TrueScience RespiFinder Identification Panels

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TrueScience RespiFinder Identification Panels"

Transkript

1 TrueScience RespiFinder Identification Panels HIZLI REFERANS KARTI Güvenlik ve biyolojik tehlike yönergeleri için TrueScience RespiFinder Identification Panels Protocol (PN ) Safety kısmına bakın. Uyarılar ve önlemler için, TrueScience RespiFinder Identification Panels Product Insert'e (PN ) başvurun. Tüm kimyasallarda, SDS'yi (Güvenlik Bilgi Formu) okuyun ve kullanma talimatlarını takip edin. Uygun bir koruyucu gözlük takın, koruyucu kıyafet giyin ve eldiven takın. TrueScience RespiFinder Identification Panels hakkında ilave bilgi için, respifinderlit adresine gidin. TrueScience RespiFinder Identification Panels kullanım kılavuzlarını indirmek için, adresine gidin ve ardından Literature/Support sekmesini seçin. Bu hızlı referans kartı aşağıdakileri kapsar: Paneller Ürün açıklaması ve prensipler Kullanım amacı Destek alın Başlamadan önce: bir kereye mahsus işlemler Prosedür Paneller Bu hızlı referans kartı aşağıdaki TrueScience RespiFinder Identification Panels'i kapsar: Panel Saklama TrueScience RespiFinder 15 Viral Identification Panel 50 test TrueScience RespiFinder 19 Pathogen Identification Panel 50 test Ürün açıklaması ve prensipler TrueScience RespiFinder Identification Panels, solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan patojenleri belirlemek ve birbirinden ayırt etmek için multipleks PCR testini kullanır. TrueScience RespiFinder Identification Panels testi bir birleştirilmiş ters transkripsiyon/pcr adımı (virus RNA'sını cdna'ya dönüştürmek ve hedef DNA/cDNA'yı güçlendirmek için), bir prob hibridizasyon adımı ve bir prob ligasyon/ amplifikasyon adımını içerir. Gerçek negatif örnekler ile nükleik asit yıkılımı, PCR inhibisyonu veya kullanma hatalarının neden olduğu yalancı negatifleri ayırt etmek için teste bir Internal Amplification Control (IAC) dahil edilmiştir. Hedefler, kapiller elektroforezin kullanıldığı DNA boyutlandırma fragmanı analizi yoluyla tespit edilebilir. İlave bilgi için, TrueScience RespiFinder Identification Panels Protocol'e (PN ) başvurun. Panel Tespit edilen patojenler Hedef prob setlerinin sayısı Prob boyu aralığı TrueScience RespiFinder 15 Viral Identification Panel TrueScience RespiFinder 19 Pathogen Identification Panel 14 RNA virüsü ve 1 DNA virüsü 15 artı IAC 163 ila 498 nükleotid 14 RNA virüsü, 1 DNA virüsü ve 4 bakteri 19 artı IAC Kullanım amacı TrueScience RespiFinder Identification Panels, saflaştırılmış nükleik asitlerden sık görülen solunum yolu patojenlerini aynı anda belirlemeyi ve tanımlamayı amaçlayan kalitatif çok parametreli testlerdir. Girilen örnek, solunum yolu enfeksiyonları şüphesi bulunan hastalardan alınan nazofarengeal sürüntüler, burun aspiratları, balgam ve bronko-alveoler lavajlardan (BAL) elde edilen ve saflaştırılan total nükleik asitlerdir. Klinik örneklerin hazırlanması panellerin kapsamından ayrı bir süreçtir; örnekleri hazırlamak ve nükleik asitleri elde etmek ve saflaştırmak için uygun yöntemleri veya ürünleri kullanın.

2 TrueScience RespiFinder Identification Panels, diğer klinik ve laboratuar bulgularıyla birlikte kullanıldığında, solunum yolu enfeksiyonu tanısında yardımcı olur. Negatif sonuçlar viral veya bakteriyel solunum yolu enfeksiyonunun yokluğunu kesin olarak göstermez; negatif sonuçlar tanı, tedavi veya diğer tedavi kararlarının tek dayanağı olarak kullanılmamalıdır. Pozitif sonuçlar, diğer patojenlerle eş zamanlı enfeksiyon olasılığını ortadan kaldırmaz. Tespit edilen patojen(ler) hastalığın kesin nedeni olmayabilir. Kesin tanıya klinik durumla ilgili diğer laboratuar testleri ve değerlendirme dahil edilmelidir. Performans özellikleri alınan onaylanmış EQA panelleriyle belirlenmiştir. Bu ürün laboratuar çalışanları tarafından kullanılmalıdır ve Life Technologies firmasından sağlanabilen belirli cihazlar ve veri analiz yazılımıyla kullanımı amaçlanmaktadır. Destek alın Tüm bölgelere ait en son hizmetler ve destek bilgileri için, adresine gidin ve ardından Support için linki tıklayın veya yerel Life Technologies temsilcinizle irtibat kurun. Başlamadan önce: bir kereye mahsus işlemler Çalışma alanlarını hazırlama Kontaminasyonu önlemek için, deneme niteliğindeki faaliyetleri ayrı alanlarda yapmanız kesinlikle önerilir. Ayrıntılar için TrueScience RespiFinder Identification Panels Protocol'e (PN ) başvurun. Termal işlem cihazını programlama Termal işlem cihazını aşağıdaki üç programla programlayın: 1. Ters transkripsiyon ve PCR programı 2. Prob hibridizasyon programı 3. Ligasyon ve PCR programı Aşama Sıcaklık Süre (dd:ss) Aşama Sıcaklık Süre (dd:ss) Aşama Sıcaklık Süre (dd:ss) Ters transkripsiyon Aktif hot-start Taq Döngü: 30 döngü Veri toplama yazılımını kurma 50 C 30:00 DNA denatürasyonu 95 C 15:00 Prob hibridizasyonu 98 C 10:00 Prob ligasyonu 54 C 15:00 60 C 60:00 İlk denatürasyon 95 C 2:00 94 C 00:30 Bekleme 60 C Doğrudan Döngü: 94 C 0:30 55 C 00:30 bir sonraki 33 döngü adımla 60 C 0:30 72 C 01:00 devam edin 72 C 1:00 Bekleme 20 C Doğrudan bir sonraki adımla devam edin veya saklayın 1 haftaya kadar 4 C veya daha uzun sürelerde 20 C sıcaklıkta saklayın. Bekleme 20 C Doğrudan kapiller elektroforezle devam edin veya saklayın TrueScience RespiFinder Identification Panels'leri ilk kez kullanmadan önce, 3130/3130xl Data Collection Software v3.0 veya v3.1'i veya 3500 Data Collection Software v1.0'ı kurun. Talimatlar için TrueScience RespiFinder Identification Panels Software Setup and Data Analysis User Guide'a (PN ) başvurun. Kullanım kılavuzunu indirmek için, adresine gidin ve ardından Literature/Support sekmesini seçin. 2

