EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ"

Transkript

1 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ETEM KARAGÖZ TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no /05) KARAR STRAZBURG 15 Eylül 2009 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir. Şekli düzeltmelere tâbi olabilir.

2 USUL Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açılan 32008/05 no lu davanın nedeni Etem Karagöz adlı T.C. vatandaşının ( başvuran ) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne ( AİHM ) 18 Ağustos 2005 tarihinde, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme nin ( AİHS ) 34. maddesi uyarınca yapmış olduğu başvurudur. Başvuran, AİHM önünde Diyarbakır Barosu avukatlarından S. Güzel tarafından temsil edilmiştir. OLAYLAR Başvuran 1973 doğumludur ve Diyarbakır da yaşamaktadır. 19 Ocak 1994 tarihinde yasadışı bir örgütle ilişkili olarak yürütülen bir soruşturmada Diyarbakır da polis tarafından yakalanıp gözaltına alınmıştır. 7 Şubat 1994 tarihinde Diyarbakır savcısı ve sorgu hakimi önüne çıkarılmış, hakim başvuranın tutuklanmasına karar vermiştir. Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi savcısının hazırladığı 17 Mart 1994 tarihli iddianamede başvuran, diğer sanıklarla birlikte TCK nın 125. maddesine göre, devlet topraklarının bir kısmının Devlet idaresinden ayrılması için faaliyet yürütmekle suçlanmıştır. 30 Temmuz 1997 tarihinde Diyarbakır DGM sözkonusu madde uyarınca başvuranı mahkûm etmiş ve ömür boyu hapis ile cezalandırılmasına karar vermiştir. Başvuran kararı temyiz etmiş, 1 Mart 1999 tarihinde Yargıtay, birinci derece mahkemesi kararını usulden bozmuş ve dosyayı Diyarbakır DGM ye geri göndermiştir. 7 Mayıs 2004 tarihinde yapılan Anayasa değişikliği ile DGM ler tamamen kaldırılmış, başvuranın dava dosyası Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi ne gönderilmiştir. Başvuran, yargılama süresince düzenli olarak tutukluluğunun kaldırılması talebinde bulunmuş ancak birinci derece mahkemeleri bu talebi reddetmiştir. 20 Ekim 2005 tarihli duruşmada başvuran 11 yılı aşkın süredir tutuklu bulunduğunu belirtmiş ve talebini yinelemiş, ancak Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi başvuranın hakkındaki suçlamalar, aleyhindeki güçlü kanıtlar ve dava dosyası içeriğine dayanarak talebi bir kez daha reddetmiştir. Başvuran itiraz etmiş, itirazı inceleyen Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı 25 Ekim 2005 tarihinde, daha başka gerekçe belirtmeden reddetmiştir. 9 Mart 2007 tarihinde Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi başvuranı mahkûm etmiş ve ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştır. Yargıtay, kararı 7 Mart 2008 tarihinde onamıştır. HUKUK I. AİHS NİN 5/3 VE 5/4 MADDELERİNİN İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASI Başvuran, AİHS nin 5/3 maddesine dayanarak yargılama esnasında tutuklu kaldığı sürenin haddinden fazla olduğunu öne sürmüştür. Ek olarak, 5/4 maddesine dayanarak tutukluluk süresine itiraz edebileceği iç hukuk yolu bulunmadığını savunmuştur. 1

