Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 1/ SAYILI KHK ÇERÇEVESİNDE YAPILAN EK ÖDEME VE BU KAPSAMDA YAPILAN DÖNER D SERMAYE UYGULAMALARI Özlem KÖSEK Maliye Bakanlığı Bütçe e ve Mali Kontrol Genel MüdürlM rlüğü Devlet Bütçe B e Uzmanı Şubat 2010

2 2/ SAYILI KHK ÇERÇEVESİNDE YAPILAN EK ÖDEME VE BU KAPSAMDA YAPILAN DÖNER D SERMAYE UYGULAMALARI SUNUM PLANI * Kamuda istihdam ve mali haklara ilişkin genel bilgi * 375 sayılı KHK çerçevesinde evesinde yapılan ek ödemeye ilişkin açıklamalara * Üniversitelerde döner sermaye uygulamalarına ilişkin açıklamalar * Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında genel bilgi

3 3/69 KAMUDA İSTİHDAM VE MALİ HAKLAR Kamu kurum ve kuruluşlar larında; * Memurlar * Diğer Kamu Görevlileri Hakim ve Savcılar Askeri Personel Öğretim Elemanları * Sözleşmeli Personel * Geçici Personel * İşçiler istihdam edilmektedir.

4 4/69 KAMUDA İSTİHDAM VE MALİ HAKLAR Kamu görevlilerinin g (işçi i hariç) ) mali ve sosyal hakları da genel olarak; * 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu * 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu * 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu * 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu * 375 sayılı KHK * Diğer ilgili kanunlar ile düzenlenmid zenlenmiş bulunmaktadır.

5 5/69 KAMUDA İSTİHDAM VE MALİ HAKLAR Bazı kurumlardaki personele, kendi ilgili mevzuatında yer alan hükümler uyarınca; * Ek ödeme, * Ek tazminat, tazminat, * Döner sermaye katkı payı, * Teşvik primi, ikramiye, * Fazla mesai ücreti, gibi değişik ik adlar altında ve değişik ik tutarlarda düzenli veya düzensiz olarak kurumsal ilave ödemeler yapılmaktadır.

6 KAMUDA İSTİHDAM VE MALİ HAKLARI MEMURLAR ASKERİ PERSONEL AKADEMİK PERSONEL KADRO KAR. SÖZ. P. Gösterge Kurumsal Ödemeler Gösterge Gösterge Sözleşme Ücreti Ek Gösterge Ek Ödeme Ek Gösterge Ek Gösterge İkramiye Taban Tazminat Taban Taban Özel Hizmet Taz. Kıdem Teşvik Ödemesi Kıdem Kıdem Fazla Çal. Ücreti Makam Tazminatı Ek Özel Hizmet tazminatı Makam Makam Yabancı Dil Taz. Temsil Tazminatı Peşin Fazla Mesai Ücreti Temsil Temsil Görev Tazminatı Döner Sermaye Ödemesi Görev Görev Aile Yardımı Öden. Emniyet Uçuş Tazminatı Aile Aile Yabancı Dil Tazm. İkramiye Ödemeleri Yabancı Dil Tazminatı Yabancı Dil Tazminatı Tazminatlar İl Özel İdare Ödeneği Hizmet Tazminatı Üniversite Ödeneği Tayın Bedeli Diğer Kısmi Ödemeler Tayın Bedeli Eğitim Öğretim Ödeneği Ek Ders Diğer Ödemeler Ek Ders Ek Ders Ek Tazm. (375-28/B) Yön. Den. Kur. Üy. Üc. Ek Tazm. (375-28/B) Ek Tazminat (375-28/B) Ek Tazm.(Op. Taz.) Huzur Hakkı ve Huzur Ücr. Ek Tazm. (Op. Taz.) Geliştirme Ödeneği Nöbet Ücreti Uçuş Atl. Dalış Tazm. Fazla Çalışma Ücreti Vekalet Ücreti Asayiş Tazm. Döner Sermaye Ödemesi Ek Ödeme (375-ek 3) Ek Ödeme (375-ek 3) Ek Ödeme (375-ek 3) Kıbrıs Tazminatı İdari Görev Ödeneği Yan Ödeme İş Güçlüğü,İş Riski, Yan Ödeme İş Güçlüğü,İş Riski, Temininde Güçlük, Temininde Güçlük, Mali

7 7/ SAYILI KHK ÇERÇEVESİNDE YAPILAN EK ÖDEMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

8 8/ SAYILI KANUN HÜKMH KMÜNDE KARARNAME UYARINCA YAPILAN EK ÖDEME Ek Ödeme; * 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi, * Bu madde uyarınca yürürlüğe konulmuş olan; - 7/8/2008 tarihli ve 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 375 sayılı Kanun HükmH kmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar - 9/6/2006 tarihli ve 2006/10603 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Değişik ik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan SözleS zleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmas lmasına İlişkin Karar ile belirlenmiştir.

9 9/ SAYILI KANUN HÜKMH KMÜNDE KARARNAME UYARINCA YAPILAN EK ÖDEME Ek ödemenin kapsamında; * Memurlar * Öğretim Elemanları * Askeri Personel * Sözleşmeli Personel (Kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç) bulunmaktadır.

10 10/ SAYILI KANUN HÜKMH KMÜNDE KARARNAME UYARINCA YAPILAN EK ÖDEME 375 sayılı Kanun HükmH kmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi; * En yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %200 ünü geçmemek üzere (9500x0,057383x2=1.090 TL), * Her ay, ek ödeme yapılmasını, * Yapılacak ek ödemenin oranı ile esas ve usullerinin, * Bakanlığımızın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenmesini, öngörmektedir.

11 11/ SAYILI KANUN HÜKMH KMÜNDE KARARNAME UYARINCA YAPILAN EK ÖDEME Ek Ödemenin Tespit Şekli 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar da ek ödeme oranları genel olarak; * Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karar eki tazminat cetvelleri, * Askeri personele ödenen hizmet tazminatları, * Öğretim elamanlarına na ödenen üniversite ödenekleri, * Sözleşmeli personelin pozisyon unvanları, esas alınmak suretiyle belirlenmiştir.

12 375 SAYILI KANUN HÜKMH KMÜNDE KARARNAME UYARINCA YAPILAN EK ÖDEME EK ÖDEME ORANLARI KADRO VE GÖREV UNVANI A- Aylıklar klarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre G Alanlar 1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel 2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel 3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel 4- Kadroları Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan personel 5- Kadroları Avukatlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel 6- Kadroları Din Hizmetleri Sınıfında yer alan personel 7- Kadroları Emniyet Hizmetleri Sınıfında yer alan personel 8- Kadroları Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan personel B- Aylıklar klarını 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa Göre G Alanlar C- Aylıklar klarını 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa Göre G Alanlar (2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesi uyarınca kısmi k statüde görev g yapanlar hariç) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ORAN (%)

13 13/ SAYILI KANUN HÜKMH KMÜNDE KARARNAME UYARINCA YAPILAN EK ÖDEME Toplam personel sayılar ları 94 Üniversitede; * Akademik personel * İdari personel * SözleS zleşmeli personel olmak üzere, yaklaşı şık personel görev g yapmaktadır.

