3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI"

Transkript

1 ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 İSTATİSTİK ve SAYISAL BİLGİ İstatistik ve Önemi İstatistikte Temel Kavramlar İstatistiğin Amacı Veri Türleri Veri Ölçüm Düzeyleri İstatistik Kullanırken Yapılabilecek Yanlışlıklar Verilerin Sunumu Merkezi Konum (Eğilim) Ölçüleri Dağılım (Yayılma-Yayılım) Ölçüleri Alıştırmalar 50 Bölüm 2 OLASILIK Rassal Deney, Rassal Sonuç, Örnek Uzayı ve Rassal Olay Kavramları Rassal Olayların Birbiri ile İlişkisi Ardışık (Aşamalı) Rassal Deneyler ve Sayma Kuralı Olasılık Nasıl Hesaplanır? Olasılığın Tanımı Olasılığın Temel Özellikleri Olasılık Hesaplama Yöntemleri Permütasyon ve Kombinasyon Koşullu (Şartlı) Olasılık ve Bayes Teoremi Koşullu (Şartlı) Olasılık Bayes Teoremi Olasılık Kuralları Alıştırmalar 73 Bölüm 3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI Rassal Değişkenler Kesikli Rassal Değişkenlerin Dağılım Fonksiyonu Kesikli Rassal Değişkenlerin Beklenen Değeri ve Varyansı Kesikli Rassal Değişkenlerin Ortak Olasılık Fonksiyonları Kesikli Rassal Değişkenlerin Marjinal Fonksiyonları Kesikli Rassal Değişkenlerin Koşullu Olasılık Fonksiyonları Kesikli Rassal Değişkenlerin Ortak Dağılım Fonksiyonları 108

2 3.4.4 Kovaryans İki Kesikli Rassal Değişkenin Beklenen Değeri ve Varyansına İlişkin Özellikler Bazı Kesikli Olasılık Dağılımları Bernoulli Dağılımı Binom Dağılımı Hipergeometrik Dağılım Poisson Dağılımı Alıştırmalar 126 Bölüm 4 SÜREKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE BUNLARIN OLASILIK DAĞILIMLARI Sürekli Rassal Değişkenler Sürekli Rassal Değişkenlerin Olasılık Dağılımları Sürekli Rassal Değişkenlerin Beklenen Değerleri Ortak Dağılımlı Sürekli Rassal Değişkenler Normal Dağılım Merkezi Limit Teoremi Binom ve Poisson Dağılımlarının Yaklaşığı Olarak Normal Dağılım Binom Dağılımına Normal Yaklaşım Poisson Dağılımına Normal Yaklaşım Üstel Dağılım Alıştırmalar 158 Bölüm 5 ÖRNEKLEME VE ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI Rassal Örneklem Bazı Önemli İstatistikler ve Örnekleme Dağılımları Örneklem Ortalamasının Örnekleme Dağılımı Örneklem Oranının Örnekleme Dağılımı Örneklem Varyansının Örnekleme Dağılımı t Dağılımı F Dağılımı 171 Bölüm 6 TAHMİN Nokta Tahmini Aralık Tahmini Anakütle Ortalaması İçin Güven Aralıkları Tahmini Anakütle Oranı İçin Güven Aralığı Tahmini Ortalama Ve Oran Farkları İçin Güven Aralığı Tahmini Ölçüm Çiftleri İçin Güven Aralığı Tahmini Alıştırmalar 211 II

3 Bölüm 7 HİPOTEZ TESTİ Hipotez Testi Kavramları Hipotez Testinde Hatalar Bir Normal Dağılım Ortalamasının Sınanması: Anakütle Varyansı Biliniyor Bir Normal Dağılım Ortalamasının Sınanması: Anakütle Varyansı Bilinmiyor Bir normal Dağılımın Anakütle Varyansının Sınanması Anakütledeki Oranın Sınanması (Büyük Örneklemde) İki Anakütle Ortalamaları Arasındaki Farkın Sınanması Büyük Bağımsız Örneklemlerde İki Anakütle Ortalamaları Arasındaki Farkın Sınanması Küçük Bağımsız Örneklemlerde İki Anakütle Ortalamaları Arasındaki Farkın Sınanması Bağımlı Örneklemlerde İki Anakütle Ortalamaları Arasındaki Farkın Sınanması İki Anakütledeki Oranlar Arasındaki Farkın Sınanması (Büyük Örneklemlerde) Normal Dağılmış İki Anakütledeki Varyansların Birbirlerine Eşitliğinin Sınanması 243 Bölüm 8 PARAMETRİK OLMAYAN TESTLER MC Nemar Testi SPSS de Mc Nemar Testi Sıra Testi SPSS de Sıra Testi Wilcoxon Testi SPSS de Wilcoxon Testi Mann-Whitney U Testi SPSS de Mann-Whitney U Testi Kolmogorov-Smirnov Testi SPSS de Kolomgorov Smirnov Testi Kruskal-Wallis Testi SPSS de Kruskal Wallis Testi Kİ - Kare Testleri Kısa Teorik Bilgiler Kİ - Kare Dağılımı ve Testleri Uygunluk Testi Bağımsızlık Testi SPSS de Kİ-Kare Uygunluk Testi SPSS de Kİ-Kare Bağımsızlık Testi Alıştırmalar 283 III

