Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 1/ SAYILI KHK ÇERÇEVESİNDE YAPILAN EK ÖDEME VE BU KAPSAMDA YAPILAN DÖNER D SERMAYE UYGULAMALARI Özlem KÖSEK Maliye Bakanlığı Bütçe e ve Mali Kontrol Genel MüdürlM rlüğü Devlet Bütçe B e Uzmanı Şubat 2010

2 2/ SAYILI KHK ÇERÇEVESİNDE YAPILAN EK ÖDEME VE BU KAPSAMDA YAPILAN DÖNER D SERMAYE UYGULAMALARI SUNUM PLANI * Kamuda istihdam ve mali haklara ilişkin genel bilgi * 375 sayılı KHK çerçevesinde evesinde yapılan ek ödemeye ilişkin açıklamalara * Üniversitelerde döner sermaye uygulamalarına ilişkin açıklamalar * Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında genel bilgi

3 3/69 KAMUDA İSTİHDAM VE MALİ HAKLAR Kamu kurum ve kuruluşlar larında; * Memurlar * Diğer Kamu Görevlileri Hakim ve Savcılar Askeri Personel Öğretim Elemanları * Sözleşmeli Personel * Geçici Personel * İşçiler istihdam edilmektedir.

4 4/69 KAMUDA İSTİHDAM VE MALİ HAKLAR Kamu görevlilerinin g (işçi i hariç) ) mali ve sosyal hakları da genel olarak; * 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu * 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu * 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu * 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu * 375 sayılı KHK * Diğer ilgili kanunlar ile düzenlenmid zenlenmiş bulunmaktadır.

5 5/69 KAMUDA İSTİHDAM VE MALİ HAKLAR Bazı kurumlardaki personele, kendi ilgili mevzuatında yer alan hükümler uyarınca; * Ek ödeme, * Ek tazminat, tazminat, * Döner sermaye katkı payı, * Teşvik primi, ikramiye, * Fazla mesai ücreti, gibi değişik ik adlar altında ve değişik ik tutarlarda düzenli veya düzensiz olarak kurumsal ilave ödemeler yapılmaktadır.

6 KAMUDA İSTİHDAM VE MALİ HAKLARI MEMURLAR ASKERİ PERSONEL AKADEMİK PERSONEL KADRO KAR. SÖZ. P. Gösterge Kurumsal Ödemeler Gösterge Gösterge Sözleşme Ücreti Ek Gösterge Ek Ödeme Ek Gösterge Ek Gösterge İkramiye Taban Tazminat Taban Taban Özel Hizmet Taz. Kıdem Teşvik Ödemesi Kıdem Kıdem Fazla Çal. Ücreti Makam Tazminatı Ek Özel Hizmet tazminatı Makam Makam Yabancı Dil Taz. Temsil Tazminatı Peşin Fazla Mesai Ücreti Temsil Temsil Görev Tazminatı Döner Sermaye Ödemesi Görev Görev Aile Yardımı Öden. Emniyet Uçuş Tazminatı Aile Aile Yabancı Dil Tazm. İkramiye Ödemeleri Yabancı Dil Tazminatı Yabancı Dil Tazminatı Tazminatlar İl Özel İdare Ödeneği Hizmet Tazminatı Üniversite Ödeneği Tayın Bedeli Diğer Kısmi Ödemeler Tayın Bedeli Eğitim Öğretim Ödeneği Ek Ders Diğer Ödemeler Ek Ders Ek Ders Ek Tazm. (375-28/B) Yön. Den. Kur. Üy. Üc. Ek Tazm. (375-28/B) Ek Tazminat (375-28/B) Ek Tazm.(Op. Taz.) Huzur Hakkı ve Huzur Ücr. Ek Tazm. (Op. Taz.) Geliştirme Ödeneği Nöbet Ücreti Uçuş Atl. Dalış Tazm. Fazla Çalışma Ücreti Vekalet Ücreti Asayiş Tazm. Döner Sermaye Ödemesi Ek Ödeme (375-ek 3) Ek Ödeme (375-ek 3) Ek Ödeme (375-ek 3) Kıbrıs Tazminatı İdari Görev Ödeneği Yan Ödeme İş Güçlüğü,İş Riski, Yan Ödeme İş Güçlüğü,İş Riski, Temininde Güçlük, Temininde Güçlük, Mali

7 7/ SAYILI KHK ÇERÇEVESİNDE YAPILAN EK ÖDEMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

8 8/ SAYILI KANUN HÜKMH KMÜNDE KARARNAME UYARINCA YAPILAN EK ÖDEME Ek Ödeme; * 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi, * Bu madde uyarınca yürürlüğe konulmuş olan; - 7/8/2008 tarihli ve 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 375 sayılı Kanun HükmH kmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar - 9/6/2006 tarihli ve 2006/10603 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Değişik ik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan SözleS zleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmas lmasına İlişkin Karar ile belirlenmiştir.