14 14/ SAYILI KANUN HÜKMH KMÜNDE KARARNAME UYARINCA YAPILAN EK ÖDEME Ek Ödeme Oranları Öğretim elemanları içinin kısmi statüde görev yapanlar hariç olmak üzere; - Rektör, Rektör Yardımcısı ve Dekan 58 - Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü ile Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlar 56 - Profesör kadrosunda bulunanlar (Diğer) 49 - Doçent kadrosunda bulunanlar (1. derece) 43 - Doçent kadrosunda bulunanlar (Diğer) 54 - Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar 53 - Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar 63 - Diğer öğretim elemanları 52 olarak belirlenmiştir.

15 15/ SAYILI KANUN HÜKMH KMÜNDE KARARNAME UYARINCA YAPILAN EK ÖDEME 375 KHK nin ek 3 üncü maddesinin üçünc ncü fıkrasında; * 3423 sayılı Kanun (Milli E * 209 sayılı Kanun (Sa Kanun (Milli Eğitim Bakanlığı ığı), Kanun (Sağlık k Bakanlığı ığı), * 969 sayılı Kanun (Tarım m ve Köyişleri leri Bakanlığı ığı, * 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi (Üniversiteler),( * 2659 sayılı Kanun (Adli Tıp T p Kurumu), * 2797 sayılı Kanun (Yargıtay), * 2828 sayılı Kanun (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu), * 4652 sayılı Kanun (Polis Akademisi), * 5737 sayılı Kanun (Bezm( Bezm-i i Alem Valide Sultan Vakıf f ve Gureba Hastanesi), bu kanunlar uyarınca ödeme yapılan personele yönelik y olmak üzere, özel düzenlemed yapılm lmıştır.

16 16/ SAYILI KANUN HÜKMH KMÜNDE KARARNAME UYARINCA YAPILAN EK ÖDEME Özel düzenlemed kapsamında bulunanlarda ek ödemenin yapılışı ışı 375 sayılı Kanun HükmH kmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin üçünc ncü fıkrası; * Fıkrada sayılan kanunlar uyarınca bir önceki yılday yapılan ödemelerin toplam net tutarına, * 375 sayılı KHK ye göre g bir sonraki yılday yapılmas lması öngörülen ek ödemelerin toplam net tutarı, ulaştıktan sonra, ek ödeme yapılmas lmasını öngörmekte, fıkra f ile kıyas esası getirilmektedir.

17 17/ SAYILI KHK ÇERÇEVESİNDE EK ÖDEMELERİN N HESAPLANMASI 1. Ek ödemenin hesaplanması En yüksek y Devlet Ek Ödeme Cetveli nde memuru aylığı X yer alan oranlar (ek gösterge g dahil) ( ) X 0, = 545,14 TL X Oran %

18 18/ SAYILI KHK ÇERÇEVESİNDE EK ÖDEMELERİN N HESAPLANMASI 2. Ek ödemeye ilişkin kurallar * Ek ödemenin hak kazanılmas lmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanacaktır. Örnek - Doçent unvanını almış ancak henüz z doçentlik kadrosuna atanmamış bulunan bir yardımc mcı doçente yapılacak ek ödemede % 53 oranı dikkate alınacakt nacaktır. * Bir kadroya açıktan, a kurum içinden i inden veya kurum dışıd ışından vekâlet ettirilenlere vekâlet edilen görev g nedeniyle ek ödeme yapılmayacakt lmayacaktır. * Damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmayacaktır.

19 19/ SAYILI KHK ÇERÇEVESİNDE EK ÖDEMELERİN N HESAPLANMASI 3. Ek ödemelerde kıyaslama k işlemlerii Üniversiteler açısından; a * Önceki yılda y yapılm lmış olan döner sermaye payı ödemelerinin toplam net tutarına, * Cari yılday 375 sayılı Kanun HükmH kmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca ödenmesi öngörülen ek ödeme toplam net tutarı, ulaştıktan sonra ek ödeme yapılmaya başlanacakt lanacaktır.

20 20/ SAYILI KHK ÇERÇEVESİNDE EK ÖDEMELERİN N HESAPLANMASI 3. Ek ödemelerde kıyaslama k işlemlerii * Kıyaslamanın yıllık yapılmas lması, * Hiçbir şekilde ay itibarıyla kıyaslamaya k gidilmemesi, * Yıllık toplam döner sermaye payı ödemelerinin dikkate alınmas nması, gerekmektedir.

21 21/ SAYILI KHK ÇERÇEVESİNDE EK ÖDEMELERİN N HESAPLANMASI 3. Ek ödemelerde kıyaslama k işlemlerii Örnek - Yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar için yapılacak ek ödeme oranı en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %53 tür. İlgili 2008 yılında TL. döner sermaye ödemesinden yararlanmış ıştır. 1/1/ /6/2009 dönemi için 9500x0, x %53 = 269,4 269,4 x 0,006 = 1,62 269,4-1,62 = 267,78 267,78 x 6 = 1.606,7 1/7/ /12/2009 dönemi için 9500x0,05592 x %53 = 281,56 281,56 x 0,006 = 1,69 281,56-1,69 = 279,87 279,87 x 6 = 1.679, yılı için toplam ek ödeme tutarı 1.606, ,2= TL * 2009 yılı için ödenmesi gereken ek ödeme tutarı olan TL, 2008 yılında ödenen döner sermaye tutarı olan TL den fazla olduğundan undan 2009 yılında ilgiliye aradaki fark tutarı olan 485 TL ek ödeme ödenecektir. * Buna karşılık 2008 yılında ödenen döner sermaye payının 2009 yılında yapılması öngörülen ek ödeme toplamı olan TL den fazla olması halinde ilgiliye 2009 yılında ek ödeme yapılmayacakt lmayacaktır.

22 22/ SAYILI KHK ÇERÇEVESİNDE EK ÖDEMELERİN N HESAPLANMASI 3. Ek ödemelerde kıyaslama k işlemlerii Örnek - Aynı öğretim üyesinin bir önceki yılda y 1 yıl y l süreyle s yurt dışıd ışında görevli bulunması ve 15 Aralıkta görevine g dönmesi d nedeniyle 2008 yılında y döner sermaye ödemesinden yararlanmamış bulunduğunu unu varsayalım. Bu durumda ilgiliye 2009 yılıy Ocak ayından itibaren yıl y l boyunca 375 sayılı KHK hükümleri uyarınca ek ödeme yapılacakt lacaktır.

23 23/ SAYILI KHK ÇERÇEVESİNDE EK ÖDEMELERİN N HESAPLANMASI 3. Ek ödemelerde kıyaslama k işlemlerii Örnek 10/1/2010 tarihinde yeni işe i e başlayan bir kişi, bir önceki yıl görevde bulunmadığından ve dolayısıyla döner sermaye payı almamış olduğundan, 2010 yılında döner sermaye gelirlerine katkısının bulunması halinde hem döner sermaye payını alacak, hem de 375 sayılı KHK hükümleri uyarınca ek ödemeden yararlanacaktır. Ancak bu kişinin Üniversitenin döner d sermaye payı ödenen bir biriminden, döner d sermaye payı ödenmeyen bir birimine naklen atanması halinde, ilgilinin bir önceki yıl döner sermaye payı alıp almadığının kıyaslanması gerekmektedir.

