TÜBİTAK TÜRKHAYGEN-1 Projesi. Tür ve Irkların DNA İşaretleri ile Moleküler Tanımlanması Çalışma Paketi. I. Çalıştay. 2-3 Nisan 2007, ODTÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜBİTAK TÜRKHAYGEN-1 Projesi. Tür ve Irkların DNA İşaretleri ile Moleküler Tanımlanması Çalışma Paketi. I. Çalıştay. 2-3 Nisan 2007, ODTÜ"

Transkript

1 TÜBİTAK TÜRKHAYGEN-1 Projesi Tür ve Irkların DNA İşaretleri ile Moleküler Tanımlanması Çalışma Paketi I. Çalıştay 2-3 Nisan 2007, ODTÜ Eğitim materyalini hazırlayan: Dr. Evren Koban I. GİRİŞ Bu çalıştayın amacı, proje çerçevesinde yer alan tür ve ırkların moleküler tanımlanması kısmından sorumlu araştırma gruplarının moleküler çalışmaları yürütecek elemanlarının toplanması, tanışması ve kullanılacak metodlar ve dikkat edilecek önemli noktalar yönlerinden bir ön bilgi sunulmasıdır. Ek 1 de tüm katılımcıların listesi verilmiştir. Projenin en temel noktası, proje kapsamında incelenecek türlerden ve ırklardan oluşturulacak populasyonlar için bireylerin seçimidir. Proje sonuçlarını doğrudan etkileyecek bu aşamadan sonra genetik tanımlamanın en temel basamağı da seçilen bireylerden temiz, kaliteli ve yüksek konsantrasyonda DNA elde edilmesidir. DNA ların uzun bir dönem saklanması planlandığından, DNA nın kitten ziyade fenol-kloroform yöntemi ile izolasyonu tercih edilmektedir. Bunun için şu referanstan yararlanılabilir: Sambrook J., Fritsch EF., Maniatis T. Molecular Cloning: A Laboratory Manual (3Volume Set). Ayrıca, ekte (EK 2) laboratuvarımızda kullandığımız bu protokol verilmiştir. Çalıştay sırasında, önceden elde edilmiş DNA ların miktar ve kalite tayinleri yapılmış, daha sonra bu DNA lar yeterli miktarlar hesaplanarak mikrosatellit ve mtdna kontrol bölgeleri için PZR işlemleri yapılmış (dizi analizi için ayrıca PZR ürünleri temizlenip dizileme PZR işlemine tabi tutulmuştur), sonuçlar jelde kontrol edilmiş ve sonrasında otomatik DNA analizi cihazında analiz edilmiştir. İki gün boyunca yapılan işlemlerin detayları aşağıda verilmiştir. II. DNA ların Kontrol Edilmesi: DNA izolasyonundan sonra DNAların kalitesinin ve miktarının kontrol edilmesi, çalışmada işlemlerin optimizasyonu ve standartlaştırılması için gereklidir. Bunun için hem agaroz jel, hem de uv- spektroskopi ölçümleri kullanılmıştır. a) Agaroz jel elektroforezi ile: Agaroz jelde DNA kontrol ederken %0.6 lık ya da %0.8 lik jel hazırlanabilir. Agarozu çözdürmek için tampon solusyon olarak 0.5X TBE (Tris-Borik asit-edta) kullanıyoruz. DNA nın jelde görüntülenmesi için de EtBr kullanıyoruz. Bunu iki şekilde yapabiliriz: Agarozu tampon solusyonunda erittikten sonra bunun içine 2-3 µl kadar EtBr (10mg/ml) koyabiliriz ya da DNA ları jelde yürüttükten sonra görüntülemeden önce EtBr lı solüsyonun içinde dk kadar bekletebiliriz. EtBr kanserojen bir kimyasaldır. Bu kimyasala karşı eldivenlerden ziyade nitrile eldivenler koruyucudur. Yüksek konsantrasyondaki EtBr lı atıklar (özellikle pembe renkli jeller, EtBr 1

2 bulaşmış eldiven, kağıt havlu vs) tibbi atık olarak işlem görmelidir. EtBr içeren solusyonlar deaktive edilmelidir (ekte -EK 3- bu işlem için önerilen 3 metod bulunmaktadır). EtBr yerine daha az kanserojen olduğu düşünülen SYBR Green ya da SYBR Safe de kullanılabilir. 7 adet koyun DNA örneğimizin agaroz jel elektroforezi ile kontrolü için elektroforez tankımızın kasetinin hacmine uygun olarak 30 ml %0.8 konsantrasyonunda agaroz jel hazırlayıp içine EtBr ekledik ve donmasını bekledik. Bu sırada 3 µl su, 1 µl 6X yükleme tamponu (loading buffer) ve 2 µl DNA karıştırarak 7 örneği jele yüklemek üzere hazırladık. Kullandığımız 6X yükleme tamponu bromofenol mavisi (bromophenol blue; önde giden koyu mavi renk) ve ksilen sayanol (xylene cyanol; arkadan giden açık mavi renk) içermektedir. DNA gibi negatif yüklü olan ve jelde DNA ile aynı yönde hareket eden bu iki madde hem örneklerimizin jele yüklenebilmesini kolaylaştırabilmek için onları gözle görünür kılmakta hem de jelde yürürken yerlerini tayin edebilmemize yardım etmektedir. Böylece örneklerin fazla yürüyüp jelden çıkmaları önlenmiş olmaktadır. Jel donduktan sonra, jele örnekleri yükleyip (örnek numaraları sırasıyla: 3, 14, 46, 47, 48, 57, 65 ve DNA merdiveni), tanka uygulanabilecek max voltajı aşmamak kaydıyla (cihazınızın kullanma kılavuzunu mutlaka kontrol edin) 120 voltta 20 dakika yürüttük. Daha sonra jel uv ışığına tabii tutularak görüntülendi. Şekil 1 de jel görüntüleme cihazında UV altında çekilen jel fotoğrafı verilmiştir. Şekil 1. DNA kontrol için %0.8 lik agaroz jel. Soldan sağa sırasıyla örnekler: 3, 14, 46, 47, 48, 57 ve 65 ile en sağda DNA merdiveni (size ladder) yer almaktadır. En sonda yüklediğimiz DNA merdiveni konsantrayonu tayin edebilmek için referans olması amacıyla kullanılmıştır. Eğer λ DNA nız var ise farklı konsantrasyonlarda hazırlayıp (mesela 20 ng/µl, 50 ng/µl, 100 ng/µl ve 200 ng/µl gibi) örneklerinizin yanı sıra bunları da jele yükleyip örneklerinizle beraber yürütebilir ve örneklerinizin konsantrasyonunu belirlemek için bunlarla karşılaştırabilirsiniz. Biz MBI Fermentas ın GeneRuler 50 bp DNA merdivenini kullandık. Bunun konsantrasyonu 0.5 µg/µl. Jele bu DNA merdiveninden 1 µl yüklendiğinde 500 bandında (yukarıdan itibaren okla gösterilmiş olan 6. bant) 75 ng DNA bulunuyor. DNA merdivenini hazırlamak için 1 µl 2

3 GeneRuler 50 yi 1 µl yükleme boyası (loading dye) ve 4 µl su ile karıştırıyoruz; yani her 1 µl merdivenden 6 µl elde ediyoruz. Jele bu karışımdan 2 µl yükledik (hazırladığımız 6 µl karışımın üçte biri). Yani merdivenin de üçte birini (0.33 µl) yüklemiş olduk. Bu durumda da 500 bandında da üçte biri kadar DNA var; yani yaklaşık 25 ng. Bu bant ile DNA larımızın bantlarını karşılaştırıp konsantrasyonlarını tahmin edebiliriz. b) Spektrofotometre ile: Aynı koyun DNA sı örnekleri, 5 µl DNA µl su şeklinde 120 kat sulandırılmıştır ve uv spektrofotometre cihazında 260 nm (DNA için) ve 280 nm (protein için) dalga boylarında absorbans değerleri ölçülmüştür. UV Spektroskopi cihazında 260 nm dalga boyunda alınan 1 OD (optical density) değeri 50 µg/ml DNA konsantrasyonuna eşittir. Bu değer RNA için 40 µg/ml ve primer için ise 33 µg/ml dir. Bu denklikten yola çıkarak ve sulandırma faktörü de göz önüne alınarak DNAların konsantrasyonları hesaplanabilir. Her bir örnek için kontrol amaçlı 2 defa okuma yapılmıştır. Örneklerimiz için yaptığımız okumaların sonuçları Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1. Spektrofotometre DNA okuma değerleri. Konsantrasyon (sulandırılmış) Konsantrasyon x120 DNA Örnek # Oran A 260 /A 280 Nükleik Asit (µg/ml) Nükleik Asit (µg/ml) Hem agaroz jel sonuçları hem de uv spektroskopi sonuçları birbirleri ile karışılaştırılarak sonuçlardan emin olunduğunda bu DNA lar stok olarak saklanır ve bunlardan çalışmalarda kullanmak üzere 50 ya da 100 ng/µl konsantrasyonunda örnekler hazırlanır. Stok DNA lar böylece kontaminsayon riskinden korunmuş olur. Her bir örneğin konsantrasyonu yaklaşık olarak eşit olduğu için de optimize edilen koşullar açısından kullanılacak DNA miktarını µl bazında sabitlenmiş olur. DNA nın konsantrasyonu yüksek ise ve ondan daha az yoğun konsantrasyonda bir çalışma tüpü hazırlayacaksak önce DNA örneğini etüvde 55 C de yarım saat bekletiriz. Daha sonra bu 3

