyük miktarda atıklarda kompozit örnek haline getirilmeli. 30 m3 ten sonra 8 adet tek örnek alınarak rastgele 4 adedi karıştırılmalı ve 2 adet karışık örnek haline getirilmelidir. Bir başka deyişle, atık miktarının 30 m3 ü aştığı durumlarda analiz edilmesi gereken örnek sayısı en az 2 olmalıdır. - Çapı 2 mm den küçük atıklar için alınması gereken en az örnek miktarı 1 lt 8kg) iken, çapı 12 cm den büyük örnekler ayrı ayrı tek örnekler olarak toplanmalı ve ayrı örnekler gibi analiz edilmelidir (TASK, 2012). 24

25 TEHLİKELİ ATIKLARIN BELİRLENMESİNDE UYGULANACAK ANALİZLER 1. AYGEİY EK-IV: Atık Listesi nde Atık Kodunun Belirlenmesi 01 MADENLERİN ARANMASI, ÇIKARILMASI, İŞLETİLMESİ, FİZİKİ VE KİMYASAL İŞLEME TABİ TUTULMASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR Maden kazılarından kaynaklanan atıklar Metalik maden kazılarından kaynaklanan atıklar Metalik olmayan maden kazılarından kaynaklanan atıklar Metalik Minerallerin Fiziki ve Kimyasal Olarak İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar * Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları * Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları M ve dışındaki diğer maden atıkları * Metalik minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar dışındaki diğer tozumsu ve pudramsı atıklar dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar A M

26 TEHLİKELİ ATIKLARIN BELİRLENMESİNDE UYGULANACAK ANALİZLER 2. Atıkların Fiziksel Karakterizasyonu Parametre Analiz Yöntemi ph değeri (Sulu çözelti) TS 8753 EN Katı madde miktarı (% ağırlık) Nem miktarı (% ağırlık) TS 9546 EN İnorganik/Organik madde miktarı (% ağırlık) C de yakma (DS/EN gravimetrik) Yoğunluk TS ISO 5072 Parlama Noktası Tayini ASTM D-6450, ASTM D-7094 Kalorifik değer/yanabilirlik testi ASTM D 5865 TGA ASTM E

27 TGA Termal analiz; sıcaklık değişimlerinin etkileşimleriyle bağlantılı olarak numune özelliklerindeki değişimin analiz edilmesi Termodinamik (ısı, sıcaklık, entalpi, kütle, hacim vb..), malzeme özellikleri (sertlik, hassasiyet), kimyasal bileşimi yada yapısı (polimerik özellikler vb.) ifade edilmektedir. TGA eğrileri, örneğin sıcaklığa karşı ağırlık kaybını gösterir. Termogravimetrik Analiz (TGA) Alternatif olarak, TGA eğrilerinin birinci türevi zaman ya da sıcaklığa bağlı olarak kullanılabilir. Bu değerler de kütle değişimini gösterir. Bu eğrilere DTG eğrileri adi verilir.dta eğrileri de örnekte camsı geçişler, kristalleşme, erime veya süblileşmenin göstergesi olarak kullanılır. 27

28 TEHLİKELİ ATIKLARIN BELİRLENMESİNDE UYGULANACAK ANALİZLER 3. Atıkların Organik İçeriğinin Belirlenmesi Parametre Organik madde cinsi Analiz Yöntemi GC-MS, FTIR 28

29 ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 4. Atıkların İnorganik İçeriğinin Belirlenmesi Parametre Kalitatif analiz (Mineralojik analiz) Kantitatif analiz Analiz Yöntemi X-ışını difraksiyonu (XRD) X-ışını floresans (XRF) Bileşen Değer % Na 2 O 0,063 MgO 0,632 Al 2 O 3 5,258 SiO 2 16,635 P 2 O 5 0,124 SO 3 6,230 K 2 O 0,187 CaO 70,050 TiO 2 0,146 Cr 2 O 3 0,031 Fe 2 O 3 0,388 NiO 0,012 As 2 O 3 0,010 SrO 0,093 ZrO 2 0,029 BaO 0,111 XRD cihazı 29

30 ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 5. Atıkların Morfolojik Yapısının Tayini Parametre Morfolojik analiz (Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile inceleme) Analiz Yöntemi FEG-SEM-EDS yarı kantitatif analizi SEM-EDS cihazı 30

31 ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 6. Atıkların Toksik Özelliklerinin Belirlenmesi Toksik Bir Maddenin Organizmalar Üzerindeki Etkileri Ölüme yol açan akut toksisite Sonunda ölüme götüren akümülasyon ile kronik toksisite Fizyolojik ve morfolojik bozulmaların başlaması Davranış bozuklukları Ölçülebilen biyokimyasal değişiklikler TOKSİSİTE 31