9 9/ SAYILI KANUN HÜKMH KMÜNDE KARARNAME UYARINCA YAPILAN EK ÖDEME Ek ödemenin kapsamında; * Memurlar * Öğretim Elemanları * Askeri Personel * Sözleşmeli Personel (Kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç) bulunmaktadır.

10 10/ SAYILI KANUN HÜKMH KMÜNDE KARARNAME UYARINCA YAPILAN EK ÖDEME 375 sayılı Kanun HükmH kmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi; * En yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %200 ünü geçmemek üzere (9500x0,057383x2=1.090 TL), * Her ay, ek ödeme yapılmasını, * Yapılacak ek ödemenin oranı ile esas ve usullerinin, * Bakanlığımızın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenmesini, öngörmektedir.

11 11/ SAYILI KANUN HÜKMH KMÜNDE KARARNAME UYARINCA YAPILAN EK ÖDEME Ek Ödemenin Tespit Şekli 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar da ek ödeme oranları genel olarak; * Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karar eki tazminat cetvelleri, * Askeri personele ödenen hizmet tazminatları, * Öğretim elamanlarına na ödenen üniversite ödenekleri, * Sözleşmeli personelin pozisyon unvanları, esas alınmak suretiyle belirlenmiştir.

12 375 SAYILI KANUN HÜKMH KMÜNDE KARARNAME UYARINCA YAPILAN EK ÖDEME EK ÖDEME ORANLARI KADRO VE GÖREV UNVANI A- Aylıklar klarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre G Alanlar 1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel 2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel 3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel 4- Kadroları Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan personel 5- Kadroları Avukatlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel 6- Kadroları Din Hizmetleri Sınıfında yer alan personel 7- Kadroları Emniyet Hizmetleri Sınıfında yer alan personel 8- Kadroları Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan personel B- Aylıklar klarını 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa Göre G Alanlar C- Aylıklar klarını 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa Göre G Alanlar (2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesi uyarınca kısmi k statüde görev g yapanlar hariç) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ORAN (%)

13 13/ SAYILI KANUN HÜKMH KMÜNDE KARARNAME UYARINCA YAPILAN EK ÖDEME Toplam personel sayılar ları 94 Üniversitede; * Akademik personel * İdari personel * SözleS zleşmeli personel olmak üzere, yaklaşı şık personel görev g yapmaktadır.

14 14/ SAYILI KANUN HÜKMH KMÜNDE KARARNAME UYARINCA YAPILAN EK ÖDEME Ek Ödeme Oranları Öğretim elemanları içinin kısmi statüde görev yapanlar hariç olmak üzere; - Rektör, Rektör Yardımcısı ve Dekan 58 - Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü ile Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlar 56 - Profesör kadrosunda bulunanlar (Diğer) 49 - Doçent kadrosunda bulunanlar (1. derece) 43 - Doçent kadrosunda bulunanlar (Diğer) 54 - Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar 53 - Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar 63 - Diğer öğretim elemanları 52 olarak belirlenmiştir.

15 15/ SAYILI KANUN HÜKMH KMÜNDE KARARNAME UYARINCA YAPILAN EK ÖDEME 375 KHK nin ek 3 üncü maddesinin üçünc ncü fıkrasında; * 3423 sayılı Kanun (Milli E * 209 sayılı Kanun (Sa Kanun (Milli Eğitim Bakanlığı ığı), Kanun (Sağlık k Bakanlığı ığı), * 969 sayılı Kanun (Tarım m ve Köyişleri leri Bakanlığı ığı, * 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi (Üniversiteler),( * 2659 sayılı Kanun (Adli Tıp T p Kurumu), * 2797 sayılı Kanun (Yargıtay), * 2828 sayılı Kanun (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu), * 4652 sayılı Kanun (Polis Akademisi), * 5737 sayılı Kanun (Bezm( Bezm-i i Alem Valide Sultan Vakıf f ve Gureba Hastanesi), bu kanunlar uyarınca ödeme yapılan personele yönelik y olmak üzere, özel düzenlemed yapılm lmıştır.

16 16/ SAYILI KANUN HÜKMH KMÜNDE KARARNAME UYARINCA YAPILAN EK ÖDEME Özel düzenlemed kapsamında bulunanlarda ek ödemenin yapılışı ışı 375 sayılı Kanun HükmH kmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin üçünc ncü fıkrası; * Fıkrada sayılan kanunlar uyarınca bir önceki yılday yapılan ödemelerin toplam net tutarına, * 375 sayılı KHK ye göre g bir sonraki yılday yapılmas lması öngörülen ek ödemelerin toplam net tutarı, ulaştıktan sonra, ek ödeme yapılmas lmasını öngörmekte, fıkra f ile kıyas esası getirilmektedir.

