7 18 XBAI(1500U) adet Toxoplasrna ELISA 1gM kutu 2 SAÖLIK BAKAN LİGİ. Türkiye Halk Sağhğı Kurumu Başkanlığı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "7 18 XBAI(1500U) adet 10. 9 23 Toxoplasrna ELISA 1gM kutu 2 SAÖLIK BAKAN LİGİ. Türkiye Halk Sağhğı Kurumu Başkanlığı"

Transkript

1 / test fl1 1/kutu 1 00 adet/kutu 1 TUrkk e Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Mikrobiyoloj i Referans Laboratuariarı Daire cinsi, özellikleri ve miktarları belirtilen üçyüzaltrnışsekiz (368) kalem kit satın alınacaktır. Mikrohivoloji Referans Laboratuvarlan Daire BaşkanlHı Başkanlığı Laboratuvarlarında (Viroloj i Laboratuvar Şefliği, Ulusal Solunum Yolu Patojenleri Referans 1 ahoratuvarı Mikoloji Referans Lahoratuvarı. Aşı ile Önlenehilir Bakteriyal Hastalıklarm Serolojisi I.aboratuvan. Antibiyotik Duyarlılık Lahoratuvarı. Bakteri al Araştırma 1 aboratuarlarında 2013 ve 2014 (ilk 6 ay) yıllarında kullanılmak üzere aşağıda ampül Türkiye Halk Sağhğı Kurumu Başkanlığı fr Crup No Sıra No MALZEMELER Ambalaj Miktar 7 18 XBAI(1500U) adet Toxoplasrna ELISA 1gM kutu 2 2 PT(PERTUSİS) toksin (10 g) ampül 10 Zoonotik Hastalıklar Referans Laboratuvarı, Ulusal Parazitloji Referans Merkez Laboratuvarı, Moleküler Mikrobiyoloji Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı ve Tüberkifioz Referans ve 10 Sequencing seperation Buffer, Beckrnan Coulter adet 5 4 Alkaline phosphatase antihuman lgg (Fe specifıc) kutu Il DTCS Quick Start Kit, Beckman Coulter adet Mikobakteri tiplendirme kiti-l test Seperation Gel Beckman Coulter adet test 96 I2FDNA Seperation Capiflary Array Beckman Coulter adet Hot start Taq master mix Kit (2500 U) (203446) kutu 3 14 Ampure PCR Purification Kit Beckman test Toxoplasma EL ISA lgg kutu 2 24 Toxoplasma ELISA_IgG avidite kutu 2 6 Antı-Mouse lmmunglobulın Konıugat kutu_ 17 Apa 1 (3000 U) adet 5 162XPCRMix - 1 Pnomotest latex kiti (75 test) kutu 5 19 Sma 1 (1200 U) adet 5 7 Ortho-Phenylene-Diamine l)i hydroch loride Substrat kutu 9 Borrelia burgdorferi ELISA 1gM (96 test lik) kııtu 6 8Borrelia burgdorferi ELISA lgg (96 test lik) kutu 6 4-Nitrophenyi phosphate disodium salt hexahydrate tablets kutu SAÖLIK BAKAN LİGİ 100

2 TC. SAL.LK BAKANLİÖI Tiirkye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı MBRLD BAŞKANLIGİ 25 Babesia İFAT İgG kutu BabesiaİFATigM kutu 2 27 Adenovirus İgG ELISA (96 tesfli.k) kutu Adeno ırus İ ELİSA (96 teiik) kutu 29 RSV İgG ELİSA(96 tesflik) kutu 2 30 RSV 1gM ELİSA(96_testiik) kutu 2 31 AntıHC ELISA (96 testlık kutu) test AntFH.İV ELISA (4kuşak;Ag+Ab)(rekprot.) (96 testiik) test AntFHIV ELISA (4kuşak;Ag+Ab)(entetik peptid) (96 test J 1 testiık.) 34 I-IBsAg ELISA (96 test1ik kutu) test HİV p24 Antıjen ELISA test CMV İgU Avidite ELISA (96 test1ik) kutu 2 37 CMV IgG (BOS) ELISA (96 testiik) kutu 2 38 CMV lgg ELISA (96 test1ik) kutu CMV 1gM ELISA (96 testiik kutu 4 40 EBVEAİgG ELISA (96 tesflik) kutu 2 41 EBV EBNA IgGELISA 96 testlik) kutu 2 42 VCA lgg ELISA (96 testlik) kutu 2 43 EBV VCA 1gM ELISA (96 testlik) kutu 2 44 Hantavirüs IFAT IgG test Hantavirüs IFAT 1gM test Hantavirüs Immunbiot IgG test Hantavırus Immunblot 1gM test Hantavirüs IgG ELISA test Hantavirüs 1gM ELISA test HSV 1+11 IgG (BOS) ELISA (96 testlik) Kutu HSV I+II lgg ELISA (96 testlik) kutu 5 52 HSV gM ELISA (96 testlik) kutu 5 53 Kabakulak IgG (BOS) ELISA (96 testlik) kutu Kabakulak IgG ELISA (96 testlik) kutu 4 55 Kabakulak 1gM ELISA (96 testlik) kutu Kızamık (Measles) 1gM ELISA (96 testlik) kutu Kızamık (Measles) IgG ELISA (96 testlik) kutu Kızamık (Measles) IgG (BOS) ELISA (96 testlik) kutu 5 59 Kızarnıkçık (Rubella) 1gM ELISA (96 testlik) kutu Kızamıkçık (Rubella)_İgGELİSA(96testIik) kutu Kızamıkcık (Rubella Virus) IgG Avidity EİA kutu

3 68 \est Nile Virüs IgG Avidite ELISA (96 test Iik) kutu 1 21 (7 capture WNV (West Nile Virus) 1gM ELISA (96 testlik) FOCtJS kutu 5»O 66 NV (\cst Nıle vrus) IgG E[ ls (<6 test hkj foc VS k JtJ [ 1IgGĞUA (96 testlık) kutu Pa ii k 2 65 VİV 1gM ELISA (96 testlik) kutu 4 19 Mikrobiyoloi i Referans Lahoratuvarları Daire Başkan 1ığ Parvovirus B 9 leg LİJSA <96 testlik) kutu yii kit şartnamesi 9 ) (40 test lik) Dcrrnatophytes rnultiplex per kiti_(100 test lik) kutu Candidda Multiplex Real Time PCR Analizi Kiti ( Coxiella burnetii PCR KİTLERi/REAGENLERİ Pneumocvsıisjirovecii Analizi için Real-Time PCR Kiti Ana1izi kiti (150 test/kutu) kut 8 u kutu 2 L 1 77 Usutu virus ELISA lag test 192 F IFA KİTLERİ! test lık) 81 Sindbis IFA 1gM test 50 Denguis 1gM (llğij st Rifi Valley IFA 1gM test Rickettsia conori İFA 1gM (120 test) kutu 2 90 Apergillus Analizi için ReaLTime PCR Kiti ( 40 test İik) kutu 8 1gM İFAT kiti (80 test) kutu 4 75 Dengue virus lgg (IIFT) test Albümin Test Kiti (125 test İik) kutu 7 73 ( İıikungunya virus lgg (IIFT) test Rifi Valley İLA IgG test Sindbis IFA IgG test Coxiellabumetii IgG IFATkiti (80 test) kutu 8 86 Coxiella burnetii faz l+faz 11 IgG IFAT kiti (100 test) kutu 87 Pneumocystis carini (Jiroveci) DFA (50 test kutu 6 89 Rickettsiaconori IFA lgg (120 test) kutu 2 Tatarcık İlumması IFAT IgG 1 test 400 Chikungunya virus 1gM (IIFT) test Tatarcık Humması IFAT 1gM test Fiavivirus İgG IFA (50 tesflik) test Total lgg Test Kiti (125 test Iik kutu 7 Bordetella pertussis pertaktin geni için Real Time PCR kutu j9 Fiavivirus im IFA (50 test lik) test 500 Tilrkiye Halk Sağlığı.Kurumıı Başkanlığı SAĞLIK BAKANLIĞI

4 : Bdetcila 1 PCR rade ultrapure vater (W1754 eva esdeğerfl (1.5.. nertussis parapertussis Real Time PCR kit (96 kutu - E D. 1 mi. vıal), LegionellaReal vıal 140 ) \IOEBL (1 Boran.. EI)T\)(İI t iık sıse PCR Primer Ciftleri(Oıa1ama 22 bazlık loopmoh) adet t 80 Time PCR kit test ) Moplasma Pneumonıae Rea 1 Time PCR_Kiti LJL tl> Türkiye.Haik Sağlığı Kurumu Başkanlığı Mıkrobı oloj ı Rt. ferans Lahoratuvarları Daıı e Baskanlığı 2013 yılı kit şartnamesi 125 Apı Coryne (12 test) k 11W 124 1D32C (25 test) kutu 123 API 20 C Aux (25 test) kutu API 20 NE ( 25 test) kutu ATB Fungus ( 25 test) kutıı API NH (10 test) kutu 7 API IMS KİTLERİ 113 Priııer1er (oligonükleotid) PCR Pürifikasyon Kiti (100 örnek lik) kutu (50 test lik) kutu Multıplex PCR master mix. kit ( veya eşdeğeri) (100 adet 1 12 Loading. Dye (6x) (Imi)) adet Primer-Prob (her birinden) test Prinıer (200 nrnol kons, 1-IPLC Purifiye) baz Proteinaz K (Proteinase K (20 mg/ mi) 1 mi adet API 20 E ( 25 test) kutu API 20 STREP (25 test) kutu 2 veya eşdeğeri)_şişe/5u/ul Ilo dntp MİX (100mM) adet 109 dntp mix 10mM (R0192 veya eşdeğeri) 5XlmI/kutu kutu Prohe (200 nrnol kons. HPLC Purifiye) baz 300 adet 30 reaksı\ on) Blood DNA Ekstraksiyon kiti (51104 veya eşdeğeri) Taq DNA Polyrnerase (Recornbinant) (fermentas EP DNA ekstraksivon kiti (51306 veya eşdeğeri) (250 test) kııtu Hot-Start iaq DNA Polvrnerase <5U/ul) 250 reaksiyonluk vial DNA ladder 100 bp (SM024 1 veya eşdeğeri kutu DNA ladder (muhtelif) kutu 12 iiar iieu1 j, te ö2va eşdrij Z D) (500 m 1) ş SAĞLIK BAKANLIĞI TC,

5 . ANTİI3İYOTİK kutu kutu SA6[ 1k BkNLlI Türkiye Halk Salığ Kurumu Başkanlığı Mikrohivoloji Referans Laboratuarlan Daire Başkanlığı 40 İNVİTRO TANİ TEST ve KİTLERİ 126 Borrelia_hurgdor1ri WestcrnB1ot lgg (16 test lik kutu Borrelia burudorfri Wesıern-Blot 1M ( 16 test lik) kt 6 DİSKLERİ 128 \mikasin Disk (3ürncg) 5 kartuj/kutu Anioksisilin/Klavulanik asit disk (20/lorncg) kutu Ampisilin Disk (Iomcg) kutu Gentamisin Disk (l2omcg) kutu Klindamisin Disk (2rncg) kutu Kloramfenikol disk (3omcg) kutu Linezolid Disk (30mcg) kutu Nalidiksikasitdisk (3omcg) kutu Sefazolin Disk (3Orncg) kutu Sefoksitin Disk (3orncg) kutu 2 l38 Setbpcrazon_Disk (75rncg) kutu Sefpodoksim_disk ( 1 Orncg) kutu 140 Siprofloksasin (Smcg) kutu Tetrasiklin disk (3ürncg) kutu krırnetoprım / stiifametoksazol disk kutu L25/27irnca 143 Ampisllin/sulbaktam disk (l0+iümcg) ktıtu Aztreonam disk (3omcg) kutu Eritrornisin disk (l5mcg) kutu Cientamisin disk (lomeg) kutu İmipenem disk (lümeg) kutu Meropenem disk (lomeg) Sefepim disk (3omcg) kutu Sefiksim disk (5mcg) kutu Sefotaksinı disk (30mcg) kutu Seftazidim disk (30rncg) kutu Seftriakson disk (30rncu) kutu Seftıroksim disk (30mcg) kutu Streptornisindisk (Iorncg) kutu Telitrornisin disk (1 5nıcg) kutu Ertapenem disk (lorncg) kutu 2 15$ Moksifioksasin disk (Smcg) kutu PenisilinGdisk (10 Ünite) kutu Piperasilin /tazobaktarn disk 100/10 rncg kutu 2013 yılı kit şartnamesi /

