Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku Ana Bilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku Ana Bilim Dalı"

Transkript

1 Yrd. Doç. Dr. Erdem İlker MUTLU Eğitim Geçmişi: Hukuk Doktorası (PhD) Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku Ana Bilim Dalı Tez Konusu: Avrupa Topluluğu Adalet Divanı üzerine Tipolojik bir Analiz: Avrupa da Yargısal Politikaya Oyun Kuramsal Bir Yaklaşım (Oybirliği ile kabul edildi) Hukuk Yüksek Lisansı (LLM) King s College London Universty of London Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Tez Konusu: Avrupa Birliği Hukukunda Hukukun Genel Prensipleri: Hukukta Modernizm ve Postmodernizm Olgusu (Pekiyi derece ile geçti) Aldığı Dersler: Uluslararası Yargı Kurumları Hukuku, Uluslararası Silahlı Çatışmalar ve Güç Kullanma Hukuku, Avrupa İdare Hukuku Hukuk Yüksek Lisansı (MA) Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku anabilim Dalı Avrupa Birliği Hukuku Tez Konusu: Sübsidiarite (yerine ikame) prensibi ve felsefi temelleri (Oybirliği ile kabul edildi) 1998 (Haziran Temmuz) Lisansüstü Araştırma Programı University of Nottingham Cezai Adalet Uygulamalı Ceza Hukuku Araştırma Programı (Ankara Barosu ve Türk İngiliz Kültür Derneği Bursu) 1997 (Ekim Nisan) Uzmanlık Programı Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) Lisans Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2 Akademik Ünvanlar: Yrd. Doç. Dr. Hacettepe Üni. Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Arş. Gör. Öğr. Gör. Marmara Üni. AT Enst. AB Hukuku A.B.D Yabancı Dil İngilizce Almanca Fransızca İleri Düzey Orta Düzey Orta Düzey Diğer Akademik Faaliyetler arasında çeşitli proje, konferans ve tebliğler Çalışma Konuları Uluslararası Hukuk Uluslararası Ceza Hukuku İnsancıl Hukuk Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözüm Yöntemleri İnsan Hakları Hukuku Avrupa Birliği Hukuku Avrupa Birliği İdare hukuku- İşçilerin Serbest Dolaşımı Tez Yönetimi Bitirilmiş Tezler: Exhaustion of National Remedies Principle the process of Individual Application to the European Court of Human Rights ( Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne Bireysel Başvuru Sürecinde İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi Prensibi) Ulvi Darendeli Yüksek Lisans Tezi, 10 Mart 2011 de Oybirliği ile geçti

3 Devam Eden Tezlerden Bazıları: The categorization of Human Rights Violations through Medical Applications in the Light of European Court of Human Rights Decisions ( Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ışığında tıp uygulamalarından doğan temel hak ihlallerinin kategorize edilmesi) Av. Aslı İmir, Avrupa Birliği Hukuku Yüksek Lisans Tezi State Liability with its different dimensions: a comparative study on European Community and international legal order ( Uluslararası Hukukta ve Avrupa Topluluğu Hukukunda Devletin Sorumluluğu nun farklı Boyutlarının Karşılaştırmalı Analizi) Av. Burak Kırşehir, Avrupa Birliği Hukuku Yüksek Lisans Tezi International Commercial Arbitration under the Maritime Law (Uluslararası Deniz Ticareti Hukukunda Uluslararası Ticari Tahkim) Av. İlkay Yelkenci, Avrupa Birliği Hukuku Yüksek Lisans Tezi Hakemli Yapılan Dergiler : Marmara Journal of European Studies Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi Kara Harp Okulu Bilim Dergisi Yayınlar. Judicial activism as a Socio-Legal Process, uluslararası yayın- kitapta bölüm Kitap Künyesi: TANCHEV,Evgeny& Krassimir Y.NİKOLOV (eds.), ONE ENLARGEMENT İS NOT ENOUGH: South- Europen Debates on EU Integration, Bulgarian European Community Studies Association (BECSA), Sofia,2005,248 pages, ISBN The European Court of Justice and Integration in the Concept of Judicial Activism, uluslararası yayın kitapta bölüm Kitap Künyesi: GENOV, Georgy,Julia ZAHARIEVA&Krassimir Y. NIKOLOV(eds.) The European Union in 2005:Candidate Countries Perspectives, Jean Monnet Doctoral Volume, Bulgarian European Community Studies Association (BECSA), Sofya, 2005, 440 pages, ISBN Uluslararası Hukukta Soykırım Kavramı, Ulusal Yayın- kitapta bölüm Kitap Künyesi: Yrd.Doç.Dr. Bülent BAKAR, Prof.Dr. Necdet Öztürk& Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu(editörler) Tarihi Gerçekler ve Bilimin Işığında Ermeni Sorunu, IQ Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2007, ISBN Arabuluculuk Yasa Tasarısı Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme, Makale, İstanbul Barosu Dergisi Cilt 81,Sayı:5, Yıl 2007 sayfa:

4 Ulusal ve Uluslararası Tebliğler: International Criminal Court as an international adjudicatory body:a conundrum with two unknowns: activism and recent developments in internatinal criminal law: Why Turkey needs to be hesitant? Uluslararası Konferans Tebliğ: Bahçeşehir Üniversitesi- Goethe Ensititüsü ortak Uluslararası Konferans, Mayıs İstanbul The principle of Transparency in the EU and the Preliminary Codification Attempt to an Administrative Procedure Act: a Comparative Analysis Uluslararası Konferans Tebliğ: Galatasaray Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Merkezi, Avrupa Günleri, 2004 Yaşama Hakkı, İşkence ve insanlık dışı muamele: Son dönem- Ulusal Sempozyum: Tebliğ Galatasaray Üniversitesi- İstanbul Barosu 60. Yılında Evrensel Beyanname Ortak Sempozyumu,2008 Farklı boyutlarıyla İfade Özgürlüğünde güncellemeler Uluslararası Sempozyum Tebliğ: 62. yılında Evrensel Beyanname nin kabulü anısına İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi tarafından düzenlenen Sempozyum, 2010 Çalışma Grupları: San-Remo İnsancıl Hukuk Enstitüsü Uluslararası Harp Okulları arası Silahlı Çatışmalar Hukuku Yarışması Takım Çalıştırıcılığı- Kara Harp Okulu nda Öğretim Görevlisi Subay staüsünde 2008 Philip Jessup Uluslararası Kurgusal Dava yarışması hakemliği Philip Jessup Uluslararası Kurgusal Dava yarışması hakemliği çalıştırıcılığı, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi takımı çalıştırıcısı 2003 Philip Jessup Uluslararası Kurgusal Dava yarışması hakemliği

5 Projeler: Haziran 2011 Mayıs 2009 Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile birlikte Avukatlar için Mülteci Hukuku- Uluslararası Koruma Eğitim Programı Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile birlikte Avukatlar için Mülteci Hukuku- Uluslararası Koruma Eğitim Programı İstanbul Valiliği İnsan Hakları İl Kurulu Kamu Görevlileri İnsan Hakları Eğitim ve Bilgilendirme Projesinde Vali Yardımcısı Mehmet Seyman ile Proje Eğitim Danışmanlığı Marmara Üniversitesi AT Enstitüsü Polis ve İlköğretimde İnsan Hakları Eğitim ve Bilgilendirme Projesi, Görev: Proje İstanbul bölgesi eğitmeni ve raportörü İdari Görevler: İstanbul Barosu İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi İstanbul Barosu Zorunlu Müdafilik Eğitimi Türkiye Avrupa Takımı Üyesi Kişilerin Serbest Dolaşımı Uzmanı Serbest Avukat İstanbul Barosu Stajyer Avukat Ankara Barosu Verdiği Dersler: Avrupa Birliği İdare Hukuk (ing.) Avrupa Birliği Sosyal Dolaşımlar Uluslararası Tahkim Kurulu (ing.) Yüksek Lisans Dersi Yüksek Lisans Dersi Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yrd. Doç. Dr. Murat T. Yörüng ile) Yüksek Lisans Dersi(2012 Bahar dan sonra) Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü

6 Devletler umumi Hukuk (ing.) Lisans Dersi (Erasmus öğrencileri özel programı) Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü Avrupa Birliği Hukuku Lisans Dersi (Erasmus öğrencileri özel programı) Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü Anayasa Hukuku İdare Hukuku Hukuka Giriş Lisans Dersi Kara Harp Okulu Eğitim Öğretim Yılı Lisans Dersi Kara Harp Okulu Eğitim Öğretim Yılı Lisans Dersi Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Lisansüstü Seminer Dersleri Uluslar arası Müzakerecilik Teknikleri ( ) Kriz Yönetimi ve Kuvvet Kullanımı Hukuku ( ) Antlaşmalar Hukuku ( 2011) İnsan Hakları Hukuku Ceza Muhakemesi Kanunu Silah Kuvvetleri Akademisi- Harp Akademisi Silah Kuvvetleri Akademisi- Harp Akademisi Silahlı Kuvvetler Akademisi Harp Akademileri Silahlı Kuvvetler Akademisi Harp Akademileri ( ) İstanbul Barosu Ceza Mukamesi Kanunu Uygulamasında İnsan Hakları Hukuku

ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ali ŞAFAK Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ali ŞAFAK Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Ali ŞAFAK Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Telefon İş : +90 (312) 551 55 57 GSM : +90 (505) 775 55 10 Faks : +90 (312) 551 50

Detaylı

1. Adı Soyadı: Ali ŞAFAK 2. Doğum Tarihi: 07/06/1943, Yeşilhisar/KAYSERİ 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora

1. Adı Soyadı: Ali ŞAFAK 2. Doğum Tarihi: 07/06/1943, Yeşilhisar/KAYSERİ 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora 1. Adı Soyadı: Ali ŞAFAK 2. Doğum Tarihi: 07/06/1943, Yeşilhisar/KAYSERİ 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1967 Y. Lisans

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006.

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006. PROF. DR. NURAY EKŞİ 1987 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni birincilikle bitiren Prof. Dr. Nuray Ekşi, 1988 yılında aynı fakültede Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı nda araştırma görevlisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk. Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku A.B.D., 2000.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk. Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku A.B.D., 2000. Adı Soyadı İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Unvanı : Özge Yücel Dericiler ÖZGEÇMİŞ : Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi : +90 216 6261050/2209 : ozgeyucel@maltepe.edu.tr

Detaylı

Prof. Dr. Yücel ACER. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Rektör KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM İŞ DENEYİMİ YABANCI DİL BİLGİSİ ARAŞTIRMA ALANLARI

Prof. Dr. Yücel ACER. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Rektör KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM İŞ DENEYİMİ YABANCI DİL BİLGİSİ ARAŞTIRMA ALANLARI Prof. Dr. Yücel ACER Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör KİŞİSEL BİLGİLER Adres : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi - ÇANAKKALE / Merkez Tel : +90 (286) 218 00 18 E- mail

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi İÇİNDEKİLER

Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi İÇİNDEKİLER 1 Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi I. Kimlik Bilgileri İÇİNDEKİLER Konya,5.Aralık.2014. II. III. IV. Adresleri ve Telefon Numaraları Eğitimi, Kariyeri ve

Detaylı

KALİFORNIA ÜNİVERSİTESİ, BERKELEY HUKUK FAKÜLTESİ, ABD Konuk Öğretim Üyesi, Konuk Araştırmacı Programı, Güz 2004

KALİFORNIA ÜNİVERSİTESİ, BERKELEY HUKUK FAKÜLTESİ, ABD Konuk Öğretim Üyesi, Konuk Araştırmacı Programı, Güz 2004 YARDIMCI DOÇENT DR. KEREM CEM SANLI Kurtuluş Deresi Cad No : 47 Dolapdere Beyoğlu 80370 /TÜRKİYE Tel : +90 (212) 3115160 e-mail: cem.sanli@bilgi.edu.tr http://rhm.bilgi.edu.tr EĞİTİM MARMARA ÜNİVERSİTESİ,

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. İletişim Bilgileri: 0 212 604 01 00 (4012 Dahili), leyla.ates@kemerburgaz.edu.tr, leylaates@hotmail.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. İletişim Bilgileri: 0 212 604 01 00 (4012 Dahili), leyla.ates@kemerburgaz.edu.tr, leylaates@hotmail. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr.Leyla ATEŞ Doğum Tarihi: 10 Ağustos 1977 İletişim Bilgileri: 0 212 604 01 00 (4012 Dahili), leyla.ates@kemerburgaz.edu.tr, leylaates@hotmail.com

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 1- ADI SOYADI : AHMET CANER YENİDÜNYA 2- DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 19 NİSAN 1973-Üsküdar 3- UNVANI : Doçent Dr. 4- ÖĞRENİM DURUMU : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