3 AİHM, başvuranın tutukluluk halinin, AİHS nin 5/3 maddesi hükmüne göre, polis tarafından gözaltına alındığı 19 Ocak 1994 tarihinde başlayıp birinci derece mahkemesince mahkûm edildiği 30 Temmuz 1997 tarihine kadar sürdüğünü gözlemler. 30 Temmuz 1997 tarihinden hakkındaki hükmün Yargıtay tarafından bozulduğu 1 Mart 1999 tarihine kadar geçen süreyi başvuran, 5/1 (a) maddesi bağlamında yetkili bir mahkemece mahkûm edildikten sonra hükümlü olarak geçirmiş olup bu nedenle sözkonusu dönem 5/3 maddesinin kapsamı dışında kalmaktadır (bkz. Cahit Solmaz Türkiye, no /03 ve kararda belirtilen diğer davalar). Ancak 1 Mart 1999 tarihinden birinci derece mahkemesi tarafından tekrar mahkûm edildiği 9 Mart 2007 tarihine kadar geçen sürede başvuran, AİHS nin 5/3 maddesine göre, tekrar tutuklu konumundadır. Buna göre başvuranın tutuklu olarak geçirdiği süre toplamda 11 yıl 6 aydan fazladır. A. AİHS nin 5/3 maddesi Hükümet, ciddi bir cürümle suçlanan başvuranın tutukluluk halinin devamında gerçek kamu yararı bulunduğunu savunmuştur. Aynı zamanda başvuranın kaçması ve başka suçlar işlemesi tehlikelerinin bulunduğunu belirtmiştir. AİHS nin 35. maddesinin 3. paragrafı çerçevesinde başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olmadığını kaydeden AİHM, başvurunun başka açılardan bakıldığında da kabuledilemezlik unsuru taşımadığını tespit eder. Bu nedenle başvuru kabuledilebilir niteliktedir. AİHM, Diyarbakır DGM nin başvuranın tutukluluğunun devamı yönündeki son kararında, o tarih itibariyle 11 yıldan fazla süreyi (hükümlü olarak geçen süreler dahil) cezaevinde geçirmiş olan başvuranın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesinin ne derecede bir tehlikeye yol açacağını belirtmemiş olduğunu gözlemler. Dava dosyasında birçok defa başvuranın tutukluluğunun devamına karar veren birinci derece mahkemesinin, yargılama süresince başvuranın tutukluluk süresine ilişkin kaygı duyduğunu gösteren herhangi bir belge de yoktur. AİHM, somut davadakine benzer sorunlar ortaya çıkaran davalarda çok defa AİHS nin 5/3 maddesinin ihlal edildiğini tespit etmiştir (bkz. örneğin Taciroğlu Türkiye, no /02; Solmaz Türkiye, no /02; Güveç Türkiye, no /01). Tarafına sunulan tüm delilleri inceleyen AİHM, Hükümet tarafından, somut davada farklı bir sonuca ulaşmasını sağlayacak ikna edici hiçbir bilgi veya görüş sunulmadığı kanaatindedir. Konu ile ilgili içtihadını dikkate alan AİHM, somut davada başvuranın tutukluluk süresinin aşırı olduğuna ve AİHS nin 5/3 maddesine uymadığına karar vermiştir. Bu nedenle sözkonusu hüküm ihlal edilmiştir. B. AİHS nin 5/4 maddesi Hükümet başvuranın, tutukluluğuna birinci derece mahkemesi önünde itiraz ettiğini, bunun da etkili bir hukuk yolunun bulunduğunu gösterdiğini belirtmiştir. Alternatif olarak, başvuranın iç hukuk yollarının etkisiz olduğuna inandığı takdirde, tutuklama kararından itibaren 6 ay içinde AİHM ye başvurması gerektiğini kaydetmiştir. 2

