'likjelatin torba içindeki muhafazalarda toz ve nemden korunmuş olmalıdır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. 1000'likjelatin torba içindeki muhafazalarda toz ve nemden korunmuş olmalıdır."

Transkript

1 OTOMATİK (SARI) 1OO'lük PİPET UCU TEKNİK ŞARTNAMESİ: 1. Steril, plastik, şeffaf ve açık ağızlı olmalıdır 'likjelatin torba içindeki muhafazalarda toz ve nemden korunmuş olmalıdır.

2 3. 4. Cam Malzemelerin Teknik Şartnamesi ı - Cam malzemeler ısıya ( 2000 C) dayanıklı olmalı. 2- Tüm malzemeler laboratuvar kullanımına uygun olmalı. 3- İhaleden önce numune örnek malzemelerin bölüm sorumlusuna gösterilmesi

3 5. o Porselen Havan Teknik Şartnarnesi * En az 200 militre hacmide, porselen yapıda olmalıdır. * 2000 C ısıya dayanıklı olmalıdır!il!!!: ctı yolc,_ f...-. r

4 Yuvarlak platin öze-o.oi ml Teknik Şartnamesi * Uç kısmı 0.01 militre hacminde, yuvarlak ve platin yapıda olmalıdır. * Sap kısmı ısıyı iletmemelidir '01.. ;.. r.. :: ".

5 8. İğne platin öze Teknik Şartnamesi * Uç kısmı iğne yapıda ve platin olamalıdır. * Sap kısmı ısıyı iletmemelidir "'...

6 Steril, Etiketli, Plastik Örnek Kabı-120 ml Teknik Şartnamesi 1. Plastik yapıda, steril, en az 100 militre örnek taşımaya uygun hacimde tekli poşetler halinde olmalıdır. 2. Ürünün kapağı plastik vida kapak özelliğinde olmalıdır. 3. Kabı üzerinde kağıt etiket olmalı veya plastiğin üzerinde kalem ile yazmaya uygun rodajlı kısım buluninalıdır. 4. Jelatin poşet üzerinde son kullanma tarihi ve lot numarası olmalı ve kullanım süresi teslim tarihinden en az 1 yılolmalıdır. 5. Ürün ambalaj bilgileri, kullanım kılavuzu ve ürün etiketlerinin yazılışları Türkçe olmalıdır.

7 9. 10., Etiketli, Plastik Örnek Kabı (Gaita Kabı) Teknik Şartnamesi ı. Plastik yapıda, en az ı 00 mililitre örnek taşımaya uygun hacimde olmalıdır. 2. Kabı üzerinde kağıt etiket olmalı veya plastiğin üzerinde kalem ile yazmaya uygun rodajlı kısım bulunmalıdır.

8 , Lamel Teknik Şartnamesi 1. Cam malzeme olmalıdır. 2. Boyutlar; 24 x24 mm olmalıdır 3. loo'lük paketler olmalıdır. Do;, Dr. urı ÖZKÜrÜK ebu. Tıp Fak l~rc~iyoloji /"'0. [i..v.c&~?

9 11., --- Kimyasal Maddeler İçin Teknik Şartname ı. Kimyasal reaktiflerin hazırlanmasına uygun saflıkta ve vasıfta olmalıdır. 2. Saklama koşulları ve son kullanım tarihi ambalaj üzerinde belirtilmelidir. 3. Orijinal ambalajları içinde paketlenmiş olmalıdır. 4. Son kullanım tarihleri teslim tarihinden itibaren en az bir bir yıl olmalıdır, R!!! CE Fa robiyolc»ii-..o. ~... c:.. ~

10 Hepa Filtreli Maske Teknik Şartnamesi 1. Maskeler kullanıcının yüzüne tam olarak uyumlu olmalıdır. 2. Maskeler hepa filtreli olmalıdır. 3. Maskenin dış yüzünde kullanıcının soluğunu dışarı verebilen, içeri hava germesini engelleyen valv sistemi olmalıdır. 4. CE EN (FFP3/P3) standartlarına uygun olmalıdır.

11 12. Vida Kapaklı Mikro Santrfiij Tüpü (Turuncu) Teknik Şartnamesi 1. Steril, Plastik ve turuncu vida kapaklı olmalıdır ml.lik hacim kapasitesinde olmalıdır. 3. Santrfiij işlemine ve -80 C' ye kadar derin dondurucu koşullarına dayanıklı olmalıdır. t ~WK Ci. Ilrı. O\OiI~,"ı;~~:~fa'f.'~\~O\l\~. J 4. Teslimartan önce malzemenin bir örneği birim sorumlusuna gösterilmelidir.

12 Vida Kapaklı Santrfüj Tüpü (Falkon Tüpü) Teknik Şartnamesi 1. Steril, Plastik, vi da kapaklı ve konik tabanlı olmalıdır ml.lik ve 50 ml.lik hacim kapasitesinde olmalıdır. 3. Santrfüj işlemine ve sterilizasyona dayanıklı olmalıdır. 4. Üzerinde yazı alanı olmalı ve ml cinsinden bölmeli olmalıdır. 5. Teslimattan önce malzemenin bir örneği birim sorumlusuna gösterilmelidir.

13 HARRİS HEMA TOKSİLEN BOYASı İçİN TEKNİK SARTNAME 1- Sitolojik ve histolojik hemataksilen - eozin boyamalarında kullanıma uygun olmalıdır. 2- ı 000 cc.lik ambalajlarda olmalıdır. 3- Kullanıma hazır sıvı halde olmalıdır. 4- Kapağından boyayı sızdırmayan sağlam ambalaja sahip olmalıdır. 5- Üzerinde orijinal fabrika etiketi bulunmalıdır ve bu etiket üzerinde içindeki malzemenin özellikleri, üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır. 6- Ürün teslim tarihinden itibaren en az 12 ay kullanıma uygun olmalıdır. 7- Malzeme oda sıcaklığında saklanabilmelidir Prof.. çj~~ Celıı yar OD,,~enlı~esl O Tap Fakultesı -'-li ve Embriyuloji A.D. - sicil ~ LIJI

14 15. EozİN BOYASI İçİN TEKNİK SARTNAME ı - Histolojik ve sitolojik boyamalara uygun olmalıdır cc.lik ambalajlarda olmalıdır. 3- Sıvı formda omalıdır. 4- Alkol bazlı olmalıdır. 5- Çökelti oluşturmamalıdır. 6- Kapağından boyayı sızdırmayan sağlam ambalaja sahip olmalıdır. 7- Üzerinde orijinal fabrika etiketi bulunmalıdır ve bu etiket üzerinde içindeki malzemenin özellikleri, üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır. 8- Ürün teslim tarihinden itibaren en az 12 ay miyadlı olmalıdır. 9- Malzeme oda sıcaklığında muhafaza edilebilmelidir.

15 16. XYLENE TEKNİK SARTNAMESİ 1- Histolojik çalışmalara uygun olmalı, parafin ve alkol ile iyi kanşabilir olmalıdır. 2- Açık formülü C6H4(CH3)2, molekül ağırlığı 106,17 olmalıdır. 3- Minimum % 98 ' lik ve yoğunluğu 0,86 g/ml olmalıdır. 4- Üzerinde orijinal fabrika etiketi bulunmalıdır ve bu etiket üzerinde içindeki malzemenin özellikleri, üretim ve son kullarıma tarihi olmalıdır. 5- Kırılmaz ve sızdırmaz nitelikte 5 ltılik plastik orijinal ambalajlarda olmalıdır. 6- Temiz ve berrak olmalıdır.

16 LİzİNLİ LAM İçİN GEREKLİ TEKNİK SARTNAME 1 - Lam polysine ile kaplı olmalıdır. 2- Bir kenarı rodajlı olmalıdır. 3- Lam üzerinde lizinli olduğunu belirten işaret olmalıdır. 4-25x75xlmm ebatlarında olmalıdır. 5- Kutu içinde en az 72 adet olmalıdır. 6- İmmünohistokimyasal çalışmalarda kullanıma uygun olmalıdır. 7 - Malzemenin tozdan ve nemden etkilenmernesi için dış ambalaj ı jelatinle kaplı olmalıdır. 8- Buzlu ya da boyalı etiket kısmına kurşun kalemle okunaklı şekilde yazılabilmelidir. 9- Birbirine yapışmayan iyi kaliteli ve temiz, şeffaf camdan yapılmış olmalıdır. geıııl ayar {Jni~ersi!esi c Histoloji ve F:"! riy?l".,.n,\.j b 'OJIA.

17 ENTELLAN TEKNİK SARTNAMESİ 1- Ksilen içeriği % 1-9 olmalıdır. 2- Histokimyasal ve immunohistokimyasal yöntemlerle boyanan kesitlerin kapatılması için uygun kapatma medyumu olmalıdır. 3- Ambalaj üzerinde üretici firma ismi, üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası ve CE işareti olmalıdır. 4- En az 100 ml' lik güneş ışığı geçirmeyen ürünü bozmayan ambalajlarda olmalıdır. 5- Ksilenle temizlenebilmelidir. 6- Suda çözünmemelidir. 7 - Düşük yoğunluklu ve çabuk kurumalıdır. 8- Lam-Iamel arasındaki dağılımı homojen olmalı, hava kabarcığı kalmamalıdır.

18 22. BEYAZ PİPET UCU İçİN TEKNİK SARTNAME 1- Eppendorf ve thermo pipetlere uyumlu olmalıdır. 2- ısıyla deforme olmamalıdır. 3- Pipete takıldığı noktadan sıvı sızdırmamalıdır. 4- Pipetten kolay çıkabilmelidir. 5-0,5-10 JlI arasında sıvı çekebilmelidir.

19 KLOROFORM İçİN TEKNİK ŞARTNAME 1- Deney hayvanlannda anestezi işlemi için kullanıma uygun olmalıdır. 2- GR, ACS sertifikalı olmalıdır. 3- Yaklaşık olarak %99.8 saflıkta olmalıdır. 4- Maksimum su oranı % 0.01 olmalıdır.