6 165 SetbpcrazonSuihaktam disk 30/15 rncg kuw Quinupristin/dalfopristin disk 15 mcg kutu Tobramisin disk 10 mcg kutu 2 Le ofloksasin disk 5 nıcg kutu 2 Mikrobiyoloji..Referans Laboratuvarları Daire Başkan 1 ığı Piperasilin disk 100 mcg 2 Türkiye [laik Sağhğ K urumu Başkanlığı SA(iiK BAK:\\LIĞI 2013 ulı kit şartnamesi 17 Sefotetan disk 30 mcg kutu 1 Vankomisin_disk 30 rncg kutu Doksisiklin disk 30 mca kutu 169 Rifmpin disk 5 mcg kutu Streptornisiıı disk 300 meg kutu 171 Doripenemdisk ıomcg kutu Fosfomisin disk 200 mcg kutu 173 Teikopianin disk 30 meg kutu 2 J75 Setbiaksim / klavulanik asit disk 30ıl0rncg kutu 176 Seftatidirn 1 klavulonik asit disk 30/1 Orncg kutu 177 Norfioksasin disk 10 rncg kutu 1 78 Nitrofurantoin disk 300 mcg kutu Tikarsilin disk 75 mcg kutu Klaritromisin disk 15 kutu A7itromisin disk 15 rncu kutu 1 Okiindsk 1 meg kutu L Ofloksasin_disk 5 mcg kutu Oxacilin disk 1 mcg kutu S0disk Südisk X Factor diski (Oxoid Rernel DD0003T veya eşdeğeri) kutu -, V faktör diski (Oxoid Rernel DD0004T veya eşdeğeri) kutu XV 88 faktör diski (Oxoid Remel DD0005T veya eşdeğeri) kutu 50 2 disk 189 Fluconazole DIsk 2Stg kutu Voriconazole_Disk 1 g kutu 1 5X50 disk Optokin diski (Oxoid 8 Remei DD000 1 B veya eşdeğeri) kutu 2 6

7 1 1 16/ ) 100 strip Ce1ötaxime/ceIbıaximee1avu1anie acid E4est (0.25- kutu 194 Cefoıaxime ( ) 100 strip BenL1penici11in E- re.st < > 1 Üç strip kutu Ampicilin E-test ( ) 100 stri.p kutu 191 Amikacin(0.0i6-256) 100 strip k.utu E TESTLER Mikrohiyoioj 1 Referans ilahoratuvarları Daire Başkanlı0.ı Törkive H.alk Sağlığı Kuruma Başkanlığı SAĞLIK BAKANLIĞI / 417 / Z: yılı kit şartnamesi evofloxacin_E-test ( ) 100 strip kutu Vancomvcin ( ) 100 strip kutu Colistin ( ) 100 strip kutu 215 Chloramphenicol( ) 100 strip,kutu Fİuconazole ( ) 100 strin kutu ()4 strıp 2O3Mppnern( ) 100 sirip Irnipenem ( ) 100 sırip kutu 198 (ıproflo\acın ( >Iüüstrıp kutu (ientamicin (C ) 100 strip kıttı Piperacillin-Tazobactanı_( ) 100 strip kutu Oxacillin ( ) 100 strip kutu Azitromisin ( ) 100 strip kutu 216 Rifampin ( ) 100 strip kutu Caspofungin(03J02-32) 100 strip kutu Itraconazole ( ) 100 strip kutu Voriconazole( ) 100 strip kutu 2 JBQ-L 100 strip kutu Doripenem_( ) 100 strip kutu Cefepime ( ) 100 strip kutu 1 Z 0llJ 100 strip kutu 1 2Daptornisin_( ) 100 strip kutu Teikoplanin ( ) 100 strip kutu Tetrasiklin_( ) 100 strip kutu 1 Ceftazidimeıcet tazidirnc-ciavuianic acid E-test (0.5- kutu 32/ ) 100 strip Amphotericin 8 (0)02-32) 100 strip 2 Trirnethoprim/sulfamethoxazole (1/19) (0,002-32) 100 kutu 196 Ceftazidirne ( ) 100 strip kutu 199 Ertapenem ( ) 100 strip kutu

8 227 Leuionella Üriner Anti jen Kart Test kiti (22tesflik) kutu 1() 229 test 300 Bem Omurılık Sıvısı Ve Sterıl Vucut Sıvılarında Hıılı tesflik, Streptocoecus pncumonıae spesifik yüzey anti jen ICT 22 kutu Legioneila Lateks A.glütinasyon (50 test) kutu Aspergillus ELISA (96 testiik kutu Cr\ pioc oc lateks 6() tesfiik) kutu iz \1ikroboloji Referans Laboratırvarları Daire Başkanlığı Fürkie 1-laik Sağhğı Kurumu BaşkauIii TC. s 6Li BAKANI ) _ı yılı kit sarmamesi (1m!) 233 NenamnıdısAantısemrnu() 235 Neisseria mening.iıidis C antiserunın ( 1 mi) kiitu Neisseria meningitidis Y antiserumu (1 mi) kutu IIaemophiius iniluenzac poiy abcdefantiserumu (mi) kutu Haemophilus_influenzae a antiserumu (mi) flkutu 245 Haemophilus_influenzaec_antiserumu(lmi Serotip 14 antimeningokokkal antikor ( 1 mi) kutu Serotip P2.2aantimeningokokkai antikor(lmi) kutu NeisseriamemngitidisZ antiserumu(imi) kutu I-laenıophilus_influenzae h antiserurnu (1m!) kutu Iaemophiiusinfluenzae e antiserumu (1 mi) kutu iaemophı 1 us iııfiuenzae f antiserumu (1 ini) kutu 23.4 Neisseria meningitidis [3 antiserumu (1 mi) kutu 1, Neıserıa menıngıtıdıs antısuurniarı pol. Vı / antıserurnu kutu 231 Neisseria meningitidis poiy A8CD antiserumu (1 mi) kutu Neisseria meningitidis_w135 antiserumu (1m!) kutu Bordetella pertussis antiserum (1 mi) kutu NmsserıamemngıtıdısDıserurnu (1 mi) Neisseria meningitidis X antiserumu (1m!) kutu 239 Neisseria_meningitidis / antiserumu (Irni) kutu 246 Haemophiius infiuenzae d antiserumu (mi) kutu Serotıp 1 antımernngokokkai antıkor(lmi) [1t1 254 Serotip 15 antimeningokokkal antikor (1 mi) kutu Serotip 2a antimeningokokkal antikor(iml) kutu 252 Serotip 4 antimeningokokkai antikor (imi) kutu Serotip 2b antimeningokokkal antikor(lmi) kutu 1 Antimeningokokkal monoklonal antikoriar: ANTİSERIJMLAR MONOKLONAL ANTİKORLAR Bakterıvei Antııen tespit kıtı

9 257. Serotip Serotıp_P32iantımenıngokokkal_antıkor(lmI) kutu ı 262 Serosubtip P1.2 antimeningokokkai amikor t 1 mh kutu 2b4 SLıosubtıpP 1 4antımLnıngokokkalant ı kor (1 mi) - kutu 263 Serosubtip P13 antimeningokokkal antikor t 1 mi) kutu Serosuhtip P1. 1 antimeningokokkal antikor (1 mi) kutu Serotip_P3.4 antimeningokokkal antikor (ImI) kutu 2S SeıotıpP3i antınılnıngokokkal antıkor (Imi) kutu 1 Serınip P2.2h antimeniutokokkai aııtikor <1 mi> P3. 1 amimeninaokokkal antikor ( mi) 1 kutu 1 / ) 2013 yılı kit şartnamesi Serosubtip l l.7 antimeııingokokkal antikor(lml) kutu 269 Serosuhtip_P1.10 antimeningokokkal antikor (1 mi) kutu 272 SerosubtipPi.14 antimerngokokkaianl3kor(1n) kutu Acrifluor boya kiti adet Aft(Kufsuşlaıı adctlio 280 ATCC Maya suşiarı adet 0 1 SewıpP1i3antııenınokokka1antıkor(Inm 1 26$ Serosubtip P1.9 antinıeııingokokkal a.ntikor ( 1 mi) kutu 270 Suosubtıp_P1 l2antımenmgokokkal_antıkor_(1m 1) kutu 273 Serosubtip Pi.15_antimeningokokkal antikor (imi) kutu SerosubtıpPl6antımLnmgokokka1annkor(1m SYBR Green11\ukik Asit Jel Boyası (500 1/kutu kutu Serosubtip P1 Serosubtip P1 19 antirneningokokkal antikor (1 mi) Inımonotip L3.7,9 antirneniııgokokkal antikor (1 mi) kutu kutu 6 antimeningokokkal antikor (1 ini) kutu kuw 1 subtıpp15antınenınokkaiantıkor(1m1)_ kum Türkiye Halk Sağlığı K.urunın Başkanlığı Mikrobioioji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı SAĞLIK I3AKANLIĞI

10 SAÖL1K BAKANL1Ö1 Türkiye H alk Sağlığı Kurumu Başkanlığı MBRLD BAŞKANLIĞI GRUBU OLM AYANLAR 281 Mıkolojı eğitim slaytiarı seti set İnd.ia İnk 35m.i şişe x 6/kutu kutu 1 İndia İnk Cspsuie Positive Control (imi va1) wi.th 6x m1 Indıa Ink 3 5m1 şişe x 6 imi ıa1/kutu kutu İndıa Ink Negatı e Control imi vıal/kutu ıa İnd.i.a İnk Capsuie Positive Control imi via1 kutu vial % KOR 35n1 şişe x 6/ kutu kutu Methylene Blue 3imİ şişe x 6/ kutu kutu KOR Fungal Control lee ıai/ kutu vıal 1 Mycoiogy.Mounting Kit-BLUE 1 Fungitape ± 1 2rn1 289 MycopermBLUE/ kutu kutu 1 Mycology Mounting Kit-RED 1 Fungitape ± 1 2m1 290 MycopermRED/ kutu kutu MycoPerm-RED 12m1 şişe / kutu mi MycoPerm-BLUE i2mi şişe kutu mi Borrelia IgG ELFA kiti (100 test) kutu Borrelia 1gM ELFA kiti (100 test) kutu TPHA (100 test lik) kutu VDRL antijen 5m1/ ambalaj kutu RPR 100 test/kutu kutu Ana IFA 50 test lik kutu Ana Profli IgG Immunobiot i kutu Ana Profil -IgG Immunoblot 2 kutu Ena Prof! IgG (6 anti jenli) kutu Treponema pallidum western biot 1gM 16 strip/kutu kutu Treponema pallidum westem biot IgG 16 strip/kutu kutu Liver (monkey)/gliadin (GAF-3X) IgA5O strip/kutu kutu IIFT; Granulocyte Mosaic 3 (ANCA) 50 strip/kutu kutu Anti-Treponema pallidum IIFT (1gM) 50 strip/kutu kutu Anti-Treponema pallidum IIFT (IgG) 50 strip/kutu kutu Nitrocefin Dry Siide Test (Beta-laktamaz Testi) (25 kutu testiik) Seakem Gold Agarose. (PFGE için) (Cambrex veya eşdeğeri) 5 gr/kutu ku u 310 Restriction Enzyme Xba 1 spesifik buffer (750 reaksiyon) vial İzolasyon kiti (muhtelif örneklerden DNA için) test Muhtelif kesici enzim (Eael, Rsal, vb; 1000 U, 10 U4t1) adet Amip Adezin Antijen kit (Cat: T 5017-E. histolytica 11) j kutu Crypto/Giardia DFA kit kutu Trichinella Westembiot kit kutu J 5

11 assayi SAĞLIK BM(ANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı N413RLD BAŞKANLIĞI 317 Plasmodium dipstick adet 318 Leishmaniadipstick adet Leishmania ElJSr\ legı tam kutu 3 2(J 1 eıshmlmıd D \T kutu Kisı hidatik (Echinocoeccus İHA kutu Kısa hıdatık (EchınococLcus)_ ternb1ot kutu S 323 tkist hidatik (Eehinocoeccus) ELISAkutu Echiııococcus alveolaris ELISA kutu Dısiarnatoz (Fascıola) IHA 1 kutu Sch.istosoma IHA kutu Anı.ip(Entamoeba) IHA kutu Ascaris IHA kutu Toxocara IHA kutu lovolaraflisa kutu Trichinella_IHA kutu 1 332tTrichinella ELISAkutu Taenia soliurn ELISA kutu Stronv1oides ELISA kutu Puana (Wuchererai_bancrofti) dipstick kutu Microsporidium_Fluorescein Monocional Antikor kutu 5 / Entamoeba GıardıaCrvptosponıdıum kom nıne uıpstıck adet 5000 ı - 33$ ParazitoIoji eğitim siayeları seti set Parazitoloji eğitim suspansiyonları seti set 5 M. tuberculosis kompleks tanı ve M tuberculosis test kompleks için rifampisin ve izoniyazid direnci tanımlama kiti 41 M tuherculosis kompleks için ikinci seçenek ilaç direnci test 480 tanımlama kiti 342 M. tuberculosis kompleks alt tür tayini kiti test Fiornojenizasyon dekontaminasyon konsantrasyon kiti test Quantiferon test 500 Celi suspension TE (Tris-EDTA) buffer (93283 veya Şişe eşdeğeri) 100 miik 346 SOhp DNA ladder (N32361 cya eşdeğeri) (50 gel lanes) ial 1 47 cdna sentez (Reverse transkripsiyon kiti) 20 Kutu x 100 reak. reak. 34$ One_step RT-PCR kit (cal ve/veya eşdeğer) test Spoligotiplerne mernhranı adet Piatinium Taq Polimeraz 500 reak, adet (DNase 1) enzimi Ünite 1000 Bradford Protein Assay (Pierce coomassie plus protein 2013 yılı kıt şanarıesı