3 Prosedür 1 Total nükleik asitleri elde edin ve lizise uğratılmış örneklere Internal Amplification Control'ü (IAC) ilave edin a. Klinik örnekleri toplayın. Kılavuz bilgiler için TrueScience RespiFinder Identification Panels Protocol'e (PN ) başvurun. b. (Önerilen) Örnekler visközse ve/veya katı hücre bileşenleri içeriyorsa, örnekleri ön-işleme tabi tutun. Ayrıntılar için TrueScience RespiFinder Identification Panels Protocol'e (PN ) başvurun. c. Uygun bir ekstraksiyon yöntemini kullanarak ve üretici talimatlarını takip ederek total nükleik asitleri (RNA ve DNA) elde edin. Onaylanmış ekstraksiyon yöntemleri için TrueScience RespiFinder Identification Panels Protocol'e (PN ) başvurun. Ekstraksiyon yöntemlerinin çoğunda, 200 µl örnek materyali kullanılması ve 100 µl elüsyon tamponunda ayrıştırılması önerilir. d. Örneğin lizis tamponuyla inkübasyonundan sonra, Internal Amplification Control'ü (IAC) ilave edin ve ardından iyice karıştırın. Her 100 µl elüsyon tamponu için 5 µl IAC ekleyin. ÖNEMLİ! Tüm ekstraksiyon protokolleri için, örneğin lizis tamponuyla inkübasyonunu tamamladıktan sonra IAC ilave edin. Örnek/lizis tamponu karışımına IAC'yi inkübasyon tamamlanmadan önce ilave ederseniz, örnekteki RNazlar ve DNazlar IAC'yi yıkarak yalancı negatiflerin elde edilmesine neden olacaktır. Lizis tamponu RNazları ve DNazları inhibe eder ve IAC'nin yıkılmasını önler. 2 RT/PCR Mix'i hazırlayın ve pipetleyin a. Aşağıdaki maddeleri çözün ve bunları buz üzerinde bekletin. Total nükleik asit (RNA ve DNA) şablonu Dilution Buffer 5 RT-PCR Buffer Pre-Amplification Primer Mix dntp Mix b. İşlediğiniz örneklerin sayısına ilaveten pipetleme esnasında meydana gelen kayıplara ait ilave hacim için yeterli RT/PCR Mix hazırlayın. Karışımı hazırlarken aşağıdaki reaktif kullanma kılavuzunu takip edin: RT-PCR Enzyme Mix için: Karışımı, saklama yerinden pipetleme işleminden hemen önce çıkarın. Karışımı 5 saniye süreyle santrifüjleyin, ardından pipete çekip boşaltarak nazikçe karıştırın. Karışımı kullanırken, düşük tutma hacmine sahip pipet uçları kullanın. Kullandıktan hemen sonra karışımı derhal saklama yerine götürün. Diğer tüm reaktifler ve total nükleik asit şablonu için: Kullanmadan hemen önce tüpleri vorteksleyin ve kısa süreyle santrifüjleyin. RT/PCR Mix bileşeni Reaksiyon başına hacim Dilution Buffer 5,5 µl 5 RT-PCR Buffer 5,0 µl Pre-Amplification Primer Mix 2,5 µl dntp Mix 1,0 µl RT-PCR Enzyme Mix 1,0 μl Reaksiyon başına RT/PCR Mix toplam 15 µl hacmi c. RT/PCR Mix'i kısa süreyle vorteksleyin, 0,2-mL PCR tüplerine 15 µl dağıtın ve ardından tüpleri kapatın. PCR Tüplerini buz üzerinde tutun. 3

4 3 Probe Hybridization Mix'i hazırlayın ve pipetleyin a. Dilution Buffer, Hybridization Buffer ve Probe Mix'i çözün, ardından tüm malzemeleri buz üzerinde bekletin. b. İşlediğiniz örneklerin sayısına ilaveten pipetleme esnasında meydana gelen kayıplara ait ilave hacim için yeterli Probe Hybridization Mix hazırlayın. Not: Kullanmadan hemen önce her reaktifi vorteksleyin ve kısa süreyle santrifüjleyin. Probe Hybridization Mix bileşeni Reaksiyon başına hacim Dilution Buffer 3,0 µl Hybridization Buffer 1,5 µl Probe Mix 1,5 µl Reaksiyon başına Probe Hybridization Mix toplam hacmi 6,0 µl c. Yeni 0,2-mL PCR tüplerine 6 µl Probe Hybridization Mix pipetleyin, tüpleri kapatın, ardından PCR tüplerini kullanılana kadar 4 C sıcaklıkta tutun. 4 5 Ters transkripsiyon ve PCR'ı kurun ve çalıştırın Prob hibridizasyonu kurun ve çalıştırın a. 15 µl RT/PCR Mix içeren her PCR tüpüne 10 µl total nükleik asit şablonu ilave edin. Nazikçe pipete çekip boşaltarak içeriği iyice karıştırın, ardından kısa süreyle santrifüjleyin. Termal işlem cihazının ön ısıtması tamamlanana dek PCR tüplerini buz üzerinde tutun. Not: Dahili laboratuar prosedürleriniz bir negatif kontrol çalışmanızı gerektiriyorsa, 10 µl DNaz/ RNaz-içermeyen suya 0,25 µl Internal Amplification Control ilave edin, ardından bu karışımı 15 µl RT/PCR Mix içeren bir PCR Tüpüne ilave edin. b. Ters Transkripsiyon/PCR Termal işlem cihazı programını başlatın. Sıcaklık 50 C'ye ulaştığında, PCR tüplerini termal işlem cihazına yerleştirin. a. Her ters transkripsiyon/pcr reaksiyonuna 100 µl steril su (sağlanmamıştır) ilave edin, ardından nazikçe pipete çekip boşaltarak iyice karıştırın. b. 6 µl Probe Hybridization Mix içeren her tüpe 2 µl seyreltilmiş ters transkripsiyon/pcr reaksiyonu ilave edin, ardından kısa süreyle santrifüjleyin. c. PCR tüplerini termal işlem cihazına yerleştirin, ardından Prob Hibridizasyon programını çalıştırın. ÖNEMLİ! Prob hibridizasyonunun son 60 dakikasında, TwoStep Mix'i hazırlayın. Prob hibridizasyonundan sonra, beklemeden ligasyon aşamasına ilerleyin ve PCR çalışmasını başlatın. Ligasyon ve PCR çalışmasına ilerlemeye hazır olana dek termal işlem cihazındaki PCR tüplerini 60 C'de tutun. 6 (Prob hibridizasyonu sırasında) TwoStep Mix'i hazırlayın Prob hibridizasyonu çalışmasının son 60 dakikasında, TwoStep Mix'i hazırlayın: a. TwoStep Buffer'ı çözün, ardından buz üzerinde bekletin. b. İşlediğiniz örneklerin sayısına ilaveten pipetleme esnasında meydana gelen kayıplara ait ilave hacim için yeterli TwoStep Mix hazırlayın. Kullanana dek karışımı buz üzerinde tutun. Karışımı hazırlarken aşağıdaki reaktif kullanma kılavuzunu takip edin: Ligase Enzyme ve Taq Polymerase için: Her bir reaktifi, saklama yerinden pipetleme işleminden hemen önce çıkarın. Her reaktifi 5 saniye süreyle santrifüjleyin, ardından nazikçe pipete çekip boşaltarak her reaktifi karıştırın. Bu reaktifleri kullanırken, düşük tutma hacmine sahip uçları kullanın. Kullandıktan hemen sonra reaktifleri derhal saklama yerine götürün. 4