32 ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Luminasans Bakteri İle Ekotoksisite Testi Toksisite deneylerinde seçilen kirleticinin canlılar üzerindeki kısa/uzun süreli etkilerinin araştırılması amaçlanmaktadır. Bakteriyel toksisite testinin avantajları. Göreceli olarak basit Hızlı (30 dak 24 saat) Tekrarlanabilir Küçük hacimlerde test örneği yeterlidir Çok sayıda bakteri kullanıldığı için istatistiksel olarak avantajlıdır 32

33 ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK EK3 B analizleri kapsamında ISO/EN/DIN metoduna uygun olarak ToxAlert 100 cihazı kullanarak biyoluminesanas bakteri (Vibrio fishcheri) ile toksisite analizi yapılmaktadır. 1- Atık numunesi %80, 50, 25, 12.5 ve 6.25 konsantrasyon oranlarında seyreltilir dakika temas süresi sonunda kirleticinin, test organizması olarak seçilen bakteri üzerine toksik etkisi ölçülür. 3- Bakterinin % 50 sini inhibe eden konsantrasyon oranı EC50 olarak tanımlanır. 33

34 ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK OECD 423 AKUT ORAL TOKSİSİTE ÖRNEK HAZIRLAMA Numunelerin Numunelerin Nem ve kuru Santrifüj ile ağırlıklarının sahip oldukları madde sıvı ekstraktın belirlenmesi nem miktarına göre katı maddeden miktarlarının ekstraksiyon ayrıştırılması belirlenmesi eldesi 34

35 ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK OECD 423 AKUT ORAL TOKSİSİTE ÖRNEKLERİN UYGULANMASI Deney Gavaj ile Klinik gözlem, Sonuçların hayvanlarının numunelerin gross patoloji yorumlanması vücut önerilen dozda incelemeleri ve rapor ağırlıklarının uygulanması halinde belirlenmesi sunulması 35

36 ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Tablo 1. Tehlikeli Atık Eşik Konsantrasyon Değerleri Kod Teh Özellik Sınır Değerler H1 Patlayıcı R1 ile R6 arası, R9, R16, R18, R44 H2 Oksitleme R7 ve R8 H3-A Yüksek Derece Yanma noktası (R11, R17 ve R30 ve ilaveten çok yanıcılar için R12, Yanıcı H3-B Yanıcı Yanma noktası R10, R18 H4 Tahriş Edici R41, R66 ve R67 olarak sınıflandırılan maddeler toplam konsantrasyon % 10 olması, R36, R37 ve R38 olarak sınıflandırılan maddeler toplam konsantrasyon % 20 olması, H5 Zararlı R20, R21, R22, R39, R42, R43, R48, R64, R65, R68 ve bunların kombinasyonu olarak sınıflandırılan maddedeki toplam konsantrasyonun % 25 olması, H6 Toksik R26, R27, R28 ve kombinasyonlarını içeren maddelerin toplam konsantrasyonu % 0.1 R23, R24, R25 ve kombinasyonlarını içeren maddelerin toplam konsanrasyonu % 3 H7 Kanserojen R45, R49 olarak sınıflandırılan kategori 1 ve 2 kanserojen maddelerin toplam konsantrasyonu % 0.1 R40 olarak sınıflandırılan kategori 3 kanserojen maddelerin toplam konsantrasyonu % 1 H8 Korozif R35 olarak sınıflandırılan maddelerin toplam konsantrasyonu % 1 R34 olarak sınıflandırılam maddelerin toplam konsantrasyonu % 5 H9 Enfeksiyon Yapıcı Üreme Yetisini Azaltıcı H10 R60, R61 olarak sınıflandırılan kategori 1 ve 2 ye ait üreme için toksik maddeler toplam konsantrasyonu % 0.5 R62, R63 olarak sınıflandırılan kategori 3 e ait üreme için toksik maddeler toplam konsantrasyonu % 5 H11 Mutajenik R46 olarak sınıflandırılan kategori 1 ve 2 ye ait mutajenik maddeler toplam konsantrasyonu 0.1 R68 olarak sınıflandırılan kategori 3 e ait mutajenik maddeler toplam konsantrasyonu 1 H12 R29, R31, R32 kombinasyonlar dahil H13 R14, R15, R19 kombinasyonlar dahil H14 Ekotoksik Sucul ortam; R50, R53 olarak sınıflandırılan ekotoksik maddeler toplam konsantrasyonu % 0.25 R51 olarak sınıflandırılan ekotoksik maddeler toplam konsantrasyonu % 2.5 R52 olarak sınıflandırılan ekotoksik maddeler toplam konsantrasyonu % 25 Sucul olmayan çevre (karasal çevre ve ozon tabakası); R54, R55, R56, R57, R58, R59 olarak sınıflandırılan ekotoksik maddeler toplam konsantrasyonu %

