TrueScience RespiFinder Identification Panels

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TrueScience RespiFinder Identification Panels"

Transkript

1 TrueScience RespiFinder Identification Panels HIZLI REFERANS KARTI Güvenlik ve biyolojik tehlike yönergeleri için TrueScience RespiFinder Identification Panels Protocol (PN ) Safety kısmına bakın. Uyarılar ve önlemler için, TrueScience RespiFinder Identification Panels Product Insert'e (PN ) başvurun. Tüm kimyasallarda, SDS'yi (Güvenlik Bilgi Formu) okuyun ve kullanma talimatlarını takip edin. Uygun bir koruyucu gözlük takın, koruyucu kıyafet giyin ve eldiven takın. TrueScience RespiFinder Identification Panels hakkında ilave bilgi için, respifinderlit adresine gidin. TrueScience RespiFinder Identification Panels kullanım kılavuzlarını indirmek için, adresine gidin ve ardından Literature/Support sekmesini seçin. Bu hızlı referans kartı aşağıdakileri kapsar: Paneller Ürün açıklaması ve prensipler Kullanım amacı Destek alın Başlamadan önce: bir kereye mahsus işlemler Prosedür Paneller Bu hızlı referans kartı aşağıdaki TrueScience RespiFinder Identification Panels'i kapsar: Panel Saklama TrueScience RespiFinder 15 Viral Identification Panel 50 test TrueScience RespiFinder 19 Pathogen Identification Panel 50 test Ürün açıklaması ve prensipler TrueScience RespiFinder Identification Panels, solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan patojenleri belirlemek ve birbirinden ayırt etmek için multipleks PCR testini kullanır. TrueScience RespiFinder Identification Panels testi bir birleştirilmiş ters transkripsiyon/pcr adımı (virus RNA'sını cdna'ya dönüştürmek ve hedef DNA/cDNA'yı güçlendirmek için), bir prob hibridizasyon adımı ve bir prob ligasyon/ amplifikasyon adımını içerir. Gerçek negatif örnekler ile nükleik asit yıkılımı, PCR inhibisyonu veya kullanma hatalarının neden olduğu yalancı negatifleri ayırt etmek için teste bir Internal Amplification Control (IAC) dahil edilmiştir. Hedefler, kapiller elektroforezin kullanıldığı DNA boyutlandırma fragmanı analizi yoluyla tespit edilebilir. İlave bilgi için, TrueScience RespiFinder Identification Panels Protocol'e (PN ) başvurun. Panel Tespit edilen patojenler Hedef prob setlerinin sayısı Prob boyu aralığı TrueScience RespiFinder 15 Viral Identification Panel TrueScience RespiFinder 19 Pathogen Identification Panel 14 RNA virüsü ve 1 DNA virüsü 15 artı IAC 163 ila 498 nükleotid 14 RNA virüsü, 1 DNA virüsü ve 4 bakteri 19 artı IAC Kullanım amacı TrueScience RespiFinder Identification Panels, saflaştırılmış nükleik asitlerden sık görülen solunum yolu patojenlerini aynı anda belirlemeyi ve tanımlamayı amaçlayan kalitatif çok parametreli testlerdir. Girilen örnek, solunum yolu enfeksiyonları şüphesi bulunan hastalardan alınan nazofarengeal sürüntüler, burun aspiratları, balgam ve bronko-alveoler lavajlardan (BAL) elde edilen ve saflaştırılan total nükleik asitlerdir. Klinik örneklerin hazırlanması panellerin kapsamından ayrı bir süreçtir; örnekleri hazırlamak ve nükleik asitleri elde etmek ve saflaştırmak için uygun yöntemleri veya ürünleri kullanın.

2 TrueScience RespiFinder Identification Panels, diğer klinik ve laboratuar bulgularıyla birlikte kullanıldığında, solunum yolu enfeksiyonu tanısında yardımcı olur. Negatif sonuçlar viral veya bakteriyel solunum yolu enfeksiyonunun yokluğunu kesin olarak göstermez; negatif sonuçlar tanı, tedavi veya diğer tedavi kararlarının tek dayanağı olarak kullanılmamalıdır. Pozitif sonuçlar, diğer patojenlerle eş zamanlı enfeksiyon olasılığını ortadan kaldırmaz. Tespit edilen patojen(ler) hastalığın kesin nedeni olmayabilir. Kesin tanıya klinik durumla ilgili diğer laboratuar testleri ve değerlendirme dahil edilmelidir. Performans özellikleri alınan onaylanmış EQA panelleriyle belirlenmiştir. Bu ürün laboratuar çalışanları tarafından kullanılmalıdır ve Life Technologies firmasından sağlanabilen belirli cihazlar ve veri analiz yazılımıyla kullanımı amaçlanmaktadır. Destek alın Tüm bölgelere ait en son hizmetler ve destek bilgileri için, adresine gidin ve ardından Support için linki tıklayın veya yerel Life Technologies temsilcinizle irtibat kurun. Başlamadan önce: bir kereye mahsus işlemler Çalışma alanlarını hazırlama Kontaminasyonu önlemek için, deneme niteliğindeki faaliyetleri ayrı alanlarda yapmanız kesinlikle önerilir. Ayrıntılar için TrueScience RespiFinder Identification Panels Protocol'e (PN ) başvurun. Termal işlem cihazını programlama Termal işlem cihazını aşağıdaki üç programla programlayın: 1. Ters transkripsiyon ve PCR programı 2. Prob hibridizasyon programı 3. Ligasyon ve PCR programı Aşama Sıcaklık Süre (dd:ss) Aşama Sıcaklık Süre (dd:ss) Aşama Sıcaklık Süre (dd:ss) Ters transkripsiyon Aktif hot-start Taq Döngü: 30 döngü Veri toplama yazılımını kurma 50 C 30:00 DNA denatürasyonu 95 C 15:00 Prob hibridizasyonu 98 C 10:00 Prob ligasyonu 54 C 15:00 60 C 60:00 İlk denatürasyon 95 C 2:00 94 C 00:30 Bekleme 60 C Doğrudan Döngü: 94 C 0:30 55 C 00:30 bir sonraki 33 döngü adımla 60 C 0:30 72 C 01:00 devam edin 72 C 1:00 Bekleme 20 C Doğrudan bir sonraki adımla devam edin veya saklayın 1 haftaya kadar 4 C veya daha uzun sürelerde 20 C sıcaklıkta saklayın. Bekleme 20 C Doğrudan kapiller elektroforezle devam edin veya saklayın TrueScience RespiFinder Identification Panels'leri ilk kez kullanmadan önce, 3130/3130xl Data Collection Software v3.0 veya v3.1'i veya 3500 Data Collection Software v1.0'ı kurun. Talimatlar için TrueScience RespiFinder Identification Panels Software Setup and Data Analysis User Guide'a (PN ) başvurun. Kullanım kılavuzunu indirmek için, adresine gidin ve ardından Literature/Support sekmesini seçin. 2