5 TwoStep Buffer'ı pipetlemeden önce vorteksleyin ve kısa süreyle santrifüjleyin. TwoStep Mix bileşeni Reaksiyon başına hacim TwoStep Buffer 30,6 µl Ligase Enzyme 1,0 µl Taq Polymerase 0,4 µl Reaksiyon başına TwoStep Mix toplam hacmi 32,0 µl 7 (Prob hibridizasyonundan hemen sonra) Ligasyon ve PCR'ı ayarlayın ve çalıştırın Prob hibridizasyonu çalışmasından hemen sonra: a. Prob hibridizasyonu programını durdurun ve Ligasyon ve PCR programını bekletmeden çalıştırın. b. Termal işlem cihazının sıcaklığı 54 C'ye ulaştığında, termal işlem cihazı bloğunun sıcaklığını 54 C'de tutumak için Pause öğesine basın. c. Ligasyon ve PCR için prob hibnridizasyon reaksiyonlarını hazırlayın: 1. Prob hibridizasyon reaksiyonlarını termal işlem cihazından çıkarın. 2. Her 8 µl prob hibridizasyon reaksiyonuna 32 µl TwoStep Mix ilave edin. 3. Tüpleri tekrar termal işlem cihazına yerleştirin. Not: Çok sayıda reaksiyonu çalışıyorsanız, 7c adımını gruplar halinde gerçekleştirin. Örneğin, 8-şeritli tüpleri kullanıyorsanız, 8 reaksiyonu çıkarın, TwoStep Mix ilave edin, ardından sonraki 8 reaksiyonu çıkarmadan önce termal işlem cihazındaki tüpleri değiştirin. d. Durdurulmuş Ligasyon ve PCR programını beklemeden yeniden başlatın. 8 Kapiller elektroforezi gerçekleştirin a. Boy standardı, formamid ve PCR ürününü birleştirin: 1. Aşağıdakileri birleştirin ve iyice karıştırın. İşlediğiniz örneklerin sayısına ilaveten pipetleme esnasında meydana gelen kayıplara ait ilave hacim için yeterli hacim hazırlayın. Size Standard Mix bileşeni Reaksiyon başına hacim (PCR ürünü veya reference marker) GeneScan 600 LIZ Size Standard (PN ) 0,5 µl Hi-Di Formamide (PN ) 10,0 µl Reaksiyon başına Size Standard Mix toplam hacmi 10,5 µl kuyucuklu optik plakta, gerekli sayıda kuyucuğun her birine 10,5 µl Size Standard Mix pipetleyin. 3. (Önerilen) Size Standard Mix içeren kuyucuklardan birine 1 µl Reference Marker (FAM ) pipetleyin. Karıştırmak için pipeti kullanın. 4. Her örnek PCR ürünü için: 45 µl deiyonize suda 5 µl örnek PCR ürünü seyreltin. Size Standard Mix içeren bir kuyucuğa 1 µl seyreltilmiş örnek PCR ürününü pipetleyin, ardından karıştırmak için pipeti kullanın. Not: Bazı durumlarda (örneğin, yüksek virüs yükü), ölçek dışı tepe değerlerini önlemek için PCR ürünü ilaveten seyreltmek gerekebilir. İlave bilgi için TrueScience RespiFinder Identification Panels Protocol'e başvurun. 5. Plağı uygun bir kapla kapatın. 5

6 9 Verileri analiz edin ve yorumlayın b. Örnek plağını çalışın 1. Sıvının kuyucukların tabanına gelmesi ve hava kabarcıklarını uzaklaştırmak için plağı 1000 g'de 10 saniye süreyle santrifüjleyin. 2. Plağı genetik analizöre yükleyin, veri toplama yazılımını TrueScience RespiFinder Identification Panels Software Setup and Data Analysis User Guide'da (PN ) açıklanan şekilde kurun, ardından plakla irtibatlayın ve çalışmayı başlatın. Önerilen analiz ayarları, paneller ve binset'leri kullanarak verileri analiz etmek suretiyle patojen aday durumu tanımlaması yapın. Talimatlar için, TrueScience RespiFinder Identification Panels Software Setup and Data Analysis User Guide'a (PN ) başvurun. Life Technologies, her laboratuarın kendi yorumlama ve raporlama prosedürleri ve kriterlerini geliştirmesini önerir. 6

7 7

8 Not for sale in U.S.A. Yasal Uyarı Bu veya herhangi diğer tanı panelinden elde edilen sonuçlar sadece genel klinik tablo bağlamında kullanılmalı ve yorumlanmalıdır. Life Technologies verilmiş olan herhangi bir klinik kararın sorumluluğunu kabul etmez. Life Technologies, bu kılavuzun TrueScience RespiFinder Identification Panels kullanılarak elde edilecek tüm olası sonuçların kapsamlı bir özeti olduğunu beyan etmemektedir. Bu kılavuzun kullanım amacı sadece hatırlamaya yardımcı olmaktır. Test sonuçlarının klinik yorumunda kullanılmaz. Laboratuarlar testin sonuçlarının kendi bünyelerinde geliştirdikleri yerel prosedürlere göre yorumlamalı ve raporlamalıdır. Information in this document is subject to change without notice. APPLIED BIOSYSTEMS DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH RESPECT TO THIS DOCUMENT, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THOSE OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. TO THE FULLEST EXTENT ALLOWED BY LAW, IN NO EVENT SHALL APPLIED BIOSYSTEMS BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT, TORT, WARRANTY, OR UNDER ANY STATUTE OR ON ANY OTHER BASIS FOR SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, PUNITIVE, MULTIPLE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES IN CONNECTION WITH OR ARISING FROM THIS DOCUMENT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE USE THEREOF, WHETHER OR NOT FORESEEABLE AND WHETHER OR NOT APPLIED BIOSYSTEMS IS ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Etiketler ve ambalajda kullanılan semboller: ÜRETİCİ TEST SAYISI KULLANMA TALİMATLARINA BAŞVURUN GÖSTERİLEN SICAKLIKTA SAKLAYIN GÖSTERİLEN TARİHTEN ÖNCE KULLANIN KATALOG KODU LOT VEYA PARTİ NUMARASI Life Technologies Ltd. 7 Kingsland Grange Woolston, Warrington, WA1 4SR, United Kingdom NOTICE TO PURCHASER: This product is a RespiFinder product manufactured by PathoFinder B.V. in Maastricht, The Netherlands within quality systems accredited to ISO13485:2003. These products are sold for use by the end-user only and may not be re-sold, distributed or re-packaged. LIMITED USE LABEL LICENSE: No right to resell this product or any of its components is conveyed expressly, by implication, or by estoppel. For information on obtaining additional rights, please contact or Out Licensing, Life Technologies, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California Trademarks: The trademarks mentioned herein are the property of Life Technologies Corporation or their respective owners. RespiFinder is a registered trademark of PathoFinder B.V. TRUESCIENCE RESPIFINDER IDENTIFICATION PANELS PROFESYONEL İN VİTRO TANI TESTİ İÇİN SAĞLANMAKTADIR. BU ÜRÜN, HOFFMANN-LA ROCHE (HOFFMANN-LA ROCHE LTD, DIAGNOSTICS, CH-4070 BASEL, SWITZERLAND) VE ROCHE MOLECULAR SYSTEMS, INC (ROCHE MOLECULAR SYSTEMS, INC., 1145 ATLANTIC AVENUE, ALAMEDA, CALIFORNIA 94501) DAHİL HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN SAHİBİ OLDUĞU PATENT HAKLARI ALTINDAKİ PCR ÇALIŞMASI İÇİN BİR LİSANS SAĞLAMAMAKTADIR. Testlerin onaylanmasından ve RespiFinder ürünlerinin prosedürleri ve kullanımına ilişkin yasal gerekliliklere uygunluktan müşteri sorumludur Life Technologies Corporation. All rights reserved. Part Number Rev. B 07/2011 Translated from the English PN Rev. A Headquarters 5791 Van Allen Way Carlsbad, CA USA Phone Technical Resources and Support For the latest technical resources and support information for all locations, please refer to our Web site at

RTA DNA qpcr Probe Master Mix

RTA DNA qpcr Probe Master Mix RTA DNA qpcr Probe Master Mix Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi -- 2012-01 DNA'nın gerçek zamanlı tayini ve miktar ölçümü için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09030025 25 test 09030100 100 test 09030500

Detaylı

U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü. Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü. Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:11:37 PM TR3656 Birinci Basım Ocak 2008 Copyright 2008 ASUSTeK Computers, Inc.