24 24/ SAYILI KHK ÇERÇEVESİNDE EK ÖDEMELERİN N HESAPLANMASI 3. Ek ödemelerde kıyaslama k işlemleri i 375 sayılı KHK uyarınca yapılacak olan ödemeler; hak sahiplerinin tercihine bağlı olmayıp, ek ödeme veya döner sermaye payı arasında tercih yapılması gibi bir uygulamada söz konusu değildir.

25 25/ SAYILI KHK ÇERÇEVESİNDE EK ÖDEMELERİN N HESAPLANMASI 5. Ek ödemelerin hangi bütçeden b ödeneceği 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca; * Ulaştırma Bakanlığı, * Kültür ve Turizm Bakanlığı (merkez teşkilatı), * Çevre ve Orman Bakanlığı, * Denizcilik Müsteşarlığı, * Orman Genel Müdürlüğü, * Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, * Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, personeline yapılacak ek ödemeler döner d sermaye bütçelerindenb karşılanacaktır.

26 26/ SAYILI KHK ÇERÇEVESİNDE EK ÖDEMELERİN N HESAPLANMASI 5. Ek ödemelerin hangi bütçeden b ödeneceği Ek ödemelerin tamamını veya bir kısmk smını merkezi yönetim y bütçesinden veya döner d sermaye bütçesinden b yaptırmaya Bakanlığı ığımızın n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili bulunmaktadır. Bu yetki çerçevesinde; 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla; 1/3/2006 tarihinden önce kurulan üniversitelerin tıp t p ve diş hekimliği i fakülteleri ile uygulama ve araştırma rma merkezlerinde (hastaneler dahil) görev yapan personele yapılacak ek ödemelerin döner sermaye bütçelerinden karşılanması öngörülmüştür.

27 27/ SAYILI KHK ÇERÇEVESİNDE EK ÖDEMELERİN N HESAPLANMASI 5. Ek ödemelerin hangi bütçeden b ödeneceği * Üniversitenin 1/3/2006 tarihinden önce kurulan üniversite olması, * Bünyesinde tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile uygulama ve araştırma merkezleri (hastaneler dahil) bulunması, halinde; ek ödemeler döner sermaye bütçesinden karşılanacak, aynı üniversitenin belirtilen birimleri dışında görev yapan personelinin ek ödemeleri ise üniversite bütçesinden, * Üniversitenin 1/3/2006 tarihinden sonra kurulan üniversite olması halinde, bünyesinde tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile uygulama ve araştırma merkezleri (hastaneler dahil) bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, kapsamda bulunan tüm yükseköğretim kurumlarının personeline yapılacak olan ek ödemeler üniversite bütçesinden, yapılacaktır.

28 28/ SAYILI KHK ÇERÇEVESİNDE EK ÖDEMELERİN N HESAPLANMASI 6. Ek ödemelerin temsil ve görev g tazminatı açısından mahsup işlemleri * 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personele yapılan döner sermaye ödemeleri, temsil veya görev tazminatının mahsubunda dikkate alınmayacaktır. * 2914 sayılı Kanuna tabi olup temsil veya görev tazminatından yararlanan personelin, ek ödemeden yararlanmaya başlamalar lamaları halinde; bu ödeme, temsil veya görev tazminatının mahsubunda dikkate alınacaktır.

29 29/ SAYILI KHK ÇERÇEVESİNDE EK ÖDEMELERİN N HESAPLANMASI 6. Ek ödemelerin temsil ve görev g tazminatı açısından mahsup işlemleri Örnek rnek - Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunan bir öğretim üyesi için yapılacak ek ödeme oranı, %56 dır. İlgiliye 2009 yılında yapılması öngörülen ek ödeme toplamı TL dir. Bu öğretim üyesi; gösterge rakamı dikkate alınmak suretiyle görev tazminatından yararlanmakta ve bu kapsamda hesaplanan 2009 ocak ayında ödenmesi gereken görev tazminatının aylık net tutarı 797 TL dir.

30 30/ SAYILI KHK ÇERÇEVESİNDE EK ÖDEMELERİN N HESAPLANMASI 6. Ek ödemelerin temsil ve görev g tazminatı açısından mahsup işlemleri i 1/1/ /6/2009 dönemi için 9500x0, x %56 = 284,65 284,65 x 0,006 = 1,71 284,65-1,71 = 282,94 282,94x 6 = 1.697,6 1/7/ /12/2009 dönemi için 9500x0,05592 x %56 = 297,49 297,49 x 0,006 = 1,78 297,49-1,78 = 295,71 295,71x 6 = 1.774, yılı için toplam ek ödeme tutarı 1.697, ,3= 3.471,9 TL * İlgiliye 2008 yılında ödenen döner sermaye payı net tutarının; n; TL ve daha fazla olması halinde, 2009 yılında ek ödeme yapılmayacaktır TL den daha düşük d k olması halinde 2009 yılında yapılması öngörülen ek ödemelerin toplam net tutarının, 2008 yılında aldığı döner sermaye payı ödemelerinin toplam net tutarına ulaştığı tarihten itibaren ilgiliye ek ödeme yapılmaya başlanacaktır. * Ek ödeme yapılmaya başlan lanılan tarihten itibaren ilgiliye ödenmekte olan 797 TL tutarındaki görev tazminatından söz konusu ek ödeme tutarının mahsubu yapılacaktır. Bu personel için, 2009 Ocak ayı için hesaplanan ek ödeme net tutarı 282 TL olup, bu tutarın görev tazminatı tutarından mahsup edilmesi gerekmekte, ancak, mahsup edilecek bu tutar görev tazminatının %20 si olan 159 TL den fazla olduğu için ilgiliye görev tazminatının %80 i olan 638 TL görev tazminatı ödenecektir. Bu kapsamda ilgiliye, 282 TL ek ödeme ile 638 TL görev g tazminatı ödemesi yapılacakt lacaktır.

31 31/ SAYILI KHK ÇERÇEVESİNDE EK ÖDEMELERİN N HESAPLANMASI 6. Ek ödemelerin fark tazminatı açısından mahsup işlemlerii 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 3 üncü maddeye göre yapılacak ek ödemeler, özelleştirilen kuruluşlardan nakledilen personel açısından yeni kadronun aylığı ığına dahil edilecektir.