20 MASSON TRİKROM BOYA SETİ İçİN TEKNİK SARTNAME 1- Histolojik boyamalard kollajenin gösterilmesi için uygun olmalıdır. 2- Kullanım kılavuzunda ayrıntılı açıklamalar olmalıdır. 3- Kapaklarından boyayı sızdırmayan sağlam ambalaja sahip olmalıdır. 4- Ürünün özelliklerini belirten orijinal etiketi üzerinde olmalıdır. 5- Ürün teslim tarihinden itibaren en az 12 ay miyadlı olmalıdır. 6- Ürüne ait CE belgesi bulunmalıdır.

21 27. PERİODİc ASİT SCHİFF BOYA SETİ İçİN TEKNİK SARTNAME 1- Histolojik boyamalar için uygun olmalıdır. 2- Soğuk zincire uygun şekilde nakledilmiş olmalıdır. 3- Kullanım kılavuzunda aynntılı açıklamalar olmalıdır. 4- Kapaklanndan boyayı sızdırmayan sağlam ambalaja sahip olmalıdır. 5- Ürünün özelliklerini belirten orijinal etiketi üzerinde olmalıdır. 6- Ürün teslim tarihinden itibaren en az 12 ay miyadlı olmalıdır. 7- -Ürüne ait CE belgesi ya da Turkak belgesi bulunmalıdır. Profi. Sevinç İNAN Celal Bayar Üniversitesi ebt) Tıp Fakülte~! Histoloji ve EmbriyoloJI A.D. KW'1Im Sidl No: 1030

22 PARAFORMALDEHİT İçİN TEKNİK ŞARTNAME I-Toz halinde olmalıdır. 2- İmmunohistokimyasal ve hücre kültürü çalışmalarında fiksasyon için uygun nitelikte olmalıdır

23 MAvİ BONCUK PARAFİN İçİN GEREKLİ TEKNİK ŞARTNAME 1- Parafin doku takibi ve gömme için uygun olmalıdır. 2- İçeriğinde polimer katkı maddesi bulunmamalıdır. 3- Plastik torbalarda ambalajlarımış temiz, mavi renkli granül halinde olmalıdır. 4- En az ı kg, toz ve nemden koruyan orijinal ambalajlarda olmalıdır C de eriyebilmelidir. 6- Kesit sırasında dağılmamalıdır. 7- Orijinal etiket üzerinde üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır. 8- Ürüne ait CE belgesi olmalıdır. Prof..inç ~4H Cela Ba ar flniversı~esı (.Bfl Tıp Fa~ülte~~ Histoloji ve EmbnyoloJI A.D. KlN"1lm Sicil No: 1030

24 MİKROTOM BıCAdı İCİN GEREKLİ TEKNİK ŞARTNAME 1- Leica RM-2135, RM-2245 mikrotomlarda kullanılabilir olmalıdır. 2- Parafin bloklardan kesit almak için uygun olmalıdır. 3- Paslanmaz çelikten olmalıdır. 4-1 kutu içinde 50 adet olmalıdır. 5- Tek kullanımlık olmalıdır. 6- Bıçaklar orijinalotomatik sürücü kaset içinde olmalıdır. no. "."mıııı ç inan Prof.. ar (ı niversitesi Ce'~' Y F kü'tesi O~ T~m:riyo'oji A.D. Histo'O ve S.., No' 1030 Kurum ıtl

25 C.B.Ü TIP FAKÜl TEsİ PATOlOJİ ANABİlİM DAlı laboratuarlnin 2011 Yılı GEREKSİNİMİ OLAN RUTİN, KİMYASAL, VE İMMUNOHİSTOKİMYASAl ~ARF MAlZEMElERİNE AİT TEKNİK~ARTNAM~ A. RUTİN SARF MALZEMElERİ r Malzeme Şartname özellikleri Miktar '' Metalden mamül, her bir gözü en ı. Blok saklama kabı az 40 blok kapasiteli, en az 10 qözlü tek kat halinde, başka 10 (4x10) katlarla üst üste konulabilecek şekilde 2. Doku takip kaseti Plastik, disposable, kapaksız, por çapı 1 mm, tek bölmeli, laboratuvarda bulunan kaset yazma cihazı ile uyumlu, tercihan üzerinde firma ismi veya logosu bulunan Plastik, normal doku takip kasetlerine sığabilecek ebatta, 3. Küçük doku takip kaseti kendinden kilitli, küçük dokuların takip sırasında yitirilmesini engelleyen ve solusyon geçişini engellemeyen ince navlon ağa sahip ' Doku takip kaseti kapağı Paslanmaz çelikten, doku takip kasetleriyle uyumlu, por çapı 2 mm, üzerinde en az 30 adet por olan ithal, renksiz sıvı, maksimum 20 litrelik plastik bidonlarda Alkol %96'lık, 5 litrelik plastik _ Absolu alkol bidonlarda %99'luk, 5 litrelik plastik bidonlarda 8. Formaldehit solusyonu Minimum %37 (saf), tercihan ithal, maksimum 20 litrelik plastik 300 L bidonlarda i--j ==.. ;~=-=~-=l-~--~~=== =========- -::=.=-....:::::...:.=-~---::---==-=-=-::=::::--: Boncuk, mavi renkli, erime derecesi 56-58"(, plastik polimerler de içeren, 2.5 kg'ı aşmayacak biçimde naylon poşetlerde paketle_nmi_ş X o 10. Mikrotom bıçağı Disposable, paslanmaz çelikten, her bir bıçak üzerinde marka logosu bulunan, ortalama en az 60 blok kesebilecek kalitede, 50 adet/kutu _ _----_._.-._ Disposable, paslanmaz 11 çelikten, her bir bıçak üzerinde Kriyostat (frozen) bıçağı. marka logosu bulunan, 50 adet/kutu _._ Parafin Dekalsifikasyon solusyonu Kemik dokuları dekalsifiye edebilecek nitelikte asit içerikli hazır solusyon ' Sitosantrifüj edilecek sıvılarda Sitospin cytorich red solusyonu eritrositleri uzaklaştırabilecek nitelikte sıvı, alkol &35-40; carbovax %2-4; izopropil alkol % Birim L 1000 L SOO _-- _ _ _-----_. _ _.~ -_ _._-- o_o _" "_" Sitosantrifüj edilecek sıvıları fikse edebilecek sıvı, alkol &35-40; 14. Sitospin toplama solusyon u 1 carbovax %2-4; izopropil alkol 0 %1-3 '-----' ' ı; }j. }- i 15 \ r - ~\ L~(C!PJ Adet Ade t Adet Ade t " L K g Kutu Kutu L L L ~t. ~

26 32. - ZOR ENTÜBASYONLAR için KULLANILAN LARENGEAL MASKE SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ı. Buhar otoklavında steril edilebilen, reusable olmalıdır. 2. Silikondan yapılmalıdır. 3. Laringoskop kullanmadan uygulanabilmelidir. 4. Tek elle yerleştirmeyi, çıkarmayı kolaylaştıracak sapı bulunmalıdır. Bu sap larenkse bağlantılı olarak yada içerisinden endotrakeal tüpün geçebileceği şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. 5. Baş ve boyun manipülasyonlanna gerek kalmadan tek elle istenilen pozisyonda yerleştirilebilir olmalıdır. 6. ı 5 mm.lik standart konnektörü bulunmalıdır. Bu konnektörden 8 mm. 'ye kadar olan endotrakeal tüp geçebilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. 7. Zor entübasyon durumlarında entübe etmeye yarayışlı en az 40 kere kullanılır olmalıdır. 8. Her numara için bir adet entübasyon tüpü, bir adet itici ve hava almakta kullanılmak üzere 3-4 numaralar için bir adet, 5 numara için bir adet deflatör verilmesi gerekmektedir. 9. Yetişkinlere uygulanabilir numaraları olmalıdır. 10. Konnektör ucunda ve ambalaj arkasında seri numaralı paketlenmiş olmalıdır. 11. Uygulama nolan şöyle olmalıdır. No:5 70- ı 00 kg. arası en az 40 ml. Kaf basıncı

27 Frozen kesitlerde kullanılmak Kriyomatriks Şişe._.. _...._..._. üzere, suda çözünebilir, 19.~._1:ı2!._......_. Refraktivite indeksi 1,5171 olan, ekstra beyaz camdan imal edilmiş, en üst optik kalitede, rodajlı, bir ucu mm uzunluğunda renkli, renkli kısmı xylene, aseton L La m 17. La m ve alkole dirençli, köşeleri 45 açıyla kesilerek yuvarlatılmış, 76x26 mm boyutlarda, maksimum kalınlığı 1 mm, laboratuvardaki lam yazma cihazı ile uyumlu, 50 adet/kutu, orijinal ambalajında, ürün kutusunda IVD (In Vitro Diagnostic) sembolü olan ::..----' f Pozitif elektrikle yüklü, formalinle fikse doku kesitleriyle cam kısım arasında kovalent bağlar oluşturacak ve doku kaybını engelleyecek nitelikte, in situ hibridizasyon çalışmalarında da kullanılabilen, otomatik immun boyama cihazında sorunsuz kullanılabilmesi için kenarları 450 rodajlı, 72 adet/kutu La 200 Kutu m Poly-L-Iysine solusyonu ile kaplı, rodajlı, ithal, 72 adet/kutu _ xSO mm boyutlarında, 0,13-0,17 mm kalınlığında, en üst optik Lame l kalitede, yüzeyi tozsuz, birbirine yapışmayan, vakumlu ve nem alıcı maddeden yapılmış orijinal ambalajlı, 100 adet/kutu, ürün kutusunda IVD (In Vitro 1000 Kutu Diagnostic) sembolü olan _-=:.._---'' _ _._ Cerrahi sınır boyası Kutu 5 renkten oluşan takım halinde bulunmalıdır, her şişe ml 3 olmalı, takip solüsyonlarına _. _.. _-_._---_._.. _._ _.._--- --_._._-----_._._.. _--_... _... _. --_... _._... _.-_ dayanıklı olmalı ~-~ _r Pasteur pipeti Disposable, plastikten mamul 1000 Adet _._--- Eppendorf tüpü.._. Preparat._-----_._----- kapama maddesi Plastik, kapaklı, < 1 ml hacimde 1000._-_._--- _ _-_.. _- _. Adet Şiş 100 ml/şişe, micromount, H&E e boyalı preparatlara uygun, renk Glycerol gelatin soldurmayan, renksiz 1 L ~---~---'._ _--- -~ Kut u Kutu DIF bakılarda lam kapatmak için, özel damlalıkıı plastik şişelerde.. J.._. _... _. 2/5 y