4 tüpten belli bir miktar DNA alıp (bu miktara DNA nın ne kadar yoğun olduğuna, çalışmalar için uygun konsantrasyonda toplamda ne kadar DNA çözeltisi hazırlamamız gerektiğine göre değişir) bunu hazırladığımız yeni tüpteki steril dh 2 O ya da TE solüsyonuna ekleriz. Hazırladığımız bu sulanmış DNA çözeltisini 37 C de gece boyu bekletip ertesi gün karıştırdıktan sonra tekrar agaroz jelde ve uv-spektrofotometre cihazında kontrol ederiz. İstediğimizden daha yoğun ise bir miktar daha steril dh 2 O ya da TE solüsyonu ekleriz, karıştırıp birkaç saat etüvde 37 C de bekletip tekrar aynı şekilde kontrol ederiz. İstediğimiz konsantrasyona ulaşıncaya kadar aynı işlemi tekrarlarız. Eğer istediğimizden daha az yoğun olmuş ise stok DNA mızdan (stok DNA yı etüvde 55 C de yarım saat beklettikten sonra) uygun bir miktar DNA ekleriz. Aşağıdaki şekilde stok DNA ve bu DNA lardan hazırlanmış daha az yoğun konsantrasyonda DNA ların agaroz jelde görüntülenmiş resmi vardır (Şekil 2). Şekil 2. DNA kontrol için %0.8 lik agaroz jel. Soldan sağa sırasıyla örnekler: (4 tane sulandırılmış DNA) 65, 14, 3, 66 ve 4 tane stok DNA 14, 3, 65, 66). 260 nm OD ölçümünün 280 nm OD ölçümüne oranı bize DNA mızda protein ya da RNA kontaminasyonu olup olmadığı hakkında bilgi verir. A 260 /A 280 oranının 1.8 ile 2.0 arasında olması beklenir. OD nin 2.0 nin üzerinde olması protein kontaminasyonuna, 1.8 in altında olması da RNA kontaminasyonuna işaret eder. Bu durumda PZR sonuçlarının sağlıklı çıkması için DNA ların temizlenmesi gerekmektedir. Tablo 1 ve Şekil 1 sonuçlarına bakılarak, DNA miktarlarını sulandırıp eşit hale getirmeden polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) için bir tane çok yoğun DNA (3 numaralı), 2 tane de yaklaşık olarak gerekli yoğunlukta DNA (46 & 47 numaralı) seçtik. Buradaki amaç DNA miktarının PZR sonuçlarına olası etkisini görebilmektir. 11 Mayıs 2007 de ODTÜ de gerçekletirilen toplantıda DNA ların çözdürülmesi/sulandırılması işleminde 10 mm lık Tris HCl buffer (ph 8.0) kullanmanın uzun vadede DNA lar ve primerlerin bozulmaması için daha iyi olacağı konuşuldu. Ancak buffer ı hazırlamak için kullanılan suyun kalitesi önemli. Gerekirse suyun satın alınabileceği konuşuldu. III. DNA Bankası: DNA bankası için Hacettepe Hastanesi ne bulunan DNA bankasının müdürü Prof. Dr. Meral Özgüç ile görüşülmüş ve tavsiyeler alınmıştır. DNA lar kit ile değil, fenol kloroform metodu ile izole edilmelidir. Bu yolla izole edilen DNA ların moleküler ağırlığı kitle izole edilene kıyasla daha büyüktür. DNA nın saflığı, kalitesi ve miktarı da banka için uygundur. 4

5 DNA örnekleri -20 C ve -80 C de saklanmalıdır. Örnek toplama sırasında bazı hayvanlardan daha fazla örnekleme yapılmalı ve bunların DNA ları bankanın zamana bağlı kalite kontrolü nü yapmak için kullanılmalıdır. Periyodik olarak (6 ayda bir) kalite kontrol DNA ları çözdürülerek agaroz jelde kontrol edilir ve kontrol amaçlı seçilmiş DNA lokusları açısından PZR çoğaltma işlemleri gerçekleştirilir. Böylece DNA bankasındaki örneklerde fragmentasyon olup olmadığı ve PZR işlemi için sonuç verip vermedikleri kontrol edilir. VI. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ve Agaroz Jel Elektroforezi: Seçilen 3 DNA ile mikrosatellit DNA lokusları için PZR işlemi yapılmıştır ve sonuç agaroz jelde kontrol edilmiştir. Ayrıca DNA konsantrasyonları kontrol edilen 7 örneğin hepsi mtdna kontrol bölgesi için PZR işlemine tabi tutuldu ve yine agaroz jelde kontrol edildi. İşlemlerin detayları aşağıda verilmiştir. a) Mikrosatellit Lokusu Analizi İçin: Mikrosatellit lokusu analizi için, proje kapsamında seçilen koyun ırklarında incelenecek olan 20 mikrosatellit lokusundan 7 tanesi (OarFCB20, OarFCB48, OarFCB304, OarJMP29, OarJMP58, MAF65, MAF209) kullanılmıştır. Bu 7 lokus, primerlerinin T M dereceleri (erime sıcaklıkları) nedeniyle seçilmiştir. Primerler ile birlikte gelen kağıtlarda primerlerin konsantrasyonları ve T M dereceleri ile ilgili bilgi de bulunmaktadır. Bu kağıtlar yardımıyla primerlerinizi istediğiniz konsantrasyona nasıl sulandıracağınızı hesaplayabilirsiniz. 50 ya da 100 mm lık stok primer hazırlayıp, bundan daha da seyrelterek PZR işlemlerinizde kullanmak için µl hacimlerde 5 ya da 10 mm lık primerler hazırlayabilirsiniz. Böylece stoğunuzun kontaminasyon ihtimalini minimuma düşürürsünüz. Bu 5-10 mm lık hazırladığınız primerleri, dntp karışımını hazırladığınız gibi, Forward ve Reverse primer birlikte tek bir tüpün içine primer mix olarak da hazırlayabilirsiniz. PZR işlemi temel olarak 3 safhadan oluşmaktadır. Ön denaturasyon adımı (94 C de 2-5 dk), döngüden oluşan çoğaltma adımı (1 döngü 3 sıcaklıktan oluşuyor: 94 C - denaturation, anneal primer bağlanma sıcaklığı ve 72 C uzatma sıcaklığı) ve son adım olarak da çoğaltma işlemi sırasında eksik kalan işlemlerin tamamlanması için son uzatma (final extension) adımı. Primerlerin T M dereceleri, PZR ile çoğaltma işlemi sırasında anneal sıcaklığına karar vermemiz açısından referans bir sıcaklık değeridir. Eğer gradient fonksiyonu olan bir PZR cihazınız var ise (yani aynı anda PZR kuyularına farklı sıcaklıklar verebiliyorsa) T M den 5 C aşağısı ve ve 5 C yukarısını kapsayan aralığı tarayacak şekilde farklı PZR mixleri tek bir seferde denenebilir. Gradient PZR cihazınız yok ise olası annealing sıcaklıklarını tek tek kontrol edebilirsiniz. PZR reaksiyon karışımı için 10X PZR buffer kullanılabileceği gibi, 10X NH 4 buffer da test edilebilir (Fermentas Taq DNA polymerase ile birlikte geliyor ayrıca hazırlanabilir de). Ayrıca MgCl 2 konsantrasyonu da optimizasyon işlemleri sırasında 1.5 mm dan 4 mm a kadar test edilebilir. PZR çoğaltma işleminin sonucunu etkileyen başka 2 faktör de DNA miktarı ve primer miktarıdır. Bunlar da farklı konsantrasyonlar açısından test edilebilir. PZR çoğaltmasında alınan sonuçları iyileştirme amaçlı, BSA veya Triton-X100 kullanılabilir. BSA için PZR reaksiyon karışımının hacmine göre µg/µl miktarlarının ilavesi test edilebilir. 5

6 Çalışmamızda 3 DNA ve bir negatif kontrol (su) olmak üzere 4 örnek 7 lokus için PZR çoğaltmasına tabi tutulmuştur. Çoğaltma işlemine tabi tutulan mikrosatellit lokuslarının isimleri, primerlerinin hangi florasan renkler ile işaretlenmiş olduğu ve beklenen alel uzunluk aralıkları şöyledir: i) OarFCB20: Hex (sarı); bp ii) OarFCB48: Hex (sarı); bp iii) OarFCB304: Hex (sarı); bp iv) OarJMP29: Fam (mavi); bp v) OarJMP58: Tet (yeşil); bp vi) MAF65: Fam (mavi); bp vii) MAF209: Hex (sarı); bp PZR reaksiyonu için hazırlanan karışımın içeriği aşağıda Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2. Mikrostelit DNA yükseltgeme reaksiyon içeriği. PZR mix içindeki konsantrasyonlar Tek örnek için (µl) dh 2 O X PZR Buffer 1X mm MgCl 2 2mM dntp mix (10 mm) 200µM Primer (10 mm F & R mix) 3 pmol DNA ~ ng Taq 0.5 units PZR master mix (x32) Toplam lokus ve 4 örnek olmak üzere toplamda 28 reaksiyon tüpü vardır. Pipetleme hatası düşünülerek 32x lik karışım hazırlanmıştır. 7 farklı çift primer olduğundan yedi PZR master mix hazırlamak yerine içine primer koymadan bir adet PZR master mix hazırlanmıştır. Primerler ise DNA lar gibi tüplere tek tek konulmuştur. Karışımdan 11.7 µl üzeri uygun şekilde etiketlenmiş/yazılmış tüplere (total hacim DNA primer = = 11.7 µl) dağıtılmıştır. Bunun üzerine 3 µl DNA ve 0.3 µl ilgili primer mixden (F+R) eklenmiş ve PZR cihazına yerleştirilmiştir. Bu noktaya kadar işlemler buzun üzerinde yapılmıştır. PZR çoğaltma işleminde uygulanan sıcaklıklar ve süreleri aşağıdaki Tablo 3 te verilmiştir. Tablo 3. Mikrostelit DNA yükseltgeme koşulları. Aşamalar Sıcaklık Süre Denaturasyon 94º C 2, 5 dakika Denaturasyon 94ºC 20 saniye Yapışma (Annealing) 57ºC 20 saniye 30 döngü Uzatma (Extension) 72ºC 40 saniye Son Uzatma (Final Extension) 72º C 10 dakika Eğer PZR cihazınız ısıtmalı kapak değil ise mutlaka PZR karışımlarının üzerine 1 damla mineral yağ damlatmalısınız. Isı yalıtımı sağlar ve karışımın buharlaşmasını engeller. Otomatik DNA analiz cihazınıza yüklerken bu yağın mutlaka iyice temizlenmesi gerekmektedir. Eğer cihazınız ısıtmalı kapak ise, yani yağ koymayacaksanız, tüplerinizin 6

7 kapaklarını iyice kapattığınızdan emin olun. Hafif aralık kaldığında yine buharlaşma olacak ve PZR çoğaltma işleminiz gerçekleşmeyecektir. PZR sıcaklıkları ve süreleri de optimizasyon sırasında değişebilir. Eğer HotStart Taq enzimi kullanıyorsanız sıcaklık ve süresi kullandığınız taq enzimine göre olmalıdır. PZR çoğaltılması yapılacak DNA bölgesinin uzunluğuna göre uzatma (extension) zamanı da değişecektir. Ayrıca cihazın istenilen sıcaklıklara çıkma/inme hızı da bazen PZR çoğaltma işleminde etkili olabilmektedir ve cihazın fabrika ayarlarından farklı hızlar ayarlamanız gerekebilir. Son uzatma bazen hiç gerekli olmadığı gibi bazen de son uzatmadaki süre çoğaltılan bölgenin PZR ürünü kalitesini etkilemektedir. Bütün bunlar optimizasyon sırasında göz önünde bulundurmanız gereken noktalardır. Ayrıca, literatürleri takip edip neyi neden test etmeniz gerektiğini bilip, ona göre optimizasyon için deneyeceğiniz başka adımlar da olabilir. Eğitim çalışması sırasında PZR çoğaltması işlemi uyguladığımız mikrosatellit lokusların PZR sonuçları için %2 lik agaroz jel hazırlanmıştır. Jelin konsantrasyonunun önceki jele göre daha yoğun olmasının sebebi yürüteceğimiz PZR ürünlerinin uzunluklarının küçük olmasıdır. Artan konsantrasyon jelin çözünürlüğünü (resolution) arttırmaktadır. Hem büyüklük açısından birbirine yakın olan DNA bantları daha iyi ayırt edilir, hem de küçük bantlar seyrek jele göre daha yavaş yürüyeceklerinden jelden kaçırma ihtimali azalır. Bu hazırladığımız jele EtBr konulmamıştır. Jel donarken örnekler jele yüklemek için hazırlanmıştır: 3 µl PZR ürünü+1 µl loading buffer+2 µl dh 2 O. Sonra örnekler jelin kuyularına yüklenmiştir. En solda 50 bp DNA mikrosatellit, en sağda da yine 2 adet 50 bp DNA merdiveni ile bir adet pbr322 HaeIII enzim kesimi ile elde edilen DNA merdiveni (sağda en dıştaki) yüklenmiştir. 120 V ve 80 dk/saat yürüttükten sonra yarım saat EtBr lı suda bekletilen jel uv de görüntülenmiştir. Şekil 3 de mikrosatellit DNA lokuslarının PZR çoğaltması işleminin ardından agaroz jel elektroforezi ile görüntülendiği sonuçlar sunulmuştur. Şekil 3. 7 farklı mikrosatellit lokusunun PZR ürünlerinin kontrol edildiği %2 lik agaroz jel. Lokusların isimleri ve DNA örnek numaraları kuyuların üzeinde yazmaktadır (M: marker). 7 lokusun hepsinde PZR çoğaltma işlemi başarılı olmuştur. PZR bantları DNA ladder ile karşılaştırıldığında görüntülenen DNA bantları, beklenen allel uzunlukları ile uyuşmaktadır. Yoğun olan 3 numaralı DNA hiçbir mikrosatelit lokusu için PZR çoğaltması sonucu vermemiştir. Aynı şekilde DNA yerine su koyduğumuz negatif kontrolde de bant yoktur, yani işlemimiz sırasında kontaminasyon olmamıştır. Bu yedi lokusumuzun florasan renkleri ve beklenen alel uzunlukları şöyleydi: 7

8 viii) OarFCB20: Hex (sarı); bp ix) OarFCB48: Hex (sarı); bp x) OarFCB304: Hex (sarı); bp xi) OarJMP29: Fam (mavi); bp xii) OarJMP58: Tet (yeşil); bp xiii) MAF65: Fam (mavi); bp xiv) MAF209: Hex (sarı); bp Bu durumda: renkleri ve alel uzunlukları nedeniyle FCB20, FCB304, JMP29 ve JMP58 lokuslarının PZR ürünlerini karıştırıp otomatik DNA analiz cihazında birlikte gözlemlememiz mümkün olduğundan, PZR ürünlerinin hepsini karıştırdık. Bu karışımdan 2 µl alıp 1.5 µl Tamra DNA merdiveni (kırmızı renkte) ve 6.5 µl HiDi formamide ile karıştırıp 95 C de 3 dk denature edip hemen buza koyduk. Primerler dolayısıyla PZR çoğaltma işlemi ürünleri ya sarı ya mavi ya da yeşil renk ile işaretlidir. Bu durumda kırmızı renkli DNA merdiveni her seferinde PZR sonuçlarının karışımından analiz için aldığımız küçük miktar ile karıştırılabilir. Her seferinde hem PZR ürünleri hem de DNA merdiveni birlikte yürüyeceği için, PZR çoğaltma işlemi ile elde edilen DNA bantlarının uzunlukları bu iç büyüklük standardı nedeniyle en doğru şekilde tayin edilmektedir. Agaroz veya poliakrilamit jellerde DNA siz mikrosatellit başka kuyuda yürüdüğünden jelin polimerleşmesinde oluşabilen farklılıklar nedeniyle bazen hızlı ya da daha yavaş gidebilmekte ve diğer kuyularda yürüyen PZR bantlarının uzunlukları hatalı hesaplanabilmektedir. ABI 310 cihazının 47 cm kapilerini ve mikrosatellit lokusu analizi için kullanılan POP4 polimerini cihaza yerleştirip 46 ve 47 numaralı DNA için 4 çift primer ile gerçekleştirilen PZR çoğaltma işleminin sonuçlarını içeren karışımı cihaza yükledik. Örnek başına cihazın okuma işlemi dk sürmektedir. Her iki örneğin de cihaz tarafından okuma işlemi bittikten sonra sonuçlar GeneMapper (ABI) ile kontrol edilmiştir. Öncelikle her iki örneğin de iç DNA büyüklük standartları kontrol edilmiş ve gerekli bilgiler cihaza girilmiştir. Daha sonra her iki DNA örneği için elde edilen alellerin uzunlukları, kendileri ile birlikte aynı anda kolondan geçen iç DNA büyüklük standardının bantları için yapılan kalibrasyon ile otomatik olarak belirlenmiştir. Sonuçlar Şekil 4 ve Şekil 5 te verilmiştir: 8

9 Şekil 4: 46 numaralı DNA örneğinin FCB20, FCB304, JMP29 ve JMP58 mikrosatellit lokusları için gerçekleştirilen PZR çoğaltma işleminin sonucunun ABI 310 cihazı ile görüntülenmesi. 46 numaralı örneğin ilgili mikrosatellit lokuslar açısından PZR çoğaltma işlemi ile elde edilen alel uzunlukları (iç DNA büyüklük standardına göre belirlenmiştir) şöyledir: FCB20 FCB304 JMP 29 JMP58 : 90 bp (homozigot) : 165 bp/177 bp : 137 bp (homozigot) : 140 bp/158 bp Şekil 5: 47 numaralı DNA örneğinin FCB20, FCB304, JMP29 ve JMP58 mikrosatellit lokusları için gerçekleştirilen PZR çoğaltma işleminin sonucunun ABI 310 cihazı ile görüntülenmesi. 47 numaralı örneğin ilgili mikrosatellit lokuslar açısından PZR çoğaltma işlemi ile elde edilen alel uzunlukları (iç DNA büyüklük standardına göre belirlenmiştir) şöyledir: FCB20 FCB304 JMP 29 JMP58 : 88 bp/90 bp : 161 bp/189 bp : 114 bp/126 bp : 158 bp/168 bp 9

10 b) mtdna Dizi Analizi İçin: Mitokondriyal DNA analizinde, mikrosatellit lokusları için PZR çoğaltması yapmak üzere konsantrasyonları kontrol edilen 7 DNA örneği (3, 14, 46, 47, 48, 57 ve 65) ile beraber negatif kontrol amaçlı (kontaminasyon olup olmadığını görmek için) su kullanılmıştır. Tablo 4 ve Tablo 5 te yükseltgenme reaksiyon içeriği ve koşulları verilmiştir. Tablo 4. mtdna yükseltgeme reaksiyonu karışımının içeriği. PZR mix içindeki konsantrasyon Tek örnek için (µl) PZR master mix (x9) dh 2 O X PZR Buffer 1X mm MgCl 2 3mM BSA (50 mg/ml) 0.05 µg/µl mm dntp mix 200µM mm Primer mix 10 pmol DNA ~150 ng Taq polimeraz 0.5 units Toplam mtdna PZR çoğaltma işlemimizde mikrosatellit lokuslarımızın aksine, 7 çift değil bir çift primerimiz olduğu için master mixin içine primerimizi de koyduk. Her bir DNA nın konsantrasyonunu aşağı yukarı bildiğimiz için hepsinden 3 µl koymadık (vaktimiz olsaydı DNA ların konsantrasyonları yukarıda anlatıldığı gibi eşitlenir, hepsinden aynı hacimde konurdu, ancak vakit olmadığından pipetle farklı hacimlerde DNA çekilerek yaklaşık olarak aynı DNA miktarı konmaya çalışıldı), mesela 3 nolu örnekten 0.8 µl; 4 numaralı örnekten 1.2 µl; 46 ve 47 numaralı örneklerden 3er µl; 48, 57 ve 65 numaralı örneklerden de 2şer µl koyup eksik olanları su ile 3 µl ye (toplam DNA hacmini tablodaki hesaplamalarda 3 µl olarak belirlediğimiz için) tamamladık. Böylece PZR çoğaltması için her örnekten aşağı yukarı benzer miktarda DNA alınmış oldu. Master mixten de 22 µl bunun üzerine ekleyip (yani toplam PZR reaksiyonu hacmi 25 µl oldu) tüpleri PZR cihazına yerleştirdik. İşlemler buzun üzerinde gerçekleştirildi. Mikrosatellit DNA PZRişleminden farklı olarak reaksiyon karışımına BSA koyduk; çünkü daha önce denediğimizde BSA lı PZR sonuçlarının BSA sızlara göre daha iyi olduğunu tespit etmiştik Tablo 5. mtdna yükseltgeme koşulları. Aşamalar Sıcaklık Süre Denaturasyon 94 ºC 3 dakika Denaturasyon 94 ºC 20 saniye Yapışma (Annealing) 60 ºC 20 saniye Uzatma (Extension) 72 ºC 1 dakika 15 saniye Son Uzatma (Final Extension) 72 ºC 15 dakika 30 döngü PZR işlemi bittikten sonra örnekler önce 2% agaroz jelde kontrol edildi (Şekil 6). PZR çoğaltma ürünlerinden 4 µl örnek 2 µl loading buffer ve 6 µl su ile karıştırılarak jel yüklendi. 100 voltta 90 dk yürütüldü. 10

11 Şekil 6. mt DNA için %2 lik agaroz jel. Soldan sağa sırasıyla:50 bp DNA mikrosatellit, 3, 14, 46, 47, negatif kontrol, 48, 57, 65. Eğitim çalıştayından sonra laboratuvarımızda mtdna kontrol bölgesi için gerçekleştirdiğimiz PZR işleminde iki DNA örneği kullanılmış (3 ve 14 numaralı) ve optimizasyon amaçlı farklı parametreler test edilmiştir: (i) 2 farklı bağlanma sıcaklığı (annealing temperature), (ii) 3 farklı primer konsantrayonu ve (iii) PZR karışımını BSA lı ve BSA sız hazırlamak. 1% agaroz jelde kontrol edilen sonuçlar Şekil 7 de verilmiştir. Şekil 7. 3ve 14 numaralı DNA örnekleri ile yapılan optimizasyon çalışması sonucu. Üst sırada 60 C bağlanma sıcaklığının test edildiği sonuçlar verilmiştir. Soldan sağa: ilk 4 örnek için (3BSAsız, 3BSAlı, 14BSAsız, 14BSAlı) 3 pmol primer kullanılmıştır; ikinci 4 örnek için (3BSAsız, 3BSAlı, 14BSAsız, 14BSAlı) 5 pmol ve üçüncü 4 örnek için de (3BSAsız, 3BSAlı, 14BSAsız, 14BSAlı) 10 pmol primer kullanılmıştır. Alt sırada 57 C bağlanma sıcaklığının test edildiği sonuçlar verilmiştir. Soldan sağa: ilk 4 örnek için (3BSAsız, 3BSAlı, 14BSAsız, 14BSAlı) 3 pmol primer kullanılmıştır; ikinci 4 örnek için (3BSAsız, 3BSAlı, 14BSAsız, 14BSAlı) 5 pmol ve üçüncü 4 örnek için de yine (3BSAsız, 3BSAlı, 14BSAsız, 14BSAlı) 10 pmol primer kullanılmıştır. Elde edilen bu sonuçlara göre 10 pmol primer miktarı PZR işleminin sonucunu olumsuz etkilemiştir. Her iki bağlanma sıcaklığında da (annealing temperature) 3 pmol ve 5 pmol primer miktarı aynı yoğunlukta PZR ürünü vermiştir. PZR karışımında BSA olması özellikle 60 C bağlanma sıcaklığında belirgin bir fark yaratmıştır; BSA ile elde edilen PZR bantlarının kalınlığı (yani PZR ürünlerinin konsantrasyonu) BSAsız elde edilen ürünün bant kalınlığının 11

12 iki katı kadardır. 57 C bağlanma sıcaklığında da BSA ile elde edilen PZR ürünleri BSAsız elde edilenlere kıyasla biraz daha yoğundur, ancak bu sıcaklıkta BSAsız elde edilen PZR ürünlerinin konsantrasyonu da şekilde de görüldüğü gibi oldukça iyidir. Elde edilen bu sonuçlara göre bağlanma sıcaklığı 57 C ve primer miktarı ise 3 pmol olmalıdır. BSA kullanmak sonucu olumlu etkilediği için kullanılabilir. 3 pmol ve 5 pmol primer miktarı kullanımı benzer sonuçlar verdiği için istenilirse (minimum miktarlar kullanmak adına) 1 pmol ve 2 pmol primer miktarı da test edilebilir. Elde edilen PZR ürünü miktarı değişmiyorsa, PZR karışımında daha az primer kullanılabilir. DNA dizileme işlemi için kullanılacak DNA örneğinin temiz olması önemli olduğu için PZR çoğaltma işlemi ürünlerinin dizileme PZR işlemine tabi tutulmadan önce temizlenmesi gerekmektedir. Bunun için örnek olarak seçilen 46 ve 47 numaralı örnekler Q Biogene marka GeneClean Turbo for PZR kiti ile, kitin kullanım önerilerine göre temizlendi. Her kitin kendi solusyonları ve kendi kullanım önerisi vardır. Seçilen kitin kullanım klavuzu okunmalıdır. Qiagen ve Hybaid kitleri de kullanılabilir. Dizileme PZR işlemi tek yönlüdür; Her bir reaksiyon ya forward ya da reverse primer içerir. Dizileme işlemi için kullanılan yöntem Sanger in dizi sonlandırma (chain termination) yöntemidir. ABI firması tarafından cihazın özelliklerine uygun olarak üretilen Big Dye Terminator DNA sequencing v3.1 kiti kullanılmıştır. Her ne kadar kitin kullanım önerileri başlangıçta dikkate alınsa da buradan yola çıkılarak optimizasyon yapılabilir ve enzim daha az kullanılarak da sonuç elde edilebilir. Temizlenmiş mtdna bölgesine Tablo 6 ve Tablo 7 de gösterilmiş olan PZR reaksiyon içerikleri ve yükseltgenme koşulları uygulanmıştır. Tablo 6. Dizi PZR si reaksiyon içeriği. Tek Örnek PZR Mix (4x) İçin (µl) Big Dye v X Sequencing Buffer Primer (F ya da R) Temizlenmiş mtdna PZR ürünü dh 2 O Toplam 12 - Tablo 7. Dizi PZR si yükseltgeme koşulları. Aşamalar Sıcaklık Süre Denaturasyon 96º C 1 dakika Denaturasyon 96ºC 10 saniye Yapışma (Annealing) 50ºC 5 saniye 25 döngü Uzatma (Extension) 60ºC 4 dakika Bekletme (Hold) 4ºC Dizileme PZR işlemi bittikten sonra ürünlerin, oluşan DNA dizilerine bağlanmamış, florasan işaretle işaretlenmiş fazlalık ddntplerden ve PZR karışımı içinde yer alan diğer kimyasallardan temizlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde DNA analiz cihazının okuma 12

13 sonuçları sağlıklı olmayabilir. Bunun için EtOH çöktürmesi yapılabilir veya kit kullanılabilir. Literatürde bir çok protokol mevcuttur. Uyguladığımız EtOH çöktürmesi protokolü: PZR ürünlerine 2µl 3 M NaAc ve 50 µl %96 lık EtOH eklendi ve soğukta yarım saat bekletildi. 30 dakika, 5000 rpm ve 12 ºC de santrifuj yapıldı. Santrifuj sonunda tüpler ters çevrilip sallanarak içindekiler boşaltıldı ve havlu kağıt üzerinde ters olarak bir süre bekletildi. Pelet tüpe yapıştığı için tüpü ters çevirdiğimizde PZR ürünleri kaybolmamaktadır. Daha sonra tüplere 75 µl %70 lik EtOH eklendi. Yine 5000 rpm de ve 12 ºC de 10 dakika santrifuj edildi. Santrifuj sonunda tüpler ters çevrilip sallanarak içindekiler boşaltıldı ve havlu kağıt üzerinde ters olarak kuruyana kadar bekletildi. (Eğer rpm e çıkan mikroplate rotoru olan bir santrifuj cihazımız varsa mikroplate ler ile bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Özellikle çok sayıda örnek ile uğraşıyorsak büyük kolaylık olacaktır. Bu durumda ters çevirip kurumasını beklemek yerine havlu kağıt koyduğumuz rotorun üzerine mikroplate i ters çevirip 700 rpm de 3-5 sn çevirirsek kuruyacaktır). Tüpler kurutulduktan sonra 10 µl HiDi formamide eklenip, hafifçe vortexlenip ABI otomatik sekans cihazına yüklendi. Her bir reaksiyon sonucu 61 cm kapilerde POP6 polimeriyle 3 saat yürütülerek sonuçlar cihaz tarafından otomatik olarak bilgisayara kaydedildi. Sequence Analyis (ABI) programi ile kromatogramlar görüntülendi. Dizileme işlemi başarılı olmamıştı. Bunun farklı sebepleri olabilir ama elimizdeki kitteki mevcut enzim oldukça eski olduğundan sebebinin bu olması kuvvetle muhtemel. Dizileme işleminin gerçekleşmemesinin sebepleri için iç kontroller kullanılabilir: (i) Standart DNA ve buna ait standart primer her dizileme PZR işlemi sırasında mutlaka konulmalıdır. (ii) Ayrıca bir de dizileme PZR işlemi gerçekleştirilmiş, temizlenmiş ve yüklemeye hazır standart da satılmaktadır. Bunun da her defasında örneklerle beraber yürütülmesinde fayda vardır. Eğer bu standart DNA nın dizileme PZR işlemi gerçekleşir ama sizin DNAlarınızın dizileme işlemi gerçekleşmezse, o zaman ya DNA nız ya da primeriniz problemlidir. Eğer hem standart DNA nın hem de sizin örneklerinizin dizileme PZR sonuçları çıkmadıysa ama dizisi hazır yapılmış standart cihaz tarafından güzelce okunduysa o zaman enzimde bir sorun vardır. Eğer hem standart DNA nın hem de sizin örneklerinizin dizileme PZR sonuçları çıkmadıysa ve ayrıca dizisi hazır yapılmış standart cihaz tarafından okunmadıysa o zaman cihazın lazerinde bir sorun vardır. 13

14 EK 1: Katılımcı Listesi İsim Aylin Özdemir Bengi Çınar Burcu Cingöz Emel Özkan Eren Yüncü Evren Koban Hande Acar Havva Dinç Koray Balcıoğlu Orhan Karaca Özgecan Korkmaz Ali Reha Ağaoğlu Seda Doğanlar Yalçın Yaman Yusuf Özşensoy Kurumu TÜBİTAK MAM ANKARA UNİV., VETERİNER FAK., GENETİK A.B.D. ANKARA UNİV., VETERİNER FAK., GENETİK A.B.D. NAMIK KEMAL UNİV., ZİRAAT FAK., ZOOTEKNİ A.B.D. ODTÜ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ ODTÜ, MERKEZİ LABORATUVAR ODTÜ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ ODTÜ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ TÜBİTAK MAM TAGEM, BALIKESİR ANKARA UNİV., VETERİNER FAK., GENETİK A.B.D. ANKARA UNİV., VETERİNER FAK., JİNEKOLOJİ ve DOĞUM A.B.D. SELÇUK ÜNİV., VETERİNER FAK., BİYOKİMYA A.B.D. TAGEM, BALIKESİR SELÇUK ÜNİV., VETERİNER FAK., BİYOKİMYA A.B.D. 14

15 EK 2: DNA İzolasyon İşlemi Laboratuvarımızda kullanılan, bazı küçük değişikliklerle uyguladığımız standart fenol:kloroform DNA izolasyonu metodu (Sambrook et al., 1989) şöyledir: 10 ml kan 0.5 ml EDTA (0.5 M; ph 8.0) içeren falkon tüpe konur ve 2X lysis buffer (10X Lysis solusyonu: 770 mm NH 4 Cl, 46 mm KHCO 3, 10mM EDTA) ile 50 ml ye tamamlanır. 10 dk boyunca tüpler alt üst edilerek iyice karıştırılır ve 30 dk buzun içinde bekletilir. Daha sonra tüpler 10 dakika santrifüj edilir (3000 rpm, +4 C). Supernatant fazı atılır ve pelete 3 ml salt/edta (75mM NaCl, 25 mm EDTA) eklenerek vortexlenir. 0.3 ml %10 SDS solusyonu ve 150 µl proteinase K (10 mg/ml) eklenerek örnekler 55 C de 3 saat etüvde bekletilir. Bekleme süresi bittiğinde 3 ml of fenol (ph 8.0) eklenir. Tüpler 20 sn oldukça sert bir şekilde çalkalanır, sonra yumuşak bir şekilde 5 dk boyunca ters yüz edilir. Daha sonra tüpler 10 dakika santrifüj edilir (3000 rpm, +4 C). Supernatant fazı temiz ve uygun şekilde etiketlenmiş yeni steril tüpe transfer edilir. Üzerine 3 ml fenol:kloroform:izoamil alkol (25:24:1) eklenir. Tüpler 20 sn oldukça sert bir şekilde çalkalanır, sonra yumuşak bir şekilde 5 dk boyunca ters yüz edilir. Daha sonra tüpler 10 dakika santrifüj edilir (3000 rpm, +4 C). Supernatant fazı steril ve uygun şekilde etiketlenmiş cam tüpe aktarılır. Üzerine 2 katı kadar 20 C de soğutulmuş etanol eklenir. Cam tüpler sert bir şekilde sallanır ve yoğunlaşarak çöken DNA cam çubuk ile alınarak 0.5 ml TE buffer (10mM Tris, 1mM EDTA PH 7.5) içeren 1.5 ml eppendorf tüpe aktarılır. Eğer DNA yeterince yoğunlaşıp çökmedi ise santrifüj işlemi ile çöktürülebilir. DNA hemen kullanılacaksa +4 C de, saklanak ise -20 C de muhafaza edilir. 15

16 EK 3: EtBr deaktivasyonu için önerilen metodlar: 1- Armour method This is the simplest method, but is somewhat controversial. One study found traces of mutagenic reaction mixtures using this method. (Lunn, G. and E. Sansone, Analytical Biochemistry, vol. 162, pp , 1987) Combine equal amounts of ethidium bromide solution and household bleach. Stir constantly for four hours or let sit for 2-3 days. Adjust ph to 4-9 with sodium hydroxide. Pour down drain with copious amounts of water. Lunn and Sansone method For each 100 ml of ethidium bromide solution: Add 5% hypophosphorus acid. Add 12 ml of 0.5 M sodium nitrate. Stir briefly and let stand for 20 hours. Adjust ph to 4-9 using sodium hydroxide. Pour down drain with copious amounts of water. 2- Quillardet and Hoffnung method This method uses 0.5 M potassium permanganate and 2.5 M hydrochloric acid. Since chlorine gas may be released in significant concentration, EHS does not recommend using this method. 3- Charcoal filtration Filtering the aqueous ethidium bromide waste solutions, free of other contaminants, through a bed of activated charcoal is a relatively simple and effective method for removal of ethidium bromide. Schleicher and Schuell ( or supply commercial filter funnel kits that use packaged charcoal disks that are graduated for easily tracking the amount of aqueous solution calculated for a fixed quantities of ethidium bromide residue. Filter the ethidium bromide solution through charcoal filter. Pour filtrate down the drain. Place charcoal filter in a sealed bag (e.g., Zip-loc) and place in biohazardous waste box for incineration. 16

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 DNA parçalarının agaroz jelden geri kazanımı ve PZR ürünlerinin saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09009050

Detaylı

Kromozom, DNA ve Gen. Allel Segregasyonu. DNA çift sarmalı. Hastalık yapan mutasyonlar protein fonksiyonunu bozar. Hastalık yapan mutasyonlar

Kromozom, DNA ve Gen. Allel Segregasyonu. DNA çift sarmalı. Hastalık yapan mutasyonlar protein fonksiyonunu bozar. Hastalık yapan mutasyonlar Temel Genetik Kavramlar DNA izolasyon yöntemleri Kromozom, DNA ve Gen Hücre Nukleus Kromozomlar Gen Prof.Dr.Uğur ÖZBEK Protein DNA çift sarmalı Allel Segregasyonu Şeker Fosfat omurga Bazlar Baz çifti A

Detaylı

POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP)

POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP) Deney: M 1 POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP) a) PCR yöntemi uygulaması b) RPLF sonuçları değerlendirilmesi I. Araç ve Gereç dntp (deoksi Nükleotid

Detaylı

KAPİLLER ELEKTROFOREZ DNA SEKANSLAMA

KAPİLLER ELEKTROFOREZ DNA SEKANSLAMA İçerik Giriş...2 Deney İçin Gerekli Olan Malzemeler...3 Deneyin Yapılışı... 4-9 Genomik DNA Kalıbının Hazırlanması...4 PCR Amplifikasyonu... 4-5 DNA Miktarının Belirlenmesi...6 Sekans Reaksiyonunun Hazırlanması...7

Detaylı

Mitokondrial DNA Analiz Paneli

Mitokondrial DNA Analiz Paneli FAST-mtDNA Sequencing Kit Mitokondrial DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR...

Detaylı

RTA DNA qpcr Probe Master Mix

RTA DNA qpcr Probe Master Mix RTA DNA qpcr Probe Master Mix Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi -- 2012-01 DNA'nın gerçek zamanlı tayini ve miktar ölçümü için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09030025 25 test 09030100 100 test 09030500

Detaylı

PCR Bir reaksiyonun kurulması ve optimize edilmesi

PCR Bir reaksiyonun kurulması ve optimize edilmesi Hafta V PCR Temelli Genetik Analiz Yaklaşımları PCR Bir reaksiyonun kurulması ve optimize edilmesi Doç. Dr. Hilâl Özdağ F Đ Z Đ K Đ A L T Y A P I Reaksiyonda kullanılanlar: P C R I. Kalıp DNA a) PCR degrade

Detaylı

BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli

BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli FAST-BRCA Sequencing Kit BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR... 3 5

Detaylı

DNA Đzolasyonu. Alkaline-SDS Plasmit Minipreleri. Miniprep ler bakteri kültüründen plasmit DNA sı izole etmenizi sağlar.

DNA Đzolasyonu. Alkaline-SDS Plasmit Minipreleri. Miniprep ler bakteri kültüründen plasmit DNA sı izole etmenizi sağlar. DNA Đzolasyonu Saflaştırılmak istenen DNA ya genomik DNA dır ya da genomik olmayan mtdna, chldna, plasmit DNAsıdır.DNA izolasyon kitleri, genomik ve genomik olmayan DNA izole etmemizi sağlayan standartlaştırılmış

Detaylı

RTA Bakteriden Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Bakteriden Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Bakteriden Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 IVD Bakteri örneklerinden genomik nükleik asit izolasyonu ve saflaştırılması için In vitro tanı amaçlı kullanım için Yalnızca

Detaylı

RTA Plazmid DNA İzolasyon Kiti

RTA Plazmid DNA İzolasyon Kiti RTA Plazmid DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 Bakteri örneklerinden plazmid DNA izolasyonu ve saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09007050 50 test 09007100

Detaylı

Protokolü PD S001 01. 50 Reaksiyon

Protokolü PD S001 01. 50 Reaksiyon Salmonella sp. Real time PCR Tespit Kiti Protokolü PD S001 01 50 Reaksiyon REAKSİYON PRENSİPLERİ Reaksiyon Bileşenleri: qpcr Master Mix (PMM) Hedef probe Mix (HPM) Zenginleştirilmiş gıda ürünleri kültüründen

Detaylı

REAKSİYON PRENSİPLERİ

REAKSİYON PRENSİPLERİ REAKSİYON PRENSİPLERİ Reaksiyon Bileşenleri: qpcr Master Mix (PMM) Hedef probe Mix (HPM) Zenginleştirilmiş gıda ürünleri kültüründen izole edilen DNA örneği Polimerase Chain Reaction (PCR): Son yıllarda

Detaylı

Protokolü PD S Reaksiyon

Protokolü PD S Reaksiyon Salmonella sp. Real time PCR Tespit Kiti Protokolü PD S00 0 50 Reaksiyon REŞİT GALİP CADDESİ 74-7 06700 ÇANKAYA, ANKARA, TÜRKİYE T +90 32 447 22 79 / 80 F +90 32 447 22 07 www.bmlabosis.com İnternal Pozitif

Detaylı

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Fenolik maddeler uçucu özellik göstermeyen safsızlıklardan distilasyon işlemiyle ayrılır ve ph 7.9 ± 0.1 de potasyum ferriksiyanür

Detaylı

Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli

Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli FAST-CFTR Sequencing Kit Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR...

Detaylı

RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-05 IVD İnsan kan örneklerinden in vitro tanı amaçlı genomik nükleik asit izolasyon ve saflaştırması için In vitro tanı amaçlı

Detaylı

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 9. MON810 Mısır, Bt-176 Mısır ve Roundup Ready Soya nın PCR ile Nitel Saptanması

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 9. MON810 Mısır, Bt-176 Mısır ve Roundup Ready Soya nın PCR ile Nitel Saptanması Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri Bölüm 9 MON810 Mısır, Bt-176 Mısır ve Roundup Ready Soya nın PCR ile Nitel Saptanması M. Querci, M. Maretti, M. Mazzara WORLD HEALTH ORGANIZATION

Detaylı

Soru 1: DNA miktarını saptamak için spektrofotometrik yöntemin arkasındaki prensibi açıklayınız:

Soru 1: DNA miktarını saptamak için spektrofotometrik yöntemin arkasındaki prensibi açıklayınız: Ara Sınav Soruları Soru 1: DNA miktarını saptamak için spektrofotometrik yöntemin arkasındaki prensibi açıklayınız: Cevap1: 260 nm de 1 cm yol uzunluğundaki OD = 50 μ g/ml çift sarmal DNA için, 40 μ g/ml

Detaylı

1. Ekstraksiyon Tamponu: %2 (w/v) CTAB (Cetyltrimethyl-ammonium bromide) 1.4 M NaCl, % 0.2 (v/v) β-merkaptoetanol, 20 mm EDTA. 100 mm Tris-HCl (ph 8)

1. Ekstraksiyon Tamponu: %2 (w/v) CTAB (Cetyltrimethyl-ammonium bromide) 1.4 M NaCl, % 0.2 (v/v) β-merkaptoetanol, 20 mm EDTA. 100 mm Tris-HCl (ph 8) KONU-7. MOLEKÜLER BĠYOLOJĠDE TEMEL TEKNĠKLER BĠTKĠDEN GENOMĠK DNA ĠZOLASYONU Kullanılan Tamponlar: 1. Ekstraksiyon Tamponu: %2 (w/v) CTAB (Cetyltrimethyl-ammonium bromide) 1.4 M NaCl, % 0.2 (v/v) β-merkaptoetanol,

Detaylı

RTA Mayadan Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Mayadan Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Mayadan Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Klavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 Maya örneklerinden genomik nükleik asit izolasyonu ve saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09002050

Detaylı

RTA Dokudan ve Parafine-Gömülü Dokudan Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Dokudan ve Parafine-Gömülü Dokudan Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Dokudan ve Parafine-Gömülü Dokudan Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-05 IVD İnsan dokusu ve parafine gömülü doku örneklerinden in vitro tanı amaçlı genomik nükleik asit

Detaylı

attomol apo B-100 quicktype

attomol apo B-100 quicktype attomol apo B-100 quicktype İnsan apolipoprotein B-100 (apo B-3500 mutasyonu) gen inde 10708G>A geçiş tespitine yönelik kit Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 20 tespit sipariş numarası: 1015

Detaylı

Polimeraz Zincir Reaksiyonu. Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Polimeraz Zincir Reaksiyonu. Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 4. Ha&a Polimeraz Zincir Reaksiyonu Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunu içeriği PCR ın tanımı PCR ın kısa tarihçesi Hücre içi DNA replikasyonu PCR bileşenleri PCR temel prensipler PCR ın kullanım alanları

Detaylı

NÜKLEİK ASİTLERİN ELEKTROFOREZİ

NÜKLEİK ASİTLERİN ELEKTROFOREZİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ NÜKLEİK ASİTLERİN ELEKTROFOREZİ Yüksek Lisans Semineri Hazırlayan: Venhar ÇELİK Danışman: Yrd.Doç.Dr. Dilek Turgut-BALIK NÜKLEİK ASİTLERİN

Detaylı

Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR: Polymerase Chain Reaction) Ayten AŞKIN KILINÇ Veteriner Hekim

Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR: Polymerase Chain Reaction) Ayten AŞKIN KILINÇ Veteriner Hekim Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR: Polymerase Chain Reaction) Ayten AŞKIN KILINÇ Veteriner Hekim PCR nedir? DNA Polimeraz enzimi kullanılarak DNA nın spesifik bir parçasının in vitro (bir tüp içerisinde)

Detaylı

KLOR (Cl2) ANALİZ YÖNTEMİ

KLOR (Cl2) ANALİZ YÖNTEMİ S a y f a 1 KLOR (Cl2) ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Klor, ph 8 de veya daha düşük bir ph da potasyum iyodür çözeltisinden iyotu serbest bırakacaktır. Serbest iyot, indikatör olarak nişasta

Detaylı

SODYUM DODESİL SÜLFAT POLİAKRİLAMİD JEL ELEKTROFOREZİ İLE PROTEİNLERİN ANALİZİ

SODYUM DODESİL SÜLFAT POLİAKRİLAMİD JEL ELEKTROFOREZİ İLE PROTEİNLERİN ANALİZİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ SODYUM DODESİL SÜLFAT POLİAKRİLAMİD JEL ELEKTROFOREZİ İLE PROTEİNLERİN ANALİZİ Yüksek Lisans Semineri Hazırlayan: Abdullah ASLAN Danışman:

Detaylı

attomol HLA-B*27 Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 1.Giriş 2. Genel Açıklamalar

attomol HLA-B*27 Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 1.Giriş   2. Genel Açıklamalar attomol HLA-B*27 HLA-B*27 in tespitine yönelik kit (Doku tiplemesi için kullanmayın!) Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 40 tespit sipariş numarası: 1030 1.Giriş İnsan lökosit antijenleri(hla)

Detaylı

RTA Viral DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2010-05

RTA Viral DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2010-05 RTA Viral DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2010-05 IVD In vitro tanı amaçlı insan plazma ve serum örneklerinden viral nükleik asit izolasyon ve saflaştırılması için In vitro tanı amaçlı

Detaylı

attomol lactose intolerance C>T quicktype

attomol lactose intolerance C>T quicktype attomol lactose intolerance -13910C>T quicktype İnsan laktase-genine karşı -13910C>T geçiş tespitine yönelik mutasyon testi Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 20 tespit sipariş numarası: 1045

Detaylı

Protein Ekstraksiyonu

Protein Ekstraksiyonu Protein Ekstraksiyonu Dr.Gaye Güler Tezel Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Proteinler tüm canlı organizmalar için en önemli makromoleküllerden biridir. Bazıları yapısal komponentleri

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. 1) LC FS DNA Master Hy. Pb.,96 react

TEKNİK ŞARTNAME. 1) LC FS DNA Master Hy. Pb.,96 react 1) LC FS DNA Master Hy. Pb.,96 react TEKNİK ŞARTNAME 1) Kit hot-start PCR reaksiyonları, kantitasyon, SNP ve mutasyon çalışmaları için uygun 2) Kit ; primer, Prob ve template DNA haricind başka malzeme

Detaylı

Laboratuvar Tekniği. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 5. Hafta (14.03.

Laboratuvar Tekniği. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 5. Hafta (14.03. Laboratuvar Tekniği Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 5. Hafta (14.03.2014) 1 5. Haftanın Ders İçeriği DNA ekstraksiyonu DNA ekstraksiyonunun amacı

Detaylı

FLORESAN İN SİTU HİBRİDİZASYON

FLORESAN İN SİTU HİBRİDİZASYON FLORESAN İN SİTU HİBRİDİZASYON Sağlık Teknikeri Hande ÇOLAKOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Patoloji AD SIVI ve DOKULARIN FISH UYGULAMASI ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEMLERİ FISH Çalışmalarında Ön Uygulama

Detaylı

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D 1 Enfeksiyonun Özgül Laboratuvar Tanısı Mikroorganizmanın üretilmesi Mikroorganizmaya

Detaylı

MAIA Pesticide MultiTest

MAIA Pesticide MultiTest MAIA Pesticide MultiTest GIDALARDA PESTİSiT KALINTILARI İÇİN AB MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ İLE UYUMLU ÇOKLU KALINTI TARAMA TESTİ Microplate Acetylcholinesterase Inhibition Assay (MAIA) katı veya sıvı gıda

Detaylı

Western Blot (veya immünblot), protein ekspresyonunu doğrulamak için standart laboratuvar

Western Blot (veya immünblot), protein ekspresyonunu doğrulamak için standart laboratuvar İçerik Giriş...2 Western Blot Yöntemi...2 Protein Örneklerinin Hazırlanması...2 Dikey Jel Sistemi Kullanımı...3 Kuru Transfer Sistem Kullanımı...4 Bloklama...6 Protein Tespiti...6 Kemilüminesans Tanımlama

Detaylı

BIONEER MARKA ACCUPOWER EBV QUANTATIVE PCR KİTİ PROTOKOLÜ

BIONEER MARKA ACCUPOWER EBV QUANTATIVE PCR KİTİ PROTOKOLÜ BIONEER MARKA ACCUPOWER EBV QUANTATIVE PCR KİTİ PROTOKOLÜ Kullanılan Ekipmanlar : - Bioneer Marka ExiPrep16 Plus Model Tam Otomatik Nükleik Asit Ekstraksiyon Sistemi - Bioneer Marka ExiPrep Viral DNA/RNA

Detaylı

KONU: MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER; Çözeltiler ve Tamponlar

KONU: MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER; Çözeltiler ve Tamponlar KONU: MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER; Çözeltiler ve Tamponlar AMAÇ: - Moleküler Biyoloji laboratuvarında kullanılan çözeltileri ve hazırlanışlarını öğrenmek. - Biyolojik tamponların kullanım amaçlarını,

Detaylı

HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi

HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi UYGULAMA NOTU Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi L019 HPLC ile Elma Suyunda HMF Analizi HAZIRLAYANLAR Kim. Akın Osanmaz ve Uzm. Kim. Ozan Halisçelik Ant Teknik Cihazlar Ltd. Şti. KONU: Elma suyu numunelerinde,

Detaylı

REAKSİYON PRENSİPLERİ

REAKSİYON PRENSİPLERİ REAKSİYON PRENSİPLERİ Reaksiyon Bileşenleri: qpcr Master Mix (PMM) Hedef probe Mix (HPM) Zenginleştirilmiş gıda ürünleri kültüründen izole edilen DNA örneği Polimerase Chain Reaction (PCR): Son yıllarda

Detaylı

HLA Tiplendirmesi PCR-SSP. Türker Duman PhD

HLA Tiplendirmesi PCR-SSP. Türker Duman PhD HLA Tiplendirmesi PCR-SSP Türker Duman PhD Büyük Doku Uygunluk Kompleksi (Major Histocompatibility Complex - MHC) İlk olarak farklı fare suşlarında deri naklinin reddiyle tanımlanan genetik bölgedir Alloreaktiviteden

Detaylı

KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ

KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ Kantitatif analiz yöntemleri, maddenin miktar tayinlerine dayalı analiz yöntemleridir. Günümüzde miktar tayinine yönelik birçok yöntem bilinmektedir. Pratik çalışmalarda

Detaylı

BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI

BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI D.Öztan 1, U.Gündüz Zafer 2 1 Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

RT-PCR. (reverse transckripsiyon-polimeraz zincir reaksiyonu) Dr Gülnur Güler

RT-PCR. (reverse transckripsiyon-polimeraz zincir reaksiyonu) Dr Gülnur Güler RT-PCR (reverse transckripsiyon-polimeraz zincir reaksiyonu) Dr Gülnur Güler RT-PCR (reverse transckripsiyon-polimeraz zincir reaksiyonu) mrna ekspresyon seviyelerini belirlemek için sensitiv bir metod

Detaylı

BAZI MEYVE TÜRLERİNDE DNA İZOLASYON YÖNTEMLERİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BAZI MEYVE TÜRLERİNDE DNA İZOLASYON YÖNTEMLERİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, 2008, 25(1):59-69 ISSN 1300-3496 BAZI MEYVE TÜRLERİNDE DNA İZOLASYON YÖNTEMLERİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Özhan ŞİMŞEK 1 Fırat Ege KARAAT

Detaylı

Elektoforez ENSTRÜMENTAL ANALİZ 10/12/2015. Elektroforez

Elektoforez ENSTRÜMENTAL ANALİZ 10/12/2015. Elektroforez Elektoforez ENSTRÜMENTAL ANALİZ Elektroforez Elektroforez yüklü moleküllerin bir elektriksel alandaki hareketlerinin izlendiği bir tekniktir. Bir örnekteki maddelerin tümü veya bazıları iyonlaşabiliyorsa

Detaylı

Et, Süt ve ürünlerinde ph ölçümü

Et, Süt ve ürünlerinde ph ölçümü Et, Süt ve ürünlerinde ph ölçümü İçindekiler; CRISON batırma tipi elektrot Elektrot hazırlanması Kalibrasyon Ölçümler Temizleme Koruma Rejenerasyon Sorun giderme Elektrot ömrü Modeller Puncture electrodes:

Detaylı

NÜKLEİK ASİTLERİN SAKLAMA KOŞULLARI

NÜKLEİK ASİTLERİN SAKLAMA KOŞULLARI NÜKLEİK ASİTLERİN SAKLAMA KOŞULLARI Dr. Zafer KÜÇÜKODACI GATA HEH Patoloji Servisi 22. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ 7 Kasım 2012 Manavgat DNA ve RNA NIN KANTİTASYONU Spektrofotometrik ölçüm Floresans teknik

Detaylı

ANALĐZ ĐÇĐN GEREKLĐ EKĐPMANLAR. Mikro pipet (1000 µl) Ependorf tüpü (1.5 ml) Cam tüp (16X100 mm)

ANALĐZ ĐÇĐN GEREKLĐ EKĐPMANLAR. Mikro pipet (1000 µl) Ependorf tüpü (1.5 ml) Cam tüp (16X100 mm) 1 GĐRĐŞ Toplam lipid tayininde sülfo-fosfo-vanillin reaksiyonu takip edilmekte olup hızlı güvenilir ve kolay bir yöntem olduğu için tercih edilmiştir. Serum içerisindeki toplam lipid miktarının kantitatif

Detaylı

Tissue_LC_200_V7_DSP ve Tissue_HC_200_V7_DSP (QIAsymphony DSP DNA Mini Kiti için kullanıcı açısından doğrulanmıştır)

Tissue_LC_200_V7_DSP ve Tissue_HC_200_V7_DSP (QIAsymphony DSP DNA Mini Kiti için kullanıcı açısından doğrulanmıştır) Ağustos 2015 QIAsymphony SP Protokol Sayfası Tissue_LC_200_V7_DSP ve Tissue_HC_200_V7_DSP (QIAsymphony DSP DNA Mini Kiti için kullanıcı açısından doğrulanmıştır) Bu belge Kit Versiyonu 1 için Tissue_LC_200_V7_DSP

Detaylı

RTA Viral Nükleik Asit İzolasyon Kiti

RTA Viral Nükleik Asit İzolasyon Kiti RTA Viral Nükleik Asit İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-10 IVD In vitro tanı amaçlı insan serum veya plazma (EDTA) örneklerinden viral DNA ve RNA izolasyon ve saflaştırılması amacıyla

Detaylı

Agarose ve Akrilamid Jellerde Nükleik asitlerin Gözlenmesi

Agarose ve Akrilamid Jellerde Nükleik asitlerin Gözlenmesi Agarose ve Akrilamid Jellerde Nükleik asitlerin Gözlenmesi Elektroforez, Moleküler Biyoloji ve Biyokimya deneylerinde sıklıkla kullanılan, makro molekülleri ayrıştırmamızı ve bazı durumlarda saflaştırmamızı

Detaylı

α1-antitrypsin quicktype

α1-antitrypsin quicktype attomol α1-antitrypsin quicktype İnsan α-1 antitripsin gen inde M-, Z- and S-alellerin tespitine yönelik kit Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! Z-mutasyonun tespiti için 10 sipariş numarası:

Detaylı

Keçi Sütü Somatik Hücrelerinden Genomik DNA İzolasyonunda Fenol-Kloroform ve Chelex 100 Ekstraksiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması *

Keçi Sütü Somatik Hücrelerinden Genomik DNA İzolasyonunda Fenol-Kloroform ve Chelex 100 Ekstraksiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması * TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (1) 16-20 Keçi Sütü Somatik Hücrelerinden Genomik DNA İzolasyonunda Fenol-Kloroform ve Chelex 100 Ekstraksiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması * Fulya ÖZDİL 1 Ensar BAŞPINAR

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SIK KULLANILAN BAZI BESİYERLERİNİN HAZIRLANMASI VE MUHAFAZASI

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SIK KULLANILAN BAZI BESİYERLERİNİN HAZIRLANMASI VE MUHAFAZASI MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SIK KULLANILAN BAZI BESİYERLERİNİN HAZIRLANMASI VE MUHAFAZASI Çevre Mühendisliği Laboratuarlarında yaptığımız mikrobiyolojik deneylerde en çok buyyon ve jeloz besiyerlerini

Detaylı

AA ile İnsan Tam Kan ve İdrar Örneklerinde Elektrotermal AA Yöntemi ile Nikel Analizi

AA ile İnsan Tam Kan ve İdrar Örneklerinde Elektrotermal AA Yöntemi ile Nikel Analizi UYGULAMA NOTU Atomik Absorpsiyon Spektrofotometre A003 AA ile İnsan Tam Kan ve İdrar Örneklerinde Elektrotermal AA Yöntemi ile Nikel Analizi HAZIRLAYAN Yük. Kimyager Hakan AKTAŞ Ant Teknik Cihazlar Ltd.

Detaylı

Performans Özellikleri

Performans Özellikleri Performans Özellikleri QIAamp DSP DNA FFPE Tissue Kiti, Sürüm 1 60404 Sürüm yönetimi Bu belge, QIAamp DSP DNA FFPE Tissue Kiti Performans Özellikleri, Sürüm 1, R3 belgesidir. Testi gerçekleştirmeden önce

Detaylı

DNA İzolasyonunda Fenol-Kloroform Yerine Potasyum Asetat Kullanımının DNA Miktarı ve Kalitesi Üzerine Etkisi

DNA İzolasyonunda Fenol-Kloroform Yerine Potasyum Asetat Kullanımının DNA Miktarı ve Kalitesi Üzerine Etkisi DNA İzolasyonunda Fenol-Kloroform Yerine Potasyum Asetat Kullanımının DNA Miktarı ve Kalitesi Üzerine Etkisi Faruk BOZKAYA 1* 1 Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Genetik Anabilim Dalı, Şanlıurfa,

Detaylı

Final Sınavı Soruları

Final Sınavı Soruları Final Sınavı Soruları Soru1: PCR döngüsünü kısaca anlatılınız. Cevap1: İlk adımda solüsyonun sıcaklığı artırılarak DNA zincirinin denatüre olması sağlanır. Bu sırada Bundan sonra primerlerin tekli DNA

Detaylı

ÜRÜN PROSPEKTÜSÜ. ALKALİ ÇİNKO AK 16 HI-Z : Çok kalın kaplamalarda bile esnek kaplamlara imkan verir.

ÜRÜN PROSPEKTÜSÜ. ALKALİ ÇİNKO AK 16 HI-Z : Çok kalın kaplamalarda bile esnek kaplamlara imkan verir. SAYFA NO: 1/5 AtılımKimyasalları ALKALİ ÇİNKO KAPLAMA PROSESİ AK 16 HI-Z ÜRÜN TANIMI ALKALİ ÇİNKO AK 16 HI-Z : Düzgün çinko kaplamalar elde etmek için kullanılan, çoklu poliamid özel katkı maddeleri içeren

Detaylı

Parkinson Hastalığı ile α-sinüklein Geni Polimorfizmlerinin İlişkisinin Araştırılması

Parkinson Hastalığı ile α-sinüklein Geni Polimorfizmlerinin İlişkisinin Araştırılması İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI Parkinson Hastalığı ile α-sinüklein Geni Polimorfizmlerinin İlişkisinin Araştırılması Araş.Gör. Yener KURMAN İSTANBUL

Detaylı

Farmakogenetikte Kullanılan Temel Yöntemler

Farmakogenetikte Kullanılan Temel Yöntemler Farmakogenetikte Kullanılan Temel Yöntemler Dr. Melih Ö. Babaoğlu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji A.D. XIII. TFD Eğitim Sempozyumu Van 1 Hastalık derecesi Fizyolojik durum İlaç etkileşmeleri

Detaylı

KİMYASAL DENGE. AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır.

KİMYASAL DENGE. AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır. KİMYASAL DENGE AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır. TEORİ Bir kimyasal tepkimenin yönü bazı reaksiyonlar için tek bazıları için ise çift yönlüdür.

Detaylı

Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi 2017 Yılı Analiz Fiyat Listesi

Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi 2017 Yılı Analiz Fiyat Listesi Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi 2017 Yılı Analiz Fiyat Listesi GAZ KROMATOGRAFİSİ ANALİZLERİ (GC/FID) GC Kalitatif 50 TL 75 TL 100 TL GC Kantitatif

Detaylı

ULUSAL BİYOÇEŞİTLİLİĞİNİN VE GEN KAYNAKLARININ KORUNMASI HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA BÜYÜK MEMELİ TÜRLERİNİN ARAŞTIRILMASI, KORUNMASI VE YÖNETİMİ

ULUSAL BİYOÇEŞİTLİLİĞİNİN VE GEN KAYNAKLARININ KORUNMASI HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA BÜYÜK MEMELİ TÜRLERİNİN ARAŞTIRILMASI, KORUNMASI VE YÖNETİMİ ULUSAL BİYOÇEŞİTLİLİĞİNİN VE GEN KAYNAKLARININ KORUNMASI HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA BÜYÜK MEMELİ TÜRLERİNİN ARAŞTIRILMASI, KORUNMASI VE YÖNETİMİ Örnekleme Çalışmaları: Önemli Noktalar DNA ÇALIŞMASI Projenin

Detaylı

Kullanım kılavuzu. testo 810

Kullanım kılavuzu. testo 810 Kullanım kılavuzu testo 810 2 Ürünün kullanılması testo kısa kullanım kılavuzu 810 1. Koruma kapağı: Durma pozisyonu 2. Kızılötesi sensör 3. Hava/sıcaklık sensörü 4. Ekran 5. Kontrol tuşları 6. Batarya

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Alsiyan Mavisi ph: 2,5 Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5053-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Doku kesitlerinde asit mukopolisakkaridlerin

Detaylı

Gıda Analizlerinde Toksik Madde Tayini LC-GC Aplikasyonu Tanım:

Gıda Analizlerinde Toksik Madde Tayini LC-GC Aplikasyonu Tanım: Gıda Analizlerinde Toksik Madde Tayini LC-GC Aplikasyonu Tanım: İşlem görmüş gıda matrislerinde LC-MS/MS ve GC-MS ile Yüksek dozda toksik madde kalıntısı teşhis ve miktarlandırma analizleri için geliştirilmiş

Detaylı

Nilgün Çerikçioğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Nilgün Çerikçioğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Nilgün Çerikçioğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Kandolaşımı Enfeksiyonları %10 Kandidemi Ölüm hızı : % 50 (YBÜ) Erken tanı (?), tedavinin önemi Etken: Candida allbicans

Detaylı

Avian Flu Screening&Typing H5, H7

Avian Flu Screening&Typing H5, H7 REF V-34-50R VER 04.03.08 Avian Flu Screening&Typing H5, H7 Kullanılan Semboller REF Liste Numarası 2-8 C/ -20 C de saklayın RUO Sadece Araştırma Kullanımı için Dikkat! LOT Lot Numarası VER Versiyon Son

Detaylı

PEYNİR ALTI SUYU VE YOĞURT SUYUNDA Zn Ve TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ TAYİNİ DANIŞMANLAR. 29 Haziran-08 Temmuz MALATYA

PEYNİR ALTI SUYU VE YOĞURT SUYUNDA Zn Ve TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ TAYİNİ DANIŞMANLAR. 29 Haziran-08 Temmuz MALATYA TÜBİTAK -BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği- Biyomühendislik Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-3 (ÇALIŞTAY 2012) PEYNİR ALTI SUYU VE YOĞURT SUYUNDA

Detaylı

NUMUNE ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR

NUMUNE ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR Kimyasal Su Numunesi Alınması NUMUNE ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR Kimyasal analizler, nitelik ve miktar olarak insan sağlığını bozabilen, suyu içilmez bir hale getiren veya kirlenmenin ikinci derecede etkilerini

Detaylı

Moleküler Nematoloji. Eğitim Süresi: 6 ay (29 Aralık 2013 29 Haziran 2014) Eğitim Yeri: Kaliforniya Üniversitesi, Davis Bitki Bilimleri Bölümü

Moleküler Nematoloji. Eğitim Süresi: 6 ay (29 Aralık 2013 29 Haziran 2014) Eğitim Yeri: Kaliforniya Üniversitesi, Davis Bitki Bilimleri Bölümü Moleküler Nematoloji 27.08.2014 Eğitim Süresi: 6 ay (29 Aralık 2013 29 Haziran 2014) Eğitim Yeri: Kaliforniya Üniversitesi, Davis Bitki Bilimleri Bölümü Dr. Gülden HASPOLAT gulden.haspolat@gthb.gov.tr