32 375 SAYILI KHK ÇERÇEVESİNDE EK ÖDEMELERİN HESAPLANMASI 7. Ek Ödemelerde Değişiklikler iklikler 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik geçici 1 inci maddesinde öngörülen %100 oranındaki ek ödemenin; * Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelinin (A) bölümünde yer alan unvanlardan; - Bölge müdürü, Bölge müdür yardımcısı, - İl müdürü, il müdür yardımcısı, - İl müftüsü, il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, - Daire başkanı, daire başkan yardımcısı, -Başkan, başkan yardımcısı, - Genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, - Savunma sekreteri, - Fakülte sekreteri, enstitü sekreteri, yüksekokul sekreteri, - Müdür ve müdür yardımcısı, kadrolarında bulunanlardan makam tazminatı almayanlara ödenmesi, bu unvanlar dışındaki personele ise ödenmemesi gerekmektedir. 32/69

33 33/69 ÜNİVERSİTELERDE DÖNER D SERMAYE UYGULAMALARINA İLİŞKİN N AÇIKLAMALARA

34 34/69 DÖNER SERMAYE UYGULAMALARI 1. Döner D sermaye payı dağı ğıtılabilmesinin koşullar ulları; * Bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunan ve döner sermaye gelirinin elde edildiği fakülte, enstitü, yüksek okul, konservatuar ile uygulama ve araştırma merkezlerinde görevli bulunma, * Döner sermaye gelirlerinin elde edilmesine katkı sağlama, olarak belirlenmiştir.

35 35/69 DÖNER SERMAYE UYGULAMALARI 2. Döner D sermaye matrahı; İlgililerin aylık(ek gösterge dahil), yan ödeme, ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı hariç) toplamı esas alınmakta, faaliyetin mesai içinde veya mesai dışında oluşuna göre pay dağıtım oranları değişmektedir.

36 36/69 DÖNER SERMAYE UYGULAMALARI 3. Döner D sermaye oranları; Mesai içinde; i inde; * Öğretim üyeleri ile Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bazı birimlerde görevli öğretim elemanlarına matrahın %200 ü ünü, * 657 sayılı Kanununa tabi personele matrahın % 100 ü ünü, * Rektörler ve rektör yardımcılarına matrahın %200 ü ünü, geçmemek üzere, üniversite yönetim kurulunun belirleyeceği oranlar çerçevesinde döner sermaye payı verilmektedir. * Sözleşmeli personele ise emsali personel dikkate alınarak ödeme yapılmaktadır.

37 37/69 DÖNER SERMAYE UYGULAMALARI 3. Döner D sermaye oranları; Mesai dışıd ışında; * Öğretim üyelerine doğrudan gelir getirici katkılar larından dolayı, matrahın on katına kadar, * Rektör r ve rektör r yardımc mcıları ile bu kapsamdaki gelirin elde edildiği fakültelerin dekan ve dekan yardımc mcıları ile başhekim ve başhekim yardımc mcılarına doğrudan gelir getirici katkılar larına bakılmaks lmaksızın bu kapsamda elde edilen gelirlerden, matrahın %10 una kadar, ayrıca pay verilebilmektedir.

38 38/69 DÖNER SERMAYE UYGULAMALARI 4. Döner D sermaye uygulamalarına yönelik y sık s k karşı şılaşılan sorunlar ve çözümleri Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ve benzeri birimlerin ayrı bir birim olarak kabul edilmesi gerekmektedir. * -Kadroları döner sermayenin bağlı olduğu birimlerde olmakla birlikte fiilen bu birimlerde görev g yapmayanların, n, -Kadroları başka birimlerde olanlardan usulüne uygun olarak döner d sermayenin bağlı bulunduğu u birimlerde görevlendirilmemig revlendirilmemiş olanların, n, döner sermayeden pay almamaları, * Döner sermaye gelirinin elde edildiği birimler dışındaki diğer birimlerde görevli g bulunan personelin Üniversite geneline vermiş oldukları hizmet nedeniyle, ilgililere döner sermaye katkı payı ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.

39 39/69 DÖNER SERMAYE UYGULAMALARI 4. Döner sermaye uygulamalarına yönelik y sık s karşı şılaşılan sorunlar ve çözümleri * Farklı bir akademik unvana sahip bulunmakla birlikte sahip olduğu unvana ait bir kadroya atanamayan öğretim elemanlarının döner sermaye payı ödemelerinde, atandıkları kadrolar dikkate alınacaktır. Örnek - Doçent veya yardımcı doçent unvanını almış ancak henüz unvanı için öngörülen kadroya atanmamış bir öğretim elemanına yapılacak döner sermaye payı ödemelerinde de atanmış oldukları kadrolar dikkate alınarak döner sermaye payı ödenmesi ödenecektir.

40 40/69 DÖNER SERMAYE UYGULAMALARI 4. Döner D sermaye uygulamalarına yönelik y sık s k karşı şılaşılan sorunlar ve çözümleri Öğretim elemanlarının n dönerd sermaye işletmesi i faaliyet alanları kapsamında nda; * /b-4 maddesi uyarınca yürütülen kurs, seminer veya sertifika programlarında ders vermek üzere, * 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca ders vermek üzere, görevlendirildikleri bilinmektedir. * Ödenecek tutarlar; ek ders ücreti değil, döner d sermaye payıdır

41 41/69 DÖNER SERMAYE UYGULAMALARI 4. Döner D sermaye uygulamalarına yönelik y sık s karşı şılaşılan sorunlar ve çözümleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulları; Tıp fakültesi uygulama ve araştırma merkezinden ayrı bir birim olduğundan, ayrı bir yüksekokul şeklinde teşkilatlanmış bu birimlerin tıp ve diş hekimliği fakülteleri uygulama ve araştırma merkezleri kapsamında değildir.

42 42/69 DÖNER SERMAYE UYGULAMALARI 4. Döner D sermaye uygulamalarına yönelik y sık s karşı şılaşılan sorunlar ve çözümleri Döner sermaye işletmesi; * Üniversiteler ve bunlara bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksek okulları ile uygulama ve araştırma merkezleri bünyesinde döner sermaye işletmesi kurulabilmektedir. * Sağlık k KültK ltür r ve Spor İşleri Dairesi Başkanl kanlıkları (Mediko- Sosyal) 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddede belirtilen uygulama ve araştırma merkezi kapsamında bulunmadığından, döner sermaye payı ödenmesine imkan bulunmamaktadır.

43 43/69 ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN N TAM GÜN G ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİ ĞİŞİKLİK K YAPILMASINA DAİR KANUN

44 44/69 ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN N TAM GÜN G ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİ ĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR R KANUN Yürürlük 31/1/2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, bazı maddeleri için farklı yürürlük tarihi belirlenmiştir. Üniversiteler açısından değişiklik getiren maddeleri ve 6 ncı maddeleridir. Bu maddelerden; * 4 ve 6 ncı maddeleri (madde içerisinde azami 1 yıllık süre tanınmış), * 5 inci maddesiyle değiştirilen 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) bendinin (2) numaralı alt bendinin son paragrafı (görevlendirme maddesi) yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. * 3 üncü maddesi ile 5 inci maddesinin diğer hükümleri 30/1/2011 tarihinde yürürlüğe girecektir.

45 45/69 ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN N TAM GÜN G ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİ ĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR R KANUN Kanun kapsamında yapılan düzenlemeleri; d * Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermayeli sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeline yönelik, * Üniversitelerde çalışan sağlık personeline yönelik, * Askeri sağlık personeline yönelik, * Tüm kamu sağlık personeline yönelik ortak, düzenlemeler olarak bir ayrıma tabi tutabiliriz.