3 Prosedür 1 Total nükleik asitleri elde edin ve lizise uğratılmış örneklere Internal Amplification Control'ü (IAC) ilave edin a. Klinik örnekleri toplayın. Kılavuz bilgiler için TrueScience RespiFinder Identification Panels Protocol'e (PN ) başvurun. b. (Önerilen) Örnekler visközse ve/veya katı hücre bileşenleri içeriyorsa, örnekleri ön-işleme tabi tutun. Ayrıntılar için TrueScience RespiFinder Identification Panels Protocol'e (PN ) başvurun. c. Uygun bir ekstraksiyon yöntemini kullanarak ve üretici talimatlarını takip ederek total nükleik asitleri (RNA ve DNA) elde edin. Onaylanmış ekstraksiyon yöntemleri için TrueScience RespiFinder Identification Panels Protocol'e (PN ) başvurun. Ekstraksiyon yöntemlerinin çoğunda, 200 µl örnek materyali kullanılması ve 100 µl elüsyon tamponunda ayrıştırılması önerilir. d. Örneğin lizis tamponuyla inkübasyonundan sonra, Internal Amplification Control'ü (IAC) ilave edin ve ardından iyice karıştırın. Her 100 µl elüsyon tamponu için 5 µl IAC ekleyin. ÖNEMLİ! Tüm ekstraksiyon protokolleri için, örneğin lizis tamponuyla inkübasyonunu tamamladıktan sonra IAC ilave edin. Örnek/lizis tamponu karışımına IAC'yi inkübasyon tamamlanmadan önce ilave ederseniz, örnekteki RNazlar ve DNazlar IAC'yi yıkarak yalancı negatiflerin elde edilmesine neden olacaktır. Lizis tamponu RNazları ve DNazları inhibe eder ve IAC'nin yıkılmasını önler. 2 RT/PCR Mix'i hazırlayın ve pipetleyin a. Aşağıdaki maddeleri çözün ve bunları buz üzerinde bekletin. Total nükleik asit (RNA ve DNA) şablonu Dilution Buffer 5 RT-PCR Buffer Pre-Amplification Primer Mix dntp Mix b. İşlediğiniz örneklerin sayısına ilaveten pipetleme esnasında meydana gelen kayıplara ait ilave hacim için yeterli RT/PCR Mix hazırlayın. Karışımı hazırlarken aşağıdaki reaktif kullanma kılavuzunu takip edin: RT-PCR Enzyme Mix için: Karışımı, saklama yerinden pipetleme işleminden hemen önce çıkarın. Karışımı 5 saniye süreyle santrifüjleyin, ardından pipete çekip boşaltarak nazikçe karıştırın. Karışımı kullanırken, düşük tutma hacmine sahip pipet uçları kullanın. Kullandıktan hemen sonra karışımı derhal saklama yerine götürün. Diğer tüm reaktifler ve total nükleik asit şablonu için: Kullanmadan hemen önce tüpleri vorteksleyin ve kısa süreyle santrifüjleyin. RT/PCR Mix bileşeni Reaksiyon başına hacim Dilution Buffer 5,5 µl 5 RT-PCR Buffer 5,0 µl Pre-Amplification Primer Mix 2,5 µl dntp Mix 1,0 µl RT-PCR Enzyme Mix 1,0 μl Reaksiyon başına RT/PCR Mix toplam 15 µl hacmi c. RT/PCR Mix'i kısa süreyle vorteksleyin, 0,2-mL PCR tüplerine 15 µl dağıtın ve ardından tüpleri kapatın. PCR Tüplerini buz üzerinde tutun. 3

4 3 Probe Hybridization Mix'i hazırlayın ve pipetleyin a. Dilution Buffer, Hybridization Buffer ve Probe Mix'i çözün, ardından tüm malzemeleri buz üzerinde bekletin. b. İşlediğiniz örneklerin sayısına ilaveten pipetleme esnasında meydana gelen kayıplara ait ilave hacim için yeterli Probe Hybridization Mix hazırlayın. Not: Kullanmadan hemen önce her reaktifi vorteksleyin ve kısa süreyle santrifüjleyin. Probe Hybridization Mix bileşeni Reaksiyon başına hacim Dilution Buffer 3,0 µl Hybridization Buffer 1,5 µl Probe Mix 1,5 µl Reaksiyon başına Probe Hybridization Mix toplam hacmi 6,0 µl c. Yeni 0,2-mL PCR tüplerine 6 µl Probe Hybridization Mix pipetleyin, tüpleri kapatın, ardından PCR tüplerini kullanılana kadar 4 C sıcaklıkta tutun. 4 5 Ters transkripsiyon ve PCR'ı kurun ve çalıştırın Prob hibridizasyonu kurun ve çalıştırın a. 15 µl RT/PCR Mix içeren her PCR tüpüne 10 µl total nükleik asit şablonu ilave edin. Nazikçe pipete çekip boşaltarak içeriği iyice karıştırın, ardından kısa süreyle santrifüjleyin. Termal işlem cihazının ön ısıtması tamamlanana dek PCR tüplerini buz üzerinde tutun. Not: Dahili laboratuar prosedürleriniz bir negatif kontrol çalışmanızı gerektiriyorsa, 10 µl DNaz/ RNaz-içermeyen suya 0,25 µl Internal Amplification Control ilave edin, ardından bu karışımı 15 µl RT/PCR Mix içeren bir PCR Tüpüne ilave edin. b. Ters Transkripsiyon/PCR Termal işlem cihazı programını başlatın. Sıcaklık 50 C'ye ulaştığında, PCR tüplerini termal işlem cihazına yerleştirin. a. Her ters transkripsiyon/pcr reaksiyonuna 100 µl steril su (sağlanmamıştır) ilave edin, ardından nazikçe pipete çekip boşaltarak iyice karıştırın. b. 6 µl Probe Hybridization Mix içeren her tüpe 2 µl seyreltilmiş ters transkripsiyon/pcr reaksiyonu ilave edin, ardından kısa süreyle santrifüjleyin. c. PCR tüplerini termal işlem cihazına yerleştirin, ardından Prob Hibridizasyon programını çalıştırın. ÖNEMLİ! Prob hibridizasyonunun son 60 dakikasında, TwoStep Mix'i hazırlayın. Prob hibridizasyonundan sonra, beklemeden ligasyon aşamasına ilerleyin ve PCR çalışmasını başlatın. Ligasyon ve PCR çalışmasına ilerlemeye hazır olana dek termal işlem cihazındaki PCR tüplerini 60 C'de tutun. 6 (Prob hibridizasyonu sırasında) TwoStep Mix'i hazırlayın Prob hibridizasyonu çalışmasının son 60 dakikasında, TwoStep Mix'i hazırlayın: a. TwoStep Buffer'ı çözün, ardından buz üzerinde bekletin. b. İşlediğiniz örneklerin sayısına ilaveten pipetleme esnasında meydana gelen kayıplara ait ilave hacim için yeterli TwoStep Mix hazırlayın. Kullanana dek karışımı buz üzerinde tutun. Karışımı hazırlarken aşağıdaki reaktif kullanma kılavuzunu takip edin: Ligase Enzyme ve Taq Polymerase için: Her bir reaktifi, saklama yerinden pipetleme işleminden hemen önce çıkarın. Her reaktifi 5 saniye süreyle santrifüjleyin, ardından nazikçe pipete çekip boşaltarak her reaktifi karıştırın. Bu reaktifleri kullanırken, düşük tutma hacmine sahip uçları kullanın. Kullandıktan hemen sonra reaktifleri derhal saklama yerine götürün. 4