17 17/ SAYILI KHK ÇERÇEVESİNDE EK ÖDEMELERİN N HESAPLANMASI 1. Ek ödemenin hesaplanması En yüksek y Devlet Ek Ödeme Cetveli nde memuru aylığı X yer alan oranlar (ek gösterge g dahil) ( ) X 0, = 545,14 TL X Oran %

18 18/ SAYILI KHK ÇERÇEVESİNDE EK ÖDEMELERİN N HESAPLANMASI 2. Ek ödemeye ilişkin kurallar * Ek ödemenin hak kazanılmas lmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanacaktır. Örnek - Doçent unvanını almış ancak henüz z doçentlik kadrosuna atanmamış bulunan bir yardımc mcı doçente yapılacak ek ödemede % 53 oranı dikkate alınacakt nacaktır. * Bir kadroya açıktan, a kurum içinden i inden veya kurum dışıd ışından vekâlet ettirilenlere vekâlet edilen görev g nedeniyle ek ödeme yapılmayacakt lmayacaktır. * Damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmayacaktır.

19 19/ SAYILI KHK ÇERÇEVESİNDE EK ÖDEMELERİN N HESAPLANMASI 3. Ek ödemelerde kıyaslama k işlemlerii Üniversiteler açısından; a * Önceki yılda y yapılm lmış olan döner sermaye payı ödemelerinin toplam net tutarına, * Cari yılday 375 sayılı Kanun HükmH kmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca ödenmesi öngörülen ek ödeme toplam net tutarı, ulaştıktan sonra ek ödeme yapılmaya başlanacakt lanacaktır.

20 20/ SAYILI KHK ÇERÇEVESİNDE EK ÖDEMELERİN N HESAPLANMASI 3. Ek ödemelerde kıyaslama k işlemlerii * Kıyaslamanın yıllık yapılmas lması, * Hiçbir şekilde ay itibarıyla kıyaslamaya k gidilmemesi, * Yıllık toplam döner sermaye payı ödemelerinin dikkate alınmas nması, gerekmektedir.

21 21/ SAYILI KHK ÇERÇEVESİNDE EK ÖDEMELERİN N HESAPLANMASI 3. Ek ödemelerde kıyaslama k işlemlerii Örnek - Yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar için yapılacak ek ödeme oranı en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %53 tür. İlgili 2008 yılında TL. döner sermaye ödemesinden yararlanmış ıştır. 1/1/ /6/2009 dönemi için 9500x0, x %53 = 269,4 269,4 x 0,006 = 1,62 269,4-1,62 = 267,78 267,78 x 6 = 1.606,7 1/7/ /12/2009 dönemi için 9500x0,05592 x %53 = 281,56 281,56 x 0,006 = 1,69 281,56-1,69 = 279,87 279,87 x 6 = 1.679, yılı için toplam ek ödeme tutarı 1.606, ,2= TL * 2009 yılı için ödenmesi gereken ek ödeme tutarı olan TL, 2008 yılında ödenen döner sermaye tutarı olan TL den fazla olduğundan undan 2009 yılında ilgiliye aradaki fark tutarı olan 485 TL ek ödeme ödenecektir. * Buna karşılık 2008 yılında ödenen döner sermaye payının 2009 yılında yapılması öngörülen ek ödeme toplamı olan TL den fazla olması halinde ilgiliye 2009 yılında ek ödeme yapılmayacakt lmayacaktır.

22 22/ SAYILI KHK ÇERÇEVESİNDE EK ÖDEMELERİN N HESAPLANMASI 3. Ek ödemelerde kıyaslama k işlemlerii Örnek - Aynı öğretim üyesinin bir önceki yılda y 1 yıl y l süreyle s yurt dışıd ışında görevli bulunması ve 15 Aralıkta görevine g dönmesi d nedeniyle 2008 yılında y döner sermaye ödemesinden yararlanmamış bulunduğunu unu varsayalım. Bu durumda ilgiliye 2009 yılıy Ocak ayından itibaren yıl y l boyunca 375 sayılı KHK hükümleri uyarınca ek ödeme yapılacakt lacaktır.

23 23/ SAYILI KHK ÇERÇEVESİNDE EK ÖDEMELERİN N HESAPLANMASI 3. Ek ödemelerde kıyaslama k işlemlerii Örnek 10/1/2010 tarihinde yeni işe i e başlayan bir kişi, bir önceki yıl görevde bulunmadığından ve dolayısıyla döner sermaye payı almamış olduğundan, 2010 yılında döner sermaye gelirlerine katkısının bulunması halinde hem döner sermaye payını alacak, hem de 375 sayılı KHK hükümleri uyarınca ek ödemeden yararlanacaktır. Ancak bu kişinin Üniversitenin döner d sermaye payı ödenen bir biriminden, döner d sermaye payı ödenmeyen bir birimine naklen atanması halinde, ilgilinin bir önceki yıl döner sermaye payı alıp almadığının kıyaslanması gerekmektedir.

24 24/ SAYILI KHK ÇERÇEVESİNDE EK ÖDEMELERİN N HESAPLANMASI 3. Ek ödemelerde kıyaslama k işlemleri i 375 sayılı KHK uyarınca yapılacak olan ödemeler; hak sahiplerinin tercihine bağlı olmayıp, ek ödeme veya döner sermaye payı arasında tercih yapılması gibi bir uygulamada söz konusu değildir.

