TrueScience RespiFinder Identification Panels

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TrueScience RespiFinder Identification Panels"

Transkript

1 TrueScience RespiFinder Identification Panels HIZLI REFERANS KARTI Güvenlik ve biyolojik tehlike yönergeleri için TrueScience RespiFinder Identification Panels Protocol (PN ) Safety kısmına bakın. Uyarılar ve önlemler için, TrueScience RespiFinder Identification Panels Product Insert'e (PN ) başvurun. Tüm kimyasallarda, SDS'yi (Güvenlik Bilgi Formu) okuyun ve kullanma talimatlarını takip edin. Uygun bir koruyucu gözlük takın, koruyucu kıyafet giyin ve eldiven takın. TrueScience RespiFinder Identification Panels hakkında ilave bilgi için, respifinderlit adresine gidin. TrueScience RespiFinder Identification Panels kullanım kılavuzlarını indirmek için, adresine gidin ve ardından Literature/Support sekmesini seçin. Bu hızlı referans kartı aşağıdakileri kapsar: Paneller Ürün açıklaması ve prensipler Kullanım amacı Destek alın Başlamadan önce: bir kereye mahsus işlemler Prosedür Paneller Bu hızlı referans kartı aşağıdaki TrueScience RespiFinder Identification Panels'i kapsar: Panel Saklama TrueScience RespiFinder 15 Viral Identification Panel 50 test TrueScience RespiFinder 19 Pathogen Identification Panel 50 test Ürün açıklaması ve prensipler TrueScience RespiFinder Identification Panels, solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan patojenleri belirlemek ve birbirinden ayırt etmek için multipleks PCR testini kullanır. TrueScience RespiFinder Identification Panels testi bir birleştirilmiş ters transkripsiyon/pcr adımı (virus RNA'sını cdna'ya dönüştürmek ve hedef DNA/cDNA'yı güçlendirmek için), bir prob hibridizasyon adımı ve bir prob ligasyon/ amplifikasyon adımını içerir. Gerçek negatif örnekler ile nükleik asit yıkılımı, PCR inhibisyonu veya kullanma hatalarının neden olduğu yalancı negatifleri ayırt etmek için teste bir Internal Amplification Control (IAC) dahil edilmiştir. Hedefler, kapiller elektroforezin kullanıldığı DNA boyutlandırma fragmanı analizi yoluyla tespit edilebilir. İlave bilgi için, TrueScience RespiFinder Identification Panels Protocol'e (PN ) başvurun. Panel Tespit edilen patojenler Hedef prob setlerinin sayısı Prob boyu aralığı TrueScience RespiFinder 15 Viral Identification Panel TrueScience RespiFinder 19 Pathogen Identification Panel 14 RNA virüsü ve 1 DNA virüsü 15 artı IAC 163 ila 498 nükleotid 14 RNA virüsü, 1 DNA virüsü ve 4 bakteri 19 artı IAC Kullanım amacı TrueScience RespiFinder Identification Panels, saflaştırılmış nükleik asitlerden sık görülen solunum yolu patojenlerini aynı anda belirlemeyi ve tanımlamayı amaçlayan kalitatif çok parametreli testlerdir. Girilen örnek, solunum yolu enfeksiyonları şüphesi bulunan hastalardan alınan nazofarengeal sürüntüler, burun aspiratları, balgam ve bronko-alveoler lavajlardan (BAL) elde edilen ve saflaştırılan total nükleik asitlerdir. Klinik örneklerin hazırlanması panellerin kapsamından ayrı bir süreçtir; örnekleri hazırlamak ve nükleik asitleri elde etmek ve saflaştırmak için uygun yöntemleri veya ürünleri kullanın.