12 4 368 adet 6i Virai Gastroemerit Etkenleri Muitipiex PCR KEi Kutu 5 Santral Sinir Sistemi Viral Er feksiy ulan tarı için mi Product code: KPL) ft3rl D 3-K Ni ı(l 364 Primerler set 1 veyaeşdegerı 361 PCR Primer Çiftleri(Ortalama 22 bazlık loopmol.) çift 5 1eşdeğeri) 359 Total nükleik asit ekstraksiyon kiti test PCRkiti Türkiye Halk Salığ Kurumu Başkanhığ l BK \M 362 One step RT-PCR kit (AgPath cat: ) veya muadili test QCMD solunum yolu virusları paneli set Primer-Prob (influenza ve solunum yolu virusiarı) set QCMD influenza paneli set Döküntülü.H,astalıkiar Multiplex PCR kiti kutu Solunum Yolu Virüsleri Muitiplex test 2000 Muitiplex PCR kiti cdna sentez (Reverse Transknipsiyon) kiti (ınvitrogen) reaksiyon 200 One step real time PCR mix kiti ( cat: ve/veya test K.ırım Koneo Kanah Ateş Real Time PCR kei test 1OO Peroxidase Substrate System (ABTS 2 component) (6x100 West Ni le Virüs Batı Nii Virusu) Kantitatif Real-Time test 500

13 - GENEL ŞARTLAR T. (D. SAĞLIK BAKAN IDIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurum.u Başkanlığı MBRLD BAŞKANLIĞI Urünlerin son k.uilanma tarihleri şartnamede helirtilmiştir. Şartnamede heriirtilen ürünlerin dışında kalan diğer kitler en az 8 (sekiz) av miadlı olmalıdır. (D Lb ık ı e ıstekılerın ek1 1 uı2ı uru erın T BB n hıldıı n ıseını ı ıamanılamış olmalıdır. Teklif veren istekliler teklif edilen ürünler 1 cihazların TC. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (DJBR) tarafından onaylanmış bulunan uıun numar ısını ııııle sıra numarası bt.ıırtıierek tzılı olarak teklıfieıı de nııııkle vereceklerdir. LBB tarafından onaylanmayan ürünlerin alımı yapı imavacaktir. Ancak LBB kaydı zorunlu olmayan ürünler için bu husus aranmayacaktır. 2.3 Firmalar tekli fierini birim fiyat üzerinden kalem bazında vereceklerdır. 2.4 Ürünlerin orijinal prospektüslerinden birer adet teklifle birlikte verilecektir. 2.5 Teklif karara bağlandıktan sonra ürünler orijinal ambalaj ında ve ambalajı açılmamış şekilde, uygun sıcaklık koşullarında (soğuk zincir kurallarına uygun olarak teslim edilecektir. Teklifler karara bağlandıktan ve sözleşme imzalandıktan Kalemler sonraki teslimatlar (Toplam miktar üzerinden) 30 gün 45 gün 90 6 ay Dönemler Gjj 6 ve 7.kalemler X 5,96,ü7ve 98 inci kalemler %25 i %75 j (Laboratuvarların talebi doğrultusunda) ,34.35,56.5Tinci %30 u %70i 3er aylık dönemlerde kalemler (Laboratuvarlarırı talebi doğrultusunda) 44, ı, x 7T inc kalemer 364 üncü kalem %25i %75i (Eylül 2013) (Laboratuvarların talebi doğrultusunda) 359,360,361,362 nci kalemler %30 u %75i 3er aylık dönemlerde (Laboratuvarların talebi Diğer tüm kalemler 2.6 Tekliflerin verilmesi ve değerlendirilmesi sırasında ürünlerin laboratuarımızda denenmesi istenebileceğinden test, kontrol ve muayenelerde kullanılarak sarf edilecek malzeme firma tarafından ücretsiz sağlanacaktır. 2.7 Tüm kitler üretici firmaya ait orijinal etiketleri taşımalı; etikette üretim tarihi, son kullanma tarihi, saklama koşulları ve bt numarası bulunmalıdır. 2.8 Kitler. ilgili bölümün talep etmesi durumunda son kullanma tarihinden iki (2) ay öncesinde firmaya haber vermek suretiyle. miktarı %25i geçmemek üzere firma tarafından uzun miyadlılarla değiştirilecektir. 2.9 Teklif veren firmalar. teklif ettikleri kalentler için testin çalıştırılmasında gerekli tüm reaktifleri sağiamalıdır. Çalışma sırasında yetmeven reaktifler firma tarafından ayrıca temin edilmelidir ı ekiıt edilen kıtıerın tam tıcarı adı ve üretıcılerı. reklılte kazılı oearak belirtilmelidin X

14 TC. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye H.aik Sağlığı Kurumu Başkanlığı MBRLD BAŞKANLIĞI Teklif edilen kitlerin tam tiar adı ve üreticilerl, teklifte yaz.ılı olarak belirtiimelidin Teklif verecek firmaların teklif verecek oldukları ürünün propektüs ve katalog bilgilerini ihale dosyasına koymaları gerekmektedir Laboratuarımıza teslim edilen kitler çalışmadığı takdirde firma tarafından 7 gün içersinde ücretsiz olarak değiştirilecektir. Bu süreçte kurun. un uğradığı zararlar fırma tarafindan karşılanacaktır Teklif verecek firmalar, ihaleden Önce laboratuvar ile görüşerek ürünler..in uygunluğunu teyit ettireceklerdir, Satınaima komisyonu gerekli gördüğü hallerde idarece belirlenen süre içerisinde demonstrasyon isteyebilir. Firmalar demonstrasyonu nasıl sağlayacaklarını bildireceklerdir, Demonstrasyon yapmayan ya da demonstrasyon sonucunda kitleri uygun bulunmayan firmaların teklifleri reddedilecektir, Demonstrasyon Satınalma komisyonu nezaretinde yapılacaktır. Demonstrasyon sırasında test, kontrol ve muayenelerde kullanılan tüm malzemeler ücretsiz olarak verilecektir, 2.16 Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri sağlamayan firmaların teklifleri ret edilecektir Kitler arasında çapraz değişim yapılabilmelidir. (Aynı marka olmak kaydıyla) TEKNİK ÖZELLİKLER: 3.1 (1.kalem) Aspergillus ELISA Teknik Özellikleri: Kit İnsan serumunda Mikroeliza yöntemiyle Aspergillus Galaktomannan antijenini tesbit etmesi için üretilmiş bir basamaklı irnmunoenzimatik sandiviç mikroplak testi olmalıdır Solid faz EBA2 anti galaktomannan monoklonal antikoru kaplanmış olmalıdır Kitin içerisinde negatif kontrol, pozitif kontrol, kalibratör ve diğer solusyonlarıyla tam bir kit olmalıdır. Okuma 450/620 nm filtrede mikroeliza okuyucuları ile yapılabilmelidir 3.2 (2.kalem) PT(PERTUSİS) toksin Teknik Özellikleri: 3,2.1 Her ampül 10 ıg PN içermelidir DSÖ tarafından önerilen uluslararası standart pertussis toksini olmalıdır Ürün liyofihize olmalıdır Steril distile su ile hazırlanmalıdır 3,3 (3.kalem) PÜRİFİYE PERTUSSIS FILAMENTOUS HAEMAGGLUT1NIN (FIIA) TOKSİN Teknik Özellikleri: Her ampül 10 ıg PN içermelidir. DSÖ tarafından önerilen uluslararası standart pertussis filamentous haemagglutinin (FHA) toksini olmalıdır. Ürün liyofilize olmalıdır. Stemil distile su ile hazırlanmalıdır

15 Ct K d EC. Türki e halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı MI3RLD BASKANL1ĞI (4.kalenı) Mkaline phosphatase goat antihurnan lgg Teknik Özellikleri: Keçi de h.azırlanmış in.san immunogiobulin igg içermel.idir. Alkaline phosphatase antihuman IgG Fc spesifik olmalıdır. A..mbalaj 1mg/m 1 olmalıdır. E LISA. çalışmalarında konjugat olarak kulianılabilmelidir. 28 Cde saklanmalıdır. 15 (5.kalem) 4-Nitrophenyi phosphate disodium sah hexahydrate tablet Teknik Ozellikleri: ELISA çalışmalarında substrat olarak kullanılabilmelidir. Her amhala 100 tablet içermelidir (6.kalem) Anti-Mou se Immungiobulin Konjugat (Southern Biotech veya eşdeğeri) Teknik Özellikleri: EL1SA çalışmalarında kullanma amacına uygun olarak hazırlanmış olmalıdır Fare immunglobulinlerine karşı keçi immünizasyonu ile hazırlanmış olmalıdır ürün: horse radish peroksidaz enzimi ile konjuge edilmiş olmalıdır lirün ambalajı imi olmalıdır ürün saklama koşullarına uygun transport ve teslim edilmelidir Son kullanma tarihi ürünün teslim tarihindan itibaren en az 1 yıl olmalıdır ISO belgesi ile CE sertifikası gibi uluslararası kalite kontrol beigelerinden birine sahip olmalıdır Ürün; teklif karara bağlandıktan sonra en geç 45 gün içinde orjinal ambalaj ında ve ambalajı açılmamarnış şekilde teslim edilmelidir. 17 (7kalem) OrthoPhenyİene-Diamine Dihydrochİoride Substrat (Sigma P8287 veya eşdeğeri ) Teknik Özellikleri: Ortho-phenylenediamine dihydrochloride; ELISA prosedürlerinde kullanıma uygun bir peroksidaz substratı olmalıdır Ürün tablet halde olmalıdır Her bir tablet 10mg substrat içermelidir Substrat; kahverengi-turuncu renkte soluble son ürünler oluşturmalı ve bunlar 450 nm dalga boyunda spektrofotometrik olarak ölçülebilmelidir Reaksiyon; 3 M HCİ veya 3 M H2S04 ile durdurulabilmelidir Ürün ambalajında 50 tablet bulunmalıdır Ürün saklama koşullarına uygun transport ve teslim edilmelidir Son kullanma tarihi ürünün teslim tarihindan itibaren en az 1 yıl olmalıdır ISO belgesi ile birlikte CE sertifikası gibi uluslararası kalite kontrol belgelerinden birine sahip olmalıdır Ürün: teklif karara hağlandıktan sonra en geç 45 gün içinde orjinal ambalaj ında ve ambalajı açılmamamış şekilde teslim edilmelidir.. <r 1 a ııe J

16 TL. BAKANLIĞI Tiirkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı BRLD BAŞFANL1GI (8kale.m) Borrelia burgdorferi ELISA IgG Teknik Özellikleri: Serum veya plazma Örnek.ierinde Borrelia antijenlerine karşı gelişen IgG tipi. antikorlarını saptayabi.ien. mikropiak enzim immünoassay esasına dayalı bir test olmalıdır. Mikroplağın her bir kuyucuğu Borrelia burgdorferi sensu stricto Borrelia afzeiii,borreiia gari.ninin spesifik antijen karışımıyla kaplı olmalıdır. Test 12 x 8 (96 lık) strip forn atında olmalı ve kuyucuklar kırılarak, örnekleri tek tek çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır. Kit kalibratörler, pozitif ve negatif kontroller, enzlm konjugatı, substrat, stoplarna solüsyonu, diiüent ve kuyucuk tutucu ile örnek transfer pipetlerini içennelidir. Test kantitatif ve yarı kantitatif sonuç verebilmelidir, Test sonuçlan spektrofotometrik olarak değerlendirilebilmelidir. Testin spesifite ve sensitivitesi yüksek olmalıdır 3.9 (9kalem) Borrelia burgdorferi ELISA 1gM Teknik Özellikleri: Serum veya plazma örneklerinde Borrelia antijenlerine karşı gelişen 1gM tipi antikorlarını saptayabilen, mikroplak enzim immünoassay esasına dayalı bir test olmalıdır. Mikroplağın her bir kuyucuğu Borrelia burgdorferi sensu stricto,borrelia afzelii,borrelia garininin spesifik antijen karışımıyla kaplı olmalıdır. Test 12 x 8 (96 lık) strip formatında olmalı ve kuyucuklar kırılarak, örnekleri tek tek çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır, Kit kalibratörler, pozitif ve negatif kontroller, enzim konj ugatı, substrat, stoplama solüsyonu. dilüent ve kuyucuk tutucu ile örnek transfer pipetlerini içermelidir Test kantitatif ve yarı kantitatif sonuç verebilmelidir, Test sonuçları spektrofotometrik olarak değerlendirilebilmelidir Testin spesifite ve sensitivitesi yüksek olmalıdır. (1 O,kalem) Sequencing Seperation Buffer Teknik Özellikleri: Kapiler kanallı otomatik dizi analiz sisteminde dizi ve fragman analizi uygulamalarında kullanılmak üzere gerekli ayırma tamponu, ayırma işlemi esnasında kapiler kanallarıyla teması sağlayarak elektroforez tamponu vazifesi görmelidir Kapiler kanallı otomatik dizi analiz sisteminde dizi ve fragman analizi uygulamalarında kullanılmak üzere gerekli ayırma tamponu kullanıma hazır +2 C ile +8 C arasında saklanabilecek plastik şişelerde bulunmalıdır Kapiler kanallı otomatik dizi analiz sisteminde dizi ve fragman analizi uygulamalarında kullanılmak üzere gerekli ayırma tamponu, 4x96 kuyucuklu plakların doldurulmasına yetecek miktarda ambalaj lanmış özelliklerde olmalıdır Sekanslamada kullanılmak üzere laboratuarımızda mevcut Beckman Coulter CEQ 8000 cihazı ile uyumlu olmalıdır / 4 İi