37 ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) 38

38 ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ AYGEİY EK-3B Analiz Raporu İçeriği Ek-4 Atık Listesindeki atık kodu Kimyasal kompozisyonunda bulunan bileşiklerin risk faktörleri ve durumları/kombinasyonları; risk ibaresi ve risk ibaresinin açık ifadesi Tehlike sembol ve işaretleri Analiz sonuçları, Analiz yöntemleri Tehlikeli atık eşik konsantrasyon limit değerleri 39

39 SONRAKİ ADIMLAR TÜBİTAK, her numuneye tehlikeli atık sonucu veriyor! 2011 de test edilen yaklaşık 500 adet örneğin % 25 i Tehlikesiz atık olarak raporlandı. Yaklaşım; - Geri kazanım/yeniden kullanım araştırılmalı - Kalorifik değeri olan atıklar tehlikesiz dahi olsa geri kazanılmalı, toprak altına gömülmemeli (ADDY- Biyobozunur atıkların azaltımı prensibi) - Sadece eko-toksik özellik (H14) gösteren atıklar tehlikeli olarak nitelendirilmemeli (Örnek:Döküm kumları) - Atığın bileşimindeki maddelerin tehlikelilik özelliği, Atığın tümü değerlendirilerek yapılmalı (Örnek: Silisyum dioksit içeren atıklar- toz formunda silis zararlıdır-r36/37/38, metal talaşları)

40 SONRAKİ ADIMLAR-2 Atıklar için farklı sonuçlar alınması durumu - Tehlikesiz kodlu atık Tehlikeli - Tehlikeli kodlu atık Tehlikesiz olarak bulunabilmektedir. - AYGEİY Güncellenmeli? Olası sebepler; Proses farklılığı (Örnek: Kağıt çamurları) Konsantrasyon (Örnek: Kumlama kumları) Kompozisyon (Örnek: Döküm kumları-bağlayıcı farkı)

41 SONRAKİ ADIMLAR-3 Tıbbi cihaz atıkları - MSDS+içerik analizi sonucuna göre Tehlikeli atık olarak tanımlanan atıklar nötralize edildikten sonra dahi kanalizasyona/seyreltilerek AAT ye verilmemelidir! Muhtemel EDC dirler ve giderim verimleri <% 30 dur.(bkz. ScinceDirect)

42 SONRAKİ ADIMLAR-4 Analiz edilmeyen atık sektörleri mevcut! - Ömrünü tamamlamış arabalar (Antifiriz sıvıları, motor yağları, balatalar, yağ-hava filtreleri, vb..) - Sektöre ait sürekli aynı tür atıkların gelmesi, ancak sektöre ait başka atıkların da mevcut olması. Örnek: Döküm sektörü

43 ÖNERİLER EK3 analizleri Çev. Kanununca Al. Ger. İzinler Yön. gereği, 5 yılda bir tekrarlanmalıdır (İzinle entegre edilmeli) Atık üreticileri ile sektörel toplantılar düzenlenmelidir Geri dönüşüm konusunda atık borsaları etkin hale getirilmelidir, izlenmeli-kontrol edilmelidir!

44 İrtibat: Dr.Sönmez DAĞLI TÜBİTAK MAM ÇEVRE ENSTİTÜSÜ TÜBİTAK MAM P.K. 21, GEBZE, KOCAELİ Tel: ; Faks: ; 45

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıkların

Detaylı

EK- 1 ATIĞI ÜRÜNDEN AYIRAN KRİTERLER

EK- 1 ATIĞI ÜRÜNDEN AYIRAN KRİTERLER EK- 1 ATIĞI ÜRÜNDEN AYIRAN KRİTERLER a) Aşağıda başka şekilde belirtilmemiş üretim veya tüketim artıkları, b) Standart dışı ürünler, c) Son kullanım süresi geçmiş olan ürünler, d) Dökülmüş, niteliği bozulmuş

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24692 Çevre Bakanlığından;

Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24692 Çevre Bakanlığından; Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24692 Çevre Bakanlığından; GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI 1. Genel Şekil ve Yazım Planı 1.1. Kâğıt Boyu Güvenlik raporları, A4 (21 x 29,7 cm) standardında ve birinci hamur beyaz kâğıda yazılır. 1.2. Yazı Karakteri