Detaylı

Mitokondrial DNA Analiz Paneli

Mitokondrial DNA Analiz Paneli FAST-mtDNA Sequencing Kit Mitokondrial DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR...

Detaylı

BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli

BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli FAST-BRCA Sequencing Kit BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR... 3 5

Detaylı

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 DNA parçalarının agaroz jelden geri kazanımı ve PZR ürünlerinin saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09009050

Detaylı

Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli

Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli FAST-CFTR Sequencing Kit Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR...

Detaylı

Solaris 7980g. Hızlı Başlangıç Kılavuzu. Sunum Alanı Görüntüleyici. 7980-TRTR-QS Rev A 1/16

Solaris 7980g. Hızlı Başlangıç Kılavuzu. Sunum Alanı Görüntüleyici. 7980-TRTR-QS Rev A 1/16 Solaris 7980g Sunum Alanı Görüntüleyici Hızlı Başlangıç Kılavuzu 7980-TRTR-QS Rev A 1/16 Not: Cihazınızın temizliği hakkında bilgi edinmek için lütfen kullanıcı kılavuzuna başvurun. Bu belgenin farklı

Detaylı

311188J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311188J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311188J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Detaylı

Protokolü PD S Reaksiyon

Protokolü PD S Reaksiyon Salmonella sp. Real time PCR Tespit Kiti Protokolü PD S00 0 50 Reaksiyon REŞİT GALİP CADDESİ 74-7 06700 ÇANKAYA, ANKARA, TÜRKİYE T +90 32 447 22 79 / 80 F +90 32 447 22 07 www.bmlabosis.com İnternal Pozitif

Detaylı

BUDI-S-STB K U R U L U M T A L I M A T I

BUDI-S-STB K U R U L U M T A L I M A T I BUDI-S-STB K U R U L U M T A L I M A T I Bina Dağıtım Kutusu Giriş BUDİ, birleştirme işlevi sunan bir fiber yönetim sistemidir. Fiber optik bileşenler için mekanik ve çevresel bir koruma sağlar. Kit içeriği

Detaylı

RTA Viral DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2010-05

RTA Viral DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2010-05 RTA Viral DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2010-05 IVD In vitro tanı amaçlı insan plazma ve serum örneklerinden viral nükleik asit izolasyon ve saflaştırılması için In vitro tanı amaçlı

Detaylı

RTA Plazmid DNA İzolasyon Kiti

RTA Plazmid DNA İzolasyon Kiti RTA Plazmid DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 Bakteri örneklerinden plazmid DNA izolasyonu ve saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09007050 50 test 09007100

Detaylı

RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-05 IVD İnsan kan örneklerinden in vitro tanı amaçlı genomik nükleik asit izolasyon ve saflaştırması için In vitro tanı amaçlı

Detaylı

NP301. K&K NP301 Sanal COM portu tanımlama adımları ADIM-1

NP301. K&K NP301 Sanal COM portu tanımlama adımları ADIM-1 NP301 ADIM-1 NP301 ilk konfigürasyonu için; öncelikle bilgisayarınızın ethernet portu ile NP301 cihazın ethernet portunu düz ağ kablosu ile birbirine bağlayın. Bilgisayarınızın ağ ayarlarını otomatik şekle

Detaylı

RTA Bakteriden Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Bakteriden Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Bakteriden Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 IVD Bakteri örneklerinden genomik nükleik asit izolasyonu ve saflaştırılması için In vitro tanı amaçlı kullanım için Yalnızca

Detaylı

RTA Dokudan ve Parafine-Gömülü Dokudan Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Dokudan ve Parafine-Gömülü Dokudan Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Dokudan ve Parafine-Gömülü Dokudan Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-05 IVD İnsan dokusu ve parafine gömülü doku örneklerinden in vitro tanı amaçlı genomik nükleik asit

Detaylı

Protokolü PD S001 01. 50 Reaksiyon

Protokolü PD S001 01. 50 Reaksiyon Salmonella sp. Real time PCR Tespit Kiti Protokolü PD S001 01 50 Reaksiyon REAKSİYON PRENSİPLERİ Reaksiyon Bileşenleri: qpcr Master Mix (PMM) Hedef probe Mix (HPM) Zenginleştirilmiş gıda ürünleri kültüründen

Detaylı

REAKSİYON PRENSİPLERİ

REAKSİYON PRENSİPLERİ REAKSİYON PRENSİPLERİ Reaksiyon Bileşenleri: qpcr Master Mix (PMM) Hedef probe Mix (HPM) Zenginleştirilmiş gıda ürünleri kültüründen izole edilen DNA örneği Polimerase Chain Reaction (PCR): Son yıllarda

Detaylı

Youjie YJ HF600. Hızlı Başlangıç Kılavuzu. Alan Görüntüleme Tarayıcısı. YJ-HF600-TRTR-QS Rev A 5/16

Youjie YJ HF600. Hızlı Başlangıç Kılavuzu. Alan Görüntüleme Tarayıcısı. YJ-HF600-TRTR-QS Rev A 5/16 Youjie YJ HF600 Alan Görüntüleme Tarayıcısı Hızlı Başlangıç Kılavuzu YJ-HF600-TRTR-QS Rev A 5/16 Dikkat: Cihazınızın temizliği hakkında bilgi edinmek için lütfen kullanıcı kılavuzuna başvurun. Bu belgenin

Detaylı

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Türkçe 158 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet 2.5 h Clavier ultra-portable

Detaylı

Sipariş Numaraları. CAN to F/O Converter SC Duplex MM 2km. CAN to F/O Converter SC Simplex SM 20km 1550nm. Quality Link Connections

Sipariş Numaraları. CAN to F/O Converter SC Duplex MM 2km. CAN to F/O Converter SC Simplex SM 20km 1550nm. Quality Link Connections Çözümler CLR-CAN-F11 ile Mavili Yangın Alarm Santralleri RING Bağlantısı Aşağıdaki resimde; CLR-CAN-F11 "CAN Bus to Fiber Optic Converter" kullanarak, mevcut yapıya ilave edilecek olan, ML-1280 Yangın

Detaylı

RTA Mayadan Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Mayadan Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Mayadan Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Klavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 Maya örneklerinden genomik nükleik asit izolasyonu ve saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09002050

Detaylı

ABONELİK AVANTAJLARINI KEŞFEDİN YAZILIM İNDİRME

ABONELİK AVANTAJLARINI KEŞFEDİN YAZILIM İNDİRME ABONELİK AVANTAJLARINI KEŞFEDİN YAZILIM İNDİRME Bu rehber Yazılımları nasıl indireceğinizi adım adım göstermektedir. YAZILIM İNDİRME Autodesk Aboneliği yazılımlarınızı güncel tutmanın en iyi yoludur. Aboneliğiniz

Detaylı

Curler. Register your product and get support at HP4684 HP4683. TR Kullanım kılavuzu