17 (1 Lkalem) DTCS Quick Start Kit Teknik Özellikleri: e Glycogen (20 mg/rnl) DTCS Quick Start Master Mix kullanılabilecek DTCS kiti, aşağıda belirtilen içeriğe sahip olmalıdır: Kap1er kanallı otomatik dizi analiz sisteminde dizi analizi uygulamalarında Sequencing vönten. ine uygun dizi fragmanları oluşturabilecek özellikte olmalıdır. ku] lanılahilecek DTCS kiti. Sanuer Coulson Dideoxv-Tcrminator DNA Kapiler kanailı otomatik dizi analiz sisteminde di.zi analizi uygulamalarında MBPLD BAŞKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı TC Kapi ler Kanallı otomatik dizi analiz sisteminde dizi analizi uygulamalarında 8-kanallı set halinde temin edilebilmelidir, Kapiler kanallı otomatik dizi analiz sisteminde kullanılmaya uygun ayırma kapileri 3.1 1i Kapiler Kanailı otomatik dizi analiz sisteminde dizi analizi uygulamalarında Sekanslamada kullanılmak üzere laboratuarımızda mevcut Beckman Coulter CEQ 3.12 (12,kalem) DNA Seperation Capillary Array Teknik Özellikleri: Kap iler kanallı otomatik dizi analiz sisteminde kullanılmaya uygun ayırma kapileri Kapiler kanallı otomatik dizi analiz sisteminde kullanılmaya uygun ayımıa kapileri Kapiler kanallı otomatik dizi analiz sisteminde kullanılmaya uygun ayırma kapileri dahili elektrod kanülüne sahip olmalıdır Kapiler kanallı otomatik dizi analiz sisteminde kullanılmaya uygun ayırma kapileri 3. l2.6 Kapiler kanallı otomatik dizi anahz sisteminde kullanılmaya uygun ayınna kapileri 013 ııı kı şa %nan esı / olmalıdır. yapmalıdır Kapiler kanallı otomatik dizi analiz sisteminde dizi analizi uygulamalarında kılacak miktarda içeriğe sahip olmalıdır. kullanılabilecek DTCS kiti. 96 dizi analizi Örneğinin ça.lışabiimesini mümkün kullanılabilecek DTCS kiti, Adenin (A), Timin (T), Timin (T), Guanin (G) ve Sitozin (C) bazlarına karşılık olarak 4 farklı spektrumda floresan boya analizi kullanılabilecek DTCS kiti, örneklerin kırmızı bölge spektrurnunda işaretlenmesine olanak sağlamalı. böylece görünür ışık bölgesine daha yakın olan mavi bölge en aza indirilmiş olmalıdır spektrumundan uzaklaşılmalı ve biyolojik materyallerden doğabilecek interferans 8000 cihazı ile uyumlu olmalıdır. kullanılacağı cihaz sistemine kolaylıkla yüklenebilmeli ve lazer sistemince örnekler değerlendirilehilmesini mümkün kılacak dedektör okuma penceresine sahip üzerindeki boya sonlandırıcıların aktive edilerek meydana gelecek ışımaların 33 cm standart uzunluğa ve 75 tm çap değerlerine sahip olmalıdır. ortalama en az 100 çalışma için kullanılabilmeli ve böylece (8 kanal x 100 çalışma) en az 800 ayrım için yeterli olmalıdır. tek tıp ve ıc vuıe kapo olmalıdır Iç uzeın kaplı olması savesınde DNA moleküllerinin kapiler içinde merkezi ve rahat ayrılmasını mümkün kılmalıdır. e puc 18 Control Tempiate (0.25 ıg/pıl) M13-47 Sequencing Primer (L6 pmol/ptl or 1,6 am) Sample Loading Solution Mineral Oii SAĞLIK. BAKANLIĞI 1 17

18 müsait olmalıdır. 3A3 (l3kalem) Seperatıon Gel Kit Teknik Özellikleri: kapilcrl-2 C ile 8 C arasmda, standart buzdolabı koşullarında saklanmaya 3,12.8 Sekansiam.ada kullanılmak üzere.laboratuarımızda mevcut Beckman Coulter CEQ 8000 cihaz. i.ie ı uyumlu olmalıdır : Kapi ler kanailı otomatik dizi analiz sisteminde kullanılmaya uyuun avırm a N4BRI.D BAŞKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı gerekli reaktifiçeriğine sahip olmalı ve manyetik boncukla ayrım teknolojisine sahip olmalıdır PCR saflaştırma kiti; katı faz reversibl immobilizasyon ve manyetik boncuk temelli PCR saflaştırma kiti; bağlanmammış dntp. primer, tuz ve diğer kontamine edici PCR saflaştırma kül; santrifüj leme ve fiitrasyon gibi uygulamalara gerek Sistem 600 reaksiyonluk reaktif içeriği olarak (50 j.d PCR ürününe karşılık gelecek şekilde) teslim edilmelidir. CEQ 8000 cihazı ile uyumlu olmalıdır Sekanslamada kullanılmak üzere laboratuarımızda mevcut Beckman Coulter teknolojileri birlikte kullanarak ürün saflaştırma protokolünü yerine getirebilmel idir. duymamalıdır. moleküllerin etkili biçimde uzaklaştırılmasına uygun olmalıdır. 100 bp kadar kısa ürünlerde yüksek verimhiikle kullamlabilmelidir PCR saflaştırma kiti: PCR ürün saflaştırması amaçlı olarak kullanılmak üzere, 3.14 (14.kaiem) Ampure PCR purifikasyon kit Teknik Özellikleri: C ile ±8 C arasında, standart buzdolabı koşullarında saklanmaya müsait olmalıdır Kapiier kanailı otomatik dizi analiz sisteminde kullanılmaya uygun avınnajeli genel sekans ve fragrnent uygulamaları için optimize edilmiş ve tek tipte olmalıdır, kuilaııımından doğabilecek zararlı etkiler minimuma indirilmiş olmalıdır. fiziksel özellikte bir poliakrilamid jel olmalıdır. Böylece kimyasal jellerin Kapiler kanallı otomatik dizi analiz sisteminde kullanılmaya uygun ayırmajeli 96 Farklı uygulamalarda farklı tipte polimerlere ihtiyaç duyulmamalıdır. örneğin analizini mümkün kılacak ambalaj özelliğine sahip olmalıdır Kapiler kanallı otomatik dizi analiz sisteminde kullanılmaya uygun ayırmajeli patentli üreti in teknolojisine sahip olmalıdır Kapiler kanallı otomatik dizi analiz sisteminde kullanılmaya uygun ayırma jeli Kapiler kanailı otomatik dizi analiz sisteminde kullanılmaya uygun ayırmajeli Sekanslamada kullanılmak üzere laboratuanmızda mevcut Beckman Coulter CEQ 8000 cihazı ile uyumlu olmalıdır kullanıma hazır kartuş şeklinde olmalıdır. Jel. herhangi bir nedeııle manual hazırlama işlemi gerektirmemelidir Kapiler kanallı otomatik dizi analiz sisteminde kullanılmaya uygun ayırmajeli SAGLIK BAK \NI IĞI T.C.

19 içermel idir Ürünlerin son kullanma tarihleri en az bir (1) yıl olmalıdır. Ozellkleri: MBRLD BAŞKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı SAÜLIK BAKANLJÜI magnezyum klorür içermelidir Ayrıca birlikte magnezvunı klorür verilmelidir Görüntüleme aşamasında loadıng dye katılmasına gerektirmeyen yeşil boya Reaksivon karışımı: dntp miks, tampon, Dream Taq DNA Polimeraz enzirni Ürün belirtilen marka, katolog numarası yel veya muadili (Thermoseientific Dream 3.17 (17.kalem) APA-1 Teknik Özellikleri: 3.15 (İ5.kalenı) HotStart Taq master mix Kit (2500 LJ) (203446) Teknik hart digest özellikte olmalıdır. PFGE için, molecular grade spesifik buffer ile 3J8 (18.kalem) XBA 1 Teknik Özellikleri: 3,15 1 Genel PCR., kompleks genomik tenp[ teler ve düşük kopya sayılı hedefler için Mutlaka uygun buffer ile birlikte verilmelidir. uygun olmalıdır DNA nın hoı-starg amplifikasvonu için üretilmiş olmalıdır Master mix 2500 U hot start Taq polynıerase, 1.5 mm MgCI2 ve 200mM her bir Moleküler biyolojik çalışmalar için gerekli özelliklere sahip olup, DNAse. RM4se 201 ili kt saın t lesı Beraberinde yeteri kadar distile su da temin edilmelidir. dntp den i.çermeiidir C veya daha düşük ısılarda saklanmalı ve taşınmalıdır ,5 Teklif edilen ürünlerin mililitresindeki ünite miktarı belirtilmelidir, İnkübasyon sıcaklığı 25 C olmalıdır Fast digest özellikte olmalıdır. PFGE için, molecular grade spesifik buffer ile Moleküler biyolojik çalışmalar için gerekli özelliklere sahip olup. DM4se, RNAse Mutlaka uygun buffer ile birlikte verilmelidir C veya daha düşük ısılarda saklanmalı ve taşınmalıdır Teklif edilen ürünlerin mi. sindeki ünite miktarı belirtilmelidir İnkübasyon sıcaklığı 25 C olmalıdır. (1 6kaiem) 2x PCR Mix Teknik Özellikleri: Taq Green PCR Master Mix (2x), ) olmalıdır. birlikte verilmelidir. ve Proıease-free olmalıdır. birlikte verilmelidir. ve Proıease-free olmalıdır.

20 Mutlaka uygun huffer ile birlikte verilmelidir C veya daha düşük ısılarda sakianmalı ve taşınmalıdır lnkübasvon sıeaklıüı 25 C olmalıdır (1 9.kalem) Restriction EndonucieaseS MA t Teknik Özellikleri: olup. D2sA. R\Ase ve Proteasejiee olmalıdır. b ıiıkt erılııeiıdır Molekuleı h o1ojık çlısmalar 1u gerekli oteli kilrl sah p Fast digest özeliikte olmalıdır. PFGE için, molecular grade spesifik buffer ile MBRLD BAŞKANLIĞI 3.19,4 Teklif edilen ürünlerin mi. sindeki ünite miktarı belirtilmelidir Test plağı 12X8 strip formatında kırılabilir özellikte 96 kuyucuk içermelidir. sıra gerekli solüsyonlar ve tamponiar olmalıdır Konjugat tercihen HRPO ya bağlı ve kullanıma hazır olmalı ve insan IgG lerine Test plakları Toxoplasma antijenleri ile kaplı olmalıdır Kit içinde testin tamamına yetecek ölçüde pozitif, negatif ve cut-off kontroller yanı Test sonucu mikro ELISA cihazında 450 nm de okunmalıdır. yönelik olmalıdır Kit EIA tekniğiyle çalışmalı, kantitatif sonuç verebilmelidir (22.kaiem) Toxoplasma lgg ELISA Teknik Özellikleri: PCR Ters hibridizas on yöntemi kullanılmalıdır Kit. nükleik asit sekans temeline dayanan amplifikasyon yöntemi ile çalışmalıdır. kültür örneklerinde Mikobakteri tiplendirmesi yapmaya uygun olmalıdır. identifikasyonu: M. aviurn M. chelonae, M. abscessus, M. fortuitum, M. malmoense, M Marinum M. ulcerans, M. peregrinum ve M. xenopi tek bir test ile Tüm testler nükleik asit amplilikasyon temelli olup invitro diagnostik kullanıma uygun CE IVD belgesine sahip olmalıdır Kültürden M. tuberculosis kompleks ve Tüberküloz dışı mikobakteri (1DM) gordonae, M. intracellulare, M. scrofulaceurn, M. interjeetum, M. kansasii. M. tespit edilebilmelidir. tespit edebilmelidir. Aynı PCR örneği ile gerekli görülen durumlarda yine tek bir testle M. simiae. M. mucogenicum, M. goodie. M. celiatum. M. srnegmatis, M Tüm testlerde pozitif kontrol ve internal ampiifikasyon kontrolleri bulunmalıdır. genavense, M. lentifiavum, ]M. heckeshornense. M. szulgai, M. phlei, M. hemophilum, M. kansasii, M. ulcerans, M. gastri, M. asiaticum, and M. shimoidei Teklif edilecek kiler hassas ve hızlı moleküler ampiifıkasyon tem.elli bir yöntem.le, 3.20 (20-21 nci.kaicmler) Mikobakteri tiplendirme kiti4ve 2 Teknik Özellikleri: Türkiye [laik Sağİ.ığı Kurumu Başkanlığı SAĞLIK BAKANLIĞI