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2013 AÇIKLAMA İlk "İl Çevre Durum Raporları Formatı"

Detaylı

Kimyasalların Güvenli Depolanması

Kimyasalların Güvenli Depolanması T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Kimyasalların Güvenli Depolanması i T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLĐK BAKANLIĞI

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/632 02/01/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş. Atatürk Mah. Aydın Cad. No:234 SÖKE / AYDIN İlgi: (a) 29/11/2011 tarihli ve

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU AĞUSTOS 2005 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU. Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü. Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge

AVRUPA KOMİSYONU. Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü. Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge AVRUPA KOMİSYONU Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge Mayıs 2005 Bu belge, aşağıdaki EIPPCB çalışma planı dahilinde

Detaylı

Kabul: Sözlü. Toplam: 13. Entegre vektör kontrolü programlarında kullanılan yüksek konsantrasyonlu ürünler, sakıncaları ve ülkemizdeki durum

Kabul: Sözlü. Toplam: 13. Entegre vektör kontrolü programlarında kullanılan yüksek konsantrasyonlu ürünler, sakıncaları ve ülkemizdeki durum Kabul: Sözlü Toplam: 13 [SS-001] Entegre vektör kontrolü programlarında kullanılan yüksek konsantrasyonlu ürünler, sakıncaları ve ülkemizdeki durum Ahmet Kiremitçigil Bağımsız araştırmacı, Sağlık Bakanlığı

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımların Doğru Seçimi, Doğru Kullanılması ve Kişisel Koruyucu Malzememelerin Taşıması Gereken Özellikleri

Kişisel Koruyucu Donanımların Doğru Seçimi, Doğru Kullanılması ve Kişisel Koruyucu Malzememelerin Taşıması Gereken Özellikleri İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Özel Kişisel Koruyucu Donanımların Doğru Seçimi, Doğru Kullanılması ve Kişisel Koruyucu Malzememelerin Taşıması Gereken Özellikleri Sadettin Sezginer 1 Kişisel Koruyucu Donanımların

Detaylı

YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. Yönetmeliği nde 15/04/2015 tarihindeyapılan değişiklikler işlenmiştir.)

YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. Yönetmeliği nde 15/04/2015 tarihindeyapılan değişiklikler işlenmiştir.) 15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29327 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ YERÜSTÜ SU KALİTESİ YÖNETMELİĞİ (30/11/2012tarihlive28483sayılıResmîGazete

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı CAS No 14808-60-7 EINECS No 238-878-4 EINECS Adı Kuvars Moleküler Formülü O2Si Eş Anlamlılar SiO2, "crystalline silica",

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, İstisnalar, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, tehlikeli maddeler

Detaylı

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALĠZASYON ġebekesġne DEġARJ YÖNETMELĠĞĠ I.BÖLÜM Genel Genel Kurul Tarafından Kabulü; Karar Tarihi : 02.12.2005 Karar No : 25 Amaç, Kapsam

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU Yayın No.56 ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER Baskı: 500 adet, Ekim 2011 Yayımlayan: TMMOB adına TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterya: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Adres:

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 Resmi Gazete Tarihi: 3.2.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin yeraltı

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1586 25/11/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ANEL DOĞA ENTEGRE GERİ DÖNÜŞÜM ENDÜSTRİ A.Ş. BAĞDAT CADDESİ UZAY ÇIKMAZI KARTEPE / KOCAELİ KARTEPE / KOCAELİ İlgi:

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar SU KİRLİLİĞİ KONTROLU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 4 Eylül 1988 tarih ve 19919 sayı BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM ALTINCI BÖLÜM YEDİNCİ BÖLÜM SEKİZİNCİ BÖLÜM - Amaç,

Detaylı

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ii iii 1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ PLANLAMA YAKLAŞIMI Bu Plan, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı doğrultusunda İl bütününde

Detaylı

Organik Solvent Kullanılarak Yapılan Yüzey İşlemleri için Kılavuz ŞUBAT 2014

Organik Solvent Kullanılarak Yapılan Yüzey İşlemleri için Kılavuz ŞUBAT 2014 Organik Solvent Kullanılarak Yapılan Yüzey İşlemleri için Kılavuz ŞUBAT 2014 Sayfa1 (117) İçindekiler Tablosu Giriş... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 1. Kılavuzun amaç ve kapsamı...6 2. Yasal gereklilikler...

Detaylı