Apikal Prolapsusta Uterus Koruyucu Cerrahi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Apikal Prolapsusta Uterus Koruyucu Cerrahi"

Transkript

1 Prof.Dr.Fuat Demirci Apikal Prolapsusta Uterus Koruyucu Cerrahi Prof. Dr. Fuat Demirci Kadıköyşifa Sağlık Grubu

2 Uterus koruyucu yöntemler Vajinal yol Manchester Sakrospinöz histeropeksi Kolpokleizis Transvajinal meş(kit) cerrahisi Abdominal yol Açık sakrohisteropeksi Laparaskopik/robotik sakrohisteropeksi Orta Karadeniz Çalıştay 2

3 Manchester Serviks ampüte edilir Uterosakral ve kardinal ligamentler kısaltılarak serviksin önüne fikse edilir Komplikasyonlar Mesane yaralanması Kanama Servikal stenoz % Orta Karadeniz Çalıştay 3

4 yılları arasında 204 hasta, ort.60 ay takip Ort. Yaş. 35 Memnuniyet anketi yapılmış Manchester 2 hastalada mesane yaralanması 1 retroperitoneal hematom 45(% 22) hastada üriner retansiyon 23(% 11) hastada servikal stenoz, dilatsyona cevap vermeyen 1 hastaya histerektomi yapılmış. Memnuniyet skoru 8.5/10 bulunmuş Başarı oranı % 96 bulunumuş Manchester operasyonu memnuniyet oranı yüksek morbiditesi düşük uterusu korumak isteyen hastalarda iyi bir opsiyondur Ayhan ve ark. Int J Gynecol Obstet Orta Karadeniz Çalıştay 4

5 Manchester: karşılaştırmalı çalışmalar 3 retrospektif çalışma Manchester vs. Vajinal histerektomi Anatomik ve semptomatik başarıda fark yok Operasyon süresi ve kan kaybı Manchester grubunda az Thomas ve ark(1995), Kalogirou ve ark(1996), Thys ve ark Orta Karadeniz Çalıştay 5

6 Manchester: karşılaştırmalı çalışmalar 81 Manchester vs. 75 VH+uterosakral lig. Plikasyon 1. yılda Manchester grubunda apikal prolapsus saptanmazken, V.H grubunda % 4 bulunmuş Anterior ve posterior duvarda prolapsus oranı benzer(% 50) Manchester grubunda operasyon süresi kısave kanamaaz bulunmuş De Boer ve ark Orta Karadeniz Çalıştay 6

7 Kolpokleizis Vajenin kapatılması operasyonlarıdır Cinsel aktif olamayan medikal kapasitesi sınırlı hastalarda uygulanır. İki şekilde uygulanır Parsiyel kolpokleizis(le Fort). Uterus korunur Total kolpokleizis Orta Karadeniz Çalıştay 7

8 Parsiyel kolpokleizis Le Fort, 1877 Vajinal mukoza dikdörtgen şeklinde önde ve arkada çıkarılır. Serviksten başlanarak vajen sıra sütürlerle oblitere edilir. Enterosel kesesinin açılmaz Orta Karadeniz Çalıştay 8

9 Le Fort kolpokleizis Orta Karadeniz Çalıştay 9

10 Kolpokleizis Avantajları Operasyon süresi kısa Komplikasyonlar az Lokal/sedasyon analjezi Riskli hastalarda kullanılabilir Hızlı iyileşme Hastanede kalma süresi kısa Dezavantajları Koital fonksiyon kaybı Vajenin kapatılma hissi End/serviks kanserinin örneklenememesi Postoperatif üriner inkontinans gelişme riski? FitzGerald MP, Int Urogynecol Orta Karadeniz J Çalıştay 10

11 Orta Karadeniz Çalıştay 11

12 Sakrospinöz Ligament Fiksasyonu Richter, 1968 tanımlamış 1971 de Randall ve Nichols dan sonra popülarite kazanmıştır Bu prosedür için pelvik anatominin iyi bilinmesi gerekir Richter K, 1968 Randall CL ve Nichols DH, 1971