4 AİHM, Türkiye de ilgili dönemde tutuklu yargılamanın kanuna uygunluğuna itiraz etme imkânını incelediğini ve sanık açısından gerçek anlamda çekişmeli bir usul sağlamaması nedeniyle pratikte başarı şansının zayıf olduğuna hükmetmiştir (bkz. Doğan Yalçın Türkiye, no /03). AİHM, somut davada daha önceki tespitlerinden sapmasını gerektiren özel bir koşul görmemektedir. Ek olarak AİHM başvuranın, her ne kadar başarısız olsa da, tutukluluk haline 20 Ekim 2005 tarihinde itiraz ettiğini, somut başvurunun ise bu tarihten daha önce, 18 Ağustos 2005 tarihinde yapıldığını gözlemler. Bu nedenle Hükümetin AİHS nin 35/1 maddesine göre 6 ay kuralına ilişkin itirazı geçerli değildir. Yukarıda belirtilenler ışığında AİHM, AİHS nin 5/4 maddesinin ihlal edildiğine hükmeder. II. AİHS NİN 6/1 MADDESİNİN İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASI Başvuran, hakkında yürütülen yargılamanın süresinin AİHS nin 6/1 maddesinde öngörülen makul süre şartını aştığını iddia etmiştir. Hükümet iddiaya karşı çıkmış, davanın çeşitli yasadışı eylemlerle suçlanmış 8 sanıklı karmaşık bir dava olduğunu savunmuştur. Yargı makamlarına atfedilebilecek bir ihmal ya da gecikme bulunmadığını öne sürmüştür. Bu bağlamda 10 yıllık yargılama süresinin AİHM tarafından makul bulunduğu İntiba Türkiye (no /98) kararına atıfta bulunmuştur. AİHS nin 35. maddesinin 3. paragrafı çerçevesinde başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olmadığını kaydeden AİHM, başvurunun başka açılardan bakıldığında da kabuledilemezlik unsuru taşımadığını tespit eder. Bu nedenle başvuru kabuledilebilir niteliktedir. AİHM, yargılamanın 19 Ocak 1994 tarihinde başvuranın yakalanmasıyla başlayıp Yargıtay ın karar tarihi olan 7 Mart 2008 de sona erdiğini gözlemler. Bu nedenle yargılama, iki yargı aşamasında verilen dört kararla 14 yıldan fazla sürmüştür. AİHM, somut davadakine benzer sorunlar ortaya çıkaran davalarda sıklıkla AİHS nin 6/1 maddesinin ihlal edildiğini gözlemler (bkz. Pélissier ve Sassi Fransa [BD], no /94; Ertürk Türkiye, no /02). AİHM, Hükümetin belirttiği İntiba Türkiye davasındaki koşulların somut davadakinden farklı olduğunu kaydeder. Sözkonusu davada başvuran tutuklu bulundurulmamıştır; dikkate alınan süre 7 yıl 11 aydır ve yaklaşık 3 yıl 3 aylık gecikme başvurandan kaynaklanmıştır. Tarafına sunulan tüm delilleri inceleyen ve konu ile ilgili içtihadını dikkate alan AİHM, somut davada yargılama süresinin aşırı olduğu ve makul süre şartını yerine getirmediği kanaatindedir. Bu nedenle AİHS nin 6/1 maddesi ihlal edilmiştir. III. AİHS NİN 41. MADDESİNİN UYGULANMASI AİHS nin 41. maddesine göre: 3

5 Mahkeme işbu Sözleşme ve Protokollerinin ihlal edildiğine karar verirse ve ilgili Yüksek Sözleşmeci Tarafın iç hukuku bu ihlali ancak kısmen telafi edebiliyorsa, Mahkeme, gerektiği takdirde, hakkaniyete uygun surette, zarar gören tarafın tatminine hükmeder. A. Tazminat Başvuran, yakalanması ve tutuklanması sonucunda çalışamadığını ve ailesini geçindiremediğini ifade etmiştir. 50,000 Euro maddi, 50,000 Euro manevi tazminat ödenmesini talep etmiş, Hükümet taleplere karşı çıkmıştır. AİHM, tespit edilen ihlallerle talep edilen maddi tazminat arasında illiyet bağı kuramamaktadır; bu nedenle talebi reddeder. Ancak başvuranın, sadece ihlal tespitiyle yeterince tazmin edilemeyecek surette manevi zarara uğramış olması gerektiğini kabul eder. AİHM, dava koşulları ve içtihadını dikkate alarak, başvurana 15,600 Euro manevi tazminat ödenmesine hükmetmektedir. B. Yargılama masraf ve giderleri Başvuran, AİHM önündeki masraf ve giderler için 4,850 Euro talep etmiş, talebini desteklemek üzere avukatının dava üzerinde çalıştığı saatleri gösteren bir masraf çizelgesi ibraz etmiştir. Hükümet, miktarların aşırı ve belgelerle yeterince desteklenmemiş olduğunu savunmuştur. AİHM nin içtihadına göre bir başvuran, ancak masrafların gerçekten ve gerektiği için yapıldığı ve miktarın makul olduğu kanıtlanmış ise bunları geri almaya hak kazanmaktadır. AİHM, somut davada, elindeki bilgileri ve yukarıdaki ölçütleri göz önünde bulundurarak, bu başlık altında 3,000 Euro ödenmesini uygun bulmaktadır. C. Gecikme faizi AİHM, gecikme faizi olarak Avrupa Merkez Bankası nın marjinal kredi faizlerine uyguladığı orana üç puan eklemek suretiyle elde edilecek oranın uygun olduğuna karar vermiştir. BU GEREKÇELERE DAYANARAK AİHM OYBİRLİĞİYLE, 1. Başvurunun kabuledilebilir olduğuna; 2. AİHS nin 5/3 ve 5/4 maddelerinin ihlal edildiğine; 3. AİHS nin 6/1 maddesinin ihlal edildiğine; 4. (a) Davalı Devletin başvurana, AİHS nin 44/2 maddesi uyarınca kararın kesinleştiği tarihten itibaren üç ay içinde, ödeme tarihinde geçerli olan kur üzerinden Türk lirasına çevrilmek üzere: (i) (on beş bin altı yüz) Euro manevi tazminat ve bu miktara uygulanabilecek her türlü verginin ödenmesine; 4