2 TrueScience RespiFinder Identification Panels, diğer klinik ve laboratuar bulgularıyla birlikte kullanıldığında, solunum yolu enfeksiyonu tanısında yardımcı olur. Negatif sonuçlar viral veya bakteriyel solunum yolu enfeksiyonunun yokluğunu kesin olarak göstermez; negatif sonuçlar tanı, tedavi veya diğer tedavi kararlarının tek dayanağı olarak kullanılmamalıdır. Pozitif sonuçlar, diğer patojenlerle eş zamanlı enfeksiyon olasılığını ortadan kaldırmaz. Tespit edilen patojen(ler) hastalığın kesin nedeni olmayabilir. Kesin tanıya klinik durumla ilgili diğer laboratuar testleri ve değerlendirme dahil edilmelidir. Performans özellikleri alınan onaylanmış EQA panelleriyle belirlenmiştir. Bu ürün laboratuar çalışanları tarafından kullanılmalıdır ve Life Technologies firmasından sağlanabilen belirli cihazlar ve veri analiz yazılımıyla kullanımı amaçlanmaktadır. Destek alın Tüm bölgelere ait en son hizmetler ve destek bilgileri için, adresine gidin ve ardından Support için linki tıklayın veya yerel Life Technologies temsilcinizle irtibat kurun. Başlamadan önce: bir kereye mahsus işlemler Çalışma alanlarını hazırlama Kontaminasyonu önlemek için, deneme niteliğindeki faaliyetleri ayrı alanlarda yapmanız kesinlikle önerilir. Ayrıntılar için TrueScience RespiFinder Identification Panels Protocol'e (PN ) başvurun. Termal işlem cihazını programlama Termal işlem cihazını aşağıdaki üç programla programlayın: 1. Ters transkripsiyon ve PCR programı 2. Prob hibridizasyon programı 3. Ligasyon ve PCR programı Aşama Sıcaklık Süre (dd:ss) Aşama Sıcaklık Süre (dd:ss) Aşama Sıcaklık Süre (dd:ss) Ters transkripsiyon Aktif hot-start Taq Döngü: 30 döngü Veri toplama yazılımını kurma 50 C 30:00 DNA denatürasyonu 95 C 15:00 Prob hibridizasyonu 98 C 10:00 Prob ligasyonu 54 C 15:00 60 C 60:00 İlk denatürasyon 95 C 2:00 94 C 00:30 Bekleme 60 C Doğrudan Döngü: 94 C 0:30 55 C 00:30 bir sonraki 33 döngü adımla 60 C 0:30 72 C 01:00 devam edin 72 C 1:00 Bekleme 20 C Doğrudan bir sonraki adımla devam edin veya saklayın 1 haftaya kadar 4 C veya daha uzun sürelerde 20 C sıcaklıkta saklayın. Bekleme 20 C Doğrudan kapiller elektroforezle devam edin veya saklayın TrueScience RespiFinder Identification Panels'leri ilk kez kullanmadan önce, 3130/3130xl Data Collection Software v3.0 veya v3.1'i veya 3500 Data Collection Software v1.0'ı kurun. Talimatlar için TrueScience RespiFinder Identification Panels Software Setup and Data Analysis User Guide'a (PN ) başvurun. Kullanım kılavuzunu indirmek için, adresine gidin ve ardından Literature/Support sekmesini seçin. 2

3 Prosedür 1 Total nükleik asitleri elde edin ve lizise uğratılmış örneklere Internal Amplification Control'ü (IAC) ilave edin a. Klinik örnekleri toplayın. Kılavuz bilgiler için TrueScience RespiFinder Identification Panels Protocol'e (PN ) başvurun. b. (Önerilen) Örnekler visközse ve/veya katı hücre bileşenleri içeriyorsa, örnekleri ön-işleme tabi tutun. Ayrıntılar için TrueScience RespiFinder Identification Panels Protocol'e (PN ) başvurun. c. Uygun bir ekstraksiyon yöntemini kullanarak ve üretici talimatlarını takip ederek total nükleik asitleri (RNA ve DNA) elde edin. Onaylanmış ekstraksiyon yöntemleri için TrueScience RespiFinder Identification Panels Protocol'e (PN ) başvurun. Ekstraksiyon yöntemlerinin çoğunda, 200 µl örnek materyali kullanılması ve 100 µl elüsyon tamponunda ayrıştırılması önerilir. d. Örneğin lizis tamponuyla inkübasyonundan sonra, Internal Amplification Control'ü (IAC) ilave edin ve ardından iyice karıştırın. Her 100 µl elüsyon tamponu için 5 µl IAC ekleyin. ÖNEMLİ! Tüm ekstraksiyon protokolleri için, örneğin lizis tamponuyla inkübasyonunu tamamladıktan sonra IAC ilave edin. Örnek/lizis tamponu karışımına IAC'yi inkübasyon tamamlanmadan önce ilave ederseniz, örnekteki RNazlar ve DNazlar IAC'yi yıkarak yalancı negatiflerin elde edilmesine neden olacaktır. Lizis tamponu RNazları ve DNazları inhibe eder ve IAC'nin yıkılmasını önler. 2 RT/PCR Mix'i hazırlayın ve pipetleyin a. Aşağıdaki maddeleri çözün ve bunları buz üzerinde bekletin. Total nükleik asit (RNA ve DNA) şablonu Dilution Buffer 5 RT-PCR Buffer Pre-Amplification Primer Mix dntp Mix b. İşlediğiniz örneklerin sayısına ilaveten pipetleme esnasında meydana gelen kayıplara ait ilave hacim için yeterli RT/PCR Mix hazırlayın. Karışımı hazırlarken aşağıdaki reaktif kullanma kılavuzunu takip edin: RT-PCR Enzyme Mix için: Karışımı, saklama yerinden pipetleme işleminden hemen önce çıkarın. Karışımı 5 saniye süreyle santrifüjleyin, ardından pipete çekip boşaltarak nazikçe karıştırın. Karışımı kullanırken, düşük tutma hacmine sahip pipet uçları kullanın. Kullandıktan hemen sonra karışımı derhal saklama yerine götürün. Diğer tüm reaktifler ve total nükleik asit şablonu için: Kullanmadan hemen önce tüpleri vorteksleyin ve kısa süreyle santrifüjleyin. RT/PCR Mix bileşeni Reaksiyon başına hacim Dilution Buffer 5,5 µl 5 RT-PCR Buffer 5,0 µl Pre-Amplification Primer Mix 2,5 µl dntp Mix 1,0 µl RT-PCR Enzyme Mix 1,0 μl Reaksiyon başına RT/PCR Mix toplam 15 µl hacmi c. RT/PCR Mix'i kısa süreyle vorteksleyin, 0,2-mL PCR tüplerine 15 µl dağıtın ve ardından tüpleri kapatın. PCR Tüplerini buz üzerinde tutun. 3