Curler.  Register your product and get support at HP4684 HP4683. TR Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Curler HP4684 HP4683 TR Kullanım kılavuzu a b c d e i h g f Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips

Detaylı

KAPİLLER ELEKTROFOREZ DNA SEKANSLAMA

KAPİLLER ELEKTROFOREZ DNA SEKANSLAMA İçerik Giriş...2 Deney İçin Gerekli Olan Malzemeler...3 Deneyin Yapılışı... 4-9 Genomik DNA Kalıbının Hazırlanması...4 PCR Amplifikasyonu... 4-5 DNA Miktarının Belirlenmesi...6 Sekans Reaksiyonunun Hazırlanması...7

Detaylı

BUDI-1S-SP. Optik Fiber Da ıtım Kutusu (OFDK) Sızdırmazlık parçaları. Giriμ. Kit içeri i. Aksesuarlar. Çepeçevre saran tip sızdırmazlık parçaları

BUDI-1S-SP. Optik Fiber Da ıtım Kutusu (OFDK) Sızdırmazlık parçaları. Giriμ. Kit içeri i. Aksesuarlar. Çepeçevre saran tip sızdırmazlık parçaları BUDI-1S-SP K U R U L U M T A L M A T L A R I er Optik Fiber Da ıtım Kutusu (OFDK) Giriμ BUD, birleμtirme iμlevi sunan bir fiber yönetim sistemidir. Fiber optik bileμenler için mekanik ve çevresel bir koruma

Detaylı

Yeni Itru Lif Test Gereci UAK-1A

Yeni Itru Lif Test Gereci UAK-1A Yeni Itru Lif Test Gereci UAK-1A Teknik Bilgi http://www.itru.net E-mail :info@itru.net 1992-2004 by Itru Electronics Her hakkı saklıdır. TRU FIBRE TESTER UAK-1+ IX.yy da yaşamış TÜRK Matematikçisi (Musa

Detaylı

JABRA stone3. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/stone3. jabra

JABRA stone3. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/stone3. jabra JABRA stone3 Kullanım Kılavuzu.com/stone3 İÇİNDEKİLER 1. HOŞ GELDİNİZ... 3 2. KULAKLIĞA GENEL BAKIŞ... 4 3. TAKMA ŞEKLİ... 5 3.1 EARGELS DEĞİŞİMİ 4. BATARYA DEĞİŞİMİ... 6 4.1 BATARYA DURUMU 5. BALĞANMA...

Detaylı

Tissue_LC_200_V7_DSP ve Tissue_HC_200_V7_DSP (QIAsymphony DSP DNA Mini Kiti için kullanıcı açısından doğrulanmıştır)

Tissue_LC_200_V7_DSP ve Tissue_HC_200_V7_DSP (QIAsymphony DSP DNA Mini Kiti için kullanıcı açısından doğrulanmıştır) Ağustos 2015 QIAsymphony SP Protokol Sayfası Tissue_LC_200_V7_DSP ve Tissue_HC_200_V7_DSP (QIAsymphony DSP DNA Mini Kiti için kullanıcı açısından doğrulanmıştır) Bu belge Kit Versiyonu 1 için Tissue_LC_200_V7_DSP

Detaylı

Hairdryer. Register your product and get support at HP4823 HP4824 HP4828. TR Kullanım kılavuzu

Hairdryer.  Register your product and get support at HP4823 HP4824 HP4828. TR Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4823 HP4824 HP4828 TR Kullanım kılavuzu d c a b Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips

Detaylı

Kendiliğinden Lab Yönetimi

Kendiliğinden Lab Yönetimi İlk Yayımlama Tarihi: 20 Ağustos 2015 Hakkında Kendiliğinden Lab oturumlarınızda laboratuvarları ve bilgisayarları ayarlamak ve korumak için WebEx 'ni kullanın. ile şunları yapabilirsiniz: Yeni laboratuvarlar

Detaylı

JABRA CLASSIC. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/classic

JABRA CLASSIC. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/classic Kullanım Kılavuzu jabra.com/classic İÇİNDEKİLER 1. HOŞ GELDİNİZ... 3 2. KULAKLIĞA GENEL BAKIŞ... 4 3. TAKMA ŞEKLİ... 5 3.1 SILIKON KULAKLIKLARI DEĞIŞTIRIN 3.2 KULAK KANCASINI TAKMA 4. PILI ŞARJ ETME...

Detaylı

Bu kılavuzda DS Manager ile, NP311 Serial to Ethernet dönüştürücünün kurulum ve konfigürasyonuna ilişkin pratik bilgiler bulunmaktadır.

Bu kılavuzda DS Manager ile, NP311 Serial to Ethernet dönüştürücünün kurulum ve konfigürasyonuna ilişkin pratik bilgiler bulunmaktadır. K&K NP311 Seri-Ethernet Çevirici Kurulum Örneği RS232/RS485 Serial to Ethernet Converter Yazılımı 1. GENEL NP311 Device server bir seri-ethernet çeviricidir. Seri interface leri üzerinden veri alış verişi

Detaylı

Straightener. Register your product and get support at HP4668/22. Kullanım kılavuzu

Straightener.  Register your product and get support at HP4668/22. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4668/22 TR Kullanım kılavuzu abc h g f e d i j Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips

Detaylı

MANTAR ENFEKSİYONLARININ MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE TANISI

MANTAR ENFEKSİYONLARININ MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE TANISI MANTAR ENFEKSİYONLARININ MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE TANISI Nilgün Çerikçioğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1 İnvazif Mantar Enfeksiyonları (İME) Bağışıklık sistemi Morbidite-mortalite

Detaylı

CLR-232-WS RS232 - Seri Wi-Fi Ethernet Çevirici

CLR-232-WS RS232 - Seri Wi-Fi Ethernet Çevirici CLR-232-WS RS232 - Seri Wi-Fi Ethernet Çevirici BÖLÜM I Genel Bu kılavuzda, CLR-232-WS seri wi-fi ethernet sunucu kullanılarak, uzaktaki bir otomasyon sistemine, RS232 ile nasıl bağlantı kurulacağı anlatılmaktadır.

Detaylı

ABONELİK AVANTAJLARINI KEŞFEDİN

ABONELİK AVANTAJLARINI KEŞFEDİN ABONELİK AVANTAJLARINI KEŞFEDİN ABONELİK MERKEZİNE KAYDOLMA Bu rehber Abonelik Merkezi ne kaydolurken izlemeniz gerekenleri adım adım göstermektedir. ABONELİK MERKEZİ www.autodesk.com/subscriptionlogin

Detaylı

Nilgün Çerikçioğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Nilgün Çerikçioğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Nilgün Çerikçioğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Kandolaşımı Enfeksiyonları %10 Kandidemi Ölüm hızı : % 50 (YBÜ) Erken tanı (?), tedavinin önemi Etken: Candida allbicans

Detaylı

RespiFinder RG Panel El Kitabı

RespiFinder RG Panel El Kitabı Kasım 2013 RespiFinder RG Panel El Kitabı 25 Versiyon 1 Kalitatif in vitro diagnostik Rotor-Gene Q aletleriyle kullanılmak üzere 4692163 PathoFinder B.V., Randwycksingel 45, 6229 EG Maastricht, THE HOLLANDA

Detaylı

Şartname CLR-SFP-IG001 1G Multimode Endüstriyel SFP. Multimode 1000Mbit SFP Modül