28 - -_. - o _ B. KİMYASAL SARF MALZEMELERİ Retikulum boya kiti Kullanıma hazır 5 kutu _.. _ Masson trikrom boya kiti Kullanıma hazır (Light green ile) 4 kutu -_ _._- 27. Alcian blue ph 2.5 boya kiti Kullanıma hazır ı --_._- Kutu ~ _ _ _ _._ Demir boya kiti Kullanıma hazır 2 kutu - _._---- f PAS-AB boya kiti Kullanıma hazır ı kutu _._--_._ p.:t- 30. Musicarmine boyası Kullanıma hazır ı kutu._ Toz, NaH 2P0 4, anhidröz, minimum ~& 31. Sodyum hidrojen fosfat dibazik 20 Kg %99 f N, koyu renkli cam şişede, Hidroklorik Asit sızdırmaz kapaklı, maksimum 5 5 L litrelik ambalajlarda Kullanıma hazır fiksatif (Kuprik 33. Hollande fiksatifi asetat+distile su+picrik asit+formaldehit+glasial asetik i~ - 10 L b asit) Giemsa Solusyon, kilitli kapaklı orijinal 3 L b' _---_._.. _--_._---- ambalaj(lar) içerisinde Orange G Hazır boya solüsyonu 20 L bl. 36. EA 50 Hazır boya solüsyonu 20 L b _._ Amonyak NH 40H, solüsyon, renksiz 5 L blf f Methanol Solüsyon 20 L b~ Aseton Solüsyon 20 L bb Eter Dietil eter, solüsyon L - b~ f Periodik asit Solusyon, kilitli kapaklı orijinal 2 L '- '-'---' arnbalajtlar) içerisinde _ _._ _ Schiff reagent Solusyon, kilitli kapaklı orijinal 2 L ambalaj(lar) içerisinde İri granül ya da toz halinde, Sitrik Asit serbest asit-monohidrat ya da 2 Kg serbest asit-anhidröz halinde \ -4-zı:- -FnrmlKasiFffCOOR RenKsiz sıvı L Hazır hematoksilen Harris, solüsyon 30 L ":J _._- f Hazır hematoksilen Mayer, solüsyon 3 L _0.0-0._ _._ ~ Hazır eozin Eosin Y, solüsyon '---'- -_._ b ~ '-~----- ::ı-4 o :, / 5

29 o o _ _0_ _---_. c. İMMUNOHİSTOKİMYASAL SARF MALZEMELERI -_0_ ----_ Mu zincirlerine spesifik, poliklonal, M rabbit anti-human, FITC, 19 2 ml fraction ACTH (adrenokortikotropin) Monoklonal, mouse anti-human ml _0_ Aktin (düz kas aktini) Klon 1A4, monoklonal, mouse 7._ ml _.._ anti-human, predilue formda --- f _.- - Sı. AMACR (alpha-methylacyl-coa racemase) Klon 13H4, monoklonal, rabbit 60 test anti-human, predilue formda _0._ _ BCL-1 (Cyclin D1) Klon SP4, monoklonal, rabbit anti test ~ human, predilue formda -- --_._ BCL-2 Klon 124, monoklonal, mouse 100 test anti-human, konsantre formda CD4 Klon 4B12 monoklonal, mouse 100 test anti-human, predilue formda CD16 Klon 2H7, monoklonal, mouse 1 ml anti-human, predilue formda _._ CD21 Klon 2G9, monoklonal, mouse 7 ml anti-human, predilue formda CD 23 Klon 1B12, monoklonal, mouse anti-human, konsantre formda 400 test i Klon PWS44, monoklonal, mouse 58. CD test anti-human, konsantre formda Klon QBEnd/ıo, monoklonal, 59. CD34 mouse anti-human, konsantre 100 test formda Klon 123C3.DS, monoklonal, CDS6 mouse anti-human, predilue 2x7 ml, formda f _ f ı. CD117/c-kit Klon T595, monoklonal, mouse 2x7 ml ---- anti-human, predilue formda CD 138 Klon B-B4, monoklonal, mouse 7 ml ~~~-- -- anti-humanj ı;ıredilue formda f-----=-- -= Klon II-7, monoklonal, mouse 63. CEA 7 ml anti-human, predilue formda r EMA Klon E29, monoklonal, mouse 7 -- ml anti-human, predilue formda r _ Growth hormon (hgh) Poliklonal, rabbit anti-human _ 1 ml HBME-I Klon HBME- 1, monoklonal, mouse 7 ml anti-human, predilue formda HMB-4 Klon HMB-45, monoklonal, mouse 7 ml S f-- anti-human, predilue formda --c Ki-67 Klon SP6, monoklonal, rabbit anti- 300 test --- '--- human, konsantre formda Klon SPI2, monoklonal, rabbit 69. Kromogranin A 7 ml anti-human, predilue formda 70. KSP-Cadherin (kidney spesific cadherin) Klon 4H6/F9, monoklonal, mouse 200 test anti-human, konsantre formda -- 7ı. LH (Iuteinizan hormon) Monoklonal, mouse anti-human 1 ml 72. Mammaglobin Klon 304- la5, monoklonal, mouse 90 test anti-human, predilue formda -- _ NeuN (Nöronal nükleer antijen) Monoklonal, mouse anti-human 1 ml Östrojen reseptörü (ER) Klon SPI, monoklonal, rabbit anti- 200 test ~i, human, konsantre formda lnk4a, klon 16P04, monoklonal, ----~~ mouse anti-human, konsantre 75. p test formda i C 34. 4/5 SO SI S:,ı. 93 ~Lt SS gl..9~ gq s9 0 0

30 ._.- _.._._----_._-_._ , Klon DO-7, monoklonal, mouse 76. ps 100 test 3 anti-human, predilue formda ~._-~ _ ~ ~ p63 Klon 4A4+Y4A3, monoklonal, 30 mouse anti-human, konsantre f formda f Pax Klon EP32S1, monoklonal, rabbit anti-human, konsantreformda \oy r-\o.s- Klon (XM26+LL002+BC4A4+N/A), \ "'" i 79. PINA kokteyl (PS04S + HMW CK+ P63) mouse anti-human, predilue 20 ml V ~ formda._ _._----_ _ Klon SP2, monoklonal, rabbit anti- 400 test' O'" 80. Progesteron reseptörü (PR) human, konsantre formda-r ~---- 8i~- p~-ia-kt-in p- O-I-ik-Io...:.n-aı-, -ra-b-b-it-a--n-t-i--hu-m-a- n------r---- ı ;; \ O~ --~r ' PSAP (Prostat spesifik asit fosfataz; prostatik asit fosfataz) ---+ Klon PASE/4U, monoklonal, mouse anti-human, predilue formda 83. Sitokeratin Klon CAMS.2, monoklonal, mouse 200 test antı-human, konsantre formda f------' o.- Klon DS/16 84, monoklonal, 84. Sitokeratin S/6 mouse anti-human, predilue formda f j S. Sitokeratin 19 (CK1 9) Klon AS3-B/A2.26, monoklonal, mouse anti-human, konsantre formda r--~ _ _+-----~ Tiroglobulin test \C.l Klon TGB04+ TGBOS, monoklonal, mouse anti-human, predilue 2x7 ml \ i~ formda r--~ _ r--r ~ 87. Trombomodulin Klon 1009, monoklonal, mouse 1 ml t 14 anti-human f-8_8._._+_t_s_h-,{c...ti_ro_id_st_im_u_ia_n_h_o_r_m_o_n_..:...) _rabbit anti-human TIf-1 Klon 8G7G3/1, monoklonal, ml ml ıe s test /)1 test _P_o_li_k_lo_n_al-'-, ml.. _ LLS ın, mouse anti-human, konsantre 300 test II 1: f formda -'---'-"--'--"'-"' Villin anti-human, predilue formda t-----:~ t_ Klon 1D2 C3, monoklonal, mouse 90 test ı \ +- ~- ı -- -Klon-Wı:tvlO'l-;-monoklCifıCli,-mouse i- - - ml tl& WT-1 (Wilms' turnor-l) anti-human, predilue formda 92. ZAP70 Klon 2F3.2, monoklonal, mouse 7 ml l\ 9 antı-human, predılue formda -.- v L DIGER KOŞUllAR 1. Saklanma ve nakil koşulları özelolan (soğuk zincir) maddeler, uygun koşullarda saklanıp nakledilmemişse kabul edilmeyecektir. 2. Tüm maddeler varsa son kullanma tarihlerinden en az bir yıl önce teslim edilecektir. Doç Dr Semin Ayhan Patoloji AD Öğretim Üyesi Prof Dr Aydın İşisağ Patoloji AD Öğretim Üyesi S i S

31 35. i-:l o Primer 24 bazlık olmalı Forward ve reverse primer seti içermeli Primer kalite kontrolu yapılmış olarak teslim edilmeli Üretilmiş primerin kırılganlık olasılığı olmamalı Üretilen primerin (target affinity) odak bölgeye bağlanma olasılığı %100 olmalı Primer, üretim sertifikası ile birlikte teslim edilmeli HPLC saflıkta olmalı 200nmol konsantrasyonda olmalı Moleküler grade olmalı OJ. o 5. 2 fj{1 Doç.Dr.Meh~~t KORKMAZ Tıbbi Biyoloji A.B.D. Başk~r'