13 Sakrospinöz fiksasyon: Prosedür Serviks ve uterosakral ligamentin sakrospinöz ligamente fikasasyonudur. Önce spina iskiadikalar ve sakrospinöz ligamentlerin yeri tanımlanır. Pararektal fossa disseke edilir. Sakrospinöz ligamente ulaşılır. Ligaman içinden non absorbabl bir sütür geçilerek, sakrouterin lig ve vagen kafına tutturulur. (Prolen, Ethibond) Sütür spina iskiadikanın2 3 cm medialine konur. Anatomik çalışmalarda pudendal kompleksin (pudendal arter ve sinir) ve siatik sinirin spina iskiadikanın5.5 cm medialinden bile geçtiği gösterilmiştir Unilateral olarak ve sağ tarafa konulur.. Sagsoz N, Obstet Gynecol Reprod Biol Arbel R, Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol Orta Karadeniz Çalıştay 13

14 Deschamps Sakrospinöz histeropeksi: Ekipman Miya hook Capio device Orta Karadeniz Çalıştay 14

15 Sakrospinöz histeropeksi 1 RCT 37 Sakrospinöz histeropeksi vs. 37 VH+ uterosakral lig. plikasyonu Apikal prolapsus sakrohisteropeksi grubunda fazla % 21 vs. % 3 Ön ve arka duvar prolapsusu iki gruptada fazla (%51 vs. 64) Subjektif bulgular benzer Sakrosinöz histeropeksi Kısa hastanede kalış, kısa işedönüş süresi Uzun vajinal derinlik(8.8 cm vs. 7.3 cm) Dietz ve ar Orta Karadeniz Çalıştay 15

16 Sakrospinöz histeropeksi 3 retrospektif çalışma Sakrospinöz histeropeksi vs. VH VH+sakrospinöz fiks. Anatomikbaşarı vesemptomatikiyileşmede farklılıkyok AAM ve urge inkontinans VH grubunda 3 kat fazla Sakrospinöz histeropeksi grubunda kısa hastanede kalış, daha az kanama, daha hızlı işedönüş saptanmış Hefni ve ark(2003), Maher ve ark(2001), Van Brummen ve ark(2003) Orta Karadeniz Çalıştay 16

17 Prolapsusta meş kullanımı Parça meş/greft 1990 Cerrahi kitler Orta Karadeniz Çalıştay 17

18 Cerrahi kitler Hazır steril paketler Önceden kesilmiş hazır meşler Meş kollarını dışarı çekmek için dizayn edilmiş trokarlar/taşıyıcı iğneler/kanüller Bazı meşlerde meşleri fikse etmek için kullanılan doku tutucular ve aplikatörleri Orta Karadeniz Çalıştay 18

19 Cerrahi kitler: Klasifikasyon Kollu kitler(trokarla uygulanır) Ön duvar prolapsusunu düzeltir Doku fiksasyon sistemleri ile kombine kollu meşler Ön (ön duvar ve apikal prolapsusu düzeltir) Arka duvar Doku fiksasyon sistemli kitler (yeni jenerasyon, kolsuz) Ön (ön duvar ve apikal prolapsusu düzeltir) Arka duvar Orta Karadeniz Çalıştay 19

20 Cerrahi kitler Avaulta/ Avaulta plus Apogee, Perigee/ Apogee, Perigee+Intexen Opur Nazca Seratom Dynamesh Surelift Calistar Elevate Posterior IVS v.d Orta Karadeniz Çalıştay 20

21 Ön cerrahi kit: anatomi Orta Karadeniz Çalıştay 21

22 Arka cerrahi kit: anatomi Orta Karadeniz Çalıştay 22

23 Cerrahi kitler: anatomi Orta Karadeniz Çalıştay 23

24 Doku fiksasyon sistemli kitler (yeni jenerasyon kitler) Elevate Calistar Orta Karadeniz Çalıştay 24

25 Elevate (AMS) anterior 4 çıpa Kit ön duvar ve apikal prolapsusu düzeltir (inkontinansa yönelik değil) Orta Karadeniz Çalıştay 25

26 Calistar(Promedon) Ön duvar ve apikal prolapsusu düzeltir Ön parçası mini sling gibidir. İnkontinansı da düzeltir(ophira) Orta Karadeniz Çalıştay