25 25/ SAYILI KHK ÇERÇEVESİNDE EK ÖDEMELERİN N HESAPLANMASI 5. Ek ödemelerin hangi bütçeden b ödeneceği 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca; * Ulaştırma Bakanlığı, * Kültür ve Turizm Bakanlığı (merkez teşkilatı), * Çevre ve Orman Bakanlığı, * Denizcilik Müsteşarlığı, * Orman Genel Müdürlüğü, * Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, * Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, personeline yapılacak ek ödemeler döner d sermaye bütçelerindenb karşılanacaktır.

26 26/ SAYILI KHK ÇERÇEVESİNDE EK ÖDEMELERİN N HESAPLANMASI 5. Ek ödemelerin hangi bütçeden b ödeneceği Ek ödemelerin tamamını veya bir kısmk smını merkezi yönetim y bütçesinden veya döner d sermaye bütçesinden b yaptırmaya Bakanlığı ığımızın n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili bulunmaktadır. Bu yetki çerçevesinde; 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla; 1/3/2006 tarihinden önce kurulan üniversitelerin tıp t p ve diş hekimliği i fakülteleri ile uygulama ve araştırma rma merkezlerinde (hastaneler dahil) görev yapan personele yapılacak ek ödemelerin döner sermaye bütçelerinden karşılanması öngörülmüştür.

27 27/ SAYILI KHK ÇERÇEVESİNDE EK ÖDEMELERİN N HESAPLANMASI 5. Ek ödemelerin hangi bütçeden b ödeneceği * Üniversitenin 1/3/2006 tarihinden önce kurulan üniversite olması, * Bünyesinde tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile uygulama ve araştırma merkezleri (hastaneler dahil) bulunması, halinde; ek ödemeler döner sermaye bütçesinden karşılanacak, aynı üniversitenin belirtilen birimleri dışında görev yapan personelinin ek ödemeleri ise üniversite bütçesinden, * Üniversitenin 1/3/2006 tarihinden sonra kurulan üniversite olması halinde, bünyesinde tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile uygulama ve araştırma merkezleri (hastaneler dahil) bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, kapsamda bulunan tüm yükseköğretim kurumlarının personeline yapılacak olan ek ödemeler üniversite bütçesinden, yapılacaktır.

28 28/ SAYILI KHK ÇERÇEVESİNDE EK ÖDEMELERİN N HESAPLANMASI 6. Ek ödemelerin temsil ve görev g tazminatı açısından mahsup işlemleri * 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personele yapılan döner sermaye ödemeleri, temsil veya görev tazminatının mahsubunda dikkate alınmayacaktır. * 2914 sayılı Kanuna tabi olup temsil veya görev tazminatından yararlanan personelin, ek ödemeden yararlanmaya başlamalar lamaları halinde; bu ödeme, temsil veya görev tazminatının mahsubunda dikkate alınacaktır.

29 29/ SAYILI KHK ÇERÇEVESİNDE EK ÖDEMELERİN N HESAPLANMASI 6. Ek ödemelerin temsil ve görev g tazminatı açısından mahsup işlemleri Örnek rnek - Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunan bir öğretim üyesi için yapılacak ek ödeme oranı, %56 dır. İlgiliye 2009 yılında yapılması öngörülen ek ödeme toplamı TL dir. Bu öğretim üyesi; gösterge rakamı dikkate alınmak suretiyle görev tazminatından yararlanmakta ve bu kapsamda hesaplanan 2009 ocak ayında ödenmesi gereken görev tazminatının aylık net tutarı 797 TL dir.

30 30/ SAYILI KHK ÇERÇEVESİNDE EK ÖDEMELERİN N HESAPLANMASI 6. Ek ödemelerin temsil ve görev g tazminatı açısından mahsup işlemleri i 1/1/ /6/2009 dönemi için 9500x0, x %56 = 284,65 284,65 x 0,006 = 1,71 284,65-1,71 = 282,94 282,94x 6 = 1.697,6 1/7/ /12/2009 dönemi için 9500x0,05592 x %56 = 297,49 297,49 x 0,006 = 1,78 297,49-1,78 = 295,71 295,71x 6 = 1.774, yılı için toplam ek ödeme tutarı 1.697, ,3= 3.471,9 TL * İlgiliye 2008 yılında ödenen döner sermaye payı net tutarının; n; TL ve daha fazla olması halinde, 2009 yılında ek ödeme yapılmayacaktır TL den daha düşük d k olması halinde 2009 yılında yapılması öngörülen ek ödemelerin toplam net tutarının, 2008 yılında aldığı döner sermaye payı ödemelerinin toplam net tutarına ulaştığı tarihten itibaren ilgiliye ek ödeme yapılmaya başlanacaktır. * Ek ödeme yapılmaya başlan lanılan tarihten itibaren ilgiliye ödenmekte olan 797 TL tutarındaki görev tazminatından söz konusu ek ödeme tutarının mahsubu yapılacaktır. Bu personel için, 2009 Ocak ayı için hesaplanan ek ödeme net tutarı 282 TL olup, bu tutarın görev tazminatı tutarından mahsup edilmesi gerekmekte, ancak, mahsup edilecek bu tutar görev tazminatının %20 si olan 159 TL den fazla olduğu için ilgiliye görev tazminatının %80 i olan 638 TL görev tazminatı ödenecektir. Bu kapsamda ilgiliye, 282 TL ek ödeme ile 638 TL görev g tazminatı ödemesi yapılacakt lacaktır.