6 (ii) (üç bin) Euro yargılama masraf ve giderleri ve bu miktara uygulanabilecek her tür verginin ödenmesine; (b) Sözkonusu üç aylık sürenin bittiği tarihten ödemenin yapılmasına kadar geçen süre için Avrupa Merkez Bankası nın marjinal kredilere uyguladığı faiz oranına üç puan eklemek suretiyle elde edilecek oranın gecikme faizi olarak uygulanmasına; 5. Adil tatmine ilişkin diğer taleplerin reddine KARAR VERMİŞTİR. İşbu karar İngilizce olarak hazırlanmış ve AİHM İç Tüzüğü nün 77. maddesinin 2. ve 3. paragrafları uyarınca 15 Eylül 2009 tarihinde yazılı olarak tebliğ edilmiştir. 5

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE DBOUBA TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 15916/09) KARAR STRAZBURG. 13 Temmuz 2010

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE DBOUBA TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 15916/09) KARAR STRAZBURG. 13 Temmuz 2010 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE DBOUBA TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 15916/09) KARAR STRAZBURG 13 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ABDURRAHİM DEMİR - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 41213/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ABDURRAHİM DEMİR - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 41213/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ABDURRAHİM DEMİR - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 41213/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 19 Ocak 2010 İşbu karar Sözleşme

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 20-26 Ocak 2009 Yayımlandığı Tarih 27 Ocak 2009 Sayı 396 İÇİNDEKİLER - 15/01/2009

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE SONKAYA - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 11261/03) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE SONKAYA - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 11261/03) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE SONKAYA - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 11261/03) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 12 Şubat 2008 İşbu karar AİHS nin 44. maddesinin

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı D.B./Türkiye Davası* Başvuru No: 33526/08 Strazburg 13 Temmuz 2010 İKİNCİ DAİRE Usul Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açılan 33526/08 no lu davanın nedeni, İran vatandaşı

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. GÜDENOĞLU VE DĐĞERLERĐ v. TÜRKĐYE

ĐKĐNCĐ DAĐRE. GÜDENOĞLU VE DĐĞERLERĐ v. TÜRKĐYE ĐKĐNCĐ DAĐRE GÜDENOĞLU VE DĐĞERLERĐ v. TÜRKĐYE (Başvuru No. 42599/08, 30873/09, 38775/09, 38778/09, 40899/09, 40905/09, 43404/09, 44024/09, 44025/09, 47858/09, 53653/09, 5431/10 ve 8571/10) KARAR STRASBOURG

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE AHMET AKMAN - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 33245/05) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE AHMET AKMAN - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 33245/05) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE AHMET AKMAN - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 33245/05) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 13 Ekim 2009 İşbu karar AİHS nin 44/2

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE GÜZELER v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 13347/07) KARAR STRAZBURG 22 Ocak 2013 Đşbu karar nihaidir ancak şekli bazı değişikliklere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı,