4 3 Probe Hybridization Mix'i hazırlayın ve pipetleyin a. Dilution Buffer, Hybridization Buffer ve Probe Mix'i çözün, ardından tüm malzemeleri buz üzerinde bekletin. b. İşlediğiniz örneklerin sayısına ilaveten pipetleme esnasında meydana gelen kayıplara ait ilave hacim için yeterli Probe Hybridization Mix hazırlayın. Not: Kullanmadan hemen önce her reaktifi vorteksleyin ve kısa süreyle santrifüjleyin. Probe Hybridization Mix bileşeni Reaksiyon başına hacim Dilution Buffer 3,0 µl Hybridization Buffer 1,5 µl Probe Mix 1,5 µl Reaksiyon başına Probe Hybridization Mix toplam hacmi 6,0 µl c. Yeni 0,2-mL PCR tüplerine 6 µl Probe Hybridization Mix pipetleyin, tüpleri kapatın, ardından PCR tüplerini kullanılana kadar 4 C sıcaklıkta tutun. 4 5 Ters transkripsiyon ve PCR'ı kurun ve çalıştırın Prob hibridizasyonu kurun ve çalıştırın a. 15 µl RT/PCR Mix içeren her PCR tüpüne 10 µl total nükleik asit şablonu ilave edin. Nazikçe pipete çekip boşaltarak içeriği iyice karıştırın, ardından kısa süreyle santrifüjleyin. Termal işlem cihazının ön ısıtması tamamlanana dek PCR tüplerini buz üzerinde tutun. Not: Dahili laboratuar prosedürleriniz bir negatif kontrol çalışmanızı gerektiriyorsa, 10 µl DNaz/ RNaz-içermeyen suya 0,25 µl Internal Amplification Control ilave edin, ardından bu karışımı 15 µl RT/PCR Mix içeren bir PCR Tüpüne ilave edin. b. Ters Transkripsiyon/PCR Termal işlem cihazı programını başlatın. Sıcaklık 50 C'ye ulaştığında, PCR tüplerini termal işlem cihazına yerleştirin. a. Her ters transkripsiyon/pcr reaksiyonuna 100 µl steril su (sağlanmamıştır) ilave edin, ardından nazikçe pipete çekip boşaltarak iyice karıştırın. b. 6 µl Probe Hybridization Mix içeren her tüpe 2 µl seyreltilmiş ters transkripsiyon/pcr reaksiyonu ilave edin, ardından kısa süreyle santrifüjleyin. c. PCR tüplerini termal işlem cihazına yerleştirin, ardından Prob Hibridizasyon programını çalıştırın. ÖNEMLİ! Prob hibridizasyonunun son 60 dakikasında, TwoStep Mix'i hazırlayın. Prob hibridizasyonundan sonra, beklemeden ligasyon aşamasına ilerleyin ve PCR çalışmasını başlatın. Ligasyon ve PCR çalışmasına ilerlemeye hazır olana dek termal işlem cihazındaki PCR tüplerini 60 C'de tutun. 6 (Prob hibridizasyonu sırasında) TwoStep Mix'i hazırlayın Prob hibridizasyonu çalışmasının son 60 dakikasında, TwoStep Mix'i hazırlayın: a. TwoStep Buffer'ı çözün, ardından buz üzerinde bekletin. b. İşlediğiniz örneklerin sayısına ilaveten pipetleme esnasında meydana gelen kayıplara ait ilave hacim için yeterli TwoStep Mix hazırlayın. Kullanana dek karışımı buz üzerinde tutun. Karışımı hazırlarken aşağıdaki reaktif kullanma kılavuzunu takip edin: Ligase Enzyme ve Taq Polymerase için: Her bir reaktifi, saklama yerinden pipetleme işleminden hemen önce çıkarın. Her reaktifi 5 saniye süreyle santrifüjleyin, ardından nazikçe pipete çekip boşaltarak her reaktifi karıştırın. Bu reaktifleri kullanırken, düşük tutma hacmine sahip uçları kullanın. Kullandıktan hemen sonra reaktifleri derhal saklama yerine götürün. 4