27 Posterior IVS Petros P Orta Karadeniz Çalıştay 27

28 Cerrahi kitler: Endikasyon German Prolift excellence centres consensus (workshop sept. 2007) (Adelhardt W.,Peshers U.) 14 cerrah 2500 uygulama Rekürren prolapsus Yüksek rekürens olasılığı Belirgin kollajen doku ve levator ani zayıflığı Orta Karadeniz Çalıştay 28

29 Cerrahi kit:takip/ başarı (>12 ay) Yazar Yıl Sayı Yöntem Takip Başarı Erozyon Valyapuri et al Prolift Lo et al SSF+Mesh Halaska Prolift Chen et al Prolift Benbouzid et al Prolift Gad et al Prolift Miller et al Gynemesh PS 60 67/ Orta Karadeniz Çalıştay 29

30 Orta Karadeniz Çalıştay 30

31 Orta Karadeniz Çalıştay 31

32 Orta Karadeniz Çalıştay 32

33 Tartışılan nedir Görüş birliği Operasyon süresi kısa Daha az invaziv Başarı oranları yüksek Anatomik düzeltme iyi Başarının iyi olması Takip süreleri RCT yeterli(ön ve apikal meş için) Tartışılan RCT veri azlığı (arka duvar) Komplikasyonlar Disparoni (arka meşte) Erozyon(exposure) Orta Karadeniz Çalıştay 33

34 Şu an durum nedir? Hasta değerlendirme ve Endikasyon önemli Meş exposure oranları Deneyimli vs. az deneyimli cerrahlar (2.9 vs. 15.6%) Achtari C, 2005 Aynı cerrahın 3 yıl boyunca yaptığı meş cerrahisi Objektif kür (92.1,92.4 and 97%) Subjektif kür (92.1,97 and 100%) Deneyim = Yüksek başarı daha az exposure Meş exposure (25 to 6 1.5%) Vaiyapuri GR, 2011 Learning curve /sertifikasyon (Robotik cerrahi benzeri) Meş üreticileri Orta Karadeniz Çalıştay 34

35 Sakrohisteropeksi Prolapsusun cerrahi tedavisinde uterusun bir meş aracılığıyla sakruma fiksasyonudur ilk kez 1957 yılında Arthure tarafından tarafından tanımlandı. Açık Laparoskopik Robotik Orta Karadeniz Çalıştay 35

36 Sakrohisteropeksi: Anatomi Orta Karadeniz Çalıştay 36

37 Sakrohisteropeksi: Anatomi Bergman et al. 400 olgu Orta Karadeniz Çalıştay 37

38 Cerrahi prosedür: Anatomi Sakral sütür en uygun yeri araştıran bir kadavra çalışmasında; Promontoryumun hemen altı veya üstünde, Horizontal yerleşim vertikalden üstün Normal vaginal aksın restorasyonu için daha alt seviyeler etkili Güvenlik ve sağlamlık açısından promontoryum hemen altı ve üstü daha uygun gibi görünmektedir. White AB, et all. Obstet Gynecol May;113(5): Birnbaum SJ. Am J Obstet Gynecol 1973;115: Orta Karadeniz Çalıştay 38

39 Sakrohisteropeksi: Cerrahi prosedür Y şeklinde makropor polipropilen light meşin her iki yanda latumdan geçirilerek vajen anterior duvarı ve servikse fikse edilir. Posterior vajenden gelen meşle birleştirilip yapay bir uterosakral ligament oluşturulur. Ön duvarda ve arka duvarda meşin ön ve arka yaprağı yeterince aşağı indirilirse sistosel ve rektosel düzelir Orta Karadeniz Çalıştay 39

40 Cerrahi prosedür Non absorbabl sütür kullanılır. Meş gevşek olarak sakruma fikse edilir. Arka yaprak perineal body ye kadar indirilebilir(sakrokolpoperinopeksi) Orta Karadeniz Çalıştay 40