21 2ı3 xılı kıışartnamsı sıra gerekli solüsvonlar ve tamponlar olmalıdır. içermehidir. yönelik olmalıdır (23.kalenı) Toxoplasma 1gM ELISA Teknik Özellikleri: içermelidir. MBRLD BAŞ KAN.LİGİ Türkiye Halk Sağlığı.Kurumu Başkanlığı T.C. t Tes.t plakları Toxoplasma antijenleri ile kaplı olmalıdır. 3,23 (24.kalem) Toxoplasma IgG avidite ELISA Teknik Özellikleri: 3,23, 1 Kit E la tekniğiyle çalışmalı. kantitatif sonuç verehilmelidir Kit içinde pozitif ve negatif kontroller yanısıra düşük, yüksek avidite kontrolleri Test plağı i2x8 strip formatında kırılabilir özellikte 96 kuyucuk içermelidir Konjugat tercihen HRPO ya bağlı ve knllanıma hazır olmalı ve insan lgg lerine 3.24 (25.kalem) Babesia IFAT IgG Teknik Özellikleri: Test plukiarı Toxopiasma antijenleri ile kaplı olmalıdır K.it E.l,\ tekniğiyle çaiışnıah. k.antitaıif sonuç verebilmelidir Test sonucu mikro ELİSA eihazında 450 nm de okunmalıdır Test plağı 12X.8 strip formatında kırılabilir özelhkte 96 kuyueuk içermelidir Kit; insan serum örneklerinde kullanıma uygun ve IFAT yöntemi ile Babesia Kit içinde testiıı tamamına yetecek ölçüde pozitif. neg.atif ve eut-off kontroller yanı 3.24,3 Kit; en az 100 testlik olmalı ve içerisinde testin tamamının kullanılmasına yetecek Kit; Babesia spp. merozoitleri içeren enfekte eritrositlerle hazırlanmış en az Konjugat tereil en HRPO ya bağlı ve kullanıma hazır olmalı ve insan 1gM. lerine 3.25 (26.kalem) Babesia IFAT 1gM Teknik Özellikleri: Test sonucu mikro EİJSA cihazında 450 nm de okunmalıdır Kit içinde; Ig-G pozitif-negatif kontroller ve kullanım kılavuzu yer almalıdır Kit Babesia microti anti jenleri ile hazırlanmış olmalıdır Kit 1EAT yöntemi ile insan serum örneklerinde Babesia spp ye karşı oluşan 1gM Kit; Babesia spp. merozoitleri içeren enfekte eritrositlerle hazırlanmış en az Kiı: en az 100 testlik olmalı ve içerisinde testin tamamının kullanılmasına yetecek Kit içinde; lg-m poziti f-negatif kontroller ve kullanıın kılavuzu yer almalıdır bulunmalı ve liyofihize olmalı ayrıca gerekli solüsyonlar ve tamponlar olmalıdır. yönelik olmalıdır. çukurlu antijenli lamlar içermelidir. spp ye karşı oluşan lgg antikorlarını saptayabilir olmalıdır. kadar EITC işaretli anti-insan IgG konjuge ve gerekli diğer bütün reaktifleri antikorlarını saptayabilir olmalıdır. çukurlu antijenli lamlar içermelidir. kadar FITC işaretli anti-insan 1gM konjuge ve gerekli diğer bütün reaktifleri N \CL ık PK \\t Kıl 7

22 MBRLD BAŞKALirl ambalajında. kapağı açılmamış halde Teslim edilmelidir runlu kıtın onerdığı saklama sıcaklıkı koşullarına uygun nakledılıp oıılınal igg düzeyi kantitatif olarak hesaplanahilmelidir, A.denovirus.lgG.E.LISA ve Adenovirus 1gM E.LISA Kitie.ri aynı marka olma.lıdır, K26. 1 Test kitleri (mikro> ELISA metoduna uygun olarak üretilmiş olmalıdır. Teknik Ozeilikleri: 326 (27-28J<alem) Adenovirus İgG ELISA ve Adenovirus 1gM ELI.SA Kitleri Türkiye Halk Sağlığı K.unını ııbaşka.nhığı Plak kuyucukları rekombinant protein yapısındaki antijenlerie kaplı olmalıdır. tarihi, saklama koşulları ve bt numarası bulunmalıdır Kit, üretici firmaya ait orijinal etiket taşımalı etikette üretim tarihi, son kullanma kuşak). antikorları ile KIV-1/2 p24 antijenini saptamak üzere üretilmiş olmalıdır ( Test kiti, serum veya piazmada anti-hiv-1, anti-hiv-.1 subtip 0 ve anti-hiv2 Özellikleri: 329 (32.kalcm) AntiHIV ELİSA (4,kuşak;Ag+Ab)(rek.prot) kiti Teknik Test kiti. en fazla 96 veya 192 testlik ambalajlarda (kutu) bulunmalıdır lest kıta en az çur cujeneıasyon olmalıdır saptamak üzere üretilmiş olmalıdır. 328.l Test kiti, serum veya plazmada hepatit C virusuna karşı oluşmuş antikorlarını 3.28 (31.kalem) AntI4ICV ELISA KİTİ Teknik Özellikleri: çalıştırılmasında aerekli olan tüm reagenler bulunmalıdır. ambalajında, kapağı açılmamış halde teslim edilmelidir Ürünler kitin önerdiği saklama sıcaklığı koşullarına uygun nakledilip, orijinal. kitle birlikte verilmelidir. ı.. lgg guzeyı kantıtatıl oıarak hesapianabılmelınır RS\ ıgg ELIS \.c RSV 1dM 1 LIS \ Kiuerı anı marka olrna ıdır İnternal pozitif, negatif kontrol ve cut off hesaplanmasında gerekli kalibratörler Test kitleri (mikro) ELISA nıetoduna uygun olarak üretilmiş olmalıdır. 2 -S kıtlerle hır 1ıktL eğer gereldıe,eterı kadar RI absoıbansı ıle biri ktc test (29-30 kalem) RSV lgg 1gM E [ISA Kitleri Teknik Özellikleri: çalıştırı.lmasında gerekli olan tür.. reagenler bulunmalıdır, İnternal pozitif, negatif kontrol ve cut-offhesaplanmasında gerekli ka[bratörier kitle birlikte verilmelidir. 26 ıtleılc hr L e2e jerekı \ e ete ı kanar RF eosorhans ıle hıılıkte Tetm la %1K BAKANL61 T

23 Ozellikleri: kuşak) Plak kuyucukiarı tetik enid vapısındak anti jenlerle kaplı olmalıdır. antikorları ile HTV 1/2 p24 antijenini saptamak fjiere üretilmiş olmalıdır (4 3.30,1. Test kiti, serum veya plazmada anti${iv-i, ant1.hivd subtip 0 ve antihiv2 (33kaiem) AntiH.İ.V ELİSA (4kuşak;Ag+Ah)(entetik peptik) kiti Teknik \IBRIJ) BAŞKANii(iI D CMV igg Avidite kitindeki üre solüsyonu kullanıma hazır olmalıdır Kit; ( MV lgg EİJSA, CMV 1gM ELISA ve CMV igg BOS ELISA kitleriyle aynı Ürünler kitin önerdiği saklama sıcaklığı koşullarına uygun nakledilip, orijinal ambalaj ında. kapağı açılmamış halde teslim edilmelidir. marka olmalıdır Teklif edilen mikro ELISA kitlerinin hiçbirinin test prosedüründe tek seçenek olarak geceleme inkübasyonuna gerek duyulmamalıdır, ayrıca temin edilmelidir CMV igg Avidite kitleri düşük ve yüksek Avidite değerlerini gösteren kontroller içermelidir Teklif veren firmalar, teklif ettikleri kalemler için testin çalıştırılmasında gerekli tüm reaktifleri sağlamalıdır. Çalışma sırasında yetmeyen reaktifler firma tarafından Test kitleri (mikro) ELISA metoduna uygun olarak üretilmiş olmalıdır (36. kalem) CMV IgC Avidite ELİSA Kiti Teknik Özellikleri: gösterilecektir) en az 40 testlik nötrallzasyon kiti, HİV p24 anti jen kitiyle birlikte Doğrulanıa amaçlı kullanılmak üzere. kit ile tam uyumlu (orijinal prospektüsünde üretilmiş olmalıdır. ücretsiz teslim edilmelidir Test kiti. serum veya piazmada HlVi ve HIV2 p24 anti jenini saptamak üzere 332 (35.kalem) HİV p24 Antijen ELISA kiti Teknik Özellikleri: Test kiti mutant F-lBsAg vi saptayahilmelidir <orijinal prospektüsünde 3.31,5 Test kiti,enfazla 96 veya 192 testlik ambalajiarda (kutu) bulunmalıdır. saptamak üzere üretilmiş olmalıdır. uösteriieeektir).. testlik HBsAg doürulama (nötralizasyon esasiı) test kiti ücretsiz olarak verilecektir, 3,3 1 1 Test kiti, serum veya plazmada hepatit B virusu rüzey antijenini (HbsAg) Kit ile birlikte, kit ile tam uyumlu (orijinal prospektüsünde gösterilecektir) en az 40 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı SA(IJK BAK.AN[.iÖi

24 SAÖLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı MBRLD BAŞKANLIĞI (37. Kalem) CMV IgG (BOS) ELISA Kiti Teknik Özellikleri: 334A Kit ikutusu üzerinde ve prospektüsünde kitin Beyin Omurilik Sıvısı (Cerebrosinal fluid, CSF) örneklerinde 1gG antikorlarının tespitinde kullanıldığı açık bir şekilde belirtiimelidir, 3342 Kit; CM.V IgG ELİSA, CMV 1gM ELISA ve CMV IgG Avidite ELISA kitleriyle aynı marka olmalıdır. 334A Kit içinde En az 3 standart bulunmalıdır ve bu standartların çalışılması ile standart eğri oluşturularak antikor miktarı hesaplanmalıdır Godeler kırılabilir olmalı ve böylece tüm bir stripin çalışma için harcanmasına gerek olmamalıdır Testin çalışılması için gerekli tüm reagenler kitle birlikte verilmelidir (3839. kalem) CMV İgG ELISA ve CMV 1gM ELISA Kitleri Teknik Ozellikleri: Test kitleri (mikro) ELISA metoduna uygun olarak üretilmiş olmalıdır Kitler; CMV IgG BOS ELISA ve CMV IgG Avidite ELISA kitleriyle aynı marka olmalıdır IgG düzeyi kantitatif olarak hesaplanabilmelidir. 3.35A Kitlerle birlikte eğer gerekliyse yeteri kadar RE absorbansı ile birlikte, testin çalı ştırılmasında gerekli olan tüm reagenler bulunmalıdır İnternal pozitif, negatif kontrol ve cutoff hesaplanmasında gerekli kalibratörler kitle birlikte verilmelidir, 3.36 (40.kalem) EBV EA IgG ELISA Kiti Teknik Özellikleri: Test kitleri (mikro) ELISA metoduna uygun olarak üretilmiş olmalıdır. 3,36.2 Kit: EBV EBNA IgG ELISA, EBV VCA IgG ELISA ve EBV VCA 1gM ELISA kitleriyle aynı marka olmalıdır İnternal pozitif, negatif kontrol ve cutoff hesaplanmasında gerekli kalibratörler kitle birlikte verilmelidir (41.kalem) EBV EBNA IgG ELISA Kiti Teknik Özellikleri: Test kitleri (mikro) ELISA metoduna uygun olarak üretilmiş olmalıdır Kit: EBV EA IgG ELISA, EBV VCA IgG ELISA ve EBV VCA 1gM ELISA kitleriyle aynı marka olmalıdır İnternal pozitif, negatif kontrol ve cutoff hesaplanmasında gerekli kalibratörler kitle birlikte verilmelidir. İ \ılı Kıt sartnamesı LNN,