32 36. \ L- ~ - 1~3 - r.l..4 -\:LS" Doç.Dr.Mehmet KORKMAZ Tıbbi Biyoloji A.B.D. Başkanı Restrisiyon enzim EcoR i, H infl, Hpall Bam H i, Mspl restriksiyon enzim lerini içermeli Her biri SOOUnite olmalı Kendine özgü Buffer içermeli Moleküler grade olmalı

33 37. l:l b Aseto karınen Boyası IOgr iık ambalajlarda olmalı Hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalı O j. O S. ~o1..1 Do.Dr.Mehmet KORKMAZ tıbbi Biyoloji A.B.O. Başkanı

34 Doç.Dr.lV!eh~~t KORKMAZ Tıbbi BiyoloJI A.B.D. Başkanı Lamel 22X22 mm boyutunda olmalı i 00 lük ambalajlarda

35 Doç.Dr.Mehmet KORKMAZ Tıbbi Biyoloji A.B.D. 8a~kanl Metal bistüri sapı Boyutu 4 numara olmalı Metal içerikli olmalı

36 Tıpalı plastik şişe 100 mllik hacimde olmalı Tıpalı olmalı o 3,O ~. QeJ,( 1 Doç.Dr.Mehmet KORKMAZ Tıbbi Biyoloji A.B.D. Başkanı

37 Kapaklı plastik şişe 100 ml lik olmalı Kapaklı olmalı o J. o)..uıd Doç.Dr.Mehmet KORKMAZ Tıbbi Biyoloji A.B.D. Başkanı

38 >, Metilen mavisi 1000 ml lık ambalajlarda olmalı Hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalı

39 50. t31-'3~- 13~,~S- Beher 50 ml, 100 ml, 250 ml, ve 500 ml' lik olmalı. Cam malzemeden yapılmış ve yüksek ısıysa dayanıklı olmalı. o:ı O S. 2D.(1 Doç.Dr.Mehmet KORKMAZ Tıbbi Biyoloji A.B.O. Başkanı

40 51. l'2b- 11 Erlen i 00 ml, 250 ml olmalı, Cam ve yüksek ısıysa dayanıklı olmalıdır "'-' UJ)' / Doç.Dr.Mehmet KORKMAZ Tıbbi Biyoloji A.B.D. Ba kanı

41 Dereceli mezur 50 ml, 100 ml 'v.: 250 ml' lik olmalı. Cam malzemeden yapılmış ve yüksek ısıysa dayanıklı olmalı. os O,(1 Doç.Dr.Meh~~t KORKMAZ Tıbbi BiyolojI A.B.D. B kanı

42 54. i 40 Şale Dikey özellikte olmalı Yüksek ısıysa dayanıklı olmalı i 00 ml lik olmalı ~ Doç.Dr.Meh~~t KORKMAZ Tıbbi Biyoloıı A.B.O. \3a~kan\ lpa1

43 55. 14\ Elektronik pipet tabaneası i,5, i 0,25 cc lik pipetlere uygun olmalı Kalibrasyonu kolayca olmalı Ücretsiz kalibrasyonun sağlanması Şarjlanmalı Şarj aparatıyla beraber sağlanmalı Doç.Dr.Mehmet KORKMAZ Tıbbi Biyoloji A.B.D. Başkanı

44 56. t ~1- 'LGl4t,-14S- Dispossible pipet ucu Sml, i Oml, 25 ml, SOml lik hacimlerde olmalı. Steril ve Dispossible olmalı. Oj. o S. ~~1 Doç.Dr.Meh~~t KORKMAZ 11bbi BiyolojI A.B.D. Başkanı

45 Taq DNA Polimeraz 500 U Olmalı Konsantrasyonu SU/ı,ı1 Olmalı Mgcl-, ve ı Ox Taq Buffer Yanında Olmalı Moleküler Grade Olmalı - 20 C da Saklanmalı Miadı Yaklaştığında Firma Uzun Son Kullanma Tarihli Olanlarıyla Değişim Yapmalıdır. Doç.Dr.~eh~~t KORKMA () j.oi) t Tıbbi BıyolojI A.B.D. Başkanı LOt!

46 dntp set 500 reaksiyonluk olmalı 2,5 mm olmalı datp,dctp,dgtp,dttp lerin hepsini içermeli Moleküler Grade Olmalı - 20 C da Saklanmalı dntpler %98 saflıkta olmalı ve tutarlılığı yüksek olan sonuçlar vermeli PCR garantili olmalı Miadı Yaklaştığında Firma Uzun Son Kullanma Tarihli Olanlarıyla Değişim Yapmalıdır. Doç.Dr.Mehmet KORK Tıbbi Biyoloji A.8.D. Başkanı o J. O). 20-0

47 Doç.Dr.Mehmet KORKMAZ Tıbbi Biyoloji A.B.D. Başkanı Pararosanilin 250 gr lık ambalajlarda olmalı Hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalı 03 o-f'}0(1

48 Sodyum disülfıt 500 gr lık ambalajlarda olmalı Hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalı Doç.Dr.Mehmet KORKMAZ Tıbbi Biyoloji A.B.D. Başkanı 0J.05.2'Oj/

49 oç.or.mehmet KORKMAZ Tıbbi Biyoloji A.B.D. Başkanı o Aktif kömür 50 gr iık ambalajlarda olmalı Hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalı

50 67. Icrl Fast green boya i O gr lık ambalajlarda olmalı Hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalı o J. O 5. 'lo (1 Doç.Dr.Mehmet KOHKMAl Tıbbi Biyoloji A.B.D. Başkanı

51 Doç.Or.lViehmet i\urkmaz Tıbbi Biyoloji A.B.D. Başkanı i IOX TBE buffer 2 litrelik ambalajlarda olmalı Elektroforez işlemine uygun olmalı Moleküler Grade Olmalı Oda sıcaklığında saklanmalı

52 bp DNA ladder Ladder 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 ve 1500 bb'lik bantları gösterebilmeli Ladder fosforile edilmiş olmalıdır. 250 ul'iik ambalajda olmalı, her yükleme için 5 ul yeterli olmalı Moleküler Grade Olmalı Doç.Dr.ıvıehmet l\orkma2 Başkanı

53 72. THOMA SAYıM KAMERASı İçİN TEKNİK ŞARTNAME 1. Bu sayım odacığı (lamı) büyük, orta ve küçük karelere sahip olmalıdır. 2. Büyük karenin alanı Imm x Imm'dir. 3. Büyük bir karede genellikle 16 veya 25 orta büyüklükte kare bulunurken, orta büyüklükte bir kare de 25 adet küçük kareye sahip olmalıdır. 4. Lökosit, eritrosit, bakteri, trombosit, fungus ve diğer benzer sporların, görsel metotlarla mikroskop altında sayımına uygun olmalıdır. 5. Özel kutusunda ve özel lameli ile birlikte yer almalıdır. 6. Kan sayım lamları DIN standartlarına uygun olarak üstün özellikli optik camdan üretilmiş olmalıdır. Or.Nuran EKERBiçER Fizyoloji' ABD r t

54 73. KAN GRUBU TAYİN SET İ İçİN TEKNİK ŞARTNAME 1. Monoklonal olarak A, B, O kan grubu antijenlerine uygun antiserumları içermelidir ml lik damlalıklı şişelerde olmalıdır. 3. Şişeler üzerinde son kullanma tarihi bulunmalıdır. 4.Teklif edilecek ürüne ait orijinal ambalaj daha önce açılmadığını gösterir şekilde kutulanmış veya şişe ağızları açılmadığını gösterecek tarzda bandlı olmalıdır. 5. Son kullanma tarihi teslimattan itibaren en az bir yıl olmalıdır. 6.İhaleyi kazanan firma test sırasında kullanılmak üzere tek kullanımlık karıştırıcı plastik çubukları ücretsiz olarak verecektir. 7. Ürüne ait titrasyon değerlerini gösterir onaylı kalite kontrol belgesi teslim edilecek her lot için ayrı ayrı bulunmalıdır.

55 Dr.Nuran EKERBiçER F i z y o l o j i A B D J!?-- D i p. N o : 4 4 ~ ı

56 74. b GLASİAL ASETİK ASİT İçİN TEKNİK ŞARTNAME ı. Uygun koruyucu kabında (koyu kahverengi cam şişede) olmalıdır. 2. Asetik asit Glacial % ı 00 anhydr olmalıdır. 3. Hücre sayımına uygun olmalıdır.

57 TEKNiK ŞARTNAME 1. KOLSEMiD 10 ml'lik ambalajda olmalıdır. +4 o C'de saklanrnalıdrr. Işık görmeyen amber renkli şişede olmalıdır. Konsantrasyonu 0,010 mg/ml PBS içinde olmalıdır. Steril ve hücre kültürü için test edilmiş olmalıdır. CE belgeli olmalıdır. Miadı yaklaştığında firma uzun son kullanma tarihli alanlarıyla değişim yapmalıdır.

58 76. TEKNiK ŞARTNAME 2. ENTELLAN 100 ml'lik orijinal ambalajında olmalıdır. Yoğunluğu 0,925-0,0935 olmalıdır. Yoğunluğu 20C'de 0,93g/ml olmalıdır. Vizikozitesi mpas olmalıdır. Mikroskobik grade olmalıdır. Nem ve ışıktan etkşilenmeyecek ambalajında olmalıdır. Miadı yaklaştığında firma uzun son kullanma tarihli alanlarıyla değişim yapmalıdır.

59 STERiı PLASTiK PASTÖR PiPETi 0,5-3 ml derecelendirilmiş olmalıdır. Tek kullanımlık olmalıdır. Sterilolmalıdır. Tek tek poşetlenmiş olmalıdır. Polietilen olmalıdır. TEKNiK ŞARTNAME

60 79. \bo TEKNiK ŞARTNAME 6. METAL TÜP SPORU Paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır. Zigzag şeklinde ve eğimli olmalıdır. 2x10 delikli şekilde 20 tüpe ya da 2x6 delikli şekilde 12 tüpe göre olmalıdır. Firma örneğini alım öncesinde getirip göstermelidir. Numune uygun görülürse alım yapılacaktır.