5 TwoStep Buffer'ı pipetlemeden önce vorteksleyin ve kısa süreyle santrifüjleyin. TwoStep Mix bileşeni Reaksiyon başına hacim TwoStep Buffer 30,6 µl Ligase Enzyme 1,0 µl Taq Polymerase 0,4 µl Reaksiyon başına TwoStep Mix toplam hacmi 32,0 µl 7 (Prob hibridizasyonundan hemen sonra) Ligasyon ve PCR'ı ayarlayın ve çalıştırın Prob hibridizasyonu çalışmasından hemen sonra: a. Prob hibridizasyonu programını durdurun ve Ligasyon ve PCR programını bekletmeden çalıştırın. b. Termal işlem cihazının sıcaklığı 54 C'ye ulaştığında, termal işlem cihazı bloğunun sıcaklığını 54 C'de tutumak için Pause öğesine basın. c. Ligasyon ve PCR için prob hibnridizasyon reaksiyonlarını hazırlayın: 1. Prob hibridizasyon reaksiyonlarını termal işlem cihazından çıkarın. 2. Her 8 µl prob hibridizasyon reaksiyonuna 32 µl TwoStep Mix ilave edin. 3. Tüpleri tekrar termal işlem cihazına yerleştirin. Not: Çok sayıda reaksiyonu çalışıyorsanız, 7c adımını gruplar halinde gerçekleştirin. Örneğin, 8-şeritli tüpleri kullanıyorsanız, 8 reaksiyonu çıkarın, TwoStep Mix ilave edin, ardından sonraki 8 reaksiyonu çıkarmadan önce termal işlem cihazındaki tüpleri değiştirin. d. Durdurulmuş Ligasyon ve PCR programını beklemeden yeniden başlatın. 8 Kapiller elektroforezi gerçekleştirin a. Boy standardı, formamid ve PCR ürününü birleştirin: 1. Aşağıdakileri birleştirin ve iyice karıştırın. İşlediğiniz örneklerin sayısına ilaveten pipetleme esnasında meydana gelen kayıplara ait ilave hacim için yeterli hacim hazırlayın. Size Standard Mix bileşeni Reaksiyon başına hacim (PCR ürünü veya reference marker) GeneScan 600 LIZ Size Standard (PN ) 0,5 µl Hi-Di Formamide (PN ) 10,0 µl Reaksiyon başına Size Standard Mix toplam hacmi 10,5 µl kuyucuklu optik plakta, gerekli sayıda kuyucuğun her birine 10,5 µl Size Standard Mix pipetleyin. 3. (Önerilen) Size Standard Mix içeren kuyucuklardan birine 1 µl Reference Marker (FAM ) pipetleyin. Karıştırmak için pipeti kullanın. 4. Her örnek PCR ürünü için: 45 µl deiyonize suda 5 µl örnek PCR ürünü seyreltin. Size Standard Mix içeren bir kuyucuğa 1 µl seyreltilmiş örnek PCR ürününü pipetleyin, ardından karıştırmak için pipeti kullanın. Not: Bazı durumlarda (örneğin, yüksek virüs yükü), ölçek dışı tepe değerlerini önlemek için PCR ürünü ilaveten seyreltmek gerekebilir. İlave bilgi için TrueScience RespiFinder Identification Panels Protocol'e başvurun. 5. Plağı uygun bir kapla kapatın. 5

6 9 Verileri analiz edin ve yorumlayın b. Örnek plağını çalışın 1. Sıvının kuyucukların tabanına gelmesi ve hava kabarcıklarını uzaklaştırmak için plağı 1000 g'de 10 saniye süreyle santrifüjleyin. 2. Plağı genetik analizöre yükleyin, veri toplama yazılımını TrueScience RespiFinder Identification Panels Software Setup and Data Analysis User Guide'da (PN ) açıklanan şekilde kurun, ardından plakla irtibatlayın ve çalışmayı başlatın. Önerilen analiz ayarları, paneller ve binset'leri kullanarak verileri analiz etmek suretiyle patojen aday durumu tanımlaması yapın. Talimatlar için, TrueScience RespiFinder Identification Panels Software Setup and Data Analysis User Guide'a (PN ) başvurun. Life Technologies, her laboratuarın kendi yorumlama ve raporlama prosedürleri ve kriterlerini geliştirmesini önerir. 6

7 7

8 Not for sale in U.S.A. Yasal Uyarı Bu veya herhangi diğer tanı panelinden elde edilen sonuçlar sadece genel klinik tablo bağlamında kullanılmalı ve yorumlanmalıdır. Life Technologies verilmiş olan herhangi bir klinik kararın sorumluluğunu kabul etmez. Life Technologies, bu kılavuzun TrueScience RespiFinder Identification Panels kullanılarak elde edilecek tüm olası sonuçların kapsamlı bir özeti olduğunu beyan etmemektedir. Bu kılavuzun kullanım amacı sadece hatırlamaya yardımcı olmaktır. Test sonuçlarının klinik yorumunda kullanılmaz. Laboratuarlar testin sonuçlarının kendi bünyelerinde geliştirdikleri yerel prosedürlere göre yorumlamalı ve raporlamalıdır. Information in this document is subject to change without notice. APPLIED BIOSYSTEMS DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH RESPECT TO THIS DOCUMENT, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THOSE OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. TO THE FULLEST EXTENT ALLOWED BY LAW, IN NO EVENT SHALL APPLIED BIOSYSTEMS BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT, TORT, WARRANTY, OR UNDER ANY STATUTE OR ON ANY OTHER BASIS FOR SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, PUNITIVE, MULTIPLE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES IN CONNECTION WITH OR ARISING FROM THIS DOCUMENT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE USE THEREOF, WHETHER OR NOT FORESEEABLE AND WHETHER OR NOT APPLIED BIOSYSTEMS IS ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Etiketler ve ambalajda kullanılan semboller: ÜRETİCİ TEST SAYISI KULLANMA TALİMATLARINA BAŞVURUN GÖSTERİLEN SICAKLIKTA SAKLAYIN GÖSTERİLEN TARİHTEN ÖNCE KULLANIN KATALOG KODU LOT VEYA PARTİ NUMARASI Life Technologies Ltd. 7 Kingsland Grange Woolston, Warrington, WA1 4SR, United Kingdom NOTICE TO PURCHASER: This product is a RespiFinder product manufactured by PathoFinder B.V. in Maastricht, The Netherlands within quality systems accredited to ISO13485:2003. These products are sold for use by the end-user only and may not be re-sold, distributed or re-packaged. LIMITED USE LABEL LICENSE: No right to resell this product or any of its components is conveyed expressly, by implication, or by estoppel. For information on obtaining additional rights, please contact or Out Licensing, Life Technologies, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California Trademarks: The trademarks mentioned herein are the property of Life Technologies Corporation or their respective owners. RespiFinder is a registered trademark of PathoFinder B.V. TRUESCIENCE RESPIFINDER IDENTIFICATION PANELS PROFESYONEL İN VİTRO TANI TESTİ İÇİN SAĞLANMAKTADIR. BU ÜRÜN, HOFFMANN-LA ROCHE (HOFFMANN-LA ROCHE LTD, DIAGNOSTICS, CH-4070 BASEL, SWITZERLAND) VE ROCHE MOLECULAR SYSTEMS, INC (ROCHE MOLECULAR SYSTEMS, INC., 1145 ATLANTIC AVENUE, ALAMEDA, CALIFORNIA 94501) DAHİL HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN SAHİBİ OLDUĞU PATENT HAKLARI ALTINDAKİ PCR ÇALIŞMASI İÇİN BİR LİSANS SAĞLAMAMAKTADIR. Testlerin onaylanmasından ve RespiFinder ürünlerinin prosedürleri ve kullanımına ilişkin yasal gerekliliklere uygunluktan müşteri sorumludur Life Technologies Corporation. All rights reserved. Part Number Rev. B 07/2011 Translated from the English PN Rev. A Headquarters 5791 Van Allen Way Carlsbad, CA USA Phone Technical Resources and Support For the latest technical resources and support information for all locations, please refer to our Web site at

U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü. Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü. Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:11:37 PM TR3656 Birinci Basım Ocak 2008 Copyright 2008 ASUSTeK Computers, Inc.