Şartname CLR-SFP-IG001 1G Multimode Endüstriyel SFP. Multimode 1000Mbit SFP Modül Şartname CLR-SFP-IG001 1G Multimode Endüstriyel SFP Multimode 1000Mbit SFP Modül 1.1. SFP modül, ethernet ağ cihazlarının standart SFP yuvalarına uygun olmalıdır. 1.2. 1000Base-SX standardını karşılamalı

Detaylı

BIONEER MARKA ACCUPOWER EBV QUANTATIVE PCR KİTİ PROTOKOLÜ

BIONEER MARKA ACCUPOWER EBV QUANTATIVE PCR KİTİ PROTOKOLÜ BIONEER MARKA ACCUPOWER EBV QUANTATIVE PCR KİTİ PROTOKOLÜ Kullanılan Ekipmanlar : - Bioneer Marka ExiPrep16 Plus Model Tam Otomatik Nükleik Asit Ekstraksiyon Sistemi - Bioneer Marka ExiPrep Viral DNA/RNA

Detaylı

JABRA mini. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/mini

JABRA mini. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/mini JABRA mini Kullanım Kılavuzu jabra.com/mini 2013 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective

Detaylı

MAIA Pesticide MultiTest

MAIA Pesticide MultiTest MAIA Pesticide MultiTest GIDALARDA PESTİSiT KALINTILARI İÇİN AB MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ İLE UYUMLU ÇOKLU KALINTI TARAMA TESTİ Microplate Acetylcholinesterase Inhibition Assay (MAIA) katı veya sıvı gıda

Detaylı

BP1730 Lithium-Ion Battery Pack

BP1730 Lithium-Ion Battery Pack BP1730 Lithium-Ion Battery Pack Güvenlik Bilgileri Ürününüzü kaydettirmek, kılavuzları indirmek ve daha fazla bilgi edinmek için www.fluke.com adresine gidin. Uyarı, kullanıcı için tehlikeli olan koşulları

Detaylı

OpenBSD ve Özgürlük. Can Erkin Acar. 5. Linux ve Özgür Yazılım Şenliği. canacar@openbsd.org can.acar@pro-g.com.tr

OpenBSD ve Özgürlük. Can Erkin Acar. 5. Linux ve Özgür Yazılım Şenliği. canacar@openbsd.org can.acar@pro-g.com.tr OpenBSD ve Özgürlük Can Erkin Acar 5. Linux ve Özgür Yazılım Şenliği canacar@openbsd.org can.acar@pro-g.com.tr OpenBSD Projesi BSD Tabanlı İşletim Sistemi Dünya çapında yüzden fazla geliştirici Doğruluğu

Detaylı

α1-antitrypsin quicktype

α1-antitrypsin quicktype attomol α1-antitrypsin quicktype İnsan α-1 antitripsin gen inde M-, Z- and S-alellerin tespitine yönelik kit Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! Z-mutasyonun tespiti için 10 sipariş numarası:

Detaylı

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KALİBRATÖRLERİ 0373787

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KALİBRATÖRLERİ 0373787 0155199-E-TR November, 2014 QMS LAMOTRIGINE İmmün testi Bu Quantitative Microsphere System (QMS) prospektüsü kullanım öncesinde dikkatle okunmalıdır. Prospektüste verilen talimatlar uygulanmalıdır. Bu

Detaylı

CLR-232-ES RS232 - Seri Ethernet Çevirici

CLR-232-ES RS232 - Seri Ethernet Çevirici CLR-232-ES RS232 - Seri Ethernet Çevirici BÖLÜM I Genel Bu kılavuzda, CLR-232-ES seri sunucu kullanılarak, uzaktaki bir otomasyon sistemine nasıl bağlantı kurulacağı anlatılmaktadır. Ethernet ağ üzerinden

Detaylı

CLR-232-ES RS232 - Seri Ethernet Çevirici

CLR-232-ES RS232 - Seri Ethernet Çevirici CLR-232-ES RS232 - Seri Ethernet Çevirici BÖLÜM I Genel Bu kılavuzda, CLR-232-ES seri sunucu kullanılarak, uzaktaki bir otomasyon sistemine nasıl bağlantı kurulacağı anlatılmaktadır. Ethernet ağ üzerinden

Detaylı

Hairdryer. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Kullanım kılavuzu

Hairdryer.  Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8183 HP8182 HP8181 HP8180 TR Kullanım kılavuzu Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips

Detaylı

QMS TOPIRAMAT. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları TOPIRAMATE KONTROLLERİ 0374181 1-3

QMS TOPIRAMAT. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları TOPIRAMATE KONTROLLERİ 0374181 1-3 0155241-C October, 2014 QMS TOPIRAMAT İmmün testi Bu Quantitative Microsphere System (QMS) prospektüsü kullanım öncesinde dikkatle okunmalıdır. Prospektüste verilen talimatlar uygulanmalıdır. Bu prospektüste

Detaylı

Şartname CLR-SFP-IG003 1G Singlemode Endüstriyel SFP. Singlemode 1000Mbit SFP Modül

Şartname CLR-SFP-IG003 1G Singlemode Endüstriyel SFP. Singlemode 1000Mbit SFP Modül Şartname CLR-SFP-IG003 1G Singlemode Endüstriyel SFP Singlemode 1000Mbit SFP Modül 1.1. SFP modül, ethernet ağ cihazlarının standart SFP yuvalarına uygun olmalıdır. 1.2. 1000Base-LX standardını karşılamalı

Detaylı

RTA Viral Nükleik Asit İzolasyon Kiti

RTA Viral Nükleik Asit İzolasyon Kiti RTA Viral Nükleik Asit İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-10 IVD In vitro tanı amaçlı insan serum veya plazma (EDTA) örneklerinden viral DNA ve RNA izolasyon ve saflaştırılması amacıyla

Detaylı

MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİNİN KULLANIMI 150807-0

MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİNİN KULLANIMI 150807-0 TR MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİNİN KULLANIMI 150807-0 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano

Detaylı

Gigabit Ethernet PoE Yüksek Gerilim ve Akım Koruyucu Teknik Şartnamesi

Gigabit Ethernet PoE Yüksek Gerilim ve Akım Koruyucu Teknik Şartnamesi Şartname CLR-SA-RJ45GP PoE Surge Arrestor Şartnamesi Gigabit Ethernet PoE Yüksek Gerilim ve Akım Koruyucu Teknik Şartnamesi Cihaz üzerinde, bir adet data giriş portu, bir adet data çıkış portu ve bir adet

Detaylı

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Kullanım kılavuzu

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 TR Kullanım kılavuzu Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips tarafından

Detaylı

RT-PCR. (reverse transckripsiyon-polimeraz zincir reaksiyonu) Dr Gülnur Güler

RT-PCR. (reverse transckripsiyon-polimeraz zincir reaksiyonu) Dr Gülnur Güler RT-PCR (reverse transckripsiyon-polimeraz zincir reaksiyonu) Dr Gülnur Güler RT-PCR (reverse transckripsiyon-polimeraz zincir reaksiyonu) mrna ekspresyon seviyelerini belirlemek için sensitiv bir metod

Detaylı

1 Paket. Kurma Kılavuzu. Renk Yönetimi LCD Monitörü. Önemli

1 Paket. Kurma Kılavuzu. Renk Yönetimi LCD Monitörü. Önemli Kurma Kılavuzu Renk Yönetimi LCD Monitörü Önemli Lütfen kendinizi güvenli ve etkin kullanıma alıştırmak için ÖNLEMLERİ, bu Kurma Kılavuzunu ve CD-ROM da yüklü olan Kullanım Kılavuzunu dikkatle okuyun.

Detaylı

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KONTROLLERİ 0374090

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KONTROLLERİ 0374090 0155206-D-TR October, 2014 QMS LAMOTRIGINE İmmün testi Bu Quantitative Microsphere System (QMS) prospektüsü kullanım öncesinde dikkatle okunmalıdır. Prospektüste verilen talimatlar uygulanmalıdır. Bu prospektüste

Detaylı

B23/B24 MONTAJ KILAVUZU. Ayarlar CE Uygunluk Belgesi Montaj rehberi

B23/B24 MONTAJ KILAVUZU. Ayarlar CE Uygunluk Belgesi Montaj rehberi B23/B24 MONTAJ KILAVUZU Ayarlar CE Uygunluk Belgesi Montaj rehberi B23/B24 MONTAJ KILAVUZU TR İçindekiler Giriş... 3 Ürün genel özellikleri... 3 Montaj... 7 Montaj gereksinimleri... 8 Hata giderme... 8

Detaylı

REAKSİYON PRENSİPLERİ

REAKSİYON PRENSİPLERİ REAKSİYON PRENSİPLERİ Reaksiyon Bileşenleri: qpcr Master Mix (PMM) Hedef probe Mix (HPM) Zenginleştirilmiş gıda ürünleri kültüründen izole edilen DNA örneği Polimerase Chain Reaction (PCR): Son yıllarda

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. LCD Array Kit. Süt ID 2.0. Customized LCD-Array Kit. Kod: A

KULLANIM KILAVUZU. LCD Array Kit. Süt ID 2.0. Customized LCD-Array Kit. Kod: A KULLANIM KILAVUZU LCD Array Kit Süt ID 2.0 Customized LCD-Array Kit Kod: A-850-12 1) Giriş: Bu dizi süt ve süt ürünlerinde hayvan DNA'sının hızlı, kolay ve güvenilir tanımlaması için geliştirilmiştir.

Detaylı

Toplantı Sahipleri için Güvenli Toplantılara Yönelik En İyi Cisco WebEx Uygulamaları

Toplantı Sahipleri için Güvenli Toplantılara Yönelik En İyi Cisco WebEx Uygulamaları Toplantı Sahipleri için Güvenli Toplantılara Yönelik En İyi Cisco WebEx Uygulamaları İlk Yayımlama Tarihi: 15 Mart 2016 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 19011:2011 Ocak 2012 ICS 13.120.10;13.020.10 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK KILAVUZU Guidelines for quality and/or environmental management systems

Detaylı

DCP-102 : CAT7 FTP Gold Plated RJ45 Plug 8P8C 23AWG 10Gbps Teknik Şartnamesi

DCP-102 : CAT7 FTP Gold Plated RJ45 Plug 8P8C 23AWG 10Gbps Teknik Şartnamesi Şartname DCP-102 Cat7 Plug Şartnamesi DCP-102 : CAT7 FTP Gold Plated RJ45 Plug 8P8C 23AWG 10Gbps Teknik Şartnamesi Konnektörün bağlantı arayüz tipi RJ45 olmalıdır. Konnektör, TIA-568-A and TIA/A-568-B

Detaylı

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Kullanım Kılavuzu (Turkish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Detaylı

Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın SBA3210/00. Kullanım kılavuzu

Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın  SBA3210/00. Kullanım kılavuzu Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın www.philips.com/welcome SBA3210/00 Kullanım kılavuzu 1 Önemli Güvenlik Önemli Güvenlik Talimatları Tüm uyarıları dikkate alın. Tüm talimatları izleyin. Bu cihazı

Detaylı

attomol HSV 1, 2 Screening-DNA-LINA

attomol HSV 1, 2 Screening-DNA-LINA attomol HSV 1, 2 Screening-DNA-LINA Beyin omurilik sıvısında ve swab numunelerinde HSV tip 1- ve tip 2- DNA yı tespit etmek için yapılan test Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 20 tespit sipariş

Detaylı

Jabra Speak 410. Kullanma kılavuzu. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Kullanma kılavuzu. www.jabra.com Jabra Speak 410 Kullanma kılavuzu İçİndekİler TEŞEKKÜR EDERİZ...3 ÜRÜNE GENEL BAKIŞ...3 GENEL BAKIŞ...4 KURULUM VE AYAR...4 GÜNLÜK KULLANIM...5 YARDIM HİZMETİNDEN FAYDALANMA...6 2 TEŞEKKÜR EDERİZ Jabra

Detaylı

Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller

Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller aigle serisi Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller Aigle S Type Aigle U Type DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Bakır M¹, Engin A¹, Kuşkucu MA², Bakır S³, Gündağ Ö¹, Midilli K² Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

Bimes Biyomedikal Sistemler ve Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Çetin Emeç Bulvarı 6. Cad. 64/4 06460 A.Öveçler ANKARA Tel: (0 312) 473 17 83 Fax: (0

Bimes Biyomedikal Sistemler ve Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Çetin Emeç Bulvarı 6. Cad. 64/4 06460 A.Öveçler ANKARA Tel: (0 312) 473 17 83 Fax: (0 3M PETRİFİLM SELECT E.KOLİ SAYIM PLAKALARI 3M Petrifilm Select E.Koli Sayım Plakaları, E.koli tespiti için dizayn edilmiştir. Basit bir tek testle 24 saat içerisinde sonuçlar elinize ulaşabilmektedir.

Detaylı

WebEx Remote Access Kullanıcı Kılavuzu (WBS30, WBS31)

WebEx Remote Access Kullanıcı Kılavuzu (WBS30, WBS31) İlk Yayımlama Tarihi: 18 Mart 2016 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800 553-NETS (6387) Fax: 408 527-0883

Detaylı

PCR Bir reaksiyonun kurulması ve optimize edilmesi

PCR Bir reaksiyonun kurulması ve optimize edilmesi Hafta V PCR Temelli Genetik Analiz Yaklaşımları PCR Bir reaksiyonun kurulması ve optimize edilmesi Doç. Dr. Hilâl Özdağ F Đ Z Đ K Đ A L T Y A P I Reaksiyonda kullanılanlar: P C R I. Kalıp DNA a) PCR degrade

Detaylı

Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın SBA3005/00. Kullanım kılavuzu

Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın  SBA3005/00. Kullanım kılavuzu Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın www.philips.com/welcome SBA3005/00 Kullanım kılavuzu 1 Önemli Güvenlik Önemli Güvenlik Talimatları Tüm uyarıları dikkate alın. Tüm talimatları izleyin.