61 i bı TEKNiK ŞARTNAME 8.PENICILLlN STREPTOMYCIN SOLÜSYON 20 ml'lik orijinal ambalajında olmalıdır unite/ml penicilin, 10 mg/ml streptomycin içermelidir. -20 C'de sevk edilmelidir. Steril ve hücre kültürü için test edilmiş olmalıdır. CE belgeli olmalıdır. Miadı yaklaştığında firma uzun son kullanma tarihli alanlarıyla değişim yapmalıdır. 80.

62 81. TEKNiK ŞARTNAME i b L-GLUTAMiNE SOLÜSYON 20 ml'lik orjinal ambalajında olmalıdır. -20 o C'de sevk edilmelidir. Steril ve hücre kültürü için test edilmiş olmalıdır. CE belgeli olmalıdır. Miadı yaklaştığında firma uzun son kullanma tarihli alanlarıyla değişim yapmalıdır.

63 82. TEKNiK ŞARTNAME 10. HCl (Hidroklorik asit) (0,2 M) 2,5 litrelik orijinal ambalajında olmalıdır Extra-saf özellikte olmalıdır Biyokimyasal özellikte olmalıdır. Miadı yaklaştığında firma uzun son kullanma tarihli alanlarıyla değişim yapmalıdır.

64 83. TEKNiK ŞARTNAME.J...,./i. Lb~ 11. LAMINE-AIR DEZENFEKTAN SOLÜSYONU HYDROSAFE Bakteri-virüs, mantar oluşumunu engelleyecek özellikte olmalıdır. Lamine-air flow'da kullanıma uygun olmalıdır. Ortamda bulunabilecek mikroorganizmalara karşı koruyucu özellikte olmalıdır. Sitogenetik çalışmalara uygun özellikte olmalıdır. Orijinal ambalajında olmalıdır. D

65 84. i~ TEKNiK ŞARTNAME 12. EDTA'LI VAKUMLU TÜP 2 ML 100'lük kutularda olmalıdır. K3 Edta'lı ve 2 ml olmalıdır. Miadı yaklaştığında firma uzun son kullanma tarihli alanlarıyla değişim yapmalıdır.

66 85. TEKNiK ŞARTNAME 'hb 13. SODYUM HEPARiN'Li VAKUMLU TÜP 2 ML 100'Iük kutularda olmalıdır. Sodyum heparinli ve 2 ml olmalıdır. Miadı yaklaştığında firma uzun son kullanma tarihli alanlarıyla değişim yapmalıdır.

67 86. TEKNiK ŞARTNAME PREPARAT SAKLAMA KUTUSU Kilitli kapaklı ve menteşeli olmalıdır. En az 50 preparatlık olmalıdır. Polistren olmalıdır. ışıktan etkilenmeyecek koyulukta olmalıdır. içerisinde numarlandırmalar bulunmalıdır. Firma alım öncesi numune getirmelidir. Numune uygun bulunursa alım yapılacaktır.

68 87. TEKNiK ŞARTNAME ib 15. KEMiK lucl KARYOTip MEDYUMU Kemik iliği hücrelerinin büyütülmesi ve geliştirilebilmesi için hazırlanmış komple medyum olmalıdır. L-glutaminli RPMI 1640 içermelidir. Yüksek kapasitede HEPES içermelidir. FBS ve Gentamisin içermelidir. Mitotik indeksi, kromozom uzunluğunu ve morfolojisini geliştirici GCT içermelidir. Fenol red içermelidir. Ph aralığı 7,2-7,5 olmalıdır. Ozmolaritesi olmalııdır. Sterilite analizi yapılmış ve sertifikasında belirtilmiş olmalıdır. Çözüldükten sonra 2-9C'de 14 gün süre muhafaza edilebilmelidir. 100 ml'lik Orijinal ambalajında olmalıdır. En az bir yıl miadlı olmalıdır. -20C'de kuru buzla donmuş olarak gönderilmelidir. Miadı yaklaştığında firma uzun son kullanma tarihli alanlarıyla değişim yapmalıdır.

69 88. Ibg TEKNiK ŞARTNAME 17. STERiL KONiK FALKON TÜP (15 ml) Kaliteli olmalıdır. Sterilolmalıdır. Şeffaflığı tam olmalıdır. Polipropilen, non-toksik ve apirojen olmalıdır. Tüpün yüzeyi saydam ve şeffaf olmalıdır. Tüpün üzerinde hacimler belirgin çizgilerle belirtilmiş olmalıdır. Tüpün dibi konik olmalıdır. Tüpün kapağı sızdırmayacak şekilde 2 aşamalı şekilde sıkıca kapatılabilmeldir. 20 veya 25'li poşetlerde olmalıdır. Hücre kültüründe kullanıma uygun olmalıdır. CE belgeli olmalıdır. Firmanın laboratuvara getirdiği örnek uygun olduğu takdirde alım kabul edilecektir. Son kullanma tarihi uzun olmalıdır, son kullanma tarihi yaklaştığında firma ürünü alıp miadı daha uzun alanlarıyla değiştirmeyi taahüt etmelidir.

70 89. TEKNiK ŞARTNAME o 18- AMNiYON BASAL MEDIUM 100 ml'lik orijinal ambalajında olmalıdır Kaliteli olmalıdır -20 C'deki suplementiyle birlikte gelmelidir Uygun şartlarda sevk edilmelidir. En az 1 yıl miyadlı olmalıdır. Steril ve hücre kültürü için test edilmiş olmalıdır Son kullanma tarihi uzun olmalıdır, son kullanma tarihi yaklaştığında firma ürünü alıp miadı daha uzun alanlarıyla değiştirmeyi taahüt etmelidir

71 90. TEKNiK ŞARTNAME 19- RPMI1640 L-GLUTAMiNLi 100 ml orijinal ambalajında olmalıdır. L- Glutamin içermelidir. +4 o C de sevk edilmelidir. En az 2 yıl miyadlı olmalıdır. CE belgeli olmalıdır. Steril ve hücre kültürü için test edilmiş olmalıdır. Son kullanma tarihi uzun olmalıdır, son kullanma tarihi yaklaştığında firma ürünü alıp miadı daha uzun alanlarıyla değiştirmeyi taahüt etmelidir.

72 91. TEKNiK ŞARTNAME STERiL PiPET UÇLARı, ( ) ( ) ( ) Filtreli ve steril olmalıdır. Rak sistemi ile verilmelidir. Kaliteli olmalıdır. Boya içermeyen malzemeden yapılmış olmalıdır. per çalışmasına uygun olmalıdır. Ecopipette marka otomatik pipetlerine uygun olmalıdır. Numuneler pipetlere uygun olduğu takdirde alım yapılacaktır.

73 TEKNiK ŞARTNAME 47- Taq DNA POLiMERAZ (500 ÜNiTE) 500 U olmalıdır. Aktivitesi 5U/~1 olmalıdır. MgCI2 ve 1 OxTaqBuffer yanında gelmelidir. Moleküler grade olmalıdır C'de saklanmalı ve teslim edilmelidir. Miadı yaklaştığında firma uzun son kullanma tarihli alanlarıyla değişim yapmalıdır. Ürün çalışmazsa firma yenisiyle değiştirmeyi taahüt etmelidir.

74 94. TEKNiK ŞARTNAME 48- CHROMOSOME RESULTION ADDITIVE (CRA) Paket boyutu 0,5 ml vial olmalıdır. Rafömrü en az 12 ayalmalıdır. Stok solüsyon +4C'de saklanmalıdır. Kromazamların boylarında kaliteli uzamayı sağlayabilmelidir. Miadı yaklaştığında firma uzun son kullanma tarihli alanlarıyla değişim yapmalıdır.

75 LAMINE-AIR DEZENFEKTAN SOLÜSYONU HYDROSAFE ı-r J Bakteri-virüs, mantar oluşumunu engelleyecek özellikte olmalıdır. Lamine-air flow'da kullanıma uygun olmalıdır. Ortamda bulunabilecek mikroorganizmalara karşı koruyucu özellikte olmalıdır. Sitogenetik çalışmalara uygun özellikte olmalıdır. Orijinal ambalajında olmalıdır.

76 TEKNiK ŞARTNAME 49- DNA izolasyon KiTi ( 50 'LiK) Bir kutu 50 çalışmalık olmalıdır. Vücut sıvılarından DNA izolasyonu yapmayı mümkün krlmahdır. Spin-Kolumlu yöntemle çalışmalıdır. Proteinaz K Kit içersinde olmalı ve stok solüsyon halinde olmalıdır (Iiyofilize değil). Genomik DNA izolasyon kitinin bütün içeriği oda sıcaklığında saklanmaııdır. Spin kolonlar ve 2 ml toplama tüpleri kit ile beraber gelmelidir. Proteinase K'nın konsantrasyonu 20 mg/ml olmalıdır. Kitin içeriğinde Lysis/Binding Buffer, Digestion Buffer, Wash Buffer 1, Wash Buffer 2, Elution Buffer, RNase A, Proteinase K solüsyonları bulunmalıdır. RNase A'nın konsantrasyonu 20 mg/ml olmalıdır. Son kullan m tarihi yaklaştığında firma uzun son kullanma tarihli olanlarıyla değişim yapmalıdır. Kit çalışmazsa firma kiti yenisiyle değiştirmeyi taahüt etmelidir.

77 S 50-10X TBE (500 ML) 10x olmalıdır. Berrak olmalıdır. Renksiz olmalıdır. ph'1 yaklaşık 8,4 olmalıdır. TEKNiK ŞARTNAME Miadı yaklaştığında firma uzun son kullanma tarihli alanlarıyla değişim yapmalıdır. Ürün çalışmazsa firma yenisiyle değiştirmeyi taahüt etmelidir.