Detaylı

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 DNA parçalarının agaroz jelden geri kazanımı ve PZR ürünlerinin saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09009050

Detaylı

Solaris 7980g. Hızlı Başlangıç Kılavuzu. Sunum Alanı Görüntüleyici. 7980-TRTR-QS Rev A 1/16

Solaris 7980g. Hızlı Başlangıç Kılavuzu. Sunum Alanı Görüntüleyici. 7980-TRTR-QS Rev A 1/16 Solaris 7980g Sunum Alanı Görüntüleyici Hızlı Başlangıç Kılavuzu 7980-TRTR-QS Rev A 1/16 Not: Cihazınızın temizliği hakkında bilgi edinmek için lütfen kullanıcı kılavuzuna başvurun. Bu belgenin farklı

Detaylı

RTA Viral DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2010-05

RTA Viral DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2010-05 RTA Viral DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2010-05 IVD In vitro tanı amaçlı insan plazma ve serum örneklerinden viral nükleik asit izolasyon ve saflaştırılması için In vitro tanı amaçlı

Detaylı

RTA Plazmid DNA İzolasyon Kiti

RTA Plazmid DNA İzolasyon Kiti RTA Plazmid DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 Bakteri örneklerinden plazmid DNA izolasyonu ve saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09007050 50 test 09007100

Detaylı

RTA Bakteriden Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Bakteriden Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Bakteriden Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 IVD Bakteri örneklerinden genomik nükleik asit izolasyonu ve saflaştırılması için In vitro tanı amaçlı kullanım için Yalnızca

Detaylı

RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-05 IVD İnsan kan örneklerinden in vitro tanı amaçlı genomik nükleik asit izolasyon ve saflaştırması için In vitro tanı amaçlı

Detaylı

RTA Dokudan ve Parafine-Gömülü Dokudan Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Dokudan ve Parafine-Gömülü Dokudan Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Dokudan ve Parafine-Gömülü Dokudan Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-05 IVD İnsan dokusu ve parafine gömülü doku örneklerinden in vitro tanı amaçlı genomik nükleik asit

Detaylı

Protokolü PD S001 01. 50 Reaksiyon

Protokolü PD S001 01. 50 Reaksiyon Salmonella sp. Real time PCR Tespit Kiti Protokolü PD S001 01 50 Reaksiyon REAKSİYON PRENSİPLERİ Reaksiyon Bileşenleri: qpcr Master Mix (PMM) Hedef probe Mix (HPM) Zenginleştirilmiş gıda ürünleri kültüründen

Detaylı

REAKSİYON PRENSİPLERİ

REAKSİYON PRENSİPLERİ REAKSİYON PRENSİPLERİ Reaksiyon Bileşenleri: qpcr Master Mix (PMM) Hedef probe Mix (HPM) Zenginleştirilmiş gıda ürünleri kültüründen izole edilen DNA örneği Polimerase Chain Reaction (PCR): Son yıllarda

Detaylı

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Türkçe 158 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet 2.5 h Clavier ultra-portable

Detaylı

RTA Mayadan Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Mayadan Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Mayadan Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Klavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 Maya örneklerinden genomik nükleik asit izolasyonu ve saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09002050

Detaylı

Kendiliğinden Lab Yönetimi

Kendiliğinden Lab Yönetimi İlk Yayımlama Tarihi: 20 Ağustos 2015 Hakkında Kendiliğinden Lab oturumlarınızda laboratuvarları ve bilgisayarları ayarlamak ve korumak için WebEx 'ni kullanın. ile şunları yapabilirsiniz: Yeni laboratuvarlar

Detaylı

Yeni Itru Lif Test Gereci UAK-1A

Yeni Itru Lif Test Gereci UAK-1A Yeni Itru Lif Test Gereci UAK-1A Teknik Bilgi http://www.itru.net E-mail :info@itru.net 1992-2004 by Itru Electronics Her hakkı saklıdır. TRU FIBRE TESTER UAK-1+ IX.yy da yaşamış TÜRK Matematikçisi (Musa

Detaylı

ABONELİK AVANTAJLARINI KEŞFEDİN YAZILIM İNDİRME

ABONELİK AVANTAJLARINI KEŞFEDİN YAZILIM İNDİRME ABONELİK AVANTAJLARINI KEŞFEDİN YAZILIM İNDİRME Bu rehber Yazılımları nasıl indireceğinizi adım adım göstermektedir. YAZILIM İNDİRME Autodesk Aboneliği yazılımlarınızı güncel tutmanın en iyi yoludur. Aboneliğiniz

Detaylı

KAPİLLER ELEKTROFOREZ DNA SEKANSLAMA

KAPİLLER ELEKTROFOREZ DNA SEKANSLAMA İçerik Giriş...2 Deney İçin Gerekli Olan Malzemeler...3 Deneyin Yapılışı... 4-9 Genomik DNA Kalıbının Hazırlanması...4 PCR Amplifikasyonu... 4-5 DNA Miktarının Belirlenmesi...6 Sekans Reaksiyonunun Hazırlanması...7

Detaylı

JABRA stone3. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/stone3. jabra

JABRA stone3. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/stone3. jabra JABRA stone3 Kullanım Kılavuzu.com/stone3 İÇİNDEKİLER 1. HOŞ GELDİNİZ... 3 2. KULAKLIĞA GENEL BAKIŞ... 4 3. TAKMA ŞEKLİ... 5 3.1 EARGELS DEĞİŞİMİ 4. BATARYA DEĞİŞİMİ... 6 4.1 BATARYA DURUMU 5. BALĞANMA...

Detaylı

Bu kılavuzda DS Manager ile, NP311 Serial to Ethernet dönüştürücünün kurulum ve konfigürasyonuna ilişkin pratik bilgiler bulunmaktadır.

Bu kılavuzda DS Manager ile, NP311 Serial to Ethernet dönüştürücünün kurulum ve konfigürasyonuna ilişkin pratik bilgiler bulunmaktadır. K&K NP311 Seri-Ethernet Çevirici Kurulum Örneği RS232/RS485 Serial to Ethernet Converter Yazılımı 1. GENEL NP311 Device server bir seri-ethernet çeviricidir. Seri interface leri üzerinden veri alış verişi

Detaylı

MANTAR ENFEKSİYONLARININ MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE TANISI

MANTAR ENFEKSİYONLARININ MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE TANISI MANTAR ENFEKSİYONLARININ MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE TANISI Nilgün Çerikçioğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1 İnvazif Mantar Enfeksiyonları (İME) Bağışıklık sistemi Morbidite-mortalite

Detaylı

CLR-232-WS RS232 - Seri Wi-Fi Ethernet Çevirici

CLR-232-WS RS232 - Seri Wi-Fi Ethernet Çevirici CLR-232-WS RS232 - Seri Wi-Fi Ethernet Çevirici BÖLÜM I Genel Bu kılavuzda, CLR-232-WS seri wi-fi ethernet sunucu kullanılarak, uzaktaki bir otomasyon sistemine, RS232 ile nasıl bağlantı kurulacağı anlatılmaktadır.

Detaylı

Nilgün Çerikçioğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Nilgün Çerikçioğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Nilgün Çerikçioğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Kandolaşımı Enfeksiyonları %10 Kandidemi Ölüm hızı : % 50 (YBÜ) Erken tanı (?), tedavinin önemi Etken: Candida allbicans

Detaylı

BIONEER MARKA ACCUPOWER EBV QUANTATIVE PCR KİTİ PROTOKOLÜ

BIONEER MARKA ACCUPOWER EBV QUANTATIVE PCR KİTİ PROTOKOLÜ BIONEER MARKA ACCUPOWER EBV QUANTATIVE PCR KİTİ PROTOKOLÜ Kullanılan Ekipmanlar : - Bioneer Marka ExiPrep16 Plus Model Tam Otomatik Nükleik Asit Ekstraksiyon Sistemi - Bioneer Marka ExiPrep Viral DNA/RNA

Detaylı

JABRA CLASSIC. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/classic

JABRA CLASSIC. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/classic Kullanım Kılavuzu jabra.com/classic İÇİNDEKİLER 1. HOŞ GELDİNİZ... 3 2. KULAKLIĞA GENEL BAKIŞ... 4 3. TAKMA ŞEKLİ... 5 3.1 SILIKON KULAKLIKLARI DEĞIŞTIRIN 3.2 KULAK KANCASINI TAKMA 4. PILI ŞARJ ETME...