41 Sakrohisteropeksi Orta Karadeniz Çalıştay 41

42 Açık sakrohisteropeksi Siddiqui ve ark. Int Urogynecol J Orta Karadeniz Çalıştay 42

43 Laparaskopik sakrohisteropeksi Travma azdır. Enfeksiyon riski azalmıştır Ameliyat sonrası kan kaybı azdır Ağrı daha azdır Hastanede kalış azdır İyileşme süreci ve günlük işlere dönüş süresi kısadır Kozmetik görünüm daha iyidir Öğrenme körvü uzundur Sütür atmak zordur Orta Karadeniz Çalıştay 43

44 Robotik sakrohisteropeksi: Avantajlar Standard laparaskopinin bütün avantajlarına ek olarak: Tremor filtrasyonu Hareket kontrolü 3 boyutlu görme Bağımsız 7 dereceli endowrist enstrumanlar Traksiyon ve retraksiyon için 3. kol 5 cm 1 cm Orta Karadeniz Çalıştay 44

45 Cerrahın avantajları Pelvisin daha iyi görüntülenmesi Kolay ve doğru planda diseksiyon Sütürlerin ve meşin kolay yönetimi. Daha kolay, hızlı ve düzgün intrakorporal sütür atma Kamera ve 3. kolun kontrolü ile otonomi ve etkinlik sağlama Daha kolay öğrenme, uygulama ve öğretme Dezavantajlar Dokunma hissinin olmaması Hasta pozisyonunu değiştirememe Orta Karadeniz Çalıştay 45

46 Robotik sakrohisteropeksi 50 hasta 29 ay takip Op. süresi: 229 dakika Ort. Kan kaybı: 50 ml Hastanede kalış: 2 gün Başarı % 95 Mourik SL, Martens JE, Aktas M Orta Karadeniz Çalıştay 46

47 Sonuçlar Apikal prolapsus cerrahisine histerektomi eklenmesi: Operasyon süresini uzatır Kanamayı artırır Morbidite ve komplikasyonları artırır Maliyeti artırır Ameliyatınbaşarısına bir katkısı yoktur Orta Karadeniz Çalıştay 47

48 Sonuçlar Prolapsus cerrahisinde yöntem ne olursa olsun uterin patoloji yoksa histerektomi yapılmamalıdır Orta Karadeniz Çalıştay 48

49 TEŞEKKÜRLER Konukseverliğinize, bilimsel şölene, sevgi mesajlarına, herşeye Orta Karadeniz Çalıştay 49

50 Robotik vs. LS ve açık sakrokolpopeksi Robotik Laparaskopik Abdominal Op. süresi (dakika) Konversiyon(%) Transfüzyon (%) Hast.kalma süresi(day) Maliyet (dolar) Judd et al. J Minim Invasive Gynecol Orta Karadeniz Çalıştay 50

Jinekoloji Obstetrik Pediatri ve Pediatrik Cerrahi Dergisi

Jinekoloji Obstetrik Pediatri ve Pediatrik Cerrahi Dergisi ISSN 1308-6715 Jinekoloji Obstetrik Pediatri ve Pediatrik Cerrahi Dergisi Mayıs 2013 Cilt: 5 Sayı: 2 SAHİBİ Necati TAŞKIN (Hastane Yöneticisi) EDİTÖRLER Ali İsmet TEKİRDAĞ, Sultan KAVUNCUOĞLU EDİTÖR YARDIMCISI

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI TOTAL PROLAPSUS NEDENİYLE LEFORT OPERASYONU YAPILAN HASTALARIN PREOPERATİF VE POSTOPERATİF LABORATUAR VE GÖRÜNTÜLEME

Detaylı

Stres İnkontinans Tedavisinde Transobturator Tape (TOT) ile Transvaginal Tape(TVT) in Etkinliğinin ve Komplikasyonlarının Karşılatırılması

Stres İnkontinans Tedavisinde Transobturator Tape (TOT) ile Transvaginal Tape(TVT) in Etkinliğinin ve Komplikasyonlarının Karşılatırılması Stres İnkontinans Tedavisinde TOD ve TVT Van Tıp Dergisi: 18 (4): 173-180, 2011 Klinik Çalışma Stres İnkontinans Tedavisinde Transobturator Tape (TOT) ile Transvaginal Tape(TVT) in Etkinliğinin ve Komplikasyonlarının