78 98. TEKNiK ŞARTNAME 51- DNA LADDER 100 BP (SUGITUP) baz pair aralığında olmalı ve bu bantları parlak olarak verebilmelidir 0,5mg/ml konsantrasyonda olmalıdır. -20 C de saklanmalı ve sevki uygun koşullarda yapılmalıdır Miadı yaklaştığında firma uzun son kullanma tarihli alanlarıyla değişim yapmalıdır. Ürün çalışmazsa firma yenisiyle değiştirmeyi taahüt etmelidir

79 99. \ TEKNiK ŞARTNAME 52-6X LOADING BU FFER 0,5 ML 0,5 mllik olmalıdır. 6X konsantrasyonunda olmalıdır. -20 C da saklanmalıdır. Miadı yaklaştığında firma uzun son kullanma tarihli alanlarıyla değişim yapmalıdır. Ürün çalışmazsa firma yenisiyle değiştirmeyi taahüt etmelidir.

80 TEKNiK ŞARTNAME 53- per TÜPÜ (0,2 ML'LiK) Steril olmalı, DNA ve RNA-free olmalı Orijinal ambalajında olmalıdır. ince cidarlı olmalıdır Miadı yaklaştığında firma uzun son kullanma tarihli alanlarıyla değişim yapmalıdır. \ (

81 TEKNiK ŞARTNAME 54- FiTOHEMAGlUTiNiN 5 ml orijinal ambalajında olmalıdır. +4 C de saklanmalıdır En az 1 yıl miyadlı olmalıdır. Steril ve hücre kültürü için test edilmiş olmalıdır. CE belgeli olmalıdır. Miadı yaklaştığında firma uzun son kullanma tarihli alanlarıyla değişim yapmalıdır. Ürün çalışmazsa firma yenisiyle değiştirmeyi taahüt etmelidir.

82 104. TEKNiK ŞARTNAME 58- AGAR (100 gr) Oda ısında saklanmalıdır. DNase ve RNase içermemelidir. Ethidium bromide ile boyandığında jelin görüntüsü bozulmamalıdır. Rutin kullanıma uygun olmalıdır. Nükleik asit analizine uygun olmalıdır. 100 gr'lık kutularda olmalıdır. Jelleşme ısısı 36 ±1,5 OC olmalıdır. Miadı yaklaştığında firma uzun son kullanma tarihli alanlarıyla değişim yapmalıdır. Ürün çalışmazsa firma yenisiyle değiştirmeyi taahüt etmelidir.

83 105. Deney tüpü cm uzunluğunda,1,5 cm çapında, 200 "C ısıya dayanıklı olmalı.cam malzemeden olmalı. 106.

84 Mezur mit 200 "C ısıya dayanıklı ölçülü cam malzemeden olmalı mlt sıvı almalıdır. 109.

85 Cam balon 2000 mit 200 "C ısıya dayanıklı cam malzemeden olmalı.2000 mit sıvı almalı.

86 Metal spor Telolmamalı.Paslanmaz metalden olmalı.en az 48 cam tüp koyma yeri olmalı.

87 114. \ Kronometre Arkası mıknatıslı ve alarm olmalı.dakika ve saniye göstergesi bulunmalıdır.

88 Çukur lam 76 mm uzunluğunda 26 mm genişliğindeki lamın ortasında tek çukur olmalı. Çukurun çapı mm şefaf cam olmalı

89 118. isı Cam huni Cam huni 200 C ısıya dayanıklı olmalı.sıvı konan üst kısmı ı 00 mm yüksekliğinde olmalı

90 Tel sepet Paslanmaz metalden olmalı.kerıar uzunlukları cm, derinlik cm olmalı.taşımaya uygun metal sapı olmalı. LGIN ~~~11ıAŞKANI 1 -

91 121. IS.3 Gaita Gizli Kan Testi 100 er testlik ambalajlar içinde olmalıdır. Ambalajlar içerisinde test miktarı kadar çubuk ve renk reaktifi olmalı. Test enfazla 3 (üç) dakika içerisinde sonuç vermelidir. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren bir (1) yılolmalıdır.

92 Elisa Test Plağı Orta bağlama (medium binding) kapasiteli olmalıdır. 96 kuyucuklu olmalıdır.kuyucukların tabanı düz olmalıdır. Elisa testi için uygun olmalıdır. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren bir (l) yıl olmalıdır.

93 124. I~S Toxoplasma IgM Capture Test Kiti l.insan serum veya plazmasındaki toxoplasma gondii IgM antikorlarını saptamaya yönelik 'enzyme immunossay' olmalıdır. 2.Test, anti-human mu-zincir antikorları ile kaplanmış mikropleyt kuyularında IgM antikorlarının tutulmasına (CAPTURE) dayanan katı-faz immunoenzimatik double sandwiç metodu ile çalışmalıdır. 3.Kitin içinde testi çalışabilmek için gereken reaktiflerin tümü mevcut olmalıdır. 4.T. gondii'ye spesifik monoclonal antikor peroksidazla işaretlenmiş olmalı ve insan bağışıklık sisteminin major hedeflerinden PM yüzeyantijen proteinine karşı geliştirilmiş olmalıdır. S.Bir pakette en az 96 testlik ambalajlarda olmalıdır. 6.Test plağı bölünebilir 8 kuyulu olmak üzere 12 strip içermelidir. 7.Son kullanma tarihi teslim tarihinden sonra en az 1 yılolmalıdır. 8.Laboratuar, çalışmayan kitleri (kontroller v.s.) firmaya geri verme hakkına sahiptir; yerine yeni miadlı kit vermelidir. 9.Toxoplasma IgG ve Toxo IgM testleri aynı marka olacak şekilde değerlendirilecektir. 1 O.ELISA plaklarının okunması için ELX 800 mikroplak okuyucu ile uyumlu program da kurulup eğitimi verilmelidir.

94 125. ISb Toxoplasma IgG Avidite Test Kiti ı.insan serum veya plazmasındaki Toxoplasma gondii IgO antikorlarının aviditesini saptamaya yönelik 'enzyme immunossay' olmalıdır. 2.Bir pakette en az 48 testlik ambalajlarda olmalıdır. 3.Test plağı bölünebilir 8 kuyulu olmak üzere 12 strip içermelidir. 4.Kit içeriği testin uygulanması için gerekli tüm materyalleri içermelidir. 5.Son kullanma tarihi teslim tarihinden sonra en az 1 yıl olmalıdır. 6.Laboratuar, çalışmayan kitleri (kontroller v.s.) firmaya geri verme hakkına sahiptir; yerine yeni miadlı kit vermelidir. 7.ELlSA plaklarının okunması için ELX 800 mikroplak okuyucu ile uyumlu program da kurulup eğitimi verilmelidir.

95 126. ISi- Mercury (II) Chloride HgCI gr kapalı şişede olmalı 2- Kimyasalın son kullanım tarihi, teslim tarihinin en az 1 (bir) yıl ilerisinde olmalı. ILGİN i~~

96 Trichrome Boya ml kapalı şişede olmalı 2- Son kullanım tarihi, teslim tarihinin en az 1 (bir) yıl ilerisinde olmalı. 3- Boyada bulunan kimyasalların oranı aşağıdaki gibi olmalı; a-cromotrope 2R, 0.6% b-fast Green FCF (certified), 0.12% c-phosphotungstic acid, 0.8% d-acetic Acid, 1 % 4- Sigma HT10316 kodlu ürün ile eşdeğer özelliklerde olmalıdır -'ILGIN i BAŞKAN

97 Kan tüpü (6 ml) Plastik malzemeden ve vakumlu olmalı.tüplerin içinde antikuagulon olmamalı.tüpler jelsiz ve 6ml kan almalı.

98 Plastik Test Tüpü (50 ml) Plastik ve steril olmalı.altı düz olmalı. Son kullanım tarihi teslim tarihinden en az ı (bir) yılolmalı ".

99 Cam Petri Kutusu (9-10 cm) Cam malzemeden olmalı.steril olabilmelidir cm çapında olmalı.

100 133. Plastik Test Tüpü (15 ml) Plastik ve steril olmalı.altı düz olmalı. Son kullanım tarihi teslim tarihinden en az 1 (bir) yılolmalı

101 Fleks (SO ml) Steril olmalı.son kullanım tarihi teslim tarihinden en az 1 (bir) yılolmalı.

102 Creo Tüp Steril 2 ml sıvı alacak şekilde olacak.kapak vidası dıştan olmalı. Paketlerde 50 adet olacak. Plastik iyi,sert ve polipolenden olmalı.

103 Toxoplasma IgG Elisa Test Kiti ı.test, katı-faz indirekt ELİSA prensibine göre çalışmalıdır. 2.Kitin içinde testi çalışabilmek için gereken reaktiflerin tümü mevcut olmalıdır. 3.Kantitatif değer vermek için gereken 0,6,60,240 lu/ml değerleri içeren kalibratörler bulunmalıdır. 4.Mikropleyt, membran proteinleri ile zenginleştirilmiş tachyzoite ultrasonate'dan gelen T. gondii antijenleri ile kaplanmış olmalıdır. 5.Konjugat, insan gamma zincirlerine spesifik olan horseradish peroksidase ile işaretlenmiş fare monoc1onal antikor içermelidir. Kromojen TMB olmalıdır. Diluent, TRIS-NaCL buffer, bovine serum albümin, Tween 20 içermeli ve hem numune dilusyonunda hem de konjugat dilusyonunda kullanılmalıdır. 6.Test toxo IgM ile aynı inkübasyon sürelerinde sonuçlanmalı ve aynı yıkama prosedürü kullanılmalıdır. 7.Aynı mikropleyt kasetinde çalışılacağı için stripler farklı renklerle işaretlenmiş olmalıdır 8.Testin inkübasyon süresi 150 dakikayı geçmemelidir. 9.Toxo IgG ve Toxo IgM testleri aynı marka olacak şekilde değerlendirilecektir. 10.Laboratuar, çalışmayan kitleri (kontroller v.s.) firmaya geri verme hakkına sahiptir; yerine yeni miadlı kit vermelidir. 11.Toxoplasma gondii IgM ELİSA kiti ile aynı marka kit olmalıdır, sadece buna verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 12.ELlSA plaklarının okunması için ELX 800 mikroplak okuyucu ile uyumlu program da kurulup eğitimi verilmelidir.