31 31/ SAYILI KHK ÇERÇEVESİNDE EK ÖDEMELERİN N HESAPLANMASI 6. Ek ödemelerin fark tazminatı açısından mahsup işlemlerii 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 3 üncü maddeye göre yapılacak ek ödemeler, özelleştirilen kuruluşlardan nakledilen personel açısından yeni kadronun aylığı ığına dahil edilecektir.

32 375 SAYILI KHK ÇERÇEVESİNDE EK ÖDEMELERİN HESAPLANMASI 7. Ek Ödemelerde Değişiklikler iklikler 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik geçici 1 inci maddesinde öngörülen %100 oranındaki ek ödemenin; * Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelinin (A) bölümünde yer alan unvanlardan; - Bölge müdürü, Bölge müdür yardımcısı, - İl müdürü, il müdür yardımcısı, - İl müftüsü, il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, - Daire başkanı, daire başkan yardımcısı, -Başkan, başkan yardımcısı, - Genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, - Savunma sekreteri, - Fakülte sekreteri, enstitü sekreteri, yüksekokul sekreteri, - Müdür ve müdür yardımcısı, kadrolarında bulunanlardan makam tazminatı almayanlara ödenmesi, bu unvanlar dışındaki personele ise ödenmemesi gerekmektedir. 32/69

33 33/69 ÜNİVERSİTELERDE DÖNER D SERMAYE UYGULAMALARINA İLİŞKİN N AÇIKLAMALARA

34 34/69 DÖNER SERMAYE UYGULAMALARI 1. Döner D sermaye payı dağı ğıtılabilmesinin koşullar ulları; * Bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunan ve döner sermaye gelirinin elde edildiği fakülte, enstitü, yüksek okul, konservatuar ile uygulama ve araştırma merkezlerinde görevli bulunma, * Döner sermaye gelirlerinin elde edilmesine katkı sağlama, olarak belirlenmiştir.

35 35/69 DÖNER SERMAYE UYGULAMALARI 2. Döner D sermaye matrahı; İlgililerin aylık(ek gösterge dahil), yan ödeme, ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı hariç) toplamı esas alınmakta, faaliyetin mesai içinde veya mesai dışında oluşuna göre pay dağıtım oranları değişmektedir.

36 36/69 DÖNER SERMAYE UYGULAMALARI 3. Döner D sermaye oranları; Mesai içinde; i inde; * Öğretim üyeleri ile Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bazı birimlerde görevli öğretim elemanlarına matrahın %200 ü ünü, * 657 sayılı Kanununa tabi personele matrahın % 100 ü ünü, * Rektörler ve rektör yardımcılarına matrahın %200 ü ünü, geçmemek üzere, üniversite yönetim kurulunun belirleyeceği oranlar çerçevesinde döner sermaye payı verilmektedir. * Sözleşmeli personele ise emsali personel dikkate alınarak ödeme yapılmaktadır.

37 37/69 DÖNER SERMAYE UYGULAMALARI 3. Döner D sermaye oranları; Mesai dışıd ışında; * Öğretim üyelerine doğrudan gelir getirici katkılar larından dolayı, matrahın on katına kadar, * Rektör r ve rektör r yardımc mcıları ile bu kapsamdaki gelirin elde edildiği fakültelerin dekan ve dekan yardımc mcıları ile başhekim ve başhekim yardımc mcılarına doğrudan gelir getirici katkılar larına bakılmaks lmaksızın bu kapsamda elde edilen gelirlerden, matrahın %10 una kadar, ayrıca pay verilebilmektedir.

38 38/69 DÖNER SERMAYE UYGULAMALARI 4. Döner D sermaye uygulamalarına yönelik y sık s k karşı şılaşılan sorunlar ve çözümleri Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ve benzeri birimlerin ayrı bir birim olarak kabul edilmesi gerekmektedir. * -Kadroları döner sermayenin bağlı olduğu birimlerde olmakla birlikte fiilen bu birimlerde görev g yapmayanların, n, -Kadroları başka birimlerde olanlardan usulüne uygun olarak döner d sermayenin bağlı bulunduğu u birimlerde görevlendirilmemig revlendirilmemiş olanların, n, döner sermayeden pay almamaları, * Döner sermaye gelirinin elde edildiği birimler dışındaki diğer birimlerde görevli g bulunan personelin Üniversite geneline vermiş oldukları hizmet nedeniyle, ilgililere döner sermaye katkı payı ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.