5 TwoStep Buffer'ı pipetlemeden önce vorteksleyin ve kısa süreyle santrifüjleyin. TwoStep Mix bileşeni Reaksiyon başına hacim TwoStep Buffer 30,6 µl Ligase Enzyme 1,0 µl Taq Polymerase 0,4 µl Reaksiyon başına TwoStep Mix toplam hacmi 32,0 µl 7 (Prob hibridizasyonundan hemen sonra) Ligasyon ve PCR'ı ayarlayın ve çalıştırın Prob hibridizasyonu çalışmasından hemen sonra: a. Prob hibridizasyonu programını durdurun ve Ligasyon ve PCR programını bekletmeden çalıştırın. b. Termal işlem cihazının sıcaklığı 54 C'ye ulaştığında, termal işlem cihazı bloğunun sıcaklığını 54 C'de tutumak için Pause öğesine basın. c. Ligasyon ve PCR için prob hibnridizasyon reaksiyonlarını hazırlayın: 1. Prob hibridizasyon reaksiyonlarını termal işlem cihazından çıkarın. 2. Her 8 µl prob hibridizasyon reaksiyonuna 32 µl TwoStep Mix ilave edin. 3. Tüpleri tekrar termal işlem cihazına yerleştirin. Not: Çok sayıda reaksiyonu çalışıyorsanız, 7c adımını gruplar halinde gerçekleştirin. Örneğin, 8-şeritli tüpleri kullanıyorsanız, 8 reaksiyonu çıkarın, TwoStep Mix ilave edin, ardından sonraki 8 reaksiyonu çıkarmadan önce termal işlem cihazındaki tüpleri değiştirin. d. Durdurulmuş Ligasyon ve PCR programını beklemeden yeniden başlatın. 8 Kapiller elektroforezi gerçekleştirin a. Boy standardı, formamid ve PCR ürününü birleştirin: 1. Aşağıdakileri birleştirin ve iyice karıştırın. İşlediğiniz örneklerin sayısına ilaveten pipetleme esnasında meydana gelen kayıplara ait ilave hacim için yeterli hacim hazırlayın. Size Standard Mix bileşeni Reaksiyon başına hacim (PCR ürünü veya reference marker) GeneScan 600 LIZ Size Standard (PN ) 0,5 µl Hi-Di Formamide (PN ) 10,0 µl Reaksiyon başına Size Standard Mix toplam hacmi 10,5 µl kuyucuklu optik plakta, gerekli sayıda kuyucuğun her birine 10,5 µl Size Standard Mix pipetleyin. 3. (Önerilen) Size Standard Mix içeren kuyucuklardan birine 1 µl Reference Marker (FAM ) pipetleyin. Karıştırmak için pipeti kullanın. 4. Her örnek PCR ürünü için: 45 µl deiyonize suda 5 µl örnek PCR ürünü seyreltin. Size Standard Mix içeren bir kuyucuğa 1 µl seyreltilmiş örnek PCR ürününü pipetleyin, ardından karıştırmak için pipeti kullanın. Not: Bazı durumlarda (örneğin, yüksek virüs yükü), ölçek dışı tepe değerlerini önlemek için PCR ürünü ilaveten seyreltmek gerekebilir. İlave bilgi için TrueScience RespiFinder Identification Panels Protocol'e başvurun. 5. Plağı uygun bir kapla kapatın. 5