104 140. Dob Toxocara IgG Elisa Test Kiti l.insan serum veya plazmasındaki Toxocara canis ES antijenlerine karşı oluşan IgG antikorlarının saptamaya yönelik 'enzyme immunossay' olmalıdır. 2. Test plağı bölünebilir 8 kuyulu olmak üzere 12 strip içermelidir. 3.Her test kiti 96 kuyucuklu 2 plak içermelidir. 4.Spektrofotometrik olarak tek dalga boyunda (450 nm) okunabilmelidir. 5.Kit içeriği testin uygulanması için gerekli tüm materyalleri içermelidir. 6.Son kullanma tarihi teslim tarihinden sonra en az 1 yılolmalıdır. 7.ELISA plaklarının okunması için ELX 800 mikroplak okuyucu ile uyumlu program da kurulup eğitimi verilmelidir.

105 Echinococcus IgG-Elisa-Quantitativ(E) Test Kit 1. İnsan serum veya plazmasındaki Echinococcus granulosus antijenlerine karşı oluşan IgG antikorlarının saptamaya yönelik 'enzyme immunossay' olmalıdır 2. Test plağı bölünebilir 8 kuyulu olmak üzere 12 strip içermelidir. 3. Kit içeriği testin uygulanması için gerekli tüm materyalleri içermelidir. 4. Son kullanma tarihi teslim tarihinden sonra en az 1 yılolmalıdır. 5.ELlSA plaklarının okunması için ELX 800 mikroplak okuyucu ile uyumlu program da kurulup eğitimi verilmelidir. ~~~i13.aşkani r

106 143. di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate (HNa204P*12H20) 1. Çözünürtük 218 gll (20 OC) olmalıdır 2. Erime noktası 35 -c olmalıdır 3. Molar ağırlık glmol olmalıdır 4. Density 1.52 g/cm3 (20 OC) olmalıdır 5. Bulk density kg/m3 olmalıdır 6. ph değeri (50 gll, H20, 20 OC) olmalıdır Prof Dı hrne Gl, e B u JIP F~.lIt'Si...l' AAANOLOJI A., AŞKANı

107 144. o Entamoeba histolytica ELISA test kiti l.insan dışkı örneklerinde Entamoeba histolytica adhesini saptamaya yönelik ikinci jenerasyon monoklonal ELlSA kiti olmalıdır. 2.Test insan dışkı örneklerinde Entamoeba histolytica adhesini hızlı saptamak için kullanılan bir "enzyrne immunoassay" olmalıdır. 3.Test, Entamoeba histolytica adhesine karşı gelişen antikorları kullanmalıdır. 4.Microassay kuyucukları adhesini bağlayan sabit poliklonal antikor içermelidir. 5.Test içeriğindeki konjugat Entamoeba histolytica adhesin için spesifik bir monoklonal antikorperoksidaz konjugat olmalıdır. 6.Test kitinin içerisinde testi çalışabilmek için gerekli reaktiflerin tümü mevcut olmalıdır. 7.Bir pakette en az 96 testlik içerik bulunmalıdır. 8.Test plağı bölünebilir 8 kuyulu olmak üzere 12 strip içermelidir. 9.Test bitiminde ELlSA plağı ELlSA okuyucu sun da 450 veya 40/620 nm dalga boyunda okunmalıdır. 10.Test kitinin ve içindeki reaktiflerin tümünün son kullanma tarihi teslim tarihinden sonra en az 1 yıl olmalıdır. ll.laboratuar çalışmayan kitleri (kontroller v.s.) satıcı firmaya geri verme hakkına sahiptir ve satıcı firma bunun yerine aynı kitin yeni son kullanma tarihi bulunan ve çalışan bir kit vermelidir. l2.ellsa plaklarının okunması için ELX 800 mikroplak ELlSA okuyucusu nile uyumlu program kurulup, eğitimi verilmelidir.

108 145.!l.IO Cryptosporidium ELISA test kiti ı.insan dışkı örneklerinde Cryptosporidium ookist antijenlerini saptamaya yönelik monoklonal ELISA kiti olmalıdır. 2.Test insan dışkı örneklerinde Cryptosporidium ookist antijenlerini kalitatif saptanması için kullanılan bir "enzyme immunoassay" olmalıdır. 3.Test, Cryptosporidium ookist antijenlerine karşı gelişen monoklonal ve poliklonal antikodarı kullanmalıdır. 4.Mieroassay kuyueukları Cryptosporidium ookist antijenlerine bağlanan sabit bir monoklonal antikor içermelidir. S.Test içeriğindeki konjugat Cryptosporidium ookist antijenlerine karşı bir poliklonal antikor içermelidir.

109 146. Bakır Sülfat (CUS04 ) gr lık şişelerde olmalı. 2.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az I(Bir) yılolmalı. [ ]

110 Plastik kap ve kapağı 8 cm çapında, 6-7 cm yüksekliğinde,beyaz renkli plastik malzemeden olmalı. Kapağı tam oturmalı içine konan sıvı dışarı sızmamalı

111 .. 2.\ TAHTA MAŞA TEKNiK ŞARTNAMESi ı. Laboratuarda cam tüp tutarak kaynatma işlemine uygun olmalıdır. 2. Tahta malzemeden yapılmış maşa şeklinde her iki maşa sapı aynı uzunlukta olmalıdır. 3. Tahta maşanın tüpün tutulacağı bölümü tüpün rahat tutulabilmesi için girintili olmalıdır

112 149. BÜNZEN BE Ki TEKNiK ŞARTNAMESi Bünzen beki çok sıcak, ışık vermeyen ve ısıtılan cisimlerde is izi bırakmayan bir alev vermelidir. 2 Tabanına yakın bir yerden basınçlı gaz verilen metal bir borudan oluşmalıdır. 3 Gaz boruya girdiği zaman, püskürtücü ile aynı düzeyde bulunan deliklerden içeri hava girmesine yol açmalı, Gaz ile' hava, gövde boyunca karışarak, üstte vanmatıdır. 4 Karışım oranı, genellikle, üç hacim havaya karşılık bir hacim gaz olabilmesi için bir ayar vanası içermelidir. 5 Bünzen beki, doğal gaz, hava gazi, bütan gazı gibi her türlü gazla çalışabilmelidir. 6 Laboratuar kurulumu sırasında bir adet dolu mutfak tüpü ile beraber teslim edilmelidir.

113 150. SAÇ AYAGI TEKNiK ŞARTNAMESi 1. Saç ayağı üç ayaklı metalden yapılmış ve üç ayağın üstte ki birleşme yeri yuvarlak metal ve üzeri düz olmalıdır. 2. Saç ayağının yüksekliği mm arasında olmalıdır. 3. Bünzen beki üzerinde kullanıma uygun olmalıdır.

114 AMYANT TEli TEKNiK ŞARTNAMESi 1. Bunzen beki ve ispirto ocağı kullanımlarında, ısının malzeme tabanına homejen yayılması için kullanmaya uygun olmalıdır. 2. ı 0- ı 2 cm kenar uzunluğu olan kafes telinden veya çelikten imal edilmiş olmalıdır. 3. Kafes telin üzerinde ortada alevin geleceği alanda dairesel şekilde amyant bulunmalıdır.

2- E TESTLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME ( 54-55-56-57-58-59. KALEMLER

2- E TESTLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME ( 54-55-56-57-58-59. KALEMLER 1- ANTİBİYOGRAM DİSKLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16- 17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53. KALEMLER

Detaylı

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 175 Malzeme Kodu : JENG044 ALKOL SAF (ABSOLU) % 99,9 (LT) SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) 31117 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI Düzenleme Tarihi : 27/06/2013

Detaylı

( I l l Ü A l b a ) 1. Oftalmik Cerrahi Drape Teknik Şartnamesi. 2. Ürün tek kullanımlık olmalıdır. Haptik yapısı modifiye c yada c loop olmalıdır.

( I l l Ü A l b a ) 1. Oftalmik Cerrahi Drape Teknik Şartnamesi. 2. Ürün tek kullanımlık olmalıdır. Haptik yapısı modifiye c yada c loop olmalıdır. ( I l l Ü A l b a ) Haptik yapısı modifiye c yada c loop olmalıdır. 14. Aynı markaya ait 3 adet tekrar steril edilebilir enjöktör verilecektir. 15. Ürün teslimi sırasında ve daha sonra lenslerin dioptri

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı MBRLD BAŞKANLIĞI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı MBRLD BAŞKANLIĞI O -iijjitk Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TIBBİ SARF MALZEMELER TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Mikrobiyoloji Referans Laboratvuarları Daire Başkanlığımız laboratuvarlarında kullanılmak üzere aşağıda

Detaylı

OKSİJEN MASKESİ ŞARTNAMESİ

OKSİJEN MASKESİ ŞARTNAMESİ 1. OKSİJEN MASKESİ ŞARTNAMESİ 1. Maske delikli olmalıdır 2. Burun kısmı metal bir parça ile sıkıştırılmış olmalıdır 3. Lastikli ve başa tespit edilebilir olmalıdır 4. Maske ağzı ve burunu içine alabilmelidir.