25 338.3 lgg düzeyi kanti tatif olarak hesaplanabilmelidir lgg güzeyi kantitatif olarak Kitler: EBV EA lgg ELİSA ve EBV EBNA lgg ELİSA kitleriyle aynı marka kapsid antijenine karşı oluşan antikorları tespit edebilmelidir. olmalıdır. 338i Test kideri (mikro) ELISA metodurıa uygun olarak üretilmiş olmalı, EBV viral Teknik Özellikleri: (4243, kalem) EBV VCA IgG SUSA ve EBV VCA 1gM ELISA Kitleri MBRLD BAŞKANLIĞI ılı ki şrtnan1es Seoul. Saaremaa ile kaplı olmalıdır. Böylelikle her bir örnek aynı anda tüm alt 3,40.6 Çalışma anında yetmeyen reaktifler (konjugat gibi) firma tarafından sağlanmalıdır ila ve Blot testleri aynı marka ürünü olmalıdır Serum örneklerinde Hantavirus un çeşitli tiplerine karşı oluşan 1gM smıfi Her bir test alanı Hantaviruslerin ilgili tipleri olan Hantaan, Puurnala, Dobrava, Slaytiar fioresanını kaybetmeden 6 ay saklanabilmelidir. olanak sağlamalıdır RE Ahsorben de kitle birlikte sağlanmalıdır Testin çalışma prensibi tüm örnekler için aynı anda inkübasyonun başlamasına tipler açısından da ayrı ayrı değerlendiriiebilrnelidir. antikorlarını tespit edebilmelidir Test indirekt İmmunfioresan test yöntemi ile çalışmalıdır. 3A0 (45.kaiem) Hantavirus 1FAT 1gM kiti Teknik Özellikleri: Slaytlar fioresanını kaybetmeden 6 ay sakianabilmelidir Çalışma anında vetmeyen reaktifler (konj ugat gibi) firma tarafından sağlanmalıdır Testin çalışma prensihi tüm örnekler için aynı anda inkübasyonun başlamasına Her bir test alanı Hantaviruslerin ilgili tipleri olan Hantaan, Puumala, Dobrava, antikorlarını tespit edebilmeiidir. olanak sağlarnalıdır Serum örneklerinde Hantavirus un çeşitli tiplerine karşı oluşan IgO sınıfı Seoul, Saaremaa, SinNombre ile kaplı olmalıdır. Böylelikle her bir örnek aynı anda tüm alt tipler açısından da ayrı ayrı değerlendirilebilmelidir ila ve Biot testleri aynı marka ürünü olmalıdır Test indirekt immunfioresan test yöntemi ile çalışmalıdır (44kaiem) Hantavirus İFAT lgc kiti Teknik Özellikleri: İnternal pozitil. negatif kontrol ve eut-off hesaplanmasında gerekli kalibratörler çalıştırılmasında gerekli olan tüm reagerıler bulunmalıdır Kitlerle birlikte eğer gerekliyse yeteri kadar RE absorbansı ile birlikte, testin kitle birlikte verilmelidir. hesaplanahilmel idir. Türkiye [laik Sağlığı Kurumu Başkanlığı MlJK BAKANLIĞI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı MBRLD BAŞKANLIĞI KİT ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı MBRLD BAŞKANLIĞI KİT ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 'T* U J Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 1. KONU: KİT ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ Mikrobiyoloji Referans Laboratuarları Daire Başkanlığı Laboratuvarlarında 2015 yılında kullanılmak üzere aşağıda cinsi, özellikleri

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı MBRLD BAŞKANLIĞI. İFA ve DFA KİT ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı MBRLD BAŞKANLIĞI. İFA ve DFA KİT ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ Türkiye Halk Sağlığı 1. KONU: İFA ve DFA KİT ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Laboratuvarlarında 2015 yılında kullanılmak üzere aşağıda cinsi, özellikleri

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Tıbbi Laboratuar Adresi :Sağlık Mahallesi Saygun Caddesi No:55 Sıhhiye 06100 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 565 53 62 Faks : 0 312 565 54 55 E-Posta : mikrobiyolojirldb@thsk.gov.tr

Detaylı

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ TEST ADI ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ SONUÇ VERME GÜN ve SAATİ KÜLTÜRLER Boğaz Kültürü 3 gün sonra İdrar Kültürü 3 gün sonra Balgam Kültürü 4 gün sonra Kan Kültürü 7 gün sonra Dışkı Kültürü 4 gün sonra Diğer

Detaylı

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz. 1 / 107 Malzeme Kodu : JENL1243 33893 BCR-ABL T(9;22) TRANSLOKASYON 2 SUBTIPIN BELIRLENMESI ICIN KANTITATIF PCR KITI.SUBTIPLER:P190 (MBCR), P210 (MBCR) (TEST/KUTU) SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) Düzenleme

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. 1) LC FS DNA Master Hy. Pb.,96 react

TEKNİK ŞARTNAME. 1) LC FS DNA Master Hy. Pb.,96 react 1) LC FS DNA Master Hy. Pb.,96 react TEKNİK ŞARTNAME 1) Kit hot-start PCR reaksiyonları, kantitasyon, SNP ve mutasyon çalışmaları için uygun 2) Kit ; primer, Prob ve template DNA haricind başka malzeme

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı t Ortetf» Sayı : Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/146) Kurumumuz ihtiyacı olan 6 Kalem malzeme 4734 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi doğrudan temin alım usulüne göre satın alınacaktır. Alım yapılacak

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIT ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIT ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ u.0 SağlıK B ak anttı Türkiye Halk Sağlığı S S S r s 011 ******* MİKROBİYOLOJİ t h sk B t R m ' ^ ' ARLAW AÎRE BAŞKANLIĞI EVRAK II //I//1 // flî(l/}7/l 1/î/Tlİİli/I/ III / KIT ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Detaylı

1. HP PCR Template Preparation DNA isolation Kit özellikler

1. HP PCR Template Preparation DNA isolation Kit özellikler Genel Şartlar: 1. Teklif edilen kitler, orjinal ambalajında olmalıdır. Kitlerin ve kutuların içindeki reaktiflerin/sarf malzemelerin üzerinde üretici firma adı, testin adı, test sayısı, son kullanma tarihi

Detaylı

Dr Cemile SÖNMEZ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ankara

Dr Cemile SÖNMEZ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ankara Dr Cemile SÖNMEZ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ankara Serolojik testlerin önemi? Hangi amaçla kullanıyoruz? Kullanımda olan testler? Son gelişmeler?

Detaylı

Uzm.Dr. F. Yüce AYHAN

Uzm.Dr. F. Yüce AYHAN TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA PRENSİPLERİ Uzm.Dr. F. Yüce AYHAN Kamu İhale Kanunu nun 12. maddesi teknik şartnameler konusuna yer vermektedir. Buna göre teknik şartname bir mal veya hizmet alımında esas olan

Detaylı

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Ünitesi Viral Enfeksiyonlar... Klinik

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Tıbbi Laboratuar Adresi :Tunus Cad. No:95 Kavaklıdere 06680 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 468 70 10 Faks : 0 312 427 78 74 E-Posta : kalite@duzen.com.tr Website

Detaylı

Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1

Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1 Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1 Spesifik tanı yöntemleri: 1. Direk (kült ltür r ve bakterinin gösterilmesi) g 2. Antikorların n gösterilmesig 1.Standart tüp aglütinasyonu 2.Rose Bengal

Detaylı

VAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVAR A AİT SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ BİRİM DEĞERİ TALEP EDİLEN MİKTAR

VAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVAR A AİT SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ BİRİM DEĞERİ TALEP EDİLEN MİKTAR VAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVAR A AİT SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ Sıra No HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI SARF MALZEME İHTİYAÇ LİSTESİ TALEP EDİLEN MİKTAR BİRİM DEĞERİ 1 VDRL(SİFİLİZ) 3 500 ADET 2 Anti-A 8 000

Detaylı

MAIA Pesticide MultiTest

MAIA Pesticide MultiTest MAIA Pesticide MultiTest GIDALARDA PESTİSiT KALINTILARI İÇİN AB MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ İLE UYUMLU ÇOKLU KALINTI TARAMA TESTİ Microplate Acetylcholinesterase Inhibition Assay (MAIA) katı veya sıvı gıda

Detaylı

attomol apo B-100 quicktype

attomol apo B-100 quicktype attomol apo B-100 quicktype İnsan apolipoprotein B-100 (apo B-3500 mutasyonu) gen inde 10708G>A geçiş tespitine yönelik kit Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 20 tespit sipariş numarası: 1015

Detaylı

18- Teklif veren firma üretici firmadan aldığı yetki belgesini sunmalıdır.

18- Teklif veren firma üretici firmadan aldığı yetki belgesini sunmalıdır. 1- TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTE ÖLÇÜM (TAS) KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- Kitin reaktifleri ve standartları tamamen likit 2- Toplam Antioksidan Kapasite Direkt olarak ölçmelidir. 3- Kit kullanıma hazır 4- Kit

Detaylı

EPSTEIN-BARR VİRUS ENFEKSİYONLARI TANISINDA ELISA VE İMMUNOBLOT TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

EPSTEIN-BARR VİRUS ENFEKSİYONLARI TANISINDA ELISA VE İMMUNOBLOT TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI EPSTEIN-BARR VİRUS ENFEKSİYONLARI TANISINDA ELISA VE İMMUNOBLOT TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Nilgün Kaşifoğlu, Tercan Us, Nazmiye Ülkü Koçman, Yurdanur Akgün Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli

BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli FAST-BRCA Sequencing Kit BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR... 3 5

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/18) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/18) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/18) Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı Tıbbi Laboratuar Adresi : Sağlık Mahallesi Saygun Caddesi No:55 Sıhhiye 06100 ANKARA/TÜRKİYE Tel

Detaylı

T.C. ARTVİN DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ 2013 YILI KİT VE MUHTELİF LABORATUVAR MALZEMELERİ TEMİNİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. ARTVİN DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ 2013 YILI KİT VE MUHTELİF LABORATUVAR MALZEMELERİ TEMİNİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. ARTVİN DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ 2013 YILI KİT VE MUHTELİF LABORATUVAR MALZEMELERİ TEMİNİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Konu: Artvin Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarının gereksinimi olan besiyerleri,

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay. Dr. Dilek Çolak

Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay. Dr. Dilek Çolak Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay Dr. Dilek Çolak İmmün Yanıt C. Macrophage A. Pathogen B. B cells D. Macrophage E. Macrophage F. T cell G. B cell H. Memory B cells I. Plasma

Detaylı

ı. BCR-ABL Mbcr Kiti(p210) 144 test

ı. BCR-ABL Mbcr Kiti(p210) 144 test C.B.Ü. TIP FAKÜLTESi TıBBi GENETiK ANABiLiM DAlı Moleküler Genetik Hematolojik Malignensi Translokasyon Testleri ve Cihaz Teknik Şartnamesi ı. BCR-ABL Mbcr Kiti(p210) 144 test 2. BCR-ABL mbcr Kiti(p190)

Detaylı

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLERİN TANIMLANMASINDA PCR-RFLP VE DNA SEKANS ANALİZİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLERİN TANIMLANMASINDA PCR-RFLP VE DNA SEKANS ANALİZİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİLERİN TANIMLANMASINDA PCR-RFLP VE DNA SEKANS ANALİZİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Uzm. Dr. Özgür APPAK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D GİRİŞ:

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ ANTİ-A; ANTİ-B; ANTİ-AB; ANTİ- D SERUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ ANTİ-A; ANTİ-B; ANTİ-AB; ANTİ- D SERUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ ANTİ-A; ANTİ-B; ANTİ-AB; ANTİ- D SERUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ Türk Kızılayı Kan Merkezleri Anti-A; Anti-B; Anti-AB; Anti-D Serumu Teknik Şartnamesi Sayfa 1/5 İÇİNDEKİLER MADDE

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ HASTALARDA KULLANILAN MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ TALİMATI

TRANSFÜZYON MERKEZİ HASTALARDA KULLANILAN MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ TALİMATI 1.AMAÇ.Hastalara ait kan örneklerinde yapılması gereken mikrobiyolojik testleri, bu testlerin çalışma yöntemlerini ve kalite kontrol gereklerini belirlemektir.. 2.KAPSAM : Bu talimat transfüzyon merkezinde

Detaylı

RTA DNA qpcr Probe Master Mix

RTA DNA qpcr Probe Master Mix RTA DNA qpcr Probe Master Mix Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi -- 2012-01 DNA'nın gerçek zamanlı tayini ve miktar ölçümü için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09030025 25 test 09030100 100 test 09030500

Detaylı

Mitokondrial DNA Analiz Paneli

Mitokondrial DNA Analiz Paneli FAST-mtDNA Sequencing Kit Mitokondrial DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR...

Detaylı

Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli

Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli FAST-CFTR Sequencing Kit Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR...