6 9 Verileri analiz edin ve yorumlayın b. Örnek plağını çalışın 1. Sıvının kuyucukların tabanına gelmesi ve hava kabarcıklarını uzaklaştırmak için plağı 1000 g'de 10 saniye süreyle santrifüjleyin. 2. Plağı genetik analizöre yükleyin, veri toplama yazılımını TrueScience RespiFinder Identification Panels Software Setup and Data Analysis User Guide'da (PN ) açıklanan şekilde kurun, ardından plakla irtibatlayın ve çalışmayı başlatın. Önerilen analiz ayarları, paneller ve binset'leri kullanarak verileri analiz etmek suretiyle patojen aday durumu tanımlaması yapın. Talimatlar için, TrueScience RespiFinder Identification Panels Software Setup and Data Analysis User Guide'a (PN ) başvurun. Life Technologies, her laboratuarın kendi yorumlama ve raporlama prosedürleri ve kriterlerini geliştirmesini önerir. 6

7 7

8 Not for sale in U.S.A. Yasal Uyarı Bu veya herhangi diğer tanı panelinden elde edilen sonuçlar sadece genel klinik tablo bağlamında kullanılmalı ve yorumlanmalıdır. Life Technologies verilmiş olan herhangi bir klinik kararın sorumluluğunu kabul etmez. Life Technologies, bu kılavuzun TrueScience RespiFinder Identification Panels kullanılarak elde edilecek tüm olası sonuçların kapsamlı bir özeti olduğunu beyan etmemektedir. Bu kılavuzun kullanım amacı sadece hatırlamaya yardımcı olmaktır. Test sonuçlarının klinik yorumunda kullanılmaz. Laboratuarlar testin sonuçlarının kendi bünyelerinde geliştirdikleri yerel prosedürlere göre yorumlamalı ve raporlamalıdır. Information in this document is subject to change without notice. APPLIED BIOSYSTEMS DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH RESPECT TO THIS DOCUMENT, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THOSE OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. TO THE FULLEST EXTENT ALLOWED BY LAW, IN NO EVENT SHALL APPLIED BIOSYSTEMS BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT, TORT, WARRANTY, OR UNDER ANY STATUTE OR ON ANY OTHER BASIS FOR SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, PUNITIVE, MULTIPLE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES IN CONNECTION WITH OR ARISING FROM THIS DOCUMENT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE USE THEREOF, WHETHER OR NOT FORESEEABLE AND WHETHER OR NOT APPLIED BIOSYSTEMS IS ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Etiketler ve ambalajda kullanılan semboller: ÜRETİCİ TEST SAYISI KULLANMA TALİMATLARINA BAŞVURUN GÖSTERİLEN SICAKLIKTA SAKLAYIN GÖSTERİLEN TARİHTEN ÖNCE KULLANIN KATALOG KODU LOT VEYA PARTİ NUMARASI Life Technologies Ltd. 7 Kingsland Grange Woolston, Warrington, WA1 4SR, United Kingdom NOTICE TO PURCHASER: This product is a RespiFinder product manufactured by PathoFinder B.V. in Maastricht, The Netherlands within quality systems accredited to ISO13485:2003. These products are sold for use by the end-user only and may not be re-sold, distributed or re-packaged. LIMITED USE LABEL LICENSE: No right to resell this product or any of its components is conveyed expressly, by implication, or by estoppel. For information on obtaining additional rights, please contact or Out Licensing, Life Technologies, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California Trademarks: The trademarks mentioned herein are the property of Life Technologies Corporation or their respective owners. RespiFinder is a registered trademark of PathoFinder B.V. TRUESCIENCE RESPIFINDER IDENTIFICATION PANELS PROFESYONEL İN VİTRO TANI TESTİ İÇİN SAĞLANMAKTADIR. BU ÜRÜN, HOFFMANN-LA ROCHE (HOFFMANN-LA ROCHE LTD, DIAGNOSTICS, CH-4070 BASEL, SWITZERLAND) VE ROCHE MOLECULAR SYSTEMS, INC (ROCHE MOLECULAR SYSTEMS, INC., 1145 ATLANTIC AVENUE, ALAMEDA, CALIFORNIA 94501) DAHİL HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN SAHİBİ OLDUĞU PATENT HAKLARI ALTINDAKİ PCR ÇALIŞMASI İÇİN BİR LİSANS SAĞLAMAMAKTADIR. Testlerin onaylanmasından ve RespiFinder ürünlerinin prosedürleri ve kullanımına ilişkin yasal gerekliliklere uygunluktan müşteri sorumludur Life Technologies Corporation. All rights reserved. Part Number Rev. B 07/2011 Translated from the English PN Rev. A Headquarters 5791 Van Allen Way Carlsbad, CA USA Phone Technical Resources and Support For the latest technical resources and support information for all locations, please refer to our Web site at