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı)

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı) T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı) SAYI :B.30.2.ERC.0.05.02.00/ 321 KAYSERİ KONU: Fiyat Teklifi Hk 22.10.2007 Sayın:... Ekli Teknik Şartnamede özellikleri

Detaylı

01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ

01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ 01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ 1. Cihaz portatif olup aydınlatmayı geniş alanlı, 0 görüntüleme açısıyla yapabilmelidir. 2. Cihazın dedektörü 6 adet silikon fotosel ve ışık kaynağı atımlı ksenon lamba

Detaylı

ENJEKTÖR İNSULIN LCC 100 U TEKNİK ŞARTNAMESİ

ENJEKTÖR İNSULIN LCC 100 U TEKNİK ŞARTNAMESİ ENJEKTÖR İNSULIN LCC 100 U TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Tek kullanımlık ve non toksik tıbbi PVC'den yapılmış olmalı 2.Her çeşit iğne ucuna, katetere, stepkak v.b.malzemelerle kullanıldığında uymalı, ajutaj ucu

Detaylı

YENİDOGAN DİsPOSABLE RESPİRA TÖR DEVRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YENİDOGAN DİsPOSABLE RESPİRA TÖR DEVRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ YENİDOGAN DİsPOSABLE RESPİRA TÖR DEVRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ı. Parçalar Hamilton marka respiratörlerde kullanıma uygun olmalıdır. 2. Teklif edilen ürün disposable yapıda olmalıdır. 3. Teklif edilen ürün

Detaylı

VAN V A L İL İĞ İ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

VAN V A L İL İĞ İ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü VAN V A L İL İĞ İ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.811.563-934 Ol'Ol 1900 Konu : Teklife Davet Kurumlunuzun ihtiyacı olan (34) kalem T IB B İ SARI- M A L Z T M L A L IM I işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

1- BUHAR OTOKLAV KİMYASAL İNDİKATÖRÜ:

1- BUHAR OTOKLAV KİMYASAL İNDİKATÖRÜ: T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.FARUK İLKER BERGAMA DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ 2011 MALİ YILI 103 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Üretim hatalarına karģı satıcı firma, hatalı ürünü değiģtireceğine

Detaylı

STERİLİZASYON- DEZENFEKSİYON ve TEMİZLİK MALZEMELERİ STANDARTLARI

STERİLİZASYON- DEZENFEKSİYON ve TEMİZLİK MALZEMELERİ STANDARTLARI Dok No: ENF.TL.41 Yayın tarihi: TEMMUZ 2014 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 17 Özel Vitale Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi bünyesinde kullanılacak olan tüm sterilizasyon, dezenfeksiyon ve temizlik

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ERİŞKİN KARDİYOLOJİ A.B.D NA İHALE USULÜ ALINACAK SARF MALZEMELERİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ERİŞKİN KARDİYOLOJİ A.B.D NA İHALE USULÜ ALINACAK SARF MALZEMELERİN TEKNİK ŞARTNAMESİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ERİŞKİN KARDİYOLOJİ A.B.D NA İHALE USULÜ ALINACAK SARF MALZEMELERİN TEKNİK ŞARTNAMESİ TEKNİK ŞARTNAME ESAS HUSUSLAR 1. İhaleye katılan firma(lar), idarenin öngördüğü

Detaylı

TIBBİ BİYOLOJİ LABORATUVAR KILAVUZU

TIBBİ BİYOLOJİ LABORATUVAR KILAVUZU SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOLOJİ LABORATUVAR KILAVUZU Yrd. Doç. Dr. Hilal ARIKOĞLU Öğr. Gör. Dr. Dudu ERKOÇ KAYA Uzman Dr. Hale KÖKSOY Araş. Gör. Aycan AŞIK Araş. Gör. Ebru AVCI Biolog

Detaylı

Hizmet Kalite Standartları Dr. Ümit İnce Başlıklı Sununun Ekleri.

Hizmet Kalite Standartları Dr. Ümit İnce Başlıklı Sununun Ekleri. Hizmet Kalite Standartları Dr. Ümit İnce Başlıklı Sununun Ekleri. (UYARI: Bu eklerdeki görüş, talimat, prosedür vb. ifadelerin bir kısmı eski yıllara ait revizyonlar olup, örnek vermek amacıyla sunulmuştur.

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 29.04.2015 Ultra Derin Dondurucu Teknik Şartnamesi

İlk Yayın Tarihi 29.04.2015 Ultra Derin Dondurucu Teknik Şartnamesi ŞRT.04 29.04.2015 Ultra Derin Dondurucu Teknik Şartnamesi /01 1. Cihaz -86 C sıcaklıkta çalışabilmelidir. 2. Cihazın kabinin yan duvarları en az 1 inç kalınlığında vakum panel ve köpük dolgu ile izole

Detaylı

1) HOLDING PIPET TEKNIK SARTNAMESI

1) HOLDING PIPET TEKNIK SARTNAMESI 1) HOLDING PIPET TEKNIK SARTNAMESI 1. Pipet insan oosit mikromanipulasyonlarında, oositi zarar vermeden tutma işleminde kullanılmaya uygun olmalıdır. 2. Mikropipet borosilika camından imal edilmiş olmalıdır

Detaylı

PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMA VE TEST REHBERİ

PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMA VE TEST REHBERİ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMA VE TEST REHBERİ 2013 Hazırlayanlar Yrd. Doç. Dr. ERSİN TUNCER PATOLOJİ UZMANI (LABORATUVAR

Detaylı

II.SINIF TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR FÖYLERİ

II.SINIF TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR FÖYLERİ II.SINIF TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR FÖYLERİ 2014-2015 Tıbbi Mikrobiyoloji Pratik-1 Mikrobiyoloji Laboratuvarında Kullanılan Araç ve Gereçler Dersin Amacı Dersin Hedefleri Bilgi Tutum Mikrobiyoloji

Detaylı

YER TİPİ, SOĞUTMALI ve YÜKSEK DEVİRLİ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YER TİPİ, SOĞUTMALI ve YÜKSEK DEVİRLİ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ YER TİPİ, SOĞUTMALI ve YÜKSEK DEVİRLİ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Santrifüj soğutmalı ve yer tipi olmalıdır. 2. Cihaz mikroprosesör kontrollü, dijital kontrol panelli ve araştırma laboratuvarlarında

Detaylı

17. Noniyonik yüzey aktif maddeler, çözücüler, konservan maddeler, boya ve parfüm içermeli.

17. Noniyonik yüzey aktif maddeler, çözücüler, konservan maddeler, boya ve parfüm içermeli. 1.GENEL TEMİZLİK MADDESİ ( YÜZEY VE WC ) DEZENFEKTANLI 1. Genel amaçlı yüzeylerde güvenli temizlik sağlamalıdır. 2. Ferah kokulu ve dezenfektanlı olmalıdır. 3. Zor kirlerin ve yağların sökülmesini sağlamalıdır.

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi)

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi) T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi) SAYI :B.30.2.ERC.0.05.02.00/ KAYSERİ KONU: Fiyat Teklif Hk. 21../ 04. /2009 Sayın : Firma Yetkilisi Ekli Teknik Şartnamelerde

Detaylı

ŞARTNAME 2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE

ŞARTNAME 2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE 1 2 3 4 5 6 110012 PERFÜZÖR ENJEKTÖRÜ BEYAZ 1) Bu malzeme teker teker steril paketlerde en az 16 Gauge ve ya daha kalın (14, 12 G gibi) iğnesiyle birlikte olacaktır. 2) Paket üzerinde son kullanma tarihi

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SÜTLERİN ANALİZ METOTLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:

TÜRK GIDA KODEKSİ İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SÜTLERİN ANALİZ METOTLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SÜTLERİN ANALİZ METOTLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/Taslak ) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ (MSÜ) VE UYGULAMALARI. Prof. Dr. Güner DAĞLI Doç. Dr. Mustafa ÖZYURT Yük.Hem. Meral CANBAZOĞLU AKALIN

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ (MSÜ) VE UYGULAMALARI. Prof. Dr. Güner DAĞLI Doç. Dr. Mustafa ÖZYURT Yük.Hem. Meral CANBAZOĞLU AKALIN MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ (MSÜ) VE UYGULAMALARI Prof. Dr. Güner DAĞLI Doç. Dr. Mustafa ÖZYURT Yük.Hem. Meral CANBAZOĞLU AKALIN İSTANBUL- 2010 ÖNSÖZ Dekontaminasyon, dezenfeksiyon ve sterilizasyon herhangi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı MBRLD BAŞKANLIĞI KİT ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı MBRLD BAŞKANLIĞI KİT ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 'T* U J Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 1. KONU: KİT ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ Mikrobiyoloji Referans Laboratuarları Daire Başkanlığı Laboratuvarlarında 2015 yılında kullanılmak üzere aşağıda cinsi, özellikleri

Detaylı

Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri

Malzemenin Cinsi Ve Özellikleri 1 110013 İNSÜLİN ENJEKTÖRÜ 1 ml 30000 Adet 1) Teker teker steril paketler halinde ve en çok 250 adet enjektör ihtiva eden kutular halinde teslim edilecektir. 2) İğneleri enjektöre uygun olacaktır. 3) Lastik

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ GÖREVE ORYANTASYON VE LABORATUVAR VE TESİS GÜVENLİĞİ EL KİTABI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ GÖREVE ORYANTASYON VE LABORATUVAR VE TESİS GÜVENLİĞİ EL KİTABI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ GÖREVE ORYANTASYON VE LABORATUVAR VE TESİS GÜVENLİĞİ EL KİTABI Bursa, 2013 ÖNSÖZ Bitki Koruma Bölümü, eğitim programlarında verilen teorik

Detaylı

DENEY YAPIYOR MUSUNUZ? İSTEKLİ Mİ?

DENEY YAPIYOR MUSUNUZ? İSTEKLİ Mİ? DENEY YAPIYOR MUSUNUZ? İSTEKLİ Mİ? Laboratuvar Güvenliği Çalışan kişinin ve çalışma materyalinin korunması için; çalışma sırasında belirli laboratuvar kurallarının, yöntemlerin, altyapı ve cihazların kullanılmasıdır.

Detaylı

ŞARTNAME 2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 195 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE

ŞARTNAME 2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 195 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE 1 2 3 4 5 6 110012 PERFÜZÖR ENJEKTÖRÜ BEYAZ 1) Bu malzeme teker teker steril paketlerde en az 16 Gauge ve ya daha kalın (14, 12 G gibi) iğnesiyle birlikte olacaktır. 2) Paket üzerinde son kullanma tarihi

Detaylı