39 39/69 DÖNER SERMAYE UYGULAMALARI 4. Döner sermaye uygulamalarına yönelik y sık s karşı şılaşılan sorunlar ve çözümleri * Farklı bir akademik unvana sahip bulunmakla birlikte sahip olduğu unvana ait bir kadroya atanamayan öğretim elemanlarının döner sermaye payı ödemelerinde, atandıkları kadrolar dikkate alınacaktır. Örnek - Doçent veya yardımcı doçent unvanını almış ancak henüz unvanı için öngörülen kadroya atanmamış bir öğretim elemanına yapılacak döner sermaye payı ödemelerinde de atanmış oldukları kadrolar dikkate alınarak döner sermaye payı ödenmesi ödenecektir.

40 40/69 DÖNER SERMAYE UYGULAMALARI 4. Döner D sermaye uygulamalarına yönelik y sık s k karşı şılaşılan sorunlar ve çözümleri Öğretim elemanlarının n dönerd sermaye işletmesi i faaliyet alanları kapsamında nda; * /b-4 maddesi uyarınca yürütülen kurs, seminer veya sertifika programlarında ders vermek üzere, * 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca ders vermek üzere, görevlendirildikleri bilinmektedir. * Ödenecek tutarlar; ek ders ücreti değil, döner d sermaye payıdır

41 41/69 DÖNER SERMAYE UYGULAMALARI 4. Döner D sermaye uygulamalarına yönelik y sık s karşı şılaşılan sorunlar ve çözümleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulları; Tıp fakültesi uygulama ve araştırma merkezinden ayrı bir birim olduğundan, ayrı bir yüksekokul şeklinde teşkilatlanmış bu birimlerin tıp ve diş hekimliği fakülteleri uygulama ve araştırma merkezleri kapsamında değildir.

42 42/69 DÖNER SERMAYE UYGULAMALARI 4. Döner D sermaye uygulamalarına yönelik y sık s karşı şılaşılan sorunlar ve çözümleri Döner sermaye işletmesi; * Üniversiteler ve bunlara bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksek okulları ile uygulama ve araştırma merkezleri bünyesinde döner sermaye işletmesi kurulabilmektedir. * Sağlık k KültK ltür r ve Spor İşleri Dairesi Başkanl kanlıkları (Mediko- Sosyal) 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddede belirtilen uygulama ve araştırma merkezi kapsamında bulunmadığından, döner sermaye payı ödenmesine imkan bulunmamaktadır.

43 43/69 ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN N TAM GÜN G ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİ ĞİŞİKLİK K YAPILMASINA DAİR KANUN

44 44/69 ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN N TAM GÜN G ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİ ĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR R KANUN Yürürlük 31/1/2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, bazı maddeleri için farklı yürürlük tarihi belirlenmiştir. Üniversiteler açısından değişiklik getiren maddeleri ve 6 ncı maddeleridir. Bu maddelerden; * 4 ve 6 ncı maddeleri (madde içerisinde azami 1 yıllık süre tanınmış), * 5 inci maddesiyle değiştirilen 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) bendinin (2) numaralı alt bendinin son paragrafı (görevlendirme maddesi) yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. * 3 üncü maddesi ile 5 inci maddesinin diğer hükümleri 30/1/2011 tarihinde yürürlüğe girecektir.

45 45/69 ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN N TAM GÜN G ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİ ĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR R KANUN Kanun kapsamında yapılan düzenlemeleri; d * Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermayeli sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeline yönelik, * Üniversitelerde çalışan sağlık personeline yönelik, * Askeri sağlık personeline yönelik, * Tüm kamu sağlık personeline yönelik ortak, düzenlemeler olarak bir ayrıma tabi tutabiliriz.

46 46/69 ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN N TAM GÜN G ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİ ĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR R KANUN 1. Kısmi K Statü Açısından Durum * Kısmi statüde çalışan personel istihdamına son verilmektedir. * 30/1/2010 tarihinde kısmk smî statüde görev g yapmakta olan öğretim üyelerinden, 30/1/2011 tarihine kadar talepte bulunanlar devamlı statüye geçirilecek, talepte bulunmayanlar istifa etmiş sayılacakt lacaktır.

47 47/69 ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN N TAM GÜN G ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİ ĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR R KANUN 2.Kamu Kurum ve Kuruluşlar larında GörevlendirmeG * Öğretim elemanlarının; n; -Diğer kamu kurum ve kuruluşlar ları, -Kamu kurumu niteliğindeki indeki meslek kuruluşlar larında, geçici olarak görevlendirilmeleri g düzenlenmiştir. * Bu şekilde görevlendirilenlerin, g Yükseköğretim Kurulu, bağlı birimleri ve Üniversitelerarası Kurul ile Adli Tıp T p Kurumunda görevlendirilmeleri g durumunda döner sermaye katkı payı ödemelerinden yararlanmaya devam edecekleri yönünde y nde bir istisna hükmü getirilmiştir. tir. * Kamu kurumu niteliğindeki indeki meslek kuruluşlar ları ile dernek ve vakıflar fların n yönetim y ve denetim organlarında nda görev g yapan öğretim elemanlarının bu Kanundan kaynaklanan mesaisini aksatmayacak şekilde yürütülecekleri y görevlerde ayrıca bir görevlendirme g kararı aranmayacaktır. r.