Detaylı

RTA Viral Nükleik Asit İzolasyon Kiti

RTA Viral Nükleik Asit İzolasyon Kiti RTA Viral Nükleik Asit İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-10 IVD In vitro tanı amaçlı insan serum veya plazma (EDTA) örneklerinden viral DNA ve RNA izolasyon ve saflaştırılması amacıyla

Detaylı

MAIA Pesticide MultiTest

MAIA Pesticide MultiTest MAIA Pesticide MultiTest GIDALARDA PESTİSiT KALINTILARI İÇİN AB MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ İLE UYUMLU ÇOKLU KALINTI TARAMA TESTİ Microplate Acetylcholinesterase Inhibition Assay (MAIA) katı veya sıvı gıda

Detaylı

JABRA mini. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/mini

JABRA mini. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/mini JABRA mini Kullanım Kılavuzu jabra.com/mini 2013 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective

Detaylı

ABONELİK AVANTAJLARINI KEŞFEDİN

ABONELİK AVANTAJLARINI KEŞFEDİN ABONELİK AVANTAJLARINI KEŞFEDİN ABONELİK MERKEZİNE KAYDOLMA Bu rehber Abonelik Merkezi ne kaydolurken izlemeniz gerekenleri adım adım göstermektedir. ABONELİK MERKEZİ www.autodesk.com/subscriptionlogin

Detaylı

Toplantı Sahipleri için Güvenli Toplantılara Yönelik En İyi Cisco WebEx Uygulamaları

Toplantı Sahipleri için Güvenli Toplantılara Yönelik En İyi Cisco WebEx Uygulamaları Toplantı Sahipleri için Güvenli Toplantılara Yönelik En İyi Cisco WebEx Uygulamaları İlk Yayımlama Tarihi: 15 Mart 2016 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706

Detaylı

OpenBSD ve Özgürlük. Can Erkin Acar. 5. Linux ve Özgür Yazılım Şenliği. canacar@openbsd.org can.acar@pro-g.com.tr

OpenBSD ve Özgürlük. Can Erkin Acar. 5. Linux ve Özgür Yazılım Şenliği. canacar@openbsd.org can.acar@pro-g.com.tr OpenBSD ve Özgürlük Can Erkin Acar 5. Linux ve Özgür Yazılım Şenliği canacar@openbsd.org can.acar@pro-g.com.tr OpenBSD Projesi BSD Tabanlı İşletim Sistemi Dünya çapında yüzden fazla geliştirici Doğruluğu

Detaylı

RT-PCR. (reverse transckripsiyon-polimeraz zincir reaksiyonu) Dr Gülnur Güler

RT-PCR. (reverse transckripsiyon-polimeraz zincir reaksiyonu) Dr Gülnur Güler RT-PCR (reverse transckripsiyon-polimeraz zincir reaksiyonu) Dr Gülnur Güler RT-PCR (reverse transckripsiyon-polimeraz zincir reaksiyonu) mrna ekspresyon seviyelerini belirlemek için sensitiv bir metod

Detaylı

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KALİBRATÖRLERİ 0373787

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KALİBRATÖRLERİ 0373787 0155199-E-TR November, 2014 QMS LAMOTRIGINE İmmün testi Bu Quantitative Microsphere System (QMS) prospektüsü kullanım öncesinde dikkatle okunmalıdır. Prospektüste verilen talimatlar uygulanmalıdır. Bu

Detaylı

BP1730 Lithium-Ion Battery Pack

BP1730 Lithium-Ion Battery Pack BP1730 Lithium-Ion Battery Pack Güvenlik Bilgileri Ürününüzü kaydettirmek, kılavuzları indirmek ve daha fazla bilgi edinmek için www.fluke.com adresine gidin. Uyarı, kullanıcı için tehlikeli olan koşulları

Detaylı

QMS TOPIRAMAT. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları TOPIRAMATE KONTROLLERİ 0374181 1-3

QMS TOPIRAMAT. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları TOPIRAMATE KONTROLLERİ 0374181 1-3 0155241-C October, 2014 QMS TOPIRAMAT İmmün testi Bu Quantitative Microsphere System (QMS) prospektüsü kullanım öncesinde dikkatle okunmalıdır. Prospektüste verilen talimatlar uygulanmalıdır. Bu prospektüste

Detaylı

MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİNİN KULLANIMI 150807-0

MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİNİN KULLANIMI 150807-0 TR MICROPORT TEK KULLANIMLIK PROPHECY ÖZEL YAPIM ALETLERİNİN KULLANIMI 150807-0 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano

Detaylı

CLR-232-ES RS232 - Seri Ethernet Çevirici

CLR-232-ES RS232 - Seri Ethernet Çevirici CLR-232-ES RS232 - Seri Ethernet Çevirici BÖLÜM I Genel Bu kılavuzda, CLR-232-ES seri sunucu kullanılarak, uzaktaki bir otomasyon sistemine nasıl bağlantı kurulacağı anlatılmaktadır. Ethernet ağ üzerinden

Detaylı

REAKSİYON PRENSİPLERİ

REAKSİYON PRENSİPLERİ REAKSİYON PRENSİPLERİ Reaksiyon Bileşenleri: qpcr Master Mix (PMM) Hedef probe Mix (HPM) Zenginleştirilmiş gıda ürünleri kültüründen izole edilen DNA örneği Polimerase Chain Reaction (PCR): Son yıllarda

Detaylı

1 Paket. Kurma Kılavuzu. Renk Yönetimi LCD Monitörü. Önemli

1 Paket. Kurma Kılavuzu. Renk Yönetimi LCD Monitörü. Önemli Kurma Kılavuzu Renk Yönetimi LCD Monitörü Önemli Lütfen kendinizi güvenli ve etkin kullanıma alıştırmak için ÖNLEMLERİ, bu Kurma Kılavuzunu ve CD-ROM da yüklü olan Kullanım Kılavuzunu dikkatle okuyun.

Detaylı

Jabra Speak 410. Kullanma kılavuzu. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Kullanma kılavuzu. www.jabra.com Jabra Speak 410 Kullanma kılavuzu İçİndekİler TEŞEKKÜR EDERİZ...3 ÜRÜNE GENEL BAKIŞ...3 GENEL BAKIŞ...4 KURULUM VE AYAR...4 GÜNLÜK KULLANIM...5 YARDIM HİZMETİNDEN FAYDALANMA...6 2 TEŞEKKÜR EDERİZ Jabra

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 19011:2011 Ocak 2012 ICS 13.120.10;13.020.10 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK KILAVUZU Guidelines for quality and/or environmental management systems

Detaylı

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KONTROLLERİ 0374090

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KONTROLLERİ 0374090 0155206-D-TR October, 2014 QMS LAMOTRIGINE İmmün testi Bu Quantitative Microsphere System (QMS) prospektüsü kullanım öncesinde dikkatle okunmalıdır. Prospektüste verilen talimatlar uygulanmalıdır. Bu prospektüste

Detaylı

Bimes Biyomedikal Sistemler ve Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Çetin Emeç Bulvarı 6. Cad. 64/4 06460 A.Öveçler ANKARA Tel: (0 312) 473 17 83 Fax: (0

Bimes Biyomedikal Sistemler ve Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Çetin Emeç Bulvarı 6. Cad. 64/4 06460 A.Öveçler ANKARA Tel: (0 312) 473 17 83 Fax: (0 3M PETRİFİLM SELECT E.KOLİ SAYIM PLAKALARI 3M Petrifilm Select E.Koli Sayım Plakaları, E.koli tespiti için dizayn edilmiştir. Basit bir tek testle 24 saat içerisinde sonuçlar elinize ulaşabilmektedir.