PapilloCheck. Kullanım Kılavuzuna Bakınız IVD

PapilloCheck. Kullanım Kılavuzuna Bakınız IVD HPV DNA-Chip Servikal numunelerde 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44/55, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73, 82 insan papillomavirüs tiplerinin genotiplemesine yönelik tanı kiti REF

Detaylı

ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay

ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay (Chlamydia trachomatis Kuvvetlendirilmiş DNA Testi) 3300755JAA 2008/09 0344 Türkçe Patent Numaraları: 5,270,184; 5,547,861; 5,648,211; 5,712,124; 5,744,311;

Detaylı

ocheck DNA Ekstraksiyon Kiti

ocheck DNA Ekstraksiyon Kiti IVD Almanya'da Üretilmiştir ocheck DNA Ekstraksiyon Kiti Kullanım Talimatları Xn R 36/37/38-42, S 22-24-26-37/39 18 25 Tek Kolon Preparasyonu (Kat. No. 515 040) 8 Kolon Preparasyonu (Kat. No. 515 050)

Detaylı

QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Prospektüsü 2 x 96 (katalog no. 0594-0201)

QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Prospektüsü 2 x 96 (katalog no. 0594-0201) QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Prospektüsü 2 x 96 (katalog no. 0594-0201) 20 x 96 (katalog no. 0594-0501) ESAT-6, CFP-10 vetb7.7(p4) peptid antijenlerine karşı yanıtları ölçen tam kan IFN-γ testi İn

Detaylı

QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Prospektüsü

QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Prospektüsü QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Prospektüsü ESAT-6 ve CFP-10 peptid antijenlerine karşı yanıtları ölçen tam kan IFN- testi İn vitro tanı amaçlı kullanım içindir 2 x 96 622120 QIAGEN GmbH QIAGEN

Detaylı

Affirm VPIII Mikrobiyal Tanımlama Testi

Affirm VPIII Mikrobiyal Tanımlama Testi Affirm VPIII Mikrobiyal Tanımlama Testi Ekin sonundaki sembol sözlüğüne bakın. 670160JAA 2009/01 Türkçe KULLANIM AMACI Affirm VPIII Mikrobiyal Tanımlama Testi, vajinit/vajina iltihabı semptomları olan

Detaylı

ÇALIŞTIRMA KILAVUZU FS-1100. TASKalfa 300i FS-1300D

ÇALIŞTIRMA KILAVUZU FS-1100. TASKalfa 300i FS-1300D ÇALIŞTIRMA KILAVUZU FS-1100 TASKalfa 300i FS-1300D Giriş TASKalfa 300i satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu Çalıştırma Kılavuzu, makineyi doğru bir şekilde çalıştırmanıza, düzenli bakımını yapmanıza

Detaylı

C V C. Biofortuna SSPGo TM HLA Tiplendirme Kitleri için Kullanım Talimatları CE Revizyon 5, Ocak 2014. 1. Kullanım Amacı

C V C. Biofortuna SSPGo TM HLA Tiplendirme Kitleri için Kullanım Talimatları CE Revizyon 5, Ocak 2014. 1. Kullanım Amacı DOT120v8: Biofortuna SSPGo TM HLA Tiplendirme Kitleri için Kullanım Talimatları, CE Revizyon 5 Sayfa 1 / 11 1. Kullanım Amacı Biofortuna SSPGo TM HLA Tiplendirme Kitleri için Kullanım Talimatları CE Revizyon

Detaylı

ÇALIŞTIRMA KILAVUZU FS-6525MFP FS-6525MFP/FS-6530MFP FS-6530MFP OPERATION GUIDE

ÇALIŞTIRMA KILAVUZU FS-6525MFP FS-6525MFP/FS-6530MFP FS-6530MFP OPERATION GUIDE ÇALIŞTIRMA KILAVUZU FS-655MFP FS-655MFP/FS-6530MFP FS-6530MFP OPERATION GUIDE Giriş FS-655MFP / FS-6530MFP'yi satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu Çalıştırma Kılavuzu, makineyi doğru bir şekilde çalıştırmanıza,

Detaylı

i24x0 / i26x0 / i28x0 Tarayıcılar

i24x0 / i26x0 / i28x0 Tarayıcılar i24x0 / i26x0 / i28x0 Tarayıcılar Kullanım Kılavuzu A-61677_tr 5K4144 3. Taraf Lisansları This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group Copyright (C)2009-2013 D. R. Commander.

Detaylı

P3PC-5232-01TR N7100. Başlarken

P3PC-5232-01TR N7100. Başlarken P3PC-5232-01TR N7100 Başlarken İçindekiler Giriş...3 Kullanım Kılavuzları... 3 Bu kılavuz hakkında... 3 Bu Kılavuzda Kullanılan Uyarı İşaretleri... 4 Güvenli Kullanım İçin... 4 Önlemler... 6 Yükümlülük

Detaylı

ScanSnap N1800 Ağ Tarayıcısı

ScanSnap N1800 Ağ Tarayıcısı P3PC-3192-04TR ScanSnap N1800 Ağ Tarayıcısı Başlarken İçindekiler Giriş...3 Kullanım Kılavuzları... 3 Bu kılavuz hakkında... 3 Bu Kılavuzda Kullanılan Uyarı İşaretleri... 4 Güvenli Kullanım İçin... 4 Önlemler...

Detaylı

ÇALIŞTIRMA KILAVUZU. TASKalfa FS-1100. 3500i/4500i/5500i FS-1300D

ÇALIŞTIRMA KILAVUZU. TASKalfa FS-1100. 3500i/4500i/5500i FS-1300D ÇALIŞTIRMA KILAVUZU TASKalfa FS-1100 3500i/4500i/5500i FS-1300D Giriş TASKalfa 3500i/TASKalfa 4500i/TASKalfa 5500i'yi satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu Çalıştırma Kılavuzu, makineyi doğru bir şekilde

Detaylı

ÇALIŞTIRMA KILAVUZU FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D

ÇALIŞTIRMA KILAVUZU FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D ÇALIŞTIRMA KILAVUZU FS-3040MFP/FS-3140MFP FS-1100 FS-1300D Giriş FS-3040MFP/FS-3140MFP'ı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu Çalıştırma Kılavuzu, makineyi doğru bir şekilde çalıştırmanıza, düzenli

Detaylı

q PRINT q COPY q SCAN ÇALIŞTIRMA KILAVUZU ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn

q PRINT q COPY q SCAN ÇALIŞTIRMA KILAVUZU ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn ÇALIŞTIRMA KILAVUZU Giriş ECOSYS M2030dn/ECOSYS M2530dn/ECOSYS M2035dn/ECOSYS M2535dn cihazını

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. DrivePro 520 Araç İçi Kamera. (Sürüm 1.0)

Kullanım Kılavuzu. DrivePro 520 Araç İçi Kamera. (Sürüm 1.0) Kullanım Kılavuzu DrivePro 520 Araç İçi Kamera (Sürüm 1.0) İçerik 1. Tanıtım... 2 2. Özellikler...2 3. Paket İçeriği...3 4. Sistem Gereksinimleri...4 5. Güvenlik Önlemleri... 5 6. Başlarken... 6 MicroSD

Detaylı

C500n(5023-xxx) Kullanıcı Kılavuzu. www.lexmark.com. Mart 2006

C500n(5023-xxx) Kullanıcı Kılavuzu. www.lexmark.com. Mart 2006 C500n(5023-xxx) Kullanıcı Kılavuzu Mart 2006 www.lexmark.com Lexmark ve Lexmark with diamond tasarımı, Lexmark International, Inc. firmasına ait, ABD ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalardır.

Detaylı

Synology DiskStation DS411+ Hızlı Yükleme Kılavuzu

Synology DiskStation DS411+ Hızlı Yükleme Kılavuzu Synology DiskStation DS411+ Hızlı Yükleme Kılavuzu Synology_QIG_4BayCL_201000608 İçindekiler Bölüm 1: Başlamadan Önce Paket İçeriği... 3 Güvenlik Talimatları... 4 Bölüm 2: Donanım Kurulumu Sabit Sürücünün

Detaylı

KULLANIM TAL İ MATLARI 1

KULLANIM TAL İ MATLARI 1 KULLANIM TALİMATLARI KULLANIM TALİMATLARI Türk BIOHIT Active B2 (Holotranscobalamin) Kat. No. 602290. KULLANIM AMACI... 4 2. GİRİŞ... 4. TEST PRENSİBİ... 4 4. UYARILAR VE ÖNLEMLER... 5 5. KİT İÇERİĞİ...