Detaylı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Anabilim Dalı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Anabilim Dalı T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ Tıpta Uzmanlık Öğrencisinin : Adı ve Soyadı: Tıpta Uzmanlık

Detaylı

attomol HLA-B*27 Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 1.Giriş 2. Genel Açıklamalar

attomol HLA-B*27 Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 1.Giriş   2. Genel Açıklamalar attomol HLA-B*27 HLA-B*27 in tespitine yönelik kit (Doku tiplemesi için kullanmayın!) Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 40 tespit sipariş numarası: 1030 1.Giriş İnsan lökosit antijenleri(hla)

Detaylı

Zamanında verilen doğru sonuç hayat kurtarır. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Zamanında verilen doğru sonuç hayat kurtarır. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Mikrobiyoloji AD İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Mikrobiyoloji AD Tanıtım Rehberi İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Elazığ yolu 10. Km MALATYA Telefon: 0 (422) 3410660 Faks: 0 (422) 3410727

Detaylı

2015 YILI FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ

2015 YILI FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ Syon T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU 2015 YILI FİYAT TARİFELERİ VE BİLGİLERİ REHBERİ Döner Sermaye Yönetimi Daire Başkanlığı Değerli Uygulayıcı, Döner Sermaye Yönetimi Daire Başkanlığı

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 02/10/2015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20156056 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) İHALE İLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 06/10/2015 TARİHİ, SAAT 17:00

Detaylı

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D 1 Enfeksiyonun Özgül Laboratuvar Tanısı Mikroorganizmanın üretilmesi Mikroorganizmaya

Detaylı

Moleküler Yöntemlerin Klinik Mikrobiyolojide Kullanımı Ne zaman? Nerede? Ne kadar? Klinik Parazitoloji

Moleküler Yöntemlerin Klinik Mikrobiyolojide Kullanımı Ne zaman? Nerede? Ne kadar? Klinik Parazitoloji Moleküler Yöntemlerin Klinik Mikrobiyolojide Kullanımı Ne zaman? Nerede? Ne kadar? Klinik Parazitoloji Metin Korkmaz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji AD İnsandaki Paraziter Hastalıkların

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU 2014 YILI FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU 2014 YILI FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU 2014 YILI FİYAT TARİFELERİ VE BİLGİLERİ REHBERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ULUSAL MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUVARLARINA AİT BİLGİLERİ VE FİYAT TARİFELERİ

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ GN.FR.1188 REV.00 İçindekiler MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR BİRİMLERİ (DÂHİLİ TEL.)... 3 ÖRNEKLERİN

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı 1 örfiyi? Sayı : Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/188) Kurumumuz ihtiyacı olan 6 Kalem malzeme 4734 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi

Detaylı

21 gün. 21 gün. 21 gün. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir.

21 gün. 21 gün. 21 gün. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. 2014 Yükleme Takvimi Yükleme takvimi aşağıdaki gibidir: Test Yükleme Test Yükleme Açılış Pencere Dönemi Sonuç Bildirim Son Günü 1 26 Mart, Çarşamba 16 Nisan, Çarşamba 2 25 Haziran, Çarşamba 16 Temmuz,

Detaylı

ANTİGLOBULİN TESTLER. Dr. Güçhan ALANOĞLU

ANTİGLOBULİN TESTLER. Dr. Güçhan ALANOĞLU ANTİGLOBULİN TESTLER Dr. Güçhan ALANOĞLU Tanımlar İnsan nsan globulinlerine karşı oluşan antikorlara Anti-Human Globulinler (AHG, AHG, antikorlara karşı gelişen en anti-antikor) antikor) Bu u antikorların

Detaylı

İBN-İ SİNA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI MİKROBİYOLOJİ BİRİMİNDE ÇALIŞILAN TESTLER

İBN-İ SİNA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI MİKROBİYOLOJİ BİRİMİNDE ÇALIŞILAN TESTLER İBN-İ SİNA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI MİKROBİYOLOJİ BİRİMİNDE ÇALIŞILAN TESTLER SİSTEM ÇALIŞAN LAB SONUÇ BİLDİRİM ÇALIŞILDIĞI GÜN & SONUÇLANMA SÜRESİ KULAK-BURUN-BOĞAZ Boğaz kültürü Kültür AGBHS Her

Detaylı

TÜRK KIZILAYI REZİDÜEL LÖKOSİT SAYIM KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

TÜRK KIZILAYI REZİDÜEL LÖKOSİT SAYIM KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER TÜRK KIZILAYI REZİDÜEL LÖKOSİT SAYIM KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1.TEDARİK EDİLECEK REZİDÜEL LÖKOSİT SAYIM KİTLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLER... 3 2.FLOW SİTOMETRE CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 4 3.İHALE

Detaylı

POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP)

POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP) Deney: M 1 POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP) a) PCR yöntemi uygulaması b) RPLF sonuçları değerlendirilmesi I. Araç ve Gereç dntp (deoksi Nükleotid

Detaylı

BOS, idrar, doku, diğer doku ve sıvılarda (DDS) Kalitatif testler (pozitif / negatif sonuç) Kantitatif testler (miktar belirten; viral yük)

BOS, idrar, doku, diğer doku ve sıvılarda (DDS) Kalitatif testler (pozitif / negatif sonuç) Kantitatif testler (miktar belirten; viral yük) Klinik Viroloji Laboratuvarı testleri: 1. Serolojik testler: Serum veya plazmada antijen ve/veya antikor araştırılması 2. Serum dışı örneklerde (BOS, sürüntü örnekleri, idrar, doku, diğer sıvı örnekleri;

Detaylı

IMMUN PEROKSİDAZ TESTİ (PEROXİDASE LİNKED ANTİBODY ASSAY-PLA)

IMMUN PEROKSİDAZ TESTİ (PEROXİDASE LİNKED ANTİBODY ASSAY-PLA) IMMUN PEROKSİDAZ TESTİ (PEROXİDASE LİNKED ANTİBODY ASSAY-PLA) Tanım: Enzim ile işaretli antikorlar ve substrat kullanılarak, şüpheli materyalde bulunan etken (ya da Ag) ya da bunlara karşı oluşmuş antikor

Detaylı

RT-PCR. (reverse transckripsiyon-polimeraz zincir reaksiyonu) Dr Gülnur Güler

RT-PCR. (reverse transckripsiyon-polimeraz zincir reaksiyonu) Dr Gülnur Güler RT-PCR (reverse transckripsiyon-polimeraz zincir reaksiyonu) Dr Gülnur Güler RT-PCR (reverse transckripsiyon-polimeraz zincir reaksiyonu) mrna ekspresyon seviyelerini belirlemek için sensitiv bir metod

Detaylı

Laboratuvarda Tularemi Örnekleriyle Çalışma Rehberi

Laboratuvarda Tularemi Örnekleriyle Çalışma Rehberi Laboratuvarda Tularemi Örnekleriyle Çalışma Rehberi Doç.Dr. Aynur Karadenizli Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Kocaeli Bakteri ile çalışmaya uygun laboratuar

Detaylı

KAPİLLER ELEKTROFOREZ DNA SEKANSLAMA

KAPİLLER ELEKTROFOREZ DNA SEKANSLAMA İçerik Giriş...2 Deney İçin Gerekli Olan Malzemeler...3 Deneyin Yapılışı... 4-9 Genomik DNA Kalıbının Hazırlanması...4 PCR Amplifikasyonu... 4-5 DNA Miktarının Belirlenmesi...6 Sekans Reaksiyonunun Hazırlanması...7

Detaylı

GENEL ŞARTLAR HÜCRE KÜLTÜRÜ ÜRETİM VE ANALİZ KİTİ

GENEL ŞARTLAR HÜCRE KÜLTÜRÜ ÜRETİM VE ANALİZ KİTİ GENEL ŞARTLAR 1- Kesinlikle Japonya haricinde uzak doğu menşeili olamamalıdır. 2- Firmalar malzemeleri oluşturan markaların tek yetkili ya da Türkiye distrübütörü olmak zorunda değildir. Ancak verilen

Detaylı

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Streptococcus pneumoniae H. influenzae M.catarrhalis

Detaylı

Nilgün Çerikçioğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Nilgün Çerikçioğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Nilgün Çerikçioğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Kandolaşımı Enfeksiyonları %10 Kandidemi Ölüm hızı : % 50 (YBÜ) Erken tanı (?), tedavinin önemi Etken: Candida allbicans

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 08/06/06 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 064084 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 0/06/06 TARİHİ, SAAT

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK KOAGÜLASYON TEST KİTLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. KOAGÜLASYON CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 4 3. İHALE AŞAMASINDA

Detaylı

Hazırlayanlar: Doç. Dr. Yasemin ZER Mikrobiyoloji AD Öğrt. Üyesi

Hazırlayanlar: Doç. Dr. Yasemin ZER Mikrobiyoloji AD Öğrt. Üyesi ANTIBIYOTIK DUYARLILIK Yürürlük i: 10.02.2014 TEST SONUÇLARININ Revizyon i: - KISITLI BILDIRIMINE YÖNELIK KURALLAR Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması Madde No Yeni yayınlandı KAPSAM: Teşhis ve Tedavi Birimleri

Detaylı

Gereç ve yöntem. Şişli Hamidiye Etfal EAH- 700-yataklı. Yenidoğan yoğun bakım ünitesi -29 yataklı Bir izolasyon odası Üç farklı bölüm

Gereç ve yöntem. Şişli Hamidiye Etfal EAH- 700-yataklı. Yenidoğan yoğun bakım ünitesi -29 yataklı Bir izolasyon odası Üç farklı bölüm Amaç Şişli Hamidiye Etfal EAH yenidoğan yoğun bakım ünitesinde üç haftalık süreçte üç hastanın idrar örneğinden karbapenem dirençli Klebsiella oxytoca üremesi üzerine yapılan salgın incelemesi Gereç ve

Detaylı

NRAS Mutasyon Kiti Teknik Şartnamesi

NRAS Mutasyon Kiti Teknik Şartnamesi NRAS Mutasyon Kiti Teknik Şartnamesi 1- Sistem ile PCR ürünlerinden direkt olarak dizi analizi yapılabilmeli, ayrıca cycle sequencing işlemine gerek kalmamalıdır. 2- Sistemde dizinin sentezi ile deteksiyonu

Detaylı

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ YAYIN TARİHİ 01/07/2011 REVİZYON TAR.-NO 00 BÖLÜM NO 04 STANDART NO 11 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ 00 Kısıtlı Bildirim : Duyarlılık test sonuçları klinikteki geniş spektrumlu antimikrobik

Detaylı

2016 YILI FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ

2016 YILI FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU 2016 YILI FİYAT TARİFELERİ VE BİLGİLERİ REHBERİ Döner Sermaye Yönetimi Daire Başkanlığı Değerli Uygulayıcı, Döner Sermaye Yönetimi Daire Başkanlığı koordinasyonunda

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNivERSiTESi HASTANESi TÜBERKÜLOZ LABORATUVARı. 2013 YILI OTOMATizE MiKABAKTERi KÜLTÜR SiSTEMi VE BEsiYERLERi TEKNiK ŞARTNAMESi

CELAL BAYAR ÜNivERSiTESi HASTANESi TÜBERKÜLOZ LABORATUVARı. 2013 YILI OTOMATizE MiKABAKTERi KÜLTÜR SiSTEMi VE BEsiYERLERi TEKNiK ŞARTNAMESi CELAL BAYAR ÜNivERSiTESi HASTANESi TÜBERKÜLOZ LABORATUVARı 2013 YILI OTOMATizE MiKABAKTERi KÜLTÜR SiSTEMi VE BEsiYERLERi TEKNiK ŞARTNAMESi 1. Bu teknik şartname 11 maddeden oluşmaktadır. 2. Bu teknik şartname

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R 2 İ Ç İ N D E K İ L E R DİAGNOSTİK LABORATUVAR İŞLEMLERİ 7 A -B- C-Ç- D -E-F -G- H-I-İ K 7-8 L-M-N-Ö -P-Q-R- S-T U-Ü-V-W-Y 9 MİKROBİYOLOJİK TESTLER 10 B -E-F-G K L M-N-O-Ö P-Q-R S U-Ü-V-W-Y 10 ULUSAL VİROLOJİ

Detaylı

QMS TOPIRAMAT. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları TOPIRAMATE KONTROLLERİ 0374181 1-3

QMS TOPIRAMAT. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları TOPIRAMATE KONTROLLERİ 0374181 1-3 0155241-C October, 2014 QMS TOPIRAMAT İmmün testi Bu Quantitative Microsphere System (QMS) prospektüsü kullanım öncesinde dikkatle okunmalıdır. Prospektüste verilen talimatlar uygulanmalıdır. Bu prospektüste

Detaylı

BIONEER MARKA ACCUPOWER EBV QUANTATIVE PCR KİTİ PROTOKOLÜ

BIONEER MARKA ACCUPOWER EBV QUANTATIVE PCR KİTİ PROTOKOLÜ BIONEER MARKA ACCUPOWER EBV QUANTATIVE PCR KİTİ PROTOKOLÜ Kullanılan Ekipmanlar : - Bioneer Marka ExiPrep16 Plus Model Tam Otomatik Nükleik Asit Ekstraksiyon Sistemi - Bioneer Marka ExiPrep Viral DNA/RNA

Detaylı

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz. 1 / 43 Malzeme Kodu : JENL0643 PRIMER DIZILEME 50 NMOL SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) 37584 1. Primer Dizileme Teknik Şartnamesi a. 50 nanomol konsantrasyonda olmalıdır. b. IDT marka veya bu standarttaki

Detaylı

KISITLI ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ BİLDİRİMİ TALİMATI

KISITLI ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ BİLDİRİMİ TALİMATI SAYFA NO 1/5 1. AMAÇ VE KAPSAM: Antibiyotiklerin doğru kullanımını sağlamak, antibiyotiklere karşı direnç gelişimini azaltmak ve gereksiz antibiyotik kullanımını önlemektir. Kısıtlı antibiyotik duyarlılık

Detaylı

Ürün impurities 0.01% Insoluble matter, densityi g/ml at 25 C(lit.). özellikte olmalıdır.