Detaylı

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Kullanım Kılavuzu (Turkish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Detaylı

PCR Bir reaksiyonun kurulması ve optimize edilmesi

PCR Bir reaksiyonun kurulması ve optimize edilmesi Hafta V PCR Temelli Genetik Analiz Yaklaşımları PCR Bir reaksiyonun kurulması ve optimize edilmesi Doç. Dr. Hilâl Özdağ F Đ Z Đ K Đ A L T Y A P I Reaksiyonda kullanılanlar: P C R I. Kalıp DNA a) PCR degrade

Detaylı

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Türkçe 194 www.logitech.com/support/type-s

Detaylı

Jabra SPEAK 410. Kullanım Kılavuzu. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Kullanım Kılavuzu. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Kullanım Kılavuzu www.jabra.com İÇİNDEKİLER HOŞ GELDİNİZ...3 ÜRÜNE GENEL BAKIŞ...3 KURULUM...4 BAĞLAMA...4 AYARLAMA...4 ARAMA FONKSİYONLARI...4 YARDIM HİZMETİNDEN FAYDALANMA...6 2 HOŞ GELDİNİZ

Detaylı

Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller

Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller aigle serisi Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller Aigle S Type Aigle U Type DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

WebEx Remote Access Kullanıcı Kılavuzu (WBS30, WBS31)

WebEx Remote Access Kullanıcı Kılavuzu (WBS30, WBS31) İlk Yayımlama Tarihi: 18 Mart 2016 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800 553-NETS (6387) Fax: 408 527-0883

Detaylı

TPT-8020A Çok İşlevli Kablo Test Cihazı

TPT-8020A Çok İşlevli Kablo Test Cihazı TPT-8020A Çok İşlevli Kablo Test Cihazı GENEL TPT-8020A model nolu Multifonksiyonlu Kablo Test Cihazı, kullanımı kolay bir test setidir. Basit network testleri, kablo tespiti gibi pratik ölçümler yapar.

Detaylı

Madde güvenlik bilgileri formu

Madde güvenlik bilgileri formu Madde güvenlik bilgileri formu Madde/preparat kimliği 1.MADDE TANIMI / HAZIRLANMASI VE ŞİRKET / GİRİŞİMCİ Ürün kodu Ürün ismi A14835 ALIGNFLOW FLOW CYTOMETRY Şirket/İşletme Kimliği INVITROGEN CORPORATON

Detaylı

POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP)

POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP) Deney: M 1 POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP) a) PCR yöntemi uygulaması b) RPLF sonuçları değerlendirilmesi I. Araç ve Gereç dntp (deoksi Nükleotid

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU AV-903

KULLANIM KILAVUZU AV-903 www.osawa.com.tr KULLANIM KILAVUZU AV-903 Bu kullanım kılavuzu AV-903 için geçerlidir. Osawa Tüm hakları saklıdır. Osawa logosu EFOR DAY TUK LTD ye aittir.diğer tüm logo ve markalar sahiplerine aittir.

Detaylı

ipsogen BCR-ABL1 Mbcr IS-MMR Kit El Kitabı

ipsogen BCR-ABL1 Mbcr IS-MMR Kit El Kitabı Mart 2015 ipsogen BCR-ABL1 Mbcr IS-MMR Kit El Kitabı 24 Versiyon 1 Kantitatif in vitro diagnostik Rotor-Gene Q, Applied Biosystems, ABI PRISM ve LightCycler aletleriyle kullanılmak üzere 670723 QIAGEN

Detaylı

Ek diller için web sitemizi ziyaret edin www.wmt.com. Prescribing Information (Reçeteleme Bilgisi) seçeneğine tıklayın.

Ek diller için web sitemizi ziyaret edin www.wmt.com. Prescribing Information (Reçeteleme Bilgisi) seçeneğine tıklayın. ALLOMATRIX ENJEKTE EDILEBILIR MACUN, ALLOMATRIX C KEMIK MACUNU, ALLOMATRIX CUSTOM KEMIK MACUNU, ALLOMATRIX DR KEMIK MACUNU VE ALLOMATRIX RCS KARIŞTIRMA TALIMATLARI 131048-5 Bu paketde aşağıda belirtilen

Detaylı

Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1

Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1 Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1 Spesifik tanı yöntemleri: 1. Direk (kült ltür r ve bakterinin gösterilmesi) g 2. Antikorların n gösterilmesig 1.Standart tüp aglütinasyonu 2.Rose Bengal

Detaylı

Bu kullanma kılavuzunu Wind M Type için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzunu Wind M Type için geçerlidir. wind serisi Bu kullanma kılavuzunu Wind M Type için geçerlidir. 2011 Piranha. Tüm hakları saklıdır. Piranha logosu Piranha ya aittir. Diğer tüm logo ve markalar sahiplerine aittir. Yazım ve baskı hatalarından

Detaylı

Moleküler Patoloji Doktora Programı 2013 Bahar Dönemi Ders Programı:

Moleküler Patoloji Doktora Programı 2013 Bahar Dönemi Ders Programı: Moleküler Patoloji Doktora Programı 2013 Bahar Dönemi Ders Programı: Derslik: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etlik Yerleşkesi 1. Kat Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dersliği Açılan Dersler: 3 adet Zorunlu Ders:

Detaylı

MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ KOD.MİK.PR.02 YAYIN TRH. KASIM 2011 REV. TRH. EYLÜL 2012 REV. NO.1 SAYFA NO.1/14 1. AMAÇ: Moleküler mikrobiyoloji laboratuvarında yürütülen faaliyetleri tanımlamak. 2. KAPSAM: Bu talimat, Moleküler mikrobiyoloji

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon)

Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon) Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon) Kaynaklar Mikrobiyolojik prosedürleri doğrulama / geçerli kılmaya ilişkin aşağıdaki uluslararası kaynaklar önerilir

Detaylı

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D 1 Enfeksiyonun Özgül Laboratuvar Tanısı Mikroorganizmanın üretilmesi Mikroorganizmaya

Detaylı

Sensors & Software Inc. Đç Yüzey Görüntüleme Çözümleri

Sensors & Software Inc. Đç Yüzey Görüntüleme Çözümleri Sensors & Software Inc. Đç Yüzey Görüntüleme Çözümleri NOGGIN Noggin, Sensors&Software firmasının yüzey haritalamada hızlı, satın alınabilir maliyette ve kullanımı kolay yer altı görüntüleme radar sistemi(gpr)

Detaylı

Bimes Biyomedikal Sistemler ve Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Çetin Emeç Bulvarı 6. Cad. 64/4 06460 A.Öveçler ANKARA Tel: (0 312) 473 17 83 Fax: (0

Bimes Biyomedikal Sistemler ve Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Çetin Emeç Bulvarı 6. Cad. 64/4 06460 A.Öveçler ANKARA Tel: (0 312) 473 17 83 Fax: (0 3M PETRİFİLM ENTEROBAKTER SAYIM PLAKALARI Birçok gıda ve içecek işletmecilerinin, patojen bakterileri öldürmek için uyguladıkları en az bir basamak vardır. Yalnız ambalajlama öncesinde tekrar kontaminasyon

Detaylı

HAx Mineral izoleli (MI) Alaşım 825 ısıtma kablosu

HAx Mineral izoleli (MI) Alaşım 825 ısıtma kablosu Mineral izoleli (MI) Alaşım 825 ısıtma kablosu Isıtma kablosu yapısı Tek iletkenli kablo Isıtma iletkeni İki iletkenli kablo Metal kılıf (Alaşım 825) Yalıtım (magnezyum oksit) Pyrotenax HAx, mineral izoleli

Detaylı

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 9. MON810 Mısır, Bt-176 Mısır ve Roundup Ready Soya nın PCR ile Nitel Saptanması

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 9. MON810 Mısır, Bt-176 Mısır ve Roundup Ready Soya nın PCR ile Nitel Saptanması Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri Bölüm 9 MON810 Mısır, Bt-176 Mısır ve Roundup Ready Soya nın PCR ile Nitel Saptanması M. Querci, M. Maretti, M. Mazzara WORLD HEALTH ORGANIZATION

Detaylı

Moleküler Nematoloji. Eğitim Süresi: 6 ay (29 Aralık 2013 29 Haziran 2014) Eğitim Yeri: Kaliforniya Üniversitesi, Davis Bitki Bilimleri Bölümü