Detaylı

Kullanım Talimatları

Kullanım Talimatları Kullanım Talimatları İn Vitro Diagnostik Kullanım İçin P/N A37851S Mart 2012 EC REP Beckman Coulter Ireland, Inc. Mervue Business Park, Mervue, Galway, Ireland (353 91 774068) ABD de Basılmıştır. 2012

Detaylı

Kullanım Kılavuzu NPD5123-00 TR

Kullanım Kılavuzu NPD5123-00 TR NPD5123-00 TR Telif hakkı ve Markalar Telif hakkı ve Markalar Bu yayının hiçbir kısmı, Seiko Epson Corporation'ından önceden yazılı izin almaksızın çoğaltılamaz, bir bulma sistemine kaydedilemez veya herhangi

Detaylı

ÇALIŞTIRMA KILAVUZU FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D

ÇALIŞTIRMA KILAVUZU FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D ÇALIŞTIRMA KILAVUZU FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D Bu Çalıştırma Kılavuzu FS-2020D, FS-3920DN ve FS-4020DN modelleri içindir. Not Bu Çalıştırma Kılavuzu bu makinelerin hem inç hem de metrik

Detaylı

ViewPad 10pro Kullanιcι kιlavuzu

ViewPad 10pro Kullanιcι kιlavuzu ViewPad 10pro Kullanιcι kιlavuzu Model No. VS14140 Uygunluk Bilgisi Avrupa Ülkeleri için CE Uyumu Aygıt 2004/108/ec sayılı EMC yönergesi ve 2006/95/EC sayılı Düşük Voltaj Yönergesi ile uyumludur. R&TTE

Detaylı

Kullanım Kılavuzu NPD4935-02 TR

Kullanım Kılavuzu NPD4935-02 TR NPD4935-02 TR Telif Hakkı ve Ticari Markalar Telif Hakkı ve Ticari Markalar Telif Hakkı ve Ticari Markalar Bu yayın, Seiko Epson Corporation'ın yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, bilgi

Detaylı

Kullanım Kılavuzu NPD5193-00 TR

Kullanım Kılavuzu NPD5193-00 TR NPD5193-00 TR Copyright Copyright Bu yayımın hiçbir kısmı, Seiko Epson Corporation'ın önceden yazılı izni olmaksızın yeniden üretilemez, bilgi alma sistemlerinde saklanamaz veya elektronik, mekanik, fotokopi,

Detaylı

MyGlucoHealth Wireless Kan

MyGlucoHealth Wireless Kan MyGlucoHealth Wireless Kan ŞEKERİ Ölçüm Cİhazı Kullanım Kılavuzu mg/dl gösterilen mmol/l geçerli 0459 Model MGH-BT1 Rev 7-11.14 TR/tr ÖNEMLİ BİLGİLER MyGlucoHealth, diyabet hastalarının kan şekeri seviyelerini

Detaylı

ÇALIŞTIRMA KILAVUZU FS-1120D FS-1320D

ÇALIŞTIRMA KILAVUZU FS-1120D FS-1320D ÇALIŞTIRMA KILAVUZU FS-1120D FS-1320D Bu Çalıştırma Kılavuzu FS-1120D ve FS-1320D modelleri içindir. Not Bu Çalıştırma Kılavuzu bu makinelerin hem inç hem de metrik sürümlerine ilişkin bilgiler içerir.

Detaylı

Circulating Tumor Cell Kit (Epitelyal)

Circulating Tumor Cell Kit (Epitelyal) REF 7900001 16 Test Kiti Circulating Tumor Cell Kit (Epitelyal) I-TR KULLANIM AMACI In vitro diagnostik kullanım içindir. CELLSEARCH Circulating Tumor Cell Kit'i tüm kanda dolaşan epitel orijinli (CD45-,

Detaylı

HCV Ab PLUS KAT. NO: 34330

HCV Ab PLUS KAT. NO: 34330 HCV Ab PLUS KAT. NO: 34330 Kullanım Amacı Access HCV Ab Plus tahlili, Access Immunoassay Sistemlerini (Access, Access2, UniCel DxI ) kullanarak insan serum veya plazmasındaki Hepatit C virüsüne karşı olan

Detaylı

Başvuru Kılavuzu NPD4211-00 TR

Başvuru Kılavuzu NPD4211-00 TR NPD4211-00 TR Telif Hakkı Bildirimi Bu belge, Seiko Epson Corporation ın önceden yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, bilgi erişim sistemlerinde saklanamaz veya mekanik yöntemlerle, fotokopi,

Detaylı