Detaylı

Güncelleme Serileri Ekim 2013 // Cilt:2 //Sayı:4

Güncelleme Serileri Ekim 2013 // Cilt:2 //Sayı:4 Güncelleme Serileri Ekim 2013 // Cilt:2 //Sayı:4 Ürolojide Rekonstrüksiyon Sayı Editörü : Dr.Oktay DEMİRKESEN Yazarlar : Dr.Ozan Bozkurt Dr.Ömer Demir Dr.Adil Esen Dr.H.Hüseyin Tavukçu Dr.Tufan Tarcan

Detaylı

Kliniğimizde Yapılan Yüz Kırk Yedi Total Laparoskopik Histerektomi Olgusunun Analizi

Kliniğimizde Yapılan Yüz Kırk Yedi Total Laparoskopik Histerektomi Olgusunun Analizi İKSST Derg 6(1):6-13, 2014 doi:10.5222/iksst.2014.006 Araştırma Kliniğimizde Yapılan Yüz Kırk Yedi Total Laparoskopik Histerektomi Olgusunun Analizi Analysis of 147 Total Laparoscopic Hysterectomy Cases

Detaylı

STRES ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE TENSİON-FREE VAGİNAL TAPE OPERASYONU VE UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI

STRES ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE TENSİON-FREE VAGİNAL TAPE OPERASYONU VE UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI TC. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ STRES ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE TENSİON-FREE VAGİNAL TAPE OPERASYONU VE UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI ( UZMANLIK TEZİ ) DR.

Detaylı

Pelvik Organ Prolapsusu Sonucu Gelişen Cinsel Fonksiyon Bozuklukları ve Hemşirelik Yaklaşımı

Pelvik Organ Prolapsusu Sonucu Gelişen Cinsel Fonksiyon Bozuklukları ve Hemşirelik Yaklaşımı İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2011) Cilt 19 - Sayı 3: 194-202 ISSN 1304-4869 Derleme Yazısı Pelvik Organ Prolapsusu Sonucu Gelişen Cinsel Fonksiyon Bozuklukları ve Hemşirelik Yaklaşımı Sexual Function Dysfunctions

Detaylı

Üreteropelvik bileşke darlıklarının tedavisinde robotik piyeloplasti

Üreteropelvik bileşke darlıklarının tedavisinde robotik piyeloplasti Derleme Rekonstrüktif Laparoskopi & Robotik Cerrahi Üreteropelvik bileşke darlıklarının tedavisinde robotik piyeloplasti Uğur Boylu, Cem Başataç Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği

Detaylı

İleri laparoskopik cerrahi için yeni bir klinik nasıl kurulur?

İleri laparoskopik cerrahi için yeni bir klinik nasıl kurulur? Derleme Üroonkolojik Laparoskopi & Robotik Cerrahi İleri laparoskopik cerrahi için yeni bir klinik nasıl kurulur? Dr. Mutlu Ateş, Dr. Mustafa Karalar, Dr. İbrahim Keleş Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp

Detaylı

Robotik Histerektomi: Türkiye de Üniversite Hastanelerindeki İlk Deneyim

Robotik Histerektomi: Türkiye de Üniversite Hastanelerindeki İlk Deneyim OLGU SUNUMU/CASE REPORT Gülhane Tıp Derg doi:10.5455/gulhane.39839 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2013 Robotik Histerektomi: Türkiye de Üniversite Hastanelerindeki İlk Deneyim Murat Dede (*), Müfit Cemal

Detaylı

LAPAROSKOPİK RADİKAL PROSTATEKTOMİ SONUÇLARIMIZ

LAPAROSKOPİK RADİKAL PROSTATEKTOMİ SONUÇLARIMIZ T.C Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Şef:Prof.Dr.Ahmet Yaser Müslümanoğlu LAPAROSKOPİK RADİKAL PROSTATEKTOMİ SONUÇLARIMIZ (Uzmanlık Tezi) DR.MUZAFFER AKÇAY İSTANBUL-2009

Detaylı

Dr. SUR--1. MR Defekografi (MRD)

Dr. SUR--1. MR Defekografi (MRD) Dr. SUR--1 MR Defekografi (MRD) Pelvik tabanın radyolojik görüntülemesi inkontinans, kabızlık, dışkılama güçlüğü ve pelvik organ prolapsus gibi şikayeti olan hastaların değerlendirilmesinde faydalıdır.