46 46/69 ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN N TAM GÜN G ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİ ĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR R KANUN 1. Kısmi K Statü Açısından Durum * Kısmi statüde çalışan personel istihdamına son verilmektedir. * 30/1/2010 tarihinde kısmk smî statüde görev g yapmakta olan öğretim üyelerinden, 30/1/2011 tarihine kadar talepte bulunanlar devamlı statüye geçirilecek, talepte bulunmayanlar istifa etmiş sayılacakt lacaktır.

47 47/69 ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN N TAM GÜN G ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİ ĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR R KANUN 2.Kamu Kurum ve Kuruluşlar larında GörevlendirmeG * Öğretim elemanlarının; n; -Diğer kamu kurum ve kuruluşlar ları, -Kamu kurumu niteliğindeki indeki meslek kuruluşlar larında, geçici olarak görevlendirilmeleri g düzenlenmiştir. * Bu şekilde görevlendirilenlerin, g Yükseköğretim Kurulu, bağlı birimleri ve Üniversitelerarası Kurul ile Adli Tıp T p Kurumunda görevlendirilmeleri g durumunda döner sermaye katkı payı ödemelerinden yararlanmaya devam edecekleri yönünde y nde bir istisna hükmü getirilmiştir. tir. * Kamu kurumu niteliğindeki indeki meslek kuruluşlar ları ile dernek ve vakıflar fların n yönetim y ve denetim organlarında nda görev g yapan öğretim elemanlarının bu Kanundan kaynaklanan mesaisini aksatmayacak şekilde yürütülecekleri y görevlerde ayrıca bir görevlendirme g kararı aranmayacaktır. r.

48 48/69 ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN N TAM GÜN G ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİ ĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR R KANUN 3. Karşı şılıklı Görevlendirme İhtiyaç duyulması hâlinde * Üniversiteler de dahil olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlar larında görevli g sağlık k personelinin, haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için Sağlık k kurum ve kuruluşlar larında, * Diğer kamu kurum ve kuruluşlar larında görevli g sağlık k personelinin, nin, haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için Yükseköğretim kurumlarının n tıp t p ve diş hekimliği i fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma rma merkezlerinde, görevlendirilebilmelerine imkan tanınmaktadır.

49 49/69 ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN N TAM GÜN G ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİ ĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR R KANUN sayılı Kanunun 58 inci maddesine göre; g * Döner sermaye işletmesinden verilen hizmetler dolayısıyla öğretim elamanları adına her ne nam altında olursa olsun ayrıca ücret talep edilemeyecektir.

50 50/69 ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN N TAM GÜN G ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİ ĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR R KANUN 5. Döner D sermaye gelirlerinden yapılacak kesintiler * Döner sermaye gelirlerinden ayrılacak paylar birimlere göre farklıla laştırılmıştır. Döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın; -Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezleri için asgari %35 i, - Ziraat ve veteriner fakülteleri, sivil havacılık yüksekokulu ile bünyesinde atölye veya laboratuar bulunan birimler için asgari %25 i, -Diğer yükseköğretim kurumları için ise %15 i, mal ve hizmet alımları, her türlü bakım, onarım, kiralama, devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ve diğer ihtiyaçlar ile yönetici payları için ayrılacaktır. -Azami%5 i, üniversite bünyesinde yürütülen bilimsel araştırma rma projelerinin finansmanı için kullanılacaktır.

51 51/69 ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 6. Katkı payı ödemelerine ilişkin oranlar * Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde; 1) a) Gelir getiren görevlerde g çalışan; -Öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine %800 ü ünü, -Araştırma görevlilerine ise %500 ü ünü; b) Gelire katkısı olmayan; -Öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine %600 ü ünü, -Araştırma görevlilerine ise %300 ü ünü, 2) 657 sayılı Kanuna tabi personele ek ödeme matrahının; - Hastaneler başmüdürü ve eczacılar için %250 sini, -Başhemşireler için %200 ü ünü, -Diğerleri için %150 sini; - Özellikli bölümlerde görev yapan personel için %200 ü ünü, geçmeyecek şekilde aylık ek ödeme yapılması öngörülmektedir.

52 52/69 ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN N TAM GÜN G ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİ ĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR R KANUN 6. Katkı payı ödemelerine ilişkin oranlar * Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde; 3) Sözleşmeli personele emsali personel dikkate alınarak ödeme yapılacaktır. 4) Mesai dışıd çalışma Nöbet hizmetleri hariç olmak üzere mesai saatleri dışında gelir getirici çalışmalarından doğan katkılarına karşılık olarak ek ödeme oranlarının; * Kapsama dahil öğretim elemanları için %50 sini, * Kapsama dahil memurlar ile sözleşmeli personel için %20 sini, geçmeyecek şekilde ayrıca aylık ek ödeme yapılması öngörülmüştür.

53 53/69 ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN N TAM GÜN G ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİ ĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR R KANUN 6. Katkı payı ödemelerine ilişkin oranlar * Ziraat ve veteriner fakülteleri, sivil havacılık yüksekokulu ve bünyesinde b atölye veya laboratuvar bulunan yükseky kseköğretim kurumlarında üretilen mal ve hizmetlerden elde edilen döner d sermaye gelirlerine katkısı bulunan personele yapılacak ek ödemeler hakkında da Tıp p ve diş hekimliği i fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma rma merkezlerinde uygulanan hükümler uygulanacaktır.

54 54/69 ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN N TAM GÜN G ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİ ĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR R KANUN 6. Katkı payı ödemelerine ilişkin oranlar * Diğer birimlerde döner sermaye işletmesi hesabına yapılan iş veya hizmetler ile, * Tıp ve diş hekimliği fakültelerindeki öğretim elemanlarının sağlık k hizmeti dışıd ışında verdikleri hizmetler, karşılığında tahsil edilen gelirlerden kanuni kesintiler ile varsa yapılan iş veya hizmetle bağlantılı giderler düşüldükten sonra geri kalan tutar hizmeti veren öğretim elemanlarına, na, memurlara ve sözles zleşmeli personele ödenecektir. Bu düzenleme ile; döner sermaye ödemelerindeki tavan uygulaması kaldırılmış bulunmaktadır.

55 55/69 ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN N TAM GÜN G ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİ ĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR R KANUN 6. Katkı payı ödemelerine ilişkin oranlar * Üniversitelerde sağlık alanında çalışan personele mesai saatleri dışıd ışında çalışma getirilmekte, halen öğretim elemanları için mesai içi i iki kat olan ek ödeme oranı %800 e çıkarılmaktadır. * Saat ten sonra yapılan çalışma karşılığı ödenen on kat ek ödeme ise kaldırılmakta, bunun yerine mesai saatleri dışında yapılan çalışma karşılığı %400 e e kadar ek ödeme getirilmektedir. Üniversitede çalışan diğer personele ise halen almakta oldukları ek ödeme oranlarına mesai saatleri dışında çalışmaları karşılığında ilave %20 artırım öngörülmektedir.

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/ /5 md.)

Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/ /5 md.) Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/2010-5947/5 md.) a) Yükseköğretim kurumlarında üniversite yönetim kurulunun önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile döner sermaye işletmesi kurulabilir.

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlüğü 26.01.2011 tarihli ve 01126 sayılı yazısı ile;

Muhasebat Genel Müdürlüğü 26.01.2011 tarihli ve 01126 sayılı yazısı ile; 3- Döner Sermaye Pay Dağıtımı Usul ve Esasları 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi ne göre ayrılacak olan asgari tutarlar 1- % 1 HAZİNE PAYI Muhasebat Genel Müdürlüğü 26.01.2011 tarihli ve 01126 sayılı

Detaylı

Yürürlük Tarihi: HRÜ Senatosunun tarih ve 2014/20 sayılı kararı.

Yürürlük Tarihi: HRÜ Senatosunun tarih ve 2014/20 sayılı kararı. HARRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu usul ve esasların

Detaylı

ç) Birim: Döner sermaye gelirinin elde edildiği fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksek okulu ve uygulama araştırma merkezini,

ç) Birim: Döner sermaye gelirinin elde edildiği fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksek okulu ve uygulama araştırma merkezini, T.C. SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ BĠRĠMLERĠNDE DÖNER SERMAYE GELĠRLERĠNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENĠN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLAR YÖNERGESĠ Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Döner Sermaye

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI. HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017

AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI. HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017 AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017 GÖSTERGE AYLIĞI 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36, 43/a, 149, 150, 154, ve 155.nci maddeleri ile 2914 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu usul

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ - KAPSAM MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esasların

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME Akademik jüri ücreti Madde 1- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca yapılan doçentlik sınavlarında jüri üyesi

Detaylı

Öğretim Elemanlarının Ek Ders Uygulamaları ile Ek Ders Ücretleri ve Geliştirme Ödeneğine İlişkin Sorunlar

Öğretim Elemanlarının Ek Ders Uygulamaları ile Ek Ders Ücretleri ve Geliştirme Ödeneğine İlişkin Sorunlar Öğretim Elemanlarının Ek Ders Uygulamaları ile Ek Ders Ücretleri ve Geliştirme Ödeneğine İlişkin Sorunlar Ali KARATÜRK Daire Başkanı Özlem KÖSE Maliye Uzmanı Mayıs 2015 1 SUNUM PLANI Ek ders ücretine ilişkin

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM BAYBURT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 - (1) Döner Sermaye Ek Ödeme Dağıtım

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 .. T.C. Sayı : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 ilgi: 06/06/2012 tarihli ve 71 sayılı ve 2012/24 Nolu Genelge. 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 -(1) Bu usul ve esasların amacı, Şırnak

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI BARTIN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 -(1) Döner Sermaye Ek Ödeme Dağıtım Usul

Detaylı

PRATİK BİLGİLER 2014 MAAŞ KATSAYILARI AYLIK KATSAYI 0,076998 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416 TABAN AYLIK KATSAYISI 1,205274 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ

PRATİK BİLGİLER 2014 MAAŞ KATSAYILARI AYLIK KATSAYI 0,076998 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416 TABAN AYLIK KATSAYISI 1,205274 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ PRATİK BİLGİLER 2014 MAAŞ KATSAYILARI AYLIK KATSAYI 0,076998 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416 TABAN AYLIK KATSAYISI 1,205274 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ TEMEL MAAŞLAR 1.1.1.1

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE EK ÖDEME SUAT AKSU İÇ DENETÇİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE EK ÖDEME SUAT AKSU İÇ DENETÇİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE EK ÖDEME SUAT AKSU İÇ DENETÇİ KONU BAŞLIKLARI EK ÖDEMEYE İLİŞKİN GENEL DÜZENLEMELER YÖNETİCİ PAYLARI PEDAĞOJİK FORMASYON SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TIP

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı

T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Sayı : B.30.2.ĠST.0.20.71.00/PB- 20/10/ 2010 Konu : Genelge No: 10.255 Ġstanbul Tıp Fakültesi Kliniklerinde öğretim üyesi, yardımcıları

Detaylı

Temsil Tazminatı. I-Genel Açıklama

Temsil Tazminatı. I-Genel Açıklama Temsil Tazminatı I-Genel Açıklama Temsil tazminatı, 12 Şubat 2000 tarih ve 23962 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4505 sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

PRATİK BİLGİLER 2017 BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2017 YÜZDE LİMİTLER TL'ye kadar 15

PRATİK BİLGİLER 2017 BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2017 YÜZDE LİMİTLER TL'ye kadar 15 PRATİK BİLGİLER 2017 KATSAYILAR AYLIK KATSAYI 0,096058 01/01/2017 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,030462 TARİHİNDEN TABAN AYLIK KATSAYISI 1,503595 GEÇERLİ AİLE YARDIMI 2.134 204,99 ÇOCUK YARDIMI (0-6 YAŞ) 500 48,03

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE EK ÖDEME SUAT AKSU İÇ DENETÇİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE EK ÖDEME SUAT AKSU İÇ DENETÇİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE EK ÖDEME SUAT AKSU İÇ DENETÇİ KONU BAŞLIKLARI 2 İlgili mevzuat Döner sermayelerin kurulması, Döner Sermayeden Üretilen Mal Ve Hizmetlerde Fiyat Belirlenmesi,

Detaylı

375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 3 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK EK ÖDEMEYE İLİŞKİN KARAR

375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 3 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK EK ÖDEMEYE İLİŞKİN KARAR 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 3 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK EK ÖDEMEYE İLİŞKİN KARAR Bakanlar Kurulu Kararının : Tarihi: 07.08.2008 No: 2008/14012 Dayandığı KHK nın : Tarihi 27.06.1989

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

TAM GÜN YASASI TASLAK METNİ

TAM GÜN YASASI TASLAK METNİ TAM GÜN YASASI TASLAK METNİ MADDE 1.- 04/01/1961 tarihli ve 209 sa yı lı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Ka nu nun

Detaylı

2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU

2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU 2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU Amaç 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer alan öğretim elemanları tanımına giren personeli; Sınıflandırmak, Aylıklarını ve ek göstergelerini düzenlemek, Derece

Detaylı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, 65080, Kampüs / VAN - Telefon: 444 50 65 - Belgegeçer: +90 432 486 54 13

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, 65080, Kampüs / VAN - Telefon: 444 50 65 - Belgegeçer: +90 432 486 54 13 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

16 18 Mayıs 2013 VAN

16 18 Mayıs 2013 VAN 16 18 Mayıs 2013 VAN Sunum Konuları Sigortalılık Halleri Üniversitelerde 4/c Kapsamında Sigortalı Sayılan Memurların ve Öğretim Elemanlarının Prime Esas Kazanç Unsurları İşçi ve Sözleşmeli Personelin Prime

Detaylı

2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETĠM PERSONEL KANUNU VE 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU NUN EK DERSE ĠLĠġKĠN MADDELERĠ. 2914 sayılı Kanun