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ SARP KURAY-TÜRKİYE KARARI HAZIRLAYAN: ÖZLEM KAYHAN ÇETİN (YARGITAY 13.HUKUK DAİRESİ TETKİK HAKİMİ) İNCELEME: Başkan

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ SARP KURAY-TÜRKİYE KARARI HAZIRLAYAN: ÖZLEM KAYHAN ÇETİN (YARGITAY 13.HUKUK DAİRESİ TETKİK HAKİMİ) İNCELEME: Başkan AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ SARP KURAY-TÜRKİYE KARARI HAZIRLAYAN: ÖZLEM KAYHAN ÇETİN (YARGITAY 13.HUKUK DAİRESİ TETKİK HAKİMİ) İNCELEME: Başkan Françoise Tulkens, Yargıçlar Danutė Jočienė, Dragoljub

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE. SELİM YILDIRIM VE DİĞERLERİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 56154/00) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE. SELİM YILDIRIM VE DİĞERLERİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 56154/00) KARAR STRAZBURG. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE SELİM YILDIRIM VE DİĞERLERİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 56154/00) KARAR STRAZBURG 19 Ekim 2006 Sözkonusu karar AİHS nin 44 2. maddesi uyarınca kesinlik kazanacaktır.

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERÇEP - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 43965/04 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERÇEP - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 43965/04 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERÇEP - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 43965/04 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 22 Kasım 2011 İşbu karar Sözleşme nin 44 /

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARADAĞ - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 12976/05) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARADAĞ - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 12976/05) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARADAĞ - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 12976/05) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 26 Haziran 2010 İşbu karar Sözleşme nin 44

Detaylı

Bu arada 27 Aralık 1996 tarihinde tahliye olan başvuran, bölüğüne teslim olmadığı için tutuklanmıştır.

Bu arada 27 Aralık 1996 tarihinde tahliye olan başvuran, bölüğüne teslim olmadığı için tutuklanmıştır. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜLKE - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:39437/98) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 24 Ocak 2006 İşbu karar AİHS nin 44 2. maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecek

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MEHMET ALİ OKUR - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 31869/06) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MEHMET ALİ OKUR - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 31869/06) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MEHMET ALİ OKUR - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 31869/06) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 17 Ocak 2012 İşbu karar Sözleşme nin

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI İNCELEMESİ MAHMUT ÖZ-TÜRKİYE DAVASI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI İNCELEMESİ MAHMUT ÖZ-TÜRKİYE DAVASI AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI İNCELEMESİ MAHMUT ÖZ-TÜRKİYE DAVASI Hazırlayan Habib ATAK * İNCELENEN KARAR: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İkinci Dairesinin 3 Temmuz 2012 tarih ve Başvuru No: 684008

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KAHRAMAN KORKMAZ VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:47354/99 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KAHRAMAN KORKMAZ VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:47354/99 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KAHRAMAN KORKMAZ VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:47354/99 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 23 Ocak 2007 İşbu karar AİHS nin 44 2. maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

Başvuran, 18 Mayıs 2000 tarihinde K.Yalçın ile İmranlı da (Sivas) evlenmiştir. Başvuran evlenmeye mecbur tutulduğunu iddia etmektedir.

Başvuran, 18 Mayıs 2000 tarihinde K.Yalçın ile İmranlı da (Sivas) evlenmiştir. Başvuran evlenmeye mecbur tutulduğunu iddia etmektedir. PSİKOLOJİK ŞİDDET Öncelikle ben bize bu imkânı tanıdığınız için teşekkür etmek istiyorum. Bu okulda cidden pratik açısından çok az şey yapılıyor. Bu çalışmaların bana çok şey kattığını söylemek isterim.