4 Bölüm 9 DOĞRUSAL KORELASYON VE REGRESYON Korelasyon Basit Doğrusal Regresyon Modeli En Küçük Karelerle Tahmin Doğrusal Regresyon Modelinin Standart Varsayımları Gauss-Markow Teoremi Doğrusal Regresyon Modelinin Açıklama Gücü Güven Aralıkları ve Önsav Sınamaları Basit Doğrusal Regresyon Modelinde Kestirim Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli En Küçük Kareler Tahmini Çoklu Doğrusal Regresyon Modelinin Standart Varsayımları Gauss-Markow Teoremi Çoklu Doğrusal Regresyon Modelinin Açıklama Gücü Anakütle Regresyon Katsayıları için Anlamlılık Testleri Anakütle Regresyon Katsayısı Kümelerine İlişkin Sınamalar Çoklu Doğrusal Regresyon Modelinde Kestirim Regresyon Hesaplamaları İçin Bilgisayar Programları Alıştırmalar 312 Bölüm 10 VARYANS ANALİZİ Tek Yönlü Varyans Analizi Çoklu Karşılaştırma Yöntemleri Alıştırmaları 325 Bölüm 11 ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ VE KESTİRİM Temel Kavramlar Zaman Serilerinin Genel Özellikleri Zaman Serisini Etkileyen Unsurlar Trend Mevsimsel Dalgalanmalar Konjonktürel Dalgalanmalar Rassal (Tesadüfi) Dalgalanmalar Zaman Serilerinin Kestirim Amaçlı Kullanımı 346 Bölüm 12 KARAR TEORİSİ Karar Ortamları Belirlilik Altında Karar Alma Risk Altında Karar Alma Belirsizlik Altında Karar Alma 355 IV

5 12.2. Belirsizlik Altında Karar Ölçütleri İyimserlik (Maximax) Ölçütü Laplace Ölçütü Kötümserlik (Maximin) Ölçütü Pişmanlık (Minimax) Ölçütü Hurwicz Ölçütü Karar Ağaçları Alıştırmalar 366 Ek 1 Standart Normal Eğri Altında Kalan Alanlar 369 Ek 2 Standart Normal Birikimli Dağılım Tablosu 370 Ek 3 Student-t Dağılımının Yüzde Noktaları 373 Ek 4 Ki-Kare ( ) Dağılımının Kritik Değerler Tablosu 374 Ek 5 F Dağılımının Kritik Değerleri 375 Ek 6 Wilcoxon İşaretli Sıra Testi Kritik Değierleri 376 Ek 7 Sperman Korelasyonu Kritik Değerleri 377 Ek 8 Durbin-Watson Kritik Değerleri 378 KAYNAKÇA 379 V

6 VI

T.C SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL: IST101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I (223) Bilgisayar Donanımı, İşletim Sistemleri, Windows Kullanımı, Microsoft Word,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ Ders İçerikleri

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ Ders İçerikleri ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ Ders İçerikleri 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılından İtibaren Uygulamaya Konulan Bölümümüz Yeni Lisans Programına Ait Dersleri İçerikleri

Detaylı

Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri. Değişkenin Ölçek Türü ya da Yapısı

Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri. Değişkenin Ölçek Türü ya da Yapısı ARAŞTIRMA MODELLİLERİNDE KULLANILACAK İSTATİSTİKLERİ BELİRLEME ÖLÇÜTLERİ Parametrik mi Parametrik Olmayan mı? Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri Değişken Sayısı Tek değişkenli (X) İki değişkenli