Moleküler Nematoloji. Eğitim Süresi: 6 ay (29 Aralık 2013 29 Haziran 2014) Eğitim Yeri: Kaliforniya Üniversitesi, Davis Bitki Bilimleri Bölümü Moleküler Nematoloji 27.08.2014 Eğitim Süresi: 6 ay (29 Aralık 2013 29 Haziran 2014) Eğitim Yeri: Kaliforniya Üniversitesi, Davis Bitki Bilimleri Bölümü Dr. Gülden HASPOLAT gulden.haspolat@gthb.gov.tr

Detaylı

ı. BCR-ABL Mbcr Kiti(p210) 144 test

ı. BCR-ABL Mbcr Kiti(p210) 144 test C.B.Ü. TIP FAKÜLTESi TıBBi GENETiK ANABiLiM DAlı Moleküler Genetik Hematolojik Malignensi Translokasyon Testleri ve Cihaz Teknik Şartnamesi ı. BCR-ABL Mbcr Kiti(p210) 144 test 2. BCR-ABL mbcr Kiti(p190)

Detaylı

User Guide USB 2.0 MICRO WEBCAM N2953

User Guide USB 2.0 MICRO WEBCAM N2953 USB.0 MICRO WEBCAM 410-1818-003A / AVC05EU 009 Manufactured or imported by Targus Europe Ltd., Hounslow, Middlesex, TW4 5DZ, UK. All rights reserved. Targus is either a registered trademark or trademark

Detaylı

Jabra BIZ 2400. Kullanıcı el kitabı. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400. Kullanıcı el kitabı. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 Kullanıcı el kitabı 1 www.jabra.com 2012 GN Netcom A/S. Tüm hakları saklıdır. Bu kullanım kılavuzu GN Netcom A/S tarafından yayımlanmıştır. Bu kullanım kılavuzu içerisindeki bilgiler sadece

Detaylı

Datasheet Bakır Patch Cord Listesi

Datasheet Bakır Patch Cord Listesi Datasheet Bakır Patch Cord Listesi 1m Cat5e STP Çapraz Patch Kablo 2m Cat5e STP Çapraz Patch Kablo 5m Cat5e STP Çapraz Patch Kablo 10m Cat5e STP Çapraz Patch Kablo 2m Cat6 S-FTP Çapraz Patch Kablo 5m Cat6

Detaylı

artus HI Virus-1 RG RT-PCR Kit El Kitabı

artus HI Virus-1 RG RT-PCR Kit El Kitabı Mart 2015 artus HI Virus-1 RG RT-PCR Kit El Kitabı 24 (katalog no. 4513263) 96 (katalog no. 4513265) Versiyon 1 Kantitasyon in vitro diagnostik Rotor-Gene Q Aletleriyle kullanılmak üzere 4513263, 4513265

Detaylı

FIN-20750 Turku Posta kutusu PO Box 10 Posta kodu ve posta adresi

FIN-20750 Turku Posta kutusu PO Box 10 Posta kodu ve posta adresi X GÜVENLİK VERİ DOSYASI KİMYASAL VERİLER İÇİN BİLGİ FORMU Tarih: 03.03.2009 Önceki tarih: 1. MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/İŞLETMENİN TANIMLANMASI 1.1 Maddenin veya preparatın tanımlanması Ticari adı

Detaylı

106 & 107 Multimeters

106 & 107 Multimeters PN 4343883 June 2013 (Turkish) 2013 Fluke Corporation. All rights reserved. Product specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks of their respective companies.

Detaylı

UÜ-SK TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI. Dok.Kodu : FR-YLY-15-401 İlk Yay.Tarihi : 15 Nisan 2007 Sayfa 1 / 6

UÜ-SK TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI. Dok.Kodu : FR-YLY-15-401 İlk Yay.Tarihi : 15 Nisan 2007 Sayfa 1 / 6 UÜ-SK TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Dok.Kodu : FR-YLY-15-401 İlk Yay.Tarihi : Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. HİZMET KAPSAMI: Tıbbi Genetik AD tüm yaş gruplarındaki hastalara,

Detaylı

Büyük Kurumlarda Servis Yönetimi için Yol Haritası

Büyük Kurumlarda Servis Yönetimi için Yol Haritası M.Murat Ertem, Bülent Özçengel, Yeşim Çalıdağ, Fırat Varlı 22/10/2009 Büyük Kurumlarda Servis Yönetimi için Yol Haritası KAPSAM ITSM Projesi Projede Gelinen Aşama Deneyimler Demo ITSM Projesi Altyapı Servis

Detaylı

QIAsymphony SP Protokol Sayfası

QIAsymphony SP Protokol Sayfası QIAsymphony SP Protokol Sayfası PC_AXpH_HC2_V1_DSP protokolü Kullanım Amacı İn vitro diagnostik kullanım içindir. Bu protokol QIAsymphony SP ve QIAsymphony DSP AXpH DNA Kiti kullanılarak PreservCyt Solüsyonunda

Detaylı

Kataloğ Ses ve Görüntü Cihazları. 1. HDMI Splitter (Çoklayıcı) 2. HDMI Switch HDMI 5 In 1 Switch HDMI SWITCH UZAKTAN KUMANDALI 3 IN 1 OUT

Kataloğ Ses ve Görüntü Cihazları. 1. HDMI Splitter (Çoklayıcı) 2. HDMI Switch HDMI 5 In 1 Switch HDMI SWITCH UZAKTAN KUMANDALI 3 IN 1 OUT Kataloğ Ses ve Görüntü Cihazları 1. HDMI Splitter (Çoklayıcı) 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p Çözünürlükleri Destekler 1x2 HDMI SPLITTER 1x4 HDMI SPLITTER 1x8 HDMI SPLITTER 2. HDMI Switch

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma sıcaklığı için kullanım kılavuzuna başvurun.

Detaylı

2 x M25, 1 x M20, 1 x M16 M25 bağlantı kiti ile ısıtma kablosunun üniteye doğrudan girişi

2 x M25, 1 x M20, 1 x M16 M25 bağlantı kiti ile ısıtma kablosunun üniteye doğrudan girişi DIGITRACE RAYSTAT-ECo-10 Ortam algılama Enerji tasarrufu sağlayan donma önleme kontrol birimi Genel Kullanım alanı Normal alan, dış mekan Ortam çalışma sıcaklığı aralığı -20 C ila +40 C Besleme voltajı

Detaylı

Güvenlik Veri Belgesi

Güvenlik Veri Belgesi Güvenlik Veri Belgesi BÖLÜM 1:Maddenin/karışımınveşirketin/girişimintanımlanması Maddeveyakarışım tanımlama Ürünadı MOUSE ANTI-KI-67 (CLONE 7B11) Şirket/girişim bilgileri Life Technologies 5791 Van Allen

Detaylı

Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1

Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1 Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1 1 KURULUM VE SISTEM GEREKLILIKLERI...2 1.1 DONANIM VE YAZILIM GEREKLILIKLERI...2 1.2 KURULUM...3 1.3 LIFTDESIGNER 5 UYGULAMASINI İLK DEFA BAŞLATMA...6 1.4 DIGIPARA SUITE

Detaylı

HPV Moleküler Tanısında Güncel Durum. DNA bazlı Testler KORAY ERGÜNAY 1.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ

HPV Moleküler Tanısında Güncel Durum. DNA bazlı Testler KORAY ERGÜNAY 1.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ 1.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ HPV Moleküler Tanısında Güncel Durum DNA bazlı Testler KORAY ERGÜNAY Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Viroloji Ünitesi HPV tanısı... Sitolojik/Patolojik

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI GRİZİNC 15 mg / 5 ml şurup Ağızdan alınır. Etkin madde: Her 5 ml şurupta 15 mg çinkoya eşdeğer 66 mg çinko sülfat heptahidrat bulunur. Yardımcı maddeler: Şeker (sükroz), gliserin, nipajin