Prof. Dr. Serap Yazıcı

Prof. Dr. Serap Yazıcı Prof. Dr. Serap Yazıcı syazici@bilgi.edu.tr ; Kurtuluş Deresi Cad. Yahya Köprüsü Sok. No:1 Dolapdere 34440 Beyoğlu-İstanbul; Ofis No: 0212 311 52 67 Akademik Özgeçmiş - 1984 de, Ankara Üniversitesi Hukuk

Detaylı

PROF. DR. Aydın GÜLAN

PROF. DR. Aydın GÜLAN PROF. DR. Aydın GÜLAN İstanbul - Üsküdar doğumludur. Üsküdar Paşakapısı İlkokulunda okudu. Orta ve lise eğitimini 1973 1981 yılları arasında Galatasaray Lisesinde tamamladı. 1981 yılında girdiği İstanbul

Detaylı

Doç. Dr. Hüseyin CİNOĞLU Öğretim Üyesi Özgeçmiş ve Eserler Listesi

Doç. Dr. Hüseyin CİNOĞLU Öğretim Üyesi Özgeçmiş ve Eserler Listesi Doç. Dr. Hüseyin CİNOĞLU Öğretim Üyesi Özgeçmiş ve Eserler Listesi İrtibat Bilgileri : Karabük Üniversitesi, Demirçelik Kampusu, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,

Detaylı

CV (Türkçe) Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI

CV (Türkçe) Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI CV (Türkçe) Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Email: kbakirci@hacettepe.edu.tr Anabilim Dalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanlık Alanları Uluslararası, Avrupa Birliği ve Türk İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku; Kamu

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Hukuk Fakültesi Dekanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Hukuk Fakültesi Dekanlığı T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Hukuk Fakültesi Dekanlığı HUKUK FAKÜLTESİ TERCİHİ YAPACAK SEVGİLİ ADAYLAR Şayet yüksek öğreniminiz için bir hukuk fakültesi tercih etmek istiyorsanız, bu tercihinizi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl Yard. Doç. Dr. Öğr. 1. Adı Soyadı: Atila Hazar ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 26.06.1952 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Üretim Pazarlama Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Emine KOBAN Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1986 Y. Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1989 Doktora MALİYE ULUDAĞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğr. Gör. Dilfiruz CÖMERT

ÖZGEÇMİŞ. Öğr. Gör. Dilfiruz CÖMERT ÖZGEÇMİŞ Öğr. Gör. Dilfiruz CÖMERT BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Düzenlenme Tarihi: 9. 01. 2013 İletişim Bilgileri Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan

Detaylı

Doç. Dr. Tuncay Güloğlu

Doç. Dr. Tuncay Güloğlu Doç. Dr. Tuncay Güloğlu Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Yalova 77100 Elektronik Posta: tguloglu96@yahoo.com tuncay.guloglu@gmail.com

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

SEMPOZYUM OTURUM BAŞKANLARI VE KONUŞMACILARININ ÖZGEÇMİŞLERİ *

SEMPOZYUM OTURUM BAŞKANLARI VE KONUŞMACILARININ ÖZGEÇMİŞLERİ * SEMPOZYUM OTURUM BAŞKANLARI VE KONUŞMACILARININ ÖZGEÇMİŞLERİ * PROF. DR. FUNDA BAŞARAN YAVAŞLAR: 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olan Sayın Başaran Yavaşlar, Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Adres : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cinnah Caddesi,

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

ARABULUCULUK EĞİTMEN ÖZGEÇMİŞLERİ AV.FERDA PAKSOY YRD.DOÇ.DR. İDİL ELVERİŞ KAYHAN YILDIRIM YRD.DOÇ.DR. GALMA AKDENİZ

ARABULUCULUK EĞİTMEN ÖZGEÇMİŞLERİ AV.FERDA PAKSOY YRD.DOÇ.DR. İDİL ELVERİŞ KAYHAN YILDIRIM YRD.DOÇ.DR. GALMA AKDENİZ ARABULUCULUK EĞİTMEN ÖZGEÇMİŞLERİ AV.FERDA PAKSOY YRD.DOÇ.DR. İDİL ELVERİŞ KAYHAN YILDIRIM YRD.DOÇ.DR. GALMA AKDENİZ FERDA PAKSOY Avukat-Arabulucu Eğitim Haziran 2011 University of Calfornia, Hastings-

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı