Migren Hastalarında Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz ve Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim Gen Polimorfizmleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Migren Hastalarında Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz ve Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim Gen Polimorfizmleri"

Transkript

1 Arştırm Mklesi / Reserch Article Doi: /np.y Migren Hstlrınd Endotelyl Nitrik Oksit Sentz ve Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim Gen Polimorfizmleri Endothelil Nitric Oxide Synthse nd Angiotensin Converting Enzyme Gene Polymorphisms in Migrine Ptients Tmmm SİPAHİ1, Bbürhn GÜLDİKEN2, Levent KABAYEL3, Orkide PALABIYIK1, Hüly ÖZKAN3, Tüly OKMAN KILIÇ4, Necdet SÜT5, Nild TURGUT6 1Trky Üniversitesi Tıp Fkültesi, Biyofizik Anbilim Dlı, Edirne, Türkiye 2Trky Üniversitesi Tıp Fkültesi, Nöroloji Anbilim Dlı, Edirne, Türkiye 3Edirne Devlet Hstnesi Üniversitesi Tıp Fkültesi, Nöroloji Anbilim Dlı, Edirne, Türkiye 4Trky Üniversitesi Tıp Fkültesi, Kdın Hstlıklrı ve Doğum Anbilim Dlı, Edirne, Türkiye 5Trky Üniversitesi Tıp Fkültesi, Biyoisttistik Anbilim Dlı, Edirne, Türkiye 6Nmık Keml Üniversitesi Tıp Fkültesi, Nöroloji Anbilim Dlı, Tekirdğ, Türkiye ÖZET Giriş: Bu çlışmd migren ile endotelyl nitrik oksit sentz (enos) geni intron 4 de, 27 bzlık tekrrlrdn oluşn Ardışık Kopy Syısı Tekrrlrı (VNTR) ve njiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) genindeki insersiyon/delesyon polimorfizmlerinin ilişkisi rştırıldı. Yöntemler: Çlışmy 105 migren bşğrısı oln ve 97 sğlıklı kdın birey lındı. Migren hstlrı urlı ve ursız olmk üzere iki grub yrılırken, migren tk sıklığı ve şiddeti kydedildi. enos VNTR (enos 4/b) ve ADE insersiyon/delesyon polimorfizmleri (ADE I/D) polimorfizmleri polimerz zincir reksiyonu yöntemi ile belirlendi. Bulgulr: enos 4 /b gen polimorfizminin lel ve genotip sıklıklrı migren ile kontrol grubu rsınd frklılık göstermedi. ADE I/D gen polimorfizminin migren grubund genotipik dğılımı kontrol grubundn nlmlı olrk frklı bulundu. DD ve ID genotiplerinin II genotipine göre migren olsılığını 2,571 (%95 CI- 1,138-5,811) ile 4,453 (%95 CI- 2,006-9,883) ornınd rtırdığı sptndı. Aynı risk rtışı urlı migren lt grubund her iki genotip için sürerken, ursız migren grubund sdece ID genotipi için korundu (OR- 3,750, %95 CI- 1,493-9,420). Migren sıklığı ve şiddeti ile gen polimorfizmleri rsınd ilişki gözlenmedi. Sonuç: Çlışmmız ADE I/D gen polimorfizmi ile migren ilişkisini desteklemiştir. Anck enos 4 /b gen polimorfizmi ile migren rsınd ilişki gösterilememiştir. (Nöropsikiytri Arflivi 2013; 50: ) Anhtr kelimeler: Migren, genetik polimorfizm, nitrik oksit sentz, njiyotensin dönüştürücü enzim Çıkr çtışmsı: Yzrlr bu mkle ile ilgili olrk herhngi bir çıkr çtışmsı bildirmemişlerdir. ABSTRACT Introduction: In this study, we investigted the ssocition of migrine with the Vrible Number of Tndem Repets (VNTR), repeted s 27 bse pir, gene polymorphism in intron 4 of the endothelil nitric oxide synthse (enos) nd the insertion/deletion of ngiotensin converting enzyme (ACE) gene polymorphisms. Methods: One hundred nd five migrine nd ninety seven helthy femle control subjects were enrolled in the study. The ptients were subdivided s migrine with ur nd without ur, nd the frequency nd severity of migrine hedches were recorded. The enos VNTR (enos 4 /b) nd ACE insertion/deletion gene polymorphisms (ACE I/D) were ssessed by polymerse chin rections. Results: The llele nd genotype frequencies of enos 4 /b gene polymorphism showed no difference between the migrine nd control groups. The genotypic distribution of the ACE I/D gene polymorphism in the migrine group significntly differed from tht in the control group. The DD nd ID genotype incresed the risk of migrine s much s (95% CI ) nd (95% CI ) compred to the II genotype. The sme incresed risk sustined for both genotypes in the migrine with ur subgroup, but only the ID genotype remined s the risk fctor in the migrine without ur subgroup (OR , 95% CI ). No ssocition of gene polymorphisms with migrine frequency nd severity ws observed. Conclusion: Our findings support the reltionship between migrine nd the ACE I/D gene polymorphism. However, no ssocition ws found between migrine nd the enos 4 /b gene polymorphism. () Key words: Migrine, genetic polymorphism, nitric oxide synthse, ngiotensin converting enzyme Conflict of interest: The uthors report ed no conflict of interest relted to this rticle Yz flm Adresi/Correspondence Address Dr. Tmmm Siphi, Trky Üniversitesi Tıp Fkültesi, Biyofizik Anbilim Dlı, Edirne, Türkiye Gsm: E-post: edu.tr Received/Geliş trihi: Accepted/Kbul trihi: Archives of Neuropsychitry, published by Glenos Publishing. / Nöropsikiytri Arşivi Dergisi, Glenos Yyınevi trf ndn bs lm flt r.

2 Nöropsikiytri Arflivi 2013; 50: Giriş Migren tipi bşğrısı toplumun yklşık %12-18 ni etkileyen, önemli işgücü kybın yol çn bir hstlıktır. Etyolojisi ve ptofizyolojisi henüz net olrk ydınltılmmıştır. Ailesel sıklığı nedeniyle genetik etkenler, sigr dumnı, prfüm kokusu, çık hv gibi tetikleyici fktörler nedeniyle de çevresel etkenlerin etyolojide rol oyndığı düşünülmektedir. Migrenin krmşık bir genetik zemini vrdır ve bugün için sorumlu tutulbilecek gen syısı ve genetik ytkınlık lelleri netleşmemiştir (1,2). Fmilyl hemiplejik migrende CACNA1A genindeki mutsyon bğlı olrk P/Q tipi klsiyum knllrının disfonksiyonu gösterilmiştir (3). Pek çok gen polimorfizmleri de migren ve migren lt tipleri ile ilişkisi yönünden rştırılmkt ve bu rştırmlrın sonucund frklı sonuçlr bildirilmektedir (4,5,6,7). Migrene genetik ytkınlığı oln bireylerde trigeminovsküler sistemin ktivsyonu ile nörojenik inflmsyon ve sonucund ğrı ynıtının orty çıkışı muhtemel ptofizyolojik meknizm olrk kbul görmektedir. Nitrik oksit (NO) bu süreçte düz kslrın gevşemesi ile vzodiltsyon yol çmkt ve bşğrısı bşlngıcınd önemli bir yer tutmktdır (8). Ağrı fzınd NO düzeyi trombositlerde rtmkt ve ekzojen NO bşğrısını kötüleştirmektedir (9). Nitrik oksitin trigeminl nöronlrd nörojenik inflmsyonun önemli bir meditörü oln klsitonin geni ile ilişkili peptid düzeylerini de rtırdığı gösterilmiştir (10). Nitrik oksit sentz enzimi L-rjinin ve oksijen molekülünden NO sentezlenmesinde rol oynr. Bu enzimi kodlyn genlerin polimorfizmlerinin bzl NO düzeylerini etkilediği gösterilmiştir (11). Bir çlışmd NOS gen polimorfizminin urlı migren için bğımsız bir risk fktörü olduğunu bildirirken (12), diğer çlışmlr bu ilişkiyi desteklememiştir (13,14). Renin njiyotensin sistemi (RAS) vsküler rektiviteyi düzenleyen bir sistem olup, ADE ve njiyotensin 1 gen polimorfizmlerinin migren ile ilişkisi belirsizdir (15, 16, 17). Anck ADE inhibitörü lisinopril (18) ve njiyotensin 1 reseptör blokeri olmesrtnın (19) migren proflksisinde etkinliğinin gösterilmesi RAS sistemi ile migren rsınd olsı bir ilişkiyi düşündürmektedir. Anjiyotensin dönüştürücü enzim DD genotipinin vsküler tonusu rttırdığı, düz ks hipertrofisi, düşük brdikinin düzeyi ve hiperkogulbiliteye yol çtığı olduğu bildirilmiştir (19, 20, 21). Biz çlışmmızd migren ve lttürleri ile enos 4 /b ve ADE I/D gen polimorfizmleri rsınd ilişkiyi rştırmyı mçldık. Yöntem Çlışmy 105 migreni oln ve 97 sğlıklı kdın olgu lındı. Tüm migren hstlrı Nöroloji Polikliniklerinde nöroloji uzmnlrı trfındn değerlendirildi. Migren tnısı II. Bşğrısı Bozukluklrı Uluslrrsı Sınıflndırm Kriterlerine g öre konuldu (22). Tüm hstlrın nörolojik muyeneleri normldi. Kontrol grubu gönüllü sğlıklılr, sğlık personeli ve kdın doğum servisinde doğum ypmış olgulrdn oluşturuldu. Migren olgulrının bşğrısı sıklığı bir yd tk syısı olrk kydedildi, ğrı şiddeti ise görsel nlog ölçek üzerinde belirlendi. Hst ve kontrol grubund olgulrd hipertnsiyon, dibetes mellitus, sigr kullnımı, ilede migren öyküsü sorgulndı ve kydedildi. Çlışm yerel etik kurul trfındn onylnmış ve olgulrdn bilgilendirilmiş ony formlrı lınmıştır. DNA İzolsyonu İçinde ntikogüln olrk ethylenedimine-tetrcetic cid (EDTA) bulunn tüplere 2 ml periferik kn toplndı. DNA, EDTA içeren kndn DNA izolsyon kiti (High Pure PCR Templte Preprtion Kit, Roche USA) ile izole edildi. DNA sflığı ve miktrı spektrofotometrede 260 nm ve 280 nm deki bsorbns değerlerine göre belirlendi. DNA lr %0,8 goroz jel elektroforezinde yürütülerek EtBr ile boyndıktn sonr UV ışığı ltınd incelendi. enos 4 /b Gen Polimorfizminin Genotiplemesi enos geni 21 kilo bz uzunluğund 7q35-36 kromozomund loklizedir. enos intron 4 VNTR tekrrlnn bölgesi, 4 vey 5 kez tekrrlnmktdır. Bu bölgenin 5 tekrrı (b), 4 tekrrı ise () olrk genotiplendirilir. enos 4 /b polimorfizminin değerlendirilmesinde F:5 -AGGCCCTATGGTAGTGCCTT-3 ve R:5 -TCTCTTAGTGCTGT GGTCAC-3 primerleri kullnıldı (23). Her bir primerden 0,5 nmol, 0,2 mm dntp, 2,5 mm MgCl 2, 1X Tq Buffer (75 mm Tris-HCl ph 8,8, 20 mm (NH 4 ) 2 SO 4, %0,01 Tween 20), 0,75 ünite Tq DNA polimerz ve 100 ng genomik DNA eklenerek toplm 15 μl olck şekilde polimerz zincir reksiyonu (PZR) ypıldı. PZR protokolü 94 C de 1 dkik bşlngıç dentürsyonu ile bşldı, bunu 38 döngüden oluşn; 25 sniye 95 C de dentürsyon, 35 sniye 56 C de bğlnm, 40 sniye 72 C de uzm tkip etti ve sonund 72 C de 5 dkik son uzm şmsı ile tmmlndı (23). Ürünler EtBr içeren %2,5 lik groz jel elektroforezinde 110 volt t yürütüldü. UV ışığı ltınd incelendi ve polimorfizmler tnımlndı (Şekil 1). ADE (I/D) gen polimorfizminin genotiplemesi ADE geni 17. kromozomd (17q23,3), 21 kb uzunluğund, 26 ekson ve 25 introndn oluşur. ADE (I/D) gen polimorfizmi 16. intrond tekrrlnn Alu dizisinin (274 bz çifti) vrlığıyl (İnsersiyon) vey yokluğuyl (Delesyon) ile krkterizedir. Hst ve kontrollerden izole edilen DNA lrl, ADE (I/D) polimorfizmini (rs ) belirlemek için PZR yöntemi kullnıldı. 15 µl lik PZR hcmi içinde; 1X Tq Buffer, 2,5 mm MgCl 2, 0,2 mm dntp, 0,75 ünite Tq DNA polimerz, her primerden 0,5 nmol (F:5 -CTGGAGACCACTCCCATCCTTTCT-3 ve R:5 -GACGTGGCCATCACATTCGTCA GAT-3 ) ve 100 ng DNA kullnıldı (24). PZR protokolü; bşlngıç dentürsyonu 94 C de 5 dkik, 30 döngü için; 94 C de 1 dkik dentürsyon, 58 C de 1 dkik bğlnm ve 72 C de 1 dkik uzm, son olrk 72 C de 7 dkik uzm şmlrı uygulndı (24). Ürünler EtBr içeren %2 lik groz jel elektroforezinde 110 volt t yürütüldü. UV ışığı ltınd incelendi ve polimorfizmler tnımlndı (Şekil 2). İsttistiksel Anliz Sonuçlr ortlm±stndrt spm y d yüzde olrk ifde edildi. Gruplrdn elde edilen değerlerin norml dğılımlr uygunluğu tek örneklem Kolmogrov-Smirnov testi ile nliz edildi. Gruplrın klinik özelliklerinin kıyslnmsınd Student-t testi kullnıldı. Alel sıklığı her iki grup genotiplerinden hesplnrk Hrdy Weinberg Denkliği testi ile nliz edildi. İki grupt genotip ve lel frklılıklrı Ki-kre testi ile krşılştırılrk odds ornı ve %95 güven rlığı değerleri hesplndı. Genotip ve lel gruplrının klinik özellikler ile ilişkisi Person korelsyon testi ile test edildi. p<0,05 isttistiksel olrk nlmlı kbul edildi. İsttistiksel Anlizler için SPSS 19.0 ve Stt 12.0 progrmlrı kullnıldı.

3 276 Nöropsikiytri Arflivi 2013; 50: Sonuçlr Çlışmy lınn migren ve sğlıklı kontrol olgulrının özellikleri Tblo 1 de görülmektedir. Her iki grup yş çısındn eşleşmiştir. Hipertnsiyon ve diybetes mellitus vrlığı her iki grupt frklılık göstermemiştir. ADE ve enos polimorfizmlerinin genotip ve lel sıklığı sırsıyl Tblo 2 ve 3 te gösterilmiştir. ADE genotip dğılımlrı migren grubund kontrollere göre belirgin frklılık göstermiştir (p<0,001). Anjiyotensin dönüştürücü enzim DD ve ID genotipleri migren riskini II genotipine göre sırsıyl yklşık 2,5 ve 4,5 kt rtırmktdır (Tblo 2). Aynı rtmış risk ornlrı urlı migren grubund d görülürken ursız migren grubund sdece ID genotipi II genotipine göre 3,75 kt risk oluşturmktdır. Alel dğılımlrı migren ve kontrol grubu rsınd nlmlı frk göstermemiştir (Tblo 2). Endotelyl NOS genotip ve lel dğılımlrı migren ve sğlıklı grupt benzer bulunmuştur (Tblo 3). Genotip ve lel gruplrı ile hipertnsiyon, diybet, sigr, ilede migren öyküsü, migren tk sıklığı ve şiddeti rsınd bir ilişki gözlenmedi (tümü için p>0,05). Şekil 1. enos 4 /b polimorfizmini gösteren ve EtBr ile boynn %2.5 groz gel görüntüsü. bb (421 bp): 1, 2, 4, 5, 9 ve 10, b (421 bp ve 394 bp): 3, 6 ve 8, (394 bp): 7, M: 100 bç lik DNA mrkeri ve (-): DNA içermeyen negtif kontrol. Trtışm İnsnın genetik ypısı etnik ve ırksl özelliğine göre değişebilmektedir. Bu nedenle frklı ülkelerde ypıln, frklı etnik ve ırk ypısın ship bireyleri içeren gen polimorfizm çlışmlrı ynı sonuçlrı vermeyebilmektedir. Biz çlışmmızd olgu gruplrı olrk Trky, Edirne bölgesinde yşyn bireyleri inceledik. Edirne bölgesi henüz fzl göç lmmış ve yoğun nüfus değişikliğine uğrmmış bölge olrk demogrfik özelliğini koruyn bir bölgedir. Çlışmmızd migren hstlrınd iki frklı gen polimorfizmi inceledik ve ADE gen polimorfizminin DD ve ID genotiplerinin migren grubund II genotipine göre nlmlı olrk dh yüksek olduğunu belirledik. Alt-grup incelemesinde urlı migren grubund ynı genotiplerin nlmlı frklılığı devm ederken ursız migren grubund sdece ID genotipi II genotipine göre migren riskini rtırn genotip olrk dikkti çekti. Tersten ifde edilecek olurs tüm gruplrd II genotipi migren için koruyucu bir genotip olrk orty çıktı. enos gen polimorfizmi ise migren ve lt gruplrınd sğlıklı kontrol grubundn frklılık göstermedi. Anjiyotensin dönüştürücü enzim gen polimorfizmini migren hstlrınd rştırn hem yurtiçi hem yurtdışı çlışmlr mevcuttur. Ykın zmnd yyınlnn Alşehirli ve rk.nın (25) çlışmlrınd ADE gen polimorfizminin Gzintep bölgesinde yşyn migren hstlrınd ve sğlıklılrd frklı olmdığı görülmektedir. İstnbul bölgesinde ypıln bşk bir çlışm ise bizim çlışmmız ile uyumlu olrk II genotipinin migren grubund nlmlı olrk düşük olduğunu ve DD genotipli bireylerde ADE ktivitesinin yüksek olduğunu sptmıştır (26). Benzer olrk Jponlrd urlı migren grubund DD ve ID genotipleri risk fktörü olrk sptnmıştır (15). Bir çlışmd ise lt grup incelemesi ypıldığınd sdece ursız migren grubund DD genotipinin risk oluşturduğu sptnmıştır (16). Bu çlışmd ilveten migren tk sıklığının DD genotiplilerde dh yüksek olduğu görülmüştür. Biz çlışmmızd genotipler ile migren tk sıklığı ve süresi ile ilişki sptmdık. Çlışmmızdn frklı olrk Norveçlilerde ypıln bir çlışm ise migren ile ADE gen polimorfizmi rsınd bir ilişki göstermemektedir (17). Tüm bu bilgilere zıt olrk Lin ve rk. (27) ise erkek migrenli hstlrd DD genotipinin dh seyrek ve migren için koruyucu özellikte olduğunu bildirmektedirler. Dolşımd oln ADE njiyotensin I in njiyotensin II dönüşümünü sğlr, brdikinin orty çıkışın yol çr. Potent vzokonstriktör oln njiyotensin II ve vzodilttör brdikinin vsküler yeniden şekillenmede (remodeling) rol oynr. Dokud ve dolşımd oln ADE düzeyleri ve ktivitesi sıkı bir genetik kontrol ltınddır. ADE gen delesyon polimorfizminde Tblo1: Migren hstlrı ve kontrol bireylerinin özellikleri Şekil 2. PZR ürünlerinin ADE (I/D) polimorfizmini gösteren ve EtBr ile boynn %2 groz gel görüntüsü. DD (190 bp): 7, 9 ve 11, ID (490 bp ve 190 bp): 2, 4, 5, 6, 8 ve 10, II (490 bp): 1 ve 3, 50 bp: 50 bz çiftlik DNA mrkeri ve (-): DNA içermeyen negtif kontrol. Migren (n=105) Kontrol (n=97) Yş 38,07±9,78 35,69±7,35 0,053 Hipertnsiyon (%) 18,1 15,6 0,776 Dibetes mellitus (%) 3,0 5,3 0,487 Sigr (%) 34,3 15,0 0,004 Ailede migren (%) 52 18,5 0,004 p

4 Nöropsikiytri Arflivi 2013; 50: Tblo 2. Anjiyotensin dönüştürücü enzim lel ve genotip sıklığı ile Odd ornlrı D I p DD ID II p OO (%95 GA) Migren grubu (%) 61,4 38,6 0,06 34,3 54,3 11,4 0,001 ID vs II 0,577 (0,306-1,090) 2,571 (1,138-5,811) 4,453 (2,006-9,883) Kontrol grubu (%) 52,5 47,5 36, ,9 Aurlı migren grubu (%) 63,3 36,7 0,36 35,6 55,6 8,9 0,006b 0,777c ID vs II 0,585 (0,266-1,289) 3,429 (1,033-11,375) 5,859 (1,824-18,824) Aursız migren grubu (%) 60,0 40,0 33,3 53,3 13,3 0,014d 0,571 (0,274-1,193) 2,143 (0,825-5,563) ID vs II 3,750 (1,493-9,420) Migren - kontrol gruplrı b Aurlı migren - kontrol gruplrı c Aurlı migren - ursız migren gruplrı d Aursız migren - kontrol gruplrı OO Odds ornı GA Güven rlığı Tblo 3. Endotelyl nitrik oksit sentz lel ve genotip sıklığı b p b bb p Migren grubu (%) 17,6 82,4 0,22 5,7 23,8 70,5 0,106 Kontrol grubu (%) 17,0 83,0 1,0 31,9 67,1 Aurlı migren grubu (%) 15,6 84,4 80,9 6,7 17,8 75,5 Aursız migren grubu (%) 19,1 80,9 5,0 28,3 66,7 0,293 d Migren - kontrol gruplrı b Aurlı migren - kontrol gruplrı c Aurlı migren - ursız migren gruplrı d Aursız migren - kontrol gruplrı 0,49 b 0,446 c dolşımdki ADE ktivitesi rtmıştır (28). D lel ve DD genotipinin lküner infrktlr ve koroner rter hstlığı ile pozitif ilişkisini destekleyen çlışmlr yyınlnmıştır (29,30). Bu ilişkinin hiperkogulbiliteye (19), zlmış brdikinin düzeyine, rtmış vsküler tonüse ve düz ks hipertrofisine bğlı olbileceği düşünülmektedir (20,21). Anjiyotensin dönüştürücü enzim ile migren ptogenezi rsınd ilişki henüz net değildir. Anjiyotensin dönüştürücü enzim opit peptidlerin degrdsyonund ktbolik bir rol oyndığı (31) ve migren hstlrınd ADE ktivitesinin sirkdin değişikliklerinin dh z olduğu belirlenmiştir (32). Çlışmmız ülkemizde enos polimorfizmi ile migren ilişkisini rştırn ilk çlışm olup rlrınd bir ilişki göstermemiştir. Endotelyl NOS endotel hücrelerinden nitrik oksit sentezini sğlyn enzimdir. Nöronl (nnos) ve indüklenebilir NOS (inos) olmk üzere iki frklı izotipi dh vrdır. Ypıln çlışmlrın pek çoğu hem inos hem de enos gen polimorfizmlerinin migren ile ilişkili olmdığını göstermiştir (13,14). Anck bir çlışmd inos gen polimorfizminde () lelinin urlı migren grubund ursızlr göre dh sık olduğunu bildirilmiştir (33). Benzer şekilde Borroni ve rk. (12) Asp/Asp genotipinin urlı migren riskini ursız migrene göre 3 kt rtırdığı yönünde sonuç bildirmişlerdir. Endotelyl NOS un sprtt genetik vrysyonund enos ktivitesinin zldığı bildirilmiştir (34). Çlışmmızd olgu gruplrının z syıd olgudn oluşmsı, sdece kdın hstlrı içermesi çlışmmızın sınırlyıcı ynlrıdır. Sonuçlrımız bir bölgesel veri özelliğini tşımktdır ve diğer çlışmlrd elde edilen frklı sonuçlr ile birlikte bir metnlizde değerlendirildiğinde dh nlmlı bir sonuc gidilmesine olnk sğlycktır. Gen polimorfizmlerinin migren ile ilişkisinin orty konmsının tedviye yönelik plnlmyı ve ilç seçimini etkileyebileceğini düşünmekteyiz. Kynklr 1. Grdner K. The genetic bsis of migrine: Howmuch do we know? Cn J Neurol Sci 1999; 26: Montgn P. Moleculr genetics of migrine hedches: A review. Cephllgi 2000; 20:3-14.

5 278 Nöropsikiytri Arflivi 2013; 50: Rskin NH, Gren MW. Migren ve Diğer Bşğrılrı, Lewis P. Rowlnd editör, B.Bslo, C.Gürses çeviri editörleri, Merritt s Neurology içinde, 11. bskı, İstnbul, Güneş Tıp Kitpevleri, 2008; s Schürks M, Rist PM, Kurth T. Sex hormone receptor gene polymorphisms nd migrine: systemtic review nd met-nlysis. Cephllgi 2010; 30: Schürks M, Rist PM, Kurth T. 5-HTTLPR polymorphism in the serotonin trnsporter gene nd migrine: systemtic review nd met-nlysis. Cephllgi 2010; 30: Schürks M, Rist PM, Kurth T. STin2 VNTR polymorphism in the serotonin trnsporter gene nd migrine: pooled nd met-nlyses. J Hedche Pin 2010; 11: Schürks M, Rist PM, Kurth T. MTHFR 677C>T nd ACE D/I polymorphisms in migrine: systemtic review nd met-nlysis. Hedche 2010; 50: Akermn S, Willimson DJ, Kube H, Godsby PJ. Nitric oxide synthse inhibitors cn ntgonize neurogenic nd clcitonin gene-relted peptide induced diltion of durl meningel vessels. Br J Phrmcol 2002; 137: Neeb L, Reuter U. Nitric oxide in migrine. CNS Neurol Disord Drug Trgets 2007; 6: Bellmy J, Bowen EJ, Russo AF, Durhm PL. Nitric oxide regultion of clcitonin gene-relted peptide gene expression in rt trigeminl gngli neurons. Eur J Neurosci 2006; 23: Veldmn BA, Spiering W, Doevendns PA, Vervoort G, Kroon AA, de Leeuw PW, Smits P. The Glu298Asp polymorphism of the NOS3 gene s determinnt of the bseline production of nitric oxide. J Hipertens 2002; 20: Borroni B, Ro R, Liberini P, Venturelli E, Cossndi M, Archetti S, Cimi L, Pdovni A. Endothelil nitric oxide synthse (Glu298Asp) polymorphism is n independent risk fctor for migrine with ur. Hedche 2006; 46: Toriello M, Oterino A, Pscul J, Cstillo J, Colás R, Alonso-Arrnz A, Ruiz-Alegrí C, Quintel E, Montón F, Ruiz-Lvill N. Lck of Assocition of Endothelil Nitric Oxide Synthse Polymorphisms nd Migrine. Hedche 2008; 48: Gonçlves FM, Mrtins-Oliveir A, Specili JG, Luizon MR, Izidoro-Toledo TC, Silv PS, Dch F, Tnus-Sntos JE. Endothelil nitric oxide synthse hplotypes ssocited with ur in ptients with migrine. DNA Cell Biol 2011; 30: Kow H, Fusysu E, Ijiri T, Ishizki K, Ysui K, Nkso K, Kusumi M, Tkeshim T, Nkshim K. Assocition of the insertion/deletion polymorphism of the ngiotensin I-converting enzyme gene in ptients of migrine with ur. Neurosci Lett 2005; 374: Ptern S, Di Psqule P, D Angelo A, Seidit G, Tuttolomondo A, Crdinle A Mnisclchi T, Follone G, Giubilto A, Trntello M, Lict G. Angiotensinconverting enzyme gene deletion polymorphism determines n increse in frequency of migrine ttcks in ptients suffering from migrine without ur. Eur Neurol 2000; 43: Tronvik E, Stovner LJ, Bovim G, White LR, Gldwin AJ, Owen K, Schrder H. Angiotensin-converting enzyme gene insertion/deletion polymorphism in migrine ptients. BMC Neurol 2008; 8: Schrder H, Stovner LJ, Helde G, Snd T, Bovim G. Prophylctic tretment of migrine with ngiotensin converting enzyme inhibitor Rndomised, plcebo controlled, crossover study. BMJ 2001; 322: Chrles JA, Jotkowitz S, Byrd LH. Prevention of migrine with olmesrtn in ptients with hypertension/ prehypertension. Hedche 2006; 46: Erdös EG, Skidgel RA. The ngiotensin I-converting enzyme. Lb Invest 1987; 56: Dzu VJ. Theodore cooper Lecture: tissue ngiotensin nd pthobiology of vsculr disese: unifying hypothesis. Hypertension 2001; 37: Hedche Clssifiction Sub-Committee of the Interntionl Hedche Society. Interntionl Clssifiction of Hedche Disorders,2nd edn. Cephlgi 2004; 24: Wng XL. Sim AS, Bdenhp RF, McCredle RM, Wilcken DE. A smokingdependent risk of coronry rtery disese ssocited with polymorphism of the endothelil nitric oxide synthse gene. Nt Med 1996; 2: Rigt B, Hubert C, Corvol P, Soubrier F. PCR detection of the insertion/ deletion polymorphism of the humn ngiotensin converting enzyme gene (DCP1) (dipeptidyl crboxypeptidse 1). Nucleic Acids Res 1992; 20: Alşehirli B, Gür M, Akçlı A, Geyik S, Bülbül B, Syr D, Yılmz M, Neyl A, Neyl M. Angiotensin converting enzyme gene ınsetion/deletion polymorphısm in migrine ptients. Turk Norol Derg 2009; 15: Kr I, Ozkok E, Aydin M, Orhn N, Cetinky Y, Gencer M, Kilic G, Tireli H. Combined effects of ACE nd MMP-3 polymorphisms on migrine development. Cephllgi 2007; 27: Lin JJ, Wng PJ, Chen CH, Yueh KC, Lin SZ, Hrn HJ. Homozygous deletion genotype of ngiotensin converting enzyme confers protection ginst migrine in mn. Act Neurol Tiwn 2005; 14: Rigt B, Hubert C, Alhenc-Gels F, Cmbien F, Corvol P, Soubrier F. An insertion/deletion polymorphism in the ngiotensin I-converting enzyme gene ccounting for hlf the vrince of serum enzyme levels. J Clin Invest 1990; 86: Mrkus HS, Brley J, Lunt R, Blnd JM, Jeffery S, Crter ND, Brown MM. Angiotensin-converting enzyme gene deletion polymorphism. A new risk fctor for lcunr stroke but not crotid therom. Stroke 1995; 26: Cmbien F, Poirier O, Lecerf L, Evns A, Cmbou JP, Arveiler D, Luc G, Brd JM, Br L, Ricrd S, Tiret L, Amouyel P, Alhenc-Gels F, Soubrıer F. Deletion polymorphism in the gene for ngiotensin-converting enzyme is potent risk fctor for myocrdil infrction. Nture 1992; 15;359: Skidgel RA, Erdös EG. Angiotensin converting enzyme (ACE) nd neprilysin hydrolyze neuropeptides: brief history, the beginning nd follow-ups to erly studies. Peptides 2004; 25: Mrtelletti P, Cugini P, Letizi C, Di Plm L, Bttisti P, Grnt M, Scvo D, Gicovzzo M. Chronopthology for ngiotensin converting enzyme circdin rhythm in migrine. Chronobiologi 1990; 17: de O S Mnsur T, Gonçlves FM, Mrtins-Oliveir A, Specili JG, Dch F, Lcchini R, Tnus-Sntos JE. Inducible nitric oxide synthse hplotype ssocited with migrine nd ur. Mol Cell Biochem 2012; 364: Firchild TA, Fulton D, Fontn JT, Grtton JP, McCbe TJ, Sess WC. Acidic hydrolysis s mechnism for the clevge of the Glu(298)Asp vrint of humn endothelil nitric-oxide synthse. J Biol Chem 2001; 276:

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

KOBAYLARDA GENTAMİSİN'İN KARACİĞER TOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI : E VİTAMİNİ'NİN ETKİSİ

KOBAYLARDA GENTAMİSİN'İN KARACİĞER TOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI : E VİTAMİNİ'NİN ETKİSİ NKR TIP MECMUSI (THE JOURNL OF THE FCULTY OF MEDICINE) Voİ. 48 : 191-198, 1995 KOBYLRD GENTMİSİN'İN KRCİĞER TOKSİTESİNİN RŞTIRILMSI : E VİTMİNİ'NİN ETKİSİ Orhn Cnbolt* Mustf Kvutcu* Serdr Öztürk* Ekmel

Detaylı

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU PAROKSETİNİN KAN GLUKOZ DÜZEYİNDE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLERİN OLASI MEKANİZMALARININ ARAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Murt Kesim Krdeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fkültesi Frmkoloji Anilim Dlı -TRABZON KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN

Detaylı

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l e r Ar þ t ý r m Comprison of Intubtion with Double Lumen nd Single Lumen Tube in Terms of Hemodynmic Response l n i j ri O O i g in Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübsyonun Hemodinmik Ynıt Açısındn

Detaylı

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (0) 010, 104-10 GETİRİ VOLATİLİTESİ-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI ÜZERİNDE AMPİRİK BİR UYGULAMA RETURN VOLATILITY-TRADING VOLUME RELATIONSHIP: AN EMPIRICAL

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

Comparison of ATP-MgCl 2. and Methylprednisolone in Experimentally Induced Spinal Cord Trauma l

Comparison of ATP-MgCl 2. and Methylprednisolone in Experimentally Induced Spinal Cord Trauma l e r Ar þ t ý r m Comprison of nd Methylprednisolone in Experimentlly Induced Spinl Cord Trum l n i j ri O O i g in Deneysel Spinl Kord Trvmlrınd ve Metilprednizolonun Krşılştırılmsı h c r s Re l Deneysel

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Vn Tıp Dergisi: 13 (3):71-77,2006 Kekikğin Kollestrol Düzeyine Etkisi Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçnlrd Thymus fllx F. (kekik) Yprklrının Kn Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Hnefi Özbek*,

Detaylı

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3 Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB.20141014064600 Romtoid Artritli ve Ankilozn Sondilitli Hstlrd Adlimumb ve İnfiliksimb Kullnımının İnflmtuvr Belirteçler, Sitokinler ve Mtriks Metlloroteinz-3 Düzeylerine

Detaylı

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 2005,20(1):1-5 J. of Fc. of Agric., OMU, 2005,20(1):1-5 İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ Hsn TEMİZ A.Kdir HURŞİT Ondokuz

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

E Vitamini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtica dioica L. nin Phalloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri

E Vitamini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtica dioica L. nin Phalloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri Özbek ve rk. Vn Tıp Dergisi: 12 (1):16-21, 2005 E Vitmini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtic dioic L. nin Phlloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri Hnefi Özbek*, İlys Tuncer**, Hluk Dülger***, Serdr

Detaylı

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi Poli(3,8-diminoenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimysl Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi ÖZET Bircn Hspult 1*, Ahmet Fert Üzdürmez 2, Fhriye Srı 1,Hndn Gülce 1,

Detaylı

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*)

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*) Attürk Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (3): 313-326 Muhsebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmlr Özgü Fktörlerin Etkisi (*) Bülent AKKAYA (**) Hüseyin AKTAŞ (***) Öz: Muhsebe bilgilerinin

Detaylı

Parkinson Hastalığı ile α-sinüklein Geni Polimorfizmlerinin İlişkisinin Araştırılması

Parkinson Hastalığı ile α-sinüklein Geni Polimorfizmlerinin İlişkisinin Araştırılması İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI Parkinson Hastalığı ile α-sinüklein Geni Polimorfizmlerinin İlişkisinin Araştırılması Araş.Gör. Yener KURMAN İSTANBUL

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Syı : 13186036-010.07-/ b9 $~ fo/04/2013 Konu : eniz Kplumbğlrı Korum Çlışmlrı y- [TÜRKİYE CUMHURİYETİ! İCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi?

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi? Sosyl Medy Arçlrı Türkiye deki Grip Benzeri Hstlıklrı Sptybilmek için kullnılbilir mi? Bşk OĞUZ YOLCULAR, Selen BOZKURT, Uğur BİLGE, Deniz ÖZEL, 1. Giriş Biyoisttistik ve Tıbbi Bilişim AD, Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Kriz Dergisi 1(3): 129-133 HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Dr. Ahmet Rıft ŞAHİN*, Dr. Aysen ÖZKAN** Özet: İntihr girişimi nedeniyle medikl vey cerrhi tedvi gerektiren 3 hstnın dosylrı incelendi.

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YILLAR 00 003 00 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 3 1 1 1 3 YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YÜZDE: Bir syının yüzde sı= dır ÖRNEK(1) % i 0 oln syıyı bullım syımız olsun 1 = 0 = 0 ÖRNEK() 800 ün % ini bullım

Detaylı

Fonksiyonel özelliklere sahip probiyotik incir uyutması tatlısı üretimi

Fonksiyonel özelliklere sahip probiyotik incir uyutması tatlısı üretimi SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt, 1. Syı, s. 147-153, 2013 SAU J. Sci. Vol 17, No 1, p. 147-153, 2013 Fonksiyonel özelliklere ship proiyotik incir uyutmsı ttlısı üretimi Meryem Hut 1*, Ahmet Ayr 1 ÖZET 1 Skry

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Yüksek kolesterollü diyetle beslenen sıçanlarda Foeniculum vulgare P. mill. (rezene) tohumlarının kan kolesterol seviyesi üzerine etkisi

Yüksek kolesterollü diyetle beslenen sıçanlarda Foeniculum vulgare P. mill. (rezene) tohumlarının kan kolesterol seviyesi üzerine etkisi Yüksek kolesterollü diyetle beslenen sıçnlrd Foeniculum vulgre P. mill. (rezene) tohumlrının kn kolesterol seviyesi üzerine etkisi Hnefi Özbek 1, Nureddin Cengiz 2, Aydın Him 3, Serdr Uğrş 4, Fevzi Özgökçe

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2008,25(2):44-51 ISSN 1300-3496 DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kmile ULUKAPI Mustf ERKAN

Detaylı

b göz önünde tutularak, a,

b göz önünde tutularak, a, 3.ALT GRUPLAR Tnım 3.. bir grup ve G, nin boş olmyn bir lt kümesi olsun. Eğer ( ise ye G nin bir lt grubu denir ve G ile gösterilir. ) bir grup Not 3.. ) grubunun lt grubu olsun. nin birimi ve nin birimi

Detaylı

Dersin Adı Kodu Sınıf Hücre ve Doku Sistemleri TIP 102 1.SINIF/1. Yarıyıl / Güz 102 54 9

Dersin Adı Kodu Sınıf Hücre ve Doku Sistemleri TIP 102 1.SINIF/1. Yarıyıl / Güz 102 54 9 Dersin Adı Kodu Sınıf Teori Uygulm Hücre ve Doku Sistemleri TIP 2.SINIF/. Y / Güz 2 54 9 Önkoşullr Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve Anltım, Trtışm, Soru-Ynıt, İnterktif Sum,

Detaylı

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI Dilek ARDAÇ, Ebru MUĞALOĞLU Boğziçi Üniversitesi, Eğitim Fkültesi, OFMA Eğitimi Bölümü, İSTANBUL ÖZET: Çlışm bilimsel süreçlerin kznımını mçlyn

Detaylı

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa Türkiye VI. Ulusl Bhçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Zirt Fkültesi * Bhçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şnlıurf Seçilmiş Bzı Zerdli Genotiplerinin Polen Performnslrının Belirlenmesi Melike ÇETİNBAŞ 1,

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HİPERLİPİDEMİ TEDAVİSİ GÖREN HASTALARIN HASTALIK VE TEDAVİLERİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hzırlyn İhsn BÜYÜK Dnışmn Doç. Dr. M. Betül

Detaylı

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER TEOG Tm Syılr ve Mutlk Değer TAMSAYILAR Eksi sonsuzdn gelip, rtı sonsuz giden syılr tm syılr denir ve tm syılr kümesi Z ile gösterilir. Z = {...,,, 1,0,1,,,... } Tmsyılr kümesi ikiye yrılır: ) Negtif Tmsyılr:

Detaylı

Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz Gen Polimorfizmi

Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz Gen Polimorfizmi Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz Gen Polimorfizmi Prof. Dr. Süleyman DEMİR Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi XXIII. Ulusal Biyokimya Kongresi - Adana Nobel Ödülü Kardiyovasküler sistemde bir sinyal molekülü

Detaylı

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 PROBLEMLER İÇİNDEKİLER Syf No Test No ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 SAYI PROBLEMLERİ... 299-314... 01-08 YAŞ PROBLEMLERİ...

Detaylı

MUTLAK DEĞER. Sayı doğrusu üzerinde x sayısının sıfıra olan uzaklığına x in mutlak değeri denir ve x ile. gösterilir. x x. = a olarak tanımlanır.

MUTLAK DEĞER. Sayı doğrusu üzerinde x sayısının sıfıra olan uzaklığına x in mutlak değeri denir ve x ile. gösterilir. x x. = a olarak tanımlanır. gösterilir. MUTLAK DEĞER Syı doğrusu üzerinde syısının sıfır oln uzklığın in mutlk değeri denir ve ile B O A 0 OA = OB =, 0 =, < 0 olrk tnımlnır. < 0 < y için y = y işleminin eşitini bulunuz. < 0 için

Detaylı

Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Katkısı

Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Katkısı DAHİLİ BİLİMLER / MEDICAL SCIENCES Arştırm Mklesi / Reserch Article Ankr Üniversitesi Tıp Fkültesi Mecmusı 2009, 62(4) Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Ktkısı Contribution of

Detaylı

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında ORAN ORANTI syısının 0 dn frklı oln b syısın ornı :b vey olrk gösterilir. b İki vey dh fzl ornın eşitlenmesiyle oluşn ifdeye orntı denir. b =c d ifdesine ikili orntı denir. Bir orntı orntı sbitine eşitlenerek

Detaylı

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr Selçuk Üniversitesi ISSN 130/6178 Journl of Technicl-Online Volume 10, Number:1-011 Cilt 10, Syı:1-011 ÇAPRAZ İLİŞKİ METODUYLA İRİS TANIMA Ferruh YILDIZ,*, Nurdn Akhn BAYKAN b Selçuk Üniversitesi, Hrit

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l e r Ar þ t ý r m Evlution of Autoimmunity in Ptients with Primry Cutneous Vsculitis l n i j ri O O i g in Primer Kutnöz Vskülitli Hstlrd Otoimmünitenin Değerlendirilmesi h c r s Re l Primer Kutnöz Vskülit

Detaylı

TG 10 ÖABT KİMYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 29 Haziran 2014 Pazar

TG 10 ÖABT KİMYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 29 Haziran 2014 Pazar KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 9 Hzirn 4 Pzr TG ÖABT KİMYA Bu testlerin her hkkı sklıdır. Hngi mçl olurs olsun, testlerin tmmının vey bir kısmının İhtiyç Yyıncılık

Detaylı

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar Türk. bitki kor. derg (1935), 9 : 247-253 ISSN 0254-5454 EgeBölgesi turuntoillerinde zrr ypn Knlı blsır ([ eropistes rus[i L)'nın kimysl svı metotlrı üzerinde rlllrmlr E. Pervin ÖNDER* Orhn ULU* Aydın

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Matris Cebiri...3. Elementer İşlemler Determinantlar Lineer Denklem Sistemleri Vektör Uzayları...

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Matris Cebiri...3. Elementer İşlemler Determinantlar Lineer Denklem Sistemleri Vektör Uzayları... İÇİNDEKİLER Ön Söz... Mtris Cebiri... Elementer İşlemler... Determinntlr...7 Lineer Denklem Sistemleri...8 Vektör Uzylrı...6 Lineer Dönüşümler...48 Özdeğerler - Özvektörler ve Köşegenleştirme...55 Genel

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

SÜREKLİ REJİM ENERJİ DENGESİ MODELİNE GÖRE ISIL KONFOR BÖLGELERİ

SÜREKLİ REJİM ENERJİ DENGESİ MODELİNE GÖRE ISIL KONFOR BÖLGELERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2003 : 9 : 1 : 23-30 SÜREKLİ

Detaylı

İNEKLERDE SPONTAN OVİDUKT KASILIMLARI ÜZERİNE NİTRİK OKSİTİN ETKİSİNİN İN VİTRO OLARAK BELİRLENMESİ

İNEKLERDE SPONTAN OVİDUKT KASILIMLARI ÜZERİNE NİTRİK OKSİTİN ETKİSİNİN İN VİTRO OLARAK BELİRLENMESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNEKLERDE SPONTAN OVİDUKT KASILIMLARI ÜZERİNE NİTRİK OKSİTİN ETKİSİNİN İN VİTRO OLARAK BELİRLENMESİ Okty YILMAZ DOĞUM ve JİNEKOLOJİ ANABİLİM DALI

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Andolu Trım Bilimleri Dergisi Andolu Journl of Agriculturl Sciences http://dergiprk.ulkim.gov.tr/omunjs Arştırm/Reserch Andolu Trım Bilim. Derg./Andolu J Agr Sci, 3 (215) 6-67 ISSN: 138-875 (Print) 138-8769

Detaylı

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Myıs 15 GİZLİ Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Giriş Myıs 15 Giriş LYTR, yönetii seçimi ve yönetim eerileri geliştirme ile ilgili kişilik konulrın odklnır. Bu rpor, profesyonel

Detaylı

GENELLEŞTİRİLMİŞ FRACTİONAL İNTEGRALLER İÇİN FENG Qİ TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ ÜZERİNE. Abdullah AKKURT 1, Hüseyin YILDIRIM 1

GENELLEŞTİRİLMİŞ FRACTİONAL İNTEGRALLER İÇİN FENG Qİ TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ ÜZERİNE. Abdullah AKKURT 1, Hüseyin YILDIRIM 1 IAAOJ, Scietific Sciece, 23,(2), 22-25 GENELLEŞTİRİLMİŞ FRACTİONAL İNTEGRALLER İÇİN FENG Qİ TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ ÜZERİNE Adullh AKKURT, Hüseyi YILDIRIM Khrmmrş Sütçü İmm Üirsitesi, Fe-Edeiyt Fkültesi

Detaylı

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler Derleme 84 İntrvezikl Bcillus Clmette-Guerin Uygulmsı ile Mesnede Oluşn Ultrstrüktürel Değişiklikler Gökhn Sönmez, Adullh Demirtş Erciyes Üniversitesi Tıp Fkültesi, Üroloji Anilim Dlı, Kyseri, Türkiye

Detaylı

KESİTSEL ARAŞTIRMALAR

KESİTSEL ARAŞTIRMALAR KESİTSEL RŞTIRMLR KESİTSEL RŞTIRMLR PREVLNS RŞTIRMSI DURUM SPTM RŞTIRMSI ROSSSETIONL STUDY ROSSSETIONL SURVEY PREVLNE STUDY BSELINE SURVEY 1 2 Kesitsel çalışmalar, belirli bir populasyonda, belirli bir

Detaylı

SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 5,(3):7-33 J. of F. of Agri., OMU, 5,(3):7-33 SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ Bill CEMEK G.O.Ü. Zirt Fkültesi

Detaylı

Askorbik Asit ve Alfa-Tokoferol ün Karbon Tetraklorürle Oluşturulmuş Akut Karaciğer Toksisitesi Modelinde Karaciğeri Koruyucu Etkisi

Askorbik Asit ve Alfa-Tokoferol ün Karbon Tetraklorürle Oluşturulmuş Akut Karaciğer Toksisitesi Modelinde Karaciğeri Koruyucu Etkisi Byrm ve rk. Vn Tıp Dergisi: 11 (2):32-38, 2004 Askorik Asit ve Alf-Tokoferol ün Kron Tetrklorürle Oluşturulmuş Akut Krciğer Toksisitesi Modelinde Krciğeri Koruyucu Etkisi İrfn Byrm*, Hnefi Özek**, Serdr

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 11. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 11. SINIF TEST SORULARI EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 7. MATEMATİK YARIŞMASI. SINIF TEST SORULARI. + işleminin sonucu kçtır? 5 5 A) 0 B) 0 C) 0 7 D) 0 9 E). y = x x + prbolünün y = x doğrusun en ykın noktsının koordintlrı toplmı

Detaylı

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu ES KLAVUZU Atriyl fibrilsyon tedvi kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği nin (ES) Atriyl Fibrilsyon Tedvisi İçin Görev Grubu Avrup Klp Ritmi irliği nin (EHRA) özel ktkısı ile geliştirilmiştir. Avrup Krdiyotorsik

Detaylı

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu hastaları ile Madde Kullanım Bozukluğu hastalarında Sürekli Performans Testi çalışması (CASP)

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu hastaları ile Madde Kullanım Bozukluğu hastalarında Sürekli Performans Testi çalışması (CASP) Dikkt Eksikliği ve Hiperktivite Bozukluğu hstlrı ile Mdde Kullnım Bozukluğu hstlrınd Sürekli Performns Testi çlışmsı (CASP) III Interntionl Congress on Dul Disorders 24 Ekim 2013 Shrlene Kye 1, Adv (Peled)

Detaylı

ÖMER YAPRAK. Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı. Yrd. Doç. Dr. Ali ECE 2009 Her hakkı saklıdır

ÖMER YAPRAK. Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı. Yrd. Doç. Dr. Ali ECE 2009 Her hakkı saklıdır Sivs İli Hfik İlçesinde Açıkt ve Örtültınd Domtes Yetiştiriciliğinde Erkencilik ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi ÖMER YAPRAK Yüksek Lisns Tezi Bhçe Bitkileri Anbilim Dlı Yrd. Doç. Dr. Ali ECE 2009

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases e r Ar þ t ý r m Eş zmnlı Bilterl Spontn Pnömotorks: 11 Olgunun Retrospektif Anlizi l n i j ri O O i g in Simultneus Bilterl Spontneus Pneumothorces: A Retrospective Anlysis of 11 Cses h c r s Re l Bilterl

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA KURUMSAL YÖNETİMŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. İlker H. ÇARIKÇI Süleymn Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Doç. Dr. Şeref KALAYCI

Detaylı

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 0 DENEME SINAVI ISBN 97-0--07- Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem Akdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem Akdemi Yy. Eğt. Dn. Hizm. Tic. Ltd. Şti

Detaylı

Demiryolu Titreşimlerinin Konfora Etkisinin Örnek Hatlarda İncelenmesi *

Demiryolu Titreşimlerinin Konfora Etkisinin Örnek Hatlarda İncelenmesi * KISA BİLDİRİ İMO Teknik Dergi, 009 4811-4815, Yzı 314, Kıs Bildiri Demiryolu Titreşimlerinin Konfor Etkisinin Örnek Htlrd İncelenmesi * Zübeyde ÖZTÜRK* Turgut ÖZTÜRK** Hluk EROL*** Veysel ARLI**** ÖZ

Detaylı

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR ÜNİTE - 7 BÖLÜM Polinomlr (Temel Kvrmlr) -. p() = 3 + n 6 ifdesi bir polinom belirttiğine göre n en z 5. p( + ) = + 4 + Test - olduğun göre, p() polinomunun ktsyılr toplmı p() polinomund terimlerin kuvvetleri

Detaylı

İşgücü İstemi (00002065529) Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir.

İşgücü İstemi (00002065529) Bu ilana Kişisel Durumu Normal olanlarla birlikte TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan) olanlar da başvurabilir. İşgücü İstei (00002065529) Bu iln Kişisel Duruu "Norl" olnlrl birlikte "TMY (Terorle Mücdelede Yrlnn)" olnlr d bşvurbilir. Bu işgücü istei, İŞKUR'un ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ biriinden iln ediliştir. TÜRKİYE

Detaylı

LİNEER CEBİR MATRİSLER: şeklindeki tablosuna mxn tipinde bir matris denir. [a ij ] mxn şeklinde gösterilir. m satır, n sütun sayısıdır.

LİNEER CEBİR MATRİSLER: şeklindeki tablosuna mxn tipinde bir matris denir. [a ij ] mxn şeklinde gösterilir. m satır, n sütun sayısıdır. LİNEER CEBİR MTRİSLER: i,,,...,m ve j,,,..., n için ij sılrının. m m...... n n mn şeklindeki tblosun mn tipinde bir mtris denir. [ ij ] mn şeklinde gösterilir. m stır, n sütun sısıdır. 5 mtrisi için ;

Detaylı

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ../. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİNİN Adı Soydı Sınıfı No Eğitimde fed edilecek fert yoktur. Mustf Keml ATATÜRK T.C... VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI Milli Eğitim Müdürlüğü. OKULU/LİSESİ

Detaylı

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye 4

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye 4 Arştırm Mklesi / Reserch Article Arch Neuropsychitr 2015; 52: 221-225 DOI 10.5152/np.2015.7607 Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OUAS) Oln Hstlrd Plzm Nitrit Düzeylerinin ve Oksidn-Antioksidn Durumlrının

Detaylı

Sürücü seçme ve değerlendirmede özbildirime dayalı psikolojik ölçeklerin yeri

Sürücü seçme ve değerlendirmede özbildirime dayalı psikolojik ölçeklerin yeri Ysk ve Durk Btıgün 235 Arştırm / Originl rticle Sürücü seçme ve değerlendirmede özildirime dylı psikolojik ölçeklerin yeri Yeşim YASAK, 1 2 Ayşegül DURAK BATIGÜN ÖZET Amç: Bu çlışmnın mcı, trfik psikolojisi

Detaylı

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Syı 3, 92-97, 2015 Süleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 92-97, 2015 DOI: 10.19113/sdufed.04496

Detaylı

Yukarıda belirtilen üye firmalarımız 26 proje ile ankete katkıda bulunmuştur. Projelerin büyüklüğü toplam 1.995.800 m 2 olmuştur.

Yukarıda belirtilen üye firmalarımız 26 proje ile ankete katkıda bulunmuştur. Projelerin büyüklüğü toplam 1.995.800 m 2 olmuştur. TOPLANTI BİLGİ NOTU RAPOR TARİH 18.07.2014 SAAT 09.00-10.00 NO: 1 YER MTMD ATAŞEHİR KONU Yurt Dışı Projelerde Mlzeme Alım Anketi DÜZENLEYEN Nezih GİRAY Meknik Teist Mütehhitleri Derneği üyelerine yönelik

Detaylı

TIKIZ ŞEKİL BETİMLEYİCİLERİ

TIKIZ ŞEKİL BETİMLEYİCİLERİ TIIZ ŞEİL BETİMLEYİCİLERİ Nfiz ARICA ve Ftoş YARMAN-VURAL Bildiri onusu : İMGE İŞLEME Sorumlu Yzr : Ftoş T. YARMAN-VURAL Adres : Bilgisyr Mühendisliği Bölümü Ort Doğu Teknik Üniversitesi 653 Eskişehir

Detaylı

İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ

İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ Snem ALKİBAY *, slkiby@gzi.edu Aytül Dğlı EKMEKCİ, yekmekci@pu.edu.tr Bu çlışmd spor kulüplerinin İnternet üzerindeki

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİLERİN HİZMET BEKLENTİLERİ VE MEMNUNİYET (TATMİN) DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DA BİR ARAŞTIRMA.

OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİLERİN HİZMET BEKLENTİLERİ VE MEMNUNİYET (TATMİN) DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DA BİR ARAŞTIRMA. OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİLERİN HİZMET BEKLENTİLERİ VE MEMNUNİYET (TATMİN) DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DA BİR ARAŞTIRMA Okty EMİR Doktor Tezi Dnışmn: Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA Afyonkrhisr 2007

Detaylı

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Arlık GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Giriş Arlık Giriş Bu rpor profesyonel yrgı ile kullnılmlıdır. İçerdiği ifdeler; mülktlr, iyogrfik veriler ve diğer değerlendirme sonuçlrı

Detaylı

Sigma 28, 124-137, 2010 Review Paper / Derleme Makalesi ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SPATIAL DECISION MAKING

Sigma 28, 124-137, 2010 Review Paper / Derleme Makalesi ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SPATIAL DECISION MAKING Journl of Engineering nd Nturl Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigm 28, 24-37, 200 Review Pper / Derleme Mklesi ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SPATIAL DECISION MAKING Dery ÖZTÜRK*, Ftmgül

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı

DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİT

DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİT DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİT BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER. Kznım : Gerçek syılr kümesinde birinci dereceden eşitsizliğin özelliklerini belirtir.. Kznım : Gerçek

Detaylı

1990 ÖYS 1. 7 A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 52 B) 54 C) 55 D) 56 E) 57

1990 ÖYS 1. 7 A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 52 B) 54 C) 55 D) 56 E) 57 99 ÖYS. si oln si kçtır? A) 9 B) 8 C) D) 6 E) 5 6. Bir nın yşı, iki çocuğunun yşlrı toplmındn üyüktür. yıl sonr nın yşı, çocuklrının yşlrı toplmının ktı olcğın göre ugün kç yşınddır? A) 5 B) 5 C) 55 D)

Detaylı

"DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" trfındn 49, Türkiye Jeoloji Kurultyı

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi Kesir.. Trlı lnı gösteren kesri bulunuz. kesrini ile genişlettiğimizde elde edilecek kesri bulunuz.. Yndki şekilde bir bütün 8 eş prçy bölünmüş ve bu prçlrdn tnesi trnmıştır. Trlı lnı gösteren kesir syısı

Detaylı

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI Hzırlynlr: B. Demir Öner Sime

Detaylı

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre SORU 1 : Bhr, t=1,3,5. yıllrın sonund 1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon oluşturmuştur. Üç ylığ dönüştürülebilir nominl iskonto ornı 4/41 olrk verildiğine göre, bu fonun 7. yıl sonundki birikimli değeri,

Detaylı

BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ

BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ BÖLÜM : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ (Rndom Vribles Giriş: Bölüm de olsılık fonksionu, denein örneklem uzını oluşurn sonuçlrın erimleri ile belirleniordu. Örneğin; iki zr ıldığınd, P gelen 6 olsı sırlı ikilinin

Detaylı

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik Anliz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik

Detaylı

Vektörler ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Yrd.Doç.Dr.Nevin MAHİR

Vektörler ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Yrd.Doç.Dr.Nevin MAHİR Vektörler zr rd.doç.dr.nevin MAHİR ÜNİTE 3 Amçlr Bu üniteyi çlıştıktn sonr; Düzlemde vektör kvrmını öğrenecek, İki vektörün eşitliği, toplmı, doğrusl bğımlılığı ile bir vektörün bir gerçel syı ile çrpımı,

Detaylı

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ Gzi Üniv. Müh. Mim. Fk. Der. J. Fc. Eng. Arch. Gzi Univ. Cilt 4, No, 9-36, 009 Vol 4, No, 9-36, 009 TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

Detaylı

ASİT-BAZ TEORİSİ. (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustafa DEMİR. M.DEMİR(ADU) ASİT-BAZ TEORİSİ (titrasyon) 1

ASİT-BAZ TEORİSİ. (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustafa DEMİR. M.DEMİR(ADU) ASİT-BAZ TEORİSİ (titrasyon) 1 ASİT-BAZ TEORİSİ (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustf DEMİR M.DEMİR(ADU) 009-05-ASİT-BAZ TEORİSİ (titrsyon) 1 Arhenius (su teorisi) 1990 Asit: Sud iyonlştığınd iyonu veren, bz ise O - iyonu veren mddelerdir. Cl,NO,

Detaylı

BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ

BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ Seher Küçüközkn 1, Sibel Bulut 2, Gülsemin Şhin 3 1 Aşçı Bekirliköyü İÖO, Pozntı, Adn 2 Cumhuriyet YİBO, Kht, Adıymn 3 Akmeşe YİBO, Koceli

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

ZOONOTİK ENFEKSİYONLARDAN Q ATEŞİ, LİSTERİOZ, TOKSOPLAZMOZ VE KİSTİK EKİNOKOKKOZ'UN RİSK GRUBUNDA SEROPREVALANSININ ARAŞTIRILMASI

ZOONOTİK ENFEKSİYONLARDAN Q ATEŞİ, LİSTERİOZ, TOKSOPLAZMOZ VE KİSTİK EKİNOKOKKOZ'UN RİSK GRUBUNDA SEROPREVALANSININ ARAŞTIRILMASI Arştırm Mklesi/Originl Article ZOONOTİK ENFEKSİYONLARDAN Q ATEŞİ, LİSTERİOZ, TOKSOPLAZMOZ VE KİSTİK EKİNOKOKKOZ'UN RİSK GRUBUNDA SEROPREVALANSININ ARAŞTIRILMASI Investigtion of Q fever, Listeriosis, Toxoplsmosis

Detaylı