Detaylı

Hücre Biyoloji Laboratuarı Güz dönemi Alıştırma Soruları (Dr.Selcen Çelik)

Hücre Biyoloji Laboratuarı Güz dönemi Alıştırma Soruları (Dr.Selcen Çelik) Hücre Biyoloji Laboratuarı 2014-2015 Güz dönemi Alıştırma Soruları (Dr.Selcen Çelik Konular: ph ve tamponlar, hücre kültür tekniği, mikrometrik ölçüm ph ve Tamponlar 1. ph sı 8.2 olan 500 ml. 20mM Tris/HCl

Detaylı

Termik higrometre. Kullanma kılavuzu - Türkçe. Versiyon 1.0

Termik higrometre. Kullanma kılavuzu - Türkçe. Versiyon 1.0 Termik higrometre Kullanma kılavuzu - Türkçe Versiyon 1.0 İçindekiler 1. İlk kullanımdan önce okuyun.......... A - 02 2. Ekran............................ A - 03 3. Kullanım.......................... A

Detaylı

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar ALKALİNİTE Bir suyun alkalinitesi, o suyun asitleri nötralize edebilme kapasitesi olarak tanımlanır. Doğal suların alkalinitesi, zayıf asitlerin tuzlarından ileri gelir. Bunların başında yer alan bikarbonatlar,

Detaylı

HPLC ile Gübre Numunelerinde Serbest Aminoasitlerin Tayini

HPLC ile Gübre Numunelerinde Serbest Aminoasitlerin Tayini UYGULAMA NOTU Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi L001 HPLC ile Gübre Numunelerinde Serbest Aminoasitlerin Tayini HAZIRLAYAN Yük. Kimyager Ozan HALİSÇELİK Ant Teknik Cihazlar Ltd. Şti. KONU: Gübre Numunelerinde

Detaylı

LABORATUVAR MATEMATİĞİ

LABORATUVAR MATEMATİĞİ LABORATUVAR MATEMATİĞİ Dr. Zafer KÜÇÜKODACI GATA HEH Patoloji Servisi 22. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ 7 Kasım 2012 Manavgat AMAÇ 2.3. DNA extraction by boiling : Total DNA was extracted by a boiling method

Detaylı

Nükleik asitler. Deoksiribonükleik asit Ribonükleik asit 18.11.2008. DNA nın YAPISI ve ÖZELLİKLERİ

Nükleik asitler. Deoksiribonükleik asit Ribonükleik asit 18.11.2008. DNA nın YAPISI ve ÖZELLİKLERİ Nükleik asitler Sıcaklıkla öldürülmüş S suşları Canlı R suşlarını canlı S suşuna dönüştürür a) Farelere virulan S suşu enjekte edildiğinde ölür b) R suşu enjekte edildiğinde yaşar c) Isıyla öldürülmüş

Detaylı

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATLAR

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATLAR 26.11.2011 01 10.04.2012 1 / 5 KYS.19 TA 01 1-AMAÇ Eker Süt Ürünlerinde, ham madde olarak kabulü yapılan çiğ sütün ve süttozunun antibiyotik içerip içermediğini kontrol etmek. 2-KAPSAM VE GEÇERLİLİK Bu

Detaylı

SDS-PAGE Jel Elektroforezi İÇERİK

SDS-PAGE Jel Elektroforezi İÇERİK İÇERİK Tanım...2 SDS-PAGE jel elektroforez metodu...3 SDS-PAGE jel elektroforezi yürütme ortamının hazırlanması...4 Protein örneklerinin yüklenmesi...8 Jelin yürütülmesi...9 Jelin boyanması ve boyanın

Detaylı

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ FORMU MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARI ANTALYA

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ FORMU MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARI ANTALYA ASAT MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARI ANTALYA AS.PR.39.02FR03/rev01/19.01.2015 Sayfa 1 / 7 NUMUNE KABUL KRİTERLERİ 1. Kabul Saatleri 08:00 12:30 ile 13:3016:00 arasındadır.

Detaylı

MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ KOD.MİK.PR.02 YAYIN TRH. KASIM 2011 REV. TRH. EYLÜL 2012 REV. NO.1 SAYFA NO.1/14 1. AMAÇ: Moleküler mikrobiyoloji laboratuvarında yürütülen faaliyetleri tanımlamak. 2. KAPSAM: Bu talimat, Moleküler mikrobiyoloji

Detaylı

18- Teklif veren firma üretici firmadan aldığı yetki belgesini sunmalıdır.

18- Teklif veren firma üretici firmadan aldığı yetki belgesini sunmalıdır. 1- TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTE ÖLÇÜM (TAS) KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- Kitin reaktifleri ve standartları tamamen likit 2- Toplam Antioksidan Kapasite Direkt olarak ölçmelidir. 3- Kit kullanıma hazır 4- Kit

Detaylı

0,5 ml numuneden manüel DNA pürifikasyonu için laboratuar protokolü

0,5 ml numuneden manüel DNA pürifikasyonu için laboratuar protokolü 0,5 ml numuneden manüel DNA pürifikasyonu için laboratuar protokolü Oragene ve ORAcollect ailesi toplama kitleriyle toplanan genomik DNA nın pürifikasyonu için. Diğer dillerdeki sürümleri ve diğer protokoller

Detaylı

DNA izolasyonu hangi amaçlarla yapılır?

DNA izolasyonu hangi amaçlarla yapılır? 3. Ha&a DNA izolasyonu hangi amaçlarla yapılır? Klonlama Teşhis PCR Hibridizasyon yöntemleri (Southern blotting) Tiplendirme (RFLP) Korunma Örn. DNA aşıları " DNA fingerprinting ile adli tıp " analık babalık

Detaylı

AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR

AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR SAYFA NO: 1/5 AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI AK 3151 D SUNKROM dekoratif krom kaplama banyolarında kullanılan sıvı katalist sistemidir. Klasik sülfatlı

Detaylı

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLERİN TANIMLANMASINDA PCR-RFLP VE DNA SEKANS ANALİZİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLERİN TANIMLANMASINDA PCR-RFLP VE DNA SEKANS ANALİZİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLERİN TANIMLANMASINDA PCR-RFLP VE DNA SEKANS ANALİZİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Uzm. Dr. Özgür APPAK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D GİRİŞ:

Detaylı

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 5. Agaroz Jel Elektroforezi. M. Somma, M. Querci

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 5. Agaroz Jel Elektroforezi. M. Somma, M. Querci Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri Bölüm 5 Agaroz Jel Elektroforezi M. Somma, M. Querci WORLD HEALTH ORGANIZATION REGIONAL OFFICE FOR EUROPE ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

Detaylı

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz. 1 / 107 Malzeme Kodu : JENL1243 33893 BCR-ABL T(9;22) TRANSLOKASYON 2 SUBTIPIN BELIRLENMESI ICIN KANTITATIF PCR KITI.SUBTIPLER:P190 (MBCR), P210 (MBCR) (TEST/KUTU) SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) Düzenleme

Detaylı

DENEY-12 : Polimerlerin tanınması

DENEY-12 : Polimerlerin tanınması 1 Konu : Polimerler Süre : 45 dakika Açıklama : Öğrenciler polimerleri tanımak için yoğunluğu bilinen çözeltilerin içine plastik örnekler koyarlar. Araç ve gereçler (bir grup için) Tüplük Baget 7 farklı

Detaylı

DENEY I ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI. Genel Bilgi

DENEY I ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI. Genel Bilgi DENEY I ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI Genel Bilgi 1. Çözelti İki ya da daha fazla maddenin herhangi bir oranda bir araya gelerek oluşturdukları homojen karışıma çözelti denir. Diğer bir deyişle, bir maddenin

Detaylı

Maya ve maya benzeri mantarların sekans analizi ile identifikasyonu

Maya ve maya benzeri mantarların sekans analizi ile identifikasyonu Maya ve maya benzeri mantarların sekans analizi ile identifikasyonu Dr. Ayşe KALKANCI Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara 24-25 Şubat 2011, İzmir Sunum Planı Teorik

Detaylı

SANTRİFÜJ TEKNİKLERİ VE SANTRİFÜJLER

SANTRİFÜJ TEKNİKLERİ VE SANTRİFÜJLER SANTRİFÜJ TEKNİKLERİ VE SANTRİFÜJLER Doç. Dr. Gülsen YILMAZ 2009 BAŞLIKLAR 1 Tanım ve Prensip 22 Santrifüj teknikleri 33 Santrifüj tipleri 44 Santrifüj kullanım alanları Laboratuvarı ilgilendiren Süreç

Detaylı

AtılımKimyasalları AK 5120 E/N PARLAK AKIMSIZ NİKEL KAPLAMA ÜRÜN TANIMI

AtılımKimyasalları AK 5120 E/N PARLAK AKIMSIZ NİKEL KAPLAMA ÜRÜN TANIMI SAYFA NO: 1/5 AtılımKimyasalları AK 5120 E/N PARLAK AKIMSIZ NİKEL KAPLAMA ÜRÜN TANIMI AK 5120 : Birçok değişik metaller, alaşımlar, ve iletken olmayan malzemeler üzerine, orta fosforlu ve mütecanis akımsız

Detaylı

Toprakta Kireç Tayini

Toprakta Kireç Tayini Toprakta Kireç Tayini Toprakta kireç tayininde genellikle kalsimetre düzeneği kullanılır ve % kireç miktarı CaCO 3 cinsinden ifade edilir. Elde edilen veriler doğrultusunda toprakların kireç içeriğine

Detaylı

ADLİ DNA ANALİZLERİ A N K A R A

ADLİ DNA ANALİZLERİ A N K A R A ADLİ DNA ANALİZLERİ İ B R A HIM S E M İ Z O Ğ LU E K İ M 2 0 1 3 A N K A R A ADLİ BİLİMLER Locard ın değişim prensibi: «Her temas bir iz bırakır.» Locard a göre, suçlu olan kişi bir obje veya kişi ile

Detaylı

DEZENKON HNS (AgNPS) Antibakteriyel Yer ve Yüzey Dezenfektanı nın H1N1 Domuz Gribi Virüsüne karşı Virusidal Test Sonuç Raporu

DEZENKON HNS (AgNPS) Antibakteriyel Yer ve Yüzey Dezenfektanı nın H1N1 Domuz Gribi Virüsüne karşı Virusidal Test Sonuç Raporu DEZENKON HNS (AgNPS) Antibakteriyel Yer ve Yüzey Dezenfektanı nın H1N1 Domuz Gribi Virüsüne karşı Virusidal Test Sonuç Raporu ANTİMİKROBİYAL MADDELERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE TEST LABORATUAR HİZMETLERİ

Detaylı