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİK

SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİK Yaşar BAYKUL - Cem Oktay GÜZELLER SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİK SPSS UYGULAMALI Prof. Dr. Yaşar BAYKUL Doç. Dr. Cem Oktay GÜZELLER Sosyal Bilimler İçin İstatistik ISBN 978-605-364-464-4 Kitapta yer alan

Detaylı

TC ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETMET ABD DOKTORA BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI

TC ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETMET ABD DOKTORA BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI Dersin Kodu TC ABANT İZZET BAYAL ÜNİVERİTEİ OYAL BİLİMLER ENTİTÜÜ İŞLETMET ABD DOKTORA BİLİMEL HAZIRLIK PROGRAMI Dersin Adı İŞLETME ABD DOKTORA BİLİMEL HAZIRLIK PROGRAMI ZORUNLU DERLER Dersin Türü İŞL

Detaylı

SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri

SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri Elementary Education Online, 12(1), k: 1 6, 2013. İlköğretim Online, 12(1), b:1 6, 2013. [Online]: http://ilkogretim online.org.tr KİTAP İNCELEMESİ SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri

Detaylı

İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI. Türü İŞL 107 Genel Muhasebe I Z 303 İŞL 108 Genel Muhasebe II Z 303

İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI. Türü İŞL 107 Genel Muhasebe I Z 303 İŞL 108 Genel Muhasebe II Z 303 Birinci Yarıyıl/First emester Kodu Adı ABANT İZZET BAYAL ÜNİVERİTEİ OYAL BİLİMLER ENTİTÜÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKEK LİAN BİLİMEL HAZIRLIK PROGRAMI Türü TUK İkinci Yarıyıl/econd emester Kodu Adı Türü

Detaylı

İSTATİSTİK I KAVRAMLARININ

İSTATİSTİK I KAVRAMLARININ YTÜ-İktisat İstatistik II İstatistik I Gözden Geçirme İSTATİSTİK I KAVRAMLARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ Hüseyin Taştan Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü, email: tastan@yildiz.edu.tr YTÜ-İktisat İstatistik

Detaylı

AKTÜERYA BİLİMLERİ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL. 1. Yarıyıl

AKTÜERYA BİLİMLERİ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL. 1. Yarıyıl AKTÜERYA BİLİMLERİ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl STAT 101 Genel İstatistik I (3 2 4) İstatistik bilimi. Verilerin görsel sunumu. Frekans tablosu oluşturma. Gövde yaprak grafiği. Merkezi eğilim

Detaylı

EK-3 İSTATİSTİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Kodu. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. Toplam Kredi ECTS

EK-3 İSTATİSTİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Kodu. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. Toplam Kredi ECTS EK-3 İSTATİSTİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAM TABLOSU Sınıfı :1 Dersin Kodu Yarıyıl :GÜZ Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. Toplam Kredi ECTS İKT 101 İktisada Giriş I Z 3 0 3 3 5 MAT 131 Matematik I Z 2 2 4 3 5 MAT 105 Lineer

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL ENF1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar

Detaylı

Olasılık ve İstatistik TASLAK

Olasılık ve İstatistik TASLAK Aydın ÜSTÜN 2014 İçindekiler 1 GİRİŞ 1 1.1 Ölçme, Olasılık ve İstatistiğe Genel Bakış................ 1 1.2 Deney Tasarımı: Anakütle ve Örneklem Uzayı............. 2 1.2.1 Örneklem süreci..........................

Detaylı

Z = S n E(S n ) V ar(sn ) = S n nµ. S nn. n 1/2 n σ

Z = S n E(S n ) V ar(sn ) = S n nµ. S nn. n 1/2 n σ YTÜ-İktisat İstatistik II Merkezi Limit Teoremi 1 MERKEZİ LİMİT TEOREMİ CENTRAL LIMIT THEOREM X 1,X 2,...,X n herbirinin ortalaması µ ve varyansı σ 2 olan ve aynı dağılıma uyan n tane bağımsız r.d. olsun.