Detaylı

Jabra SPEAK 410. Kullanım Kılavuzu. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Kullanım Kılavuzu. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Kullanım Kılavuzu www.jabra.com İÇİNDEKİLER HOŞ GELDİNİZ...3 ÜRÜNE GENEL BAKIŞ...3 KURULUM...4 BAĞLAMA...4 AYARLAMA...4 ARAMA FONKSİYONLARI...4 YARDIM HİZMETİNDEN FAYDALANMA...6 2 HOŞ GELDİNİZ

Detaylı

POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP)

POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP) Deney: M 1 POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP) a) PCR yöntemi uygulaması b) RPLF sonuçları değerlendirilmesi I. Araç ve Gereç dntp (deoksi Nükleotid

Detaylı

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Kullanım kılavuzu

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 TR Kullanım kılavuzu a b cd e g f h i Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips

Detaylı

SaMag Extraction kiti Kullanım Klavuzu

SaMag Extraction kiti Kullanım Klavuzu SaMag Extraction kiti Kullanım Klavuzu Sacace Biotechnologies SaMag-12 ve SaMag-24 otomatik ekstraksiyon sistemleri ile kullanım için SaMag V iral Nucleic Acid Extraction Kit (SM003) Sacace Biotechnologies

Detaylı

RTA Viral RNA İzolasyon Kiti

RTA Viral RNA İzolasyon Kiti RTA Viral RNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-09 IVD In vitro tanı amaçlı insan plazma ve serum örneklerinden viral nükleik asit izolasyon ve saflaştırılması için In vitro tanı amaçlı

Detaylı

TPT-8020A Çok İşlevli Kablo Test Cihazı

TPT-8020A Çok İşlevli Kablo Test Cihazı TPT-8020A Çok İşlevli Kablo Test Cihazı GENEL TPT-8020A model nolu Multifonksiyonlu Kablo Test Cihazı, kullanımı kolay bir test setidir. Basit network testleri, kablo tespiti gibi pratik ölçümler yapar.

Detaylı

attomol Parvovirus B19-DNA-LINA

attomol Parvovirus B19-DNA-LINA attomol Parvovirus B19-DNA-LINA Kan yada amniyotik sıvıda Parvovirus B19- genotiplerin 1-3 tespitine yönelik test Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 20 tespit sipariş numarası: 1049 1.Giriş İnsan

Detaylı

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Türkçe 194 www.logitech.com/support/type-s

Detaylı

Ek diller için web sitemizi ziyaret edin www.wmt.com. Prescribing Information (Reçeteleme Bilgisi) seçeneğine tıklayın.

Ek diller için web sitemizi ziyaret edin www.wmt.com. Prescribing Information (Reçeteleme Bilgisi) seçeneğine tıklayın. ALLOMATRIX ENJEKTE EDILEBILIR MACUN, ALLOMATRIX C KEMIK MACUNU, ALLOMATRIX CUSTOM KEMIK MACUNU, ALLOMATRIX DR KEMIK MACUNU VE ALLOMATRIX RCS KARIŞTIRMA TALIMATLARI 131048-5 Bu paketde aşağıda belirtilen

Detaylı

Madde güvenlik bilgileri formu

Madde güvenlik bilgileri formu Madde güvenlik bilgileri formu Madde/preparat kimliği 1.MADDE TANIMI / HAZIRLANMASI VE ŞİRKET / GİRİŞİMCİ Ürün kodu Ürün ismi A14835 ALIGNFLOW FLOW CYTOMETRY Şirket/İşletme Kimliği INVITROGEN CORPORATON

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Alkali Fosfataz Lökosit Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5057-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Kan, kemik iliği veya doku numunelerinde

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Gümüşleme Retikulum Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5077-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Bağ ve destek dokularındaki gümüş tutucu retiküler

Detaylı

INFINITI FLU A-sH1N1 Testi Kullanım Talimatı

INFINITI FLU A-sH1N1 Testi Kullanım Talimatı INFINITI FLU A-sH1N1 Testi Kullanım Talimatı In Vıtro Diagnostik Kullanım İçin SADECE İHRACAT İÇİN Üretim Yeri:, Inc., 2980 Scott Street, Vista, CA USA 92081 Yetkili AB Temsilcisi: BÜHLMANN Laboratories

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU AV-903

KULLANIM KILAVUZU AV-903 www.osawa.com.tr KULLANIM KILAVUZU AV-903 Bu kullanım kılavuzu AV-903 için geçerlidir. Osawa Tüm hakları saklıdır. Osawa logosu EFOR DAY TUK LTD ye aittir.diğer tüm logo ve markalar sahiplerine aittir.

Detaylı

English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文 -Chinese (sch)

English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文 -Chinese (sch) IGNITE Karıştırma Talimatı 133287-3 Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中文 -Chinese (sch) Ek

Detaylı

Haberleşme sistemlerinde yüksek performansı yakalayın. Şartname CLR-IES-G802P Yönetilebilir Endüstriyel PoE Switch

Haberleşme sistemlerinde yüksek performansı yakalayın. Şartname CLR-IES-G802P Yönetilebilir Endüstriyel PoE Switch Şartname CLR-IES-G802P Yönetilebilir Endüstriyel PoE Switch GENEL Cihaz üzerinde Fiber optik kabloları sonlandırmak için 2 adet SFP modül yuvası bulunmalı. SFP yuvalarının her ikisi de Multimode ve Singlemode

Detaylı

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Kullanım Kılavuzu April 2012 (Turkish) 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Detaylı

ipsogen BCR-ABL1 Mbcr IS-MMR Kit El Kitabı

ipsogen BCR-ABL1 Mbcr IS-MMR Kit El Kitabı Mart 2015 ipsogen BCR-ABL1 Mbcr IS-MMR Kit El Kitabı 24 Versiyon 1 Kantitatif in vitro diagnostik Rotor-Gene Q, Applied Biosystems, ABI PRISM ve LightCycler aletleriyle kullanılmak üzere 670723 QIAGEN

Detaylı

Şartname CLR-IES-G402P Yönetilebilir Endüstriyel PoE Switch

Şartname CLR-IES-G402P Yönetilebilir Endüstriyel PoE Switch Şartname CLR-IES-G402P Yönetilebilir Endüstriyel PoE Switch GENEL Cihaz üzerinde Fiber optik kabloları sonlandırmak için 2 adet SFP modül yuvası bulunmalı. SFP yuvalarının tamamı Multimode ve Singlemode

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon)

Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon) Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon) Kaynaklar Mikrobiyolojik prosedürleri doğrulama / geçerli kılmaya ilişkin aşağıdaki uluslararası kaynaklar önerilir

Detaylı

Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1

Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1 Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1 Spesifik tanı yöntemleri: 1. Direk (kült ltür r ve bakterinin gösterilmesi) g 2. Antikorların n gösterilmesig 1.Standart tüp aglütinasyonu 2.Rose Bengal

Detaylı

Incidin Hızlı Dezenfektan Temizleme, Dezenfeksiyon ve Kurutma

Incidin Hızlı Dezenfektan Temizleme, Dezenfeksiyon ve Kurutma Incidin Hızlı Dezenfektan Temizleme, Dezenfeksiyon ve Kurutma Solunum maskeleri, solunum koruma ekipmanı, dalış cihazları, kimyasal koruyucu giysiler, kurutma kabinleri, çalışma yüzeyleri ve zeminlerin

Detaylı

Hair Styler. Register your product and get support at HP4696/22. Kullanım kılavuzu

Hair Styler. Register your product and get support at  HP4696/22. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4696/22 TR Kullanım kılavuzu e g f h i b d c a l m n o p q k j s r Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips

Detaylı

VERİFİKASYON. Dr. Tijen ÖZACAR. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD - İZMİR

VERİFİKASYON. Dr. Tijen ÖZACAR. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD - İZMİR VERİFİKASYON Dr. Tijen ÖZACAR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD - İZMİR TANIM Ticari veya laboratuvarda geliştirilmiş bir testin, laboratuvardaki performansının ölçülerek dökümante

Detaylı

Bu kullanma kılavuzunu Wind M Type için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzunu Wind M Type için geçerlidir. wind serisi Bu kullanma kılavuzunu Wind M Type için geçerlidir. 2011 Piranha. Tüm hakları saklıdır. Piranha logosu Piranha ya aittir. Diğer tüm logo ve markalar sahiplerine aittir. Yazım ve baskı hatalarından

Detaylı