Ürün impurities 0.01% Insoluble matter, densityi g/ml at 25 C(lit.). özellikte olmalıdır. Ürünler İçin Teknik Özellikler -Teslim tarihinden sonraki gelen ürünler kesinlikle iade edilecektir. -Cihazların teslimi kesinlikle elden olup gerekirse eğitimi verilecektir. -Ürünlerin temin ve teslimi

Detaylı

yapılabilmelidir. 2- Yöntem dizi analizine dayalı olmalıdır ve bilinmeyen mutasyonları da tespit etmeye olanak

yapılabilmelidir. 2- Yöntem dizi analizine dayalı olmalıdır ve bilinmeyen mutasyonları da tespit etmeye olanak Glivec Direnci Mutasyon Analizi Testi Teknik Özellikleri 1- Glivec Direnci pyrosequencing testi ile BCR-ABL genindeki Y253H, Y253F, E255K, E255V,V299L, T315A, T3 l 5I, F3 l 7L, F3 l 7V, F359V, F359C mutasyonlarının

Detaylı

Kromozom, DNA ve Gen. Allel Segregasyonu. DNA çift sarmalı. Hastalık yapan mutasyonlar protein fonksiyonunu bozar. Hastalık yapan mutasyonlar

Kromozom, DNA ve Gen. Allel Segregasyonu. DNA çift sarmalı. Hastalık yapan mutasyonlar protein fonksiyonunu bozar. Hastalık yapan mutasyonlar Temel Genetik Kavramlar DNA izolasyon yöntemleri Kromozom, DNA ve Gen Hücre Nukleus Kromozomlar Gen Prof.Dr.Uğur ÖZBEK Protein DNA çift sarmalı Allel Segregasyonu Şeker Fosfat omurga Bazlar Baz çifti A

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Tıbbi Laboratuar Adresi :Atatürk Bulvarı No:237 Kavaklıdere 06680 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 468 70 10 Faks : 0 312 426 99 56 E-Posta : kalite@duzen.com.tr Website

Detaylı

attomol lactose intolerance C>T quicktype

attomol lactose intolerance C>T quicktype attomol lactose intolerance -13910C>T quicktype İnsan laktase-genine karşı -13910C>T geçiş tespitine yönelik mutasyon testi Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 20 tespit sipariş numarası: 1045

Detaylı

Protokolü PD S001 01. 50 Reaksiyon

Protokolü PD S001 01. 50 Reaksiyon Salmonella sp. Real time PCR Tespit Kiti Protokolü PD S001 01 50 Reaksiyon REAKSİYON PRENSİPLERİ Reaksiyon Bileşenleri: qpcr Master Mix (PMM) Hedef probe Mix (HPM) Zenginleştirilmiş gıda ürünleri kültüründen

Detaylı

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİ ENFEKSİYONLARI. Tanı ve Sorunlar. Süheyla SÜRÜCÜOĞLU. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Manisa

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİ ENFEKSİYONLARI. Tanı ve Sorunlar. Süheyla SÜRÜCÜOĞLU. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Manisa TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİ ENFEKSİYONLARI Tanı ve Sorunlar Süheyla SÜRÜCÜOĞLU Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Manisa 1 Sunum İçeriği Tanı kriterleri Tanı kriterlerine ilişkin

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN IŞINLAMA ETİKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN IŞINLAMA ETİKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN IŞINLAMA ETİKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER MADDE 1 TEDARİK EDİLECEK KAN IŞINLAMA ETİKETLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 3 MADDE 2 İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN

Detaylı

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 DNA parçalarının agaroz jelden geri kazanımı ve PZR ürünlerinin saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09009050

Detaylı

T.C. ARTVİN DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ 2014 YILI KİT VE MUHTELİF LABORATUVAR MALZEMELERİ TEMİNİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. ARTVİN DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ 2014 YILI KİT VE MUHTELİF LABORATUVAR MALZEMELERİ TEMİNİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. ARTVİN DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ 2014 YILI KİT VE MUHTELİF LABORATUVAR MALZEMELERİ TEMİNİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Konu: Artvin Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarının gereksinimi olan besiyerleri,

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Alkali Fosfataz Lökosit Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5057-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Kan, kemik iliği veya doku numunelerinde

Detaylı

Moleküler Nematoloji. Eğitim Süresi: 6 ay (29 Aralık 2013 29 Haziran 2014) Eğitim Yeri: Kaliforniya Üniversitesi, Davis Bitki Bilimleri Bölümü

Moleküler Nematoloji. Eğitim Süresi: 6 ay (29 Aralık 2013 29 Haziran 2014) Eğitim Yeri: Kaliforniya Üniversitesi, Davis Bitki Bilimleri Bölümü Moleküler Nematoloji 27.08.2014 Eğitim Süresi: 6 ay (29 Aralık 2013 29 Haziran 2014) Eğitim Yeri: Kaliforniya Üniversitesi, Davis Bitki Bilimleri Bölümü Dr. Gülden HASPOLAT gulden.haspolat@gthb.gov.tr

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 3/0/016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 016130 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 6/0/016 TARİHİ, SAAT

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 3//03 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 039378 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 5//03 TARİHİ, SAAT :00 'E/A KADAR TEKLİFLERİNİ

Detaylı

PCR Bir reaksiyonun kurulması ve optimize edilmesi

PCR Bir reaksiyonun kurulması ve optimize edilmesi Hafta V PCR Temelli Genetik Analiz Yaklaşımları PCR Bir reaksiyonun kurulması ve optimize edilmesi Doç. Dr. Hilâl Özdağ F Đ Z Đ K Đ A L T Y A P I Reaksiyonda kullanılanlar: P C R I. Kalıp DNA a) PCR degrade

Detaylı

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 10-13 Kasım 2013 Titanic Kongre Merkezi

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 10-13 Kasım 2013 Titanic Kongre Merkezi 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 10-13 Kasım 2013 Titanic Kongre Merkezi Bio-Rad Laboratories Clinical Microbiology Division Dilara Maytalman Göksu Alpay CMD Bakteriyoloji - Culture Media - ID Kit

Detaylı

MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ KOD.MİK.PR.02 YAYIN TRH. KASIM 2011 REV. TRH. EYLÜL 2012 REV. NO.1 SAYFA NO.1/14 1. AMAÇ: Moleküler mikrobiyoloji laboratuvarında yürütülen faaliyetleri tanımlamak. 2. KAPSAM: Bu talimat, Moleküler mikrobiyoloji

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU GÜNCELLEME TARİHİ : 09 ARALIK 2016 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Sıra Laboratuvar Adı Kurum Kodu SUT/ Fatura Kodu Analiz Adı 1 4 Paraziter Hast. L. 32.094 908.727 Acanthamoeba (Acanthamoeba spp. PCR) 2 4

Detaylı

i laboratuarda bulunan otomatik i 500 i ml

i laboratuarda bulunan otomatik i 500 i ml C.B.Ü TIP FAKÜLTESi PATOLOJi ANABiLiM DAlı LABORATUARlNIN 2015 YILI GEREKSiNiMi OLAN, immunohistokimyasal VE in SiTU HiBRiDiZASYON SARF MALZEMELERiNE AiT TEKNiK ŞARTNAME A. immunohistokimyasal/immunfloresan

Detaylı

KRAS Mutasyon Tespit Kiti Teknik Şartnamesi

KRAS Mutasyon Tespit Kiti Teknik Şartnamesi KRAS Mutasyon Tespit Kiti Teknik Şartnamesi 1. KRAS testi ile insan KRAS geninin kodon 12, kodon 13 ve kodon 61 deki mutasyonlarının kantitatif ölçümü 2. Yöntem dizi analizine dayalı pyrosequencing metodu

Detaylı

SINIR DEĞERLER NE ÖNERİLİR? Düzen Laboratuvarlar Grubu

SINIR DEĞERLER NE ÖNERİLİR? Düzen Laboratuvarlar Grubu SEROLOJİK TANIDA SINIR DEĞERLER NASIL DEĞERLENDİRİLİR? NE ÖNERİLİR? Dr. Tutku TANYEL Dr. Tutku TANYEL Düzen Laboratuvarlar Grubu Şüpheli ilişkimin üzerinden 5 gün geçti acaba ne testi yaptırsam HIV bulaşıp

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 1 DIġKI ÖRNEKLERĠNDE SHIGA TOKSĠN OLUġTURAN E. COLI LERĠN SEROTĠP, VĠRÜLANS GENLERĠ VE ANTĠBĠYOTĠKLERE DĠRENÇLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Dr. Revasiye GÜLEŞEN Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire

Detaylı

CROSSMATCH ELISA YÖNTEMİ

CROSSMATCH ELISA YÖNTEMİ CROSSMATCH ELISA YÖNTEMİ Uzm.Dr.Mustafa BALCI Transplantasyon İmmünolojisi ve Doku Tiplendirme Laboratuvarı Sorumlu Hekimi TRANSMED ÖZEL TIP LABORATUVARI ANKARA Humoral Alloreactivity Pre Tx Preformed

Detaylı

ıı. Üretici, ithalatçı veya bavi olarak TITUBB da kayıtlı olunmalı ve kayıtlı olunduğuna

ıı. Üretici, ithalatçı veya bavi olarak TITUBB da kayıtlı olunmalı ve kayıtlı olunduğuna 145 MiKRON(!-lm) DENUDP.SYON pipeti TEKNiK Ş.~RTNAMESi 1. ICSI'den önce oositten kümülüs kümesini soymak, fertilizasyon kontrolü, oositin manipulasyonu. ernbr ivolar, blastokistler ve blastomerler için

Detaylı

ıo. Urünün raf ömrü üretim tarihinden itibaren i yıl olmalıdır.

ıo. Urünün raf ömrü üretim tarihinden itibaren i yıl olmalıdır. 12)VİTRİFİKASYON KİT TEKNİK ŞART AMESİ I. Oosit, Embryo ve Blastosistlerin Vitrifikasyon yöntemi ile dondurulması amacı ile kullaru lmalıd ır. 2. Ürün Equilihrnıion Solution - ES (white cap) i x 1 ml.

Detaylı

L1 TİPİ LABORATUVARLAR

L1 TİPİ LABORATUVARLAR İ Ç İ N D E K İ L E R A B C-Ç- D E-F G- H-I-İ K L-M-N-Ö P-Q-R S-T U-Ü-V-W-Y DİAGNOSTİK LABORATUVAR İŞLEMLERİ A B C-Ç D E-F-G H-I-İ K L M-N-O-Ö P-Q-R S T U-Ü-V-W-Y MİKROBİYOLOJİK TESTLER PARAZİTER VE BAKTERİYEL

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/07/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2011092 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 0/08/2011 TARİHİ,

Detaylı

ve KARŞILAŞILAN SORUNLAR

ve KARŞILAŞILAN SORUNLAR HIV/ AIDS TANISI ve KARŞILAŞILAN SORUNLAR ANEAH Dr. Aysel Kocagül Çelikbaş 1. Enfeksiyon Hast ve Klinik Mikrobiyoloji. Kln OLGU Şubat 2004 67 yaşında, kadın Eli Evli Safra kesesi taşı ş tanısı ile operasyonu

Detaylı

Ne değişti? Dr. Özlem Kurt-Azap

Ne değişti? Dr. Özlem Kurt-Azap CLSI dan EUCAST e: Ne değişti? Dr. Özlem Kurt-Azap CLSI EUCAST- Avrupa Antibiyotik Duyarlılık Komitesi TMC Türkçe EUCAST Dökümanları CLSI vs EUCAST Farklar EUCAST Ulusal Sınırdeğer komitelerinin temsilcileri

Detaylı

Avian Flu Screening&Typing H5, H7

Avian Flu Screening&Typing H5, H7 REF V-34-50R VER 04.03.08 Avian Flu Screening&Typing H5, H7 Kullanılan Semboller REF Liste Numarası 2-8 C/ -20 C de saklayın RUO Sadece Araştırma Kullanımı için Dikkat! LOT Lot Numarası VER Versiyon Son

Detaylı

TARAMA VE DOĞRULAMA TESTLERİ

TARAMA VE DOĞRULAMA TESTLERİ TARAMA VE DOĞRULAMA TESTLERİ Ortalama 450 (± %10) ml (~ 250 ml plazma + ~ 200 ml eritrosit) Yaklaşık hematokrit %36-37 Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu 2 Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon

Detaylı

1) HOLDING PIPET TEKNIK SARTNAMESI

1) HOLDING PIPET TEKNIK SARTNAMESI 1) HOLDING PIPET TEKNIK SARTNAMESI 1. Pipet insan oosit mikromanipulasyonlarında, oositi zarar vermeden tutma işleminde kullanılmaya uygun 2. Mikropipet borosilika camından imal edilmiş olmalıdır ve gamma

Detaylı

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır.

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. WEİL FELİX TESTİ WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. Riketsiyöz tanısında çapraz reaksiyondan faydalanılır bu nedenle riketsiyaların çapraz reaksiyon

Detaylı

Tüberküloz laboratuvarında kalite kontrol

Tüberküloz laboratuvarında kalite kontrol Tüberküloz laboratuvarında kalite kontrol Prof. Dr. Aydan Özkütük Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Sunum planı Kalite gereklilikleri Yöntem geçerli kılma İç Kalite Kontrol

Detaylı