Detaylı

MANSUR/TÜRKĐYE DAVASI

MANSUR/TÜRKĐYE DAVASI (14/1994/461/542) MANSUR/TÜRKĐYE DAVASI Strazburg 8 Haziran 1995 USULĐ ĐŞLEMLER 1. Dava, Sözleşme nin 32. Maddesi nin 1. Fıkrası ve 47. Maddesinde öngörülen üç aylık süre içinde, 15 Nisan 1994 tarihinde

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ALTUĞ TANER AKÇAM TÜRKİYE (Başvuru no. 27520/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 25 Ekim 2011 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAKEMESİ KARARLARI HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARIN ARTTIRILMASI PROJESİ 33384/96 NOLU KARARIN İNCELENMESİ HAZIRLAYAN HAKAN AKTAŞ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAKEMESİ KARARLARI HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARIN ARTTIRILMASI PROJESİ 33384/96 NOLU KARARIN İNCELENMESİ HAZIRLAYAN HAKAN AKTAŞ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAKEMESİ KARARLARI HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARIN ARTTIRILMASI PROJESİ 33384/96 NOLU KARARIN İNCELENMESİ HAZIRLAYAN HAKAN AKTAŞ CUMHURİYET SAVCISI 109692 30.05.2013 AVRUPA İNSAN HAKLARI

Detaylı

İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ KARARLARI

İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ KARARLARI insan hakları İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ KARARLARI İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ KARARLARI FAHRİYE ÇALIŞKAN / TÜRKİYE DAVASI (Başvuru No: 40516/98) Çev.: Senem Uygun KILIÇ * KARAR STRASBOURG 2 Ekim

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. AHMET YILDIRIM v. TÜRKĐYE. (Başvuru no. 3111/10) KARAR STRAZBURG. 18 Aralık 2012

ĐKĐNCĐ DAĐRE. AHMET YILDIRIM v. TÜRKĐYE. (Başvuru no. 3111/10) KARAR STRAZBURG. 18 Aralık 2012 ĐKĐNCĐ DAĐRE AHMET YILDIRIM v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 3111/10) KARAR STRAZBURG 18 Aralık 2012 Bu karar AĐHS'nin 44 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir. Şekli düzeltmelere tabi olabilir.

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ UYGULAMA TALİMATI 1 ADİL TAZMİN TALEPLERİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ UYGULAMA TALİMATI 1 ADİL TAZMİN TALEPLERİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ UYGULAMA TALİMATI 1 ADİL TAZMİN TALEPLERİ I. Giriş 1. Adil tazmine karar verilmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin ( Mahkeme ), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 28 Nisan 11 Mayıs 2009 Yayımlandığı Tarih 12 Mayıs 2009 Sayı 411 İÇİNDEKİLER

Detaylı

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM GRANT / BİRLEŞİK KRALLIK DAVASI (Başvuru no:32570/03)

Detaylı

Bu çeviri gayri resmi çeviri olup Dr. D. Çiğdem Sever tarafından yapılmıştır.

Bu çeviri gayri resmi çeviri olup Dr. D. Çiğdem Sever tarafından yapılmıştır. SUBAŞI AND ÇOBAN v. TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 20129/07) KARAR STRAZBURG 9.7.2013 Bu karar Sözleşmenin 44.maddesinin 2. fıkrasında belirtilen koşullar gerçekleştiğinde kesinleşecektir. Editöryal gözden

Detaylı

HAKSIZ YAKALAMA VE TUTUKLAMADAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARI

HAKSIZ YAKALAMA VE TUTUKLAMADAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARI HAKSIZ YAKALAMA VE TUTUKLAMADAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARI TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Türkiye Barolar Birliği Yayınları : 209 Haksız Yakalama ve Tutuklamadan Doğan Tazminat Davaları ISBN: 978-605-5316-06-8 Türkiye

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu. Sayı. 167 Ekim 2013

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu. Sayı. 167 Ekim 2013 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu Sayı. 167 Ekim 2013 Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, İnsan Hakları Daire

Detaylı

ADİL YARGILANMA HAKKI

ADİL YARGILANMA HAKKI AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA ADİL YARGILANMA HAKKI - İnsan Hakları Seminer Çalışması - M. Reşat KOPARAN Kayseri Hâkimi Kayseri 1 ADİL YARGILANMA HAKKI I ADİL YARGILAMA İLKESİNİN DOĞUŞU

Detaylı

Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu

Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu Sayı. 164 Haziran 2013 Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, İnsan Hakları Daire

Detaylı