2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETĠM PERSONEL KANUNU VE 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU NUN EK DERSE ĠLĠġKĠN MADDELERĠ. 2914 sayılı Kanun 2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETĠM PERSONEL KANUNU VE 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU NUN EK DERSE ĠLĠġKĠN MADDELERĠ Ek ders ücreti : 2914 sayılı Kanun Madde 11 (DeğiĢik : 27/6/1989 - KHK - 375/17 md.) (1) (Değişik

Detaylı

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayıları 31 Aralık 2010 tarihli ve 27802 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 2/6/2011 tarihli ve 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITIMINDA UYGULANACAK USUL

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITIMINDA UYGULANACAK USUL T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITIMINDA UYGULANACAK USUL ve ESASLARI İLE DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

TAM GÜN SABİT ÖDEMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

TAM GÜN SABİT ÖDEMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE HESAPLAMA ÖRNEKLERİ TAM GÜN SABİT ÖDEMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE HESAPLAMA ÖRNEKLERİ Bakanlığımız Döner Sermaye Sabit Ödeme Uygulaması konulu 2010/53 nolu genelgesinin uygulanmasına ilişkin işlem süreci ve hesaplama örnekleri

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 09.07.2013 * 6339 GENELGE (Sıra No: 7) 1-24/7/2008

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 2)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 2) Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE (Sıra No: 2) 1/6/2012 tarihli ve 28310 sayılı

Detaylı

1 ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE NAKLE TABİ TUTULAN PERSONELİN ŞAHSA BAĞLI HAK VE FARK TAZMİNATI UYGULAMALARI Havva YİĞİY İĞİT Maliye Bakanlığı Bütçe e ve Mali Kontrol Genel MüdürlM rlüğü Devlet

Detaylı

Kamu İdaresi Türü. Yılı Dairesi 2. Dosya No Tutanak No Tutanak Tarihi Kararın Konusu

Kamu İdaresi Türü. Yılı Dairesi 2. Dosya No Tutanak No Tutanak Tarihi Kararın Konusu Kamu İdaresi Türü Yılı 2009 Dairesi 2 Dosya No 36875 Tutanak No 37692 Tutanak Tarihi 1.10.2013 Kararın Konusu Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra gereği görüşüldü; 1 572 sayılı İlamın

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE Sayı : 79847095.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanunu Genel Tebliği (Seri No : 6) A- ÖĞRETİM ELEMANLARININ SINIFLANDIRILMASI VE BAŞLANGIÇ DERECELERİ:

Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanunu Genel Tebliği (Seri No : 6) A- ÖĞRETİM ELEMANLARININ SINIFLANDIRILMASI VE BAŞLANGIÇ DERECELERİ: Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanunu Genel Tebliği (Seri No : 6) 25.6.1978 tarih ve 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan diğer kanun hükümlerini yürürlükten

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0. 19-115708-184 Konu : Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları GENELGE 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 4)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 4) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 79847095-010.06.02-[115708-184]-247 08 /01 /2015 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları GENELGE (Sıra No: 4) 14/8/2013

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU 5929 ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 2876 Kabul Tarihi : 11/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/8/1983 Sayı : 18138 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa

Detaylı

Döner Sermaye İşletmesi İşleri İle İlgili Şube Müdürlüğü EK ÖDEME, SABİT EK ÖDEME, ASGARİ (TABAN) EK ÖDEME HESAPLAMA USULLERİ. 06/06/11 Eren ERCAN 1

Döner Sermaye İşletmesi İşleri İle İlgili Şube Müdürlüğü EK ÖDEME, SABİT EK ÖDEME, ASGARİ (TABAN) EK ÖDEME HESAPLAMA USULLERİ. 06/06/11 Eren ERCAN 1 Döner Sermaye İşletmesi İşleri İle İlgili Şube Müdürlüğü EK ÖDEME, SABİT EK ÖDEME, ASGARİ (TABAN) EK ÖDEME HESAPLAMA USULLERİ 06/06/11 Eren ERCAN 1 HEKİM SABİT ÖDEME En Yüksek Devlet Memuru Aylığı (Ek

Detaylı

3) Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin kıdem aylığına esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı,

3) Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin kıdem aylığına esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı, İŞTE DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞININ GÖRÜŞÜ ÖZET: Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin memurun kazanılmış hak aylığında dikkate alınıp alınmayacağı, intibak işleminin ne zaman yapılacağı, bu sürelerin

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 16 Ağustos 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26969 (Mükerrer) BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14012 Ekli 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 07.01.2014 * 133 GENELGE (Sıra No: 4) 14/8/2013 tarihli

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4.

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Maaş Hesaplaması İle İlgili Mevzuat, Bilgiler ve Örnek Hesaplamalar Slayt ile ilgili görülen hataları, soru ve önerilerinizi Strateji

Detaylı

Başvuruların Alınması ve Değerlendirilmesi MADDE 4- Değerlendirme Komisyonunun Oluşturulması ve Görevleri MADDE 5-

Başvuruların Alınması ve Değerlendirilmesi MADDE 4- Değerlendirme Komisyonunun Oluşturulması ve Görevleri MADDE 5- T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ VE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN ÖZEL HASTANELER VEYA VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞABİLECEKLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU (2914) Çarşamba, 12 Ocak :57 - Son Güncelleme Perşembe, 07 Ağustos :12

YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU (2914) Çarşamba, 12 Ocak :57 - Son Güncelleme Perşembe, 07 Ağustos :12 YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU KANUN NO: 2914 Resmi Gazete: 13 Ekim 1983 - Sayı: 18190 AMAÇ MADDE 1 - Bu Kanunun amacı, 04.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer alan öğretim elemanları

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Döner Sermaye Ek Ödeme Dağıtım

Detaylı

SAYIŞTAY KARARLARI. Temyiz Kurulu Kararları

SAYIŞTAY KARARLARI. Temyiz Kurulu Kararları SAYIŞTAY KARARLARI Temyiz Kurulu Kararları TEMYİZ KURULU KARARI Tarih : 07.01.2014 No : 38179 Yemek maliyetinin yarısının Tebliğ de belirtilen tutarları aştığı durumda yemek yiyenlerden ek göstergelere

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI Tarih Toplantı Sayısı : 28 Aralık 2010 : 48 Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2011 Mali Yılı Katkı Payı Dağıtım ilkeleri hakkında görüşüldü.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YÜRÜTÜLEN YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YÜRÜTÜLEN YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YÜRÜTÜLEN YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Esas ve Usullerin amacı, yükseköğretim

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

Bu Kanun 04.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi üniversite öğretim elemanlarının aylık, ödenek ve sair özlük haklarını kapsar.