Detaylı

Ürolojik cerrahide teknikler değişiyor mu? Changes in urological surgical techniques

Ürolojik cerrahide teknikler değişiyor mu? Changes in urological surgical techniques 186 Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical O. Journal Üçer, B. Gümüş. Ürolojik cerrahide yeni teknikler Cilt / Vol 37, No 2, 186-192 DERLEME / REVIEW Ürolojik cerrahide teknikler değişiyor mu? Changes in urological

Detaylı

İçindekiler. X. İdrar transport, depoloma ve boşaltma

İçindekiler. X. İdrar transport, depoloma ve boşaltma İçindekiler X. İdrar transport, depoloma ve boşaltma 10.1 Alt üriner sistem disfonksiyonunun sınıflandırılması 10.1.1 Patofizyoloji //Fuat Demirel, Erdem Öztürk 10.1.2 Sınıflama sistemleri 10.1.3 Alt üriner

Detaylı

PELVİK RELAKSASYON VE İNKONTİNANS DA HASTA DEĞERLENDİRMESİ. Prof. Dr. Haldun Güner

PELVİK RELAKSASYON VE İNKONTİNANS DA HASTA DEĞERLENDİRMESİ. Prof. Dr. Haldun Güner PELVİK RELAKSASYON VE İNKONTİNANS DA HASTA DEĞERLENDİRMESİ Prof. Dr. Haldun Güner Üriner inkontinans, birçok nedenle ortaya çıkabilen, kompleks-multifaktöriyel ve hijyenik ya da sosyal bir sorun haline

Detaylı

NANOGEN NANO VE GEN TEKNOLOJİLERİ SAN.ve TİCARET LTD.STİ SOLUTION AND SERVICES

NANOGEN NANO VE GEN TEKNOLOJİLERİ SAN.ve TİCARET LTD.STİ SOLUTION AND SERVICES NANOGEN NANO VE GEN TEKNOLOJİLERİ SAN.ve TİCARET LTD.STİ HİZMETLERİMİZ Laparoskopi ve Robotik Cerrahi Eğitim Danışmanlık Medikal Hizmetler Rehberlik Hizmetleri Havalimanı Karşılama Konaklama HİZMETLERİMİZ

Detaylı

Kronik Pelvik Ağrı Diğer Nedenler

Kronik Pelvik Ağrı Diğer Nedenler Kronik Pelvik Ağrı Diğer Nedenler Dr Tevfik Yoldemir Marmara Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. tevfik@yoldemir.com Sunum Akışı Ağrı haritalama muayenesi Kanıt düzeyine göre KPA etyolojileri

Detaylı

Jinekolojide Geriatrik Hastalar

Jinekolojide Geriatrik Hastalar Jinekolojide Geriatrik Hastalar GERIATRIC PATIENTS İN GYNEOCOLOGY Özdemir HİMMETOĞLU, Haldun GÜNER, İzzet ŞAHİN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Yaşlılık bir hastalık değildir,

Detaylı

Laparoskopik radikal prostatektomide iki farklı uretrovezikal anastomoz tekniğinin karşılaştırılması

Laparoskopik radikal prostatektomide iki farklı uretrovezikal anastomoz tekniğinin karşılaştırılması Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2009;35(4):335-340 335 Laparoskopi Laparoscopy Laparoskopik radikal prostatektomide iki farklı uretrovezikal anastomoz tekniğinin karşılaştırılması Comparison

Detaylı

Laparaskopik Sağ Adrenalektomi. Prof Dr Seher Demirer Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Meme ve Endokrin Cerrahi Ünitesi

Laparaskopik Sağ Adrenalektomi. Prof Dr Seher Demirer Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Meme ve Endokrin Cerrahi Ünitesi Laparaskopik Sağ Adrenalektomi Prof Dr Seher Demirer Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Meme ve Endokrin Cerrahi Ünitesi Laparoskopik Sürrenal Cerrahisindeki Teknikler Endoskopik adrenalektomi

Detaylı

Cep Kılavuzları. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) 2014-11-28. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları 2014-11-28