Detaylı

Mac için WebEx Outlook Entegrasyon Araçları Kullanıcı Kılavuzu

Mac için WebEx Outlook Entegrasyon Araçları Kullanıcı Kılavuzu İlk Yayımlama Tarihi: 19 Ağustos 2015 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800 553-NETS (6387) Fax: 408 527-0883

Detaylı

2016 İtelligence Türkiye We make the most of SAP solutions! itelligence Türkiye Tek SAP Çözüm Ortağınız

2016 İtelligence Türkiye We make the most of SAP solutions! itelligence Türkiye Tek SAP Çözüm Ortağınız 2016 İtelligence Türkiye We make the most of SAP solutions! itelligence Türkiye Tek SAP Çözüm Ortağınız 2 Ajanda 3 Rakamlarla itelligence 4 Rakamlarla itelligence Türkiye 5 Pazara Yakından Bakış 6 itelligence

Detaylı

Türk Endokrin Cerrahi Çalışma Grubu Doku Bankası ve Örnek Saklama Protokolleri Çalışması

Türk Endokrin Cerrahi Çalışma Grubu Doku Bankası ve Örnek Saklama Protokolleri Çalışması Türk Endokrin Cerrahi Çalışma Grubu Doku Bankası ve Örnek Saklama Protokolleri Çalışması Doku ve genetik materyal bankaları işlenmiş veya dondurulmuş dokuların uzun süreli depolandığı ve kayıt sistemlerinin

Detaylı

MTS Fundamental Pnömatik Çene Kontrolör

MTS Fundamental Pnömatik Çene Kontrolör MTS Fundamental Pnömatik Çene Kontrolör Manual Title Additional Ürün Information Kılavuzu be certain. 100-238-342 A Telif hakkı bilgisi Ticari marka bilgisi 2011 MTS Systems Corporation. Tüm hakları saklıdır.

Detaylı

TU11 - Standart düz ısı baskıda polyester giysikıyafet nasıl sublime edilir köpük işlemi.docx. Alt Tabaka Örnekleri.

TU11 - Standart düz ısı baskıda polyester giysikıyafet nasıl sublime edilir köpük işlemi.docx. Alt Tabaka Örnekleri. TU11 Standart düz ısı baskıda polyester giysi/kıyafet nasıl sublime edilir köpük işlem 380-390 F / 193-199 C 35-45 SANİYE 1 ÇOK DÜŞÜK (10 psi) VİDEO: http://youtube.com/v/wpioxh- NHB8&cc_load_policy=1

Detaylı

GH833 Doðrudan Daldýrma Kiti

GH833 Doðrudan Daldýrma Kiti Talimatlar GH833 Doðrudan Daldýrma Kiti 311565B - Kulenin/dirseðin yerleþtirilmesi için. - Parça No. 287843 Önemli Güvenlik Uyarýlarý Bu el kitabýndaki bütün uyarý ve talimatlarý okuyun. Bu talimatlarý

Detaylı

VERİFİKASYON (SEROLOJİ, MOLEKÜLER TESTLER)

VERİFİKASYON (SEROLOJİ, MOLEKÜLER TESTLER) VERİFİKASYON (SEROLOJİ, MOLEKÜLER TESTLER) Dr. Tijen ÖZACAR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD - İZMİR TANIM Ticari veya laboratuvarda geliştirilmiş bir testin, laboratuvardaki performansının

Detaylı

PapilloCheck PapilloCheck high-risk

PapilloCheck PapilloCheck high-risk Sağlık Açısından Gücümüz HPV DNA-Chip PapilloCheck PapilloCheck high-risk Kullanım Kılavuzuna Bakınız 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44/55, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73, 82 (PapilloCheck

Detaylı

GÜVENLİKBİLGİFORMU. 1.Kimyasalmaddenin/preparatınveşirketin/üstleneninkimlikleri

GÜVENLİKBİLGİFORMU. 1.Kimyasalmaddenin/preparatınveşirketin/üstleneninkimlikleri GÜVENLİKBİLGİFORMU Madde/preparat kimligi 1.Kimyasalmaddenin/preparatınveşirketin/üstleneninkimlikleri Ürün kodu Ürün ismi 11960051 Dulbecco''s Modified Eagle Medium (D-MEM) (1X), liquid Şirket/üstlenenbilgileri

Detaylı

0,5 ml numuneden manüel DNA pürifikasyonu için laboratuar protokolü

0,5 ml numuneden manüel DNA pürifikasyonu için laboratuar protokolü 0,5 ml numuneden manüel DNA pürifikasyonu için laboratuar protokolü Oragene ve ORAcollect ailesi toplama kitleriyle toplanan genomik DNA nın pürifikasyonu için. Diğer dillerdeki sürümleri ve diğer protokoller

Detaylı

Dell OptiPlex 790. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler. Uyarılar Hakkında. Mini Tower Önden ve Arkadan Görünüm

Dell OptiPlex 790. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler. Uyarılar Hakkında. Mini Tower Önden ve Arkadan Görünüm Dell OptiPlex 790 Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Mini Tower Önden ve

Detaylı

TEKSTİLDE KALİTE DERSİ. Reklamasyon durumlarını belirlemek. İstatistik hesaplamaları yapmak

TEKSTİLDE KALİTE DERSİ. Reklamasyon durumlarını belirlemek. İstatistik hesaplamaları yapmak TEKSTİLDE KALİTE DERSİ Dersin Modülleri Kalite Güvence I Kalite Güvence II Kalite prosedörleri I Kalite prosedörleri II Reklamasyon İstatistik Kazandırılan Yeterlikler Kalite güvence sistemini hazırlamak

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 05.10.2009 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: SEWER LINE Biyolojik Atık Su Arıtma Sistemleri İçin Ön Arıtma ve Koku Giderme Ürünün uygulama alanı:

Detaylı

Üretici/Tedarikçi: Cadde/Posta Kutusu: Kornwestheimer Str. 107. Telefon: 0711-8009-0 Faks: 0711-8009-321

Üretici/Tedarikçi: Cadde/Posta Kutusu: Kornwestheimer Str. 107. Telefon: 0711-8009-0 Faks: 0711-8009-321 91/155/EEC ve ISO 11014-1' e göre Güvenlik Bilgi Formu Yazklks Tarihi: 24.09.2005 Sayfa: 1/7 1. Madde/müstahzar ve sirket/is sahibinin tanktkmk Ürün Ürün Adk Üretici/Tedarikçi Bilgisi Üretici/Tedarikçi:

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VITAMIN A-POS 250 I.U./g göz merhemi. Yalnızca göz kapağı içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. VITAMIN A-POS 250 I.U./g göz merhemi. Yalnızca göz kapağı içine uygulanır. VITAMIN A-POS 250 I.U./g göz merhemi Yalnızca göz kapağı içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde:, 1 g merhem içeriğinde 250 IU A Vitamini Yardımcı Maddeler: Beyaz vazelin, seyreltik sıvı parafin,

Detaylı

Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon

Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon 3. Deney Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon Sentezlerde istenen ürünü yan ürünlerden, fazla miktardaki veya tepkimeye girmemiş başlangıç bileşiklerinden, safsızlıklardan ve çözeltiden ayırmak

Detaylı

SAP Best Practices. Prepackaged Industry & Cross-Industry Know-How. SAP Mü terileri ve SAP ortaklar için kullanabilirlik

SAP Best Practices. Prepackaged Industry & Cross-Industry Know-How. SAP Mü terileri ve SAP ortaklar için kullanabilirlik SAP Best Practices Prepackaged Industry & Cross-Industry Know-How SAP Mü terileri ve SAP ortaklar için kullanabilirlik 1. SAP Best Practices i kullanmak 2. SAP Best Practices i indirmek SAP Best Practices

Detaylı

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W 10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W This guide describes the basic functions of PZ8111/21/11W/21W. All detailed information is described in the user s manual. Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından

Detaylı