Bu Kanun 04.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi üniversite öğretim elemanlarının aylık, ödenek ve sair özlük haklarını kapsar. Kanun Numarası : 2914 YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU Kabul Tarihi : 10-11-1983 Yayın Tarihi : 13-10-1983 Yürürlük Tarihi : 13-10-1983 Resmi Gazete Sayısı : 18190 Niteliği : MADDE 1 - AMAÇ Bu Kanunun amacı,

Detaylı

ARICILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜDÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

ARICILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜDÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARICILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜDÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Erzincan Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı 2006

Erzincan Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı 2006 YÜKSEKÖĞRETĠM PERSONEL KANUNU Kanun No : 2914 Sayılı Kanun Kabul Tarihi : 11.10.1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 13.10.1983 Tarih/18190 Sayı Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt: 22, Sayfa:

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLERİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLERİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLERİ GENEL BÜTÇE VE MALİ MEVZUAT UYGULAMALARI Yusuf KARA Daire Başkanı ANTALYA - 10/04/2015 KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLER KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLER

Detaylı

Tanımlar Madde 3- (1) Bu Yönergede geçen;

Tanımlar Madde 3- (1) Bu Yönergede geçen; T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BİRİMLERİNDE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Döner Sermaye

Detaylı

İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI

İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI > 2547 - Yükseköğretim Kanunu 1 > 2809 - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu 132 > 2914 - Yükseköğretim Personel Kanunu 287 > 3843 - Yükseköğretim

Detaylı

Resmi Gazete: BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

Resmi Gazete: BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK TESİSLERİ VE ÜNİVERSİTELERE AİT İLGİLİ BİRİMLERİN BİRLİKTE KULLANIMI VE İŞBİRLİĞİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete:3.5.2014-28989 BİRİNCİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMUNDA GÖREV YAPAN VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KAPSAMI DIŞINDA BULUNAN PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK TESİSLERİ VE ÜNİVERSİTELERE AİT İLGİLİ BİRİMLERİN

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK TESİSLERİ VE ÜNİVERSİTELERE AİT İLGİLİ BİRİMLERİN 3 Mayıs 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28989 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK TESİSLERİ VE ÜNİVERSİTELERE AİT İLGİLİ BİRİMLERİN BİRLİKTE KULLANIMI

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI. Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2010 Mali Yılı Katkı Payı Dağıtım ilkeleri hakkında görüşüldü.

YÖNETİM KURULU KARARLARI. Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2010 Mali Yılı Katkı Payı Dağıtım ilkeleri hakkında görüşüldü. YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI Tarih : 05 Ocak 2010 Toplantı Sayısı : 01 Karar 1 Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2010 Mali Yılı Katkı Payı Dağıtım

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013 KONU Kıdem Tazminatı ve Çocuk Yardımı ile Sigorta Şirketlerince Sigortalılara Yapılacak Ödeme Tutarlarının Hesaplandığı Katsayılar Yeniden Belirlenmiştir.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDEN MERKEZE AKTARILAN TUTARIN DAĞILIM VE SARFI İLE BU TUTARDAN BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ

Detaylı

T.C. SAGLlK BAKANLlGI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2015/1

T.C. SAGLlK BAKANLlGI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2015/1 SAOLIK BAKANUôI. yosetim HizMEnERİ GEN'EL MODORLeÖO. tn'sa:" KAı'X AKLARı PLA."lI.AMA VE İSTATISTtK tşı.d.ller! 08.0ı.ıOI.! 16:01-20LS,4988.2S.ı 1840 11111111111111111L111111L111111L11111111111 nrw'llt':'.ın'""

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37)

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37) Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırah Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırahına

Detaylı

Yükseköğretim Personel Kanunu

Yükseköğretim Personel Kanunu Yükseköğretim Personel Kanunu Kanun No. 2914 Kabul Tarihi: 11.10.1983 Amaç Madde 1 - Bu Kanunun amacı, 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer alan öğretim elemanları tanımına giren

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 79847095-010.06.02-[115708-184]-325 05/01/2017 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları GENELGE 23/8/2015 tarihli ve 29454

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. Ancak, 5510 sayılı Yasanın 4/c maddesinde belirtilen kamu görevlileri için herhangi bir tavan bulunmamaktadır.

ASGARİ ÜCRET. Ancak, 5510 sayılı Yasanın 4/c maddesinde belirtilen kamu görevlileri için herhangi bir tavan bulunmamaktadır. ASGARİ ÜCRET Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 11.01.2012* 350 GENELGE 1) 5793 sayılı Bazı Kanun

Detaylı

ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI

ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI ÖZET : Gerek 657 sayılı kanun ve gerek 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddeleri ve Anayasamızda

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI EK DERS İŞLEMLERİ Ek Ders Mevzuatı 2547 sayılı Kanunun 36. maddesi 2914 sayılı Kanunun 11. maddesi ve Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar

Detaylı

T.C. SAÖLIK BAKANLIGı Müsteşarlık GENELGE 20141 1[5

T.C. SAÖLIK BAKANLIGı Müsteşarlık GENELGE 20141 1[5 Sayı : 39608046 1).,0\ 4. 4%'2..0. b~ ~'L SAÖLIK BAKANLIGı GENELGE 20141 1[5 Bilindiği üzere, Bakanlığımız taşra teşkilatında ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatlarında görev yapan personele 4/1/1961

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

EK ÖDEME ( 666 K.H.K )

EK ÖDEME ( 666 K.H.K ) EK ÖDEME ( 6 K.H.K ) 10 20 30 40 50 60 70 80 111 112 113 114 198 193 185 170 1 1 175 a) Ek göstergeleri 7.600 veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar (1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında

Detaylı

Madde 3 - Bu Kanuna tabi öğretim elemanlarının sınıfları ile başlangıç dereceleri aşağıda gösterilmiştir.

Madde 3 - Bu Kanuna tabi öğretim elemanlarının sınıfları ile başlangıç dereceleri aşağıda gösterilmiştir. YÜKSEKÖĞRETĠM PERSONEL KANUNU Kanun Numarası : 2914 Kabul Tarihi : 11/10/1983 Resmi Gazete Tarih : 13/10/1983 Sayı : 18190 Amaç : Madde 1 - Bu Kanunun amacı, 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ Sıra No Kadro ve Görev Ünvanı Tazminat Göstergeleri 1 Başbakanlık

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 96007696-045.03-49500 26/03/2015 Konu: Hizmet Alım Personeli Kıdem Tazminatı 81 İL VALİLİĞİNE Başkanlığımıza farklı zamanlarda intikal eden yazılı görüş taleplerinde, Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

HARCAMA YETKİLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI ÇELİŞKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

HARCAMA YETKİLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI ÇELİŞKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ HARCAMA YETKİLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI ÇELİŞKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Asaf VAROL GİRİŞ 1999 yılı öncesinde Üniversitelerin bünyesinde yer alan bölüm ve birimlerin her birinin kendi Döner Sermaye

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 26/03/2014-36573 Personel Daire Başkanlığı *BENDKMT8* Sayı :18235917-045.03- Konu :Görüş İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA 6514 sayılı "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat

Detaylı

Kanun No Kabul Tarihi:

Kanun No Kabul Tarihi: 31 Mart 2006 tarih ve 26125 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır DEĞİŞİK ADLAR ALTINDA İLAVE ÖDEMESİ BULUNMAYAN MEMURLARA VE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı :B.07.0.BMK.0.20- Konu : Geçici Personel MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA 2009/15759 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki Ġşleri

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 7-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2010 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları belirlendi. A- 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET

Detaylı

ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010

ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010 ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010 MADDE 1-4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına

Detaylı