Cep Kılavuzları. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) 2014-11-28. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları 2014-11-28 EAU PO Box 30016 6803 AA Arnhem The Netherlands T +31 (0)26 389 0680 F +31 (0)26 389 0674 guidelines@uroweb.org www.uroweb.org Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları Avrupa Üroloji Derneği (EAU)

Detaylı

Üriner Sistem Taş Hastalığı

Üriner Sistem Taş Hastalığı İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 68 Üriner Sistem Taş Hastalığı Editör Prof. Dr. Armağan ÖNER 6 Yazar Katılımıyla 2009 İSTANBUL İstanbul Üniversitesi

Detaylı

DOĞURGAN ÇAĞDA KADINLARDA GÖRÜLEN ÜRİNER İNKONTİNANSIN SAĞLIK, SOSYAL, SEKSÜEL VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

DOĞURGAN ÇAĞDA KADINLARDA GÖRÜLEN ÜRİNER İNKONTİNANSIN SAĞLIK, SOSYAL, SEKSÜEL VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİMDALI DOĞURGAN ÇAĞDA KADINLARDA GÖRÜLEN ÜRİNER İNKONTİNANSIN SAĞLIK, SOSYAL, SEKSÜEL VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE

Detaylı

Aşağı Anterior Rezeksiyon

Aşağı Anterior Rezeksiyon 26 Aşağı Anterior Rezeksiyon Dr. Cem TERZİ Dr. Aras Emre CANDA Giriş Rektum tümörünün yerleşimine göre rezeksiyonun genişliği ve anastomozun düzeyi değişir. Anterior rezeksiyon terimi rektum rezeksiyonundan

Detaylı

OPTİMAL SEZARYEN HIZI NE OLMALIDIR? TÜRKİYE DE VE DÜNYADA GÜNCEL NEDİR? Konu Yazarı Doç. Dr. İsmail Dölen Dr. Özlem Özdeğirmenci

OPTİMAL SEZARYEN HIZI NE OLMALIDIR? TÜRKİYE DE VE DÜNYADA GÜNCEL NEDİR? Konu Yazarı Doç. Dr. İsmail Dölen Dr. Özlem Özdeğirmenci Konu Yazarı Doç. Dr. İsmail Dölen Dr. Özlem Özdeğirmenci Yazışma adresi SSK - Etlik Doğumevi ve Araştırma Hastanesi ANKARA OPTİMAL SEZARYEN HIZI NE OLMALIDIR? TÜRKİYE DE VE DÜNYADA GÜNCEL NEDİR? İsmail

Detaylı

ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE KULLANIMI

ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ Klinik Şefi:Op Dr.Ali İsmet Tekirdağ ULTRASONOGRAFİK PELVİMETRİNİN BAŞ-PELVİS UYGUNSUZLUĞU ÖNGÖRÜSÜNDE

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği Şef Uz. Dr. Canan ERENGÜL

T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği Şef Uz. Dr. Canan ERENGÜL T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği Şef Uz. Dr. Canan ERENGÜL İNGUİNAL HERNİ ONARIMINDA; AĞ ÖRME TAKVİYE, LİCHTENSTEİN YÖNTEMİ VE PLUG MESH İLE ONARIM YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ EKİM 2009 / Sayı 45 BAŞKANIN MESAJI

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ EKİM 2009 / Sayı 45 BAŞKANIN MESAJI www.spineturk.org BAŞKANIN MESAJI EDİTÖRDEN YÖNETİM KURULU TUTANAĞI MAKALE ÇEVİRİLERİ Yüksek Derecede Displastik Spondilolistezisin Değerlendirilmesi ve Tedavisinde Yeni Konseptler TARTIŞMA PANELİ HUKUK

Detaylı

EPİDURAL ANESTEZİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN VAGİNAL HİSTEREKTOMİLERDE BUPİVAKAİN VE ROPİVAKAİN İN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

EPİDURAL ANESTEZİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN VAGİNAL HİSTEREKTOMİLERDE BUPİVAKAİN VE ROPİVAKAİN İN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 1T.C. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ EPİDURAL ANESTEZİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN VAGİNAL HİSTEREKTOMİLERDE BUPİVAKAİN VE ROPİVAKAİN İN ETKİLERİNİN

Detaylı