48 48/69 ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN N TAM GÜN G ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİ ĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR R KANUN 3. Karşı şılıklı Görevlendirme İhtiyaç duyulması hâlinde * Üniversiteler de dahil olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlar larında görevli g sağlık k personelinin, haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için Sağlık k kurum ve kuruluşlar larında, * Diğer kamu kurum ve kuruluşlar larında görevli g sağlık k personelinin, nin, haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için Yükseköğretim kurumlarının n tıp t p ve diş hekimliği i fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma rma merkezlerinde, görevlendirilebilmelerine imkan tanınmaktadır.

49 49/69 ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN N TAM GÜN G ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİ ĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR R KANUN sayılı Kanunun 58 inci maddesine göre; g * Döner sermaye işletmesinden verilen hizmetler dolayısıyla öğretim elamanları adına her ne nam altında olursa olsun ayrıca ücret talep edilemeyecektir.

50 50/69 ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN N TAM GÜN G ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİ ĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR R KANUN 5. Döner D sermaye gelirlerinden yapılacak kesintiler * Döner sermaye gelirlerinden ayrılacak paylar birimlere göre farklıla laştırılmıştır. Döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın; -Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezleri için asgari %35 i, - Ziraat ve veteriner fakülteleri, sivil havacılık yüksekokulu ile bünyesinde atölye veya laboratuar bulunan birimler için asgari %25 i, -Diğer yükseköğretim kurumları için ise %15 i, mal ve hizmet alımları, her türlü bakım, onarım, kiralama, devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ve diğer ihtiyaçlar ile yönetici payları için ayrılacaktır. -Azami%5 i, üniversite bünyesinde yürütülen bilimsel araştırma rma projelerinin finansmanı için kullanılacaktır.

51 51/69 ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 6. Katkı payı ödemelerine ilişkin oranlar * Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde; 1) a) Gelir getiren görevlerde g çalışan; -Öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine %800 ü ünü, -Araştırma görevlilerine ise %500 ü ünü; b) Gelire katkısı olmayan; -Öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine %600 ü ünü, -Araştırma görevlilerine ise %300 ü ünü, 2) 657 sayılı Kanuna tabi personele ek ödeme matrahının; - Hastaneler başmüdürü ve eczacılar için %250 sini, -Başhemşireler için %200 ü ünü, -Diğerleri için %150 sini; - Özellikli bölümlerde görev yapan personel için %200 ü ünü, geçmeyecek şekilde aylık ek ödeme yapılması öngörülmektedir.

52 52/69 ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN N TAM GÜN G ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİ ĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR R KANUN 6. Katkı payı ödemelerine ilişkin oranlar * Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde; 3) Sözleşmeli personele emsali personel dikkate alınarak ödeme yapılacaktır. 4) Mesai dışıd çalışma Nöbet hizmetleri hariç olmak üzere mesai saatleri dışında gelir getirici çalışmalarından doğan katkılarına karşılık olarak ek ödeme oranlarının; * Kapsama dahil öğretim elemanları için %50 sini, * Kapsama dahil memurlar ile sözleşmeli personel için %20 sini, geçmeyecek şekilde ayrıca aylık ek ödeme yapılması öngörülmüştür.

53 53/69 ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN N TAM GÜN G ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİ ĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR R KANUN 6. Katkı payı ödemelerine ilişkin oranlar * Ziraat ve veteriner fakülteleri, sivil havacılık yüksekokulu ve bünyesinde b atölye veya laboratuvar bulunan yükseky kseköğretim kurumlarında üretilen mal ve hizmetlerden elde edilen döner d sermaye gelirlerine katkısı bulunan personele yapılacak ek ödemeler hakkında da Tıp p ve diş hekimliği i fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma rma merkezlerinde uygulanan hükümler uygulanacaktır.

54 54/69 ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN N TAM GÜN G ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİ ĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR R KANUN 6. Katkı payı ödemelerine ilişkin oranlar * Diğer birimlerde döner sermaye işletmesi hesabına yapılan iş veya hizmetler ile, * Tıp ve diş hekimliği fakültelerindeki öğretim elemanlarının sağlık k hizmeti dışıd ışında verdikleri hizmetler, karşılığında tahsil edilen gelirlerden kanuni kesintiler ile varsa yapılan iş veya hizmetle bağlantılı giderler düşüldükten sonra geri kalan tutar hizmeti veren öğretim elemanlarına, na, memurlara ve sözles zleşmeli personele ödenecektir. Bu düzenleme ile; döner sermaye ödemelerindeki tavan uygulaması kaldırılmış bulunmaktadır.