Detaylı

SÜREKLİ ŞANS DEĞİŞKENLERİ. Üstel Dağılım Normal Dağılım

SÜREKLİ ŞANS DEĞİŞKENLERİ. Üstel Dağılım Normal Dağılım SÜREKLİ ŞANS DEĞİŞKENLERİ Üstel Dağılım Normal Dağılım 1 Üstel Dağılım Meydana gelen iki olay arasındaki geçen süre veya bir başka ifadeyle ilgilenilen olayın ilk defa ortaya çıkması için geçen sürenin

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri(BLG101)(Z-3-5) Bilgisayara giriş

Detaylı

İKİDEN ÇOK BAĞIMSIZ GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASI

İKİDEN ÇOK BAĞIMSIZ GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASI İKİDEN ÇOK BAĞIMSIZ GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASI Grup sayısı ikiye geçtiğinde tüm grupların bağımsız iki grup testleri ile ikişerli analiz düşünülebilir. Ancak bu yaklaşım, karşılaştırmalar bağımsız olmadığından

Detaylı

ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER. Dr. Atilla YARDIMCI

ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER. Dr. Atilla YARDIMCI ODALAR VE BORSALAR İÇİN TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER Dr. Atilla YARDIMCI Ankara, 2008 Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, yazarın ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nin önceden yazılı

Detaylı

DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr. Ali Sait ALBAYRAK * ÖZET Bu çalışmanın amacı, en küçük kareler (EKK) tekniğinin

Detaylı

İSTATİSTİKSEL FORMÜLLER VE TABLOLAR

İSTATİSTİKSEL FORMÜLLER VE TABLOLAR BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İSTATİSTİKSEL FORMÜLLER VE TABLOLAR Yayıa Hazırlayalar: Kürşad Demirutku, MS N. Ca Okay, BA Ayşegül Yama F. Efe Kıvaç Bahar Muratoğlu Zuhal Yeiçeri,

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 2. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 2. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ YBS-1601-Algoritma ve Programlamaya Giriş (4 0 4) Problem nedir, problem

Detaylı

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLI Ders İçerikleri 1 BİRİNCİ SINIF I. YARIYIL MAT 101-Matematik I 4 /

Detaylı

Ekonometri 1 Ders Notları

Ekonometri 1 Ders Notları Ekonometri 1 Ders Notları A. TALHA YALTA TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ AÇIK DERS MALZEMELERİ PROJESİ SÜRÜM 2.0 EKİM 2011 Açık Lisans Bilgisi İşbu belge, Creative Commons Attribution-Non-Commercial ShareAlike

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ Lojistik Regresyon Analizini daha kolay izleyebilmek için bazı terimleri tanımlayalım: 1. Değişken (incelenen özellik): Bireyden bireye farklı değerler alabilen özellik, fenomen

Detaylı

BİYOİSTATİSTİK. Nural Bekiroğlu, Ph.D. GİRİŞ

BİYOİSTATİSTİK. Nural Bekiroğlu, Ph.D. GİRİŞ BİYOİSTATİSTİK Nural Bekiroğlu, Ph.D. GİRİŞ Tıp alanındaki gelişmeler ve sağlık harcamalarındaki kaçınılmaz artışlar, son yıllarda araştırmacıları daha fazla araştırma yapmaya yöneltmektedir. Teknolojik

Detaylı

PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER

PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER Prof. Dr. Ali ŞEN 1 Tek Örneklem İşaret Testi İşaret Testi parametrik olmayan prosedürler içinde en eski olanıdır. Analiz yapılırken serideki verileri artı ve

Detaylı

Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama

Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1357 Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama Ömay ÇOKLUK* Öz Lojistik regresyon analizinin temel odağı,

Detaylı

TEMEL İSTATİSTİK EĞİTİMİNDE R FOR WINDOWS PAKET PROGRAMI KULLANIMI

TEMEL İSTATİSTİK EĞİTİMİNDE R FOR WINDOWS PAKET PROGRAMI KULLANIMI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C. XVIII,, S.2, 2005 Eng.&Arch.Fac. Eskişehir Osmangazi University, Vol. XVIII, No: 2, 2005 TEMEL İSTATİSTİK EĞİTİMİNDE R FOR WINDOWS PAKET PROGRAMI

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22, Sayı:2, Yıl:2007, ss:147-177.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22, Sayı:2, Yıl:2007, ss:147-177. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22, Sayı:2, Yıl:2007, ss:147-177. TÜRKİYE DEKİ A VE B TİPİ YATIRIM FONLARI PERFORMANSININ DEVAMLILIĞININ PARAMETRİK VE PARAMETRİK

Detaylı

SOSYAL BİLİMLERDE YAPILAN UYGULAMALI ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER VE ÖLÇEKLER

SOSYAL BİLİMLERDE YAPILAN UYGULAMALI ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER VE ÖLÇEKLER C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 25 SOSYAL BİLİMLERDE YAPILAN UYGULAMALI ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER VE ÖLÇEKLER Yrd. Doç. Dr. Yalçın KARAGÖZ Bolu İzzet Baysal

Detaylı