55 55/69 ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN N TAM GÜN G ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİ ĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR R KANUN 6. Katkı payı ödemelerine ilişkin oranlar * Üniversitelerde sağlık alanında çalışan personele mesai saatleri dışıd ışında çalışma getirilmekte, halen öğretim elemanları için mesai içi i iki kat olan ek ödeme oranı %800 e çıkarılmaktadır. * Saat ten sonra yapılan çalışma karşılığı ödenen on kat ek ödeme ise kaldırılmakta, bunun yerine mesai saatleri dışında yapılan çalışma karşılığı %400 e e kadar ek ödeme getirilmektedir. Üniversitede çalışan diğer personele ise halen almakta oldukları ek ödeme oranlarına mesai saatleri dışında çalışmaları karşılığında ilave %20 artırım öngörülmektedir.

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN TAM GÜN YASASININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER. Şubat-2014 İZMİR

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN TAM GÜN YASASININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER. Şubat-2014 İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN TAM GÜN YASASININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER Şubat-2014 İZMİR 1 6514 SAYILI YASA (TAMGÜN) İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARININ

Detaylı

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları)

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) I. EK DERS ÜCRETİ Ders Saati Ücreti A. Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları

Detaylı

K - CETVELİ EK DERS, KONFERANS VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRET ÖDEMELERİNİN TUTARLARI

K - CETVELİ EK DERS, KONFERANS VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRET ÖDEMELERİNİN TUTARLARI K - CETVELİ EK DERS, KONFERANS VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRET ÖDEMELERİNİN TUTARLARI I. EK DERS ÜCRETİ 1- Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları ile Yabancı Uyruklu

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUN (1)

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUN (1) 3445 SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 209 Kabul Tarihi : 4/1/1961 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 (Mükerrer) YÖNETMELİK

14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 (Mükerrer) YÖNETMELİK 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 (Mükerrer) YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 (Mükerrer) Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE ĠġLETMELERĠNDEN MERKEZE AKTARILAN TUTARIN DAĞILIM VE SARFI ĠLE BU TUTARDAN BAKANLIK MERKEZ TEġKĠLATINDA GÖREVLĠ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 6945 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU Kanun Numarası : 3359 Kabul Tarihi : 7/5/1987 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/5/1987 Sayı : 19461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 26 Amaç Madde 1 Bu Kanunun

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Đlişkin Karar

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Đlişkin Karar T.C. MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKANLIĞI Đnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Đlişkin Karar Bu kitapçık, 16 Aralık 2006 tarih ve 26378 sayılı

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 9351-9355 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5335 Kabul Tarihi : 21/4/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 27/4/2005 Sayı : 25798 Yayımlandığı

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

1 ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE NAKLE TABİ TUTULAN PERSONELİN ŞAHSA BAĞLI HAK VE FARK TAZMİNATI UYGULAMALARI Havva YİĞİY İĞİT Maliye Bakanlığı Bütçe e ve Mali Kontrol Genel MüdürlM rlüğü Devlet

Detaylı

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2-

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2- 6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2- Cumhur Sinan ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişi Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan ve Torba

Detaylı

BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER, İSTİHDAM ŞEKİLLERİ. Madde 1 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md.

BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER, İSTİHDAM ŞEKİLLERİ. Madde 1 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md. DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM,

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3)

DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3) 4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 Bu Kanunun

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel Hükümler BÖLÜM: 1 Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

Detaylı

3843 19.11.1992 İkinci öğretim uygulanan yükseköğretim kurumlarında gerektiğinde hafta tatilinde de eğitim - öğretim yapılabilir.

3843 19.11.1992 İkinci öğretim uygulanan yükseköğretim kurumlarında gerektiğinde hafta tatilinde de eğitim - öğretim yapılabilir. 13 Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı :

Detaylı

KAMU KESİMİNDE HARCIRAH VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1. Giriş

KAMU KESİMİNDE HARCIRAH VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1. Giriş KAMU KESİMİNDE HARCIRAH VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR 1. Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Anayasa nın 128 inci maddesine göre kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar

Detaylı

BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI

BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI Metin ADIGÜZEL Sayıştay Denetçisi Evrensel tanımıyla mahalli idareler, belirli bir coğrafi alanda yaşayan yerel topluluğun bireylerine bir arada yaşaması nedeniyle

Detaylı

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) FK

Detaylı

Sadece Günü degil, Gelecegi de kazandık! 2010-2015 KAZANIMLAR

Sadece Günü degil, Gelecegi de kazandık! 2010-2015 KAZANIMLAR Sadece Günü degil, Gelecegi de kazandık! 2010-2015 KAZANIMLAR 2010-2015 Enerji Bir-Sen Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolunda 2010 yılından beri Yetkili Sendika olarak Toplu görüşme ve Toplu Sözleşme

Detaylı

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN REHBER 23/06/2014 İÇİNDEKİLER 1-

Detaylı

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Not: Kitabımız basıldıktan sonra bu Kanun da değişiklik yapılmıştır. 306 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Kapsam: Bu Kanun, Milli Savunma Bakanlığı hariç diğer bakanlıkların

Detaylı